DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Mete TÖRÜNER Ankara

2 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Mete TÖRÜNER Ankara

3

4 i ÖNSÖZ Tarım her ülke için oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple birçok araştırmaya konu olmuştur. Tarım destekleme politikaları, ekonomik nedenlerle değişimlere maruz kalmıştır. Dünya bankası kredileri tarafında desteklenen Tarım Reformu Uygulama Projesi Türk tarım politikasının şekillenmesinin en önemli unsuru olmuştur. Bu çalışma, ülkemizdeki tarımsal destekleme politikalarının Dünya Bankası kredilerinden nasıl etkilendiğini içermektedir. Bu çalışmanın hazırlanması sırasında bilgi ve tecrübesiyle bana yol gösteren ve çalışmanın hazırlanmasında büyük emeği olan değerli hocam Doç. Dr. Mete Törüner e teşekkürü bir borç bilirim. Beni bugünlere getiren merhum annem Elif Doğan ı saygıyla anıyorum. Ayrıca hayatımın her anında yanımda olan başta ablam Nazmiye Doğan ve aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim. Cemal DOĞAN

5 ii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i İÇİNDEKİLER...ii KISALTMALAR...v TABLOLAR...vııı GRAFİKLER...ıx GİRİŞ BÖLÜM 1. TÜRKİYE DE TARIM SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE EKONOMİSİN DEKİ YERİ Türkiye de Tarım Sektörü Cumhuriyet Öncesinde Tarım Sektörü Cumhuriyet Döneminde Tarım Sektörü Türkiye Tarımının Güçlü Ve Zayıf Yönleri Türkiye Tarımının Güçlü Yönleri Türkiye Tarımının Başlıca Zayıf Yönleri TARIM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ Tarımın GSMH daki Yeri Tarımın İstihdamdaki Yeri Tarımın Dış Ticaretteki Yeri Türk Tarım İşletmelerinin Yapısı Türk Tarım Sektörünün Ekonomi İçindeki Yerinin OECD Üyesi Çeşitli Ülkelerle Karşılaştırılması BÖLÜM 2. TÜRKİYEDE TARIM DESTEKLEME POLİTİKALARI Tarım Destekleme Politikalarının Amaçları Tarım Destekleme Politikalarının Araçları Türkiye de Uygulanan Tarım Destekleme Politikaları...41

6 iii Öncesi Türkiye de Uygulanan Tarım Politikaları Yılları Arası Uygulanan Tarım Politikaları Yılı ve Sonrası Uygulanan Tarım Politikaları BÖLÜM 3.1. DÜNYA BANKASI VE İŞLEVİ Dünya Bankasının Kuruluş Amacı Dünya Bankası Tarafından Sağlanan Kredi Türleri Uyum Kredileri Yatırım Kredileri Karma Krediler Dünya Bankası Finansman Kaynakları DÜNYA BANKASI VE IMF İLİŞKİLERİ DÜNYA BANKASI VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ DÜNYA BANKASI KREDİSİ İLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİ Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Uygulaması Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Amaçları Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması Esasları DGD Uygulamasından Beklenen Faydaları Doğrudan Gelir Desteği Uygulamasının Sonuçları DGD Uygulamalarının Olumsuz Sonuçları Çiftçi Geçiş Bileşeni Tarımsal Satış Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması (TSK ve TSKB)... 73

7 iv Destek Hizmetleri TRUP a Sonradan Eklenen Bileşenler Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP) Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Yatırım Desteği Tarımsal Altyapı Yatırımı Desteği Çevre Destekleme Projesi (ÇATAK) Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi (IRFO) Tarımsal Araştırma Projesi (TARP) BÖLÜM 4.1. DÜNYA BANKASI KREDİ UYGULAMALARININ ETKİLERİ Dünya Bankası Kredilerinin Genel Etkileri Dünya Bankası Kredilerinin Türkiye nin Tarım Politikaları Üzerine Etkileri TÜRK TARIMININ GENEL SORUNLARI ÜZERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SONUÇ KAYNAKCALAR ÖZET ABSTRACT...123

8 v KISALTMALAR AB ABD ARIP ÇATAK ÇAYKUR DB DGD DPT DSF DTÖ EBK ERL FSAP GSMH GSYİH HIPC HKK IBRD IDA IFC İGSAŞ : Avrupa Birliği : Amerika Bileşik Devletleri : İngilizce Agricultural reform implementation : Çevre Amaçlı Tarım Alanlarının Korunması : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Dünya Bankası : Doğrudan Gelir Desteği : Devlet Planlama Teşkilatınca : Borç Sürdürülebilirlik Çerçevesi : Dünya Ticaret Örgütü : Et Balık Kurumu : Ekonomik Reform Kredisi : Mali Sektör Değerlendirme Programı : Gayri Safi Mlli Hasıla : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler Girişimi : Hazine Kontrolörleri Kuruluna : Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası : Uluslararası Kalkınma Birliği : Uluslararası Finans Kurumu : İstanbul Gübre Sanayi A.Ş

9 vi IMF IRFO KBKYP KİT MDRI MIGA OECD OR-KOOP PRSP SEK SÜR-KOOP TAKOG TBMM TCZB TEKEL TİGEM TKKMB TMO TRUP TSK TSKB TŞFAŞ : Uluslar arası Para Fonu : Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi : Bazlı Katılımcı Yatırım Programı : Kamu İktisadi Teşşeküleri : Çok Yönlü Borç Hafifletme Girişimi : Çok Uluslu Yatırım Garanti : Organizatiom For Economic Co- Operation And Development : Türkiye Ormancılık Kooperatifleri : Yoksulluğu Azaltma Stratejisi Belgesi : Süt Enstitüsü Kurumu : Su Ürünleri Kooperatifleri : Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ortak Girişimi : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği : Toprak Mahsulleri Ofisi : Tarım Reformu Uygulama Projesi : Tarım Satış Kooperatifleri : Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri : Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi

10 vii TUS-KOOP TÜGSAŞ TZDK TZOB UÇK YEMSAN : Türkiye Sulama Kooperatifleri : Türkiye Gübre Sanayi A.Ş : Türkiye Zirai Donatım A.Ş. : Türkiye Ziraat Odaları Birliği : Ulusal Çiftçi Kayıt : Yem Sanayi

11 viii TABLOLAR Tablo1: Dönem İçerisinde Tarım Alet ve Makinelerin Sayıları...10 Tablo 2: Türkiye Nüfusunun Değişimi...13 Tablo 3: Dönemlere ve Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Milli Hasıla...18 Tablo 4: İstihdam Edilenlerin Yıllar ve Cinsiyete Göre İktisadi Faaliyet Kolları...21 Tablo 5: ABD, AB ve Türkiye de Bazı Tarımsal Göstergeler...22 Tablo 6: Türkiye nin Dış Ticaretinde Tarımın Payı...25 Tablo 7: Tarım İşletmelerinin Büyüklüklerine Göre Dağılımı...27 Tablo 8: OECD Üyesi Çeşitli Ülkeler ile İlgili 2004 Yılına Ait Veriler...30 Tablo 9: Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye de Tarımın Sektörünün GSYİH ve İstihdam İçindeki Payı...32 Tablo 10: OECD Ülkelerin Tarım Sektöründe İstatiksel Profili...33 Tablo 11: Destekleme Alımları Tutarları (TrilyonTL) Tablo 12: Tarımsal Girdi Sübvansiyonları İçin Yapılan Ödemeler...37 Tablo 13: Dünya Bankası ile İmzalanan Anlaşmaların Sektörel Dağılımı, Tablo 14: Doğrudan Gelir Desteğinden Yararlanan İşletmeler...66 Tablo 15: Bölgeler İtibariyle DGD den Yararlanan Çiftçi Sayısı...68 Tablo 16: Tarım Ürünlerinin Yıllık Üretim Miktarı ve Oranları...94 Tablo 17: Yıllık Nüfus Artışları ve Oranları...96

12 ix GRAFİKLER Grafik 1: 1923 Yılı Tarım ve Hizmetler Sektörünün GSMH İçindeki Payları...17 Grafik 2: İşletme Tipine Göre İşletme Dağılımı...28 Grafik 3: Yıllara Göre Sektörlerin Payı...91 Grafik 4: Dış Ticarette Tarım Ürünleri İthalat ve İhracat Payları...92 Grafik 5: Tarım Ürünlerinin Yıllık Üretim Miktarı ve Oranları...95 Grafik 6: Tarım Ürünlerinin Yıllık Üretim Miktarı ve Oranları...95 Grafik 7: Yıllık Nüfus ve Tarım Ürünleri Artış Oranlarının karşılaştırılması...97

13 1 GİRİŞ Tarım, yerleşik hayata geçiş ile beraber insanlık tarihinde önemli bir yer tutmuş ve bu önem insan nüfusunun artışı ile birlikte stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bu önem tarihin her döneminde devam etmiştir. Tarım, toplumların ihtiyacı olan besin ürünlerini sağlaması yanında istihdam, ihracat, sanayi sektörü için hammadde temini gibi ekonomiye çeşitli şekillerde katkıda bulunur. Bu nedenle tarım sektörü bütün ülkeler için stratejik öneme sahiptir. Tarım sektörünün yapısından kaynaklanan üretiminin uzun zamana dayanması ve mevsimsel hava şartlarına göre üretim miktarının değişmesi, ürünleri kısa ömürlü olması gibi çeşitli faktörler, tarımı diğer sektörlerden farklı kılmakta ve devlet tarafından desteklenmesini gerektirmektedir. Bu özelliğinden dolayı ülkeler tarım sektörlerini koşullarına göre desteklemektedirler. Ancak serbest piyasa ekonomisinde gelişmekte olan ülkeler kendi tarım sektörlerini desteklemekte çokta başarılı olamamakta, bu nedenle kriz dönemlerinde bozulan ekonomik dengelerini düzeltebilmek için uluslararası kuruluşlardan destek alma ihtiyacı duymaktadırlar. Bu desteği uluslararası finansal kuruluşlar olan Dünya Bankası ve IMF den yapılacak olan anlaşmalar çerçevesinde temin edebilmektedirler. Küresel krizin baş gösterdiği 1980 li yıllarda Dünya Bankası ve IMF oluşturdukları istikrar programları kapsamında yapısal uyum projelerini, kredi almak isteyen ülkelere dayatmışlardır. Bu uyum projelerinin önemli bölümü tarım sektörüyle ilgilidir. Bu bağlamda tarımsal desteklerin kaldırılması, tarımın serbest piyasaya ekonomisine açılması, tarıma destek veren kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi gibi çeşitli yaptırımlar getirilmiştir. Böylece gelişmiş ülkelerin tarım ürünleri için yeni pazarların açılmasına engeller kaldırılarak zaten zayıf ekonomilere sahip gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere bağımlı hale getirilmeye çalışılmıştır.

14 2 Türkiye, Dünya Bankası ve IMF nin kuruluşundan günümüze kadar yakın ilişkide bulunan ve en çok anlaşma yapan ülkeler arasına girmektedir yılından sonra Türkiye de uygulanan istikrar programında tarım sektörüne ilişkin düzenlemeler geniş yer almıştır. Dünya bankasından alınacak olan kredi için IMF ile yapılan stand by anlaşması tarım reformu ile ilgili düzenlemelere geniş yer vermiştir. Agricultural Reform İmplementation (ARIP), Türkçe, Tarım Reform Uygulama Projesi (TRUP) olarak adlandırılan proje bunların başında gelmektedir. Dünya Bankası destekli 2001 yılında uygulanan istikrar programları kapsamındaki tarım projelerinin etkilerini ortaya koymak çalışmamızın ana hedefidir. Bu çerçevede yerli ve yabancı literatür taraması yapıldıktan sonra, gerekli kaynaklar temin edilmiş ve bu kaynaklar baz alınarak bu çalışma yapılmıştır. Tarım; bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık alanlarını kapsamaktadır. Bu çalışmada tarım bitkisel üretimle sınırlandırılmıştır. Çalışmamızda tarım politikaları genellikle tarım destekleme politikası açısından ele alınmıştır. Çalışmamız dönemini kapamaktadır. Çalışmada Agricultural Reform İmplementation (ARIP),Tarım Reformu Uygulama Projesi(TRUP) olarak adlandırılacaktır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Türk tarım sektörünün durumu ve ekonomideki önemi, konusu kapsamında, Türkiye de tarım sektörünün durumu ve yapısı incelenmiştir. Bu başlık altında tarımın Cumhuriyet öncesi durumu ve Cumhuriyet sonrası gelişmeler ele alındıktan sonra tarımın Türk ekonomisindeki yeri kapsamında tarımın GSMH daki yeri, istidamdaki yeri, dış ticaretteki yeri, Türk tarımının yapısı incelenmiş ve OECD üyesi çeşitli ülkelerle karşılaştırması yapılmıştır. İkinci bölümde; Türkiye de Tarım Destekleme Politikaları konu başlığı altında; tarım destekleme politikalarının amaçları, bu politikaların araçları, Türkiye de uygulanan tarım destekleme politika türleri,

15 3 döneminde Türkiye de uygulanan tarımsal politikaları, ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; ilk olarak Dünya Bankası ve İşlevi başlığı altında Dünya Bankasının kuruluş amacı, Dünya bankası tarafından sağlanan kredi türleri ve bu kapsamda uyum kredileri, yatırım kredileri, karma krediler ve Dünya Bankasının Finansman kaynakları incelenmiştir. İkinci alt başlık altında Dünya Bankası ve IMF ile İlişkiler incelenmiş, üçüncü alt başlık altında Dünya Bankası ve Türkiye ilişkileri irdelenmiş, bir diğer alt başlıkta da Dünya Bankası Kredisi ile destekli tarım projeleri ele alınmış ve bu başlık altında Tarım Reform Uygulama Projesi (TRUP) ve bileşenleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması (DGD), bileşeni ve bu bileşenin, esasları, beklenen faydaları ile sonuçları incelenmiştir. Diğer bileşenler olan, Çiftçi Geçiş bileşeni, ile diğer sonradan eklenen birleşenler hakkında bilgi verilmiştir. TRUP programına sonradan eklenen bileşenler başlığı altında ise, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP), Çevre Destekleme Projesi (ÇATAK), Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi (IRFO), Tarımsal Araştırma Projesi (TARP) hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde ise Dünya Bankası Kredi Uygulamalarının Genel Etkileri, incelendikten sonra Dünya Bankası Kredilerinin Türkiye Tarım Sektörüne Etkileri tablolar ve grafikler yardımıyla ortaya konulmuş ve son olarakda, Türkiye de Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri başlığı ile çözüm önerileri getirilmiştir.

16 4 1. BÖLÜM 1. TÜRKİYE DE TARIM SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE EKONOMİSİN DEKİ YERİ Tarım sektörü, günümüzde ülkelerin nüfuslarının besin ihtiyaçlarını karşılama bakımında ve ekonomik açıdan ülkenin dış ticaretine, Gayri Safi Milli Hâsılaya, iş gücüne yaptığı katkılar nedeniyle, tarım sektörü tüm ülkeler için stratejik önem taşımaktadır. Bu sektör sanayi ve diğer sektörlere hammadde ve kaynak sağlamakla hem sektörlerin hem de ülke ekonomilerinin gelişiminde önemli yer almaktadır. Çoğunlukla insan gücüne dayalı bir sektör olduğundan istihdamdaki payı yüksektir. Ülkemizde çalışan nüfusun yaklaşık yarısı tarım sektöründe istihdam edilmekte olduğundan ülkedeki işsizlik sorununu kolaylaştırmakla beraber gıda ihtiyacını da karşılamaktadır. Tarım sektörü ülke ekonomisinde önemi büyük olmasına rağmen son dönemlerde bu öneminde azalma yaşanmıştır. 1. Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan ülkemizde yaşanılan bu düşüşler sanayi sektörüne daha fazla önem veren politikalar uygulamaktan kaynaklanmıştır. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik ve büyüme sorunlarıyla mücadele ederken ellerinde bulunan ucuz iş gücü ve hammadde gibi ellerindeki avantajlarında faydalanarak ara mal ihracatı ve montaj sanayi gibi sektörlere ağırlık vererek gelişmekteki ülkeleri örnek almışlardır. Fakat bu yatırımlara ihtiyaç duyulan sermayeyi karşılamakta ve bulmakta zorlanmışlardır. 2 Ülkemizde de sanayileşme yolunda ilerlerken yaşadığı sıkıntılarda yabancı 1 Ahmet Kamacı, Türkiye de Tarımsal Destekleme Politikalarının Etkinliği Ve (Otp) ye Uyum Analizi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.12 2 Adem Uzun, Alptekin Güney, Selma Duran, Tarımsal Gelişme Ve Kalkınma Sorunu: Sektörel Politikalar Ve İşsizlikle Mücadele, t.y., Erişim 4 Temmuz 2012, s. 600

17 5 sermaye ve dış borçlardan faydalanmaya çalışmıştır. Tarım sektörü de bu yolda ikinci plana düşmüştür 1.1. Türkiye de Tarım Sektörü Türkiye, 78 milyon hektar yüzölçümü ile Akdeniz in doğu kesimi ve Asya nın güney-batı bölgesinde yer almaktadır. Bu alanın %26 sını ormanlar, %16 sını çayır ve mera alanları,%35 ini tarım alanları oluşturmaktadır. 3 Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda tarımsal alanın diğer alanlara oranla daha çok alan kapsadığı görülmektedir. Bu durum tarım sektörünün ülke ekonomisinde ve istihdamda önemli bir yer teşkil etmesini sağlamaktadır. Tarım sektörünün Türkiye toplumunun ve ekonomisinin gelişmesinde önemli yer alması 1960 lı yıllarda ülke ekonomisinin sanayileşmeye ağırlık verilmesiyle önemini kaybetmeye başlamış, böylece sanayi ve hizmetler sektörlerinin ekonomideki payını artmış tarım sektörünün payında azalma olmuştur. 4 Bu durum, 1980 li ve 1990 lı yıllarda da tarım sektörü ülke ekonomisindeki daralma devam etmesine rağmen rakamsal olarak ekonomide önemli bir yer teşkil etmeye devam etmiştir. Yaşanan düşüşlere rağmen Türkiye de tarım sektörünün ekonomideki bu önemi gelişmiş ülkelere oranla çok yüksektir lı yıllarda başlayan sanayileşmenin etkisiyle kentlere kırsal kesimden göçün başlamasına rağmen ülke nüfusunun önemli bir kısmı halen kırsal kesimde geçimini sağlamakta bulunmaktadır. Ülkemizde tarım sektörü, milli gelir ve istihdama katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, 3 Yüksel Yalova, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye, Ankara, Alp Yayınevi, 2007, s Kerem Aklin, Tarım Kesiminde Yeniden Yapılanma, İstanbul Ticaret Odası Dergisi, Yayın No: , ISBN , Ocak 2001, s Ali Rıza Deprem, Genişleme Sürecinin AB Tarım Ve Tarım Politikalarına (OTP) Etkileri Ve Bunun Türkiye Tarımına Olası Yansımaları, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, s. 72

18 6 sanayiye sermaye aktarması ve ihracata doğrudan etki etmesi bakımından dünyadaki tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de önemini korumaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu ve iklim şartlarının tarıma elverişli olması gibi avantajlarından dolayı Dünyada tarım da kendi kendine yeterlilik kıstasları karşılayan az sayıda bulunan ülkeler arasında bulunmaktadır. 6 Ancak daha sonraları Türkiye nin kendine yeterliliği tartışılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye de tarım sektörünü Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Sonrası Tarım sektörü olarak ele almak mümkündür Cumhuriyet Öncesinde Tarım Sektörü Osmanlı da yapılan tarım ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmekteydi. Yapılan bu tarım Tımar Sistemi çerçevesinde, tarımda kullanılan toprakların üç yıl üst üste sürülmemesi halinde işletme hakkını kayıp etme gibi önlemlerle üretim ve toprak devlet kontrolü altında tutulmuştur. Osmanlı devleti kendi imkânları ile sulama yapan çiftçilerden Öşür vergisinin (%5) yarısını almayarak çiftçileri sulamaya teşvik edip üretimi arttırmaya çalışmıştır yüzyılda batıda gerçekleşen sanayi devrimini gerçekleştiremeyen Osmanlı Devletinin ekonomisi bu yüzden uzun yıllar tarıma dayalı ekonomi özelliğini taşımıştır. Bu dönemde milli gelirin %65 ini tarım sektöründen karşılanmaktaydı. Dış pazarlara satılan sanayi bitkilerine önem verilerek dış borçların ödenmesine çalışılmış ve bunun için çiftçilerin sanayi bitkileri olan (pamuk, fındık, tütün, koza, vs.) üretimi için Duyun-u Umumiye tarafından 6 Cihan Bulut, Ekonomik Yapı Ve Politika Analizi, Türkiye Ekonomisi Performans Değerlendirmesi,, İstanbul, Der Yayınları, 2006, s Ahmet Başer, Türkiye de Tarım Destekleme Politikaları Ve Çay Sektörü, Marmara Üniversitesi S:B:E. İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı, 2006, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 13

19 7 teşvik edilmiştir. 8 Bu sanayiye yönelik tarımsal mallar ileriki safhalarda daha da çeşitlendirilmiş ve ihracat payının artırılmasına çalışılmıştır. Osmanlı 19. yüzyılın sonlarında da ihracata yönelik tarımsal ürünleri üretmiştir. Bu ürünler; tütün, pamuk, ipek, fındık, zeytinyağı, meşe palamudu, üzüm, incir ve el dokuma halı kilimlerden olmaktaydı Cumhuriyet Döneminde Tarım Sektörü Cumhuriyetin kurulduktan sonra Osmanlıdan sanayi devrimini yapamamış savaşlardan yorgun düşmüş alt yapısı olmayan bir enkaz devir almıştır. Bu koşullar altında tarım sektörü cumhuriyetin ilk dönemlerinde ülke ekonomisine katkıda bulunan en önemli sektör halindedir. Osmanlı döneminde başlayan bir takım sanayi bitkileri olan ürünlerin ihracatı bu dönemde de genişletilerek sürdürülmüş ve elde edilen döviz gelirleri ile alt yapı ve yatırımlarda kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilanından önce 1922 yılında Mustafa Kemal Paşa, TBMM nin açılış konuşmasında Türkiye nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha fazla refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olanda köylüdür. Sözleriyle tarıma ne kadar önem verdiğini göstererek çiftçi sorunlarına değinmiştir. 10 Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Tarımın geliştirilmesine dair kararlar alınmış ve yürürlüğe konulmuştur tarihinde, İzmir İktisat Kongresinde, tarımla ilgili, aşarın kaldırılması, sektörün gelişmesi için vergi muafiyeti getirilmesi, yabancıların toprak mülkiyeti hakkının kaldırılması, tarımsal kredilerin düzenlenmesi, 8 Sadık R. Karluk,(a) Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim Yapısal Ve Sosyal Değişim, İstanbul, Betaş Yayınları, 1996, s Hüseyin Avni Özcan, Dünden Bugüne Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler, 1998, Erişim 30 Temmuz 2012, s Atatürk Ve Türkiye Cumhuriyeti,Reformlar Ve Atılımlar,Tarım (t.y), Erişim 2 Ağustos 2012, s.1

20 8 hayvan hastalıklarıyla mücadele, tarım alet ve makinelerinin standartlaştırılması, tamir atölyelerinin kurulması ve yüksek öğretim görenlerin bir süreliğine köylere gönderilmesi gibi alınan kararlar ile köylü köyünde tutulmuştur. 17 Şubat 1925 te bütçe gelirlerinin %22 sini oluşturan Aşar vergisinin kaldırılması alınan kararların ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 11 Alınan kararlar ne kadar riskli ve külfetli olsa da, Ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olan tarım sektörünün gelişmesi ve büyümesi için alınan doğru kararlar olmuştur. Aşarın kalkması çiftçinin faydasına olmuştur. Devlet bu dönemde örnek çiftliler, tarım okulları kurup buralarda tarım makineleri kullanarak çiftçilere örnek olmaya çalışmıştır. Yine Ziraat vekâleti aracılığıyla tarım makineleri ithal etmiş çiftçilere taksitle satmış ve bu makinelerde kullanılan parçalarının ithalinde gümrük muafiyeti ve akaryakıtında vergi muafiyeti uygulamıştır yılında çıkan 752 sayılı kanunla akaryakıt muafiyeti sonucu yılları arasında devlet çiftçiye 6 milyon 652 bin lira tazminat öderken, 1927 yılında ziraat vekâleti bütçesi 3 milyon 727 liradır yılında Ziraat Bankasına bağlı ve daha sonra 1938 yılında bağımsız bir kuruluş halini alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tarım alanında atılan önemli adımlardan bir diğeri olmuştur. Başlangıçta buğday için destekleme fiyatı saptayan ve alım işlemi yapan kuruluşun daha sonraki yıllarda yetkileri genişletilmiştir Zeki Acar, İlknur Ayan, Gökhan Günaydın, Ekim Nöbeti, Samsun, Ondokuz Mayıs Ünv. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, yy, 2009,s Abdullah Aysu, Türkiye de Tarım Politikaları, Özgün Yayınları, t.y., s Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi,, İstanbul, Remzi Kitapevi,1996, s. 98

21 9 TMO nun kurulması ile tarım politikasına fiyat destek uygulamasına başlanmıştır. Bu uygulama daha sonraki yıllarda genişletilerek devam ettirilmiştir yılında kabul edilen 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile toprağı olmayan, yeterince sermayeye ve tarım alet ve makinesi olmayan çiftçilere destek vermek amacıyla toprak reformu yapılmak istenmiştir. 14 Fakat alınan bu kanun uygulanamamış ve toprak reformunun yapılmasında başarısız olunmuştur. Toprak reformunun yapılmaması verimli ve etkili tarım yapılamamasından dolayı Türk tarımı açısından büyük bir kayıp olmuş uzun yıllar bu başarısızlığın etkisi hissedilmiştir yıllarında makineleşmeye verilen önem ve İkinci Dünya savaşı nimeti olarak bilinen Marshall Yardımları sonucu traktör sayısında oluşan artışa bağlı olarak tarım sektörü bu dönem de %10 luk bir büyüme sağlamıştır. Bu büyüme alt yapı eksiklikleri ve toprak reformunun yapılamamsı nedenlerinden dolayı uzun sürmemiştir. 15 Tablo 1 de görüldüğü gibi 1920 lerin başlarında 500 adet traktör varken bu sayıyla makineleşmeden çok geride olan Türkiye, 1944 yılında traktör sayısı 1956 lara ve bu sayı 1955 yılında 20 kat artış göstererek adet traktöre ulaşmıştır. Bu da tarım da üretimin ve verimliliğin artmasına yardımcı olmuştur lı yıllarda planlı kalkınma dönemine başlanması ve tarım politikaları ile verimliliğin artırılması amaçlanması ile tarımda makineleşmeye hız verilmiştir. Serbest piyasaya girdikten sonra ülkeye tarım alet ve makinelerin ithalatı, teknoloji transferlerinin kolaylaşması sonucu 2000 li yıllarda traktör sayısı biçerdöver sayısı olmuştur yılında yayınlanan en son tarım sayımı sonuçlarına göre bu rakamlar 14 Sadık R. Karluk, (b) Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Beştaş Yayınları, 2002, s Acar, a.g.e., s. 6

22 10 yaklaşık %16 lık artışla traktör sayısı lere ulaşarak Avrupa ülkeleri ile tarım alanında makineleşmede yarışır hale gelmiştir. Tablo1: Dönem İçerisinde Tarım Alet ve Makinelerin Sayıları Traktör Biçerdöver 2000* Kaynak: ( ) yılları Mehmet S.Nane, Geçmişten Günümüze Türk Tarımı ve Akdeniz Bölgesi Tarımının İncelemesi, Mersin, Eylül 2003, s.3, *( ) yılları Tüik ten alınmıştır, (Erişim) 1Ağustos 2012 Bu artış tarım sektöründe ekilen alanların çoğalmasına ve verimliliğin artmasına neden olmuştur lı yıllarda planlı kalkınma döneminde yaşanan olumlu hava çok uzun sürmemiştir. Bunun nedeni bu dönemden sonra 1970 li yıllarda Dünya genelinde yaşanan kriz sonucu Türkiye de etkilenmiş ve Türk ekonomisinde tıkanmalar yaşanmıştır li yıllarında yaşanan tıkanmışlığın sonucu olarak 1980 li yıllarda Dünya genelinde uygulanan Keynesci politikalardan vazgeçilerek Neoliberalizim politikalarına geçilmiş ve bunun sonucu Türkiye de ithal

23 11 ikameci Keynesyen politikaları terk edip, ucuz iş gücüne ve orta derecede teknolojik ürünlerin dış satımına dayalı, açık piyasa düzenine 24 ocak kararları ile birlikte geçmiştir. 16 Türkiye ye 24 Ocak kararlarını aldıran olumsuz ortam ülke dışından kaynaklanan bir dış krizin sonucu olmuştur. 24 Ocak kararlarıyla sistemde radikal değişimlere gidilmiştir yılında yaşanan krizin ardından Türkiye de ekonomik politikalarında radikal değişimler yapmış; ithal ikameci, piyasa müdahaleci ve kamu işletmelerinin yaygın kullanıldığı eski düzeni bırakıp, rekabetçi piyasa düzenine geçilerek üretimde verimliliği arttırarak yerli üreticiyi dış rekabete sokmayı hedeflemiştir. Kriz sonucu oluşan bütçe açıklarını kapatmak için kamu sübvansiyonlarını azaltmak ve ticaretin kolay yapılmasını sağlamak gibi önlemler almıştır. 17 Neoliberal politikaların uygulamalarıyla piyasaya devlet müdahalesinin kısıtlanması ve piyasanın kendi işleyişine bırakılması hedeflenmiştir. Serbest piyasa koşullarında ihracatın artmasını sağlamakla beraber ithalatında kolaylaşması sağlanmıştır. Böylece oluşacak olan olumsuzlukları piyasanın kendi içinde piyasa aktörleri tarafından serbest rekabet koşullarında düzeltileceğini iddia edilmiştir. Böylece Türkiye de 1980 den sonra uygulamaya başlanan liberal ekonomi politikaları ile ithalatın serbestçe yapılması henüz serbest rekabete hazır olmayan tarım işletmelerinde üretimin düşmesine ve ithalatın giderek artmasına yol açmıştır. İçerdeki fiyatları terbiye etmek amacıyla da sık sık ithalata başvurulmuştur.. 18 Genel ekonomi içinde tarımın yerine bakıldığında, sanayinin kentlerde gelişmeye başlaması, serbest piyasa sisteminin benimsenmesi, tarım 16 Acar, a.g.e., s The World Bank, Staff Appraısal Report, Republic Of Turkey Employment And Traıning Project, S TU, November 1992, s Kamacı, a.g.m., s. 13

24 12 alanında yapılan özelleştirmeler ve tarımsal desteklerin azaltılması kırsal kesimde yaşayan nüfusun daha da yoksullaşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda kırsal kesimden kentlere doğru yoğun bir göçün başlamasına ve kentlerde yoksul varoşların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi yıllar itibarıyla tablo 2 de verilmektedir. Elde edilen veriler ışığında Türkiye de tarım sektörü, kentlerde sanayinin gelişmesi doğrultusunda kırsaldan kentlere doğru göçün başlamasına neden olmuş ve tarımsal nüfusun azalmasını sağlamıştır yıllarında kırsal nüfus oranı %75 düzeylerinde iken her 4 kişiden yalnızca biri kentlerde yaşıyorken, 2000 li yıllarda kentlerde yaşayan nüfus oranı %65 seviyelerine kadar çıkmıştır. Kır-kent nüfus dengesi 1950 li ve 1980 li yıllarında önemli değişimler yaşamıştır yılına kadar sabit bir seyir izleyen kır nüfusunda bu yıldan itibaren azalma yaşanmıştır yılları arasında göç hareketliliği artarak kırsal nüfustaki düşüş kalıcı bir hale girmiştir lı yıllarda ve daha sonrası dönemlerde Türk ekonomisinde sanayi üretimi artırmaya yönelik politikaların izlenmesi üzerine tarım sektörünün önemi azalmıştır li yıllarda ise özelleştirmenin hız kazandığı, tarım sektörüne ait KİT lerin özeleştirildiği, tarımsal desteklerin daraltıldığı bir dönem olmuştur. Bu da kırsal kesimden kentlere olan göç ün artmasını sağlamıştır. Özellikle 2007 yılında kırsal nüfus oranı %29.5, kentsel nüfus oranı %70.5 olmuştur. Bu veriler itibarı ile kırsal nüfus oranındaki azalma da büyük bir kırılma yaşanmıştır. Kırsal kesimde ki bu kan kaybı diğer yıllarda da devam ettiği görülmektedir yılı itibarıyla kırsal nüfus 23.2 lik bir oranla toplam nüfusun yaklaşık dörtte biri oranına kadar düşmüş tarım sektöründen büyük bir kopuş olmuştur. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler tarım sektörünü de olumlu yönden etkilemiş olmasına rağmen ekonomi içerisindeki yeri zamanla gerilemiştir. 19 Gökhan Günaydın, (a) Türkiye de Tarım Sektörü, Tarım ve Mühendislik Dergisi, S , 2006, s.13

25 lı yıllara gelindiğinde uygulanan yanlış politikalar 2000 li yıllarda devam etmesine rağmen tarım sektörü ekonomi içerisinde sanayi sektörü ve hizmetler sektörünün ardından gelmektedir. Ülke ekonomisinde önemli yeri olmasına rağmen tarım sektörü diğer ülkelerin tarım sektörlerinin gerisinde kalmıştır. Geleneksel tarımdan teknolojik tarıma geçişin yavaş olmasından Türk tarımının rekabet etme olanağı zordur. Buda tarım sektörünün zayıf noktasıdır. Türkiye de tarım sektörünün zayıf yanları olduğu kadar güçlü yanları da bulunmaktadır. Tablo 2: Türkiye Nüfusunun Değişimi Sayım Yılları Kırsal Nüfus Kentsel Nüfus Genel Nüfus Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı Nüfus Artış Oran , Kaynak: Tüik, (Erişim) 4 Ağostos Türkiye Tarımının Güçlü Ve Zayıf Yönleri Diğer ülkelerin tarım sektöründe olduğu gibi Türkiye nin tarım sektöründe de güçlü ve zayıf yanlar bulunmakta olup, bunlar aşağıda

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Dr. Afşin Şahin Đktisatçı, AB Uzman Yrd. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ali Berk Ziraat Yüksek Mühendisi T.C. Tarım

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-67-3 YAYIN NO: KB: 2871 - ÖİK: 721 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

2 Tarımda Arazi Kullanımı

2 Tarımda Arazi Kullanımı SESSION 1 Türkiye de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi The Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA STRATEJİLERİ ve SANAYİLEŞME (Dün-Bugün-Yarın) GA / 04-2-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ. Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı