DÜNYA COĞRAFYASINDA ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİ TÜRLERİ. Doç. Cemal YURGA İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA COĞRAFYASINDA ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİ TÜRLERİ. Doç. Cemal YURGA İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü"

Transkript

1 DÜNYA COĞRAFYASINDA ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİ TÜRLERİ Doç. Cemal YURGA İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü

2 Cemal YURGA DÜNYA COĞRAFYASINDA ULUSLAR ARASI SANAT MÜZİĞİ TÜRLERİ ISBN Sempati* Pegem A Yayınları, 2005 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Eylül 2005 Kapak Tasarımı zulfin.eua Yayın Yönetmeni Gürsel Avcı Baskı ve Cilt Öncü Basımevi (312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/B Yenişehir-Ankara Tel: (312) Belgegeçer: (312) İnternet: e-posta: * Sempati bir Pegem A Yayıncılık markasıdır. ii

3 G ü l t e k i n O r a n s a y a E d i p G ü n a y a N e c a t i N u r h a n G e d i k l i y e C a n g a l a F e h a m e t t i n Ö z g ü ç e M u z a f f e r A h m e t G ü r g ü n e ş e B o r c a k l ı y a A d n a n B e t ü l A t a l a y a Ç a ğ l a r a Şükranlarımla. iii

4 İLK SÖZ Müzik sanatındaki tür ler ve onların müzik biçimsel yapıları ile ilgili ilk kitap, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitapları bağlamında, 1952 yılında yayınlandı. Yazarı, o yıllarda Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü nde, o zamanki adıyla şefliğini Eduard Zuckmayer ( ) in yaptığı Müzik Şubesi nde Kulak Eğitimi dersleri veren, Prag Konservatuarı keman-kompozisyon bölümü mezunu Fuad Koray ( ) hocamızdı. Daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen yayınlara baktığımızda; Gültekin Oransay ın Konçerto Klavuzu, (1967); İlhan Usmanbaş ın Andre Hodeir den çevirdiği Müzikte Türler ve Biçimler, (1971); Nurhan Cangal ve Yıldıray Erdener in birlikte yazdıkları Müzik Formları, (1976); Cemal Yurga nın Müzik Tarihinde Türler ve Ülkeler, (1995); ile Nurhan Cangal ın Müzik Formları, (2004) kitaplarını görmekteyiz. Elimizdeki kitap, alanının ülkemizdeki kilometre taşlarından biri olup, biraz önce sözünü ettiğimiz Cemal Yurga nın 1995 yılında yayınlamış olduğu Müzik Tarihinde Türler ve Ülkeler in yeniden çalışılarak ayrıntılı bir biçimde hazırlanmış yeni baskısıdır. Ve Müzik Türleri, uluslararası sanat müziği coğrafyasında incelenmektedir. Ülkemizde, müziğin bilimin yapmak isteyen gençler, Müzik Coğrafyası deyimi ile, 1970 li yılların sonunda, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü olarak kurulan, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ne aktarılan ve bu satırların yazarının bölüm başkanlığı sırasında adı Müzik Bilimleri Bölümü olarak değiştirilen birimde, Prof. Dr. Gültekin Oransay ( ) ın yaptığı ve uygulattığı ilk ders programlarında tanıştılar. Türk Halk Müziği Coğrafyası, Uluslararası Halk Müziği Coğrafyası, gibi ders konularından biri de Uluslararası Sanat Müziği Coğrafyası idi. İşte o bölümde bu gibi konularla tanışan Cemal Yurga, müzik bilimleri alanımızdaki kaynak noksanları arasındaki bu alana özgü gereksinimi görerek çalışmış oluyor. Müzik Formları yada Müzik Biçimleri başlığı altında yayınlanmış olan kaynaklar, belli müzik türleri üzerinde durarak onların biçimsel yapılarını, müzik yazılarını(notalarını) vererek analiz etmektedirler. Yalnızca müzik türlerinden, onların müzik biçimsel analizlerini vermeden, söz edilebildiği halde, o müzik yaratılarının biçimselliklerini ele aldığımızda, onların ilgili türünü de anmak zorunda kalırız; Lied (türünün) formu, Füg formu, Horon Formu, Zeybek formu gibi. v

5 Her müzik türünün bugünkü durumu ve seslendirildiği yöre yada mekanlarla ilgili coğrafi; gelişimi ile ilgili müzik tarihsel; yapısallığı ile ilgili sistematik; seslendirileri ile ilgili teknik ve üslup bilgileri vardır. Müzik yaratılarını; tek türlüler ve içlerinde birden daha çok türü barındıranlar için ise çok türlüler, bileşik türlüler yada karma türlüler olarak iki kategoride düşünmek olasıdır. Füg, kanon, lied, rondeau gibi olanlar, kendilerine özgü olan tek tür ile yapılandırılmışlardır. Biçimsel yapıları içinde başka bir yapıya daha rastlanmaz. Fakat bazı yaratılar içlerinde birden daha çok türün yapılarını barındırmaktadırlar. Burada akla şu soru gelmektedir. Acaba bir oratoryo, bir opera yada sonat yaratı bütünü olarak bir tür müdür? Yoksa birbirine bağlanmış birçok türden oluşan bileşke (petek) yapılar mıdır? Adına suit dediğimiz yaratıların içinde de bir çok türde parça bulunmaktadır: Allamande, Courant, Sarabande, Menuet, Gigue ve bazılarında Air yada başkaları. Sonat, bir yaratı adıdır. Onun yalnızca bir bölümünün yapısı sonat biçimindedir. Demekki yaratı adı ile tür adını ayırt edebilmekteyiz. Tür adı her zaman yaratı adı olmamaktadır. Birçok türden oluşmuş müzik yaratı adları bulunmaktadır. Besteciler özgür çalışan insanlardır. Onların buluşları, kurdukları biçimsellikler, yaratılarının içlerine gizledikleri sürprizler yadırganmamalıdır. Mozart ın Sol Majör Keman Konçertosu nun son bölümü rondeau formundadır. Fakat orta yerlerde bir de bakıyorsunuz değişik tempoda bir tema ile çeşitleme! Burada bir başka konuya da değinmek istiyorum. Yazınımızda tür ile müzik çeşidi birbirine karıştırılmakta ve çoğu kez rastgele biri diğerinin yerine kullanılmaktadır. Kitap türler üzerine kurulu olduğuna göre konuya kısaca girmekte sakınca görmemekteyim. Elimizdeki bu kitapta sözü edilenler biçim analizleri yapılmaksızın verilmiş- müzik türleridir. Müzik türlerini daima onların biçimleri ile birlikte düşünmek gerekir. Müzik çeşitleri ise, tür ve biçimle ilgisi olmayan, genellenmiş ve soyutlanmış müzik kategorileridir. Ülkemizde yaşamakta olan yedi müzik çeşidimiz vardır: Halk Müziği, (Tek sesli) Sanat Musikisi, Çoksesli Sanat Müziği, Din Musikisi, Hafif Müzik, Tören Müziği, Eğitim Müziği. Bu çeşitlerden Halk Müziği, Sanat Musikisi, Din Musikisi ile Tören Müziğinin Mehter Musikisi geleneksel dir. Diğerleri ise gelişim ve değişimleri sürekli olan müzik çeşitleri olup özellikle Cumhuriyet dönemimizde gelişmişlerdir. Türk Halk Müziğindeki zeybek, zeybek türünün genellenmiş adıdır. Onun kendine özgü ve doğal ki onu diğer müzik türlerinden ayıran genellenmiş özellikleri vardır. Buradan hareketle, özele inerek, adı yöresi, özellikleri belli bir zeybek örneğini ele alarak onun müzik biçimsel analizlerini yapabiliriz. Dinleyerek, notasını önümüze koyarak, seslendirerek Tavas Zeybeği ni analiz edebilir: onun, zeybek türünün genellenmiş özelliklerine ne kadar uymakta olduğunu denetleyebiliriz. Halk Müziğimizde bir tek Tavas Zeybeği mi var? Birçok vi

6 zeybek var. Bir çok zeybek çeşitleri var. Demek ki belli bir tür başlığı altında, onun belirlenmiş ve genellenmiş özelliklerini taşıyan çeşitleri bulunmaktadır. Bir söz vardır, bilirsiniz; önsözler okunmaz derler. Okunası önsöz olabilmesi için onun içeriğine bazı bilgi kırıntılarının konulmasının uygun olabileceği düşünülebilir. Ben de böyle yapmaya çalıştım. Umarım hoş görülür. Uzun süren meslek yaşamımda çok önemli bir yeri olan, beni müzik bilimleri ile tanıştıran ve bilinçlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü nün o dönemlerdeki tüm öğrencilerimi ve öğretim elemanı arkadaşlarımı sevgi ile anıyor; sonraki dönemlerdeki mezunlarla günümüz öğretim elemanlarına ve öğrencilerine başarı dileklerimi ve selamlarımı sunuyorum. Müzikle ilgilenen herkese, özellikle müzik bilimcilere doğal ki müzik eğitimcileri de müzik bilimcilerinin uygulamalı alanında çalışan birer müzik bilimcisidirler- onlara, kitabın yararlı olacağına inanarak, Cemal Yurga nın bu başarılı çalışmasından dolayı kendisini kutluyor, daha nice başvuru kitaplarına imza atmasını diliyorum. Prof. Dr. Edip Günay İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Bağlam Yayıncılık Müzik Bilimleri Dizisi Editörü vii

7 BAŞLARKEN Müzik dünyamızdaki Türkçe yayımların azlığı, kuramcılarımızın azlığı ile doğru orantılıdır. Müzik yaşamımıza yapılabilecek en önemli katkı, kalıcı ve yaşayan yayımlar bırakabilmektir. Müzik tarihi bilmeden, müziğin içinde yaşamak, onu izlemek olanaksızdır. Bu nedenle Müzik Tarihinde Türler ve Ülkeler başlığı altında, müzikte yer edinmiş ülkelerin müziği ile uluslararası müzik tarihinde yaşamış müzik türleri, tarihsel gelişim göz önünde tutularak ele alınmıştır. Birçok kaynakta bulunmayan bilgilere daha geniş yer ayrılarak önemlendirilmiştir. Bugüne değin müzik tarihi üzerine yazılan kitaplar, anlatım veya yabancı dillerden çeviri şeklindedir. Bu kitapta ise, müzik tarihindeki türler ve ülkelerin müzikteki aşamaları yorumlanmıştır. Müzik dünyasında gerek ders kitabı, gerekse kaynak kitap olacağı düşüncesiyle, içindeki bilgiler en öz haliyle tutulmuştur. Ancak ulaşılabilen kaynaklardaki bilgilerle yetinilmemiş, adı geçen kişi, terim ve yer adları, konuyla uzaktan bile ilgili olsa, müzik bilgilerinin desteklenmesi amacının gereği olarak, dipnotları ile verilmiştir. Dipnotlarında bulunmayan açıklayıcı bilgiler ise sözlük kısmına alınmıştır. Bu kitap hazırlanırken; eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programlarında, Müzik Tarihi, Güncel Popüler Müzik, Müzik Kültürü dersleri; devlet konservatuarları müzik bölümlerinin Müzik Tarihi, Müzik Türleri, Müzik Coğrafyası, Uygarlık Tarihi, Form Bilgisi ; anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinin konuyla ilgili dersleri ve özel müzik kurslarının kuramsal müzik dersleri için tavsiye edebileceği kaynak bir kitap olarak hazırlanmıştır. Alıntıları yaptığım ve kaynak olarak kitaplarını kullandığım yazarlara, kitabımın İlksöz ünü yazan hocam; Sayın Prof. Dr. Edip Günay a ve kitabın baskısını sağlayan PegemA Yayıncılık a teşekkür ederim. Cemal YURGA MALATYA 2005 viii

8 SUNUŞ Müzik türleri ile birçok ülkenin birlikte ele alınmasının nedeni, müzik türlerinin yaşadığı veya halen yaşamakta olduğu değişik ülkelerin geçirdiği evrimlerin ve tarihsel olayların (ekonomi, politika, savaşlar.) müziğe yapmış olduğu etkinin anlaşılabilmesi içindir. Bu amaçla ülkeler de yorumlanmıştır. Akımlara, türler içinde yer verilmemiş, ülkelerin anlatımı içinde ele alınarak işlenmiştir. Müzik türlerinin Almanca, İtalyanca, İngilizce, Yunanca, Latince, İspanyolca ve Türkçe karşılıkları, yararlanacak kişinin bilgi donanımında bulunması ve herhangi bir yerde karşılaştığında ne olduğunu anlayabilmesi için verilmiştir. Elinizdeki kitap; 1995 te Müzik tarihinde Türler ve Ülkeler başlığı ile hazırladığım çalışmanın çok genişletilmiş olarak II.Baskısı gibi değerlendirilebilirse de, içerik, kapsam ve ele alış biçimlerindeki farklılık nedeniyle, ayrı bir başlık verilmesi daha uygun bulunmuştur. Bu çalışma, çoksesli müzik tarihinde, bugüne değin müzik türleri üzerine yayımlanmış en geniş kapsamlı çalışmadır. 27 dinsel tür, 116 dans, 116 çalgı, solo ses, koro ve sahne müziği türleri olmak üzere toplam 259 türe yer verilmiştir. Bu türlerin, kendi içinde başka türlere de ayrıldığı düşünülecek olursa, tür sayısı 300 e yaklaşmaktadır. Konçerto, Opera ve Senfoni gibi önemli türler üzerindeki sayısal ifadelerin kolay görülebilmesi ve kolay algılanması için 17 adet tablo yapılmıştır. Okuyucu kitlesinin ve öğrencilerin, ülkemiz bestecilerini ve yaratılarını tanıması için, adı geçen türlerde yaratısı olan Türk bestecileri de eklenmiştir. II. Bölüm de ise hatırı sayılır 37 ülke hakkında; hem temel bilgilere, hem Uluslararası Sanat Müziği ndeki geçmiş ve bugünlerine ait bilgilere, hem de yorumlara yer verilmiştir. Kişi buldurusuna yalnızca, Uluslararası Sanat Müziği nde Türler bölümünde yer alan isimler alınmıştır. Kitabımızdan isim arayarak yararlanmak isteyenler, Kişi Buldurusu nda bulamadıkları isimleri, milliyetlerine göre, ülkelerin anlatıldığı yüzlemlere bakarak bulabilirler. doğum-ölüm tarihlerinin önemli bir bölümü, kitabın içinde olduğu gibi, ön adları ile birlikte, kullanım kolaylığı olması açısından, ismin yanına eklenmiştir. Ancak, gerek kişi buldurusunda, gerekse yeri geldikçe adı geçen, halen yaşamakta olan kişilerin ölüm tarihleri, kişilerin ölümü halinde, okuyucunun doldurması için boş bırakılmıştır. Ülkemizde oldukça az sayılabilecek müzik yayımlarımıza bir katkım olabilirse ne mutlu bana. Müzik eğitimi, müzik bilimi dünyasına, onlara sahip çıkanlara ve müzikte bildiklerini ve ürettiklerini kendisinden sonrakilere bırakanlara hayırlı olması dileğiyle. ix

9 İÇİNDEKİLER İLK SÖZ... v BAŞLARKEN...vii SUNUŞ...viii İÇİNDEKİLER...ix KISALTILAR...xviii GİRİŞ... xx I. ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİNDE TÜRLER TÜRLER HAKKINDA... 1 AIR DE COUR... 4 ALBORADA... 4 ARABESK... 4 ARIA... 4 ARIETTA... 5 ARIOSO... 6 AUBADE... 6 BACCHANAL... 6 BAGATEL BALE VE MÜZİĞİ BALLAD OPERA...10 BARCAROL...11 BERBER DÜKKANI ŞARKILARI...11 BERCEUSE...11 BICINIUM...12 BRINDISI...12 BRUNETTE...12 CANON CANTATILLE...13 CANTIGAS CANZONE...13 CASSATION CATCH...14 CAVATINA CHORO CONDUCTUS...15 CORONATION CYBELE...15 DEPLORATION DİN DIŞI TÜRLER...16 DİNSEL TÜRLER...16 x

10 Ambrosius Ezgileri Anthem...16 Ave Regina Caelorum...17 Cantique...17 Coral...17 Dinsel Konçerto...18 Dinsel Oyun...18 Düz Ezgi...18 Gregor Düz Ezgisi...20 Gymel...21 Hoquet...21 Kantat Kantik...23 Kontakion...23 Lamentation...23 Laude...23 Missa Konçertomsu Missa...24 Polifon Missa...24 Gregorius Missası...24 Motet Oratoryo...27 Organum Passion...31 Psalmus...31 Requiem...31 Spiritual...32 DIVERTIMENTO EĞİTİM MÜZİĞİ...33 DUMP...34 DÜZENLEME...34 ELEGI ELEKTRO AKUSTİK MÜZİK...36 ETUT...39 FANTAZI...40 FAUXBOURDON FON MÜZİĞİ...41 FROTTOLA...43 FUG FUGATO FUGHETTA...45 GLEE...45 GRAUND BASI...46 IMPROMPTU xi

11 IMPROVISATION...46 INTERMEZZO...47 INVENTION KAPRİS KONÇERTO...49 Konçerto Grosso...51 Sololu Konçerto...52 Konçertomsu Senfoni LAIS...54 LIED...54 LIED OHNE WORTE...56 MADRIGAL...56 MARŞ...57 MASK...59 MELODİ...59 METAMORPHOSE...60 MİNYATÜR...60 MÜZİKAL NOCTURN...62 NOEL ŞARKILARI...63 NOVELETTE...63 ODA MÜZİĞİ...64 OPERA...66 Büyük Opera...71 Romantik Opera Gerçekçi Opera Komik Opera...71 OPERET...73 ORDRE...75 ORTAÇAĞ BALADI POLİFON CHANSON...76 POLİKORAL...76 POP MÜZİK...76 PRELUD PROGRAMLI MÜZİK...80 RAPSODI...81 REÇİTATİF...82 RICERCARE...83 ROMANESCA...83 ROMANS...83 RONDO SAHNE MÜZİĞİ...84 SAZ SEMAİSİ SENFONİ...86 xii

12 SENFONİK ŞİİR...90 SERENAT SINFONIA...94 SINFONIETTA...94 SONAT...95 SONATIN...96 SOUL...97 STRAMBOTTO...97 SUİT VE DANSLAR...98 Allemande Anglaise Badinage Ballabile Ballad Ballatella Ballat de Cour Basse Danse Batuque Bergamasca Bokan Bolero Bourree Bossa Nova Boston Boutade Branle Caccucha Calata Calypso Canarie Cancan Cara Cosa Carol Caz Chaconne Cotillon Courante Cracovienne Czardaş Ça ça ça Çarliston Danzon Ecossaise Fandango xiii

13 Farandole Forlane Foxtrot Française Furiant Furie Gagaku Gaillarde Galanterie Galopp Gassenhauer Gavotte Gigue Guaracha Habanera Halling Hoftanz Hopak Hornpipe Horon Islamej Kalamaika Kanto Karol Kazaska Köçekçe Kujaviak Laender Lindy Loure Machiche Malaguena Mambo Mangulina Matassin Mazurka Menuet Moreska Musette Nachtanz Partita Passacaglia Passamezzo Passepied xiv

14 Passodoble Pastoral Pavan Perigourdine Piva Polka Polo Polonez Polska Quadrille Redova Reel Rigaudon Rövü Rumba Saltarello Samba Sarabande Sardana Scherzo Seguidilla Siciliano Sirtaki Spagnoletta Tamburen Tango Tarantella Tirana Traquenard Trepak Vals Varşoviyen Varyete Zapateado Zeybek Zortziko ŞARKI THRENOS TIENTO TOCCATA TONADA TONADİLLA TRICINIUM TÜRKÜ xv

15 UVERTUR VARIATION VERBUNKOS VILLANCİCO VILLANELLA VIRELAI VODVİL ZARZUELA ZINGARESCA II. ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİNDE ÜLKELER ÜLKELER HAKKINDA ALMANYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARJANTİN FEDERAL CUMHURİYETİ AVUSTURALYA FEDERAL CUMHURİYETİ AVUSTURYA FEDERAL CUMHURİYETİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ BELÇİKA KRALLIGI BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA KRALLIGI FİNLANDİYA CUMHURİYETİ FRANSA CUMHURİYETİ HOLLANDA KRALLIGI İNGİLTERE BİRLEŞİK KRALLIĞI İRLANDA CUMHURİYETİ İSPANYA KRALLIGI İSRAİL CUMHURİYETİ İSVEÇ KRALLIGI İSVİÇRE FEDERAL CUMHURİYETİ İTALYA CUMHURİYETİ JAPONYA KRALLIGI KANADA KORE CUMHURİYETİ KÜBA CUMHURİYETİ MACARİSTAN CUMHURİYETİ MEKSİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NORVEÇ KRALLIGI ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ POLONYA CUMHURİYETİ PORTEKİZ CUMHURİYETİ xvi

16 ROMANYA CUMHURİYETİ RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ UKRAYNA CUMHURİYETİ YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ YUNANİSTAN CUMHURİYETİ EKLER KİŞİ BULDURU SÖZLÜK KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ xvii

17 GİRİŞ Çoksesli müzik, Avrupa tarihinde yüzyıllarca süren ilerlemesini ve gelişimini öncelikle din adamlarına ve kilise sanatçılarına borçludur. Çünkü çokseslilik dini ayinlerle başlamış, sonraları da dindışı yaratılarla birlikte sürerek bugüne gelmiştir. Gelişimin hızlı olduğu söylenemez belki, ancak müziğin dini baskıların yoğunluğundan ve mistik havasından kurtulabilmek için yüzyılları yitirdiği gözardı edilmemelidir. Müzik tarihine bakıldığında, binlerce yıldır tiyatro gibi sahne yaratıları olmasına karşın, sahne müziklerinin 16.yy da bestelenmeye başlaması ilginçtir. Başka bir ilginçlik de; aynı terimlerin, başka ülkelerde farklı veya aynı zamanlarda farklı türleri ifade etmesidir. Bu terimler üzerinde de çok geniş kapsamlı araştırma yapılmıştır. Hangi teknikle yazılırsa yazılsın, bestecilikte doruk; konçerto, opera ve senfoni yazmaktır. Seslendirmedeki doruk ise, bu türleri sahneye koyabilmek, izleyici önünde sunabilmektir. Zamanla kayıt teknolojisinin gelişmesi, gerek bestecileri, gerekse seslendiricileri farklı yöntemlerin arayışına itmiştir. Eli kalem tutan ve bestecilik eğitimi alan her ülkenin bestecisi dünyaya mal olmuş türler olan, opera, senfoni, konçerto, sonat, gibi türlerde yazmıştır. Ancak bu kitapta öyle türler de vardır ki, bir veya iki besteci tarafından ele alınmış, örneği verilmiş, sonrasında da zamanla unutulup gitmiştir. Örneğin: Opera yazan ülkelerin bestecilerine bakılacak olursa; Almanların; 116 opera yazan Reinhard Keiser ( ), 40 opera yazan Georg Philipp Telemann ( ), 45 opera yazan George Frederick Handel ( ), 34 opera yazan Christoph Willibald Gluck ( ), 70 opera yazan Simone Mayr ( ), 18 opera yazan Giocomo Meyerbeer ( ), 28 opera yazan Friedrich Von Flotow ( ), 13 opera yazan Richard Wagner ( ), 15 opera yazan Richard Strauss ( ), 13 opera yazan Carl Orff ( ), 12 opera yazan Paul Hindemith ( ), 20 opera yazan Kurt Weill ( ), 5 opera yazan Werner Von Egk (1901- ), 8 opera yazan Boris Blacher ( ) ve 7 opera yazan Wolfgang Fortner (1907- ) e karşın, İtalyanların; 16 opera yazan Claudio Monteverdi ( ), 28 opera yazan Francesco Cavalli ( ), 170 opera yazan Antonio Draghi ( ), 68 opera yazan Carlo Pollaroli ( ), 12 opera yazan Domenico Gabrieli ( ), 115 opera yazan Alessandro Scarlatti ( ), 40 opera yazan Antonio Vivaldi (1669- xx

18 Dünya Coğrafyasında Uluslararası Sanat Müziği Türleri 1 I. BÖLÜM ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİNDE TÜRLER

19 2 Dünya Coğrafyasında Uluslararası Sanat Müziği Türleri TÜRLER HAKKINDA Uluslararası sanat müziğinin türleri anlatılırken, çoksesli müziğin atası olan tek sesli türlere değinilmeden geçilemezdi. Örneğin: organum, klausul gibi türleri inceleyebilmek için, kilise ezgilerinin gelişim çizgisini iyi bilmek gerekir. Bu nedenle, yüzyıllarca insanları ve kültürlerini etkileyen çoksesli müzik türlerini incelemeye geçmeden önce, tek sesli türler üzerinde de bilgiler verilmiştir. Türlerin başlıkları belirlenirken, dilimize nasıl yerleştiğine bakılmış, hangi dildeki terimi yerleşmiş ise, o terim başlık olarak kullanılmıştır. Çoksesliliğin temelini oluşturan türler, teksesli düz ezgi (şarkı) lerdir. Dinsel etkiyle başlayan bu düz ezgiler, asırlar boyunca değişime uğramış, çoksesli koro yaratılarına dönüşmüş, çalgıların gelişmesiyle birlikte, eşlik de girmiş, reformlarla dindışına taşmış ve sonuçta da türler tarihi oluşmuştur. Düz ezgileri, ortodoks ve katolik kiliseleri kullanmıştır. Katolik kilisesi, düz ezgiler için 13.yy a değin Cantus Choralis (Koro Şarkısı) ve Cantilena Romana (Roma Şarkısı) terimlerini kullandı. Bu düz ezgiler, uzun ve birbirine eşit süreli seslerin bir araya gelmesiydi. Düz ezgilerin çoksesli yaratılarda alıntı ezgi (Cantus Firmus) olarak kullanılması ile başlayan çokseslilik süreci, din etkisiyle 20.yy a dek sürmüştür. Ancak 20.yy a gelindiğinde, dinin müzik üzerindeki baskılarının yok olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri olarak, teknolojik gelişimlerin bu yüzyılda hızlanması, temel bilimlerin gelişmesi, her alanda olduğu gibi müzikte de geleneklerin yıkılması ile, arayışçılığa gidilmesidir. Geçmiş yüzyıllarda, gerek haberleşmenin yavaşlığı, gerekse müziği kalıcı kılan manyetik bant, plak gibi nesnelerin olmayışı ve geleneklerden kopamayış sonucu, müziğin gelişim çizgisi de, 20.yy daki kadar hızlı olmamıştır. Oysa günümüzün çağdaş müziğine bakıldığında, hızla değişen, gelişen yazım teknikleri, yeniliklere doğru sürüklenmektedir. Bu yenilikler de doğal olarak yeni türleri doğuracaktır. Türler içinde adı geçen bestecilerin ön adları ve doğum ölüm tarihleri, müzik öğrenimi gören öğrencilerin aşinalık kazanması için her adı geçen türde tekrarlanarak, özellikle verilmiştir. Türler ele alınırken, Türk bestecilerinin de varsa bu türdeki yaratıları örneklenmiştir. Ayrıca, bestecilerin hangi türlerde sayısal olarak ne kadar örnek verdikleri, kaynaklarda saptanabildiği kadarı ile yazılmıştır. Bestecilerimizin önemli bir bölümü, yaratılarına sıra sayısı veya isim vermemişlerdir. Birçok yaratılarının türleri hakkında da açıklama bulunamamıştır. Üstelik yaratılarının türünü, yaratı ismi olarak kullanan besteciler de çoğunluktadır. Bu da, yaratılarını türlere ve içeriklerine göre sınıflandırmamızı zorlaştırmaktadır. Şarkı türü, insanoğlunun kendini bildiği günden beri kendini, söz ve çalgı ile ifade etme araçlarından biri olmuştur. Genellikle 2 ile 4 dakika arasında süren şiir ve müzik yapısı, bütün büyük çaptaki yaratıların da

20 Dünya Coğrafyasında Uluslararası Sanat Müziği Türleri 145 II. BÖLÜM ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİNDE ÜLKELER

21 146 Dünya Coğrafyasında Uluslararası Sanat Müziği Türleri ÜLKELER HAKKINDA Bu bölümde ele alınan 37 ülke, uluslararası sanat müziğinde, hatırısayılır bir geçmişe sahip olmaları, bugün de etkileri ve etkinliklerini sürdürmeleri nedeniyle, anlatılmıştır. Bu ülkelerin çokseslilikteki geçmişleri, geçmişteki ve bugünkü bestecilerinin eğilim gösterdikleri yazım teknikleri ile ürettikleri yaratıları ele alınarak, diğer coğrafi, yönetsel, sosyal ve tarihsel bilgilerle birlikte yorumlanmıştır. Müzik eğitimi alan öğrencilerimizin genel tarih ve coğrafya bilgilerinin olmayışı, kitap okuma zevklerinin bulunmayışı ve televizyonlardaki belgesellere merak duymamaları sonucu; ülkelerin başkentleri, uluslararası adları ve kendi dillerinde adları, toplam yüzölçümleri, başkentleri, komşuları ve akıllarda kalabilecek, geçmişteki çok önemli savaş ve devrim olayları gibi temel bilgilere de yer verilmiştir. Nüfusları, sürekli olarak değişeceği için üzerinde durulmamıştır. Ülkelerin adıyla birlikte anılan yönetim şekli, bilinmesi için özellikle verilmiştir. Ayrıca; ele alınan ülkelerin çoğunluğu Avrupa ülkesi olması ve NATO ile BM üyesi olması nedeniyle, yalnızca AB üyesi ülkelerin belirtilme gereği duyulmuştur. Günümüzün çağdaş bestecilerini, geçmiş yüzyılların bestecilerinden ayıran en önemli özellik; günümüz dünyasındaki olaylara karşı daha duyarlı olmalarıdır. Zaman zaman tarihsel hikayeleri, hayal dünyasındaki masalsı senaryoları bir kenara bırakıp, içinde yaşadıkları dönemin önemli olaylarını, bir orkestra veya sahne yaratısıyla ele almaları, hem onları önemlendirmiş, hem de tarihe geçirmiştir. ABD nin, Japonların Pearl Harbour baskınıyla deniz gücünün önemli bir bölümünü yitirmesi sonucunda, 1945 te Hiroşima ve Nagazaki ye attığı atom bombalarıyla birlerce sivilin ölümüne neden olması (Bk. Japonya) bir çok besteciyi etkilemiştir. İtalyan besteci Luigi Nono (1924- ), Intolleranza (Hoşgörüsüzlük) operası ile Faşizme, atom bombasına ve ırk ayrımcılığına karşı duygularını vurgulamıştır. Sul Ponte de Hiroshima (Hiroşima Köprüsü Üzerinde) yaratısıyla da nükleer savaşa duyduğu hislerini anlatmıştır. Polonyalı besteci Krzystof Penderecki (1933- ) de 1961 de 52 çalgı için yazdığı Hiroşima Kurbanlarının Anısına Ağıt başlığını taşıyan yaratısıyla, yaşanan acıları müziğine yansıtmıştır.

22 Dünya Coğrafyasında Uluslararası Sanat Müziği Türleri 259 KİŞİ BULDURUSU A ABACO, Evaristo Felice dall ( ) 96 ACİM, Server (1961- ) 22, 23, 59, 61, 62, 86, 97, 101, 134, 136, 140, 252 ADAM, Adolfe ( ) 67, 188 ADA, Selman (1953- ) 116 AKALTAN, Mithat ( ) 79, 251 AKIN, Cenan (1932- ) 34, 59, 61, 116, 134, 138, 251 ALACALIOĞLU, Hamit 65 ALBENIZ, Isaac ( ) 112, 118, 129, 203 ALBERT, Heinrich ( ) 55 ALBINONI, Tommaso ( ) 52 ALİ RIZA BEY, Kaptanzade ( ) 74, 247 AKSES, Necil Kazım ( ) 3, 10, 35, 49, 52, 59, 60, 73, 79, 85, 92, 101, 127, 137, 248, 249, 250 ALEMBERT, Jean Herri d 110 ALLEGRI, Gregorio ( ) 270 ALNAR, Hasan Ferit ( ) 3, 41, 42, 50, 53, 75, 79, 84, 85, 86, 99, 117, 132, 137, 140, 149, 248, 249, 251 ANDRIESSON, H. 83 ANGLEBERT, Jean Henri d ( ) 12 ANTEL, Necip Celal ( ) 74, 100, 129, 251 ARBEAU, Thainot ( ) 57 ARCADELT, Jacob ( ) 17, 193 AREL, Bülent ( ) 3, 7, 10, 33, 36, 38, 39, 42, 47, 57, 60, 85, 97, 99, 137, 142, 162, 248, 251 SAADEDDİN, Arel ( ) 247 ARMAN, Halit Recep ( ) 58, 247 ARMSTRONG, Louis 106, 107 ARZUMANOVA, Lydia Krassa 9 ATREK, Ferit Hilmi (1908- ) 35, 60, 79, 97, 134, 251 ATABİNEN, Safvet ( ) 9, 34, 73, 132, 140, 247 AUBER, Daniel François Espirit ( ) 66, 71, 102, 130, 138, 147, 173, 192, 226 AYDINTAN, Ziya ( ) 12,59,247 B BACH, Carl Phillipp Emanuel ( ) 50,89 BACH, Fridemann ( ) 89,259 BACH, Johann Christian ( ) 50,53,89 4, 5, 6, 17, 18, 22, 24, 26, 31, 34, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 76, 79, 84, 91, 94, BACH, Johann Sebastian ( ) 96, 98, 100, 102, 103, 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 134, 135, 139, 140, 142, 151, 180, 187, 188, 194, 202, 213, 215, 226 BALAKIREF, Miliy ( ) 116 BALLARD, Robert (Ölm.1588) 110 BANCHIERI, Andriano ( ) 49, 57, 143 BANISTER, John ( ) 15 BARAN, İlhan (1934- ) 7, 97, 99, 132, 134, 142, 248, 251 BARBER, Samuel (1910- ) 60, 134, 136, 160, 161 BARBIERI, Francisco Asenjo ( ) 144, 203, 259 BARCA, Pedro Calderon de la ( ) 144, 202

23 Dünya Coğrafyasında Uluslararası Sanat Müziği Türleri 269 SÖZLÜK Agnus Dei (Lat): Tanrının Kuzusu anlamına gelmektedir. Missanın 6. ve son bölümüdür. Allelulia : Kalolik kilisesi ayininde yer alan, amen gibi bir şükran nidasıdır. En ünlülerinden biri, Handel in Mesih oratoryosudur. Antifon, Antiphonie : Yunanca anti (karşı) ve phonie (ses) kelimelerinden birleşmiştir. Oktavlar halinde bir ağızdan söyleyiş. Eski Yunanlılarda antifonik sesler, sıra oktavlardan ibaret bir ahenk tarzıydı. Aplomb : Balede, dönerken, atlarken, eşini havay kaldırırken ve ayakta dururken, tek ayak üstünde dengenin sağlanması. Attacca : Beklemeden giriş. Benedictus : İncil den alınan sözler üzerine bestelenmiş ilahi. Sanctus un ikinci, missanın dördüncü bölümü. Benzetleme : Ezgiler arasındaki benzerliklerin, besteleme tekniği olarak kullanılması, duyurulan konunun başka bir partta aynen veya ton değiştirilerek kullanılması. Bezek : Süs. Bicinium : İki sesli beste. Brevis: Ortaçağ ve Rönesans ta kullanılan bir nota işaretidir. 13.yy da içi dolu siyah kare ile, 14.yy da siyah, kırmızı veya mavi kareyle, 15. ve 16. yy larda içi boş bir kareyle gösterilmiştir. Brevisin değeri, içinde kullanıldığı ritim işaretiyle orantılıdır. Burgund, Burgonya : Bugünkü Fransa nın orta kesimi. Cantilena (İtl): Latince sözler üzerine yazılmış kilise şarkısı. Terim, Latince Canere (Şarkı söyleme) kelimesinden gelmektedir. Cantillation (Lat) : Yahudi müziğinde, kutsal sözler üzerine bestelenmiş ezgilerden oluşan köklü bir şarkı geleneği. Cantiones Sacrae (Lat): 16.yy da gelişmiş ve motetlerde kullanılmış dinsel şarkılar. Birçok bestecinin bu tür yaratılarını bir araya toplayarak yayımladıkları kitapların genel adı. Cantus Gemelli : İngiltere den Avrupa ya yayılan, birbirlerine üçüncü aralık bağıyla ilintilenmiş sesleri olan ikiz Şarkı. Fransızların Fauxbourdon dediği bu şarkı, daha sonra Discant a katıldı. Canzonetta : Küçük canzon. Corrido : Latin Amerika ülkelerinde ve özellikle Meksika da çok yaygın olan, konulu ya da öykülü, üç zamanlı şarkı. İspanyolcada terbiyesiz anlamına gelen terim, Devrim Şarkısı özelliği kazanmıştır. Cortege (Frn) : Çoğunlukla cenaze sırasında, bir topluluğun ya da grubun üzüntülü yürüyüşü için bestelenen yaratı. Couplet : Çift Deşan : Frn. Dechant; Lat. Discantus. 4 lü ve 5 li aralıkları yanında üçlü ve altılı aralıklarla da kullanılarak zenginleştirilmiş organum çeşitidir. Diskantus : Alm: Diskant; Frn: Dessus; İng: Treble. 1.İnce sesler, ya da kadın sesleri bölgesi. Kadın ve çocuk seslerinin ikinci adı. Çoksesli yaratılarda en ince ses partı. I.Diskant sopranoyu, II.Diskant mezzosopnanoyu gösterir. 2. Lat. Dis: Çift, Cantus: Şarkı. Ortaçağ da çoksesli müziğe geçerken kullanılan teknik. 13.yy da İngilizler paralel üçlü ve altılılarla söylemeye başlamışlardı. Ezgi en üstte olurdu. Orta ses bir dörtlü aşağıdan, kalın ses ise bir altılı aşağıdan söylenirdi.

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK HAZIRLAYICI ETÜT

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı

3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı 3. Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller 4. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı İçerik Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı Rönesans Döneminde Başlıca Müzik Türleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI ONAYLAYAN SÜRÜM NO SAYFA NO 1. TALİMAT DAYANAĞI: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı. tarihli Konservatuvar Kurulu Kararı. 2. AMAÇ VE KAPSAM: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ ÖSYM % Özgün 900 Soru YENİ Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-6-11- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça PİYANO PROGRAMI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK 1. SINIF * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça *CZERNY Op. 599 No 18 e kadar 1 Etüd *Serbest bir Parça *GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Aşağıdakilerden hangisi bir opera eseri değildir? A ) Figaro'nun Düğünü. C ) Fındıkkıran D ) Carmen E ) Idomeneo

Yarışma Sınavı. 5 Aşağıdakilerden hangisi bir opera eseri değildir? A ) Figaro'nun Düğünü. C ) Fındıkkıran D ) Carmen E ) Idomeneo MÜZİK (SHNE SNTLRI) ÖĞRETMENİ 1 "Manon Lescavt" operasının bestecisi aşağıdakilerden hangisidir? G.Bizot G.Verdi W: Mozart G.Puccini Lv.Beethoven 5 şağıdakilerden hangisi bir opera eseri değildir? Figaro'nun

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI FARK DERSLERİ MÜFREDATLARI Konservatuvarlar arası geçiş sınavı için öğrenciler sadece

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker ÖABT Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI Kerem Köker Tamamı Çözümlü Kerem Köker ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan kpss 2013 ders notları türkiye'nin en çok satan kim korkar CĞRAFYAdan ' Özgün onu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CENGZ & Mesut

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar)

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, (2013-2014/Bahar) 1 İçindekiler Sayfa Nr. Bale Anasanat Dalı Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Detaylı

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça Op. 599 No 18 e kadar 1 Etüd *Serbest bir Parça *GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

Bu beş sanatçının ortak özellikleri sadece klasik müziğe gönül vermiş olmaları değildir. Hepsi 1900 lü yılların başında doğmuş olan değerli

Bu beş sanatçının ortak özellikleri sadece klasik müziğe gönül vermiş olmaları değildir. Hepsi 1900 lü yılların başında doğmuş olan değerli TÜRK BEŞLERİ TÜRK BEŞLERİ KİMDİR? Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarındaki klasik batı müziği tarzındaki önemli eserleri ile dikkat çeken beş bestecinin oluşturduğu gruba Türk Beşleri denmiştir. Ahmet

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Editör: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ISBN: 9944-919-19-5 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır?

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır? A A 1 Doğal minör moddaki bir dizinin 7. Derecesi üzerine kurulacak bir uygu (akor) hangi nitelikte olur? 33954 A ) Majör B ) Minör C ) Artık D ) Eksik E ) Dominant 4 Geleneksel Türk Sanat Müziği'nde fasıl

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay KPSS Türkiye'nin n Çok Satan DRS NOTLARI coğrafya kim korkar dan Önder Cengiz - Mesut Atalay Önder CNGİZ & Mesut ATALAY KPSS Coğrafya DRS NOTLARI ISBN: 978-605-4282-59-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Kutup Ata Tuncer Doğum Tarihi: 22/02/1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sanatta Yeterlik/Doktora Türk Müziği Haliç Üniversitesi Tez Aşaması Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

CENAN AKIN IN VARYASYON SİLSİLESİ*

CENAN AKIN IN VARYASYON SİLSİLESİ* CENAN AKIN IN VARYASYON SİLSİLESİ* CENAN AKIN S CHAIN OF VARIATION Özlem DOĞAN a, Doç. Afak CAFEROVA b a ozlemdogan38@hotmail.com b Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, caferovaafak@rambler.ru

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi etik xclusive yönetim raporları ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay: Genel Sekreter

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2011-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GSD DIŞ TİCARET A.Ş., GSD HOLDİNG KURULUŞUDUR MERKEZİ : İSTANBUL KURULUŞ TARİHİ : 17.10.1995 ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 10.000.000.- TL 17 NİSAN 2012 SALI GÜNÜ

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fizik Öğretmenliği Soru Bankası ISBN- 978-605-318-658-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN 978-605-318-525-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ. Kazım ÇAPACI

KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ. Kazım ÇAPACI Kazım ÇAPACI KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ 1750-1827 Klasik dönemin evreleri Müzikte klasisizm, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın başlarını kapsayan dönem müziğini karakterize eden estetik eğilimi

Detaylı

Göçmenlere olan bakışınızı değiştirecek 4 harita

Göçmenlere olan bakışınızı değiştirecek 4 harita Göçmenlere olan bakışınızı değiştirecek 4 harita Norveç te bu ülkede doğmamış insanların çoğunluğunu Polonyalıların oluşturduğunu biliyor muydunuz? Veya, İrlanda nın en çok Birleşik Krallık'tan göç aldığını?

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Değişik müziksel etkinliklere karşı duygular sağlamak ve ilgi uyandırmak

Değişik müziksel etkinliklere karşı duygular sağlamak ve ilgi uyandırmak MÜZİK EĞİTİMİ GİRİŞ Müzik insan hayatının sürekli gereksinim ve kültürel gelişiminin bir parçası ve ihtiyacıdır. O, insanoğlu kimliği ve etkisiyle doğrudan ve yapıcı temas kurarak ses dünyasını, müzik

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI.

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI. ales 2013 ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ALES ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 Kasım Dahil Komisyon ALES Tamamı Çözümlü

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Yazar Komisyon KPSS Matematik-Geometri

Detaylı

Yarışma Sınavı. 4 Çoksesli korolarda yer alan en kalın erkek sesi. A ) Tenor B ) Bariton C ) Alto D ) Soprana E ) Bas

Yarışma Sınavı. 4 Çoksesli korolarda yer alan en kalın erkek sesi. A ) Tenor B ) Bariton C ) Alto D ) Soprana E ) Bas 1 şağıdakilerden hangisi Doğa sevgisini dile getiren lirik şiirler ve bu şiirlerden bestelenen şarkıları ifade eder? Madrigal Koral Kantat Oratoryo Lirik 4 Çoksesli korolarda yer alan en kalın erkek sesi

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI Ders No : 0310330208 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

DÜZENLEME Ders Notu - 1

DÜZENLEME Ders Notu - 1 DÜZENLEME Ders Notu - 1 Doç. Server ACİM Aralık 2011 - MALATYA İçindekiler 1 Giriş 2 2 Gerekli Temel Bilgiler 2 3 Yaylı Çalgılar Ailesi 2 3.1 Keman........................................ 2 3.1.1 Viyola.....................................

Detaylı