1emekçi, AKP hükümetinin emek ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1emekçi, AKP hükümetinin emek ve"

Transkript

1 Güzel Günler Bize Gelmez, Biz Güzel Günlere Yürümedikçe TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 12 MART - NİSAN 2009 Gün Güçlerimizi Birleştirme Günüdür Dünya genelinde ve ülkemizde çok hızlı ve kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada etkisi hissedilen ekonomik küresel kriz iki yüz yıldan bu yana belli periyotlarla yaşanan krizlerden farklı olarak kapitalist sistemin yaşadığı en derin ve en kritik krizdir. Yaşanılan kapitalizmin dönemsel bir krizinin ötesinde kapitalist sistemin hırslı tüketim ve kâr felsefesinin iflasıdır. Yaşanan krizi neoliberal uygulamalar ya da finans sektörünün yarattığı problemler bazında ele alıp tartışmak kendini kandırmak olur. Latin Amerika, Ortadoğu, Karaibler, Uzak doğu Esas itibariyle bütün dünyada ortak kanı kapitalizmin kendi bağrında taşıdığı mezara çok yaklaştığıdır. Yine iktisatçıların SALDIRILAR KARŞISINDA HALKIN ORTAK MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLEYELİM Vicdan BAYKARA Genel Başkan Devamı 6 da Devamı 2 de Her geçen gün daha fazla derinleşen ekonomi kriz koşullarında hemen her gün antidemokratik uygulamalarla, hak gasplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çalışma ve yaşama koşullarımız sürekli ağırlaşıyor. Krizin bütün faturasını emekçilerin sırtına yüklemek isteyen hükümet, esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışma Devamı 2 de sosyal bilimcilerin mevcut kriz üzerinden mutabık oldukları ortak kanı bir adım sonrasının kapitalist sistemin sonunun olacağı ve bu krizi bizatihi kapitalist sistemin krizi olarak görmek gerektiğidir. Emekçiler 15 Şubat'ta Kadıköy'de Birleşti 5 Şubat'ta TÜRK-İŞ, DİSK ve Konfederasyonumuz KESK'in çağrısıyla onbinlerce 1emekçi, AKP hükümetinin emek ve demokrasi karşıtı politikalarını protesto etmek ve krizin faturasını ödememek için İstanbul Kadıköy Meydanında toplandı. AKP hükümetinin sermaye yanlısı politikalarına karşı çıkan bütün toplumsal kesimlerin güç verdiği miting nicel katılımıyla ve coşkusuyla 29 Kasım Ankara Mitinginin ardından emek ve demokrasi mücadelesine yeni bir halka eklemiş oldu. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalardan işçilerin de yoğun bir şekilde katıldığı miting bu yanıyla emekçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan önemli bir adım olmuştur. Dünya Su Forumu na Karşı Eylem ve Etkinlikler Hız Kazandı. nsanlık için hayati önemde olan suyun sermayenin değerlenme alanı olarak ticarileştirilmesinin araç ve yöntemlerinin İmasaya yatırılacağı Dünya Su Forum u karşısında herkesin sağlıklı suya ve kanalizasyon hizmetlerine erişimini vurgulayarak, Su haktır, ihtiyaç değil" diyen su hakkı savunucuları, suyun ticarileştirilmesine ve "Dünya Su Forumu"na karşı Mart ayı boyunca etkinlikler düzenliyor. Devamı 18 de 19. YILIMIZDA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YİNE ALANLARDAYIZ AİHM TİS İle İlgili Son Noktayı Koydu Yazısı 3 de Sendikal Hak İhlalleri İle Dolu Bir Yılı Geride Bıraktık 2008 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yazısı 4 de Yazısı 8 de Bursa Şubemizden Yerel Yönetim Paneli Yazısı 10 da Ekonomik Kriz ve Kadın Yazısı 12 de

2 2 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 SALDIRILAR KARŞISINDA HALKIN ORTAK MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLEYELİM Baştarafı 1. Sayfa koşullarına göz yumarken bir biri ardına gelen bilirsek, kazanılmış haklarımızı hedef alan üretimden gelen gücümüzü kullanarak zamlarla da reel ücretlerimizi düşürmektedir. saldırıları önleyebilir, yeni kazanımlar elde işyerlerimizde, sokaklarda, meydanlarda da Enflasyon ve işsizlik gibi bütün resmi edebiliriz. sıkıştırmalı ve kamu emekçilerinin toplu rakamlarda kamuoyuna yansıtılanların aksine 18 yıllık mücadele tarihiyle Sendikamız sözleşmeli, grevli sendikal hakkını kabul etmeye yaşamın kendisi acı gerçekliği ortaya koymak- bu örgütlü mücadelenin kat ettiği yolun bir zorlamalıyız. tadır. Kapanan fabrikalarla, ücretsiz izinlerle, aynasıdır. Sendikasız Demokrasi, Toplu Gün kazanımlarımızı ortaklaştırma ve işten çıkarmalarla çığ gibi büyüyen işsizlik Sözleşmesiz Sendika Olmaz diyerek başlat- güçlerimizi birleştirme günüdür. Önümüzdeki toplumumuzu büyük bir sosyal çöküşe doğru tığımız mücadelemizde bugüne değin yüzlerce dönem daha da yoğunlaşacak AKP iktidarının sürüklüyor. toplu sözleşme imzalayarak üyelerimizin emekçileri güçsüzleştirip yalnızlaştırmayı AKP hükümetinin seçimlere yönelik ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını amaçlayan saldırılarına karşı halkın ortak popülist politikaları göz önüne getirilirse bunlar savunduk. Hükümetler bizlerin toplu sözleşme mücadelesini örgütlemek, öncelikli görevlerimiz iyi günlerimiz. IMF antlaşmasını seçimler hakkını tanımayarak, yaptığımız toplu sözleş- arasındadır. Bu anlamda ilk olarak yerel sonrasına erteleyen AKP, 29 Mart sonrası asıl acı melere müdahale ederken biz gerek meydan- seçimlerde doğru bir konum almalıyız. Yerel reçeteyi uygulamayı başlayacaktır. Seçimlerde larda gerekse hukuksal alanlarda bu hakkımız yönetimleri emek, demokrasi ve barış mevzileri bulunduğu yeri korumak adına topluma şirin için mücadele ettik. Ulusal hukukta yollar haline getirerek buraları sermayenin ve gözükmeye çalışan AKP'nin seçimler sonrası tıkanınca konuyu uluslararası yargıya taşıdık. 12 hükümetin önümüzdeki dönem daha yoğunbaşta emekçiler olmak üzere bütün toplumsal Kasım 2008 tarihinde AİHM Büyük Dairesi laşacak saldırıları dalgası karşısında bir dalga kesimlere yönelik saldırı dalgasını artıracağını içtihat niteliğinde bir karar alarak kamu kırana dönüştürmeliyiz. söylemek müneccimlik değildir. Bu saldırı emekçilerinin toplu sözleşme yapma hakkının Yerel yönetimlerin Sendikamızın dalgası karşısında oluşacak toplumsal varlığına dair son noktayı koydu. Hukuk, örgütlü olduğu iş kolu olması bağlamında bu muhalefeti bastırabilmek içinde iyice faşizan yıllardır savunduğumuz ve fiili olarak da konuda bizim sorumluluğumuz bir kat daha çizgiye kayacak olan AKP, sahte demokrat uyguladığımız kamu emekçilerinin toplu fazladır. Bu sorumluluğun bilinciyle maskesini bir yana atacaktır sözleşme hakkına dair gereken kararı verdi. bulunduğumuz alanlarda eşitlik, özgürlük ve Hükümetin anti demokratik yaklaşımları Artık hükümetin kaçabileceği bir yer kalmadı. kardeşliği savunan adaylar etrafında birleşerek ve sermayenin istek ve dayatmaları ancak Hükümetin tek yapması gereken, grevli ve toplu emek, demokrasi ve barıştan yana güçlü örgütlü ve ortak bir mücadele hattının sözleşmeli sendikal hakkımızı kabul etmek ve alternatifler yaratılmasına çalışmalıyız. oluşturulmasıyla geriletilebilir. Eğer kamu işverenlerimizle yaptığımız sözleşmelerimize Vicdan BAYKARA emekçileri, işçiler, işsizler, üretici köylüler, yönelik müdahalelere bir son vermektir. Genel Başkan emekliler, kadınlar ve gençlik kesimleri olarak Bizim işimiz asıl şimdi başlıyor. Hukuksal mücadelemizi doğru bir biçimde örgütleye- alanda köşeye sıkıştırdığımız hükümeti Baştarafı 1. Sayfa Emekçiler 15 Şubat'ta Kadıköy'de Birleşti Medyada çıkan görüntülerin aksine küçük bir grubun provokasyon girişimleri dışında genel olarak emekçilerin ve diğer toplumsal muhalefet bileşenlerinin güç birliğini ifade eden miting coşkusuyla da bu güçlerin mücadele azmini ve kararlığını ifade eder tarzdaydı. 29 Kasım mitingi ardından 15 Şubat Mitingi de bir kez daha göstermiştir ki ekonomik kriz ile birlikte her geçen gün daha da artan saldırı dalgası karşısında güçlerimizi birleştirebilmekten başka bir yol yoktur. Önümüzdeki süreçte mücadelemizi geliştirmek istiyorsak farklılıkları değil aynılıkları öne çıkaran bir yaklaşımla yalnızca sendikaları ve sendikalı işçileri değil; sendikasız işçileri, işsizleri, kadınları, gençleri; emeklileri tarım emekçisini krize karşı mücadele için yan yana getirmek zorundayız. Mevcut ekonomik ve siyasal programdan mağdur olan bütün toplumsal kesimlerle ortak bir cephe hattı oluşturarak emekten, demokrasiden ve barıştan yana bir Türkiye istemini daha güçlü haykırmalıyız. Yerel Yönetim Broşürü Çıktı

3 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN YILIMIZDA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YİNE ALANLARDAYIZ Sendikal haklar ve demokrasi mücadele- mücadele anlayışı ile örgütlü olduğu kurumlar ve mücadelesi ile şekillenecektir. mizde, 19. kuruluş yılımızı kutluyoruz. içinde 1993 yılından beri toplu sözleşmeler Biz 18 yıllık mücadelemizde yarattığımız 1987 yılında başlayan sendikal imzalamaya başladı. değerlerin mirasıyla tarihin bizi sorumluluğa örgütlenme mücadelemiz, işkolumuzda 20 Sendikamız TÜM BEL SEN, Türkiye çağırdığı bugünde onurlu bir gelecek için yine Aralık 1990'da TÜM BEL SEN'in kurulmasıyla sendikal hareketinde Cumhuriyet tarihi boyunca alanlardayız. Yurdun dört bir yanında, yeni bir evreye ulaştı. kamu emekçilerine yönelik, ilk defa toplu Edirne'den Kars'a kadar hep birlikte yine omuz 20 Aralık 1990 tarihinde 6 bin civarında sözleşme hakkını kullanan sendikadır. Bu omuza meydanlara akıyor, kol kola halaylara kamu çalışanı eşliğinde 1618 kurucu üyenin bakımdan bir ilki hayata geçirmenin de onurunu duruyor ve haykırıyoruz dosyalarının İstanbul Valiliğine teslim taşıyoruz. ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN edilmesiyle tüzel kişiliğine kavuşan Sendikamız Bu gün halen 250 belediye ile imzalanan ve OLACAK büyük bir özveri ve yoğun emekle yoğrularak bu uygulanan toplu sözleşmelerimiz bulunmakta- TÜM BEL SEN 18 yıllık mücadele tarihinde gün 19. yılına ulaştı. dır. Bu toplu sözleşmelerden yedi bini aşkın olduğu gibi büyük altüst oluşların yaşandığı Bu günlere öyle kolay gelinmedi. üyemiz yararlanmaktadır. tarihin bu anında da sorumluluğunun bilinciyle, Sendikamız birçok engel aşılarak, baskı ve Hükümet kamu emekçilerinin toplu yaşamın her alanında kapitalizmin artan şiddete karşı direnilerek kuruldu. sözleşme hakkının varlığını kabul etmez ve bu saldırılarına karşı emek, demokrasi ve barış 12 Eylül'ün yarattığı baskı politikalarına hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışır- mücadelesini daha güçlü ve kararlı bir şekilde örgütsüzleştirme çabalarına karşın, binlerce ken, mahkemeler biri biri ardına toplu sözleşme yürütecektir. kamu emekçisinin sınıflar mücadelesinde çok hakkımızı kullanabileceğimize ilişkin kararlar Çünkü; kısa bir zaman dilimi olan bir sürede, verdi. Bunlara rağmen hükümet Yargıtay TÜM BEL SEN, baskılara, yasaklara ve sendikalarda örgütlenmesi küçümsenemez bir kararlarına ve kendi çıkardığı sözde sendika zorlamalara karşı gücünü fiili ve meşru çabadır. Tarih kamu emekçilerinin bu yasasına dayanarak toplu sözleşme hakkımızı mücadeleden alır. mücadelesine hak ettiği yeri verecektir. kullanmamızı engellemeye devam etti. TÜM BEL-SEN, Bağımsız Demokratik sınıf ve Bu mücadelede binlerce arkadaşımız baskı Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımız kitle sendikacılığını temel almayı amaçlar. ve engellemelerle karşılaştı. Birçoğumuza adli için iç hukukta başlattığımız mücadelemizin TÜM BEL SEN, sendikal hak ve özgürlükler ve idari cezalar verildi. Bazılarımız gözaltına tıkanmasıyla konuyu uluslararası düzeye mücadelesini demokrasi ve barış mücadelesinin alındık, tutuklandık. Kimi zaman sürgünlerle, taşıdık. Uzun yıllar süren bu süreç son olarak 12 ayrılmaz bir parçası olarak görür. kimi zaman gözaltı ve tutuklamalarla, kimi Kasım 2008'de AİHM Büyük Daire'nin lehimize TÜM BEL SEN, emekçilerin enternasyonal zaman da coplarla sindirilmeye, susmaya verdiği kararla sona ermiştir. dayanışmasını yaşatan, işkolumuzda ulus- zorlandık. Ancak baskılar, bizleri sindirmek bir Bu kararla birlikte kurulduğumuz günden lararası düzeyde temsil edilen tek kamu yana kararlılığımızı ve direncimizi daha da bugüne ısrarla savunduğumuz ve fiili olarak emekçileri sendikasıdır. artırdı. kullandığımız tüm kamu emekçileri için grevli TÜM BEL SEN, tarihi baskılara boyun Şemsettin KAYMAK, İkram MİHYAZ, ve toplu sözleşmeli sendika hakkımız hukuksal eğmeyenlerin tarihidir. Cemal ÇAM, Elmas YALÇIN gibi birçok yiğit olarak da teyit edilmiş oldu. TÜM BEL SEN, tarihi barışa ve kardeşliğe mücadele arkadaşımızı bu uğurda yitirdik. Emekçilere yönelik saldırıların her geçen kararlı yürüyüşün tarihidir. Sendikamızın bu güne gelişinde emeği geçen, daha fazla yoğunlaştığı bu günlerde sendikave TÜM BEL SEN, tarihi kadınların örgütlendiği yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı minnetle mızın kazandığı bu hukuksal zaferle birlikte özgürleşmeye yakınlaştığı tarihtir. ve saygıyla anıyor, her türlü engel ve zorluğa kamu emekçileri mücadelesi yeni bir sürece Gelecek güzel günleri, birliğimiz, dayanış- rağmen yılmadan ve yorulmadan mücadeleyi girmiştir. mamız ve mücadelemizle yaratacağımıza olan yürüten üye ve yöneticilerimizi yürekten Gün dostlukları çoğaltarak umudu büyütme inancımızla tüm örgütümüze saygı ve sevgi- kutluyoruz. ve omuza omuza yürüyerek yeni zaferler elde lerimizi sunarız. Bütün bu baskı ve zor uygulamaları etme günüdür. Daha nice yıllarda birlik ve mücadelemizin karşısında yılmadan mücadele eden Sendika- Tüm dünya kapitalizmin kendi krizi ile sürmesi dileğiyle 18. yılımız kutlu olsun. mız, sendikal haklar denilince, özgür biçimde çalkalanır ve patronlar her yerde krizin Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev faturasını biz emekçilere kesmeye çalışırken Yaşasın TÜM BEL SEN hakkını bir bütün olarak ele alarak, fiili ve meşru tarih emek, demokrasi ve barış güçlerinin birlik MERKEZ YÖNETİM KURULU

4 4 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 Sendikal Hak İhlalleri İle Dolu Bir Yılı Geride Bıraktık KESK 2008 Yılı Değerlendirmesi Türkiye'de emekçi güçler uzun zamandır belediyesi arasında yapılan toplu iş etmek ya da iyi sicil almak için yapmak zorunda bir krizle yüz yüzedir. Emekçilerin sözleşmesinin yerine getirilmemesinin, kaldıklarını anlatıyordu. ilçeden merkeze uygulanan neo liberal politikalara karşı sendikal örgütlenme hakkını ihlal ettiği açıkça gelmek ya da kariyerinde yükselerek okul direniş imkânları antidemokratik uygulama- ortaya konulmuştur. müdürü olmak isteyen öğretmenlere açıkça ların tehdidi altında daraltılmaktadır. Emekçiler Konfederasyonumuzun başından beri Eğitim-Sen'den istifa edip Eğitim-Bir-Sen'e üye bu politikalara karşı emekçilerin birliğini mücadelesini verdiği toplu sözleşme ve grev olmalarının teklif edildiğini, anlatıyordu. sağlamak konusunda zorluklarla karşı karşıyaolduğu hakkının kamu görevlilerinin temel hakkı Meslekten Men dır. AKP iktidarının sendikalara yönelik tutumu hukuksal alanda nihai olarak 2008 yılında yaşanan hak ihlallerinde emekçilerin en temel talepleri etrafında bile bir çözümlendiği halde Hükümet, toplu sözleşme dikkat çeken bir yön de ihlallerinin üyelerimizi araya gelmesini engellemeyi amaçlamaktadır. ve grev hakkımızı tanımamakta ısrar aşarak artık genel merkez yöneticilerimiz de AKP yandaş medya yaratmakta gösterdiği etmektedir. Hükümetin hak, hukuk tanımaz dahil olmak üzere şube yöneticilerimiz ve yaklaşımı yandaş sendika yaratmakta da tavrı konfederasyonumuza yönelik olarak, temsilcilerimize yönelmesidir. göstermektedir. aşağıda bazı örneklerini sunduğumuz hak 2008 yılı içerisinde Sağlık ve Sosyal Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı ihlalleri ile 2008 yılında da somut olarak Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) genel 2008 yılında İnsan Hakları Avrupa görülmektedir. başkanı Bedriye Yorgun ve Diyanet ve Vakıf Mahkemesince kamu görevlilerinin sendikal Ayrımcılık ve Kadrolaşma Emekçileri Sendikası (DİVES) genel başkanı hakları ile ilgili çok önemli iki karar verilmiştir. AKP hükümetinin siyasi kadrolaşma ve Lokman Özdemir sendikal faaliyetleri Bunlardan biri Konfederasyonumuza bağlı kendisi gibi düşünmeyenleri cezalandırma nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış, SES Eğitim Sen'in yapmış olduğu iş bırakma eylemi anlayışının en açık örneği sendikal alanda genel merkez üyesi Meryem Özsöğüt ise nedeniyle disiplin cezası verilen üyeleri adına görülmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nden görevden çıkarma istemiyle disiplin kuruluna yapılan başvuruda verilen karardır. 17 Temmuz Prof. Binnaz Toprak tarafından hazırlanan sevk edilmiştir tarihli bu kararla AİHM, bir kez daha; raporda hükümetin kendisine yakın Memur Sen Adli Soruşturma ve Hapisle Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa İnsan Hakları konfederasyonunu nasıl kayırdığı ve özellikle Cezalandırma Sözleşmesi'nin 11. Maddesinde düzenlenen konfederasyonumuz üye ve yöneticilerine Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğini, iş yaptığı baskı bir kez daha belgelenmiştir. Sn emekçi bayramının kutlanması engellenmekle bırakma ve grevin sendikal örgütlenme Toprak'ın dikkat çektiği üzere, AKP iktidara kalmamış, konfederasyon önceki genel başkanı hakkının gereği olduğunu belirtmiştir. geldiğinde üyesi bulunan Memur Sen bu İsmail hakkı Tombul ve önceki dönem genel Diğer karar, konfederasyonumuza bağlı süreçte üye sayısını arttırarak sekreteri Abdurrahman Daşdemir'in de Tüm Bel Sen tarafından yapılan başvuru 'e ulaşmıştır. Konfederasyonumuz üye aralarında bulunduğu tertip komitesi hakkında üzerine, AİHM Büyük Dairesi tarafından 12 ve yöneticilerine yönelik baskılar, raporda İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca adli Kasım 2008 tarihinde kesin olarak sonuçlan- değinilenlerden çok daha yoğun ve siste- soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca aralarında dırılan, kamu görevlileri sendikalarının toplu matiktir. Raporda geçen şu anlatım KESK MYK üyesi Akman Şimşek de olmak sözleşme hakkının varlığını tescil eden karardır. konfederasyon üyelerimize yönelik ayırım- üzere onlarca yöneticimiz hakkında basın Karada, sözleşmenin 11. maddesinde düzen- cılığın basit bir örneğidir. açıklaması vb sendikal faaliyete katıldıkları lenen sendikal örgütlenme hakkının ILO Görüştüğümüz birçok öğretmen laik gerekçesiyle hapis cezası verilmesi istemiyle sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı ile kimlikli meslektaşlarının bile Eğitim-iş adli soruşturma açılmıştır. güvencelenen toplu sözleşme hakkını da sendikası üyesiyken Eğitim-Bir-Sen'e BES önceki dönem genel başkanı Bülent içerdiği, bu nedenle, Tüm Bel Sen ile Gaziantep geçtiklerini, bu değişikliği mesleklerinde terfi Kaya, SES MYK yöneticisi Meryem Özsöğüt, ESM Samsun şube başkanı Yusuf İnci ve bir çok yöneticimiz hapis cezaları ile karşı karşıya kalmıştır. Disiplin Soruşturması ve Disiplin Cezası 26 sendika genel merkez ve şube yöneticisi disiplin soruşturması geçirmiş, uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesmeden memuriyetten men'e kadar değişik cezalarla cezalandırılmışlardır. 600'e yakın üyemiz sendikal eyleme katıldıkları için haklarında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Sürgün Hükümetin sendikamız üyelerine yönelik uyguladığı en yaygın hak ihlallerinden sürgün cezası, sadece üyelerle sınırlı kalmamış, 2008 yılında sendika yöneticisi veya temsilcisi olan 21 kişi sürgün edilmiştir.

5 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 Sendikal Faaliyetlerin Engellenmesi 2008 yılında sendika binalarımıza yönelik kundaklama eylemleri yapılmış, Kabahatler Kanunu adeta sendikal basın açıklamalarımızın engellenmesine tahsis edilerek sendikalarımız, idari para cezaları ile engellenmeye çalışılmıştır. Başta Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve özellikle AKP'li belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında konfederasyonumuza bağlı sendikalara ait pano ve afişlere izin verilmemekte, ilan ve duyuru yapılması engellenmektedir. Belediyeler yetkili olduğu halde konfederasyonumuza bağlı Tüm Bel Sen yerine yetkisiz Bem Bir Sen sendikası ile toplu sözleşme yapmaktadırlar. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Demir ve Baykara - Türkiye Davasındaki kararına rağmen 2008 yılında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tüm sendikalarımıza, tüzüklerinde geçen toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin ibarelerin çıkarılması istenmiş, sendikalarımızın içişlerine müdahale edilmiştir. AKP hükümeti haklarımızı ihlal etmekle kalmamış, hak ihlallerine yönelik açtığımız davalarda verilen mahkeme kararlarına da uymayarak polis devleti olma eğilimini sürdürmüştür. Emekçi Güçler Açısından 2008 Bütün bu koşullara karşın 2008 emekçilerin ortak bir hatta birlikte yürüyebileceklerine dair umutların da yeşerdiği bir yıl olmuştur. 29 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış Demokrasi Mitingi 100 bini aşan emekçinin katılımına sahne olmuş; çalışanlar İktidarın emek düşmanı politikalarına seslerini yükseltmişlerdir. 26 Aralıkta Ankara'da Meclis kapısında yaptığımız basın açıklamasıyla 2009 Bütçesine karşı çıkışımız; 27 Aralık'ta Türkiye ölçeğinde illerde yaptığımız meşaleli eylemler emekçilerin eylem programının oluşturulmasında önümüzdeki dönemin temel karakterini ortaya koyması açısından kritik önemdedir. İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı 29 Kasım'da Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi Yapıldı Siyasal, ekonomik ve sosyal alanda önemli bir süreçten geçtiğimizin bilinciyle KESK olarak krize karşı emek, barış ve demokrasi talepleriyle 29 Kasım 2008 tarihinde Ankara'da büyük bir miting gerçekleştirildi. Konfederasyonumuzun DİSK ile birlikte gerçekleştirdiği, İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı EMEK, BARIŞ VE DEMOK- RASİ MİTİNGİ son yılların en geniş sayıda toplumsal muhalefet güçlerinin birlikte katıldığı, en kitlesel ve coşkulu, kararlı mitingi olması açısından emekçilerin mücadele tarihindeki yerini aldı. Miting, katılan toplumsal muhalefet güçlerinden ve bizzat işin içinde olup emek sarf eden, mitingi örgütleyen arkadaş- larımızdan çoğunun tahminlerinin üzerinde bir katılımla gerçekleşti. KESK ve KESK'e bağlı sendikalar, DİSK ve mitinge destek veren diğer kurum ve kesimler mitingin hazırlık aşamasında kendi özgün program ve çalışmalarıyla (İl gezileri, mahalle- semt toplantıları, bildiri dağıtma, afiş asma vb.) bu mitingin altını doldurmuşlardır. Miting, nicel anlamdaki katılımın yanı sıra önemli sonuçlar yaratmıştır. Her şeyden önce krizde ifadesini bulan işsizlik, yoksulluk, zamlar, özelleştirmeler, kamunun tasfiyesi, anti demokratik uygulamalardaki tırmanış, savaş politikalarındaki ısrara karşı ilk kitlesel çıkış açısından oldukça anlamlıdır. Mitingdeki çok renklilik, birçok kesimin ortak talepler etrafında bir araya gelmesi, geleceğe dönük heyecan ve umut yaratmıştır. Miting, parçalı muhalefeti sokakta bir araya getirmiştir. Farklılıklarımızın değil aynılıklarımızın daha güçlü olduğunu ispatlamıştır. Sol, sosyalist, devrimci güçlerin hala bir seçenek olduğunu bir kez daha kanıtlanmıştır. Özellikle AKP'yi iktidardan uzaklaş- tıracak olanların emekçiler, işsizler, gençler, kadınlar, yoksullar, bir bütün olarak ekonomik ve siyasal krizden zarar görenler olacağı görülmüştür. Yapay gündemlerin artık toplumu kandıramayacağı, ülkenin gerçek gündeminin işsizlik, yoksulluk, zamlar, barış özlemi ve demokrasiye olan ihtiyaç olduğu hep birlikte haykırılmıştır. AKP'nin ekonomik ve siyasal politikalarının teşhir edilmesinde etkili olmuş, AKP'yi hırpalamıştır. Alana sığmakta zorlanan kitle 5 polisin provokasyonuna, atılan gaz bombalarına rağmen, mitingin sonuna kadar disiplini elden bırakmamış, konuşmaları sonuna kadar dinlemiş, alanı terk etmemiş, coşkusunu devam ettirmiştir. Toplumsal mücadelenin, dayanışmanın ve güç birliğinin nasıl bir sinerji yarattığı bir kez daha gösterilmiştir. Sonuç olarak; bu miting ne tek başına KESK'in, ne DİSK'in, ne Alevilerin, ne de ezilen, kimliği/kültürü inkâr edilen kesimlerin tek başına başarısı olarak ele alınamaz. Nitekim katılan, destek veren tüm kesimler kendi kazanımları olarak mitingi sahiplenmiş, kabul etmişlerdir. Doğrusu da budur. Miting, bundan sonra yapacaklarımıza ilişkin güçlü bir motivasyon, moral kaynağı ve gerekçe olmuştur. Ancak yükümüz ve sorumluluğumuz da artmıştır. Rehavete kapılmak bir yana, heyecanı, coşkuyu yitirmeden, soğutmadan aynı güç ve kararlılıkla mücadeleyi yükseltme görevi omuzlarımızdadır. Konfederasyonumuzun gerçekleştirdiği her eylem, etkinlik ve çalışma bir yandan sermayenin saldırıları, yönelimleri karşısında emek, barış ve demokrasi mücadelesi ile yanıt vermeyi, bu saldırıları durdurmayı ama bir yandan da yeniden örgütlenmeyi sağlamaya dönüktür. Dolaysıyla KESK'in her yöneticisi, üyesi mitingin başarısını yeniden örgütlenme, işyerleriyle güçlü bir buluşmayı sağlama, yıpranan ilişkileri onarma ve önümüzdeki döneme güçlü girme olarak değerlendirmeli, hedeflemelidir. Çünkü kriz derinleşiyor ve AKP faturasını emekçilere ödetmek için her gün yeni bir saldırı gerçekleştiriyor. Böylesi bir dönemde içe dönük tartışmaların bir kenara bırakılıp ülkenin gündemiyle bütünleşen bir çalışma ve pratik içinde olmamız gerektiği de açıktır.

6 6 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 Baştarafı 1. Sayfa Gün Güçlerimizi Birleştirme Günüdür Kapitalist sistemin ana karargâhı kesimden Kasım ayından Ocak ayına kadar olan Uygulanan ekonomik ve siyasal politikonumundaki ABD'nin, sermayenin küresel süreçte 345 bin çalışanın işten atıldığı gerçekliği kalarla mutlak açlığa ve yoksulluğa mahkum hareketliliğinin önünü açma bağlamında önümüzdeki sürecin vahametini açıkça edilen halklarımızın onuruyla oynarcasına geliştirdiği işgaller ve savaşlar evrensel ölçekte göstermektedir. Dolayısıyla kayıt dışı, taşeron yardımlara boğulması, oy satın alma girişimleri yaşam kaynaklarını tüketerek dünyayı kaotik ve iş güvencesiz çalıştırmanın bir alışkanlık değil de nedir? Özellikle Ekmek bulamıyorbir sürece mahkûm etmiştir. Kapitalist sistem aç haline getirildiği bu dönemde, bu alanlara larsa pasta yesinler diyen zihniyetle, elektriği gözlülüğünü tatmin ederken kendi varlık dönük çalışmalar önem kazanmaktadır. veya suyu olmayan yerlerde beyaz eşya dağıtımı kaynaklarını da tüketmiştir. Krizin patlak Krizin etkilerini ve alınan önlemlerin trajikomik bir durumu ortaya koymuyor mu? verdiği 2008 Eylül'ünden bu yana yapılan bütün etkisizliğinin yanı sıra iflas etmiş politikalarını Kriz bahanesiyle daha da yoğunlaşan, müdahalelere rağmen krizin önüne geçileme- da örtbas etmek isteyen AKP iktidarı, popülist sistemin mağdurlaştırdığı, ötekileştirdiği mesinin temel nedeni sistemin bütün politikalarla göz boyamaya çalışmakta ve toplumsal dinamikler başta olmak üzere bir stratejilerini tüketmiş olmasıdır. Alınan bütün gündemi kendi inisiyatifinde tutmaya çalışmak- biçimde hepimizi açlığa yoksulluğa, şiddete, önlemler ve ek bütçelemelere rağmen İngiltere tadır. Başbakan'ın katıldığı Davos zirvesinde kan ve gözyaşına mahkûm eden kapsamlı ve top gibi ülkeler ekonomide durgunluk(resesyon) ortaya koyduğu tutum Filistin halkının Siyonist yekûn saldırı dalgası karşısında umut ve sürecine girmekten kurtulamamıştır. Etkisi her ırkçılık karşısındaki mağ-duriyeti bağlamında heyecan verici gelişmelerin de ayak sesleri yerelde farklı hissediliyor olsa da mevcut sorun sempatik bir tutum gibi görünse de İsrail ile duyulmaya başlanmıştır. bütün dünyayı etkilemektedir. Küresel kriz her ilişkilerde bir değişiklik yapılmaması bağlamın- Öteden beri egemen yaklaşımların zaman olduğu gibi savaş ve şiddeti kışkırtacak, da değerlendirildiğinde ne kadar içi boş ve zorbalığı ve inkârıyla ötekileşenlerin, son siyasal belirsizlikleri ve istikrarsızlıkları sözde olduğu anlaşılacaktır. dönemde her zamankinden daha çok ortak tetikleyecektir. Bu anlamda çok daha kaotik bir Nitekim geçen günlerde İsrailli generalin zeminlerde birlikte olmaları ve güçlü haykırıyor dönemin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Başbakan'a yönelik söylediği sözler Anadolu da olmaları bu umudu büyüten en somut Kriz, Türkiye gibi, ekonomisi spekülatif bu tür durumlarda çok sık kullanılan bir sözü gelişmedir. Bu yaklaşımın bir pratiği olarak, kısa vadeli sermaye girişlerine bağımlı akla getirmiyor mu? Kazandibin kara seninki yaklaşmakta olan yerel seçimlere yönelik olarak ülkelerde daha yoğun hissedilecek. 1970'li benimkinden kara. Başbakan gibi siyasal bu güçlerin ortak hareket edebilme iradesini yılların sonlarından bu yana küresel ekonomiye sorumluluk sahibi bir insanın, 12 yaşında 13 yaratmış olması, kimi eksiklikler içermesine entegre olmaya çalışan Türkiye, küresel krizin kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz'ın katilleri karşın, birlikte başarabilme umudunu açığa etkilerinin yanı sıra arzulanan demokratik ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, bu çıkarıp cesaretlendirmesi oldukça anlamlıdır. dönüşümleri yaşayamamış olmaktan kaynaklı durum görmezden gelerek Filistinli çocuklara Daha önce de işkolumuzu yakından ilgilendirkendi içinde yaşadığı siyasal krizin yarattığı ağlayışı ne kadar samimidir ki? Asit kuyularında mesinden kaynaklı bu yönlü yaptığımız ekonomik çöküntüyle daha kötü bir eritilmiş yüzlerce insanın varlığının tartışıldığı açıklama ve değerlendirmelerde bunun altını etkilenmeye maruz kalmış durumdadır. bir ülkede siyasal sorumluluk sahibi güç çizmiştik. Toplumsal muhalefetin ve demokrasi Önümüzdeki günlerde durgunluk ve enflasyon odakları Filistin'e atılan fosfor bombalarından güçlerinin, en önemlisi emekçi yoksul vurguları ile birlikte işten çıkarmalara devam ne kadar rahatsız olabilir ki ya da rahatsızlığın- kesimlerin bu süreci bir hesaplaşma edilecek işsizlik oranında hızlı bir artış daki samimiyet kuşkulu değil midir? kararlılığıyla göğüsleyerek ortak bir cephede kaçınılmaz olacaktır. Açlık ve yoksulluk Bu dönemin manüplatik ve popülist buluşması hepimiz açısından bir olmazsa sınırlarının altındaki insan sayısında olağan üstü yaklaşımlarının bir başka örneği de TRT Şeş'dir. olmazdır. artışlar yaşanacak, bölgeler arası ekonomik On yıllardır kimlik kültür mücadelesini büyük Şüphesiz birlikte mücadele etmenin uçurum giderek derinleşecektir. Mevcut siyasal bedeller ödeyerek sürdüren ve bu doğrultuda öncülüğünü örgütlü yapılarımız yapacaktır. Bu ve sosyal problemlerle birlikte küresel kriz uluslar arası standartlara göre makul ölçüde bir konuda önemli bir birikim ve deneyime sahip ülkemizde bugün derinden hissettiğimiz siyasal iradeyle kendini ortaya koyan Kürt olan örgütlü yapılarımız detay tartışmalara etkilerini çok daha etkili düzeye taşırarak devam halkını ve temsilcilerini yok sayarak devlet boğulmadan bu sürecin tarihsel sorumluluğunu ettirecektir. eliyle bir kanal açmak; komünizm gerek- yerine getirmelidir. KESK bütün kesimleri Bu yıkıcı sonuçlar militarizm ve tiğinde onu da biz getiririz statükoculuğunun kendinde var etme özelliği ve ayrıcalığı ile bu şovenizmin derinleşmesinin yanı sıra tabi ki en ve jakobenizminin devamı değil midir? Şüphe- konuda en sorumlu davranması gereken çok emekçiler alanında kendini hissettirecektir. siz inkârcı gelenekten bugüne gelmek önemli örgüttür. Bu açıdan önümüzdeki dönem KESK, Kriz dönemleri işten çıkartmaların, iş bir gelişmedir ama bu durumu siyasal rant ve bir özellikle Kürt sorununu, inanç sorununu, güvencesiz çalıştırmanın ve sosyal hak seçim yatırımı olarak ele alan iktidar yaklaşımı cinsiyet ayrımcılığı, yoksulluk gibi ülkemizin kayıplarının en çok yaşandığı dönemlerdir. Yine düşünüldüğünde olumluluktan öte güvensizliği temel sorunlarını sınıf mücadelesi paralelinde kriz dönemleri işgücünün önemli ölçüde kayıt derinleştireceği açıktır. sarmal bir algıyla tanımlayarak; emek, dışına itilmesi ile sonuçlanmaktadır. Çalışma Bunların yanında siyasal ve ekonomik demokrasi ve barış mücadelesinin temel yaşamında var olan yıkım ve parçalanmanın krizin toplumu derinden sarstığı bu dönemde 29 dinamiklerini aynı mecrada buluşturma görev önümüzdeki dönem daha da derinleşeceği Mart yerel seçimlerini kotarmak adına dağıtılan ve misyonunu üstlenmelidir. açıktır. Resmi rakamlara göre kayıtlı istihdamlı sadakaları nasıl değerlendirmeliyiz?

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli/Akdeniz Mahallesinde 2015 Genel Seçimlerine

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Trans Terapi Toplantısının İkincisi Düzenlendi. İnsan Hakları Örgütleri Hafıza Merkezinde Buluştu

Trans Terapi Toplantısının İkincisi Düzenlendi. İnsan Hakları Örgütleri Hafıza Merkezinde Buluştu Trans Terapi Toplantısının İkincisi Düzenlendi SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle ilki 3 Şubat 2013 te düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın ikincisi 6 Mart Çarşamba

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 16/2011 İstanbul, 22.06.2011 KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları AÇIKLAMALAR: 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. 1 Mart Muhasebe Günü. 1 Mart Muhasebe Günü

2013 YILI Faaliyet. Raporu. 1 Mart Muhasebe Günü. 1 Mart Muhasebe Günü YILI YILI R a proayili rpuo r u 188 Raporu 188 YILI Raporu 1 MART MUHASEBE GÜNÜ (1 MART ) Mali Müşavirler 1 Martta Siyahlara Büründü Muhasebe Haftası nedeniyle Takѕim'de beş bin dolayındaki Mali Müşavіr

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

: İstanbul Barosu Başkanlığı

: İstanbul Barosu Başkanlığı 31.05.2013 815 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği 4 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesinde KASEV in düzenlediği Yaşlı Hakları konulu

Detaylı

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME Ayşegül DEDE / Etüd Araştırma Servisi / Uzman 2009 YILI TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GENEL DEĞERLENDİRME 2009 yılı, Türkiye-AB ilişkileri için son derece önemli bir dönüm noktasıdır. 2008 yılı AB açısından verimli

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN HUKUKİ PROBLEMLER Av. Cem ALTIPARMAK İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ - 2014 8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü KUTLU OLSUN AÇIŞ KONUŞMASI Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı KONUŞMACILAR Komite Başkanı Sezer Karan ın sunuşunun

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, basın özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeden

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL- İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Toroslar/Çağdaşkent Mahallesinde 2015

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı