DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ Uzmanlık Tezi Talip Engin KAYA AB Uzman Yardımcısı ANKARA, Ocak 2007

2 ÖZET Uzmanlık Tezi Dünya Ticaretindeki Gelişmelerin Ülkemiz Menşe Mevzuatına Etkisi: Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi Örneği Talip Engin KAYA Bu çalışmanın amacı; 1) dünya ticaret sistemindeki gelişmeler bağlamında, ülkemizde uygulanan menşe sisteminin açıklanması ve 2) Avrupa Topluluğu menşe kurallarına dayanan Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu sisteminin işleyişi ve ilk veriler ışığında, olası etkilerinin değerlendirilmesidir. Türkiye-AT gümrük birliği dolayısıyla, ülkemizin Topluluğun tercihli gümrük rejmini menşe kuralları dahil üstlenme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak dünyadaki gelişmeler; menşe kurallarının ülkeler tarafından birer ticaret politikası aracı olarak kullanıldığını göstermekte olup, ülkemizin bu açıdan hareket alanı kısıtlıdır. Diğer taraftan, gümrük birliği yükümlülükleri dolayısıyla anlaşma imzalanacak ülke/bölgelerin bağımsız belirlenememesi ve Topluluk ile eşzamanlı müzakere edilememesi problemlerine karşılık, serbest ticaret anlaşmalarının ülkemiz için önemli birer pazara giriş aracı olduğu anlaşılmaktadır. i

3 ABSTRACT Thesis for Expertise Impacts of the Developements in World Trade to Rules of Origin in Turkey: Pan Euro Medittarrenean Cumulation of Origin Talip Engin KAYA The aims of this thesis are 1) to explain the origin system being implemented in Turkey, taking into account the developements in world trade and 2) to evaluate the implementation and with initial data, the potential impacts of the System of Pan Euro Medittarrenean Cumulation of Origin which depends on European Community rules of origin. By virtue of Turkey-EC Customs Union, Turkey shall align itself progressively with the preferential customs regime of the Community, including rules of origin. However, the developements in the world, indicates that the rules of origin are used as commercial policy instruments. On the other hand, although the countries or territories can not be chosen independent and the free trade agreements can not be negotiated simultaneously with EC, those agreements are still important market access instruments for Turkey. ii

4 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii İÇİNDEKİLER... iii TABLOLAR... vi ŞEKİLLER... vi KISALTMALAR vii GİRİŞ KAVRAMSAL AÇIDAN MENŞE KURALLARI VE TÜRKİYE VE AVRUPA TOPLULUĞU NDA MENŞE MEVZUATI Menşe Kavramı ve Menşe Kuralları Menşe Kavramı Uluslararası Sözleşmelerde Menşe Kurallarının Tanımı Armonize Sistem (Armonize Eşya Tanımlama ve Kodlama Sistemi) AT de Menşe Kurallarına ilişkin Yasal Düzenlemeler Tercihsiz Menşe Kuralları Tercihli Menşe Kuralları Türkiye de Menşe kurallarına ilişkin Yasal Düzenlemeler Türkiye ve AT Menşe Mevzuatının Karşılaştırılması DÜNYADA BÖLGESELLEŞME HAREKETLERİ VE TERCİHLİ MENŞE KURALLARININ ROLÜ Bölgeselleşme Hareketleri Giriş Ekonomik Bütünleşmeler Bölgeselleşme Hareketlerinde Sayısal Görünüm Bölgeselleşme Hareketlerinde Temel Eğilimler iii

5 2.2 Tercihli Menşe Kuralları Tercihli Menşe Kuralları: Amaç Dünyada Tercihli Menşe Kuralları Bir Dış Ticaret Politikası Aracı olarak Menşe Kuralları TOPLULUK VE TÜRKİYE NİN TERCİHLİ TİCARET POLİTİKASININ MENŞE KURALLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AT de Tercihli Menşe Kuralları Giriş Menşe Kurallarının Temelleri Topluluk Tercihli Ticaret Politikası Giriş Topluluk Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Müzakere Aşamasındaki Tercihli Düzenlemeler Türkiye nin Tercihli Ticaret Politikası ve Menşe Kuralları Dayanak Genel Görünüm Karşılaşılan Zorluklar ve Eleştiriler Türkiye nin Tercihli Ticaret Düzenlemeleri PAN-AVRIPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU (PAAMK) SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLEYİŞİ Sistemin ortaya çıkışı Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi (PAMK) Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi (PAAMK) PAAMK Sisteminin İşleyişi Değişken Geometri PAAMK Model Menşe Protokolünün Yapısı Genel Hükümler Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı Ülkesel Gereklilikler Geri Ödeme veya Muafiyet iv

6 4.2.7 Menşe İspat Belgesi İdari İşbirliği Düzenlemeleri Son Hükümler Mevcut Durum Batı Balkan Ülkelerinin Sisteme Dahil Edilmesi Tartışma Konuları Giriş Taraf Ülkelerin Karasuları Dışında Yakalanan veya Avlanan Ürünler Doğrudan Nakliyat Kuralı Bir Taraf ülkede hiçbir işlem yapılmaması ya da sadece yetersiz işlem yapılması durumunda menşe ispat belgesinde kümülasyona ilişkin beyan PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİNİN TİCARET ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ Genel Görünüm PAAMK Ülkeleri ile Ticaret SONUÇ EK-1 Avrupa Komisyonu Bildirim Tablosu EK-2 Menşe İspat Belgeleri Örnekleri KAYNAKÇA v

7 TABLOLAR Tablo 1 Ekonomik Entegrasyon Biçimlerinin Özellikleri Tablo 2 Yürürlükteki Bölgesel Ticaret Anlaşmalarına İlişkin GATT/DTÖ Bildirimleri Tablo 3 "Liste Kurallarına" ilişkin örnekler Tablo 4 AT Liste Kuralları Grupları Tablo 5 AT Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Tablo 6 Müzakere Aşamasındaki Topluluk Tercihli Düzenlemeleri Tablo 7 Türkiye'nin Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Tablo 8 PAAMK Menşe Protokolleri ve ilgili Yönetmelik ile tadilleri Tablo 9 Türkiye'nin dahil olduğu çapraz kümülasyon olanakları Tablo 10 Dış Ticaret Verileri (Yıllık, Değer Milyon $) Tablo 11 PAMK ülkelerinin dış ticaretimiz içerisindeki payı (Yıllık, %) Tablo 12 Akdeniz Ülkelerinin Toplam Ticaretimiz İçersindeki Payı Tablo 13 Akdeniz Ülkelerine İhracatımız (Yıllık, 000 $) Tablo 14 Akdeniz Ülkelerinden İthalatımız, (Yıllık, 000 $) Tablo 15 Akdeniz Ülkeleri ile STA'larımızda Sanayi Ürünleri İndirim Takvimi ŞEKİLLER Şekil 1 Yürürlüğe giriş tarihlerine göre bölgesel ticaret anlaşmalarının dağılımı Şekil 2 Menşe Kümülasyonunun Ticaret Üzerindeki Etkileri Şekil 3 Tedarikçi Beyanının Çapraz Kümülasyonda Kullanımı Şekil 4 Tam Kümülasyon Uygulaması Şekil 5 Tercihli Düzenlememiz Bulunan Ülkelerin İhracatımız İçindeki Payı Şekil 6 Tercihli Düzenlememiz Bulunan Ülkelerin İthalatımız İçindeki Payı vi

8 KISALTMALAR AB AKP AS ASEAN AT CAFTA CRO DDA DGÖ DTÖ EFTA EPAs FÇF FOB FTAA GATS GATT GKK GTS Avrupa Birliği Afrika Karayip Pasifik Armonize Sistem Association of South East Asean Countries (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) Avrupa Topluluğu Central American Free Trade Agreement (Orta Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) Commitee on Rules of Origin (DTÖ) (Menşe Kuralları Komitesi) Doha Development Agenda (Doha Kalkınma Gündemi) Dünya Gümrük Örgütü Dünya Ticaret Örgütü European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) Economic Partnership Agreements (Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları) Fabrika Çıkış Fiyatı Free on Board/Gemi Bordasında Teslim Free Trade Agreement of the Americas (Amerikalar Serbest Ticaret Anlaşması) General Agreement on Trade in Services (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) General Agreement on Tariffs and Trade (Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) Gümrük Kodu Komitesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi vii

9 MERCOSUR MFN NAFTA NAMA ODAÜ OKK PAMK PAAMK STA TAXUD TCRO Güney Ortak Pazarı Most Favoured Nation/En çok kayırılan ülke North American Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) Non-agricultural Market Access (Tarım dışı pazara giriş) Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Ortak Komite Kararı Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Serbest Ticaret Anlaşması Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü Technical Commitee on Rules of Origin (DGÖ Menşe Kuralları Teknik Komitesi) viii

10 GİRİŞ Menşe, eşyanın hangi ülkeden geldiğini değil, hangi ülkede üretilmiş olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Menşe bilgisine, farklı ülkelerden gelen eşyanın farklı muameleye tabi tutulması dolayısıyla ihtiyaç duyulmuştur. Bir tercihli ticaret anlaşması kapsamında tanınan tavizlerden hangi eşyanın yararlanacağı, ülkeye göre belirlenen antidamping gibi ticaret politikası önlemlerinin nasıl uygulanacağı, menşe etiketlemesi ve dış ticaret istatistiklerinin neye göre derleneceği tercihli ve tercihsiz olmak üzere iki başlıkta incelenen menşe kurallarının konusunu oluşturmaktadır. Hem bölgeselleşme hareketlerinin hızla arttığı hem de dış ticaret politikası araçlarının yoğun olarak kullanıldığı günümüzde menşe kurallarının önemi daha da artmaktadır. GATT ın ayrımcı olmayan muamele ilkesinin istisnası olarak değerlendirilen ve küresel serbest ticaret hedefine ulaşılmasına yardımcı olacağı düşünülen tercihli ticaret anlaşmaları bugün kural halini almış ve bizzat ayrımcılığa sebep olur hale gelmiştir. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre şu an yürürlükte bulunanlara ek olarak, yürürlüğe girmesi beklenen ve müzakere ya da teklif aşamasında bulunan anlaşmaların da yürürlüğe girmesi ile birlikte 2010 yılında yaklaşık 400 tercihli anlaşmanın uygulandığı bir uluslararası ticaret sistemi ile karşı karşıya olacağımız görülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında tanınan tercihli rejimden yararlanabilecek eşyanın tespit edilmesinde kullanılan menşe kurallarının, anlaşmadan anlaşmaya farklılık göstermesi ise -örneğin Meksikalı bir ihracatçının, ABD ve AB ye tercihli rejim kapsamındaki ihracatında, üretim ve tedarik tercihlerini 1

11 de etkileyebilecek, farklı menşe kuralları ile karşılaşabilmesi- tabloyu daha da karmaşık hale getirmektedir. Türkiye, 1990 lı yılların başına kadar, GATT yükümlülükleri dışında herhangi bir ülke ya da bölgeye, ihmal edilebilir uygulamalar dışında, bir taviz tanımamıştır. Ancak Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile ülkemizin, menşe kuralları da dahil olmak üzere, Topluluğun tercihli gümrük rejimini ve diğer gümrük hükümlerini üstlenme yükümlülüğü ortaya çıkmış ve Topluluğun serbest ticaret anlaşması akdettiği ülkeler ile aynı menşe kurallarını içeren anlaşmalar müzakere edilerek yürürlüğe girmeye başlamıştır. Ancak, bir tercihli ticaret anlaşması kapsamında tanınan tarife tavizlerinden hangi eşyanın yararlanabileceğinin belirlenmesinde esas alınan tercihli menşe kuralları teknik birer detay değil; ülkelerin sanayi yapılarına ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren ve ticaret ve yatırım kararları üzerinde önemli etkileri olabilen birer ticaret politikası aracıdır. Ülkemizin söz konusu aracın kullanımı açısından hareket alanı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada ilk olarak menşe ve menşe kuralları kavramları, tercihsiz ve tercihli menşe kuralları ayrımları ve Avrupa Topluluğu nda ve ülkemizde menşe kurallarına ilişkin mevzuat ele alınmış; İkinci Bölüm de ise çalışmanın esas ilgi alanını oluşturan tercihli menşe kurallarının, ayrılmaz bir parçasını oluşturdukları ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları bağlamında önemi ve etkileri değerlendirilmiştir. 2

12 Ayrıca İkinci Bölüm de, eşyanın üretiminin küreselleştiği, üretim aşamalarının farklı ülke menşeli girdiler kullanılarak farklı ülkelerde gerçekleştirildiği; bir başka ifade ile eşyanın menşeinin belirlenmesinin giderek zorlaştığı günümüzde, dünyadaki menşe sistemleri ve aralarındaki geçişsizliğe dikkat çekilmiştir. Üçüncü Bölüm Gümrük Birliği nedeniyle üstlenme yükümlülüğümüz bulunan Topluluk Tercihli Ticaret Politikasının ve bu bağlamda ülkemiz ticaret politikasının menşe kuralları açısından değerlendirilmesine ayrılmış, bu çerçevede ticaret politikasının üstlenilmesinde karşılaşılan sorunlara değinilmiştir. Dördüncü Bölüm de içinde yer aldığımız, 42 ülke ve yaklaşık 800 milyon nüfus ile dünyadaki en büyük serbest ticaret alanı olmaya aday Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu sisiteminin işleyişine ayrılmıştır. Bu kapsamda, Topluluk menşe kurallarını yansıtan model menşe protokolü; işleyişi ve tartışma konuları ile değerlendirilmiştir. Beşinci Bölüm de ise Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu sisteminin olası etkileri ilk veriler ışığında ele alınmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte sistemin oldukça karmaşık bir işleyişe sahip olması ve çok yeni olması dolayısıyla menşe kurallarının yalnızca olası etkilerine ilişkin öngörülerde bulunulmuş, ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin analiz, çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 3

13 1 KAVRAMSAL AÇIDAN MENŞE KURALLARI VE TÜRKİYE VE AVRUPA TOPLULUĞU NDA MENŞE MEVZUATI 1.1 Menşe Kavramı ve Menşe Kuralları Menşe Kavramı Uluslararası ticarette menşe eşyanın ekonomik milliyeti olarak tanımlanabilir. Menşe bilgisi tarife pozisyonu -yani eşyanın tanımı- ve gümrük kıymeti -gümrük vergisine esas alınacak matrah- ile birlikte ithalatın gerçekleştirilebilmesi için bilinmesi gerekli üç değerden biridir. Ayrıca menşe bilgisi kota, gözetim, anti-damping gibi ticaret politikası araçlarının takibinde; dış ticaret istatistiklerinin derlenmesi, menşe işaretlemesi ve kamu alımları gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Tanım ve kullanım alanlarından da anlaşılacağı üzere menşe kavramına, farklı ülkelerden gelen eşyanın farklı muameleye tabi tutulması dolayısıyla ihtiyaç duyulmuştur (Tokgöz, 1998: 8). Hem ticaret politikası önlemlerinin yoğun biçimde kullanıldığı hem de en çok kayrılan ülke (MFN) muamelesinden bir sapma olarak değerlendirilen tercihli ticaret düzenlemelerinin sayısının hızla arttığı 1 günümüzde, menşe kavramının ve kanunlar ya da özel düzenlemeler ile belirlenen menşe kurallarının önemi de artmaktadır. 1 İkinci Bölüm de daha detaylı değinileceği üzere başlangıcından 1990 a kadar GATT kapsamında yapılan bölgesel ticaret anlaşması bildirim sayısı 25 iken; DTÖ Sekretaryası rakamlarına göre bugün itibariyle sadece yürürlükteki anlaşma sayısı 200 e yaklaşmıştır. 4

14 1.1.2 Uluslararası Sözleşmelerde Menşe Kurallarının Tanımı Kyoto Sözleşmesi olarak da bilinen 18 Mayıs 1973 tarihli Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme nin D.1 nolu ekinde menşe kuralı 2 ; ulusal mevzuat veya uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ilkelerden hareketle geliştirilmiş ve bir ülke tarafından eşyanın menşeini tespit etmek amacıyla kullanılan özel hükümler (menşe kriteri) olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca DTÖ Kuruluş Anlaşması ve eki Anlaşmalar, ülkemizde Resmi Gazete nin 25/02/1995 tarih ve (Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanmış olup, GATT 1994 Uruguay Çoktaraflı Ticaret Müzakereleri Turu sonunda kabul edilen anlaşmalardan biri olan Menşe Kuralları Anlaşmasının 1(1). maddesinde, tercihsiz ve tercihli menşe ayrımına gidilerek; Anlaşmanın konusunu oluşturan tercihsiz menşe kuralları için tarife tercihlerinin verilmesine yol açan akdi ve otonom ticaret rejimleri ile ilgili olmaması koşuluyla, üyeler tarafından malların menşe ülkesinin tespit edilmesi için uygulanan yasa, yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin idari tespitler hükümlerine yer verilmektedir. Tercihli menşe kuralları ise aynı Anlaşmanın 2 nolu ekini oluşturan Tercihli Menşe Kurallarına İlişkin Ortak Deklarasyonun 2. maddesinde tarife tercihlerinin verilmesine yol açan akdi ve otonom ticaret rejimleri kapsamında malların tercihli muamele için uygun olup olmadıklarını tespit etmek için herhangi bir üye tarafından 2 Söz konusu sözleşme dünya ticaretinde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde değiştirilmiş olup, ülkemizde 6 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Revize Kyoto Sözleşmesine ve konuya ilişkin bilgiye Gümrük Müsteşarlığı web sitesinden (www.gumruk.gov.tr; Dış İlişkiler/Uluslararası Gümrük Sözleşmeleri) ulaşılabilir. 5

15 uygulanan yasa, yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin idari tespitler olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü üzere, eşyanın geldiği ülke ile menşe ülkesi her zaman aynı olmamakta; ancak belirlenmiş kriterleri karşılayan eşya menşe statüsünü elde edebilmektedir. Menşe kuralları tercihsiz ve tercihli olmak üzere iki ayrımda incelenebilmektedir. Tercihsiz menşe kuralları en çok kayrılan ülke prensibi çerçevesinde, DTÖ üyesi tüm ülkelere tavizli vergi uygulanmasında esas alınan menşe kurallarıdır (Dayıoğlu, 2003: 8). Elbette burada tavizli vergi bilinen anlamıyla, tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında verilen tavizleri değil, gerekli koşulları sağlayan ve bir DTÖ üyesi ülkeden gelen eşya için ülke ayrımının gözetilmemesini ifade etmektedir 3. Tercihli menşe kuralları ise ilgili tercihli ticaret düzenlemesinin bir parçasını oluşturmakta ve söz konusu tercihli rejimden hangi eşyanın yararlanabileceğinin belirlenmesinde esas alınmaktadır. Çünkü söz konusu anlaşmalar kapsamında tanınan tavizler; eşyanın geldiği ülkeye değil, ilgili menşe kuralları çerçevesinde eşyanın üretilmiş olarak değerlendirileceği ülkeye tanınmaktadır. Bu doğrultuda tercihli menşe kuralları, tercihli tarife uygulamalarından (gümrük vergisi indirimi ya da muafiyeti) yararlandırılmak istenen eşyaya uygulanan hükümler olarak tanımlanabilir. 3 Ülkemiz tarafından her yıl yenilenen İthalat Rejim Kararına Ek Kararların Diğer Ülkeler sütununda belirtilen MFN oranı, DTÖ üyesi olsun olmasın tüm üçüncü ülkelere uygulanmaktadır. 6

16 Her tercihli düzenleme, taraf ülke sanayilerinin talepleri, ülkelerin büyüklüğü ve kalkınma seviyelerine göre farklı menşe kriterlerine dayanabilmektedir. Bir başka deyişle; bir tercihli ticaret anlaşması kapsamında menşe kazanan eşyanın, başka bir düzenlemede menşe kazanamaması mümkündür. Dünyada artan bölgeselleşme hareketleri ve menşe kuralları sistemlerinin karmaşıklığının genel görünümü ve etkileri İkinci Bölüm de ele alınacaktır. Çalışmamızın esas ilgi alanını tercihli menşe kuralları ve özelde Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi (PAAMK Sistemi) oluşturmakla birlikte, ülkemizin menşe sisteminin genel bir görünümünün ortaya koyulabilmesi amacıyla aşağıda tercihsiz menşe kurallarına ilişkin yasal düzenlemelere de değinilecektir Armonize Sistem (Armonize Eşya Tanımlama ve Kodlama Sistemi) Menşe kurallarına ilişkin açıklamalardan önce, menşe kurallarının uygulanmasında da temel alınan ve gümrük açısından ayrı bir uzmanlık alanını ifade eden tarife sınıflandırması ndan bahsetmekte yarar bulunmaktadır. Tarife sınıflandırması kurşun kalemden, en güncel tıbbi alete kadar uluslararası ticarete konu tüm eşyanın tanımlanabilmesi için oluşturulmuş bir sisteme dayanmaktadır. Armonize Sistem (AS) olarak bilinen Armonize Eşya Tanımlama ve Kodlama Sistemi Dünya Gümrük Örgütü tarafından oluşturulan ve tarihinde ülkelerin kullanımına sunulan uluslararası eşya tasnif cetvelidir. Armonize Sistem Nomanklatürü, ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen bir sınıflandırma sistemi olup, uluslararası ticari istatistiklerin toplanmasını, 7

17 karşılaştırılmasını ve analizini kolaylaştırmak ve uluslararası ticarette eşyanın bir sınıflandırma sisteminden diğerine geçerken yeniden tanımlanmasından, sınıflandırmasından ve tekrar kodlanmasından doğan masrafları azaltmak amacıyla oluşturulan 21 Bölüm ve 96 Fasıl dan müteşekkil bir sistemdir. AS, birörnek tarife sınıflandırmasının yapılabilmesi için altı haneli kodlarla gösterilen yaklaşık 5000 eşya grubunu kapsamaktadır 4. Uluslararası ticaretin %98 i AS ye dayanarak gerçekleştirilmektedir (DGÖ). Ülkemiz bu sistemi, tarih ve 3501 sayılı Kanun ile kabul ederek tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır. Ülkeler kendi ihtiyaçları çerçevesinde AS kodlarına alt açılımlar ekleyebilmektedirler. Toplulukta, AS Nomanklatürüne alt açılımlar eklenerek 8 li bazda tanımlanan Topluluk Kombine Nomanklatürü kullanılmaktadır. Eşya sınıflandırılmasında ülkemizde esas alınan Türk Gümrük Tarife Cetveli nde, Kombine Nomanklatür esas alınmış ve alt açılımlar eklenerek 12 li bazda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları oluşturulmuştur. Yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetveli, 30/12/2006 tarih ve (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 1.2 AT de Menşe Kurallarına ilişkin Yasal Düzenlemeler Tercihsiz Menşe Kuralları AT de tercihsiz menşe kuralları, Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan 12 Ekim 1992 tarih ve 2913 sayılı Konsey Tüzüğünün ncı maddeleri ve söz konusu Kodun uygulama hükümlerini içeren 2 Temmuz 1993 tarih ve 2454 sayılı 4 Ayrıntılı bilgi için bkz. WTO Topics/Nomenclature. 8

18 Komisyon Yönetmeliğinin inci maddeleri ile 9 ila 11 nolu Eklerinde düzenlenmiştir Tercihsiz Menşe Kurallarının Amacı ve İşleyişi Söz konusu kurallar anti-damping ve telafi edici vergi uygulamaları, ticaret ambargoları, koruma önlemleri, miktar kısıtlamaları gibi tüm ticaret politikası araçlarının yanı sıra tarife kotaları, dış ticaret istatistikleri, kamu alımları ve menşe işaretlemesi alanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca Toplulukta söz konusu kurallar Ortak Tarım Politikası kapsamında sağlanan geri ödemelerde de kullanılmaktadır 5. Toplulukta tercihsiz menşe kuralları kapsamında eşyanın menşeinin belirlenmesinde tamamen bir ülkede elde edilmiş veya üretilmiş eşya ve üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya için en son esaslı dönüşüm ayrımlarına gidilmektedir. Uygulamada tamamen elde edilme kriteri çoğunlukla doğal hallerinde elde edilen mineraller, bitkiler ve hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, tamamı ilgili ülke menşeli girdiler kullanılarak elde edilen sanayi ürünleri de, söz konusu ülke menşe statüsü kazanmış olacaktır. 5 Topluluk menşe kurallarına ilişkin açıklamalar TAXUD internet sitesinden derlenmiştir. 9

19 Diğer taraftan eşyanın üretiminin iki ya da daha fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde en son esaslı dönüşüm kriterinin sınanması için başlıca 3 yol bulunmaktadır: - Armonize Sistem Nomenklatüründe tarife (alt) pozisyonu değişikliği - Eşyanın menşe kazanabileceği ya da kazanamayacağı teknik işlem ya da işçilik listesi, - Fabrika çıkış fiyatı üzerinden hesaplanan ihraç ülkesinde sağlanan katma değer. Bu doğrultuda, Topluluk Gümrük Kodunun 23 ve 24 üncü maddeleri sırasıyla tamamen elde edilmiş ürünler ve üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın menşei konularında genel hükümler içermekte, Topluluk Gümrük Yönetmeliğinde ise ayrıntıya girilmektedir. Kodun 25 inci maddesi, esas amacı Topluluğun ticaret politikası hükümlerini aşmak olan eşyanın menşeine ilişkin korunma önlemlerine ve 26 ncı maddesi eşyanın menşeinin ispatında kullanılan menşe şahadetnamesinin düzenlenmesine ayrılmıştır. Daha ayrıntılı açıklamalara yer verilen Yönetmeliğin 36 ila 40 ıncı maddeleri ise tekstil ürünleri ile sınırlı sayıda üründe en son esaslı dönüşüm kriterine ilişkin özel düzenlemelere, 41 ila 46 ncı maddeler arasında eşyanın standart parçalarını oluşturan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksamın menşeine, 47 ila 54 üncü maddeler 10

20 menşe şahadetnamelerinin düzenlenmesine ilişkin koşullara ayrılmıştır. Ayrıca tekstil ürünleri için 9 ve 10 nolu eklerde ve çok kısıtlı sayıda diğer ürün için 9 ve 11 nolu eklerde düzenlemeye gidilmiştir Tercihsiz Menşe Statüsünün Kazanılması Topluluk mevzuatına göre; kara suları da dahil olmak üzere, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya o ülke menşelidir. Eşyanın başka bir ülkede değişiklik ve işlem görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde ise ilgili ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılması gerekir. Yukarıda belirtildiği üzere tekstil ürünleri ve kısıtlı sayıda ürün için hangi işçiliğin ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik olduğu sırasıyla Yönetmeliğin 10 ve 11 nolu eklerinde belirlenmiş, Ek 9 da ise söz konusu iki ekin açıklama notlarına yer verilmiştir. Buna göre 10 nolu ekte belirtilen tekstil ürünleri, söz konusu ekte belirtilen kuralı; ekte yer almayan tekstil ürünleri ise tarife pozisyonu değişikliği kuralını karşılamak durumundadır. Ancak söz konusu kurallardan biri karşılanmış olsa dahi ilgili ülkede gerçekleştirilen işlemlerin 38 inci maddede belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işlem olması gerekmektedir. 11

21 Örneğin 6213 ve 6214 tarife pozisyonunda sınıflandırılan mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar vb. eşyanın (tercihsiz) menşe statüsü kazanabilmesi için - İşlemeli olanlarının iplikten imalat veya kullanılan işleme yapılmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40 ını aşmadığı imalat kuralını; - Diğerlerinin ise iplikten imalat kuralını karşılamaları gerekmektedir. Bununla birlikte ilgili ülkede, listede belirtilen kural -örneğin %40 katma değer kuralı- sağlanmış olsa bile eğer yapılan işlem 38 inci maddede belirtilen eşya üzerinde etiket ve diğer tanıtıcı işaretlerin konulması ve ambalajında değişiklik yapılmasından ibaret ise nihai ürün ilgili ülke menşei kazanamayacaktır. 11 nolu ekte ise tekstil ürünleri dışında kalan kısıtlı sayıda hassas ürün grubu için liste kuralı bulunmaktadır: Örneğin 0201 tarife pozisyonunda sınıflandırılan sığır eti için menşe kuralı en az üç aylık bir besi döneminden sonraki kesim olarak belirlenmiştir tarife pozisyonunda sınıflandırılan tüplü televizyonlar için (tercihsiz) menşe kuralı ise aşamalı olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 12

22 - Montaj işleminden kaynaklanan bir kıymet artışının olduğu imalat ve uygulanabildiği hallerde, montajın yapıldığı ülke menşeli girdilerin fabrika çıkış fiyatının en az % 45 ini oluşturduğu imalat, - % 45 kuralı karşılanamaması halinde, üretimde kullanılan herhangi bir ülke menşeli girdilerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının en az % 35 ini oluşturması şartıyla o ülke menşeli kabul edilir. - % 35 kuralı iki ülke için sağlanıyorsa, eşya daha yüksek yüzdeye sahip ülke menşeli kabul edilir. Tekstil ürünleri ile sınırlı sayıdaki hassas ürünler dışında kalan eşya için söz konusu mevzuatta açık bir kural bulunmamaktadır. Bununla birlikte ülkemiz ve AB arasındaki farklılıklarda değinileceği üzere; Topluluk uygulamasında, Yönetmelikte liste kuralına yer verilmeyen eşya için DTÖ bünyesinde yürütülen Tercihsiz Menşe Kurallarının Uyumlaştırılması Çalışma Programındaki Topluluk pozisyonunun esas alınması gerekmektedir DTÖ Tercihsiz Menşe Kurallarının Uyumlaştırılması Çalışma Programı GATT menşe kurallarına ilişkin herhangi bir hüküm içermemekte ve konuyu taraf ülkelere bırakmakta olup, Menşe Kuralları Anlaşması Dünya Ticaret Örgütünün Uruguay Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Turunun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve ülkemizin de taraf olduğu Anlaşmalardan biridir. Çerçeve niteliği taşıyan söz konusu Anlaşma hükümlerine göre üye ülkelerce uygulanan tercihsiz menşe kurallarının; ticaretin önünde teknik bir engel teşkil 13

23 etmemesi, şeffaf olması, pozitif olarak tanımlanması (menşe kazandırmayan işçilikten ziyade, hangi işlemin menşe kazandırdığının belirtilmesi) ve belirlenen kuralların tutarlı ve tarafsız olarak uygulanması beklenmektedir. Ayrıca Anlaşmada, DTÖ ye üye ülkeler tarafından uygulanan tercihsiz menşe kurallarının uyumlaştırılması için bir çalışma programının, Dünya Gümrük Örgütü Menşe Kuralları Teknik Komitesi (TCRO) ile birlikte DTÖ Menşe Kuralları Komitesi (CRO) tarafından 3 yıl içinde (20 Temmuz 1998 itibariyle) tamamlanması öngörülmekte; geçiş sürecinde ise üye ülkelerce yukarıda belirtilen esaslara uygun davranılması talep edilmektedir. Daha önce belirtildiği üzere menşe kuralı, üretime sadece bir ülkenin dahil olması halinde tamamen elde edilmiş ürünlere ilişkin kurallar çerçevesinde; birden fazla ülkenin dahil olması, bir başka deyişle eşyanın imalatında menşeli olmayan girdi kullanılması halinde ise en son esaslı dönüşüm kuralına göre belirlenmektedir. Bu doğrultuda, uyumlaştırma programı ile Armonize Sistemde sınıflandırılan her bir eşya için alt pozisyon (6 haneli) bazında hangi işlemin esaslı işçilik olarak nitelendirilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte konunun karmaşıklığı nedeniyle çalışma programı uzatılan sürece rağmen tamamlanamamış, 17 resmi ve 3 gayriresmi görüşmenin ardından Teknik Komite (TCRO) tarafından gerçekleştirilen çalışmayı yansıtan Konsolide Metin Temmuz 1999 da yayımlanmış ve Komite ye (CRO) sunulmuştur 6. Bu 6 Konsolide metne ve tartışma konularına ilişkin bilgiler için WTO Topics/Rules of Origin. 14

24 tarihten itibaren uyumlaştırma çalışmaları Teknik Komite tarafından hazırlanan ve pozisyonu olan ülke görüşlerini de yansıtan metinler esas alınarak yürütülmüştür. Konsolide metne göre yukarıda belirtilen Menşe Kuralları Anlaşmasının 3 nolu ekini oluşturan Uyumlaştırılmış Menşe Kurallarının Tanımlar, Genel Kurallar ve 3 Ekten oluşması planlanmıştır. EK-1 tamamen elde edilmiş eşyaya, EK-2 esaslı dönüşüme ilişkin ürün bazında kurallara ve EK-3 yetersiz ya da minimum işlemlere ayrılmıştır. Söz konusu yapı Anlaşmanın genel mimarisi olarak adlandırılmaktadır. Teknik Komite tarafından ortaya konan sorunlardan bazıları uzlaşma sağlanamayarak, nihai kararın alınması amacıyla Genel Konsey e sunulmuş; bazıları Komite deki çalışmalar çerçevesinde sonuçlandırılmış; makine sektörü gibi bazı konular ise henüz sonuçlandırılamamıştır. Nihai olarak ürün bazında kuralların ve Anlaşmanın genel mimarisi ile kalıntı kuralların yılının ilk çeyreği sonunda çözümlenmesi planlanmaktadır. Ancak söz konusu kurallarda uzlaşılsa dahi, nihai metnin tüm dış ticaret politikası araçlarında uygulanıp uygulanmayacağı, yani kapsamı konusunda da bir uzlaşma bulunmamaktadır 8. Bu doğrultuda 12 yıldır devam eden çalışmaların tamamlanmasının ve sonuçta ortaya çıkan uzlaşı metninin karmaşıklığı göz önüne alındığında tüm DTÖ üyesi ülkelerce uygulanabilmesinin zor olduğu görülmektedir. Bu durum, ticaret erbabının farklı bölgelerde farklı tercihsiz 7 Kalıntı kural (residual rule), uyumlaştırma çalışmaları sonucunda üzerinde uzlaşılan menşe kuralının sağlanamaması halinde eşyanın tercihsiz menşeinin nasıl belirleneceğini düzenleyen hükümlerdir. 8 Esasen 1995 tarihli Menşe Kuralları Anlaşması nın 1(2) inci maddesine göre, tercihsiz menşe kurallarının MFN uygulaması, anti-damping ve telafi edici vergi uygulaması, menşe işaretlemesi ve tarife kotaları gibi tüm tercihsiz ticaret politikası araçları ile dış ticaret istatistikleri ve kamu alımlarında kullanılması gerekmektedir. Ancak özellikle GATT 94 ün VI. Maddesi konusu Anti- Damping Anlaşmasının yorumlanmasına (ihracatçı ülke-menşe ülkesi) ilişkin tartışmalar nedeniyle, tercihsiz menşe kurallarının anti-damping prosedürlerinde kullanılmasına karşı bir direnç olduğu görülmektedir. 15

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri AGMD Doğal Danışma kurulu Üyesi M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Bilindiği üzere, bazı tekstil ürünleri, mobilyalar, aydınlatma cihazları, ayakkabılar,

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Telafi Edici Vergi (TEV) 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

MENŞEİ KURALLARI VE MENŞEİ KÜMÜLASYON HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

MENŞEİ KURALLARI VE MENŞEİ KÜMÜLASYON HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR MENŞEİ KURALLARI VE MENŞEİ KÜMÜLASYON HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. MENŞE (ORIGIN) NEDİR? Tercihli veya tercihsiz ticaret anlaşmalarının ortak özelliği, söz konusu düzenlemelerin uygulanabilmesi için

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE ULUDAĞ ÜYELERİ NE Sayın Üyemiz; GENEL KONULAR 1. AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HK. 2. AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ HK. 3. FİLDİŞİ SAHİLİ VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALATÇI LİSTESİ HK. 4. MISIR GÜMRÜK

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK KANUNU NDA GEÇEN BAZI TEMEL KAVRAMLAR Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi; Türkiye Cumhuriyeti toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasının dâhil

Detaylı

İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu

İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu İthalat İhracat Yönetimi Ders Notu - 27.10.2016 GTİP; Gümrük tarife istatistik pozisyonu için kullanılan kısaltmadır. 12 haneden oluşan GTİP, uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler 19.11.2015 İstanbul Orjin Maslak Plaza İthalatta Hangi Sektör ve Ürünlerde Korumacılık Arttı? Orta Vadeli Program (2015 2017) OVP Amaçları: Yurt içi tasarrufları

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I İthalat İhracat Yönetimi Kaynaşlı MYO 3 gümrükörgütügümrükmevzuatıgümrük mevzuatıgümrükörgütügümrükmevzua tıgümrükörgütügümrükmevzuatıgümrü körgütügümrükmevzuatıgümrükörgütü GÜMRÜK

Detaylı

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 30.0007.1.01 3. Ülkelerle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ Aykut Ordukaya AB Uzmanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 19 Haziran 2013 İleri Tarım Müzakereleri 2000 yılında başlatıldı

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde küresel ekonominin aktörleri; yeni pazarlara açılmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla çok taraflı ekonomik ve stratejik anlaşmalara yönelmektedir. Özellikle yakın

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005. Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005. Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005 Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR 1.Giriş 17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete de 03/07/2017 tarihli ve 2017/10561

Detaylı

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren,

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü nün 25.09.2006 tarih ve 0120005821 sayılı yazısı ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne gönderilen Pan- Avrupa-Akdeniz

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ 1. İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME KAVRAMI...7 2. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ...12 2.1. Coğrafi Ölçek ve İktisadi Bütünleşme

Detaylı

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007

Dr. Binhan OĞUZ IKV-Konuşma notu 14 Haziran 2007 TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ DURUMU AB ye uyumda sosyal şartlardan, davranış kurallarından, çevre, fikri mülkiyete kadar bir dizi alanda sektörümüzün ve ülkemizin

Detaylı

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Küreşelleşme X Kutuplaşma WTO X Tercihli Ticaret Anlaşmaları Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Tercihli Ticaret Anlaşmaları Tercihli ticaret anlaşmaları, dünyanın geri kalanı için değil; sadece birbirlerine

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 10 Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Serbest ticaretten yana görüşler Serbest

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 29.12.2005 Perşembe Sayı: 26038 (Asıl) Son Güncelleme: 29.12.2005 10:45 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü nce (DTÖ) Bali de düzenlenen Dokuzuncu Bakanlar Konferansı nda dünya ekonomisine 1 trilyon getirecek

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları Bilgi Notu 5 Mart 2014 1 GİRİŞ Türkiye

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (31.12.2016 T. 23 R.G.) Karar Sayısı: 2016/640 20/12/1 tarihli ve /7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir.

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ Ekonomi Bakanlığının hizmet ticareti anlaşmalarına ilişkin görevleri Hizmet anlaşmalarının

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Şubat 2013, Ankara SUNUM PLANI HİZMET TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KAPSAMINDA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

ISTANBUL TICARET. AVRUPA BİRLİGİ'NİN. SERBEST TİcARET TÜRKİYE'NİN DE DAHİL EDİLMESİ. ODASı ANLAŞMALARINA. Dr. Can Fuat Gürlesel Prof. Dr.

ISTANBUL TICARET. AVRUPA BİRLİGİ'NİN. SERBEST TİcARET TÜRKİYE'NİN DE DAHİL EDİLMESİ. ODASı ANLAŞMALARINA. Dr. Can Fuat Gürlesel Prof. Dr. 1~-1 : i i ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BİRLİGİ'NİN. SERBEST TİcARET ANLAŞMALARINA TÜRKİYE'NİN DE DAHİL EDİLMESİ Dr. Can Fuat Gürlesel Prof. Dr. Kerem Alkin YAYıN NO: 2010-18 İstanbul, 2010 Copyright

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/125 Ref : 6/125

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/125 Ref : 6/125 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/125 Ref : 6/125 Konu: 77 SERİ NUMARALI (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 123 SERİ NUMARALI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 20/12/2014 tarihli

Detaylı

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

Yararlı olması dileğiyle,

Yararlı olması dileğiyle, 1 ÖNSÖZ Menşe Kuralları dinamik bir yapıya sahiptir. Günümüz ticari ve ekonomik ilişkilerinin değişen yapısına paralel olarak menşe kuralları da değişim göstermektedir. Ülkemizin 1999 yılından itibaren

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI

DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI DEVLET YARDIMLARI KANUNU TASARISI Salim Aydemir Rekabet Uzmanı TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı 24.10.2008 Genel Olarak Kanunun Amacı Kapsam Esasa İlişkin Düzenlemeler Usul-Prosedür 2 Kanunun Amacı

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU HAZİRAN 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı: Karadağ Nüfusu: 619.800 Dil: Sırpça %42,9, Karadağca %37, Boşnakça %8,7 Din: Ortodoks 72.1%, Müslüman 19.1%, Katolik 3.4%,

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL**

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** 1. Kuruluş Amacı ve Tarihçe: Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006. Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006. Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006 Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR 1.Giriş 17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete de 17/07/2017 tarihli ve 2017/10580

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

2013 SONU - 2014 BAŞI GÜMRÜKDE GÜNDEM BAŞLIKLARI Ahmet ÇELİK

2013 SONU - 2014 BAŞI GÜMRÜKDE GÜNDEM BAŞLIKLARI Ahmet ÇELİK 1. 2013 SONU GÜMRÜKTE GÜNDEM 2013 yılında küresel ticaret ve gümrük uygulamalarında hem kamu görevlilerini hem de şirket yöneticilerini yakından ilgilendirecek bir takım değişiklikler yapılmıştır. Özellikle

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 Konu: TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı