T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR"

Transkript

1 1 T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ., ihale sonucunda bu Ģartnamede tarifi edilen iģleri yapacak olan gerçek ve tüzel kiģiler ise yüklenici olarak tanımlanacaktır. Ġhalede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü, ihale makamı olarak iģin bir kısmını değil tamamını ihale ettiğinden 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 1. ve 21. maddeleri anlamında alt/üst iģveren nosyonu içersinde mütalaa edilmeyecektir. MADDE : 1 - İŞİN TANIMI : Ç.L.Ġ. Müdürlüğünün sosyal yerleģim yeri, termik santral yanı yeni kriplaj tesisi, toplanma yeri yemekhane yanı, Saray Kontrol Müdürlüğü ve atölye binalarının yanında bulunan toplam 5 adet ısı merkezinin iģletilmesi, kazan, boyler, hidrofor ve yardımcı tesisatının periyodik bakımı, tadilat ve gerekli onarım ile çevre ısı kanallarındaki borularının değiģimi, izolasyonu, bakımı, tamir ve tadilatının yapılması, temizlenmesi ve gerekli tüm iģlerin iģ bu Ģartname esasları dâhilinde çalıģma yaptırılması iģidir. MADDE : 2 - YAPILACAK İŞLERİN GENEL ESASLARI : 2.1- Bu Ģartnamede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal YerleĢim yerinde 4 adet, Saray Kontrol Müdürlüğü nde 2 adet, atölye binaları yanında 2 adet, toplanma yeri yemekhane yanı 1 adet, yeni eleme tesislerinde 2 adet olmak üzere toplam 11 adet kalorifer kazanı ve yardımcı tesisatın (boyler, hidrofor, soğuk su tankı, kazanı, kompresör, siklonlar, filtreler, pompalar, vana, helezon, elektrik motorlarının ve komple elektrik tesisatının vs.) 12 (oniki) ay süreyle çalıģtırılacak ve bakımları yapılacaktır Ç.L.Ġ. tarafından temin edilecek parça veya ceviz kömürü, taģ ve yabancı maddelerden ayrıģtırılarak çevreye zarar vermeden kazanlara nakledilecek ve usulüne uygun olarak yakılması sağlanacaktır Kazanlardan çıkan kül, cüruf, toz ve diğer atıklar idarece gösterilen yere taģınacak, taģıma esnasında çevreye dökülüp saçılan atıkların temizliği hemen yapılacaktır. Biriken atıklar Ç.L.Ġ araçlarına yüklenerek ocak sahasına boģaltılması sağlanacaktır Isı merkezlerinin iç ve dıģ mekânlarının özellikle lojmanların bulunduğu site içersinin yaz ve kıģ olmak üzere genel temizlik ve çevre bakımları (etraftaki kömür, kül ve cüruflardan arındırılması) rutin bir Ģekilde yapılacak, kıģ sezonu boyunca kaloriferden zarar gören çimlerin ve fidanların yaz sezonunda sulama ve bakımları yapılacaktır Kalorifer kazanlarının ateģ ve duman boruları haftada en az iki defa temizlenecek, siklonları, filtreleri ve bacaları temizlenip bakımı yapılacaktır Su pompalarının, vana ve borularının arızaları giderilecek, su sızıntıları önlenecek, gerekli tamiratı yapılacaktır. Sosyal yerleģim yerinde bulunan dizel aydınlatma jeneratörünün bakım ve temizliği düzenli olarak yapılacak, haftada bir defa periyodik olarak çalıģtırılacaktır

2 Soğuk su deposu ile boylerin suları yıl içersinde en az bir defa boģaltılıp temizlendikten sonra boyanacak, içeride biriken çamur ve atıklar çevreye zarar vermeden kül ve cürufların toplandığı yere atılacaktır 2.8- Arızalanan kazanların duman boruları, ateģ boruları ve diğer müģtemilatının tamir ve bakımı, gerekli önlemler alındıktan sonra iģleri aksatmayacak Ģekilde gerçekleģtirilecek, elektrik panoları, elektrik motorları ve elektrik tesisatlarının tamir ve bakımı yapılacaktır KıĢ ve yaz sezonunda sosyal yerleģim lojmanları, atölye, idari binalar, toplanma yeri yemekhane yanı, termik santral yanı eleme tesisleri ısı merkezleri 3 vardiya halinde çalıģtırılacaktır. Bu çalıģma vardiyalarını Ç.L.Ġ. değiģtirebilir Yüklenici firma arızalanan kazan ve müģtemilatın yıllık tamir, bakım ve onarımlarını (boyler, pompa, vana, hidrofor, denge tankı, elektrik motoru, elektrik tesisatı ve mekanik aksamlar) yaz sezonunda yaparak, mevcut sistemleri kıģ sezonuna hazırlayacaktır. (Burada firmadan istenilen söz konusu tamir ve bakımların yapılması esnasında sadece iģçiliktir). Tamir-bakım esnasında kullanılacak olan sarf malzemeleri Ç.L.Ġ. tarafından karģılanacaktır Getirilecek parça veya ceviz kömürün istenilen yerlere boģaltılması, kömür kazanlarına yüklenilmesi ve usule uygun olarak tam yanmanın gerçekleģtirilmesini sağlamalıdır. Yılda bir defa ana bacalar temizlenecektir Yüklenici tarafından periyodik olarak mevcut 11 adet kalorifer kazanlarının duman boruları ve bacaları temizlenecek, tüm makine ve teçhizatta oluģacak su sızıntısı, kaçaklar, çatlak ve arızalara gerekli müdahale yapılacak, iģlerin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacaktır. Bu iģlerin yapılması esnasında alınması gerekli iģ güvenliği ve iģçi sağlığı tedbirlerinden yüklenici firma sorumludur Yüklenici ısı merkezlerindeki demirbaģ makine ve teçhizatın korunmasını sağlamak, sarf malzemelerini verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek, çalıģır vaziyette teslim alınan tüm makine ve teçhizatı yine çalıģır durumda teslim etmek zorundadır. Tesisin eski oluģu yüklenicinin yükümlülüklerinden kaçınmasına mazeret teģkil etmez Yüklenici, yaz ve kıģ sezonu baģlamadan önce yılda iki defa ısı kanallarını kontrol edip temizleyerek izolasyonlarını yapacaktır. Ġzolasyon malzemeleri Ç.L.Ġ. tarafından karģılanacaktır Yüklenici ihale konusu iģi ilmin, fennin, tekniğin ve sanatın belirlediği tüm kurallara eksiksiz olarak uymak ve günlük iģleri rapor defterine ve ilgili formlara iģleyip, kontrolör nezaretinde imza altına almak zorundadır Yüklenici firma personeli verilen iģi gerektirdiği gibi yerine getirmez veya kasıt, ihmal, dikkatsizlik ile Ç.L.Ġ yi herhangi bir zarar ve ziyana uğratırsa bu zarar ve ziyan firma tarafından karģılanacaktır Isı merkezlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi esnasında kullanılacak olan her çeģit cıvata, elektrot, sıvı conta, silikon, kilingirik conta, salmastra keten vb. gibi sarf malzemeler Ç.L.Ġ. temin edip yüklenici firmaya gerekli yerlerde kullanılmak üzere teslim edecektir. Kullanılan malzemelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı düzenli olarak kontrol - 2 -

3 3 edilecektir. Yerinde kullanılmayan malzeme olursa bedeli yükleniciye ödettirilecektir. Kullanma hataları veya bakım hatalarından malzemeler zarar görürse, bu durum tutanakla tespit edilip bedeli firmaya ödettirilecektir. Örneğin bir vananın sıkarken çatlaması, elektrik motorun ayaklarının dengeli bağlanmamasından dolayı kırılması, pompaların susuz çalıģtırılarak yanması vb. gibi arızalar Mevcut, kurulu bulunan sistemde herhangi bir aksaklıktan dolayı bu aksaklığı gidermek için yapılacak yenileme iģlerin de kullanılacak mekanik ve elektriksel tesisatın malzemeleri Ç.L.Ġ. ye ait olacak, iģçilikler ise yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yenileme iģleri kalorifer kazanı, hidrofor, komple tesisatın yenilenmesi gibi iģleri vb kapsamaktadır Kalorifer kazanlarının yanmadığı yaz sezonunda ısı merkezi bünyesinde atıl durumda kalacak olan çalıģanlar, kazanların bakımı, temizliği, yer altı sıcak ve soğuk su borularının değiģimi, tamiri, bakımı ve hatların yenilenmesi, tamir bakımı ile bunlardan kaynaklanan yapı ve çevre bozukluklarının düzenlenmesi iģlerinde çalıģtırılacaklardır. MADDE: 3- İŞİN SÜRESİ VE ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLARIN ÜCRETLERİ ġubat ġubat 2016 tarihleri arasında 1 yıl (12 ay) süre ile 27 elemanla Ģartname esasları dâhilinde çalıģma yaptırılması iģidir ÇalıĢtırılacak personele brüt asgari ücret baz alınarak asgari ücretin; a-)ekip sorumlusu(formen 1 kiģi) en az %50 fazlası, b-)kaynakçı (1 kiģi) en az %60 fazlası, c-)elektrikçi (1 kiģi) en az %60 fazlası d-) Sıhhi tesisatçı (1 kiģi) en az %50 fazlası ve e-) Kaloriferci-ateĢçi (23 kiģi) en az %30 fazlası ödenecektir Haftalık çalıģma süresi 45 saattir. Buna göre ÇalıĢma Bakanlığınca çıkarılan iģ süreleri tüzüğüne göre düzenleme yetkisi Ç.L.Ġ. ce saklı tutulacaktır. Yapılacak olan bu düzenleme bu Ģartnamenin eki sayılacaktır. MADDE : 4 ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLAR : 4.1 Yüklenici söz konusu beģ ısı merkezinde bulunan onbir adet kalorifer kazanı ve yardımcı donanımının çalıģtırılmasını, bakımı ve arızalandığı zaman onarımını, temizlik, yağlama gibi iģleri yapmak üzere aģağıda yazılı meslek, unvan nitelik ve sayıları belirtilen elemanları bulundurmak zorundadır. (ÇalıĢacak elemanlar mesleki eğitimleriyle ilgili almıģ oldukları belgeleri iģ yerine vereceklerdir.) - 3 -

4 4 Buna göre; 15 ġubat ġubat 2016 tarihleri arası arası 27 kiģi vardiyası vardiyası vardiyası Ekip Sorumlusu 1 KiĢi (Formen) Lojmanlar 1 Sıhhi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Tesisatçı Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar - Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Elektrikçi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Kaynakçı Bekar 1 AteĢçi Bekar Pavyonu 1 AteĢçi Pavyonu Yeni eleme tesisleri 1 AteĢçi Yeni eleme 1 AteĢçi Yeni eleme tes. 1 AteĢçi tes. Atölye 1 AteĢçi. Bekar Pavyonu 1 AteĢçi Haftalık ateģçi değiģtirici 3 KiĢi AteĢçi TKĠ Saray Kontrol 2AteĢçi (biri TKĠ Saray 1 AteĢçi TKĠ Saray 1 AteĢçi Müdürlüğü değiģtirici) Kont. Kont. ĠĢletmemizce görevlendirilen personelce haftalık vardiya çizelgesi hazırlanacak ve uygulanacaktır Yaz ve kıģ sezonunda üstlenici firma Ç.L.Ġ. deki beģ adet ısı merkezi için; Formen: EkipbaĢı, nezaretçi v.b gibi sorumluluk gerektiren iģlerde en az 3 yıl deneyimli olacaktır. Kaynakçı; Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin metal iģleri, kaynakçılık ve benzeri bölümü mezunu veya çıraklık eğitimden kaynakçı ustalık belgesine haiz en az 5 yıl deneyimli kaynakçı sertifikası olacaktır. Elektrikçi; Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin elektrik bölümlerinden mezun olmak veya en az 5 yıl deneyimli elektrikçi ustası belgesine haiz olacaktır. Sıhhi tesisatçı: Endüstri Meslek Lisesi tesisat teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat) bölümü mezunu,veya en az 5 yıl deneyimli Sıhhi tesisatçı ustalık belgesine haiz olacaktır. Ateşçi;Kalorifer ateģçi belgesi olacaktır. Yüklenici firma çalıģtıracağı elemanların kalorifer ateģçi belgelerini ve diğer belgelerini iģe baģlarken ibraz edecek ve iģ yerindeki panoya görünür yere asacaktır. Yüklenici vardiyasında formen, elektrikçi, kaynakçı ve sıhhi tesisatçıyı periyodik bakım için iģyerlerimizde sürekli bulunduracaktır BeĢ ayrı ısı merkezinde günün herhangi bir saatinde meydana gelen arızalara yüklenici tarafından teknik ekip olarak müdahale edilecektir

5 Elektrik arızaları, motor, redüktör motoru, su pompası, elektrik motoru, fan motoru, aspiratör motorunda meydana gelen arızalar yüklenicinin ehliyetli elektrikçi ustası tarafından giderilecektir. Kullanma ve iģletme hataları dıģında kalan arızaların giderilmesinde kullanılacak malzemeler Ç.L.Ġ. tarafından karģılanacaktır Yüklenici firma günün herhangi bir saatinde beģ ısı merkezinde vuku bulabilecek arızalara anında müdahale edecektir. Yüklenici tarafından yapılamayan arıza, bakım ve benzeri iģler ĠĢletmemiz elemanlarına yaptırıldığı takdirde iģçilik bedelleri yüklenicinin hak ediģinden tahsil edilecektir. 4.5-Yüklenici; beģ ısı merkezi arasında ulaģımı ve iģin takibinin sağlamak, gerekli malzeme ve personeli taģımak için, ihale süreci 1 yıllık olduğundan dolayı 2011 modelden aģağı olmamak kaydıyla 1 adet çift kabinli 2200 cc, 4x2 dizel pikap bulundurmak zorunda olup bu aracın günlük ortalama yapacağı kilometre yaklaģık 20 kilometredir ve yakıtı ile diğer bakım ve her türlü masrafları firmaya aittir. Ayrıca; aracı firmanın bu iģle ilgili çalıģan ehliyetli elemanlarından birileri kullanacaktır Yüklenici sözleģme kapsamındaki iģlerin yapılması sırasında herhangi bir nedenle sözleģmede yazılmayan kanun, tüzük ve yönetmeliklerden sorumludur Yüklenici ile Ç.L.Ġ. Müdürlüğündeki sorumlular arasında gerekli koordinasyonun sağlanması açısından formen niteliğinde bir eleman bulundurulacaktır. Bu eleman üç vardiyadan da sorumlu olacaktır Personel ayda 26 gün esasına göre çalıģacak, haftada 1 gün (iģletmenin belirleyeceği günlerde) olarak hafta tatili kullandırılacaktır yıl için ön görülen toplam 130 Gün Bayram ve Hafta Tatili çalıģması verilebilecektir. MADDE : 5 - İŞİN DENETİMİ : Ç.L.Ġ. tarafından tayin edilen elemanlarca yüklenici firmanın teknik elemanları karģılıklı tutulan defterlerde her gün ve her vardiyada kalorifer kazanlarının termostat sıcaklığı, sıcak su sıcaklığı, kalorifer giriģ sıcaklığı, hidrofor basınçları vb. gibi konular yazılacak, meydana gelen arızalar veya yapılan iģler deftere rapor halinde tanzim edilerek imza altına alınacaktır. MADDE : 6 - EMNİYET TERTİBATI : Yüklenici iģletme sırasında doğabilecek kaza, hasar, yaralanma ve ölüm dâhil bütün kazalara karģı mali, hukuki cezai hükümlülükleri kabul eder. Bütün bunlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumları önlemek için gerekli olan yasal ve tüm emniyet tedbirlerini alacaktır.(yıllık kazan, hidrofor, kompresör testleri T.M.M.O. tarafından yapılmaktadır.) Isı merkezlerinde çalıģan elemanlar iģ baģında kesinlikle uyumayacaklardır.(iģçi sağlığı ve iģ emniyeti açısından önemli) Uyuduğu tespit edilen eleman iģçi sağlığı ve iģ emniyeti acısından risk oluģturduğu için direk olarak iģten çıkarılacaktır. MADDE : 7 - Ç.L.İ. NİN VERECEĞİ HİZMETLER : 7.1- Isı merkezlerinde Ç.L.Ġ. tarafından temin edilen parça veya ceviz kömürü kullanılacaktır Parça veya ceviz kömür ısı merkezlerine Ç.L.Ġ. araçları ile nakledilecek ve kantar tartı fiģlerine göre teslim edilecektir

6 6 MADDE : 8 - KAZANLARI YAKMA SÜRESİ : Isı merkezlerindeki kalorifer kazanlarının kıģ sezonu baģlangıç tarihi ĠĢletme Müdürlüğümüzün isteği doğrultusunda mevsim koģullarına göre ayarlanacaktır. Kazanların Su ÇıkıĢ Sıcaklıkları: DıĢ hava sıcaklığı Kalorifere giden su sıcaklığı + 15 C C C C C C 0 0 C C 0-5 C C 0 Uygun olacak Ģekilde yakılacaktır. Bu sıcaklık dereceleri % 10 dan fazla veya eksik olmayacaktır. MADDE : 9 - ÇALIŞANLARIN SAĞLIK DURUMLARI VE İŞ GÜVENLİKLERİ : 9.1- Yüklenici çalıģtıracağı elemanlar için 4857 Sayılı ĠĢ Kanununa istinaden çıkarılmıģ olan tüzük ve yönetmelikler ve ĠLO standartlarına uygun iģ ve iģçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici firma ihale kapsamındaki iģ yerinde meydana gelebilecek her türlü iģ kazası ve hasar ile bunların sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanma ve ölüm dâhil bütün risklere karģı mali, hukuki ve cezai yükümlülükleri kabul eder. Tüm emniyet tedbirlerinin alınmasına rağmen ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu yükleniciye aittir ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği yönünden alınacak ve alınması gerekli tüm yükümlülük yükleniciye aittir. Tesisler ve çalıģma sahalarında Ç.L.Ġ.'nin sorumluluğu altında olan bina, makine ekipmanı ve koruyucu malzemelerde meydana gelebilecek arıza ve hasarlar Ç.L.Ġ yetkililerine yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı olarak bildirilmeyen arızalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü iģ kazalarından yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği kurallarına aynen uymak zorundadır. Meydana gelecek iģ kazalarından sorumlu olduğu gibi iģletmenin uğrayacağı zarar ve ziyan ile bundan doğacak mali hukuki ve cezai sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Isı merkezlerinde çalıģacak elemanlara koruyucu malzemeler, iģçi sağlığı ve iģ güvenliği hükümlerine uygun olarak yüklenici firma tarafından aģağıdaki Ģekilde temin edilecek ve personele dağıtılacaktır. Söz konusu malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı kontrol teģkilatınca takip edilecektir. 1 Çift elektrikçi ayakkabısı 1) 26 çift iģ ayakkabısı: Ayakkabılar hakiki deri, iç taban ortopedik, çelik burunlu, delinmez taban, en az +100 derece ısıya dayanıklı olacaktır. 2) 27 takım ĠĢ elbisesi: Yalıtımlı, saf pamuk veya ketenden yapılmıģ olacak, darbelere ve en az +50 derece ısıya dayanıklı olacak 3) 650 çift sarı nitril eldiven 4) 50 çift ateģe dayanıklı eldiven: Deri kaplamalı, yanmayan, soğuktan koruyan, kayganlığı önleyen, kavramayı kolaylaģtıran ve su geçirmez özellikleri olacak. 5) 1 çift elektrikçi eldiveni - 6 -

7 7 6) 5 çift lastik çizme 7) 5 adet yağmurluk. 8) 27 adet baret. MADDE : 10 İSTİHKAKIN ÖDENMESİ : Aylık faturalar, her ayın son gününde tanzim edilecektir Fatura ile birlikte bir önceki aya ait KDV, SGK prim, vergi borçlarının ödendiğine dair belgeyi verecektir. Yüklenici çalıģan personelinin bir ay önceki aya ait maaģlarının ödendiğine dair maaģ bordroları ile devam puantajlarını da vermek zorundadır. Bu belgelerin ibraz edilememesi durumunda yükleniciye ödeme yapılmayarak faturası bekletilecektir Yükleniciye aylık ödeme yapıldığında iģçilerin maaģı geciktirilmeden eksiksiz bir Ģekilde derhal ödenecektir. Ödenmediği Ç.L.Ġ.'ce tespit edildiğinde yüklenicinin istihkakından uygun bir kısmı tutularak bu meblağ yüklenici adına çalıģanlara ödenecektir. Bayramlarda yapılacak çalıģmalarda çalıģacak eleman sayısı Ç.L.Ġ. nin talebine göre belirlenecektir. Ödemede çalıģan sayısına göre yapılacaktır Yüklenicinin SGK ya olan borçlarının yatırılmadığı, SGK tarafından Ç.L.Ġ.'ye bildirildiğinde istihkakından kesinti yapılarak SGK ya yatırılacaktır Yüklenici, gerek çalıģanlarına aylık ödemelerini geciktirmesi, gerekse SGK veya ilgili kurumlara olan yasal hükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği ve bu durumunda bir alıģkanlık haline getirildiği anlaģıldığı takdirde süre bitimi beklemeden sözleģme fesih edilebilecektir Yüklenici firma adına iģin takibi, hak ediģlerin hazırlanması, imzalanması ve iģ düzeninin sağlanması için çalıģanlardan biri noter aracılığı ile yetkilendirilecektir Yüklenici, çalıģan personelin ücretlerini açılacak banka hesap numaralarına yatıracaktır. MADDE : 11 - YÜKLENİCİNİN VERECEĞİ BELGELER VE UYACAĞI HUSUSLAR : Yüklenici, çalıģtıracağı personeli için, aģağıda belirtilen belgeleri hizmete baģlamadan önce Ç.L.Ġ.'ye ibraz etmek zorundadır; 1) Savcılıktan sabıkasızlık belgesi, 2) Ġkametgâh belgesi, 3) Nüfus cüzdanı sureti, 4) Askerlik durumunu gösterir belge 5) Sağlık kuruluģundan alınmıģ sağlık (ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģabilir raporu), 6) Öğrenim belgesi veya sertifikası 7) 4 adet fotoğraf, 8) SGK ĠĢe giriģ bildirgeleri, Yüklenici aylık istihkakını alabilmesi için bir önceki aya ait; 1) Aylık sigorta primlerinin ödendiğini gösterir belge, 2) Aylık ücret tediye bordrosu, - 7 -

8 8 3) Muhtasar beyannamesi ve kanunların emrettiği diğer hususları, yasalara uygun olarak belgelemek zorundadır Yüklenici, sözleģmenin taraflarca imzalanmasından sonra, iģ yerinin bağlı bulunduğu Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne baģvurarak iģ yeri numarası alacak ve çalıģtıracağı personelini bildirerek sigortalanmasını sağladıktan sonra, yüklenici personeli iģe baģlatacaktır. Bu bildirime iliģkin belgeler iģletmeye verilecektir Yüklenici, 4857 sayılı, iģ yasasının ilgili maddeleri gereğince ve SGK tüzüğüne göre, iģçilerin aylık ücret bordrolarının (iģçilerin imzası bulunan ve ödenen meblağı gösterir) birer nüshası ile sigorta primlerinin miktarını ve SGK ya yatırıldığını gösterir belgelerin birer örneğini ertesi ayın istihkakı yapılırken Ç.L.Ġ.'ye ibraz edecektir. Aksi halde hakediģ ödenmeyecektir HakediĢ ödenmesinde, iģ kanununun 32. maddesi uygulanacaktır Yüklenici, bu Ģartnamenin kapsamına giren tüm personelin iģvereni olarak, iģ kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ile diğer kanun, tüzük ve Yönetmelik hükümlerini aynen uygulayacaktır. Bu uygulamalardan ileride doğabilecek hukuki, mali ve cezai mükellefiyetlerin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. MADDE : 12 - SİGORTA İLİŞKİLERİ VE KIDEM TAZMİNATLARI : Yüklenici, çalıģtıracağı elemanlar hakkında çalıģma, sağlık ve iģçi sigortaları masraflarının gerektirdiği yükümlülüklerini yasal süreleri içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür Yüklenici tarafından çalıģtırılan iģçilerin Ģikâyeti üzerine Ç.L.Ġ yukarıda öngörülen hükümler uyarınca iģçilerin hak sahibi oldukları bir önceki aya ait ücretleri alamadıklarını belgelemeleri halinde yüklenicinin hak ediģinden yüklenici adına iģçilere ödenecektir Yüklenici tarafından çalıģtırılan sigortalılarla ilgili prim belgeleri SGK ya verilmemiģ ise, SGK bu durumu Ç.L.Ġ.'ye bildirdiği zaman iģ yerinden dolayı tahakkuku muhtemel sigorta primi ve gecikme zammını karģılamak üzere hak ediģinden kesinti yapılarak SGK ya yatırılacaktır. Hak ediģ miktarı yüklenicinin SGK ya olan borcunu karģılamaz ise bakiye borç daha sonra ödenecek olan hak ediģinden kesilerek SGK ya ödeme yapılacaktır Yüklenicinin yanında çalıģtıracağı elemanların yürürlükteki mevzuat gereği tüm sosyal hak, ücret ve tazminatlarından yüklenici sorumludur. Ç.L.Ġ.'nin bu hususlardan sorumluluğu olmayacaktır. MADDE : 13 DİĞER HÜKÜMLER : Ç.L.Ġ. nin çalıģma koģulları değiģtiği zaman (örneğin: Doğalgaz kullanımına geçilmesi durumunda) eleman eksiltebilir veya yeni tesisleģme durumunda Ģartlara göre eleman artırımına gidebilir. Bu gibi durumlar da firmanın teklif mektubundaki teklif ettiği birim fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca iģyerlerinin özelleģtirilmesi veya devredilmesi gibi durumlarda iģ sona erdirilecek olup, yüklenici bu durumda her hangi bir hak talebinde bulunamayacak ve idarenin alacağı kararlara uymak zorunda olacaktır

9 9 Yine iģin gereği olarak personel azaltılabilecektir. Azalan personel sayısı kadar ödeme yapılmayacaktır. Firma herhangi bir hak talep edemeyecektir Ç.L.Ġ. nin görevlendirmesi durumunda diğer resmi dairelerin (okullar, hastane, karakol, kaymakamlık vb) kalorifer sistemlerine yardımcı olunacaktır SözleĢme kapsamında çalıģtırılacak 23 personele, sözleģme süresince günlük 6.00 TL tutarındaki yemek aylık 26 gün üzerinden ayni olarak idareye ait yemekhaneden verilecek ve her bir çalıģan için hak ediģten aylık TL kesilecektir.teklif fiyata dahildir. Saray Kontrol Müdürlüğünde çalıģan 4 ateģçi bu uygulamanın dıģında tutulacak, yemek ücreti nakdi olarak günlük 6.00 TL ödenecektir. SözleĢme kapsamında çalıģtırılacak her bir çalıģana sözleģme süresince her ay 26 günlük 3.00 TL ulaģım bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.teklif fiyata dahildir ĠĢ kazaları, meslek hastalıkları sigorta risk prim oranı %.2 olarak uygulanacaktır Hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalıģmalarda ücret ödeme iģlemleri 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre yapılır. Ayrıca istisnai olarak genel ve resmi tatil aralarına rastlayan ve Bakanlar Kurulunca idari izin verilen günler iģ günü olup yüklenici firma çalıģanları fazla mesai veya her hangi bir ek ücret talebinde bulunamayacak ve normal çalıģmalarına devam edeceklerdir Yüklenicinin bulundurması gereken makine ve tesisat malzemelerini iģe baģlamadan bir gün önceki iģ gününde hazır bulunduracak ve kontrol teģkilatınca istenen malzemelerin tam ve eksiksiz olduğunun tespitinden sonra firma iģ baģı yaptırılacak ve yer teslimi yapılacaktır.ġģ bitiminde malzemeler yüklenici firmaya iade edilecektir.söz konusu malzemelerin tamir ve bakımı ile kırılan,bozulan veya kaybolan malzemelerin tedarik edilmesi yükleniciye aittir. SIRA NO MALZEMENĠN ADI MĠKTARI 1 EL ARABASI 25 Ad. 2 YILDIZ ANAHTAR TAKIMI 1 Tk. 3 ġarzli ÇĠFT DÖNERLĠ MATKAP(14 WAT) 1 Ad. 4 SĠLĠKON TABANCASI 2 Ad w ÇANTA KAYNAK MAKĠNASI 1 Ad. 6 BÜYÜK CIRCIR KOLU (32 lik) 1 Ad. 7 ĠÇ SEKMAN PENSESĠ (DÜZ) 1 Ad. 8 KIRICI/DELĠCĠ MATKAP ve UÇLARI (1-16 mm) 1 Tk. 9 DIġ SEKMAN PENSESĠ(DÜZ) 1 Ad. 10 GÖNYE 1 Ad. 11 PENSE 3 Ad. 12 YANKESKĠ 2 Ad. 13 KARGABURNU 2 Ad. 14 DÜZAĞIZ TORNAVĠDA 2 Tk. 15 KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ 5 Ad. 16 KONTROL KALEMĠ 2 Ad

10 10 17 ALYAN ANAHTAR TAKIMI 1 Tk. 18 DEMĠR TESTERE KOLU 2 Ad. 19 ÖLÇÜ ALETĠ-AVOMETRE 1 Ad. 20 KÜÇÜK SPREYAL TAġI (PROFESYONEL) 1 Ad. 21 BÜYÜK SPREYAL TAġI (PROFESYONEL) 1 ad. 22 AYARLI PENSE-PAPAĞAN 1 ad METRELĠK ÇELĠKMETRE 6 ad. 24 YILDIZ TORNAVĠDA 2 Tk 25 EL FENERĠ (PĠLLĠ) 8 ad. 26 ġarzli EL FENERĠ 1 ad. 27 MAKARALI ARA KABLOSU 30 MT 1 ad. 28 ÜÇGEN EĞE,YUVARLAK EĞE 2 ad. 29 DÜZ EĞE 2 ad. 30 PLASTĠK BORU YAPIġTIRMA MAK. 1 tk. 31 KURBAĞACIK(10 luk) 2 Ad. 32 KURBAĞACIK(12 lik) 2 Ad. 33 KURBAĞACIK(14 lük) 1 Ad. 34 BORU ANAHTARI (MAġALI) 1 3 Ad. 35 LOKMA TAKIMI (1/2)(7/8-30/32) 1 tk. 36 1/2-2 YE KADAR BORU PAFTA TAKIMI 1 tk. 37 TEL FIRÇA (KAYNAKÇI ĠÇĠN) 10 Ad. 38 DÜZ ANAHTAR TAKIMI 2 tk. 39 BORU ANAHTAR(MAġALI) 1 ½ 1 Ad. 40 KERPETEN 2 Ad. 41 SAPLI SÜPÜRGE (OT SÜPÜRGE) 60 Ad. 42 GEMĠCĠ KÜREĞĠ 20 Ad. 43 TAKIM ÇANTASI(BÜYÜK 2 Ad. 44 HAVYA (LEHĠM VE PASTASI) 1 Ad. 45 BORU ANAHTARI(MAġALI) 2 1 Ad. 46 ZĠNCĠRLĠ BORU ANAHTARI 4 1 Ad. 47 ĠÇ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 Ad. 48 DIġ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 Ad. 49 TAKIM ÇANTASI(KÜÇÜK) 1 Ad KG HĠLTĠ KIRICI-DELĠCĠ 1 Ad ĠĢ bu Ģartname 10 sayfa ve 13 maddeden ibarettir. BAġKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Ġlhami BĠTLĠSLĠ Yılmaz GÜNEġ BektaĢ ÖZEN Erkan BERKER Muhammet EN GĠN

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr 1 T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ. ihale

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN,

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI

GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBARI ĠNġAATI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME EKĠ GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI ġubat 2014 SAYFA : 1/17 MÜTEAHHĠT

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU SÖZLEŞME 1. TARAFLAR ve TANIMLAR A) TFF: İşbu sözleşme bir tarafta İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad. No 45 Kat 2 İstinye İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır)

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı