VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI"

Transkript

1 VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI Referans No: EuropeAid//129917/D/ACT/TR Proje Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2010 Tematik Program: MYK ve Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerini (VOC-TEST Merkezleri) desteklemeyi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi ile kabul edilmiş meslek standartlarına dayalı etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmayı ve işletmeyi amaçlayan Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme adlı AB projesi başlatılmıştır Alt Tema: Bu, meslek standartlarının hazırlanmasına ve sınav ve belgelendirmeye yönelik yöntem geliştirme ve deneme uygulamaları ile VOC-TEST merkezlerinin ve ilgili kalite güvence mekanizmalarının oluşturulmasını kapsamaktadır. Proje Seviyelere odaklanacaktır. Genel Hedef: İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır. Önceki öğrenmenin tanınması aracılığıyla istihdam olanaklarını artırma, kalite güvencesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınmasını sağlama, Örgün eğitim ve iş hayatı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan zorlukları en aza indirgemek, temel hedefler arasındadır. Özel Hedef: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda; Uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak Bu sistem için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC- TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Uygulama Dönemi: Bir projenin planlanan süresi 18 aydan az, 24 aydan fazla olamaz. Hibe Destek Tutarı: Asgari hibe miktarı: 150,000 Avro Azami hibe miktarı: 300,000 Avro Hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %50 sinden az olamaz. Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %90 ından fazla olamaz

2 Proje Ön Koşulları: Kimler başvurabilir? Tüzel kişiliğe sahip olmak ve Kâr amacı gütmemek ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya Türkiye Cumhuriyeti ne tabi olmak 1 ve Sivil Toplum Kuruluşu: 2 : meslek örgütleri/mesleki dernekler/vakıflar/federasyonlar/konfederasyonlar, işçi ve işveren örgütleri/kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve sendikalar olmak ve Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek. Başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterlere de uymaları gerekmektedir: Sunulan projenin başvuru sahibi kurum/kuruluşun faaliyet alanı içerisinde yer alması ve bunun kurum/kuruluşun kanununda/tüzüğünde/vs. belirtilmiş olması (şemsiye örgütler yalnızca üyelerinden birinin ilgili meslek(ler)te faaliyet göstermesi ve yukarıdaki kriterleri karşılaması halinde başvuru yapabilirler) ve Başvuru sahibi kurum/kuruluşun son iki (2) yıl içerisinde aşağıdaki bölümde belirtilen alt-sektörlerin en az birinde faaliyet göstermesi. 11 öncelikli sektör ve bu sektörlerin alt-sektörleri tanımlanmıştır: Sektörler Alt-sektörler İçerik/Kapsam 1. Otomotiv ve ilgili alt-sektörleri 1.1 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerin (römorklerin) 1.2 Diğer ulaşım araçlarının 1.3 Motorlu kara taşıtları ile motosikletlerin onarımı Bu alt sektör, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının nı kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin dâhil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların da bu alt sektörde kapsanmaktadır. Bu alt sektör, gemi yapımı ve tekne, demir yolu için demir yolu vagonlarının ve lokomotiflerin, uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının gibi ulaşım araçlarının nı kapsamaktadır. Bu alt sektör kamyon ve kamyonetler dâhil olmak üzere, taşıtların onarımı ve bakımı gibi motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (imalat ve kiralama dışındaki) tüm kapsamaktadır. 2. Turizm 2.1Konaklama Bu alt sektör, ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. 1 Bu uyrukluk, kuruluşun ülke yasalarına göre kurulduğunu gösteren tüzüğü esasında belirlenir. Bu bağlamda, kuruluş tüzüğü bir başka ülkede kayıtlı herhangi bir tüzel kişilik, bölgede kayıtlı ya da Mutabakat Zaptı imzalamış olsa dahi, başvuru için uygun bir yerel kuruluş olarak değerlendirilmeyecektir. 2 Liste kapsamlı değildir.

3 3. İnşaat 2.2 Yiyecek ve içecek hizmeti 2.3 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 2.4 Eğlence ve dinlence 3.1 Bina inşaatı 3.2 Bina dışı yapıların inşaatı 3.3 Özel inşaat Bu alt sektör, ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda, ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması ni kapsamaktadır. Burada önemli olan, yemekleri sunan tesisin çeşidi değil, anında tüketime uygun olan yemeklerin müşterilere sunuluyor olmasıdır. Bu alt sektör temel olarak halk ve ticari müşteriler için seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin satışı ile uğraşan acentelerin faaliyetini, seyahat acenteleri aracılığıyla veya tur operatörleri gibi doğrudan aracılar tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini ve rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek de buraya dahil olmaktadır. Bu alt sektör, müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmet sağlayan pek çok birimi kapsamaktadır. Mekanik at ve arabalar, su kaydırakları, oyunlar, gösteriler, eğlence (lunapark, panayır vb.) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlendirilerin yürütülmesini kapsamaktadır. Bu alt sektör, genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. Yeni bina, onarım, ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır. Konutların komple inşaatı, ofis binaları, dükkânlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları, çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır. Bu alt sektör, bina dışı yapıların inşaatına yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır. Yeni çalışma, onarım, eklentiler ve değişiklikler, prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır. Otoyollar, caddeler, köprüler, tüneller, demir yolları, havaalanları, limanlar ve diğer su projeleri, sulama sistemleri, kanalizasyon sistemleri, sanayi tesisleri, boru hatları ve elektrik hatları, açık hava spor tesisleri vb. gibi ağır inşaatlar da bu alt sektöre dâhil olmaktadır. Bu alt sektör özel uzmanlık gerektiren inşaat ni kapsamaktadır (özel inşaatçılık), binaların belli bölümlerinin inşaatlarını ve bina dışı inşaat işlerini veya bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar. Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması, temel, çatı ve beton işleri ile duvarcılık, taş döşeme, yapı iskelesi kurma, çatı kaplama vb. gibi, özel yetenek ve donanım gerektiren farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır. Çelik yapıların kurulumu, parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dâhildir.

4 4. Ulaştırma 5. Enerji 3.4 Mimarlık ve mühendislik ; teknik muayene ve analiz 4.1. Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 4.2 Demiryolu taşımacılığı 4.3 Su yolu taşımacılığı 4.4 Hava yolu taşımacılığı 4.5 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler 4.6 Posta ve kurye 5.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı 5.2 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı, gaz üretimi; gazın ve diğer yakıtların dağıtımı Bu alt sektör mimarlık, mühendislik, teknik resim, inşaat denetimi ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. Aynı zamanda fiziksel, kimyasal ve diğer analitik test hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır. Bu alt sektör demiryolu taşımacılığı hariç karayolu ile yapılan tüm taşımacalık ni kapsamaktadır. Bu alt sektör demiryolunun şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık nde kullanılmasını kapsamaktadır. Bu alt sektör, tarifeli olsun veya olmasın, su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır. Çekici ve itici botlar, gezi, seyahat veya tur botları, araba vapurları, deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır. Yer, deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen, belirleyici etken kullanılan taşıma aracının türüdür. Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır. Bu alt sektör, taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün yüklenmesi ve boşaltılması gibi yolcu veya yük taşımacılığını destekleyen kapsamaktadır. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir. Bu alt sektör çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması, taşınması ve dağıtımı gibi, postacılık ve kuryecilik ni kapsamaktadır. Bu alt sektör elektrik enerjisinin üretilmesini, üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır. Bu alt sektör ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme ni kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer de içerir. Bu alt sektör ayrıca gazın üretimini ve doğal veya sentetik gazlar ile diğer yakıtların tüketicilere dağıtımını içermektedir. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz ve diğer yakıtların satışını gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu alt sektöre dahildir.

5 6. Metal 7. Plastik ve Kimya 5.3 Yenilenebilir enerji teknolojileri 5.4 Buhar ve iklimlendirme temini 6.1 Ana metal sanayii 6.2 Metal cevherlerinin çıkarımı 6.3 Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri 7.1 Rafine edilmiş petrol ürünleri 7.2 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 7.3 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 7.4 Kauçuk ve plastik ürünlerin Bu alt sektör güneş enerjisi, rüzgar gücü, fotovoltaik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimini kapsamaktadır. Bu alt sektör, ısınma, güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi, toplanması ve dağıtılmasını; soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımını; soğutma amaçlı soğuk su üretimini ve dağıtımı ile yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma, vb.) buz üretimini kapsamaktadır. Bu alt sektör elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak, maden, demir külçesi, hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması ni kapsamaktadır. Bu alt sektör yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) çıkarımını kapsamaktadır. Bu alt sektör, genellikle statik, sabit bir işleve sahip "saf" metal ürünlerin (parçalar, muhafaza kapları (fıçı, varil vb.), yapılar gibi) nı ve hareketli parçalarla çalışan, tamamıyla elektrikli, elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin nı kapsamaktadır. Bu alt sektör, ham petrolün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesi sürecidir. Bu alt sektör, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan temel kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan temel kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır. Bu alt sektör temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin nı kapsamaktadır. Ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerin da bu alt sektörde yer almaktadır. Bu alt sektör kauçuk ve plastik ürünlerin nı kapsamaktadır. Bu bölüm, imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir. Bununla beraber, bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerinin nın bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir.

6 8. Bilişim ve İletişim Teknolojileri 9. Basım ve Yayımcılık 8.1 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 8.2 Telekomünikasy on 8.3 Bilgi hizmeti 8.4 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı 9.1 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 9.2 Yayımcılık 9.3 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama Bu alt sektör, bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki kapsamaktadır. Yazılımların yazılması, modifiye edilmesi, test edilmesi ve desteklenmesi; bilgisayar donanımları, yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bütünleşik olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması; yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi; diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler bu alt sektörde yer almaktadır. Bu alt sektör; ses, veri, metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. Bu gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. Bu alt sektörde sınıflandırılan n ortak özelliği, içeriğin (yaratılması hariç) aktarılmasıdır. Bu alt sektördeki ayrım işleyen altyapının türüne bağlıdır. Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda, dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir. Bu alt sektör temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil, web arama portallarının, veri işleme ve barındırma ni kapsamaktadır. Bu alt sektör bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimleri ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır. Bu alt sektör gazetelerin, kitapların, mecmuaların, iş formlarının, tebrik kartlarının, ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik, madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici kapsamaktadır. Bu alt sektörde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası, kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir. Bu alt sektör kitaplar, broşürler, kitapçıklar, sözlükler, ansiklopediler, atlaslar, haritalar ve grafiklerin yayımlanmasını; gazeteler, dergiler ve süreli yayınların; yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır. Bu alt sektör doğrudan sinemada gösterilmek veya televizyonda yayınlamak için film, videokaseti ya da diskte bulunan vizyonda gösterim amaçlı olsun veya olmasın sinema filmlerinin yapımcılığını; filmin redaksiyonu, kesilmesi ve dublajı gibi destekleyici ; sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını; sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının gösteriminini kapsamaktadır. Sinema filmlerinin veya diğer film

7 10. Makine Tasarımı ve İmalatı 11. Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri 9.4 Programcılık ve yayıncılık 9.5 Reklamcılık ve piyasa araştırması 9.6 Fotoğrafçılık 10.1 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 10.2 Elektrikli teçhizat 10.3 Diğer makine ve ekipmanların 10.4 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 11.1 Tekstil ürünlerinin yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. Bu alt sektör, eğlence, haber, sohbet ve benzeri radyo, televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi kapsamaktadır. Ayrıca, tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. Yayıncılık, havadan, uydu, bir kablo ağı aracıyla veya internet gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir. Bu alt sektör reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamların dergi, gazete, radyo ve televizyonda veya diğer ortamlarda yer verilmesinin yanısıra, teşhir yapılarının ve alanlarının tasarlanmasını da kapsamaktadır. Bu alt sektör ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimini, filmin işlenmesini ve dokümanların mikrofilm haline getirilmesini kapsamaktadır. Bu alt sektör bilgisayarların, bilgisayar çevre birimlerinin, iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının nı kapsamaktadır. Bu alt sektördeki üretim süreci, entegre devrelerin tasarımı, kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır. Bu alt sektör elektrik enerjisini üreten, dağıtan ve kullanan ürünlerin nı kapsamaktadır. Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu alt sektörde yer almaktadır. Bu alt sektör güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme, püskürtme, bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların nı kapsamaktadır. Bu alt sektör sanayide, bina ve bina dışı inşaat işlerinde, tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri nı kapsamaktadır. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların da bu alt sektörün içindedir. Bu alt sektöre makine, donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örneğin; müşteriye hizmet) bu alt sektöre dahildir. Bu alt sektör tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi; tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi, boyanması vb. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin nı (ev tekstil ürünleri, battaniyeler, halılar,

8 kilimler, kordon, halat, ip vb.kapsamaktadır. Giyim eşyalarının kapsamın dışındadır Giyim eşyalarının 11.3 Deri ve ilgili ürünlerin 11.4 Uzmanlaşmış tasarım Bu alt sektör herhangi bir malzemeden (örneğin; deri, kumaş, örgü ve kroşe kumaşlar v.b) giysilerin (örneğin; dış giyim eşyaları, erkekler, kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları; iş kıyafetleri, veya günlük giysiler v.s.) ve aksesuarların dikim ni (hazır giyim, konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır. Bu alt sektör kürklerin boyanması ve işlenmesini, hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır. Bu alt sektör aşağıdakileri kapsamaktadır: - tekstil, giysi, ayakkabı, mücevher, mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda mallarının yanısıra diğer kişisel eşyalar veya ev eşyaları ile ilgili moda tasarımı, - endüstriyel tasarım; yani dağıtımda, kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını, güvenliğini, pazar cazibesini dikkate alarak, ürünün malzemelerinin, mekanizmasının, şeklinin, renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını, değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme, - grafik tasarımcıların. - iç mimarların (dekoratörlerin) Projenin Uygulanabileceği Yerler: Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya ve Karabük. Faaliyet Türleri Bazı gösterge/örnek faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır. Bu listenin amacı desteklenebilecek proje türlerine ilişkin yol göstermektir, ancak liste bunlarla sınırlı değildir. VOC-TEST merkezlerinin oluşturulması, meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ile uyumlu olmaları ve bu programın amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunmaları koşuluyla, ilave ve yenilikçi projeler desteklenecektir. Projeler aşağıdaki n birden fazlasını içerebilir: Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu ve tam işlevsel bir UYS işletmek, UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sistemi kurmak ve işletmek, AB üye ülkelerinin ilgili sektörlerde çalışan benzeri kuruluşları ile ilişki ve işbirliğini güçlendirmek, UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sisteminde belgelendirme kuruluşu olan ya da olmak isteyen kuruluşların altyapısını geliştirmek,

9 Onaylanmış UYS ile uyumlu teorik ve uygulamalı sınav materyalleri oluşturmak/güncellemek, Sınav ve belgelendirme sisteminin kalite güvencesini sağlamak, Değerlendirme, sınav, belge vs.e ilişkin bilgi işlem altyapısını oluşturmak, Onaylama veya değerlendirme sürecinin tarafsızlığı, güvenilirliği ve geçerliliği için bilgi güvenliği sağlamak, Kamu ve özel sektörde, STK larda, eğitim sağlayıcılarda, ilgili paydaşlarda, vb. farkındalık oluşturmak, Meslek standartları ve ulusal mesleki yeterlilikleri geliştirmek (Meslek standartları ve ulusal mesleki yeterlilikler Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile uyumlu olmalıdır), Akreditasyon sürecini desteklemek ve MYK mevzuatı kapsamında yetkilendirilme için gereken ve Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca yürütülen akreditasyonu sağlamak, Sınav ve belgelendirme merkezi olarak akredite edilmeye ilişkin kurumsal yapılanma, Sınav ve belgelendirme prosedürlerine yönelik pilot çalışmalar, Projede görevlendirilecek teknik personelin eğitim programlarının geliştirilmesini denetlemek için VOC-TEST Merkezlerini desteklemek, Azami sayıda yetkin adayın belgelendirilmesini sağlamak için sınav ve belgelendirme prosedürlerine ilişkin rehberlik ve bilgi sağlamak, Dış ve iç denetim prosedürleri arasındaki uyumu sağlamak, VOC-TEST Merkezleri tarafından uygulanacak pilot programlar ve yürütülecek sınav prosedürleri. Aşağıda belirtilen türde içeren projeler uygun değildir: Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler, Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler, Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir kerelik faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir konferans için hazırlık ve işlemlerin yayımlanması kendi başlarına daha kapsamlı bir proje oluşturmamaktadır, Devlet bütçesinden ya da başka kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler, Sadece araştırma içeren projeler, Kar amaçlı faaliyetler, İdeolojik açıdan önyargılı ya da partizan olan faaliyetler, Hibe veren faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe vermek veya kendi işlerini kurabilmek vb. nedenlerle diğer kişi ya da kuruluşlara kredi sağlamak ), Sadece ekipman satın alımına yönelik projeler, Sadece strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik projeler.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ

İŞ KAYITLARI SİSTEMİ İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama (büyüklük) ve demografik

Detaylı

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI

2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 2012 YILI GENEL SANAYİ VE İŞYERLERİ SAYIMI 1. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkısı olup devlet kayıt otoriteleri tarafından kayıt altına alınan girişimlerin adres, kimlik, tabakalama

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (216) 550 20 80 Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Gıda Üretimi Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (322) 239 41 41 E-Posta Website : info@alimentcert.com : www.alimentcert.com

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 0 M A Y I S 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket Kuruluşu

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Hayvan Yetiştirme Bitki

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : aoa@tse.org.tr : www.tse.org.tr Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ Seyitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN YATIRIMINA İLİŞKİN DESTEKLER II. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞARTLARI III.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 16/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19.10.2016 Sayı 55 Genel Değerlendirme Temmuz 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2016 verilerinin değerlendirildiği- 55. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Yemek Hizmeti-E Gıda İmalatı Yemek Hizmeti Perakende, Nakliye ve Depolama-F

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015 Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları 10 Ağustos 015 Türkiye100 laması Türk ye n n zeng nleşmes n n yolu hızlı büyüyen ş rketler n sayısının artmasından geçmekted r. Türk ye Odalar ve Borsalar

Detaylı

KOSGEB DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR?

KOSGEB DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR? KOSGEB DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR? KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB in 1990-2009

Detaylı

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015

Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları. 10 Ağustos 2015 Türk ye100 Türk ye n n yen nes l küresel oyuncuları 10 Ağustos 015 Türk ye n n zeng nleşmes n n yolu hızlı büyüyen ş rketler n sayısının artmasından geçmekted r. Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ öncülüğünde

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 17 Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri 19 Elektrikli ve optik teçhizat 18 Makine ve teçhizat 23 Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Yemek Hizmeti-E Perakende, Nakliye

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Hazır Yemek Hizmetleri-E Perakende, Taşımacılık ve Depolama-F Perakende, Taşımacılık ve Depolama-G Yan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği 1 / 42 2 / 42 KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi * EA Kodu 1 Tarım, balıkçılık 3 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün mamülleri 4 Tekstil ve tekstil ürünleri 6

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa /) ISO 900:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:0 Tel : 0 32 443 03 77 Faks : 0 32 44 87 72 0 03 04 07 09 2 4 5 6 7

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Tel : 0 212 269 37 41 E-Posta Website : info@kalitest.com.tr : www.kalitest.com.tr

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : 0216 5183860 Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır Yemek Hizmetleri-E Gıda Üretimi

Detaylı

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu B DESTEK ALINABİLECEK SEKTÖRLER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 Taş kömürü madenciliği

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014 TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Eylül 2014 Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Türkiye veya yurtdışındaki

Detaylı

NACE Rev 2 Kodu B. MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 5 Kömür ve linyit çıkartılması 5,1 Taş kömürü madenciliği. 5,2 Linyit madenciliği

NACE Rev 2 Kodu B. MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 5 Kömür ve linyit çıkartılması 5,1 Taş kömürü madenciliği. 5,2 Linyit madenciliği Rev 2 B Sektör Adı MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 5 Kömür ve linyit çıkartılması 5,1 Taş kömürü madenciliği 5,1 Taş kömürü madenciliği 5,2 Linyit madenciliği 5,2 Linyit madenciliği 6 Ham petrol ve doğal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 27.03.17 Pazartesi 15.30 D3-D4 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 27.03.17

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 18.05.2016 Sayı 50 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 Şub.16 İSTİHDAM İZLEME Genel

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 * EA Kodu Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri 05 Deri ve

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 22.03.2016 Sayı 48 Genel Değerlendirme Aralık 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aralık 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2015 verilerinin değerlendirildiği- 48.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : İstanbul Organize Sanayi Bölgesi 01 03 04 07 09 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 * EA Kodu Açıklama Tarım,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.12.2015 Sayı 45 Genel Değerlendirme Ağustos 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim 2015 verilerinin değerlendirildiği- 45.

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu. By: M. Murat ÇİFTÇİ, Uzman Yardımcısı Date: 30.05.2013 Venue: İstanbul

Mesleki Yeterlilik Kurumu. By: M. Murat ÇİFTÇİ, Uzman Yardımcısı Date: 30.05.2013 Venue: İstanbul Mesleki Yeterlilik Kurumu By: M. Murat ÇİFTÇİ, Uzman Yardımcısı Date: 30.05.2013 Venue: İstanbul Sunum İçeriği - Mesleki Yeterlilik Kurumu - Ulusal Yeterlilik Sistemi - MYK Enerji Sektörü Faaliyetleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 21.06.2016 Sayı 51 Genel Değerlendirme Mart 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2016 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2016 verilerinin değerlendirildiği- 51. sayısında

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Hazır Yemek Hizmetleri-E Perakende, Taşımacılık ve Depolama-G Yan Hizmetler-I Gıda Üretimi

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : kys@szutest.com.tr : www.szutest.com.tr Gıda ve Yem İşleme-C

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Yemek Hizmeti-E Perakende,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : info@universalcert.com : www.universalcert.com

Detaylı

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2016 İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. İkinci 500

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 16.06.15 SALI 14:00 MTB110 Genel Matbaacılık Teknikleri D5 16.06.15 SALI 16:00 MAT170 Matematik II D4 16.06.15 SALI 17:00 BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi D5 17.06.15

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Aişe Akpınar 25-30 Temmuz 2016 (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Ulusal Yeterlilik Sistemi

Detaylı