ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER"

Transkript

1 TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 331 B091TKG Plan Örneği verilmesi işlemi Parselin tescilli haritasından aynen alınan örneğidir Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2010/4 Sayılı Genelgesinin Plan örneği başlıklı Müdürlüğü 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği 3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayım ise 5. Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi (Tapu ve Genel Genelgesinin Plan örneği başlıklı ) Genelgesinin Plan örneği başlıklı Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından Genelgesinin Plan örneği başlıklı Harita (plan) örneği istenen hissedarlarından herhangi biri herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile sözlü olarak talepte sözlü olarak talepte 30 dakika ila 2 saat arası B091TKG Parselin Yerinde Gösterilmesi işlemi Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2010/4 Sayılı Genelgesinin Parselin yerinde gösterilmesi başlıklı Müdürlüğü 1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği 3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise 5. Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi (Tapu ve Genel Genelgesinin parselin yerinde gösterilmesi başlıklı ) Genelgesinin Parselin yerinde gösterilmesi başlıklı Parselin yerinde gösterilmesi istenen hissedarlarından herhangi biri yukarıda Harita Ve Mühendislik Genelgesinin Parselin yerinde gösterilmesi başlıklı Parselin yerinde gösterilmesi istenen hissedarlarından herhangi biri sözlü olarak talepte Harita Ve Mühendislik ila 5 saat arası B091TKG Aplikasyon işlemleri Aplikasyon (yer tespiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2010/4 Sayılı Genelgesinin Aplikasyon başlıklı Müdürlüğü 1. Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. 2. Taşınmaz malın malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği 3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi, vasi veya kayyım ise 5. Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunanın mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi (Tapu ve Genel Genelgesinin Aplikasyon başlıklı ) Genelgesinin Aplikasyon başlıklı Aplikasyon istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri sözlü olarak talepte Harita Ve Mühendislik Genelgesinin Aplikasyon başlıklı Aplikasyon istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya işlem tarihinden Harita Ve Mühendislik saat ile 1 gün 250 Bir taşınmazmalın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe 334 B091TKG Cins Değişikliği işlemleri 2010/4 Sayılı Genelgesinin cins değişikliği vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan başlıklı işlemdir. Müdürlüğü 1. Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde (kat mülkiyetine geçişlerde), yapı kullanma izni belgesi, veya yapılı bina inşaatı bitirilmiş ve ruhsat alma aşamasına gelmiş ise Yapı kullanma izin belgesine esas olmak üzere ilgili Belediye veya Bayındırlık İl Müdürlüğünün yazılı talebi 3. Taşınmaz malın tapuda kayıtlı maliki veya hissedarlarının kimliği ya da vekillerinin vekaletname örneği ve kimliği (vekaletnamede işin yapılması için yetki verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır). 4. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise 5. Talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu, şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği, 6. Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların (Tapu ve Genel Genelgesinin cins değişikliği başlıklı ) Genelgesinin Cins değişikliği başlıklı Cins değişikliği istenen taşınmaz malın işlem kat irtifakı kurulmuş tapular hariç, tarihinden itibaren 0701 numaralı Lisanslı Harita Ve Mühendislik Bürosu Genelgesinin Cins değişikliği başlıklı Cins değişikliği istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarları sözlü olarak talepte işlem kat irtifakı kurulmuş tapular hariç, tarihinden itibaren 0701 numaralı Lisanslı Harita Ve Mühendislik Bürosu konumu ve bina yoğunluğuna göre 1 gün ile 3 gün B091TKG Birleştirme (tevhit) işlemleri Birleştirme, ilgilisinin talebi üzerine tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın, paftasında ve tapu sicilinde tek bir parsel halini almasıdır Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2010/4 Sayılı Genelgesinin birleştirme başlıklı Müdürlüğü 1. Birleştirme işlemi istenen taşınmaz malların tapu senetler veya tapu kayıt örnekleri. 2. Birleştirme işlemi istenen taşınmaz malların maliklerinn kimliği ya da vekillerinin vekaletname örneği ve kimliği (vekaletnamede işin yapılması için yetki verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.) 3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vesi veya kayyım ise 5. Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların 6. Birleştirme haritasının yapılabilmesi için taşınmaz malların birbirine hemsınır olması zorunludur. Birleştirme işleminde birleştirilecek taşınmazmalların aynı şahıslara ait olması gerekir. imar parsellerinde aynı malike ait olması zorunlu değildir. Genelgesinin Birleştirme başlıklı Birleştirme istenen taşınmazların malikleri veya hissedarları yukarıda işlem tarihinden itibaren 0701 numaralı Lisanslı Harita Ve Mühendislik Bürosu Genelgesinin Birleştirme başlıklı Birleştirme istenen taşınmazların malikleri veya hissedarları yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte işlem tarihinden Harita Ve Mühendislik İmar Yasası ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il idare kurulunun olumlu kararı alınmak üzere belediye veya Valiliğe bir üst yazıyla gönderilir. (Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2010/4 Sayılı Genelgesinin birleştirme başlıklı gereği) konumu ve bina yoğunluğuna göre 1 gün ile 3 gün 200 hayır 1/5

2 TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 336 B091TKG İrtifak hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan Yönünden hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi İrtifak Hakkı Tesisi işlm. ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2010/4 Sayılı Genelgesinin irtifak başlıklı Müdürlüğü 1. İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. 2. İrtifak hakkı tesisini isteyen taşınmaz malların maliklerinin kimliği ya da vekillerinin vekaletname örneği ve kimliği (vekaletnamede işin yapılması için yetki verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.) 3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise 4. Talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu, şirket, vakfı dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği. 5. Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunan miraçıların 6. İrtifak hakkı geçiş güzergahının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması veya proje üzerinde belirtilmesi gerekir. (Tapu ve Genel Genelgesinin irtifak başlıklı ) Genelgesinin İrtifak hakkı başlıklı İrtifak hakkı istenen taşınmaz malın Harita Ve Mühendislik Genelgesinin İrtifak hakkı başlıklı İrtifak hakkı istenen taşınmaz malın belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte Harita Ve Mühendislik İmar Yasası ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il idare kurulunun olumlu kararı alınmak üzere belediye veya Valiliğe bir üst yazıyla gönderilir. (Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2010/4 Sayılı Genelgesinin irtifak başlıklı gereği) 25 gün ile 3 gün arası 337 B091TKG Ayırma Haritaları (İfraz ) Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanunu'nun 15 ve 16ncı maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Genelgesi eki Tescile Konu Harita Ayırma Haritaları başlıklı Müdürlüğü 1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği. İl İdare Kurulunun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli 4. Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir), Ayırma Haritaları başlıklı Ayırma işleminin kontrolu için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili Müdürlüğüne talepte bulunur. 5. Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan 7. Sınırlandırma haritası (gerektiğinde) 8. Röleve ölçü krokileri, 9. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri, 10. Yüzölçümü hesapları, 11. Ayırma haritası (şeffaf, yeni pafta açılması halinde pafta 12. Ayırma haritasının üç adet ozalit kopyası, ( 13. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile Genelges Tescile Konu Harita Ayırma Haritaları başlıklı ] Kamu kurum ve ının talepleri resmi yazı ile yapılır. ] Ayırma Haritaları başlıklı Ayırma işleminin kontrolu için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili Müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve ının talepleri resmi yazı ile yapılır. ] bildirilerek tamamlanması istenir. Ayırma haritasının arazi kontrolu için gün verilmişse verilen gün ve saat idareye bildirilir. Müdürlüğü'nün Sayılı Genelgesi eki Tescile Konu Harita ve Planların Kontrol Yönergesinin Ayırma Haritaları başlıklı ] işleme göre 1 gün ile 1 ay arası B091TKG Yola Terk Haritaları Yola terk haritaları; imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Yola Terk Haritaları başlıklı Müdürlüğü 1-Yola terk işlemine konu olan taşınmaz malın tapu senedi ya da tapu kaydı İl İdare Kurulunun olumlu kararı. 4. Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin sorumluluğunda yapılan işler için Harita Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması, 5. Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan 7. Röleve ölçü krokileri, 8. Parasal köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri, 9. Yüzölçümü hesapları, 10. Yola terk haritası (şeffaf, ancak pafta açılması halinde pafta 11. Yola terk haritasının üç adet ozalit kopyası ( 12. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile 13. Fihrist Genelges eki Tescile Konu Harita Yola terk Haritaları başlıklı ] Yola terk Haritaları başlıklı Yola terk işleminin kontolu için, Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzük Kişiliği ya da yüklenici (sorumlu) mühendis Müdürlüğüne talepte bulunur. Belediye Başkanlığı ya da Köy Tüzük Kişiliğinin talepleri resmi yazı ile yapılır. ] ve Planların Kontrol YönergesininYola terk Haritaları başlıklı Yola terk işleminin kontolu için, Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzük Kişiliği ya da yüklenici (sorumlu) mühendis Müdürlüğüne talepte bulunur. Belediye Başkanlığı ya da Köy Tüzük Kişiliğinin talepleri resmi yazı ile yapılır. ] bildirilerek tamamlanması istenir. Yola Terk Müdürlüğü'nün Sayılı Planların Kontrol Yönergesinin yola terk Haritaları başlıklı ] gün ile 1 hafta arası B091TKG Yoldan İhdas Haritaları Yoldan ihdas, imar planı uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Yoldan ihdas Haritaları başlıklı Müdürlüğü 1. Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzük Kişiliğinin yoldan ihdas işleminin kontrol ve tescilini talep eden yazısı. 2. İhdasa ilişkin Belediye Encümeni ya da İl İdare Kurulu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği. 3. Yüklenci serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği. 4. Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği. 5. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait mevzuatta 6. Röleve ölçü krokileri (komşu parselleri de kapsayacak şekilde düzenlenecek), 7. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri, 8. Yüzölçümü hesapları, 9. Yoldan ihdas haritası, (şeffaf, yeni pafta açılması halinde pafta 10. Yoldan ihdas haritasının üç adet ozalit kopyası ( 11. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile 12. Fihrist. Planların Kontrol YönergesininYoldan ihdas Haritaları başlıklı Yoldan ihdas Haritaları başlıklı Yoldan ihdas işleminin kontrolu ve tescili için Belediye Başkanlığı ya da Köy Tüzel Kişiliği Müdürlüğüne Tapu Kanunu 21 nci gereğince yazılı talepte bulunur. ] ve Planların Kontrol YönergesininYoldan ihdas Haritaları başlıklı Yoldan ihdas işleminin kontrolu ve tescili için Belediye Başkanlığı ya da Köy Tüzel Kişiliği Müdürlüğüne Tapu Kanunu 21 nci gereğince yazılı talepte bulunur. ] bildirilerek tamamlanması istenir. Yoldan ihdas Müdürlüğü'nün Sayılı Planların Kontrol Yönergesinin Yoldan ihdas Haritaları başlıklı ] gün ile 1 hafta arası 50 2/5

3 TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 340 B091TKG Sayılı İmar Kanununun 15 ve 18. Maddesine Göre Yapılan Parselasyon Haritaları Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci ne dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından resen yapılan yada yaptırılan haritalardır. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Parselasyon Haritaları başlıklı İlgili Belediye veya İl Genel Sekreterliği Müdürlüğü 1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği. İl İdare Kurulunun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli 4. Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir), Müdürlüğü'nün Sayılı Parselasyon Haritaları başlıklı Parselasyon haritalarının (imar planı) kontrolu ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. ] 5. Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan 7. Sınırlandırma haritası (gerektiğinde) 8. Röleve ölçü krokileri, 9. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri, 10. Yüzölçümü hesapları, 11. Parselasyon haritası (şeffaf, yeni pafta açılması halinde pafta 12. Parselasyon haritasının üç adet ozalit kopyası, ( 13. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini Tapu ve Genel Genelgesi Tescile Konu Harita Parselasyon Haritaları başlıklı Parselasyon Haritaları başlıklı Parselasyon haritalarının (imar planı) kontrolu ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. ] idareye bildirilerek tamamlanması istenir. parselasyon Müdürlüğü'nün Sayılı Planların Kontrol Yönergesinin ParselasyonHaritaları başlıklı ] sıhhatine göre 1gün ile 1 ay B091TKG Kamulaştırma Haritaları kontrol işlemi Kamulaştırma (istimlak),kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Kamulaştırma Haritaları başlıklı Özel Sektör ve Kamu Kurumları Müdürlüğü 1.Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi, 2.Kamulaştırma kararı (İmar Kanunu hükümlerine göre Belediye Encümeni veya İl İdare kurulu kararına gerek yoktur), 3.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi, 4. Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan 5.Kamulaştırma haritası (3 adet), 6.Parselleri kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımların yüzölçümünü gösterir hesap cetvelleri, 7.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve kamulaştırma haritası. Genelgesi eki Tescile Konu Harita Kamulaştırma Haritaları başlıklı Kamulaştırma Haritaları başlıklı Kamulaştırma işleminin kontrolu ve tescili için kamu kurum ve ı ilgili Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. ] Kamulaştırma Haritaları başlıklı Kamulaştırma işleminin kontrolu ve tescili için kamu kurum ve ı ilgili Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. ] idareye bildirilerek tamamlanması istenir. Kamulaştırma haritasının arazi kontrolu için gün verilmişse verilen Müdürlüğü'nün Sayılı Planların Kontrol YönergesininKamulaştırma Haritaları başlıklı ] gün ile 1 ay arası B091TKG Köy Yerleşim Haritaları Köy yerleşim haritaları, 442 Sayılı Köy Kanununa ek 3367 Sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği'ne göre yapılan haritalardır. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Köy Yerleşim Haritaları başlıklı Müdürlüğü 1. (Değişik: gün ve 1293 sayılı genelge) Köy yerleşim yerin tesbit komisyonu kararı, parselasyon planı ve yerleşim yeri haritalarının kesinleşme karar tarihleri ve valilik onaylı örnekleri. 2. Düzenleme sahası içerisindeki taşınmaz malların tapu kayıt örneği. 3. Yüklenici serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği. 4. Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği. 5. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait mevzuatta 6. Köy yerleşim alanı sanırı krokisi (onaylı). 7. Ada bölüm krokisi. 8. Röleve ölçü krokileri. 9. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri. 10. Yüzölçümü hesapları. 11. Fen klasörü. 12. Ayırma çapı. 13. Pafta indeksi. 14. Pafta (bir asıl bir de aslı niteliğinde olmak üzere iki takım kopyası.) 15. Köy yerleşim haritasının üç takım ozalit kopyası. 16. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini anlatan teknik rapor. 17. Fihrist. Genelges eki Tescile Konu Harita Köy Yerleşim Haritaları başlıklı Köy Yerleşim Haritaları başlıklı Köy yerleşim haritasının kontrolu ve tescili için Valilik ilgili Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. ] Köy Yerleşim Haritaları başlıklı Köy yerleşim haritasının kontrolu ve tescili için Valilik ilgili Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. ] idareye bildirilerek tamamlanması istenir. Köy yerleşim haritasının arazi kontrolu için gün verilmişse verilen Müdürlüğü'nün Sayılı Planların Kontrol Yönergesinin Köy Yerleşim Haritaları Haritaları başlıklı ] gün ile 1 Ay arası B091TKG Sınırlandırma Haritaları kontrol işlemi Sınırlandırma haritası,tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Sınırlandırma Haritaları başlıklı Müdürlüğü 1.Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı 2.Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş 3. Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan 4.Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve sınırlandırma haritası, 5.Sınırlandırma işlemi ile ilgili belgeler; 2 takım ve dosya halinde Müdürlüğüne verilir. Planların Kontrol Yönergesinin Sınırlandırma Haritaları başlıklı Sınırlandırma Haritaları başlıklı Sınırlandırma işleminin kontrolu için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili Müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve ının talepleri resmi yazı ile yapılır. ] Sınırlandırma Haritaları başlıklı Sınırlandırma işleminin kontrolu için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili Müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve ının talepleri resmi yazı ile yapılır. ] bildirilerek tamamlanması istenir. Sınırlandırma Müdürlüğü'nün Sayılı Planların Kontrol Yönergesinin Sınırlandırma Haritaları başlıklı ] sıhhatine göre 1gün ile 1hafta 0 3/5

4 TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 344 B091TKG Kadastral Harita ve Teknik Belge Örneklerinin Verilmesi İşlemi Parselin ölçü krokisi,pafta fotokopisi, ölçümünde kullanılan poligon röperleri vb. gibi belgelerin verilmesi işlemidir. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün Sayılı Genelgesi eki Tescile Konu Harita Kadastral Harita ve Teknik Belge Örneklerinin Temini başlıklı Müdürlüğü 1.Teknik belge istenilen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı 2.Teknik belge istenilen taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği (Bir taşınmazın birden fazla malik veya mirasçısı bulunuyorsa herhangi birinin başvurusu 3.Teknik belge talebi Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi tarafından yapılıyor ise Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya iş yapımına yetki veren vekaletname örneği (Tapu ve Genel Planların Kontrol Yönergesinin Kadastral Harita ve Teknik Belge Örneklerinin Temini başlıklı ) Kadastral harita ve teknik belge örnekleri temini başlıklı ; kamu kurum ve ı ile bu adına iş yapan kişi ve firmalara ya da özel kişilere ait taşınmaz malların tescile konu olan harita ve planlarının yapım sorumluluğunu yüklenen serbest mühendislik büro ya da şirketlerine, talepleri halinde Döner Sermaye İşletmesince belirlenen ücretleri karşılığında verilir. ] Kadastral harita ve teknik belge örnekleri temini başlıklı ; kamu kurum ve ı ile bu adına iş yapan kişi ve firmalara ya da özel kişilere ait taşınmaz malların tescile konu olan harita ve planlarının yapım sorumluluğunu yüklenen serbest mühendislik büro ya da şirketlerine, talepleri halinde Döner Sermaye İşletmesince belirlenen ücretleri karşılığında verilir. ] 2 saat 200 Sunula bilir 345 B091TKG su tamamlanmış çalışma alanlarında, Hazinenin senetsiz Tescil harici kalmış olarak tasarrufunda bulunan yada Devletin hüküm ve tasarrufu kamuya ait taşınmazların altındaki sahipsiz yerlerden olduğu gerekçesiyle tespit harici idari yoldan tescili bırakılmış olan taşınmaz malların Hazine adına tescil işlemidir. Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2006/8 Sayılı Genelgesi gereği ve tüzel kişi kamu kurum ve ı Müdürlüğü 1-Maliye kuruluşunun veya Hazine adına tescil talebinde bulunmaya yetkili ın talep yazısı. 2- Mahalli orman kuruluşunca Orman sayılan veya 6831 Sayılı Kanunun 2 nci uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden olmadığı hususunun belirtildiği resmi yazı. 3-Tarım müdürlüklerince 3402 sayılı Kanunun 16/B nde sayılan mera, yaylak, kışlak, çayır ve harman yeri gibi kamu orta malı taşınmazlardan olmadığının belirtildiği resmi yazı. 4-D.S.İ. mahalli kuruluşunca ve ilgili belediyesince tescili istenen taşınmazın bulunduğu sahada, içme suyu temin edilen göl ve baraj varsa, bunların su toplama havzası olarak belirlenen sahanın dışında kaldığı ve su arkı olarak tespit dışı bırakılmışsa, bu özelliğini kaybettiğinden kapanmış olduğunun ve Hazine adına tescilinde sakınca bulunmadığı hususunun belirtildiği resmi yazı. 5-Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce tescili istenen taşınmaz mal, deniz, göl ve nehir gibi umuma ait sulara mücavir ise kıyı kenar çizgisi dışında (kara yönünde) kaldığının belirtildiği resmi yazı. 6-Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünce veya Tarım Reformu Gene 7- Kapanmış Devlet karayolunun Hazine adına tescili taleplerinde, 8-Maliye kuruluşunca veya Hazine adına tescil talebinde bulunmay 9- Röleve ölçü krokisi 10- Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri, 11- Yüzölçümü hesapları, 12-Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait mevzuatta ye Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün 2006/8 Sayılı Genelgesi g Müdürlüğü'nün 2006/8 Sayılı Genelgesinin Hazine adına tescil ettirilecek taşınmazlarda atranan şartlar bölümü gereği tutanak ilgili kurumlardan alınacak cevap yazıları ile birlikte talep yazısı ekinde idaremize gönderilecektir. ] Müdürlüğü'nün 2006/8 Sayılı Genelgesinin Hazine adına tescil ettirilecek taşınmazlarda atranan şartlar bölümü gereği tutanak ilgili kurumlardan alınacak cevap yazıları ile birlikte talep yazısı ekinde idaremize gönderilecektir. ] 3 ay ile 1 yıl sayılı kanunun 346 B091TKG değişik 3402 sayılı kanun Tesis su, 5304 sayılı (değişik 3402 sayılı ) Kanunu gereği Müdürlüğü 1. Tesis su talepleri kurumlardan geldiği gibi genelde kurumun bir program çerçevesinde resen yaptığı işlemdir. 2. Tesis sunda Çalışma alanı ilanı ve ada mevkii ilanının akabinde muhtar ve 3 bilirkişi ile sınırlandırma ve ölçü işleri yapılır, yapılan tespitlerde tapu kayıtları, vergi kayıtları, satış ve hibe senetleri gibi belgeler yoksa zilyetlik şartları araştırılarak mal sahipleri belirlenir. 3. işlemin sonlandırılması bilgilendirme ve askı ilanları le gerçekleşir. bilgilendirme ilanı sırasında müdürlüğe itiraz askı ilanı sırasında kadastro mahkemesine itiraz askı bitiminden itibaren de 10 yıl süre ile asliye hukuk mahkemelerine itiraz hakkkı saklıdır. 4. kesinleşen parsellere tapu senetleri kesinleşmenin akabinde verilir. bu parsellerin tapu kütükleri de ilgili tapu sicil müdürlüğüne teslim edilir sayılı (değişik 3402 sayılı ) Kanunu tüm maddeleri gereği tüm kamu kurum ve ına duyuru,yapılan taleplere karşı yapılan yazışmalar 3402 sayılı Kanununun 47/F hükmü gereği düzenlenen İlanları hakkındaki yönetmeliğin 4. gereği) 3 ay ile 3 yıl doğrultusun da gerektiği kadar 5304 sayılı kanunun 347 B091TKG değişik 3402 sayılı kanun 22/a kadastro paftalarının modernizasyonu, kanunun 22/a ve Haritalarının Yeniden düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Uygulaması ve Kontrol Yönergesi gereği. Müdürlüğü 1. 22/auygulama talepleri kurumlardan geldiği gibi genelde kurumun bir program çerçevesinde resen yaptığı işlemdir /a nda Çalışma alanı ilanı ve ada mevkii ilanının akabinde muhtar ve 3 bilirkişi ile sınırlandırma ve ölçü işleri yapılır, yapılan tespitlerde tapu kayıtları esas alınarak işlem gerçekleşir. paftalar müdürlüklerinin kullanacağı kesin paftalardır sayılı (değişik 3402 sayılı ) Kanunu gereği tüm kamu kurum ve ına duyuru,yapılan taleplere karşı yapılan yazışmalar (3402 sayılı Kanununun 22 nci nin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 47 nci nin (M) bendine dayanılarak hazırlanan Haritalarının Yeniden düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. gereği) 3 ay ile 1 yıl doğrultusun da gerektiği kadar 4/5

5 TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 348 B091TKG Kanunun 41. gereği Sırasında veya 5304 sayılı kanunun Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş değişik 3402 sayılı kanun Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Düzeltilmesine teknik hataların düzeltilmesi çalışmaları kanunun 41. ve Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlere Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Düzeltilmesine ilişkin Yönetmelik gereği Müdürlüğü madde ile sayısallaştırma çalışması uygulama talepleri kurumlardan geldiği gibi genelde Müdürlük tarafından yapılan tespitler neticesinde resen yapılır madde nda tebligatlar, rapor, askı gibi işlemler yapılırken sayıllaştırma nda arazi ve büro çalışmaları yeterlidir. sırasında ilgili hukuk mahkemesine itiraz hakkkı saklıdır. parsel bilgileri müdürlüklerinin kullanacağı kesin değerlerdir. Başvuru ile işlem resen yapılır. Müdürlüğü'nün Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlere Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine ilişkin Yönetmeliğinin 4. gereği sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlardaki ölçü, sınırlandırma, tersimat veya hesaplama hataları, ilgilisinin başvurusu üzerine veya kadastro müdürlüklerince resen düzeltilir.] Müdürlüğü'nün Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlere Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Düzeltilmesine ilişkin Yönetmeliğinin 4. gereği sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlardaki ölçü, sınırlandırma, tersimat veya hesaplama hataları, ilgilisinin başvurusu üzerine veya kadastro müdürlüklerince resen düzeltilir.] kanunun 41. ve Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlere Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Düzeltilmesine ilişkin Yönetmelik gereği 1- İlgililere işlemin tebliği için yapılan yazışmalar 2- Mahkemelere yapılan yazışmalar 304 sayılı kanunun değişik 3402 sayılı kanunun 41. ve Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlere Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Düzeltilmesine ilişkin Yönetmeliğin 10. gereği parsellerin hukuki talep yada durumuna göre 3 hatayla ay ile 1 yıl karşılaşılmas ı durumunda 349 B091TKG Teknik sebeplerle yetersiz kalan, Uygulama niteliğini kaybeden, 2859 sayılı yasa Eksikliği görülen, Zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde uygulaması, Tapulama ve göstermediği tesbit edilen Paftalarının Tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun Yenilenmesi olarak tapu sicilinde yapılan düzeltme işlemidir Sayılı Yenileme Kanunu ve Yenileme Yönetmeliği gereği Müdürlüğü sayılı yasa uygulaması talepleri kurumlardan geldiği gibi genelde kurumun bir program çerçevesinde resen yaptığı işlemdir sayılı yasa nda Çalışma alanı ilanı ve ada mevkii ilanının akabinde muhtar ve 3 bilirkişi ile sınırlandırma ve ölçü işleri yapılır, yapılan tespitlerde tapu kayıtları esas alınarak işlem gerçekleşir. paftalar müdürlüklerinin kullanacağı kesin paftalardır sayılı Yenileme Kanunu gereği Mahkemelere yapılan yazışmalar Tapulama ve Paftalarını Yenileme Yönetmeliğinin 12. ve 30. gereği 3 ay ile 1 yıl doğrultusun da gerektiği kadar 350 B091TKG sayılı kanunun 10/c ıslah imar uygulaması (İmar Affı) çerçevesinde 10/c gereği kadastro müdürlüklerince yapılan çalışmalar 2981 sayılı kanunun 10/c gereği Müdürlüğü sayılı uygulama talepleri ilgili Belediye başkanlığından yapılması halinde 10/c kadastro müdürlüklerince 10/b nında kontrolleri kadastro müdürlüğünce yapılmaktadır uygulamalamalrında Çalışma alanı ilanı ve ada mevkii ilanının akabinde muhtar ve 3 bilirkişi ile sınırlandırma ve ölçü işleri yapılır, yapılan tespitlerde tapu kayıtları esas alınarak işlem gerçekleşir. paftalar müdürlüklerinin kullanacağı kesin paftalardır. Başvuru ile işlem resen yapılır. Müdürlüğü'nün 3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 sayılı kanunun Kuruluşumuzu ilgilendiren hükümlerine ilişkin yönergenin 2. Bölüm 1.kısım 1. gereği İlgili idarelerden kadastro müdürlüklerine gelen talepler, istemin kapsamı, onaylı yıllık iş programında yapılması gerekli değişiklik önerisi ile birlikte öncelikle Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek, alınacak talimat doğrultusunda hareket edilecektir ] Müdürlüğü'nün 3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 sayılı kanunun Kuruluşumuzu ilgilendiren hükümlerine ilişkin yönergenin 2. Bölüm 1.kısım 1. gereği İlgili idarelerden kadastro müdürlüklerine gelen talepler, istemin kapsamı, onaylı yıllık iş programında yapılması gerekli değişiklik önerisi ile birlikte öncelikle Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek, alınacak talimat doğrultusunda hareket edilecektir ] 2981 sayılı kanunun 10/c gereği. Belediye, mahalle ve köy muhtarlıklarına yazılan resmi yazılar. Müdürlüğü'nün 3290 Sayılı Kanunla Değişik 2981 sayılı kanunun Kuruluşumuzu ilgilendiren hükümlerine ilişkin yönergenin 2.Bölüm 1.kısım 1. gereği] belediye 3 ay ile 1 yıl talebi oldukça 351 B091TKG Afet su Çalışmaları 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci gereği Afete maruz kalan yerlerde, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine taşınmazların ülke koordinat sistemine göre kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci gereği Müdürlüğü 1-Afet İşleri genel Müdürlüğünün talep yazısı. 2-Tapu ve Genel Müdürlüğü'nün afet çalışmasının yapılmasına ilişkin talimat yazısı. (7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci gereği) (7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci (7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı gereği [ kanuna göre afet Kanunla değişik 18 inci gereği [ kanuna göre afet sebebiyle İmar ve İskan Bakanlığınca lüzum görülecek yerlerin kadastrosu ilanların yapılmasına kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın kadastro postalarına belediyece ve köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri, mahalli kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Genel Müdürlüğünce yaptırılır. ]) sebebiyle İmar ve İskan Bakanlığınca lüzum görülecek yerlerin kadastrosu ilanların yapılmasına kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın kadastro postalarına belediyece ve köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri, mahalli kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı ve Tapu Tahrir Kanununa göre öncelikle Tapu ve Genel Müdürlüğünce yaptırılır. ]) (7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci gereği) Afet İşleri Genel 3 ay ile 3 yıl Müdürülüğü nün talebi oldukça 5/5

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN ĠġLEMLERLE GEOMETRĠK DURUMLARI KESĠNLEġMĠġ OLAN TAġINMAZLARDA ÖLÇÜ, SINIRLANDIRMA, TERSĠMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Aplikasyon işlemi

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Aplikasyon işlemi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GE EL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STA DARTLARI

TAPU VE KADASTRO GE EL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STA DARTLARI TAPU VE KADASTRO GE EL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STA DARTLARI SIRA O VATA DAŞA SU ULA HĐZMETĐ ADI BAŞVURUDA ĐSTE ĐLE BELGELER HĐZMETĐ TAMAMLA MA SÜRESĐ (E GEÇ SÜRE) 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/ T.C. G ew i MOdüılüflü Sayı Konu : 32381507-010-06/ MU :Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin /03/2013 1 7 Nisan ZiiYÎ GENELGE NO: 2013/ f/ TAPU VE KADASTRO...BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 12/04/2006

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

SAYISALLAŞTIRMA RAPORU EK-1

SAYISALLAŞTIRMA RAPORU EK-1 SAYISALLAŞTIRMA RAPORU EK-1 İli İlçesi Mahalle/Köy Parsel Numaraları Mevki/Sokak Pafta No Ada Numaraları Sayısallaştırma İşlerine Ait Açıklama GÖREVLİLERİN Unvanı Kad.Tek. Kad.Tek. Kontrol Me./Mühendis

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 1.BAŞLANGIÇ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-İmar Programı 2.ETÜT 1 İmar Programı 5393 sayılı kanunun 18/u, 30/a maddesi, İşleri Müdürlüğü Daire,Genel Sekreter yrd.,genel Sekreter,Belediye 5 yılda bir 3.Encümen

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA İlgi : 09/06/2009 tarihli ve 2715 sayılı yazınız. I- Hakkında hukuki görüģ sorulan mesele:

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1 -ŞEHİR NEDİR? 1 1.1.1- Yönetsel Tanı m 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım 4 1.2- ŞEHİRCİLİK 4 1.3- TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI 6 1.3.1-

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler:

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler: İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI İçindekiler: 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal düzenlemeler 4-3194 Sayılı

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç MADDE 1- (1) Bu genelge, Tescile Konu Olan

Detaylı

Sayı : B.09.1.TKG / /05/2012 GENELGE NO: /5..TAPU VE KADASTRO... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Sayı : B.09.1.TKG / /05/2012 GENELGE NO: /5..TAPU VE KADASTRO... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı : B.09.1.TKG0130002-010-06/4346 23 /05/2012 Konu : 3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi kapsamında 2/B alanlarında yapılacak uygulama. GENELGE NO:1727 2012/5..TAPU VE KADASTRO... BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLAR YÖNETMELİĞİ

TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLAR YÖNETMELİĞİ TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLAR YÖNETMELİĞİ I - Genel Tanıtım A. Kapsam Madde 1 - Bu yönetmelik: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yasalar uyarınca yapmakla yükümlü olduğu kadastro, tapulama ve tapu

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1-Tapu senedi Örneği/Tapu yerine geçen belge 2-Güncel Tapu Senedi Belgesi. 3-Taşınmazın konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı. 4-Taşınmaz üzerinde herhangi

Detaylı

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD)

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD) Sayısallaştırılmış ve yol dengelemeleri yapılmış uygulama imar planı (Düzenleme sınırı taslak olarak yol orta eksenlerinden geçirilmiş) Tapu planı (kadastro paftası) Uygulama paftası (Düzenleme sınırı

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 1 inci maddesinin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

Kaman Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Öğr. Gör. Emre İNCE

Kaman Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Öğr. Gör. Emre İNCE Kaman Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı Öğr. Gör. Emre İNCE İmar Terimleri Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesini ifade eder. Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir.

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA 24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ RES PLANLAMA SÜRECİ YETKİ İSTENİLEN BİLGİ-BELGE YÖNTEM-İZLENECEK YOL PLAN ONAYI Enerji tesislerine ilişkin imar planları; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393

Detaylı

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENĠLEME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Esaslar

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENĠLEME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Esaslar TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENĠLEME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik; a) Teknik sebeplerle yetersiz kalan, b) Uygulama niteliğini kaybeden, c) Eksikliği görülen,

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (şirket ise imza sirküsü, yetki belgesi ve vekâletname) HİZMETİN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ

2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ 2013 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ YASAL DAYANAK: 10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki

Detaylı

(III) SAYILI TARİFE CETVELİ

(III) SAYILI TARİFE CETVELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli İlave Hizmet Bedeli HİZMET BEDELİ 87,25 TL 11,75 TL Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI 2015 FİYATLARI YEN. DEĞ OR %10,11 SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 75,00 TL 82,50 TL İlave

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

KANUN. HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli

KANUN. HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 KANUN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6544 Kabul Tarihi: 3/6/2014

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

21.04.2015. The World Cadastre Summit, 2015 Congress & Exibition wcadastre.org MÜLKİYET

21.04.2015. The World Cadastre Summit, 2015 Congress & Exibition wcadastre.org MÜLKİYET MÜLKİYET Mülkiyet kavramı, insanoğlunun doğaya hükmetme, sahip çıkma ve diğer insanlarla rekabet etme arzu ve gayretleri neticesinde ortaya çıkmış, göçebe toplumdan günümüz modern toplumuna kadar sürekli

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır.

SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 1-BAŞVURU FİŞİ SADECE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN TALEPLER İÇİNDİR. Başvuru Fişi Satış Bedeli= 44,00. YTL. x Yöresel katsayıdır. 2-KADASTRO DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TANIMLAR Hizmet Bedeli İmar Parseli

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ana Dosya 1. Alt 2. Alt 3. Alt STANDART DOSYA PLANI GENEL MÜDÜRLÜK LİSTESİ TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100 TASARRUFİ KARARLAR 01 Red Kararları 02 Tescil Kararları (7044 S.K.) 101 ESKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi: 02.02.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30674 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amaç

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**) 2 Satış

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. DİĞER (Özel Sektör vb.) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. DİĞER (Özel Sektör vb.) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE SIR A NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete ile Neşir

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk.

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. DOSYA NO : 9310- / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk., 3194 sayılı İmar Kanunu nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 38.maddelerinde düzenlenecek

Detaylı

DÜZELTMELER Hüseyin KOÇAK/Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

DÜZELTMELER Hüseyin KOÇAK/Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 1 İdari Yoldan Düzeltilebilecek Teknik Hatalar 3402 sayılı Kadastro Yasasının 41 inci maddesi gereğince; kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda

Detaylı