e Erfindung buluş e Wirtschaft ekonomi s Schulfach ders, bölüm r Sommer yaz r Geruch koku e Vermutung tahmin benutzen kullanmak verbessern düzeltmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e Erfindung buluş e Wirtschaft ekonomi s Schulfach ders, bölüm r Sommer yaz r Geruch koku e Vermutung tahmin benutzen kullanmak verbessern düzeltmek"

Transkript

1 Kapitel 1 e Erde dünya e Ausbildung eğtim e Umgangssprache konuşma dili r Dialekt diyalekt,şive,ağız s Jahrhundert yüzyıl e Weltsprache dünya dili e Erfindung buluş e Wirtschaft ekonomi s Schulfach ders, bölüm r Sommer yaz r Geruch koku e Vermutung tahmin r Wunsch dilek s Examen imtihan e Herausforderung meydan okuma s Gefühl his r Dienst hizmet, görev s Tier hayvan e Winterferien kış tatili berichten bildirmek, anlatmak segeln yelken yapmak benutzen kullanmak verbessern düzeltmek sich verstehen anlaşmak sich erholen dinlenmek stolz sein gururlu olmak begeistert sein hayran kalmak beliebt sein seviliyor olmak ähnlich sein benzer olmak fremd yabancı fantasiereich hayal gücü kuvvetli olan 1

2 Kapitel 2 e Generation nesil, kuşak r Enkel erkek torun e Enkelin kız torun s Familientreffen aile toplantısı e Einladung davetiye r Blumenstrauß çiçek buketi e Öffnungszeiten mesai saatleri e Miete kira r Vermieter kiraya veren r Mieter kiracı r Gehweg yaya kaldırımı s Jubiläum yıldönümü r Alleinerziehender yalnız/tek başına çocuk yetiştiren (erkek) e Alleinerziehende yalnız/tek başına çocuk yetiştiren (kadın) fehlen eksik olmak aufpassen dikkat etmek ausziehen evden çıkmak/taşınmak sich ausziehen üzerini çıkarmak akzeptieren kabul etmek sich verabschieden vedalaşmak sich bedanken teşekkür etmek einladen davet etmek klettern tırmanmak verheiratet evli geschieden boşanmış single bekar ledig bekar glücklich mutlu problematisch problemli berufstätig çalışan kariert kareli 2

3 Kapitel 3 r Autoschlüssel araba anahtarı s Flugticket uçak bileti r Fahrschein bilet e Fahrkarte bilet r Reisepass pasaport r Reiseführer seyahat rehberi e Sonnenbrille güneş gözlüğü r Kamm tarak r Koffer bavul s Verkehrmittel taşıt e Ankunft varış e Abfahrt kalkış e Flugzeit uçuş saati e Rückfahrt dönüş e Verbindung ulaşım,bağlantı r Alltag günlük hayat e Bahn tren, tramvay r Zug tren s Gleis ray/peron r Lippenstift ruj r Spaß eğlence, şaka s Übernachtung geceleme, konaklama umsteigen aktarma yapmak dauern (süreç olarak)sürmek sich erholen dinlenmek etwas erleben tecrübe etmek Spaß haben eğlenmek einsteigen bir araca binmek aussteigen bir araçtan inmek friedlich barışçıl,sakin,sessiz koffeinfrei kafeinsiz langweilig sıkıcı 3

4 Kapitel 4 e Gesundheit sağlık s Mitglied üye e Freizeitaktivität boş zaman aktiviteleri r Marathonlauf maraton koşusu e Feuerwehr itfaiye r Läufer krosçu s Feizeitangebot hobi,boş zaman geçirme önerileri e Kreuzung kavşak r Rücken sırt r Verein dernek r Alltag günlük hayat e Forschung araştırma r Blumenstrauß çiçek buketi e Erfahrung tecrübe r Unfall kaza sich erholen dinlenmek beraten bilgi vermek allein lassen tek başına bırakmak brauchen ihtiyacı olmak sammeln toplamak/biriktirmek im Chor singen koroda şarkı söylemek sich ausruhen dinlenmek gehören ait olmak ausschlafen uykusunu almak achten (auf+a) dikkat etmek, sich entspannen dinlenmek sich kümmern (um+a) birine bakmak/ilgilenmek gründen kurmak verboten sein yasak olmak sich entscheiden (für+a) karar vermek sich freuen sevinmek sich ärgern kızmak sich schminken makyaj yapmak regelmäßig düzenli beliebt sevilen stressig stresli täglich her gün langweilig sıkıcı niemand kimse insgesamt toplam 4

5 Kapitel 5 r Umschlag zarf r Grund sebep r Briefkasten posta kutusu e Verabredung anlaşma, randevu s Passwort şifre e Buchung rezervasyon e Nachfrage talep, rağbet e Datei veri r Marktplatz meydan, pazar yeri e Besprechung görüşme r Monitor bilgisayar ekranı e Verspätung gecikme e Messe fuar aufkleben yapıştırmak absagen iptal etmek ausdrucken bilgisayardan çıktı almak sich verabreden randevüleşmek/sözleşmek abfragen soruşturmak schicken göndermek, postalamak löschen silmek speichern kaydetmek leiten yönetmek reklamieren şikayet etmek umtauschen değiştirmek schreiben (an+akk) yazmak einschalten açmak (bir cihazı) Passwort eingeben parola girmek stattfinden başlamak unangenehm rahatsız edici gebraucht kullanılmış antik antika kaputt bozuk wertvoll değerli meistens çoğu zaman manchmal bazen gerade şimdi oft sık 5

6 Kapitel 6 s Gericht yemek s Messer bıçak e Gabel çatal r Löffel kaşık r Schauspieler oyuncu e Ausbildung eğtim e Internetseite internet sayfası r Feierabend paydos r Kellner garson s Abonnement abone r Stammtisch devamlı gelen müşterilere ayrılan masa s Dessert tatlı Spaß machen şaka yapmak wählen seçmek schmecken tadına bakmak/lezzetli-lezzetsiz olmak Filme machen film yapmak Tisch decken sofra kurmak dauern (süreç olarak)sürmek beenden bitirmek ausgehen dışarı çıkmak sich beschreiben tarif etmek empfehlen tavsiye etmek vegetarisch vejetaryen salzig tuzlu süß tatlı vorher önce, önceden vielleicht belki sofort hemen 6

7 Kapitel 7 e Aussicht manzara e Banklehre bankacılık öğrenimi r Bauernhof çiftlik e Bescheidenheit alçak gönüllülük e Besichtigung gezme r Bewohner oturan/ikamet eden (erkek) e Bewohnerin oturan/ikamet eden (kadın) s Bundesland eyalet r Flughafen hava alanı r Fan taraftar e Folge sonuç e Grundschule ilkokul r Hausrat ev eşyası e Immobilie emlakçı abstellen kapatmak besorgen tedarik etmek füttern hayvanı beslemek losrennen koşmaya başlamak rechnen hesaplamak starten başlamak vereinbaren kararlaştırmak zusammenleben beraber yaşamak r Inhalt içerik e Kaltmiete kira (elektrik, su gibi giderler hariç) e Kaution depozito r Keller bodrum s Landleben köy hayatı e Luftverschmutzung hava kirliliği e Lüge yalan r Nachteil dezavantaj s Nachtleben gece hayatı e Nebenkosten (Pl.) aidat/ek giderler e Schere makas r Teil parça r Tropfen damla e Industrie sanayi auffallen gözüne çarpmak brechen kırmak grillen mangal yapmak lügen yalan söylemek reinigen temizlemek sich umziehen üstünü değiştirmek verpacken paketlemek stoßen çarpmak r Wald orman s Wohnfläche metrekare e Wunde yara s Zentrum merkez r Zugang giriş s Blut kan e Erste Hilfe ilk yardım e Natur doğa s Pflaster yara bandı e Stelle yer, görev r Verband sargı/bandaj e Umgebung etraf/çevre aufschreiben yazmak erfragen sormak kleben yapıştırmak mitfahren araçla birlikte gitmek schützen korumak verbrennen yanmak zurückrufen geri çağırmak bekannt meşhur knapp yaklaşık schlicht sade erfolgreich başarılı rund yaklaşık erkältet soğuk almak/üşütmüş olmak froh mutlu jdm. ist schlecht midenin bulanması Konjunktionen damit bununla trotzdem buna rağmen sonst yoksa draußen dışarıda 7

8 Kapitel 8 e Abreise kalkış e Anreise varış e Architektur mimarlık e Attraktion atraksiyon e Aufführung temsil/ gösteri e Ausstellung sergi r Bekannte tanıdık e Bekannte e Bibliothek kütüphane e Bühne sahne, tiyatro s Denkmal anıt/heykel r Eintritt giriş parası e Ermäßigung indirim r Hafen liman e Hauptsache en önemli şey e Hoffnung umut e Innenstadt şehir içi/merkezi r Komponist bestekar(erkek) e Komponistin r Künstler sanatçı e Künstlerin s Leid dert, acı r Minister bakan(erkek) e Ministerin e Orgel org r Reiseleiter rehber (erkek) r Romanheld roman kahramanı (erkek) e Romanheldin roman kahramanı (kadın) e Sammlung koleksiyon e Skizze kroki/çizim s Stück parça, eser e Sympathie sempati r Tod ölüm e Unterkunft barınma e Veranstaltung etkinlik r /e Verlobte nişanlı e Wahl seçenek, seçim e Reiseleiterin rehber(kadın) e Persönlichkeit kişilik s Festival festival abreisen yolculuğa çıkmak abspielen çalmak (CD vs.) anbieten ikram etmek auf Reise sein seyahatta olmak benennen adlandırmak beschädigen zarara uğratmak bewerben başvurmak bewundern hayran olmak brennen yanmak einzeichnen çizmek eröffnen açılış yapmak erweitern genişletmek lehren öğretmek sich lohnen değmek retten kurtarmak sterben ölmek stoppen durdurmak teilnehmen katılmak sich verlieben aşık olmak zusammenpassen uymak biografisch biyografik geschäftlich resmi, ticaretle ilgili liebevoll sevgili, sevimli neugierig meraklı systematisch sistematik auf jeden Fall mutlaka davor ondan önce, önünde tot ölü tragisch trajik unbequem rahatsız unglücklich mutsuz befreundet sein mit biri ile dost olmak/arkadaşlık etmek extra bilerek/ayrı/ilaveten unbedingt mutlaka 8 verheiratet evli verliebt aşık verlobt nişanlı wunderbar harika damals eskiden, o zamanlar

9 Kapitel 9 e Anforderung talep r /e Angestellte ücretli çalışan e Anschrift adres r Ansprechpartner muhatap kişi (erkek) e Ansprechpartnerin s Arbeitsamt iş ve işçi bulma kurumu r /e Arbeitsuchende iş arayan r Ausbildungsplatz eğitim/staj yeri r /e Auszubildende çırak e Babypause doğum izni r Bauer çiftçi e Bäuerin e Baustelle inşaat r Bautechniker inşaat teknisyeni e Bautechnikerin r Bereich alan, saha r Berufsanfänger işe başlayan e Berufsanfängerin e Berufserfahrung iş tercübesi e Berufsschule meslek okulu r Betrieb işletme, firma e Bewerbung iş başvurusu e Buchhaltung muhasebe r Dolmetscher tercüman e Dolmetscherin r Erzieher eğitimci e Erzieherin r Export ihracat r Facharbeiter kalifiye işci e Facharbeiterin r Informatiker bilgi işlemci e Informatikerin e Zahntechnikerin diş teknisyeni r Feierabend paydos r Florist çiçekci e Floristin r Flugzeugbauer uçak mühendisi e Flugzeugbauerin r Frisörsalon kuaför salonu r Führerschein ehliyet e Gärtnerei bahçıvan s Geburtsdatum doğum tarihi r Geburtsort doğum yeri r Zahntechniker diş teknisyeni r Grafiker grafikçi e Grafikerin r Industriekaufmann tüccar e Industriekauffrau s Institut enstitü e Karriere kariyer e Kenntniss bilgi e Körpersprache beden dili e Krankenpflege hasta bakımı r Lackierer cila yapan kişi e Lackiererin e Landwirtschaft tarım r Lebenslauf özgeçmiş r Maler boyacı e Malerin r Maurer inşaatçı e Maurerin s Militär askerlik s Modell model/manken e Pflege bakım e Präsentation sunum r Rückruf geri bildirim e Schichtarbeit vardiyalı çalışma r Schulabschluss mezuniyet e Stimme oy, ses r Tänzer dançsı e Tänzerin s Taschentuch mendil e Tätigkeit eylem, meslek e Teilzeit yarı zamanlı çalışma/iş r Tischler marangoz(erkek) e Tischlerin r Traumberuf hayaldeki meslek r Übersetzer çevirmen (erkek) e Übersetzerin e Vereinigung birleşme e Vogel kuş e Vollzeit tam zamanlı çalışma 9

10 abhören söyletmek angeben bildirmek, gösteriş yapmak anwenden uygulamak aufziehen büyütmek ausbilden mesleki eğitim vermek bieten sunmak senden göndermek einsteigen bir araca binmek feststellen tespit etmek imitieren taklit etmek klingen tınlamak, ses çıkarmak managen yönetmek sich selbständig machen bağimsız/ serbest çalışmak sich richten an (A) birisine yönelmek unterbrechen ara vermek verbinden bağlamak vorbeilassen geçmesine müsaade etmek werden olmak zumachen kapatmak anstrengend yorucu attraktiv çekici befristet vadeli/zaman limitli chaotisch karmakarışık flexibel esnek hart sert höflich saygılı dringend acele schriftlich yazılı tabellarisch tablo şeklinde unsicher güvensiz unzufrieden mutsuz Konjunktion denn çünkü mit freundlichen Grüßen selamlar,sevgiler deshalb o yüzden tagsüber gündüz zurzeit şu anda 10

11 Kapitel 10 s Fest festival, bayram, parti e Gardine perde r Sekt köpüklü şarap s Geschenk hediye r Signalton sinyal sesi e Angst korku r Geist ruh, hayal s Silvester yıl başı r Ausflug yakın yere yapılan gezi r Gutschein hediye çeki e Socke çorap s Backpulver kabartma tozu s Sommerfest yaz şenliği r Badeschaum banyo köpüğü r Heilige Abend noel s Straßenfest sokak festivali e Bedingung koşul, şart e Idee fikir e Süßigkeit şekerleme r Import ithalat r Tanz dans s Jahresende yıl sonu e Tradition gelenek r Karneval s Tuch atkı, kumaş e Kerze mum e Überraschung sürpriz r Eimer kova s Kostüm kostüm, giysi e Übertreibung abartma r Kürbis kabak r Valentinstag sevgililer günü e Elektrizität elektrik r Kuss öpücük r Vertrag kontrat, sözleşme e Ernte hasat s Videospiel video oyunu s Erntefest hasat bayramı e Laune keyif/ruh hali r Weihnachtsbaum noel ağacı r Weihnachtsmann noel baba s Feuerwerk havai fişek s Lotto şans oyunu e Zutat malzeme e Figur biçim, şekil e Masse madde, kitle e Folge sonuç r Mülleimer çöp kutusu r Fotograf fotorafçı s Osterei paskalye yumurtası Frohes neues Jahr mutlu seneler r Fußballspieler futbolcu s Plastik e Fußball abhören söyletmek/dinlemek hineinstellen içine koymak verschenken hediye etmek anstoßen kadeh tokuşturmak hinzugeben eklemek verstecken saklamak reiben rendelemek ausblasen üflemek ignorieren göz yummak/görmezlikten gelmek bemalen üzerini boyamak lösen çözmek weitergehen yoluna devam etmek trocknen kurumak/kurutmak braten kızartmak merken farkına varmak zusammenkommen biraraya gelmek färben boyamak, renk vermek mischen karıştırmak flüstern sessiz konuşmak schmücken süslemek traditionell geleneksel gelaunt (gut/schlecht)keyifli elektrisch elektrikli deutschsprachig Almanca konuşan scharf keskin, acı romantisch romantik gegenseitig karşılıklı echt hakiki prächtig görkemli heilig kutsal 11

12 Kapitel 11 r Actionfilm aksiyon filmi e Aggression saldırı, öfke r Alltag gündelik hayat e Amerikanerin Amerikalı e Antipathie antipati r Ärger ökfe, dargınlık e Aufnahmeprüfung giriş sınavı r Autor/ die in yazar r Autounfall araba kazası s Berufsleben iş hayatı e Bewegung hareket r Blinde görme engelli e Dame hanımefendi e Ehefrau eş e Emotion his e Entwicklung gelişme e Erbse bezelye r Filmpreis film ödülü s Filmset filmseti e Freundlichkeit nezaket s Gedächtnis hafıza s Gesichtsausdruck yüz ifadesi e Handlung pazarlık/eylem e Hauptrolle başrol r Horror korku, gerilim r Internetanschluss internet bağlantısı r Kapitän kaptan e Klarinette klarnet e Komodie komedi e Leistung verim s Licht ışık s Magazin r Stein taş e Strategie strateji s Marketing pazarlama r Thriller korku e Trauer yas r Migrant/ die in göçmen r Trick püf noktası e Schrift yazı e Nebenrolle yardımcı rol e Wut öfke r Tunnel tünel r Ofen fırın e Zeile satır e Zeichnung çizim r Passagier yolcu s Schicksal kader e Rente emeklilik r Personalchef insan kaynakları şefi r Regisseur rejisör r Punkt nokta r Privatunterricht özel ders sich ekeln erschrecken kritisieren tiksinmek korkmak eleştirmek sich näher kommen yakınlaşmak trauern yas tutmak zusammenfassen özetlemek trennen überfragen weinen ayrılmak sorgulamak ağlamak ängstlich zu viel stinksauer ärgerlich sympatisch sehbehindert verzweifelt ürkek çok fazla kızgın sinirli sempatik görme engelli çaresiz eklig entspannt sauer fantastisch gefährlich positiv iğrenç rahatlamış kızgın fantastik tehlikeli olumlu gleichzeitig aynı zamanda haltbar kullanım süresi nett nazik mathematisch matematiksel negativ olumsuz nervös sinirli schuld sein (an)suçlu olmak ein bisschen biraz 12

13 Kapitel 12 r Ablauf süreç s Gerät alet r Produzent prodüktör e Absicht kasıt r Geschäftspartner iş ortağı r Prozess dava AG=Aktiengesellschaft anonim r Geschmack lezzet e Qualität kalite şirket e Herstellung imalat e Schiffsschraube gemi vidası r Beginn başlangıç e Jahreszahl yıl r Teebeutel poşet çay e Dienststelle görev yeri e Jugend gençlik r Teig hamur r Dieselmotor dizel motor r Kaffeefilter e Dreharbeit kahve filtresi e Tonne s Eigelb ton r Eisschnee kar e Kakaobohne kakao çekirdeği s Vakuum vakum s Fachgebiet alan s Kirschwasser kiraz suyu e Zahnpasta diş macunu e Filtertüte filtre r Klettverschluss kolye kilidi r Zeitpunkt o an r Forscher/ die in araştırmacı e Kräuter bitki zum Schluss en sonunda s Geheimnis sır e Mandel badem r Zweck amaç e Produktion prodüksiyon e Mitarbeiter iş arkadaşı e Möhre havuç abfüllen boşaltmak ändern değiştirmek eintauchen dalmak empfehlen tavsiye etmek entdecken keşfetmek überfliegen gözünden kaçırmak überraschen sürpriz yapmak enthalten ihtiva etmek entwickeln geliştirmek erfinden buluş yapmak gewährleisten garanti etmek glacieren cilalamak herstellen imal etmek überzeugen ikna etmek verbessern düzeltmek hüten korumak importieren ihraç etmek lagern istiflemek produzieren imal etmek rühren karıştırmak transportieren nakletmek verführen baştan çıkartmak zugeben ilave etmek einzigartig exklusiv jährlich harika cazip yıllık kühl serin lebendig canlı streng katı mizaçlı technisch vorsichtig teknik dikkatli gleich möglich aynı mümkün nötig zorunlu wohl iyi, hoş wozu ne için? 13

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung. Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien Plus.Zeitung 10Z038438P. Sayfa 24-28

Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung. Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien Plus.Zeitung 10Z038438P. Sayfa 24-28 Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung KASIM NOVEMBER 2013 / AUSGABE 150 Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien Plus.Zeitung 10Z038438P Sayfa 24-28 2 HABER SAYI 150 - KASIM 2013 KASIM 2013 - SAYI 150

Detaylı

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Alman kökenli olmayan girişimciler için yol haritası Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Genel koordinasyon Bu etkinlik Senatonun Ekonomi, Teknoloji ve Kadınlar için Yönetim i ve Investitionsbank

Detaylı

Şirket devralmak - İşyeri işyeri kurmanın başka bir yolu

Şirket devralmak - İşyeri işyeri kurmanın başka bir yolu www.istebilgi.de Nr. 16 November Dezember 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Şirket devralmak - İşyeri işyeri kurmanın başka bir yolu Unternehmensnachfolge Existenzgründung

Detaylı

Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde!

Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde! Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde! İnformal Öğrenme İçin Kaynak Kitabı Ortaklarımız: Paritätisches Bildungswerk NRW // Mobilé e.v. // SPEK Finlandiya Ulusal Kurtarma Derneği // OK Etüt

Detaylı

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015

ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 Ü ÖNEL VERLAG KATALOG 2014 2015 E Gön der me Ko şul la rı Si pa riş ler ya zı lı ola rak, internet sayfamız üzerinden, telefon ya da faksla ve ri le bi lir. Okul la ra gön de ri len si pa riş ler de pos

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

Almanca öğrenmek. Sprache. Kultur. Deutschland.

Almanca öğrenmek. Sprache. Kultur. Deutschland. TR 2014 Almanya DA Almanca öğrenmek Sprache. Kultur. Deutschland. İÇİNDEKİLER Sizlere sunduğumuz hizmetler Ders, kurs sistemi, etüt merkezi, sınavlar, konaklama, kültür ve boş zamanları değerlendirme programı

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı Eğitim Yolu Rehberi. Anne-Babalar için El Kitabı Bu Eğitim Yolu Rehberi Early Excellence ve Önyargılara bilinçli yaklaşan bir Eğitim ve Öğrenim temelinde hazırlanmıştır. Eğitim Yolu Rehberi Anne-babaları

Detaylı

ÇocuklarINIZI. ne olur okutun

ÇocuklarINIZI. ne olur okutun ÇocuklarINIZI HABERİN DEVAMI: Sayfa 12-15'DE ne olur okutun VATANDAŞ: "ŞOK OLDUK, BİLMİYORDUK" Hazİran / juni 2010 / 113 / Kostenlos P.b.b. Verlagsort 1010 Wien Plus.Zeitung 10Z038438P Tel: 01 513 76 15

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch

Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch Reihe Erziehungsfragen Türkisch Deutsch Benim evde her sey baska Bei mir zu Hause ist vieles anders 2 Bizim evde kriz var Bazen annem başka türlü oluyor. Annem başkalaşınca her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum,

Detaylı

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 08 Oktober 2011 newsletter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Themen Über uns S. 1 Neues aus Bonn S. 2 Neue Kolleginnen und Kollegen S. 7 Neues aus Ankara S. 12 Neues aus Istanbul

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak

Türkçe - turkki KILAVUZ. Finlandiya'da Girişimci Olmak Türkçe - turkki KILAVUZ Finlandiya'da Girişimci Olmak Önsöz Önsöz Kendi işini kurmak, göçmenler için Finlandiya'da iş bulmanın iyi bir yoludur. Halen, bu ülkede yurtdışından gelenler tarafından kurulmuş

Detaylı

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim!

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! # 03 YAZ 2010 ÜCRETSİZ Çevre, doğa ve sağlıklı bir yaşam için el ele Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! Greenpeace Direktörü Uygar Özesmi Berlin de Yekta Arman ile Söyleşi Yeşil Çember Bütün Almanya

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER

Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER Frankfurt'ta çocuğunu tek başına yetiştirenler BİLGİ VE ADRESLER KADINLAR KOLU Frankfurt am Main Künye Düzenleyen Frankfurt am Main Şehri Kadınlar kolu İlgili Kadınlar kolu Hasengasse 4 60311 Frankfurt

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BİR İŞ FİKRİ BULMAK VE TEST ETMEK

BİR İŞ FİKRİ BULMAK VE TEST ETMEK BİR İŞ FİKRİ BULMAK VE TEST ETMEK ANKARA-2005 Bu yayın Avrupa Birliği desteğiyle oluşturulmuştur. Bu yayının içeriklerinin sorumluluğu yalnızca KTSO na aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

Ön Araştırma - Sahada Yapılan Ön Araştırma SAHADA YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA:

Ön Araştırma - Sahada Yapılan Ön Araştırma SAHADA YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA: SAHADA YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA: Ön Araştırma - Sahada Yapılan Ön Araştırma Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersimiz kapsamında yapacağımız alan araştımasının ilk adımını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş olan

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı