MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ"

Transkript

1 MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

2 MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak Plaza No: 6 Maltepe, İstanbul adresinde mukim DETAY TELEKOM SAN VE TİC. LTD ŞİRKETİ (bundan sonra DETAY olarak anılacaktır) ile...adresinde mukim......(bundan sonra ÜYE İŞ YERİ olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlarla imzalanarak yürürlüğe girmiştir. (DETAY ve ÜYE İŞ YERİ ayrı ayrı Taraf birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.) ŞÖYLE Kİ; i. DETAY ve ÜYE İŞ YERİ, bu Sözleşme ve eklerinde detaylı olarak tanımlanan MOBİL ÖDEME SERVİSİ konusunda bir akdi çerçeve oluşturmak istemektedirler ve ii. Tarafl ar, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak bu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamışlardır. TARAFLAR AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARMIŞLARDIR: 1. TANIMLAR, KISALTMALAR VE SÖZLEŞME NİN EKLERİ 1.1. Tanımlar ve Kısaltmalar İşbu Sözleşme ve Ekleri nde yazılı olan aşağıdaki terimler, altlarında belirtilen anlamları ifade edecektir: BAŞLANGIÇ TARİHİ Sözleşme nin Yürürlük Tarihi nden itibaren hesaplanacak 1 aylık süre içinde, ÜYE İŞ YERİ nin Madde 5.3 te belirtilen yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmesi sonucunda MOBİL ÖDEME SERVİSİ nin MÜŞTERİLER tarafından kullanılmaya hazır olacağı tarihi ifade etmektedir. MÜŞTERİ TALEBİ Sözleşme kapsamında belirlenen SMS veya Web / POS gibi yollardan biriyle MÜŞTERİ tarafından başlatılan, ÜYE İŞ YERİ nin sunduğu mal ve hizmetlerin ücretinin MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödenmesi isteğini ifade eden MÜŞTERİ TALEBİ anlamına gelir. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Her biri süresi boyunca (süre uzatımları ya da yenilemeler dahil) ve dünya üzerinde uygulanabildiği her yerde, her türlü patent, tescilli tasarım, tasarım hakları, ticari markalar, ticari isim ve unvanlar (her türlü ticari marka ya da ticari isim ve unvan ile ilgili tüm şerefiye dahil), telif hakları ve ilgili haklar, manevi haklar, veritabanları, alan adları, yarı iletken ve diğer topografya hakları ve kullanım modelleri ile ilgili haklar ve yukarıda sayılanlara ilişkin tesciller, tescil başvuruları ve tescil başvurusunda bulunma haklarına ilişkin haklar dahil, bunların doğası gereği sahip olduğu tüm haklar. Haksız rekabet hakları niteliğindeki haklar ile haksız kullanım ve eski ihlaller için dava açma hakkı Know-How ve diğer teknik bilgilere ilişkin haklar dahil olmak üzere, ticari sırlar, gizlilik ve diğer müseccel haklar anlamına gelir. GİZLİ BİLGİ Bu Sözleşme ye ilişkin müzakereler ya da Sözleşme nin imzası ya da ifası sonucunda bir Taraf ın diğer Taraf ın işleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak elde ettiği, aldığı ya da erişim sağladığı (yazılı ya da sözlü, elektronik ya da manyetik veya başka herhangi bir formatta) tüm mali, işle ilgili bilgiler ve teknik veri ve bilgiler ya da diğer veri ve bilgiler anlamına gelir. MOBİL ÖDEME SERVİSİ ya da HİZMET 1

3 ÜYE İŞ YERİ nin DETAY aracılığı ile GSM OPERATÖRLERİ üzerinden, POS cihazları, SMS ve web üzerinden ÜYE İŞ YERİ nin mal ve hizmet satış bedellerinin MÜŞTERİLER in GSM OPERATÖRÜ nden aldıkları HİZMET FATURALARI na yansıtılması veya satılan ÖN ÖDEMELİ KARTLAR üzerindeki kredi tutarından mahsup edilmesi suretiyle tahsil edilmesine imkan sağlayan hizmet anlamına gelir. MÜCBİR SEBEP TARAFLAR dan herhangi birinin makul kontrolü dışında ve Madde 16 da belirtildiği şekilde ortaya çıkan olaylar, ihmaller ya da kazalar sonucunda ya da nedeniyle söz konusu Taraf ın yükümlülüklerinin tümünü ya da belli bir kısmını yerine getirmesini engelleyen her türlü olay anlamına gelir. MÜŞTERİ MOBİL ÖDEME SERVİSİ ni kullanarak ÜYE İŞ YERİ nden mal veya hizmet satın alan GSM OPERATÖRLERİ nin faturalı ya da faturasız hat abonesi veya kullanıcısı anlamına gelir. ŞARTNAME/HİZMET SPESİFİKASYONLARI Ek 2 de, belirtildiği üzere işbu Sözleşme de Hizmet in detaylı tanımını, iş akışını ve yerine getireceği fonksiyonları belirten, detaylı şartname belgesi anlamına gelir; TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL MÜŞTERİ nin MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile bedelini ödediği, ÜYE İŞ YERİ tarafından sunulan mal veya hizmet bedelinin GSM OPERATÖRLERİ tarafından kısmen veya tamamen fiili olarak tahsil edilen tutarı anlamına gelir. TALEP Duruma göre avukat-müvekkil ilişkisi dahilinde tahakkuk ettirilen mahkeme masrafl arı, yasal masrafl ar ve işle ilgili diğer masrafl ar ve maliyetler dahil, uğranılan ya da maruz kalınan her türlü dava, iddia, talep, kovuşturma, kayıp, zarar ve (öngörülebilir ya da öngörülemez) her nevi sorumluluk anlamına gelir. TAZMİN EDİLEN TARAF Madd e 12.2 de tanımlanan anlamı taşıyacaktır. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TALEBİ Mad de 12.4 de belirtilen anlama gelecektir. ÜYE İŞ YERİ DETAY ile yapmış olduğu münferit sözleşmeler çerçevesinde, MÜŞTERİ tarafından bedeli MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödenen mal veya hizmeti satan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. DETAY MARKALARI DETAY tarafından zaman zaman kullanılan ticari markalar, ticari unvanlar ya da fikri mülkiyet hakkına tabi diğer sözcükler ya da semboller anlamına gelir. Mobilepax, DETAY ın Mobil Ödeme Hizmeti verdiği servisin markasıdır. GSM OPERATÖRLERİ Sahip olduğu yasal lisanslar ve altyapı sayesinde, MÜŞTERİ lerin GSM şebekesi üzerinden ses görüşmesi, veri alışverişi başta olmak üzere birçok mobil servisten yararlandığı telekomünikasyon firmaları anlamına gelir. GSM OPERATÖRÜ HİZMET FATURASI GSM OPERATÖRÜ tarafından, MÜŞTERİ lere almış oldukları hizmetler sonrası kesilen faturaları ifade eder. GSM OPERATÖRÜ FATURALI HATLAR MÜŞTERİ lerin GSM OPERATÖRLERİ nden aldıkları hizmetleri takiben belirli bir süre sonunda bu hizmetlerin bedellerini ödedikleri hatlar anlamına gelir. GSM OPERATÖRÜ ÖN ÖDEMELİ HATLAR 2

4 MÜŞTERİ lerin GSM OPERATÖRLERİ nden satın aldıkları ÖN ÖDEMELİ KARTLAR ı kullandıkları hatlar anlamına gelir. GSM OPERATÖRÜ ÖN ÖDEMELİ KARTLAR MÜŞTERİ lerin, GSM OPERATÖRLERİ nden hizmet almadan önce, bedelini ödeyerek satın aldıkları kartları ifade eder. MÜŞTERİ ler bu kartlara yüklü olan ve daha önce GSM OPERATÖRÜ tarafından tahsil edilen tutar kadar hizmet alabilirler. GSM NO (MSISDN) GSM şebekelerinde abonenin tanımlanması ve doğrulanması için GSM OPERATÖRÜ tarafından aboneye atanan MÜŞTERİ nin sim kartı içinde saklanan özel bir numara anlamına gelir Ekler Aşağıda belirtilen ekler işbu Sözleşme nin ayrılmaz birer parçasıdır: EK-1 EK-2 EK-3 Ücretler, Fiyatlar, Faturalama ve Ödeme Şartları Şartnameler/Hizmet Spesifikasyonları Gizlilik Sözleşmesi 1.3. Öncelik Sıralaması Sözleşme ve Ekleri arasında bir ihtilaf doğması halinde, bu belgeler aşağıdaki öncelik sırasına sahip olacaktır (en yüksek öncelik ilk ve en düşük öncelik en son olmak üzere): i. Sözleşme Ana Metni ve varsa Ek Protokoller ii. Sözleşme nin Sair Ekleri TARAFLAR, Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmak istedikleri takdirde, üzerinde anlaşılan değişiklikleri içeren Madde 22.3 hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bir Ek Protokol Tarafl arca usulüne uygun olarak imzalanacaktır. 2. KONU İşbu Sözleşme nin konusu, i. ÜYE İŞ YERİ tarafından sunulan mal ve hizmetlerin bedellerinin, MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile MÜŞTERİLER in GSM OPERATÖRÜ HİZMET FATURALARI ve ÖN ÖDEMELİ KARTLARI üzerinden tahsil edilmesine aracılık edilmesine, ii. MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile MÜŞTERİLER in GSM OPERATÖRLERİ nin HİZMET FATURALARI ve ÖN ÖDEMELİ KARTLARI üzerinden tahsil edilen tutarların ÜYE İŞ YERİ ne aktarılmasına, ilişkin usul ve esasların ve bu kapsamda TARAFLAR ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 3. AMAÇ VE YETKİ 3.1. İşbu Sözleşme deki hiçbir hüküm, ÜYE İŞ YERİ ile DETAY arasında herhangi bir türde bir ortaklık ya da ortak girişim oluşturma ya da ÜYE İŞ YERİ nin DETAY nam ve hesabına hareket etmekle yetkili kılınmasına yönelik olarak işletilmeyecektir ÜYE İŞ YERİ, işbu Sözleşme de açıkça belirtilmiş yetkilerinin dışında, hiçbir surette (herhangi bir beyanda bulunma ya da garanti verme, herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük altına girme ve herhangi bir hak ya da yükümlülüğün ifası dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) DETAY nam ve hesabına hareket edemez; kendisini DETAY namına takdim ve lanse edemez, üçüncü şahıslar ile önceden DETAY dan yazılı onay almadıkça DETAY nam ve hesabına sözlü ya da yazılı herhangi bir akit yapamaz ve taahhütlerde bulunamaz İşbu Sözleşme kapsamında ÜYE İŞ YERİ, hiçbir şekilde DETAY ın hukuksal temsilcisi, acentesi veya vekili olmayıp; bu Sözleşme ve Ekleri nde açıkça belirtilenler dışında DETAY ı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye ve DETAY ı temsil ve ilzam etme yetkisine sahip değildir. 3

5 3.4. İşbu Sözleşme de belirlenen hak ve yükümlülükler sadece DETAY ve ÜYE İŞ YERİ arasında hüküm ifade etmekte olup, ÜYE İŞ YERİ, MÜŞTERİ ile yürüteceği her türlü süreçten münhasıran sorumludur ÜYE İŞ YERİ, MOBİL ÖDEME SERVİSİ ni faturalı ve/veya faturasız abone ve kullanıcılarına sunup sunmamakta ya da hangi abone ve kullanıcılarına bu servisin sunulacağı konusunda serbesttir. 4. İŞ AKIŞI 4.1. TARAFLAR, MOBİL ÖDEME SERVİSİ kapsamında SMS uygulamasına ilişkin kurgunun aşağıdaki şekilde olması konusunda mutabık kalmıştır. i. MÜŞTERİ, ÜYE İŞ YERİ tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödemek istediği takdirde MÜŞTERİ TALEBİ ni SMS ile iletecektir. MÜŞTERİ bu talebi ilettiği SMS için 1 (bir) adet Ek-1 de belirtilen SMS fiyatı üzerinden ücretlendirilecektir. ÜYE İŞ YERİ, MÜŞTERİ nin bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödemeyi talep ettiği mal veya hizmete ilişkin ücretle ilgili tüm hususlarda MÜŞTERİ yi GSM OPERATÖRLERİ üzerinden göndereceği SMS ile eksiksiz olarak bilgilendirecektir. DETAY ayrıca MOBİL ÖDEME SERVİSİ üzerinden gerçekleştirilen işlemin tamamlandığına ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla da MÜŞTERİ ye GSM OPERATÖRLERİ üzerinden ayrıca bir SMS gönderecektir TARAFLAR, MOBİL ÖDEME SERVİSİ kapsamında WEB ve/veya POS uygulamasına ilişkin kurgunun aşağıdaki gibi olması konusunda mutabık kalmıştır. i. MÜŞTERİ, ÜYE İŞ YERİ tarafından sağlanan mal veya hizmet bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödemek istediği takdirde MÜŞTERİ TALEBİ ni ÜYE İŞ YERİ web sitesi üzerinden iletecektir. ÜYE İŞ YERİ, MÜŞTERİ nin bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödemeyi talep ettiği mal veya hizmete ilişkin ücretle ilgili tüm hususlarda MÜŞTERİ yi GSM OPERATÖRLERİ üzerinden göndereceği SMS ile eksiksiz olarak bilgilendirecektir. ii. MÜŞTERİ web üzerinden ilettiği talebine ilişkin olarak SMS ile ya da WEB / POS üzerinden MOBİL ÖDEME SERVİSİ nden yararlanmak istediğine dair onay vermek zorunda olup, onay vermeyen MÜŞTERİ nin talebi karşılanmayacaktır. iii. MÜŞTERİ web üzerinden ilettiği MÜŞTERİ TALEBİ ne ilişkin olarak ÜYE İŞ YERİ tarafından yukarıdaki şekilde yapılacak bilgilendirmeyi müteakip MOBİL ÖDEME SERVİSİ nden yararlanmak istediğine dair onay için SMS gönderecek olup söz konusu onayını beyan ettiği SMS için Ek-1 de belirtilen SMS fiyatı üzerinden ücretlendirilecektir. 5. ÜYE İŞ YERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. ÜYE İŞ YERİ, Sözleşme nin yürürlükte kaldığı süre boyunca Sözleşme konusu HİZMET e ilişkin olarak işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini Sözleşme koşullarına uygun olarak tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir ÜYE İŞ YERİ, Sözleşme süresi sonuna kadar görev yapacak bir personelini proje sorumlusu olarak tayin edecek ve tayin edilen bu kişiyi Sözleşme nin imzalanmasından itibaren beş (5) gün içinde DETAY a yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme yürürlükte kaldığı süre içinde, ÜYE İŞ YERİ tarafından söz konusu proje sorumlusunun değiştirilmesi halinde, ÜYE İŞ YERİ değişikliğin yapıldığı gün yeni proje sorumlusunu DETAY a yazılı olarak bildirecektir ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SERVİSİ nin MÜŞTERİLER e sunulabilmesi için; i. Web sitesi gibi çeşitli mecraların oluşturulmasından ve ilgili mevzuata uygun olarak ve güvenli bir şekilde işletilmesi, ii. MÜŞTERİ nin söz konusu mecralar üzerinden ÜYE İŞ YERİ nin sunduğu mal veya hizmetlerin bedelini 4

6 MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödenmesine ilişkin MÜŞTERİ TALEBİ ni iletmesini sağlayacak iş, işlem ve süreçlerin tesis ve takibi, iii. Söz konusu mecralar ile MOBİL ÖDEME SERVİSİ nin entegrasyonunun sağlanması, iv. ÜYE İŞ YERİ nin MÜŞTERİLER e mal veya hizmet sunmaları için sağlayacağı ve MOBİL ÖDEME SERVİSİ ile entegrasyonunu sağlayacağı mecranın güvenli şekilde işletilmesi için MÜŞTERİ ve/veya ÜYE İŞ YERİ ne kullanıcı adı, şifre, parola tanımlamak da dahil sistemi olası tehditlere karşı koruyacak gerekli her türlü yazılım ve donanımın kullanılması, v. MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne konu olan mal ve hizmete ilişkin reklam promosyon ve her türlü tanıtımlarda mal veya hizmete ilişkin bedelin MÜŞTERİLER tarafından MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödenebileceğine ve MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne erişim koşullarına ilişkin bilgilendirmeye açık, doğru, güncel ve eksiksiz şekilde yer vermek ve/veya DETAY ın ÜYE İŞ YERİ nin bu yükümlülüğü tam olarak yerine getirdiğini denetlemesine yardımcı olmak ve düzeltici tedbirleri almak, vi. Sunduğu mal veya hizmetlerin bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödemeyi talep eden MÜŞTERİLER i söz konusu TALEP ten önce ilgili tüm mecralarda MÜŞTERİ TALEBİ ne ilişkin olarak gönderecekleri SMS lerin bedelinin MÜŞTERİ tarafından karşılanacağı hususunda eksiksiz olarak bilgilendirmekle, vii. MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne ilişkin ÜYE İŞ YERİ ne ait tüm reklam duyuru ilan ve tanıtımları önceden DETAY ın onayına sunmak ve GSM OPERATÖRLERİ tarafından belirtilmiş reklam ve tanıtım standartlarına uymak, viii. ÜYE İŞ YERİ, MOBİL ÖDEME SERVİSİ ile ilgili olarak MÜŞTERİ ye gerekli bilgilendirmenin (kurgu detay ı, katılım şartları, ücretlendirme bilgisi vb.) DETAY ın talimatları doğrultusunda tam ve mevzuata uygun şekilde yapılmasından ve bu hükme aykırı olan uygulamaların uygun hale getirilmesini sağlayacak tedbirleri almak, ix. İşbu Sözleşme ye konu olan MOBİL ÖDEME SERVİSİ ile ilgili olarak doğrudan kendisi veya belirleyeceği başka bir hizmet merkezi üzerinden tüm sorumluluk ve masrafı kendisine ait olmak üzere Müşteri Destek Hizmetleri sunmak, MÜŞTERİ ye bu Sözleşme kapsamında yapacağı tüm bildirimler, tanıtımlar ve reklamlarda ilgili destek hizmetinin iletişim numarasını da belirtmek, x. MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne konu olan mal ve hizmetlere ilişkin tüm vergisel yükümlülüklerin ÜYE İŞ YERİ nin sorumluluğunda olması nedeniyle, bu hükme uygun davranmayı teminen her türlü tedbiri almak, konusunda münhasıran sorumludur ÜYE İŞ YERİ; i. MÜŞTERİ nin GSM OPERATÖRLERİ tarafından gönderilen hizmet faturasının tamamını ödemesi halinde TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL den Madde 7 hükmüne göre mahsup edilecek GSM OPERATÖRLERİ ne ait ücretin mahsubundan kalan bakiye tutarın DETAY hesaplarına aktarılmasını takiben en geç iki (2) iş günü içerisinde ÜYE İŞ YERİ hesabına aktarılacağını, ii. TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL den Madde 7 hükmüne göre mahsup edilecek DETAY a ait ücretin mahsubundan kalan bakiye tutarı karşılığı Ürün, Servis ve Hizmet ile ilgili MÜŞTERİLER e verilecek mal, hizmet ve servisten münhasıran sorumlu olduğunu, DETAY ın bu kapsamda hiçbir yükümlülük ya da taahhüdü bulunmadığını, iii. MÜŞTERİ den ya da üçüncü şahıslardan kaynaklanan dolandırıcılık, hile, sahtekarlık ve kötü niyetli sair fiiller nedeniyle MÜŞTERİ nin ve/veya ÜYE İŞ YERİ nin zarara uğraması durumunda DETAY a ve GSM OPERATÖRLERİ ne karşı hiçbir TALEP te bulunmayacağını, DETAY ın bu durumu öğrenmesi üzerine ya da bu yönde bir şüphe duyması halinde ilgili hizmeti durdurabileceğini, askıya alabileceğini, bu nedenle DETAY a karşı hiçbir TALEP te bulunmayacağını DETAY ı ve GSM OPERATÖRLERİ ni, MÜŞTERİ nin bu kapsamda yöneltebileceği her türlü TALEP ten ari tutacağını, 5

7 iv. Herhangi bir MÜŞTERİ TALEBİ nin fiilen kendisi tarafından yapılmadığına, ilgili onayların fiilen kendisi tarafından verilmediğine, Sözleşme konusu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığına, MÜŞTERİ nin ilgili hattın asıl abonesi olmadığına yönelik iddia, itiraz ve sair TALEP lerinden ve bu sebeple ifadan imtina etmesinden hiçbir şekilde DETAY ın ve GSM OPERATÖRLERİ nin sorumlu olmayacağını ve bu sebeple DETAY a ve GSM OPERATÖRLERİ ne karşı hiçbir TALEP te bulunmayacağını, MÜŞTERİ nin bu kapsamda yöneltebileceği her türlü TALEP ten DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ ni ari tutacağını, v. DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ nin MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne ilişkin yapılan reklam ve tanıtımlarda, ÜYE İŞ YERİ nin marka logo unvan ve amblemini kullanabileceğini bunun için ÜYE İŞ YERİ nin gerekli izin ve onayı verdiğini, vi. MOBİL ÖDEME SERVİSİ kapsamında MÜŞTERİLER in ancak GSM OPERATÖRLERİ nin her biri tarafından ayrı ayrı belirlenen limitler dahilinde ödeme yapabileceğini bu konuda DETAY a karşı herhangi bir itiraz yöneltmeyeceğini, vii. DETAY ın ilgili mevzuatın değişmesi nedeniyle TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL üzerinden herhangi bir vergi veya benzeri bir mali yükümlülük doğması ve DETAY ın bu nedenle ödeme yapmak durumunda kalması halinde ÜYE İŞ YERİ nin söz konusu tutarı ilk TALEP te DETAY a ödeyeceğini, viii. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getireceğini, yürürlükteki mevzuat bu Sözleşme konusu hizmet de ya da uygulamalarda değişiklik gerektirdiği takdirde söz konusu düzenlemelere uygun olarak Sözleşme nin tadil edilmesi için gerekli aksiyonu almayı, ix. ÜYE İŞ YERİ nin sunduğu mal ve/veya hizmetlerin bedeline ilişkin olarak, tahsil edilemeyen veya geç tahsil edilen tutarlar için GSM OPERATÖRLERİ ve DETAY dan, MÜŞTERİ ye faiz işletmesini ve/veya herhangi bir yasal takip süreci yürütmesini talep edemeyeceği gibi tahsil edilemeyen bu tutarın bizzat GSM OPERATÖRLERİ ve/veya DETAY tarafından karşılanması ve tazminat da dahil hiçbir TALEP te bulunamayacağını, x. Tahsil edilen bedellerin kendi hesabına aktarılabilmesi için gerekli banka hesap bilgilerini güncel tutmayı, değişen hesap bilgilerini vaktinde vermemekten dolayı yapılacak ödemelerin gecikmesinden dolayı DETAY ı sorumlu tutmayacağını, xi. ÜYE İŞ YERİ Ek 2 de (HİZMET SPESİFİKASYONLARI) belirtilen İş Akışı na uymakla ve İş Akışı nda meydana gelebilecek ücretler de dahil herhangi bir değişiklik ya da uygulama ile ilgili olarak öncelikle DETAY ın onayını almakla yükümlüdür. DETAY la karşılıklı mutabık kalınmayan hiçbir değişiklik uygulanmayacaktır. Bu hükme aykırı olarak tarafl arın mutabık kaldığı İş Akışı na aykırı veya farklı bir uygulamanın tespit edilmesi halinde DETAY ın Madde 17 den kaynaklanan hakları saklı kalmak üzere MOBİL ÖDEME SERVİSİ uygulamasını derhal ve ÜYE İŞ YERİ ne bildirmeksizin askıya alabileceğini veya bu hizmeti tamamen kaldırabileceğini, xii. ÜYE İŞ YERİ hiçbir Mobil hizmet, ürün ve/veya servisin ödemesi için MOBİL ÖDEME SERVİSİ ni kullanmayacağını, aksi durumda üçüncü şahıslar, kurum ve/veya kuruluşlarla oluşacak cezai şartlardan ÜYE İŞ YERİ nin sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder ÜYE İŞ YERİ Madde 5 hükümleri kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak; i. MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne konu olan bedelin tahsil edilememesi, MÜŞTERİ nin mal veya hizmet bedelinin iadesini talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere MÜŞTERİ den, üçüncü şahıslardan veya resmi ya da özel kurumlardan kaynaklanacak her türlü ihtilaf şikayet itiraz ve iddia ve taleplere ilişkin olarak, DETAY ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını bu kapsamda sorumluluğun münhasıran ÜYE İŞ YERİ ne ait olduğunu, yukarıda anılan durumlar nedeniyle DETAY dan ve/veya GSM OPERATÖRLERİ nden ilgili bedelin MÜŞTERİ ye iade edilmesi, MÜŞTERİ nin iadesini TALEP ettiği tutarın DETAY tarafından GSM OPERATÖRLERİ ne ödenecek Hizmet bedelinden mahsup edilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir TALEP te bulunmayacağını ve DETAY ı 6

8 ve GSM OPERATÖRLERİ ni söz konusu TALEP lerden ari tutacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda olmak üzere; ÜYE İŞ YERİ yasal merciler tarafından MOBİL ÖDEME SERVİSİ kullanımı esnasında alınan mal veya hizmetlerle ya da MOBİL ÖDEME SERVİSİ nin kullanılması esnasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, bir usulsüzlük veya yasaya aykırılık tespit edilir ve yasal merciler tarafından söz konusu işlemin iptali veya TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL in iadesi sonucunu doğuran bir işlem yapılması talep edildiğinde iptal edilen tutarla ilgili olarak DETAY dan ve/veya GSM OPERATÖRLERİ nden hiçbir TALEP te bulunmayacağını ve DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ ni söz konusu TALEP lerden ari tutacağını kabul ve taahhüt eder. ii. DETAY, ÜYE İŞ YERİ nin sunduğu mal veya hizmete ilişkin olarak MÜŞTERİ den, üçüncü şahıslardan ve resmi/özel kurum ve kuruluşlardan gelebilecek her türlü TALEP i ÜYE İŞ YERİ ne bildirecek olup, ÜYE İŞ YERİ, DETAY ın bu bildiriminden itibaren beş (5) işgünü içinde DETAY a çözüm ile ilgili yazılı olarak bilgi verecektir. ÜYE İŞ YERİ konunun DETAY tarafından kendisine iletilmesinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde söz konusu TALEP i çözüme kavuşturacaktır. DETAY ın, MOBİL ÖDEME SERVİSİ ile ilgili olarak MÜŞTERİ den veya üçüncü şahıslardan gelebilecek herhangi bir TALEP nedeniyle zarara uğraması halinde ÜYE İŞ YERİ ne rücu etme hakkı saklıdır DETAY ın Madde 17 hükümlerinden kaynaklanan hakları saklı kalmak üzere, ÜYE İŞ YERİ işbu Sözleşme den doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini kısmen ve tamamen veya gerektiği gibi yerine getirmediği takdirde; yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için (ellibin) TL tutarındaki cezai şartı ve DETAY ın cezai şartı aşan tüm zararını öncelikle doğmuş ve doğacak alacaklarından mahsup hakkı saklı olmaz üzere nakden ve peşinen ilk talebinde derhal DETAY a ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞ YERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 6. DETAY IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1. DETAY, ÜYE İŞ YERİ tarafından sunulan mal ve hizmet bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödemeyi talep eden MÜŞTERİLER den, söz konusu mal veya hizmet bedelini ilgili GSM OPERATÖRÜ HİZMET FATURALARI na yansıtmak veya ÖN ÖDEMELİ KARTLAR daki kredi tutarından mahsup etmek suretiyle GSM OPERATÖRLERİ tarafından ilgili tahsilatın gerçekleşerek DETAY a aktarılması halinde TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL i, ÜYE İŞ YERİ ne aktaracaktır. DETAY, GSM OPERATÖRLERİ tarafından ilgili döneme ait tahsil edilen bedellerin en az 300TL (üçyüz Türk Lirası) olması şartıyla kendi hesabına aktarılmasını takiben en fazla 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili bedelleri ÜYE İŞ YERİ hesabına aktaracaktır DETAY, anlaşmalı olduğu ÜYE İŞ YERLERİ nin mal veya hizmetlerini MÜŞTERİLER e sunmaları için web sitesi gibi çeşitli mecralarda ortam sağlayan, MÜŞTERİ nin ÜYE İŞ YERİ tarafından sağlanan ortam üzerinden ÜYE İŞ YERİ nin sunduğu mal veya hizmet bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılıyla ödemesini sağlayarak ve GSM OPERATÖRLERİ tarafından bu şekilde tahsil edilerek kendisine aktarılan tutarların ilgili ÜYE İŞ YERİ ne aktarılmasından sorumludur DETAY ın işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu ÜYE İŞ YERİ tarafından kendine ait mecralar üzerinden sunulan mal veya hizmetlerin bedellerinin MÜŞTERİLER tarafından MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödeyebilmeleri amacına yönelik olarak TAHSİLATINA ARACILIK EDİLEN BEDEL in, tahsilat şartına bağlı olarak ve tahsilat riski tamamen ÜYE İŞ YERİ ne ait olmak üzere ÜYE İŞ YERİ ne aktarılmasından ibarettir. TAHSİLATINA ARACILIK EDİLEN BEDEL in hangi sebeple olursa olsun MÜŞTERİ den tahsil edilememesinden DETAY hiçbir şekilde sorumlu değildir DETAY, MOBİL ÖDEME SERVİSİ üzerinden alışveriş yapan MÜŞTERİ sayısını ve bu MÜŞTERİLER in hangi tutarlarda alışveriş yaptığı bilgisini, onaylanmış satışlardan tahsilat yapılamayan MÜŞTERİLER in GSM No (MSISDN) bilgisini sözleşme süresince ÜYE İŞ YERİ ile paylaşacaktır DETAY, ÜYE İŞ YERİ tarafından sunulan mal ve/veya hizmetin MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL den Madde 7 hükmüne göre mahsup edilecek; DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ ne ait ücretin mahsubundan kalan bakiye tutarı, MÜŞTERİ den sadece ilgili ay içerisinde GSM OPERATÖRÜ HİZMET FATURASI tutarının tamamının tahsil edilmesi kaydıyla ÜYE İŞ YERİ ne aktaracaktır. GSM OPERATÖRLERİ HİZMET FATURASI nda belirtilen son ödeme tarihi artı 90 gün içinde tahsil edilemeyen bedeller için ÜYE İŞ YERİ ne herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 7

9 6.6. DETAY işbu Sözleşme ile hiçbir surette, MÜŞTERİ nin MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile ödeyeceği ÜYE İŞ YERİ tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlerinin bedelinin tahsil edilememesi, mal ve/veya hizmetin içeriği, niteliği, kalitesi, söz konusu mal ve/veya hizmetle ilgili olarak, ÜYE İŞ YERI ve MÜŞTERİ arasındaki çıkabilecek her türlü ihtilaftan ari olup, bu hususlara ilişkin hiçbir yükümlülük altına girmemekte ve hiçbir taahhüt vermemektedir ÜYE İŞ YERİ, MOBİL ÖDEME SERVİSİ aracılığı ile bedeli ödenen mal veya hizmete ilişkin faturasını söz konusu bedelin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın düzenlemekle yükümlüdür. GSM OPERATÖRLERİ tarafından MÜŞTERİ ye gönderilecek GSM OPERATÖRÜ HİZMET FATURASI nda MÜŞTERİ tarafından MOBİL ÖDEME SERVİSİ kullanılarak ödenen mal veya hizmet bedeli ayrı bir kalem olarak gösterilecek olup bu durum hiçbir şekilde GSM OPERATÖRLERİ nin söz konusu bedel için fatura düzenlediği şeklinde yorumlanamaz MÜCBİR SEBEPLER, bakım onarım çalışmaları işletme arızaları, ÜYE İŞ YERİ nin Sözleşme ye aykırı hareketleri ve kendi sistemlerindeki sorunlar gibi nedenlerle MÜŞTERİ nin MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne ulaşamaması nedeniyle, ÜYE İŞ YERİ nin yaşayabileceği ticari kayıp veya zararlardan DETAY sorumlu olmayıp ÜYE İŞ YERİ bu sebeple DETAY a karşı herhangi bir TALEP te bulunamaz. Yukarıda sayılan durumlar vb. hallerde DETAY, MOBİL ÖDEME SERVİSİ ni geçici olarak ya da tamamen durdurma hakkına sahiptir. ÜYE İŞ YERİ bu sebeple DETAY a karşı herhangi bir itiraz ya da TALEP te bulunamaz MÜŞTERİ nin, mobil elektronik haberleşme aboneliğini etkileyen herhangi bir durumda (MÜCBİR SEBEPLER, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, mobil elektronik haberleşme şebekesindeki aksaklıklar, üçüncü şahısların şebekeyi bloke eden hareketleri, faturalı hat sahibi abonenin ödenmeyen borcu sebebiyle kapanması veya aboneliği etkileyen sair durumlarda), MOBİL ÖDEME SERVİSİ üzerinden hizmet alamaması sebebiyle, ÜYE İŞ YERİ nin yaşayabileceği ticari kayıp, zarar ve ziyandan DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ sorumlu olmayıp, ÜYE İŞ YERI tarafından bu sebeple DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ ne karşı hiçbir itiraz, iddia ve/veya talep ileri sürülemeyecektir MÜŞTERİ nin ÜYE İŞ YERI Tarafından sunulan ve işbu sözleşme kapsamında MOBİL ÖDEME SERVİSİ ne konu olan mal ve/veya hizmetin bedelini ÖN ÖDEMELİ HATLAR üzerinden ödeyeceği durumda, MÜŞTERİ nin kullandığı ÖN ÖDEMELİ HAT içindeki mevcut bakiye ÜYE İŞ YERİ tarafından sunulan mal ve/veya hizmetin MÜŞTERİ nin MOBİL ÖDEME SERVİSİ ile ödemeyi talep ettiği bedelinden az ise MÜŞTERİ, söz konusu malın/hizmetin bedelini MOBİL ÖDEME SERVİSİ üzerinden ödeyemeyecektir. Bu halde, ÜYE İŞ YERİ, bu konuda DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ ne karşı herhangi bir itiraz, talep ve iddia yöneltmeyeceğini, DETAY ve GSM OPERATÖRLERİ ni MÜŞTERİ nin bu kapsamda yöneltebileceği her türlü iddia, talep ve itirazdan ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. FİYATLAR, FATURALAMA VE ÖDEME ŞARTLARI 7.1. DETAY, TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL için aşağıda belirtilen içerikte hazırlayacağı tahsilat raporunu ÜYE İŞ YERİ ile paylaşacaktır. i. Faturalı hatlar için ilk tahsilat raporu, ilgili hizmetin sunulmaya başlandığı ayın son gününden itibaren 60. günden sonra gönderilecektir. İlk raporu takip eden aylar için ise raporlar aylık olarak her ayın 25 inden sonra gönderilecek olup, Aylık Tahsilat raporları Sözleşme konusu servisin ilgili aya ilişkin kullanım miktarını ve bu kullanımlar kapsamında TAHSİLATINA ARACILIK EDİLEN TOPLAM BEDEL i gösterecektir. ii. Faturasız hatlar için ilk tahsilat raporu servisin sunulmaya başladığı ayın son gününden itibaren 25. günden sonra gönderilecektir. İlk raporu takip eden aylar için ise raporlar aylık olarak her ayın 15 inden sonra gönderilecek olup, aylık tahsilat raporları sözleşme konusu servisin ilgili aya ait kullanım miktarını ve kullanımlar kapsamında TAHSİLATINA ARACILIK EDİLEN TOPLAM BEDEL i gösterecektir. iii. DETAY yukarıda alt başlık (i) ve (ii) de belirtilen şekilde tespit edilen TAHSİLATINA ARACILIK EDİLEN BEDEL den, Ek 1 de belirtilen tabloda GSM OPERATÖRLERİ için belirlenen yüzde oranı üzerinden hesaplanacak tutarı GSM OPERATÖRÜ hizmet bedeli olarak mahsup edecek ve söz konusu hizmet bedelini ÜYE İŞ YERİ ne faturalayacaktır. iv. DETAY alt başlık (iii) de belirtildiği şekilde TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL den mahsup edilerek ÜYE İŞ YERİ ne faturalanan tutardan sonra kalan bakiye TAHSİLİNE ARACILIK EDİLEN BEDEL i ÜYE İŞ 8

10 YERİ nin aşağıda belirtilen hesap numarasına EFT/Havale yoluyla aktaracaktır. ÜYE İŞ YERİ Banka IBAN No: TR VERGİLER 8.1. Bu Sözleşme ve Ekleri nden doğan ve Mad de 22.3 ( Sözleşme ve Eklerindeki Değişiklikler ) kapsamındaki değişiklikler sebebiyle ileride doğabilecek ve Sözleşme kapsamında ÜYE İŞ YERİ tarafından verilmiş ya da ileride verilecek her türlü senet, çek, teminat mektubu ve sair kıymetli evraka ait doğmuş ya da ileride doğacak her damga vergisi ve benzeri vergi, resim ve harçlar ÜYE İŞ YERİ tarafından ödenecektir. ÜYE İŞ YERİ, bu yükümlülüğünü tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirdiğine ilişkin olarak DETAY ın yeterli bulacağı bir belgeyi sunacaktır ÜYE İŞ YERİ, damga vergisi ve sair her türlü vergi, harç, fon ve sair masrafl arı tam ve eksiksiz olarak ve zamanında ödememesi nedeniyle DETAY ın doğacak her türlü zarar ziyanından sorumlu olacak ve DETAY ın bu sebeple doğmuş veya doğacak her türlü zarar ve ziyanını DETAY ın ilk talebiyle birlikte, derhal, nakden, defaten ve peşin olarak DETAY a ödeyecektir. 9. GARANTİ 9.1. Genel Garanti TARAFLAR dan her biri: i. İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek hak ve yetkisine sahip olduğunu; ii. Hali hazırda bu Sözleşme ve Eklerinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini ve taahhütlerini Sözleşme hüküm ve şartlarına uygun olarak tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirmesini engelleyecek nitelikte herhangi bir haciz, dava, ihtiyati tedbir vb. yasal işleme ve soruşturmaya konu olmadığını ve herhangi bir sözleşme, anlaşma vb.ye taraf olmadığını ve olmayacağını; garanti, kabul ve beyan eder ÜYE İŞ YERİ: i. İşbu Sözleşme ve Eklerinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için alınması gereken ulusal ya da uluslararası tüm izin, lisans, ruhsat ve muvafakatname vb. aldığını ve Sözleşme nin yürürlükte kaldığı süre boyunca bulunduracağını; ii. Bu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetin ve bunların kullanımı, satışı, pazarlanması ve devrinin üçüncü şahıslardan mülkiyet ve FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKKI dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir hakkını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini; iii. Hesaplarını doğru ve eksiksiz tutacak ve ayrıca bu Sözleşme nin ve her türlü ticari faaliyetinin ifası ile ilgili doğru ve eksiksiz kayıtlar tutacağını, bu Sözleşme de belirtilen diğer kayıt tutma koşulları saklı kalmak üzere, ÜYE İŞ YERİ, tüm bu kayıtları bu Sözleşme nin fesih tarihinden itibaren en az beş (5) yıl süre ile muhafaza edeceğini, bu beş (5) yıllık sürede önceden DETAY ın yazılı onayını almadan bu kayıtları imha etmeyeceğini ve bu beş (5) yıllık dönemde talep üzerine bu kayıtları (ÜYE İŞ YERİ nin her türlü üçüncü şahsa karşı olan gizlilik yükümlülüğüne tabi olarak) DETAY tarafından incelenmek ve çoğaltılmak üzere hazır hale getireceğini; garanti ve beyan eder ÜYE İŞ YERİ, Sözleşme kapsamında, ifa edeceği her bir Hizmet in: i. Ek 2 de belirtilen Şartname ye uygun olduğunu; ii. En yüksek kalitede ve profesyonel standartlarda olduğunu; iii. Tarafından üstlenilen ya da TARAFLAR arasında kararlaştırılan her türlü amaca uygun olduğunu; iv. Hatadan ari olduğunu; 9

11 v. Yürürlükteki tüm kanun ve ilgili tüm mevzuata uygun olduğunu; vi. Tüm geçerli ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğunu vii. Yeterli sayıdaki işin uzmanı ve eğitimli personeli tarafından, özen ve ihtimamla ve uzman ya da deneyimli bir hizmet sağlayıcısından beklenecek yüksek kalite standartlarında yerine getirileceğini; kabul, garanti ve beyan eder. 10. RAPORLAMA ve DENETLEME Raporlama DETAY tarafından talep edilmesi halinde, ÜYE İŞ YERİ, elektronik olarak; Yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili riskleri ve tehditleri (kalite, teslim, sağlık ve güvenlik, iş devamlılığı vb. konular dahil olmak üzere) Herhangi bir belirlenmiş düzeltici aksiyon programıyla ilgili ilerlemeleri, Denetim bulguları sonucunda istenebilecek, düzeltici aksiyonlarla ilgili ilerleme raporlarını, içeren resmi raporunu DETAY a gönderecektir Denetim DETAY, ÜYE İŞ YERİ nin işbu Sözleşme ve Eklerine uyup uymadığını tetkik ve kontrol edebilmek için, Sözleşme konusu HIZMET ile sınırlı olmak üzere, önceden haber vermek kaydıyla, mesai saatleri içerisinde, ÜYE İŞ YERİ nden gerekli her türlü evrakın gösterilmesi isteminde bulunabileceği gibi, yerinde kontrol veya ÜYE İŞ YERİ nin personelinin DETAY personeline eşlik etmesi suretiyle kontrol etmek hakkına da sahiptir. Böyle bir durumda ÜYE İŞ YERİ, kendisinden istenen belgeleri derhal göstermek ve gerekli her türlü bilgiyi DETAY a ya da onun görevlendirdiği personeline derhal temin ve teslim etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda ÜYE İŞ YERİ, DETAY a Sözleşme ve Ekleri ile ilgili her türlü kayıt, ekipman ya da tesislere erişim hakkı (kayıtların kopyasını alma hakkı dahil) tanımak ve DETAY ya da onun personeline gerekli her türlü desteği vermekle yükümlüdür. 11. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DETAY tarafından ya da DETAY adına Tedarikçi ye temin edilmiş her türlü malzeme, belge ve bilgi kapsamındaki tüm FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DETAY a ait olacak ve bu Sözleşme ve Ek lerinde yer alan hiçbir hüküm ÜYE İŞ YERİ ne bu FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI kapsamında hiçbir hak, mülkiyet hakkı ya da menfaatin vb. devredildiği anlamında yorumlanmayacaktır. 12. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TAZMİNİ Madde 14 te ( Gizlilik ) düzenlenmiş bulunan gizlilik yükümlülüğü her türlü FİKRİ MÜLKİYET HAKKI için tümüyle geçerlidir ÜYE İŞ YERİ, bu Sözleşme kapsamında tedarik edilen HIZMET in tedariki, kullanımı, tasarrufu, ithali ya da zilyetliğinin herhangi bir kişinin haklarını ( FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI dahil olmak üzere) ihlal ettiği iddiaları ya da bu tür iddialar ile alınan aksiyonlar sonucunda ya da bunlarla bağlantılı olarak DETAY ve görevlileri, çalışanları, danışmanları, iştirakleri, ajansları, yüklenicileri, halefl eri ve vekillerinin ( TAZMİN EDİLEN TARAFLAR ) tümü ya da bir kısmının maruz kaldığı ya da katlandığı herhangi bir tazminat talebi karşısında, TAZMİN EDİLEN TARAFLAR ı, (her türlü avukatlık ve yargılama giderleri de dahil olmak kaydıyla) tüm maliyet ve masrafl arı kendisine ait olmak üzere, tümüyle tazmin edecek, savunacak ve söz konusu zarardan ari tutacaktır M adde 12.2 yi sınırlamadan, herhangi bir TALEP ya da eylemin DETAY ın Dokümantasyon veya HİZMET üzerindeki tasarruf hakkına engel olması ya da halel getirmesi halinde, ÜYE İŞ YERİ maliyeti ve masrafı kendisine ait olmak üzere ve DETAY ın kendi seçimine göre: 10

12 i. DETAY ın yararına olacak şekilde, Dokümantasyon veya Hizmet i içeriği bu Sözleşme hüküm ve koşullarına uygun olarak engelsiz ve hasarsız bir biçimde kullanmaya ve ilgili HIZMET ten yararlanmaya devam etme hakkını temin edecek ya da ii. İhlale sebep olan Dokümantasyon ve HİZMET i değiştirerek ihlal etmeyecek bir niteliğe kavuşmasını sağlayacak, ancak şu şartla ki, bu tür değişikliklerin ÜYE İŞ YERİ ve DETAY arasında kararlaştırılan Şartname ye ve Sözleşme ve Ekleri ne uygun olması ve makul bir sürede yapılması şartı gerekmekte ya da iii. DETAY ın envanterinde yer alan her türlü ihlal edici Hizmet ÜYE İŞ YERİ ne iade edilecek ve/veya durdurulacak ve DETAY tarafından, ihlale sebep olan Hizmet için yapılan tüm ödemeler, masrafl ar ve maruz kalınan maliyetler DETAY a nakden, defaten ve peşin olarak iade edilecektir ÜYE İŞ YERİ nin işbu Sözleşme kapsamında tazmin edeceği (her biri TAZMİN EDİLEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TALEBİ ) ve herhangi bir üçüncü şahıs tarafından DETAY a, onun yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, temsilcileri, taşeronları, kanuni halefl eri ya da varislerine karşı (her biri TAZMİN EDİLEN TARAF ) bir üçüncü şahıs tarafından bir TALEP te bulunulması halinde, DETAY, d urumu derhal ÜYE İŞ YERİ ne bildirecek ve ÜYE İŞ YERİ nin bu TALEP e ilişkin savunmasından her zaman makul surette memnun kalması koşulu ile: i. Bu TALEP e ilişkin savunmanın kontrolü için DETAY a izin verecek ve ii. Masrafl arı ÜYE İŞ YERİ ne ait olmak üzere, DETAY a bu tür iddialara karşı savunma konusunda makul destek sağlayacaktır ÜYE İŞ YERİ nin TAZMİN EDİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TALEBİ savunmasını üstlenmesi halinde, ÜYE İŞ YERİ: Derhal ve her halükarda DETAY ın Madde de belirtilen bildirim tarihinden itibaren beş (5) gün içinde, her bir TAZMİN EDİLEN TARAF a savunmayı üstlendiğini bildirecektir; Her zaman DETAY ın ve TAZMİN EDİLEN TARAFLAR ın menfaatlerini ve itibarını göz önünde bulunduracaktır; Her türlü müzakere, uzlaşma, sulh ya da dava ile ilgili olarak TAZMİN EDİLEN TARAF a danışacak ve TAZMİN EDİLEN TARAF a bilgi verecektir ve DETAY ve TAZMİN EDİLEN TARAF ın önceden yazılı onayını almadan, ÜYE İŞ YERİ tarafından ödeme yapılmasından başka bir çözüm sunulmasını gerektiren TAZMİN EDİLEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TALEBİ nin yerine getirilmesine yönelik olarak herhangi bir sulh ya da uzlaşma gerçekleştirmeyecektir ÜYE İŞ YERİ nin Madde uyarınca TAZMİN EDİLEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TALEBİ ne ilişkin savunmayı üstlenmemesi halinde, DETAY uygun bulacağı bir şekilde TAZMİN EDİLEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TALEBİ ne yönelik savunma yapabilir ve ÜYE İŞ YERİ, bu TALEP ile ilgili olarak DETAY ı tazmin edecektir. 13. VERİ KORUM A Madde 14 ( Gizlilik ) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ÜYE İŞ YERİ, DETAY adına işleyebileceği her türlü kişisel veri ve/veya bilginin her zaman aşağıdaki kanunlara ve yönetmeliklere ve ileride yürürlüğe girecek diğer her türlü veri koruma mevzuatı ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını garanti ve taahhüt eder Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Telekomünikasyon Kurumu nun hazırladığı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumu nun hazırladığı Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Ayrıca ÜYE İŞ YERİ, DETAY adına işleyebileceği her türlü kişisel veri ve/veya bilgi ile ilgili olarak: Tüm kişisel veri ve/veya bilgiyi gizli tutmayı; işlenen gizli veri ve/veya bilgiyi sadece Sözleşme nin ifası için 11

13 kullanmayı ve bu gizli veri ve/veya bilgiyi DETAY ın önceden yazılı onayını almadan ifşa etmemeyi ya da üçüncü şahıslara transfer etmemeyi ve Sadece DETAY ın talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi ve ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun taleplerini karşılamak için ya da bu tür bir transfer ya da teknik veri işleme konusunda DETAY ı ilgilendiren herhangi bir ihtilaf nedeniyle makul surette gerekli görülen dokümantasyonu, bilgileri ve diğer desteği DETAY a vermeyi ve DETAY ile tam işbirliği yapmayı ve Bu kişisel verileri ve/veya bilgileri, özellikle verinin ve/veya bilginin bir şebeke üzerinden transmisyonunun gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da erişime karşı ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve almaya devam etmeyi ve buna ilaveten, DETAY tarafından talep edilen güvenlik tedbirlerine tam ve eksiksiz olarak uymayı ve ÜYE İŞ YERİ nin işbu Sözleşme ve özellikle bu Madde 13 ten kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla, DETAY a ÜYE İŞ YERİ nin tesislerine, bilgisayarlarına ve sair bilgi sistemlerine erişim hakkı vermeyi ve ÜYE İŞ YERİ nin Avrupa Birliği dışında bir ülkede kurulmuş olması halinde, Tedarikçi nin ayrıca, Avrupa Birliği mevzuatı da dahil olmak üzere, kurulu olduğu ülkede uygulanan kişisel veri ve bilgilerin kullanımı ve korunması ile ilgili tüm mer i mevzuata uyacağını; kabul, garanti, beyan ve taahhüt eder Tedarikçi, Madde 13 de belirtilen yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan ya da bu tür bir ihlalden münhasıran sorumlu olup söz konusu ihlal sonucunda ortaya çıkan her türlü zarar, dava, talep ya da kovuşturma vb karşısında münhasıran sorumlu olup; DETAY ı tam ve eksiksiz olarak tazmin edecektir. 14. GİZLİLİK TARAFLAR,.../.../... tarihinde imzalamış oldukları ve bu Sözleşme nin eki (EK-3) ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Sözleşmesi nin hükümleri ile bağlıdır. Bu Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse ve/veya feshedilse dahi, Gizlilik Sözleşmesi ve hükümleri aynen geçerli ve yürürlükte kalacaktır TARAFLAR dan herhangi biri (Madde 14 İfşa Eden TARAF ) tarafından, diğer TARAF a (Madde 14 Alan TARAF ) ifşa edilen, sağlanan ya da erişilebilir kılınmış olan her türlü GİZLİ BİLGİ ile ilgili olarak, Alan TARAF, İfşa Eden TARAF a: İfşa Eden TARAF ın ifşa ettiği tüm GİZLİ BİLGİ leri gizli tutmayı; İfşa Eden TARAF ın ifşa ettiği GİZLİ BİLGİ leri, yetkisiz erişimi, imha ve kayıpları önlemeye yönelik makul teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini kullanmak suretiyle emin ve güvenli bir yerde tutmayı; İfşa Eden TARAF ın önceden yazılı onayını almadan, bu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme sürecine dahil olan ve bu amaçla GİZLİ BİLGİ leri bilmesi gereken çalışanları, temsilcileri, danışmanları ya da taşeronları dışında, İfşa Eden TARAF ın ifşa ettiği GİZLİ BİLGİ leri tümüyle ya da kısmen olsun başka herhangi bir kişiye ifşa etmemeyi ve İfşa Eden TARAF ın ifşa ettiği GİZLİ BİLGİ leri sadece bu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanmayı ve kendi menfaati ya da herhangi bir üçüncü şahsın menfaati için kullanmamayı; taahhüt eder TARAFLAR dan her biri İfşa Eden TARAF ın ifşa etmiş olduğu GİZLİ BİLGİ nin gizli niteliğini ve bu Madde 14 (Gizlilik) hükümlerini tüm ilgili çalışanlarının, temsilcilerinin, danışmanlarının ve taşeronlarının bilmesini sağlamayı ve bu Madde 14 (Gizlilik) hükümlerine sınırlama getirmeden, çalışanlarının, temsilcilerinin, danışmanlarının ve taşeronlarının Madde 14 (Gizlilik) hükümlerine uymasını temin etmek için zaman zaman gerekli olabilecek tüm işlemleri yapmayı diğer TARAF a taahhüt eder M adde 14.2 ve 14.3 Hükümleri: giren; Madde 14 (Gizlilik) hükümleri ihlal edilmeden zaten kamuoyunun bilgisinde olan ya da kamuoyunun bilgisine Zaten hiçbir kısıtlama olmaksızın Alan TARAF ın İfşa eden TARAF tan aldığı tarihten önce, ifşaatı ile ilgili 12

14 hiçbir kısıtlama olmaksızın, sahip olduğu; Söz konusu bilgiyi yasal yollarla elde etmiş olan ve ifşa etmesini kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan üçüncü bir şahıstan alınan ya da İfşa Eden TARAF ın ifşa ettiği herhangi bir GİZLİ BİLGİ ye erişim olmaksızın bağımsız olarak geliştirilen bilgilere uygulanmayacaktı r Madde 14.2 ve 14.3 Hükümleri GİZLİ BİLGİ nin: İfşasının bunları istemeye yetkili mahkeme, devlet dairesi veya idari makamlarca (böyle bir durumda Alan TARAF, ı fşa eden TARAF a bu konu ile ilgili yazılı bir ihbarda bulunacak ve söz konusu ifşa mümkün olduğunca makul surette gizlilik korumasına tabi olarak yapılacaktır); Veya geçerli yasa, tüzük veya yönetmeliklerce talep edildiğinde ve bu talebin yukarıda sayılanlarca yapılmış olması şartıyla, GİZLİ BİLGİ nin Alan TARAF ça ifşasını engellemek için uygulanmayacaktır ÜYE İŞ YERİ, kendisi ve kanuni temsilcileri ve vekilleri yöneticileri, danışmanları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm personel ve hizmet ve/veya vekalet ilişkisi içinde olduğu üçüncü şahısların bu maddede belirtilmiş olan Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine aykırı davranması halinde DETAY ın buna bağlı olarak uğradığı ya da uğrayacağı her türlü zararı nakden ve defaten ve peşin olarak tazmin etmekle yükümlüdür. 15. SÜRE VE YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren on iki (12) ay süre ile yürürlükte kalacaktır İşbu Sözleşme, TARAFLAR dan herhangi biri tarafından, maddede belirtilen Sözleşme süresinin hitamından en az otuz (30) gün önce noter marifeti ile feshi ihbarda bulunulmadığı takdirde, on iki (12) aylık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir. 16. MÜCBİR SEBEPLER İşbu Sözleşme de aksi belirtilmediği takdirde, TARAFLAR dan hiç biri, Madde 16.2 hükümlerine uyması koşuluyla, ihlal veya gecikmenin MÜCBİR SEBEP nedeniyle meydana gelmesi durumunda, bu Sözleşme ye tabi yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememekten veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yaşanan gecikmelerden dolayı, diğer TARAF a karşı sorumlu olmayacaktır MÜCBİR SEBEP e maruz kalan TARAF; İşbu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede başarısızlık veya gecikmeye neden olabilecek koşulların farkına varır varmaz, bunu derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirmesi; MÜCBİR SEBEP oluşmadan önce bilinen tüm hususları göz önüne alarak, makul olarak alması gereken ancak almadığı tedbirleri almış olsaydı bile MÜCBİR SEBEP in etkilerinden kaçınamayacak durumda olması ve İşbu Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmede uğradığı başarısızlık veya gecikmenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini mümkün olduğu kadar süratle normale döndürmesi, koşuluyla yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır Yukarıdaki hükme rağmen, TARAFLAR dan hiçbiri aşağıdaki durumlarda MÜCBİR SEBEP in vuku bulduğunu iddia edemez: İlgili TARAF ın hatası ya da ihmali sonucu oluşan eylemler ya da koşullar; İş gücü, malzeme ya da altyapı hizmeti eksikliği ya da fiyat artışı; TARAFLAR dan herhangi birinin taşeronunun ve/veya üçüncü şahıs tedarikçisinin MÜCBİR SEBEP halinden 13

15 kaynaklanmayan bir nedenle yol açtığı gecikmeler; ÜYE İŞ YERİ nin üçüncü şahıs tedarikçilerinin HİZMET in testi, kullanımı ve tedariki gerekli teknolojiyi geliştirememesi ÜYE İŞ YERİ, mümkünse, bu Sözleşme uyarınca HİZMET i sağlamaya devam etmesi için, MÜCBİR SEBEP ten etkilenen veya MÜCBİR SEBEP e maruz kalan ÜYE İŞ YERİ kaynaklarının tahsisinde DETAY a kıyasla başka bir kişi veya MÜŞTERİ ye öncelik tanımayacaktır MÜCBİR SEBEP in gerçekleşmesi halinde TARAFLAR bir araya gelerek, bu Sözleşme nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. TARAFLAR ın görüşmeye başladıkları tarihten itibaren on beş (15) gün içinde bir anlaşmaya varamaması halinde, TARAFLAR dan herhangi biri bu Sözleşme yi tek tarafl ı olarak her zaman feshetme hakkına sahiptir. 17. SÖZLEŞME NİN ASKIYA ALINMASI VE FESİH Madde 16 (MÜCBİR SEBEPLER) hükümleri saklı kalmak üzere, DETAY, ÜYE İŞ YERİ nin bu Sözleşme, Ekler i veya Ek Protokol kapsamındaki yükümlülüklerini hiç ya da Sözleşme, Ekler i ve/veya Ek Protokol de tanımlandığı şekilde yerine getirmemesi ya da yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ÜYE İŞ YERİ ne durumu yazılı olarak bildirerek on (10) gün içinde söz konusu aykırılığın giderilmesini ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep edebilir. ÜYE İŞ YERİ nin, yukarıda belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da aykırılığı gidermemesi halinde, DETAY bu Sözleşme yi veya Ek Protokol ü derhal ve tek tarafl ı olarak başkaca hiçbir ihtar ya da ihbara ve hükme gerek kalmaksızın kısmen veya tamamen feshetmek hakkına sahiptir DETAY aşağıda belirtilen hallerin mevcudiyeti halinde işbu Sözleşme yi ve/veya ilgili Ek Protokol ü derhal ve tek tarafl ı olarak herhangi bir süre vermeksizin derhal, kısmen veya tamamen feshetmek hakkına sahiptir. i. ÜYE İŞ YERİ nin Madde 5 hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, ii. ÜYE İŞ YERİ nin Madde 5.3 kapsamındaki yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirm emesi, iii. Madde 22.1 hükümlerine aykırı olarak Tedarikçi tarafından izinsiz bir devir veya temlik işlemi yapılması Aşağıdaki hallerde işbu Sözleşme herhangi bir ihtar ya da ihbara ve hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden münfesih addolunur: i. ÜYE İŞ YERİ nin ifl as etmesi, konkordato ilan etmesi; ii. ÜYE İŞ YERİ nin hükmi şahsiyetinin sona ermesi, mal varlığının tamamının veya tamamına yakın bir kısmının satılması, devredilmesi veya bunlara el konulması; iii. ÜYE İŞ YERİ nin aleyhine bu sözleşme konusu HİZMET i yerine getirmesini engelleyecek yoğun icra takibi, haciz ve muhafaza işlemi yapılması veya ÜYE İŞ YERİ aleyhine olan bu işlemler nedeniyle DETAY marka ve imajına zarar gelme ihtimali bulunduğunun DETAY tarafından değerlendirilmesi ÜYE İŞ YERİ Ortaklık Yapısı Değişiklikleri: ÜYE İŞ YERİ nin ortaklık yapısının herhangi bir sebeple değişmesi veya hisse yapısında herhangi bir değişiklik olması halinde, durumu derhal ve en geç ilgili değişikliğin yapıldığı gün itibariyle yazılı olarak DETAY a bildirecektir. Bu durumda DETAY, tek tarafl ı olarak ve serbestçe yapacağı değerlendirme sonucunda; i. Bu Sözleşme yi herhangi bir bedel ödemeksizin, derhal ve tek tarafl ı olarak feshetme ya da ii. Bu Sözleşme yi aynı şartlar dairesinde devam ettirip ettirmeyeceğini tek başına belirlemek hakkına sahiptir TARAFLAR, yedi (7) gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile bu Sözleşme yi herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ve sebep göstermeksizin, her zaman ve tek tarafl ı olarak kısmen veya tamamen feshetme hakkına sahiptir. 14

16 18. FESHİN SONUÇLARI İşbu Sözleşme nin herhangi bir sebeple sona ermesi veya TARAFLAR dan herhangi biri tarafından feshedilmesi durumunda; TARAFLAR dan herhangi birinin, diğer TARAF ın zilyetliğinde olan, diğer TARAF ın FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI nı ya da GİZLİ BİLGİLER ini taşıyan ya da içeren tüm malzemeler, imha edilecek ya da ilgili TARAF ın talebiyle derhal ilgili TARAF a iade edilecektir; Feshe kadar tahakkuk eden haklar ve yükümlülükler ya da fesihten sonra yürürlüğe gireceği ya da fesihten sonra yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirlenen her türlü hak ve yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, TARAFLAR ın işbu Sözleşme den kaynaklanan tüm diğer hakları ve yükümlülükleri kendiliğinden sona erecektir Sözleşme nin DETAY tar afından Madde 17.1, Madde 17.2, Madde ve Madde 17.4 hükümleri gereğince feshi veya iptali sebebiyle ÜYE İŞ YERİ DETAY dan hiçbir hak, alacak, kâr kaybı, tazminat vb. nam ve ad altında herhangi bir TALEP TE de bulunmayacaktır. Böyle bir durumda, DETAY; maruz kaldığı her türlü gider, masraf dahil, kâr kaybı vb. kayıpları, ÜYE İŞ YERİ nden nakden ve defaten tazmin etmek hak ve yetkisine sahiptir Sözleşme nin veya Ek Protokol ün, DETAY taraf ından Madde 17.5 hükmü gereğince kısmen veya tamamen fesih veya iptal edilmesi durumunda fesih veya iptal edilen bölümle ilgili Tedarikçi, söz konusu fesih tarihine kadar yerine getirdiği edimler dışında, Sözleşme nin ifa edilmemiş kısmı ile ilgili olarak DETAY dan hiçbir nam ve ad altında herhangi bir TALEP te bulunmayacağı gibi; Sözleşme nin bu Madde kapsamında DETAY tarafından feshedilmesi sebebiyle DETAY dan hiçbir hak, alacak, kâr kaybı, tazminat vb. nam ve ad altında herhangi bir TALEP te de bulunmayacaktır. 19. DELİL SÖZLEŞMESİ TARAFLAR, bu Sözleşme den doğabilecek ihtilafl arda TARAFLAR ın usulüne uygun tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile DETAY ın mikrofilm, mikrofis ve bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmalar ve bildirimlerinin HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, DETAY ın kayıtlarına karşı her türlü itiraz etme ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 20. TEBLİGAT Bu Sözleşme ve ekleri uyarınca ya da bu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak gönderilecek her türlü ihbar, talep, tebligatlar, bildirimler ve diğer yazışmalar yazılı olarak yapılacak ve alıcı TARAF ın normal bir iş gününde ve normal mesai saatlerinde, i. Kurye ile gönderildiğinde teslim edilme anında; ii. Yetkili imza karşılığı elden gönderildiğinde teslim edilme anında ya da alıcı TARAF a teslim edilmiş sayılır. iii. Aşağıda belirtilen adreslere veya TARAFLAR ın Madde 20 uyarınca bildireceği diğer adreslere iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile gönderildiğinde İşbu Sözleşme nin ifası ile ilgili rutin yazışmalar elektronik posta ile yapılabilir. Ancak, TARAFLAR elektronik posta ile gönderilen yazışmaların Madde 21 de belirtilen amaçlarla yazılı bir tebligat, ihbar, bildirim yerine geçmeyeceğini ve geçerli olmayacağını kabul ederler TARAFLAR, aşağıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve belirtilmekte olan elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaraları olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı TARAF a adres değişikliğinin gerçekleştiği gün yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. 15

17 DETAY a yapılması halinde; ÜYE İŞ YERİ ne yapılması halinde; DETAY TELEKOM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak Plaza No , Maltepe, İstanbul Tel: (216) Faks: (216) E-posta: dikkatine bilgisine Tel: Faks: E-posta: dikkatine bilgisine 21. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN HALİ İşbu Sözleşme, Türk Hukuku na tabi olacak ve Türk Kanunları na ve Türk Hukuk kurallarına göre yorumlanacaktır İşbu Sözleşme ve Ekleri nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından, sona ermesinden veya feshinden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır 22. SAİR HÜKÜMLER Devir ve Temlik: ÜYE İŞ YERİ, DETAY ın yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri ya da veya işbu Sözleşme yi, ya da Sözleşme den kaynaklanan hak ve alacakları herhangi bir üçüncü gerçek ya da tüzel kişiye devir ya da temlik edemez. DETAY, her zaman ve ÜYE İŞ YERİ nin yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun Sözleşme konusu işleri ya da veya işbu Sözleşme yi, ya da Sözleşme den kaynaklanan hak ve alacakları herhangi bir DETAY Grup Şirketi ne devir ya da temlik edebilir Feragat: DETAY ın bu Sözleşme den kaynaklanan haklarını kullanmaması, Sözleşme nin herhangi bir hükmünün DETAY a sağlamış olduğu haklardan açıkça vazgeçildiği DETAY tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece; DETAY ın sahip olduğu hakları kullanmaktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz Sözleşme ve Eklerindeki Değişiklikler: Aksi bu Sözleşme ve Ekleri nde belirtilmedikçe, bu Sözleşme ve Ekleri nde yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler TARAFLAR arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenecek olup; bu ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren bu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz parçası olacaktır Aleniyet: Madde 14 kapsamında ÜYE İŞ YERİ, DETAY ın önceden yazılı izni olmaksızın ve tek başına bu Sözleşme ve/veya Sözleşme hüküm ve şartlarıyla veya Sözleşme konusu HİZMET le ilgili herhangi bir kamuoyu duyurusu yapmayacak, görsel ve yazılı basına herhangi bir açıklamada bulunmayacak, basın bülteni yayınlamayacak ve çalışanlarının, temsilcilerinin, danışmanlarının ve taşeronlarının da sayılan eylemleri yapmamasını temin edecektir. İşbu Sözleşme ve Sözleşme konusu HİZMET le ilgili olarak düzenlenecek basın toplantıları, röportaj ya da görsel, sanal ve yazılı basın ile yapılacak her türlü görüşme, televizyon çekimi vb. organizasyonlar, tarih, saat, konu, içerik, gündem, katılımcılar vb. tüm ve her türlü detayları ile TARAFLAR ca karşılıklı olarak belirlenecek ve TARAFLAR ın belirledikleri ve birbirlerine yazılı olarak bildirdikleri yetkili/yetkililer söz konusu organizasyonlara TARAFLAR ı temsilen katılacaklardır. TARAFLAR dan hiçbiri, diğer TARAF ın yokluğunda Hizmet le ilgili hiçbir organizasyon yapamaz ve hiçbir organizasyona katılamaz. 16

18 22.5. Sözleşme nin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, TARAFLAR arasında Sözleşme konusu ile ilgili olarak yapılan anlaşmanın tamamını teşkil eder ve her iki TARAF ça yazılı ya da sözlü olarak yapılmış olan tüm diğer anlaşmaların yerine geçer Yürürlükte Kalma: İşbu Sözleşme nin veya Ek Protokol ün her ne sebeple olursa olsun feshi, TARAFLAR ın bu Sözleşme den kaynaklanan ya da kanunlarca ya da hak ve nesafet kurallarıyla tanınan diğer hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecektir. Söz konusu fesih, TARAFLAR dan herhangi birinin doğmuş olan hakları ya da yükümlülüklerinin, Ek:1 (Tanımlar), Ek:9 (Gizlilik Sö zleşmesi), Madde 1.3 (Önc elik Sıralaması), 9 (Garanti Sü resi ve Şartları), 11 (FİKRİ VE SINA İ MÜLKİYET HAKLARI), 12 (FİKRİ VE SINAİ MÜLKİY ET HAKLARI Tazmini), 14 (Gizlilik), 21 (Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık ların Halli), 22.2 (Feragat), 22.4 (Aleniyet), 22.5 (Sözleşmenin Bütünlüğü), 22.6 (Yürürlükte Kalma) dahil, Sözleşme nin veya Ek Protokol ün, fesih halinde ya da fesihten sonra yürürlüğe gireceği ya da yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirtilen hükümlerinin yürürlüğe girmesini ya da yürürlükte kalmasını etkilemeyecektir Yorum: İşbu Sözleşme de (kapsam aksini gerektirmedikçe): Ekler (zaman zaman değişiklik yapılmış olan) bu Sözleşme nin bir parçasını oluşturacak ve işbu Sözleşme ye yapılan tüm atıflar, Ekleri de içerecektir; İşbu Sözleşme de bir Ek e yapılan atıf, bu Sözleşme nin ilgili Ek inin mevcut versiyonuna yapılmış sayılacaktır; İşbu Sözleşme deki başlıklar sadece kolaylık olması için konulmuştur ve herhangi bir amaçla bu Sözleşme nin bir parçasını oluşturmayacak ya da yorumlanmasını etkilemeyecektir; Tekil sözcükler çoğullarını ve çoğul sözcükler tekillerini kapsar; Herhangi bir cinsiyet kullanımı diğer cinsiyetleri de kapsar; Herhangi bir kanun, yönetmelik, direktif, tüzük, yasal hüküm ya da ikincil mevzuata ( Mevzuat ) yapılan her türlü atıf (kapsam aksini gerektirmedikçe) zaman zaman üzerinde değişiklik yapılan ve yürürlüğe giren mevzuata ve bu mevzuatı yeniden yürürlüğe koyan ya da bu mevzuatla (değişiklik yapılarak ya da yapılmadan) birleştirilen mevzuata yapılmış sayılacaktır ve Dahil, dahil etmek, özellikle sözcükleri ya da benzeri ifadeler, örnekleme amacıyla kullanılmış olarak yorumlanacaktır ve bu sözcüklerden önce gelen sözcüklerin anlamını sınırlandırmayacaktır Kopyalar: İşbu Sözleşme, istenilen sayıda kopya halinde imzalanabilir ve kopyalar, imzalanıp teslim edildiğinde orijinal suret niteliği kazanacaktır ve tüm kopyalar birlikte bir ve aynı resmi belgeyi oluşturacaktır. İşbu Sözleşme, yirmi iki (22) Madde ile üç (3) adet Ek ten oluşmakta olup; bir (1) asıl nüsha olarak TARAFLAR ın usulüne uygun olarak yetkilendirmiş temsil ve ilzama yetkili imza yetkilileri tarafından tanzim ve imza edilmiş; bir asıl nüsha DETAY a ve bir fotokopisi ise ÜYE İŞ YERİ ne teslim edilmiştir. DETAY TELEKOM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adına; İmza İsim İmza İsim Unvan Unvan adına; İmza İsim Unvan İmza İsim Unvan 17

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

PAY2PHONE ÖDEME SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE ÖDEME SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE ÖDEME SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 31.12.2015 e kadar geçerli olacak Avea Kurumsal APN Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İşbu Taahhütname (bundan böyle Taahhütname olarak anılacaktır.), TURKCELL Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim Turkcell İletişim Hizmetleri

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Tek Yönlü Uzun Numara Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır).. adresinde mukim (bundan böyle Firma olarak anılacaktır) ile Turkcell Plaza

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ Bu sözleşme Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:150 Sinerji Plaza Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, Sinerji Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Yeni M2M İnternet Paketleri Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

SÖZLEŞME. . Ve HiVale her biri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME. . Ve HiVale her biri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır. SÖZLEŞME İşbu sözleşme bir taraftan merkezi 4. Levent Sanayi Sitesi Beyazıt Cad. No:15./ İstanbul adresinde bulunan GURU BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle Hivale olarak

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan;

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan; HİZMET SÖZLEŞMEMİZ MADDE 1 - TARAFLAR 1.1 Fethiye Mah. Sanayi Cad. No: 263 İç kapı : 24 Nilüfer / BURSA adresinde mukim Air Fiber İnternet ve İletişim Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti Telefon : +90 (224)

Detaylı

ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ

ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Barış Mah. Birlik Sanayi Sit. Birlik 2 İş Merkezi. Kat: 3 No: 353 PK: 34520 Beylikdüzü İstanbul, Türkiye adresinde mukim

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 05.09.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Flyer Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Toplu Satış Teklifleri Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ IoT/M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ IoT/M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 CRM Uygulaması, OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI TİC. LTD. ŞTİ. nın lisanslı bir iş uygulamasıdır. OFİSASSİST olarak anılacaktır. 1.2 Cihaz ve yazılım uygulamalarını

Detaylı