T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR"

Transkript

1 1 T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ., ihale sonucunda bu Ģartnamede tarifi edilen iģleri yapacak olan gerçek ve tüzel kiģiler ise yüklenici olarak tanımlanacaktır. Ġhalede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü, ihale makamı olarak iģin bir kısmını değil tamamını ihale ettiğinden 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 1. ve 21. maddeleri anlamında alt/üst iģveren nosyonu içersinde mütalaa edilmeyecektir. MADDE : 1 - İŞİN TANIMI : Ç.L.Ġ. Müdürlüğünün sosyal yerleģim yeri, termik santral yanı yeni kriplaj tesisi, toplanma yeri yemekhane yanı, Saray Kontrol Müdürlüğü ve atölye binalarının yanında bulunan toplam 5 adet ısı merkezinin iģletilmesi, kazan, boyler, hidrofor ve yardımcı tesisatının periyodik bakımı, tadilat ve gerekli onarım ile çevre ısı kanallarındaki borularının değiģimi, izolasyonu, bakımı, tamir ve tadilatının yapılması, temizlenmesi ve gerekli tüm iģlerin iģ bu Ģartname esasları dâhilinde çalıģma yaptırılması iģidir. MADDE : 2 - YAPILACAK İŞLERİN GENEL ESASLARI : 2.1- Bu Ģartnamede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal YerleĢim yerinde 4 adet, Saray Kontrol Müdürlüğü nde 2 adet, atölye binaları yanında 2 adet, toplanma yeri yemekhane yanı 1 adet, yeni eleme tesislerinde 2 adet olmak üzere toplam 11 adet kalorifer kazanı ve yardımcı tesisatın (boyler, hidrofor, soğuk su tankı, kazanı, kompresör, siklonlar, filtreler, pompalar, vana, helezon, elektrik motorlarının ve komple elektrik tesisatının vs.) 12 (oniki) ay süreyle çalıģtırılacak ve bakımları yapılacaktır Ç.L.Ġ. tarafından temin edilecek parça veya ceviz kömürü, taģ ve yabancı maddelerden ayrıģtırılarak çevreye zarar vermeden kazanlara nakledilecek ve usulüne uygun olarak yakılması sağlanacaktır Kazanlardan çıkan kül, cüruf, toz ve diğer atıklar idarece gösterilen yere taģınacak, taģıma esnasında çevreye dökülüp saçılan atıkların temizliği hemen yapılacaktır. Biriken atıklar Ç.L.Ġ araçlarına yüklenerek ocak sahasına boģaltılması sağlanacaktır Isı merkezlerinin iç ve dıģ mekânlarının özellikle lojmanların bulunduğu site içersinin yaz ve kıģ olmak üzere genel temizlik ve çevre bakımları (etraftaki kömür, kül ve cüruflardan arındırılması) rutin bir Ģekilde yapılacak, kıģ sezonu boyunca kaloriferden zarar gören çimlerin ve fidanların yaz sezonunda sulama ve bakımları yapılacaktır Kalorifer kazanlarının ateģ ve duman boruları haftada en az iki defa temizlenecek, siklonları, filtreleri ve bacaları temizlenip bakımı yapılacaktır Su pompalarının, vana ve borularının arızaları giderilecek, su sızıntıları önlenecek, gerekli tamiratı yapılacaktır. Sosyal yerleģim yerinde bulunan dizel aydınlatma jeneratörünün bakım ve temizliği düzenli olarak yapılacak, haftada bir defa periyodik olarak çalıģtırılacaktır

2 Soğuk su deposu ile boylerin suları yıl içersinde en az bir defa boģaltılıp temizlendikten sonra boyanacak, içeride biriken çamur ve atıklar çevreye zarar vermeden kül ve cürufların toplandığı yere atılacaktır 2.8- Arızalanan kazanların duman boruları, ateģ boruları ve diğer müģtemilatının tamir ve bakımı, gerekli önlemler alındıktan sonra iģleri aksatmayacak Ģekilde gerçekleģtirilecek, elektrik panoları, elektrik motorları ve elektrik tesisatlarının tamir ve bakımı yapılacaktır KıĢ ve yaz sezonunda sosyal yerleģim lojmanları, atölye, idari binalar, toplanma yeri yemekhane yanı, termik santral yanı eleme tesisleri ısı merkezleri 3 vardiya halinde çalıģtırılacaktır. Bu çalıģma vardiyalarını Ç.L.Ġ. değiģtirebilir Yüklenici firma arızalanan kazan ve müģtemilatın yıllık tamir, bakım ve onarımlarını (boyler, pompa, vana, hidrofor, denge tankı, elektrik motoru, elektrik tesisatı ve mekanik aksamlar) yaz sezonunda yaparak, mevcut sistemleri kıģ sezonuna hazırlayacaktır. (Burada firmadan istenilen söz konusu tamir ve bakımların yapılması esnasında sadece iģçiliktir). Tamir-bakım esnasında kullanılacak olan sarf malzemeleri Ç.L.Ġ. tarafından karģılanacaktır Getirilecek parça veya ceviz kömürün istenilen yerlere boģaltılması, kömür kazanlarına yüklenilmesi ve usule uygun olarak tam yanmanın gerçekleģtirilmesini sağlamalıdır. Yılda bir defa ana bacalar temizlenecektir Yüklenici tarafından periyodik olarak mevcut 11 adet kalorifer kazanlarının duman boruları ve bacaları temizlenecek, tüm makine ve teçhizatta oluģacak su sızıntısı, kaçaklar, çatlak ve arızalara gerekli müdahale yapılacak, iģlerin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacaktır. Bu iģlerin yapılması esnasında alınması gerekli iģ güvenliği ve iģçi sağlığı tedbirlerinden yüklenici firma sorumludur Yüklenici ısı merkezlerindeki demirbaģ makine ve teçhizatın korunmasını sağlamak, sarf malzemelerini verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek, çalıģır vaziyette teslim alınan tüm makine ve teçhizatı yine çalıģır durumda teslim etmek zorundadır. Tesisin eski oluģu yüklenicinin yükümlülüklerinden kaçınmasına mazeret teģkil etmez Yüklenici, yaz ve kıģ sezonu baģlamadan önce yılda iki defa ısı kanallarını kontrol edip temizleyerek izolasyonlarını yapacaktır. Ġzolasyon malzemeleri Ç.L.Ġ. tarafından karģılanacaktır Yüklenici ihale konusu iģi ilmin, fennin, tekniğin ve sanatın belirlediği tüm kurallara eksiksiz olarak uymak ve günlük iģleri rapor defterine ve ilgili formlara iģleyip, kontrolör nezaretinde imza altına almak zorundadır Yüklenici firma personeli verilen iģi gerektirdiği gibi yerine getirmez veya kasıt, ihmal, dikkatsizlik ile Ç.L.Ġ yi herhangi bir zarar ve ziyana uğratırsa bu zarar ve ziyan firma tarafından karģılanacaktır Isı merkezlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi esnasında kullanılacak olan her çeģit cıvata, elektrot, sıvı conta, silikon, kilingirik conta, salmastra keten vb. gibi sarf malzemeler Ç.L.Ġ. temin edip yüklenici firmaya gerekli yerlerde kullanılmak üzere teslim edecektir. Kullanılan malzemelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı düzenli olarak kontrol - 2 -

3 3 edilecektir. Yerinde kullanılmayan malzeme olursa bedeli yükleniciye ödettirilecektir. Kullanma hataları veya bakım hatalarından malzemeler zarar görürse, bu durum tutanakla tespit edilip bedeli firmaya ödettirilecektir. Örneğin bir vananın sıkarken çatlaması, elektrik motorun ayaklarının dengeli bağlanmamasından dolayı kırılması, pompaların susuz çalıģtırılarak yanması vb. gibi arızalar Mevcut, kurulu bulunan sistemde herhangi bir aksaklıktan dolayı bu aksaklığı gidermek için yapılacak yenileme iģlerin de kullanılacak mekanik ve elektriksel tesisatın malzemeleri Ç.L.Ġ. ye ait olacak, iģçilikler ise yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yenileme iģleri kalorifer kazanı, hidrofor, komple tesisatın yenilenmesi gibi iģleri vb kapsamaktadır Kalorifer kazanlarının yanmadığı yaz sezonunda ısı merkezi bünyesinde atıl durumda kalacak olan çalıģanlar, kazanların bakımı, temizliği, yer altı sıcak ve soğuk su borularının değiģimi, tamiri, bakımı ve hatların yenilenmesi, tamir bakımı ile bunlardan kaynaklanan yapı ve çevre bozukluklarının düzenlenmesi iģlerinde çalıģtırılacaklardır. MADDE: 3- İŞİN SÜRESİ VE ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLARIN ÜCRETLERİ ġubat ġubat 2016 tarihleri arasında 1 yıl (12 ay) süre ile 27 elemanla Ģartname esasları dâhilinde çalıģma yaptırılması iģidir ÇalıĢtırılacak personele brüt asgari ücret baz alınarak asgari ücretin; a-)ekip sorumlusu(formen 1 kiģi) en az %50 fazlası, b-)kaynakçı (1 kiģi) en az %60 fazlası, c-)elektrikçi (1 kiģi) en az %60 fazlası d-) Sıhhi tesisatçı (1 kiģi) en az %50 fazlası ve e-) Kaloriferci-ateĢçi (23 kiģi) en az %30 fazlası ödenecektir Haftalık çalıģma süresi 45 saattir. Buna göre ÇalıĢma Bakanlığınca çıkarılan iģ süreleri tüzüğüne göre düzenleme yetkisi Ç.L.Ġ. ce saklı tutulacaktır. Yapılacak olan bu düzenleme bu Ģartnamenin eki sayılacaktır. MADDE : 4 ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLAR : 4.1 Yüklenici söz konusu beģ ısı merkezinde bulunan onbir adet kalorifer kazanı ve yardımcı donanımının çalıģtırılmasını, bakımı ve arızalandığı zaman onarımını, temizlik, yağlama gibi iģleri yapmak üzere aģağıda yazılı meslek, unvan nitelik ve sayıları belirtilen elemanları bulundurmak zorundadır. (ÇalıĢacak elemanlar mesleki eğitimleriyle ilgili almıģ oldukları belgeleri iģ yerine vereceklerdir.) - 3 -

4 4 Buna göre; 15 ġubat ġubat 2016 tarihleri arası arası 27 kiģi vardiyası vardiyası vardiyası Ekip Sorumlusu 1 KiĢi (Formen) Lojmanlar 1 Sıhhi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Tesisatçı Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar - Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Elektrikçi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Kaynakçı Bekar 1 AteĢçi Bekar Pavyonu 1 AteĢçi Pavyonu Yeni eleme tesisleri 1 AteĢçi Yeni eleme 1 AteĢçi Yeni eleme tes. 1 AteĢçi tes. Atölye 1 AteĢçi. Bekar Pavyonu 1 AteĢçi Haftalık ateģçi değiģtirici 3 KiĢi AteĢçi TKĠ Saray Kontrol 2AteĢçi (biri TKĠ Saray 1 AteĢçi TKĠ Saray 1 AteĢçi Müdürlüğü değiģtirici) Kont. Kont. ĠĢletmemizce görevlendirilen personelce haftalık vardiya çizelgesi hazırlanacak ve uygulanacaktır Yaz ve kıģ sezonunda üstlenici firma Ç.L.Ġ. deki beģ adet ısı merkezi için; Formen: EkipbaĢı, nezaretçi v.b gibi sorumluluk gerektiren iģlerde en az 3 yıl deneyimli olacaktır. Kaynakçı; Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin metal iģleri, kaynakçılık ve benzeri bölümü mezunu veya çıraklık eğitimden kaynakçı ustalık belgesine haiz en az 5 yıl deneyimli kaynakçı sertifikası olacaktır. Elektrikçi; Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin elektrik bölümlerinden mezun olmak veya en az 5 yıl deneyimli elektrikçi ustası belgesine haiz olacaktır. Sıhhi tesisatçı: Endüstri Meslek Lisesi tesisat teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat) bölümü mezunu,veya en az 5 yıl deneyimli Sıhhi tesisatçı ustalık belgesine haiz olacaktır. Ateşçi;Kalorifer ateģçi belgesi olacaktır. Yüklenici firma çalıģtıracağı elemanların kalorifer ateģçi belgelerini ve diğer belgelerini iģe baģlarken ibraz edecek ve iģ yerindeki panoya görünür yere asacaktır. Yüklenici vardiyasında formen, elektrikçi, kaynakçı ve sıhhi tesisatçıyı periyodik bakım için iģyerlerimizde sürekli bulunduracaktır BeĢ ayrı ısı merkezinde günün herhangi bir saatinde meydana gelen arızalara yüklenici tarafından teknik ekip olarak müdahale edilecektir

5 Elektrik arızaları, motor, redüktör motoru, su pompası, elektrik motoru, fan motoru, aspiratör motorunda meydana gelen arızalar yüklenicinin ehliyetli elektrikçi ustası tarafından giderilecektir. Kullanma ve iģletme hataları dıģında kalan arızaların giderilmesinde kullanılacak malzemeler Ç.L.Ġ. tarafından karģılanacaktır Yüklenici firma günün herhangi bir saatinde beģ ısı merkezinde vuku bulabilecek arızalara anında müdahale edecektir. Yüklenici tarafından yapılamayan arıza, bakım ve benzeri iģler ĠĢletmemiz elemanlarına yaptırıldığı takdirde iģçilik bedelleri yüklenicinin hak ediģinden tahsil edilecektir. 4.5-Yüklenici; beģ ısı merkezi arasında ulaģımı ve iģin takibinin sağlamak, gerekli malzeme ve personeli taģımak için, ihale süreci 1 yıllık olduğundan dolayı 2011 modelden aģağı olmamak kaydıyla 1 adet çift kabinli 2200 cc, 4x2 dizel pikap bulundurmak zorunda olup bu aracın günlük ortalama yapacağı kilometre yaklaģık 20 kilometredir ve yakıtı ile diğer bakım ve her türlü masrafları firmaya aittir. Ayrıca; aracı firmanın bu iģle ilgili çalıģan ehliyetli elemanlarından birileri kullanacaktır Yüklenici sözleģme kapsamındaki iģlerin yapılması sırasında herhangi bir nedenle sözleģmede yazılmayan kanun, tüzük ve yönetmeliklerden sorumludur Yüklenici ile Ç.L.Ġ. Müdürlüğündeki sorumlular arasında gerekli koordinasyonun sağlanması açısından formen niteliğinde bir eleman bulundurulacaktır. Bu eleman üç vardiyadan da sorumlu olacaktır Personel ayda 26 gün esasına göre çalıģacak, haftada 1 gün (iģletmenin belirleyeceği günlerde) olarak hafta tatili kullandırılacaktır yıl için ön görülen toplam 130 Gün Bayram ve Hafta Tatili çalıģması verilebilecektir. MADDE : 5 - İŞİN DENETİMİ : Ç.L.Ġ. tarafından tayin edilen elemanlarca yüklenici firmanın teknik elemanları karģılıklı tutulan defterlerde her gün ve her vardiyada kalorifer kazanlarının termostat sıcaklığı, sıcak su sıcaklığı, kalorifer giriģ sıcaklığı, hidrofor basınçları vb. gibi konular yazılacak, meydana gelen arızalar veya yapılan iģler deftere rapor halinde tanzim edilerek imza altına alınacaktır. MADDE : 6 - EMNİYET TERTİBATI : Yüklenici iģletme sırasında doğabilecek kaza, hasar, yaralanma ve ölüm dâhil bütün kazalara karģı mali, hukuki cezai hükümlülükleri kabul eder. Bütün bunlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumları önlemek için gerekli olan yasal ve tüm emniyet tedbirlerini alacaktır.(yıllık kazan, hidrofor, kompresör testleri T.M.M.O. tarafından yapılmaktadır.) Isı merkezlerinde çalıģan elemanlar iģ baģında kesinlikle uyumayacaklardır.(iģçi sağlığı ve iģ emniyeti açısından önemli) Uyuduğu tespit edilen eleman iģçi sağlığı ve iģ emniyeti acısından risk oluģturduğu için direk olarak iģten çıkarılacaktır. MADDE : 7 - Ç.L.İ. NİN VERECEĞİ HİZMETLER : 7.1- Isı merkezlerinde Ç.L.Ġ. tarafından temin edilen parça veya ceviz kömürü kullanılacaktır Parça veya ceviz kömür ısı merkezlerine Ç.L.Ġ. araçları ile nakledilecek ve kantar tartı fiģlerine göre teslim edilecektir

6 6 MADDE : 8 - KAZANLARI YAKMA SÜRESİ : Isı merkezlerindeki kalorifer kazanlarının kıģ sezonu baģlangıç tarihi ĠĢletme Müdürlüğümüzün isteği doğrultusunda mevsim koģullarına göre ayarlanacaktır. Kazanların Su ÇıkıĢ Sıcaklıkları: DıĢ hava sıcaklığı Kalorifere giden su sıcaklığı + 15 C C C C C C 0 0 C C 0-5 C C 0 Uygun olacak Ģekilde yakılacaktır. Bu sıcaklık dereceleri % 10 dan fazla veya eksik olmayacaktır. MADDE : 9 - ÇALIŞANLARIN SAĞLIK DURUMLARI VE İŞ GÜVENLİKLERİ : 9.1- Yüklenici çalıģtıracağı elemanlar için 4857 Sayılı ĠĢ Kanununa istinaden çıkarılmıģ olan tüzük ve yönetmelikler ve ĠLO standartlarına uygun iģ ve iģçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici firma ihale kapsamındaki iģ yerinde meydana gelebilecek her türlü iģ kazası ve hasar ile bunların sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanma ve ölüm dâhil bütün risklere karģı mali, hukuki ve cezai yükümlülükleri kabul eder. Tüm emniyet tedbirlerinin alınmasına rağmen ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu yükleniciye aittir ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği yönünden alınacak ve alınması gerekli tüm yükümlülük yükleniciye aittir. Tesisler ve çalıģma sahalarında Ç.L.Ġ.'nin sorumluluğu altında olan bina, makine ekipmanı ve koruyucu malzemelerde meydana gelebilecek arıza ve hasarlar Ç.L.Ġ yetkililerine yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı olarak bildirilmeyen arızalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü iģ kazalarından yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği kurallarına aynen uymak zorundadır. Meydana gelecek iģ kazalarından sorumlu olduğu gibi iģletmenin uğrayacağı zarar ve ziyan ile bundan doğacak mali hukuki ve cezai sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Isı merkezlerinde çalıģacak elemanlara koruyucu malzemeler, iģçi sağlığı ve iģ güvenliği hükümlerine uygun olarak yüklenici firma tarafından aģağıdaki Ģekilde temin edilecek ve personele dağıtılacaktır. Söz konusu malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı kontrol teģkilatınca takip edilecektir. 1 Çift elektrikçi ayakkabısı 1) 26 çift iģ ayakkabısı: Ayakkabılar hakiki deri, iç taban ortopedik, çelik burunlu, delinmez taban, en az +100 derece ısıya dayanıklı olacaktır. 2) 27 takım ĠĢ elbisesi: Yalıtımlı, saf pamuk veya ketenden yapılmıģ olacak, darbelere ve en az +50 derece ısıya dayanıklı olacak 3) 650 çift sarı nitril eldiven 4) 50 çift ateģe dayanıklı eldiven: Deri kaplamalı, yanmayan, soğuktan koruyan, kayganlığı önleyen, kavramayı kolaylaģtıran ve su geçirmez özellikleri olacak. 5) 1 çift elektrikçi eldiveni - 6 -

7 7 6) 5 çift lastik çizme 7) 5 adet yağmurluk. 8) 27 adet baret. MADDE : 10 İSTİHKAKIN ÖDENMESİ : Aylık faturalar, her ayın son gününde tanzim edilecektir Fatura ile birlikte bir önceki aya ait KDV, SGK prim, vergi borçlarının ödendiğine dair belgeyi verecektir. Yüklenici çalıģan personelinin bir ay önceki aya ait maaģlarının ödendiğine dair maaģ bordroları ile devam puantajlarını da vermek zorundadır. Bu belgelerin ibraz edilememesi durumunda yükleniciye ödeme yapılmayarak faturası bekletilecektir Yükleniciye aylık ödeme yapıldığında iģçilerin maaģı geciktirilmeden eksiksiz bir Ģekilde derhal ödenecektir. Ödenmediği Ç.L.Ġ.'ce tespit edildiğinde yüklenicinin istihkakından uygun bir kısmı tutularak bu meblağ yüklenici adına çalıģanlara ödenecektir. Bayramlarda yapılacak çalıģmalarda çalıģacak eleman sayısı Ç.L.Ġ. nin talebine göre belirlenecektir. Ödemede çalıģan sayısına göre yapılacaktır Yüklenicinin SGK ya olan borçlarının yatırılmadığı, SGK tarafından Ç.L.Ġ.'ye bildirildiğinde istihkakından kesinti yapılarak SGK ya yatırılacaktır Yüklenici, gerek çalıģanlarına aylık ödemelerini geciktirmesi, gerekse SGK veya ilgili kurumlara olan yasal hükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği ve bu durumunda bir alıģkanlık haline getirildiği anlaģıldığı takdirde süre bitimi beklemeden sözleģme fesih edilebilecektir Yüklenici firma adına iģin takibi, hak ediģlerin hazırlanması, imzalanması ve iģ düzeninin sağlanması için çalıģanlardan biri noter aracılığı ile yetkilendirilecektir Yüklenici, çalıģan personelin ücretlerini açılacak banka hesap numaralarına yatıracaktır. MADDE : 11 - YÜKLENİCİNİN VERECEĞİ BELGELER VE UYACAĞI HUSUSLAR : Yüklenici, çalıģtıracağı personeli için, aģağıda belirtilen belgeleri hizmete baģlamadan önce Ç.L.Ġ.'ye ibraz etmek zorundadır; 1) Savcılıktan sabıkasızlık belgesi, 2) Ġkametgâh belgesi, 3) Nüfus cüzdanı sureti, 4) Askerlik durumunu gösterir belge 5) Sağlık kuruluģundan alınmıģ sağlık (ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģabilir raporu), 6) Öğrenim belgesi veya sertifikası 7) 4 adet fotoğraf, 8) SGK ĠĢe giriģ bildirgeleri, Yüklenici aylık istihkakını alabilmesi için bir önceki aya ait; 1) Aylık sigorta primlerinin ödendiğini gösterir belge, 2) Aylık ücret tediye bordrosu, - 7 -

8 8 3) Muhtasar beyannamesi ve kanunların emrettiği diğer hususları, yasalara uygun olarak belgelemek zorundadır Yüklenici, sözleģmenin taraflarca imzalanmasından sonra, iģ yerinin bağlı bulunduğu Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne baģvurarak iģ yeri numarası alacak ve çalıģtıracağı personelini bildirerek sigortalanmasını sağladıktan sonra, yüklenici personeli iģe baģlatacaktır. Bu bildirime iliģkin belgeler iģletmeye verilecektir Yüklenici, 4857 sayılı, iģ yasasının ilgili maddeleri gereğince ve SGK tüzüğüne göre, iģçilerin aylık ücret bordrolarının (iģçilerin imzası bulunan ve ödenen meblağı gösterir) birer nüshası ile sigorta primlerinin miktarını ve SGK ya yatırıldığını gösterir belgelerin birer örneğini ertesi ayın istihkakı yapılırken Ç.L.Ġ.'ye ibraz edecektir. Aksi halde hakediģ ödenmeyecektir HakediĢ ödenmesinde, iģ kanununun 32. maddesi uygulanacaktır Yüklenici, bu Ģartnamenin kapsamına giren tüm personelin iģvereni olarak, iģ kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ile diğer kanun, tüzük ve Yönetmelik hükümlerini aynen uygulayacaktır. Bu uygulamalardan ileride doğabilecek hukuki, mali ve cezai mükellefiyetlerin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE : 12 - SİGORTA İLİŞKİLERİ VE KIDEM TAZMİNATLARI : Yüklenici, çalıģtıracağı elemanlar hakkında çalıģma, sağlık ve iģçi sigortaları masraflarının gerektirdiği yükümlülüklerini yasal süreleri içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür Yüklenici tarafından çalıģtırılan iģçilerin Ģikâyeti üzerine Ç.L.Ġ yukarıda öngörülen hükümler uyarınca iģçilerin hak sahibi oldukları bir önceki aya ait ücretleri alamadıklarını belgelemeleri halinde yüklenicinin hak ediģinden yüklenici adına iģçilere ödenecektir Yüklenici tarafından çalıģtırılan sigortalılarla ilgili prim belgeleri SGK ya verilmemiģ ise, SGK bu durumu Ç.L.Ġ.'ye bildirdiği zaman iģ yerinden dolayı tahakkuku muhtemel sigorta primi ve gecikme zammını karģılamak üzere hak ediģinden kesinti yapılarak SGK ya yatırılacaktır. Hak ediģ miktarı yüklenicinin SGK ya olan borcunu karģılamaz ise bakiye borç daha sonra ödenecek olan hak ediģinden kesilerek SGK ya ödeme yapılacaktır Yüklenicinin yanında çalıģtıracağı elemanların yürürlükteki mevzuat gereği tüm sosyal hak, ücret ve tazminatlarından yüklenici sorumludur. Ç.L.Ġ.'nin bu hususlardan sorumluluğu olmayacaktır. MADDE : 13 DİĞER HÜKÜMLER : Ç.L.Ġ. nin çalıģma koģulları değiģtiği zaman (örneğin: Doğalgaz kullanımına geçilmesi durumunda) eleman eksiltebilir veya yeni tesisleģme durumunda Ģartlara göre eleman artırımına gidebilir. Bu gibi durumlar da firmanın teklif mektubundaki teklif ettiği birim fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca iģyerlerinin özelleģtirilmesi veya devredilmesi gibi durumlarda iģ sona erdirilecek olup, yüklenici bu durumda her hangi bir hak talebinde bulunamayacak ve idarenin alacağı kararlara uymak zorunda olacaktır

9 9 Yine iģin gereği olarak personel azaltılabilecektir. Azalan personel sayısı kadar ödeme yapılmayacaktır. Firma herhangi bir hak talep edemeyecektir Ç.L.Ġ. nin görevlendirmesi durumunda diğer resmi dairelerin (okullar, hastane, karakol, kaymakamlık vb) kalorifer sistemlerine yardımcı olunacaktır SözleĢme kapsamında çalıģtırılacak 23 personele, sözleģme süresince günlük 6.00 TL tutarındaki yemek aylık 26 gün üzerinden ayni olarak idareye ait yemekhaneden verilecek ve her bir çalıģan için hak ediģten aylık TL kesilecektir.teklif fiyata dahildir. Saray Kontrol Müdürlüğünde çalıģan 4 ateģçi bu uygulamanın dıģında tutulacak, yemek ücreti nakdi olarak günlük 6.00 TL ödenecektir. SözleĢme kapsamında çalıģtırılacak her bir çalıģana sözleģme süresince her ay 26 günlük 3.00 TL ulaģım bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.teklif fiyata dahildir ĠĢ kazaları, meslek hastalıkları sigorta risk prim oranı %.2 olarak uygulanacaktır Hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalıģmalarda ücret ödeme iģlemleri 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre yapılır. Ayrıca istisnai olarak genel ve resmi tatil aralarına rastlayan ve Bakanlar Kurulunca idari izin verilen günler iģ günü olup yüklenici firma çalıģanları fazla mesai veya her hangi bir ek ücret talebinde bulunamayacak ve normal çalıģmalarına devam edeceklerdir Yüklenicinin bulundurması gereken makine ve tesisat malzemelerini iģe baģlamadan bir gün önceki iģ gününde hazır bulunduracak ve kontrol teģkilatınca istenen malzemelerin tam ve eksiksiz olduğunun tespitinden sonra firma iģ baģı yaptırılacak ve yer teslimi yapılacaktır.ġģ bitiminde malzemeler yüklenici firmaya iade edilecektir.söz konusu malzemelerin tamir ve bakımı ile kırılan,bozulan veya kaybolan malzemelerin tedarik edilmesi yükleniciye aittir. SIRA NO MALZEMENĠN ADI MĠKTARI 1 EL ARABASI 25 Ad. 2 YILDIZ ANAHTAR TAKIMI 1 Tk. 3 ġarzli ÇĠFT DÖNERLĠ MATKAP(14 WAT) 1 Ad. 4 SĠLĠKON TABANCASI 2 Ad w ÇANTA KAYNAK MAKĠNASI 1 Ad. 6 BÜYÜK CIRCIR KOLU (32 lik) 1 Ad. 7 ĠÇ SEKMAN PENSESĠ (DÜZ) 1 Ad. 8 KIRICI/DELĠCĠ MATKAP ve UÇLARI (1-16 mm) 1 Tk. 9 DIġ SEKMAN PENSESĠ(DÜZ) 1 Ad. 10 GÖNYE 1 Ad. 11 PENSE 3 Ad. 12 YANKESKĠ 2 Ad. 13 KARGABURNU 2 Ad. 14 DÜZAĞIZ TORNAVĠDA 2 Tk. 15 KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ 5 Ad. 16 KONTROL KALEMĠ 2 Ad

10 10 17 ALYAN ANAHTAR TAKIMI 1 Tk. 18 DEMĠR TESTERE KOLU 2 Ad. 19 ÖLÇÜ ALETĠ-AVOMETRE 1 Ad. 20 KÜÇÜK SPREYAL TAġI (PROFESYONEL) 1 Ad. 21 BÜYÜK SPREYAL TAġI (PROFESYONEL) 1 ad. 22 AYARLI PENSE-PAPAĞAN 1 ad METRELĠK ÇELĠKMETRE 6 ad. 24 YILDIZ TORNAVĠDA 2 Tk 25 EL FENERĠ (PĠLLĠ) 8 ad. 26 ġarzli EL FENERĠ 1 ad. 27 MAKARALI ARA KABLOSU 30 MT 1 ad. 28 ÜÇGEN EĞE,YUVARLAK EĞE 2 ad. 29 DÜZ EĞE 2 ad. 30 PLASTĠK BORU YAPIġTIRMA MAK. 1 tk. 31 KURBAĞACIK(10 luk) 2 Ad. 32 KURBAĞACIK(12 lik) 2 Ad. 33 KURBAĞACIK(14 lük) 1 Ad. 34 BORU ANAHTARI (MAġALI) 1 3 Ad. 35 LOKMA TAKIMI (1/2)(7/8-30/32) 1 tk. 36 1/2-2 YE KADAR BORU PAFTA TAKIMI 1 tk. 37 TEL FIRÇA (KAYNAKÇI ĠÇĠN) 10 Ad. 38 DÜZ ANAHTAR TAKIMI 2 tk. 39 BORU ANAHTAR(MAġALI) 1 ½ 1 Ad. 40 KERPETEN 2 Ad. 41 SAPLI SÜPÜRGE (OT SÜPÜRGE) 60 Ad. 42 GEMĠCĠ KÜREĞĠ 20 Ad. 43 TAKIM ÇANTASI(BÜYÜK 2 Ad. 44 HAVYA (LEHĠM VE PASTASI) 1 Ad. 45 BORU ANAHTARI(MAġALI) 2 1 Ad. 46 ZĠNCĠRLĠ BORU ANAHTARI 4 1 Ad. 47 ĠÇ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 Ad. 48 DIġ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 Ad. 49 TAKIM ÇANTASI(KÜÇÜK) 1 Ad KG HĠLTĠ KIRICI-DELĠCĠ 1 Ad ĠĢ bu Ģartname 10 sayfa ve 13 maddeden ibarettir. BAġKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Ġlhami BĠTLĠSLĠ Yılmaz GÜNEġ BektaĢ ÖZEN Erkan BERKER Muhammet EN GĠN

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr 1 T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ. ihale

Detaylı

T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu şartnamede Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Ç.L.İ., ihale sonucunda

Detaylı

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 1-İŞİN TANIMI: Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü personelinin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA İ HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN TANIMI: Ege Linyitleri

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ

TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Malzemesiz; AĢçılık, Garsonluk, BulaĢıkçılık, Sekreterlik, Marangoz Ustalığı, ĠnĢaat Ustalığı, Elektronik Ustalığı,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

1 İŞİN TANIMI : 2 İŞİN KONUSU :

1 İŞİN TANIMI : 2 İŞİN KONUSU : 1 İŞİN TANIMI : T.K.İ. E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI VE BAKIMI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015-2016 Ç.L.İ açık ocak sahasında;

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ

AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ 1 ĠġĠN TANIMI : E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIġTIRILMASI VE BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ TEKNĠK ġartnamesġ 2014-2015 Ç.L.İ açık ocak sahasında

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: Kanuni ikametgâhı, Adana/Yüreğir/Sinanpaşa Girne Bulvarı 78/A olan Atak Power ( Bundan sonra Atak Power diye anılacaktır) ile kanuni ikametgahı;... adresi

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 05.01.2012 Rapor Sayısı : YMM 122/ 150-01 ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ġükrü

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.2011 GENELGE 2011/14 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle,

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ İçindekiler SUNUŞ...1 İŞLETME PROJESİ GEREKÇELERİ...4 Personel Giderleri...5 İşletme Giderleri... 6 Bakım Onarım ve Sosyal Tesis Giderleri...6 Çeşitli Giderler...6 Sigorta Giderleri...6

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 20 Malzeme Kodu : JENT5 SAF OKSIJEN TUP OLARAK M3 SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Şartname Kodu : 37011 Düzenleme Tarihi : 06/06/2014 Şartname Metni : ULUDAĞ

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKET ORTAĞI OLAN veya MESLEĞİNİ SERBEST OLARAK İCRA EDEN HEKİMLER ile TIPTA UZMANLIK MEVZUATINA GÖRE UZMAN OLAN KİŞİLERİN SİGORTALILIĞI (DOKTORLARIN

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HAKEDİŞ VE ÖDEMELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Yönetmelikleri

Detaylı

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri PROJE FORMATI TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI BAFRA ORMAN FĠDANLIK ġeflġğġ ADINA FĠDAN ÜRETĠMĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE REPĠKAJLI FĠDAN ÜRETĠMĠ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKĠMĠ, BAKIM ÇALIġMALARI

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK 1 Satınalma Talep ve Değerlendirme in ihtiyaç duydukları mal ve

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Madde 2.ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN SORUMLULUK ALANLARI:

Madde 2.ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN SORUMLULUK ALANLARI: Madde l. İŞİN KONUSU: RUMELİ ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ RUMELĠ Üniversitesi birimlerine ait binaların dıģ ve iç güvenliği, çalıģan idari ve akademik personelin ve

Detaylı

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir SİRKÜLER (2012/24) Bilindiği üzere KDV Kanunu nun 9/1 ve 29.maddesi ile V.U.K. nun 120 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. YAPILACAK İŞ 3 3. SATIN ALINACAK MLAZEME/HİZMET VE ADETLERİ..3 4. TONER

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

BAġVURUYA KONU ĠHALE: 2010/517746 Ġhale Kayıt Numaralı Ġçme Suyu ġebekelerinde ÇalıĢtırılması Ġçin ĠĢçilik Hizmeti Alımı Ġhalesi

BAġVURUYA KONU ĠHALE: 2010/517746 Ġhale Kayıt Numaralı Ġçme Suyu ġebekelerinde ÇalıĢtırılması Ġçin ĠĢçilik Hizmeti Alımı Ġhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. BaĢkan Ali Kemal AKKOÇ, Hicabi Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ ECE, Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, BAġVURU SAHĠBĠ: Egemen Müt. Posta Dağ. Hiz.

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ÜZERE ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠNDEN HĠZMET ALIMI

ÜZERE ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠNDEN HĠZMET ALIMI TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI KANUN GEREĞĠ ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI OLARAK KISMĠ ZAMANLI ÇALIġACAK ġekġlde OLMAK ÜZERE

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı