ARAPGİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET VE PROJELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAPGİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET VE PROJELERİ"

Transkript

1 ARAPGİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET VE PROJELERİ Müdürlük olarak 2011 yılı içerisinde, MECLİS VE ENCÜMEN ÖRGÜT YAPISI VE SUNULAN HİZMETLER de geçen çalışmaların öncesinde ve sonrasında yapılan faaliyetlerimiz aşağıdadır; YILI MECLİS FAALİYETLERİ 2011 yılı içinde yapılan her ayın ilk meclis toplantısı öncesinde tüm daire müdürlükleri ile yazışmalar yapılıp, gelen tekliflerin durumuna göre toplantı gündemi belirlenmiş ve başkanlığa sunulmuştur. Meclis toplantısı için en uygun gün belirlenerek idareye bildirilmiştir. Meclisin nerede, ne zaman ve hangi konuları görüşmek üzere toplanacağının meclis üyelerine duyurulmuş ve gereken ilanlar yapılmıştır. Meclis toplantısında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemenin temini yapılmış ve hazır hale getirilmiştir. Meclis toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bütün Meclis görüşmeleri zabıt haline getirilmiştir yılı içinde Meclisin aldığı 62 adet karar yazılmış, imzaları tamamlatılmış, Mülki İdare Amirine gönderildikten sonra, kararların konularına göre İlgili Müdürlüklere dağılımları yapılmıştır. Meclis evraklarının müdürlüğümüzce hazırlanan dosyalarda düzenli olarak arşivlenmiştir yılı içerisinde alınan tüm Meclis Kararları Meclis Kayıt defterine düzenli bir şekilde işlenilmiştir yılı içerisinde yapılan toplantıya katılan meclis üyelerinin isimleri çıkartılarak, huzur haklarının ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmiştir YILI ENCÜMEN BİRİMİ FAALİYETLERİ Tüm Daire Müdürlüklerinin Encümende görüşülmek üzere havale ettirdiği teklifler toplanarak her toplantı öncesi gündem oluşturulmuştur. Encümen toplantılarında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemenin temini yapılmış ve hazır hale getirilmiştir. Encümen Toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Encümenin 2011 yılı içerisinde aldığı 36 adet karar yazılmış ve ilgili Müdürlüklerine gönderilmiştir. Karar asılları encümen üyelerine imzalatılmıştır. Encümen evrakları düzenli olarak arşivlenmiştir. Encümen Kararları encümen kayıt defterine düzenli olarak işlenilmiştir. Encümence 2886 Sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde, ihale hazırlıklarının tamamlanmasında, takibinde ve ihalenin yapılmasında Encümen Üyelerine yardımcı olunmuştur yılı içerisinde yapılan Encümen toplantısına katılan üyelerin isimlerinin çıkartılarak, huzur haklarının ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmiştir YILI GENEL EVRAK BİRİMİ FAALİYETLERİ Resmi Kurumlardan Belediyemize gelen 869 Adet evrak kayıtlara girilmiş, evrakların tasnifi ve ilgili müdürlüklere havale edilmesi özenle yapılmıştır. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden resmi kurumlara ve şahıslara gönderilen 266 adet resmi yazının yazılarak gönderildiği.ayrıca Belediyemizin Diğer birimlerinden yazılan yazıların da genel kayıt defterine kayıt edilerek sayıları verilmiştir yılı içerisinde belediyemizden 873 adet evrakın posta ve zimmetle çeşitli,kişi ve kurumlara gönderilmesi gerçekleştirilmiştir.

2 Posta ile gönderilecek evraklardan; Bir kısmı normal posta,bir kısmı da taahütlü ve Aps olarak genel kayıtları ve posta işlemleri yapılmıştır. Yazı İşleri ne müracaat eden vatandaşların resmi işlemlerinin ne şekilde yürütülmesi gerektiğine dair bilgiler verilmiştir. Vatandaşların Belediyemizden talep, istek ve şikayetlerine dair 75 adet dilekçenin kayıt, havale işlemleri ve evrakların takibi yapılmıştır. Meclis ve Encümen Kararlarının ilgili müdürlüklere zimmetli olarak gönderilmiştir. Kurum içi ve kurumlar arası her türlü yazışmalar yapılmıştır. Yine 2011 yılı içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü ne gelen evraklar, düzenli olarak ilgili dosyalarına arşivlenmiştir. ARAPGİR BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Arapgir Belediyesi Evlendirme Memurluğu görevi, Belediye Başkanı tarafından görevlendirme yazısına istinaden,belediye Yazı İşleri Müdürü Tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde Evlendirme Memurluğu için düzenlenmiş ayrı bir nikah salonu olmayıp,evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikahları Yazı İşleri Müdürlüğü odasında yapılmaktadır. Evlenmek için müracaat eden çiftlerin nikah dosyası tamamlandığında,çiftlere nikah günü ve saati verilerek nikah akitleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre aleni olarak yapılmaktadır. Nikah işlemleri Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca en fazla iki gün içerisinde gerçekleştirilip,çiftlere Uluslar Arası Aile Cüzdanı verilmektedir. Nikâh işlemleri tamamlanan çiftlerin evlendiklerini gösterir mernis düzenlenerek aynı gün veya iki gün içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmektedir. Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanların bu husustaki dilekçeleri hazırlanarak gerekli işlemler yapılmaktadır. Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna müracaat ederek başka yerlerdeki Evlendirme Memurluklarında nikâh yaptırmak isteyen kişilere evlendirme beyannamesi düzenlenerek verilmektedir. Başka evlendirme memurluklarına müracaat ederek evlendirme izin beyannamesi alan kişilerin dosyaları bizim memurluğumuzdaki dosyayla birleştirilip, evlenme akitleri yapıldıktan sonra, evlenme izin belgesi veren evlendirme memurluğuna nikâh işleminin tamamlandığına dair bilgi verilmektedir.

3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 YILI FAALİYETLERİ Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili,giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi,para ve para ile ifade edilen değerlerin ile emanetlerin alınması,saklanması,ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarihleri arasında 1148 Adet Muhasebe işlem fişi,555 adet Ödeme Emri, 18 adet Avans ve kredi Senedi ve 45 ödeme emri mahsup belgesi olmak üzere toplam 1766 Adet evrak kayıt altına alınarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş ve arşive kaldırılmıştır.ayrıca 2010 yılına ait İdari Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı çıkarılarak incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü Aylık olarak Memurların Emekli Kesenekleri, İşçilerin SGK Bildirgeleri ve Kefaletli Memurların Kefalet Sandığı aylık bordrolarını düzenleyerek kurumlara gönderilmiştir.ayrıca aylık KDV Beyannameleri,Muhtasar Beyanname ve Damga Beyannamesi V.U.K. na uygun düzenlenerek vergi dairesine verilmiştir.her ay düzenli olarak Belediyemizin Mizanı KBS (Kamu Hesapları Bilgi sistemi)ne geçirilmesi için Maliye Bakanlığına bilgisayar ortamında gönderilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyece idare edilen ambar vb. müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile birimlerdeki Taşınır Malların giriş ve çıkış işlemlerinin koordinasyonunu sağlamış, Alımı yapılan mal ve malzemelerin ilgili teknik ve idari şartnamelerin doğrultusunda ve Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre işlemlerini yapmıştır Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak vergisi Kanunu ile diğer Kanunlar ve Belediye Meclisince ön görülen Belediyemize ait vergi,resim,harç,ceza,çeşitli gelirler ve katılım paylarının tahakkuk,tahsilat ve icra ödeme emri,haciz varakası düzenleyerek takip ve tahsilat işlerini yürütmüştür, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer Kanunlarla belediyeye yüklenen görevler ile ilgili birimlerce tahakkuk ettirilen her türlü ödemeye esas belgenin,merkezi Yönetim harcama belgeleri Yönetmeliğine göre,bütün ödemelerin ilgililere yapılmasını sağlamıştır. Belediyemizin Bütçesinin Belediye Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince zamanında, eksiksiz olarak ve gelirlerle denkliği sağlamak sureti ile belediyenin bütçesini hazırlamıştır, Mali yıl içerisinde yapılmış olan bütün ödeme belgelerinin muhasebe kayıtlarının tutulması sureti ile yıl sonlarında idarenin kesin hesabını oluşturmuştur, 6-İhale İşlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemizin ihtiyacı olan Mal, Malzeme, Yapım, Hizmet Alımı, Kiralama, Satış ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre hazırladığı İhale işlemlerini ilgili mevzuatlara göre sonuçlandırmış ve Harcama Yetkilisi Belediye Başkanının onayına sunmuştur.

4 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 YILI FAALİYETLERİ 5393 sayılı Belediye kanununun 15.Maddesi ( l ) ve ( o ) fıkraları kapsamında ; Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Belediyelerin görevleri arasında yer almıştır. Bu görevleri tarih sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin Değiştirilerek kabulüne dair Kanun, 10.Ağustos.2005 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve 13.Nisan 2007 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda yapmaktadır. ( Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait 2011 yılı değerlendirme Raporu ) Faaliyetin Adı Adeti Belirlenen Hedef Sıhhi İşyerlerine verilen Ruhsat sayısı Gayri Sıhhi İşyerlerine Ruhsat sayısı Hafta Sonu Tatili Müracaat Hafta Tatili Verilen Gelen Evrak Giden Evrak Rayiç Belgesi Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmenliğin 21. maddesinde Sıhhi işyerleri ile ilgili ruhsat aynı gün verilir hükmü bulunmasına rağmen yıl içerisinde yapılan 31 adet başvurunun tamamına hedeflerimizde yer alan 15 dakikalık sürede ruhsatları verilerek hedefe ulaşılmıştır Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 21.maddesinde 7 günlük süre hükmü bulunmasına rağmen, Müdürlüğümüze yıl içerisinde yapılan 3 adet ruhsat başvurusunun evrakları tamam olan 3 adet Gayrı sıhhi işyerine 5 gün içerisinde ruhsatları verilerek hedefe ulaşılmıştır. Müdürlüğümüze 2011 yılı içerisinde yapılan 10 adet başvurunun tamamına aynı gün ruhsat verilerek hedefe ulaşılmıştır. Müdürlüğümüze 2011 yılı ayı içerisinde 33 adet evrak gelmiş, 91 adet evrak gitmiş bulunmaktadır. Yıl İçerisinde 60 kişiye de rayiç belgesi düzenlenmiştir.

5 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerine verilen ruhsat sayısı Ticari Taksi ve Ticari Minibüsçülerin hat devir talepleri Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmenliğin 32. maddesinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin açılışında başvurular Kolluk Kuvvetinin Uygunluk yazısını Müteakip 30 gün içerisinde yetkili idarece sonuçlandırılır hükmü yer almasına rağmen, yıl içerisinde yapılan 6 adet ruhsat başvurusundan evrakları tamam olan 6 adetine ruhsat verilmiştir. İlçemizde Faaliyet gösteren ticari taksiciler ile ticari minibüsçülerin hat devir talepleri değerlendirilerek uygun olanların devri için ilgili Noterliğe yazı yazılmıştır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011 YILI FAALİYETLERİ Müdürlüğümüzce, yılı içerisinde gelen yazıları zamanında cevaplamak gayreti içerisinde olup, 2011 yılı içerisinde 160 yazı çıkışı yapılmış olup, 13 adet Yapı Ruhsatı, 15 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca 2011 yılı içerisinde 70 içme suyu abonesi yapılmıştır. Toplam 3086 içme suyu abonesi bulunmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü; İmarla ilgili bir birim bulunmadığından, aynı zamanda imar, ruhsat, yapı kullanma izin belgesi gibi İmar işlerini de yürütmektedir. Ayrıca, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin ortaya çıkmasında, tescillenmesinde ve korunmasında kapsamlı çalışmalara katılarak, ilçenin tanıtılmasında ve kalkınmasında önemli rol oynayabilecek projeler hazırlamakta ve hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Müdürlüğümüz, gelen vatandaşlarımıza güler yüzlülükle en doğru şekilde yardımcı olma gayreti içerisinde günlük faaliyetlerini sürdürmektedir YILI İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLER 1.- İlçemiz İÇMESUYU İSAHE HATTI yenileme çalışmalarına başlanması, Havutgediği den Zekai Bingüler virajına kadar olan 2000 metre kazı, alın kaynaklı Ø 250 lik hdp boru döşeme ve kapama işlemlerinin tamamlanması, yol içi stabilize ve yama işlemlerinin bitirilmesi; Ayrıca Zekai Bingüler Virajı ile Göz Kaptajı arasına 1900 metre derenin güney sayından 5 metre genişliğinde sert zeminde çalışma yolunun açılması ve 1000 metre alın kaynaklı Ø 315 lik hdp boru döşeme ve kapama işlemlerinin tamamlanması (Kazı işlemi yapılırken içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına anında müdahele edilmesi ve 3000 metre Ø 63 lük Karayollarına ait sulama suyu borusunun tamamen değiştirilmesi), Yeni Mahalleyi besleyen sulama borusuna 750 metre Ø110 luk 10 atü pvc boru döşenmesi, Oluklu Arkı besleyen kanala 400 metre Ø200 lük körige boru döşenmesi, dere yataklarına 36 metre büz döşenmesi. 2.- Kayakesen Köy yolu ile Göz Mahallesi Göz yolunun asfalt yapılacak hale getirilmesi ve çeşitli yerlerde su giderlerine büz döşenmesi 3.- Zohrap Mahallesinde mahalle içi yollarının genişletilmesi ve genişletmeden dolayı sulama kanalına körige boru döşenmesi 4.- Zohrap Mahallesi girişinde iki sokağı birleştiren kısma meydan düzenlemesi yapılarak iki yere büz menfez yapılması. 5.- Kozluk Köprüsü ile Meydan Köprüsü arasında yol genişletme çalışmaları yapılması, menfezlerinin konulması, stabilizelerinin serilmesi ve sıkıştırılması

6 6.- Kemaliye yol ayrımı ile Enezek Mesire Yeri arasındaki 1,5 kilometrelik yol genişletilmesi, iki yere büz konulması, stabilizesi serilmesi ve sıkıştırılması 7.- Kozluk Çay yatağından 750 m3 kum çıkarılarak stok yapılması. 8.- Aşağı Çörenge Mahallesinde Halil YURTSEVER in evine inin yolun tamamlanması. 9.- Osmanpaşa Mahallesi, Kesikbaş Mevkiindeki heyelan nedeniyle içmesuyu boruları beş kez tamir edilmesi Kozluk Çayında akış yönünde Kemaliye Yolundan başlayarak Çifte Kilise, Bıdıldik ve Havza istikametinde beş kilometrelik yol açılması Aşağı Çörenge Mahallesi, Fındık Çeşmesi Sokakta kanalizasyon şebekesi yenilemesi 12.- Aşağı Şıhlar Mahallesi yolunun genişletilmesi, ark geçişlerine boru ve büz konulması 13.- Yukarı Şıhlar Mahallesi yollarının genişletilmesi, dokuz yere büz konulması, stabilize serilmesi ve sıkıştırılması 14.- Çobanlı Mahallesi, Türüdü yolunun genişletilmesi, yoldaki virajların düzeltilmesi, üç yere büz konulması; Ayrıca Mezbahanın altındaki dere ve Mehmet ÇOBANLI besisinin altındaki dereye dolgu yapılması, stabilizelerinin serilmesi ve sıkıştırılması 15.- Zohrap Mahallesi yolundaki yarmaların temizlenmesi ve dört yere büz konulması 16.- Akyolda dört yere menfez yapılması ve Akyol a yeni köprü yapılması 17.- Aşırı yağan yağmur ve dolu nedeniyle tahrip olan tüm mahallelerin yollarına üç defa stabilize malzeme serilmesi 18.- Aşağı Çörenge Mahallesinde araç giremeyen Fındık Çeşmesi Sokak ta üçyüz metre yol genişletilerek istinat duvarları yapılması 19.- Aşağı Çörenge Mahallesi, Fındık Çeşmesi Sokak ta 150 metreküp yol betonu yapılması 20.- Seküsu Mahallesi, Ortayol da yüz metre yol istinat duvarı yapılması 21.- Arapgir Malatya Karayolu üzerinde üç yere merdiven yapılması (Havutgediği, Nihat ULUPINAR evi ve Sutakısı) 22.- Yukarı Yenice Mahallesi, kasap Turgut evine çıkan yolda genişletme yapılması ve yola ait elli metre istinat duvarı yapılması, besi ile Naim CÖMERTOĞLU Caddesi arasındaki sulama kanalına körige boru döşenmesi 23.- Yukarı Yenice Mahallesinde muhtelif yerlerde sulama kanalına yıkılan yerlerde yol istinat duvarlarının yapılması 24.- Eski Divriği yolunda Karababa istikameti ile Arılık Mevkii yollarının bakımının yapılması 25.- Yukarı Yenice Mahallesindeki su sıkıntısı nedeniyle, Musa TORAMAN ın evinin yanından Tahtikli Mevkiine kadar dörtyüz metre, Cömertli Mahallesi içmesuyu şebekesinden yüz metre yeni içmesuyu borusu döşenerek Derbeder Mevkiine giden şebekenin beslenmesi 26.- Küçükçarşı Köprüsü ile Cömertli Mahallesi yukarı yol ayrımı arasında muhtelif yerlere dörtyüz metre yol istinat duvarı yapılması 27.- Aşağı Yenice Mahallesi, cambaz Abdullah DEMİR in evi ile İsmail KARASOY evi adasında yol genişletilmesi nedeniyle yolun altı ve üstüne ikiyüz metre istinat duvarları yapılması, altı yerde yoldaki sulama suyu geçişlerine boru konulması, 28.- Yukarı Çörenge Mahallesi, Saraçbaşı Mevkiine inen yolda İbrahim AKKAYA nın yaptığı evin yanındaki yol ayrımından Tepteli İmran ın evi istikametinde yol genişleme işlemi nedeniyle yüz metre sulama amaçlı boru döşenmesi, ikiyüzyirmi metreküp dolgu yapılarak yol kotunun yükseltilmesi 29.- Eskişehir Kale Arkına döşenen sulama borularının beş ayrı yerinde tamirat yapılması 30.- İnönü Caddesinde, Jandarma Karakolu nun karşısında bulunan istinat duvarlarının üzerine yetmiş metre korkuluk yapılması 31.- Hezenek Mahallesi, mezarlığın yanından açılması planlanan yeni yolda sulama kanalının geçtiği yere körige boru döşenmesi ve dolgu yapılması 32.- Hezenek Mahallesine bir adet çeşme yapılması ve bir adet çeşmenin hayırsever bir mahalleli tarafından yaptırılmasının sağlanması 33.- Hezenek Mahallesinde mahalle içi yollarına stabilize malzeme serilerek sıkıştırılması

7 34.- Hezenek Mahallesinde mahalle içi yollarına rotmiks serilerek sıkıştırılması 35.- Hezenek Mahallesi, Malatya Caddesi ile Cami Önü asfaltının yapılmasının sağlanması 36.- Aşağı Çörenge Mahallesinde Lokantacı Vahap ın evinin içerisinden geçen Çarşı sulama kanalının içerisine otuz metre Ø300 lük boru döşenmesi 37.- Aşağı Çörenge Mahallesi, Fındık Çeşmesi Sokak ta yüz metre kanalizasyon şebekesi yenilenmesi ve yüz metre sulama amaçlı boru döşenmesi 38.- Aşağı Çörenge Mahallesi, Fındık Çeşmesi Sokağında yapılan kazılardan sonra, Rışvan ONAYLI nın evi ile Cengiz KAYA evi arası yüz metre yol betonu yapılması 39.- Köseoğlu Mahallesi, Gazozcular Sokakta yüzelli metre kanalizasyon borusu döşenmesi 40.- Aşağı Çörenge Mahallesi, Daşikönü Camiinin altında, yola ait istinat duvarları yapılarak Dolgusu yapılması ve stabilizesi serilerek araç iner hale getirilmesi 41.- Osmanpaşa Mahallesi, Yeni Camii yanından Meydan Köprüsüne inen yol genişletilerek Eskişehir Deresine Ø160 lık büzler konulması ve dolgularının yapılması, stabilize serilmesi ve sıkıştırılması 42.- Yukarı Şıhlarda genişletme yapılan yolları stabilize malzeme serilerek sıkıştırılması 43.- Mezbahanın boya, badana ve genel bakımları yapıldı 44.- Hükümet Caddesinde orta refüj ve park tarafındaki kaldırıma kilit parke taşı döşenmesi 45.- Belediye Pasajı, Garaj Yeri ve Çarşı tuvaletlerinin seramik ve fayanslarından gerekli Görülenlerinin değiştirilerek, genel bakım ve tamiratlarını yapılması 46.- Hükümet Binası önündeki Belediye Parkının ihale bedelinin dışında kalan, altyapı çalışmalarının yapılması, eksik olan bütün inşaatın tamamlanarak hizmete açılması 47.- Havutgediği Karayolları girişi ile İnönü Caddesi arasında kalan alanda düzenlemeler yapılması, kaldırım yapılması, oturma gurupları oluşturarak park haline getirilmesi ve KÖHNÜ ÜZÜM SÜRVETİ nin yerine konulması 48.- M.Akif Mahallesi, Suluca Camii giriş yoluna istinat duvarı yapılması ve kilit parke taşı ile kaplanması 49.- Arapgir Devlet Hastanesine ait iki adet.binanın tamamen yıkılması, hafriyatlarının taşınması, Temelinin kazılarak inşaat yapılacak duruma getirilmesi 50.- Öğretmen Evi yapılacak arsada temel kazma çalışmalarında bulunulması 51.- Sadık Polat İlköğretim Okulunun yanından Adnan Kahveci Tepesine çıkan yolda genişletme yapılması, okulun bahçesinden iki metre yola katılması, yola ait istinat duvarlarının yapılması ve yolda dolgu yapılarak rampa dikliğinin azaltılmasının sağlanması 52.- Sanayi Sitesi girişinde Cezaevinden inen yoldan Eski Divriği yoluna kadar yetmişbeş metre Ø80 lik büz döşenmesi 53.- Sanayi Sitesinin içerisinde elektrik ve telefon şebekelerinin yerin altına alınmasında kazı çalışmaları tarafımızdan yapılarak tesisatların yapılmasının sağlanması 54.- Sanayi Sitesinin içerisindeki drenaj amaçlı büzlerin temizlenmesi, ihtiyaç duyulan yerlere yeni büzler döşenmesi, ızgara ve rögarlar yapılması, içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin gözden geçirilerek yeni şebekelerin döşenmesi, iki adet araç indirme-bindirme rampası yapılması ve sanayi içinin kilit parke taşı döşenecek vaziyete getirilmesi 55.- Sanayi Sitesinin zeminine baypas malzemesi serilerek tefsiye edilmesi 56.- Sanayi Sitesinin içerisine 950 metre Bordür, 380 metre oluk, 6543 metrekare kilit parke taşı döşenmesi 57.- Sanayi Sitesinin girişi, Cezaevi çıkışı, kamyon garajı yan yolu ve Adnan Kahveci Tepesi çıkış kavşağına dolgu yapılarak trafik görüş mesafelerinin en üst düzeye çıkarılması 58.- Sanayi Sitesinin girişine projesi Karayolları Mühendislerince hazırlanan kavşak düzenlemesi yapılması 59.- Adnan Kahveci Tepesine çıkan yolun asfaltının yapılmasının sağlanması 60.- Demirkapılar ile Aşağı Yenice, Cömertli Mahalleleri istikametinden Kayakesen Köy yolunun

8 asfaltlanmasının sağlanması 61.- Göz Mahallesi ile birlikte Göz yolunun asfaltlanmasının sağlanması 62.- Osmanpaşa Mahallesi, Gümrükçü Osmanpaşa Camiine kadar olan yolun asfaltlanmasının sağlanması 63.- Zohrap Mahallesi yolunun asfalt yapılacak hale getirilmesi ve asfaltlama yapılmasının sağlanması 64.- Şehir içi yollarda dahil olmak üzere yeni asfaltlanan bütün yollara yol çizgilerinin yaptırılmasının sağlanması 65.-Yukarı Yenice Mahallesi, Oğuzlu Mevkiine çıkan yolda dolgu yapılarak dik rampanın düşürülmesi ve stabilize malzemesi serilerek, sıkıştırılması 66.- Hezenek Mahallesi, Cami Önü Çeşmesine ait yüzelli metre içmesuyu borusunun döşenmesi 67.- Sanayi Sitesinin üstündeki arsalarda yol düzenleme çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan yerlere büz konulması, dolgu yapılması, stabilize serilmesi ve sıkıştırılması 68.- Sanayi Sitesinin üstündeki arsalarda kanalizasyon güzergahı değiştirilmesi 69.- Berenge Mahallesi, Aydınlar Sokakta sulama kanalına dörtyüzelli metre Ø200 lük körige boru döşenmesi, ızgara, rögar ve kapaklarının yapılması 70.- Berenge Mahallesi, Aydınlar Sokakta gerekli yerlere bordür ve olukların döşenmesi, baypas malzemesi serilerek sıkıştırma yapılması ve 1500 metrekare kilit parke taşı döşenmesi 71.- Hocaali Mahallesi, Taşköprü Mevkiinde otuz metreküp yol betonu yapılması 72.- Ermeni Mezarlığına içmesuyu alınması, çevresine yapılacak istinat duvarına ait temel kazısının yapılması, duvar için gerekli taşın temin edilmesi, kum temin edilmesi, kuru dereye drenaj amaçlı pereler yaptırılarak, mezarlığın çevre düzenlemelerinin yaptırılması 73.- Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesine ek pansiyonlar yaptırılmasının sağlanarak, pansiyonların temel kazılarında çalışmalar yapılması 74.- İlçemize iki adet Vitamin Durağının yaptırılmasının sağlanması, 75.- Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak m² yerin kamulaştırmasının yapılması76.- Göz Mesire Yerinin Kamulaştırılarak tapu devrinin Belediye adına yapılması 77.- Çarşı Mahallesi, Türüdü yolunda on metreküp yol betonu yapılması 78.- Çarşı - Berenge Mahallesi Hacı Şerifağa Caddesi, Yenimahalle Hastane Caddesi, M.Akif Mahallesi Huzur Sokakta rotmiks serme çalışmaları yapılması ve sıkıştırılması 79.- Yukarı Çörenge Mahallesinde yanan evin yeniden onarılmasında çalışmalar yapılması 80.- Yenimahalle Mahallesi, Çaylı Sokak ile Havutgediği arasına Halı Kursunun arkasından üçyüz metre yeni yol açılması 81.- Karayolları arkasında bulunan içmesuyu deposu ile Havutgediği arasına üçyüz metre Ø160 lık isale hattı döşenmesi 82.- Berenge Deresi, Soğuk Pınar Mevkiine Kafes Demirlerle köprü yapılması 83.- Osmanpaşa Mahallesi, Mehmet PERİCAN evinin altındaki köprünün ahşap olan tabanının sac ile kaplanması 84.- Minibüs Garajı olarak tesis edilen alana 145 metre bordür, 106 metre oluk ve 2600 metrekare kilit parke taşı döşenmesi tarihli İmar Planının yeniden hazırlanarak Belediye Meclisinin onayına sunulması 86.- Adliye Lojmanının yanına çocuk parkı yapılması 87.- İlçe Emniyet Amirliğinin yanına çocuk parkı yapılması 88.- Küçük Çarşı Köprüsünden Yenice ye doğru yol şevinin beton yapılması 89.- İtfaiye Hizmet Binası, Terminal Binası, Çarşı Altı Belediye dükkanları dış cephelerinin boyanması 90.- Berenge Mahallesi, Aydınlar Sokakta yol genişletmesi nedeniyle yirmibeş metre istinat duvarı yapılması 91.- Şehir Mezarlığının temizlenmesi

9 92.- İTÜ Mimarlık Fakültesine Arapgir Evleri (4 adet) ve tarihi Elmasik (Küçük Çarşı) Hamamının rölövelerinin hazırlattırılması 93.- Yukarı Çörenge Mahallesi, İsmail GÜL evi ile İbrahim AKKAYA evi arasındaki patika yol genişletilerek bağlantı yolunun yapılması 94.- Asfalt yama yapılması 95.- Şehir içi yollarının yıkanarak temizliklerinin yapılması 96.- Ramazan çadırı için yer temini yapılarak, çadırların kurulması 97.- Tüm Mahalle ve arazi yollarının greyderle reglaj yapılması 98.- Bütün mahallelerin yollarında ve şehir merkezinde karla mücadele edilerek yolların açılması 99.- Tüm Mahallelerin sulama kanalları temizlenmesi, bakım, onarım ve gerek görülen yerlere tevzii kapaklarını yapılarak takılması, su tevzilerinin yapılması Muhtelif mahalle ve yerlerde (yoğunluk başta Şehir İçme Suyu İsale Hattı olmak üzere) içme suyu arızalarının yapılması, depoların bakımı, otomatik klorlama cihazlarının takılarak düzenli klorlamanın yapılması, Mahallelerimizin muhtelif yerlerinde kanalizasyon arızalarının yapılması İlçemizin bütün mahallelerinin isale hattı bakım işlemleri yapılmış, içme suyu klorlamasının düzenli bir şekilde yapılması Çöp kova ve konteynerlerinin tamirlerinin yapılması ve 150 adet yeni çöp konteynerinin alınarak, gerek görülenlerinin değiştirilmesi Sokak Sağlıklaştırılması çalışmalarının inşaata başlanacak duruma getirilmesi Saime Hatun Sokağın içmesuyu şebeke güzergahının değiştirilmesi Zohrap Mahallesi, Mehmet SONER (Dukkur) evine giden yolun genişletilmesi, iki yere büz konulması, stabilize malzeme serilmesi, sıkıştırılması ARAÇ DURUMU Araç Parkımız 1 Makam Aracı, 1 Kamyonet, 1 Zabıta Aracı, 2 Kapalı Minibüs, 1 Cenaze Arabası, 1 Et Arabası, 2 Çöp Arabası, 1 Damperli Kamyon, 4 Römorklu Traktör, 3 İtfaiye Aracı, 2 Su Tankeri, 2 Lastik Tekerli Ekskavatör, 1 Paletli Ekskavatör, 1 Silindir, 1 Cenaze Nakil Aracı, 1 İveco Kamyonet, 1 Kurtarma Aracı, 1 Sepetli Araçtan oluşmaktadır. NUMARATAJ MEMURLUĞU YAPILAN İŞLER 1.- Benzer cadde ve sokak isimleri değiştirilerek yerlerine yeni isimlerin kaydedilmesi, 2.- Saha çalışmaları yaparak, ilçe merkezinde ikamet edipte, ikametleri köy ve başka şehirlerde bulunanların tespiti yapılarak, adreslerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine uygun olarak oturdukları adrese kayıtlarının yapılmasının sağlanması. 3.- Ulusal veri tabanı çalışmaları doğrultusunda ilçemizde bulunan kayıt dışı binaların tespitinin yapılarak, tüm binaların sisteme kaydedilmesinin sağlanması, 4.- Rastgele yapılan numaralama sisteminin düzenlenmesi yapılarak, tüm karmaşalar ortadan kaldırılmıştır. 5.- Düzensiz olan Numarataj Dosyaları alfabetik sıralama yapılarak, sistemli dosya düzenine kavuşturulmuştur. 6.- Belirsiz olan cadde ve sokaklarda yeni düzenlemeler yapılarak, yeni cadde ve sokak isimlerinin verilmesi sağlanmıştır. ZABITA KOMİSERLİĞİ

10 ZABITA KOMİSERLİĞİNİN SUNDUĞU HİZMET VE GÖREVLERDEN BAZILARI Kaldırımlara ve yaya yollarına park eden araçların kaldırılması, Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulaması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlandırmak, Karar organları tarafından verilen cezaların yerine getirilmesine yardımcı olmak, Hizmet alanlarımızda ruhsatsız çalışanların ruhsat almalarını sağlamak, İlçenin yabancısı olanlara yol göstermek, yardımcı olmak, Belediye hizmet alanlarında vatandaşı rahatsız eden seyyar satıcılar, çiçek satıcıları, dilenciler, yüksek sesle müzik yayını yapanları engellemek, Dilencileri dilenmekten men etmek, Akli dengesi bozuk olanları sağlık kuruluşuna götürmek, Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri her ne şekilde olursa olsun zarara uğratanlara mani olmak ve gerekeni yapmak, Sokaklara zarar verenleri önlemek, Çöpleri sokaklara atanlara mani olmak, Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda sağlık şartlarına aykırı satış yapanlara mani olmak, Etiketsiz mal satışını takip etmek, Açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerde gerekli tedbirleri aldırmak, Belediyemiz hizmet alanları dışında izinsiz asılan reklâm levhaları ve bez afişlerin toplatılması, Belediyemiz hizmet alanları dışında gürültü yapanları engellemek, Belediye hizmet alanları içerisinde izinsiz asılan reklâm levhaları ve bez afişleri toplatmak, Reklâm amacı ile izinsiz el ilanı dağıtılmasına mani olmak, Kaçak hayvan kesimi yapılmasına mani olmak, Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus yerlerin temizliğine, bu yerlerde satılanların sağlığa uygunluğunu kontrol etmek ve bu konuda gelen şikâyetlerin gereğini yapmak, Bozuk terazi ve hileli ayarlı kullananları men etmek, Hizmet alanlarımızda izinsiz yapılan gecekondu ve eklentilerin yıktırılması ve yapılmasına mani olunması-kaçak inşaat şikâyetleri, Yangın, deprem, su baskını, doğal afetlerde vatandaşa yardımcı olmak, Parlayıcı patlayıcı maddelerin satılması, depolanması (akaryakıt istasyonları, tüp satış ve depolama yerleri ruhsatlandırılması, yangın tehlikesi arz etmesi) İzinsiz olarak belediye yerlerini işgal edenlere mani olmak ARAPGİR BELEDİYESİ ZABITA KOMİSERLİĞİ 2010 YILI FAALİYET VE PROJELER 2011 yılında Komiserliğimize 73 adet evrak gelmiş ve evrak çıkışı olmuştur Komiserliğimize 14 adet dilekçe verilmiş, bu dilekçelerin hepsi değerlendirilmiştir Belediye Kanun ve Talimatlarına uymayanlar hakkında 5 Adet zabıt varakası düzenlenerek Belediye Encümenine sunulmuştur. İlçemiz esnaflarına sıkı denetim sonucunda etiket uygulamasına devam edilmiştir. Personelimiz, insan kaynaklarını güçlendirmek ve daha faydalı olabilmek için çeşitli seminerlere katılmıştır İlçemiz cadde ve sokaklarına uygunsuz vaziyette yaptırılan araba garajı ve Barakaların yapılmaması için kontrolü yapılmıştır. İlçemizde kaçak su kullananlar sıkı denetim sonucunda caydırılmış ve kanuni İşlem uygulanmıştır. İlçemiz mahalle ve dere yatakları haşerelere karşı düzenli bir şekilde İlaçlanmıştır.

11 Arapgirlilerin sağlık koşullarına ve standartlarına uygun gıda temin etmesini sağlamak için etkin bir şekilde gıda denetimleri yapılmıştır. İlçemiz cadde ve sokaklarında yola gelen ağaçlar temizletilmiştir. İlçemizde bulunan umuma açık tuvaletlerin günlük temizliği yapılmaktadır. İlçemize dışarıdan gelen misafirlere tarihi eserlerimiz tanıtılmıştır. İlçemizde bulunan başıboş köpeklere barınak yapılarak, günlük bakımları Yapılmıştır. İlçemiz mahallelerinde eksik olan çöp konteynırları temin edilmiştir. İlçemiz caddelerinde uygunsuz satış yapan satıcılara izin verilmeyerek Sıkı denetim altında tutulmuştur. İlçemizde kurulan Pazar devamlı denetim altında tutularak halkımızın Daha rahat alışveriş yapması sağlanmıştır. İTFAİYE AMİRLİĞİNİN 2011 YILI FAALİYETLERİ 2011 YILI İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLEN YANGIN OLAYLARI AYLAR EV VE İŞYERİ OT, ANIZ ARAÇ SU BASKINLARI TOPLAM YANGINLARI YANGINLARI YANGINLARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM YILINA AİT DİĞER FAALİYETLER SIRA FAALİYET FAALİYETLERİN TÜRÜ NO SAYISI GELİR TUTARI 1 Resmi Binalarda Baca Temizliği 2-2 Diğer Binalarda Baca Temizliği Su ve Merdivenli Araç (Ücretli) Basınçlı Su Verme Afiş,Levha ve Reklam Panosu asma indirme Bayrak İpi Takma ve İndirme 3-7 Kilitli Kapıları Açmada Müdahale Su Tahliyesi Ruhsat Tedbir ve Denetim Hizmetleri 3-10 Kurum ve Kuruluşların Eğt.ve Denetimleri Özel Kuruluşların Eğitim ve Denetimleri - -

12 12 25 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası Etkinlikleri Yıllık Eğitim ve Spor Programı 365 Günlük 1 saat 14 Yıllık Yapılan Tatbikatlar 2-15 Yıllık Durum Raporu Hazırlanması 1-16 Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması 1-17 Yıllık Birim İçi Toplantı Yapması YILI HEDEFLERİ İtfaiye makine parkını güçlendirmek için girişimlerde bulunmak İtfaiye teşkilatını güçlendirmek; Norm kadro ve personel takviyesi ve eğitimlerini yüksek seviyeye çıkarmak Arama kurtarma ve ilk yardım ekip ve ekipmanını kurabilmek için çalışmalar yapmak Spor yapabilmek için yer ve ekipman çalışmalarının başlatılması

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 10 Adet Kadrolu İşçi TOPLAM 14 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : 2010 yılında 1 işçi personel emekli

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 5 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi TOPLAM 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet otosu - 1 Adet Kazıyıcı

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün görev,

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2011-2013 YILLARINDA

2011-2013 YILLARINDA T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ercan BORA Yüksekova Belediye Başkanı İŞ TLF : 0438-351 40 11 E-MAİL : yovabelediyesi@mynet.com 2011-2013 YILLARINDA Ercan BORA Tarafından Yapılan Çalışmaların Özeti HAKKÂRİ

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 5 Adet Memur - 13 Adet Kadrolu İşçi ile hizmet vermekteyiz. TOPLAM 18 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. 2008 yılında 1 memur 1

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığının görev,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 11 Adet Kadrolu İşçi TOPLAM 15 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : 2009 yılında 1 memur 2 işçi personel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ Belediyenin karar organları olan Meclisin, Başkanlığın ve Encümenin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 1 Sözleşmeli personel - 5 Adet Kadrolu İşçi 10 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet otosu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evsel Atıkların 2 Moloz Atıkların 1-Yazılı

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliknin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

2002 YILINA AİT YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2002 YILINA AİT YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2002 YILINA AİT YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU PERSONEL YAPISI Belediyemiz idari yönetimi yazı işleri müdürlüğü tarafından yapılmaktadır Belediyemizde mevcut dolu ve boş kadro toplamı 72 adettir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönetmelik İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün kuruluş

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı