admin [Pick the date]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "admin [Pick the date]"

Transkript

1 admin [Pick the date]

2 Hazırlayan: Nazım AKKOYUN Katkıda Bulunanlar: Sercan ALTAN Mehmet PENBECİOĞLU Duygu AĞAR Kapak Tasarım: Duygu AĞAR

3

4 Fikirtepe de Depremin Adı Rantın Tadı Var S UNUŞ İstanbul da deprem gerçeği kent halkının kâbusu olmaya devam ediyor. Büyük depremler ve can kayıpları hafızalarda tazeliğini koruyacak kadar kısa zaman önce gerçekleşmesine rağmen gerekli önlemlerin alınması açısından ele alındığında aradan geçen zamanın fazlasıyla uzun olduğu görülüyor. Bugün, hala İstanbul da olası bir depremde yıkılacak yüz binlerce binadan ve milyonlarca can kaybından bahsedilmesi kent yöneticilerinin ötesinde merkezi yönetim için de büyük bir utanç kaynağıdır. Yapılan bilimsel araştırmalar ve Deprem Master Planı önemli kazanımlar olsa da iktidarın kendi onayladığı planlara uymaması/uygulamaması bu plana ne kadar uyulacağı konusunda haklı şüphelere neden olmaktadır. Deprem söyleminin arkasına sığınarak son dönemde yapılan öneriler göstermektedir ki, çözüm üretmek konusunda çaresiz kalan yöneticiler bu kez de sorunun kaynağını, topluma çözüm olarak yutturmaya çalışmaktadır. Popülist politikalar sonucu ortaya çıkan imar aflarıyla, kentsel hizmet ve donatı alanlarından, kamusal kullanımlardan yoksun, yüksek yoğunluklu yapılaşma, ranta dayalı kentleşme sürecinin ortaya çıkardığı mevcut yapısal sorunlar çözüm beklemektedir. Oysa seçim öncesi yeni imar aflarını gündeme getirecek kadar ileri giden iktidarın ortaya koyduğu Fikirtepe modeli geçmiş hataların tekrarı olacak ve İstanbul kentinin mevcut sorunlarını büyütmekten öteye gitmeyecektir. Yaşanan acı deneyimler depremin basit bir yönetmelik değişikliğiyle çözülemeyecek bir sorun olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Geçmişte de deprem yönetmeliğinin var olduğu unutulmamalıdır. Bugüne baktığımızda yerel yönetimlerin bu denetimi ne oranda gerçekleştirebileceğine dair şüphelerimizi haklı çıkaracak çok sayıda uygulamayla karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. İlk akla gelen İstanbul un göbeğinde, İstiklal Caddesi üzerine yapılan Demirören alışveriş merkezidir. İmara aykırı kaçak katlarıyla gündeme gelen yapıya onay veren kurul üyeleri hakkında bakanlık soruşturma başlatırken, binayı birçok yönden denetlemesi gereken yerel yönetimlerin bu soruşturmanın dışında kalması anlaşılamamıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere rant artışlarıyla yeniden yapılması planlanan binaların deprem yönetmeliğine ne kadar uyacağı şüphelidir. Değişmesi gereken öncelikle kentleri bir rant aracı olarak gören zihniyetin kendisidir. Toplum İçin Şehircilik, muhalif kesimlerin susturulmaya çalışıldığı baskıcı dönemde toplumsal sorumluluğu gereği bu hayati konuda sessiz kalmamıştır, bundan sonra da haklı mücadelesine boyun eğmeden devam edecektir. Toplum İçin Şehircilik 1

5 İÇİNDEKİLER Giriş Fikirtepe: Konumu ve Genel Özellikleri? Bir Öncelik Olarak Neden Fikirtepe? İstanbul Çevre Düzeni Planı nda Fikirtepe ve Deprem Deprem Master Planında Fikirtepe Fikirtepe Uygulama İmar Planı Sonuç 2

6 GİRİŞ Dünya metropolü olma iddiasında, küresel pastadan pay almak için taşıyla toprağıyla satışa konu olan İstanbul, son yıllarda yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerde gördüğü hasarlarla adeta sınıfta kaldı. Dereler ve su havzaları yapılaşmaya devam ederken büyük depremin ardından geçen 12 yılda can kayıplarını önleyecek önlemler alınmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yaptırdığı araştırma ve tespitler sonucu hazırlanan Deprem Master Planı tozlu raflarda yerini alırken, yapılan uygulamaların bu plana ve diğer deprem araştırmalarına ne kadar uyduğu tartışma konusu. Fikirtepe de başlayan ve İstanbul a model olması öngörülen kentsel dönüşüm projesinin farklı uzmanlık alanları içerisinde farklı boyutlarıyla ele alınması gerektiği ortadadır. Bu çalışmada projenin planlama süreci, mevcut planlarla uyumluluğu ele alınırken deprem söyleminin arkasında yapılan çalışmaların deprem gerçeğiyle ne kadar uyuştuğu irdelenecektir. Yapılan değerlendirmeler büyük oranda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt içi ve yurt dışında deprem ve ilişkili diğer konularda uzmanlara hazırlatılan araştırma raporları ve planlardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Büyükşehir Belediyesi nin hazırladığı Fikirtepe Projesi yine Büyükşehir Belediyesi nin kendi raporları ve çalışmaları bünyesinde ele alınmıştır. Dolayısıyla raporda ifade edilen argümanların büyük bir bölümü aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nde onaylanan araştırma ve planlarda mevcuttur.

7 FİKİRTEPE NİN K ONUMU İstanbul un önemli merkezlerinden birisi olan Kadıköy ilçesinde yer alan Proje alanı, Fikirtepe, Merdivenköy, Dumlupınar ve Eğitim Mahallelerini kısmen kapsayan 131 ha büyüklüğünde bir alana yayılıyor. Boğaziçi Köprüsü ile D-100 Karayolunun kesişim noktasında yer alan bölge, E- 80 karayolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nün bağlandığı Göztepe kavşağına ulaşımı bakımından kritik bir alanda yer alıyor. Proje alanının güneyinde ise Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor. Harita 1: Fikirtepe Proje Alanının Konumu Fikirtepe, çarpık kentleşme ve plansız gelişmeden nasibini almış benzeri çok sayıda alan gibi yüksek nüfus yoğunluğu, kentsel hizmetlerden yoksun, altyapısı eksik, bina kalitesi düşük, sorunlu bir alan haline gelmiştir. Bir önceki onaylı imar planın çok kısa süre yürürlükte kaldığı Fikirtepe de, bu süre zarfında ruhsat alabilmiş bina var. Geri kalan binalar ise ruhsatsız. Öte yandan Fikirtepe bu özellikleriyle İstanbul un ruhsatsız yapılaşan diğer semtlerinden farklı değil. Kadıköy bölgesi için 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin onayladığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında söz konusu alan Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş ve alana ilişkin kararlar tamamen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına bırakılmıştır. Aradan geçen 6 yılda ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 4

8 yapılmayarak, bölge adeta kaderine terk edilmiştir. Fikirtepe nin Özel Proje Alanı olarak tanımlanması ilçe belediyesinin talebiyle değil Büyükşehir Belediyesi nin insiyatifiyle gerçekleşirken, bu durum 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapması gereken ilçe belediyesinin de elini kolunu bağlamıştır. Sonuç olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da Büyükşehir Belediyesi nce hazırlanmıştır. Bu duruma dayanak olarak ilçe belediyesinin yasal süre içerisinde plan yapmamasının gösterilmesi ise ilginçtir. CHP li Kadıköy Belediyesi nin bu gerekçeye sessiz kalması ve bütün olarak proje sürecini desteklemesi de dikkatleri çeken bir diğer noktadır. Uygulama İmar Planı da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nde AKP ve CHP li meclis üyelerinin oybirliğiyle onaylanmıştır. B İR ÖNCELİK OLARAK NEDEN FİKİRTEPE? Deprem riskine yönelik çalışmalarda belirli analizler sonucunda önceliklerin belirlenmesi ve programın oluşturulmasını beklemek, mevcut iktidarın uygulamalarını dikkate aldığımızda fazla iyimser bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak İstanbul un öncelikli deprem alanlarının ve Fikirtepe nin bu alanlar içindeki yerinin ele alınması Neden Fikirtepe? sorusunu yanıtlamak açısından önemlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) firmasının hazırlattığı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme / Azaltma Temel Planı Çalışması raporuna göre İstanbul da Fikirtepe den daha acil durumda olan mahalleler var. JICA nın raporunda ortaya konan Bina Hasar Görebilirlik Analizine göre Hasar Görebilir Binalar, Felaket Hasarlı, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı olarak sınıflandırılmış. Bu sınıflandırmaya göre Kadıköy mahalleleri içerisinde Felaket Hasarlı mahalle bulunmazken bir Ağır Hasarlı mahallenin bulunduğu, bunun da ilçede yer alan binaların %4 ü oranında olduğu görülüyor. Orta Hasarlı 25 mahallenin bulunduğu Kadıköy de orta hasarlı binaların oranı %89, toplam hasar görebilir bina oranının %93 olduğu sonucunu çıkıyor. Oldukça yüksek bir oran söz konusu; ancak bu oran Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Fatih te %100. Üstelik Kadıköy dekinin aksine Felaket Hasarlı ve Ağır Hasarlı oranı oldukça yüksek. Çalışmanın yapıldığı dönemde, bugün ayrı bir ilçe olan Ataşehir in de Kadıköy içerisinde değerlendirildiğinin gözden kaçırılmaması gerekiyor.

9 İlçe Felaket Hasarlı Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Hasar Görebilir(Toplam) Mahalle %(Bina) Mahalle %(Bina) Mahalle %(Bina) Mahalle %(Bina) Kadıköy Fatih Zeytinburnu Bakırköy Bahçelievler Güngören Tablo 1:Kadıköy ün bina hasar durumunun farklı ilçelerle karşılaştırılması Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EMI (Earthquake and Megacities Inıtiative, ABD), CEDIM (Center for Disaster Menagement and Risk Reduction Technologies, Kalsruhe Üniversitesi) ve Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ortaklığıyla yapılan İstanbul Afet Risk Gösterge Sistemi Projesi sonuçlarına göre ilçe bazında yapılan Sosyal Hasar Görebilirlik Sıralamasında Kadıköy son sırada yer alan Üsküdar ın bir sıra üzerinde, sondan ikinci sırada bulunuyor. Aynı projenin Fiziksel Risk Sıralamasında ise Kadıköy, Küçükçekmece, Bahçelievler, Fatih, Bakırköy, Bağcılar ve Avcılar İlçelerinin ardından 7. Sırada bulunuyor 1. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim üyeleri Seda Kundak ve Handan Tükoğlu nun farklı değişkenleri bir arada değerlendirerek hazırladıkları İstanbul da Deprem Riski Analizi isimli çalışmalarına göre hasar görebilirlik düzeyi en yüksek 10 Mahalle; Bağcılar-Demirkapı, Bağcılar Fatih, Ümraniye-Kazım Karabekir, Esenler Oruçreis, Küçükçekmece-Halkalı Merkez, Küçükçekmece İnönü, Güngören Güneştepe, Bahçelievler Zafer, Pendik-Kavakpınar ve Bağcılar Kirazlı Fevzi Çakmak olduğu görülüyor. Aynı çalışmada farklı kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde de Fikirtepe riskli mahalleler arasında yer almazken sonuç bölümünde, Avrupa yakasında Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler ve Zeytinburnu; Asya yakasında ise Ümraniye, Pendik, Maltepe ve Kartal ilçelerinin mahalleleri, kentin diğer mahallelerine göre daha yüksek risk değerlerine sahiptir 2 tespiti yapılıyor. 1 TR/SubSites/IstanbulVeDeprem/Calismalarimiz/Pages/Risk%20Analiz%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmala r%c4%b1.aspx 2 Kundak, Seda -Türkoğlu, Handan, itüdergisi, cilt:6 sayı:2, Eylül

10 Deprem ve planlı kentleşme nâraları arasında Fikirtepe nin izini planlarda aramaya devam ediyoruz. Bu amaçla önce 2009 yılında Büyükşehir Belediyesi nin onayladığı ve İstanbul un anayasası olduğu söylenen plana bakalım 1/ ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE D ÜZENİ P LANINDA FİKİRTEPE VE D EPREM Planı incelediğimizde meskun konut alanında kalan Fikirtepe nin isminin plan raporunda geçtiği ortaya çıkıyor. Raporun 169. sayfasında Çevre Kirliliği bölümünde Isınma motorlu araç kaynaklı hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı yerler arasında Fikirtepe de var. Elbette bu durum deprem dönüşümünde değerlendirilecek kriterlerden birisi olabilir; tabi bu dönüşüm sonucunda bu alandaki araç trafiğinde yaşanacak yoğunluğunun azaltılması koşuluyla. Raporun devamında Fikirtepe Projesinin öngörülerini irdelediğimizde durumun pek de öyle olmadığını sizler de göreceksiniz. Fikirtepe ye ilişkin herhangi bir deprem öngörüsünün yer almadığı İstanbul Çevre Düzeni Planı nı bir de genel olarak depreme ilişkin kararları bakımından incelediğimizde, Fikirtepe projesinde ve onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında olması gerekenlere ilişkin bazı ipuçlarına ulaşabiliyoruz. Çevre Düzeni Planı nın sonuç bölümünde yapılan Sakınım Planı önerisinin 6. Maddesi şöyle demekte: Açık Alan Yetersizlikleri yalnız deprem sonrası acil kullanımlar için değil, kullanımlar arası tampon bölgelerden, tehlikeli kullanımlardan uzaklaşma mesafelerinden yoksunluk gibi açılardan da risk unsurudur. Açık alan düzenlemelerini yüzölçümü standartları ile belirlemek yanında, mekansal süreklilikler sağlanması, kullanım bölgeleri ve ulaşım ve altyapı ana kanalları boyunca düzenlenmeleri için İBB ve belediyeler arasında bir özel ortak çalışma biriminin kurularak İstanbul için genel Açık Alan Ana Uygulama Planı hazırlanması gereği vardır. Sürekliliklerin sağlanmasında, özellikle riskli alanların ve dere yataklarının boşaltılması bu amaçla taşınmaz takas ve imar hakkı aktarım araçlarına işlerlik kazandırılması doğru yönde adımlar oluşturacaktır. 3 İSTANBUL D E PREM MASTER P LANI NDA FİKİRTEPE Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortak çalışması olan ve 2003 yılında tamamlanan İstanbul Deprem Master Planı nda yer alan binaların hasar görebilirliğine ilişkin İstanbul haritasına göre Fikirtepe hasar görebilirlik oranı en yüksek olan kahverengi ve kırmızı alanlarda değil; bu oranın daha az olduğu sarı ve pembe ile gösterilen alanlar içinde yer alıyor. 3 İstanbul Deprem Master Planı, sy: 1298

11 Harita 2:Bina yapısının hasar görebilirliği (Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme / Azaltma Temel Planı Çalışması) 8

12 Kuşkusuz binaların hasar görebilirlik oranı depreme yönelik projelerde öncelik belirleme bakımından tek kriter değil. Yapılan tüm değerlendirmelerin sonucunda İstanbul Deprem Master Planı nda kent, Deprem riski bakımından 3 kademeye ayrılırken, Fikirtepe İkinci Derece Öncelikli Alanlar içerisinde yer alıyor. Belirlenen öncelikli müdahale alanları arasında da Fikirtepe yer almıyor. Harita 3: Öncelikli Müdahale Bölgeleri (Kaynak:İstanbul Deprem Master Planı) Basında yer alan ve İstanbul da deprem riski olan bölgelerin isimlerinin geçtiği haberlere baktığımızda da Kadıköy ve Fikirtepe isimlerine rastlamıyoruz. 17 Ağustos 2010 tarihli Milliyet Gazetesi haberine göre Avcılar, Küçükçekmece, Fatih, Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Adalar, Beyoğlu ve Zeytinburnu deprem riski fazla olan ilçeler. 17 Ağustos 2010 tarihli Radikal Gazetesi haberine göre deprem riskinin büyük olduğu 10 ilçenin 6 sında yapılan bina taramasına göre en riskli ilçe Güngören, ikinci riskli ilçe ise Bahçelievler olarak tespit edilmiş. Tarama yapılan altı ilçe içerisinde Kadıköy bulunmazken, devam eden çalışmada yeni taranacak 4 ilçe arasında da Kadıköy bulunmuyor. Bu ve benzeri çok sayıda haberin hiçbirinde Fikirtepe ve Kadıköy ün adı anılmıyor. Projenin açıklanmasının ardından basında yeralan Piyango onlara vurdu 4 başlıkları ise manidardır. Zira bu başlığın altında deprem öncelikleri değil alanda yaşanan rant artışı vurgulanıyor. Sonuç olarak İstanbul üzerinde Belediye, Üniversiteler ve yabancı firmaların yaptığı çalışmaların hiç birinde Fikirtepe nin olası İstanbul depremi için öncelikli önlem alınması gereken alanlardan birisi olmadığını görüyoruz. Peki, o zaman Fikirtepe neden seçilmiş olabilir? Belli ki, bizlerin bilmediği ve belediye 4 Vatan Gazetesi,

13 yöneticilerinin bizden daha iyi bildiği bir takım nedenler var. Bu kabulle Fikirtepe ye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nde alınan kararları incelediğimizde bazı ipuçlarına da ulaşıyoruz: tarih ve 2623 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı. Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Sn: Abdulkadir Cebecioğlu, İmzalı önerge ile; 2005 yılı Mart ayında tasdik edilen 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez - E.5 (D-100) Otoyolu ara bölgesi Nazım İmar Planı içerisinde yer alan bir bölüm Özel Proje Alanı" olarak gösterilmiştir. Özel proje alanı; Fikirtepe ve Dumlupınar mahallelerinin tamamı ile Eğitim mahallesinin bir kısmını kapsamaktadır. Özel proje alanı olarak tarif edilen bölge, Kadıköy'ün merkezinde fakat yoğun ve çarpık yapılaşmanın bulunduğu bir alandır yılı Mart ayından beri bölgede imarlar doğal olarak tamamen durdurulmuştur. Anılan bölgede, planların tasdik edildiği tarihten beri, yaklaşık 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen henüz planlama çalışması tamamlanıp, İ.B.B. Meclisine sunulamamıştır. Bu durumda, bahsi geçen bölgede çeşitli spekülasyonlara ve rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Bölge halkının beklentisinden ve bu beklentinin uzamasından dolayı doğan boşluktan istifade etmek isteyen bazı çevreler, özellikle yaklaşmakta olan yerel yönetim seçimlerine yönelik siyasi kazanımlar elde etmek, kişisel menfaatler sağlamak ve bu vesile ile özellikle Büyükşehir Belediyesini ve mensubu olduğu partiyi hedef haline getirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır. İktidar partisinin plansızlığa mahkum ederek yarattığı mağduriyet sonucunda alanda hedef haline gelmesi projenin yer seçimi etkenlerinden birisi olduğu anlaşılıyor. Söz konusu siyasi rantın yanı sıra bir başka ve asıl nedenin geçmiş kentsel dönüşüm projelerinden de tanıdığımız /bildiğimiz bu alanın ekonomik rant değeri olduğunu söyleyebiliriz. Başta belirttiğimiz Fikirtepe nin kent içindeki merkezi konumu ve herhangi bir sınırlayıcısı (sit, orman, 2B vb) olmayan, çarpık kentleşme ve deprem gibi nedenlerin aynı anda öne sürülerek kentsel dönüşümün meşrulaştırılabileceği ender alanlardan. Onaylanan uygulama imar planı da bu anlamdaki görüşlerimizi doğruluyor. Uygulama imar planını irdelediğimiz bölümde bu konuya yeniden dönmek üzere, depreme yönelik bir projenin veya planın içermesi gereken bir takım temel nitelikleri yine İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) ve diğer bilimsel çalışmalardan elde ettiğimiz bulgularla ortaya koymaya çalışalım: DEPREM DÖNÜŞÜMÜ İÇİN HAZIRLANDIĞI SÖYLENEN PROJEDE DEPREM GERÇEĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU MU? Bu soru, deprem konusunun iktidar tarafından ciddiyetle ele alındığına dair hiçbir ibare bulamadığımız araştırmamızda hayati bir soru haline geliyor. Projeyi bu soru üzerinden değerlendirebilmek için önce deprem için ne tür önlemlerin alınması gerektiği ve planlamanın rolünün ne olması gerektiğine dair bilgileri yine Büyükşehir Belediyesi nin kaynaklarından yararlanarak sıralayalım: 10

14 İDMP nin Afetin etkilerinin fiziksel planlamalarla azaltılması başlığı altında şu öneriler getiriliyor: Afetin azaltılması konusunda fiziksel planlamaların sorumluluğu, Potansiyel riski azaltmak, Afete neden olan olayların sonuçlarını hafifletmek, Zincirleme afet olaylarının gelişimini önlemek, Afetlerin etkilerini sınırlamak, Kurtarma işlemlerini kolaylaştırmak, Acil yardım aşamasında genel yaşama düzenini örgütlemek, Rehabilitasyon ve yeniden yapım eylemlerini kolaylaştırmak şeklinde özetlenebilir. 5 Afetin Etkilerinin Azaltılabilmesi İçin İmar Uygulama Planlarında Veya Eylem Planlarında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar 1. İmar planlarının hazırlanması aşamasında, mikro bölgelendirme haritalarının kullanılması ile zemin ve yapı etkileşimindeki özellikler incelenerek, bu doğrultuda hasarı azaltıcı kat adetleri belirlenmelidir. 2. Büyük yapılar, bağımsız olarak planlanmalıdır. 3. Rüzgar ve sel gibi doğal afetlerin, doğal ve hızlı akışını engelleyecek birimleri yapmaktan kaçınılmalı, su ve rüzgarın bu tür engellerle, tahrip gücünün toplanmasına meydan vermeyecek planlama kararları getirilmelidir. 4. Deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde uygulanacak imar planlarında kullanılmak üzere özel standart ve normlar, geçmiş depremlerden elde edilen deneyimler ışığında geliştirilmelidir. Bu standartlar: a. Nüfus yoğunluklarını, b. Nüfusun imar planında dengeli dağılışını, c. Gelişmeye ve gereksinimlerin karşılanmasını, d. Tahliyenin kolayca yapılabilmesi için özel yol standartlarını, e. Yangın önlemlerini sağlayacak nitelikte olmalıdır. 5. Ülkemizdeki hasar analizleri dikkate alındığında, geçici barınmaların karşılanabilmesi için kişi başına minimum 7 m2 alan gerektiği ortaya çıkmaktadır. 6. Binaların yolu kapatmaması ve arka bahçelerin afet sonrası kullanılabilmesi için arka bahçe mesafelerinin yönetmeliklerde minimum bina yüksekliği kadar bırakılması, yine ön cephelerde 5 İstanbul Deprem Master Planı, sy : 348

15 yolların tıkanmaması için iki bina arasındaki mesafenin iki bina yüksekliği kadar olması tercih edilmelidir. 7. Sert zeminlerde yüksek katlı binalar önerilebilirken, yumuşak zeminlerde bundan kaçınmalı az katlı bina önerileri tercih edilmelidir. Bir başka deyişle arazi kullanım planlarında sert zeminlerde göreceli olarak yüksek, yumuşak zeminlerde ise düşük yoğunluklar getirilmelidir. Önlem alınarak yapı yapılabilecek alanlar, tercihen yeşil alan olarak bırakılmalı, bu alanlarda yeri olan mülk sahiplerin hakları arazi düzenleme araçları ile çözümlenerek, bu alanların yapılaşma baskısı altında tutulması önlenmelidir. 6 Bu öneriler çerçevesinde, afetin etkilerini azaltmak, kurtarma işlemlerini kolaylaştırmak gibi temel önlemler doğrultusunda, nüfus yoğunluğu 300 kişi/ha ın üzerinde mahallelerde nüfusun desantralize edilmesi gerektiği belirtilirken; 300 kişi/ha ın altında nüfus yoğunluğuna sahip mahallelerin nüfus emebileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki haritalardan da anlaşılacağı üzere Fikirtepe nüfus yoğunluğu 300 ki/ha aşan ve desantralizasyonu gereken mahalleler içerisinde yer almaktadır. Harita 4:Desantralizasyon Gereken Mahalleler (Kaynak: İstanbul Deprem Master Planı) 6 İDMP, sy:

16 Harita 6:Emme Potansiyeli Olan Mahalleler (Kaynak: İstanbul Deprem Master Planı) Harita 5: Mahallelere göre Nüfus Yoğunluğu (Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme / Azaltma Temel Planı Çalışması )

17 İDMP de yasadışı oluşmuş-islah İmar Planlı alanlar içerisinde tanımlanan Fikirtepe de, taban kullanımının yoğun olduğu belirtilirken; 3. Boyutta yaşanacak yükselmenin tabandaki bu yoğunluk ve doku üzerinden gerçekleşmesi durumunun riskin artmasına neden olacağı yönünde önemli bir değerlendirme yapılıyor. Ayrıca aşırı arazi/bina kullanım durumunun azaltılması (özelliklede, yüksek taban alanı katsayısı TAKS, tahliye güvenliği açısından negatif bir etmendir) gerekmektedir tespiti 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nın da dikkate alınması gereken önemli verilerden biri olarak ortaya çıkıyor. Japon JICA firmasının hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması nın depremi azaltmaya yönelik tedbirler başlıklı bölümünde kısa vadeli (öncelikli) tedbirlerin başında ise hastanelerin güçlendirilmesi maddesi yer almaktadır. Oysa aradan geçen zamanda İstanbul daki devlet hastanelerinin hiçbirinde güçlendirme çalışması yapılmamıştır. Bu bile iktidarın deprem söyleminin içinin aslında ne kadar boş olduğunun açık kanıtıdır. Yukarıda adı geçen çalışmaların büyük bir kısmını İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya yaptırılan çalışmalar oluşturuyor; ancak görünüş o ki bu çalışmalar Fikirtepe projesinin arka planında yer almamış. Bu durumun arkasını doldurduğu söylem ise toplumdaki deprem hassasiyetinin önleyici tedbirlerle giderilmesi yerine bu hassasiyetin rant projelerini meşrulaştırmak için kullanıldığı yönündeki söylemdir. Yani halkın deprem konusundaki hassasiyeti suiistimal edilmektedir. Fikirtepe özelinde, iktidarın deprem söylemine yönelik değerlendirmeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Üzerinden yapabileceğiz. 1/1000 ÖLÇEKLİ FİKİRTEPE UYGULAMA İMAR P LANINDA D EPREM İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin İstanbul geneli için planladığı kentsel dönüşüm modelinin pilot uygulaması olduğu belirtilen Fikirtepe projesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlandı. Büyükşehir Belediye Meclisinden CHP li ve AKP li üyelerin oybirliğiyle geçen plan endişeleri haklı çıkaracak kararlar içeriyor. Kadıköy genelinde yaygın olan 2.07 Emsal değeri bu planla birlikte görünüşte devam ediyor ancak plan uygulama hükümlerinde tanımlanan şartlara göre bu emsalin iki katı yapılaşma yapılabiliyor. Dönüşüm başvuruları, 200 m 2 lik tek parseller halinde yapıldığında %10 luk ilave emsal artışı verilen planda; ada bazında yapılan başvurulara ise %100 oranında ilave imar hakkı tanınıyor. Ada bazında yapılacak başvuruların teşvik edildiği planda küçük ölçekli yapsatçı müteahhitler yerini büyük ölçekli yapsatçılara bırakırken, yaşanacak yapılaşma yeni sorunları da beraberinde getirecek. Planla birlikte alana ne kadar yeni nüfus geleceği bile belirsizken, şayet ada bazında dönüşüm planlama alanının tamamında gerçekleşirse mevcut nüfus iki katına çıkacak. 14

18 Dikkat çeken plan kararlarından bir diğeri de donatı ve hizmet alanlarına ilişkin tanımlarda öne çıkıyor m 2 nin altında yapılacak başvurularda donatılar için alan ayrılması talep edilmezken, %100 olan en yüksek ilave imar hakkına sahip ada bazındaki dönüşümlerde ise sadece %20 oranında yeşil alan, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik donatı alanları ayrılması talep ediliyor. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin planı onayladığı tarih ve 119 sayılı kararında, Planlama alanında yapılaşma yoğunlukları neticesinde kentsel sosyal donatı alanlarının çok yetersiz oluşu karşısında sağlıksız yapılaşmış konut alanlarının yeni donatılarla desteklenmesi, yoğunluk ve yapılaşmanın zemin yapısına ve şehircilik kriterlerine uygun hale getirilmesi ve konut yaşam alanları için olumsuzluk oluşturan küçük sanayi alanının fonksiyonel dönüşümünün sağlanması hedeflenmiştir deniyor. Meclis kararında Fikirtepe deki donatı ve hizmet alanların yetersizliği açık açık vurgulanırken, nüfusun iki katına çıkması söz konusu olan alanda talep edilen donatı alanı miktarı ise komik miktarlarda kalıyor. Planda ayrılan donatı alanları ise Meclis kararında belirtilen hedefle açık bir biçimde çelişiyor. Plan raporunda mevcut durum ve planda öngörülen alan kullanımlarını kıyasladığımızda kentsel, sosyal donatı alanları oranın %23.55, planla önerilenin ise %24.9 olduğu görülüyor. Yine mevcut durumda konut alanları mevcut durumda %49.3 iken planda bu oran %60.9 a yükseliyor. Konut alanları hem yatay hem dikey olarak genişliyor. Dolayısıyla nüfusun iki katına çıkması ihtimalinin aslında iyimser bir ihtimal olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Mevcut nüfusa hizmet edecek donatı alanlarının eksikliğinden dem vurulurken nüfusun iki katına çıkması olasılığının yüksek olduğu alanda donatı alanlarının oranının sadece %1.35 lik bir artış yaşaması ne anlama geliyor? Yoksa birileri bizi aptal yerine mi koymaya çalışıyor? Peki, inşaat emsalinin bu kadar yüksek olduğu ve bina yüksekliklerinin serbest bırakıldığı planda, nüfusa hizmet edecek yeni yeşil alanların, eğitim ve sağlık tesisleri vb. donatı ve hizmet alanları neden tanımlanmadı? Yeni kamusal alanlar neden oluşturulmadı? Sorularımızın cevabını plan paftalarında buluyoruz: Planlama alanı içerisinde büyük oranda (%14.2) Ticaret+Hizmet, Ticaret+Konut ve Ticaret+Hizmet+ Konut Alanı lejantında alan tanımladığı görülüyor. Peki, ne demek Ticaret+Hizmet+Konut Alanı? Kısaca, rezidanslara planlama dilinde uydurulan kılıfın adı olarak tanımlayabiliriz. Park alanlarına yer bulamayan Büyükşehir Belediyesi anlaşılan rezidanslar için yer bulmakta zorluk yaşamamış. Peki, bu proje televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden planlı kentleşme diye allanıp pullanan proje değil mi? Fakat biz biliyoruz ki planlı kentleşme tek meşrulaştırma aracı değildi. Yıllardır deprem diye diye başımızın etini yerken hiçbir önlem almayan kent yöneticileri nerde bir kentsel dönüşüm projesi gündeme gelse depremi hatırlar oldu. Peki, planda depreme yönelik herhangi bir tedbir veya önleme ait bir ipucu var mı? Hemen söyleyelim, bu planda depremin sadece adı var! Hatta İstanbul için hazırlanan Deprem Master Planı kararları ve diğer deprem çalışmalarında elde edilen sonuçları, 1/1000 ölçekli

19 Fikirtepe Uygulama İmar Planı Kararlarıyla karşılaştırdığımızda depreme yönelik bir imar planında olması gerekenlerin tam tersi yönünde kararlar alındığını görüyoruz. Tamamı 166 sayfadan oluşan plan raporunu irdelediğimizde 14 sayfası web sayfalarından kopyalayapıştır usulüyle tarihsel gelişime ayrılmış raporun depremsellik bölümünün 2 paragraf ve yarım sayfadan oluştuğunu görüyoruz. Raporun büyük bir bölümünü ise Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından önerilen 3 alternatifin hangisinin müteahhitlere ne kadar kar getireceği yönünde yapılan hesaplamalar oluşturuyor. Bu üç alternatiften en kârlı olanın seçildiğini tahmin etmek gibi bir hataya düştüğümüzü itiraf etmeliyiz. Planda ortaya çıkan öneriye baktığımızda bu üç öneriyle ilgisi olmayan bir dördüncü ve daha en karlı önerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Plan sonucunda oluşan yapılaşmayla elde edilecek kârın diğer 3 alternatiften ne kadar fazla olduğunu ise söyleyemiyoruz; nedense uygulanmayacak olan 3 alternatif için yapılan bu hesaplama, uygulanmasına karar verilen yeni alternatiften esirgenmiş. 1/1000 ÖLÇEKLİ FİKİRTEPE UYGULAMA İMAR PLANI NEDEN BİR DEPREM DÖNÜŞÜM PLANI DEĞİLDİR? 1- Planlama alanı nüfus yoğunluğu desantralize edilmesi gerekirken plan kararlarıyla yoğunluğun 2 katına çıkmasının önü açılmıştır. 2- Planlama alanının donatı yoksunluğu 1/1000 ölçekli plan raporunda dahi kabul edilmiş olmasına rağmen plan kararlarında hiçbir yeni donatı alanı tanımlanmamıştır. Dönüşümün parsel ölçeğinde yaşanması durumunda, yeni bir donatı alanı olmadan nüfus ve dolayısıyla yoğunluk artışı mümkün kılınmıştır. 3- Alüvyonlu (yumuşak zeminli) alanlarda bina kat sayısının düşük tutulması gerekliliği depreme yönelik bütün çalışmaların ortak vurgusudur. Fikirtepe için hazırlanan planda ise kat yüksekliği serbest bırakılmıştır. Tamamına yakını alüvyonlu zemine sahip olan 4- Deprem anında en çok ihtiyaç duyulacak ve barınma ihtiyacını karşılayacak olan açık alanlar planlama alanında tanımlanmadığı gibi mevcut açık alanlarda yapılaşmaya açılmıştır. Zira Deprem Master Planında bu alan büyüklüğü kişi başına 7 m 2 olarak belirlenmiş; ancak bu plan çalışmasında bu oran dikkate alınmamıştır. 5- Deprem anında ulaşım güvenliğini sağlayacak yol genişliklerinin ve acil durum güzergâhlarının belirlenmesine yönelik planda hiçbir karar alınmamış bu anlamda bir düzenleme yapılmamıştır. 6- Planlarda tüm hesaplar kimin ne kadar kâr edeceği üzerinedir. Depremde alınacak tedbirler ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hiçbir tedbir ve düzenleme planda yer almamaktadır. 16

20 FİKİRTEPE DE NELER OLUYOR? Projenin açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Fikirtepe de halkı bilgilendirme bürosu açtı. Anlaşılan, ortada bir tane proje olmasına rağmen iki belediyenin açıkladığı iki farklı proje var. Öyle ya, başka türlü nasıl açıklanabilir iki ayrı irtibat bürosunun açılması? Tabii yukarıda açıkladığımız Meclis Kararını hatırlayacak olursak projenin siyasi rant boyutunun bu durumun anlaşılmasında önemli bir katkısı olduğunu inkar edemeyiz. Projenin açıklanmasının ardından mahallede yaşanan bir başka gelişme büyük inşaat firmalarının açtığı bürolar olmuş. Ağaoğlu, Selimoğlu, Ekşioğlu vb. mevcut çarpık kentleşmeden, dayanıksız bina niteliğinden hiçbir sorumluluğu olmayan(!), deniz kumunu eleyip inşaat yapımında kullanmayan(!) inşat firmaları alandaki yerini almış, vatandaşlarla pazarlığa başlamış durumda.

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ

DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ DÜNYANIN YENİ ÇEKİM MERKEZİ 2010 Avrupa Kültür Başkenti 2011 Dünya Kongre Turizmi Birinciliği 2012 Avrupa Spor Başkenti Avrupa nın gayrimenkul yıldızı 2020 Olimpiyatlarının en büyük adayı DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 03.01.2011 Sayı: 2011/004 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce 08.11.2010 onaylanarak 03.12.2010

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması

Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması Belediyeler ve Afet Eğitimleri: Kadıköy Belediyesi Uygulaması O.D.T.Ü 12 Ocak 2007 9.Yuvarlak Masa Toplantısı afet@kadikoy-bld.gov.tr 2006-2007 Dünya Afet Zararlarını Azaltma Kampanyası: Risk Azaltma Okullarda

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 1 PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK İLAN- ASKI KESİN KARAR UYGULAMA 2 1 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik hükümleri

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

Kısım 10. Hasargörebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler

Kısım 10. Hasargörebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler Kısım 10. Hasargörebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak Önlemler Sonuç Raporu Ana Rapor Kısım 10. Hasar Görebilir Kentsel Yapı ve Binaların Güçlendirilmesine Yönelik Alınacak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü i? 5».I *# ' T ' EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3^,0%- / b ' l ' o ' i Konu: Finike Yeni

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM

YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM GİRİŞ Başbakan çılgın(rant) projelerini açıklarken, artık alıştığımız biçimde Deprem tehlikesini öne sürüyor. Öyle ki İstanbul un yönetim biçimini Deprem Korkusu olarak adlandırabiliriz.

Detaylı

Raporun bu bölümünde ise güzergâh açıklandıktan sonra meydana gelen bir takım değişikliklere dikkat çekmekle yetineceğiz.

Raporun bu bölümünde ise güzergâh açıklandıktan sonra meydana gelen bir takım değişikliklere dikkat çekmekle yetineceğiz. İSTANBUL KÖPRÜYE GETİRİLİYOR Yıllar önce 1. ve 2. Köprüye Karşı çıkanlar haklıydılar. 3. Köprüye karşı çıkanların haklılığı da güzergâh açıklandıktan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Kuşkusuz köprü güzergâhı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-a Konu: Aksu Barbaros Mahallesi Eyilik Mevkii NİP değ. 0^/09/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Haziran 2013 GİRİŞ Resmi kayıtlara göre 17 bin 118 kişinin öldüğü 1999 daki büyük Marmara depreminde sadece bir kişinin depremin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi SUNUM PLANI Mücavir alan kavramı Mücavir alan teklifleri hazırlanırken izlenecek yol

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA 23.02.2011/11832 DAVACI : Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

Detaylı

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 KONUSU: 3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN ANKARA DA ULAŞIMIN GELECEĞİ KARANLIK! Bu raporda kullanılan tüm bilimsel veriler ve görsel materyaller TMMOB DR. SAVAŞ Şehir ZAFER Plancıları ŞAHİN Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan Ankarada Uygulanan

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 5 - - ' «% T ' EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Manavgat 154 ada 1 parsel UİP değ.

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

DOĞAL AFETLER VE BURSA

DOĞAL AFETLER VE BURSA DOĞAL AFETLER VE BURSA DOĞAL AFETLER 1. Jeolojik Kökenliler Bunlar doğrudan doğruya kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan doğal afetlerdir. Deprem Heyelan Yanardağ Patlamaları Tsunami

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 08/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 08/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 08/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ: 451 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 07.08.2015 DÖNEM NO : 9 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 07.08.2015 Cuma günü

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA (jj \ % \ ı c - i ;!\ ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' N*' / İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02oış Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.7.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 19.12.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Misyon; Belediye kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevler çerçevesinde, katılımcı planlama esaslarına uygun gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER...

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN 1. KONU Ülkemizin olası bir deprem beklentisinin yaratacağı tahribat, inşaat sektörünün yapısı ve özellikle

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı