istanbui, 4-5 Şubat 1976

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbui, 4-5 Şubat 1976"

Transkript

1

2 istanbui, 4-5 Şubat 1976

3 Dizgi - Baskı. Murat Matbaacılık Koll. şti. Tel: l İSTANBUL

4 İÇİNDEKİLER İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celâl Umur'un Semineri Açış Konuşması 5 Seminerle İlgili Tebliğler ve Tartışmalar 9 Türkiye Taşıma Yapısı ve Konıteynerizasyon Ümit ARMANGIL Tebliğ ve Tartışma 13 Modern Layner Taşımacılığı ve Türk Denizciliği Kop. Necmıettinı AKTEN Tebliğ ve Tartışma 31 Deniz Taşımacılığında Konteynercilik ve Türkiye Y. Müh Melih KÖKNEL Tebliğ ve Tartışma 57 Liman Plânlaması Filiz GENCER Tebliğ ve Tartışma 71 Konteyner Taşımacılığı ve Türkiye Kap. Ferit BİREN Tebliğ ve Tartışma 83 Konteyner Terminalleri ve Bu Terminallerin Ekonomik Olabilme Koşuiiları Y. Müh. Alı AÇAN Tebliğ ve Tartışma 99 Konteyner Taşımacılığı D. B. Deniz Nakiiyatı T. A. Ş. Genel Müdlürlüğü Tebliğ ve Tartışma,, ^21

5 Containerization Sistemi ile Door-to-Ooor NakHyatl Vehbi KIZILTAŞ Tebliğ ve Tartışma Container ve Sigortacılığımıza Getirdiğıi Sorunlar Hilmi ACINAN - Osman YÜCESAN Tebliğ ve Tartışma. 153 Semineri e iıgih Genel Tartışma

6 istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celâl Umurdun Semineri Açış Konuşması

7

8 tek orijinden çıkıp tek destinasyona gider. Demek ki bu iki noktanın taşıma ihtiyacı konteyner biriminden az değildir. Dolayısıyla her konteyner yollanan adreste doldurulur, kullanılacağı adreste boşaltılır. Oysa gelişmekte olan ekonomilerde aktivite bir birimi doldurmaya yeterli değildir. Zorunlu olarak konteyner muhtevası parçalanıp çeşitli adreslere dağıtılır. Bu gün ülkemiz taşımacılığı bu iki ucun ortalarına doğru gelişme özellikleri göstermektedir. IV, DÜNYADA KONTEYNER : A. Torihs Taşımacılık tarihinde kapalı kutular veya benzeri kapların kullanımı yeni değildir. Genellikle ahşap, metal veya kumaştan yapılan bu kapların ilk amacı küçük parça eşyanın rıhtımdan rıhtıma emniyetle taşınmasını sağlamak olmuştur. Bugünkü anlamıyla konteyner ise İkinci Dünya Savaşında taşımada kullanılan 8x8x8 ft'lik kutuların gelişmesiyle meydana gelmiştir. Daha sonra Kore ve Vietnam'da da kullanılan bu birimler yavaş yavaş ordu kullanımından sivil kullanıma terk edilmeye başlanmıştır. Böylece bu "kutuların eşya taşımacılığında yeni rolü belirlenmiştir. Tümüyle konteyner taşıyan özel gemiler ise 1950'lerden sonra Amerika'da büyük bir taşıma şirketince düşünülüp uygulamaya konulmuştur. Bunların 1968 sonlarına kadar gelişen ilk grubu en çok 750 birimlik gemilerden oluşur. 1970'te ortalama birim sayısı 1500'e, 1972'de de 2400'e yükselmiştir. B. Gelecek İçin Tahminier : Bu yeni yapısı ile konteyner taşımacılığı hızlı bir yayılma ve gelişme göstermektedir. Bir çok büyük limanlara muntazam konteyner gemisi seferleri kurulmuştur. Sistemin yapısı icabı da servis ve verimlilikte önemli ilerlemeler görülmektedir. Taşımacılıkta ihtilal değilse de gerçek ekonomiler sağlayan bu sistemin geleceği için bazı tahminler yapmak mümkündür. Ekonomik gelişmesi üst düzeydeki ülkeler için bile problem olabilecek özellikleriyle (tüm alt yapıya ilişkin yatırım gereksinmesi yönünden) konteyner tekniğinin gelişme hızının düşeceği her halde tahmin edilebilir. Tüm ekonomi kuralla-

9 rı île işleyen olaylarda olduğu gibi konteyner taşımacılığı da kârlı olduğu ortamlarda serpilecektir. Zorlama veya özenme nedeniyle başlayan işletmeler ise ölüme mahkûmdur. Örneğin Avrupa Ulaştırma Bakanları Konseyi raporunda da belirtildiği gibi Batı Avrupa-Avustralya/Yeni Zelanda hattı kapatılmıştır. Özetlenecek olursa, her halde birimlendirilmiş taşımanın hızlı gelişimi halen gelişmiş olan ve çift yönlü taşımanın fazla olduğu halen gelişmiş ülkeler arasında olacaktır. V. TÜRKİYE'DE KONTEYNER TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ: Limanlarda: Bu gün ülkemize gelen-giden konteyner birimi sayısı ve bunların taşıdığı yük tonajı tüm taşıma sistemlerindeki hareketin onbinde biri kadardır. Değerleri önemli limanlar için inceleyecek olursak görünüm şöyledir: YÜKLENEN BOŞALTILAN TOPLAM Liman Adet Ton Adet Ton Adet Ton Haydarpaşa ( ) İzmir ( ) Mersin ( ) İsl<enderun Mersin : İzmir: Liman dışında: WAB adet boş Konteyner elleçlenımiştîro 406 adet boş Konteyner elleçlenmiştir. Bu değerler liman yönünden tüm konteyner hareketleriyle ilgilidir. Birimlerin çıkış-varış noktaları ise ayrı bir sorundur. Çeşitli limanlara inen birimlerin en az % 60'mîn doğu "komşularımıza transit gideceği saptanmıştır. TOPLAM TRANSİT doğu sınırlarımız) Liman Adet Ton Adet Ton Mersin H. Pcışa İskenderun

10 VI. TÜRKİYE ULAŞİM PLAN! VE KONTEYNER Ulaştırma, taşıma isteğini karşılama hizmetidir. Bu hizmet gereksinme doğduğunda toplam ekonomiye en aza malolarak sağlandığı oranda gelişmeye olumlu katkıları olur. Bil yaklaşımla gidildiğinde taşımanın sistemler arasında hesaplanan dengeyle dağılması gereği ortaya çıkar. Yani, tüm sistemleri kapsayan bir taşıma planı gereklidir. Halen Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, bu görevi üstlenen birim Ulaştırma Koordinasyonu İdaresi Başkanlığıdır. Bu esaslara göre hazırlanmakta olan planın temel kriterleri şöyle özetlenebilir : 1. Mevcut ulaşım altyapısını tüm kapasiteyle kullanmak. 2. Taşımanın ülkeye maliyetini en aza indirgemek Konuyla ilgili yapılan çalışmalar ise aşağıdaki gerçekleri ortaya koymaktadır : 1. Mevcut limanlarımızın hemen hemen tümü kapasitelerinin bir hayli altında çalışmaktadırlar. 2. Mevcut limanlarımızın hiç birinde konteyner depolaması için gerekli alan yoktur. Pek azında ek inşaatla (gene de standard altı) depolama alanı temin edilebilir. 3. Ekonomik bir konteyner manipülasyon sistemi için çok büyük ekipman yatırımı gerekmektedir. 4. Mevcut ve yakın bir gelecekte konteyner ile taşınacak tonaj toplam taşımanın pek küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. VİL SONUÇ Birim taşıma sistemlerinin hacimli sermaye yatırımı gerektirdiği önemli bir gerçektir. Büyük bir bölümünün gelişmekte olan ülkeler dışında üretildiği ekipmanın alımı mutlaka döviz ödemeleri yönünden zorunluklar çıkartır. Sermayenin alternatif yatırım alanlarından hangisine yöneleceği ise ayrıca dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Yani, modernizasyon için yapılacak tüm yatırımların kârlılık yönünden ayrıntılı incelenmesi gereklidir. Yukarıdaki verilerin ışığında incelendiğinde bugün ülkemizde konteynerizasyon sürat, ekonomi gibi yaşamının temeli olan özelliklerden yoksun görünmektedir.

11 ' Mevcut aityapı kapasitelerimizin daha bir süre taşımayı karşılayacağı hesaplanmıştır. Hal böyle olunca bu konuda acil ve büyük yatırımlar gereğini görmek zordur. Ancak, bu genellemeden bir yanılgıya da düşmemelidir. Bugün ekonomik olmayan bu tesisler belli bir zaman ve gelişme aralığından sonra gerekli olocamır. Olayın tahmini değerlerini ise ülke ulaşım planında bulmak mümkündür. Bütün mesele plana göre öngörülecek zamanlama ile altyapı yatırımlarının teminidir. Yani iyi bir taşıma düzenlemesinin terneî şartı olan zamanında hizmet temini esası burada geçerliliğini göstermektedir. Özetle, ülkemizde henüz tüm anlamıyla konteynerizasyona gerek yoktur. Ancak şimdiden yapılacak plânlama ile olduğunda liman veya.limanların yeri; özellikleri, yatırım ve inşaat zamanlaması mutlaka ortaya konmalıdır. Bugünkü anlamda konteyner taşımacılığının ülkemiz açısından olasılıkları böyle görünmektedir. Fakat bu, parça eşya ile tam konteyner arasındaki çeşitli evrim etaplarını uygulamamamız gereğini doğurmaz. Yani mevcut altyapı ve ekipman ile elleçlenebiîecek palet vb. birimlerin ekonomisi açıktır. Her halde bu konuya dönük temel kararlar alınmalıdır. Teşekkür ederim efendim. BAŞKAN: Çok teşekkür ederiz, Bayan Armangil Sayın Armangü'in sunmuş olduğu belge üzerinde görüşmek isteyenler: Buyrun efendim: ZİYA ÜLKÜ: (T.C.D.D. Limanlar Dairesi Başkan yard.) Konteynır mevzuu son yıllarda herkes tarafından konuşulan bir konu. Çünkü gerek gazetelerden gerekse dergilerden edindiğimiz biîgilre göre bütün dünyada süratle gelişmekte olan bir nakliyat sistemi. Sayın Armongii'in verdiği izahatla sadece konteynırm faydalarından ve bugün bu ulaşıma yararlı olacak vasıtalardan bahsedildi. Bundan sonraki konuşmacıların hangi konulara değineceğini bilemiyoruz. Fakat bütün problem bu herkes tarafından bilinen konteynir taşımacılığının faydalarından ve belkide sakıncalı olan tereddütlerinden ziyade memleketimiz için ne fayda sağlayacaktır, memleketimizin bugünkü ulaşım politikası nedir, ne gibi tedbirler alınmalı, bunlara temas edilmedi. Kaldı ki, seminerimizin ana mevzuu bütün dünyada gelişen konteynir sisteminin memleketimize tatbi-

12 ki gerekli mi, faydaları ve sakıncalı tarafları nelerdir ve süratle alınması gereken tedbirler nelerdir? Bunları açıklamak ve münakaşasını yapmak. Bugün memleketimizde konteynir nakliyatı başladı ve bu konteynir için yapılmış özel gemilerle yapıldığı gibi, konvansiyonel gemilerle de oluyor. Asıl konu bundan sonra konteynir nakliyatı artacak ise ona göre limanlarımızda, deniz ve karayollarımızda ne gibi tedbirler alınması mevzuunun kesin olarak ifade edilmesidir. Bugün limanlarımız kapasite itibariyle gerek general kargo gerekse gelmekte olan Konteyneri karşılayacak durumdadır. Hatta liman olarak değil, klerens kapasitesi olarak da gerek demir yolları, gerek karayolları bu nakliyata tahammül eder. Transit taşımacılığının artması halinde bilhassa TIR kamyonlarının artması ile ana geçitlerin bu nakliyatı karşılayıp karşılayamayacağı mevzuu ele alınmalıdir. Diğer taraftan, konteynir nakliyatı dolayısıyle liman ve yollarımızın bu hizmeti karşılayacak duruma getirilmesi büyük yatırımları gerektirmektedir. O halde yapılacak şey bugün ve bundtn sonrası için konteynir nakliyatının hacminin ve bunun ne kadar süre devam edeceğidir. Çünkü, gerek limanlarımızın ve gerekse kara ve demiryollarımızın konteynıra göre düzenlenmesi büyük masrafları gerektirmektedir. Biliyorsunuz, yurdumuz Doğu ite Batı arasında bir köprüdür. Eskiden Doğu medeniyeti halindeyken Doğudan Batıya bir yük akışı vardı. Ama makine devri ile bu akış ters döndü ve Batıdan Doğuya doğru olmaya başladı. Deniz nakliyatının gelişmesi muvacehesinde Türkiye unutulmuştur. Vaktiyle petrol üreten ülkelerin son ambargolar dolayısıyle petrolü daha yüksek fiyatla satmaları, büyük menfaat temin etmeleri dolayısıyle Avrupa'dan akın tekrar daha süratle gelişti. Süveyş Kanalının kapanması tekrar Anadolunun köprü vazifesini ortaya çıkarmıştır. Ama üzüntüyle söyliyebilirim ki, bu kanalın kapanmasından hiçbir şekilde yararlanmayı düşünmemişiz. Benim şahsi kanaatime göre, Orta Doğu ülkelerinin petrolü neyse, bugün Anadolu da o kadar değerlidir. İran diyor ki, Karadeniz sahilinde büyük limanlar inşa edin, yollar tanzim edin, transit nakliyatı oradan yapalım. Bulgarlar, Romenler aynı şekilde müracaat ediyorlar. Başkaları İskenderun'dan, Mersin'den bu nakliyatı yapalım diyor. Yani muhtelif yollar var. Bunlar içersinde tabiî en cazip olan, bu büyük finansmanı temin edecek ülke veya onun tavsiye edeceği sistem olması gerekir. Ancak en önemli konu yapılacak olan böyle büyük tesislerin nasıl finanse edileceğidir. Bu nakliyat eğer yurdumuzdan uzun vadeli olarak devam edecekse o takdirde limanlarımızın alt yapı ve üst yapılarının bunlara göre düzenlenmesi, deniz ve kara yollarımızın da bunlara göre takviye edilmesi gerekeceği

13 kanısmdayım. Ben, yaptığım yatırımla müşteriyi ne kadar cezbedebilirsem o kadar çok iş yapma imkânım olur. Bu durumda da yalnız konteynir nakliyatı için değil her türlü hizmeti görebilecek tesislerin yapılması kanısındayım. Bu nakliyatın bilhassa transit nakliyat dolayısıyle çok faydalı olacağı görüşündeyim. Ancak biraz daha derinlemesine etüd edilerek bu mevzua girişilmesi süratle bize çok şeyler kazandıracağı görüşündeyim. Teşekkür ve hürmetler BAŞKAN : Sayın Konuşmacıya teşekkür ederiz. Başka görüş var mı? AHMET GÜRSOY: (Gemi İnş. Uzmanı) Sayın Armangilden; konteynir taşımacılığında kendi yükleme boşaltma araçları olan gemileri yapmanın yerinde olup olmayacağını öğrenmek istiyorum. BAŞKAN: Başka görüşmek isteyen var mı? BAŞKAN: Efendim, konu çok enteresan. Önceki konuşmacımızın belirttiği gibi. transit açısından ele alınabilir. Ancak, transit taşımalar genel taşımanın %4'ü civarındadır. Geri kalan % 96'sı iç taşımayı belirlemektedir. Yine Sayın Armangü'in belirttiği gibi, bilhassa özel sektörden hem orijinde hemde destinasyonda gerektiği kadar potansiyel bulunması esası geldiğine göre konteynir taşımacılığının genel politikası açısından özel sektörümüz, fiilen bu taşımaları yaptıran kişiler, ne düşünüyorlar? Nakliyeciler görüşlerini belirtirlerse Bakanlık çalışmalarına da ışık tutacağından çok memuun kalırız, RAİF ONGER : (İstanbul Ticaret Odası) Sayın konuşmacı konteynir konusunu ve limanların konteynir taşımacılığı karşısında bugünkü durumunu ve bu işin ilerde karşılaşacağı seviyeyi izah ettiler. Ziya Ülkü bey de transit taşımacılığında Türkiye'nin köprü durumunu ve ilerde zengin petrol ülkelerinin bunun daha ne kadar bir kapasiteyi kapsayabileceğini ve bunun bir müddet sonra tıkanacağını ve bunun karşısında bu yatırımları yapıp yapmamanın faydalı olup olamıyocağı konusuna açıklık getirmek istediler. Memleketimizde bu konu ticari yönden iki safha arzediyor; Birincisi kendi ithalât ve ihracatımızda konteynir taşımacılığı, ikincisi transit taşımacılığında konteynir taşımacılığı.

14 Türkiye*nin bugünkü liman teşkilâtı 4 Ağustos 1958 kararlarına istinaden alınmış kota sistemini ilgilendiren bir ithalât-ihracat durumu göz önüne alarak kurulmuş yani, 20 sene evvelki plânla kurulmuş işletmelerdir. O tarihte Türkiye'nin tüm ithalâtı 650 milyon dolardı ve ihracatı da 350 milyon dolardı. Bugün Türkiye'nin ithalâtı 1976 başında 3 milyar dolar, ihracatı da 1,5 milyar dolar olarak tesbit edilmiştir. Bu durumda ithalât hacmi 5 misli, ihracât hacmi de 5 misli artmıştır. Bu en basit bir hesapla 1978 senesinde ithalât ihracât toplamı 7 milyar dolara ulaşacaktır, demektir. 1958'de bu toplam 1 milyar dolarken 1978'de 7 katına ulaşacaktır. Demek ki Türkiye'nin bu kalkınma plânı % 7 iken % 10-15'e götürülmek istendiğinde bu limanların ve alt yapıların yetersizliği ortaya çıkacaktır ve bizi yeni limanlar ve alt yapı tesisleri yapmaya zorlayacaktır. Buna ilâveten, hakikaten bugün petrol sayesinde zenginleşen Ortadoğuya bizim umanlarımızdan yapılacak transit nakliyat çeşitli yönler göstermektedir. Gerek Tuna üzerinden geçirilerek Ortadoğuya gidecek yol, gerekse Mersin ve İskenderun'dan aktarılacak karayolu ve İstanbul limanından yapılacak transit demiryolu nakliyatı hepsi bir kombine tesis manzarası arz etmektedir. Yalnız limanlarda bu tesisleri yapmakla iş bitmez. Oraya inen bu konteynirleri gerek dahili piyasamızda kullanacak nakliyatı sağlayacak kara ve demiryollarına da ihtiyacımız vardır. Bu tamamen tıkanmış vaziyettedir. Bugün liman tesisi demek, para getiren bir yatırım demektir. Burada özel sektör adına söz aldığımıza göre, bizim anlayamadığımız bir tıkanıklık hususu var. O da devlet tekeli. Neden bütün bu yükleri devletin sırtına yükleyelim. Nasıl ki hükümetimize diğer ülkelerden teklifler geliyor ve zaman zaman bu teklifler değerlendiriliyorsa, özel sektör de devletin göstereceği sahalarda olacak yardımla konteynir limanları yapsın ve işletsin. Devlet de bundan gerekli vergisini, işletme payını alsın. Bu suretle bu konuyu yalnız devletin sırtına yıkmaktan kurtaralım. Bunun yanında, senelerdir U.K.İ.'de konuşulan H. Paşa limanının tevsi projesi üzerinde U.K.İ. ve Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşıldığı halde; D.P.T., İstanbul-Ankara karayolunun genişletme çalışmaları sonuçlanmadan bu projeye evet dememektedirler. Bunlar tamamen maliyet hesaplarına dayanan şeylerdir. Evet, bugün izin verilmez ama üç yıl sonra izin verilir. O zaman 1'e çıkacak olantevsi masrafları da birkaç misline yükselecektir. Biz özel sektör olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Tekliflerimiz Bakanlığa sunulmuştur. Bunlardan henüz olumlu bir cevap alamadık. Teşekkür ederiz.

15 BAŞKAN: Bu konuda görüşmek isteyen başka konuşmacı var mı efendim. ZİYA ÜLKÜ: Tekrar bir açıklama yapma lüzumunu hissettim. Biz gerek limanlarımıza gelen gemi adedinin artması, gerek konteynir nakliyatının artma temayyülü göstermesi üzerine H. Paşa, Derince, Mersin, İskenderun limanlarımızın tevsi projelerini hazırlattık. Üzerindeki etüdlere de devam ediyoruz. İlk plânda H. Paşa limanının tevsii ele alınıyor. Diğer taraftan Derince limanının tevsii projesine başlandı. Hatta iki rıhtım ikmal edildi. Mersin ve İskenderun limanlarımızın tevsi plânları ele alındı ve gerekli müzakerelerde bulunuyoruz. Bu saydığımız limanlara birer konteynir molü inşaası üzerinde duruyoruz. Ama konteynir taşımacılığı büyük bir suretle inkişaf edecek olursa bunlar yetmeyecektir. Benim şahsi kanaatime göre enaz bir tane Karadenize bir tanede Ege ve Akdeniz'e konteynir limanı lüzumlu olacaktır. Bugün için inşaa edeceğimiz konteynir mollerini de hem konteynir hemde general kargo için kullanmayı düşünüyoruz. Artması halinde tamamen konteynire çevirerek kullanmayı plânlıyoruz. Teşekkür ederim. BAŞKAN: Teşekkür ederiz. Sayın Ülkü. BAŞKAN: Buyrun Sayın Armangil. ÜMİT ARMANGİL: Bu tartışmanın gelişiminden anlaşıldığına göre hemen konuşmanın en son konuşma olduğu görüşündeyiz. Çünkü sorulan sorular iki gün içinde cevaplanacak sorulardır. Ancak ben yinede kısaca görüşlerimi arz edeyim. Önce Sayın Ahmet Gürsoy'a cevap vereyim. Tabiî çeşitli yönleriyle konuya bakmak lâzım. Sonra, gemi geldi konteynirleri süratle rıhtım üzerine dizdi ve kalktı. Belki gerekli ekipmanlara sahip değilseniz daha sonra ne yapacaksınız. Muhakkak ki böyle bir gemi yararlı olabilir. Ancak rıhtım üzerinde bütün elleçleme araçlarına mutlak sahip olmak kaydiyle. Çünkü biliyorsunuz, bunlar tan arasında olan birimlerdir. Kolay, kolay hareket ettirilemezler. T.C.D.D. temsilcisi Sayın Ziya Ülkü beye verilebilecek cevaplara gelince; Uzun konuşmalarından galiba aynı çizgide olduğunu gördüm, bilmiyorum yanıldım mı. Bugün ülke içi taşımalarımız yönünden konteynir taşımalarının dominant olmadığını ve yakın gelecekte olmayacağını belirtmiştim. Ancak transit ayrı bir konudur. Ülke içi taşıma değildir. Bugün bile hiç mertebesinde olan olanakların içinde gelen konteynir % 60'şı giderek

16 artan yüzde'si transite dönüktür. Transit olayı ise ayrı bir bölümde incelenmektedir. Tabiî hepimiz biliyoruz. Ziya Ülkü beyde bunu belirttiler. Rıhtıma inen birim orda kalmak üzere oraya gelmemiştir. Herhangi bir yolda sevkedilmesi gerekir. Konteynir limanı içinde parçalanırsa ekonomisi yok olacaktır. Ülkemizin alt yapı kapasiteleri hesaplanmıştır. Bunun belli yerlerdeki sıkışıklığı kendi ihtiyaçlarımız yönünden bile açıkça belirlenmektedir. Transit taşımaların hakikaten büyük katkıları olacağına inanılıyorsa acilen yatırımlara girişmek doğru olacaktır. Sanırım bu konuda Ziya beyle hemfikiriz. Ancak hemfikir olmadığımız şu konu var: Konteynir yapısındaki ekonomi. Yani konteynirı hem karışık eşya için, hemde başka nedenlerle konteynir için kullanılan bir rıhtım boyunda elleçlemek ekonomik bir çözüm değildir. Bu geçici çözümdür. Yani konteynir gemisi ile değilde karışık eşya taşıyan bir gemi ile yapılan taşımalar için geçerli olabilir bu konu. Bu o zaman Ahmet Gürsoy beyin de önerdikleri, geminin kendi olanaklarıyla yükleme boşaltma yaptığı ve doğrudan doğruya treylerin üzerine ya da demiryolu vagonları üzerine boşaltma yapabileceği bir sistemdir. Oysa konteynerizasyon ayrı bir olay, yani taşımada ekonomi sağlayabilmek için hemen tüm gereklerini karşılayabilmek lâzımdır. Yön gereği hiçbir şey halletmez. Bir konteynir sisteminde 1 metre rıhtım boyu için arkada 400 m^'lik bir depolama alanı gerekmektedir. Çeşitli limanlarımızda böyle bir olanak düşünebiliyor mu uzmanlarımız? Böyle bir liman mevcut değil, Türkiyemizde. Bu durumda ayrı bir liman yapmamız gereklidir. Zaten birden fazlası mümkün değil, bunun yeri ve yapımı ayrı bir çalışmayı gerektirmektedir. Sayın Raif Beye söyleyebileceklerim ise: Dikkatimi çeken ithalât ve ihracatımızın arttığı yönüydü. Tabiî bu doğru, ancak konteynir yönünden değerlendirilecek olursa konteynir karışık eşya için kullanılan bir araç. İhracatımızın çok az olduğu devirlerde dominant olarak karışık eşya ithal ediyorduk. Ama şimdi ara malları ithalâtı da başlamıştır. Yani, konteynir dışına taşan yük özellikleri göstermektedir. Bizim ihracatımız hemen hemen zaten dökme yük niteliğindedir. O ayrı bir olay. Bu yönden pek büyük değişiklikler olduğu ve yakın gelecekte de olacağı kanaatinde değilim. En azından ihracatımız karışık eşya yapısında olana kadar, özel sektörün işleteceği bir liman konusu ise benim bir hayli boyumun üstünde kalıyor. Bu her halde Bakanlığın konusu. Ancak eğer bu Kurul bir öneri götürebilirse ekonomisi tartışılabilir bir olaydır. Ziya Ülkü Bey'in konusuna tekrar dönecek olursak, ikinci konuşmalarından liman tevsii konteynirazasyona büyük bir katkıda bulunmaz. Mar-

17 jinal oîarak, liman alanında birimlerin ekonomiye büyük bir faydası yok; süratle varacakları alanlara taşınması gerekiyor. Yani Hinterland'a doğru alt yapının bunu süratle dağıtabilecek yapıda olması lâzım. Bahsettikleri üç limanda zaten arkaya doğru büyük gelişmeler vardır. Bugün o li-- manlarin bu işe büyük çapta imkân vermeyeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN : Teşekkür ederiz bayan Armangil. Ben de bir-iki noktaya değinmekte yarar görüyorum. Sayın Akten'e söz vermeden önce. Bunlar konteynir konusunda bazı bilgiler. Belki konuşmaların bundan sonraki bölümü için daha faydalı olur kanısındayım. Konteynirlerin elleçlenmesinde kullanılan kreynlerin en küçüğü dahi tek başına bir yılda 480 bin ton konteynir elleçleyebilmektedir. Türkiye'nin bütün limanlarına gelen konteynirler sadece bu vincin kapasitesinin % 14'ünü oluşturmaktadır. Bugünkü koşullarda konteynirin normal ölçüleri 8 X 8 X 20 fittir. Böyle bir konteynirin elleçlendiği 250 metrelik bir rıhtımın arkasında m2'den büyük bir alan gerekmektedir. Rasyonel bir elleçleme yapabilmek için, yine bir limanda 430 bin tondan daha aşağı yük elleçlenirse (manipüle edilirse) konteynir için bugünkü maliyetle kârlı olmamaktadır. Yine başka bir örnek arzedeyim. Konteynir için bir orijinden belirli bir destinasyona giden bir malın bir konteynir hacminden daha büyük olması gerekmektedir, konteynirin ekonomik olabilmesi için. Bir Konteynir hacmi 40 ms'tür. Bu durumda yük 40 m3'den daha az ise konteynir muazzam avantajlarına rağmen kârlı olmayacaktır. Bu arada ülkemizde taşınan miktarları anormal değerler almaktadır. Yaklaşık % 8 hızla artmaktadır. Bu bakımdan tedbirli olmakta yarar vardır. Şunu arzedeyimki 1974'de 80 milyon ton civarında olan toplam taşımamızın 1975'de 100 milyon tonu geçtiğini sanmaktayız. Takriben % civarında bir artış olmaktadır. Bu böyle devam edecek olursa ilerki yıllarda taşıma miktarlarımız çok büyük değerler olacaktır. Bir plâncı olarak da bizlerin bunu unutmaması gerektiğinin farkındayız. Bu noktaları belirlemeyi yararlı buldum.

18

19 Teblig-Tartısma Layner Taşımacılığı Türk Denizciliği ' KAP. NECMETTİN AKTEN İstanbul Ticaret Odası

20

21 Başkan : Müsaade ederseniz ikinci konuşmaya geçeceğim. Sayın Necmettin Aktenl 'konuşmaya davet edeceğiz. Sayın Akten'i kısaca tak dim etmekte yarar var. Sayın Akten, Kaptandır ve İstanbul Ticaret Odasında Müşavir olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Yüksek Denizcilik Okulunda öğretim üyesidir. Bu seminerin hazırlanmasına çok büyük katkıları olmuştur. Kendilerine bir kere daha teşekkür ederiz. Sayn Akten bize «Modern Layner Taşımacılığı ve Türk Denizciliği» konusunda bir belge sunacaklar. Buyrun Sayın Akten: 1. Modern Laynercîllk Neden Doğdu? Yirminci yüzyılın son yarısı giderek yaygınlaşan pazar çekişmelerine tanık olmaktadır. Bu çekişmeler denizyolu taşımacılığını yapısal değişmelere zorlamaktadır. Denizyolu taşımacılığı alıcı ile satıcı arasında bağ kuran ulaşım sistemidir. Bu sistemde hizmet taşıtanadır. Taşıtan, satış şekline göre ya alıcı ya da satıcı olmaktadır. (1) Taşıyan ve taşıtan yakın ilişki içinde bulunan kişilerdir. Taşıtan, taşıyandan taşıma ınaliyetlermde kararlılık ister. Bu, taşıtanın pazarlarını koruyabilmesi için gereklidir. Taşıyansa, olanaklar elverdiğince taşıtanın bu genel istemini yerine getirmeğe çalışır. Taşıma maliyetlerinde sürekli kararlılık sağlanamamaktadır. Gemi çalıştırmadaki değişken maliyetlerin etkisiyle bu maliyetler uzun dönemde yükselme eğilimi göstermektedir. Taşıma sektöründeki yüksek maliyet ve verimsizlik ise ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Donatanlar, taşıtanın güçlü o'lduğu yörelerde maliyet artışlarını navluna yansıtabilmede zorlanırlar. Soruna çözüm olarakda taşıma hizmetlerinde verimliliği arttırmağa çalışırlar. Böylesi bir çaba kimi zaman armatörleri strüktür değikliğine de iter. Böylelikle, hem taşıtanın istemlerini karşılamış olurlar; hem de rekabet koşullarım kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirirler. Yapısal değişikliği ise teknoloji olanaklar. (1) Taşıtan FOB satışlarda alıcı, GIF ve CF satışlarda da satıcıdır,

22 Taşımada maliyet birim yüke göre belirlenir. Buysa, birim taşıma maliyeti olarak bilinir. Birim taşıma maliyeti üretim artışıyla düşürülebilir. Böylelikle, sabit masrafların birim taşıma maliyeti içindeki payı azaltılmış olur. Deniz taşımacılığında üretim artışı, birim kapasitenin taşıyacağı yük miktarının fazlalaştırılmasıyla sağlanır. Bu da gemilerin liman süresini azaltmakla olanaklıdır. Layner taşımacılığı, taşıma türleri içinde en yüksek maliyetli olanıdır. Bunu hazırlayan öğelerin başında liman süresinin sefer içindeki oranının yüksekliği gelmektedir. Layner gemiler ömürlerinin 2/3'nü limanlarda geçirmektedirler. Kimi yazarlara göre de, laynerlerin limanda kalış süresi sefer süresinin % 75-80'ini bulmaktadır (2) Buna göre, layner gemiler ömürlerinin %20-35'inde taşıma hizmeti yapmakta; % 65-80'inde de cepten yemektedirler. Gemi çalıştıranlar gemilerini limanlarda az, seyirde çok tutmak isterler. Bu verimli bir taşıma için temel kuramdır (kaidedir). Örneğin, bir layner gemi için seyir süresinin sefer süresindeki oranı arttınlabiliyorsa taşıma hizmetleri daha verimli yapılıyor demektir. Armatörler, limanları taşımalarda verimi düşüren yerler olarak nitelerler. Bu nedenle de, taşımalarda verimi yükseltebilmek için limanları harekete geçirirler. Buysa, liman elleçleme hizmetlerinde üretim artışı sağlama biçiminde olur. Elleçleme hizmetlerinde üretim artışı sağlanması, gemilerin limanlarda olağandan daha az kalmalarını olanaklar. Kazanılan süre taşıma hizmetine ayrılabileceğinden gemi için birim sürede daha çok sefer çevirme olanağı yaratılır. Modern laynercilik, layner taşımacılığında verimin arttırılması dolayısıyla birim taşıma maliyetinin düşürülmesi düşününden doğmuştur. Buysa, layner taşımacılığında aşırı olan liman süresini kısaltıp kazanılan artık süreyi seyir süresine dönüştürmek biçiminde olmaktadır. Cağımızın ekonomik anlayışı m.aliyette düğümlenmektedir. Maliyeti düşük düzeyde tutabilen yada maliyet artışlarını denetebilen ekonomiler rekabet savaşında üstünlüklerini korumaktadırlar. Bu olgu, denfz taşımacılığında da geçerlidir. Teknoloji, maliyeti düşürme yolunda tüm olanaklarını harekete geçirmektedir. Geliştirilen sistem modernleşmekte; mevcutlarsa konvansiyonelleşmektedlr. Layner taşımacılığı iki grupta toplanır: (2) Bkz. Sea Transport and Shipping Economics A.S. Svendsen, Bergen 1958

23 1. Konvansiyonel layner taşımacılığı, 2. Modern layner taşımacılığı. İki laynercilik türünü birbirinden ayıran ölçüt (kriter) liman süresfdir. Konvansiyonel laynercilikte liman süresi seyir süresinden çoktur; modern layner taşımacılığında ise liman süresi seyir süresinden azdır. Modern laynercilik ulaşım modları (sistemleri) arasında entegrasyonu doğurmuştur. Entegrasyon koordinasyon işidir; taşımalarda hız ve verimi arttırır. Sistemlerin uyumla işlemesi ve düzenliliği entegrasyon için ön koşuldur. Modern laynerciliği olanaklayan ve işleten iki ana öğe vardır: 1. Yük birimleştirme (unitization), 2. Mekanizasyon. Yük birimleştirme, boyut, ambalaj ve ağırlıkları değişik olan çok sayıda ufak yükü büyük boyutlu standart kaplar (ya da ambalajlar)' yardımıyla iri ve tek bir yük durumuna getirme işidir (3). Örneklendirecek olursak, sandıklı yükler boyutları standart olan yüklükler (konteynırlar) içine yerleştirilerek taşınmaktadır. Yüklükler çok sayıda parça yükün bir araya getirilmesine ve taşınmasına olanak vermektedir. Burada yüklük, küçük boyutlu yükleri bir araya toplayıcı ve birimleştirici işlev görmektedir. Yüklerin birimleştirilmesiyle birim sürede daha çok elleçleme üretimi yapılması olanaklıdır. Kalıp yükler (unitized cargo) parça yüklere göre daha ağır olduklarından özel mekanik gereçler gerektirirler. Bu gerek, kalıp yük ağırlığının beden gücü ile elleçlenemiyecek düzeye çıkmasından ötürüdür. Nitekim, konteynir (yüklük) taşımacılığında kalıp yük ağırlığının 40 tona kadar çıkabilmesi, «unit load» taşımacılığında da 2.5 tonun altına düşmemesi mekanizasyon gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Modern layner taşımaları elleçleme hizmetlerinde inisiyatifi mekanik gereçlere yüklemektedir. Buysa, gerekli üretim artısının sağlanması içindir. Modern laynercilik, yaygın mekanizasyon gerektiren taşımacılık biçimidir. Bu da, taşımada üretim sorununu limanların üstlendirilmesi sonucudur. Mekanizasyon sayesinde, limanlarda önceleri insan gücüyle yürütülen aktarma, depolama gibi yük işlemlerini mekanik gereçler yapmaktadır. İnsanın kaldıramıyacağı yükler mekanikleşme sonucu istenen yere aktarılabilmekte ve istiflenebilmektedir. Böylelikle de daha kısa sürede daha çok üretim yapılabilmektedir. Modern laynercilik düşününün oluşumu EK-I'de şekillendirilmiştir. (3) Yük birimleştirme uygulamada, konteyner (yüklük) ya da paletli ambalaj (paletizasyon) sistemleriyle yapılmaktadır.

24 2. Modem Lof ıiercîiik Türleri: Modern layner taşımacîiığı çeşitlenmiştîr. Böylesi çeşitlilik, özdeki ilkenin yük bîriınleştirme olmasına karşın birimleştirme ve elleçleme yöntemlerinin değişik olmosındon ötürüdür. Modern laynercilik modern loynerlerce yürütülür. Bunlar da işlevlerine göre başlıca 5 grubo ayrılırîor: 1. «Unit lood» gemileri, 2. Ro/ro gemiler, 3. Yüklük (konteynir) gemileri (lo/lo ships) 4. Kombine laynerler (4) 5. Layter taşıyıcıları (BCV-Borge Carrying Vessels) (fo/fo) lash gemiler, seabee'ler, " bacat gemiler, EBCS (European Barge Carrying Ship) diğerleri. Modern laynerler taşıma hlzmeîmı değişik koşullarda görürler. Unit Lood gemileri, konvansiyonel büyüklükteki laynerlere yük birimleştirme yönteminin uygulonması düşününden varlık kazanmıştır. (5) Oysa, yüklük toşımacıliğı gemi büyüklüğünü konvansiyonel boyutların ötesine götürmüştür. Öte yandan, layter taşıyan gemilerde yük birimleştirmenin boyutları layter büyüklüğüne erişmiş; yükün ambalajı durumunda bulunan layterîn yüzerliği sayesinde de limanlar büyük ölçüde taşıma devresinin dışında bırakılmıştır. Modern laynerciükte taşıtların işlevleri birbirinden değişiktir. Bunların her biri değişik ekonomik ve fizik çevreye hizmet ederler. Ro/ro gemileri kısa seferler için ekonomik olurken, konteynir gemileri uzak seferler- (4) Kombine laynerler, aynı anda ro/ro ve yüklük taşıması yapabilen gemilerdir. Böylesi gemilerde bölmelerin bir bölümü ro/ro taşımacılığı için ayrılırken geri kalan bölmelerde yüklük (konteynir) taşınır. Kombine laynerler ro/ro ve lo/lo sistemlerinin karmaştırılmasmda varlık kazanmışlardır. (5) Sistemin babası Norveçli Kapt. Markrssen'dir. Bu tebliğin sahibi, Det Norske Shipping akademi'deki öğrenimisırasmda Kapt. Markussen'in öğrencisi olmuş ve «Unit Load» konsepti konusunda yaygın görüşmelere katılmıştır.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ Bilindiği gibi Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.bununla birlikte

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1), Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ATEŞ (3) ve Doç.Dr. Yavuz Mazlum (4) (1) Dokuz

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 DERS ALINAN DENİZ KAZALARI (GÖRSELLER) İLK OLARAK 11 ARALIK 1999 TARİHİNDE MALTA BAYRAKLI ERİKA TANKERİ FRANSA DUNKIRK

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği 551 (1) Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği Öğr. Gör. Soner ESMER (1) ve Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Novorossiysk civarındaki bir limanda başlatılacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulamasıyla Türkiye'den denizyoluyla limana gelen ihraç ürünleri, ek kontrollere

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

Doğu Akdeniz de Konteyner Potansiyeli: Đskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir.

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir. H.HÜSEYİN YAYLA Türkiye Otomotiv Sektöründe çığır açabilecek bir projeyi ülkemize getirmek üzere olan H.Oğuz Aydın ile birlikteyiz. Oğuz Bey ile Türkiye nin otomotiv pazarındaki gelişmelerine paralel olarak

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

http://m.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gunaydin-grouptan-demiryolu-atagi-1757210/ Lojistik sektörünün güçlü kuruluşu Günaydın Group, Balıkesir Lojistik Köyü nde üçüncü demiryolu lojistik merkezini açtı.

Detaylı

Samsun Limanı nın Pazar Payını Arttırma Koşullarının Đncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1) ve Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

GLOBAL LOJİSTİK HİZMETLERİ & PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

GLOBAL LOJİSTİK HİZMETLERİ & PROFESYONEL ÇÖZÜMLER GLOBAL LOJİSTİK HİZMETLERİ & PROFESYONEL ÇÖZÜMLER Başkanın Mesajı Transasya; Globalleşen dünyamızda ve büyüyen Türkiye'mizde çeşitli sektörlerde, giderek artan lojistik hizmet gereksinimlerini karşılama

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

Lojistikte Bilişim Sistemleri

Lojistikte Bilişim Sistemleri Lojistikte Bilişim Sistemleri Karayolu Taşımacılığı Ulaşım ağlarının geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların sayısının artmasına bağlı olarak karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU Avrasya için Yeni Bir Fırsat: Tarihi İpek Yolu nun Yeniden Canlandırılması Hüseyin Erdem Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları 2. Zirve Toplantısı 28 Mayıs 2006 Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU

Detaylı

Japonya LNG Pazarı İçin Küresel Stratejiler

Japonya LNG Pazarı İçin Küresel Stratejiler Japonya LNG Pazarı İçin Küresel Stratejiler Dursun YILDIZ topraksuenerji-japonya dünyada en büyük LNG ithal eden ülke. 2009 yılında 89 milyar m 3 LNG ithal etti.2035 yılında bu miktarın 112 milyar m 3

Detaylı

Gazimagusa Limaninin önemini kaybetme nedenleri ve kente olumlu ve olumsuz etkileri Ata Atun

Gazimagusa Limaninin önemini kaybetme nedenleri ve kente olumlu ve olumsuz etkileri Ata Atun Gazimagusa Limaninin önemini kaybetme nedenleri ve kente olumlu ve olumsuz etkileri Ata Atun Gazimağusa Sempozyumu 1999 DAÜ, Gazimağusa Doç. Dr. Ata ATUN Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Bildiri Özeti:

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ, VOLKAN ÇAĞLAR,2012 PROBLEM Ülkemiz limanlarda etkinlik ve verimlilik

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat2-3 Nilüfer / BURSA TEL : 0 224 453 62 00 FAX : 0 224 453 62 12

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ İ&tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof.'Şükrü Baban'a Armağan İstanbul - 1984 İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ Dr. Süleyman Özmucur" (*) 1. GİRİŞ: Bu makalenin amacı Devlet

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre 2. Ticaret Gemileri Prof. Dr. Tamer YILMAZ 2. Ticaret Gemileri Maddi bir gelir elde etmek amacı ile kullanılan her gemiye ticaret gemisi denir. Ticaret

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1

SUUDİ ARABİSTAN ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1 SUUDİ ARABİSTAN ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1 Yönetici Özeti S.Arabistan ın sürekli büyüme yönündeki ekonomik politikaları, sosyal ve fiziki alt yapıya yapılan büyük yatırımlar, sübvansiye edilen enerji ve hammadde,

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TİPİ GEMİLER Sovyet Dönemi Modern Tarz 4500 6200 DWT 8000 DWT - VOLGA AZOV MAX - VOLZHSKIY - VOLGO-DON - 2900-3500 DWT - VOLGO-BALT - SORMOSKIY - OMSKIY - SIBIRSKIY

Detaylı

Yetki Sınırları :Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K ve Şirket esas mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir.

Yetki Sınırları :Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K ve Şirket esas mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir. 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009 30.09.2009 2-Ortaklığın Ünvanı : EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 3-Yönetim Kurulu Üyeleri : 5 Nisan 2007 Tarihli Genel Kurulda 3 Yıl için seçilmişlerdir. Ahmet GENÇER : Yönetim Kurulu

Detaylı