HAYDARPAŞA ŞiMENDiFER TABURU KIŞLASI (Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYDARPAŞA ŞiMENDiFER TABURU KIŞLASI (Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi)"

Transkript

1

2 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin HAYDARPAŞA ŞiMENDiFER TABURU KIŞLASI (Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) HAYDARPAŞA RAILWAY OPERATING BATTALION BARRACKS (Haydarpaşa Technical and Industry Vocational High School) Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin M.S.Ü. Güzel Sanatlar Üniversitesi restorasy n 129

3 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Üsküdar - Kadıköy arasında yer alan Haydarpaşa Semti sahip olduğu geniş otlakları ve konumu ile Bizans döneminden itibaren çok çeşitli nedenlerle ilgi duyulan bir semt olmuştur. Burada yazlık sarayların olduğu, Surre Alayı nın ve sefere çıkan ordunun buradan uğurlandığı veya karşılandığı bilinmektedir. Ancak yerleşim açısından bölgenin uğradığı köklü değişim Sultan III. Selimi innizâm-ı Cedid askerleri için yaptırdığı Selimiye Kışlası ve yakınındaki dini-sosyal yapıların oluşturduğu külliyenin inşaası ile başlamış ve Haydarpaşa sahrasını da içine alacak şekilde genişlemiştir. Selimiye Kışlası yapılmadan önce Kavak İskelesi nden Haydarpaşa Tren İstasyonu na kadar uzanan bölgede daha küçük ölçekli olmak üzere kasır, hastane ve kışla binaları bulunmakta iken bu yapıların yerlerine değişen koşullar ve ihtiyaçlara bağlı olarak yeni yapılar inşa edilmiştir. Bu inşaî faaliyetler çerçevesinde Selimiye Kışlası ndaki askerlere sağlık hizmet vermek üzere Sultan Abdülmecid tarafından irade buyurulan Haydarpaşa Askerî Hastanesi ni ( ) özellikle vurgulamak gerekir. Aynı yüzyıl içerisinde ilk Haydarpaşa Tren İstasyonu nun ve Haydarpaşa Limanı nın inşaası, bölgenin ekonomik ve stratejik önemindeki değişimin yansıması olarak kabul edilebilir. Geniş düzlükleri nedeniyle askerlerin eğitim alanı olarak da kullanılan bölgedeki ikinci yapılaşma hamlesi Sultan II. Abdülhamid döneminde gerçekleşmiştir. İlk olarak modern tıp eğitimi vermek üzere Mekteb-i Tıbbiye (1900), ardından da hemen karşısına Seririyat Hastanesi (1903) inşa edilir. Makalenin konusunu oluşturan yapı ise Haydarpaşa Gar Binası nın II. Abdülhamid döneminde gerçekleşen ikinci inşaası ile birlikte değerlendirilmelidir. Çünkü sözkonusu bina Haydarpaşa Tren İstasyonu nu ve demiryolu hattını korumak ve aynı zamanda bakım-onarımını gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş Şimendifer Taburu nun kışlasıdır. Yapı, sonraki süreçte bir çok defalar işlev değiştirmiş ve bu değişikliklere bağlı olarak özgün plan ve mimarisinde birtakım kayıplarla günümüze ulaşabilmiştir. Bugün Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılmakta olan kuzeybatı güneydoğu istikametinde konumlanmış, 12.14x82.91 m. ölçülerindeki binanın cephelerinde ve özellikle de plan kuruluşunda ciddi müdaheleler saptanmıştır. Birtakım bulgular ve yapının mimari detayları Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası olarak tasarlanan yapının 1900 lerin başlarında inşa edildiğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Haydarpaşa, II. Abdülhamid dönemi, Şimendifer Taburu Kışlası With its large meadows and location, Haydarpaşa District, which is located between Üsküdar and Kadıköy, has been an interesting district for various reasons since the Byzantine period. It is known that there were summer palaces here and that the Regiment of Surre (gifts sent to Mecca by the Sultan) and the Army going to war were bid farewell and welcomed here. However, the region started to undergo a dramatic change of settlement with the construction of the Selimiye Barracks (Scutari Barracks) built by Sultan Selim III for the soldiers of Nizam-ı Cedid (New Order) and a nearby social complex consisting of religious-social buildings and it was expanded to include the Haydarpaşa field. Before the construction of the Selimiye Barracks, there were small-scale pavillion, hospital and barracks in the area extending from the Kavak Port up to Haydarpaşa Train Station, but these buildings were replaced by new ones based on changing conditions and needs. Within the framework of these construction works, we have to underline, in particular, Haydarpaşa Military Hospital ( ), which was requested by Sultan Abdulmecid to give healthcare services to the soldiers in the Selimiye Barracks. The construction of the initial Haydarpaşa Train Station and Haydarpaşa Port in the same century can be accepted as an illustration of the changes in the region s economic and strategic significance. The second structuring move in the region, which was used as a training area for the soldiers thanks to its large plains, came during the period of Sultan Abdulhamid II. Firstly, Mekteb-i Tıbbiye (Medical School) was built in 1900 to provide medical training, and later Seririyat Hastanesi (Polyclinic Hospital) was built in 1903 right across the other. The subject building of the article must be evaluated along with the second construction of Haydarpaşa Train Station during the era of Abdulhamid II. Because, the building in question is the Railway Battalion barracks, which was established to protect Haydarpaşa Train Station and the railway tracks and also to provide maintenance and repair. The construction s function changed numerous times in the following period and therefore there have been some losses in the original plan and architecture until today. Today, with regards to the building of sizes of 12.14x82.91 m, located in the northwest southeast direction, and which is used by Haydarpaşa Vocational High School, serious interferences have been identified in its faces and especially in the creation of its plan. Some findings and the architectural details of the construction make us think that the construction which was designed as Haydarpaşa Railway Battalion Barracks was built in the early 1900s. Key Words: Haydarpaşa, era of Abdulhamid II., Rail Ways Battalion Barracks 130 restorasy n

4 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin 19. yüzyıl, tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu için de büyük ve köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu değişimin yansımaları ve sonuçları siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer tüm alanlarda açık bir biçimde gözlemlenebilmektedir yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile Avrupa daki topraklarının önemli bir bölümünü kaybeden Osmanlı İmparatorluğu yeni bir sürecin eşiğindedir ve bu tarihten itibaren uluslararası güç dengelerindeki ağırlığı ve etkisi giderek azalmaya başlar. Kayıpları telafi etmek için gerçekçilikten uzak ve bilinçsizce yapılan hamlelerin Osmanlı hazinesine maliyeti çok ağır olmuştur ve bu durum Osmanlı maliyesi için iç ve dış borçlanmaları kaçınılmaz hale getirir. Şüphesiz ki, Osmanlı İmparatorluğu nun bu dönemi her bakımdan ayrı bir incelemeyi gerektirir ancak konumuzu ilgilendirdiği yönüyle vurgulanması gereken en önemli husus; yeni dünya düzeninde Osmanlı yönetiminin geliştireceği politikalar, kendi iç dinamiklerine göre değil Batı nın oluşturduğu standartlara göre şekillenecektir. 18. ve 19. yüzyıllarda kurulan veya yeniden dizayn edilen askeri ve sivil bir çok kurum örneğinde olduğu gibi, devleti ve toplumu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için atılan adımlar sosyal yaşamın değişen ihtiyaçlarına ve koşullarına bağlı olarak doğal seyri içinde gelişmekten ziyade örnek alınan Batılı ülkelerdeki uygulamaların yine onlar tarafından tatbik edilmesi şeklindedir. Bu çerçevede kimi zaman Osmanlı sultanlarının istek ve iradeleri kimi zaman da sivil insiyatif olarak öne çıkan sosyal grupların talepleri belirleyici olmuştur. Ancak değişimin temel nedeni Avrupa ülkelerinin ordularıyla mücadele edebilecek teknik donanıma ve sisteme sahip bir ordu yaratmaktır. Bu amaçla 18. ve 19. yüzyıllarda bir çok kışla binası inşa edilmiş ve ayrıca ordunun muhtelif ihtiyaçlarına yönelik hastane, baytarhane, mektep, tersane, demiryolu ve istasyonlar ile imalat atölyeleri gibi kurum ve kuruluşların teşekkülü sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle; modernleşme çerçevesinde birçok proje önce askeri alanda gerçekleşmiş, sonuçlarının olumlu olduğu görülünce de sivil hayata tatbik edilmiştir. Dönemin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen askeri yapılar ile eğitim ve sağlık yapılarının birçoğu, geniş alanlar gerektirdiği için İstanbul un özellikle nüfus ve yapılaşma yoğunluğu az olan bölgelerinde yer almış ve şehrin batıya dönük yeni yüzünü oluşturmuştur. Yapının Tarihçesi Günümüzde Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin kullanmakta olduğu bina da söz konusu dönemin Harita 1. Pervititch Sigorta Haritası nda yapının yeri. yapılarından biridir. Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesinde 5 Pafta 296 Ada 16 Parselde bulunan yapı Maliye Hazinesi mülkiyetinde olup, İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 3673 sayılı kararıyla tescillenmiş ve koruma grubu II olarak belirlenmiştir. Konumuzu teşkil eden Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin binasına geçmeden önce Haydarpaşa semtinin topografik yapısından ve yerleşim özelliklerinden bahsetmek yararlı olacaktır. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan semt M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren önem kazanmaya başlamış ve Kadıköy ile çevresinin en önemli mesire yerlerinden biri olmuştur. Haydarpaşa adının nereden geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Sultan III. Selim in veziri olan Haydar Paşa nın bu civarda bir kışla ve kasır yaptırdığı bilinmekte ve semtin adının da sözü edilen Haydar Paşa ya dayandığı düşünülmektedir. Ancak bir başka görüş ise semtin adını 1533 de vezirliğe yükseltilen Hadım Haydar Paşa ile ilişkilendirmektedir tarihli bir kayıtta yer alan Bahçe-i Haydar Paşa ifadesi ikinci görüşün daha kuvvetli olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Akbulut 1994: 27-29). Haydarpaşa adı verilen bu semtte IV. Konsil in toplandığı Saint Euphemia Kilisesi ve 17 yaşında tahta çıkan İmparator Arcadius un yazlık sarayı gibi Bizans dönemine ait önemli yapıların olduğu bilinmektedir. Ayrıca Haydarpaşa, Anadolu ya sefere çıkan orduların uğurlandığı ve karşılandığı yer olmuştur. Semtin bu özelliği Osmanlı döneminde de devam etmiş, ayrıca Surre Alayı denilen hac kervanları da yine buradan uğurlanmıştır (Atalar 1986: ). Haydarpaşa Çayırı 19. yüzyılda Nizâm-ı Cedid askerlerinin talim yaptıkları yer iken, I. Dünya Savaşı yıllarında da açık restorasy n 131

5 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Harita 2. Necip Bey Haritası nda yapının konumu. Harita 4. H.1268-M Tarihli İstanbul Haritası. ordugâh olarak kullanılmıştır. Ordu ve saray atlarının beslendiği geniş otlaklara sahip, havası hastalar için son derece elverişli olan bu semt için ilk iskân politikaları Sultan III. Murad ( ) döneminde geliştirilmiş ise de, belli-belirsiz sokak dokuları Sultan III. Selim ( ) döneminde oluşmaya başlar. Semtin yerleşim dokusundaki gelişme 1873 yılında Haydarpaşa - İzmit demiryolu hattının faaliyete geçmesi, yılları arasında kıyıda bir dolgu alan yaratılarak Haydarpaşa Limanı nın inşa edilmesi ve 1908 yılında da Haydarpaşa Garı nın hizmete açılması ile ivme kazanır (Öztürk 2008: 5, Seçil 2005: 15). Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin (Haydarpaşa Sanat Enstitüsü) 1959 yılından bu yana kullanmakta olduğu binanın tarihçesine ilişkin bilgiler söz konusu yapının Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Seririyat Hastanesi ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapı ve kurumların gölgesinde kalmış olması nedeniyle son derece yetersizdir. Ancak yine de, konuyla doğrudan ilgisi olmasa bile birtakım yayınlardan elde edilen, yapının işlevine dönük bilgiler bir araya getirilerek söz konusu binanın tarihçesine ilişkin belirli bir sürecin tanımlanması mümkün olabilmiştir. Harita 3. Alman Mavileri Haritası nda yapı. Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin web sayfasında ALMAN (B) binası olarak adlandırılan yapıya neden bu ismin verildiği öğrenilememiştir. Ancak bu adlandırmanın, aşağıda belirtilen başlıca iki nedene bağlı olarak yapıldığı düşünülebilir; Söz konusu binanın, Sultan II. Abdülhamid in saltanat döneminde OTTO RITTER ve HELMUTH CUNO adında iki Alman mimar tarafından planlanıp, 1906 yılında tamamlanarak hizmete giren Haydarpaşa Garı ile birlikte inşa edilmiş olabileceği, yılları arasında İstanbul a davet edilen Alman hekim Robert Rieder in (Rieder Paşa), Osmanlı Devleti nde tıp eğitiminin düzenlenmesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlaması ve Haydarpaşa da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane nin ve Seririyat Hastanesi nin inşaasını yönlendirmesi. Konuyla ilgili araştırmalar göstermiştir ki, ALMAN (B) BİNASI olarak adlandırılmasının nedeni ne olursa olsun sözkonusu yapının Haydarpaşa Garı ile bağlantılı bir durumu vardır. Makalenin konusunu oluşturan bina istanbul için hazırlanmış haritlardanpervititch te gösterilmekle beraber sadece askeri yapı olarak tanımlanmış, adı veya mimarisine ilişkin her hangi bir detay belirtilmemiştir (Harita 1). Ancak sözkonusu kaynakların daha erken tarihli olanları incelendiğinde yılları arasında İstanbul Şehremaneti Harita Şube Müdürü olarak görev yapan Necip Bey in hazırlamış olduğu 1/5000 ölçekli haritalarda yapının Tatbikat-ı Baytariye Mektebi adıyla işlenmiş olduğu görülür (Harita 2).Bu durum, konumuzu oluşturan yapının kimliğine ilişkin geriye dönük elde ettiğimiz ilk bulgudur yıllarında hazırlanan Alman Mavilerinde ise yapının kışla olarak tanımlandığı ancak yakınında yer alan dört yapı ile birlikte büyük bir kompleks meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu yapılardan ikisinin kuzeydoğu, güney-batı istikametinde konumlandıkları ve bugün Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılan bina ile aynı konturlara sahip oldukları görülür (Harita 3).Geniş bir alana yayılan bu yapılar topluluğundan 132 restorasy n

6 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin Fotoğraf 1. Tatbikat-ı Baytariye Mektebi Hoca ve Talebeleri sadece yola cepheli olan günümüze ulaşabilmiş, diğerleri ise bilinmeyen bir tarihte yıkılarak yerlerine başka binalar yapılmıştır. Günümüzde Alman B binası olarak adlandırılan yapının iki yanında yer alan dikey konumdaki yapıların Necip Bey Haritasında neden gösterilmediğini açıklayabilmek mümkün değildir ancak söz konusu yapılardan biri, konturları kısmen değişmiş olmakla birlikte Pervititch haritasında işlenmiş olup, muhtemelen yıkım sürecinde çekilmiş 1966 tarihli bir hava fotoğrafında da tespit edilebilir. Ayrıca bu durum, her iki yapının farklı tarihlerde yıkılmış olabileceği yönünde bir kanaat uyandırmaktadır. Prusya Devleti Erkan-ı Harbiyesi ndenmoltke nin hazırladığı H.1268/M tarihli bir harita (Harita 4) ise günümüze ulaşan yapının inşa edildiği dönemde Haydarpaşa nın yapılaşma durumunu göstermesi bakımından önemlidir. Haydarpaşa Askeri Hastanesi ile Selimiye Kışlası nın belirtildiği haritada, Mekteb-i Tıbbiye (1900), Seririyat Hastanesi (1903) ve konumuzu oluşturan Şimendifer Taburu Kışlası yer almamıştır. Kaldı ki, Mekteb-i Tıbbiye ile Seririyat Hastanesi nin inşa tarihleri konusunda herhangi bir belirsizlik söz konusu değildir ve haritanın hazırlandığı dönemde henüz inşa edilmemiş oldukları zaten bilinmektedir. Bu bakımdan sözü edilen haritanın gerçekçi tespitler içerdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılan yapının 1900 lü yılların başlarında Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası olarak Haydarpaşa Garı ile birlikte veya hemen sonrasında inşa edildiği düşünülebilir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde bulunan, şimendifer taburu ile ilgili belgelerden biri 25 Ra 1325 (8 Mayıs 1907) tarihli olup, bir şimendifer taburu oluşturulmasının istendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu belge Haydarpaşa Tren Garı nın hizmete girdiği 1906 yılından bir sene sonraya ait olması nedeniyle, konumuzu oluşturan yapının tarihlendirilmesi açısından da bir anlam ifade edebilir. Demiryolu hattının geçtiği bölgelerde konuşlandırılan şimendifer taburları demiryollarının sadece korunmasından değil inşaat ve bakım-onarımından da sorumlu olmuşlardır. Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası olarak inşa edilen yapı bir süre Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu na hizmet verir yılında dönemin Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa nın girişimleriyle kurulan Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu Bakırköy de kiralanan bir binada eğitim faaliyetlerine başlamış ancak Balkan Savaşı ( ) sonrasında önce Davutpaşa, ardından da Orhaniye Kışlası na nakledilmiştir. Okul son olarak da Haydarpaşa da yeni inşa edilmiş bulunan (Yaşar 2002: ) Şimendifer Taburu Kışlası na yerleştirilir ancak I. Dünya Savaşı nın patlak vermesi üzerine eğitim faaliyetleri durdurulur (Bal 2006: 16). Süvari Binicilik Okulu nun tam olarak hangi tarihte Haydarpaşa ya nakledildiği bilinmemekle beraber anlaşılıyor ki, Haydarpaşa daki eğitim faaliyetleri belirtilen sebepten dolayı çok da uzun süreli olamamıştır. Aşkın Yaşar ve Ferruh Dinçer in ortaklaşa hazırladıkları makalede yer alan bir ifadeyi konumuzu teşkil eden yapının tarihçesi bakımından özellikle vurgulamak gerekir. Sözü edilen makalede, Süvari Binicilik Okulu nun nakledildiği Şimendifer Taburu Kışlası nın yeni inşa edilmiş olduğundan bahsedilmektedir (Dinçer-Yaşar 2002: 1153). Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu nun eğitim faaliyetleri durdurulduktan sonra İstanbul un işgaline kadar olan sürede binanın kimler tarafından ve hangi amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak 13 Kasım 1918 tarihinde İngiliz işgal kuvvetleri Anadolu yakasında çok geniş bir bölgeyi kontrolleri altına almışlar ve daha önce Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu na tahsis edilmiş bulunan (Dinçer 1980: ) bina da İngiliz askerlerinin karargâh veya karakol olarak kullanmak üzere işgal ettikleri birçok yapıdan biri restorasy n 133

7 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fotoğraf 2. Haydarpaşa Semti ve önemli yapılar. olmuştur. Dahası İngilizler Haydarpaşa Tren Garı nı ve 93 km. uzunluğundaki Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattını da işgal etmişlerdir (Uzun 2005: 54). Bugün Haydarpaşa Garı ile GATA arasında yer alan ve Kırım Savaşı nda ( ) ölen Birleşik Krallık askerlerinin defnedildiği mezarlık, İngiliz işgalcilerin bu bölgeye olan ilgilerinin en somut göstergesidir. İşgalin sona ermesi ile birlikte boşalan bina uzun zamandır yer sıkıntısı çekmekte olan Askeri Baytar Mektebi ne devredilir. Baytar Mektebi nin Osmanlı eğitim sisteminde yer alışı 19. yüzyılda ihdas olunan diğer pek çok kurum için söylenebileceği gibi askerî amaçlıdır. Bu çerçevede, 1842 yılında yurt dışından davet edilen Prusyalı Godlewsky nin öncülüğünde, eğitim süresi üç yıl olmak üzere toplam 12 öğrenci ile eğitime başlanır (Erk 1959: 80-85). Ancak 1848 yılında Harp Okulu Komutanı olarak atanan Ferik Ahmet Paşa nın Harp Okulu nda baytar eğitiminin verildiği sınıfların açılmasını teşvik etmesiyle, Baytar Mektebi Harp Okulu bünyesine katılır ve böylece baytarlık eğitimi daha sistemli ve kurumsal bir hale gelir (Dinç 1979: 1-13). Bunun bir başka göstergesi de 1848 yılı sonrasında, özellikle dünyadaki ilk baytar okulunun kurulduğu Fransa dan 8. Süvari Alayı nın birinci veterineri Dubroca nın getirtilmesi ve eğitim süresinin dört yıla çıkarılmasıdır. İlerleyen zamanlarda veterinerlere sadece askeri alanda değil sivil alanda da çok büyük ihtiyaç olduğunun anlaşılması üzerine 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi adıyla ilk sivil baytar mektebi kurulmuştur yılında askerî ve mülkî baytar mektepleri birleştirilinceye kadar askerî baytar mektebi harbiye ve tıbbiye arasında birçok defa yer değiştirir. Askerî Baytar Mektebi, Tıbbiye bünyesinde yer aldığı süre içinde bir dönem Haydarpaşa da Mekteb-i Tıbbiye nin bir kanadına yerleştirilmiş, 1921 yılında da Seririyat Hastanesi bünyesinde küçük, ahşap bir binaya nakledilmiştir. Ancak buradaki koşulların son derece yetersiz olması nedeniyle 1923 yılında Ankara daki Veteriner Dairesi nin büyük gayretleri sonucu bir dönem İngiliz işgal kuvvetlerinin fırka karargâhı olarak kullandıkları binalar Askerî Baytar Mektebi ne tahsis edilmiş ve bir talimatnameyle mektebin adı Askerî Tatbikat-ı Baytariye Fotoğraf 3. Haydarpaşa Teknik ve Endstri Meslek Lisesi ve Kurucu Müdürü. Mektebi ve Seririyatı olarak değiştirilmiştir (Dinç 1980: ). Anlaşılacağı üzere, yayınlarda binanın 1923 yılından itibaren Askerî Tatbikat-ı Baytariye Mektebi ve Seririyatı na tahsis edildiği bildirilmektedir. Ancak, sözkonusu yapının 1918 tarihli Necip Bey Haritası nda da Tatbikat-ı Baytariye Mektebi olarak tanımlanmış olması, tahsis işleminin aslında 1923 yılından daha önceki bir tarihte düşünülmüş olduğu fakat işgal nedeniyle gerçekleştirilemediği şeklinde yorumlanabilir. Böylece anlaşılmaktadır ki, 1959 yılında Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ne tahsis edilen bina yılları arasında Askeri Baytar Mektebi tarafından kullanılmıştır (Fotoğraf 5).Yukarıda verilen bilgiler ışığında Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ALMAN (B) Binasının ilk inşaasından günümüze kadar olan süreçte işlev değişiklikleri ve kullanıcıları şu şekilde özetlenebilir. Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası (1900 lü yılların başları) Süvari Binicilik Okulu ( ) İngiliz Fırka Karargâhı ( ) Tatbikat-ı Baytariye Mektebi ( ) Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (1959-xxxx) Yapının Plan ve Mimari Özellikleri Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışla Binası 12.14x82.91 m. ölçülerinde olup, kuzeybatı güneydoğu istikametinde konumlanmış yatık dikdörtgen bir kuruluşa sahiptir (Fotoğraf 2).Birbirine eklemlenmiş yedi ana bölüm halinde şekillenen plan şemasında bölümlerden ikisi (3-5 nolu bölümler) dikine gelişen akslar halinde biçimlenerek, yapının yanlara doğru uzayan yatay kurgusunda birer denge unsuru olmuşlardır. Söz konusu iki bölüm aynı zamanda giriş ve merdiven hollerini de barındırıyor olmaları nedeniyle iç mekandaki sirkülasyonun kilit noktaları durumundadırlar. Giriş ve merdiven hollerinin birbirine bağladığı yatık dikdörtgen bölümler (2-4-6 nolu bölümler) muhtemelen askeri amaçlı kullanımın gerektirdiği 134 restorasy n

8 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin Çizim 1. Zemin kat planı. Çizim 2. Zemin kat restitüsyonu. Çizim 3. Birinci kat planı. Çizim 4. Birinci kat restitüsyon çizimi. Çizim 5. İkinci kat planı. Çizim 6. İkinci kat restitüsyon çizimi. Çizim 7. Üçüncü kat planı. Çizim 8. Üçüncü kat restitüsyon çizimi. Fotoğraf 4. Giriş cephesindeki çift yanlı merdivenler mekansal bütünlükleriyle öne çıkarken, plan kuruluşu iki uçta yer alan kareye yakın bölümlerle tamamlanmıştır. Yapının, zaman içerisinde farklı kurumlar tarafından kullanımına bağlı olarak büyük çaplı müdaheleleremaruz kalması, özellikle kat planlarındaki mekansal oluşumun özgünlüğünü tamamen yitirmesine neden olmuştur. Bu müdahelelerin hangi dönemlerde gerçekleştiğine dair sağlıklı bir tespit mümkün olmamakla birlikte, bugün Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin öğretmen kadrosunda yer alan ve lise öğrenimini aynı okulda tamamlayan Sayın Ali Rıza Karslı nın ifadeleri, söz konusu değişikliklerin 1970 li yıllarda gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak simetrik bir plan düzenine sahip olan yapıda simetriyi bozan en belirgin unsur, güneydoğu yönündeki restorasy n 135

9 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fotoğraf 5. Güneybatıcephede giriş bölümünün Pencereleri Fotoğraf 6. Zemin Kattaki Yan Kapılar Fotoğraf 7. HEML Kuzeydoğu cephesi. son bölümde (7 nolu bölüm) yer alan merdivenlerdir. Bu merdivenlerin özgünlüğü konusunda herhangi bir şüphe bulunmamakla beraber ayrı bir merdivene duyulan ihtiyacın nedeni hakkında görüş bildirmek bir yorumdan öteye geçmeyecektir (Çizim ).Ancak, yapının bir kışla binası olarak tasarlandığı düşünülür ise bu bölümün, ayrı bir girişi, tuvaleti ve katlar arasında bağlantıyı sağlayan merdivenleri ile komuta kademesine ait idari birimleri barındıran yönetim ofisi olduğu söylenebilir. Mevcut haliyle yapı, zemin ve üç normal kat olmak üzere toplam dört katlıdır. Aslında yapının özgün halinde de dört katlı olduğu bir fotoğraf ile sabittir ancak 1959 sonrasına ait olan fotoğrafta dördüncü kat daha alçak tutulmuş bir Fotoğraf 8a ve 8b. Kuzeydoğu cephede pencereye dönüştürülen kapılar. 136 restorasy n

10 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin Fotoğraf 9. Birleştirilen pencereler Fotoğraf10. Formu Değişen üçüncü kat pencereleri. Fotoğraf Çift yanlı merdivenlerin altındaki müdahaleler. çatı katı görünümündedir(fotoğraf 3). Belirlenemeyen bir tarihte özgün çatının kaldırılarak son katın yükseltildiği ve yapının tamamen farklı bir çatı konstrüksiyonu ile kapatıldığı anlaşılmaktadır. Şüphesiz bu değişim özellikle son kat ile sınırlı kalmak kaydıyla yapının cephelerine de güçlü bir biçimde yansımıştır. Yapının plan bütünlüğü ve bir kışla binası olarak mekanların işlev ve ilişkileri dikkate alındığında bölümlenmelerin bugünkü kadar karmaşık ve düzensiz olmaması gerektiği kanaati oluşmuştur. Binanın yakın dönemlerdeki eğitim amaçlı kullanımına bağlı olarak, büyük mekânların bölünmüş olduğu, yeni kapılar açıldığı veya mevcut kapıların boyutlarında oynamalar yapıldığı ve katlarda muhdes tuvaletlerin yaratıldığı anlaşılmaktadır (Çizim ). Elbetteki bu değişiklikler yapının elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatına da doğrudan yansımış olmalıdır. Fotoğraf 13. Duvar örgüsü. Yapıda, arka ve yan cephelerin genel kurgusu ile cephe detaylarını oluşturan unsurlar bir bütünlük ve uyum arz etmekle beraber özellikle giriş cephesi barındırdığı farklılıklarla oldukça anıtsal bir görünüme sahiptir. Bu anıtsallığı restorasy n 137

11 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Fotoğraf 14. Kat döşemelerinde demir putreller. Fotoğraf 15. Zemin kat tavanında volta döşeme Fotoğraf 16.Derince tren istasyonu sosyal tesisi (1873). sağlayan unsurlar ise giriş ve merdiven holü olarak düzenlenmiş dikine akslar halinde gelişen bölümlerin (3-5 nolu bölümler) önünde yer alan çift yönlü, geniş taş merdivenlerdir (Fotoğraf 4). Sözkonu merdivenlerin iki yanında uzanan ferforje korkuluklar merdiven başlarında çokgen, merdiven bitiminde ise kare kesitli taş babalara saplanmaktadırlar. Ayrıca, bu bölümlerin ön cephelerinde yer alan kemerli pencereler de diğerlerinden farklı olup, merdivenlerin yarattığı anıtsallığı cephelerin üst kısımlarına taşıyan unsurlar olmuşlardır. Ancak sözkonusu bölümlerin en üst katındaki pencereler arka cephede özgünlüklerini korurken, yola bakan cephede tamamen değişmiş, büyük dikdörtgen bir pencere açıklığına dönüşmüştür (Fotoğraf 5). Yapının ön cephesinde, sözü edilen anıtsal girişlerden başka iki uçtaki kareye yakın bölümlerin (1-7 nolu bölümler) zemin katına açılan üstten basık yay kemerle kavranmış birer kapı daha vardır (Fotoğraf 6). İki uçtaki kareye yakın bölümler ile giriş ve merdiven holü olarak düzenlenen bölümlerin nolu bölümler) dışa taşan durumları ön ve arka cephede düşey aksların oluşmasını sağlamış ve cephelerde bir kırılma ve hareketlilik yaratmıştır. Yapının tüm cephelerinde kat sayısına bağlı olarak dört sıra halinde şekillenen bir pencere düzeni söz konusu 138 restorasy n

12 Yrd.Doç.Dr. Nuri Seçgin iken, cephe kurgusunun plastik unsurları olan kat silmelerinin sadece zemin ve çatı katı seviyesinde yer aldıkları ve tüm cephelerde kesintisiz olarak devam ettikleri görülmektedir (Fotoğraf 7). Ayrıca, iki uçtaki kareye yakın bölümlerin (1-7 nolu bölümler), ön cephelerinde olduğu gibi arka cephelerinde de kapıların bulunduğu ancak bunların sonradan kapatılarak pencereye dönüştürüldükleri, cephedeki düzgün çatlaklardan anlaşılabilmektedir (Fotoğraf 8a-8b). Yapının cephelerinde gözlemlenen diğer değişiklikler ise şunlardır; Güneydoğu uçtaki kareye yakın bölümün (7 nolu bölüm) yola bakan cephesinde iki pencerenin birleştirilirek daha geniş açıklıklı tek pencereye dönüştürülmesi (Fotoğraf 9) İki uçtaki kareye yakın bölümlerde (1-7 nolu bölümler) son kat pencerelerinin her üç yönde de değişmiş olması (Fotoğraf 10) Yapının ön cephesinde, çift yönlü merdivenlerin altındaki boşlukların kapatılarak odaya dönüştürülmesi (Fotoğraf 11-12). Yapının cephelerinde veya iç mekânında herhangi bir süslemeye rastlanmamakla beraber kat silmeleri, pencereleri üstten kavrayan dekoratif söveler ve düşey aksları belirgin hale getiren girintili-çıkıntılı taş kaplamalar cephelerdeki başlıca plastik unsurlardır. Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yığma tuğla duvar örgüsüne sahip olmakla beraber (Fotoğraf 13) beton ve demirin de kullanıldığı erken 20. yüzyıl uygulamalarından biridir. Özellikle döşemelerde kullanılan demir putreller iç mekânın bazı bölümlerinde açıkça gözlenebilirken, (Fotoğraf 14) bazı mekânlarda da volta döşeme uygulaması tespit edilmiştir (Fotoğraf 15). Ayrıca, Osmanlı Mimarisinde betonarme inşa tekniğinin erken örnekleri olarak kabul edilen diğer yapılar da yine Haydarpaşa da yer alan Mekteb-i Tıbbiye ve Seririyat Hastanesinin anfileri olmuştur (Batur 2004: 1-15). Dolayısıyla erken 20. yüzyıl yapısı olduğunu düşündüğümüz Şimendifer Taburu Kışla Binası nda beton harç ve demirin de kullanılmış olması, Haydarpaşa da ki diğer yapılarla dönem ilişkisine işaret eden bir detay olarak değerlendirilebilir. Sonuç Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından kullanılmakta olan 5 Pafta 296 Ada 16 Parseldeki yapı 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş, hem teknik, hem de tasarım olarak döneminin çağdaş uygulamalarından biridir. Özellikle, cephe tasarımının barındırdığı detaylar itibariyle neo-klasik üslubun yalın uygulamalarından bir olarak değerlendirilmesi mümkündür. 19. yüzyıl sonu- 20. yüzyıl başında inşa edilmiş birçok kamu yapısında olduğu gibi özellikle demiryolu ağını genişletmek adına gerçekleştirilen faaliyetlerin bir parçası olarak Osmanlı mimarlık kültürüne giren istasyon binalarında da benzer cephe ögelerini ve tasarım anlayışını görmek mümkündür (Fotoğraf 16).Yapı günümüze kadar süregelen yaklaşık bir asırlık ömründe çok farklı kurumlar tarafından kullanılmış ve fonksiyon yüklenmiştir. Özellikle 1959 yılından sonra Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin kullanımına tahsis edildiği dönemde, sürekli artan mekan ihtiyacına bağlı olarak plan şemasında ciddi değişiklikler olmuş, özgünlüğünü tamamen yitirmiştir. Ancak dış cephelerdeki değişimin mekansal kurguya oranla daha sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Kaynakça Akbulut, M.R Ar, B Arslan N Atalar, M Bal, R Batur, A Demir, F Dinçer, F Dinçer, F Duymaz, Ş Haydarpaşa, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.4, İstanbul, s İşgal Altındaki İstanbul da Kentsel ve Mimari Ortam (İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. Gravür ve Seyahatnamelerde İstanbul, İstanbul. Surre-name ( ), İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.5, Ankara s Türk Kara Kuvvetlerinde Süvari Birlikleri, (A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), Ankara. Geç Osmanlı Mimarlığında Betonarme Yapım Tekniği, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Ekim 2004 (İTÜ/TAŞKIŞLA), ayrıbasım, s Sultan II. Abdülhamid in Mirası İstanbul da Kamu Yapıları, İstanbul. Türkiye de Askeri Veteriner Hekimlik Tarihi Üzerine Araştırmalar I, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 26/3-4, Ankara 1979, s Türkiye de Askeri Veteriner Hekimlik Tarihi Üzerine Araştırmalar III, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 27/1-2, Ankara 1980, s II. Abdülhamid Dönemi İmar Faaliyetleri, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Isparta. restorasy n 139

13 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2014 Sayı: 8 Haydarpaşa Şimendifer Taburu Kışlası / Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Erk, N Öztürk, K Uzun, T Ünal, F Yaşar, A.- Dinçer, F Yavuz, S Yelkenci, Ö.F Yıldıran, N Koçer, Ş Türkiye de veteriner hekimlik öğretiminin başlangıcı ve bugüne kadar geçirdiği safhalar üzerine yeni araştırmalar I., A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 6/1-2, Ankara 1959, s Üsküdar Harem Semtinin Tarihi Gelişimi, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi) İstanbul. Osmanlı dan Günümüze Demiryollarımız, İstanbul. Maarif Salnamelerine Göre İstanbul da Eğitim-Öğretim ( ), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar. TÜRKLER (Yeni Türkiye Dergisi). C.10, Ankara, s Haydarpaşa Garı ve Çevresindeki Yapıların Tarihsel Araştırması, Askeri Karakol ve Muhacir Misafirhanesi Yapılarının Yeniden Değerlendirilmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. Türk Modernleşmesinin Osmanlı Kökenleri: Sultan II. Abdülhamit Dönemi Eğitim Konuları, (Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. İstanbul da II. Abdülhamid Dönemi ( ) Mimarisi, (MSÜ Sosyal Bilimler Üniversitesi Doktora Tezi), İstanbul. Haydarpaşa-Gebze Demiryolu Hattında 19. Yüzyılda Yapılmış Demiryolu İstasyon Binaları, ( İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. BOA, Dosya No: 297, Gömlek No:126, Fon Kodu: Yıldız Mütenevvî Maruzat Evrakı. 140 restorasy n

14

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL MART 2015 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 3 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Gayrimenkulun Cinsi ve Fiili Kullanımı, Adres Bilgileri...

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı İnce Yapı II Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR108 II Zorunlu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

DÜNYA DA VETERİNER HEKİMLİK ÖĞRETİMİ

DÜNYA DA VETERİNER HEKİMLİK ÖĞRETİMİ DÜNYA DA VETERİNER HEKİMLİK ÖĞRETİMİ Sığır Vebası 1711 Macaristan-İtalya Dr. Bernandino Ramazzini Dr. Giovanni Lancisi Dr. Bernandino Ramazzini Ahırlar enfeksiyon kaynağı Ölü hayvanlar derin çukurlara

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

HAYDARPAŞA GARI VE YANGINI

HAYDARPAŞA GARI VE YANGINI HAYDARPAŞA GARI VE YANGINI Haydarpaşa Garı; İstanbul un simgesi ve giriş kapısıdır. Avrupa nın son ucunu Anadolu dan gözetleyen, coşkulu kavuşmaların, hüzünlü ayrılıkların durağıdır. Bizans imparatorlarının

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ ALTAY MAHALLESİ, 326 Ada, 63 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN 2017 T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1

ÜSKÜDAR KUZGUNCUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 ÜSKÜDAR KUZGUNUK SAHİLİ ENVANTER NO: 1 MAHALLESİ: HAIHESNA HATUN SOKAĞI: PAŞALİMANI AD. KAPI NO : 125 PAFTA : 109 ADA : 512 PARSEL : 21 BUGÜNKÜ KUL.: Konut KORUMA DURUMU VAZİYET PLANI YAPTIRAN: YAPAN:

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam.

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam. MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKAN KAVRAMLARI MEKAN İnsanın içinde eylemlerini yerine getirdiği, onu saran ve ait olma duygusu yaratan, yatay ve düşey elemanlarla sınırlandırılmış üç boyutlu düzenlemeler. İçinde

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı İnce Yapı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR107 I Zorunlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor.

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Beşiktaş, Yıldız Mahallesi, Yeşil Fıstık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyarbakır Proje Merkezi (DPM) Evi Örneği Özgür Murt, F. Demet AYKAL, Bilal GÜMÜŞ, Rengin ÜNVER Hacimdeki eylemlere bağlı olarak,

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET

TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ. Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 ÖZET TARİHİ AMASYA CADDESİ ÜZERİNDEKİ ZİLE EVLERİ Emine Saka AKIN 1 Adnan SEÇKİN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, eminesaka.akin@gop.edu.tr 2 Yüksek Mimar, Tokat, seckinad@gmail.com ÖZET Tokat il merkezinin

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 13 Eylül 2012 Sayı: SAD-12/26 Konu: İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Detaylı

İMİM 300 STAJ 2 MESLEKİ UYGULAMA - ŞANTİYE

İMİM 300 STAJ 2 MESLEKİ UYGULAMA - ŞANTİYE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ İMİM 300 STAJ 2 MESLEKİ UYGULAMA - ŞANTİYE ÖĞRENCİNİN Adı - Soyadı :..............................

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Banka Referanslarımız

Banka Referanslarımız Proje Adı Şehri Akbank İzmir/Merkez Şube İzmir KONV. Akbank Operasyon Merkezi Maslak C Blok İstanbul SWMP3600 345 3.500 Alternatif Bank Genel Müdürlük Binası İstanbul PROVİ 8 200 Garanti Bankası A-B-C

Detaylı