6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU"

Transkript

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU H A K K I N D A G E N E L D E Ğ E R L E N D İ R M E Dr. Özkan Kaan KARADAĞ (MD) ĠĢ Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı (MSc) Ġstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

2 Kanun, Hangi Tarihte Yürürlüğe Girecek? Kamu kurumları ile 50'den az çalıģanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iģyerleri için tarihinden itibaren, 50'den az çalıģanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iģyerleri için tarihinden itibaren, Diğer iģyerleri için ise tarihinden itibaren Kanun hükümleri yürürlüğe girecektir. Bu nedenle Kanunun iģyeriniz açısından hangi tarihte yürürlüğe gireceğinin belirlenmesi için risk değerlendirmesinin bir an önce yapılması gereklidir.

3 KANUNUN AMACI MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

4 AMAÇ İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacını gerçekleģtirdiğimizi nasıl anlarız? Neyi ölçersek bu amaca yaklaģıp yaklaģmadığımızı söyleyebiliriz?

5 AMAÇ Yalova dayım amacım Ankara ya varmak. Amacım Ankara ya yürümek değil BU ARAÇ Ayakkabımın eskiliği, yeniliği, tipi, taban kalınlığı, ağırlığı, Adımlarım arası mesafe, kas gücüm, Hıh deyicinin varlığı, göbek çevresinin uzunluğu, BUNLAR BAġARIMI ÖLÇMEK ĠÇĠN, AMACIMA ULAġIP ULAġMADIĞIMI KONTROL ETMEK ĠÇĠN, AMACIMA DOĞRU DÜZGÜN YÜRÜDÜĞÜMÜ KONTROL ETMEK ĠÇĠN UYGUN ÖLÇEKLER DEĞĠL

6 Yönetmeliğin falanca maddesine uymuģ mu? AMAÇ İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması.. Çalışanların çalışmalarından kaynaklı sağlık zararının engellenmesi Çalışanların çalışmalarından kaynaklı sağlık zararının engellenmesi amacını gerçekleģtirdiğimizi nasıl anlarız? Neyi ölçersek bu amaca yaklaģıp yaklaģmadığımızı söyleyebiliriz? ĠĢyeri hekimi çalıģtırıyor mu? ĠĢ güvenliği uzmanı var mı? Ortam ölçümlerini yapmıģ mı? Havalandırmayı kurmuģ mu? ĠSG kurulunu kurmuģ mu? Yönetmeliğin Ģu maddesine uymuģ mu? Yönetmeliğin bu maddesine uymuģ mu? Yönetmeliğin diğer maddesine uymuģ mu? Yönetmeliğin en bi maddesine uymuģ mu? Yönetmeliğin falanca maddesine uymuģ mu? Yönetmeliğin falanca maddesine uymuģ mu? Yönetmeliğin falanca maddesine uymuģ mu?

7 BAŞARI KRİTERLERİ Çalışanların çalışmalarından kaynaklı sağlık zararı: ĠĢ kazalarıyla ilgili ĠĢ kazası sayısı ĠĢ kazası ağırlığı İş kazası Meslek hastalığı Meslek hastalıklarıyla ilgili Meslek hastalığı sayısı Meslek hastalığı ağırlığı

8 Kanunun AMACI ĠĢ kazalarının engellenmesi ĠĢ kazalarının oluģturduğu sakatlıkların azaltılması ĠĢ kazalarının yol açtığı ölümlerin engellenmesi Meslek hastalıklarının oluģturduğu sakatlıkların engellenmesi Meslek hastalıklarının yol açtığı ölümlerin engellenmesi ÇALIŞANIN ZARAR GÖRMESİNİN ENGELLENMESİ

9 Kanuna Göre ĠĢverenin Yükümlülükleri Nelerdir? İşverenin, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırmak ya da bunları ortak sağlık biriminde hizmet alımı yolu ile temin etmek dışında, işyerinde risk değerlendirmesi yapmak ve sonuçlarına göre ilgili tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, işçilerin mesleki eğitim alması sağlanmalı ya da mesleki eğitim almayan işçi çalıştırılmamalıdır.

10 ĠĢyeri "Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalıģanın birlikte örgütlendiği, iģverenin iģyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iģyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu" Ģeklinde tanımlanmıģtır.

11 ĠĢyeri Kanun, kapsamına kamu ve özel sektöre ait tüm iģyerleri alınmıģtır. Eski 50 rakamı anılmamaktadır. ĠĢyerine gidiģ dönüģ yolu anılmamaktadır. Ancak Kanun'un alt düzenlemeleri olarak yönetmelik ve tebliğ henüz açıklanmadığından, Bakanlığın farklı Ģekilde değerlendirme yapması gündeme gelebilir.

12 Kanuna göre mevcut risk değerlendirmesine ek olarak; iģ sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere iģyerlerinin risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Ancak, tehlike sınıfları, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilecektir.

13 ĠĢyeri Hekimi 4857 sayılı ĠĢ Kanununda, iģyeri hekimi görevlendirilmesi için aranan devamlı olarak elli iģçi çalıģtırma Ģartı, 6331 sayılı Kanun ile ortadan kaldırılmıģtır. Buna göre her iģverenin, çalıģan sayısına bakılmaksızın iģyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü getirilmiģtir. Bu yükümlülük, iģyerinin tehlike sınıfı ile çalıģan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir. (2013/2014-Ocak-Temmuz)

14 ĠĢ Güvenliği Uzmanı 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, iģ güvenliği uzmanı görevlendirilmesi için aranan iģin sanayiden sayılan iģlerden olması Ģartı Kanun ile ortadan kaldırılmıģtır. Buna göre her iģverenin iģ güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlülüğü getirilmiģtir. Bu yükümlülük, iģyerinin tehlike sınıfı ile çalıģan sayısına göre, Kanun'un yürürlük tarihine göre belirlenecektir.

15 Diğer Sağlık Personeli Yeni Kanunla birlikte iģyeri hekimi ve iģ güvenliği uzmanı dıģında, iģyeri hemģiresi ve "diğer sağlık personeli" çalıģtırma yükümlülüğü getirilmiģtir. ÇalıĢan sayısına göre, tam süreli iģyeri hekimi görevlendirilmeyen iģ yerlerinde diğer sağlık personeli/iģyeri hemģiresi çalıģtırma zorunluluğu bulunmaktadır. Tam süreli iģyeri hekimi bulundurmayan iģyerleri açısından, çalıģan sayısı ya da tehlike derecesine göre baģka bir ölçütte getirilmemiģtir.

16 ĠĢyeri hekimi ve iģ güvenliği uzmanın çalıģtıkları süreler belirlenirken yapılan iģin tehlike sınıfı/derecesi esas alınmaktadır. Diğer sağlık personeli için bu değerlendirme kullanılmamaktadır.

17 Nasıl çalıģtıracak? ÇalıĢanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, «Bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak» yerine getirebilir. ĠĢveren'in bu nitelikte personel istihdam etmesi ya da dıģarında hizmet alması, sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

18 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 80. maddesi ile sanayiden sayılan, en az elli iģçi çalıģtıran ve altı aydan fazla sürekli iģlerin yapıldığı iģyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmasını öngörmekteydi. Kanunda ise sanayiden sayılan ibaresine yer vermeyerek elli ve daha fazla çalıģanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli iģlerin yapıldığı, özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren her iģyerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluģturulması zorunluluğu getirilmiģtir.

19 Kurul Alt ĠĢveren Asıl iģveren-alt iģveren iliģkisinin bulunduğu iģyerlerinde ise ya ayrı ayrı iģverenler tarafından kurul oluģturulmalı, bunları koordinasyonu sağlanmalı ya da asıl iģveren tarafından kurul oluģturularak, alt iģveren temsilcisinin kurula dahil edilmesi sağlanmalıdır.

20 Kurulun Görevi - Sorumluluğu Kurulun oluģum amacı iģ yerinde iģ sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve bu kapsamda iģ kazası ve meslek hastalığı risklerini en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması konusunda tespitlerde bulunmaktır.

21 Kurul kimlerden oluģur? ĠĢyeri hekimi, ĠĢ güvenliği uzmanı, Diğer sağlık personeli, ĠĢveren temsilcisi, Varsa alt iģveren temsilcisi ve ÇalıĢan temsilcisinden oluģmaktadır.

22 Kurul üyelerinin özlük hakkı Kurul üyeleri iģverenin çalıģanları arasından seçilmiģ kiģiler ise görevlerini yerine getirdikleri süreler çalıģma saatinden sayılır.

23 Küçük iģletmede ne olacak? ĠĢyerinin sanayi kuruluģu olduğuna ve kaç kiģi çalıģtırıldığına bakılmaksızın iģyeri hekimi, iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hemģiresi bulundurulması zorunlu hale gelecektir. ĠĢverenler bu hizmeti, Ortak Sağlık Birimi'nden de alabileceklerdir. Kanuna göre on iģçiden az iģçinin çalıģtırıldığı iģyerlerine, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca destek sağlanabileceğini belirtmektedir. Ancak, Kanunun alt düzenlemeleri olarak çıkarılacak yönetmelik ve tebliğ ile konunun netleģmesi beklenmektedir.

24 Kayıt ĠĢveren bütün iģ kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak ve gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemek ve iģ kazalarını kazadan sonraki üç iģ günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya iģyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iģ gününde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadır.

25 Kayıt ĠĢveren, iģçilerine verdiği eğitimleri belgelendirecek, bunları dosyalarında muhafaza edecektir.

26 Kayıt ĠĢveren tarafından iģbaģı ve periyodik sağlık raporlarının alınması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir.

27 Kayıt ĠĢ sağlığı ve güvenliği Kurulunun toplantılarının ve alınan kararların kayıt altına alınması gerekmektedir.

28 Kayıt Belgeler, istenildiğinden Bakanlık müfettiģlerine ibraz edilecektir.

29 ĠĢçinin görev ve sorumluluğu Kanuna göre iģçinin iģ sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyması zorunludur. ĠĢçiler, iģ sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi ve yakın bir tehlike ile karģı karģı kalınması durumunda; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna, yoksa ĠĢverene baģvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etme hakkına sahiptirler. Bu durumda, gerekli tedbir alınıncaya kadar iģçi çalıģmaktan kaçınabilir ve bu dönemde ücrete hak kazanır ve gerek kanunlardan gerekse iģ sözleģmesinden doğan haklarına halel gelmez.

30 ÇalıĢan temsilcisi ĠĢveren, 2-50 iģçi çalıģtırılan iģyerlerinden 1, iģçi arasında arasında 3 ve artan oranlarında çalıģan temsilcisini, seçim ya da atama iģlemiyle görevlendirmek zorundadır.

31 Yaptırım: Ġdari para cezası Belirlenen nitelikte iģ güvenliği uzmanı veya iģyeri hekimi görevlendirmeyen iģverene görevlendirmediği her bir kiģi için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen iģverene TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

32 Yaptırım: Ġdari para cezası ĠĢyerinde genel iģ sağlığı ve güvenliği sağlamayan, mesleki riskleri önlenmesi için koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iģverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı TL,

33 Yaptırım: Ġdari para cezası ĠĢçilerin sağlık gözetimini yapmayan, iģe giriģte, iģ değiģikliğinde, iģ kazası sonucu yeniden iģe baģlamada bakanlıkça belirlenen aralıklarda; sağlık muayenelerini yaptırmayan iģverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalıģan için TL,

34 Yaptırım: Ġdari para cezası ĠĢyeri hekimi ve iģ güvenliği uzmanının görevlerini yerine getirmesini kısıtlayan ve gerektiğinden iģ sağlığı ve güvenlik birimi kurmayan iģverene her bir ihlal için ayrı ayrı TL,

35 Yaptırım: Ġdari para cezası ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan iģverene TL, aykırılığın devam ettiği her ay için TL,

36 Yaptırım: Ġdari para cezası Acil durum planları, yangınla mücadele, ilkyardım, acil/yakın tehlike halinde iģyerinin tahliyesine aykırı hareket eden iģverene, uyulmayan her bir yükümlülük için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

37 Yaptırım: Ġdari para cezası ĠĢ kazasının kaydının tutulması ve bildiriminin yapılmaması konusunda yükümlülükleri yerine getirmeyen iģverene her bir yükümlülük için ayrı TL, diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyen iģverene TL

38 Yaptırım: Ġdari para cezası ÇalıĢanları iģ sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmeyen ĠĢverene, bilgilendirilmeyen her bir çalıģan için TL, ÇalıĢanların iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yerine getirmeyen iģverene her çalıģan için TL, ĠĢ sağlığı ve güvenliği hakkında çalıģanların görüģlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülükleri yerine getirmeyen iģverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı TL, ĠĢ sağlığı ve güvenliği hakkında çalıģan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen iģverene TL,

39 Yaptırım: Ġdari para cezası 50 ve daha fazla iģçi çalıģtırılan ve 6 aydan uzun sürekli iģlerin görüldüğü iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması yükümlülüğünü yerine getirmeyen iģverene her bir aykırılık için ayrı ayrı TL, ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araģtırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan iģverene TL,

40 Yaptırım: Ġdari para cezası Yükümlülüklere göre iģyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan iģi yönetmelikte belirtilen Ģartları yerine getirmeden devam ettiren iģverene fiil baģka bir suç oluģtursa dahi TL, bu sürede iģçilerin ücretini ödemeyen iģverene ihlale uğrayan her bir çalıģan için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

41 Yaptırım: Ġdari para cezası Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan iģverene TL, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan iģyerini faaliyete geçiren, iģletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen iģyerini açan veya durdurulan iģyerinde faaliyete devam eden iģverene TL,

42 Yaptırım: Ġdari para cezası Bu kanuna dayalı olarak çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iģverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası,

43 YAPTIRIM. Cezalar konusunda görüģünüz?

44 Ġġ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI HUKUKİ SONUCU Kimseyi öldürme Kimsenin sağlığını bozma, sakatlama SAĞLIĞINA ZARAR VERĠRSEN, SAKATLARSAN, ÖLDÜRÜRSEN ZARARA UĞRAYAN KĠġĠ VE KURUMLAR ZARARLARININ TAZMĠNĠNĠ ĠSTERLER

45 İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI HUKUKİ SONUCU BORÇLAR KANUNU (6098) SSGSSK (5510) Maddi Tazminat İş Göremezlik Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma Manevi Tazminat Haklara yönelik harcamalar da oluşan artış İşveren Rücuu

46 BORÇLAR KANUNU (6098) Maddi Tazminat İş Göremezlik Maddi Tazminat Destekten Yoksun Kalma Manevi Tazminat

47 Ġġ GÖREMEZLĠK Borçlar Kanunu nun 49. Maddesinde, Kusurlu Ve Hukuka Aykırı Bir Fiille BaĢkasına Zarar Veren, Bu Zararı Gidermekle Yükümlüdür. Hükmü Bulunmaktadır.

48 DESTEKTEN YOKSUN KALMA Borçlar Kanunu nun 55. Maddesinde Destekten Yoksun Kalma Zararları Ġle Bedensel Zararlar, Bu Kanun Hükümlerine Ve Sorumluluk Hukuku Ġlkelerine Göre Hesaplanır. Hükmü Bulunmaktadır

49 MANEVĠ TAZMĠNAT Borçlar Kanunu nun 56. Maddesinde Hâkim, Bir Kimsenin Bedensel Bütünlüğünün Zedelenmesi Durumunda, Olayın Özelliklerini Göz Önünde Tutarak, Zarar Görene Uygun Bir Miktar Paranın Manevi Tazminat Olarak Ödenmesine Karar Verebilir. Hükmü Bulunmaktadır.

50 SSGSSK (5510) Haklara yönelik harcamalarda oluşan artış 1-Tüm Tedavi Masrafları Ödenir 2-Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Tedavi Süresince İşçinin Yevmiyesi 3-Sürekli İş Göremezlik Ödeneği: % 10 dan Fazla Meslekte Kazanma Gücünde Azalma Varsa Gelir Bağlanır. İşveren Rücuu 4-Ölüm: Cenaze Masrafları Ödenir, 5-Varislerden Durumu Yasaya Uygun Olanlara Gelir Bağlanır

51 Ġġ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI CEZAİ SONUCU Kimseyi öldürme Kimsenin sağlığını bozma, sakatlama SAĞLIĞINA ZARAR VERĠRSEN, SAKATLARSAN, ÖLDÜRÜRSEN ZARARA UĞRAYAN KĠġĠ VE KURUMLAR VERDĠĞĠN ZARARIN HESABINI SORARLAR

52 Ġġ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞININ CEZAİ SONUCU CEZA HUKUK İŞ HUKUKU Taksirle Öldürme (5237/85) Taksirle Yaralama (5237/89) İdari Yaptırım Kapatma Durdurma Alıkoyma İdari Para Cezası 4857/105

53 CEZA HUKUKU TAKSİR; Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Dolayısıyla, Bir Davranışın Suçun Kanuni Tanımında Belirtilen Neticesi Öngörülmeyerek Gerçekleştirilmesidir. KAST; Suçun Kanuni Tanımındaki Unsurların Bilerek Ve İstenerek Gerçekleştirilmesidir. Taksirle Öldürme (5237/85) TCK 85. Madde Uyarınca 3-6 Yıl Arası Hapis Cezası, -Birden Fazla Kişinin Ölümü Veya Bir Kişinin Ölümü Yanında Başka Kişilerin Yaralanması İle Sonuçlanmışsa; Ağır Ceza Mahkemesi, TCK 85. Madde Uyarınca 3-15 Yıl Arası Hapis Cezası Verilir Taksirle Yaralama (5237/89) TCK. 89. Md. Uyarınca 3-12 Ay Arasında Hapis Veya Adli Para Cezası Duyu Zayıflaması, Kemik Kırılması, Konuşmada Sürekli Zorluk Ve Hayati Tehlike Geçirme Halinde Ceza Yarı Oranında Arttırılır. Bitkisel Hayata Girme Veya Sürekli Hastalık, Uzuv Kaybı, Çocuk Yapma Veya Konuşma Yeteneğini Kaybetme, Yüzde Sürekli Değişiklik Yahut Çocuk Düşürme Halinde Ceza Bir Kat Arttırılır

54 SADECE İŞVEREN Mİ SORUMLU? Ben iģyeri hekimini çalıģtırdım Ben iģ güvenliği uzmanını çalıģtırdım ĠĢçi neden iģi durdurmadı Atölye Ģefi neden farketmedi SĠZCE? ÇalıĢan temsilcisi neden ĠĢ güvenliği kurulu

55 SORULARINIZ? KATILIM, KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Dr. Özkan Kaan KARADAĞ (MD) ĠĢ Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı (MSc) Ġstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME Mustafa CERİT SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı SGK Başmüfettişi Mustafa Cerit 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş sağlığı ve güvenliği,

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler DUYURU 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Tarih: 8.1.2013 Sayın Müşterimiz, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

Reform Kime Ne Getirecekti? Sosyal Güvenlik Reformu ve 6111 ile getirilen bazı değişiklikler

Reform Kime Ne Getirecekti? Sosyal Güvenlik Reformu ve 6111 ile getirilen bazı değişiklikler 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013. Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Dönem halen devam ediyor. Ali TEZEL Sosyal Güvenlik Müşaviri Gazeteci-Yazar 0212 292 98 90 bilgi@alitezel.com

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 1. KANUN KAPSAMINA GİRENLER (İŞVEREN, ÇALIŞAN) (İSGK md.2) Kanun kapsamına, kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri girmektedir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması

Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması 6631 İSG KANUNU Madde: 6 İdari para cezaları ve uygulanması Mesleki risklerin önlenmesi, Eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, Organizasyonun yapılması, Gerekli araç ve gereçlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İSG YASASININ GETİRDİKLERİ. Mesut TORAMAN A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı. 18.07.2012 www.isgdem.com 1

İSG YASASININ GETİRDİKLERİ. Mesut TORAMAN A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı. 18.07.2012 www.isgdem.com 1 İSG YASASININ GETİRDİKLERİ Mesut TORAMAN A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 18.07.2012 www.isgdem.com 1 Amaç İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI

6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI SMMM Ahmet BARLAK www.ahmetbarlak.com ahmetbarlak3@hotmail.com 6331 SAYILI KANUN MADDE 26 İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI İdari para cezaları ve uygulanması MADDE 26 (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN 30 Haziran 2012 CUMARTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Madde 1 Ocak 2013

Detaylı

Sirküler no: 090 İstanbul, 3 Temmuz 2012

Sirküler no: 090 İstanbul, 3 Temmuz 2012 Sirküler no: 090 İstanbul, 3 Temmuz 2012 Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU R. Gazete No: 28339 R.G. arihi: 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU http://www.tulipconsultants.com Sunumu Hazırlayan: İlker Erdoğan U http:// Kanun No. 6331 Kabul arihi: 20/6/2012 İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 116 Ak İş Merkezi Balgat/ANKARA Tel: 0312.473 40 91 E-Posta:

Detaylı

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.

- Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 14.02.2013 Sirküler No : 2013-05 Konu : İş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu İle Yürürlüğe Giren Hükümler Ve Yaptirimlari Hakkında Sirküler Bilindiği üzere 30.06.2012

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İş Sağlığı. Güvenliği. Kanunu nun. Getirdikleri

İş Sağlığı. Güvenliği. Kanunu nun. Getirdikleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu nun Getirdikleri Türkiye yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için hazır. Özel sektör kamu birimleri dahil tüm çalışanları kapsama altına alan kanun getirdikleri devamı KANUN

Detaylı