Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk."

Transkript

1 SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite politikası çerçevesinde İlimizin Bölgemizin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunarak üyelerimizin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerini başarıyla sürdürmelerine destek olmayı amaç edinmiştir. Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda Türkiye de de yeniden yapılanma, kurumsallaşma gibi ihtiyaçlardan sıkça söz edilmektedir. Özel sektör ve Kamu kurum kuruluşları bu değişime ayak uydurabilmek ve kuruluşlarına yön verebilmek için, geleceğe yönelik kendi plan ve programlarını yapmak, uygulamak ve sonuçlarını ölçüp değerlendirerek kuruluşlarının geleceğine yön vereceklerdir. Bizlerde bu doğrultuda hareket ederek çalışmalarımız yaşanan gelişmelere göre planlayarak, üyelerimizi küresel ekonomiye ve bölgemizin değişen şartlarına ayak uydurmalarına yardımcı olacak şekilde yönlendirdik. Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece ilin ekonomisine değil, sosyal ve kültürel gelişime de katkıda bulunmaya çalıştık. Odamız, örnek çalışmaları ve sürekli geliştirdiği projeleri ile sadece ilimizi değil, bölgemizin ve ülkemizin de ekonomik sosyal açıdan değerini artırmıştır yılında, Doğu Karadeniz kalkınma ajansı destekli KOBİ profilleri Analizi ve Yatırım Alanları Araştırması gibi projelerle üyelerimizin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunduk. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odasının Kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında ilimizde önemli kurslar açtık ve istihdamın sürdürülebilir olması için çalışmalara devam ettik. Günümüzde bölgesel kalkınmanın içeriği değişim geçirmektedir. Bölgesel kalkınma geri kalmış bölgelere yönelik yeniden dağıtım ve teşvik sisteminden ziyade rekabet gücünün arttırılmasına yönelmektedir. Yerel ve Ulusal rekabet, yatırım ortamının iyileştirilerek şirketlerin yönetim ve iş yapma anlayışlarını uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırmasını zorunlu kılmaktadır. Tam bu noktada Ticaret ve sanayi odalarının önemi gündeme gelmektedir. Ticaret ve Sanayi Odaları Faaliyet gösterdikleri şehirlerin girişimcilerinin kapasitelerini yapılandırarak, güçlendirerek yerel ve küresel rekabete hazırlama işlevini yerine getirmektedirler. Ticaret ve Sanayi odaları üyelerinin geleceğine ve ülke ekonomisine Stratejik Planlar ve buna paralel olarak Yıllık İş Planları aracılığıyla yön vermektedirler. Günümüzün küresel rekabet şartlarında başarılı olan organizasyonlar, geçmişte bu günü stratejik bir yaklaşımla planladıkları için başarılı olmuşlardır. Gelecekte oluşabilecek potansiyel riskleri öncelikle dirilerek etkilerini azaltan, fırsata dönüştüren, tesadüflere yer vermeyen, kendisini yenileyen ve öğrenen organizasyonlar 21.Yüzyıla yön verecektir. Bu 1

2 çalışmalar doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde Odamızı, daha etkin hale getireceğimize olan inancımız tamdır. Geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de başarıya ulaşmamızda Üyelerimizin, Meslek Komitelerimizin, Oda Meclisimizin ve tüm personelimizin destek ve katkıları gerçek gücümüz ve dayanağımız olacaktır. Faaliyet Raporumuzda görüleceği üzere Rize Ticaret ve sanayi Odası olarak sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaların yanında, Rize için yerel, uluslararası düzeyde yoğun çaba harcadık. Yapılan çalışmalarda büyük emek harcayan Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meslek Komitesi Üyelerimiz, Meclis Üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum yılında da üstlenmiş olduğumuz sorumlulukların bir gereği olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, takım ruhu ile görevimizi en iyi şekilde başaracağımıza inanıyor, saygılarımı sunuyorum. Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. 2

3 TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ 1- Ömer Faruk OFLUOĞLU 2- Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU 3- Ali Şafak ŞAHİNLER 4- Yaşar İNCE 5- Şaban TURGUT 6- Rüştü ASLAN ODAMIZDA FAALİYET GÖSTEREN KOMİSYONLAR Hesapları İnceleme Komisyonu Telat TELCİ Murat KURT İsmail Selim BİLGİN Gökay YILMAZ Gafur GÜL Dış İlişkiler Komisyonu Osman CİVELEK Fatih KOÇAN Rüştü ASLAN Recep Ali AVCI Ali ALTAY Çeşitli İşler Komisyonu İbrahim KARAVİN Selahattin MURADOĞLU Muzaffer ÖZKAN Zeki Murat KOPUZ Selim ERKAN Proje AR-GE Komisyonu Tahir ÇELİK İbrahim TURGUT Ayhan BERBEROĞLU Fahrettin ERBAŞ Hakan Murteza AĞUN 3

4 VİZYONUMUZ Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz; Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslar arası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak, Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak, Rize ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal, ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak, Hizmetlerimizi ulusal ve uluslar arası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesini sağlamak, İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek, İlimizin bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, İlimizin bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak, İlimizin küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar yapmaktır. MİSYONUMUZ Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz; Toplam kalite Yönetimi anlayışı içinde; 5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer mevzuatların bize vermiş olduğu görevleri, teknolojinin imkanlarından en üst düzeyde faydalanarak, güler yüzlü, çağdaş ve müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla üstün kalitede, verimli olarak müşterilerimize sunmaktır. KALİTE POLİTİKAMIZ Rize Ticaret ve San Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası alanda hizmet sunarken; üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar doğrultusunda karşılamak, Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek kolektif çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek, Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile müşteri memnuniyetini sağlamak, Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek, İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek, Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek kalite politikamızdır. 4

5 5

6 6

7 7

8 DÜNDEN BUGÜNE nayi Odası 1892 Yılında Reis Ahmet Efendi Başkanlığında, Azalar: Kara Ömer Zade Efendi, Şehir Zade Hafız Osman Efendi, Babı Zade Ahmet Efendi ve Katip: Hüsne Efendi den oluşan Rizeli tüccar ve esnafın önderliğinde kurulduğu rivayet edilmektedir. Milli Mücadelenin başlaması ve ilk hükümetinin kurulmasından sonra 22 Nisan 1923 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla Odalar ilk defa kanuni hüviyet kazanmışlardır. Rize Ticaret ve Sanayi Odasının da kurulumu bu döneme dayanmakta olup, ticaret erbaplarının az oluşu ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları kanununda kayıt zorunluluğu olmaması nedeniyle, faaliyetini bir müddet valilik bünyesinde ve bir müddet belediye bünyesinde yürütmüştür. Cumhuriyet Döneminde ise 1925 te yapılan düzenlemeyle 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çerçevesinde zorunlu üyelik getirilmiş ve karmaşık yapı işlerlik kazanarak, odalar faaliyeti başlamıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası ticaretin durgunluğu ve seneleri dünya ticaret buhranı gibi sebeplerin de etkisi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası uzun müddet bir varlık gösterememiş ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır. Ancak, 1932 yılından sonra yavaş yavaş Hükümet üyeleri ile temas ve ticari mevzularda fikir ve rapor verme gayretleri içinde olmuştur. 655 Sayılı Kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca 1943 tarihinden önce 4355 sayılı ve daha sonra 1950 tarihinde 5590 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 2005 yılında değiştirilmiş ve en son 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu adını almıştır. Rize nin ve ticaretin gelişmesiyle 1950 yıllında Manifaturacılar Caddesinde faaliyetine devam etmiştir. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Merkez Bankasını desteklemek amaçlı 1956 yılında kurucu ortak olmuştur li yıllarda da Şehitler Caddesinde No: 19/ A da faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1950'den sonra hükümetle yakın diyalog kurmuş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini'nin kurulmasında öncü olmuş ve idaresinde temsilcileri ile vazife almıştır. Bu yakın diyalog sayesinde ilimizin büyük sanayi kuruluşu Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayi A.Ş. ne 1975 tarihinde; 1989 de Ripaş Rize Pazarlama Mobilya İnşaat Sanayi Nak. İthalat İhracat A.Ş. ne 1997 de Risbaş Rize Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.ye 1999 da Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş. ne, 2001 de Asilsan Ardeşen Silah San. Ve Tic. A.Ş.'ne kurucu üyesi olarak özel sektörü temsilen yer almıştır yıllarında şimdiki yeri olan Vakıflar genel müdürlüğünden kiralanan Cumhuriyet Caddesindeki No:359 da hizmet vermeye devam etmektedir yılında başlanan çalışmalarla şehrimizde kurulacak Rize Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürmektedir. Müteşebbisleri Rize ye getirmek ve istihdam yaratmak için %40 oranında hissedardır. 8

9 Rize nin kalkınması için, 2005 de Rize Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2006 de Rize İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin kurulmasıyla Rize nin kalkınması ve sosyal hayatı canlandırma amaçlı aktivitelerini arttırma amaçlanmıştır yılında ilk AB projesi olan KOBİ Danışma merkezi gerçekleştirilmiş olup KOBİ Danışma Merkezi faaliyetlerine KOBİ danışmanlığı ve AB projeleri uygulama alanında devam etmektedir. 5 Ağustos 2008 tarihinde Türk Oda/Borsa Akreditasyon projesi çerçevesinde yoğun çalışmalar sonucu akredite oda olmaya hak kazanıp faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir yılında Trabzon ABİGEM A.Ş., 2011 yılında BALO-Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş., Ve Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Tic. Ltd. Şti.ye ortak olmuştur. Odamız, Türk özel sektörünü ve kamuoyunu yakından ilgilendiren mevzularda seminer, panel ve toplantılar tertip ederek görüşlerini dile getirmektedir. Rize Ticaret ve Sanayi Odası, kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Misyon ve vizyonuna destek ilkeler olarak, Üyelerin menfaatini mevzuatlar çerçevesinde korur, İlimizin ve bölgemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunur, İlişkilerinde müşteri memnuniyetine öncelik verir, Hem üreticiye hem de tüketiciye karşı sorumlulukları yerine getirir Çalışanlarının sosyal haklarını gözetir, eğitimine önem verir. 9

10 ORGANİZASYON ŞEMASI 10

11 MECLİS Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Oda Meclisinin görevleri şunlardır: a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. 11

12 ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. MECLİS FAALİYETLERİ 2011 Yılında Meclisimiz; Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU nun başkanlığında 12 oturum yaparak 95 karar alınmıştır tarihli meclis toplantısında; Tüketici hakem Heyeti Başkanı Sn. Demir ATEŞ hakem heyetinin faaliyetleri konusunda meclisimize bilgi verdi. İnsan hakları Komisyon Üyesi Varol AYVAZ meclisimize komisyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi tarihli meclis toplantısında; Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi. 12

13 tarihli meclis toplantısında; İl Emniyet Müdürü Sn. Hüseyin YENİCE meclisimizi ziyaret etti ve Rize de asayiş hakkında bilgilendirme yaptı tarihli meclis toplantısında; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında Bölge Odalarının katılımıyla Rize- Mardin Otoyolu görüşüldü tarihli meclis toplantısında; Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi tarihli meclis toplantısında; İŞKUR İl Müdürü Sn. Hasan KİRAZ İŞKUR destekleri ve çalışmaları hakkında Meclisimizi bilgilendirdi KOSGEB İl Müdürü Sn. G. Selçuk USTA KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirme yaptı tarihli meclis toplantısında; Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi tarihli meclis toplantısında; Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi tarihli meclis toplantısında; Rize Valisi Sn. Nurullah ÇAKIR meclisimizi ziyaret etti ve Rize de yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu tarihli meclis toplantısında; Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi tarihli meclis toplantısında; Vietnam Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Nguyen Tuan Quang meclis toplantımıza katılarak Vietnam hakkında üyelerimizi bilgilendirdi tarihli meclis toplantısında; Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi. 13

14 YÖNETİM KURULU Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. 14

15 ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisce belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. YÖNETİM KURULU FAALİYETLER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU nun başkanlığında 33 oturum yaparak 428 karar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü CEVAHİR in başkanlığında 2 oturum yaparak 29 karar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KUTLU nun başkanlığında 16 oturum yaparak 136 karar alınmış olup, toplam 51 oturum yapılarak 593 karar alınmıştır. 10 Ocak 2012 T.C. Rize Valiliğinin düzenlediği ve Vali Yrd. Sn. Mustafa ERKAYIRAN ın başkanlığında Valilik Kütüphanesinde yapılan Mahalli Çevre Kurulu Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Yaşar ER katıldı. Güneysu Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sn. Sabri ÇEPNİ Dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü CEVAHİR i ziyaret etti. 19 Ocak 2012 Sn. Yusuf Doğan ın Rize İl Müftüsü olarak atanmasının onuruna düzenlenen kahvaltıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü nün 19/01/2012 tarih ve 138 sayılı yazısına istinaden; İşletme müdürlüğünüzün faaliyet alanı içerisinde Sarp Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarında bulunan çeşitli marka 2611 adet kol saati cinsi eşyayı inceleyerek durumlarını belirtir rapor düzenlenebilmesi için (orijinal-taklit olup olmadığı) uzman bilirkişi bulunmadığından bilirkişi ataması yapılamayacağı konusunda Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 15

16 Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü ne yazı yazılmasına oy birliği ile karar verildi T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği nin 2012 Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında AB ülkelerindeki farklı bölgelerden bölgesel kalkınma ajanslarının ziyaretinin öngörüldüğü bir Leonardo Da Vinci hareketlilik projesine Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı. 25 Ocak 2012 T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün düzenlediği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı. 26 Ocak 2012 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü nün 19/01/2012 tarih ve 446 sayılı yazısına istinaden, 2012 Yılı Dünya Gümrük Günü Etkinliği çerçevesinde İl Müdürlüğünden bir heyet Odamız Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği nin 2012 Hayat Boyu 28 Ocak 2012 Rize Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen genel kuruluna Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı. 29 Ocak 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Rize deki spor yatırımları görüşüldü. 03 Şubat 2012 Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi (ABİGEM) Eğitim ve Danışmanlığı nın 30/01/2012 tarihli yazısına istinaden; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 Trabzon da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU nun katıldı. 16

17 13 Şubat 2012 T.C. Rize Valiliği AB Proje Koordinasyon Birimi nin 13/02/2012 tarih ve AB sayılı yazısına istinaden; AB Yolunda Rize Projesi kapsamında AB üyelik sürecini bölgenin yerelde desteğini alarak hızlandırmak ve hazırlanacak projeler ile ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha fazla faydalanmasını sağlamak amacı ile Mart 2012 tarihleri arasında 3 gün süreyle düzenlenen III. Eğitim programının odamız toplantı salonunda yapılması uygun görülmüştür. 22 Şubat 2012 İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Rize ilinde Engelliliğin Önlenmesi projesi kapsamında Prof. Dr. A. Gönül Akçamete nin konuşmacı olarak katıldığı, Ali Metin Kazancı Lisesi Konferans salonunda düzenlenen Önlenebilir Engellilik konulu konferans ve proje açılış etkinliğine Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı. 23 Şubat 2012 Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde (Büyük Salon) Rize Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının ortaklaşa düzenlediği Rize Sektörel Kalkınma Sempozyumu na odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Hüseyin KUTLU katıldı. 24 Şubat 2012 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın gerçekleştirdiği, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Hayati Yazıcın nın teşrifleriyle gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Proje Merkezi açılışına Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KUTLU katıldı. 27 Şubat 2012 EDFA Turizm ve Seyahat Acentası - Türk Hava Yolları yeni ofisinin açılış törenine Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 28 Şubat 2012 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü nün 15/02/2012 tarih ve 1051 sayılı yazısına istinaden; Rize İl Emniyet Müdürlüğünce 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan el konulan 42 FM 915, 27 UT 685, 42 BP 010, DCD 233, YEA 707 plaklı araçların motor numaralarının tespiti için odamızda bilirkişinin olamadığı, makine mühendisleri odasından uzman bilirkişi talep edileceği konusunda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü ne yazı yazılmasına karar verildi. 17

18 29 Şubat 2012 Vergi Haftası nedeniyle Yakamoz Restourantta düzenlenen 2010yılı beyanları üzerinden ilk beş sırayı alan vergi rekortmenleri için düzenlenen yemek ödül törenine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı. Yeşilay haftası münasebetiyle İyidere Kaymakamlığı ve İyidere Belediye Başkanlığı nın ortaklaşa organize ettiği kutlama programına Odamızı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı. 01 Mart 2012 T.C. Rize Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Vali Yrd. Mustafa Erkayıran ın Başkanlığından düzenlenen İl Sosyal Hizmetler Kurulu olağan toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı. 13 Mart2012 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 02/11/2011 tarih ve sayılı yazısına istinaden; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu için oluşturulan listeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğü ne gönderilmiştir. 14 Mart 2012 TOBB Dış İlişkiler Komisyon toplantına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı. 16 Mart 2012 Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği Bedir den Çanakkale ye isimli konferansa konuşmacı olarak katılan Prof Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu na yaptığı çalışmalardan dolayı Odamız Yönetim Kurulu tarafından vazo hediye edildi. 21 Mart 2012 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Rize Dedeman Otelde düzenlediği toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Aydoğan katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin 02/03/2012 tarih ve 513/5310 sayılı yazısına istinaden; Akredite oda olarak değerlendirme ve tasdik amacıyla yıllık Öz Değerlendirme Raporu imzalanarak TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliğine gönderilmiştir. 22 Mart 2012 T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğü nün 21/03/2012 tarih ve 160 sayılı yazısına istinaden; üniversitenin beş yıllık ( ) dönemini kapsayacak stratejik Plan çalışmaları kapsamında ışık tutmak ve şehrimizin planlanmasına da bir katkı sağlamak adına paydaş bilgi formu doldurularak T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğü ne gönderilmiştir. 18

19 23 Mart 2012 TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCILIOĞLU nun Odamıza ziyareti. İlmizde yapılan ve Odamızında ev sahipliğini yaptığı Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Binali YILDIRIM, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Hayati YAZICI, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Erdoğan BAYRAKTAR ve TOBB Yön. Kur. Bşk. Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Oda Borsa Müşterek toplantısı TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisascıklıoğlu nun başkanlığında yapıldı. 27 Mart 2012 RİSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu nu makamında ziyaret etti. Ardeşen Hentbol Kulübü Başkanı ve oyuncuları Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu nu makamında ziyaret etti. 10 Nisan 2012 Türk Polis Teşkilatımızın 167. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü makamın Odamız yönetimi adına çiçek gönderildi. 12 Nisan 2012 Ahilik Haftasına İlişkin Kutlama Programının hazırlanabilmesi için Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ın başkanlığında toplanan Ahilik İl Kutlama Komitesine Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan MERAL katıldı. 13 Nisan 2012 Doğu Karadeniz kalkınma Ajansının mali desteği ile MÜSİAD in yürüttüğü Rize nin Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti ve Fizibiliteleri isimli projenin Ortak Akıl toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yıldız katıldı. 19 Nisan 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu nun Odamız Toplantı Salonunda düzenlediği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İkincil Mevzuatla ilgili panele Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı. 26 Nisan 2012 Rize Valiliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri çalışmaları için düzenlenen toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Ramazan MERAL katıldı. 19

20 09 Mayıs 2012 Rize Kent Konseyinin Samsun-Batum Demiryolu ve Hızlı Tren konulu toplantısına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ARTAN katıldı. 13 Mayıs 2012 Sn. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ın teşrifleriyle, İkizdere Sivrikaya Köyü Mevkiinde düzenlenen Ovit Tüneli temel atma törenine Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. TOBB Fen Lisesinin açılışı Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Hayati Yazıcı, TOBB Yön. Kur. Bşk. Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize Milletvekili Sn.Hasan Karal, TOBB Yön. Kur. Bşk Yardımcıları Halim Mete ve Faik Yavuz un katılımıyla gerçekleştirildi. 18 Mayıs 2012 MÜSİAD in düzenlediği Rize Müsiad Başarı Ödülleri 2011 ödül töreni programına Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı. 20 Mayıs 2012 T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi nin 57. Kuruluş Yıldönümü törenine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu adına çelenk gönderildi. 23 Mayıs 2012 Son dönemde bazı sivil toplum kuruluşları tarafından inşaat müteahhitleri odası kurulması yönünde girişimlerde bulunulmaktadır. Bu hususta odamız tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na yazı yazılmıştır. 29 Mayıs 2012 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ilimiz İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Bölgesel Halk Eğitim Etkinlikleri açılış programına odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 01 Haziran 2012 Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından gelen heyet onuruna verilen yemeğe Odamız Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar ı makamında ziyaret etti. 08 Haziran 2012 T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yılı mezuniyet törenine Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı. 20

21 12 Haziran 2012 Murat Karayalçın Odamız Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. 13 Haziran 2012 T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı nın 05/06/2012 tarih ve 89 sayılı yazısına istinaden; Bölgenin kalkınma ve gelişmesine yönelik olarak tüm sektörleri kapsayan, DOKAP bölgesini ön plana çıkaracak ve insan odaklı entegre bölgesel kalkınma çalışmalarına öncülük edecek, destek verecek DOKAP Eylem Planı için, 1- Samsun Sarp Demiryolu ve Hızlı Tren projesi, 2- Rize nin doğu istikametinde olmak üzere bir havaalanı projesi, 3- Çaydaki katma değerin yükseltilmesi için Rize bölgesindeki çay tarımının tamamının organik çaya dönüştürülmesi projesi, 4- Çay tarımında kullanılmak üzere 15 tonluk bir organik çay fabrikası projesi odamızca yürütülmektedir. Ancak yeterli olmayacağı, bölgenin ihtiyacı olan gübrenin belirlenmesi ve organik gübre fabrikası kurulma projelerinin geliştirilmesi, 5- Yerel ürünlerimizden (karadut, kivi, likapa, kara üzüm, böğürtlen) meyve suyu ve marmelat üretilmesi için üretim tesisleri kurulması. Ayrıca bu ürünlerin direk satış önemi için saklama koşulları (soğuk hava deposu) yönünde proje üretilmesi, 6- Sürdürmekte olduğumuz Rize Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayatiyet bulması yönünde eylem planında yer alması ve desteklenmesi, 7- Temeli atılan Rize nin ve bölgenin de mega projesi olan Ovit Tünelinin 3,5 yıllık bir planlama ile hayatiyet bulacağı, Rize ve bölgemizin 3,5 yıllık süre sonuna bugünden hazırlanması için projelendirilme çalışmalarının başlatılması ve DOKAP tarafından hazırlanan eylem planlarında yer alması, 8- Rize de turizm bölgesi ilan edilen Çamlıhemşin Ayder bölgesi ve İkizdere bölgesinde turizmi geliştirecek, kış turizminde planlanması yönünde kayak ve teleferik tesisleri projelerinin planlanması, hayatiyet bulması yönünde çalışmalar yapılması, 9- Samsun dan Artvin e varacak ve planlanmasına başlanmış olan turizm master planlarının devam eden yeni bir turizm yolunu, konaklama tesislerini ve sosyal tesisleri projesinin takip edilip, Doğu Karadeniz Bölgesinde projenin hayatiyet bulması, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm çeşitliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapılması ve bu alanda planlar yapılması, tüm bu projelerin yapılması durumunda bölgemizin işsizlik sorununun çözüleceği, göç veren durumdan göç alan duruma geleceğini şimdiden görüyoruz. Odamızca önerilebilecek plan, program, proje ve faaliyetler hakkında görüş ve önerilerimizi bir yazı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı na gönderilmiştir. 21

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 S a y f a

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0. T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI OÇEK Yayın Tarihi: 07.07.2014 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi: 31.03.2015 Sayfa : 1/33 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013 2016,,,,,,,,,,, DENİZLİ TİCARET ODASI 1 2 PL.08/Rev.01 SUNUŞ 21.Yüzyıl Ekonomilerinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumların üzerinde durduğu temel mesele

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI MAYIS AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI MAYIS AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI MAYIS AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Meclis Toplantı Tarihi : 29 MAYIS 2014 Toplantıya Katılan Üyeler Toplantıya Katılmayan Üyeler : Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU,

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI

RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI Doküman No RTSO.KEK.OO Ya ID Tarihi 01.03.2007 KALİTE EL KİTABI 01.01.2010 01 Sa fa 1/35 RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI TEMSiLCisi - Doküman No RTSO.KEK.OO Yay m Tarihi 01.03.2007 ~~~ i ~ i

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Nisan ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry

Afyonkarahisar FAALİYET Chamber of Commerce RAPORU and Industry. Afyonkarahisar Chamber SANAYİ of Commerce ODASI and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry Afyonkarahisar

Detaylı

Batman Ticaret Borsası

Batman Ticaret Borsası Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşi ALTUNÇ Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ Genel Sekreter Vehbi AKBULUT Hilal Mahallesi Nergiz Cadddesi No:151 BATMAN Tel: 04882153792 Fax:04882146492 Web: www.batmantb.org.tr

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Kasım ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 157 Meslek Komitesi üyesi 66 meclis üyesi,

Detaylı