YAŞLANAN BORU HATLARININ RİSK VE GÜVENİRLİK DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Selcuk Toprak Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞLANAN BORU HATLARININ RİSK VE GÜVENİRLİK DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Selcuk Toprak Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TURKEY"

Transkript

1 YAŞLANAN BORU HATLARININ RİSK VE GÜVENİRLİK DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Selcuk Toprak Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TURKEY

2 Boru Hatları Sistemleri İçme Suyu Atık Su Petrol Doğal Gaz Elektrik İletişim

3 Boru Hatlarının Değerlendirilmesi Bir boru hatları sistemi değerlendirilirken, sistemin hem bileşenleri hem de bütünü değerlendirilmeli. Örneğin su dağıtım sistemini göz önüne alırsak bileşenler depolar, iletim hatları, arıtma tesisleri, kuyular, dağıtım hatları, vanalar, vb. olacaktır. Ve her bir bileşenin farklı bir hasar görebilirlik fonksiyonu olacaktır.

4 Boruda meydana gelen sızıntı sonucu altı oyulan yolun üzerinden geçen itfaiye aracı yola batışı

5 20 cm çaplı pik boruda boyuna kırılma (Boruda paslanma işaretleri gözükmektedir)

6 Denizli Su Şebekesinde Yaşlanan Borular Değişim programı kapsamında çıkarılan borular (Güngör, 2009)

7 Denizli Su Şebekesinde Yaşlanan Borular Değişim programı kapsamında çıkarılan borular (Güngör, 2009)

8 Denizli Su Şebekesinde Yaşlanan Borular Değişim programı kapsamında çıkarılan borular (Güngör, 2009)

9

10 Risk: Neticeler x Hasar oluşma olasılığı (from Thomson and Wang, 2009)

11 Risk Assessment Matrix (Koch, 2012)

12 Uygulamada: Bazen hasar olasılığı yüksek fakat neticeleri az ise detaylı inceleme ya da müdahale gerekli görülmeyebilir (Örneğin, kaynakların kısıtlı olduğu bir durumda kırsal kesimdeki bir borunun kapsamlı değerlendirilmesinden ziyade problem çıkmasının beklenmesi gibi).

13 Hasarların Neticeleri Doğrudan Maliyet Çevresel Maliyetler Sosyo-Ekonomik Maliyetler Her bir boru bu başlıklar kapsamında değerlendirilebilir. Eğer bu başlıkların herhangi birinin altında yüksek bir etki veya maliyet hesaplanıyorsa bu durumda borunun netice puanı yüksek olacaktır.

14 Hasarların Yüksek Neticeleri

15 Hasar Olasıkları-Ana Göstergeler Kırık Hasarları Sızıntı Hasarları Boruda Paslanmalar

16 Hasar Olasıkları-İkincil Göstergeler Boru Yaşı Boru Çapı Boru Kalınlığı İç Kaplama Türü Ekler Lokasyon Kuruluş Hataları Potansiyel Zemin Problemleri Zemin Sıcaklığı Su Seviyesi Basınç Değişimleri Su Sıcaklık Değişimleri

17 Borularda en yaygın hasar tipleri (NRC, 2003).

18

19 PM4WAT Eğitim simülatörü modüllerinin ilişkileri Sistem Kullanıcı Kullanıcı Arayüzü (KAY) Sorgulama Yöneticisi Bilgi Tabanı Toprak ve diğ., 2011a Yapısal Güvenilirlik Modülü Rehabilitasyon Döngüsü Fiyat Modülü Veri Yöneticisi Senaryolar Veritabanı CBS KAY

20

21 IWA / AWWA Yöntemine Göre Su Bütçesi Tablosu Faturalandırılmış Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım Gelir Yasal Tüketim Faturalandırılmış Ölçülmemiş Getiren Su Yasal Kullanım Tüketim Faturalandırılmamış Ölçülmüş Faturalandırılmamış Kullanım Yasal Tüketim Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Sisteme Kullanım Giren Hacim Su Kayıpları İdari (Ticari) Kayıplar Yasadışı Kullanım Sayaç Hatası Okuma Hatası İletim ve Dağıtım Hatlarındaki Kaçaklar Gelir Getirmeyen Su Fiziksel Kayıplar Depolardaki Kaçak ve Savaklanan Sayaç ile Dağıtım Borusu Arasında Bağlantı Hatlarındaki Kaçaklar

22 Denizli Belediyesi 2003 Yılı Su Bütçesi Tablosu (m 3 /yıl) Sisteme Giren Hacim 23,849, 688 (100%) Yasal Tüketim 14,815, 114 (62.12%) Su Kayıpları 9,034, 574 (37.88%) Faturalandırılmış Yasal Tüketim 13,636,509 (57.18%) Faturalandırılmamış Yasal Tüketim 1,178,605 (4.94%) İdari (Ticari) Kayıplar 438,320 (1.84%) Fiziksel Kayıplar 8,596,254 (36.04%) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 13,636,509 (57.18%) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 0 (0.00%) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 1,078,605 (4.52%) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 100,000 (0.42%) Yasadışı Kullanım 3,095 (0.02%) Sayaç Hatası Okuma Hatası 435,225 (1.82%) İletim ve Dağıtım Hatlarındaki Kaçaklar Depolardaki Kaçak ve Savaklanan Sayaç ile Dağıtım Borusu Arasında Gelir Getiren Su 13,637,252 (57.18%) Gelir Getirmeyen Su 10,212,436 (42.82%) Bağlantı Hatlarındaki Kaçaklar

23 DEPREMLER VE BORU HASARLARI

24 Borularda Hasar Nasıl Oluşur? Geçici yer deformasyonları (GYD): deprem dalgalarının geçişi esnasında zeminin dinamik tepkisi Kalıcı yer deformasyonları (KYD): deprem sonrasında zeminde oluşan ve geri dönmeyen son yer değiştirmelerdir Örnekler: Fay hatlarının hareketleri, şev kaymaları, sıvılaşma sonucu oluşan yer değiştirmeler, kohezyonsuz topraklarda oluşan farklı oturmalar

25 KYD, GYD, veya KYD+GYD? Tasarımda GYD ve KYD birlikte değerlendirilmelidir. Zemin koşullarının uygun olması durumunda KYD analizlerine gerek olmadan yalnızca GYD değerleri kullanılabilir. Geleceğe yönelik hasar tahminlerinde yine GYD ve KYD birlikte göz önüne alınır. Toplam hasarlara etkisi açısından GYD ve KYD değerlerinin rölatif büyüklükleri hangisinin boru hattının üzerinde etkisinin hakim olduğunu belirler.

26 KYD sonucunda zemin-boru hattı etkileşimi (O Rourke, 1998) s s Yanal Strike atılım slip Fay Fault düzlemi plane Boru hattı başlıca eğilmeye maruz Pipeline subject mainly to bending sv s d Legend s d - Dip slip s s - Strike slip s v - Vertical displacement s h - Thrust displacement s d -Eğim atılım s s -Yanal atılım s v -Düşey yer değiştirme s h -Yatay yer değiştirme Eğim atılım Dip slip s h b) Dik Geçiş b) Perpendicular Crossing a) Üç Boyutlu Görünüş a) Three-Dimensional View Boru hattı basınç ve eğilmeye maruz Pipeline subject to compression and bending Boru hattı çekme ve eğilmeye maruz Pipeline subject to tension and bending Pipeline subject to tension and bending Pipeline subject to Boru hattı basınç ve compression and bending Boru hattı çekme ve eğilmeye maruz eğilmeye maruz c) Oblique Crossing d) Parallel Crossing c) Eğik Geçiş d) Paralel Geçiş

27 Boru Hatlarında Hasar Oluşumunu Etkileyen Faktörler Boru cinsi (malzemesi) Örneğin, su dağıtım sistemlerinde düktil demir, dökme demir (font), çelik, plastik (PVC) ve asbest (AÇB) borular Boru çapı Gaz dağıtım sistemlerinde çelik ve PE borular Ek türleri (örneğin kaynaklı, muflu) Zeminden kaynaklanan korozyon Boru yaşı vb.

28 Farklı Şehirlerin İçme Suyu Şebekelerinde Boru Malzeme Dağılımı (Toprak, Koc ve Taskın, 2007) Şebekedeki Boru Malzeme Yüzdesi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% İzmit (4374 km) İstanbul (14099 km) Adana (4571 km) Antalya (1625 km) Denizli (1743 km) PVC Font Düktil demir Çelik Asbestli çimento Polietilen CTP Beton

29 Farklı ülkelerde su dağıtım sistemlerindeki boru cinsleri Japonya, A.B.D. Tayvan

30 Boru Eklerine Bazı Örnekler (Japonya) a) S Tipi b) SII Tipi b) SII Tipi ve K Tipi Ek

31 1999 Kocaeli Depreminde fay kırığı hareketi sonucu boruda oluşan buruşma (Eidinger vd, 2002)

32 1994 Northridge, Amerika depreminde Balboa Bulvarında boru hasarları

33

34 Kaynaklı Birleşim Noktasında Hasar 1994 Northridge, Amerika depreminde sıvılaşma sonucu oluşan yanal yayılmalar etkisiyle boruda meydana gelen kırılma

35 1995 Kobe Depreminde Gözlenen Zararlar Özellikle kalıcı yer deformasyonu gerçekleşen alanlarda çok yoğun zararlar gözlenmiştir. Eski borular ve birleşim noktaları, daha düktil ve esnek olan yeni borulara kıyasla daha çok zarar görmüştür.

36 1995 Kobe Depreminde Gözlenen Zararlar Vida eklemli gaz boru hattı düktil boruda birleşim noktasında ayrılma font boru hasarı (Editorial Committe for the Report on the Hanshin-Awaji Earthquake Disaster dan).

37 ZEMİN BORU ETKİLEŞİMİ VE SONLU ELEMAN ANALİZLERİ

38 Boru eksenine dik doğrultuda KYD hali için örnek bir analitik model (M. O Rourke, 1989) KYD bölgesinin genişliğinin büyük olması durumunda boru göreceli olarak düktil gibi davranacak ve zemin hereketine yakın bir yer değiştirmeye maruz kaldığı kabul edilebilecektir. KYD bölgesinin genişliğinin küçük olması durumunda ise boru göreceli olarak rijit gibi davranacak ve zemin hereketine göre çok az bir yer değiştirmeye maruz kalacaktır. ε = ± b ε = ± b 2 π δ D 2 W p u W 3π EtD 2 2

39 Boru eksenine paralel doğrultuda KYD: Kayan Blok Analitik Modeli (M. O Rourke ve Nordberg (1992) ) Birim Sürtünme kuvveti: fm = (c + µγh)πd Boru gömme parametresi: βp = (c + µγh)/t Bu modelde iki farklı durum gözönüne alınmaktadır. Durum I de KYD bölgesinin uzunluğu (L), boru ile KYD bölgesi içinde borunun etrafındaki zemin arasında sıfır-kayma geliştirebilecek yeterlikte büyüklüğe sahiptir. Durum II de KYD bölgesinin uzunluğu (L), sıfır-kayma oluşturacak değerden büyüktür. Bu nedenle borudaki şekil değiştirme Durum I de KYD bölgesinin uzunluğu, Durum II de ise KYD miktarı (δ) tarafından kontrol edilmektedir.

40 GÖMÜLÜ BORU SİSTEMLERİNİN ANALİZLERİ,YÖNETMELİKLER, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

41 Yönetmelik, Standart ve Kılavuzlar Japon Depreme dayanıklı tasarım yönetmelikleri American Lifelines Alliance (ALA) organizasyonu altında farklı altyapı sistemleri için kılavuz geliştirme çalışmaları yapılmış ve çıkan ürünler online olarak sunulmuştur (ALA, 2011) Eurocode 8 Depreme dayanıklı yapı tasarımı-bölüm 4 Silolar, tanklar & borular Eurocode 3 Çelik Yapıların Tasarımı - Bölüm 4-3: Borular ISO Düktil Demir Boruların Depreme ve oturmaya dayanıklı tasarımı) Türkiye nin Alt Yapılar için Afet Yönetmeliği

42 Japonya da Yönetmelik Değişiklikleri Deprem hareketleri iki seviye: seviye 1 ve 2 olarak uygulanır. Sıvılaşma etkisiyle oluşan kalıcı yer deformasyonları gözönüne alınır. Performansa dayalı tasarım ve yönetim kapsamlı olarak benimsenmiştir. Seviye 2 depremleri için tasarımda esas olarak yapıların ve zemin yapılarının plastik deformasyonları ve taşıma gücünün tahmin edilmesi gerekir.

43 Örnek: Gaz İletim Boru Hatları (Toprak ve Yoshizaki, 2003) Deprem Hareketi: Depreme dayanıklı tasarımında Seviye 1 ve 2 deprem hareketlerinin her ikiside gözönüne alınmalıdır. Seviye 1 deprem hareketleri yapıyı kullanımda olduğu süre içinde bir veya iki defa etkileyebilir. Seviye 2 deprem hareketleri plak içi veya karaya yakın plaklar arası depremler tarafından oluşur ve yapıyı kullanımda olduğu süre içinde etkileme ihtimali çok azdır ama gerçekleştiğinde etkisi çok büyüktür. Seviye 2 deprem hareketi Kobe depreminde deprem kaynağına yakın 16 kayıttan elde edilen ve maksimum hızı 1 m/s ye karşılık gelen hız spektrası ile tanımlanmıştır. Gerekli Performans : Seviye 1 deprem hareketine karşı boru hattında aşırı deformasyon olmamalı ve onarım gerekmemelidir. Boru hattındaki deformasyon, % 1 veya boru kalınlığının çapına oranının 0.35 katından az nominal şekil değiştirme oranına karşılık gelmelidir. Seviye 2 deprem hareketine karşı boru hattında büyük deformasyon gözlenebilir ama gaz sızıntısı olmamalıdır ve deformasyonlar % 3 nominal şekil değiştirme oranınına karşılık gelen değerden küçük olmalıdır.

44 Sıvılaşmadan etkilenen yeraltı gaz iletim hatlarının depreme dayanıklılığının değerlendirilmesi Boru Hattı Tasarımı (boyutlar, yer, malzeme, vb.) Sıvılaşmaya dayanıklı tasarıma ihtiyaç olan bölgenin tespiti Sıvılaşma sonucu oluşabilecek zemindeki yer değiştirmenin tahmini Toprak-Boru etkileşimi Boru biçim değiştirebilirliği Boru hattındaki biçim değişikliğinin analizi Sıvılaşma dayanıklılığının değerlendirilmesi

45 ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ (Şubat 2007) İçme ve Kullanma Suyu Tesislerinde Deprem Sonrası Performans Hedefleri HİZMET KATEGORİSİ MUHTEMEL DEPREM MAKSİMUM DEPREM Yaşam güvenliği Minimum risk Minimum risk Yangın söndürme Kritik hizmet İçme suyu ve halk sağlığı Evsel, ticari ve endüstriyel kaynak Tüm alanlarda hizmet mevcuttur. Kış talep oranlarında tüm alanlara sürekli tam hizmet sağlanır. Su kalitesi korunur. Hasarlı durumdaki sınırlı alanların vana ile kapatılmasından sonra rezervuarların %70 i kullanılır durumdadır. Servis alanının %70 ine, kış talep miktarının %70 i oranında hizmet verilir. Merkezi yerlerde 72 saat içerisinde içme suyu temin edilir. Kaynama suyu emri istenebilir. Açıktan su temin edilmez. 7 gün içerisinde birkaç alana kış talep oranlarında tam hizmet verilir. 1 ay içerisinde tüm bölgeye kış talep oranlarında tam hizmet verilir.

46 ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ (Şubat 2007) Muhtemel deprem: Tesisin tasarlanan hizmet süresi içerisinde meydana gelmesi olası deprem olup 50 yıllık zaman aralığı içerisinde %50 olasılıkla meydana gelebilecek, 72 yıl dönüş periyotlu bir deprem büyüklüğünü Maksimum deprem: 50 yıllık zaman aralığı içerisinde %10 olasılıkla meydana gelebilecek, 475 yıl dönüş periyotlu bir deprem büyüklüğünü,

47 Gömülü boru hattının fay hattını kestiği durumlarda izlenecek uygulama kuralları: Borunun konumunu çekme şekil değiştirmesi gerçekleşecek şekilde belirle Geçişin gerçekleştiği yerde boru kalınlığını arttır Boru-Zemin arasındaki sürtünmeyi azalt (Düşük sürtünmeli kaplama) Fayın her iki tarafında 50 m bölge içerisinde gevşek dolgu malzemesi kullan Boru hattını fay bölgesi içinde zemin üzerinden geçir (Rölatif harekete izin verecek deforme olabilecek destekler kullanılmalı)

48 Trans-Alaska Boru Hattı Başarı Hikayesi November 3, 2002 M 7.9 Depremi & Denali Fay Kırılması (Cluff, 2006) Dışmerkez TAPS Susitna Glacier Fayı Rupture Length ~ 354 km Maximum right slip ~ 8.8 m Bir damla petrol dahi sızmadı! T. Dawson, 2002

49 İyi Örnek Uygulaması: Denali, Alaska Depremi Nov. 3, 2002 Büyüklük 7.9 (Cluff, 2006) Fay The fault trace passes beneath the pipeline between the 2nd and 3rd slider supports at the far end of the zone Yay The Trans Alaska Pipeline was engineered to bend/ zig-zag in response to movement on the Denali fault. The large arc in the pipe is due to shortening of the pipeline trace within the fault zone. (Offset in region was ~8.5 feet)

50 Denali Fay Geçişi Tasarım Bölgesi (Cluff, 2006) Boru Hattı

51 Denali Fay Geçişi (Cluff, 2006) Teflon kaplanmış beton ve çelik elemanlar L. Cluff, 1976

52 Denali Fay Geçişi Tasarım Bölgesi 2000 ft L. Cluff, 1976

53 Denali Fay Geçişi Tasarım Parametreleri Yatay, 20 feet Düşey, 5 feet Up En Muhtemel Lokasyon Sağ atılım fayda eksenel basınca sebep olur ft November 3, 2002 kırığı Yatay, 18 feet Düşey, 3.5 feet Eksenel basınç, 11 feet Boru hattı tasarlandığı gibi davranış gösterdi ve petrol sızıntısı olmadı!

54 7.5 ft Deformasyon genişliği 660 ft Fay Deplasmanı 18 ft 10.5 ft Fay deplasmanı tasarım bölgesi 2,000 ft genişliğinde

55

56 YAŞLANAN BORU HATLARININ RİSK VE GÜVENİRLİK DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Selcuk Toprak Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TURKEY

ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26435 ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu ve kanalizasyon

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1 Yerüstü Borulama BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1.1 Sprinkler sistemlerinde, genellikle dikişli veya dikişsiz, siyah veya galvanizli çelik boru kullanılır. Sprinkler sistemi tipine bağlı

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ KAYIPLAR VE PROWAT PROJESİ

İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ KAYIPLAR VE PROWAT PROJESİ 16 İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ KAYIPLAR VE PROWAT PROJESİ Selçuk TOPRAK 1, Abdullah Cem KOÇ 1, Ülker GÜNER BACANLI 2, Fatih DİKBAŞ 1, Mahmut FIRAT 2 ve Altan DİZDAR 3 SUMMARY Decreasing precipitation

Detaylı

Kentsel Hasar Görebilirlik Hesaplaması

Kentsel Hasar Görebilirlik Hesaplaması Sonuç Raporu Ana Rapor Kısım 9. Kentsel Hasar Görebilirlik Hesaplaması 9.1. Binalar 9.1.1. Bina Projelendirme ve Yapımına İlişkin Genel Durum (1) Yapım İşlemleri ve Kalite Kontrol Türkiye de binaların

Detaylı

İSTANBUL DA DEPREM RİSKİ Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Doç. Dr. Eser Durukal Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul

İSTANBUL DA DEPREM RİSKİ Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Doç. Dr. Eser Durukal Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul İSTANBUL DA DEPREM RİSKİ Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Doç. Dr. Eser Durukal Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul GİRİŞ İstanbul, Türkiye nüfusunun yaklaşık yedide birini ve endüstri potansiyelinin yarısını barındıran

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın ISSN 2147-2998 Üç ayda bir yayınlanır. Ocak - Haziran 2014 Yıl: 2 Sayı: 6-7 ALTYAP VE Resmi yayınıdır. İstanbul Fuar Merkezi (İFM) www.sukayipkacakforumu.org Su Kayıpları için Yönetmelik Yayımlandı Su

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

Tesisatlarda Sismik Koruma

Tesisatlarda Sismik Koruma Tesisatlarda Sismik Koruma Eren KALAFAT, Makine Mühendisi, MBA 1. Deprem Nedir? Depremin sözlük anlamı Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi

Detaylı

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN BOLU TÜNELLERİNE DEFORMASYON ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SİSMİK PROJELENDİRME

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN BOLU TÜNELLERİNE DEFORMASYON ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SİSMİK PROJELENDİRME Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN BOLU TÜNELLERİNE

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YÖNETMELĐK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 6 Ocak 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27807 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELĐK BORU HATLARI ĐLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESĐSLERĐNĐN

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT YIĞMA YAPILARIN DEPREM BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Nevzat SALLIO İnşaat Mühendisi Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2005 MEVCUT YIĞMA YAPILARIN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-2 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLÜM 2: RİSK YÖNETİMİ Protection against lightning Part 2: Risk management TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması. Sonuç Raporu Döküman IV Özet Japon Uluslararasi İşbirliği Ajansı(JICA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Sonuç Raporu Döküman

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı