1emekçi, AKP hükümetinin emek ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1emekçi, AKP hükümetinin emek ve"

Transkript

1 Güzel Günler Bize Gelmez, Biz Güzel Günlere Yürümedikçe TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 12 MART - NİSAN 2009 Gün Güçlerimizi Birleştirme Günüdür Dünya genelinde ve ülkemizde çok hızlı ve kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada etkisi hissedilen ekonomik küresel kriz iki yüz yıldan bu yana belli periyotlarla yaşanan krizlerden farklı olarak kapitalist sistemin yaşadığı en derin ve en kritik krizdir. Yaşanılan kapitalizmin dönemsel bir krizinin ötesinde kapitalist sistemin hırslı tüketim ve kâr felsefesinin iflasıdır. Yaşanan krizi neoliberal uygulamalar ya da finans sektörünün yarattığı problemler bazında ele alıp tartışmak kendini kandırmak olur. Latin Amerika, Ortadoğu, Karaibler, Uzak doğu Esas itibariyle bütün dünyada ortak kanı kapitalizmin kendi bağrında taşıdığı mezara çok yaklaştığıdır. Yine iktisatçıların SALDIRILAR KARŞISINDA HALKIN ORTAK MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLEYELİM Vicdan BAYKARA Genel Başkan Devamı 6 da Devamı 2 de Her geçen gün daha fazla derinleşen ekonomi kriz koşullarında hemen her gün antidemokratik uygulamalarla, hak gasplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çalışma ve yaşama koşullarımız sürekli ağırlaşıyor. Krizin bütün faturasını emekçilerin sırtına yüklemek isteyen hükümet, esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışma Devamı 2 de sosyal bilimcilerin mevcut kriz üzerinden mutabık oldukları ortak kanı bir adım sonrasının kapitalist sistemin sonunun olacağı ve bu krizi bizatihi kapitalist sistemin krizi olarak görmek gerektiğidir. Emekçiler 15 Şubat'ta Kadıköy'de Birleşti 5 Şubat'ta TÜRK-İŞ, DİSK ve Konfederasyonumuz KESK'in çağrısıyla onbinlerce 1emekçi, AKP hükümetinin emek ve demokrasi karşıtı politikalarını protesto etmek ve krizin faturasını ödememek için İstanbul Kadıköy Meydanında toplandı. AKP hükümetinin sermaye yanlısı politikalarına karşı çıkan bütün toplumsal kesimlerin güç verdiği miting nicel katılımıyla ve coşkusuyla 29 Kasım Ankara Mitinginin ardından emek ve demokrasi mücadelesine yeni bir halka eklemiş oldu. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalardan işçilerin de yoğun bir şekilde katıldığı miting bu yanıyla emekçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan önemli bir adım olmuştur. Dünya Su Forumu na Karşı Eylem ve Etkinlikler Hız Kazandı. nsanlık için hayati önemde olan suyun sermayenin değerlenme alanı olarak ticarileştirilmesinin araç ve yöntemlerinin İmasaya yatırılacağı Dünya Su Forum u karşısında herkesin sağlıklı suya ve kanalizasyon hizmetlerine erişimini vurgulayarak, Su haktır, ihtiyaç değil" diyen su hakkı savunucuları, suyun ticarileştirilmesine ve "Dünya Su Forumu"na karşı Mart ayı boyunca etkinlikler düzenliyor. Devamı 18 de 19. YILIMIZDA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YİNE ALANLARDAYIZ AİHM TİS İle İlgili Son Noktayı Koydu Yazısı 3 de Sendikal Hak İhlalleri İle Dolu Bir Yılı Geride Bıraktık 2008 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yazısı 4 de Yazısı 8 de Bursa Şubemizden Yerel Yönetim Paneli Yazısı 10 da Ekonomik Kriz ve Kadın Yazısı 12 de

2 2 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 SALDIRILAR KARŞISINDA HALKIN ORTAK MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLEYELİM Baştarafı 1. Sayfa koşullarına göz yumarken bir biri ardına gelen bilirsek, kazanılmış haklarımızı hedef alan üretimden gelen gücümüzü kullanarak zamlarla da reel ücretlerimizi düşürmektedir. saldırıları önleyebilir, yeni kazanımlar elde işyerlerimizde, sokaklarda, meydanlarda da Enflasyon ve işsizlik gibi bütün resmi edebiliriz. sıkıştırmalı ve kamu emekçilerinin toplu rakamlarda kamuoyuna yansıtılanların aksine 18 yıllık mücadele tarihiyle Sendikamız sözleşmeli, grevli sendikal hakkını kabul etmeye yaşamın kendisi acı gerçekliği ortaya koymak- bu örgütlü mücadelenin kat ettiği yolun bir zorlamalıyız. tadır. Kapanan fabrikalarla, ücretsiz izinlerle, aynasıdır. Sendikasız Demokrasi, Toplu Gün kazanımlarımızı ortaklaştırma ve işten çıkarmalarla çığ gibi büyüyen işsizlik Sözleşmesiz Sendika Olmaz diyerek başlat- güçlerimizi birleştirme günüdür. Önümüzdeki toplumumuzu büyük bir sosyal çöküşe doğru tığımız mücadelemizde bugüne değin yüzlerce dönem daha da yoğunlaşacak AKP iktidarının sürüklüyor. toplu sözleşme imzalayarak üyelerimizin emekçileri güçsüzleştirip yalnızlaştırmayı AKP hükümetinin seçimlere yönelik ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını amaçlayan saldırılarına karşı halkın ortak popülist politikaları göz önüne getirilirse bunlar savunduk. Hükümetler bizlerin toplu sözleşme mücadelesini örgütlemek, öncelikli görevlerimiz iyi günlerimiz. IMF antlaşmasını seçimler hakkını tanımayarak, yaptığımız toplu sözleş- arasındadır. Bu anlamda ilk olarak yerel sonrasına erteleyen AKP, 29 Mart sonrası asıl acı melere müdahale ederken biz gerek meydan- seçimlerde doğru bir konum almalıyız. Yerel reçeteyi uygulamayı başlayacaktır. Seçimlerde larda gerekse hukuksal alanlarda bu hakkımız yönetimleri emek, demokrasi ve barış mevzileri bulunduğu yeri korumak adına topluma şirin için mücadele ettik. Ulusal hukukta yollar haline getirerek buraları sermayenin ve gözükmeye çalışan AKP'nin seçimler sonrası tıkanınca konuyu uluslararası yargıya taşıdık. 12 hükümetin önümüzdeki dönem daha yoğunbaşta emekçiler olmak üzere bütün toplumsal Kasım 2008 tarihinde AİHM Büyük Dairesi laşacak saldırıları dalgası karşısında bir dalga kesimlere yönelik saldırı dalgasını artıracağını içtihat niteliğinde bir karar alarak kamu kırana dönüştürmeliyiz. söylemek müneccimlik değildir. Bu saldırı emekçilerinin toplu sözleşme yapma hakkının Yerel yönetimlerin Sendikamızın dalgası karşısında oluşacak toplumsal varlığına dair son noktayı koydu. Hukuk, örgütlü olduğu iş kolu olması bağlamında bu muhalefeti bastırabilmek içinde iyice faşizan yıllardır savunduğumuz ve fiili olarak da konuda bizim sorumluluğumuz bir kat daha çizgiye kayacak olan AKP, sahte demokrat uyguladığımız kamu emekçilerinin toplu fazladır. Bu sorumluluğun bilinciyle maskesini bir yana atacaktır sözleşme hakkına dair gereken kararı verdi. bulunduğumuz alanlarda eşitlik, özgürlük ve Hükümetin anti demokratik yaklaşımları Artık hükümetin kaçabileceği bir yer kalmadı. kardeşliği savunan adaylar etrafında birleşerek ve sermayenin istek ve dayatmaları ancak Hükümetin tek yapması gereken, grevli ve toplu emek, demokrasi ve barıştan yana güçlü örgütlü ve ortak bir mücadele hattının sözleşmeli sendikal hakkımızı kabul etmek ve alternatifler yaratılmasına çalışmalıyız. oluşturulmasıyla geriletilebilir. Eğer kamu işverenlerimizle yaptığımız sözleşmelerimize Vicdan BAYKARA emekçileri, işçiler, işsizler, üretici köylüler, yönelik müdahalelere bir son vermektir. Genel Başkan emekliler, kadınlar ve gençlik kesimleri olarak Bizim işimiz asıl şimdi başlıyor. Hukuksal mücadelemizi doğru bir biçimde örgütleye- alanda köşeye sıkıştırdığımız hükümeti Baştarafı 1. Sayfa Emekçiler 15 Şubat'ta Kadıköy'de Birleşti Medyada çıkan görüntülerin aksine küçük bir grubun provokasyon girişimleri dışında genel olarak emekçilerin ve diğer toplumsal muhalefet bileşenlerinin güç birliğini ifade eden miting coşkusuyla da bu güçlerin mücadele azmini ve kararlığını ifade eder tarzdaydı. 29 Kasım mitingi ardından 15 Şubat Mitingi de bir kez daha göstermiştir ki ekonomik kriz ile birlikte her geçen gün daha da artan saldırı dalgası karşısında güçlerimizi birleştirebilmekten başka bir yol yoktur. Önümüzdeki süreçte mücadelemizi geliştirmek istiyorsak farklılıkları değil aynılıkları öne çıkaran bir yaklaşımla yalnızca sendikaları ve sendikalı işçileri değil; sendikasız işçileri, işsizleri, kadınları, gençleri; emeklileri tarım emekçisini krize karşı mücadele için yan yana getirmek zorundayız. Mevcut ekonomik ve siyasal programdan mağdur olan bütün toplumsal kesimlerle ortak bir cephe hattı oluşturarak emekten, demokrasiden ve barıştan yana bir Türkiye istemini daha güçlü haykırmalıyız. Yerel Yönetim Broşürü Çıktı

3 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN YILIMIZDA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YİNE ALANLARDAYIZ Sendikal haklar ve demokrasi mücadele- mücadele anlayışı ile örgütlü olduğu kurumlar ve mücadelesi ile şekillenecektir. mizde, 19. kuruluş yılımızı kutluyoruz. içinde 1993 yılından beri toplu sözleşmeler Biz 18 yıllık mücadelemizde yarattığımız 1987 yılında başlayan sendikal imzalamaya başladı. değerlerin mirasıyla tarihin bizi sorumluluğa örgütlenme mücadelemiz, işkolumuzda 20 Sendikamız TÜM BEL SEN, Türkiye çağırdığı bugünde onurlu bir gelecek için yine Aralık 1990'da TÜM BEL SEN'in kurulmasıyla sendikal hareketinde Cumhuriyet tarihi boyunca alanlardayız. Yurdun dört bir yanında, yeni bir evreye ulaştı. kamu emekçilerine yönelik, ilk defa toplu Edirne'den Kars'a kadar hep birlikte yine omuz 20 Aralık 1990 tarihinde 6 bin civarında sözleşme hakkını kullanan sendikadır. Bu omuza meydanlara akıyor, kol kola halaylara kamu çalışanı eşliğinde 1618 kurucu üyenin bakımdan bir ilki hayata geçirmenin de onurunu duruyor ve haykırıyoruz dosyalarının İstanbul Valiliğine teslim taşıyoruz. ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN edilmesiyle tüzel kişiliğine kavuşan Sendikamız Bu gün halen 250 belediye ile imzalanan ve OLACAK büyük bir özveri ve yoğun emekle yoğrularak bu uygulanan toplu sözleşmelerimiz bulunmakta- TÜM BEL SEN 18 yıllık mücadele tarihinde gün 19. yılına ulaştı. dır. Bu toplu sözleşmelerden yedi bini aşkın olduğu gibi büyük altüst oluşların yaşandığı Bu günlere öyle kolay gelinmedi. üyemiz yararlanmaktadır. tarihin bu anında da sorumluluğunun bilinciyle, Sendikamız birçok engel aşılarak, baskı ve Hükümet kamu emekçilerinin toplu yaşamın her alanında kapitalizmin artan şiddete karşı direnilerek kuruldu. sözleşme hakkının varlığını kabul etmez ve bu saldırılarına karşı emek, demokrasi ve barış 12 Eylül'ün yarattığı baskı politikalarına hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışır- mücadelesini daha güçlü ve kararlı bir şekilde örgütsüzleştirme çabalarına karşın, binlerce ken, mahkemeler biri biri ardına toplu sözleşme yürütecektir. kamu emekçisinin sınıflar mücadelesinde çok hakkımızı kullanabileceğimize ilişkin kararlar Çünkü; kısa bir zaman dilimi olan bir sürede, verdi. Bunlara rağmen hükümet Yargıtay TÜM BEL SEN, baskılara, yasaklara ve sendikalarda örgütlenmesi küçümsenemez bir kararlarına ve kendi çıkardığı sözde sendika zorlamalara karşı gücünü fiili ve meşru çabadır. Tarih kamu emekçilerinin bu yasasına dayanarak toplu sözleşme hakkımızı mücadeleden alır. mücadelesine hak ettiği yeri verecektir. kullanmamızı engellemeye devam etti. TÜM BEL-SEN, Bağımsız Demokratik sınıf ve Bu mücadelede binlerce arkadaşımız baskı Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımız kitle sendikacılığını temel almayı amaçlar. ve engellemelerle karşılaştı. Birçoğumuza adli için iç hukukta başlattığımız mücadelemizin TÜM BEL SEN, sendikal hak ve özgürlükler ve idari cezalar verildi. Bazılarımız gözaltına tıkanmasıyla konuyu uluslararası düzeye mücadelesini demokrasi ve barış mücadelesinin alındık, tutuklandık. Kimi zaman sürgünlerle, taşıdık. Uzun yıllar süren bu süreç son olarak 12 ayrılmaz bir parçası olarak görür. kimi zaman gözaltı ve tutuklamalarla, kimi Kasım 2008'de AİHM Büyük Daire'nin lehimize TÜM BEL SEN, emekçilerin enternasyonal zaman da coplarla sindirilmeye, susmaya verdiği kararla sona ermiştir. dayanışmasını yaşatan, işkolumuzda ulus- zorlandık. Ancak baskılar, bizleri sindirmek bir Bu kararla birlikte kurulduğumuz günden lararası düzeyde temsil edilen tek kamu yana kararlılığımızı ve direncimizi daha da bugüne ısrarla savunduğumuz ve fiili olarak emekçileri sendikasıdır. artırdı. kullandığımız tüm kamu emekçileri için grevli TÜM BEL SEN, tarihi baskılara boyun Şemsettin KAYMAK, İkram MİHYAZ, ve toplu sözleşmeli sendika hakkımız hukuksal eğmeyenlerin tarihidir. Cemal ÇAM, Elmas YALÇIN gibi birçok yiğit olarak da teyit edilmiş oldu. TÜM BEL SEN, tarihi barışa ve kardeşliğe mücadele arkadaşımızı bu uğurda yitirdik. Emekçilere yönelik saldırıların her geçen kararlı yürüyüşün tarihidir. Sendikamızın bu güne gelişinde emeği geçen, daha fazla yoğunlaştığı bu günlerde sendikave TÜM BEL SEN, tarihi kadınların örgütlendiği yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı minnetle mızın kazandığı bu hukuksal zaferle birlikte özgürleşmeye yakınlaştığı tarihtir. ve saygıyla anıyor, her türlü engel ve zorluğa kamu emekçileri mücadelesi yeni bir sürece Gelecek güzel günleri, birliğimiz, dayanış- rağmen yılmadan ve yorulmadan mücadeleyi girmiştir. mamız ve mücadelemizle yaratacağımıza olan yürüten üye ve yöneticilerimizi yürekten Gün dostlukları çoğaltarak umudu büyütme inancımızla tüm örgütümüze saygı ve sevgi- kutluyoruz. ve omuza omuza yürüyerek yeni zaferler elde lerimizi sunarız. Bütün bu baskı ve zor uygulamaları etme günüdür. Daha nice yıllarda birlik ve mücadelemizin karşısında yılmadan mücadele eden Sendika- Tüm dünya kapitalizmin kendi krizi ile sürmesi dileğiyle 18. yılımız kutlu olsun. mız, sendikal haklar denilince, özgür biçimde çalkalanır ve patronlar her yerde krizin Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev faturasını biz emekçilere kesmeye çalışırken Yaşasın TÜM BEL SEN hakkını bir bütün olarak ele alarak, fiili ve meşru tarih emek, demokrasi ve barış güçlerinin birlik MERKEZ YÖNETİM KURULU

4 4 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 Sendikal Hak İhlalleri İle Dolu Bir Yılı Geride Bıraktık KESK 2008 Yılı Değerlendirmesi Türkiye'de emekçi güçler uzun zamandır belediyesi arasında yapılan toplu iş etmek ya da iyi sicil almak için yapmak zorunda bir krizle yüz yüzedir. Emekçilerin sözleşmesinin yerine getirilmemesinin, kaldıklarını anlatıyordu. ilçeden merkeze uygulanan neo liberal politikalara karşı sendikal örgütlenme hakkını ihlal ettiği açıkça gelmek ya da kariyerinde yükselerek okul direniş imkânları antidemokratik uygulama- ortaya konulmuştur. müdürü olmak isteyen öğretmenlere açıkça ların tehdidi altında daraltılmaktadır. Emekçiler Konfederasyonumuzun başından beri Eğitim-Sen'den istifa edip Eğitim-Bir-Sen'e üye bu politikalara karşı emekçilerin birliğini mücadelesini verdiği toplu sözleşme ve grev olmalarının teklif edildiğini, anlatıyordu. sağlamak konusunda zorluklarla karşı karşıyaolduğu hakkının kamu görevlilerinin temel hakkı Meslekten Men dır. AKP iktidarının sendikalara yönelik tutumu hukuksal alanda nihai olarak 2008 yılında yaşanan hak ihlallerinde emekçilerin en temel talepleri etrafında bile bir çözümlendiği halde Hükümet, toplu sözleşme dikkat çeken bir yön de ihlallerinin üyelerimizi araya gelmesini engellemeyi amaçlamaktadır. ve grev hakkımızı tanımamakta ısrar aşarak artık genel merkez yöneticilerimiz de AKP yandaş medya yaratmakta gösterdiği etmektedir. Hükümetin hak, hukuk tanımaz dahil olmak üzere şube yöneticilerimiz ve yaklaşımı yandaş sendika yaratmakta da tavrı konfederasyonumuza yönelik olarak, temsilcilerimize yönelmesidir. göstermektedir. aşağıda bazı örneklerini sunduğumuz hak 2008 yılı içerisinde Sağlık ve Sosyal Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı ihlalleri ile 2008 yılında da somut olarak Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) genel 2008 yılında İnsan Hakları Avrupa görülmektedir. başkanı Bedriye Yorgun ve Diyanet ve Vakıf Mahkemesince kamu görevlilerinin sendikal Ayrımcılık ve Kadrolaşma Emekçileri Sendikası (DİVES) genel başkanı hakları ile ilgili çok önemli iki karar verilmiştir. AKP hükümetinin siyasi kadrolaşma ve Lokman Özdemir sendikal faaliyetleri Bunlardan biri Konfederasyonumuza bağlı kendisi gibi düşünmeyenleri cezalandırma nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış, SES Eğitim Sen'in yapmış olduğu iş bırakma eylemi anlayışının en açık örneği sendikal alanda genel merkez üyesi Meryem Özsöğüt ise nedeniyle disiplin cezası verilen üyeleri adına görülmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nden görevden çıkarma istemiyle disiplin kuruluna yapılan başvuruda verilen karardır. 17 Temmuz Prof. Binnaz Toprak tarafından hazırlanan sevk edilmiştir tarihli bu kararla AİHM, bir kez daha; raporda hükümetin kendisine yakın Memur Sen Adli Soruşturma ve Hapisle Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa İnsan Hakları konfederasyonunu nasıl kayırdığı ve özellikle Cezalandırma Sözleşmesi'nin 11. Maddesinde düzenlenen konfederasyonumuz üye ve yöneticilerine Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğini, iş yaptığı baskı bir kez daha belgelenmiştir. Sn emekçi bayramının kutlanması engellenmekle bırakma ve grevin sendikal örgütlenme Toprak'ın dikkat çektiği üzere, AKP iktidara kalmamış, konfederasyon önceki genel başkanı hakkının gereği olduğunu belirtmiştir. geldiğinde üyesi bulunan Memur Sen bu İsmail hakkı Tombul ve önceki dönem genel Diğer karar, konfederasyonumuza bağlı süreçte üye sayısını arttırarak sekreteri Abdurrahman Daşdemir'in de Tüm Bel Sen tarafından yapılan başvuru 'e ulaşmıştır. Konfederasyonumuz üye aralarında bulunduğu tertip komitesi hakkında üzerine, AİHM Büyük Dairesi tarafından 12 ve yöneticilerine yönelik baskılar, raporda İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca adli Kasım 2008 tarihinde kesin olarak sonuçlan- değinilenlerden çok daha yoğun ve siste- soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca aralarında dırılan, kamu görevlileri sendikalarının toplu matiktir. Raporda geçen şu anlatım KESK MYK üyesi Akman Şimşek de olmak sözleşme hakkının varlığını tescil eden karardır. konfederasyon üyelerimize yönelik ayırım- üzere onlarca yöneticimiz hakkında basın Karada, sözleşmenin 11. maddesinde düzen- cılığın basit bir örneğidir. açıklaması vb sendikal faaliyete katıldıkları lenen sendikal örgütlenme hakkının ILO Görüştüğümüz birçok öğretmen laik gerekçesiyle hapis cezası verilmesi istemiyle sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı ile kimlikli meslektaşlarının bile Eğitim-iş adli soruşturma açılmıştır. güvencelenen toplu sözleşme hakkını da sendikası üyesiyken Eğitim-Bir-Sen'e BES önceki dönem genel başkanı Bülent içerdiği, bu nedenle, Tüm Bel Sen ile Gaziantep geçtiklerini, bu değişikliği mesleklerinde terfi Kaya, SES MYK yöneticisi Meryem Özsöğüt, ESM Samsun şube başkanı Yusuf İnci ve bir çok yöneticimiz hapis cezaları ile karşı karşıya kalmıştır. Disiplin Soruşturması ve Disiplin Cezası 26 sendika genel merkez ve şube yöneticisi disiplin soruşturması geçirmiş, uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesmeden memuriyetten men'e kadar değişik cezalarla cezalandırılmışlardır. 600'e yakın üyemiz sendikal eyleme katıldıkları için haklarında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Sürgün Hükümetin sendikamız üyelerine yönelik uyguladığı en yaygın hak ihlallerinden sürgün cezası, sadece üyelerle sınırlı kalmamış, 2008 yılında sendika yöneticisi veya temsilcisi olan 21 kişi sürgün edilmiştir.

5 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 Sendikal Faaliyetlerin Engellenmesi 2008 yılında sendika binalarımıza yönelik kundaklama eylemleri yapılmış, Kabahatler Kanunu adeta sendikal basın açıklamalarımızın engellenmesine tahsis edilerek sendikalarımız, idari para cezaları ile engellenmeye çalışılmıştır. Başta Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve özellikle AKP'li belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında konfederasyonumuza bağlı sendikalara ait pano ve afişlere izin verilmemekte, ilan ve duyuru yapılması engellenmektedir. Belediyeler yetkili olduğu halde konfederasyonumuza bağlı Tüm Bel Sen yerine yetkisiz Bem Bir Sen sendikası ile toplu sözleşme yapmaktadırlar. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Demir ve Baykara - Türkiye Davasındaki kararına rağmen 2008 yılında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tüm sendikalarımıza, tüzüklerinde geçen toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin ibarelerin çıkarılması istenmiş, sendikalarımızın içişlerine müdahale edilmiştir. AKP hükümeti haklarımızı ihlal etmekle kalmamış, hak ihlallerine yönelik açtığımız davalarda verilen mahkeme kararlarına da uymayarak polis devleti olma eğilimini sürdürmüştür. Emekçi Güçler Açısından 2008 Bütün bu koşullara karşın 2008 emekçilerin ortak bir hatta birlikte yürüyebileceklerine dair umutların da yeşerdiği bir yıl olmuştur. 29 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış Demokrasi Mitingi 100 bini aşan emekçinin katılımına sahne olmuş; çalışanlar İktidarın emek düşmanı politikalarına seslerini yükseltmişlerdir. 26 Aralıkta Ankara'da Meclis kapısında yaptığımız basın açıklamasıyla 2009 Bütçesine karşı çıkışımız; 27 Aralık'ta Türkiye ölçeğinde illerde yaptığımız meşaleli eylemler emekçilerin eylem programının oluşturulmasında önümüzdeki dönemin temel karakterini ortaya koyması açısından kritik önemdedir. İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı 29 Kasım'da Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi Yapıldı Siyasal, ekonomik ve sosyal alanda önemli bir süreçten geçtiğimizin bilinciyle KESK olarak krize karşı emek, barış ve demokrasi talepleriyle 29 Kasım 2008 tarihinde Ankara'da büyük bir miting gerçekleştirildi. Konfederasyonumuzun DİSK ile birlikte gerçekleştirdiği, İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı EMEK, BARIŞ VE DEMOK- RASİ MİTİNGİ son yılların en geniş sayıda toplumsal muhalefet güçlerinin birlikte katıldığı, en kitlesel ve coşkulu, kararlı mitingi olması açısından emekçilerin mücadele tarihindeki yerini aldı. Miting, katılan toplumsal muhalefet güçlerinden ve bizzat işin içinde olup emek sarf eden, mitingi örgütleyen arkadaş- larımızdan çoğunun tahminlerinin üzerinde bir katılımla gerçekleşti. KESK ve KESK'e bağlı sendikalar, DİSK ve mitinge destek veren diğer kurum ve kesimler mitingin hazırlık aşamasında kendi özgün program ve çalışmalarıyla (İl gezileri, mahalle- semt toplantıları, bildiri dağıtma, afiş asma vb.) bu mitingin altını doldurmuşlardır. Miting, nicel anlamdaki katılımın yanı sıra önemli sonuçlar yaratmıştır. Her şeyden önce krizde ifadesini bulan işsizlik, yoksulluk, zamlar, özelleştirmeler, kamunun tasfiyesi, anti demokratik uygulamalardaki tırmanış, savaş politikalarındaki ısrara karşı ilk kitlesel çıkış açısından oldukça anlamlıdır. Mitingdeki çok renklilik, birçok kesimin ortak talepler etrafında bir araya gelmesi, geleceğe dönük heyecan ve umut yaratmıştır. Miting, parçalı muhalefeti sokakta bir araya getirmiştir. Farklılıklarımızın değil aynılıklarımızın daha güçlü olduğunu ispatlamıştır. Sol, sosyalist, devrimci güçlerin hala bir seçenek olduğunu bir kez daha kanıtlanmıştır. Özellikle AKP'yi iktidardan uzaklaş- tıracak olanların emekçiler, işsizler, gençler, kadınlar, yoksullar, bir bütün olarak ekonomik ve siyasal krizden zarar görenler olacağı görülmüştür. Yapay gündemlerin artık toplumu kandıramayacağı, ülkenin gerçek gündeminin işsizlik, yoksulluk, zamlar, barış özlemi ve demokrasiye olan ihtiyaç olduğu hep birlikte haykırılmıştır. AKP'nin ekonomik ve siyasal politikalarının teşhir edilmesinde etkili olmuş, AKP'yi hırpalamıştır. Alana sığmakta zorlanan kitle 5 polisin provokasyonuna, atılan gaz bombalarına rağmen, mitingin sonuna kadar disiplini elden bırakmamış, konuşmaları sonuna kadar dinlemiş, alanı terk etmemiş, coşkusunu devam ettirmiştir. Toplumsal mücadelenin, dayanışmanın ve güç birliğinin nasıl bir sinerji yarattığı bir kez daha gösterilmiştir. Sonuç olarak; bu miting ne tek başına KESK'in, ne DİSK'in, ne Alevilerin, ne de ezilen, kimliği/kültürü inkâr edilen kesimlerin tek başına başarısı olarak ele alınamaz. Nitekim katılan, destek veren tüm kesimler kendi kazanımları olarak mitingi sahiplenmiş, kabul etmişlerdir. Doğrusu da budur. Miting, bundan sonra yapacaklarımıza ilişkin güçlü bir motivasyon, moral kaynağı ve gerekçe olmuştur. Ancak yükümüz ve sorumluluğumuz da artmıştır. Rehavete kapılmak bir yana, heyecanı, coşkuyu yitirmeden, soğutmadan aynı güç ve kararlılıkla mücadeleyi yükseltme görevi omuzlarımızdadır. Konfederasyonumuzun gerçekleştirdiği her eylem, etkinlik ve çalışma bir yandan sermayenin saldırıları, yönelimleri karşısında emek, barış ve demokrasi mücadelesi ile yanıt vermeyi, bu saldırıları durdurmayı ama bir yandan da yeniden örgütlenmeyi sağlamaya dönüktür. Dolaysıyla KESK'in her yöneticisi, üyesi mitingin başarısını yeniden örgütlenme, işyerleriyle güçlü bir buluşmayı sağlama, yıpranan ilişkileri onarma ve önümüzdeki döneme güçlü girme olarak değerlendirmeli, hedeflemelidir. Çünkü kriz derinleşiyor ve AKP faturasını emekçilere ödetmek için her gün yeni bir saldırı gerçekleştiriyor. Böylesi bir dönemde içe dönük tartışmaların bir kenara bırakılıp ülkenin gündemiyle bütünleşen bir çalışma ve pratik içinde olmamız gerektiği de açıktır.

6 6 TÜM BEL - SEN MART - NİSAN 2009 Baştarafı 1. Sayfa Gün Güçlerimizi Birleştirme Günüdür Kapitalist sistemin ana karargâhı kesimden Kasım ayından Ocak ayına kadar olan Uygulanan ekonomik ve siyasal politikonumundaki ABD'nin, sermayenin küresel süreçte 345 bin çalışanın işten atıldığı gerçekliği kalarla mutlak açlığa ve yoksulluğa mahkum hareketliliğinin önünü açma bağlamında önümüzdeki sürecin vahametini açıkça edilen halklarımızın onuruyla oynarcasına geliştirdiği işgaller ve savaşlar evrensel ölçekte göstermektedir. Dolayısıyla kayıt dışı, taşeron yardımlara boğulması, oy satın alma girişimleri yaşam kaynaklarını tüketerek dünyayı kaotik ve iş güvencesiz çalıştırmanın bir alışkanlık değil de nedir? Özellikle Ekmek bulamıyorbir sürece mahkûm etmiştir. Kapitalist sistem aç haline getirildiği bu dönemde, bu alanlara larsa pasta yesinler diyen zihniyetle, elektriği gözlülüğünü tatmin ederken kendi varlık dönük çalışmalar önem kazanmaktadır. veya suyu olmayan yerlerde beyaz eşya dağıtımı kaynaklarını da tüketmiştir. Krizin patlak Krizin etkilerini ve alınan önlemlerin trajikomik bir durumu ortaya koymuyor mu? verdiği 2008 Eylül'ünden bu yana yapılan bütün etkisizliğinin yanı sıra iflas etmiş politikalarını Kriz bahanesiyle daha da yoğunlaşan, müdahalelere rağmen krizin önüne geçileme- da örtbas etmek isteyen AKP iktidarı, popülist sistemin mağdurlaştırdığı, ötekileştirdiği mesinin temel nedeni sistemin bütün politikalarla göz boyamaya çalışmakta ve toplumsal dinamikler başta olmak üzere bir stratejilerini tüketmiş olmasıdır. Alınan bütün gündemi kendi inisiyatifinde tutmaya çalışmak- biçimde hepimizi açlığa yoksulluğa, şiddete, önlemler ve ek bütçelemelere rağmen İngiltere tadır. Başbakan'ın katıldığı Davos zirvesinde kan ve gözyaşına mahkûm eden kapsamlı ve top gibi ülkeler ekonomide durgunluk(resesyon) ortaya koyduğu tutum Filistin halkının Siyonist yekûn saldırı dalgası karşısında umut ve sürecine girmekten kurtulamamıştır. Etkisi her ırkçılık karşısındaki mağ-duriyeti bağlamında heyecan verici gelişmelerin de ayak sesleri yerelde farklı hissediliyor olsa da mevcut sorun sempatik bir tutum gibi görünse de İsrail ile duyulmaya başlanmıştır. bütün dünyayı etkilemektedir. Küresel kriz her ilişkilerde bir değişiklik yapılmaması bağlamın- Öteden beri egemen yaklaşımların zaman olduğu gibi savaş ve şiddeti kışkırtacak, da değerlendirildiğinde ne kadar içi boş ve zorbalığı ve inkârıyla ötekileşenlerin, son siyasal belirsizlikleri ve istikrarsızlıkları sözde olduğu anlaşılacaktır. dönemde her zamankinden daha çok ortak tetikleyecektir. Bu anlamda çok daha kaotik bir Nitekim geçen günlerde İsrailli generalin zeminlerde birlikte olmaları ve güçlü haykırıyor dönemin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Başbakan'a yönelik söylediği sözler Anadolu da olmaları bu umudu büyüten en somut Kriz, Türkiye gibi, ekonomisi spekülatif bu tür durumlarda çok sık kullanılan bir sözü gelişmedir. Bu yaklaşımın bir pratiği olarak, kısa vadeli sermaye girişlerine bağımlı akla getirmiyor mu? Kazandibin kara seninki yaklaşmakta olan yerel seçimlere yönelik olarak ülkelerde daha yoğun hissedilecek. 1970'li benimkinden kara. Başbakan gibi siyasal bu güçlerin ortak hareket edebilme iradesini yılların sonlarından bu yana küresel ekonomiye sorumluluk sahibi bir insanın, 12 yaşında 13 yaratmış olması, kimi eksiklikler içermesine entegre olmaya çalışan Türkiye, küresel krizin kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz'ın katilleri karşın, birlikte başarabilme umudunu açığa etkilerinin yanı sıra arzulanan demokratik ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, bu çıkarıp cesaretlendirmesi oldukça anlamlıdır. dönüşümleri yaşayamamış olmaktan kaynaklı durum görmezden gelerek Filistinli çocuklara Daha önce de işkolumuzu yakından ilgilendirkendi içinde yaşadığı siyasal krizin yarattığı ağlayışı ne kadar samimidir ki? Asit kuyularında mesinden kaynaklı bu yönlü yaptığımız ekonomik çöküntüyle daha kötü bir eritilmiş yüzlerce insanın varlığının tartışıldığı açıklama ve değerlendirmelerde bunun altını etkilenmeye maruz kalmış durumdadır. bir ülkede siyasal sorumluluk sahibi güç çizmiştik. Toplumsal muhalefetin ve demokrasi Önümüzdeki günlerde durgunluk ve enflasyon odakları Filistin'e atılan fosfor bombalarından güçlerinin, en önemlisi emekçi yoksul vurguları ile birlikte işten çıkarmalara devam ne kadar rahatsız olabilir ki ya da rahatsızlığın- kesimlerin bu süreci bir hesaplaşma edilecek işsizlik oranında hızlı bir artış daki samimiyet kuşkulu değil midir? kararlılığıyla göğüsleyerek ortak bir cephede kaçınılmaz olacaktır. Açlık ve yoksulluk Bu dönemin manüplatik ve popülist buluşması hepimiz açısından bir olmazsa sınırlarının altındaki insan sayısında olağan üstü yaklaşımlarının bir başka örneği de TRT Şeş'dir. olmazdır. artışlar yaşanacak, bölgeler arası ekonomik On yıllardır kimlik kültür mücadelesini büyük Şüphesiz birlikte mücadele etmenin uçurum giderek derinleşecektir. Mevcut siyasal bedeller ödeyerek sürdüren ve bu doğrultuda öncülüğünü örgütlü yapılarımız yapacaktır. Bu ve sosyal problemlerle birlikte küresel kriz uluslar arası standartlara göre makul ölçüde bir konuda önemli bir birikim ve deneyime sahip ülkemizde bugün derinden hissettiğimiz siyasal iradeyle kendini ortaya koyan Kürt olan örgütlü yapılarımız detay tartışmalara etkilerini çok daha etkili düzeye taşırarak devam halkını ve temsilcilerini yok sayarak devlet boğulmadan bu sürecin tarihsel sorumluluğunu ettirecektir. eliyle bir kanal açmak; komünizm gerek- yerine getirmelidir. KESK bütün kesimleri Bu yıkıcı sonuçlar militarizm ve tiğinde onu da biz getiririz statükoculuğunun kendinde var etme özelliği ve ayrıcalığı ile bu şovenizmin derinleşmesinin yanı sıra tabi ki en ve jakobenizminin devamı değil midir? Şüphe- konuda en sorumlu davranması gereken çok emekçiler alanında kendini hissettirecektir. siz inkârcı gelenekten bugüne gelmek önemli örgüttür. Bu açıdan önümüzdeki dönem KESK, Kriz dönemleri işten çıkartmaların, iş bir gelişmedir ama bu durumu siyasal rant ve bir özellikle Kürt sorununu, inanç sorununu, güvencesiz çalıştırmanın ve sosyal hak seçim yatırımı olarak ele alan iktidar yaklaşımı cinsiyet ayrımcılığı, yoksulluk gibi ülkemizin kayıplarının en çok yaşandığı dönemlerdir. Yine düşünüldüğünde olumluluktan öte güvensizliği temel sorunlarını sınıf mücadelesi paralelinde kriz dönemleri işgücünün önemli ölçüde kayıt derinleştireceği açıktır. sarmal bir algıyla tanımlayarak; emek, dışına itilmesi ile sonuçlanmaktadır. Çalışma Bunların yanında siyasal ve ekonomik demokrasi ve barış mücadelesinin temel yaşamında var olan yıkım ve parçalanmanın krizin toplumu derinden sarstığı bu dönemde 29 dinamiklerini aynı mecrada buluşturma görev önümüzdeki dönem daha da derinleşeceği Mart yerel seçimlerini kotarmak adına dağıtılan ve misyonunu üstlenmelidir. açıktır. Resmi rakamlara göre kayıtlı istihdamlı sadakaları nasıl değerlendirmeliyiz?

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken

Detaylı

EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR

EMEK HAREKETİNİN MAYIS YÖNÜNÜ GÖSTERMİŞTİR 1 MAYIS TA YÜZBİNLER ALANLARDA HAYKIRDI İŞSİZLİĞE, GÜVENCESİZLİĞE, ÖRGÜTSÜZLÜĞE BOYUN EĞMEYECEĞİZ! 1 Mayıs 2010 Türkiye emekçileri için önemli bir eşik olmuştur. Yüz binlerce emekçi, emek dostu 1 Mayıs

Detaylı

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir Düşünmeden okumak köreltir, Okumadan düşünmek yanıltır. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 7 ŞUBAT - MART 2006 Clainvany Yetkili, Etkili ve Güçlü Sendika

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

birlik haberleri Mart- Nisan 2014/Sayı 155

birlik haberleri Mart- Nisan 2014/Sayı 155 birlik haberleri Mart- Nisan 2014/Sayı 155 1 TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından 22 Mart 2014 Tarihinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; İlgili mevzuatta herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! 18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

ıa,tüm SOSYAL-SEN ,AI\\ IV. OLAGAN GENEl. KlJRIJLU 26.5.1996 ~ 21-22.2.1998 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ıa,tüm SOSYAL-SEN ,AI\\ IV. OLAGAN GENEl. KlJRIJLU 26.5.1996 ~ 21-22.2.1998 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ıa,tüm SOSYAL-SEN,AI\\ 9,,~$ TOM ÇAL~MA VE SOSYAL GÜVENLIK ÇAUŞANLARI SENDIKASı KESK -s'os'#'v ~ IV. OLAGAN GENEl. KlJRIJLU 21 22 ŞIJBAT1998 26.5.1996 ~ 21-22.2.1998 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Açılış ve Yoklama.

Detaylı

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN?

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN? Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 12 Ekim gecesi bir yoldaşımızı, canımızdan bir parçamızı daha sonsuzluğa uğurladık. Özgür Gelecek gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin i kaybetmiş olmanın derin

Detaylı

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme Depremle ortaya saçılan devlet gerçeği... Wan da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem yüzlerce insanı enkaz altında bırakırken, devletin gerçekliğini ve ırkçı yönünü açığa çıkardı. Çarpık kentleşme,

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

VALİ TERÖRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA GÖREVDEN ALINMALIDIR

VALİ TERÖRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA GÖREVDEN ALINMALIDIR VALİ TERÖRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA GÖREVDEN ALINMALIDIR 2010 yılında Ercan Topaca nın Kocaeli Valisi olarak atanmasının ardından Kocaeli daha önce görülmemiş keyfi yasaklamalara,

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

birlik haberleri Eylül - Ekim 2014/Sayı 158

birlik haberleri Eylül - Ekim 2014/Sayı 158 birlik haberleri 1 TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından 06 Eylül 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Türkiye Barolar Birliği nin talebi üzerine; Meriç Ergene Havzası OSB müşterek

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 24 Nisan 1915 te Büyük Bir Suç İşlediler... olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 14 NİSAN 2015 Yıl: 1 Sayı: 10 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD 1 MAYIS, 1 MAYIS, İLK DİLEĞİMİZ,

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

D SK N 14. OLA AN GENEL KURULU TAMAMLADI: GENEL BA KANIMIZ EROL EK C, D SK GENEL BA KANI OLDU...

D SK N 14. OLA AN GENEL KURULU TAMAMLADI: GENEL BA KANIMIZ EROL EK C, D SK GENEL BA KANI OLDU... UBAT-MART 2012 EMEK 121 D SK N 14. OLA AN GENEL KURULU TAMAMLADI: GENEL BA KANIMIZ EROL EK C, D SK GENEL BA KANI OLDU... - D SK, ILO YU TERKETMED! - TOPLU L K LER KANUN TASARISI TBMM GENEL KURUL GÜNDEM

Detaylı

İlk logomuz. Kurucu ilk Genel Başkanımız rahmetli Necati Gezer

İlk logomuz. Kurucu ilk Genel Başkanımız rahmetli Necati Gezer İLK YILLARDA SEKTÖR Ülkemizde sivil uçaklarla yolcu ve yük taşınması 20 Mayıs 1933 yılında kurulan Havayolları Devlet İşletme İdaresi ile başlar. Kurumun o yıllarda filosu 28 koltuklu, 5 uçaktan oluşuyordu.

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ...

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ... ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 44 Mart 2010 1 TL... Türkiye Birleşik İşçi Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TBİP TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

İTFAİYE HİZMETİ TAŞERONA YAPTIRILAMAZ Can ve Mal Güvenliğimiz Tehlikede!

İTFAİYE HİZMETİ TAŞERONA YAPTIRILAMAZ Can ve Mal Güvenliğimiz Tehlikede! Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 4 EYLÜL 2005 GOETHE BU KIŞ SICAK GEÇECEK

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İstanbul Tabip Odası 2011-2012 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

SOSYAL-İŞ YENİ ATILIMLARA HAZIR!

SOSYAL-İŞ YENİ ATILIMLARA HAZIR! ARALIK 2011 - MART 2012 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 46 SAYI: 2011/12-2012/3 SENDİKAMIZ 13. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANDI: SOSYAL-İŞ YENİ ATILIMLARA HAZIR! DİSK GENEL KURULU TOPLANDI Belde AŞ işçileri iş

Detaylı