VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI"

Transkript

1 VOC-TEST MERKEZLERİ HİBE PROGRAMI Referans No: EuropeAid//129917/D/ACT/TR Proje Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2010 Tematik Program: MYK ve Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerini (VOC-TEST Merkezleri) desteklemeyi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi ile kabul edilmiş meslek standartlarına dayalı etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmayı ve işletmeyi amaçlayan Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme adlı AB projesi başlatılmıştır Alt Tema: Bu, meslek standartlarının hazırlanmasına ve sınav ve belgelendirmeye yönelik yöntem geliştirme ve deneme uygulamaları ile VOC-TEST merkezlerinin ve ilgili kalite güvence mekanizmalarının oluşturulmasını kapsamaktadır. Proje Seviyelere odaklanacaktır. Genel Hedef: İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır. Önceki öğrenmenin tanınması aracılığıyla istihdam olanaklarını artırma, kalite güvencesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınmasını sağlama, Örgün eğitim ve iş hayatı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan zorlukları en aza indirgemek, temel hedefler arasındadır. Özel Hedef: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda; Uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak Bu sistem için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC- TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Uygulama Dönemi: Bir projenin planlanan süresi 18 aydan az, 24 aydan fazla olamaz. Hibe Destek Tutarı: Asgari hibe miktarı: 150,000 Avro Azami hibe miktarı: 300,000 Avro Hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %50 sinden az olamaz. Ayrıca, hiçbir hibe tutarı, Projenin uygun maliyetler toplamının %90 ından fazla olamaz

2 Proje Ön Koşulları: Kimler başvurabilir? Tüzel kişiliğe sahip olmak ve Kâr amacı gütmemek ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya Türkiye Cumhuriyeti ne tabi olmak 1 ve Sivil Toplum Kuruluşu: 2 : meslek örgütleri/mesleki dernekler/vakıflar/federasyonlar/konfederasyonlar, işçi ve işveren örgütleri/kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve sendikalar olmak ve Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek. Başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterlere de uymaları gerekmektedir: Sunulan projenin başvuru sahibi kurum/kuruluşun faaliyet alanı içerisinde yer alması ve bunun kurum/kuruluşun kanununda/tüzüğünde/vs. belirtilmiş olması (şemsiye örgütler yalnızca üyelerinden birinin ilgili meslek(ler)te faaliyet göstermesi ve yukarıdaki kriterleri karşılaması halinde başvuru yapabilirler) ve Başvuru sahibi kurum/kuruluşun son iki (2) yıl içerisinde aşağıdaki bölümde belirtilen alt-sektörlerin en az birinde faaliyet göstermesi. 11 öncelikli sektör ve bu sektörlerin alt-sektörleri tanımlanmıştır: Sektörler Alt-sektörler İçerik/Kapsam 1. Otomotiv ve ilgili alt-sektörleri 1.1 Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerin (römorklerin) 1.2 Diğer ulaşım araçlarının 1.3 Motorlu kara taşıtları ile motosikletlerin onarımı Bu alt sektör, yolcuların ya da yüklerin taşınması amacıyla motorlu kara taşıtlarının nı kapsamaktadır. Treyler ve yarı treylerlerin dâhil motorlu kara taşıtlarına ait çeşitli parça ve aksesuarların da bu alt sektörde kapsanmaktadır. Bu alt sektör, gemi yapımı ve tekne, demir yolu için demir yolu vagonlarının ve lokomotiflerin, uçakların ve uzay gemilerinin ve bunların parçalarının gibi ulaşım araçlarının nı kapsamaktadır. Bu alt sektör kamyon ve kamyonetler dâhil olmak üzere, taşıtların onarımı ve bakımı gibi motorlu taşıtlar ve motosikletlerle ilgili (imalat ve kiralama dışındaki) tüm kapsamaktadır. 2. Turizm 2.1Konaklama Bu alt sektör, ziyaretçiler ve diğer yolcular için kısa süreli konaklama hizmeti sağlanmasını kapsamaktadır. 1 Bu uyrukluk, kuruluşun ülke yasalarına göre kurulduğunu gösteren tüzüğü esasında belirlenir. Bu bağlamda, kuruluş tüzüğü bir başka ülkede kayıtlı herhangi bir tüzel kişilik, bölgede kayıtlı ya da Mutabakat Zaptı imzalamış olsa dahi, başvuru için uygun bir yerel kuruluş olarak değerlendirilmeyecektir. 2 Liste kapsamlı değildir.

3 3. İnşaat 2.2 Yiyecek ve içecek hizmeti 2.3 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 2.4 Eğlence ve dinlence 3.1 Bina inşaatı 3.2 Bina dışı yapıların inşaatı 3.3 Özel inşaat Bu alt sektör, ya geleneksel restoranlarda ya da self servis veya al götür türünden restoranlarda, ayrıca devamlı veya geçici stantları ile oturma yeri olan veya olmayan yerler tarafından hemen tüketime uygun olan tüm yemek ve içeceklerin sunulması ni kapsamaktadır. Burada önemli olan, yemekleri sunan tesisin çeşidi değil, anında tüketime uygun olan yemeklerin müşterilere sunuluyor olmasıdır. Bu alt sektör temel olarak halk ve ticari müşteriler için seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin satışı ile uğraşan acentelerin faaliyetini, seyahat acenteleri aracılığıyla veya tur operatörleri gibi doğrudan aracılar tarafından satılan turların düzenlenmesi ve bir araya getirilmesi faaliyetini ve rezervasyon hizmetleri dahil olmak üzere seyahatle ilgili diğer hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca turist rehberliği ve turizme destek de buraya dahil olmaktadır. Bu alt sektör, müşterilerinin çeşitli eğlence taleplerini karşılamak için tesisler işleten veya hizmet sağlayan pek çok birimi kapsamaktadır. Mekanik at ve arabalar, su kaydırakları, oyunlar, gösteriler, eğlence (lunapark, panayır vb.) alanları ve piknik alanları gibi çeşitli eğlendirilerin yürütülmesini kapsamaktadır. Bu alt sektör, genel bina inşaatlarının tüm çeşitlerini kapsamaktadır. Yeni bina, onarım, ilaveler ve değişiklikler için gerekli inşaatın yanı sıra prefabrikler ile şantiye binalarının montajını da kapsamaktadır. Konutların komple inşaatı, ofis binaları, dükkânlar ve diğer kamu ve kamu kurumu binaları, çiftlik binaları ve benzeri de burada kapsanmaktadır. Bu alt sektör, bina dışı yapıların inşaatına yönelik olarak genel inşaatı kapsamaktadır. Yeni çalışma, onarım, eklentiler ve değişiklikler, prefabrik yapıların alanda kurulumu ve geçici türdeki inşaatı da kapsamaktadır. Otoyollar, caddeler, köprüler, tüneller, demir yolları, havaalanları, limanlar ve diğer su projeleri, sulama sistemleri, kanalizasyon sistemleri, sanayi tesisleri, boru hatları ve elektrik hatları, açık hava spor tesisleri vb. gibi ağır inşaatlar da bu alt sektöre dâhil olmaktadır. Bu alt sektör özel uzmanlık gerektiren inşaat ni kapsamaktadır (özel inşaatçılık), binaların belli bölümlerinin inşaatlarını ve bina dışı inşaat işlerini veya bu amaç için yapılan hazırlıkları kapsar. Bu faaliyetler genellikle kazık çakılması, temel, çatı ve beton işleri ile duvarcılık, taş döşeme, yapı iskelesi kurma, çatı kaplama vb. gibi, özel yetenek ve donanım gerektiren farklı yapıları ortak bir paydada sınıflandırmıştır. Çelik yapıların kurulumu, parçaların aynı birim tarafından üretilmemesi koşuluyla buraya dâhildir.

4 4. Ulaştırma 5. Enerji 3.4 Mimarlık ve mühendislik ; teknik muayene ve analiz 4.1. Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 4.2 Demiryolu taşımacılığı 4.3 Su yolu taşımacılığı 4.4 Hava yolu taşımacılığı 4.5 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler 4.6 Posta ve kurye 5.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı 5.2 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı, gaz üretimi; gazın ve diğer yakıtların dağıtımı Bu alt sektör mimarlık, mühendislik, teknik resim, inşaat denetimi ve yer ölçümü ve haritalama hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır. Aynı zamanda fiziksel, kimyasal ve diğer analitik test hizmetlerinin icrasını da kapsamaktadır. Bu alt sektör demiryolu taşımacılığı hariç karayolu ile yapılan tüm taşımacalık ni kapsamaktadır. Bu alt sektör demiryolunun şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık nde kullanılmasını kapsamaktadır. Bu alt sektör, tarifeli olsun veya olmasın, su üzerinde yolcu ve yük taşınmasını kapsamaktadır. Çekici ve itici botlar, gezi, seyahat veya tur botları, araba vapurları, deniz otobüsleri ve benzerlerinin işletilmesi de burada kapsanmaktadır. Yer, deniz ve iç su taşımacılığı arasındaki ayrım için bir gösterge olmasına rağmen, belirleyici etken kullanılan taşıma aracının türüdür. Bu bölüm hava veya uzay yoluyla yolcu veya yük taşımacılığını kapsamaktadır. Bu alt sektör, taşımacılık altyapı tesislerinin işletilmesi veya taşıma öncesinde ve sonrasında veya taşıma evreleri arasında gecikmeksizin yükün yüklenmesi ve boşaltılması gibi yolcu veya yük taşımacılığını destekleyen kapsamaktadır. Tüm taşımacılık tesislerinin işletilmesi ve bakımı da buna dahildir. Bu alt sektör çeşitli düzenlemeler altında mektuplar ve paketlerin toplanması, taşınması ve dağıtımı gibi, postacılık ve kuryecilik ni kapsamaktadır. Bu alt sektör elektrik enerjisinin üretilmesini, üretim kaynaklarından dağıtım merkezlerine iletilmesini ve nihai kullanıcılara dağıtılmasını kapsamaktadır. Bu alt sektör ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme ni kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve gazın hazırlanmasındaki diğer de içerir. Bu alt sektör ayrıca gazın üretimini ve doğal veya sentetik gazlar ile diğer yakıtların tüketicilere dağıtımını içermektedir. Diğer işletmeler tarafından işletilen dağıtım sistemlerini kullanarak doğal gaz ve diğer yakıtların satışını gerçekleştiren gaz pazarlayıcı ve komisyoncuları da bu alt sektöre dahildir.

5 6. Metal 7. Plastik ve Kimya 5.3 Yenilenebilir enerji teknolojileri 5.4 Buhar ve iklimlendirme temini 6.1 Ana metal sanayii 6.2 Metal cevherlerinin çıkarımı 6.3 Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri 7.1 Rafine edilmiş petrol ürünleri 7.2 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 7.3 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 7.4 Kauçuk ve plastik ürünlerin Bu alt sektör güneş enerjisi, rüzgar gücü, fotovoltaik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimini kapsamaktadır. Bu alt sektör, ısınma, güç ve diğer amaçlar için su buharı ve sıcak suların üretimi, toplanması ve dağıtılmasını; soğutulmuş havanın üretimi ve dağıtımını; soğutma amaçlı soğuk su üretimini ve dağıtımı ile yemek amacıyla olsun olmasın (soğutma, vb.) buz üretimini kapsamaktadır. Bu alt sektör elektro metalürjik ve diğer metalürjik teknikleri kullanarak, maden, demir külçesi, hurdadan elde edilen demir içeren ve demir içermeyen metallerin eritilmesi ve/veya ayrıştırılması ni kapsamaktadır. Bu alt sektör yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) çıkarımını kapsamaktadır. Bu alt sektör, genellikle statik, sabit bir işleve sahip "saf" metal ürünlerin (parçalar, muhafaza kapları (fıçı, varil vb.), yapılar gibi) nı ve hareketli parçalarla çalışan, tamamıyla elektrikli, elektronik veya optik olmayan bu gibi ürünlerin (bazen diğer materyallerle) daha karmaşık birimlere dönüştürülmesine yönelik bağlantı veya montaj ürünlerinin nı kapsamaktadır. Bu alt sektör, ham petrolün kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesini kapsamaktadır. Ana süreç, ham petrolün parçalama ve damıtma gibi teknikler vasıtasıyla bileşenlere ayrılmasını kapsayan petrolün rafine edilmesi sürecidir. Bu alt sektör, organik ve inorganik hammaddelerin kimyasal işlemlerle dönüştürülmesini ve ürünlerin oluşumunu kapsamaktadır. Bu durum, ilk sanayi grubundan oluşan temel kimyasalların üretimini; geri kalan faaliyet gruplarını oluşturan temel kimyasalların daha ileri işlemlerle üretilen ara ve nihai ürünlerin üretiminden ayırır. Bu alt sektör temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin nı kapsamaktadır. Ayrıca tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerin da bu alt sektörde yer almaktadır. Bu alt sektör kauçuk ve plastik ürünlerin nı kapsamaktadır. Bu bölüm, imalat sürecinde kullanılan ham maddelere göre karakterize edilmektedir. Bununla beraber, bu alt kısım içinde zorunlu olarak yer alan maddelerin tüm ürünlerinin nın bu bölümde sınıflandırılacağı anlamına gelmemektedir.

6 8. Bilişim ve İletişim Teknolojileri 9. Basım ve Yayımcılık 8.1 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 8.2 Telekomünikasy on 8.3 Bilgi hizmeti 8.4 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı 9.1 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 9.2 Yayımcılık 9.3 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama Bu alt sektör, bilgi teknolojisi alanında uzmanlaşma sağlayan aşağıdaki kapsamaktadır. Yazılımların yazılması, modifiye edilmesi, test edilmesi ve desteklenmesi; bilgisayar donanımları, yazılımı ve iletişim teknolojileri ile bütünleşik olan bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması; yerinden yönetim ve müşterilerin bilgisayar sistemlerinin ve/veya veri işleme tesislerinin işletilmesi; diğer profesyonel ve teknik bilgisayar bağlantılı faaliyetler bu alt sektörde yer almaktadır. Bu alt sektör; ses, veri, metin ve görüntü aktarımı sağlayan telekomünikasyon ve ilgili hizmetlerin sağlanmasını kapsamaktadır. Bu gerçekleştiren yayın tesisleri tek bir teknolojiye veya bir teknoloji kombinasyonuna dayalı olabilmektedir. Bu alt sektörde sınıflandırılan n ortak özelliği, içeriğin (yaratılması hariç) aktarılmasıdır. Bu alt sektördeki ayrım işleyen altyapının türüne bağlıdır. Televizyon sinyallerinin iletimi durumunda, dağıtım için tüm programlama kanallarının (bölüm 60 içerisinde yapılan) program paketleri ile birleştirilmesini de içerebilir. Bu alt sektör temel olarak bilgi sağlayan diğer faaliyetler de dahil, web arama portallarının, veri işleme ve barındırma ni kapsamaktadır. Bu alt sektör bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimleri ile iletişim araç ve gereçlerinin onarım ve bakımını kapsamaktadır. Bu alt sektör gazetelerin, kitapların, mecmuaların, iş formlarının, tebrik kartlarının, ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik, madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici kapsamaktadır. Bu alt sektörde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası, kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir. Bu alt sektör kitaplar, broşürler, kitapçıklar, sözlükler, ansiklopediler, atlaslar, haritalar ve grafiklerin yayımlanmasını; gazeteler, dergiler ve süreli yayınların; yazılım programlarının yanı sıra rehber ve posta adres listesi ve diğer yayınların yayımlanmasını kapsamaktadır. Bu alt sektör doğrudan sinemada gösterilmek veya televizyonda yayınlamak için film, videokaseti ya da diskte bulunan vizyonda gösterim amaçlı olsun veya olmasın sinema filmlerinin yapımcılığını; filmin redaksiyonu, kesilmesi ve dublajı gibi destekleyici ; sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının diğer endüstrilere dağıtımını; sinema filmlerinin ve diğer film yapımlarının gösteriminini kapsamaktadır. Sinema filmlerinin veya diğer film

7 10. Makine Tasarımı ve İmalatı 11. Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri 9.4 Programcılık ve yayıncılık 9.5 Reklamcılık ve piyasa araştırması 9.6 Fotoğrafçılık 10.1 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 10.2 Elektrikli teçhizat 10.3 Diğer makine ve ekipmanların 10.4 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 11.1 Tekstil ürünlerinin yapımlarının dağıtım hakkının alınması ve satılması da bu kapsama dahildir. Bu alt sektör, eğlence, haber, sohbet ve benzeri radyo, televizyon ve veri programları gibi içeriklerin oluşturulması veya içeriğin dağıtımı için telif hakkının elde edilmesi ve sonrasında bunların yayınlanması gibi kapsamaktadır. Ayrıca, tipik olarak radyo ve televizyon yayıncılığı ile entegre edilen veri yayını da bu kapsama dahildir. Yayıncılık, havadan, uydu, bir kablo ağı aracıyla veya internet gibi farklı teknolojilerin kullanılması ile yapılabilmektedir. Bu alt sektör reklam kampanyalarının oluşturulması ve bu reklamların dergi, gazete, radyo ve televizyonda veya diğer ortamlarda yer verilmesinin yanısıra, teşhir yapılarının ve alanlarının tasarlanmasını da kapsamaktadır. Bu alt sektör ticari amaçlı ve tüketiciye yönelik fotoğraf üretimini, filmin işlenmesini ve dokümanların mikrofilm haline getirilmesini kapsamaktadır. Bu alt sektör bilgisayarların, bilgisayar çevre birimlerinin, iletişim teçhizatının ve benzer elektronik ürünler ile bu tür ürünlerin parçalarının nı kapsamaktadır. Bu alt sektördeki üretim süreci, entegre devrelerin tasarımı, kullanımı ve ileri derecede özel küçültme teknolojileriyle tanımlanmaktadır. Bu alt sektör elektrik enerjisini üreten, dağıtan ve kullanan ürünlerin nı kapsamaktadır. Elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon teçhizatı ile elektrikli ev gereçleri de bu alt sektörde yer almaktadır. Bu alt sektör güç üreten ve uygulayan mekanik bileşenler ve herhangi bir özel amaç için imal edilmiş temel parçalar da dahil mekanik veya termal olarak materyaller üzerinde bağımsızca hareket eden ya da materyaller üzerinde (işleme, püskürtme, bastırma ve paketleme gibi) işlemler yapan makinelerin ve teçhizatların nı kapsamaktadır. Bu alt sektör sanayide, bina ve bina dışı inşaat işlerinde, tarımda veya evde kullanılmak üzere tasarlanmış olsun ya da olmasın sabit ve hareketli ya da el aletleri nı kapsamaktadır. Yerleşke içerisinde yük ve yolcu taşımada kullanılan özel araçların da bu alt sektörün içindedir. Bu alt sektöre makine, donanım ve çalışır durumda olan diğer ürünlerin yenilenmesi amacıyla imalat sektöründe üretilmiş malların uzmanlaşmış onarımını kapsamaktadır. Bu ürünlerin daha etkin çalışmalarını sağlamak ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan genel veya rutin bakımlar da (örneğin; müşteriye hizmet) bu alt sektöre dahildir. Bu alt sektör tekstilin dokunması da dahil tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi; tekstil ve giyim eşyalarının aprelenmesi, boyanması vb. bitirme işlemleri ile tekstil ürünlerinin nı (ev tekstil ürünleri, battaniyeler, halılar,

8 kilimler, kordon, halat, ip vb.kapsamaktadır. Giyim eşyalarının kapsamın dışındadır Giyim eşyalarının 11.3 Deri ve ilgili ürünlerin 11.4 Uzmanlaşmış tasarım Bu alt sektör herhangi bir malzemeden (örneğin; deri, kumaş, örgü ve kroşe kumaşlar v.b) giysilerin (örneğin; dış giyim eşyaları, erkekler, kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırları; iş kıyafetleri, veya günlük giysiler v.s.) ve aksesuarların dikim ni (hazır giyim, konfeksiyon veya ısmarlama elbise yapılması) kapsamaktadır. Bu alt sektör kürklerin boyanması ve işlenmesini, hayvan postlarının tabaklanması ve ıslah edilmesi yöntemleriyle deriye dönüştürülmesini ve derinin nihai tüketim amacıyla ürünler olarak üretilmesini kapsamaktadır. Bu alt sektör aşağıdakileri kapsamaktadır: - tekstil, giysi, ayakkabı, mücevher, mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda mallarının yanısıra diğer kişisel eşyalar veya ev eşyaları ile ilgili moda tasarımı, - endüstriyel tasarım; yani dağıtımda, kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını, güvenliğini, pazar cazibesini dikkate alarak, ürünün malzemelerinin, mekanizmasının, şeklinin, renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını, değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme, - grafik tasarımcıların. - iç mimarların (dekoratörlerin) Projenin Uygulanabileceği Yerler: Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya ve Karabük. Faaliyet Türleri Bazı gösterge/örnek faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır. Bu listenin amacı desteklenebilecek proje türlerine ilişkin yol göstermektir, ancak liste bunlarla sınırlı değildir. VOC-TEST merkezlerinin oluşturulması, meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ile uyumlu olmaları ve bu programın amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunmaları koşuluyla, ilave ve yenilikçi projeler desteklenecektir. Projeler aşağıdaki n birden fazlasını içerebilir: Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu ve tam işlevsel bir UYS işletmek, UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sistemi kurmak ve işletmek, AB üye ülkelerinin ilgili sektörlerde çalışan benzeri kuruluşları ile ilişki ve işbirliğini güçlendirmek, UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sisteminde belgelendirme kuruluşu olan ya da olmak isteyen kuruluşların altyapısını geliştirmek,

9 Onaylanmış UYS ile uyumlu teorik ve uygulamalı sınav materyalleri oluşturmak/güncellemek, Sınav ve belgelendirme sisteminin kalite güvencesini sağlamak, Değerlendirme, sınav, belge vs.e ilişkin bilgi işlem altyapısını oluşturmak, Onaylama veya değerlendirme sürecinin tarafsızlığı, güvenilirliği ve geçerliliği için bilgi güvenliği sağlamak, Kamu ve özel sektörde, STK larda, eğitim sağlayıcılarda, ilgili paydaşlarda, vb. farkındalık oluşturmak, Meslek standartları ve ulusal mesleki yeterlilikleri geliştirmek (Meslek standartları ve ulusal mesleki yeterlilikler Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile uyumlu olmalıdır), Akreditasyon sürecini desteklemek ve MYK mevzuatı kapsamında yetkilendirilme için gereken ve Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca yürütülen akreditasyonu sağlamak, Sınav ve belgelendirme merkezi olarak akredite edilmeye ilişkin kurumsal yapılanma, Sınav ve belgelendirme prosedürlerine yönelik pilot çalışmalar, Projede görevlendirilecek teknik personelin eğitim programlarının geliştirilmesini denetlemek için VOC-TEST Merkezlerini desteklemek, Azami sayıda yetkin adayın belgelendirilmesini sağlamak için sınav ve belgelendirme prosedürlerine ilişkin rehberlik ve bilgi sağlamak, Dış ve iç denetim prosedürleri arasındaki uyumu sağlamak, VOC-TEST Merkezleri tarafından uygulanacak pilot programlar ve yürütülecek sınav prosedürleri. Aşağıda belirtilen türde içeren projeler uygun değildir: Sadece veya büyük ölçüde, çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler, Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler, Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler ya da benzeri bir kerelik faaliyetler. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturuyor olmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir konferans için hazırlık ve işlemlerin yayımlanması kendi başlarına daha kapsamlı bir proje oluşturmamaktadır, Devlet bütçesinden ya da başka kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetler, Sadece araştırma içeren projeler, Kar amaçlı faaliyetler, İdeolojik açıdan önyargılı ya da partizan olan faaliyetler, Hibe veren faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara (maddi veya ayni) hibe vermek veya kendi işlerini kurabilmek vb. nedenlerle diğer kişi ya da kuruluşlara kredi sağlamak ), Sadece ekipman satın alımına yönelik projeler, Sadece strateji, plan ya da benzer belgeleri geliştirmeye yönelik projeler.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI Rev. 02 01-2011 AMAÇ: Bu rehber, sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite olmak için girişimde bulundukları

Detaylı

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu B DESTEK ALINABİLECEK SEKTÖRLER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 Taş kömürü madenciliği

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği 1 / 42 2 / 42 KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre)

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık

Detaylı

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83)

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) Kısım Bölüm Grup Sınıf A 01 (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) 011 012 Tehlike Sınıfı Prim Nispeti Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet Tek

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular I S.N. Soru Cevap Referans Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu

Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular I S.N. Soru Cevap Referans Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular I S.N. Soru Cevap Referans Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu 1 Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-İKT Son Başvuru Tarihi ve

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 BÖLÜM 1: İstatistiki Analizler... 3 Kümelenme... 3 Giriş... 3 Dünyada Başarılı Küme Örnekleri... 4 Küme Aktörleri:...

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı