SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN"

Transkript

1 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5002 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metni, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Görsel Tasarım Dil uzmanı Rehberlik Uzmanı : Yaşar YEŞİLYURT : Semra DÜNDAR : Yusuf YILDIZ : Mustafa KARA Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı : Ahmet CANSIZ Program Geliştirme Uzmanı : Mustafa ÇALIŞKAN ISBN Mill î Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 7754 sayılı yazısı ile eğitim aracı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayılı yazısı ile ikinci defa adet basılmıştır.

3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK

6

7 ORGANİZASYON ŞEMASI KAVRAMLARIMIZ Göç Gecekondu Çarpık Kentleşme Çevre Kirliliği Sağlıklı Kentleşme KENTLEŞEBİLDİK Mİ? 50.Fotoğraf: İstanbul Maslak'tan bir görünüm DERSE HAZIRLIK 1. Bir yeri kent yapan özellikler neler olabilir? Düşününüz. 2. Ülkemizde son yıllarda yaşanan köyden kente göç olgusunun nedenleri konusunda düşüncelerinizi belirtiniz. 3. İnsanların kentlerde yaşamaları sonucu ortaya çıkan sorunlar neler olabilir? Görüşlerinizi paylaşınız. 51.Fotoğraf: Kentte bir fabrika YOĞUNLAŞAN İÇ GÖÇ Köylülüğün azalışı, iç göçün yoğun olması, kentlileşmenin hızlanması olgusu ülkemizde hâlâ yaşanan güncel bir olgu. Öyle ki Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin her merkezde yoğun bir apartmanlaşmaya, konut inşaatına rastlarız li yıllarda nüfusun % 80'i köyde yaşıyordu. Nüfusun % 20'si kentli idi. 1980'lerde oranlar % oldu. 30 yıl içinde nüfusun % 30'luk kısmı yer değiştirdi. Bugün nüfusun % 60'ı kentte oturuyor. Fakat bu husus gerçek bir kentleşme mi? Yani sağlıklı bir kentleşme mi? Sanayileşme sonucu bir kentleşme mi? Kuşkusuz hayır. O zaman, kentin köylüleşmesi olgusuyla karşılaşıyoruz. Örneğin İstanbul'un köylüleşmesi gibi. Bu durumda kentli, yakınarak, burada yaşanmaz diyor ve kenti terk ediyor. Bu bunalımda trafik kargaşası, kente sığmamak, hava kirliliği, farklı kültürlerdeki insanlarla iç içe yaşama gibi sıkıntılar sonucu kentli, kentten ayrılıyor. Böylece, köylülerin kente gelişinin engellenmesi ya da sınırlanması gündeme geliyor. (Prof. Dr.Mahmut Tezcan,Toplumsal 52.Fotoğraf: Gecekondulaşma 53.Fotoğraf: Çevre kirliliği 1. Sizce sağlıklı kentleşme nasıl olmalıdır? Metinde yer alan düşüncelere katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz. 2. Fotoğraflardan ve metinden hareketle kentleşmenin nedenleri ve sonuçları hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz. Hazırlık Sayfası: Kavramlarımız, derse hazırlık soruları, dikkat çekici görsel ve yazılı materyaller ile bunlara yönelik sorular. 45 Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız. SİVAS LİSESİ'NDE GEOMETRİ DERSİ Atatürk, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Sivas Lisesine 13 Kasım 1937 de ziyarete geldi. lise Müdürü ve Matematik Öğretmeni Ömer Beygo ve Başyardımcısı Felsefe Öğretmeni Faik Dranaz ve diğer yetkililerle Kongre salonuna geldiler. Burada önce, 4 Eylül 1919 da tarihî kongrenin toplandığı Kongre salonunu ve özel odasını gezdi ve o günkü dekoru aynen korunan bu oda ve salonda o güne ait hatıralarını anlattı. Sonra topluca lisenin 9/A sınıfında programdaki Hendese (Geometri) dersine girdi. Bu derste bir kız öğrenciyi tahtaya 141.Fotoğraf: Atatürk Geometri Dersinde kaldırdı. tahtadaki öğrenci, çizdiği koşut(paralel) iki çizginin başka iki koşut(paralel) çizgiyle kesişmesinden oluşan açıların Arapça adlarını söylemekte zorluk çekiyor ve yanlışlıklar yapıyordu. Bu durumdan etkilenen Atatürk, tepkisini, Bu anlaşılmaz Arapça terimlerle, öğrencilere bilgi verilemez. Dersler, Türkçe, yeni terimlerle anlatılmalıdır. dedi ve tebeşiri eline alıp tahtada çizimlerle zaviye nin karşılığı olarak açı, dılı nın karşılığı olarak kenar, müselles in karşılığı olarak da üçgen gibi Türkçe yeni terimler kullanarak, bir takım geometri konularını ve bu arada Pythagoras teoremini anlattı. Atatürk, dilimizde karşılığı koşut olan muvazi kelimesinin yerine kullandığı paralel teriminin kökenini açıklarken Orta Asya daki Türklerin, kağnının iki tekerleğinin bir dingile bağlı olarak duruş biçimine "para" adını verdiklerini anlattı. Atatürk, bu derste aynı zamanda ders kitaplarının birkaç ay içinde Türkçe terimlerle yazdırılıp bütün okullara ulaştırılmasını emretti. (turkoloji.cu.edu.tr) 1. Ders kitaplarında Atatürk 'ün Türkçe terimlerin kullanılmasına öncelik vermesinin nedenleri neler olabilir? 2. Okumakta olduğunuz ders kitaplarında yer alan konuların anlatımında anlamakta zorlandığınız kelimeler olsaydı bir öğrenci olarak neler hisseder ve ne tür tepkiler verirdiniz? ATATÜRK VE SANAT Atatürk, yeni Türk devletine modern devlet örgütleri kazandırırken, yeni Türk sanatına, çağdaş anlamda gelişmesi ve ilerlemesi için, yeni bir yol açmıştır. Atatürk güzel sanatları, eğitim, bilim ve kültür devriminin bir parçası olarak nitelemiş ve bunu her zaman tekrarlamıştır. Bu nedenle, lâiklik ilkesini, özellikle resim ve heykel sanatıyla yakından ilgili görmüş, bu iki sanat dalında gelişmek gereğine inanmış ve bu bağlamda İslamiyet'teki tasvir yasağı üzerinde durur ve böyle bir yasağın olmadığını, İslâmiyetin ilk yıllarında puta tapmayı önlemek için getirilen düşüncelerin yanlış yorumlandığını savunarak, yanlış kanıları kırmaya çalışmıştır. Bu nedenle edebiyat, resim heykel ve müzik alanında ortaya konan girişimleri, kültür devrimi kapsamında görmek gerekir. Atatürk, güzel sanatları, Türk milletinin tarihi bir özelliği olarak görmüş, sanatın yaşamsal özelliğe sahip olduğunu vurgulayarak, ulusal bir ülkü şeklinde nitelendirirken bu arada sanatçıların işleyecekleri konular için bitmez tükenmez millî sanat hazinelerine yakın ve uzak tarihimize işaret ediyordu. Sanatı güzelliğin ifadesi olarak değerlendiriyor, milletlerin ilerleme yolunda belirli bir yere olmasını resim ve heykel yapmalarına, tekniğin gerektirdiklerini uygulamalarına ve sonuç olarak da insanların olgunlaşmasına bağlıyordu. (www.atam.gov.tr) 1. Atatürk'ün güzel sanatları kültür devriminin bir parçası olarak değerlendirmesi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 2. Sanatın toplumsal açıdan destek görmesi o toplumdaki insanların olgunlaşması ile değerlendirilebilir mi? Görüşlerinizi paylaşınız 3. Güzel sanatların kültürel gelişmedeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Etkinlik Sayfası: Okuma metinleri, tartışma ve yorum soruları ile gerçekleştirilen etkinlikler. Aşağıdaki haber metinlerini okuyarak soruları cevaplayınız. Irkçılık Artıyor Ünlü eski tenisçi Boris Becker(Boris Bekır) ırkçılığın arttığını kendisinin de bu durumdan mağdur olduğunu açıkladı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinden biri olarak kabul edilen Alman tenisçi Boris Becker sürekli artan ırkçılıktan şikâyetçi oldu. Becker: Siyahi kadınlarla arkadaşlığım, evliliğim kendi ülkemde tepki görürken, dış ülkelerde bana sempati beslenmesine katkıda bulunuyor. diye konuştu. Becker ayrıca, Alman Milli Takımı formasını giyen Afrika kökenli siyahî futbolcu Asamoah (Asemoah) ın rengi yüzünden çok ağır hakaretlere maruz kaldığına tanık olduğunu söyledi. (İnternet haberi, ) Fiziki özellikleri nedeniyle insanlar ın ırkç ı tepkilere maruz kalmas ın ı nas ıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın ız. Çocuklarını Irkçılık Var Diye Maça Götürmüyor Kamerunlu Samuel Eto o (Semyıl Eto) yeşil sahalarda yaşanan ırkçılık nedeni ile çocuklarını maçlara götüremediğini söyledi. İspanya'nın günlük spor gazetesine konuşan Eto'o, Irkçılık kişisel olarak beni çok etkiledi. Bu nedenle kimsenin kimseye derisinin renginden dolayı tepeden bakmaması için futbolcuların, liderlerin, medyanın çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Eto o çocuklarını neden maçlara götürmediğini ise şu cümlelerle ifade etti: Şu anda çocuklarımı maça götürmüyorum çünkü tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratları duymalarını istemiyorum. En iyisi onları buna maruz bırakmamak. (İnternet haberi, ) 1.Futbolcular, liderler ve medyanın ırkçı eylemleri engellemedeki rolü ne olabilir? 2.Sahalarda yaşanan ırkç ı eğilimler hakk ında neler söyleyebilirsiniz? Fransız Sinemasında Irkçılık İddiası Filmlerdeki beyaz yıldızların siyahilere seslendirilmediği ancak Denzel Washington (Denzıl Vaşinktın) gibi ünlü siyahi oyuncuların dublajlarını beyaz oyuncuların yaptığı belirtildi. Cast (kast) direktörlerinin siyahilerin belirgin ve beyaz oyunculara uymayan sese sahip oldukları savıyla siyahi oyuncuların başvurularını görmezden geldikleri kaydedildi. Irkçılıkla Mücadele ve Eşitlik Yüksek İdaresi (HALDE) çifte standardın oldukça yaygın olduğunu açıkladı. HALDE yaptığı incelemede beyaz aktörlerin evrensel sese sahip olduğu inanışı nedeniyle siyahi oyuncuları bile seslendirdiklerini saptadı. Siyahi oyuncular ise klişelerin kurbanı olarak çok nadir beyaz oyuncuları seslendirebiliyor. HALDE, Fransa Sinema Federasyonu, Dublaj Şirketleri Birliğine ve Görsel ve Çoklu İletişim Endüstrilerine bu durumun değiştirilmesi talebinde bulundu. (İnternet haberi, ) 1.Ön yargının ırkçı eğilimlerde rolü var mıdır? Görüşlerinizi paylaşınız. 2.Irkçılığın toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında (sanatta, sporda, günlük yaşamda ) hala etkili olmasının sebepleri nelerdir? KENTLEŞMENİN NEDENLERİ Kentleşme terimi birbirinden farklı iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birine göre kentleşme; kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasıdır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşmenin anlamı genel olarak budur. İkinci anlayışa göre kent sayısı ile kentlerdeki nüfusun artması kentleşme anlamına gelmez. Kentleşmeden söz edilebilmesi için sanayinin gereksinim duyduğu uzmanlaşma, iş bölümü ve benzer toplumsal yapı değişikliklerinin de gerçekleştirilmiş olması gerekir. Çünkü kentleşmeyi bir toplumun ekonomik ve toplumsal yaşayışındaki değişmeler oluşturur. Prof.Dr. Ruşen Keleş, kentleşmeyi bu anlamıyla şöyle tanımlıyor: Kentleşme; sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran; toplumda artan oranda örgütlenmeye, uzmanlaşmaya ve insanlar arası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi sürecidir. Kentleşme sonucunda yeniden tanımlanan bireye kentli diyoruz. Kentli olmak kent yaşantısını benimsemekle gerçekleşir. Kentlileşme siyasal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler gibi toplumsal bir yapılanmanın farklı biçimlerini ve değişmelerini anlamayı ve uyumu gerektirir. Kentlileşme, kentleşme sonucunda ortaya çıkan ve kentli olma bilincinin bireylere kazandırılmasıyla gerçekleşen bir süreçtir. Ülkemizde kentleşme, Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sanayileşme sonucunda oluşmamıştır. Ülkemizdeki sanayileşme, şüphesiz kentleşme üzerine önemli etkiler yapmıştır. Ancak tek etken sanayileşme değildir. Kentleşmede belirleyici olan etken, kırsal yapıda değişmeler ve çözülmeler olmuştur. Kentleşmenin nedenlerini iki boyutta ele alabiliriz. Bunlardan birincisi kent sayısının artması; ikincisi mevcut kentlerin nicelik ve nitelik olarak büyümesidir Ayrıca kent sayısının artması ve kentlerin büyümesinin ardında itici ve çekici nedenler bulunmaktadır. İtici nedenler, kırsal alanın ekonomik, kültürel, sosyal olanaklarının yetersizliği sonucu oluşmaktadır. Çekici nedenler ise kent yaşantısının sağladığı olanaklar sonucu oluşmaktadır. Toprağın bölünmesi, verimsizliği ve kıtlık, deprem, kan davası, sel, hızlı nüfus artışı sonucu oluşan işsizlik, eğitim, sağlık ve diğer olanakların yetersizliği, geleneklerin baskısından uzaklaşma ve özgür yaşama isteği itici nedenler; kentlerde iş bulma, meslek edinme olanaklarının fazlalığı, eğitim ve sağlık koşullarından faydalanma, gelir düzeyini yükseltme ve daha iyi hayat standartlarına ulaşma olanakları çekici nedenlerdendir.? BİLİYOR MUYDUNUZ? Türkiye deki Nüfus Artış Hızı 1927 yılında yaklaşık 13 milyon 600 bin olan nüfusumuzun 73 yılda beş kat artış gösterdiğini biliyor muydunuz? (İnternet haberi, 29/1/2008) Mardin Mardin in Venedik ten sonra yapı dokusu bozulmamış 2. kent konumunda olduğunu, 1600 yıllık mabet olduğunu, gerçek anlamda bir müze kenti olduğunu, bir kalenin üzerine oturtulmuş olan kentin eski ve yeni olmak üzere iki bölümden oluştuğunu, 1960'lı yılların sonunda kentin tamamının SİT alanı ilan edilmesiyle kent içine yeni inşaat yapımının yasaklanmış olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın En pahalı Kentleri Her yıl geleneksel olarak dünyanın en pahalı kentleri araştırmasını yapan İngiliz şirketi William and Mercer, İstanbul'u dünyanın en pahalı 42. kenti olarak belirlediğini, geçen yıl yapılan sıralamanın birincisi olan Hong Kong'u bu yıl geride bırakan Japonya'nın başkenti Tokyo olduğunu. Moskova'nın da, Batı standardında yaşamak isteyen yabancılar yüzünden dünyanın en pahalı ikinci kenti olduğunu biliyor muydunuz? (İnternet haberi, ) Etkinlik Sayfası: Gazete ve İnternetten alıntı metinlerle gerçekleştirilen etkinlikler. Bilgi Sayfası: Konuyu özetleyen bilgiler, Biliyor muydunuz? köşesi ve sonraki derse hazırlık yönlendirmeleri. 7

8 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE SOSYOLOJİYE GİRİŞ, SOSYOLOJİNİN ALANI, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TOPLUMSAL OLAY VE TOPLUMSAL OLGU...11 TOPLUM TANIMI...15 TOPLUM SINIFLANDIRMALARI...20 BİLİMSEL YÖNTEMİN GEREKLİLİĞİ...32 BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA ÖN KABULLER...37 SOSYOLOJİNİN BİLİM OLDUĞUNUN GÖSTERGELERİ...40 TARİHSEL SÜREÇTE SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI...44 TÜMEVARIM MI, TÜMDENGELİM Mİ?...47 SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ...50 SOSYOLOJİDE GÖZLEM VE GÖZLEM ÇEŞİTLERİ...59 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPININ ÖGELERİ VE TOPLUMSAL SİSTEM İLİŞKİSİ...67 TOPLUMSAL İLİŞKİLER...75 TOPLUMSAL İLİŞKİ TÜRLERİ...78 TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN ÖNEMİ...84 TOPLUMSAL STATÜ VE TOPLUMSAL ROL...90 ANAHTAR STATÜ VE ANAHTAR ROL...96 TOPLUMSAL DEĞERLER TOPLUMSAL HAYATI BELİRLEYEN KURALLAR NORM TÜRLERİ YAZISIZ TOPLUMSAL KURALLAR VE DÜZEN YAZISIZ NORM TÜRLERİNİ TANIYALIM SOSYAL YAŞANTIMIZ, TOPLUMSAL KONTROL VE YAPI İLİŞKİSİ TOPLUMSAL SAPMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TOPLUMSAL GRUPLAR TOPLUMSAL GRUPLARIN ÇEŞİTLERİ TOPLUMSAL GRUP YAPISI KÖY ÖNCESİ DÖNEM VE İLKEL TOPLULUKLAR İLK YERLEŞİM BİRİMİ OLARAK KÖY

9 KÖYÜN TOPLUMSAL YAPISI VE SORUNLARI KENT YAŞANTISINA GEÇİŞ KENTLİ MİYİZ, KÖYLÜ MÜYÜZ? KENTLEŞEBİLDİK Mİ? METROPOL MÜ, KÜÇÜK KENT Mİ? MİLLET KÜNYESİNDE NELER VAR? MİLLİYETÇİLİK GERÇEĞİ VE IRKÇILIK MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLET, MİLLİYETÇİLİK VE HALKÇILIK ÇİZGİSİ TOPLUMSAL TABAKALAŞMA TOPLUMSAL SINIF TABAKALAŞMA PİRAMİDİNİN NERESİNDEYİZ? TABAKALAŞMA TÜRLERİ TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE TÜRLERİ TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİ ETKİLEYEN ETMENLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİTE KÜLTÜR KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN FARKLI YÖNLERİ MADDİ KÜLTÜR VE MANEVİ KÜLTÜRÜ TANIYALIM MİLLÎ VE EVRENSEL KÜLTÜRÜ TANIYALIM KÜLTÜR VE UYGARLIK ALT KÜLTÜRÜ TANIYALIM KÜLTÜREL AÇIDAN TOPLUMSAL YAPI ANALİZİ DİL, EĞİTİM VE SANAT ÜÇGENİNDE KÜLTÜR ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE KÜLTÜR, DİL VE SANAT KÜLTÜRE KATILMA NİÇİN TOPLUMSALLAŞIYORUZ? KAVRAMLARLA KÜLTÜR KÜLTÜREL ZENGİNLİK BÜYÜTEÇ ALTINDA KÜRESELLEŞEN DÜNYA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE KÜLTÜR EMPERYALİZMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÖZLÜK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA

10 1.ÜNİTE SOSYOLOJİYE GİRİŞ SOSYOLOJİNİN ALANI YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 10

11 TOPLUMSAL OLAY VE TOPLUMSAL OLGU KAVRAMLARIMIZ Toplumsal olay Toplumsal olgu Toplumsal davranış Toplumsal ilişki DERSE HAZIRLIK 1. İnsan niçin sosyal bir varlıktır? Düşününüz. 2. Toplumun bilimsel olarak incelenmesinde toplumsal olay ve olguların önemi neler olabilir? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi belirtiniz. Aşağıdaki haber metinlerini okuyarak soruları cevaplayınız. DEPREM Düzce merkezli 7,2 büyüklüğündeki deprem Türkiye nin yarısını salladı. Marmara Bölgesi nde 17 Ağustos ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından dün, merkezi Bolu - Düzce olan ikinci büyük deprem Türkiye yi salladı. Rihter ölçeğine göre 7,2 şiddetindeki deprem 30 saniye sürdü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, artçı şok değil, münferit bir deprem meydana geldiğini açıkladı. (İnternet haberi, ) TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tüm yurtta oy verme işlemi saat itibariyle sona erdi. Sıcağa kalmamak için oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına koştu. (İnternet haberi, ) NBA DE TÜRK ŞOVU Los Angeles Staples Center da gerçekleşen NBA gecesinde L.A. Clippers ile Hidayet Türkoğlu nun takımı Orlando Magic maçında Harmandalı ve Kasap Havalı Türk Şovu gerçekleştirildi. (İnternet haberi, ) 1. İnternet haberlerinden hareketle toplumsal olaylar hakkında neler söyleyebilirsiniz? 2. Günlük hayatta ne gibi toplumsal olaylarla karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz. 11

12 Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız. Küresel Isınma Ülkemiz çölleşmeye başladı. Son yıllarda çevremizde birçok doğal değişimi gözlemliyoruz. Bu değişimle ilgili haberlere de tanık oluyoruz. Ankara nın suyu bitiyor., İstanbul'un gölleri kurudu., Susuzluk, tarımda ürün miktarını azalttı. gibi. Devletler küresel ısınmaya karşı tedbirlerini almaktadır. Hepimiz bilmekteyiz ki insanın temel ihtiyaçları su ve beslenmedir. İnsanların doğadaki su kaybına bağlı olarak ile doğal hayat içindeki yaşamı zorlaşmaktadır. Örnek verirsek tarım ürünlerinde yıllık toplam ürünün azalması sebze ve meyve fiyatlarında artışa neden olmaktadır. Buna bağlı olarak birçok tüketim ürününde pahalılık meydana gelmektedir. Toplumda yaşayan insanların alım gücü düştüğü gibi ürün bulmakta da zorluklar görülmektedir. Küresel ısınma ve susuzluk devletlerin değil tüm dünya insanlarının sorunudur. (İnternet haberi, ) İç Göç İstanbul yaklaşık % 3,5 lik yıllık nüfus artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri arasındadır. İstanbul un gerek nüfus, gerekse mekân olarak bu kadar büyümesinde iç göçlerin büyük rolü olmuştur. Türkiye deki iç göçler üzerine yapılmış araştırmalar; iç göçlerin önemli bir kısmının Marmara Bölgesi ne, özellikle de İstanbul a yöneldiğini göstermektedir. İstanbul a olan iç göç hareketleri 1940 ların sonlarında belirgin bir artış sürecine girmiş, 1950 lerden sonra da Türkiye deki sosyoekonomik yapı değişikliklerine, özellikle sanayinin İstanbu da hızla gelişmesine bağlı olarak artmıştır. Bu dönemdeki kitlesel göç hareketi ile İstanbul a gelenlerin büyük bir bölümü şehrin eski ve kenar mahallelerinde güçlükle konut bulabilmiştir. Diğer bölümü ise buralarda talep edilen kiraları dahi karşılayabilecek durumda değillerdir. Söz konusu bu koşullar göçle gelenleri, çalıştıkları yerlere yakın, kendilerine ait olmayan boş bir arazi üzerinde, sağlıksız ve alelacele barınaklar yapmaya zorlamış ve hızla inşa edilmesi nedeniyle gecekondu adını alan yapılar ortaya çıkmıştır.. (İnternet haberi, ) İŞSİZLİK Sosyoloji yalnızca bireyi ilgilendiren birçok olayın gerçekte daha geniş sorunları yansıttığını görebilmemizi sağlar. Örneğin boşanma, boşanan bir kişi için güç bir süreç olabilir. Mills (Mils), İngiliz toplumunda evliliklerin üçte birinin on yıl içinde bozulduğunu ifade ederek bu durumun toplumsal bir sorun olduğu sonucuna ulaşmıştır. Başka bir örnek olarak işsizlik sorunu verilebilir. Bir kişinin işsiz olması veya işsiz kalması kişisel bir sorun olarak değerlendirilirken toplum içerisinde oransal olarak birçok insanın aynı (işsizlik) sorunu paylaşması, toplumsal bir sorun hâline gelir. (Anthony Giddens, Sosyoloji, s.5) TOPLUMSAL SUÇ Sosyoloji insan ilişkileri konusunda çalışan ve bu ilişkileri inceleyen bir disiplindir. Sosyolojinin en önemli özelliği onun bir bilim olmasıdır. Ancak sosyolojik incelemelerin hedefi insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin yapısı üzerinedir. Sosyoloji daha kısa bir biçimde insan grubunu odak alır ve insanın grup içerisindeki davranışlarını inceler. Sosyologlar da toplumsal kurumlar ve insan ilişkileri üzerinde çalışan bilim insanlarıdır. Sosyoloji sadece normal davranışı değil toplumda görülen anormal insan davranışlarını da inceler. Örneğin sapkın bir davranış biçimi olan suçluluk gibi. Ancak konuya yaklaşım biçimi farklıdır. Toplum bilimciler suçluya değil suçluluk konusuna eğilirler ve toplumsal şartların suç üzerindeki etkisini araştırırlar. (Prof. Dr. Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, s. 22) 1. Yukarıda bahsedilen toplumsal olgular neler olabilir? Görüşlerinizi belirtiniz. 2. Metinlerden hareketle sosyolojinin alanına giren olguların özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 3. Gecekondulaşmanın kent hayatına olan etkileri toplumsal bir olgu mudur? Görüşlerinizi belirtiniz. 12

13 Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek soruyu cevaplayınız. 1. Fotoğraf: Küresel ekonomik kriz dünya borsalarını sarstı. 2. Fotoğraf: Türk Millî Takımı mız 2002 Dünya Kupası nda dünya üçüncüsü oldu. Yakın zamanda gelişen, Türkiye ve dünyayı etkileyen toplumsal olaylar neler olabilir? Görüşlerinizi belirtiniz. Aşağıdaki haber metnini okuyarak soruları cevaplayınız. Toplum ve Spor Bir toplumda spora katılımın şekli, düzeyi, yararı ve sorunları sadece kişilerin yetenekleri ve ilgilerine bağlı değildir. Toplumun spora bakış açısı, dolayısıyla sporun yönetim ve organizasyonu büyük önem taşımaktadır. Günümüzde tüm dünya ülkeleri spora büyük önem vermekte ve uluslararası spor organizasyonlarında ön sıralarda yer almak için mücadele etmektedir. Bu sonuçlar ulusal saygınlığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak kaybedenler her zaman kazananlardan daha çok olmaktadır. Başarıları sürekli olan ülkelere bakıldığında ise sporun, bu toplumların yaşam biçiminin bir parçası olduğu görülmektedir. (İnternet haberi, ) 1. Haber metninde bahsedilen sosyal olgunun önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 2. Metinden hareketle spor olgusu ile sporla ilgili bir olayı ayırt etmeye çalışınız. Toplumsal olay ve toplumsal olguların farklılıklarını örnekleriyle tabloya yazınız. TOPLUMSAL OLAY TOPLUMSAL OLGU ÖRNEKLER FARKLAR ÖRNEKLER FARKLAR Marmara depremi Somut ve tekil Deprem Soyut ve genel

14 TOPLUMSAL OLAY VE TOPLUMSAL OLGU Sosyoloji, toplumsal olay ve olguları inceleyerek toplum hakkında bilimsel bilgilere ulaşır, aralarında bağlantı kurar ve genellemelerde bulunur. Bu nedenle toplumun bilimsel olarak incelenmesinde toplumsal olay ve olgular sosyoloji için önemli bir çalışma alanıdır. Toplumsal olay; toplum içinde belli bir yerde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belli olan bir süreç içindeki birden fazla kişiyi ilgilendiren tek tek oluşum ve? BİLİYOR MUYDUNUZ? değişimlerdir. Örneğin, Mehmet ile Sevgi nin Marmara Depremi evlenmesi; belli bir tarihte ve yerde gerçekleşip 17 Ağustos Marmara depreminin, tüm Marmara o yer ve tarihte tek ve özel olan, toplumsal bir Bölgesi nde ve Ankara dan İzmir e kadar geniş bir alanda olaydır Marmara depremi de Kurtuluş hissedildiğini, resmî raporlara göre, ölüm, yaralı olduğunu, 505 kişinin sakat kaldığını, konut Savaşı da birer toplumsal olaydır. ve işyerinin hasar gördüğünü, resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık ölüm, e yakın ağır-hafif yaralı olduğunu, ayrıca binanın çökmesi sonucu yaklaşık kişiyi evsiz bıraktığını, yaklaşık 16 milyon insanın, depremden değişik düzeylerde etkilendiğini ve depremin gerek büyüklük gerek etkilediği alanın genişliği gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? (İnternet haberi, ) 3.Fotoğraf: Evlilik kurumu Bir sosyal olayın sebebi yine başka bir sosyal olaydır ve bir sosyal olay ancak başka bir sosyal olayla açıklanabilir. Sürekli olarak ortaya çıkan ve kendi içinde de ayrı özellikler gösteren, birbirini tamamlayan olaylar dizisi bir süreci ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Türkiye nin sanayileşmesi ve buna paralel olarak şehirleşmenin ortaya çıkması, dönemler itibariyla farklı fakat birbirine bağlı ve yakından ilişkili gelişmeleri ortaya koymaktadır. Toplumsal olaylar insanların bir arada yaşamalarından doğar. Toplumsal olayın gerçekleşmesi için insanlar arasında toplumsal ilişkinin olması gerekir. Toplumsal olgu; aynı alanda gerçekleşen Güvenli değil diyerek İstanbul'dan da göç var. İstanbul, Ankara ve İzmir in; iş, eğitim, evlilik, deprem ve güvenlik gibi nedenlerin tamamıyla en fazla göç alan iller olduğunu ancak güvenlik nedeniyle en çok göç veren 8 doğu ve güneydoğu ilinin arasına son dönemde İstanbul un da katıldığını biliyor muydunuz? Müzik Notaları Nasıl Bulunmuştur? Pisagor un, müziğin içindeki matematiği bir demirci dükkanının önünden geçerken keşfettiği rivayet edilir. Demirci ustasının demir döverken kullandığı aletlere göre değişik sesler çıkarmasının Pisagor un ilgisini çektiğini, dükkanı kapattırarak ustaya çeşitli aletler kullandırdığını, çıkan sesleri inceleyerek kayıtlar aldığını, Batı müziği 9. yüzyılın başına kadar notalamadan habersizken eserlerin kulak yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak değişime uğradığını, 9. yüzyılın ikinci yarısında ilk notalama sisteminin ortaya çıktığını, Arezzo notalama sisteminin seslerin yüksekliğini kesin olarak belirtmeye başlamasıyla büyük bir ilerleme kaydedildiğini, 11. yüzyılda notaların üzerine dizildiği beş çizgiden oluşan portenin kullanılmasıyla notaların yüksekliğinin do, re, mi,. ve süresi birlik, ikilik, dörtlük,. kesin biçimde belirlenebilir hale geldiğini biliyor muydunuz?. (İnternet haberi ) birçok toplumsal olayın genel adıdır. Tek bir topluma ya da kişiye özgü değil, bütün toplumlara ya da kişilere özgüdür. Belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Örneğin; evlilik, deprem, göç birer toplumsal olgudur. Tüm toplumlarda görülen genel bir değişimdir. Yeri, başlangıcı ve bitiş süresi belli değildir. Toplumsal olgu, bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Gecekondulaşma olgusu, tüm gecekondulaşma olaylarını içine aldığı için geneldir. Belirli bir dönemde ve yerde görülen gecekondulaşmalar ise birer toplumsal olaydır. Örneğin, Ankara da ya da İstanbul da gecekondu yapımı toplumsal olaydır. Bu olaylar, yer ve zamandan bağımsız ele alınarak soyutlanınca genel olarak gecekondulaşma olgusuna ulaşılır. Bu nedenle toplumsal olgu, toplumsal olaylara göre daha süreklidir ve toplumsal olayları kapsar. 14

15 TOPLUM TANIMI KAVRAMLARIMIZ Toplum Toplumsal yığın Toplumsal kategori Kalabalık Azınlık Ulus Topluluk Halk DERSE HAZIRLIK 1. Yaşadığınız toplumu göz önüne alarak toplum olabilmenin koşullarının neler olabileceğini düşününüz. 2. Toplum kavramının diğer kavramlardan hangi özellikleri ile farklılık gösterdiği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek soruları cevaplayınız. 4. Fotoğraf: İmza kampanyası 5. Fotoğraf: Halk dansları topluluğu 6. Fotoğraf: Bir gösteri yürüyüşü 7. Fotoğraf: Konseri izleyenler 8. Fotoğraf: Bir protesto yürüyüşünden görüntüler 1. İnsanlar niçin bir arada yaşamak zorundadır? Görüşlerinizi belirtiniz. 2. Fotoğraflardaki insanlar arasında nasıl bir sosyal ilişki vardır? Düşüncelerinizi söyleyiniz. 15

16 Aşağıdaki metinden yararlanarak şemada verilen kavramların karşılıklarını bulmaya çalışınız. 9. Fotoğraf: Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi YAŞAMIN İÇİNDEN Sabah, erkenden kalkıp okula doğru yürümeye başladım. Biraz yürüdükten sonra ileride bir kalabalığın toplanmış olduğunu anladım. Merak edip oraya yöneldiğimde toplananların bir trafik kazası sebebiyle orada bulunduklarını anladım. Bir süre sonra trafik polisleri gelip olaya müdahale ettiler ve kalabalığın dağılmasını istediler. Hemen okula yetişmem gerektiği için daha fazla beklemeden otobüs durağına doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Durakta sırada bekleyen insanlarla birlikte ben de otobüsün gelmesini beklemeye başladım. Biraz bekledikten sonra otobüse binerek okuluma ulaştım. Derslerimin bitiminde antrenmana yetişmek için okulumuzun spor salonuna gittim. Bu arada okul takımında olduğumu da gururla söylemeliyim. Okulumuz çok güzel. Burada her türlü sosyal faaliyet var, her kültür grubundan insan da var. Ben burada Sosyal Bilimler Lisesinde okuyorum ve bundan da çok mutluyum. Tabii sadece buradaki Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan öğrencilerle değil ülkemizin diğer şehirlerindeki tüm Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan arkadaşlarla da duygusal bir bağımın olduğunu biliyorum. Hepimiz aynı amaç doğrultusunda birleşmiş, ortak kültürü paylaşan bir vatanda yaşıyoruz. Hepimiz Türk milletinin bir parçasıyız. Bu topluma ve milletimize karşı çok şey borçluyuz. Bu yüzden de iyi bir sosyal bilimci olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. KAVRAM ŞEMASI (Komisyon tarafından bu kitap için yazılmıştır.) TOPLULUK YIĞIN KALABALIK KATEGORİ AZINLIK HALK ULUS TOPLUM 1. Şema Kavram şemasından yararlanarak aşağıda tanımı yapılmış terimleri boş bırakılan yerlere yazınız. :Fiziki olarak bir arada olmayan ancak birtakım ortak özelliklere sahip kişilerden oluşan bütündür. Örneğin öğrenciler, taksi şoförleri....:fiziki yakınlıklarına rağmen aralarında örgütlenmiş bağlar bulunmayan, rastgele bir araya gelen insan topluluklarıdır. Mağazada alışveriş yapan insanlar gibi....:belli bir yaşam biçimini paylaşan, karşılıklı bağlılık içinde olan; bilinçli, belli bir alanda yerleşik olan bütünlük. : Siyasi bir birlik şeklinde yaşayan; ortak dil, kültür, ülkü birliğine sahip, devlet şeklinde teşkilatlanmış yurttaşlar....: Bir toplumda çokluk teşkil etmeyen; çoğunluğa göre dil, din, kültür, bakımından farklılık gösteren, birbirine bağlı bireylerden oluşan topluluklardır..... :Bir ülkede yaşayan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren ve ortak bir geçmişi olan insanların oluşturduğu birlik. 16

17 Aşağıdaki haber metinlerini okuyarak soruları cevaplayınız. Çukurova 3. Kitap ve Eğitim Fuarı Yoğun İlgi Görüyor Adana da düzenlenen Çukurova 3. Kitap ve Eğitim Fuarı yoğun ilgi görüyor. Özellikle okullardan otobüslerle fuara taşınan öğrenciler farklı stantlarda yayınevleri, yazarlar ve sanatçılarla görüşme imkânı buluyor. Okumak istedikleri kitaplara fuarda ulaşan öğrenciler, ücretsiz kitap olup olmadığını da sormadan geçemiyor. Okullarına gönderilen otobüsle fuara gelme fırsatı yakaladığını söyleyen Ahmet Yılmaz isimli öğrenci, aradığı kitabı bulduğunu söyledi. Roman okumayı sevdiğini anlatan Yılmaz, Okulumuzun organize ettiği bu etkinliğe arkadaşlarımızla geldik. Çok güzel bir ortam, kitapseverlerle bir arada olmak mutluluk verici. diye konuştu. Boyu, Yeteneğinin Keşfedilmesini Sağlamış Katıldığı birçok ligde çeşitli dallarda birincilikleri olan, A Millî Voleybol Takımı nın değişmez isimlerinden Neslihan Demir Darnel de küçük yaşlardan beri basketbol ve atletizmle uğraşmış. Fakat voleybola başlamasının sebebi okuluna gelen voleybol antrenörleri sayesinde olmuş. Antrenörler okuldaki bütün uzun boyluları seçip değerlendirmeye tabi tutmuşlar boyunda olan Demir de tabii ki seçilenler arasında yer almış. (İnternet haberi, ) (İnternet haberi, ) Yukarıdaki İnternet haberlerinde kitap fuarına gelen öğrenciler toplumsal yığını,voleybol takımındaki oyuncular ise toplumsal grubu oluştururlar. Buna göre toplumsal yığınları gruplardan ayıran özellikler neler olabilir? Görüşlerinizi belirtiniz. Aşağıdaki bulmacada sosyoloji ile ilgili bazı kavramlar verilmiştir. Şemadaki kavramları göz önünde bulundurarak bulmacayı sorulara göre çözünüz. 1. Lokantada yemek yiyen insanlar 2. Futbol maçını seyredenler 3. Askerlik çağına gelmiş erkekler 4. Almanya da çalışan yabancılar 5. Türkler, İngilizler, Fransızlar 6. Belli bir coğrafyada ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliği yapan örgütlenmiş birliktelik 7. Halk dansları, halk müziği korosu 2 Y 7 T A 6 T 5 T 17

18 TOPLUM TANIMI Toplum: Toplum kendi kendini korumak, hayatlarını sürdürmek ve birçok temel ihtiyaçlarını karşılamak için aralarında iş birliği yapan ve karşılıklı etkileşimde bulunan, ortak bir hayat biçimini paylaşan, belli bir coğrafi mekânda yaşayan, kendilerini bir bütün olarak gören insanların oluşturduğu bir birlikteliktir. Toplum insanların rastgele bir araya gelmesiyle oluşmaz. Örgütlü bir bütünlüktür. Toplumu oluşturan bireyler çeşitli nedenlerle değişir fakat toplum var olmayı sürdürür. Toplumu; kalabalık, sosyal yığın, sosyal kategori, topluluk, halk ve ulus (millet) gibi kavramlardan ayırmak gerekir. Toplumsal yığın: Birbirleri ile fiziksel bir yakınlık içinde olmalarına karşın aralarındaki ilişkinin çok az olduğu insanlardan oluşan topluluktur. Bir futbol maçını izleyen insan topluluğu ya da alışveriş yapan insanlar, toplumsal yığına örnektir. Toplumsal yığınlar izleyici ve dinleyici kalabalığı, gösteri kalabalığı, etkin kalabalıklar, sıradan kalabalıklar olarak türlere ayrılır. 10. Fotoğraf: İnsan kalabalığı 1. İzleyici ve dinleyici kalabalığı: Dinlemek ya da izlemek için belirli bir yerde bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu kalabalıktır. İzleyici ve dinleyici kalabalıkları olaya dâhil olmadıkları için etkin kalabalıklardan, daha uzun süre izledikleri ya da dinledikleri için de sıradan kalabalıklardan ayrılırlar. Tiyatro ya da sinema izleyicileri bu tür yığınları oluşturur. İzleyici ve dinleyici kalabalığı belirli bir süre içinde ve belirli bir mekânda aynı uyarıcıya dönük olarak bir arada bulunan insanlardan oluşan bir kalabalıktır. 2. Gösteri kalabalığı: Herhangi bir nedenle gösteri yapmak, kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş insanların oluşturduğu kalabalığa gösteri kalabalığı denir. Gösteri kalabalıkları kısa süreli de olsa örgütlenmiş kalabalıklardır. Mitingler, yürüyüşler, resmî geçitler örnek olarak verilebilir. Gösteri kalabalığı daha çok büyük kentlerde görülen bir kalabalık çeşididir. Gösteri kalabalıkları çok çabuk dağılabildikleri gibi hemen sonrasında başka türdeki kalabalıklara da katılabilirler. 3. Sıradan kalabalıklar: Hemen her yerde görülen kalabalık türüdür. Karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekleyenler, sinema önünde bilet almak için sırada bekleyenler sıradan kalabalığa örnek verilebilir. Sıradan kalabalıklar ortak düşüncelerle hareket eden ve aynı heyecanı duyan ancak örgütlü ve sürekli olmayan bir kalabalık türüdür. Sıradan kalabalığı oluşturan insanlar belirli bir zamanı ve mekânı geçici olarak paylaşan kişisel ilişkilerin en alt düzeyde olduğu bir kalabalıktır. 4. Etkin kalabalıklar: Bu kalabalık türü belirli bir duygusallığın egemen olduğu, denetimden yoksun, birbirlerinden ve liderlerinden kolayca etkilenen insanlardan oluşan yıkıcı kalabalıklardır. Bir isyana ya da linç girişimine katılan insanlar etkin kalabalığa örnektirler. Toplumsal kategori: Fiziksel olarak bir arada olmayan ancak birtakım ortak özelliklere sahip kişilerden oluşan bütüne toplumsal kategori denir. Toplumsal kategoriye giren kişiler arasında hiçbir etkileşim olmayabilir. Toplumsal kategorilerin tanımlanmasında en? 18 BİLİYOR MUYDUNUZ? Avrupa da Yaşayan Türkler Avrupa Birliğine bağlı Eurostat Avrupa ülkelerinde yaşayan yabancı sayısına dair istatistikleri yayımladı. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında yapılan araştırma sonucu Avrupa da yaşayan en büyük yabancı topluluğun kişi ile Türk vatandaşları olduğunu, Türkleri, Faslılar ve Romanyalıların takip ettiğini, ülkeler bazında Danimarka da , Almanya da ve Hollanda da Türk vatandaşı olduğunu, Avrupa ya 1960 ların ilk yıllarında başlayan göç hareketinde önemli bir yere sahip Emirdağ ve Emirdağlıların ise Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya ve Danimarka da in üzerinde bir sayıya ulaştığının tahmin edildiğini, 2008 yılı verilerine göre Emirdağ ın nüfusunun son bir yılda % 5.4 oranında azalmasının ise göçün halen devam ettiğinin işareti olarak gösterildiğini biliyor muydunuz? (İnternet haberi, ) Komedi Dükkânı na seyirci olarak gitmişti Küçük Kadınlar dizisinin Armi si, Hande Soral ın hayatının karşılaşmasının Komedi Dükkânı nda gerçekleştiğini, programa seyirci olarak giden Soral ın sahneye bir kız çağrısı ile kendini bir anda Tolga Çevik in yanında bulduğunu, performansını çok beğenen Komedi Dükkânı nın yapımcısı ve yönetmeni Fırat Doğu Parlak ın, oyun bitiminde Soral ı yanına çağırdığını ve oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sorduğunu ve Soral ın hayatının bir gecede değişiverdiğini biliyor muydunuz? (İnternet haberi, )

19 önemli nokta kişilerin birtakım ortak özellikleri paylaşmakta olmalarıdır. Bu bakımdan paylaşılan her özelliğe göre kişileri kategorileştirmek olanaklıdır. İşçiler, evlenme yaşındaki genç kızlar, üniversite mezunları, askerlik çağına gelmiş gençler birer toplumsal kategoridir. Toplumsal sınıflar, azınlıklar ve kitleler de bir toplumsal kategori oluşturur. Toplumsal kategoriler çeşitli açılardan pratik yararlar sağlar. On dört ya da on beş yıl önce kaç çocuğun doğduğunu öğrenirsek bu yıl kaç çocuğun ilköğretime, kaç çocuğun da liseye başlayacağını oldukça doğru biçimde söyleyebiliriz. Topluluk: Sosyolojinin birden çok anlama sahip kavramlarından birisidir. Topluluk sözcüğü Avrupa Ekonomik Topluluğu, Kuzey Atlantik Topluluğu gibi örneklerde karşımıza çıkar. Burada topluluk birlik, kuruluş anlamında kullanılmıştır. Topluluk bazen de etnik, ırksal veya dinsel benzerliklere dayalı sosyal kategorilerin yerine kullanılır. Yahudi topluluğu, zenci topluluğu gibi. Topluluk kavramının birinci anlamı; sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve bir uygarlığı paylaşan bireylerin oluşturduğu, değişik boyutlarda insan kümeleridir. Topluluğun ikinci anlamı ise üyeleri, birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, yüksek ölçüde bütünleşmiş, kültürün türdeş olduğu toplumsal kümelerdir. Topluluk kavramının en önemli özellikleri; birincil ilişkilerin etkin olması, sosyal işlevlerin yerine getirilmesine karşı duyarlılık, yüce değerlere inanç ve üyelerinin birbirleriyle dayanışma duygusu olarak karşımıza çıkar. Belki de Futbolcu Olacaktı Türkiye nin en iyi basketbolcularından 2.13 boyundaki Mehmet Okur un, aslında futbolcu olmak istediğini, ancak 14 yaşına girdiğinde boyu birden uzayınca Orhan Gazi Bektaş fabrikasının basketbol antrenörü Ahmet Bey in dikkatini çektiğini ve Ahmet Bey in, zaman zaman sokakta basketbol oynarken gördüğü Okur dan fabrika takımında oynamasını istediğini, böylece Okur un, futbolu bırakıp basketbolda hızla ilerlediğini biliyor muydunuz? (İnternet haberi, ) Askere İşsiz Gidenlere Müjde! Avrupa nın en büyük TIR filosuna sahip Türk nakliyecilerin, şoför bulmakta zorluk çektiğini, o nedenle askere işsiz gidenlerin TIR şoförü olarak döneceklerini; projeye göre erlerin boş zamanlarında TIR larla pratik eğitim alacaklarını, ayrıca uluslararası taşımacılıkla ilgili teknik eğitimden geçirileceklerini, yaklaşık 3 ay sürecek eğitimin ardından uluslararası şoförlük sertifikasını almaya hak kazanacaklarını, bu süreçte ağır vasıta Halk: Bir ülkede yaşayan, genelde aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını ehliyetine de sahip olacaklarını biliyor muydunuz? sürdüren ve ortak geçmişi olan insanların (İnternet haberi, ) oluşturduğu birliğe denir. Örneğin Türk halkı denildiğinde, Türkiye de yaşayan, vatandaşlık bağı ile devlete bağlı bulunan insan topluluğu anlaşılır. 11. Fotoğraf: Dünya halklarından insan fotoğrafları Ulus: Belirli bir coğrafya üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan, ekonomik ihtiyaçların üretimi gibi sebeplerle birlikte yaşamak isteyen ve meydana getirdikleri medeniyetin özelliklerinden dolayı kendilerini diğer milletlerden farklı hisseden insanlardan oluşan en geniş topluluktur. Türk ulusu gibi. Ulus adı verilen bu topluluk, feodalitenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu sürecinde ortaya çıkmıştır. Ulus bilincinin oluşumunda laiklik, demokrasi, özel mülkiyet, eşitlik, özgürlük düşünceleri önemli rol oynar. Yönetim şekli demokrasidir. Ekonomik yaşam sanayileşmeye dayanır. İş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir. 19

20 TOPLUM SINIFLANDIRMALARI KAVRAMLARIMIZ Avcı ve toplayıcı toplumlar Totemizm İmparatorluk Feodalite Tarım toplumları Sanayi toplumları Bilgi toplumu DERSE HAZIRLIK 1. Tarihsel süreç içerisinde insanların yerleşik hayata geçmesini zorunlu hâle getiren etkenler neler olabilir? Düşününüz. 2. İlkel toplumlardan günümüz toplumlarına geçiş sürecinde ortaya çıkan değişikliklerle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz. 3. Coğrafi koşulların, toplumların oluşum ve gelişimindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz. Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek soruları cevaplayınız. 12. Fotoğraf: Toplumların yaşam biçimleri 1.Yukarıdaki fotoğraflar hangi toplum biçimlerini yansıtıyor olabilir? 2.Bu toplumların yaşam biçimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 3.Fotoğraflardaki toplumlar hangi ölçütlere göre sıralanmış olabilir? 20

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5002 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com

KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR. PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENTTE YAŞAMAK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR PROF. DR. HASAN ERTÜRK herturkulu@hotmail.com KENT NEDİR? KENTLER TARİHİN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE FARKLI SOSYO-EKONOMİK İŞLEVLER ÜSTLENMİŞLERDİR. MEDİNE KARYE CİTE POLİS

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

HALKIN SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN AVANTAJLARI

HALKIN SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN AVANTAJLARI HALKIN SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN AVANTAJLARI Prof. Dr. Hasan Kasap Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi ICHPER-SD Avrupa Başkanı Kültür Kavramı ve spor Kültürü Sosyal miras ve

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD AÇIKLAMA 2009-2012 Araştırmacı: - Konuşmacı: Lundbeck İlaçları AŞ (2009, 2010) Danışman: - Olgu 1 - Bize ayrımcılık yapılıyor

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:...

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:... Übersetzungshilfe - Anket çevirisi Size anketi doldurmanız için kolaylık sağlamak istiyoruz, bu yüzden size göç ve entegrasyon ile ilgili bu çeviriyi hazırladık. Lütfen cevaplarınızı bu kâğıta yazmayınız,

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ KAVRAMLAR Birey: Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

Ç O C U K L U K T A A R K A D A Ş İLİŞ K İLERİ

Ç O C U K L U K T A A R K A D A Ş İLİŞ K İLERİ Ç O C U K L U K T A A R K A D A Ş İLİŞ K İLERİ Dr. Sirâl ÜLKÜ Çocuklar Arkadaşlığı Nasıl Tanımlıyorlar? Günümüzde, özellikle rehberlik gibi psikolojik hizmet alan- 'arında, hizmet götürülen bireylerin

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

İşsiz Kapıcılara AB Parasıyla Boya Badana Kursu Verilecek 26 Ocak 2005 Büyükşehirlerde doğalgazın yaygınlaşmasıyla apartmanların ısınma sorununun ortadan kalkması sonucu işinden olan kapıcı sayısı hızla

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı