TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI. Osmanlı Devleti'nde Baruthane-i Amire

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI. Osmanlı Devleti'nde Baruthane-i Amire"

Transkript

1 1 TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI Osmanlı Devleti'nde Baruthane-i Amire Danışman Bayram KODAMAN Hazırlayan Zafer GÖLEN ISPARTA 2001

2 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V KISALTMALAR...VII GİRİŞ XVIII. YÜZYILDAN ÖNCEKİ OSMANLI BARUTHÂNELERİ...2 A-İSTANBUL BARUTHÂNELERİ Atmeydanı Baruthânesi Okmeydanı Baruthânesi Kâğıthane Baruthânesi Şehremini Baruthânesi...4 B-İSTANBUL DIŞINDAKİ BARUTHÂNELER Gelibolu Baruthânesi Selânik Baruthânesi Bağdat Baruthânesi Budin Baruthânesi İzmir Baruthânesi Mısır Baruthânesi Temeşvar Baruthânesi Bor Baruthânesi...19 C-KALE BARUTHÂNELERİ...20 D-ÖZEL BARUTHÂNELER...21 BİRİNCİ BÖLÜM BARUTHÂNE-İ ÂMİRE NİN KURULUŞU ve GELİŞMESİ A-BARUTHÂNE-İ ÂMİRE NİN TARİHÇESİ...24 B-BARUTHÂNE-İ ÂMİRE BİNALARI...30

3 1-Kalhaneler Sergihâne Perdahthâne Hamam Mahzen, Nöbet Kuleleri ve Cami Ahır ve Kullanılan Malzemeler...36 a-arpa...37 b-saman...40 c-nal ve Çivi...42 d-kayış Koşum...43 e-yağ...44 f-urgan, Çul ve Yular...44 g-köstek, Kaşağı ve Semer...45 C-BARUTHÂNE-İ ÂMİRE PERSONELİ İdarî Personel a-nazır...47 b-barutçubaşları...58 c-ruznamçeci...60 d-mübaşir...63 e-katip...65 f-zabitler Teknik Personel...66 a-barutçu Neferleri...66 b-kükürtçüler...71 c-vezneciler...73 d-perdahtcılar, Çarkcılar, Kömürcüler...75 e-demirciler(ahengirân)...75 f-kazgancılar...76 g-marangoz Diğer Görevliler...78 a-imam ve Müezzin...78 b-seyis...80 c-iskender Çelebi Bahçesi Ustası...82 d-hamallar...83 e-mavnacılar...85 f-baltacılar...87 g-nalbantlar

4 h-bekçiler...89 ı-saka...90 İKİNCİ BÖLÜM BARUTHÂNE-İ ÂMİRE NİN MALİ KAYNAKLARI ve A-MALİ HAMMADDE TEMİNİ KAYNAKLAR Avarız Gelirleri a-avarız Akçesi...95 b-nüzül Bedeli Cizye Gelirleri Mukataa Gelirleri a-adet-i Ağnam Mukataası b-resm-i Dönüm Duhan Mukataası Gümrük Gelirleri Bedeliyeler B-HAMMADDE TEMİNİ Hammaddeler a-güherçile b-kükürt c-odun Kömürü d-odun e-tuz Hammadde Temini a-güherçile Temini b-kükürt Temini c-odun Kömürü Temini d-odun Temini Hammadde Temininde Karşılaşılan Güçlükler

5 a-güherçile Temininde Karşılaşılan Güçlükler ı-güherçile Kaçakçılığı ıı-nakliye Güçlükleri ııı-mubayaacıların Neden Oldukları Problemler ıv-halkın Barut Üretmesi v-yerel Yöneticilerin Çıkardığı Güçlükler b-kükürt Temininde Karşılaşılan Güçlükler c-odun Kömürü Temininde Karşılaşılan Güçlükler C-MALZEMELER Varil Deri Tekne Kereste Yelken Bezi Demir(Ahen) Bakır(Nühas) Yağ Urgan Fıçı Kalbur (Gırbal) Kova (Gerdel) Elek Sabun Çuval Çivi Çanak Kürek ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİM ve TÜKETİM A-ÜRETİM Barut Üretim Yöntemleri Barut Üretim Teknolojisi ve Kalitesi a-üretim Teknolojisi...165

6 b-üretim Kalitesi ı-barut Karışım Oranları ıı-hammadde Kalitesi ve Temini ııı-mali Faktörler ıv-insan Faktörü c-barut Kalitesini Artırmaya Yönelik Çabalar Barut Üretim Miktarları ve Maliyet Barut İthali B-TÜKETİM Sefer İhtiyaçları Kurumların İhtiyaçları Donanma Kalelerin İhtiyaçları Diğer İhtiyaçlar SONUÇ BİBLİYOGRAFYA EKLER ÖNSÖZ Ateşli silahların yaygınlaşmasıyla Osmanlı Devleti nin büyüyüp genişlemesi hemen hemen eş zamanlı olarak gelişmiştir. Dolayısıyla devletin ateşli silahlardaki teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmesi, daha devletin kuruluşundan itibaren bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Dahası bu silahları geliştirmesi ve etkin kullanması devletin geleceğini belirlemiştir. Ülke en geniş sınırlarına ateşli silahları ustaca kullanması sayesinde erişebilmiştir. Bu nedenle ateşli silahların yaygın kullanılmaya başladığı dönemlerde kurulup gelişen devletlere barut imparatorlukları adı verilmiştir. Osmanlı Devleti askerî teknolojide kendi kendine yetme ilkesi ile hareket etmiştir. Daha XV. yüzyılın ortalarında merkezî üretim yapan baruthâneler kurulmaya başlamıştır. Devlet için gerekli olan barutun hemen hemen tamamı çok uzun yıllar resmî baruthânelerde üretilmiş, dışa herhangi bir bağımlılık gözlenmemiştir. Gerek hammadde kaynaklarının bolluğu, gerekse üretim teknolojisinde Batı barut teknolojisinden bariz bir geriliğin olmaması nedeniyle, devlet sınırları içinde üretilen barut ihtiyaçları 6

7 7 karşılayabilmiştir. Barutun devletin geleceği ve yaşaması için en önemli malzemelerden biri olduğu, konuyla ilgili hemen hemen her belgede zikredilmiştir. XVIII. yüzyıla gelindiğinde, özellikle 1740 lara kadar barut üretiminde bir yetersizlik söz konusu değildir. Ancak bu tarihten sonra barut üretimi devlet için oldukça önemli bir mesele olmaya başlamıştır. Bu mesele 1850 lerin ortalarına kadar devam etmiştir. Devlet, baruthâneleri ıslah edebilmek için zaman zaman teşebbüslerde bulunmuş, ancak istediği sonucu alamamıştır. Barut üretimindeki yetersizlik ve teknolojik gerilik devletin diğer kurumlarındaki yozlaşmayla birleşince, XVIII. yüzyıl devlet için felâketler ve yıkımlar asrı olmuştur. Baruthâne-i Âmire ismi Bakırköy de kurulan baruthâneyi nitelemek için kullanılmıştır tarihinde üretime başladıktan sonra diğer baruthâneler arasında özel bir yer edinen Bakırköy Baruthânesi, kapanana kadar Baruthâne-i Âmire unvânını korumuştur. Aynı zamanda yabancı kaynaklarda geçen Imperial Powder Works ibaresi de Bakırköy Baruthânesi ni nitelemek için kullanılmıştır. Bu kurumda yaklaşık yüzyıl boyunca sürekli olarak barut üretilmiştir. Devletin barut ihtiyacının önemli bir bölümü buradan sağlanmıştır. Zaman zaman üretim kalitesinde ve miktarında düşüklük yaşansa da devletin ihtiyacı olan barutun sağlandığı en önemli kaynak Bakırköy Baruthânesi olmuştur. Biz araştırmamızda kurumun yapısını, personelini, malî ve hammadde kaynaklarını, kurumda gerek duyulan malzemeler ve bu malzemelerin teminini, barut üretimi ve tüketimini ortaya çıkarmayı hedefledik. Bu amaçla 1. Bölümde kurumun kısa tarihçesi, binaları ve personel yapısı hakkında bilgi verilmiştir. 2. Bölümde oldukça fazla paraya ihtiyacı olan bir kurumun hangi kaynaklar aracılığıyla finansmanının sağlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine aynı bölümde barut üretiminde kullanılan hammaddeler, malzemeler ve bu maddelerin temini esnasında yaşanan güçlükler incelenmiştir. 3. Bölümde ise barut üretimi, kalitesi, üretim ve tüketim miktarı konularına değinilmiştir. Daha önce bazı yerli ve yabancıların iddia ettikleri gibi Osmanlı Devleti nde üretilen barutun kaliteli olup olmadığı konusu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmamda, tecrübesi ve değerli tavsiyeleri ile beni yönlendiren hocam ve danışmanım Prof. Dr. Bayram KODAMAN A teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca daima

8 8 destek ve fikirlerinden dolayı değerli hocalarım Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL A, Doç. Dr. Nedim İPEK E, Doç. Dr. Fahrettin TIZLAK A, Yrd. Doç. Dr. Behset KARACA YA; maddi ve manevi yardımlarından dolayı eşim Berşan GÖLEN E teşekkür ederim. Zafer GÖLEN BURDUR-2001 KISALTMALAR a.g.d Adı geçen defter a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale a.g.mlf. Adı geçen müellif A.E. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ali Emiri Tasnifi A.Ü.D.T.C.F. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi B Receb bkz. Bakınız B.O.A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi c. Cilt C Cemaziyelahir Ca Cemaziyelevvel C.-As. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Tasnifi Askeriye C.-Bah. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Tasnifi Bahriye

9 9 C-Darp. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Tasnifi Darphâne C.-İk. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Tasnifi İktisad C-Mal. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Tasnifi Maliye Çev. Çeviren D.BŞM. Bab-ı Defteri Başmuhasebe D.BŞM.BRG. Bab-ı Defteri Başmuhasebe Ek Kodları Gelibolu Baruthânesi D.BŞM.BRG. DES. Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Ek Kodları Gelibolu Baruthânesi Dosya Envanter Usûlü D.BŞM.BRİ. Bab-ı Defteri Başmuhasebe Ek Kodları İstanbul Baruthânesi D.BŞM.BRİ. DES. Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Ek Kodları İstanbul Baruthânesi Dosya Envanter Usûlü D.BŞM.BRS. Bab-ı Defteri Başmuhasebe Ek Kodları Selânik Baruthânesi D.BŞM.BRS. DES. Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Ek Kodları Selânik Baruthânesi Dosya Envanter Usûlü EI 2 The Encyclopaedia of Islam New Edition hk. Hüküm Haz. Hazırlayan İ.A.(M.E.B.) İslâm Ansiklopedisi(Milli Eğitim Bakanlığı) İ.A.(T.D.V.) İslâm Ansiklopedisi(Türkiye Diyanet Vakfı) İ.E.-As. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnülemin Askeriye İ.E.-Bah. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnülemin Bahriye İ.Ü.E.F. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi K.K. Kâmil Kepeci Tasnifi L Şevval M Muharrem MAD. Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifi M.D. Mühimme Defterleri M.Ö. Milâttan Önce M.S. Milâttan Sonra nr. Numara N Ramazan ö. Ölümü

10 10 R Rebiyülahir Ra Rebiyülevvel s. Sayfa S. Sayı Sa Safer Sad. Sadeleştiren Ş Şaban Yay. Yayınlayan Z Zilhicce Za Zilkade ÖZET OSMANLI DEVLETİ NDE BARUTHÂNE-İ ÂMİRE Baruthâne-i Âmire XVIII. yüzyılın başında kurulmuştur. Baruthânede donanmanın artan ihtiyaçları ve merkezî ordunun ihtiyacı olan barut imal edilmiştir. Baruthâne nazır adı verilen yöneticiler tarafından yönetilmiştir. Nazırlık bürokratik bir görev olarak kabul edildiğinden baruthâneden istenilen verim elde edilememiştir. Baruthâne-i Âmire ye alınan malzemelerin piyasa fiyatından alınmasına izin verilmemiştir. Baruthâne nazırları devletin tespit ettiği fiyat üzerinden hammadde ve malzeme almaya çalışmışlar, ancak bunda pek başarılı olamamışlardır. Bu olumsuz şartlar altında faaliyetini devam ettirmeye çalışan baruthânede imal edilen barutun kalitesi de düşük olmuştur. Baruthâne-i Âmire nin gelir kaynakları, genellikle ocaklı olarak çeşitli vergi kalemlerinden kuruma aktarılan gelirlerden oluşmuştur. Bu gelirlerin yetersiz kaldığı dönemlerde doğrudan hazineden de para aktarılarak baruthânenin harcamaları karşılanmaya çalışılmıştır. Özellikle 1760 lardan itibaren mali sıkıntılar yaşayan nazırlar kendilerinden istenilen oranlarda barut üretebilmek için barut kalitesini düşürmüşlerdir.

11 Baruthâne-i Âmire de kantar arasında değişen oranlarda barut üretilmiştir. Standart üretim miktarı olarak kantar tespit edilmiştir kantar ise daha ziyade savaş zamanlarında üretilmiştir lardan sonra ülke içinde üretilen barut miktarı ordunun ihtiyaçlarını karşılamada başarısız olunca, özellikle İngiltere den barut ithaline başlanmıştır. Dışarıdan barut ithal edilmesi, ülke içinde üretilen barutun kalitesinin düşük olması yöneticileri harekete geçirmiştir. İlk olarak 1793 te Baruthâneler Nezareti kurularak baruthâneler bu kuruma bağlanmıştır. Bu tarihten sonra barut üretimi ve kalitesinde kısmî bir iyileşme görülmüştür. Ancak bu çabaların da istenilen sonucu vermemesi üzerine 1794 yılında en son teknoloji ile Azadlu Baruthânesi kurulmuştur. Azadlu Baruthânesi nin üretime geçmesinden sonra Baruthâne-i Âmire eski önemini yitirmiştir. 11 ABSTRACT BARUTHÂNE-I ÂMIRE IN THE OTTOMAN EMPIRE Baruthâne-i Âmire is established in the beginning of the XVIII. century. The increasing needs of the navy and the gunpowder, which is a need of the central army are produced in the baruthâne. The baruthâne is directed by some directors, named as nazir. As nazirship is accepted as a bureaucratic duty, the desired output could not be obtained from the baruthâne. The equipments which are bought for Baruthâne-i Âmire, couldn t be bought on the market price because the goverment didn t allow it. Baruthâne nazirs tried to buy raw material and equipment on the price which is determined by the government, but they couldn t succeed anyway. The baruthâne tried to continue its activities under those negative conditions, however, the gunpowder which is produced in baruthâne had a low quality. The source of income of Baruthâne-i Âmire is composed of some income which is transferred, generally as ocaklik, from various tax offices to the institution. In the periods which this income was not adequate, the expenses of the baruthâne are tried to be covered by directly transferring money from the national treasury. Particularly, dating from 1760s, the nazirs who had financial problems lowered the quality of the gunpowder to produce the gunpowder in the desired amount. In Baruthâne-i Âmire, an amount of kantars of gunpowder is produced. As a standard productionamount, kantars are determined. The amount of kantars of gunpowder is produced especially during wars.

12 After 1790s, as the amount of gunpowder which is produced in the country, was insufficient to welcome the needs of the army, the gunpowder is begun to be imported from England. The importation of the gunpowder from abroad and the low quality of the gunpowder, produced in the country made the directors get into action. Firstly, Baruthâneler Nezâreti is established in 1793 and the baruthânes are put under the obligation of this institution. After that time, a partial improvement is seen in the production and the quality of the gunpowder. However, on condition that these efforts also failed to ensure the desired result, Azadlu Baruthânesi is established in 1794 by using the most recent technology. After Azadlu Baruthânesi began its production, Baruthâne-i Âmire lost its former importance. 12 GİRİŞ Barut, ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı maddeye verilen ortak addır. Barutu ilk defa Çinliler bulmuştur 1. XII. yüzyılda bütün Asya kıtasına, bir süre sonra da Avrupa ya yayıldığı kabul edilmektedir. Bununla beraber ilk defa nasıl kullanıldığı, kimin tarafından geliştirildiği, hatta kıtalar arasında nasıl yayıldığı hakkındaki bilgiler yeterli değildir. Ancak Moğollar, Türkler ve Araplar tarafından Batıya taşındığı kuvvetle muhtemeldir. XIV. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa da barut kullanılmıştır 2. Osmanlılar ise ateşli silahları Balkanlarda yaptıkları mücadeleler esnasında tanımış ve daha sonra bu silahları ordularında kullanmaya başlamışlardır 3. Kuşkulu da olsa, ilk olarak I. Kosova Savaşı nda top kullandığına dair kayıtlar mevcuttur 4. Ancak II. Murat döneminde ateşli silahların kullanılmaya başlandığı kesin olarak kabul edilmiştir 5. Onlar kısa sürede büyük ve etkili toplar dökmeyi başarmışlar ve 1453 te İstanbul u fethetmişlerdir 6. Bu başarının yanında Osmanlıları İslâm dünyasının lideri 1 Chao Tieh-han, The Invention of Gunpowder, Taipei, ss Zeki Tez, Güherçileden Karabaruta, Bilim Tarihi, S.17, İstanbul 1993, ss Djurdjica Petroviç, Fire-arms in the Balkans on the Eve of and After the Ottoman Conquests of the Fourtéenth and Fifteenth Centuries, War, Technology and Society in the Middle East, Edited by V.J. Parry and M.E. Yapp, London-Newyork-Toronto, s ; Mücteba İlgürel, Osmanlı Topçuluğunun İlk Devirleri, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul 1995, ss Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihannümâ Neşrî Tarihi, Yayınlayanlar Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen, c.i, Ankara 1995, s.291; V. J. Parry, Barud-The Ottoman Empire, EI 2, c.i, Leiden 1986, s Halil İnalcık-Mevlûd Oğuz, Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân, Ankara 1989, ss.18-29; Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihannümâ Neşrî Tarihi, Yayınlayanlar Faik Reşit Unat-Mehmed A. Köymen, c.ii, Ankara 1987, ss. 611, Gabor Agoston, 15. Yüzyılda Batı Barut Teknolojisi ve Osmanlılar, Toplumsal Tarih, S.18, İstanbul 1995, ss

13 13 konumuna yükselten, İran ve Memlûklüler ile yapılan savaşlarda başarı kazanılması, ateşli silahların etkin kullanımı sonucu olmuştur. XV yüzyılda ateşli silahların kullanımının Osmanlı ordusunda yaygınlaşmasından sonra, ateş gücünün temelini oluşturan barutun üretimi oldukça önemli hale gelmiştir. Barut imalinde kullanılan madenlerin çıkarılması, tedariki, işlenecekleri baruthâneye getirilip teslim edilmesi ve baruthânelerde işlenmesi, hem masraflı hem de zor olmaktaydı. Bu nedenle barut üretimine hayli önem verilmiş ve konu Devlet-i Aliyye nin azimî-i umûru olarak kabul edilmiştir 7. Osmanlılar ateşli silahları yalnızca kendileri benimseyip kullanmamıştır. Aynı zamanda çeşitli yollarla diğer İslâm ülkelerinde de yayılmasına aracı olmuşlardır. Özellikle Uzakdoğu daki Müslüman ülkelerde ve Habeşistan da ateşli silahların kullanılması ve benimsenmesi, tamamen Osmanlı Devleti nin bölgeye gönderdiği askerî personel ve teknik yardımla mümkün olmuştur. Bu ülkelere Portekizlilerin saldırılarını engellemek için gönderilen Osmanlı askerî personeli, o ülkelerde top ve tüfek gibi ateşli silahların kullanımını da öğretmişlerdir 8. XVIII. YÜZYILDAN ÖNCEKİ OSMANLI BARUTHÂNELERİ A-İSTANBUL BARUTHÂNELERİ Evliya Çelebi ye göre, XVII. yüzyıl ortasında 4 ü şehir içinde, 1 i şehir dışında olmak üzere toplam 5 baruthâne bulunmaktaydı. Bu baruthâneler şunlardır: 1-Unkapanı nda tüfekhânede 10 havanlı 9 bir baruthâne. 2-Atmeydanı nda Yeniçeri Baruthânesi. 3-Ayasofya da Cebehâne içinde Cebeciler Baruthânesi 4-Macuncu Çarşısı yakınında barut emini emrindeki 30 havanlı, çarkları atlar tarafından döndürülmekte olan büyük baruthâne. 5-Kâğıthâne deki büyük Baruthâne. 7 Barutun önemi hemen hemen barutla ilgili her belgede dile getirilmiştir. Örnek olarak bkz. B.O.A., C.- As., nr:19849; H.H., nr:28918; Salih Özbaran, 16. Yüzyılda Asya da ve Afrika da Ateşli Silahların ve Askeri Teknolojinin Yayılmasında Osmanlıların Rolü, X. Türk Tarih Kongresi, c.iv, Ankara 1993, ss Havan:İçerisinde herhangi bir maddenin dövülüp ufalandığı kap. Basit bir havan, tanelerin ezildiği çukur bir kap, ezici olarak kullanılan ağır bir saptan ibarettir. Mehmet Önder, Antika ve Eski Eserler Kılavuzu, Ankara 1998, s.105.

14 14 Çelebi, Silivri Kapısı ndan Yenikapı ya kadar üstü kapalı dört köşeli bütün burçların, barut mahzeni olduğunu; her bir burcun 5 er 10 ar nöbetçisi bulunduğunu ifade eder. Bu burçlar yakınında sigara içmenin yasaklandığını, mahzenlere barut taşıma işlemi sonrasında herhangi bir patlamaya neden olmamak için kullanılan yollara binlerce at yükü kum döküldüğünü yazmaktadır Atmeydanı Baruthânesi Fethin hemen ardından İstanbul da kurulan veya Bizans tan devralınan ilk baruthânedir. Atmeydanı civarında Güngörmez Tekkesi yanında Güngörmez Kilisesi denen eski bir Bizans yapısı baruthâne olarak kullanılıyordu. Ancak barut üretilip üretilmediği veya başka yerlerde yapılmış barutun depolanıp depolanmadığı açıklığa kavuşmamıştır. 895/ tarihinde çok şiddetli bir kasırgada baruthâneye yıldırım düşmüştür. Çıkan yangında bina yok olduğu gibi pek çok insan ölmüş, çevredeki 4 mahalle harabe haline gelmiştir 11. Evliya Çelebi kendi zamanında baruthânenin 5 amele ve ustası olduğunu yazmaktadır 12. Baruthâne hakkında ayrıntılı ve detaylı bir bilgiye şu ana kadar yapılan çalışmalarda ulaşılamamıştır. 2-Okmeydanı Baruthânesi Birçok kaynakta, İstanbul da böyle bir baruthâne olup olmadığı dahi tartışmalıdır. Ancak eldeki bazı bilgiler değerlendirildiğinde, Okmeydanı nda böyle bir baruthânenin varlığı ortaya çıkmaktadır Muharrem 986/1578 tarihli bir hüküm ile, Topçu Ocağı bölük başlarından Mustafa ya yeniçeri odalarının bulunduğu Okmeydanı nda bir imâlathâne yapması emredilmiştir. Mustafa ile birlikte 11 nefer de onunla çalışması için görevlendirilmiştir. Baruthâne defterinin ayrı olarak tutulması, yeniçeriler ile birlikte yoklamasının yapılması ve Mustafa nın yılda 1,5 kantar barut ve 400 kumbara dökmesi kararlaştırılmıştır Evliya Çelebi Mehmed Zıllı ibn-i Derviş, Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, c.i, İstanbul 1341, ss Wolfgang Müller-Wiener, Yüzyılları Arasında İstanbul da İmalathane ve Fabrikalar, Osmanlılar ve Batı Teknolojisi Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, c.i, s Muzaffer Erdoğan, Arşiv Vesikalarına Göre İstanbul Baruthâneleri, İstanbul Enstitüsü Dergisi, c.ii, İstanbul 1959, s Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları I, ss.247, ; a.g. mlf., Kapıkulu Ocakları II, ss.20, 117.

15 15 Okmeydanı Baruthânesi nde Haziran 1596 tarihinde barut üretimi esnasında yangın çıkmış ve baruthâne çalışanlarından birkaçı ölmüştür. Olay gündüz vakti meydana geldiğinden yangın diğer binalara sıçramadan söndürülmüştür 15. Böylece 17 yıllık üretim faaliyeti olan baruthâne çalışmalarına son vermiştir Kâğıthane Baruthânesi Bu baruthâne Sultan Bayezid tarafından ahşap olarak yaptırılmıştır. Daha sonra Kanuni tarafından kârgir olarak inşa ettirilerek üzeri kurşun kaplanmıştır. II. Selim döneminde baruthânede 300 kantar barut üretilmekteydi 17. Baruthâneyi gezen Evliya Çelebi nin verdiği bilgiye göre, Cebehâne Ocağı na bağlı 200 nefer ile 1 barutçubaşı ve kethüda burada görevli bulunuyordu. Baruthânede her biri 10 ar kantar gelen 100 adet tunç havan vardı. Bu çarklar Kâğıthâne Deresi üzerinde kurulu olan dolaplar aracılığıyla döndürülüyordu 18. Bir oda acemi oğlanı, bir acemi çorbacısının mahiyetinde baruthâneye muhafızlık yapmaktaydı 19. Şubat 1638 de 20 kantar barut ateş alarak yanmış ve bu olay nedeniyle baruthânenin çatısı uçmuştur 20. Kâğıthâne deki bu baruthânenin Sultan İbrahim devri sonlarına kadar faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir Şehremini Baruthânesi Avcı Sultan Mehmed devrinde Gelibolu, Selânik ve İzmir Baruthâneleri nin ihtiyaca cevap verememesi üzerine, Şehremâneti Çarşısı yakınında 1099/ tarihinde bir baruthâne kurulmuştur. Baruthânede yıllık kantar barut 15 Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî, Haz. Mehmet İpşirli c.ii, Ankara 1999, ss Salim Aydüz, Osmanlı Devleti nde Tophâne-i Âmire nin Faaliyetleri ve Top Döküm Teknolojisi(XIV-XVI. Asırlarda), İstanbul 1998, ss (i.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Basılmamış Doktora Tezi). 17 Ahmed Refik, 10. Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, Ankara 1987, s.159; Reşat Ekrem Koçu, Baruthâne, İstanbul Ansiklopedisi, c.iv, İstanbul 1960, s Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Sad. Tevfik Temel Kuran, Necati Aktaş, c.i, İstanbul tarihsiz, s Tahsin Esencan, Nizamıceditten Evvel ve Sonra Türk Topçuluğu ve Kaynakları, Ankara 1946, s Münir Aktepe, Kâğıdhaneye Dâir Bâzı Bilgiler, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ya Armağan, Ankara 1988, s Erdoğan, a.g.m., s Kuruluş tarihinin 1089 olduğu yönünde de iddialar vardır. Uzunçarşılı kuruluş olarak 1089 ı alır. Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.iv, II. Bölüm, Ankara 1988, s.579; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Haz. Abdülkadir Özcan, Ankara 1995, s.647, 38 nolu dipnot.

16 16 üretilmekteydi yılında vukıyye güherçile satın alınabilmesi için baruthâne nazırı Mustafa Efendi ye izin verilmiştir. Güherçilenin vukıyyesi 60 guruştan satın alınmış ve guruş para harcanmıştır 24. Baruthânede 1110/Ekim 1698 tarihinde çarkların aşırı ısınması sonucu 310 kantar barut ateş alarak yangın çıkmıştır. Yangında 7 çalışan ile 22 çark beygiri ölmüştür. Baruthânedeki zararın yanında çevreye de hayli zarar verilmiştir. Patlamanın etkisiyle 425 ev yıkılmış, Fatih Camisi nin dahi camları kırılmıştır. Bu kaza sonrasında baruthâne Bakırköy e taşınmıştır 25. B-İSTANBUL DIŞINDAKİ BARUTHÂNELER 1-Gelibolu Baruthânesi Gelibolu Baruthânesi genellikle donanmanın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak üretim yapmıştır 26. Savaşların uzun sürmesi halinde Selânik ve İzmir Baruthânelerinde de donanma için barut üretilmiştir 27. Gelibolu nun doğusunda Okmeydanı denilen yerde Hamza Bey limanına hakim bir noktada kurulmuştur. Gelibolu Baruthânesi nin kurulduğu tarih kesin olarak saptanamamıştır. Baruthânenin, Gelibolu Tersanesi yle beraber olarak Yıldırım Bayezid tarafından kurulmuş olabileceği tahmin edilmektedir 28. Gelibolu Baruthânesi nin idaresi bir nazır tarafından yürütülmüştür. Ancak nazırlar yerlerine bir vekil atayarak vekilleri aracılığıyla baruthâneyi yönetmişlerdir. Meselâ 1172/1758 senesindeki işlemlerde, nazır olan Elhac Hasan Ağa nın vekili Salih 23 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi IV/II, s.579; Müller-Wiener, a.g.m., s B.O.A., A.E. Süleyman II, nr:1267, 25 Temmuz 1691 tarihli arz tezkiresi. 25 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, ss ; Mehmed Raşid Efendi, Tarih, c.ii, İstanbul 1282, ss ; P.Ğ. İncicyan, 18. Asırda İstanbul, Tercüme ve Notlar Hrand H. Andreasyan, İstanbul 1976, s Gelibolu Baruthânesi nden donanmaya verilen barut miktarı hakkında bkz. B.O.A., İ.E.-As., nr: 8178; İ.E.-Bah., nr: 832; C.-As., nr:11505; C.-Bah., nr:4497, 5479, 5519, 6695, 6908, 7245, 7603, 7930, 8372, 8539, 8655, 8664, Meselâ 1163 senesinde üretilen baruttan 90 kantar donanmaya verilmiştir. B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:ii/22; 1195 tarihinde üretilen kantar barutun kantarı Donama ve başka yerlere teslim edilmiştir. Bkz. Halil İnalcık, The Socio-Political Effects of the Diffusion of Fire-arms in the Middle East, War, Technology and Society in the Middle East, Edited by V.J. Parry and M.E. Yapp, London- Newyork-Toronto, s.217. (Bundan sonra Fire-arms in the Middle East olarak gösterilecektir). 28 Fevzi Kurtoğlu, Gelibolu ve Yöresi Tarihi, İstanbul 1938, ss

17 17 Ağa nın adı geçmektedir 29. Nazırların doğrudan görevlerinin başında olmamaları, baruthânede üretilen barut kalitesinin düşük olmasının başlıca nedenleri arasında yer almaktaydı. Baruthânenin güherçilesi Üsküp, Filibe, Tatarpazarı ve Pazarcık Sancakları ndan sağlanmıştır 30. Çeşitli nedenlerden dolayı bu bölgelerden güherçile temin edilemediği zaman, Anadolu daki ocaklardan güherçile talep edilmekteydi. Meselâ 1150/1737 senesinde Üsküp, Filibe, Tikveş, Köprülü ve Pazarcık ta 200 den fazla kazgan 31 kurulup güherçile imal olunurken, bölgede isyan çıkması üzerine üretim durmuştur. Bunun üzerine baruthâne nazırı Elhac Hüseyin, Anadolu güherçile ocakları Karahisar-ı Sahip ve Sivrihisar dan, vukıyye güherçilenin Gelibolu Baruthânesi ne gönderilmesini istemiştir. Bu işlem yapılırken İstanbul Baruthânesi nazırıyla bir ihtilafa düşmekten çekinmiştir. Elhac Hüseyin merkezden, İstanbul Baruthânesi nazırının güherçile gönderilmesini engellememesini istemiştir 32. Diğer baruthâneler gibi, Gelibolu Baruthânesi nin de en büyük problemi güherçile temini olmuştur. Güherçile kaçakçılığı zaman zaman üretimde aksamalara yol açmıştır 33. Meselâ, 1787 yılında Filibe, Üsküp, Sofya, Pazarcık, Karlıova da bazı kişilerin yasal olmayan şekilde dinkler ve kazganlar kurarak barut ürettikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle baruthâne nazırı güherçile temin etmekte zorlanmış ve bu tür faaliyetlerin önüne geçilmesini istemiştir 34. Gelibolu Baruthânesi nde üretilen barutun maliyeti, İstanbul Baruthânesi nde üretilen barutun maliyetine yakın oranlarda seyretmekteydi. Meselâ 1181/ senesinde kantar barut için ,5 guruş masraf yapılmıştır. Bu yıl içinde 1 kantar barutun maliyeti 18.6 guruş olmuştur. Aynı miktar üretim için ertesi yıl ,5 guruş harcama yapılmış ve 1 kantar barutun maliyeti guruşu bulmuştur senesinde 1 kantar barut için guruş, 1184 senesinde ise guruş harcanmıştır. 29 B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:ii/ B.O.A., C.-As., nr:10847; 13623; 26232; 48595; vs; C.-İk., nr: Kazgan:Büyük kazan. Bakırdan ve bronzdan yapılmaktaydı. Önder, a.g.e., s B.O.A., D.BŞM.BRİ.DES., nr:ii/1. 33 Bu yüzden, güherçilenin Efrenç ve muhtekir taifesine satılmasının önlenmesine dair ibareler, güherçile teminine ilişkin belgelerin vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. B.O.A., C.-İk., nr: B.O.A., C.-As., nr:19586, Gelibolu Baruthânesi nazırının raporu ve Safer 1202/Aralık 1787 tarihli Gelibolu Kadısı nın ilâmı.

18 Bu rakamlardan devletin 1760 lardan sonra meydana gelen fiyat artışını Gelibolu Baruthânesi nde de karşılamadığı anlaşılmaktadır. Rakamlar arasındaki hafif oynamalara Osmanlı-Rus Savaşı neden olmuştur senesinde mirî alımlara dair politikanın değişmesiyle, Gelibolu Baruthânesinde üretilen barutun maliyetinde de bir artış gözlenmiştir te 1 kantar barutun maliyeti 33 guruşa yükselmiştir. Buna rağmen ürün kalitesinde bir değişme söz konusu olmamıştır 36. Uzun yıllar kantar üretim yapan baruthânede, XVIII. yüzyılın başından itibaren İngiliz ve Felemenk barutu kalitesinde üretim yapmak için çalışmalarda bulunulmuştur 37. Ancak genel olarak üretilen barut hiçbir zaman İngiliz barutu kalitesine ulaşamamıştır. Baruthâne nazırları sürekli olarak ürettikleri barutun kalitesinin çok kötü 38 olduğu konusunda tenkit edilmişlerdir. Bu nedenle 1793 yılında baruthâneler nazırlığı kurularak, daha iyi barut üretmek için çalışmalara başlanılmıştır. Ali Raik Efendi nezaretinde başlatılan çalışmalar istenilen sonuca ulaşamayınca, Gelibolu Baruthânesi kapatılarak eşyaları yeni kurulan Azadlu Baruthânesi ne devredilmiştir. Ancak baruthânenin çalışmalarına kesin olarak ne zaman son verdiğini tespit etmek mümkün olmamıştır 39. Tablo 1: Çeşitli Yıllarda Gelibolu Baruthânesi nde Barut Üretimi Tarih Üretim(Kantar) 1107/ / yıllık / yıllık B.O.A., C.-As., nr: B.O.A., C.-As., nr: B.O.A., C.-As., nr:13159; 29164; Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlıların Batı da Gelişen Bazı Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleri, Osmanlılar ve Batı Teknolojisi Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1992, s B.O.A., C.-As., nr: 5044, 7462, 9564; Stanford J. Shaw, Between Old New The Ottoman Empire under Sultan Selim III , Cambridge 1971, s.143; Mahmud Raif Efendi, Osmanlı İmparatorluğu nda Yeni Nizamların Cedveli, Çev. Arslan Terzioğlu-Hüsrev Hatemi, İstanbul Tarihsiz, s.16; Enver Ziya Karal, Selim III ün Hat-tı Hümayunları-Nizam-ı Cedit , Ankara 1988, ss İnalcık, Fire-arms in the Middle East, s Gabor Agoston, Osmanlı İmparatorluğu nda Harp Endüstrisi ve Barut Teknolojisi( ), Osmanlılar, c.vi, Ankara 1999, s.626. (Bundan sonra Barut Teknolojisi olarak gösterilecektir.).

19 / yıllık / yıllık 1140/ / yıllık / yıllık / / yıllık / yıllık 1190/ / / / yıllık 1197/ / / yıllık 1203/ / yıllık 1208/ / Selânik Baruthânesi Selânik Baruthânesi, Selânik Kalesi nin en önemli kısmını oluşturuyordu. Baruthânede, baruthâne emini, kethûdası ve kâtipleri ile 300 nefer vardı. Selanik te Vardar Kalesi denen bölgede de baruthânenin bir deposu olduğu anlaşılmaktadır. Zira 42 B.O.A., MAD., nr:10312, ss.88, 194, 218; C.-As., nr: B.O.A., MAD., nr:10312, ss.318, 414; D.BŞM.BRG., nr:18248, s.15; C.-As., nr: B.O.A., D.BŞM.BRG., nr:18249, s B.O.A., D.BŞM.BRG., nr:18249, s.14; İ.E.-As., nr: B.O.A., K.K., nr:6691, s.1; C.-As., nr:27347; 41812; D.BŞM.BRG.DES., nr:i/ B.O.A., D.BŞM.BRG.DES., nr:i/28; B.O.A., C.-As., nr: 9564; C.-İk., nr: B.O.A., C.-As., nr: 9564; C.-As., nr: B.O.A., C.-As., nr: B.O.A., C.-As., nr:10801; 39424; B.O.A., C.-As., nr: B.O.A., C.-As., nr:9456; 9594; 49603; 51988; Agoston, Barut Teknolojisi, s B.O.A., K.K., nr:6692; C.-As., nr:47824; D.BŞM.BRG.DES., nr:ii/92; III/2, B.O.A., C.-As., nr:47824; D.BŞM.BRG.DES., nr:ii/ B.O.A., C.-As., nr: 5543; 29164; K.K., nr: 6693, s.1; K.K., nr: 6695, s D.BŞM.BRG.DES., nr:iv/ B.O.A., H.H., nr: B.O.A., MAD., nr:6697, s B.O.A., MAD., nr:6697, s.3.

20 20 Şubat 1597 de kaleye yıldırım düşmesi sonucu kale mahzeninde bulunan kantar barut patlamış, kale hayli tahrip olmuş ve yeniden yapılması gerekmiştir 61. Ancak barut üretiminin yetersizliği üzerine 1110/ tarihinde İstanbul da da bir baruthâne inşa edilmiştir Şubat 1664 tarihli bir yazı ile Selânik te kale dışında barut yapımı için bir müessese kurulması istenmiştir. Bunun üzerine Söğütlü Suyu adındaki akarsu kenarında, Müftü Değirmeni denilen yerde bir baruthâne inşa edilmiştir. Baruthâne XVIII. yüzyıl ortalarında çıkan bir yangında hasar görmüştür. Ancak kısa sürede onarılarak yeniden faaliyetine devam etmiştir 63. Selânik Baruthânesi, daha ziyade Rumeli ve yakın çevresindeki kalelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır 64. Meselâ, 1688 yılında Dıraç Kalesi ne 30 kantar 65, Niş Kalesi ne 20 kantar top barutu ile 10 kantar tüfek barutu 66, Eğriboz Kalesi ne 500 kantar siyah barut 67 gönderilmiştir. Aynı şekilde 1689 yılında üretilen barut da düzenli olarak çeşitli kalelere sevk edilmiştir yılı içerisinde Ohri Kalesi ne 70 kantar top ve 30 kantar tüfek barutu 68 ; Ohri Sancağı na bağlı olan İşim Kalesi ne 10 kantar top, 5 kantar tüfek barutu 69 ve Eğriboz Kalesi ne 500 kantar barut gönderilmiştir 70. Selânik Baruthânesi ndeki barut üretim maliyetleri incelediğinde, burada üretilen barutun maliyetinin de düşük olduğu görülmektedir. Meselâ 1183/ senesinde 1 kantar barutun üretimi için 17 guruş, 1184/ senesinde ise 11 guruş harcanmıştır. Bu kadar düşük maliyete istenilen kalitede barut üretilememiştir. Sonuçta barutun kalitesinin düşüklüğü gündeme gelmiştir 71. Barut üretiminde kullanılan 61 Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e. II, s M. Tayyip Gökbilgin, Selânik, İ.A.(M.E.B.), c.x, İstanbul 1988, s Semavi Eyice, Baruthâne, İ.A.(T.D.V.), c.v, İstanbul 1992, s Selânik Baruthânesi nden çeşitli Rumeli Kaleleri ne gönderilen barut hakkında bkz. B.O.A., A. E. Mehmet IV, nr:6533; 6541; A. E. Süleyman II, nr:604; 607; 613; 614; 615; 616; 626; 780; 781; 3147; 3148; İ.E. As., nr:453; C.-As., nr:795; 11505; 15784; 22071; 27801; 31439; 37792; B.O.A., A. E. Süleyman II, nr: B.O.A., A. E. Süleyman II, nr: B.O.A., A. E. Süleyman II, nr: B.O.A., A. E. Süleyman II, nr: B.O.A., A. E. Süleyman II, nr: B.O.A., A. E. Süleyman II, nr: B.O.A., C.-As., nr:9564.

İÇİNDEKİLER TAKDİM ÖNSÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER TAKDİM ÖNSÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER TAKDİM XI ÖNSÖZ XV KISALTMALAR XXI TABLOLAR XXIII GİRİŞ 1 I. Kaynaklar 1 A. Kaynak Kitaplar 1 1. Top Dökümü ve Topçuluk Konusunda İlk Eserler 3 2. Osmanlılarda Top Dökümü ve Topçuluk Konusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ (1726-1750) *dipnot Ada ve Ebru'ya İçindekiler Kısaltmalar 9 Sunuş 13 Önsöz 15 Kaynaklar 17 1. BOA Kaynaklan 17 2. Kıbrıs Şer'iye Sicilleri 18 3. Yazmalar

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XV-XVI. As rlarda) Doktora Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998

Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XV-XVI. As rlarda) Doktora Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 721 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 2, Say 4, 2004, 721-725 Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XV-XVI. As rlarda) Doktora Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET

The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET - -2002 The Sixteenth Century. Ümit KOÇ ÖZET - Divan- - - - SUMMARY Göktürkler to Ottoman Empire were perfectly institutionalized in The Ottaman Empire. study: Namely, Divan- l of the State), - experienced

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Mustafa YAYLA 1 Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi

Detaylı

TERSÂNE-İ ÂMİRE NİN TARİHÇESİ, İDARİ YAPISI ve PERSONELİ

TERSÂNE-İ ÂMİRE NİN TARİHÇESİ, İDARİ YAPISI ve PERSONELİ TERSÂNE-İ ÂMİRE NİN TARİHÇESİ, İDARİ YAPISI ve PERSONELİ Prof. Dr. Reşat Baykal İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 61. Yılında Gemi Mühendisleri Odası Meslek Alanımız 11 Aralık 2015 Titanic

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor.

ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor. ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor. ABD ordusu her iki günde Türkiye'nin tükettiği günlük toplam yakıtı tüketiyor 17 07 2013 topraksuenerji -ABD Savunma Bakanlığı'nın yakıt tüketimi

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit () ( ) - () -. "İYEM"... () ........................... : :... :... :... :... :.................. : : : : : :... : : ... ( )... :.................. : : : : () : :... : : :......... :............... : :

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI 1 TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI ve DENİZDEN CAN KURTARMA TARİHİ 18. yüzyılın sonuna doğru 1790 lı yıllarda, tahlisiye - denizden can kurtarmanın başladığını

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 25/10/2013-15/10/2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez teşkilatında bir kısmı da taşra teşkilatında olmuştur.bilhassa

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler

MEHMET ÖZ- YAYINLAR. Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler Makaleler ve Yayınlanmış Bildiriler MEHMET ÖZ- YAYINLAR 1. "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler" Vakıflar Dergisi, sayı XXII, Ankara, 1991, 429-439.

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Tarih Bölümünde 4. Sınıfta (Örgün ve II. Öğretim) okutulmakta olan Bitirme Çalışması dersinde

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

Maraş Eyaletinde Güherçile Üretimi ( )

Maraş Eyaletinde Güherçile Üretimi ( ) OTAM, 37/Bahar 2015, 1-17 Makaleler / Articles: Maraş Eyaletinde Güherçile Üretimi (1566-1577) Saltpeter Production in the Province of Marash (1566-1577) Kerim İlker Bulunur * Özet Güherçile barutun en

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Gelir getiren çalışmalarımız:

Gelir getiren çalışmalarımız: YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 05/10/2016-04/10/2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET İ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal, engelli,

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

Birinci Bas m: Nisan 2011 Bask Adedi: zmir Büyükflehir Belediyesi

Birinci Bas m: Nisan 2011 Bask Adedi: zmir Büyükflehir Belediyesi İZMİR DEPREMLERİ Bu kitap BB Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi taraf ndan yay na haz rlanm fl olup zmir Büyükflehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. zmir Büyükflehir Belediyesi Konak- ZM R Tel:

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi NEDEN STK ZİRVESİ? www.sivilsehir.org ZİRVE NİN AMACI www.sivilsehir.org 60 ÜLKE 102 SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE AKADEMİSYENLER

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı