admin [Pick the date]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "admin [Pick the date]"

Transkript

1 admin [Pick the date]

2 Hazırlayan: Nazım AKKOYUN Katkıda Bulunanlar: Sercan ALTAN Mehmet PENBECİOĞLU Duygu AĞAR Kapak Tasarım: Duygu AĞAR

3

4 Fikirtepe de Depremin Adı Rantın Tadı Var S UNUŞ İstanbul da deprem gerçeği kent halkının kâbusu olmaya devam ediyor. Büyük depremler ve can kayıpları hafızalarda tazeliğini koruyacak kadar kısa zaman önce gerçekleşmesine rağmen gerekli önlemlerin alınması açısından ele alındığında aradan geçen zamanın fazlasıyla uzun olduğu görülüyor. Bugün, hala İstanbul da olası bir depremde yıkılacak yüz binlerce binadan ve milyonlarca can kaybından bahsedilmesi kent yöneticilerinin ötesinde merkezi yönetim için de büyük bir utanç kaynağıdır. Yapılan bilimsel araştırmalar ve Deprem Master Planı önemli kazanımlar olsa da iktidarın kendi onayladığı planlara uymaması/uygulamaması bu plana ne kadar uyulacağı konusunda haklı şüphelere neden olmaktadır. Deprem söyleminin arkasına sığınarak son dönemde yapılan öneriler göstermektedir ki, çözüm üretmek konusunda çaresiz kalan yöneticiler bu kez de sorunun kaynağını, topluma çözüm olarak yutturmaya çalışmaktadır. Popülist politikalar sonucu ortaya çıkan imar aflarıyla, kentsel hizmet ve donatı alanlarından, kamusal kullanımlardan yoksun, yüksek yoğunluklu yapılaşma, ranta dayalı kentleşme sürecinin ortaya çıkardığı mevcut yapısal sorunlar çözüm beklemektedir. Oysa seçim öncesi yeni imar aflarını gündeme getirecek kadar ileri giden iktidarın ortaya koyduğu Fikirtepe modeli geçmiş hataların tekrarı olacak ve İstanbul kentinin mevcut sorunlarını büyütmekten öteye gitmeyecektir. Yaşanan acı deneyimler depremin basit bir yönetmelik değişikliğiyle çözülemeyecek bir sorun olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Geçmişte de deprem yönetmeliğinin var olduğu unutulmamalıdır. Bugüne baktığımızda yerel yönetimlerin bu denetimi ne oranda gerçekleştirebileceğine dair şüphelerimizi haklı çıkaracak çok sayıda uygulamayla karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. İlk akla gelen İstanbul un göbeğinde, İstiklal Caddesi üzerine yapılan Demirören alışveriş merkezidir. İmara aykırı kaçak katlarıyla gündeme gelen yapıya onay veren kurul üyeleri hakkında bakanlık soruşturma başlatırken, binayı birçok yönden denetlemesi gereken yerel yönetimlerin bu soruşturmanın dışında kalması anlaşılamamıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere rant artışlarıyla yeniden yapılması planlanan binaların deprem yönetmeliğine ne kadar uyacağı şüphelidir. Değişmesi gereken öncelikle kentleri bir rant aracı olarak gören zihniyetin kendisidir. Toplum İçin Şehircilik, muhalif kesimlerin susturulmaya çalışıldığı baskıcı dönemde toplumsal sorumluluğu gereği bu hayati konuda sessiz kalmamıştır, bundan sonra da haklı mücadelesine boyun eğmeden devam edecektir. Toplum İçin Şehircilik 1

5 İÇİNDEKİLER Giriş Fikirtepe: Konumu ve Genel Özellikleri? Bir Öncelik Olarak Neden Fikirtepe? İstanbul Çevre Düzeni Planı nda Fikirtepe ve Deprem Deprem Master Planında Fikirtepe Fikirtepe Uygulama İmar Planı Sonuç 2

6 GİRİŞ Dünya metropolü olma iddiasında, küresel pastadan pay almak için taşıyla toprağıyla satışa konu olan İstanbul, son yıllarda yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerde gördüğü hasarlarla adeta sınıfta kaldı. Dereler ve su havzaları yapılaşmaya devam ederken büyük depremin ardından geçen 12 yılda can kayıplarını önleyecek önlemler alınmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yaptırdığı araştırma ve tespitler sonucu hazırlanan Deprem Master Planı tozlu raflarda yerini alırken, yapılan uygulamaların bu plana ve diğer deprem araştırmalarına ne kadar uyduğu tartışma konusu. Fikirtepe de başlayan ve İstanbul a model olması öngörülen kentsel dönüşüm projesinin farklı uzmanlık alanları içerisinde farklı boyutlarıyla ele alınması gerektiği ortadadır. Bu çalışmada projenin planlama süreci, mevcut planlarla uyumluluğu ele alınırken deprem söyleminin arkasında yapılan çalışmaların deprem gerçeğiyle ne kadar uyuştuğu irdelenecektir. Yapılan değerlendirmeler büyük oranda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt içi ve yurt dışında deprem ve ilişkili diğer konularda uzmanlara hazırlatılan araştırma raporları ve planlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Büyükşehir Belediyesi nin hazırladığı Fikirtepe Projesi yine Büyükşehir Belediyesi nin kendi raporları ve çalışmaları bünyesinde ele alınmıştır. Dolayısıyla raporda ifade edilen argümanların büyük bir bölümü aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nde onaylanan araştırma ve planlarda mevcuttur.

7 FİKİRTEPE NİN K ONUMU İstanbul un önemli merkezlerinden birisi olan Kadıköy ilçesinde yer alan Proje alanı, Fikirtepe, Merdivenköy, Dumlupınar ve Eğitim Mahallelerini kısmen kapsayan 131 ha büyüklüğünde bir alana yayılıyor. Boğaziçi Köprüsü ile D-100 Karayolunun kesişim noktasında yer alan bölge, E- 80 karayolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün bağlandığı Göztepe kavşağına ulaşımı bakımından kritik bir alanda yer alıyor. Proje alanının güneyinde ise Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor. Harita 1: Fikirtepe Proje Alanının Konumu Fikirtepe, çarpık kentleşme ve plansız gelişmeden nasibini almış benzeri çok sayıda alan gibi yüksek nüfus yoğunluğu, kentsel hizmetlerden yoksun, altyapısı eksik, bina kalitesi düşük, sorunlu bir alan haline gelmiştir. Bir önceki onaylı imar planın çok kısa süre yürürlükte kaldığı Fikirtepe de, bu süre zarfında ruhsat alabilmiş bina var. Geri kalan binalar ise ruhsatsız. Öte yandan Fikirtepe bu özellikleriyle İstanbul un ruhsatsız yapılaşan diğer semtlerinden farklı değil. Kadıköy bölgesi için 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin onayladığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu alan Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş ve alana ilişkin kararlar tamamen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına bırakılmıştır. Aradan geçen 6 yılda ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 4

8 yapılmayarak, bölge adeta kaderine terk edilmiştir. Fikirtepe nin Özel Proje Alanı olarak tanımlanması ilçe belediyesinin talebiyle değil Büyükşehir Belediyesi nin insiyatifiyle gerçekleşirken, bu durum 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapması gereken ilçe belediyesinin de elini kolunu bağlamıştır. Sonuç olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da Büyükşehir Belediyesi nce hazırlanmıştır. Bu duruma dayanak olarak ilçe belediyesinin yasal süre içerisinde plan yapmamasının gösterilmesi ise ilginçtir. CHP li Kadıköy Belediyesi nin bu gerekçeye sessiz kalması ve bütün olarak proje sürecini desteklemesi de dikkatleri çeken bir diğer noktadır. Uygulama İmar Planı da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nde AKP ve CHP li meclis üyelerinin oybirliğiyle onaylanmıştır. B İR ÖNCELİK OLARAK NEDEN FİKİRTEPE? Deprem riskine yönelik çalışmalarda belirli analizler sonucunda önceliklerin belirlenmesi ve programın oluşturulmasını beklemek, mevcut iktidarın uygulamalarını dikkate aldığımızda fazla iyimser bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak İstanbul un öncelikli deprem alanlarının ve Fikirtepe nin bu alanlar içindeki yerinin ele alınması Neden Fikirtepe? sorusunu yanıtlamak açısından önemlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) firmasının hazırlattığı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme / Azaltma Temel Planı Çalışması raporuna göre İstanbul da Fikirtepe den daha acil durumda olan mahalleler var. JICA nın raporunda ortaya konan Bina Hasar Görebilirlik Analizine göre Hasar Görebilir Binalar, Felaket Hasarlı, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı olarak sınıflandırılmış. Bu sınıflandırmaya göre Kadıköy mahalleleri içerisinde Felaket Hasarlı mahalle bulunmazken bir Ağır Hasarlı mahallenin bulunduğu, bunun da ilçede yer alan binaların %4 ü oranında olduğu görülüyor. Orta Hasarlı 25 mahallenin bulunduğu Kadıköy de orta hasarlı binaların oranı %89, toplam hasar görebilir bina oranının %93 olduğu sonucunu çıkıyor. Oldukça yüksek bir oran söz konusu; ancak bu oran Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Fatih te %100. Üstelik Kadıköy dekinin aksine Felaket Hasarlı ve Ağır Hasarlı oranı oldukça yüksek. Çalışmanın yapıldığı dönemde, bugün ayrı bir ilçe olan Ataşehir in de Kadıköy içerisinde değerlendirildiğinin gözden kaçırılmaması gerekiyor.

9 İlçe Felaket Hasarlı Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Hasar Görebilir(Toplam) Mahalle %(Bina) Mahalle %(Bina) Mahalle %(Bina) Mahalle %(Bina) Kadıköy Fatih Zeytinburnu Bakırköy Bahçelievler Güngören Tablo 1:Kadıköy ün bina hasar durumunun farklı ilçelerle karşılaştırılması Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EMI (Earthquake and Megacities Inıtiative, ABD), CEDIM (Center for Disaster Menagement and Risk Reduction Technologies, Kalsruhe Üniversitesi) ve Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ortaklığıyla yapılan İstanbul Afet Risk Gösterge Sistemi Projesi sonuçlarına göre ilçe bazında yapılan Sosyal Hasar Görebilirlik Sıralamasında Kadıköy son sırada yer alan Üsküdar ın bir sıra üzerinde, sondan ikinci sırada bulunuyor. Aynı projenin Fiziksel Risk Sıralamasında ise Kadıköy, Küçükçekmece, Bahçelievler, Fatih, Bakırköy, Bağcılar ve Avcılar İlçelerinin ardından 7. Sırada bulunuyor 1. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim üyeleri Seda Kundak ve Handan Tükoğlu nun farklı değişkenleri bir arada değerlendirerek hazırladıkları İstanbul da Deprem Riski Analizi isimli çalışmalarına göre hasar görebilirlik düzeyi en yüksek 10 Mahalle; Bağcılar-Demirkapı, Bağcılar Fatih, Ümraniye-Kazım Karabekir, Esenler Oruçreis, Küçükçekmece-Halkalı Merkez, Küçükçekmece İnönü, Güngören Güneştepe, Bahçelievler Zafer, Pendik-Kavakpınar ve Bağcılar Kirazlı Fevzi Çakmak olduğu görülüyor. Aynı çalışmada farklı kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde de Fikirtepe riskli mahalleler arasında yer almazken sonuç bölümünde, Avrupa yakasında Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler ve Zeytinburnu; Asya yakasında ise Ümraniye, Pendik, Maltepe ve Kartal ilçelerinin mahalleleri, kentin diğer mahallelerine göre daha yüksek risk değerlerine sahiptir 2 tespiti yapılıyor. 1 TR/SubSites/IstanbulVeDeprem/Calismalarimiz/Pages/Risk%20Analiz%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmala r%c4%b1.aspx 2 Kundak, Seda -Türkoğlu, Handan, itüdergisi, cilt:6 sayı:2, Eylül

10 Deprem ve planlı kentleşme nâraları arasında Fikirtepe nin izini planlarda aramaya devam ediyoruz. Bu amaçla önce 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi nin onayladığı ve İstanbul un anayasası olduğu söylenen plana bakalım 1/ ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE D ÜZENİ P LANINDA FİKİRTEPE VE D EPREM Planı incelediğimizde meskun konut alanında kalan Fikirtepe nin isminin plan raporunda geçtiği ortaya çıkıyor. Raporun 169. sayfasında Çevre Kirliliği bölümünde Isınma motorlu araç kaynaklı hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı yerler arasında Fikirtepe de var. Elbette bu durum deprem dönüşümünde değerlendirilecek kriterlerden birisi olabilir; tabi bu dönüşüm sonucunda bu alandaki araç trafiğinde yaşanacak yoğunluğunun azaltılması koşuluyla. Raporun devamında Fikirtepe Projesinin öngörülerini irdelediğimizde durumun pek de öyle olmadığını sizler de göreceksiniz. Fikirtepe ye ilişkin herhangi bir deprem öngörüsünün yer almadığı İstanbul Çevre Düzeni Planı nı bir de genel olarak depreme ilişkin kararları bakımından incelediğimizde, Fikirtepe projesinde ve onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında olması gerekenlere ilişkin bazı ipuçlarına ulaşabiliyoruz. Çevre Düzeni Planı nın sonuç bölümünde yapılan Sakınım Planı önerisinin 6. Maddesi şöyle demekte: Açık Alan Yetersizlikleri yalnız deprem sonrası acil kullanımlar için değil, kullanımlar arası tampon bölgelerden, tehlikeli kullanımlardan uzaklaşma mesafelerinden yoksunluk gibi açılardan da risk unsurudur. Açık alan düzenlemelerini yüzölçümü standartları ile belirlemek yanında, mekansal süreklilikler sağlanması, kullanım bölgeleri ve ulaşım ve altyapı ana kanalları boyunca düzenlenmeleri için İBB ve belediyeler arasında bir özel ortak çalışma biriminin kurularak İstanbul için genel Açık Alan Ana Uygulama Planı hazırlanması gereği vardır. Sürekliliklerin sağlanmasında, özellikle riskli alanların ve dere yataklarının boşaltılması bu amaçla taşınmaz takas ve imar hakkı aktarım araçlarına işlerlik kazandırılması doğru yönde adımlar oluşturacaktır. 3 İSTANBUL D E PREM MASTER P LANI NDA FİKİRTEPE Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortak çalışması olan ve 2003 yılında tamamlanan İstanbul Deprem Master Planı nda yer alan binaların hasar görebilirliğine ilişkin İstanbul haritasına göre Fikirtepe hasar görebilirlik oranı en yüksek olan kahverengi ve kırmızı alanlarda değil; bu oranın daha az olduğu sarı ve pembe ile gösterilen alanlar içinde yer alıyor. 3 İstanbul Deprem Master Planı, sy: 1298

11 Harita 2:Bina yapısının hasar görebilirliği (Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme / Azaltma Temel Planı Çalışması) 8

12 Kuşkusuz binaların hasar görebilirlik oranı depreme yönelik projelerde öncelik belirleme bakımından tek kriter değil. Yapılan tüm değerlendirmelerin sonucunda İstanbul Deprem Master Planı nda kent, Deprem riski bakımından 3 kademeye ayrılırken, Fikirtepe İkinci Derece Öncelikli Alanlar içerisinde yer alıyor. Belirlenen öncelikli müdahale alanları arasında da Fikirtepe yer almıyor. Harita 3: Öncelikli Müdahale Bölgeleri (Kaynak:İstanbul Deprem Master Planı) Basında yer alan ve İstanbul da deprem riski olan bölgelerin isimlerinin geçtiği haberlere baktığımızda da Kadıköy ve Fikirtepe isimlerine rastlamıyoruz. 17 Ağustos 2010 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Adalar, Beyoğlu ve Zeytinburnu deprem riski fazla olan ilçeler. 17 Ağustos 2010 tarihli Radikal Gazetesi haberine göre deprem riskinin büyük olduğu 10 ilçenin 6 sında yapılan bina taramasına göre en riskli ilçe Güngören, ikinci riskli ilçe ise Bahçelievler olarak tespit edilmiş. Tarama yapılan altı ilçe içerisinde Kadıköy bulunmazken, devam eden çalışmada yeni taranacak 4 ilçe arasında da Kadıköy bulunmuyor. Bu ve benzeri çok sayıda haberin hiçbirinde Fikirtepe ve Kadıköy ün adı anılmıyor. Projenin açıklanmasının ardından basında yeralan Piyango onlara vurdu 4 başlıkları ise manidardır. Zira bu başlığın altında deprem öncelikleri değil alanda yaşanan rant artışı vurgulanıyor. Sonuç olarak İstanbul üzerinde Belediye, Üniversiteler ve yabancı firmaların yaptığı çalışmaların hiç birinde Fikirtepe nin olası İstanbul depremi için öncelikli önlem alınması gereken alanlardan birisi olmadığını görüyoruz. Peki, o zaman Fikirtepe neden seçilmiş olabilir? Belli ki, bizlerin bilmediği ve belediye 4 Vatan Gazetesi,

13 yöneticilerinin bizden daha iyi bildiği bir takım nedenler var. Bu kabulle Fikirtepe ye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nde alınan kararları incelediğimizde bazı ipuçlarına da ulaşıyoruz: tarih ve 2623 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı. Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Sn: Abdulkadir Cebecioğlu, İmzalı önerge ile; 2005 yılı Mart ayında tasdik edilen 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez - E.5 (D-100) Otoyolu ara bölgesi Nazım İmar Planı içerisinde yer alan bir bölüm Özel Proje Alanı" olarak gösterilmiştir. Özel proje alanı; Fikirtepe ve Dumlupınar mahallelerinin tamamı ile Eğitim mahallesinin bir kısmını kapsamaktadır. Özel proje alanı olarak tarif edilen bölge, Kadıköy'ün merkezinde fakat yoğun ve çarpık yapılaşmanın bulunduğu bir alandır yılı Mart ayından beri bölgede imarlar doğal olarak tamamen durdurulmuştur. Anılan bölgede, planların tasdik edildiği tarihten beri, yaklaşık 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen henüz planlama çalışması tamamlanıp, İ.B.B. Meclisine sunulamamıştır. Bu durumda, bahsi geçen bölgede çeşitli spekülasyonlara ve rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Bölge halkının beklentisinden ve bu beklentinin uzamasından dolayı doğan boşluktan istifade etmek isteyen bazı çevreler, özellikle yaklaşmakta olan yerel yönetim seçimlerine yönelik siyasi kazanımlar elde etmek, kişisel menfaatler sağlamak ve bu vesile ile özellikle Büyükşehir Belediyesini ve mensubu olduğu partiyi hedef haline getirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. İktidar partisinin plansızlığa mahkum ederek yarattığı mağduriyet sonucunda alanda hedef haline gelmesi projenin yer seçimi etkenlerinden birisi olduğu anlaşılıyor. Söz konusu siyasi rantın yanı sıra bir başka ve asıl nedenin geçmiş kentsel dönüşüm projelerinden de tanıdığımız /bildiğimiz bu alanın ekonomik rant değeri olduğunu söyleyebiliriz. Başta belirttiğimiz Fikirtepe nin kent içindeki merkezi konumu ve herhangi bir sınırlayıcısı (sit, orman, 2B vb) olmayan, çarpık kentleşme ve deprem gibi nedenlerin aynı anda öne sürülerek kentsel dönüşümün meşrulaştırılabileceği ender alanlardan. Onaylanan uygulama imar planı da bu anlamdaki görüşlerimizi doğruluyor. Uygulama imar planını irdelediğimiz bölümde bu konuya yeniden dönmek üzere, depreme yönelik bir projenin veya planın içermesi gereken bir takım temel nitelikleri yine İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) ve diğer bilimsel çalışmalardan elde ettiğimiz bulgularla ortaya koymaya çalışalım: DEPREM DÖNÜŞÜMÜ İÇİN HAZIRLANDIĞI SÖYLENEN PROJEDE DEPREM GERÇEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU MU? Bu soru, deprem konusunun iktidar tarafından ciddiyetle ele alındığına dair hiçbir ibare bulamadığımız araştırmamızda hayati bir soru haline geliyor. Projeyi bu soru üzerinden değerlendirebilmek için önce deprem için ne tür önlemlerin alınması gerektiği ve planlamanın rolünün ne olması gerektiğine dair bilgileri yine Büyükşehir Belediyesi nin kaynaklarından yararlanarak sıralayalım: 10

14 İDMP nin Afetin etkilerinin fiziksel planlamalarla azaltılması başlığı altında şu öneriler getiriliyor: Afetin azaltılması konusunda fiziksel planlamaların sorumluluğu, Potansiyel riski azaltmak, Afete neden olan olayların sonuçlarını hafifletmek, Zincirleme afet olaylarının gelişimini önlemek, Afetlerin etkilerini sınırlamak, Kurtarma işlemlerini kolaylaştırmak, Acil yardım aşamasında genel yaşama düzenini örgütlemek, Rehabilitasyon ve yeniden yapım eylemlerini kolaylaştırmak şeklinde özetlenebilir. 5 Afetin Etkilerinin Azaltılabilmesi İçin İmar Uygulama Planlarında Veya Eylem Planlarında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar 1. İmar planlarının hazırlanması aşamasında, mikro bölgelendirme haritalarının kullanılması ile zemin ve yapı etkileşimindeki özellikler incelenerek, bu doğrultuda hasarı azaltıcı kat adetleri belirlenmelidir. 2. Büyük yapılar, bağımsız olarak planlanmalıdır. 3. Rüzgar ve sel gibi doğal afetlerin, doğal ve hızlı akışını engelleyecek birimleri yapmaktan kaçınılmalı, su ve rüzgarın bu tür engellerle, tahrip gücünün toplanmasına meydan vermeyecek planlama kararları getirilmelidir. 4. Deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde uygulanacak imar planlarında kullanılmak üzere özel standart ve normlar, geçmiş depremlerden elde edilen deneyimler ışığında geliştirilmelidir. Bu standartlar: a. Nüfus yoğunluklarını, b. Nüfusun imar planında dengeli dağılışını, c. Gelişmeye ve gereksinimlerin karşılanmasını, d. Tahliyenin kolayca yapılabilmesi için özel yol standartlarını, e. Yangın önlemlerini sağlayacak nitelikte olmalıdır. 5. Ülkemizdeki hasar analizleri dikkate alındığında, geçici barınmaların karşılanabilmesi için kişi başına minimum 7 m2 alan gerektiği ortaya çıkmaktadır. 6. Binaların yolu kapatmaması ve arka bahçelerin afet sonrası kullanılabilmesi için arka bahçe mesafelerinin yönetmeliklerde minimum bina yüksekliği kadar bırakılması, yine ön cephelerde 5 İstanbul Deprem Master Planı, sy : 348

15 yolların tıkanmaması için iki bina arasındaki mesafenin iki bina yüksekliği kadar olması tercih edilmelidir. 7. Sert zeminlerde yüksek katlı binalar önerilebilirken, yumuşak zeminlerde bundan kaçınmalı az katlı bina önerileri tercih edilmelidir. Bir başka deyişle arazi kullanım planlarında sert zeminlerde göreceli olarak yüksek, yumuşak zeminlerde ise düşük yoğunluklar getirilmelidir. Önlem alınarak yapı yapılabilecek alanlar, tercihen yeşil alan olarak bırakılmalı, bu alanlarda yeri olan mülk sahiplerin hakları arazi düzenleme araçları ile çözümlenerek, bu alanların yapılaşma baskısı altında tutulması önlenmelidir. 6 Bu öneriler çerçevesinde, afetin etkilerini azaltmak, kurtarma işlemlerini kolaylaştırmak gibi temel önlemler doğrultusunda, nüfus yoğunluğu 300 kişi/ha ın üzerinde mahallelerde nüfusun desantralize edilmesi gerektiği belirtilirken; 300 kişi/ha ın altında nüfus yoğunluğuna sahip mahallelerin nüfus emebileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki haritalardan da anlaşılacağı üzere Fikirtepe nüfus yoğunluğu 300 ki/ha aşan ve desantralizasyonu gereken mahalleler içerisinde yer almaktadır. Harita 4:Desantralizasyon Gereken Mahalleler (Kaynak: İstanbul Deprem Master Planı) 6 İDMP, sy:

16 Harita 6:Emme Potansiyeli Olan Mahalleler (Kaynak: İstanbul Deprem Master Planı) Harita 5: Mahallelere göre Nüfus Yoğunluğu (Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme / Azaltma Temel Planı Çalışması )

17 İDMP de yasadışı oluşmuş-islah İmar Planlı alanlar içerisinde tanımlanan Fikirtepe de, taban kullanımının yoğun olduğu belirtilirken; 3. Boyutta yaşanacak yükselmenin tabandaki bu yoğunluk ve doku üzerinden gerçekleşmesi durumunun riskin artmasına neden olacağı yönünde önemli bir değerlendirme yapılıyor. Ayrıca aşırı arazi/bina kullanım durumunun azaltılması (özelliklede, yüksek taban alanı katsayısı TAKS, tahliye güvenliği açısından negatif bir etmendir) gerekmektedir tespiti 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nın da dikkate alınması gereken önemli verilerden biri olarak ortaya çıkıyor. Japon JICA firmasının hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması nın depremi azaltmaya yönelik tedbirler başlıklı bölümünde kısa vadeli (öncelikli) tedbirlerin başında ise hastanelerin güçlendirilmesi maddesi yer almaktadır. Oysa aradan geçen zamanda İstanbul daki devlet hastanelerinin hiçbirinde güçlendirme çalışması yapılmamıştır. Bu bile iktidarın deprem söyleminin içinin aslında ne kadar boş olduğunun açık kanıtıdır. Yukarıda adı geçen çalışmaların büyük bir kısmını İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya yaptırılan çalışmalar oluşturuyor; ancak görünüş o ki bu çalışmalar Fikirtepe projesinin arka planında yer almamış. Bu durumun arkasını doldurduğu söylem ise toplumdaki deprem hassasiyetinin önleyici tedbirlerle giderilmesi yerine bu hassasiyetin rant projelerini meşrulaştırmak için kullanıldığı yönündeki söylemdir. Yani halkın deprem konusundaki hassasiyeti suiistimal edilmektedir. Fikirtepe özelinde, iktidarın deprem söylemine yönelik değerlendirmeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Üzerinden yapabileceğiz. 1/1000 ÖLÇEKLİ FİKİRTEPE UYGULAMA İMAR P LANINDA D EPREM İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin İstanbul geneli için planladığı kentsel dönüşüm modelinin pilot uygulaması olduğu belirtilen Fikirtepe projesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlandı. Büyükşehir Belediye Meclisinden CHP li ve AKP li üyelerin oybirliğiyle geçen plan endişeleri haklı çıkaracak kararlar içeriyor. Kadıköy genelinde yaygın olan 2.07 Emsal değeri bu planla birlikte görünüşte devam ediyor ancak plan uygulama hükümlerinde tanımlanan şartlara göre bu emsalin iki katı yapılaşma yapılabiliyor. Dönüşüm başvuruları, 200 m 2 lik tek parseller halinde yapıldığında %10 luk ilave emsal artışı verilen planda; ada bazında yapılan başvurulara ise %100 oranında ilave imar hakkı tanınıyor. Ada bazında yapılacak başvuruların teşvik edildiği planda küçük ölçekli yapsatçı müteahhitler yerini büyük ölçekli yapsatçılara bırakırken, yaşanacak yapılaşma yeni sorunları da beraberinde getirecek. Planla birlikte alana ne kadar yeni nüfus geleceği bile belirsizken, şayet ada bazında dönüşüm planlama alanının tamamında gerçekleşirse mevcut nüfus iki katına çıkacak. 14

18 Dikkat çeken plan kararlarından bir diğeri de donatı ve hizmet alanlarına ilişkin tanımlarda öne çıkıyor m 2 nin altında yapılacak başvurularda donatılar için alan ayrılması talep edilmezken, %100 olan en yüksek ilave imar hakkına sahip ada bazındaki dönüşümlerde ise sadece %20 oranında yeşil alan, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik donatı alanları ayrılması talep ediliyor. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin planı onayladığı tarih ve 119 sayılı kararında, Planlama alanında yapılaşma yoğunlukları neticesinde kentsel sosyal donatı alanlarının çok yetersiz oluşu karşısında sağlıksız yapılaşmış konut alanlarının yeni donatılarla desteklenmesi, yoğunluk ve yapılaşmanın zemin yapısına ve şehircilik kriterlerine uygun hale getirilmesi ve konut yaşam alanları için olumsuzluk oluşturan küçük sanayi alanının fonksiyonel dönüşümünün sağlanması hedeflenmiştir deniyor. Meclis kararında Fikirtepe deki donatı ve hizmet alanların yetersizliği açık açık vurgulanırken, nüfusun iki katına çıkması söz konusu olan alanda talep edilen donatı alanı miktarı ise komik miktarlarda kalıyor. Planda ayrılan donatı alanları ise Meclis kararında belirtilen hedefle açık bir biçimde çelişiyor. Plan raporunda mevcut durum ve planda öngörülen alan kullanımlarını kıyasladığımızda kentsel, sosyal donatı alanları oranın %23.55, planla önerilenin ise %24.9 olduğu görülüyor. Yine mevcut durumda konut alanları mevcut durumda %49.3 iken planda bu oran %60.9 a yükseliyor. Konut alanları hem yatay hem dikey olarak genişliyor. Dolayısıyla nüfusun iki katına çıkması ihtimalinin aslında iyimser bir ihtimal olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Mevcut nüfusa hizmet edecek donatı alanlarının eksikliğinden dem vurulurken nüfusun iki katına çıkması olasılığının yüksek olduğu alanda donatı alanlarının oranının sadece %1.35 lik bir artış yaşaması ne anlama geliyor? Yoksa birileri bizi aptal yerine mi koymaya çalışıyor? Peki, inşaat emsalinin bu kadar yüksek olduğu ve bina yüksekliklerinin serbest bırakıldığı planda, nüfusa hizmet edecek yeni yeşil alanların, eğitim ve sağlık tesisleri vb. donatı ve hizmet alanları neden tanımlanmadı? Yeni kamusal alanlar neden oluşturulmadı? Sorularımızın cevabını plan paftalarında buluyoruz: Planlama alanı içerisinde büyük oranda (%14.2) Ticaret+Hizmet, Ticaret+Konut ve Ticaret+Hizmet+ Konut Alanı lejantında alan tanımladığı görülüyor. Peki, ne demek Ticaret+Hizmet+Konut Alanı? Kısaca, rezidanslara planlama dilinde uydurulan kılıfın adı olarak tanımlayabiliriz. Park alanlarına yer bulamayan Büyükşehir Belediyesi anlaşılan rezidanslar için yer bulmakta zorluk yaşamamış. Peki, bu proje televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden planlı kentleşme diye allanıp pullanan proje değil mi? Fakat biz biliyoruz ki planlı kentleşme tek meşrulaştırma aracı değildi. Yıllardır deprem diye diye başımızın etini yerken hiçbir önlem almayan kent yöneticileri nerde bir kentsel dönüşüm projesi gündeme gelse depremi hatırlar oldu. Peki, planda depreme yönelik herhangi bir tedbir veya önleme ait bir ipucu var mı? Hemen söyleyelim, bu planda depremin sadece adı var! Hatta İstanbul için hazırlanan Deprem Master Planı kararları ve diğer deprem çalışmalarında elde edilen sonuçları, 1/1000 ölçekli

19 Fikirtepe Uygulama İmar Planı Kararlarıyla karşılaştırdığımızda depreme yönelik bir imar planında olması gerekenlerin tam tersi yönünde kararlar alındığını görüyoruz. Tamamı 166 sayfadan oluşan plan raporunu irdelediğimizde 14 sayfası web sayfalarından kopyalayapıştır usulüyle tarihsel gelişime ayrılmış raporun depremsellik bölümünün 2 paragraf ve yarım sayfadan oluştuğunu görüyoruz. Raporun büyük bir bölümünü ise Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından önerilen 3 alternatifin hangisinin müteahhitlere ne kadar kar getireceği yönünde yapılan hesaplamalar oluşturuyor. Bu üç alternatiften en kârlı olanın seçildiğini tahmin etmek gibi bir hataya düştüğümüzü itiraf etmeliyiz. Planda ortaya çıkan öneriye baktığımızda bu üç öneriyle ilgisi olmayan bir dördüncü ve daha en karlı önerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Plan sonucunda oluşan yapılaşmayla elde edilecek kârın diğer 3 alternatiften ne kadar fazla olduğunu ise söyleyemiyoruz; nedense uygulanmayacak olan 3 alternatif için yapılan bu hesaplama, uygulanmasına karar verilen yeni alternatiften esirgenmiş. 1/1000 ÖLÇEKLİ FİKİRTEPE UYGULAMA İMAR PLANI NEDEN BİR DEPREM DÖNÜŞÜM PLANI DEĞİLDİR? 1- Planlama alanı nüfus yoğunluğu desantralize edilmesi gerekirken plan kararlarıyla yoğunluğun 2 katına çıkmasının önü açılmıştır. 2- Planlama alanının donatı yoksunluğu 1/1000 ölçekli plan raporunda dahi kabul edilmiş olmasına rağmen plan kararlarında hiçbir yeni donatı alanı tanımlanmamıştır. Dönüşümün parsel ölçeğinde yaşanması durumunda, yeni bir donatı alanı olmadan nüfus ve dolayısıyla yoğunluk artışı mümkün kılınmıştır. 3- Alüvyonlu (yumuşak zeminli) alanlarda bina kat sayısının düşük tutulması gerekliliği depreme yönelik bütün çalışmaların ortak vurgusudur. Fikirtepe için hazırlanan planda ise kat yüksekliği serbest bırakılmıştır. Tamamına yakını alüvyonlu zemine sahip olan 4- Deprem anında en çok ihtiyaç duyulacak ve barınma ihtiyacını karşılayacak olan açık alanlar planlama alanında tanımlanmadığı gibi mevcut açık alanlarda yapılaşmaya açılmıştır. Zira Deprem Master Planında bu alan büyüklüğü kişi başına 7 m 2 olarak belirlenmiş; ancak bu plan çalışmasında bu oran dikkate alınmamıştır. 5- Deprem anında ulaşım güvenliğini sağlayacak yol genişliklerinin ve acil durum güzergâhlarının belirlenmesine yönelik planda hiçbir karar alınmamış bu anlamda bir düzenleme yapılmamıştır. 6- Planlarda tüm hesaplar kimin ne kadar kâr edeceği üzerinedir. Depremde alınacak tedbirler ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hiçbir tedbir ve düzenleme planda yer almamaktadır. 16

20 FİKİRTEPE DE NELER OLUYOR? Projenin açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Fikirtepe de halkı bilgilendirme bürosu açtı. Anlaşılan, ortada bir tane proje olmasına rağmen iki belediyenin açıkladığı iki farklı proje var. Öyle ya, başka türlü nasıl açıklanabilir iki ayrı irtibat bürosunun açılması? Tabii yukarıda açıkladığımız Meclis Kararını hatırlayacak olursak projenin siyasi rant boyutunun bu durumun anlaşılmasında önemli bir katkısı olduğunu inkar edemeyiz. Projenin açıklanmasının ardından mahallede yaşanan bir başka gelişme büyük inşaat firmalarının açtığı bürolar olmuş. Ağaoğlu, Selimoğlu, Ekşioğlu vb. mevcut çarpık kentleşmeden, dayanıksız bina niteliğinden hiçbir sorumluluğu olmayan(!), deniz kumunu eleyip inşaat yapımında kullanmayan(!) inşat firmaları alandaki yerini almış, vatandaşlarla pazarlığa başlamış durumda.

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) SORU: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki kanunun temel çıkarılma nedeni nedir? CEVAP: Afetler sonucu bir daha

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 5 HAZİRAN İstiklal CD. Koçtuk İşhanı No:178/2 Tünel Beyoğlu / İstanbul 0212 245 89 15-16 istanbul.cmo.org.tr / cmoistanbul@cmo.org.tr

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem 2012-2014 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88 E-posta: imo@imo.org.tr

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ-KARTAL İLÇESİ 2505 ADA 70 PARSELİN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ GAYRİMENKULE DAYALI HAK VE FAYDA DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 09.04.2015

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 481,482,483,484 ve 485 ADA 1 PARSELLER YAKUPLU KÖYÜ ARSALARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-018-GYO-007 Rapor Tarihi:

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu

Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu İletişim ve Sekretarya Adres : Emirhan Cad. Bayındır Sok. No: 1/1 Beşiktaş Tel : 0212 275 43 06-0212 288 99 60 Faks

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 20.01.2011 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR DAVACI VEKİLİ DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi : Av. Ş. Can Atalay

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi: 16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV962 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAKUPLU DA 5 ADET ARSA BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 858 ADA 4 PARSEL MALL OF İSTANBUL KONUT BLOKLARI (A, B, C VE D BLOK) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel Siyasi seçkinlerin, küreselleşme tasavvurlarını hayata geçirmek için buldozerlerle giriştikleri temizlik operasyonları bunun en çarpıcı ve görünür örneği. Ancak Metropolde yer alan tüm sosyal gruplar için

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL.

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ Altyapı Komitesi ÇALIŞMA RAPORU ve 2011 EYLEM PLANI İstanbul Valiliği İSTANBUL Mart - 2011 İçerik İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ŞUBAT 2008-ŞUBAT 2010 XI. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Gün ( 20 Şubat 2010) Açılış TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi X.

Detaylı

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir.

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir. 9.7. Ataşehir Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, Ataşehir Projesi nin doğu ve batı bölgelerini kapsayan 23.07.1990 t.t. 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı uyarınca Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- EYÜP İLÇESİ 858 ADA 2-3-6 PARSELLER EYÜP ALİBEYKÖY ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-019-GYO-010 Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı