TORBALI OVASI YÜZEYSEL AKİFERİNDEKİ YERALTI SUYU AKIMININ MATEMATİKSEL MODELLEME İLE TESPİTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORBALI OVASI YÜZEYSEL AKİFERİNDEKİ YERALTI SUYU AKIMININ MATEMATİKSEL MODELLEME İLE TESPİTİ"

Transkript

1 V. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 5 7 Eylül 2007 TORBALI OVASI YÜZEYSEL AKİFERİNDEKİ YERALTI SUYU AKIMININ MATEMATİKSEL MODELLEME İLE TESPİTİ Alper Elçi 1, Orhan Gündüz 2, Celalettin Şimşek 3 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh.Böl., Buca/İZMİR, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh.Böl., Buca/İZMİR, 3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Torbalı Meslek Yüksek Okulu, Sondaj Böl., Torbalı/İZMİR, Bu çalışma ile İzmir in Torbalı ilçesindeki alüvyon ovası yüzeysel akiferi için bir matematiksel akım modelinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. MODFLOW-2000 platformu üzerinde geliştirilen model tek katmanlı ve iki boyutlu olup, kış mevsimi kararlı akım koşullarını temsil edecek şekilde kurulmuştur. Bu kapsamda yürütülen arazi çalışmaları ile ovadaki yeraltı su seviyeleri 28 noktada ölçülmüştür. Başlıca kalibrasyon parametreleri olarak hidrolik iletkenlik değerleri ve akifer beslenme oranları kullanılarak, PEST otomatik kalibrasyon programı ile modelin kalibrasyonu yapılmıştır. Çalışma sahasındaki hidrojeolojik özellikler dikkate alınarak, modelleme alanı 5 farklı hidrolik iletkenlik ve akifer beslenme oranı bölgesine ayrılmıştır. Kalibrasyonu tamamlanmış akım modeli ile Torbalı Ovası yüzeysel akiferi için bir yeraltı su seviyesi dağılımı hesaplanmıştır. Aynı çözümü kullanarak yeraltı suyu akım yönleri tespit edilmiş ve Torbalı Ovası için yaklaşık bir su bütçesi hesaplanmıştır. Ayrıca ovada yer alan Küçük Menderes nehri, Fetrek ve Arapkahve derelerinin ve İzmir in önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı baraj gölünün alüvyon akiferle etkileşimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Kalibrasyonu yapılmış modelin çalıştırılması sonucunda oluşan hataların standart sapması 5.19 m ve standart sapmanın ölçüm değerleri aralığına oranı da 0.09 m olarak saptanmıştır. Model ile hesaplanan seviye değerleri arazide ölçülen değerlerle kıyaslandığında oldukça makul bir uyum olduğu görülmektedir. Model sonuçlarına göre yeraltı suyu bakımından ova, yağışa bağlı yüzeyden sızmaya ek olarak güneydeki kireçtaşı birimlerinden ve Torbalı nın doğusunda yer alan ve yine kireçtaşlarından oluşan Gurgur dağından beslenmektedir. Aynı zamanda Tahtalı baraj gölünden alüvyon ovaya doğru belirgin bir yeraltı suyu akısı olduğu gözlenmiştir. Buna ilave olarak akım yönleri bölgeden bölgeye de büyük farklılıklar göstermektedir. Modelleme sonuçları yüzeysel yeraltı suyu etkileşimleri bakımından incelendiğinde, Küçük Menderes nehrinin modelleme alanı içinde kalan kısmının yeraltı suyu ile beslendiği görülmektedir. Arapkahve ve Fetrek derelerin bazı kısımları alüvyon akiferden su kazanmakta, bazı kısımları ise akifere su kaybetmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler, daha sonra yürütülecek Torbalı Ovası yeraltı suyu yönetimi ve kirletici taşınımı modelleme çalışmalarına da temel teşkil edebilecektir. Anahtar Sözcükler: Torbalı Ovası, Küçük Menderes nehri, modelleme, MODFLOW, PEST DETERMINATION OF UNCONFINED GROUND WATER FLOW AT THE TORBALI PLAIN USING MATHEMATICAL MODELING The goal of this study is to develop a mathematical flow model for the alluvial water table aquifer located in the county of Torbali-İzmir. The model is set up using MODFLOW-2000 as one-layered, two-dimensional and steady-state, so that it represents groundwater flow conditions for the winter season. In this extent, groundwater levels are measured on the field at 28 monitoring points. By using the main calibration parameters hydraulic conductivity and aquifer recharge rate, the model is calibrated with the automatic calibration code PEST. The hydrogeological properties of the study 509

2 area are considered to divide up the model domain into five different hydraulic conductivity and recharge rate zones. The groundwater level distribution for the Torbalı plain unconfined aquifer is calculated with the calibrated flow model. Using the same solution, groundwater flow directions are determined, and an estimated water budget for the Torbali plain is calculated. Furthermore, an attempt is made to estimate the interactions of the aquifer with the Kucuk Menderes river, Fetrek and Arapkahve streams and the Tahtali reservoir, which is an important drinking water resource of Izmir. After running the calibrated model, the residual standard deviation (RSD) and the ratio of RSD to the range of measured values are determined as 5.19 m and 0.09 m, respectively. The fit between field measured groundwater levels and the values calculated by the model is reasonable and acceptable. According to the modeling results, the plain receives groundwater influx from the limestone units in the south and the Gurgur Mountain in the east of Torbali in addition to surficial recharge originating from precipitation. At the same time, it is observed that there is also significant groundwater influx from the Tahtali reservoir. Furthermore, flow directions vary regionally in the study area. With respect to surface-groundwater interactions, the portion of the K.Menderes River that lies within the model domain gains groundwater. The Arapkahve and Fetrek streams on the other hand gain water from the aquifer in some portions, and lose water in other. The results obtained from this study can be utilized to support groundwater management studies for the Torbali plain. Also, this model forms a basis for future contaminant transport modeling studies. Keywords: Torbalı plain, Kucuk Menderes river, modeling, MODFLOW, PEST GİRİŞ Torbalı Ovası Küçük Menderes Nehri havzasının kuzeybatı kısmını oluşturan ve İzmir ili sınırları içerisinde yer alan bir alüvyon ovasıdır. İl merkezine 50 km mesafede bulunan ova, İzmir metropoliten alanına yakınlığı, çeşitli sanayi tesislerini barındırması ve verimli toprakları nedeniyle ilin ve bölgenin ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Ovaya adını veren Torbalı ilçesi, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ve önemli tarımsal üretim potansiyeli sayesinde giderek gelişen bir eğilim göstermektedir. Ekonomisindeki canlılığa bağlı olarak ilçe nüfusu da hızla artmaktadır. Tüm bu faktörler sonucu ovada içme ve kullanma, tarımsal sulama ve endüstriyel üretim amaçlı su tüketimi de paralel bir artış göstermektedir. Yüzeysel su kaynaklarının miktar olarak kısıtlı ve kalite olarak da doğrudan kullanıma uygun nitelikte olmaması nedeniyle ovada su temini amacıyla genellikle yeraltı suyunun kullanıldığı görülmektedir. Ovada akifer niteliği taşıyan en önemli formasyonun ortalama 80 m kalınlığındaki çok geçirimli bir alüvyon tabakası olduğu görülür. Buna ek olarak alanın güneyinde yer alan kireçtaşı birimleri de alansal olarak sınırlı olmakla birlikte yüksek su verimleri ile dikkat çekmektedir. Bu nedenlerle ovada açılan kuyuların büyük çoğunluğu bu iki formasyondan su çekecek şekilde planlanmaktadır. Özellikle alüvyon akiferi m/gün aralığındaki hidrolik geçirimlilik değerleri ile L/sn kapasiteli kuyuların açılmasına imkân tanımaktadır. Ovadaki kuyulardan yıllık çekilen toplam su miktarı net olarak bilinemese de, serbest yüzeyli akiferdeki yeraltı suyu seviyelerinin uzun yıllar ortalamalarında gözlenen yaklaşık 1 m/yıl mertebesindeki düşüm (Şakıyan ve Yazıcıgil, 2004), sistemden ciddi bir aşırı çekim olduğunu göstermektedir. Çoğunluğu kontrolsüz ve kaçak olarak açılan bu kuyular nedeniyle ovadaki yeraltı su kaynakları ciddi bir risk altındadır. Bu noktalardan hareketle sunulan çalışmada Torbalı Ovası yüzeysel akiferdeki yeraltı suyu akımını hesaplayabilen bir matematiksel yeraltı suyu akım modelinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Torbalı Ovası için geliştirilmekte olan bu modelin bölgede su kaynakları yönetiminde etkin bir araç olarak kullanılması amaçlanmıştır. Ayrıca model çıktıları ileride yapılabilecek kirletici taşınım modelleme çalışmalarına da temel teşkil edebilecektir. Bu kapsamda yürütülen modelleme çalışmalarında Torbalı Ovası serbest yüzeyli akiferi iki boyutlu olarak ve kış sezonu kararlı akım koşullarına göre 510

3 modellenmiştir. Bu amaçla yeraltı suyu modellemesinde yaygın olarak kullanılmakta olan MODFLOW-2000 sonlu farklar akım modeli kullanılmış ve Nisan ayında arazide ölçülmüş yeraltı su seviye verilerine göre modelin otomatik kalibrasyonu yapılmıştır. Kalibre edilmiş model ile yeraltı suyu akım yönlerinin yanı sıra Torbalı Ovası için yaklaşık bir su bütçesi de hesaplanmıştır. Buna ilave olarak ovada yer alan Küçük Menderes nehri, Fetrek ve Arapkahve derelerinin alüvyon akiferle etkileşimleri tespit edilmiştir. ÇALIŞMA ALANI Küçük Menderes havzasının kuzeybatı kısmını oluşturan ve İzmir ili sınırları içerisinde yer alan Torbalı Ovası çalışma alanı olarak seçilmiştir (Şekil 1). İzmir ilinin en büyük tarım alanlarından biri olan bu ova kuzeyde Nif Dağı, kuzeydoğuda Mahmut Dağı, güneyde Kocadindağı ve batıda ise İzmir metropoliten alanına içme suyu sağlayan Tahtalı baraj gölü ile çevrilidir. Torbalı Ovası alanının yaklaşık %65 i tarım alanı, %25 i sanayi ve yerleşim alanı, %10 u yeşil alan ve %5 i ise atık sahası olarak kullanılmaktadır. Toplam ilçe nüfusu 2000 nüfus verilerine göre 93,000 olup, bölgede sürekli gelişmekte ve büyümekte olan sanayi ve tarımsal faaliyetlerden dolayı yükselen bir eğilim göstermektedir. İzmir-Torbalı bölgesinin hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri Çalışma alanı ve çevresi iklim olarak tipik Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Yıllık ortalama sıcaklık 17 C dir. 26 yıllık yağış gözlem verilerine göre ovada yıllık ortalama yağış 659 mm dir (DMİ, 2005). Torbalı Ovası içerisinde mevsimsel dere niteliğinde kuzey-güney yönlü uzanan ve K.Menderes nehri ile birleşen Fetrek ve Arapkahve dereleri yer almaktadır. Örneğin Fetrek deresindeki su debisi kış aylarında çok yüksek (ortalama 5.85 x 10 6 m 3 /ay) ve yaz aylarında ise çok düşük (ortalama 0.33 x 10 6 m 3 /ay) olduğundan yıl içerisinde büyük değişkenlik göstermektedir ve bu nedenle sulama amaçlı kullanım için yetersiz kalmaktadırlar. Çalışma alanının temelini Mesozoyik yaşlı Menderes Metamorfikleri oluşturur. Menderes Metamorfikleri temelde şistler ile başlar ve üst kısımlarda mermerlerle devam eder. Temel kayası üzerine bindirme fayı ile Üst Kretase-Paleosen yaşlı Bornova Filişi gelir. Çalışma alanının kuzeyinde mostra veren birim, filiş ve allokton kireçtaşlarından oluşur. Her iki birim üzerine açısal uyumsuzlukla alanda yaygın gözlenen Neojen yaşlı Vişneli formasyonu gelir. Vişneli formasyonu tabanda çakıltaşı ile başlar ve kumtaşı, kiltaşı ve üst kesimlerde killi kireçtaşı ile davam eder (Şimşek, 2002). Torbalı Ovasını oluşturan Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tüm birimleri uyumsuzlukla örter. Torbalı ve çevresinde yer alan Mesozoyik yaşlı mermerler, Neojen yaşlı killi kireçtaşları ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar akifer kayalarını oluşturur. Özellikle çalışma alanının yüksek kesimlerinde gözlenen karstik akifer özelliğindeki kayalar, bulundukları kesimlerde önemli oranda yeraltı suyu sağlarlar. Ayrıca, bu akifer sistemleri ovadaki alüvyonla bağlantılı olup, alüvyon akiferi beslerler. Alüvyonun kalınlığı m arasında değişir ve topoğrafyanın yüksek olduğu kesimlerde alüvyon katmanı incedir, malzemesi ise iri tanelidir (Şimşek ve Filiz, 2005). Buna karşılık ovanın iç kesimlerinde alüvyon kalınlığı 80 m lere kadar ulaşmakta ve malzeme ise ağırlık olarak ince tanelidir. Alüvyon akiferi serbest akifer özelliğinde olup büyük oranda yüzeysel beslenmeli olarak bilinmektedir. Yüzeysel beslenmeye çalışma alanında yer alan Fetrek ve Arapkahve dereleri ve civardaki karstik akiferler önemli katkı sağlamaktadır. Alüvyon katmanının altında yer alan Vişneli formasyonunun kiltaşları geçirimsiz kaya özelliği taşımakta ve alüvyon içerisindeki yeraltı sularının oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Torbalı Ovasının sulama ve içme suyunun çok büyük bir kısmı bu alüvyon akiferden karşılanır. Bu akiferden su çeken kuyuların derinlikleri 50 ~ 150 m olup, 5 ~ 25 L/s arasında değişen debilerle su çekilmektedir. 511

4 MODELLEME YÖNTEMİ Şekil 1. Model sınırları, çalışma alanı ve topoğrafyası Torbalı Ovası yüzeysel akiferdeki yeraltı suyu akımı MODFLOW-2000 (Harbaugh, 2000) modeli kullanılarak hesaplanmıştır. MODFLOW-2000 yeraltı suyu akımını tanımlayan kısmi diferansiyel denklemleri sonlu farklar yaklaşımıyla çözmektedir. Torbalı Ovası serbest yüzeyli akifer iki boyutlu olarak ve kararlı akım koşullarına göre modellenmiştir. Modelin sınırlarını belirlerken hem çalışma alanının tamamını kapsayacak hem de mümkün olduğunca Fetrek deresi alt havza sınırları ile çakışacak şekilde çalışılmıştır. Yüzeysel akifer modelde tek katman olarak temsil edilmiştir. Bu katmanın üstü zemin yüzeyini temsil ederken, altı geçirimsiz bir sınır olarak kabul edilmiştir. Model çözünürlüğü uniform olarak m olarak belirlenmiştir ve böylece toplam aktif sonlu farklar hücresi oluşturulmuştur. Daha sonra arazide ölçülen yeraltı su seviye değerlerine göre modelin otomatik kalibrasyonu yapılmıştır. Burada başlıca kalibrasyon parametreleri olarak hidrolik iletkenlik değerleri ve akifer besleme oranı kullanılmıştır. Son olarak kalibre edilmiş model ile yeraltı suyu akım yönlerinin yanı sıra Torbalı Ovası için yaklaşık bir su bütçesi hesaplanmıştır. 512

5 Şekil 2. Modelin sınır koşulları Sınır Koşulları Modelde kullanılan sınır koşulları Şekil 2 te gösterilmiştir. Sınır koşulları olarak sabit yük, genel yük (general head boundary-ghb), geçirimsiz, pınar ve nehir tipleri uygulanmıştır. Modelleme alanının batısında kalan Tahtalı baraj gölünün seviyesi sabit yük sınır koşulu olarak alınmıştır Nisan ayı için seviye m olarak ölçülmüştür (IZSU, 2006). Fetrek deresi alt havza sınırları ise geçirimsiz sınır olarak modellenmiştir. Ancak Tahtalı baraj gölü civarında ve çalışma alanının güneydoğusunda kalan bölge için havza sınır çizgisi geçirilemediğinden, bu kısımlara genel yük sınır koşulu konmuştur. Genel yük sınır koşulu, sabit yük sınır koşulunun bir türüdür; model sınırındaki yeraltı suyu akımı akiferdeki yük değeri ile modelcinin tanımlandığı bir değer arasındaki yük farkı ile orantılı olacak şekilde hesaplanmaktadır. Diğer taraftan Arapkahve ve Fetrek derelerinin içerisinde akış olan kısımlarında ve yeraltı suyu seviye ölçümlerine istinaden akifer ile etkileşimi olduğu bilinen kısımlara nehir sınır koşulları uygulanmıştır (Şekil 2). Benzer şekilde K.Menderes nehri de aynı tip sınır koşulu ile modelde hesaba katılmıştır. Çalışma alanındaki önemli kaynaklar da modele dahil edilmiştir; bunlar Torbalı Ovasının kuzeyindeki Nif dağının güney eteklerinde bulunan Başpınar ve Küçükpınar kaynakları ve ovanın kuzeybatısındaki Ayrancılar kaynaklarıdır. Bu kaynakların debileri kış dönemi için sırasıyla 256, 185 ve L/s olarak ölçülmüştür (Şimşek vd., 2007). 513

6 Torbalı Ovası yüzeysel akiferi için önemli bir yeraltı suyu batığı olan ovadaki içme suyu, sulama suyu ve endüstriyel kullanma suyu kuyuları da modelde tanımlanmıştır. Ova genelinde hesaba katılamayan çok sayıda kayıtlı ve kayıtsız kuyu bulunmakla birlikte, önemli büyüklükte debi çeken kuyuların tamamı (ör., bölgedeki belediyelerin içme suyu kuyuları) modele dahil edilmiştir. Eğer birden fazla kuyu m lik bir model hücresinin içine denk gelmişse, bu kuyuların debileri toplanarak tek bir kuyu olarak modellenmiştir. Böylece çekim debileri 2 ~ 75 L/s arası değişen toplam 41 adet kuyu hesaba katılmıştır. Kuyulardan çekilen toplam debi m 3 /gün olarak hesaplanmıştır. Bu debi Şimşek (2002) nin ova için yaptığı su bütçesi hesabı sonucu ovadan kuyularla yapılan toplam çekim için elde edilen 18 milyon m 3 /yıl değeri ile mertebe olarak tutarlıdır. Şekil 3. Modelde kullanılan hidrolik iletkenlik (K) bölgeleri ve yeraltı suyu seviye ölçüm noktalarını gösteren harita. K bölgeleri: 1- Kiltaşı, 2- Şist, 3- Filiş, 4- Kireçtaşı, 5- Alüvyon Modelin Kalibrasyonu Modelleme alanı akiferin jeolojisini dikkate alarak Şekil 3 te gösterildiği gibi 5 farklı hidrolik iletkenlik bölgesine ayrılmış ve modelde her bölge için ayrı bir hidrolik iletkenlik parametresi kullanılmıştır. Modelde kullanılan hidrolik iletkenlik değer aralıkları doğrudan literatürdeki değerlere dayanarak belirlenmiştir (Spitz ve Moreno, 1996). Benzer şekilde her bölge için bir de akifere beslenme oranı atanmıştır. Beslenme oranı net değer olarak kullanıldığından, modelde buharlaşma-terleme parametresi dahil edilmemiştir. Meteoroloji verilerine göre çalışma alanına ait yağış, yılın ıslak dönemi için 575 mm dir (Kasım 2004-Nisan 2005). Bu miktarın yaklaşık %70 inin yüzeysel akış ve buharlaşmaya geçeceğini varsayarak her bir bölge için olası akifer beslenme oranları belirlenmiştir. Yüksek kotlardaki beslenme oranı için, hem yeraltı suyu tablasının daha 514

7 derin olması, hem de dik arazi eğimlerinden dolayı, 2, 3 ve 4 nolu bölgelere nispeten daha düşük değerler atanmıştır. Modelde her bölge için kullanılan hidrolik iletkenlik parametreleri ve akifer beslenme oranları Tablo 1 de özetlenmiştir. Modelin kış sezonu kararlı akım koşullarına kalibre edilebilmesi amacıyla 2005 yılının Nisan ayında 28 kuyuda yeraltı su seviye ölçümleri yapılmıştır. Kalibrasyon sürecinde hedef, kalibrasyon parametrelerini verilen aralıklarda değiştirerek, ölçülen değerlerle modelin hesapladığı değerler arasındaki hataları en aza indirgemek ve optimum bir çözüm elde etmektir. Süreci daha etkin bir biçimde yürütebilmek için bu çalışmada PEST otomatik kalibrasyon programı kullanılmıştır. PEST, herhangi bir matematiksel modelin parametrelerini bir takım optimizasyon teknikleri ile tahmin etmeye yarayan bir araçtır (Doherty, 2004). Tablo 1 deki model parametreleri belirlenen aralıklarda sistematik olarak değiştirilerek, yine aynı tabloda verilen kalibre edilmiş değerlere ulaşılmıştır. Tablo 1: Modelde kullanılan kalibrasyon parametreleri ve aralıkları Parametre Kalibrasyon aralığı Kalibre edilen değer Hidrolik iletkenlik (m/gün) K xy -1 (Kiltaşı) ~ K xy -2 (Şist) ~ K xy -3 (Filiş) ~ K xy -4 (Kireçtaşı) 0.1 ~ K xy -5 (Alüvyon) 1 ~ Akifer beslenme oranı (mm/yıl) R ~ R ~ R ~ R-4 30 ~ R-5 30 ~ SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME Kalibrasyonu yapılmış modelin çalıştırılması sonucunda modelde oluşan ortalama ve mutlak ortalama hata değerleri sırasıyla ve 4.23 m olarak hesaplanmıştır (Hata = ölçülen yeraltı su seviyesi modelin hesapladığı seviye). Hataların standart sapması (RSD) 5.19 m ve standart sapmanın ölçüm değerleri aralığına oranı da 0.09 m olarak saptanmıştır. Şekil 4 te de görülebileceği gibi modellenen ve ölçülen değerler arasındaki fark birkaç ölçüm noktası dışında kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Ayrıca sistematik bir hatanın olmaması, başka bir deyimle hataların rastgele dağılmış olması, modelin doğruluğuna işaret etmektedir. Bazı ölçüm noktalarında hatanın göreceli olarak yüksek çıkmasının, arazide yapılan ölçüm hatasından veya ölçüm yapılan noktaya yakın kesimlerdeki çekimlerin modele dahil edilmemesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ancak ölçüm hatasının kaynağı tam tespit edilemediğinden bu noktalardaki ölçümler yine de model sonuçların değerlendirilmesine dahil edilmiştir. Modelin hesapladığı yeraltı su seviyeleri ve akım yönleri Şekil 5 te gösterilmiştir. Genel olarak dağlardan ovaya doğru belirgin bir yeraltı suyu akısı olduğu gözlenmektedir. Yağışa bağlı yüzeyden sızmaya ek olarak, güneydeki kireçtaşı birimlerinden, Torbalı nın doğusunda yer alan ve yine kireçtaşlarından oluşan Gurgur dağından ve batıda Tahtalı gölünden ve civarından ovaya yatay bir yeraltı suyu girdisi olduğu da görülebilmektedir. Modelin su bütçesine göre, akifere beslenen toplam suyun %13 ü yağışa bağlı yüzeyden, %51 i model sınırlarına komşu akiferlerden ve geri kalan %36 lık kısım da yüzeysel sulardan gelmektedir. 515

8 Şekil 4. Model sonuçları - hesaplanan yeraltı su seviye değerlerinin ölçülen değerlerle kıyaslanması Modelleme sonuçları yüzeysel yeraltı suyu etkileşimleri bakımından değerlendirildiğinde, Küçük Menderes nehrinin modelleme alanı içinde kalan kısmının yeraltı suyu ile beslendiği görülmektedir. Arapkahve ve Fetrek derelerin bazı kısımlarında alüvyon akiferden su girdisi olmakta, bazı kısımlarında ise özellikle membaya yakın olan noktalarda dereden akifere su akmaktadır. Model sonuçlarına göre Tahtalı baraj gölünün akifere net olarak yaklaşık m 3 /gün yeraltı suyu sızmaktadır. Bu sonuç gölün sadece model sınırları içerisinde kalan ve Şekil 2 de de sabit yük sınırı ile gösterilen arakesit için dikkate alınmalı ve buradan gölün tamamının akifere sızıntı yoluyla su kaybettiği sonucu çıkarılmamalıdır. Ovadaki yeraltı suyu akım yönleri bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir; örneğin Torbalı ilçe merkezi civarında hakim akım yönü güney-güneydoğu doğrultusunda iken, ovanın batısında Tahtalı baraj gölüne daha yakın yerlerde bu doğrultu kuzeydoğu-doğu olmaktadır. Yeraltı suyu akım hızlarının ise ovadaki alüvyon katmanı içerisinde Tahtalı gölünün doğusunda ve Kuşçuburnu köyü civarında en yüksek olduğu ve K.Menderes in aktığı bölgede en düşük olduğu gözlenmiştir. Yeraltı suyu akış hızının yüksek olduğu bölgelerin bilinmesi akifere olası bir kirletici girdisinin çevresel etki değerlendirmesi bakımından önemlidir. Örneğin bir tehlike atık depolama sahasının yer seçiminde model sonuçlarından yararlanılabilir. Bu durumda Kuşçuburnu civarında oluşabilecek bir kirletici sızıntısı çalışma sahasındaki diğer bölgelere göre ovaya daha hızlı yayılmasına neden olabilecektir. Gelecek İçin Çalışma Önerileri Burada sunulan model çalışması sadece kış dönemini temsil ettiği için su kaynakları yönetiminde bu modelin kullanım alanı kısıtlıdır. Mayıs ayında sulama sezonunun başlamasıyla bölgedeki su kaynakları daha farklı bir gözle değerlendirilmesi gerektiğinden, aynı modeli yaz aylarında oluşan koşullara uygun olarak da çalıştırmak faydalı olacaktır. Bunun için Eylül veya Ekim ayında yeni bir dizi yeraltı su seviye ölçümü yapılması ve elde edilecek verilerle modelin bu defa sadece beslenme oranları değiştirilerek yeniden kalibre edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yaz ve kış nüfusundaki olası farklılıkları dikkate alarak, yaz sezonu için çalışma alanındaki kuyuların çekim debileri ayarlanmalıdır. Son olarak bu modelin sonuçları temel alarak, parçacık izleme yöntemiyle veya kirletici taşınım denklemlerini çözmek suretiyle çöp deponi sahalarından, olası endüstriyel kirletici kaynaklarından veya tarımsal faaliyetler sonucu oluşan yayılı kirleticilerden alıcılara taşınım süreleri ve madde akıları modellenebilir. 516

9 Şekil 5. Model sonuçları yeraltı suyu eşseviye eğrileri ve akım yönleri 517

10 TEŞEKKÜR Bu çalışma 2005-KB-FEN-037 nolu bilimsel araştırma projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. KAYNAKLAR DMİ, (2005), Devlet Meteoroloji İşleri, İzmir Bölge Müdürlüğü Verileri. Doherty, J., (2004), PEST - Model-Independent Parameter Estimation User Manual 5th Edition, Watermark Numerical Computing. Harbaugh, A. W., (2000), MODFLOW-2000 the U.S. Geological Survey modular ground-water model user guide to modularization concepts and the ground-water flow process, U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey. Open-File Report 00-92, Reston, VA. İZSU, (2006), İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Su Alma Yapısı Aylık Faaliyet Kayıtları. Şakıyan, J. ve Yazıcıgil, H., (2004), Sustainable development and management of an aquifer system in western Turkey, Hydrogeology Journal, 12(1), Şimşek, C., Elçi, A., Gündüz, O. ve Erdoğan, B., (2007), Hydrogeological and hydrogeochemical characterization of a karstic mountain region. Environmental Geology'de yayınlanması için kabul edildi. Şimşek C. ve Filiz Ş., (2005), Torbalı ovası ve çevresindeki akiferlerin hidrojeolojisi ve kirlenebilirliği, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7: Şimşek, C., (2002), Torbalı ovasının katı atık depolama tesisleri yer seçimine yönelik hidrojeoloji incelemesi, Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Izmir. Spitz, K. ve Moreno, J., (1996), A practical guide to groundwater and solute transport modeling, John Wiley, New York. 518

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

İZMİR-NİF DAĞI ÇEVRESİNDEKİ YERALTI SUYU NİTRAT KİRLİLİĞİ BOYUTUNUN MEVSİMSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİR-NİF DAĞI ÇEVRESİNDEKİ YERALTI SUYU NİTRAT KİRLİLİĞİ BOYUTUNUN MEVSİMSEL DEĞERLENDİRİLMESİ 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR-NİF DAĞI ÇEVRESİNDEKİ YERALTI SUYU NİTRAT KİRLİLİĞİ BOYUTUNUN MEVSİMSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ĐZMĐR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ĐÇĐN YERALTI SUYU KĐRLETĐCĐ TAŞINIMININ ARCGIS ĐLE MODELLENMESĐ

ĐZMĐR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ĐÇĐN YERALTI SUYU KĐRLETĐCĐ TAŞINIMININ ARCGIS ĐLE MODELLENMESĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ĐZMĐR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ĐÇĐN YERALTI SUYU KĐRLETĐCĐ TAŞINIMININ ARCGIS ĐLE MODELLENMESĐ D. Karadaş 1, A. Elçi 1 1 DEÜ,

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TEBLİĞ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet APAYDIN DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Jeotek. Hiz. ve Yeraltısuları Şube Müdürü

Doç. Dr. Ahmet APAYDIN DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Jeotek. Hiz. ve Yeraltısuları Şube Müdürü Doç. Dr. Ahmet APAYDIN DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Jeotek. Hiz. ve Yeraltısuları Şube Müdürü 1 Sunum İçeriği 1- DSİ Planlama Kademesi Hidrojeolojik Havza Etütleri 1970-1985 Dönemi ve sonraki dönem Yeşil Raporlar

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Havza koruma alanlarının yeraltı suyu kirleticilerin taşınımı bakımından değerlendirilmesi

Havza koruma alanlarının yeraltı suyu kirleticilerin taşınımı bakımından değerlendirilmesi Havza koruma alanlarının yeraltı suyu kirleticilerin taşınımı bakımından değerlendirilmesi Alper ELÇİ a, Deniz KARADAŞ b, Orhan GÜNDÜZ a a Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 11 Sayı: 31 Yıl: 2009 KEMALPAŞA OVASININ ÜÇ BOYUTLU İNTERAKTİF HİDROJEOLOJİK MODELİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 11 Sayı: 31 Yıl: 2009 KEMALPAŞA OVASININ ÜÇ BOYUTLU İNTERAKTİF HİDROJEOLOJİK MODELİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 11 Sayı: 31 Yıl: 2009 KEMALPAŞA OVASININ ÜÇ BOYUTLU İNTERAKTİF HİDROJEOLOJİK MODELİ (THREE DIMENSIONAL INTERACTIVE HYDROGEOLOGICAL MODEL OF THE

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

KENTİMİZ VE ÇEVRESİNİN YERALTISUYU KAYNAKLARI, YERALTISUYUNU KİRLETİCİ ETKENLER VE SU KITLIĞI RİSKİ

KENTİMİZ VE ÇEVRESİNİN YERALTISUYU KAYNAKLARI, YERALTISUYUNU KİRLETİCİ ETKENLER VE SU KITLIĞI RİSKİ 323 KENTİMİZ VE ÇEVRESİNİN YERALTISUYU KAYNAKLARI, YERALTISUYUNU KİRLETİCİ ETKENLER VE SU KITLIĞI RİSKİ Ertan KAZANASMAZ Jeoloji Mühendisi ertankzn@yahoo.com 1. GİRİŞ Bu çalışmada İzmir ve çevresinde yayılım

Detaylı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli [ve Fiziksel Model Kıyaslaması] Ürkmez Barajı Dr. İsmail HALTAŞ Zirve Üniversitesi, Gaziantep Dr. Gökmen TAYFUR Dr. Şebnem ELÇİ, İzmir Yüksek

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 3.Hafta Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına süzülme ve

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Yeraltısuları Etüt ve Değerlendirme

Detaylı

REZERV DEĞĠġĠMĠNDEN FAYDALANILARAK YERALTISUYU REZERVĠNĠN BELĠRLENMESĠ

REZERV DEĞĠġĠMĠNDEN FAYDALANILARAK YERALTISUYU REZERVĠNĠN BELĠRLENMESĠ REZERV DEĞĠġĠMĠNDEN FAYDALANILARAK YERALTISUYU REZERVĠNĠN BELĠRLENMESĠ Hasan KIRMIZITAġ Etüt ve Değerlendirme ġube Müdürü 0CAK/2000 A N K A R A REZERV DEĞĠġĠMĠNDEN FAYDALANILARAK YERALTISUYU REZERVĠNĠN

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

HİDROLOJİ DERS NOTLARI

HİDROLOJİ DERS NOTLARI Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü umutokkan@balikesir.edu.tr HİDROLOJİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN Hidrolik Anabilim Dalı Ders Kapsamında Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar Balıkesir

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012 Yüzeysel Akış Giriş Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi ve bir noktaya ulaşması süresince

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. TUNCELİ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 6 YERALTI SULARI JEOLOJİSİ (HİDROJEOLOJİ)

Detaylı

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 2/28 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1053 sayılı

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. ELAZIĞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 7.Hafta Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Akifer Özellikleri Gözeneklilik (n)-etkin gözeneklilik (ne) Hidrolik iletkenlik katsayısı

Detaylı

BALÇOVA JEOTERMAL SAHASINDA BOR VE ARSENİK KİRLİLİĞİ

BALÇOVA JEOTERMAL SAHASINDA BOR VE ARSENİK KİRLİLİĞİ _ 361 BALÇOVA JEOTERMAL SAHASINDA BOR VE ARSENİK KİRLİLİĞİ Celalettin ŞİMŞEK ÖZET Bu çalışmada, Balçova jeotermal sahasındaki sularda, insan ve bitkiler için toksik etki gösteren bor (B) ve arsenik (As)

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN Dr. Bertan BAŞAK

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. KARS İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BİLECİK İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

Ergene Havzası nda Yağış ve Yeraltısuyu Seviye Verilerinin Değerlendirilmesi ÖZET

Ergene Havzası nda Yağış ve Yeraltısuyu Seviye Verilerinin Değerlendirilmesi ÖZET Ergene Havzası nda Yağış ve Yeraltısuyu Seviye Verilerinin Değerlendirilmesi Nurettin PELEN 1, Merve İŞLEK 2, Nuriye AYDIN 3 Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları

Detaylı

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1)

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1) Yer altı Suyu Yeraltı Suyu Hidrolojisi Giriş Hidrolojik Çevrim Enerji Denklemleri Darcy Kanunu Akifer Karakteristikleri Akım Denklemleri Akım Ağları Kuyular Yeraltısuyu Modellemesi 1 Su, tüm canlılar için

Detaylı

TAHTALI HAVZASI YERALTI SUYU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAHTALI HAVZASI YERALTI SUYU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ DEĞERLENDİRİLMESİ 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI TAHTALI HAVZASI YERALTI SUYU KALİTESİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ DESTEKLİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ Mahmut ÇETİN Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Adana E-Mail: mcet64@cu.edu.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. KARABÜK İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MUŞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi Jeoloji

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI SU KALİTESİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YERALTI SULARI KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2014 Sunu İçeriği Koruma

Detaylı

KONYA KENTSEL YERALTI SUYU KĐRLĐLĐK DURUMU VE KĐRLENEBĐLĐRLĐK POTANSĐYELĐ

KONYA KENTSEL YERALTI SUYU KĐRLĐLĐK DURUMU VE KĐRLENEBĐLĐRLĐK POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA KENTSEL YERALTI SUYU KĐRLĐLĐK DURUMU VE KĐRLENEBĐLĐRLĐK POTANSĐYELĐ M. Tahir NALBANTÇILAR Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü BATMAN ÖZET:

Detaylı

Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar

Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar Hydrogeological studies on heavy polluted shallow aquifer systems Mehmet Çelik Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

AFŞİN-ELBİSTAN HAVZASI REZERV BELİRLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ. Dr. Berk BESBELLİ

AFŞİN-ELBİSTAN HAVZASI REZERV BELİRLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ. Dr. Berk BESBELLİ AFŞİN-ELBİSTAN HAVZASI REZERV BELİRLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ Dr. Berk BESBELLİ ÖNÜLKE HAVZALARI Çankırı-Çorum Çorum Havzası Yozgat-Sorgun Havzası Sivas Havzası Trakya Havzası DOĞRULTU ATIMLI FAYLA İLİŞKİŞLİ

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi hasankirmizitas@yahoo.com Türkiye de sınıraşan yüzey suları gibi yeraltısularımız da bulunmaktadır. En önemli

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr İSTANBUL BOĞAZI NDA AKINTI İKLİMİ ÇALIŞMASI Yalçın, YÜKSEL Prof. Dr. yuksel@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Işıkhan

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI. Koray K. Yılmaz Yağmur Derin

ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI. Koray K. Yılmaz Yağmur Derin ARAÇ HAVZASINDA FİZİKSEL BÜTÜNLEŞİK HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMASI Koray K. Yılmaz Yağmur Derin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Türkiye Su Bütçesi Belirlenmesi Çalıştayı Türkiye Ulusal

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) April 2009 Turkey is located on the crossroads of Europe and Asia Turkey DSI DSI is a state organization

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Yeraltısu kirliliği, çöp alanı, katı atık, yeraltısuyu modellemesi, difüzyon denklemi

Anahtar Kelimeler: Yeraltısu kirliliği, çöp alanı, katı atık, yeraltısuyu modellemesi, difüzyon denklemi SİLİVRİ SİNEKLİ KUM OCAĞININ KATI ATIK DEPOSU OLARAK KULLANILMASI HALİNDE ÇEVRE ETKİSİNİN İNCELENMESİ HYDRODYNAMIC DISPERSION MODEL OF A LEAKAGE FROM AN HYPOTHETICAL SOLID WASTE STORAGE IN SINEKLI, SILIVRI,

Detaylı

Celalettin ŞİMŞEK. Dokuz Eylül Ü. Torbalı Meslek Yüksekokulu, Torbalı/İzmir.

Celalettin ŞİMŞEK. Dokuz Eylül Ü. Torbalı Meslek Yüksekokulu, Torbalı/İzmir. Bu makale, 2008. Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), ISBN: 978-975-7946-33-5, Sayfa: 79-84 yayımlanmıştır. Köprübaşı (Manisa) uranyum sahasındaki radyoaktivite

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

BAŞKENT ANKARA NIN YERALTISUYU POTANSİYELİ VE YÖNETİMİ. Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi hasankirmizitas@yahoo.com

BAŞKENT ANKARA NIN YERALTISUYU POTANSİYELİ VE YÖNETİMİ. Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi hasankirmizitas@yahoo.com BAŞKENT ANKARA NIN YERALTISUYU POTANSİYELİ VE YÖNETİMİ Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi hasankirmizitas@yahoo.com Giriş Başkent Ankara, her geçen gün artan sanayi faaliyetleri ve aldığı yoğun göç nedeniyle

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YERALTISUYU ARAMA (HİDROJEOFİZİK) ETÜT RAPOR FORMATI Ocak - 2016 Yönetim Kurulu nun 26/01/2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ HİDROLOJİ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ Ders Kitabı Hidroloji Mehmetçik Bayazıt Birsen Yayınevi 224 sayfa, 3. Baskı, 2004 Yardımcı

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. DÜZCE İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları İçerik Türkiye de Su Yönetimi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları 2 Türkiye nin Su Potansiyeli Yıllık Yağış : 501 milyar m 3 Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu : 98 milyar m 3 Yıllık

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

Kütahya-Simav Ovasında Arsenik Sorunu: Mevcut Durum ve Yeni Araştırmalar

Kütahya-Simav Ovasında Arsenik Sorunu: Mevcut Durum ve Yeni Araştırmalar Kütahya-Simav Ovasında Arsenik Sorunu: Mevcut Durum ve Yeni Araştırmalar Orhan GÜNDÜZ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR e-posta: orhan.gunduz@deu.edu.tr ÖZ: Yeraltı sularında

Detaylı

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. 1 Dünya Su Kaynakları Tuzlu Sular; 97,20%

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Gereği gibi projelendirilen ve inşa edilen bir kuyu, su taşıyan bir formasyondan ekonomik olarak su alınmasını sağlayan hidrolik bir yapıdır.

Gereği gibi projelendirilen ve inşa edilen bir kuyu, su taşıyan bir formasyondan ekonomik olarak su alınmasını sağlayan hidrolik bir yapıdır. DERS 5 Gereği gibi projelendirilen ve inşa edilen bir kuyu, su taşıyan bir formasyondan ekonomik olarak su alınmasını sağlayan hidrolik bir yapıdır. Başarılı bir kuyu projesi hazırlamak ve inşa edebilmek

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel

Detaylı

ISPARTA VE ÇEVRESI SU KAYNAKLARININ BELIRLENMESI, DEGERLENDIRILMESI VE KALITESININ KORUNMASI

ISPARTA VE ÇEVRESI SU KAYNAKLARININ BELIRLENMESI, DEGERLENDIRILMESI VE KALITESININ KORUNMASI ISPARTA VE ÇEVRESI SU KAYNAKLARININ BELIRLENMESI, DEGERLENDIRILMESI VE KALITESININ KORUNMASI Prof. Dr. Nevzat Özgür & Çalisma Grubu Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltisuyu ve Mineral

Detaylı

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Eyüp Selim Köksal Ersoy Yıldırım Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı

Detaylı