T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Eylül 1999 PAZAR Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/ Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/7/1999 tarihli ve OAGY-I/3417 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. R.ONAL Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY Devlet Bakanı M. KEÇECİLER Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. S. GÜREL Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Y. YALOVA Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı H. GEMİCİ Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Devlet Bakanı E. S. GAYDALI Devlet Bakanı F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY Devlet Bakanı M. A. İRTEMÇELİK Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Adalet Bakanı S. ÇAKMAKOĞLU Millî Savunma Bakanı S.TANTAN İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye Bakanı M. BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Bayındırlık ve İskân Bakanı Doç. Dr. O. DURMUŞ Sağlık Bakanı Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır. 11 Eylül 1999 Tarih ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Yayımlanmıştır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 12 Eylül Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (bundan böyle "Taraflar" olarak isimlendirilecektir), İki ülke ve halkı arasındaki geleneksel dostluk ve karşılıklı fayda getiren işbirliği ilişkilerini daha da geliştirmek ve güçlendirmek arzusuyla, Birleşmiş Milletler Şartının prensiplerine uygun olarak, uluslararası barış ve işbirliğini korumanın yanı sıra, uluslararası işbirliğini arttırmak için ortaklaşa çalışarak, Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: Madde I Taraflar arasında istişareler amacıyla bir ortak Komite oluşturulacaktır. Karşılıklı çıkarlara Komite çerçevesinde, ilişkin hususların görüşüleceği bu Ortak -Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, sırasıyla Türkiye ve Mısır'da her sene bir kez bir araya gelecekler. -Tarafların yüksek düzeyli memurları, her sene iki kez sırasıyla Türkiye ve Mısır'da istişarelerde bulunacaklardır. Söz konusu istişarelerin tarihleri, yerleri ve ele alınacak konular üzerinde diplomatik yollardan mutabakata varılacaktır. Madde II Birinci Madde'de değinilen istişarelerin konuları, diğer hususların meyanında, aşağıdaki hususları kapsayacaktır: a. Siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve konsolosluk işleri konularda ikili işbirliğini düzenlemeye ve derinleştirmeye yönelik meseleler, b. Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu'da güvenlik, istikrar ve işbirliğine ilişkin meseleler, c. Her iki ülkenin de taraf olduğu Çok Taraflı Anlaşmaların uygulanması, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 12 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Taraflardan herhangi biri, ihtiyaç duyulması halinde, olağanüstü toplantı yapılmasını talep edebilir. Madde III Her iki ülkenin üçüncü ülkelerdeki diplomatik ve konsolosluk misyonları düzenli temaslarda bulunacak ve ortak çıkarlara ilişkin konularda görüş teatisini güçlendireceklerdir. Madde IV Her iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcilikleri uluslararası toplantılara katılan temsilcileri, düzenli temaslarda bulunacak ve gerektiğinde, ortak çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine danışacaklardır. Madde V Bu Protokol Tarafların, Protokolün her Tarafın kendi yasal düzenlemesine göre onaylandığını karşı tarafa bildirildiği gün yürürlüğe girecektir. En son yapılan bildirim, Protokolün yürürlüğe giriş tarihi olacaktır. Bu Protokol, Taraflardan birinin Protokolü sona erdirmek istediğine dair diplomatik yollardan bildirimde bulunulmaması halinde, süresiz geçerli olacaktır. Protokolün son bulması, yukarıda değinilen bildirim tarihinden itibaren bir yıl sonra gerçekleşecektir. Bu Protokol, İngilizce, iki asıl nüsha olarak 26 Temmuz 1999 tarihinde İskenderiye'de imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Adına İsmail Cem Dışişleri Bakanı Amre Moussa Dışişleri Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı : Protocol on Cooperation Between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the "Parties", Desirous to further develop and strengthen the traditional ' relations of friendship and mutually advantageous cooperation between the two countries and peoples, Working jointly for the safeguarding of international peace and cooperation as well as to propagate international cooperation in conformity with the principles of the Charter of tne United Nations, Have agreed as follows, Article I A Joint Committee for consultations between the Parties will be established. Within the framework of this Joint fcommittee where on matters of mutual interest will be discussed; -The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt will meet once a year alternately in Turkey and Egypt. -High ranking officials of the parties will hold Consultations twice a year, alternately in Turkey and Egypt. The dates, venues, and subject matters or such shall be agreed upon through diplomatic channels. consultations Article II The subject matters of the consultations referred to in Article I shall include, inter alia the following: a. issues concerning the organizing and deepening of their bilnteral cooperation in the political, economic, scientific, technological, cultural and consular fields. b. Issues relating to security, stability, and cooperation in Europe, the Mediterranean and in the Middle East. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 12Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 c The implementation öf Multilateral Agreements to which both countries are parties. Either Party may request, should the need arise, the holding of extraordinary meetings. Article III The diplomatic and consular missions of both countries in third countries shall maintain regular contacts and shall enhance the exchange of views on matters of mutual interest. Article IV The permanent missions of both countries to the United Nations and to other international organizations as well as their representatives attending international conferences, shall maintain regular contacts and shall, whenever necessary, consult each other on issues of mutual interest. Article V 1. This Protocol shall enter into force on the date when the parties notify each other that the Protocol has been approved in accordance with the legal procedures of each party. The date of the last notification is deemed to be the date of the coming into force of the Protocol. 2. This Protocol shall remain in force for unlimited period unless either Party terminates it by notification, through diplomatic channels. The termination shall come into effect after one year from the date of the said notification. Done at Alexandria on 26 July 1999 in two originals in the English language, both texts being equally authentic. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ISMAIL CEM MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AMRE MOUSSA MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı : Karar Sayısı: 99/ Eylül 1996 tarihinde İzmir'de yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısında imzalanan ve 7/7/1999 tarihli ve 4398 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "İzmir Antlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 30/7/1999 tarihli ve ÇEGY-III/3473 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVIT Başbakan D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakara Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı

7 12 Eylül Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 İZMİR ANTLAŞMASI Afganistan İslam Devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetleri: İlk defa 12 Mart 1977'de Türkiye'de İzmir'de İran, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan ve 1990 ve 1992'de tadil edilen İzmir Andlaşması'nın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (E1T) temel şartı olduğunu DİKKATE ALARAK; kültürel Ülkelerinin halkları arasındaki köklü tarihi ve bağların BİLİNCİNDE OLARAK; Barış ve istikrarın ekonomik işbirliğinin ön koşullarından birini oluşturduğunu TESLİM EDEREKı Amaçları ve ilkeleri, bütün halklar arasında verimli bir işbirliğinin temelini oluşturan BM Şartı'na bağlılıklarını YİNELEYEREK; EİT üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamaya AZİMLİ OLARAK; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı gelişmiş rolü ile uyumlu hale getirmeye KARARLI OLARAK; ülkelerinin ortak ihtiyaçları temelinde ve - EİT üye ülkelerini etkileyen küresel ekonomik değişimler ışığında, bölgesel ekonomik işbirliği'nin sürdürmeye olan kararlılıklarını TEYİD EDEREK; Ekonomik işbirliği Teşkilatı'nın Şartı olan İzmir Antlaşması'nın hükümlerini gözden geçirmeye KARAR VERMİŞLER, bu amaçla, gereği gibi tanzim edilen yetki belgelerini teati eden, tam yetkili temsilcilerini görevlendirmiş ve aşağıdaki maddeleri kabul etmişlerdir: MADDE-I TANIMLAR takdirde: Bu Antlaşma içinde, başka türlü kullanılmadığı a) "Teşkilat", "EİT" olarak da atıfta bulunulabilecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı anlamına gelmektedir. b) "Üye Devletler", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan Devletler anlamına gelmektedir. c) "Gözlemciler", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Gözlemcilik Statüsü verilen Devletler/Teşkilatlar anlamına gelmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı: d) "Diyalog Ortakları", EİT'nin üzerinde mutabık kalınmış müşterek ilgi alanlarında istişari ilişkiler kurduğu Devletler/Teşkilatlar anlamına gelmektedir. e) "EİT Bölgesi", Üye Devletlerin toprakları anlamına gelmektedir. f) "Antlaşma", İzmir Antlaşması anlamına gelmektedir. g) "Zirve", EİT Üye Devletleri Devlet/Hükümet Başkanlarının Toplantısı anlamına gelmektedir. h) "Bakanlar Konseyi", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Bakanlar Konseyi anlamına gelmektedir. i) "Daimi Temsilciler Konseyi", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Daimi Temsilciler Konseyi anlamına gelmektedir. ] ) "Bölgesel Planlama Konseyi", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Bölgesel Planlama Konseyi anlamına gelmektedir. k) "İhtisas Kuruluşları", üye Devletlerin kararıyla aralarında sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel alanlarda EİT Yazmanlığı ile eşgüdüm içinde yakın işbirliğini geliştirmek amacıyla, özerk yönetime ve hukuki kişiliğe sahip olacak şekilde teşkil edilen EİT organları anlamına gelmektedir. 1) "Bölgesel Kurumlar", bölge içinde mali ve ticari kolaylıklar yaratılması ve yatırımların teşviki yoluyla EİT Bölgesinin ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla kurulan, kendine yeterli bütçeye, hukuki kişiliğe ve özerk yönetime sahip, ekonomik, ticari ve mali EİT organları anlamına gelmektedir. m) "Yazmanlık", Ekonomik işbirliği Teşkilatı'nın Tahran'da kurulu bulanan Yazmanlığı anlamına gelmektedir: "merkez büro" olarak da tanımlanabilir. n) "Genel Sekreter", Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri anlamına gelmektedir. o) "Evsahibi ülke/hükümet", Iran İslam Cumhuriyeti Ülkesi/Hükümeti anlamına gelmektedir. MADDE-II Teşkilat'ın hedefleri: HEDEFLER a) Sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya imkan sağlayarak koşulların geliştirilmesi ve hu temel üzerinde, bölgenin ekonomik ve sosyal potansiyellerini seferber etmek suretiyle, Üye Devletlerdeki yaşam standardının ve kalitesinin Yükseltilmesi; h) Başka bölgelerde yaşanan tecrübeler ve küresel ekonomik eğilimler de gözönünde tutularak, EİT bölgesinde ticaretin önündeki engellerin tedricen kaldırılması ve bölge içi. ve bölgeler arası ticaretin arttırılması doğrultusunda önlemler alınması; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 12 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 c) Üye devletleri n remel isteklerine uygun olarak, EİT bölgesinin, dünya ticaretinin gelişmesine ve gelişmekte olan ülkelerin özellikle de üye Devletlerin aleyhine sonuç doğuran haksız ticaret politikalarının kaldırılmasına yönelik olarak daha etkin rol almasını ve katkıda bulunmasını feminen gelişmiş ekonomik işbirliği politikası izlemek ; d) Küreselleşme sürecine daha fazla katılabilmelerini temin etmek üzere üye Devletler'in ekonomilerinin Dünya Ekonomisi ile tedricen ve yumuşak bir şekilde bütünleşmesinin sağlanması; e) Ekonomik, sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel alanlarda etkin bir bölgesel işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmanın geliştiriimesi; f) Üye Devletlerin birbirleriyle ve dış dünyayla bağlantılarını sağlayarak ulaştırma ve haberleşme altyapılarının geliştirilmesinin hızlandırılması; g) Özel sektörün ortak teşebbüs ve yatırımlar yoluyla bölgesel ekonomik kalkınmaya daha fazla katılabilmesini teminen ekonomik liberalizasyon ve özelleştirmeye özel önem verilerek kamu ve özel sektör etkinliklerinin birleşmesinin teşvik ediimesi; h) EİT bölgesinde beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik ortak programlar geliştirilmesi; i) EİT bölgesinin doğal kaynaklarının, özel olarak da enerji, kaynaklarının daha yoğun bir biçimde seferber edilmesi ve kullanılması; j) E1T bölgesinin tarımsal ve sınai potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanmasına yönelik çabaların arttırılması; k) Uyuşturucu madde kullanımının ortadan kaldırılması için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi; 1) Bölgede ekoloji ve çevre koruması alanlarında işbirliğinin kolaylaştırılması; m) EİT ile diğer bölgesel ve uluslararası teşkilatlar ve mali kuruluşlar arasında karşılıklı menfaat sağlayacak ortak faaliyetlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi; n) EİT bölgesi halkları arasında tarihi ve kültürel bağların ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi olmalıdır. MADDE-III İŞBİRLİĞİ İLKELERİ Bu Antlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel işbirliği, aşağıdaki ilke ve politikalara dayalı olarak yürütülmelidir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı: a) İşbu Antlaşma'dan kaynaklanan yükümlülüklerin i ikili ve çok taraflı vecibel erine halel getirmeyerek şekilde, karşılıklı yarar esasına dayalı olarak iyi niyetle yerine getirecek olan üye devletlerin egemen eşitliği, b) Ulusal ekonomik kalkınma uzun vadeli hedefleriyle İrtibatlandırılması, c) Üye Devletler'in ham ve dışındaki pazarlara daha kolayca gayret sarfediimesi, planlarının EİT'nın yakın ve mümkün olduğu ölçüde mamul maddelerinin EİT bölgesi girebilmelerini teminen ortak d) EİT kurumlarının, anlaşmalarının ve işbirliği düzenlemelerinin diğer bölgesel ve uluslararası teşkilatlarla çok taraflı mali kuruluşları da içererek şekilde etkin olarak kullanılması, e) Bölgese l ve küresel düzenlemelere katılımı arttırmak amacıyla, üye Devletler tarafından uyumlu bir yaklaşım geliştirilmesi için birlikte çalışılması, f) EİT içindeki kaynak ve potansiyellerin yanısıra, üye Devletler arasındaki ekonomik kalkınma farklılıkları hesaba katılarak, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen anlaşma ve düzenlemeler dikkate alınarak gerçekçi ve tedrici yaklaşımlara dayalı stratejilerin izlenmesinde üye Devletler, arasında işbirliği, g) Eğitim, bilim, teknik ve kültür alanlarında mübadeleler. MADDE-IV DEVLET/HÜKÜMET BAŞKANLARI TOPLANTISI Üye Devletler'in Devlet/Hükümet Başkanları iki yılda bir veya üye Devletler tarafından gerekli görülürse daha sık toplanacaklardır. Zirve toplantıları, BİT program ve projelerinin uygulanmasında kaydedilen gelişmeleri ve nesnel koşulları gözden geçirecek ve aynı zamanda, EİT bölgesinin ortak çıkarlarına ilişkin bölgesel ve küresel. konularda görüş alışverişi için en yüksek seviyedeki toplantı (forum) işlevi görecektir. MADDE-V EİT TEŞKİLAT YAPISI EİT'nin temel organları olarak bir Bakanlar Konseyi, bir Daimi Temsilciler Konseyi, bir Bölgesel Planlama Konseyi, bir Yazmanlık ve belirli işbirliği alanlarında kurulmuş İhtisas kuruluşları olacaktır. Bakanlar Konseyi'nin kararıyla, bölgesel kurumlar ve geçici komiteler de kurulabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 10

11 12 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 MADDE-VI BAKANLAR KONSEYİ Bakanlar Konseyi EİT'nin en yüksek politika ve karar alma organı olacaktır. Üye Devletler'in Dışişleri Bakanları veya Hükümetler tarafından atanacak Bakan seviyesindeki diğer temsilcilerden oluşur ve yılda en az bir defa ve rotasyona tabi olarak Üye Devletlerin topraklarında toplanır. Konsey'in Olağanüstü toplantıları, üye Devletlerce varılacak mutabakat çerçevesinde, üye Devletler'in topraklarında veya başka bir yerde düzenlenebilir. Bakanlar Konseyi, gerekli görüldüğü takdirde, sektör bazında veya müşterek Bakanlar toplantıları yoluyla kendi sahalarında plan ve projeler hazırlanmasını temin amacıyla diğer Bakanlara toplantı yapmalarını önerebilir. MADDE-VII DAİMİ TEMSİLCİLER KONSEYİ Daimi Temsilciler Konseyi, Bakanlar Konseyi'nin toplantıda olmadığı dönemlerde Bakanlar Konseyi adına ve onu temsilen politikalarının uygulanmasından, üye Devletler'ce karar alınmasını gerektiren hususların formüle edilmesinden, ve Bakanlar Konseyi kararlarının uygulanmasına ilişkin konularda gerekli adımların atılmasından sorumlu olan daimi bir organdır. EİT nezdinde akredite edilmiş Daimi Temsilcilerden/ Büyükelçilerden oluşur. Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını deruhte eden üye Devlet temsilcisinin başkanlığında gerekli görülen sıklıkta toplanır. MADDE-VIII BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ Bölgesel Planlama Konseyi, üye ülkelerin Planlama Teşkilatlarının başkanları ve/veya üye hükümetler tarafından belirlenecek diğer ilgili kuruluşların muadil düzeydeki temsilcilerinden oluşur ve Bakanlar Konseyinin yıllık toplantılarından önce, senede en az bir defa olmak üzere Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen devletin temsilcisinin başkanlığında Yazmanlık binasında toplanır. Bölgesel Planlama Konseyi, Teşkilatın amaçlarına ulaşmak amacıyla eylem programları geliştirmenin yanısıra, geçmişteki programların değerlendirmesini ve elde edilen sonuçları Bakanlar Konseyi'ne sunar ve bu görevi Yazmanlığın yardımıyla yerine getirir. Bakanlar Konseyi'ne, öncelikli işbirliği alanlarında bölgesel kuruluşlar ve geçici komitelerin kurulması için teklifte bulunabilir. MADD -IX YAZMANLIK 1- Yazmanlık, bir Genel Sekreter ile Teşkilatın ihtiyaç duyabileceği sayı ve nitelikte personelden oluşur. Yazmanlığın merkezi Tahran'dadır ve Bakanlar Konseyince kabul edilerek, evsahibi ülkenin Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreter arasında imzalanan Evsahibi ülke Anlaşmasının hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 12 Eylül Sayı: Genel Sekreter, üye ülkeler tarafından gösterilen ve EİT Personel Yönetmeliği'nde yer alan vasıflara, tecrübeye ve uygun koşullara sahip adaylar arasından, tekrar yenilenmeyecek 3 senelik bir dönem için Bakanlar Konseyi tarafından seçilir ve atanır. Genel Sekreter, Teşkilatın en üst idari yetkilisi sıfatıyla, Teşkilatın tüm faaliyetlerinden Bakanlar Konseyi'ne karşı sorumludur ve Büyükelçi rütbe ve statüsünü taşır. EİT'nin tüm Konseylerinin toplantılarına katılır ve bu organlar tarafından kendisine verilen bütün görevleri yerine getirir. Örgütün faaliyetleri hakkında Bakanlar Konseyi'ne yıllık bir rapor sunar. 3- Yazmanlık kadroları, Bakanlar Konseyi tarafından ihdas edilen Personel Yönetmeliği'nde yer alan koşullar ve usullere göre atanır ve yönetilirler. Bütün personel, özlük haklarını Bakanlar Konseyince kabul edilen maaş ve ödenekler çizelgelerine göre Yazmanlık bütçesinden alan tam-gün çalışan uluslararası memurlardan oluşacaktır. 4- Yazmanlığın rolü, EİT faaliyetlerinin icraatının başlatılması, koordinasyonu ve izlenmesi ile Teşkilatın toplantıları için gerekli hizmetlerin yerine getirilmesidir. Yazmanlığın işlevleri ve yapısı Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen Yazmanlık Personel yönetmeliği'ne göre yönetilir. 5- Gene l Sekreter ve Yazmanlık personeli, görevlerinin ifasında hiçbir hükümetten veya Teşkilat dışındaki hiçbir makamdan talimat almayacaklardır. Teşkilata karşı sorumlu uluslararası memur kimliklerine gölge düşürecek her türlü eylemden kaçınacaklardır. MADDE-X İHTİSAS KURULUŞLARI VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER Belirli işbirliği alanlarında ihtisas kuruluşları ve bölgesel örgütler olacaktır. Bu kuruluş ve örgütlerin sayı, nitelik ve amaçları Bakanlar Konseyi tarafından belirlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. Tüm ihtisas kuruluşları ve bölgesel örgütler, yönetmelikleri uyarınca, faaliyetleri hakkında Bakanlar Konseyi'ne yıllık rapor sunacaklar ve Teşkilatın Genel Sekreterine bilgi vereceklerdir. MADDE-XI MALİ HÜKÜMLER Yazmanlık merkezi bir bütçeye sahip, olacaktır. Üye ülkelerin bütçeye ABD Doları cinsinden yapacakları katkı payları, Bakanlar Konseyi tarafından, üyelerin ödeme kapasiteleri ve Birleşmiş Milletler örgütüne ödenen katkı paylarının belirlenmesinde göz önünde tutulan esaslar dikkate alınarak belirlenecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 12

13 12 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 MADDE-XII KARAR ALMA 1- Yeni üye, gözlemci veya diyalog ortaklarının Teşkilata kabulü, bütçe düzenlemeleri, mali sonuçlar doğuran konular, Genel Sekreterin atanması, ekonomik strateji ve eylem planlarının kabul edilmesi, kurucu Antlaşmanın tadili, örgütün dış ilişkileri veya Bakanlar Konseyi tarafından teşkilat için hayati önemi haiz telakki edilebilecek diğer konulardaki kararlar oybirliği ile alınacaktır. 2- Diğer konulardaki kararlar salt çoğunluk yöntemi ile alınacak olup, geriye kalan üyelerin çekimser kalmaları ve/veya karara karşı çıkmamaları şarttır. HADDE-XIII ÜYELİK 1- EİT bölgesi ile coğrafi olarak bitişik bulunan ve/veya EİT'nin amaç ve ilkelerini paylaşan her devlet üye olmak için teşkilata başvuruda bulunabilir. Bu durumdaki devlet, üyelik başvurusunu Genel Sekreter kanalıyla yeni üye kabulüne oy birliği ile karar verecek olan Bakanlar Konseyi'ne iletir. 2- Üyelik başvurusunda bulunan devlet, mevcut Antlaşma hükümlerine bütünüyle riayet etmeyi taahhüt ile bunlardan doğacak her türlü yükümlülüğü kabul' edecektir. Müracaatçı devlet üyelik başvurusu kabul edildikten sonra anayasal kuralları ve teamülleri muvacehesinde Antlaşmaya katılır. 3- Antlaşmanın onay belgesi, tasdik edilmiş örneklerini diğer ülkelere ve Yazmanlığa iletmekle yükümlü olan evsahibi ülke İran İslam Cumhuriyeti'ne en kısa zamanda ulaştırılacaktır. 4- Yeni üye, onay işlemleri tamamlanana kadar geçecek süre içinde, Bakanlar Konseyi'nin muvafakati ile EİT'nin tüm organlarının faaliyetlerine tam üye sıfatıyla katılır ve tayin edilecek katkı payını EİT bütçesine öder. 5- Herhangi bir üye Devlet dilediği zaman Genel Sekretere resmi ayrılma bildiriminde bulunarak Teşkilattan çekilebilir. Genel Sekreter bu bildirimi diğer üye ülkelere iletecektir, üyelikten çekilme işlemi, üye ülkenin Teşkilata karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşuluyla, sözkonusu bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından altı ay sonra yürürlüğe girer. MADDE-XIV GENEL HÜKÜMLER YASAL STATÜ 1- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, işbu Antlaşmanın ekinde yer alan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma'da Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı : tanımlanan şartlar çerçevesinde, bütün Üye Devletleri n topraklarında görevlerinin i fası ve amaçlarının elde edilmesi için gerekli yasal yetki, ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olacaktır. RESMÎ DİL 2- Teşkilatın resmi dili İngilizce olacaktır. Rusça'ya gayrıresmi tercüme yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. YÖNTEM KURALLARI 3- Teşkilatın her düzeydeki toplantısı Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilecek Yöntem Kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. DIŞ İLİŞKİLER 4- Teşkilat, diğer devletlerle, bölgesel veya uluslararası örgütler ve kuruluşlarla işbirliği ilişkisi tesis edebilir. Bu işbirliğinin nitelik ve kapsamı Bakanlar Konseyi tarafından oybirliği ile belirlenecektir. 5- Teşkilat, devletlere ve diğer bölgesel veya uluslararası örgüt ve kuruluşlara "Gözlemci" veya "Diyalog Ortaklığı" statüsü verebilir. Bu statünün nitelik ve kapsamı Bakanlar Konseyi tarafından oybirliği ile belirlenecektir. MADDE-XV TADİLAT 1- Herhangi bir üye Devlet Hükümeti, Yazmanlık kanalıyla Bakanlar Konseyi'ne işbu Antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini veya tadil edilmesin i önerebilir. 2. Olabilecek tadilatlar Bakanlar Konseyi'nin onayını takiben, üye ülkelerin üçte ikisinin kendi anayasal kural ve teamülleri uyarınca onay belgelerini evsahibi ülkeye tevdi etmesinden sonra yürürlüğe girer. HADDE-XVI NİHAİ HÜKÜMLER 1. İşbu Antlaşma, üye ülkeler tarafından, kendi anayasal kural ve teamüllerine uygun olarak onaylanacak ve onay belgeleri, tasdikli birer örneğini üye ülkelere ve Yazmanlığa gönderecek olan İran İslam Cumhuriyet i Hükümetine tevdi edilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 12 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : İşbu Antlaşma üye ülkelerin üçte ikisinin onay belgelerini İran islam Cumhuriyeti'ne tevdi etmesinden sonra yürürlüğe girecektir. 3. İşbu Antlaşma, yürürlüğe girmesini müteakip, Mart 1997 tarihli İzmir Antlaşması'nın ve 1990 ve 1992 Protokollerinin yerini alacaktır. 4. İşbu Antlaşma tek asıl nüsha olarak İngilizce dilinde hazırlanmıştır. MARUZ HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Antlaşmayı imzalamışlardır. Bin dokuz yüz doksan altı yılının Eylül ayının ondördüncü gününde İzmir'de AKDEDİLMİŞTİR. AFGANİSTAN İSLAM DEVLETİ ADINA: AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ADINA İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ADINA PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ADINA TACİKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA TÜRKMENİSTAN ADINA ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 12 Eylül Sayı: TREATY OF IZMIR The Governments of Islamic State of Afghanistan, Azerbaijan Rebuplic, Islamic Republic of Iran, Republic of Kazakstan, Kyrgyz Republic, Islamic Republic of Pakistan, Republic of Tajikistan, Republic of Turkey, Turkmenistan and Republic of Uzbekistan: BEARING in mind the Treaty of Izmir originally signed at Izmir. Turkey, on 12 March 1977 by Iran, Pakistan and Turkey and amended in 1990 and 1992 as the basic Charter of the Economic Cooperation Organization (ECO); CONSCIOUS of the deep-rooted historical and cultural ties among the peoples of their Countries; RECOGNIZING that peace and stability constitute one of the prc-requisiie for economic cooperation; RErrERATING their commitment to the U.N. Charter, the purposes and principles of which provide the basis for fruitful cooperation amongst all peoples; RESOLVED to ensure the economic and social progress of the ECO Member States; DETERMINED to bring the Economic Cooperation Organization into conformity with its enhanced role; REAFFIRMING their determination to pursue regional economic cooperation on the basis of the common needs of their countries and in the light of the changes taking place on the global economic scene which have a bearing on ECOMerober States; HAVE DECIDED to revise the provisions of the Treaty of TVmir as the Charter of the Economic Cooperation Organization and to this end have designated, their Plenipotentiaries who having exchanged their Full Powers, found in good form, have agreed on the following Articles.-- Yüriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 12Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ARTTCI.B - i ORFTNTTTONS In this Treaty, unless the context otherwise requires: (a) "Organization" means the Economic Cooperation Organization which may also he referred to as "ECO" (b) "Member States" means the Member States of the Economic Cooperation Organization. (c) "Observers" means States/Organizations which are granted Observer Status by the Economic Cooperation Organi zat.ion. (d) "Dialogue Partners" means States/Organizations with which ECO enjoys consultative relationships in agreed areas of common interest. <e) "ECO Region" means the territories of the Member States. (f) "Treaty" means the Treaty of Izmir. (g) "Summit" means the Meeting of the Heads of State/Government of ECO Memher States. (h) "Council of Ministers" moans the Council of Ministers of the Economic Cooperation Organization. (i) "Council of Permanent Representatives" means the Council of Permanent Representatives of the Economic Cooperation Organization. (j) "Regional Planning Council" means the Regional Planning Council of the Economic Cooperation Organization. (k) "Specialized Agencies" means the organs of ECO established h.y the decision of the Member States with legal personality and autonomy in management to promote close cooperation among themselves in social, cultural, technical and scientific fields in coordination with ECO Secretariat. (1) "Regional Institutions" means economic, commercial and financial, organs of ECO with self-sustained budget, legal personality and autonomy in management, established to promote economic growth of the.'...eco region through provision of financial and commercial facilities and investment of funds within the region. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 1999-Sayı: (m) "Secref.ariat" means the Secret.ariat of the Economic Cooperation Organization located in Tehran which may also he referred to as "Headquarters". (n) (o) "Secretary-Genera1" means the Secretary General of the Rconomic Cooperation Organization. "Host. Country/Government." means the Country/Government, of the Islamic Republic of Iran. ARTTCT.K - J! OB.7KOTTVKS The objectives of the Organization shall be: (a) To promote conditions for sustainahle economic development and to raise on this hasis the standard of living and quality of life in the Member States through mohi 1 i zat.i on of economic and social potential s of the region. (b) To take measures towards progressive removal of trade barriers within EGO region and expansion of intra and inter-regional trade, keeping in view experiences in other regions and global economic trends, (c) To pursue, in line with the basic aspirations of the Member States, increased economic cooperation in order to secure greater role and contribution of EGO region to the growth of world trade and removal of iniquitous trading policies resulting in adverse terms of trade for the developing countries, particularly for the Member States. (d) To provide for gradual and smooth integration of the economies of the Member States, with the World Economy to ensure their fuller participation in the globalization process. (e) To promote active regional collaboration and mutual assistance in economic, social, cultural, technical and scientific fields. (f) To accelerate development of transport and communications infrastructures linking the Member States with each other and with the outside world; (g) To promote integration of public and private sector activities with emphasis on economic liberalization and privatization towards increased participation of the private sector in the regional economic development through joint ventures and investments. (h) To develop joint programmes for human resource development, in EGO region. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 12 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 (i) To intensify mobilization and utilization of ECO region's natural, resources, in particular energy resources. (j) To enhance efforts for effective utilization of the agr i cultural and industrial potentials of ECO region. (k) To develop regional cooperation to eradicate drug abuse. (1) To facilitate cooperation in the fields of ecological and environmental protection within the region. (m) To promote mutually beneficial interaction and cooperation between ECO -and other regional and international organizations as well as financial i nst i f.uf.i nns. (n) To further strengthen historical and cultural ties among the peoples of the ECO region as well as exchanges in the field of tourism. ARTTCt.K - T T T PRTNCTPl.ES OF COOPRRATTON Regional cooperation within the framework of this Treaty shall be based on the following principles and polioies:- (a) Sovereign equality of the Member States which shall fulfil, in good faith, the obligations assumed by them under this Treaty, based on mutual advantage, without, prejudice to their bilateral. and international obii gat ions, (b) Linking of national economic development plans with ECO's immediate and long-term objectives to the extent possible. (c) Joint efforts to gain fresr access to markets outside the ECO region for the raw materials and finished products of the Member States. (d) Effective utilization of ECO institutions, agreements and cooperative arrangements with other regional and international organizations, including multilateral financial institutions. (e) Common endeavors by the Member States to develop a harmonized approach, in order to enhance their participation in regional and global arrangements. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 12Eylül 1999-Sayı: (f) Cooperation among Member States in pursuance of strategies based on realistic and gradualistic. approaches, taking into account the existing potentials and resources within KCO as well as differences in the levels of Member States' economic development with due regard to the agreements and arrangements made with other regional and international institutions. (g) Exchanges in educational, scientific, technical and cultural fields. ARTICLE = IV M5BTTNG Q? THE HBADS OP STATE / GOVRRWMRNT The Heads of State/Government of the Member States shall meet biennially or more often if considered necessary by the Member States. The Summit meetings shall review the objective conditions and progress in implementation of ECO programmes and projects and shall also serve as the highest-level forum for exchange of views on regional and global issues of common interest to the ECO region. ARTTCLK, = V ORGANISATIONAL STRUCTURE OF. ECO There shall be, as the principal organs of ECO, a Council of Ministers, a Council, of Permanent Representatives, a Regional Planning Council, a Secretariat ard Specialized Agencies in specific fields of cooperation. Regional institutions and ad-hoc committees may also bo established, by the decision of the Council, of Ministers. ARTICLE - U COUNCIL OF MTNTSTERS The Council of Ministers shall be the highest policy and decision-making body of ECO. It shall comprise the Ministers of Foreign Affairs of the Member States or any other representative of full ministerial rank as may be nominated by the governments and shall meet at least once a year by rotation, in,, the territories of the Member States. Extraordinary sessions of ' the Council, may also be held either in the territories of the Member States or elsewhere by mutual agreement among the Member States. The.Council of Ministers may, if deemed necessary, propose the convening of meetings of other Ministers in the formulation of plans and projects in their respective fields through sectoral or joint ministerial meetings. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University Faculty of Fisheries Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION,

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, AND YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF TURKEY Kazan (Volga region) Federal University, represented

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UNM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO Albuquerque, NM, USA ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23X03 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION W\YNE STATE U n iv e r s it y YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit, Michigan PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Eylül 1999 PERŞEMBE Sayı: 23832 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Sudan arasında

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ocak 1992 PAZAR Sayı : 21102 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL

İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL İnternet Yönetişimi Forumu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 30 MAYIS 2014, İSTANBUL Sunum Planı Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi ve İnternet Yönetişimi IGF lerin Genel Özellikleri Yapılan Çalışmalar Önerileriniz

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin lıkneşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti 1911 Я EPOKA UNIVERSITY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve EPOKA ÜNİVERSİTESİ Tiran, Arnavutluk Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY Sarajevo, Bosna Hersek

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY Sarajevo, Bosna Hersek YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY Sarajevo, Bosna Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna Hersek arasında

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736)

(Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736) -42- KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. 5 Haziran 1998 tarihinde Yalta'da

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

PROTOCOL for INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (YTU) Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL for INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (YTU) Istanbul, Republic of Turkey. and PROTOCOL for INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (YTU) Istanbul, Republic of Turkey and NORTHERN VIRGINIA COMMUNITY COLLEGE (NVCC) Annandale, Virginia, United States

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ) VE KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) ARASINDA AKADEMİK/BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Giresun Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 474) Dönem: 20 Yasama Yılı: 3. TC. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 25.11.1997 Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.0.

T.B.M.M. (S. Sayısı: 474) Dönem: 20 Yasama Yılı: 3. TC. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 25.11.1997 Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.0. Dönem: 20 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 474) Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME

TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HĐZMET AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE DE EVRENSEL HĐZMET KAPSAMININ GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME DUYGU AYDEMĐR YARDIMCI AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMANLIK TEZĐ Bu uzmanlık

Detaylı

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397)

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397) -590- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı:

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

İnsan Hakları İhtisas Komitesi

İnsan Hakları İhtisas Komitesi İnsan Hakları İhtisas Komitesi Prof. Dr. Harun Tepe İnsan Hakları İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe Komite Üyeleri Üyeler Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Prof. Dr. Mesut Gülmez Prof.

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve UNIVERSITY OF PRISHTINA Priştine, Kosova Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL ON INTERNATIONAL

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. Prof.Dr.A.ÇAY R.ÖNAL Prof.Dr.N.ÇAĞAN S.ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı V. Milli Savunma Bakanı

Bakanlar Kurulundan. Prof.Dr.A.ÇAY R.ÖNAL Prof.Dr.N.ÇAĞAN S.ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı V. Milli Savunma Bakanı 27.06.2001 Çarşamba Sayı: 24445 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasının İkinci Ek Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516)

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516) 755 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SINAİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751)

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) -118- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.-15 Mart

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanve TicAŞ http://wwwplastikkartcomtr PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS SAN VE TİC AŞ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I AMAÇ Bu dökümanın

Detaylı

PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNivERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNivERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNivERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve MICHIGAN EYALET ÜNivERSİTESİ East Lansing, Michigan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

- 227 - (Resmi Gazete ile yayımı: 10.4.1997 Sayı: 22960)

- 227 - (Resmi Gazete ile yayımı: 10.4.1997 Sayı: 22960) - 227 - İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmi Gazete ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

- 137 - (Resmi Gazete ile yayımı: 3.12.1996 Sayı: 22836)

- 137 - (Resmi Gazete ile yayımı: 3.12.1996 Sayı: 22836) - 137 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Arasında Uluslararası Federasyonun ve Onun Türkiye Cumhuriyetindeki Temsilciliğinin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Temmuz 1999 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Temmuz 1999 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Temmuz 1999 PERŞEMBE Sayı : 23749 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma 11.04.2004 Pazar Sayı: 25430 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında

Detaylı