EK 19. BİLİMSEL YAYINLAR VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM MİMARLIK FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 19. BİLİMSEL YAYINLAR VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM MİMARLIK FAKÜLTESİ"

Transkript

1 EK 19. BİLİMSEL YAYINLAR VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM Uluslararası Yayınlar 2006 MİMARLIK FAKÜLTESİ Böke Hasan, Sedat Akkurt, Başak İpekoğlu, Elif Uğurlu. Characteristics of brick used as aggregate in historic brick-lime mortars and plasters. Cement and Concrete Research 36: 6 (2006): (SCI) Doğan S.Z., D. Arditi, H.M. Günaydın. Determining attribute weights in a CBR model for early cost prediction of structural systems. Journal of Constructıon Engıneerıng and Management-ASCE (2006): (SCI) İpekoğlu, Başak. An Architectural Evaluation Method for Conservation of Traditional Dwellings. Building and Environment 41: 3 (2006): (SCI) Nuhoğlu Y., E. Oğuz, H. Uslu, A. Özbek, B. İpekoglu, I. Ocak, I. Hasenekoğlu. The accelerating effects of the microorganisms on biodeterioration of stone monuments under air pollution and continental-cold climatic conditions in Erzurum, Turkey. Science of the Total Environment 364: 1-3 (2006): (SCI) 2005 Çıkış, Şeniz, Ergül, Emre. Studio II: Disaster Concious. In Urban Design Architects and Disasters. Ankara: Chamber of Architects of Turkey, Dedekorkut, Ayşın. Tampa Bay Water Wars: From Conflict to Collaboration? in Adaptive Governance and Water Conflict: New Institutions for Collaborative Planning. Ed. John T. Scholz and Bruce Stiftel. Washington, DC: Resources for the Future, Dedekorkut, Ayşın. Suwannee River Partnership: Representation Instead of Regulation, in Adaptive Governance and Water Conflict: New Institutions for Collaborative Planning. Ed. John T. Scholz and Bruce Stiftel. Washington, DC: Resources for the Future, Doğan, F., Nersessian, N. How DOORKNOB Gets Its Meaning. Journal of the Learning Sciences 14: 1 (2005): (SCI) İpekoğlu B. Reyhan K. Documentation and Identification of Water Installation Systems in Ottoman Baths Plumbing Systems & Design 4: 3 (2005): Zimring, C., Doğan, F., vd. Facility Performance Evaluation in the Public and Private Sectors. In Assessing Building Performance. Ed. W. F. E. Preiser and J. C. Vischer. Oxford: Elsevier, Böke, Hasan, Sedat Akkurt, Başak İpekoğlu. Investigation of the Pozzolanic Properties of Bricks used in Horasan Mortars and Plasters in Historic Buildings. Key Engineering Materials (2004): (SCI) Böke H., S. Akkurt, S. Özdemir, E.H. Göktürk. Quantification of CaCO3 CaSO H2O CaSO4. 2 H2O Mixtures by FTIR Analysis and Its ANN Model. Materials Letters 58: 5 (2004): (SCI) Çelik, H. Murat. Modeling freight distribution using artificial neural networks. Journal of Transport Geography 12 (2004): Çelik, H. Murat. Forecasting Interregional Commodity Flows with Artificial Neural Networks: An Evaluation. Transportation Planning and Technology 27: 6 (2004):

2 Erkarslan, Önder. Der Film Busreisende Gelesen aus der Perspektive Städtischer Modernisierung, ed., Orhan Esen and Stephan Lanz Self Service City, Berlin: B-Books Taschenbuch, Günaydın H.M., Doğan, S. Z., A neural network approach for early cost estimation of structural systems of buildings. International Journal of Project Management 22 (2004): Yücel Young, Ş. The City and the Minarets. Traditional Dwellings and Settlements Review- Working Paper Series, Abstract, XVI: 1 (2004): 26. Zimring C., F. Dogan, D. Dunne, C. Fuller, K. Kampschroer. The Facility Performance Evaluation Working Group. In Assessing Building Performance. Ed. W. Preiser and J. Vischer. Butterworth Heinemann, Böke, Hasan, Sedat Akkurt. Ettringite Formation in Historic Bath Brick Lime Plasters. Cement and Concrete Research 33: 9 (2003): (SCI) Böke H., Gauri K.Lal. Reducing Marble SO2 Reaction Rate by the Application of Certain Surfactants. Water Air and Soil Pollution 142 (2003): (SCI) Şengel, Deniz. Sources and Context of the Renaissance Historiography Concerning the Origin of Turks. In Historical Image of the Turk in Europe: Fifeenth Century to the Present. Ed. Mustafa Soykut. İstanbul: İsis Yayınları, Çıkış, Şeniz, Emre Ergül, T. Çıkış, Sayar, A. A Proposal for Senior Residence International Idea Contest Böke, H., H. Göktürk, E.N. Caner-Saltık. Effect of Some Surfactants on SO2-Marble Reaction., Materials Letters 57: 4 (2002): Günaydın, H.M., D. Artidi. Cross Impact Analysis of Information Technologiesand Project Management Functions in the Building Design Process. In The Frontiers of Project Management Research, Pennsylvania: PMI, Newton Square, Arditi, D;, H. Murat Günaydın. Perceptions of process quality in building projects. Journal of Management in Engiıneering, 15: 2 (1999): (SCI) 1998 İpekoğlu, Başak. Theoretical and Technical Principles of Stone Conservation in Historic Monuments. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4: 3 (1998): Ulusal Yayınlar 2006 Arkon, Cemal. İngilizc-Türkçe Ansiklopedik Şehir Planlama / Tasarım Sözlüğü. İzmir: META Basım, Böke, Hasan ve Başak İpekoğlu. Kültür Varlıklarımızı Koruyabiliyormuyuz? Cumhuriyet Bilim Teknik 948 (2005): Güçhan Şahin N., A.İ. Ünay, H. Böke, F. Gökçe. Diyarbakır Kent Surları Koruma Sorunları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 22: 1 (2005): Emir, Sedat, Zeynep D. Arsan ve Nilgün Kiper. Karaburun Yarımadası (İzmir) Kırsal Mimarlık Envanteri, 2004 Yılı Çalışmaları: Çullu ve Hisarcık Köyleri. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 4 (2005):

3 Emir, Sedat ve Nilgün Kiper. Karaburun Yarımadası (İzmir) Mezar Taşları Envanteri, 2004 Yılı Çalışmaları: Çullu Köyü Mezar Taşları. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 4 (2005): Ergül, Emre. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 2. Mansiyon, Mimarlık 323 (2005): 47. Erkarslan, Önder ların Türk Sinemasında Kamusal ve Özel Mekanların Cinsiyetçi Sunumu: Özkan ın Bir Kadının Anatomisi nde Kadın/Mekan/Mülkiyet İlişkilerinin Analizi Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi 20 (2005): Erkarslan, Özlem. Türkiye de Kadın Mimarlar ve Cinsiyet Ayrımcı Çevre Sorunu. Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve Şehirciliği 1: Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık içinde. Yay. haz. N.M. Cengizkan. Ankara: Mimarlar Odası Yayını, Yankaya, Uğur, Murat Çelik. İzmir Metrosunun Konut Fiyatları Üzerindeki Etkilerinin Hedonik Fiyat Yöntemi ile Modellenmesi. DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, (2005): Yankaya, Uğur, Tan Yiğitcanlar. Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alanlarının Tasarımında Stratejik Seçim Yaklaşımı. Planlama Dergisi 2 (2005): Yılmaz, Ebru, Seçkin Kutucu, Emre Ergül. Altın Portakal Film Müzesi Projesi 2004 Mimarlar Odası 9. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi, s.156. Yiğitcanlar, Tan, Rabia Bolposta, Uğur Yankaya, Onur Kınacı, Berna Baradan, Birkan Bektaş. Afet Sonrası Geçici Yerleşim Alanlarının Tasarımında Stratejik Seçim Yaklaşımı. Planlama 32 (2005): Avar, Adile. Georges Canguilhem in Epistemolojik Tarih Yaklaşımı: Bilim, İdeoloji, Tarih ve Yaşam Arasındaki Kopuş ve Süreklilikleri Yeniden Düşünmek [Georges Canguilhem s Epistemological History : Re-thinking about the Rapture and Continuities between Science, Ideology, History and Life]. Kültür ve İletişim [Culture and Communication] 7: 2 (2004): Böke, Hasan, Sedat Akkurt, Başak İpekoğlu. Tarihi Yapılarda Kullanılan Horasan Harcı ve Sıvalarının Özellikleri Yapı Dergisi 269 (2004): Duvarcı, Yavuz. "Planlama Mesleğine ve Planlama İlkelerine Etik Açıdan Eleştirel Bir Bakış." Planlama 2 (2004): Duvarcı, Yavuz. "Bir Çözümsüzlük Eseri, Konak-Pier: Yapılanlar, Yapılmayanlar, Yapılması Gerekenler." Yapı Dünyası 96-97(2004): Ergül, Emre, Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz. Antalya Altın Portakal Film Müzesi Mimarlar Odası 8. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, İstanbul: YEM Yayınları, Erkarslan, Önder. In Der Film Busreisende Gelesen aus der Perspektive Städtischer Modernisierung, Ed. Orhan Esen and Stephan Lanz Self Service City, Berlin: B-Books Taschenbuch, Erkarslan, Özlem. XX-XY: Tasarımda Baskın Gen Cinsiyetler Arası Mücadele Alanı Olarak Modern Konut Tasarımı. Mimarist 4 (2004): Hamamcıoğlu-Turan, M. (2004). "Mimari Fotogrametri Alanındaki Çağdaş Gelişimlerin Değerlendirilmesi", Gazi Universitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi: : Kutlu, Gökhan, Deniz Güner. Evrensel Kültürler Forumu, Barcelona. Arredamento Mimarlık, Özdemir, Semahat. "Aynayı Kendimize Tutmak." Planlama (Temmuz 2004): Saygın, Nicel, Nilgün Kiper, Evrim Güçer. Bir Stüdyo Çalışması, IYTE: Alaçatı Tarihi Yerleşim Alanı Koruma Projesi. Planlama 30 (2004): Tarhan, Çiğdem. Planlamada Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Disiplinleri Entegrasyonu: Urla ve Balçova Örnekleri. Planlama 3 (2004):

4 Tunçoku S. S. (2004): Günümüzde Koruma/Restorasyon Çıkmazı Problems of Conservation/Restoration Today, Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası, No: 315, Uğurlu, Elif, Kerem Şerifaki, Mine Turan (2004), "Karaburun, Saip'teki Tarihi Zeytinyağı Değirmenlerinin Tanıtılması", Arredamento Mimarlık 12 (2004): Yılmaz Bayık, A., Jacques Derrida: Mimarlığın Felsefesi yada Felsefenin Arkitektoniği. Mimarlık 315 (2004): Böke, Hasan ve Başak İpekoğlu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü: Malzeme Koruma Laboratuvarının Tanıtılması. Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç, Cevat Erder e Armağan. Yay. haz. N.Şahin Güçhan. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Çizer, Özlem, Mine Hamamcıoğlu-Turan. Seferihisar daki Büyük Hamam: Tanıtım ve Değerlendirme. Arredamento Mimarlık 155 (2003): Çıkış, Şeniz. Güncel Mimarlık ve Marjinallik. Ege Mimarlık 45 (2003): Çelik, H. Murat. Türk Kent Planlama Sisteminin Dünya Planlama Teorisindeki Yeri ve Açmazları. Planlama 3-4 (2003): Erkarslan, Önder. Güneşe Yolculuk Filmi Üzerine Göstergebilimsel İnceleme. Kültür ve İletişim, Ankara Üniversitesi 6: 1 (2003): Gür, Güneş. Magnetik Levitasyonlu Ulaşım Sistemleri. Yapı Dünyası 4 (2003) Gür, Güneş. Otobüs Terminalleri Otopark Gereksinimlerinin Saptanmasında Kestirim Yöntemleri. Yapı Dünyası (2003) İpekoğlu, Başak ve Mine Hamamcıoğlu. "Mithatpaşa Endustri Meslek Lisesi Ana Binasının Yapısal Onarım Sorunları ve Uygulamaların Değerlendirilmesi" Her Dem Yeşil Yapraklı bir Ağaç, Cevat Erder'e Armağan ın içinde. Ed. N. Şahin-Güçhan, Ankara: ODTÜ Yayınları, İpekoğlu, Başak, Özlem Çizer, Kader Reyhan. "İzmir de Tarihi Bir Konak Yahya Paşa Konağı nın Tanıtılması ve Koruma Sorunlarının Değerlendirilmesi." Yapı Dergisi 263 (2003): Kutucu, Seçkin. Sinemada Marjinallik ve Mekan. Ege Mimarlık 45 (2003): Turan Hamamcıoğlu, Mine. Yapısal Bozulmaların Mimari İncelemesi: Dervişağa Medresesi Örneği. Yapı Dergisi 259 (2003) 2002 Candemir, K. Uygar. Kaplamalar ve Giydirme Cephe Sistemleri. Ege Mimarlık 44 (2002): Çıkış, Şeniz, Türkiye de Modern Korumacılık: İlkeler ve Etkiler. Arredemento Mimarlık 12 (2002): Çıkış, Şeniz. Çağdaş Türk Mimarlığında Söylem Eleştiri ve Söylemin Eleştirisi. Arredamento Mimarlık 3 (2002): Durmuş Arsan, Zeynep. Batı Anadolu da Ekomimari Gezisi: Gezi Değerlendirmesi. İzmir Mimarlar Odası Bülteni 10 (2002): Durmuş Arsan, Zeynep. Ekomimarlık Platformu: Ekolojik Bir Yaşamım Mimarisiyle İlgilenenlere Çağrı. Yapı Dergisi 246 (2002): Duvarcı, Yavuz, Güneş Gür, Ömer Selvi. "İzmir'de Ulaşım Kaynaklı Hava Kirliliğinin Azaltılması İçin Ön Tahmin Çalışması." Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 15: 4 (2002): Ergül, Emre. Depreme Duyarlı Yerleşmeler Mimari Fikir Yarışması Eşdeğer Mansiyon. Mimarlık 309 (2003): 33. 4

5 Erkarslan, Önder. Ötekinin Temsili Açısından Salkım Hanım ın Taneleri Filminin Göstergebilimsel Çözümlemesi. Kültür ve İletişim Ankara Üniversitesi 5: 1 (2002): Erkarslan, Özlem. Modern Türkiye nin İnşasında Kadın Mimarlar. Mimarlık ve Kadın Kimliği içinde. İstanbul: Boyut, Eyüce, Özen. Değişen Bina Kabuğu ve Çağdaş Gelişmeler. Ege Mimarlık 44 (2002) Günaydın, H.M., S. Bolposta. Süre, Maliyet ve Kalite Açısından Bina Projeleri. Yapı Dergisi 245 (2002): Günaydın, H.M., S. Bolposta. Proje Yönetimi Uygulamalarının Yapımda Kullanımını Etkileyen Faktörler. Ege Mimarlık 42 (2002): Gür, Güneş ve Yavuz Duvarcı. İzmir de Ulaşım Kaynaklı Hava Kirliliğinin Azaltılması İçin Ön Tahmin Çalışması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 15: 4 (2002): İpekoğlu, Başak ve Mine Hamamcıoğlu. Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Yangın Sonrası Restorasyonu. İzmir: Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Yayını, Muyan, Cem. Sera yapıları: Hapsedilmiş Doğa. Ege Mimarlık 44 (2002): Şengel, Deniz. Ut pictura poesis: Kısa Bir Tarih. Parşömen 2: 4 (2002): Yılmaz, Ebru. Tüketim Peyzajları: Alışveriş Merkezleri. Ege Mimarlık (2002): Çıkış, Şeniz. Mimarlıkta Geçicilik ve Geçici Mimarlık. Domus M. 11 (2001): Duvarcı, Yavuz. "Kentsel Gelişim Yönetimi Konusunda Yenilikçi İki Sınır Yaklaşımı." Planlama 4 (2001): Erkarslan, Özlem. Ağahan Mimarlık Ödülleri Sekizinci Dönemini Tamamlarken. Mimarlık 302 (2001): Erkarslan, Özlem. İsim, Rumuz, Cinsiyet: Yapılaşmış Çevrede Temsiliyet Sorunları. İletişim 10 (2001): Erkarslan, Özlem. Mimarlık Tarihi Serüveninde Türkiye. Mimarlık 298 (2001): Erkarslan, Özlem. Türkiye de Kitsch Mimarlık, Kökenleri ve Farklı Görünümleri Üzerine Bir Deneme. Arredamen to Mimarlık 10 (2001): Eyüce, Ahmet. Şenoğlu Evi. Ege Mimarlık (2001): Eyüce, Ahmet. Bianchi Yönetim Binası. Ege Mimarlık 37 (2001): Eyüce, Özen. Teknoloji ve Mimarlık İlişkisinde Çelik ve Cam Mimarlığı Üzerine. Ege Mimarlık 37 (2001): 6-7. Hamamcıoğlu, Mine Mimar Kemalettin Caddesi Üzerindeki Mekansal Dönüşümlerin Değerlendirilmesi. İzmir Kent Kültürü Dergisi 3 (2001): Hamamcıoğlu, Mine Dönüşüm Baskısı Altındaki Tarihi Kent Parçalarında Mimari Mekan Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi için bir Yöntem Önerisi İzmir deki Mimar Kemalettin Caddesi Örneği, TAÇ Vakfı nın 25 Yıl Anı Kitabı içinde. Ed. Haluk Sezgin, İstanbul: TAÇ Vakfı, İpekoğlu, Başak. Osmanlı Dönemi Köy Yerleşmelerinde Korunması Gerekli Tarihi ve Kültürel Bir Miras: Çamaşırhane. TAÇ Vakfı nın 25 Yılı Anı Kitabı içinde. Ed. Haluk Sezgin, İstanbul: Taç Vakfı,

6 Kutlu, Gökhan. Çağdaş Mimarlıkta Işık Kullanımı: Kavramlar ve Uygulamalar. Ege Mimarlık 39 (2001): Korkmaz, Koray. Kinetik Bir Mimarlığa Doğru. Ege Mimarlık 37 (2001): Korkmaz, Koray. Yapamadığımız ve Yapamayacağımız Mimarlık. XXI Mimarlık Kültür Dergisi (2001): Özcan, Can. Ege den Endüstriyel Tasarım Anlayışlarının Değişmesine Dair Bir Öykü ya da Prensesin Kaderinden Kaçmak. Art Deco 101 (2001) Özdemir, Semahat. "Burası Son Adresim Diyebilmek." İzmir Kent Kültürü Dergisi 3 (2001): Özdemir, Semahat. "Yeniden Düşünmek." Planlama1-2 (2001): Seçkin, Yavuz. Endüstriye Tasarımda, Form-Fonksyon İlişkisine Semiolojik Açıdan Bakış Yöntemleri. Mimarlık (2001) 2000 Arkon, Cemal. İzmir in 5000 Yıllık Kentselleşmesi Üzerine. İzmir in 5000 Yıllık Kentleşme Süreci. İzmir: Ege-Koop ve Ümit Yayıncılık, Çıkış, Şeniz. Ondokuzuncu Yüzyıl İzmir Konutunda Etkileşim ve Dönüşümler. Ege Mimarlık 36 (2000): Ergül, Emre. Klasik Osmanlı nın Yok Kenti: İzmir. İzmir Kent Kültürü 2 (2000): Ergül, Emre. Yerellik Evrensellik Tartışmasında Türk Evi ne Yeniden Bakış. Ege Mimarlık 36 (2000): Eyüce, Özen. Geçmişten Günümüze Konak. Ege Mimarlık 35 (2000): 4-8. Eyüce, Özen. Meydanlar Ege Mimarlık 34 (2000): 11 Eyüce, Özen. Köşe Yapılarda Biçimlenme Özellikleri. Yapı Dergisi 222 (2000): Günaydın, Murat. Mimarlık Mesleğinde Proje Yönetimi. Ege Mimarlık 36 (2000): 8-9. Güner, Deniz. Geçmişle gelecek arasında İki Kent: Amsterdam ve Berlin. XXI Mimarlık Kültür Dergisi 5 (2000): Kutlu, Gökhan. Berlin in Kimlik Arayışında Yeni Bir Meydan: Potsdamer Platz. Ege Mimarlık 34 (2000): Marmasan, Ö. Yerel Yönetimlerde Kaynak Kullanımı ve Verimlilik. Kalkınmada Anahtar Verimlilik 138 (2000): 8. Seçkin, Yavuz. Goethe nin Renk ve Morfolojisine Bir Yaklaşım. Arredemento Mimarlık 2001 (2000) Süer, D., Duruk, K., Kutlu, G.H., Pöğün, Y. Berlin Kimlik Arayışında : Postdamer Platz. Ege Mimarlık 35 (2000): Akyurtlaklı, Sinan, Didem Çaylan, Yüksel Pöğün. Olanaklar. Ege Mimarlık 31 (1999): Erdoğdu, Özlem ve Önder Erkarslan. Fotoğraflardaki Mimari Gerçeklik. Ege Mimarlık 32 (1999): Eyüce, Ahmet. Yapı Tanıtım ve Eleştiri: Endüstri Yapıları. Ege Mimarlık 31 (1999):

7 Eyüce, Özen. Erken Modernizmden Çoğulcu Modernizme İzmir de Konut. Ege Mimarlık 32 (1999): Eyüce, Özen. İzmir de Kültürel Çeşitliliğin Simgesi Olarak Kliseler. Art Dekor (1999): Eyüce, Özen. Türkiye de İlk Demiryolu: İzmir-Aydın Hattı ve Alsancak Garı, İzmir. İzmir Kent Kültürü Sanat Dergisi (1999): Çıkış, Şeniz. Bir Ticaret Şehrinde Sanayi. Ege Mimarlık 31 (1999): Çıkış, Şeniz. Sanayi yapılarında Biçimsel Değişimler. Ege Mimarlık 31 (1999): Kutluca, A. Kıvanç. "Yerel kalkınmada Jeotermal Enerjinin Kullanılması ve Kent Planlaması ile İlişkilendirilmesi." Aydın Ticaret Odası Dergisi 32 (1999): Hamamcıoğlu, Mine. Birgiden Marjinal Bir Kule Örneği, Küpuçuranlar Kulesi-Korunması Üzerine Düşünceler. Mimarlık 286 (1999): Özcan, Can li Yıllar Üzerine Düşünen Bir Kitap ya da The Role of Product Design in Post Industrial Society Okuma Notları. Arredemento Mimarlık (1999). Pöğün, Yüksel. Türkiye elektrik Fabrikası İçin Proje Önerisi. Ege Mimarlık 31 (1999): Eyüce, Özen. Köprüler. İzmir: İYTE Yayınları, Eyüce, Özen. Ahşap Köprüler. Yapı Dergisi Haziran (1998): Hamacıoğlu, Mine. Birgi ve Evleri. MESA ve Yaşam 5 (1998): 2-5. İpekoğlu, Başak, Mine Hamamcıoğlu. İzmir Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Binasının Tanıtımı, Yangın Sonrası Durumu ve Onarım Kararları. Ege Mimarlık 26 (1998): İpekoğlu B., Hamamcıoğlu M., (1998). Yangından Sonra Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Arredamento Dekorasyon, No: 100, Özdemir, Semahat ve diğerleri."kent Toprağında Mülkiyet." İzmir'in Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri, Birinci Cilt: Kentleşme Raporu. İzmir: İzmir Yerel Gündem 21 Yürütme Kurulu Yayını, Arkon, Cemal. Kıyılarımızın Günümüzdeki Görüntüsü. Ege Mimarlık 3 (1997): İpekoğlu, Başak ve Mine Hamamcıoğlu. İzmir in Önemli Simge Yapısı, Teknik Eğitimin Asırlık Kurumu: Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi. Art Decor (1997): Hamacıoğlu, Mine. Laboratuvar Kent Birgi. Ege Mimarlık 18 (1996): Özdemir, Semahat. "The Effects of the Privatization of Public Lands on Izmir." Tran. by M. Tuna Taşan. Planlama, Special Edition 2: An English Collection (1996): Özdemir, Semahat. "Bir Habitat'cının Anımsadıkları." Ege Mimarlık 3 (1996): Saygın, M. Ömür. The Definition of Space in Geographic Information Systems and the Changing Meaning of a Region. Planlama Special Edition 2: An English Collection (1996) 1995 Özdemir, Semahat. "Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesi Sürecinde İzmir'in Payına Düşenler." Planlama 1-2 (1995): Özdemir, Semahat ve Cemal Arkon. "Kentsel Gelişme ve Çevre Sorunları." İzmir'in Çevre Sorunları içinde. İzmir: İzmir Ticaret Odası Yayını,

8 1994 Özdemir, Semahat."Artık Yerel Yönetimler ve Bakanlıklar da Mülkiyetlerindeki Kamu Arazilerini Satma Hazırlığında." Ege Mimarlık 3 (1994): Özdemir, Semahat."Hazine Arazilerinde Rasgele Satışı Onaylanamaz." Ege Mimarlık 2 (1994): Özdemir, Semahat."Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesi Devlet Politikası Haline Gelirken." Kent, Planlama, Politika, Sanat: Tarık Okyay Anısına Yazılar içinde. Yay.Haz. İlhan Tekeli, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Uluslararası Bildiriler 2006 Aktüre, Zeynep. On the Bridging Powers of Geometry in the Study of Ancient Theatre Architecture. In Proceedings of the Bridges Conference: Mathematical Connections in Art, Music, and Science, August 4-9, 2006, Institute of Education London Knowledge Lab, UK. Ed. R. Sarhangi, J. Sharp. London: University of London Institute of Education and London Knowledge Lab Aktüre, Zeynep. On the Bearing of the Memory of Roman Occupation on Modern Interventions in the Ancient Places of Performance in Greece. The Afterlife of Memory: Memoria/Hisotria/Amnesia. July 5-8, University of Leeds, UK. Aktüre, Zeynep. The Reinvention of an Imperial Past: The Rediscovery and Promotion of the Roman Italica under the Spanish Habsburgs. Genoa, Columbus, & The Mediterranean 9h Annual Congress of the Mediterranean Studies Association, May 24-27, Università di Genova, Italy. Aktüre, Zeynep. (in Peer Review). Geographic Distribution and Architectural Characteristics of Ancient Theatres in Modern Spain A Theoretical Approach Based on Fernand Braudel s Three Planes of Historical Time. Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC 16). March 24-25, Cambridge University, UK. Aktüre, Zeynep. A Panorama of the Ancient Theatres in Modern Spain: A Structuralist View Highlighting Processes of Romanization. Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA 10). March 9-11, Başkent University, Ankara. Kazanasmaz, Tuğçe. Design Efficiency in Hospital Architecture. In Proceedings of First International CIB Endorsed METU Graduate Conference, Ankara, Turkey, March Ed. S. Andolsun, A. Temizsoy, and M.Uçar. Ankara: METU Faculty of Architecture, Kompil, Mert and H.Murat Çelik. Analyzing the Retail Structure Change of Izmir-Turkey: Integrative Aspects of Large Scale Retail Developments. 42. IsoCaRP Congress, September 2006, İstanbul, YTÜ. Kompil, Mert and H. Murat Çelik. "Modeling the Spatial Consequences of Retail Structure Change of İzmir-Turkey: A Quasi Empirical Application of Spatial Interaction Model." The International Conference on Regional and Urban Modelling Proceding. Free University of Brussels, 01/02 June Kutluca, A. Kıvanç The İzmir City and Natural Hazard Risks. Enlargement, Southern, Europe and the Mediterranean 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA), in Volos-Greece, 30 August- 3 September, 2006, ERSA procedings, paper number:377. Tarhan, Çiğdem, Ömür Saygın. GIS-Based Risk Assessment for Urban Planning: İzmir Case. 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conferance, Ankara, March 16-18, [In Built Environment and Information Technologies Proceedings Book, pp ] Tarhan, Çiğdem, Ömür Saygın. A GIS-Based Risk Assessment for Urban Planning Studies: İzmir Case. 25th Urban Data Management Soceity 2006, Aalborg, Denmark, May [Proceedings CD, Disaster and Risk Management - Part IV- Chapter 6, p ] 8

9 Tarhan, Çiğdem, Ömür Saygın, Ali Kemal Çınar, Yenal Yetiş ve G.Başaran. A GIS-Based Campus Information System: Izmir Institute of Technology. 46th Congress of the European Regional Science Association-Enlargement Southern Europe and the Mediterranean. Volos-Greek, 30 August-3 September [Proceedings CD ve & Abstract Book, p. 49.] Taşkın, Özlem, Evrim Güçer, Esin İ. Kompil, Işın Can, Bahar Durmaz. Transformation of Urban Public Space in Reinventig Local Identity. 42. IsoCaRP Congress, September 2006, İstanbul, YTÜ. Türk, Ersin. An Evaluation of Industrial Park Policy of Turkey: İzmir as a Case Study. 42. IsoCaRP Congress, September 2006, İstanbul, YTÜ. Yılmaz-Saygın, Nicel. Commodification of Cities: Promoting Izmir (Turkey) as a World City. 42. IsoCaRP Congress, September 2006, İstanbul, YTÜ Arkon, Cemal. İzmir in the Republican Period, Turkish Triangle: İstanbul, Ankara, and İzmir at the Gates of Europe April 22-23, 2005 Harvard University, Graduate School of Design. USA, Dedekorkut, Ayşın, Robert E. Deyle, Gregory L. Thompson, Jeffrey R. Brown, Heather L. Khan. Structural and Institutional Determinants of the Effectiveness of Metropolitan Planning Organizations in Integrating Regional Transportation and Land Use Planning. 46th Annual Conference of Association of Collegiate Schools of Planning, Kansas City, Missouri. 2005, October Dedekorkut, Ayşın. Evaluating Collaboration Success And Identifying Its Determinants: Towards A New Theoretical Framework Association of European Schools of Planning Congress, Vienna, Austria. July 13-17, Deniz, Deniz. Sustainability and Ecological Design. Agrindustrial Design: 1st Product and Service Design Symposium and Exhibition on Agricultural Industries, İzmir, April Erkarslan, Özlem. Domestic Architecture, Family And Gender Relations: An Addendum for the History of Turkish Architecture. UIA 2005 Kongresi, 3-10 Temmuz 2005, İstanbul. Hamamcıoğlu Turan M. Representation of Historical Stratification in a Church Converted into a Mosque In Proceedings of the CIPA Heritage Documentation, XX. International Symposium, 26 September 1 October 2005, Torino, Italy Kutlu, G., Güner, D., Özkut, D. An Interprèteur and Mediator of Helical Continuity of Periferic Modernities in Architecture: Sedad Hakkı Eldem. Euvre Proceedings of the 5th International Conference of maan. Kutluca, A. Kıvanç. "Natural Hazard Risk of İzmir Built-up Zone" (İzmir Yerleşik Alanının Doğal Afet Riskleri) [Architects and Disasters] UIA Summer School 2004 International Union of Architects Chamber of Architects, Section of UIA in Turkey, İzmir Özdemir, Semahat, Adile Avar and others. "Gecekondu (Squatter) Developments in the Metropolitan City of İzmir in Last 20 Years." Architects and Disasters. Edt by E. Komut. İstanbul: International Union of Architects, Section of OIA in Turkey. (2005) Saygın, M.Ömür and Koray Velibeyoğlu. "Spatial Information Systems in Local Government: Implications from Recent Practice. Cupum 2005, Computers in Urban Planning and Urban Management. London, 29 June 1 July, Terim, Belgin. The Future of Earthen Materials in Turkey in the EU Adaptation Period. Kerpiç 2005, İstanbul Uluslararası Konferans Kitabı. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi yayınları Terim, Belgin. The role of the architect in the mass-production building market. (poster abstract.) UIA 2005-Abstracts, İstanbul, p

10 2004 Dedekorkut, Ayşın. What Makes Collaborative Planning Work? An Empirical Analysis of Collaborative Planning for Natural Resources Association of European Schools of Planning Congress. Grenoble, France. July 1-4, Bayık, A., Philosophy of Architecture Architecture of Philosophy Konference, Leeds Üniversitesi, Bradford, İngiltere, 9-11 Temmuz Çizer, Ö., Böke, H., İpekoğlu, B. Characterization of Lime Mortars Used in the Walls and Domes of Some Historic Ottoman Baths. In Tenth International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. Stockholm, Vol. II. Ed. Daniel Kwiatkowski, Runo Löfvendahl. Stockholm: Elanders Gotab, Ergül, E., UD Project for Kadıköy and Film Museum for Antalya, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası Mimarlar Birliği Afetler Çalışma Grubu, 9 Temmuz Ergül, E., ERNU Eartquake Resistant Neighboorhood Unit, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası Mimarlar Birliği Afetler Çalışma Grubu, 12 Temmuz İpekoğlu, Başak and Kader Reyhan. Investigation of Water Installation System in a Group of Ottoman Baths'. CIB W th International Symposium on Water Supply and Drainage for Buildings, September 16-17, 2004, Paris-France. Kutlu, H. G., Brise-Soleil as a Constituent Element of East Mediterranean Modernism Barcelona Universitesi, Mediterranean Studies Association (MSA), Barcelona, İspanya, Mayıs Oğuz, D., Böke, H., Akkurt S., İpekoğlu, B. Microstructural and Pozzolanic Characteristics of Bricks Used in Horasan Mortars of Historic St. Jean Church. In Tenth International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Stockholm 27 June-2 July Vol. II. Ed. Daniel Kwiatkowski, Runo Löfvendahl. Stockholm: Elanders Gotab, Saygın Nicel. Meet Me At The Mall: A Critical Approach to Shopping Centers in İzmir. Ege Üniversitesi 9. Uluslararası Kültür İncelemeleri Sempozyumu. İzmir, 5-7 Mayıs Tarhan, Çiğdem, Yavuz Duvarcı. "GIS Technologies for Urban Transportation Improvement: İzmir Case." II. Traffic and Road Safety International Congrees/Exhibition, TRODSA 2004 Proceedings. Ankara: CMS, Tarhan, Çiğdem. ve V.Tecim. A GIS-based Governship Information System in Turkey. 24th Urban Data Management Soceity Venice-Italy, October 2004 [Proceedings CD, Spatially-enabled E-governance-Part II Chapter 4, s ] 2003 Ağan, Hande, Cemal Arkon. Investigating the Changing Prospects to Manage Urban Regeneration of Inner Urban Lands. 14th International Urban Design Meeting, İstanbul, Akgün, Yenal. Hizmo: History of Izmir Architecture On-Line: An Interactive Database for e- Learning Architectural History. In EIA9-E-Activities and Intelligent Support in Design and Built Environment Conference Proceedings. Paris: Europia Press, Bayık, A., Spaces, Borders and Gaps, Sofya Üniversitesi, Sofya, Bulgaristan, Ekim Bayık, A., The Age of Experiments Poster Sunum, İngiltere, Aberswyth 3-6 Eylül Bell J.S., Böke H. (2003) Comparing the Old and New: Investigating Present Day Traditional Building Materials for Use in the Conservation of the Uch Monument Complex, Pakistan Proceedings of the 9th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architecture, Terra 2003, 29 November 2 December 2003, Yazd Iran, Deputy of Presentation, Iranian Cultural Heritage Organization (ICHO) Cömertler, Seval. Cemeteries in thecontext of thequality of the Urban Life. In International Conference on Quality of Urban Life, Policy versus Practice. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 3-5 December Ed. N. Z. Gülersoy, N. Esin, A. Özsoy. İstanbul: Cenkler Printing Office,

11 Çizer, Özlem., Turan Hamamcıoğlu, M. Visualisation and Evaluation of Structural Characteristics and Problems of a Classical Ottoman Bath. In Proceedings of the 8th International Conference on Structural Studies, Repairs and Maintanenance of Heritage Architecture. Ed. C. A. Brebbia. Southampton, UK: WIT Press, Duvarcı, Yavuz and Güneş Gür. "The Method of Policy Capturing For the Transportation Disadventaged: Simulation Results." WIT, Urban Transport Erkarslan, Özlem. "Sinemada Ortak Kültür Mekanları Olarak Kamusal ve Özel Alanların Kullanımında Cinsiyetçi Tercihler", 2. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 3-5 Eylül Erkarslan, Özlem. Turkish Woman Architects in the late Ottoman and Early Republican era Virginia Tech IAWA, 3 rd Milky Bliznakov Prize Hamamcıoğlu-Turan, M. "Discussion of Two Photogrammetric Techniques combined for Documentation of Defensionskaserne in Minden with reference to Architectural Heritage Conservation." CIPA, UNESCO, Antalya. 30 September - 4 October pp Günaydın, H.M., Doğan, Z., Applications of Artificial Neural Networks and Their Potential Uses for Building Construction Industry. In EIA9-E-Activities and Intelligent Support in Design and Built Environment Conference Proceedings. Paris: Europia Press, Özkut, Deniz, Kıvılcım Duruk. UIA (Union Internationale des Architectes), Alexandria Architectural Education for the New Millennium-Issues, Innovations and Tradition, : An Experiental Re-Construction of a Fragmented Collected Memory in a Modernist City, Izmir, By Means of Architectural Education, Alexandria- Egypt, Çelik, H. Murat and Jean-Michel Guldmann. Spatial Interaction Modeling of Interregional Commodity Flows. 42nd Congress of European Regional Science Association, Dortmund, Germany. August, Demirci Ş., E.N. Caner-Saltık, A. Türkmenoğlu, H. Böke. Technological Properties of Some Medieval Glazed Pottery in Anatolia. Proceedings of the 31st Symposium: Archaeolingua Central European Series 1, Archaeometry 98 Vol.II. April 26 - May Edited by Erzsébet Jerem and Katalin T. Biró. Budapest, Durmuş Arsan, Zeynep. A Critical View to the Concept of Sustainable Architecture in Turkey. In Proceedings of the International Conference on Sustainable Building (SB02), World Congress in Oslo, September Oslo: Proceedings on CD Rom: Article No. 98. Duvarcı, Yavuz."Transportation Simulation Results for the Transportation Disadvantaged: A Case Study in Aydın." XVI AESOP Congress, Volos, Greek, July 10-14, İpekoğlu, B., Çizer, Ö., Reyhan, K. Conservation of Yahya Pasha Konak in Izmir Turkey. In Proceedings of the Jubilee Scientific Conference on the 60th Anniversary of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. Sophia, Vol. 2. Sophia: University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy Publications, Kaya, Nursen. Planning Experiences of İzmir. Analysis of the Plans in Terms of Theory and Implementation. XVI. AESOP Congress, Volos, Greece, July 10-13, Özcan, Can. Reincarnation of Ex-Local Industries: Strategic Positioning of Design in Global Enterprises IYTE. 2nd Conference on Innovative Research in Management European Academy of Management, Stockholm, May 9-11, Özcan, Can. An Evolutionary Approach for Design-Contradictory with History. 3rd International Conference on design History and Design Studies, İstanbul, July 9-12, Özcan, Can. Tasarımda Türklere Özgü bir Akıl Olabilir mi? Endüstriyel Tasarım Kültürüne Katkılarımız. Tasarım-Kültür-Tüketim/ Design Kultur Konsum: Unterschiedliche Erfahrungen der Moderne. Goethe Institut & METU Industrial Design Department, Ankara, April 11-13,

12 Özcan, Can. Ethics in Industrial Product Design. International Design Congress, Design 2002, Dubrovnik, May 14-17, Özcan, Can, Nilüfer Talu. Water and Tea-Designing Human Experiences (poster) 3rd International Conference on Design and Emotion, Loughborough, UK, July 1-3, Özkut, Deniz. The Conjecture between Divergencies versus Affinities in the Architectural Perception of Mediterrenean Identity. 17th Conference of the International Association for People- Environment Studies: Culture, Quality of Life & Globalization: Problems & Challanges For the New Millennium. La Coruna, Spain, July Özkut, Deniz. UIA (Union Internationale des Architectes) Berlin 2002 XXI World Congress of Architecture: Resource Architecture, An Experiental Re-Construction of a Fragmented Collected Memory in a Modernist City, Izmir, Berlin, Özkut, Deniz. An Experimental Reconstruction of a Fragmented Collective Memory in a Modernist Citi, İzmir. (poster presentation) UIA Berlin 2002, XXI. World Congress of Architecture, Berlin, Germany, Şengel, Deniz. The Invention of the res publica litterae/the Republic of Letters: Fifteenth-Century Italian Humanists Response to Exile. Ege University 7th Cultural Studies Symposium May Ege University, Izmir, Turkey. Tarhan, Çiğdem and V.Tecim. A GIS Based Real Estate Information System: Case Study in Adapazarı. Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas Proceedings Volume I. Ed. D. Maktav et al. İstanbul, Hamamcıoğlu, Mine. Küpuçuranlar Tower in Birgi, İzmir, Türkiye: Evaluation of the Restoration Approach and the End-product after Construction. Procedings of the 2nd International Congress on Ancient Structures, 9-13 July İstanbul, Hamamcıoğlu, Mine. Problem of Criteria in the Evaluation of the Twentieth Century Architectural Heritage on Mimar Kemalettin Street in İzmir." XIIIth International Building and Life Congress. May 25-26, Bursa, İpekoğlu B., G. Arun, N. Seçkin. Identification and Documentation of a Building Type in the Village Settlements of the Ottoman Period: Laundaries. In Proceedings of the Second International Congress on Studies in Ancient Structures. Istanbul, July Vol. I. Ed. Görün Arun and Nadide Seçkin. Istanbul: Yıldız Technical University Publications, Velibeyoğlu, Koray, Ziya Gençel. Urban Design in Public Spaces of Information Age. 1. International Urban Design Meeting: Urban Design and Local Specifities in the Process of Globalisation, MSÜ, İstanbul, Eylül Ergül, Emre. A Review of Turkish House in the Discourse Between Locality and Universality. 3rd International Symposium on Architectural Interchange in Asia. Cheju National University, Korean. September 17-19, Eyüce, Özen. Changing Face of a City: Modernisation Process in İzmir. Proceedings of 5th Austrialian Urban and Planning History Conference. Adetaide: University of South Australia, İpekoğlu Başak. Evaluative Method for Traditional Dwellings Subjected to Conservation Interventions. 5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage, Firenze 2000, Congress Proceedings, September Florance, Italy Özcan, Can. Design Investigation on a Beagle-Lıke Shih or Evolutionary Principles for Industrial Design. Design Plus Research International Symposium on the Dimensions of Industrial Design Research, Politecnico di Milano, Italy, May 18-20,

13 1996 Özdemir, Semahat. "The Impact of Privatization Policies on the City Life and Local Government." HABITAT II, Non-Governmental Organizations Forum'96. İstanbul, June 10, Özdemir, Semahat. "The Assessment of HABITAT in Terms of Tourism." 1st International Tourism Congress. Adnan Menderes Universitesi & Kuşadası Belediyesi, Aydın, 29 November-3 December Ulusal Bildiriler 2006 Bolposta, Rabia, Ayşın Dedekorkut. Kent Planlama ve Kentsel İçme Suyu Yönetimi Entegrasyonu. Antalya İçme Suyu ve Sorunları, Haziran 2006, Antalya: Mimarlar Odası, Özdemir, Semahat, İzzet Özkeresteci, Ahmet Kıvanç Kutluca, Rabia Bolposta, Uğur Bozkurt, İrem Elvan. "Yerel Potansiyellerin Değerlendirilmesinde Stratejik Planlama Yaklaşımı: Karaburun Yarımadası için Turizm Alternatifleri." Turizm ve Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Antalya: Antalya Mimarlar Odası Yayını, Kutluca, A. Kıvanç, A. Çakın ve H.Çadırcı. "Jeotermal Uygulamaların Fiziksel Kimyasal, Biyolojik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri." 3. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, mayıs 2006, Muğla: Muğla Universitesi Yayını Çınar, A. Kemal, Ömer Selvi, Yavuz Duvarcı. "İzmir'deki Trafik Kazalarının Kentsel ve Mekansal Analizlerinin CBS ile Yorumlanması Konusunda Bir Yöntem Denemesi." Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi (TRODSA). 4-6 Mayıs 2005, Ankara. Duvarcı, Yavuz. "İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü." Türkiye Planlama Okulları Birliği 1. Koordinasyon Toplantısı. 30 Haz-1 Tem 2005, YTÜ, İstanbul. İpekoğlu, Başak. Anadolu Selçuklu Camilerinin Sınıflandırma Terminolojisi Üzerine Bir Değerlendirme. Sanat Tarihinde Terminoloji Sorunları Semineri I (Mimari ve MimariSüsleme), Ed. M Sacit Pekak, Kasım 2001, Ankara, s Budak, M., S. Akkurt, H. Böke. Manisa da Bulunan Bazı Selçuklu Dönemi Yapılarının Harç ve Tuğlalarının Onarım Amaçlı İncelenmesi 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 3-17 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı içinde. İstanbul: İTÜ, Çelik, H.Murat ve M.Ömür Saygın. "Şehir Panlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Çalışmaları. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı. İstanbul: Fatih Üniversitesi Yayınları, Çizer, Özlem, Hasan Böke, Başak İpekoğlu. "Bazı Osmanlı Dönemi Hamam Yapılarının Kubbe ve Duvarlarında Kullanılan Kireç Harçlarının Hidrolik Özellikleri." 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 6-8 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı içinde. İstanbul: İTÜ, Doğan, S.Z., Arditi, D., Günaydın, H.M. Bina Maliyet Tahmininde GA Destekli YSA ile VTG Modellerinin Karşılaştırılması, 3.Yapı İşletmesi Kongresi Kitabı, Erkarslan, Ö., Bozkurt, E. Sürdürülebilir Yapı Tasarımı için Yaşam Döngü değerlendirme Yöntemine Ait Yazılım Programları. Yapı ve Kentte Bilişim 04, 2-3 Aralık Ankara: Çankaya Belediyesi, Kutluca Kutluca. İzmir Yerleşik Alanı içerisindeki Doğal Afet Alanları. Kentsel Yerleşmeler ve Doğal veya Diğer Afetler UIA Çalışma Programı, TMMOB Mimarlar Odası ve UIA Türkiye Kesimi, 1-17 Temmuz 2004, İzmir. 13

14 Oğuz D., H. Böke, S. Akkurt, B. İpekoğlu. Tarihi St. Jean Kilisesi nde Kullanılan Horasan Harçlarının Özellikleri. 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 3-17 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı içinde. İstanbul: İTÜ, Özdemir, Semahat. "Karaburun Yarımadası Deneyiminden Planlama Pratiğimize Aktarabileceklerimiz." Planlamada Yeni Politikalar ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, Özdemir, Semahat. "Planlamada Yeni Bir Süreç, Yeni Bir Dil ve Yeni Bir Kurumsal Yapı Gerekliliği Üzerine." Şehircilikte Reform, Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: TMMOB Şehir Plancılar Odası Yayını, Özdemir, Semahat. Bölgesel Gelişme Stratejileri Türkiye İktisat Kongresi, DPT, 5-9 Mayıs 2004, İzmir. Reyhan, Kader, Başak İpekoğlu. "Osmanlı Dönemi Bir Grup Hamam Yapısında Malzeme Kullanımı." 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 6-8 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı içinde. İstanbul: İTÜ, Saygın, Ömür ve diğerleri. CBS ve Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kent Planlamadaki Uygulamaları Urla ve Balçova Örnekleri. Türkiye 3. CBS Günleri. 6-9 Ekim 2004, Fatih Üniversitesi, İstanbul. Şerifaki, Kerem, Hasan Böke, Başak İpekoğlu. "Cunda Taxiarhis Kilisesi Duvar Resimlerinin Yapım Tekniği ve Bozulma Sorunları." Egenin İki Yakası- I Ayvalık Kent Tarihi Araştırmaları, Ekim 2004, Ayvalık. Tarhan, Çiğdem. ve V.Tecim. Türkiye de İdeal Kent Bilgi Sistemi Oluşturma Kıstasları ve Yapılmakta Olan Çalışmaların Değerlendirilmesi. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı. İstanbul: Fatih Üniversitesi Yayınları, Yiğitcanlar, Tan, Uğur Yankaya, Rabia Bolposta, Onur Kınacı, Berna Baradan, Birkan Bektaş. Planlamada Stratejik Seçim Yaklaşımı Modelinin Afet Riski Taşıyan Alanlarda Kullanımı. Planlamada Yeni Politikalar ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, Budak, M., M. Sütçü, S. Akkurt, H. Böke. Koruma Amaçlı Horasan Harcı Hazırlanmasında Kullanılacak Ticari Killerin Kullanım Koşullarının Araştırılması. XI. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 3-6 Eylül İzmir, Günaydın, H.M., Zağpus, S., Türkiye'de Bina Otomasyon Sistemlerinin Mimarlar Tarafindan Algılanması, Akıllı Bina Tasarım Süreci ve Kalitesi. Teskon 2003Bildiriler Kitabı içinde. İzmir, Doğan, Zeynep, H. Murat Günaydın. Binaların Strüktürel Sistemlerinin Erken Maliyet Tahmini İçin Bir Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı. Dinamikler 2003, Proje Yönetimi 5. Ulusal Kongresi Kitabı içinde. İstanbul: İstanbul Proje Yönetim Derneği, Doğan, Zeynep. Mimari Tasarım Projelerinde Maliyet Kontrolü ve Karar Verme Sürecine Destek Sağlayan Bir Yapay Zeka Önerisi. Dinamikler 2003, Proje Yönetimi 5. Ulusal Kongresi Kitabı içinde. İstanbul: İstanbul Proje Yönetim Derneği, Erkarslan, Özlem. Yapılaşmış Çevrede Cinsiyetçi Temsiliyet, Türkiye Kültürleri 2003 Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 100.Yıl Van Üniversitesi, 3-5 Eylül Oğuz D., H. Böke, S. Akkurt, B. İpekoğlu. Tarihi St. Jean Kilisesi Horasan Harçlarında Kullanılan Tuğlaların Yapısal ve Puzolanik Özellikleri. XI. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 3-6 Eylül İzmir, Selvi, Ömer, Güneş Gür, Yavuz Duvarcı. "İzmir Metrosunun Mevcut Durumunun Verimlilik Analizi." Ulaşım Politikaları Kongresi, Ekim 2003, Ankara: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

15 Tarhan, Çiğdem. Emlak Sektöründe CBS Kullanımı. Yapı ve Kentte Bilişim Aralık 2003, Ankara Ergül, Emre. Nesneyi Tanımak : Kula da Bir Yeni Yapı İçin Nereden Başlanabilir? Kula Koruma, Yaşatma, Geliştirme, Araştırma, Proje, Uygulama Sempozyumu, Ekim Kula-Manisa. Ergül, Emre. Klasik Osmanlı-Anadolu kenti Konutunun Yerel Dışılığı den Kesitler I: Osmanlı da Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar Doktora Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kasım Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Durmuş Arsan, Z., Onmuş, O., Tırıl, A., Durusoy, R., Eken, G., Bilge, O. Gediz Deltası nda Katılımcı Yönetim Planı İçin Öneriler. Türkiye Kıyıları 02 Konferans Bildiriler Kitabı. Ankara, 2002 içinde. Yay. Haz. E. Özhan ve N. Alpaslan. Ankara: Rekmay Reklam ve Tanıtım Şirketi, Gençel, Ziya. Alt Bölge Bazında Planlamaya Alternatif bir Yaklaşım. 10. Ulusal Bölge Bilimi Kongresi. İTÜ, İstanbul, Ekim Günaydın, H.M., Meslek İçi Eğitim Deneyimleri, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve İstanbul Büyükkent Şubesi, Ankara, Nisan İpekoğlu, Başak ve Hasan Böke. Türkiye de Tarihi Yapılarda Malzeme Koruma Sorunları., I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 9-13 Ekim 2002, Kongre Bildirileri-II. İstanbul, Özdemir, Semahat, Adile A. Avar, Nuray Sevinç, Pervin Şenol, Hasibe Velibeyoğlu, Berin Arıcan, Birkan Bektaş, Evrim Güçer, Mert Kompil, Uğur Yankaya. "İmar Afları Sonrasında İzmir'de Gecekondu Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme." Yoksulluk Kent Yoksulluğu ve Planlama, Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Bildiri Kitabı. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Özdemir, Semahat, Ziya Gençel, Yavuz Duvarcı. Alt Bölge Bazında Planlamaya Alternatif Bir Yaklaşım: Ege Bölgesi Karaburun Yarımadası Örneği." 10. Ulusal Bölge Bilimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Eylül 2002, İTÜ, İstanbul. Tarhan, Çiğdem. CBS ve Sektörel Entegrasyon Çalışmaları: Emlakçılık Sektörü Uygulamaları. 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Ekim 2002, İstanbul Arkon, Cemal. Mantıksal Aykırılık: İmar Affı ve Yapı Denetimi. Yapı Denetimi Sempozyumu. İzmir:Yapı Denetim Kuruluşları Derneği ESBAŞ Yayını, Arkon, Cemal. Depremsellik ve Kent Planlama. Deprem Bölgelerinde Yapılaşma Sempozyumu. İzmir: Ege Serbest Bölgesi Yayını, İzmir. Avar, Adile Arslan. "Türkiye'de Yaşam Bilimleri Söyleminin Oluşumu ve Ulusçuluk İdeolojisi." 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Ankara, ODTÜ, Kasım Duvarcı, Yavuz. Engelli ve Yaşlıların Akıllı Ulaşım Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Faydalandırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar. I. Kentiçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, TMMOB-MMO, Antalya, Nisan Gençel, Ziya. Enformasyon Çağının Değişen Kamu Mekanlarında Kentsel Tasarım. I. Uluslararası Kentsel Tasarım sempozyumu. MSÜ, İstanbul, Eylül Günaydın, H.M., Meslek İçi Eğitim Deneyimleri, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve İstanbul Büyükkent Şubesi, Ankara, Nisan Hamamcıoğlu, Mine. Cumhuriyet e Geçişle Yeniden Kurgulanmış Olan bir Kentsel Mekandaki Mimari Dönüşümlerin Değerlendirilmesi den Kesitler II: Cumhuriyet'in Mekanları / Zamanları / İnsanları Doktora Araştırmaları Sempozyumu. ODTÜ, Ankara Kasım İpekoğlu, Başak. Anadolu Selçuklu Dönemi Birleşik İşlevli Yapıları için bir Değerlendirme Yöntemi. I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Ekim 2000, Bildiriler Kitabı, Cilt I. Konya, ve

16 Kılıçkaya, Ulaş, Semahat Özdemir, Ziya Gençel ve diğerleri. "Beldelerine Yabancı Planlar." Geleceği Planlamak, Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu Bildiri Kitabı. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Kipöz, Şölen. Tasarımla konuşan bir Ülke Olmak. I. Ulusal Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Ekim Kipöz, Şölen. Tasarım Tüketiminin Önerdiği Stil Görünüm Ardında Ne Barındırıyor? I. Ulusal Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Ekim Özdemir, Semahat. "Planlamanın Değişmekte Olan Kurumsal Yapısı." Geleceği Planlamak, Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu Bildiri Kitabı. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Özdemir, Semahat. "21. Yüzyılda İki İzmir." 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir, Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, Özdemir, Semahat. Kamu Arazilerinin satışına Dönük Yasal Düzenlemenin Değerlendirilmesi. İzmir Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Toplantısı. İzmir, 1 Ağustos Özdemir, Semahat. "Planlamada Yaşanan Güncel Sorunlar ve Yargı Süreci." TMMOB Şehir Plancıları Odası 1. Meslek İçi Eğitim Semineri, Mart 2001, Antalya. Peker, Zeynep. Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri ve bu Etkilerin Azaltılmasında Planlamanın Rolü. II. Çevre ve enerji Kongresi, kasım 2001, İstanbul Gençel, Ziya. Ege Bölgesinden Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Boyutlarıyla Bağdaşmayan Kırsal Alan Planlaması Örneklerinin Değerlendirilmesi. 3. Şehircilik Semineri: Köy-Kentler/ Yönetim ve Kırsal Kesime Bakış. MSÜ, İstanbul, 11 Aralık Özdemir, Semahat. "Planlamanın Değişmekte Olan Kurumsal Yapısı." Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu, 6-8 Kasım 2000, İzmir Özdemir, Semahat. "3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin Revizyonu Tasarısı. Danışma Kurulu Toplantısı. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TAU Gn. Müd., Şubat 1999, ODTÜ, Ankara Arkon, Cemal. "Kent Planlamasının Yeni Tartışma Alanları, Değişen Toplum Beklentileri ve Büyüme Sorunları." 2. Uluslararası İzmir Sempozyumu, Tebliğler. İzmir: Ege Üniversitesi, İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi, Arkon, Cemal. "Kültürel Sit ve Arkeolojik Sit Alanlarında Neyin? Ne Kadar? Korunacağına Kim Kara Verecek?" Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarında İmar Plan ve Uygulamaları Paneli. Foça-İzmir, Arkon, Cemal. "İzmir'de Şehirleşmenin Bugünü ve Yarını." İBŞB Yerel Gündem 21, İzmir Bölge Habitat Çalışmaları. İzmir, Arkon, Cemal. "Termal Alanların Doğal Sit Olarak Planlanması." Turizm ve Termal Alanlarının Planlanması Panelinde Sunulan Bildiri. Karahayıt-Denizli, Özcan, Can. Endüstriyel Ürünleri tasarım Problemi Olarak Enerji Olgusu ya da Ulaşım Araçlarımız ve Alışkanlıklarımız. Türkiye II. Enerji Sempozyumu. TMMOB, EMO, Ankara, Kasım Özcan, Can. Göztergebilim: Kent Bilgilendirme Araçlarının Politikası ve İzmir. Birinci Göstergebilim Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22 Ekim Özcan, Can. Endüstri Ürünleri tasarımında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi ya da İlgili Bilgili Yetkisizlik. Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi Tartışma Semineri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 5 Mayıs

17 1997 Arkon, Cemal. "Kültürel Varlıkların Korunması-Koruma Kültürü." 1. Ulusal Kültür Kongresine Sunulan Bildiri. İzmir, Özdemir, Semahat. "Meşrulaştırdıklarından Ötürü Meşruiyetini Yitiren Planlama." Birinci Planlama Kongresi: Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumları. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Özdemir, Semahat. "Kentsel Arsa Politikalarının Oluşturulmasında Plancının Konumu." 18. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Şehircilik Mesleğiyle İlgili Görevler, Yetkiler ve Nitelikler, (7-9 Kasım 1994). Yay. Haz. Mehmet Çubuk. İstanbul: MSÜ Yayınları, Özdemir, Semahat ve diğerleri. "Değişen Değerler Sistemi İçinde Şehir Planlama Eylemi ve Plancı Kimliği.", 18. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Şehircilik Mesleğiyle İlgili Görevler, Yetkiler ve Nitelikler. Yay. Haz. Mehmet Çubuk. İstanbul: MSÜ Yayınları, YARIŞMA ÖDÜLLERİ Mimarlık Bölümü Bilgen Boyacıoğlu, Cem Muyan, Yenal Akgün, İzmir Konak Belediyesi Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması (Üçüncülük Ödülü) (2006) Seçkin Kutucu, Yonca T. Kutucu, Ebru Yılmaz, Uğur Bozkurt, Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışma Projesi. (Birincilik Ödülü) (2005) Seçkin Kutucu, M. Burak Altınışık, Yonca T. Kutucu, İstanbul Pendik Belediyesi Hizmet binası Mimari Proje Yarışması (Satınalma) (2005) Emre Ergül, Ziya İmren, Mustafa Hançerli, Alp Kantarcı, Yenal Akgün, Eskişehir Tepebaşı Proje Yarışması (2. Mansiyon) (2004) Ersin Pöğün, Volkan Duruk, R. Kıvılcım Duruk, Arif Can Aysan, Tolga Kezer, İzmir Konak Belediyesi Yeşilyurt Spor Kompleksi (5. Mansiyon) (2003) Emre Ergül, Seckin Kutucu, Ebru Yılmaz, Kadıköy Meydanı-Haydarpaşa Kentsel Tasarım Yarışma Projesi. (Üçüncülük Ödülü) (2001) Ahmet Eyüce, Özen Eyüce, Koray Korkmaz, Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, 6. Ulusal Mimarlık Ödülleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Akvaryum Projesi. (1998) Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nergiz Yiğit, Popular Science & Core77 Speed Konulu Uluslararası Tasarım Yarışması (Mansiyon) (2004) Nergiz Yiğit, Demirdöküm Ev Yaşamında Isı Araçları Yarışması (Mansiyon) (2004) Nergiz Yiğit, Delta Mobilya Tasarım Yarışması (Mansiyon) (2004) Aslı Sancaktar, IOSA, Ulusal Ege Aysad Ayakkabı Tasarımı Yarışması (3.lük ödülü) (2002) Özgü Özkan, IOSA, Ulusal Ege Aysad Ayakkabı Tasarımı Yarışması (2.lik Ödülü) (2002) Elif Kocabıyık, Ege Aysad Ayakkabı Tasarımı Yarışması (Mansiyon) (2001) Nilüfer Talu, Beymen Academia: Ev Aksesuarları Kategorisinde Çay Seti Tasarımı (İlk üçde) (2001) Erol Kaya, Vestel Tasarım Yarışması (3.lük ödülü) (2001) 17

18 Erol Kaya, Vestel Tasarım Yarışması (Mansiyon) (2001) Yankı Göktepe, EPİD II. Promosyon Ürünleri Yarışması, Coin Holder Projesiyle (2.lik Ödülü) (2000) Yankı Göktepe & Erol Kaya, ÜÇGE Kasa Altlığı Tasarım Yarışması (2.lik Ödülü) (2000) Nilüfer Talu, ÜÇGE Stand Tasarımı Yarışması (3.lük Ödülü) (2000) Yankı Göktepe & Erol Kaya, ÜÇGE Stand Tasarımı Yarışması (Mansiyon) (2000) Hakan Ünver, Delphi Uluslar Arası Firma Grafik Yarışması (Dünya Birincilik Ödülü) (1999) Erol Kaya, Vestel Altın Gönye Tasarım Yarışması, Televizyon Kumandası Projesi (Mansiyon) (1999) Yankı Göktepe, EPİD I. Promosyon Ürünleri Yarışması, Stress Topu Projesi (2.lik Ödülü) (1999) Hakan Ünver, Eureka Ulusal Tasarım Yarışması, Uygulanabilir ve Özgün Ütü Tasarımları (1.lik ödülü) (1998) Erol Kaya, Eureka Ulusal Tasarım Yarışması, Uygulanabilir ve Özgün Ütü Tasarımları (3.lük ödülü) (1998) Hakan Ünver & Erol Kaya, Eureka Ulusal Tasarım Yarışması, Uygulanabilir ve Özgün Ütü Tasarımları (3.lük ödülü) (1998) A.Can Özcan, Diba Information Appliances Doctor Good Brother projesiyle Uluslararası (What is the Big Idea Ödülü) (1997) Erol Kaya, MacWord-Bilkom Photoshop Yarışması (3.lük ödülü) (1997) 18

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi A1-0001 1993 A1-0002 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 ADI SOYADI Doğan Zafer ERTÜRK DOĞUM TARİHİ 3 Ağustos 1943 UNVANI Profesör Dr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 198 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi)

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi) 1. Adı Soyadı: Sercan ÖZGENCĐL YILDIRIM 2. Doğum tarihi: 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Ankara Devlet Mühendislik 1980 Mimarlık Akademisi Y. Lisans Mimarlık-

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı

Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı M.S.G.S.Ü. Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Yüksek Tezi Veya OĞUZ CEYLAN Prof. Dr. oceylan@msgsu.edu.tr : Koruma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

Prof. Kemal Ahmet ARÛ - Biography

Prof. Kemal Ahmet ARÛ - Biography ITU A Z VOL: 9, NO:1, 23-36, 2012-1 Prof. Kemal Ahmet ARÛ - Biography Prof. Kemal Ahmet Arû was born in Üsküdar, Istanbul in 1912. He graduated from Galatasaray High School in 1932 and from the Department

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Yüksek Lisans

Detaylı

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi.

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. Yarıyıl ARCH115 Basic Design Basic design tools as

Detaylı

Urban Age Çalışmaları Kitap Lansmanı Urban Age Studies Book Promotion. s.3 p.3. s.4 p.4. s.5 p.5. s.6 p.6. s.7. p.7. s.8 p.8. s.9 p.9. s.10. p.

Urban Age Çalışmaları Kitap Lansmanı Urban Age Studies Book Promotion. s.3 p.3. s.4 p.4. s.5 p.5. s.6 p.6. s.7. p.7. s.8 p.8. s.9 p.9. s.10. p. İndeks/Index Urban Age Çalışmaları Kitap Lansmanı Urban Age Studies Book Promotion Betonda Sürdürülebilir Uygulamalara Örnekler The Samples of Sustainable Technics on Concrete Aerocity - ArkiPARC P2P Toplantı

Detaylı

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: K.R.İrfan Güney 2. Doğum Tarihi:12.04.1957 3. Unvanı: Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik 1979 Y.Lisans Elektrik

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır

ISSN 1300-7319 PLANLAMA. Cilt / Vol. 23 2013 / 3. Dört ayda bir yayınlanır ISSN 1300-7319 PLANLAMA Cilt / Vol. 23 2013 / 3 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / TMMOB Şehir Plancıları Odası

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM ĠLETĠġĠM BĠLGLERĠ Üniversite Fakülte Bölümü Anabilim Dalı :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası ĠĢ Telefonu Dekanlık Ofis :0 352

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN

HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 7. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN 14-16 Kasım 2011, YTÜ-Oditoryum / İstanbul YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı M.S.G.S.Ü. Doktora / Sanatta Yeterlilik AYLA F. ANTEL Prof.. Dr. ayla.antel@gmail.com Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : Mimarlık Tarihi (ilkçağdan

Detaylı