T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Eylül 1999 PAZAR Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/ Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/7/1999 tarihli ve OAGY-I/3417 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. R.ONAL Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakanı M. KEÇECİLER Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı E. S. GAYDALI Devlet Bakanı F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S.TANTAN İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 11 Eylül 1999 Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 12 Eylül Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (bundan böyle "Taraflar" olarak isimlendirilecektir), İki ülke ve halkı arasındaki geleneksel dostluk ve karşılıklı fayda getiren işbirliği ilişkilerini daha da geliştirmek ve güçlendirmek arzusuyla, Birleşmiş Milletler Şartının prensiplerine uygun olarak, uluslararası barış ve işbirliğini korumanın yanı sıra, uluslararası işbirliğini arttırmak için ortaklaşa çalışarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: Madde I Taraflar arasında istişareler amacıyla bir ortak Komite oluşturulacaktır. Karşılıklı çıkarlara Komite çerçevesinde, ilişkin hususların görüşüleceği bu Ortak -Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, sırasıyla Türkiye ve Mısır'da her sene bir kez bir araya gelecekler. -Tarafların yüksek düzeyli memurları, her sene iki kez sırasıyla Türkiye ve Mısır'da istişarelerde bulunacaklardır. Söz konusu istişarelerin tarihleri, yerleri ve ele alınacak konular üzerinde diplomatik yollardan mutabakata varılacaktır. Madde II Birinci Madde'de değinilen istişarelerin konuları, diğer hususların meyanında, aşağıdaki hususları kapsayacaktır: a. Siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve konsolosluk işleri konularda ikili işbirliğini düzenlemeye ve derinleştirmeye yönelik meseleler, b. Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu'da güvenlik, istikrar ve işbirliğine ilişkin meseleler, c. Her iki ülkenin de taraf olduğu Çok Taraflı Anlaşmaların uygulanması, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 12 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Taraflardan herhangi biri, ihtiyaç duyulması halinde, olağanüstü toplantı yapılmasını talep edebilir. Madde III Her iki ülkenin üçüncü ülkelerdeki diplomatik ve konsolosluk misyonları düzenli temaslarda bulunacak ve ortak çıkarlara ilişkin konularda görüş teatisini güçlendireceklerdir. Madde IV Her iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcilikleri uluslararası toplantılara katılan temsilcileri, düzenli temaslarda bulunacak ve gerektiğinde, ortak çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine danışacaklardır. Madde V Bu Protokol Tarafların, Protokolün her Tarafın kendi yasal düzenlemesine göre onaylandığını karşı tarafa bildirildiği gün yürürlüğe girecektir. En son yapılan bildirim, Protokolün yürürlüğe giriş tarihi olacaktır. Bu Protokol, Taraflardan birinin Protokolü sona erdirmek istediğine dair diplomatik yollardan bildirimde bulunulmaması halinde, süresiz geçerli olacaktır. Protokolün son bulması, yukarıda değinilen bildirim tarihinden itibaren bir yıl sonra gerçekleşecektir. Bu Protokol, İngilizce, iki asıl nüsha olarak 26 Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye'de imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Adına İsmail Cem Dışişleri Bakanı Amre Moussa Dışişleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı : Protocol on Cooperation Between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the "Parties", Desirous to further develop and strengthen the traditional ' relations of friendship and mutually advantageous cooperation between the two countries and peoples, Working jointly for the safeguarding of international peace and cooperation as well as to propagate international cooperation in conformity with the principles of the Charter of tne United Nations, Have agreed as follows, Article I A Joint Committee for consultations between the Parties will be established. Within the framework of this Joint fcommittee where on matters of mutual interest will be discussed; -The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt will meet once a year alternately in Turkey and Egypt. -High ranking officials of the parties will hold Consultations twice a year, alternately in Turkey and Egypt. The dates, venues, and subject matters or such shall be agreed upon through diplomatic channels. consultations Article II The subject matters of the consultations referred to in Article I shall include, inter alia the following: a. issues concerning the organizing and deepening of their bilnteral cooperation in the political, economic, scientific, technological, cultural and consular fields. b. Issues relating to security, stability, and cooperation in Europe, the Mediterranean and in the Middle East. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 12Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 c The implementation öf Multilateral Agreements to which both countries are parties. Either Party may request, should the need arise, the holding of extraordinary meetings. Article III The diplomatic and consular missions of both countries in third countries shall maintain regular contacts and shall enhance the exchange of views on matters of mutual interest. Article IV The permanent missions of both countries to the United Nations and to other international organizations as well as their representatives attending international conferences, shall maintain regular contacts and shall, whenever necessary, consult each other on issues of mutual interest. Article V 1. This Protocol shall enter into force on the date when the parties notify each other that the Protocol has been approved in accordance with the legal procedures of each party. The date of the last notification is deemed to be the date of the coming into force of the Protocol. 2. This Protocol shall remain in force for unlimited period unless either Party terminates it by notification, through diplomatic channels. The termination shall come into effect after one year from the date of the said notification. Done at Alexandria on 26 July 1999 in two originals in the English language, both texts being equally authentic. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ISMAIL CEM MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AMRE MOUSSA MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı : Karar Sayısı: 99/ Eylül 1996 tarihinde İzmir'de yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısında imzalanan ve 7/7/1999 tarihli ve 4398 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "İzmir Antlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 30/7/1999 tarihli ve ÇEGY-III/3473 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVIT Başbakan D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakara Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı

7 12 Eylül Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 İZMİR ANTLAŞMASI Afganistan İslam Devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetleri: İlk defa 12 Mart 1977'de Türkiye'de İzmir'de İran, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan ve 1990 ve 1992'de tadil edilen İzmir Andlaşması'nın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (E1T) temel şartı olduğunu DİKKATE ALARAK; kültürel Ülkelerinin halkları arasındaki köklü tarihi ve bağların BİLİNCİNDE OLARAK; Barış ve istikrarın ekonomik işbirliğinin ön koşullarından birini oluşturduğunu TESLİM EDEREKı Amaçları ve ilkeleri, bütün halklar arasında verimli bir işbirliğinin temelini oluşturan BM Şartı'na bağlılıklarını YİNELEYEREK; EİT üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamaya AZİMLİ OLARAK; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı gelişmiş rolü ile uyumlu hale getirmeye KARARLI OLARAK; ülkelerinin ortak ihtiyaçları temelinde ve - EİT üye ülkelerini etkileyen küresel ekonomik değişimler ışığında, bölgesel ekonomik işbirliği'nin sürdürmeye olan kararlılıklarını TEYİD EDEREK; Ekonomik işbirliği Teşkilatı'nın Şartı olan İzmir Antlaşması'nın hükümlerini gözden geçirmeye KARAR VERMİŞLER, bu amaçla, gereği gibi tanzim edilen yetki belgelerini teati eden, tam yetkili temsilcilerini görevlendirmiş ve aşağıdaki maddeleri kabul etmişlerdir: MADDE-I TANIMLAR takdirde: Bu Antlaşma içinde, başka türlü kullanılmadığı a) "Teşkilat", "EİT" olarak da atıfta bulunulabilecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı anlamına gelmektedir. b) "Üye Devletler", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan Devletler anlamına gelmektedir. c) "Gözlemciler", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Gözlemcilik Statüsü verilen Devletler/Teşkilatlar anlamına gelmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı: d) "Diyalog Ortakları", EİT'nin üzerinde mutabık kalınmış müşterek ilgi alanlarında istişari ilişkiler kurduğu Devletler/Teşkilatlar anlamına gelmektedir. e) "EİT Bölgesi", Üye Devletlerin toprakları anlamına gelmektedir. f) "Antlaşma", İzmir Antlaşması anlamına gelmektedir. g) "Zirve", EİT Üye Devletleri Devlet/Hükümet Başkanlarının Toplantısı anlamına gelmektedir. h) "Bakanlar Konseyi", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Bakanlar Konseyi anlamına gelmektedir. i) "Daimi Temsilciler Konseyi", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Daimi Temsilciler Konseyi anlamına gelmektedir. ] ) "Bölgesel Planlama Konseyi", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Bölgesel Planlama Konseyi anlamına gelmektedir. k) "İhtisas Kuruluşları", üye Devletlerin kararıyla aralarında sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel alanlarda EİT Yazmanlığı ile eşgüdüm içinde yakın işbirliğini geliştirmek amacıyla, özerk yönetime ve hukuki kişiliğe sahip olacak şekilde teşkil edilen EİT organları anlamına gelmektedir. 1) "Bölgesel Kurumlar", bölge içinde mali ve ticari kolaylıklar yaratılması ve yatırımların teşviki yoluyla EİT Bölgesinin ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla kurulan, kendine yeterli bütçeye, hukuki kişiliğe ve özerk yönetime sahip, ekonomik, ticari ve mali EİT organları anlamına gelmektedir. m) "Yazmanlık", Ekonomik işbirliği Teşkilatı'nın Tahran'da kurulu bulanan Yazmanlığı anlamına gelmektedir: "merkez büro" olarak da tanımlanabilir. n) "Genel Sekreter", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri anlamına gelmektedir. o) "Evsahibi ülke/hükümet", Iran İslam Cumhuriyeti Ülkesi/Hükümeti anlamına gelmektedir. MADDE-II Teşkilat'ın hedefleri: HEDEFLER a) Sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya imkan sağlayarak koşulların geliştirilmesi ve hu temel üzerinde, bölgenin ekonomik ve sosyal potansiyellerini seferber etmek suretiyle, Üye Devletlerdeki yaşam standardının ve kalitesinin Yükseltilmesi; h) Başka bölgelerde yaşanan tecrübeler ve küresel ekonomik eğilimler de gözönünde tutularak, EİT bölgesinde ticaretin önündeki engellerin tedricen kaldırılması ve bölge içi. ve bölgeler arası ticaretin arttırılması doğrultusunda önlemler alınması; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 12 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 c) Üye devletleri n remel isteklerine uygun olarak, EİT bölgesinin, dünya ticaretinin gelişmesine ve gelişmekte olan ülkelerin özellikle de üye Devletlerin aleyhine sonuç doğuran haksız ticaret politikalarının kaldırılmasına yönelik olarak daha etkin rol almasını ve katkıda bulunmasını feminen gelişmiş ekonomik işbirliği politikası izlemek ; d) Küreselleşme sürecine daha fazla katılabilmelerini temin etmek üzere üye Devletler'in ekonomilerinin Dünya Ekonomisi ile tedricen ve yumuşak bir şekilde bütünleşmesinin sağlanması; e) Ekonomik, sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel alanlarda etkin bir bölgesel işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmanın geliştiriimesi; f) Üye Devletlerin birbirleriyle ve dış dünyayla bağlantılarını sağlayarak ulaştırma ve haberleşme altyapılarının geliştirilmesinin hızlandırılması; g) Özel sektörün ortak teşebbüs ve yatırımlar yoluyla bölgesel ekonomik kalkınmaya daha fazla katılabilmesini teminen ekonomik liberalizasyon ve özelleştirmeye özel önem verilerek kamu ve özel sektör etkinliklerinin birleşmesinin teşvik ediimesi; h) EİT bölgesinde beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik ortak programlar geliştirilmesi; i) EİT bölgesinin doğal kaynaklarının, özel olarak da enerji, kaynaklarının daha yoğun bir biçimde seferber edilmesi ve kullanılması; j) E1T bölgesinin tarımsal ve sınai potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanmasına yönelik çabaların arttırılması; k) Uyuşturucu madde kullanımının ortadan kaldırılması için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi; 1) Bölgede ekoloji ve çevre koruması alanlarında işbirliğinin kolaylaştırılması; m) EİT ile diğer bölgesel ve uluslararası teşkilatlar ve mali kuruluşlar arasında karşılıklı menfaat sağlayacak ortak faaliyetlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi; n) EİT bölgesi halkları arasında tarihi ve kültürel bağların ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi olmalıdır. MADDE-III İŞBİRLİĞİ İLKELERİ Bu Antlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel işbirliği, aşağıdaki ilke ve politikalara dayalı olarak yürütülmelidir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı: a) İşbu Antlaşma'dan kaynaklanan yükümlülüklerin i ikili ve çok taraflı vecibel erine halel getirmeyerek şekilde, karşılıklı yarar esasına dayalı olarak iyi niyetle yerine getirecek olan üye devletlerin egemen eşitliği, b) Ulusal ekonomik kalkınma uzun vadeli hedefleriyle İrtibatlandırılması, c) Üye Devletler'in ham ve dışındaki pazarlara daha kolayca gayret sarfediimesi, planlarının EİT'nın yakın ve mümkün olduğu ölçüde mamul maddelerinin EİT bölgesi girebilmelerini teminen ortak d) EİT kurumlarının, anlaşmalarının ve işbirliği düzenlemelerinin diğer bölgesel ve uluslararası teşkilatlarla çok taraflı mali kuruluşları da içererek şekilde etkin olarak kullanılması, e) Bölgese l ve küresel düzenlemelere katılımı arttırmak amacıyla, üye Devletler tarafından uyumlu bir yaklaşım geliştirilmesi için birlikte çalışılması, f) EİT içindeki kaynak ve potansiyellerin yanısıra, üye Devletler arasındaki ekonomik kalkınma farklılıkları hesaba katılarak, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen anlaşma ve düzenlemeler dikkate alınarak gerçekçi ve tedrici yaklaşımlara dayalı stratejilerin izlenmesinde üye Devletler, arasında işbirliği, g) Eğitim, bilim, teknik ve kültür alanlarında mübadeleler. MADDE-IV DEVLET/HÜKÜMET BAŞKANLARI TOPLANTISI Üye Devletler'in Devlet/Hükümet Başkanları iki yılda bir veya üye Devletler tarafından gerekli görülürse daha sık toplanacaklardır. Zirve toplantıları, BİT program ve projelerinin uygulanmasında kaydedilen gelişmeleri ve nesnel koşulları gözden geçirecek ve aynı zamanda, EİT bölgesinin ortak çıkarlarına ilişkin bölgesel ve küresel. konularda görüş alışverişi için en yüksek seviyedeki toplantı (forum) işlevi görecektir. MADDE-V EİT TEŞKİLAT YAPISI EİT'nin temel organları olarak bir Bakanlar Konseyi, bir Daimi Temsilciler Konseyi, bir Bölgesel Planlama Konseyi, bir Yazmanlık ve belirli işbirliği alanlarında kurulmuş İhtisas kuruluşları olacaktır. Bakanlar Konseyi'nin kararıyla, bölgesel kurumlar ve geçici komiteler de kurulabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 10

11 12 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 MADDE-VI BAKANLAR KONSEYİ Bakanlar Konseyi EİT'nin en yüksek politika ve karar alma organı olacaktır. Üye Devletler'in Dışişleri Bakanları veya Hükümetler tarafından atanacak Bakan seviyesindeki diğer temsilcilerden oluşur ve yılda en az bir defa ve rotasyona tabi olarak Üye Devletlerin topraklarında toplanır. Konsey'in Olağanüstü toplantıları, üye Devletlerce varılacak mutabakat çerçevesinde, üye Devletler'in topraklarında veya başka bir yerde düzenlenebilir. Bakanlar Konseyi, gerekli görüldüğü takdirde, sektör bazında veya müşterek Bakanlar toplantıları yoluyla kendi sahalarında plan ve projeler hazırlanmasını temin amacıyla diğer Bakanlara toplantı yapmalarını önerebilir. MADDE-VII DAİMİ TEMSİLCİLER KONSEYİ Daimi Temsilciler Konseyi, Bakanlar Konseyi'nin toplantıda olmadığı dönemlerde Bakanlar Konseyi adına ve onu temsilen politikalarının uygulanmasından, üye Devletler'ce karar alınmasını gerektiren hususların formüle edilmesinden, ve Bakanlar Konseyi kararlarının uygulanmasına ilişkin konularda gerekli adımların atılmasından sorumlu olan daimi bir organdır. EİT nezdinde akredite edilmiş Daimi Temsilcilerden/ Büyükelçilerden oluşur. Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını deruhte eden üye Devlet temsilcisinin başkanlığında gerekli görülen sıklıkta toplanır. MADDE-VIII BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ Bölgesel Planlama Konseyi, üye ülkelerin Planlama Teşkilatlarının başkanları ve/veya üye hükümetler tarafından belirlenecek diğer ilgili kuruluşların muadil düzeydeki temsilcilerinden oluşur ve Bakanlar Konseyinin yıllık toplantılarından önce, senede en az bir defa olmak üzere Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen devletin temsilcisinin başkanlığında Yazmanlık binasında toplanır. Bölgesel Planlama Konseyi, Teşkilatın amaçlarına ulaşmak amacıyla eylem programları geliştirmenin yanısıra, geçmişteki programların değerlendirmesini ve elde edilen sonuçları Bakanlar Konseyi'ne sunar ve bu görevi Yazmanlığın yardımıyla yerine getirir. Bakanlar Konseyi'ne, öncelikli işbirliği alanlarında bölgesel kuruluşlar ve geçici komitelerin kurulması için teklifte bulunabilir. MADD -IX YAZMANLIK 1- Yazmanlık, bir Genel Sekreter ile Teşkilatın ihtiyaç duyabileceği sayı ve nitelikte personelden oluşur. Yazmanlığın merkezi Tahran'dadır ve Bakanlar Konseyince kabul edilerek, evsahibi ülkenin Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreter arasında imzalanan Evsahibi ülke Anlaşmasının hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 12 Eylül Sayı: Genel Sekreter, üye ülkeler tarafından gösterilen ve EİT Personel Yönetmeliği'nde yer alan vasıflara, tecrübeye ve uygun koşullara sahip adaylar arasından, tekrar yenilenmeyecek 3 senelik bir dönem için Bakanlar Konseyi tarafından seçilir ve atanır. Genel Sekreter, Teşkilatın en üst idari yetkilisi sıfatıyla, Teşkilatın tüm faaliyetlerinden Bakanlar Konseyi'ne karşı sorumludur ve Büyükelçi rütbe ve statüsünü taşır. EİT'nin tüm Konseylerinin toplantılarına katılır ve bu organlar tarafından kendisine verilen bütün görevleri yerine getirir. Örgütün faaliyetleri hakkında Bakanlar Konseyi'ne yıllık bir rapor sunar. 3- Yazmanlık kadroları, Bakanlar Konseyi tarafından ihdas edilen Personel Yönetmeliği'nde yer alan koşullar ve usullere göre atanır ve yönetilirler. Bütün personel, özlük haklarını Bakanlar Konseyince kabul edilen maaş ve ödenekler çizelgelerine göre Yazmanlık bütçesinden alan tam-gün çalışan uluslararası memurlardan oluşacaktır. 4- Yazmanlığın rolü, EİT faaliyetlerinin icraatının başlatılması, koordinasyonu ve izlenmesi ile Teşkilatın toplantıları için gerekli hizmetlerin yerine getirilmesidir. Yazmanlığın işlevleri ve yapısı Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen Yazmanlık Personel yönetmeliği'ne göre yönetilir. 5- Gene l Sekreter ve Yazmanlık personeli, görevlerinin ifasında hiçbir hükümetten veya Teşkilat dışındaki hiçbir makamdan talimat almayacaklardır. Teşkilata karşı sorumlu uluslararası memur kimliklerine gölge düşürecek her türlü eylemden kaçınacaklardır. MADDE-X İHTİSAS KURULUŞLARI VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER Belirli işbirliği alanlarında ihtisas kuruluşları ve bölgesel örgütler olacaktır. Bu kuruluş ve örgütlerin sayı, nitelik ve amaçları Bakanlar Konseyi tarafından belirlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. Tüm ihtisas kuruluşları ve bölgesel örgütler, yönetmelikleri uyarınca, faaliyetleri hakkında Bakanlar Konseyi'ne yıllık rapor sunacaklar ve Teşkilatın Genel Sekreterine bilgi vereceklerdir. MADDE-XI MALİ HÜKÜMLER Yazmanlık merkezi bir bütçeye sahip, olacaktır. Üye ülkelerin bütçeye ABD Doları cinsinden yapacakları katkı payları, Bakanlar Konseyi tarafından, üyelerin ödeme kapasiteleri ve Birleşmiş Milletler örgütüne ödenen katkı paylarının belirlenmesinde göz önünde tutulan esaslar dikkate alınarak belirlenecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 12

13 12 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 MADDE-XII KARAR ALMA 1- Yeni üye, gözlemci veya diyalog ortaklarının Teşkilata kabulü, bütçe düzenlemeleri, mali sonuçlar doğuran konular, Genel Sekreterin atanması, ekonomik strateji ve eylem planlarının kabul edilmesi, kurucu Antlaşmanın tadili, örgütün dış ilişkileri veya Bakanlar Konseyi tarafından teşkilat için hayati önemi haiz telakki edilebilecek diğer konulardaki kararlar oybirliği ile alınacaktır. 2- Diğer konulardaki kararlar salt çoğunluk yöntemi ile alınacak olup, geriye kalan üyelerin çekimser kalmaları ve/veya karara karşı çıkmamaları şarttır. HADDE-XIII ÜYELİK 1- EİT bölgesi ile coğrafi olarak bitişik bulunan ve/veya EİT'nin amaç ve ilkelerini paylaşan her devlet üye olmak için teşkilata başvuruda bulunabilir. Bu durumdaki devlet, üyelik başvurusunu Genel Sekreter kanalıyla yeni üye kabulüne oy birliği ile karar verecek olan Bakanlar Konseyi'ne iletir. 2- Üyelik başvurusunda bulunan devlet, mevcut Antlaşma hükümlerine bütünüyle riayet etmeyi taahhüt ile bunlardan doğacak her türlü yükümlülüğü kabul' edecektir. Müracaatçı devlet üyelik başvurusu kabul edildikten sonra anayasal kuralları ve teamülleri muvacehesinde Antlaşmaya katılır. 3- Antlaşmanın onay belgesi, tasdik edilmiş örneklerini diğer ülkelere ve Yazmanlığa iletmekle yükümlü olan evsahibi ülke İran İslam Cumhuriyeti'ne en kısa zamanda ulaştırılacaktır. 4- Yeni üye, onay işlemleri tamamlanana kadar geçecek süre içinde, Bakanlar Konseyi'nin muvafakati ile EİT'nin tüm organlarının faaliyetlerine tam üye sıfatıyla katılır ve tayin edilecek katkı payını EİT bütçesine öder. 5- Herhangi bir üye Devlet dilediği zaman Genel Sekretere resmi ayrılma bildiriminde bulunarak Teşkilattan çekilebilir. Genel Sekreter bu bildirimi diğer üye ülkelere iletecektir, üyelikten çekilme işlemi, üye ülkenin Teşkilata karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla, sözkonusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından altı ay sonra yürürlüğe girer. MADDE-XIV GENEL HÜKÜMLER YASAL STATÜ 1- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, işbu Antlaşmanın ekinde yer alan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma'da Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı : tanımlanan şartlar çerçevesinde, bütün Üye Devletleri n topraklarında görevlerinin i fası ve amaçlarının elde edilmesi için gerekli yasal yetki, ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olacaktır. RESMÎ DİL 2- Teşkilatın resmi dili İngilizce olacaktır. Rusça'ya gayrıresmi tercüme yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. YÖNTEM KURALLARI 3- Teşkilatın her düzeydeki toplantısı Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilecek Yöntem Kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. DIŞ İLİŞKİLER 4- Teşkilat, diğer devletlerle, bölgesel veya uluslararası örgütler ve kuruluşlarla işbirliği ilişkisi tesis edebilir. Bu işbirliğinin nitelik ve kapsamı Bakanlar Konseyi tarafından oybirliği ile belirlenecektir. 5- Teşkilat, devletlere ve diğer bölgesel veya uluslararası örgüt ve kuruluşlara "Gözlemci" veya "Diyalog Ortaklığı" statüsü verebilir. Bu statünün nitelik ve kapsamı Bakanlar Konseyi tarafından oybirliği ile belirlenecektir. MADDE-XV TADİLAT 1- Herhangi bir üye Devlet Hükümeti, Yazmanlık kanalıyla Bakanlar Konseyi'ne işbu Antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini veya tadil edilmesin i önerebilir. 2. Olabilecek tadilatlar Bakanlar Konseyi'nin onayını takiben, üye ülkelerin üçte ikisinin kendi anayasal kural ve teamülleri uyarınca onay belgelerini evsahibi ülkeye tevdi etmesinden sonra yürürlüğe girer. HADDE-XVI NİHAİ HÜKÜMLER 1. İşbu Antlaşma, üye ülkeler tarafından, kendi anayasal kural ve teamüllerine uygun olarak onaylanacak ve onay belgeleri, tasdikli birer örneğini üye ülkelere ve Yazmanlığa gönderecek olan İran İslam Cumhuriyet i Hükümetine tevdi edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 12 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : İşbu Antlaşma üye ülkelerin üçte ikisinin onay belgelerini İran islam Cumhuriyeti'ne tevdi etmesinden sonra yürürlüğe girecektir. 3. İşbu Antlaşma, yürürlüğe girmesini müteakip, Mart 1997 tarihli İzmir Antlaşması'nın ve 1990 ve 1992 Protokollerinin yerini alacaktır. 4. İşbu Antlaşma tek asıl nüsha olarak İngilizce dilinde hazırlanmıştır. MARUZ HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Antlaşmayı imzalamışlardır. Bin dokuz yüz doksan altı yılının Eylül ayının ondördüncü gününde İzmir'de AKDEDİLMİŞTİR. AFGANİSTAN İSLAM DEVLETİ ADINA: AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ADINA İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ADINA PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA TACİKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA TÜRKMENİSTAN ADINA ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 12 Eylül Sayı: TREATY OF IZMIR The Governments of Islamic State of Afghanistan, Azerbaijan Rebuplic, Islamic Republic of Iran, Republic of Kazakstan, Kyrgyz Republic, Islamic Republic of Pakistan, Republic of Tajikistan, Republic of Turkey, Turkmenistan and Republic of Uzbekistan: BEARING in mind the Treaty of Izmir originally signed at Izmir. Turkey, on 12 March 1977 by Iran, Pakistan and Turkey and amended in 1990 and 1992 as the basic Charter of the Economic Cooperation Organization (ECO); CONSCIOUS of the deep-rooted historical and cultural ties among the peoples of their Countries; RECOGNIZING that peace and stability constitute one of the prc-requisiie for economic cooperation; RErrERATING their commitment to the U.N. Charter, the purposes and principles of which provide the basis for fruitful cooperation amongst all peoples; RESOLVED to ensure the economic and social progress of the ECO Member States; DETERMINED to bring the Economic Cooperation Organization into conformity with its enhanced role; REAFFIRMING their determination to pursue regional economic cooperation on the basis of the common needs of their countries and in the light of the changes taking place on the global economic scene which have a bearing on ECOMerober States; HAVE DECIDED to revise the provisions of the Treaty of TVmir as the Charter of the Economic Cooperation Organization and to this end have designated, their Plenipotentiaries who having exchanged their Full Powers, found in good form, have agreed on the following Articles.-- Yüriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 12Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ARTTCI.B - i ORFTNTTTONS In this Treaty, unless the context otherwise requires: (a) "Organization" means the Economic Cooperation Organization which may also he referred to as "ECO" (b) "Member States" means the Member States of the Economic Cooperation Organization. (c) "Observers" means States/Organizations which are granted Observer Status by the Economic Cooperation Organi zat.ion. (d) "Dialogue Partners" means States/Organizations with which ECO enjoys consultative relationships in agreed areas of common interest. <e) "ECO Region" means the territories of the Member States. (f) "Treaty" means the Treaty of Izmir. (g) "Summit" means the Meeting of the Heads of State/Government of ECO Memher States. (h) "Council of Ministers" moans the Council of Ministers of the Economic Cooperation Organization. (i) "Council of Permanent Representatives" means the Council of Permanent Representatives of the Economic Cooperation Organization. (j) "Regional Planning Council" means the Regional Planning Council of the Economic Cooperation Organization. (k) "Specialized Agencies" means the organs of ECO established h.y the decision of the Member States with legal personality and autonomy in management to promote close cooperation among themselves in social, cultural, technical and scientific fields in coordination with ECO Secretariat. (1) "Regional Institutions" means economic, commercial and financial, organs of ECO with self-sustained budget, legal personality and autonomy in management, established to promote economic growth of the.'...eco region through provision of financial and commercial facilities and investment of funds within the region. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 44 Temmuz 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl)

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) 26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Sözleşme Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. 1 J Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ Sayı

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL AVİM Report No: 2 February 2014 A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL Written by Ali ÇİVİLER Project Director Edited by Amb. Halil AKINCI Secretary General of the Turkic Council

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23451 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM

MEMBERSHIP FEES SHOULD BE PAID UPON RECEPTION OF THIS FORM T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Sayı : 50397402/3 01.03/ 2 - Konu : Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) ne Üyelik -S./0 7 /2 0 1 4 s\a;

Detaylı

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 MADDE 1. Uluslararası Çalışma

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 29 Nisan 1997 SALI Sayı: 22974 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı;

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ I. Aşama, 10-12 Aralık 2003, Cenevre II. Aşama, 16-18 Kasım 2005, Tunus İÇİNDEKİLER Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 25 Kasım 2005 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU

AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ (AAPA) TÜRK GRUBU AĞUSTOS 2007 AĞUSTOS 2009 FAALİYET RAPORU Doç. Dr. Zeynep DAĞI Ankara Milletvekili AAPA Türk Grubu Başkanı AVRUPA AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ TÜRK

Detaylı

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletilerin Kullanılması Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çeviren: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY The United Nations Commission on Intemational Trade Law (UNCITRAL)

Detaylı

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PROTOCOL ON ESTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BETWEEN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA (UiTM) AND YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY TURKEY (YTU) This PROTOCOL ON INTERNATIONAL

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. 2004

Detaylı