BÜTÇE SUNUŞU yılı gelir ve gider bütçemiz TL olarak belirlenmişti yılı bütçemiz ise TL olarak hedeflenmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜTÇE SUNUŞU yılı gelir ve gider bütçemiz TL olarak belirlenmişti yılı bütçemiz ise TL olarak hedeflenmiştir."

Transkript

1

2

3 BÜTÇE SUNUŞU Odamız üyelerine sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için geliştirdiği projelere her yıl yenilerini eklemekte ve üye memnuniyetini artırmak için sürekli çalışmalar yapmaktadır. Bu yıl Bilişim yıldızları e-dönüşüm yarışmasında e-hizmet dalında birincilik ödülü alan odamız, e-hizmet uygulamasının öncüsü olmuş ve hak ettiği birincilik ödülünü de almıştır. Aynı yarışmada e-kent projesi dalında ise üçüncülük ödülünü almıştır yılında TL olan Gelir Bütçemiz TL olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçemiz ise TL hedeflenmiş iken TL olarak gerçekleşmiştir yılı gelir ve gider bütçemiz TL olarak belirlenmişti yılı bütçemiz ise TL olarak hedeflenmiştir. Ekonomik göstergelerin uluslararası finans kurumlarınca da tescil edilerek yatırım yapılabilir seviyesinde gösterilmesi, 2013 yılında ülkemizde yatırımların artacağı, işsizliğin azalacağı ve karlılığın yüksek olacağı bir görünüm çizmektedir yılında tahsilatlarımızın % 56 sı bankalar aracılığıyla, % 15 i web portalımız üzerinden gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ofislerinden internet aracılığıyla daha hızlı ve kolay aidatlarını ödeyebilmişler ve e-imzalı belge, fuar teşvik başvuruları, ödüllendirme başvurularını vb. web portalımız üzerinden gerçekleştirmiştir. Odamız 2013 yılında da üzerine yüklenmiş olduğu misyonunu yerine getirmek için çalışmalar yapacaktır. Üyelerimize sunulan hizmetin kalitesi her geçen gün artmakta, İzmir in büyümesi ve tanıtımı için yapılan faaliyetler artarak devam edecektir. 317

4 2013 Yılı Gelir Bütçemizin, 1-Kayıt Ücretleri Faslı; 5174 sayılı kanunun 24. Maddesinde belirtilen tavanlar dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama sonucu beklenen gelirler, Gelir Bütçemizin % 4.87 sini teşkil etmektedir. 2-Yıllık Aidat Faslı; 5174 sayılı kanunun 24. Maddesinde belirtilen tavanlar dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama sonucu beklenen gelirler, Gelir Bütçemizin % unu teşkil etmektedir. 3-Munzam Aidat Faslı; 5174 sayılı kanunun 25. Maddesinde belirtilen tavanlar dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama sonucu beklenen gelirler, Gelir Bütçemizin % sını teşkil etmektedir. 4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin % sini teşkil etmektedir. 5-Faiz Gelirleri Faslı; Faiz ve temettülerden doğan gelirler ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidat gecikme zamları Gelir Bütçemizin % 8.78 ini teşkil etmektedir. 6-Kira Gelirleri Faslı; Odamız İş Merkezindeki büro ve işyerleri ile Odamız hizmet binasında ABD Ticaret Müsteşarlığı na verilen ofis kira gelirlerimiz Gelir Bütçemizin % 4.14 ünü teşkil etmektedir. 7-Belge Bedelleri, Yayın Gelirleri, Şube ve Temsilcilik Gelirleri, Tarife Tasdik Ücretleri, Bağış ve Yardımlar, Para Cezaları, Menkul Kıymet Satış Gelirleri, Kambiyo Gelirleri ve Sair Gelirler Fasılları; Gelir Bütçemizin % 1.72 ini teşkil etmektedir Yılı Gider Bütçemizin, 1-Personel Giderleri Faslı; memur ücret ve giderleri tahminleri tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı kanuna göre; halen çalışmakta olan ve yeni yasaya göre İş Kanununa tabi olarak Odamızda çalışmaya başlayan personelimize tabi oldukları yasalara uygun olarak ödenecek ücretleri, giyecek ve yiyecek yardımları gibi unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin % 35,36 sını teşkil etmektedir. 2-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Faslı; Oda hizmetlerinin yürütülmesi ve devamı için yapılması zorunlu işletme giderleri ile çeşitli hizmet ve mal alımları unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin % 6.57 sini teşkil etmektedir. 3-Sabit Kıymet Giderleri Faslı; Odamızın, Bilgisayar, mefruşat, diğer demirbaşlar, bilgisayar sistemine ait yazılım ve paket program bedellerinin karşılanması unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin %25.18 ini teşkil etmektedir. 4-Genel Yönetim Giderleri Faslı; Odamızın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan sigorta, dava icra, komisyon ve kuruluş yıldönümü etkinlikleri giderlerinin karşılanması unsurları ile birlikte Gider Bütçemizin % 3.56 sını teşkil etmektedir. 318

5 5-Seyahat ve Yol Giderleri Faslı; Gider Bütçemizin % 3.29 unu teşkil etmektedir. 6-Birlik Aidatı, Kanuni Aidat ve Fonlar Faslı; Gider Bütçemizin % sını teşkil etmektedir. 7-Eğitim ve Fuar Giderleri Faslı; Gider Bütçemizin % 8.08 ini teşkil etmektedir. 8-Bağış ve Yardımlar TL olup Gider Bütçemizin % 3.11 ini oluşturmaktadır. Fasıldaki tutar Atatürk anısı fonu ve İzmir in tarihi ve kültürel mekanlarının kente kazandırılması amacıyla gerçekleştirilecek proje giderleri için tahsis edilmiş olan TL. Gider Bütçemizin % 2.68 ini teşkil etmektedir. 9- Basın Yayın Giderleri Faslı, Menkul Kıymet Satış Giderleri, Kambiyo Giderleri, Sair Giderler, Kira Giderleri, Huzur Hakkı Giderleri, Şube ve Temsilcilik Giderleri, Vergi, Resim Harçlar Fasılları Gider Bütçemizin % 1.78 ini teşkil etmektedir. YÖNETİM KURULU 319

6 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU RAPORU Hesapları İnceleme Komisyonu Salı günü saat da Nevzat ARTKIY ın Başkanlığında toplandı. Yönetim Kurulu nun, tarih 207 sayılı oturumunda görüşülerek Meclis Başkanlığı tarafından komisyonumuza havale edilen Odamızın 2013 yılı Bütçe tasarısı üzerinde; Gelir Gider cetvelleri, gerekçeleri, gerekçeler içindeki Meclisin onayına sunulan teklifler, kadro cetvelleri ile verilecek bursun miktarını gösterir cetvel ile seyahat giderleri tablosu, 2013 yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi, 2013 yılı Hizmet Ücretleri ve 8 maddeden oluşan bütçe talimatı ile birlikte ayrıntılı olarak yapılan incelemeler ve görüşmeler sonunda; Gelir bütçesinin fasıl ve maddelerindeki gelir tekliflerinin mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın yapıldığı görülerek TL olarak bağlanan gelir tahminlerinin, 2013 yılı çalışma programında yazılı hususları da kapsayacak şekilde ve gelir bütçesine denk olarak saptanmış olduğu tespit edilen gider bütçesinin ekteki haliyle, fasıl ve maddelerinde teklif edilen ödenekler ile verilecek bursun miktarını gösterir cetvel ile seyahat giderleri tablosu, 2013 yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi, 2013 yılı Hizmet Ücretleri, kadro cetvellerinin ve bütçe talimatının, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun bulunduğu görüşüyle 2013 yılı bütçesinin Meclisimizin onaylarına sunulmasına, Üyelerin oy birliği ile karar verildi. Başkan Başkan Yardımcısı Üye Nevzat ARTKIY Muzaffer AZRAK Ali YILMAZ (Mazeretli) Üye Ahmet DÖNMEZER Üye Salih ÖZÇİFÇİ 320

7 2013 YILI BÜTÇESİ 01-KAYIT ÜCRETLERİ FASLI G E L İ R B Ü T Ç E S İ 2013 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. tahmin edilmiştir. 001-Kayıt Ücretleri 2013 yılında Odamıza kaydı yapılacak üyelerin ödeyecekleri kayıt ücretlerinden sağlanacak gelir ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 02-YILLIK AİDAT FASLI Bu fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 001-Cari Yıl Aidatları Cari yıl aidatları ,-TL. olarak tahmin edilmiştir yılı için tahsil edilebilecek tahmini miktarlar aşağıda gösterilmiştir ; 2012 Yılı Tarifesi 2013 Yılı Tarifesi 2013 Yılı Bütçe Tahmini Fevk. Derece 357,-TL 385,-TL ,-TL 220,-TL 240,-TL ,-TL 2.Derece 190,-TL 205,-TL ,-TL 125,-TL 135,-TL ,-TL 4.Derece 95,-TL 105,-TL ,-TL 5.Derece 90,-TL 100,-TL ,-TL 002-Geçmiş Yıl Aidatları 5174 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince; tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 2013 yılına devreden aidat tahsilatlarının ,-TL. olacağı tahmin edilmiştir. 03-MUNZAM AİDAT FASLI Bu fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 001-Cari Yıl Munzam Aidatları 5174 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince; Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında tahsil edilecek munzam aidatın, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecek olup, 2013 yılı geliri ,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 321

8 002-Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 5174 sayılı kanunun 25.maddesi gereğince tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 2013 yılına devreden munzam aidat tahsilatlarının ,- TL. olacağı tahmin edilmiştir. 04-YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 2013 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. tahmin edilmiştir Hizmet Ücretleri 5174 sayılı kanunun 26.maddesi gereğince Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla yapılan tarife gereğince hizmetler karşılığı alınan ücret gelirlerinden oluşacaktır. Tahmin edilen gelir ,-TL. dir. 05-BELGE BEDELLERİ FASLI Belge bedelleri faslı olarak ,-TL. tahmin edilmiştir. 001-Belge Bedelleri 5174 sayılı kanunun 26.maddesi gereğince tahsil edilecek belge bedellerinden, geçen yıl tahsilatları dikkate alınarak bu madde geliri ,- TL. olarak tahmin edilmiştir. 06- YAYIN GELİRLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur Oda Yayın Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL konulmuştur. 07- ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur. 001-Çeşme Temsilciği Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL konulmuştur. 08- TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI Tarife Tasdik Ücreti faslı için 3.000,-TL. tahmin edilmiştir Tarife Tasdik Ücreti 5174 Sayılı kanunun 26.maddesi gereğince tahsil edilecek tarife tasdik ücretleri geliri 3.000,-TL. olarak tahmin edilmiştir. 322

9 10-BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur. 001-Bağış ve Yardımlar Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur. 11-PARA CEZALARI FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur. 001-Para Cezaları Maddenin açık tutulmasını teminen 1,- TL. konulmuştur. 13-FAİZ GELİRLERİ FASLI Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin ve süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidatlara ait 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki kanun hükümlerine göre alınacak gecikme zamlarının izlendiği fasıldır. Bu fasıl gelirlerimiz ,-TL olarak tahmin edilmiştir Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Vadeli mevduatlarımızdan elde olacağı tahmin edilmiştir. edilecek faiz gelirimizin ,-TL Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Gecikme Zamları 5174 sayılı kanunun 24 üncü maddesi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki kanun hükümlerine göre zamanında ödenmeyen 2013 yılına ait kayıt ücreti ve yıllık aidatların gecikme zamları ile tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 2013 yılına devreden kayıt ücreti ve yıllık aidat gecikme zammı tahsilatlarının 2013 yılında ,-TL.sına ulaşacağı tahmin edilmiştir Munzam Aidat Gecikme Zamları 5174 sayılı kanunun 25 inci maddesi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki kanun hükümlerine göre zamanında ödenmeyen 2013 yılına ait munzam aidatların gecikme zamları ile tahakkuk ettirildiği yıl içinde tahsil edilemeyen ve 2013 yılına devreden munzam aidat gecikme zammı tahsilatlarının 2013 yılında ,-TL.sına ulaşacağı tahmin edilmiştir. 14- KİRA GELİRLERİ FASLI Bu fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin edilmiştir Kira ve Aidat Gelirleri Odamız gayrimenkullerinden elde edilecek kira ve aidat gelirlerimiz ,-TL. tahmin edilmiştir. 323

10 15-MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur Menkul Kıymetler Satış Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur. 16-KAMBİYO GELİRLERİ FASLI Döviz alım satımlarından kaynaklanan gelirler ile döviz hesaplarından kaynaklanan kur farkı gelirlerinin izlendiği fasıldır yılında 2.000,-TL. kambiyo gelirimiz olacağı tahmin edilmiştir Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Döviz alım-satımından kaynaklanan kambiyo gelirlerinin 2013 yılında 1.000,-TL. tahmin edilmiştir Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Bu madde gelirimiz 1.000,-TL. tahmin edilmiştir. 17-SAİR GELİRLER FASLI Bu fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin edilmiştir Küsurat Farkı Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. konulmuştur 003- Sair Gelirler 2013 Yılı içinde gerçekleşebilecek sair gelirlerimiz ,-TL. olarak tahmin edilmiştir İştirak Gelirleri 2013 Yılı içinde Odamız iştiraklerinden gerçekleşebilecek gelirlerimiz ,-TL olarak tahmin edilmiştir. 324

11 I NO'LU CETVEL FASIL NO MADDE NO 2013 YILI GELİR BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU TEKLİFİ HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU TEKLİFİ 01 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI Kayıt Ücretleri YILLIK AİDAT FASLI Cari Yıl Aidatları Fevkalade Derece Derece Derece Geçmiş Yıl Aidatları MUNZAM AİDAT FASLI Cari Yıl Munzam Aidatları Geçmiş Yıl Munzam Aidatları YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI Hizmet Ücretleri BELGE BEDELLERİ FASLI Belge Bedelleri YAYIN GELİRLERİ FASLI Oda Yayın Gelirleri 1 1 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI Çeşme Temsilciliği Gelirleri 1 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI Tarife Tasdik Ücreti BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Bağış ve Yardımlar PARA CEZALARI FASLI Para Cezaları FAİZ GELİRLERİ FASLI Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri

12 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Gecikme Zamları Munzam Aidat Gecikme Zamları KİRA GELİRLERİ FASLI Kira ve Aidat Gelirleri MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI Menkul Kıymet Satış Gelirleri KAMBİYO GELİRLERİ FASLI Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Gelirleri SAİR GELİRLER FASLI Küsürat Farkı Gelirleri Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri Sair Gelirler İştirak Gelirleri

13 G İ D E R B Ü T Ç E S İ 01- MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 1,-TL. teklif edilmiştir. 001-Menkul Kıymet Satış Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,- TL teklif edilmiştir. 02-KAMBİYO GİDERLERİ FASLI Odamızın nakit olarak bulundurduğu dövizler ile cari hesap döviz ödemelerinden kaynaklanan kur farkı giderlerini karşılamak üzere ,-TL. teklif edilmiştir. 001-Döviz Alım Satımından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri Döviz alım satımından kaynaklanan giderleri karşılamak üzere 9.999,-TL ödenek teklif edilmiştir. 002-Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri Odamız cari hesaplarından kaynaklanabilecek kambiyo giderlerini karşılamak üzere 1.000,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,- TL teklif edilmiştir. 03-SAİR GİDERLER FASLI Fasılın açık tutulmasını teminen 2,- TL teklif edilmiştir. 001-Maddi Duran Varlık Satış Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,- TL teklif edilmiştir. 002-Sair Giderler Maddenin açık tutulmasını teminen 1,- TL teklif edilmiştir. 04-PERSONEL GİDERLERİ FASLI 5174 sayılı TOBB Kanununun 73 ncü maddesi çerçevesinde 4857 sayılı İş Kanunu, Bakanlar Kurulunca tarih ve 83/6620 sayılı kararla saptanarak tarihinden geçerli olmak üzere gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Odalar Personel Yönetmeliği ile bu yönetmelikte yapılan değişiklik hükümlerine ve Devlet ları Kanununun Odamız personelini kapsamına alan maddeleri ve bunlara dayalı olarak çıkarılan kararnameler ve Odamız Personel İç Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenen ücretler ile sosyal aktivite harcamaları, yiyecek, giyecek ve sağlık giderlerini kapsamaktadır. 327

14 Fasıl toplamı ,-TL. olarak tahmin ve teklif edilmiş olup, maddeler halinde dökümü aşağıdadır: 001- Kadrolu Personel Ücretleri Kadro cetvelinde yer alan kadrolardan daimi personele ilişkin bulunanlar için Odalar Personel Yönetmeliğinin 12.maddesinde uygulanması öngörülen Aylık Gösterge Tablosu nda yer alan gösterge rakamları ile taban aylığı ve kıdem aylığı gösterge rakamlarında 2013 yılında Hükümetçe öngörülecek muhtemel artışlar da dikkate alınarak ek gösterge, ödenek, özel hizmet tazminatı, ihtisas tazminatı, yabancı dil tazminatı, aile yardımı ve çocuk yardımı ücretleri karşılığı ,- TL ödenek teklif edilmiştir. Odalar Personel Yönetmeliği nin 12.maddesinde tarih ve 377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik hükmüne göre personel için tespit edilen ek gösterge cetveli aşağıda gösterilmiştir: Kadro Derecesi Ek Gösterge Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd Müdür- Danışman Uzman Uzman Uzman Yardımcısı Şef Şef Yüksek Okul 3100 Lise ve Dengi 3000 Ortaokul 2900 İlkokul tarih 19 sayılı Meclis Kararı ve Odalar Personel Yönetmeliği nin 13.maddesi uyarınca yapılan tespite göre kadrolu personel aylıklarının 2/3 ü tutarında da ödenek hesaplanacaktır. Yine Personel Yönetmeliği nin 14.maddesindeki Oda, Borsa ve Birlikte 1-4 dereceli kadrolarda çalışan personel ile özel bilgi ve beceriyi gerektiren işlerde çalışan personele 657 sayılı Devlet ları Kanununa 1327 sayılı kanunla eklenen değişik ek maddeye göre Devlet larına ödenen özel hizmet tazminatı miktarının iki katını aşmamak şartıyla brüt özel hizmet tazminatı ödenir. hükmünden hareketle, Yönetim Kurulumuzca tespit edilen özel hizmet tazminatı cetveli aşağıda gösterilmiştir: 328

15 Kadro Derecesi Tazminat Oranı % Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Müdür- Danışman Müdür&Tic.Sic.Müdür Yardımcısı Uzman Şef Uzman Yrd Yüksek Okul Yüksek Okul Yüksek Okul Lise ve Dengi Lise ve Dengi Sözleşmeli Personel Ücretleri Odalar Personel Yönetmeliği nin. 16.maddesinde tespit edilmiş olan ücret kıstasları dikkate alınarak, halen çalışmakta olan sözleşmeli personelimizin ücretlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-İş Kanununa Tabi Sözleşmeli Personel Ücretleri Tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı TOBB Kanunun 73.maddesi çerçevesinde yine bu tarihten itibaren Odamızda istihdam edilenler 4857 sayılı İş Kanununa tabi kılındığından ücretleri bu kanun hükümlerine göre düzenlenerek ,-TL.ödenek teklif edilmiştir. 004-Sigorta ve Emeklilik Primi Teşekkül Payı 506 sayılı kanunun 78.maddesine göre yapılan yeni düzenlemeye, Sigorta ve Emeklilik Sandığına bağlı sigortalı personelin Vakıf Senedi hükümlerine göre ödenecek teşekkül payını karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-İşsizlik Sigortası İşveren Payı Tarihinden itibaren Odamızda istihdam edilen personelin işçi statüsünde olmaları nedeniyle 4447 sayılı İşsizlik Kanununa tabi olduklarından işsizlik sigorta primi işveren payı karşılığı olarak ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 006-Fazla Mesai Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. teklif edilmiştir. 007-İkramiye Odalar Personel Yönetmeliği nin 28. maddesi gereğince personele Yönetim Kurulunca uygun görülecek tarihlerde ikramiye ödenmesini teminen ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 329

16 008-Kasa ve Mali Risk Tazminatı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 70. maddesi doğrultusunda, brüt mali risk tazminatı ödemelerini karşılamak üzere 496,-TL. ödenek teklif edilmiştir Doğum ve Ölüm Yardımları Odalar Personel Yönetmeliği'nin 27. maddesine göre, Devlet memurlarına ödenen miktarlara eşit olmak üzere yapılacak bu yardımlar için ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 010-Giyecek Yardımı Odalar Personel Yönetmeliği'nin 27. maddesine göre Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Oda görevlilerine verilmesi öngörülen giyim giderlerini karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir Ayrılış, Ölüm, Maluliyet, İhbar ve Kıdem Tazminatı Personelimizin, Personel Yönetmeliği nin 32.maddesine göre ayrılmaları halinde ayrılma tazminatlarını karşılamak üzere ve Tarihinden itibaren Odamızda İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen personelin işten ayrılmaları veya işlerine son verilmesi hallerinde 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi için ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Personel Sosyal Aktivite Harcamaları Odamız personelinin sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla yapılacak çeşitli aktivitelerin karşılanabilmesi amacıyla maddeye ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Sair Sosyal Yardımlar Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 014-Sağlık Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir Yemek Giderleri Personel yemek giderlerini karşılamak üzere 2013 yılı harcamaları ve fiyatlarda oluşacak artışlar da dikkate alınarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Ödül Teşvik ve Performans Fonu Personelin verimini arttırmak amacıyla ödül ve teşvik olarak ,- TL. ödenek teklif edilmiştir Kıdem Tazminat Fonu Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL teklif edilmiştir. 330

17 05- DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI Odamız faaliyetlerini yürütmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri kapsayan giderler için , TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Elektrik Giderleri 2013 Yılı bütçe uygulaması sonucunda elektrik giderlerinin karşılığı olarak yapılan ödemeler ve 2013 yılı içindeki olabilecek fiyat artışları da dikkate alınarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Su Giderleri 2013 yılı su giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Isınma Giderleri 2013 yılı içinde Odamızın ihtiyacı olan yakıt giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir İletişim Giderleri 2013 yılı iletişim giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Kurye, Kargo ve Posta Giderleri Odamız hizmet ve aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde yapılacak posta, kurye ve kargo hizmetleri için ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Bilgisayar İşletme ve İletişim Giderleri 2013 yılı internet erişim hizmetleri ile bilgisayar programlarımızın bakım bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri Odamız binalarının temizliğinde kullanılan malzeme bedelleri ile sözleşme gereği özel şirkete yaptırılan Odamız binalarının genel temizlik ve ilaçlama giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Binalar Bakım, Onarım ve İnşaat Giderleri Odamız hizmet binaları ve iş merkezinde yapılacak tadilatlar ile asansörlerin bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Güvenlik Hizmeti Giderleri Sözleşme gereği özel güvenlik şirketinden sağlanan güvenlik hizmet ve malzeme giderlerini karşılamak üzere ,-TL ödenek teklif edilmiştir. 331

18 010-Odamız Taşıtları ve Ulaşım Giderleri Odamız taşıtlarının yakıt, bakım, onarım, park giderleri ve görevleri nedeniyle personele ödenen ulaşım giderleri ile toplantılara katılan Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerimizin park giderlerini karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir Bilgisayar Makinaları Bakım, Onarım ve Malzeme Giderleri Odamız bilgisayarlarının bakım, onarım ve malzeme giderlerini karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir Demirbaş Eşya Bakım, Onarım Giderleri Demirbaş eşyalarımızın her türlü bakım ve onarım giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 013-Meclis Başkanlığı Temsil Giderleri Meclis Başkanlığına ait ağırlama, çiçek, Meclis sonrası verilen kokteyl vb. Meclis Başkanlığı giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 014-Odamız Temsil Giderleri İlimizi ve Odamızı ziyaret eden yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması giderlerini, çeşitli törenler için yaptırılan çiçek bedelleri ile yerli ve yabancı heyet mensupları için verilen hediyelik eşya bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Toplantı Temsil ve İkram Giderleri Odamızca düzenlenen toplantılarda yapılacak ikram giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Kırtasiye Giderleri 2013 yılı kırtasiye giderlerimizi karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Danışmanlık Giderleri Ekonomik, sosyal, hukuki ve mali konulardaki danışmanlık ücretlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 018-İstişare, Etüd ve Seminer Giderleri 2013 yılında düzenlenecek kongre, panel, seminer, arama konferansı. v.b. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak giderleri karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 332

19 019-Telif Hakkı Giderleri Odamızca çeşitli konularda ihtiyaç duyulabilecek ekonomik, sosyal, hukuki ve mali konulardaki eserlere ait telif ücretleri ile Odamızın çeşitli faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan tercüme giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 020-Müteferrik Giderler Odamız müteferrik giderlerini karşılamak üzere ,- TL ödenek teklif edilmiştir. 021-Nakliye ve Hammaliye Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 06- BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI Odamız faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak basın, yayın ve ilan giderlerini karşılamak üzere fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Basın, Yayın ve İlan Giderleri Odamız dergisinin basımı, yıl içinde araştırma, seminer vb. faaliyetlere ilişkin kitap ve broşür gibi yayınlar, bültenler ile ilan ücretlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Kitap, Gazete ve Dergi Giderleri Odamızın abone olduğu gazete ve dergi bedelleri ile kütüphane ve servisler için ihtiyaç duyulan kitap, dökümantasyon ve periyodik yayın giderlerini karşılamak üzere TL. ödenek teklif edilmiştir Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı Odamızın abonesi olduğu ajanslardan haber alım ve medya takip bedellerini karşılamak üzere TL. ödenek teklif edilmiştir. 07- SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI Fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Bilgisayar 2013 yılında alınacak PC, notebook, server ve yazıcı giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Mefruşat Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Diğer Demirbaşlar 2013 yılı içerisinde alınacak çeşitli demirbaş bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 333

20 004-Arazi, Arsa ve Binalar 2013 Yılı içerisinde yeni hizmet binası yapımı veya arsa alımı giderlerini karşılamak üzere bütçeye ,-TL ödenek teklif edilmiştir. 005-Tesis, Makine ve Cihazlar 2013 yılı içerisinde tesis, makine ve cihaz alınması olasılığı göz önünde tutularak iz bedeli üzerinden bütçeye 1,-TL ödenek teklif edilmiştir. 006-Taşıtlar Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL ödenek teklif edilmiştir Haklar Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2013 yılında mevcut bilgisayar programlarımızın güncelleştirilmesi ile yeni bilgisayar program bedellerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 08-KİRA GİDERLERİ FASLI 2013 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Kira ve Aidat Giderleri 2013 yılı içinde ödenecek arşiv kira giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 09-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI Oda faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan genel yönetim giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Sigorta Giderleri Odamız gayrimenkullerinin, demirbaşlarının ve Odamız araçlarının sigortaları için ödenecek sigorta giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Komisyon Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Dava ve İcra Giderleri 2013 yılında Odamızın taraf olduğu veya olabileceği davalar, icra takip ve gerçekleşebilecek tahkim masraflarını karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 334

21 004-Meslek Komiteleri Talepleri Meslek Komitelerinin kendi meslek grupları itibariyle sektörlerinin gelişmesini sağlayacak, sektörün yaşadığı sorunun çözümüne katkıda bulunacak çalışmalarda (araştırma, anket, toplantı, ilgili kurum-kuruluş ziyareti, mekansal çalışma, eğitim, proje hazırlama vb.) bulunulması amacıyla yapılacak harcamaları karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-Seçim Giderleri 2013 yılında Odamız Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim Kurulu seçimleri nedeniyle yapılacak giderleri karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 006-Ödüllendirme ve Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Giderleri Her yıl yapılmakta olan Odamız Kuruluş Yıldönümü, vergi ödemede ve ihracatta başarılı üyelerimizi ödüllendirme faaliyetleri giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 10-SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2013 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Yurt İçi Seyahat Giderleri Yurtiçi inceleme gezilerine, çeşitli toplantılara, seminer, konferans, v.b. etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 65nci maddesi ile Odamız Personel İç Yönetmeliği uyarınca ödenecek yol masrafları ve seyahatin biçimine göre konaklama masrafları ve gündelikler ile ayrıca pamuk, kuru üzüm ve incir rekolte tahmin çalışmaları dolayısıyla yapılan yol giderleri 3 teşekkül arasında paylaşarak karşılandığından bu maddeye ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. a Meclis, Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Sekretere, Genel Sekreter Yardımcılarına ve Oda dışından görevlendirileceklere ödenecek günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının dörtte birini geçemeyecek olup, 2013 yılı için 220,- TL.dir. b- Genel Sekreter ve Yardımcısı dışında kalan ve Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek danışman, şube/temsilcilik yetkilisi, müşavir, daire başkanı, müdür, uzman, uzman Yrd., şef, müfettiş, avukat, mühendis, mimar gibi benzeri kadrolarda çalışan personele ödenecek günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının beşte birini geçemeyecek olup, 2013 yılı için 175,- TL.dir. c- (b) bendinde yazanlar dışında kalan personele günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı ise 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının altıda birini geçemeyecek olup, 2013 yılı için 135,- TL.dir. 335

22 002- Yurt Dışı Seyahat Giderleri Odamızın çalışma programı çerçevesinde oluşan projelere uygun olarak düzenlenecek dış inceleme ve işbirliği gezileri ile sergi ve fuarlara, çeşitli toplantı, kongre, seminer, konferans v.b. etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 65 nci maddesi ile Odamız Personel İç Yönetmeliği uyarınca ödenecek yol masrafları, seyahatin biçimine göre konaklama masrafları ve gündelikleri karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. a Meclis, Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Sekretere, Genel Sekreter Yardımcılarına ve Oda dışından görevlendirileceklere ödenecek günlük yurt dışı yevmiyesinin brüt miktarı 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının üçte ikisini geçemeyecek olup, 2013 yılı için 485,-TL.dir. b- Genel Sekreter ve Yardımcısı dışında kalan ve Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek danışman, şube/temsilcilik yetkilisi, müşavir, daire başkanı, müdür, uzman, uzman Yrd., şef, müfettiş, avukat, mühendis, mimar gibi benzeri kadrolarda çalışan personele ödenecek günlük yurt dışı yevmiyesinin brüt miktarı 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını geçemeyecek olup, 2013 yılı için 430,- TL.dir. c- (b) bendinde yazanlar dışında kalan personele günlük yurt dışı yevmiyesinin brüt miktarı ise 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının beşte ikisini geçemeyecek olup,2013 yılı için 325,-TL.dir. 11- HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 2013 yılı fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Meclis Huzur Hakları Katıldıkları her toplantı için Meclis Başkanı ve Meclis üyelerine toplantı başına brüt 30,-TL. huzur hakkı ödenmesini teminen ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Yönetim Kurulu Huzur Hakları Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 30,-TL. tutarında huzur hakkı ödenmesini teminen ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Meslek Komitesi Huzur Hakları Meslek Komiteleri üyelerine ay içinde birden fazla toplantı yapılsa dahi ayda yalnız bir toplantı için brüt 25,-TL. huzur hakkı ödenmesini teminen ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Hesapları İnceleme Komisyonu Huzur Hakları Hesapları İnceleme Komisyonu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 40,-TL tutarında huzur hakkı ödenmesini teminen ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 336

23 005-Disiplin Kurulu Üyeleri Huzur Hakları Disiplin Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 40,-TL tutarında huzur hakkı ödenmesini teminen ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 006-Sair Komisyon Üyeleri Huzur Hakları Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 12-ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI Faslın açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Çeşme Temsilciliği Giderleri Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 13-BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 2013 yılı fasıl toplamı TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Birlik Aidatı 5174 sayılı kanunun 70.maddesi gereğince Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin % 8 ini Odalar Birliğine Birlik Aidatı ismi altında ödemekle mükelleftir. Esasen kesin hesapların sonucunun alınması halinde gerçek aidat miktarı tahakkuk ettirileceğinden tahmini olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı 5174 sayılı yasanın 78.maddesi b bendine dayanılarak hazırlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bütçenin % 1 tutarında olmak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı 5174 Sayılı yasanın 78.maddesi a bendine dayanılarak hazırlanan Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bütçenin % 1 tutarında olmak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Kalkınma Ajansı Fonu 5449 sayılı kanunun 19.maddesi e.bendi gereğince bir önceki yılın kesinleşmiş bütçe gelirlerinin %1 oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak pay nedeniyle ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri Kanun gereği ödemekle mükellef olduğumuz aidatlar dışında üyesi bulunduğumuz kuruluşların üyelik aidatlarının karşılanacağı bu madde için ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 14-EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 2013 yılı için fasıl toplamı olarak ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 337

24 001-Eğitim Giderleri Odamızda staj yapacak öğrencilerin staj ücretleri ile diğer giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Personel Eğitim Giderleri Odamız personeli hizmet içi eğitim masraflarını, Kalite Belgesi eğitimlerini, personelimizden yabancı dil kurslarına devam edip başarılı olanların kurs ücretlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Üyelerimiz Eğitim Giderleri Üyelerimize yönelik eğitim giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Burslar Odamız Burs Yönetmeliği esasları doğrultusunda 2013 yılında Üniversite öğrencilerine 200,-TL. Lise Öğrencilerine 100,-TL. olarak ödenecek bursları karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-Fuar ve Sergi Giderleri 2013 yılında fuar ve sergilere katılım giderlerini karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir Yurtiçi Fuar Teşvikleri Yurtiçi fuar teşvikleri ve fuarlara katılım giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Yurtdışı Fuar Teşvikleri Yurtdışı fuar teşvikleri ve fuarlara katılım giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 15- BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2013 yılı fasıl toplamı olarak ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 001-Eğitim Yardımları Eğitim tesis ve hizmetlerine yapılacak yardımları karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Sair Yardımlar Odamızdan yardım talebinde bulunan çeşitli derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, İzmir in kültür, sanat ve spor yaşamının canlanması ile sağlık kurumlarının, çeşitli vakıfların sağlık, spor, kültür ve sanata katkı amaçlı aktivitelerini ve organizasyonlarını desteklemek, İzmir Emniyet müdürlüğüne araç desteğinde bulunmak amacıyla ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 338

25 003-İTO Vakfı Fonu İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı na 2013 yılı yardım bedeli olarak ,TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Sosyal Kültürel Aktiviteler ve Tanıtım Fonu Üyelerimize yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler ile İzmir in tarihi ve kültürel mekanlarının kente kazandırılması, Türkiye nin tanıtımına ilişkin çeşitli faaliyet ve etkinlikleri için ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 005-İzmir de Turizm Potansiyeli Taşıyan Tarihi ve Kültürel Mekanların Şehir Turizmine ve Kente Kazandırılması Fonu İzmir in tarihi ve kültürel mekanlarını şehir turizmine kazandırmak gezilebilir-görülebilir-ziyaret edilebilir hale getirmek amacıyla ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Atatürk Anısı Fonu Odamızın Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik aktivite, büst yapımı, Atatürk posterleri giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Kent Projeleri Fonu İzmir i Ege Bölgesi nin toptan ticaret merkezi yapmak, Batı Anadolu nun lojistik merkezi haline getirmek, Kruvaziyer turizmi açısından bir ana liman haline getirmek ve kentsel ekonominin büyümesi için geliştirilecek her türlü proje giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir Üyelere Dönük Sosyal Yatırım ve Hizmet Fonu Maddenin açık tutulmasını teminen 1,-TL. ödenek teklif edilmiştir Uluslararası Organizasyonlar Fonu İzmir in bir dünya kenti olması için uluslararası alanda tanıtımını ve bu tanıtımın devamlılığını sağlayacak ekonomik, sosyal ve kültürel projelerin giderlerini karşılamak amacıyla ,-TL. ödenek teklif edilmiştir EXPO Giderleri İzmir in EXPO 2020 çalışmaları kapsamında genel kurullara katılım, delegelere lobi faaliyetleri kapsamında yapılabilecek ülke ziyaretleri ve organizasyon giderlerini ve diğer harcamaları karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 16-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI Çeşitli mevzuatlar gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi resim ve harçların ödenmesini sağlamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 339

26 001-Damga Vergisi Mevzuat gereği Odamızca yapılan ödemelere ait damga vergilerinin karşılanacağı bu madde için 1.000,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 002-Emlak Vergisi Odamız gayrimenkulleri için ödenecek vergileri karşılamak üzere ,- TL. ödenek teklif edilmiştir. 003-Motorlu Taşıtlar Vergisi Odamız taşıtları için ödenecek vergileri karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 004-Noter ve Harç Giderleri Mevzuat gereği yapılması gereken işlemlerle ilgili noter ve harç giderlerini karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir 005-Çevre Temizlik Vergisi Mevzuat gereği ödenen Çevre Temizlik Vergisinin karşılanacağı bu madde için ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 006-Kira Stopajları 2013 yılı içinde ödenecek kira stopajını karşılamak üzere ,-TL. ödenek teklif edilmiştir. 340

27 II NO'LU CETVEL FASIL NO 01 MADDE NO 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU TEKLİFİ HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU TEKLİFİ MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI Menkul Kıymet Satış Giderleri KAMBİYO GİDERLERİ FASLI Döviz Alım Satımından Kaynaklanan 001 Kambiyo Giderleri Cari Hesaplardan Oluşan Kambiyo Giderleri Vadeli Döviz Hesaplarından Kaynaklanan Kambiyo Giderleri SAİR GİDERLER FASLI Maddi Duran Varlık Satış Giderleri Sair Giderler PERSONEL GİDERLERİ FASLI Kadrolu Personel Ücretleri Sözleşmeli Personel Ücretleri İş Kanununa Tabi Sözleşmeli Personel Ücretleri Sigorta ve Emeklilik Primi Teşekkül Payı İşsizlik Sigortası İşveren Payı Fazla Mesai Ücreti İkramiye Kasa ve Mali Risk Tazminatı Doğum ve Ölüm Yardımları Giyecek Yardımı Ayrılış, Ölüm, Maluliyet, İhbar ve Kıdem Tazminatı Personel Sosyal Aktivite Harcamaları Sair Sosyal Yardımlar Sağlık Giderleri Yemek Giderleri Ödül, Teşvik ve Performans Fonu Kıdem Tazminatı Fonu 1 1 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI Elektrik Giderleri Su Giderleri Isınma Giderleri İletişim Giderleri Kurye,Kargo ve Posta Giderleri

28 006 Bilgisayar İşletme ve İletişim Giderleri Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri Binalar Bakım,Onarım İnşaat Giderleri Güvenlik Hizmeti Giderleri Odamız Taşıtları ve Ulaşım Giderleri Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri Demirbaş Eşya Bakım ve Onarım Giderleri Meclis Başkanlığı Temsil Giderleri Odamız Temsil Giderleri Toplantı Temsil ve İkram Giderleri Kırtasiye Giderleri Danışmanlık Giderleri İstişare. Etüd ve Seminer Giderleri Telif Hakkı Giderleri Müteferrik Giderler Nakliye ve Hammaliye Giderleri BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI Basın, Yayın ve İlan Giderleri Kitap, Gazete ve Dergi Giderleri Ajans Abonelikleri ve Haber Alımı SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI Bilgisayar Mefruşat Diğer Demirbaşlar Arazi,Arsa ve Binalar Tesis Makine ve Cihazlar Taşıtlar Haklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar KİRA GİDERLERİ FASLI Kira ve Aidat Giderleri GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI Sigorta Giderleri Komisyon Giderleri Dava ve İcra Giderleri Meslek Komiteleri Talepleri

29 005 Seçim Giderleri Ödüllendirme ve Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Giderleri SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI Yurt İçi Seyahat Giderleri Yurtdışı Seyahat Giderleri HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI Meclis Huzur Hakları Yönetim Kurulu Huzur Hakları Meslek Komitesi Huzur Hakları Hesapları İnceleme Komisyonu Huzur Hakları Disiplin Kurulu Üyeleri Huzur Hakları Sair Komisyon Üyeleri Huzur Hakları ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI Çeşme Temsilciliği Giderleri 1 1 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI Birlik Aidatı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı Kalkınma Ajansı Fonu Üye Olunan Kuruluş Aidat Giderleri EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI Eğitim Giderleri Personel Eğitim Giderleri Üyelerimiz Eğitim Giderleri Burslar Fuar ve Sergi Giderleri Yurt İçi Fuar Teşvikleri Yurt Dışı Fuar Teşvikleri BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI Eğitim Yardımları Sair Yardımlar İTO Vakfı Fonu Sosyal Kültürel Aktiviteler ve Tanıtım Fonu İzmir de Turizm Potansiyeli Taşıyan Tarihi ve Kültürel Mekanların Şehir Turizmine ve Kente Kazandırılması Fonu

30 006 Atatürk Anısı Fonu Kent Projeleri Fonu Üyelere Dönük Sosyal Yatırım ve Hizmet Fonu Uluslararası Organizasyonlar EXPO Giderleri VERGİ, RESİM VE HARÇLAR FASLI Damga Vergisi Emlak Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Noter ve Harç Giderleri Çevre Temizlik Vergisi Kira Stopajları

31 BURS CETVELİ BURSİYERLER BURS ÜCRETLERİ ÜNİVERSİTE LİSE 200,-TL. 100,-TL. Bedel olup, 2013 yılında ,-TL burs ödenecektir. 345

32 Seyahat Giderleri Tablosu; Odamız Meslek Komiteleri Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Personeli veya Oda dışından temsilcilerimizin yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezilerine, çeşitli toplantılara, seminer, konferans v.b. etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 65 nci maddesi uyarınca ödenecek gündelikler aşağıdaki gibidir; Görevlendirilenlerin seyahatlere kendi araçları ile gitmeleri halinde, ödenecek ücret sarfedilen yakıt tutarının 100 kilometrede 10 litre benzin ücretidir YILI İÇİN a Organ Üyelerine, Genel Sekretere, Genel Sekreter Yardımcılarına ve Oda dışından görevlendirileceklere ödenecek günlük yevmiyesinin brüt miktarı 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının; ŞEHİR DIŞI YURT DIŞI 1-Şehir dışı görevlendirmelerde dörtte birini geçemez, 220,- TL 485,- TL 2-Yurt dışı görevlendirmelerde üçte ikisini geçemez, b- Genel Sekreter ve Yardımcısı dışında kalan ve Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek danışman, şube/temsilcilik yetkilisi, müşavir, daire başkanı, müdür, Uzman, Uzman Yrd., şef, müfettiş, avukat, mühendis, mimar gibi benzeri kadrolarda çalışan personele ödenecek günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının; 175,- TL 430,- TL 1-Şehir dışı görevlendirmelerde beşte birini geçemez, 2-Yurt dışı görevlendirmelerde yarısını geçemez, c- (a ve b) bendinde yazanlar dışında kalan personele günlük şehir dışı yevmiyesinin brüt miktarı ise 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının; 1-Şehir dışı görevlendirmelerde altıda birini geçemez, 135,- TL 325,- TL 2-Yurtdışı görevlendirmelerde beşte ikisini geçemez. 346

33 2013 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ Dereceler Fevkalade 2.Derece 4.Derece 5.Derece KAYIT ÜCRETLERİ TARİFESİ 385,-TL 240,-TL 205,-TL 135,-TL 105,-TL 100,-TL Dereceler Fevkalade 2.Derece 4.Derece 5.Derece YILLIK AİDAT TARİFESİ 385,-TL 240,-TL 205,-TL 135,-TL 105,-TL 100,-TL 347

34 2013 YILI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ Hizmet/Belge Adı Oda Hizmet Ücreti TOBB Payı/Belge /Bilirkişi Ücreti Toplam 1 ATR Dolaşım Belgesi * 2,5-TL 7,-TL 9,5-TL 2 Menşe Şahadetnamesi, * 3,5-TL 6,-TL 9,5-TL 3 Form.A Dolaşım Belgesi * 3,5-TL 6,-TL 9,5-TL 4 EUR.1 Dolaşım Belgesi* 3,5-TL 7,-TL 10,5-TL 5 EUR-MED Dolaşım Belgesi* 6 GATT Menşe Şahadetnamesi 7 İhracat Belgesi İnceleme Raporu 3,5-TL 7,-TL 10,5-TL 10,-TL 25,-TL 8 Fatura rayiç fiyat tasdiki 295,-TL Hizmet Ücreti 295,-TL 9 Ticari Mahiyette Bilirkişi ve Bilirkişi raporu Hizmet ücreti ( iki bilirkişi atanmaktadır) 10 Gayri Menkul Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu Hizmet Ücreti ( iki bilirkişi atanmaktadır) 11 Sınai ve ticari mahiyetteki belge Onayları 12 Ekspertiz Raporu ( bir eksper atanmaktadır) 13 Kapasite Raporları ( bir eksper atanmaktadır) 14 Kapasite Muafiyet İnceleme Raporu 295,-TL 160,-TL Mal Bedeli; TL arası 105,-TL ,-TL arası 160,-TL ,-TLve üzeri 240,-TL Tapu üzerinden yazan toplam m2-250m2 ye kadar olan yerler için 185,-TL m2 yekadar olan yerler için 215,-TL -501 m2 den fazla olan yerler için 295,-TL Hizmet Ücreti 295,-TL 10,-TL 25,-TL Toplam=505,-TL-775,-TL Hizmet ücreti 160,-TL Toplam=530,-TL-750,-TL 235,-TL Hizmet Ücreti 235,-TL 295,-TL 225,-TL Eksper ücreti 225,-TL Hizmet Ücreti 295,-TL Toplam=520,-TL 295,-TL 225,-TL Eksper ücreti 225,-TL Hizmet Ücreti 295,-TL Toplam=520,-TL 295,-TL 225,-TL Eksper ücreti 225,-TL Hizmet Ücreti 295,-TL Toplam=520,-TL 15 Antrepo belgesi 235,-TL Hizmet Ücreti 235,-TL 16 Fiili Tüketim Belgesi 235,-TL 75,-TL Eksper ücreti 75,-TL Hizmet Ücreti 235,-TL Toplam=310,-TL 17 İmalat Yeterlilik Belgesi 235,-TL Hizmet Ücreti 235,-TL 18 Yetkili Temsilcilik (Distribütörlük Belgesi) 19 Faydalı Model Raporu (bir bilirkişi atanmaktadır) 20 Yerli Malı Belgesi ( tarihine kadar kullanılacaktır) 235,-TL Hizmet Ücreti 235-TL 295,-TL 225,-TL Bilirkişi ücreti 225,-TL Hizmet Ücreti 295,-TL Toplam=520,-TL 115,-TL Hizmet Ücreti 115,-TL 21 Türk Malı Belgesi* 245,-TL 5,-TL 250,-TL 22 Meslek gruplarına göre Üye Sayısı Beher Takım Üye Sayısı Beher Takım ticari adres tespiti ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL 23 Azami fiyat tarifesi 65,- TL 65,- TL 348

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır.

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Dünyayı etkileyen krizin etkileri henüz silinmeden, yeni kriz söylentileri, Avrupa Birliği üye ülkelerinde baş gösteren sıkıntılar, yatırım sürecini yavaşlatmakta, para güvenli liman olarak

Detaylı

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır.

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Odamız, üyelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalitede hizmet sunmak, kısa ve uzun vadeli sorunların çözümünü sağlayarak üyelerin ve şehrin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak

Detaylı

4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin %24.82 sini teşkil etmektedir.

4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin %24.82 sini teşkil etmektedir. 204 YILI BÜTÇESi BÜTÇE SUNUŞU Odamız üyelerine sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için geliştirdiği projelere her yıl yenilerini eklemekte ve üye memnuniyetini artırmak için sürekli

Detaylı

ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ

ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ HESAP İLK İKİNCİ HESAP, FASIL VE MADDE ADI 2013 2014 2015 2017 Bütçe KODU KIRILIM KIRILIM Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Tahsisatı TL TL TL TL 001 01 Kayıt Ücretleri Faslı

Detaylı

ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ HESAP İLK İKİNCİ HESAP, FASIL VE MADDE ADI 31.12.2015 2015 Bütçesine KODU KIRILIM KIRILIM Konulan TL TL 001 01 Kayıt Ücretleri Faslı 001 Fevkalade Derece

Detaylı

ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ ADANA TİCARET BORSASI'NIN 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ HESAP İLK İKİNCİ HESAP, FASIL VE MADDE ADI 31.12.2016 2016 Bütçesine KODU KIRILIM KIRILIM Konulan TL TL 001 01 Kayıt Ücretleri Faslı 001 Fevkalade Derece

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2017YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2017YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2017YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 18,030,660.74 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9,711,809.15 10 HAZIR DEĞERLER 14,315,359.17 100 KASA HESABI 4,975.55 32

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI 3.2.206 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 203 YILI 20 YILI 205 YILI 206 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 258.570,96 2.20.677,06.70.82,72.878.877,9 Kasa 20.722,76 9.33,88 0.20,97.826,5 Bankalar 237.88,20

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 22,748,688.67 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,134,912.78 10 HAZIR DEĞERLER 21,048,832.57 32 TİCARİ BORÇLAR 942,921.74

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 27,390,632.23 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4,679,290.51 10 HAZIR DEĞERLER 23,110,853.44 32 TİCARİ BORÇLAR 1,736,226.60

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:09/01/2016. Sayfa No: 1/ 31/12/2015 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:09/01/2016. Sayfa No: 1/ 31/12/2015 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi: Sayfa No: 1/ 1/12/2015 İTİBARİYLE 100 KASA HESABI 7,895.8 7,504.51 90.87 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 7,895.8 7,504.51 90.87 0.00 100.00.001 TL KASA HESABI 7,895.8 7,504.51 90.87 0.00 102 BANKALAR 1,244,745.99

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 39,928,137.60 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,838,455.55 10 HAZIR DEĞERLER 35,904,396.71 32 TİCARİ BORÇLAR 839,383.98

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,015,685.03 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,442,164.58 10 HAZIR DEĞERLER 22,281,309.23 32 TİCARİ BORÇLAR 446,445.69

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 TEMMUZ AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 48,613,266.04 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,440,559.64 10 HAZIR DEĞERLER 45,265,371.86 32 TİCARİ BORÇLAR 840,774.85

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE 0/06/2016 İTİBARİYLE Sayfa No: 1/ 6 90 KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00 Merkez TL Kasası 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00.001 TL KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00 102 BANKALAR 692,626.9

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) I DÖNEN VARLIKLAR 29,753,560.29 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,183,247.52 10 HAZIR DEĞERLER 27,314,678.90 32 TİCARİ BORÇLAR 373,096.06 100

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 29,319,767.65 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,900,466.48 10 HAZIR DEĞERLER 26,908,548.33 32 TİCARİ BORÇLAR 262,401.45

Detaylı

01/07/ /07/2017 Gider CETVELİ

01/07/ /07/2017 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,488,672.64 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,277,035.83 10 HAZIR DEĞERLER 37,097,215.62 32 TİCARİ BORÇLAR 402,077.79

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI NİSAN 2015 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 40,571,649.19 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,902,177.64 10 HAZIR DEĞERLER 37,203,796.36 32 TİCARİ BORÇLAR 243,271.46

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EKİM AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 52,496,523.70 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,397,174.85 10 HAZIR DEĞERLER 48,827,160.48 32 TİCARİ BORÇLAR 718,921.19

Detaylı

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi: Sayfa No: 1/ 100 KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00.001 TL KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 102 BANKALAR 1,985,216.6 1,01,88.1 28,8.46

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI TEMMUZ 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,489,380.88 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,810,040.24 10 HAZIR DEĞERLER 22,854,495.28 32 TİCARİ BORÇLAR 511,250.17

Detaylı

Mizan T.Halk Bankası Niksar Şubesi ,19

Mizan T.Halk Bankası Niksar Şubesi ,19 Sayfa 1/5 NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan 1 Dönen Varlıklar 444.231,54 124.974,93 319.256,61 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır 205.454,72 69.207,77 136.246,95 100 KASA HESABI 26.644,03 100.00 Kasa

Detaylı

Bütçe Ay Dağılım Raporu

Bütçe Ay Dağılım Raporu 01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDER. 001 Hazine Bonosu Satış 002 Devlet Tahvili Satış 003 Dğr. Menkul Kıymet Satış 02 KAMBİYO GİDERLERİ 001 Döviz Alım Satımından Kaynak.Kamby. Gideri 002 Vadeli D.T.H. Kaynak.Kamby.

Detaylı

01/11/ /11/2018 Gider Cetveli

01/11/ /11/2018 Gider Cetveli Sayfa 1/6 02 GİDERLER 1.125.000,00 751.896,10 51.275,08 803.171,18 321.828,82 28.61 02.01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDER. FASLI 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100 02.01.001 Hazine Bonosu Satış i 100,00 0,00 0,00

Detaylı

01/10/ /10/2018 Gider Cetveli

01/10/ /10/2018 Gider Cetveli Sayfa 1/6 02 GİDERLER 1.125.000,00 703.871,93 48.024,17 751.896,10 373.103,90 33.16 02.01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDER. FASLI 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100 02.01.001 Hazine Bonosu Satış i 100,00 0,00 0,00

Detaylı

01/12/ /12/2018 Gider Cetveli

01/12/ /12/2018 Gider Cetveli Sayfa 1/6 02 GİDERLER 1.125.000,00 803.171,18 80.357,12 883.528,30 241.471,70 21.46 02.01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDER. FASLI 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100 02.01.001 Hazine Bonosu Satış i 100,00 0,00 0,00

Detaylı

01/01/ /01/2019 Gider Cetveli

01/01/ /01/2019 Gider Cetveli Sayfa 1/6 02 GİDERLER 1.420.000,00 0,00 73.467,12 73.467,12 1.346.532,88 94.83 02.01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDER. FASLI 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100 02.01.001 Hazine Bonosu Satış i 100,00 0,00 0,00 0,00

Detaylı

26,501, ,000, VE 2017 YILLARI TEMMUZ AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 36,390, ,596, ,882, ,000,000.

26,501, ,000, VE 2017 YILLARI TEMMUZ AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 36,390, ,596, ,882, ,000,000. 2018 VE 2017 YILLARI TEMMUZ AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 36,390,864.61 31,596,490.71 26,501,051.20 28,882,870.25 40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 42,600,072.34 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,886,039.48 10 HAZIR DEĞERLER 38,474,902.76 32 TİCARİ BORÇLAR 582,095.69

Detaylı

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi: Sayfa No: 1/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 100 KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00.001 TL KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 102 BANKALAR 1,985,216.6

Detaylı

32,778, ,000, VE 2017 YILLARI EYLÜL AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 41,155, ,601, ,200, ,000,000.

32,778, ,000, VE 2017 YILLARI EYLÜL AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 41,155, ,601, ,200, ,000,000. 2018 VE 2017 YILLARI EYLÜL AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 36,200,139.66 41,155,930.60 32,778,854.81 36,601,174.20 45,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00

Detaylı

20,000, VE 2017 YILLARI AĞUSTOS AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 38,686, ,290, ,085, ,259, ,000,000.

20,000, VE 2017 YILLARI AĞUSTOS AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 38,686, ,290, ,085, ,259, ,000,000. 2018 VE 2017 YILLARI AĞUSTOS AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 34,085,540.31 38,686,738.52 30,290,582.78 32,259,376.73 40,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00

Detaylı

2018 VE 2017 YILLARI EKİM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI

2018 VE 2017 YILLARI EKİM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 2018 VE 2017 YILLARI EKİM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 54,661,352.71 47,933,480.71 35,343,123.18 60,000,000.00 39,929,939.12 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00

Detaylı

2018 VE 2017 YILLARI KASIM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 58,893,346.69

2018 VE 2017 YILLARI KASIM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 58,893,346.69 2018 VE 2017 YILLARI KASIM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 58,893,346.69 51,885,703.26 37,903,379.78 44,319,057.05 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00

Detaylı

Mizan FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 180,00

Mizan FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 180,00 Sayfa 1/6 TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Tarih: 1 Dönen Varlıklar 3.721.973,19 2.959.882,16 762.091,03 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır 2.968.475,28 2.522.312,01 446.163,27 100 KASA HESABI 512.546,45

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 19,054,899.90 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,746,989.88 10 HAZIR DEĞERLER 17,608,290.18 32 TİCARİ BORÇLAR 457,905.41

Detaylı

2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 9,486,217.74

2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 9,486,217.74 2012 MAYIS VE 2013 MAYIS AYLARI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 13,831,141.36 13,129,743.45 14,000,000.00 9,407,690.82 13,500,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 12,000,000.00 11,500,000.00 11,000,000.00

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01 Kasa Hesabı 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 101 ALINAN ÇEKLER 11.305,00 11.305,00

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 21,457,786.78 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3,154,502.63 10 HAZIR DEĞERLER 19,595,974.17 32 TİCARİ BORÇLAR 2,003,699.32

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 212.555,66 212.232,70 322,96 102 BANKALAR 3.302.932,74 356.624,31 2.946.308,43 102.01

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 48,250,858.82 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,397,377.09 10 HAZIR DEĞERLER 44,529,435.23 32 TİCARİ BORÇLAR 500,392.37

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,37

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,37 GİDERLER HESABI 183.279.766,37 GELİRLER HESABI 210..189,23 PERSONEL GİDERLERİ 36.763.337,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.545.950,59 MEMURLAR 31.6.828,29 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.380.224,38 Temel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2018 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2018 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2018 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 12.237.723,90 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.675.341,80 10 HAZIR DEĞERLER 9.768.722,20 100 KASA HESABI 4.242,29 32 FAALİYET

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI ŞUBAT 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 30,492,208.35 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,000,314.03 10 HAZIR DEĞERLER 28,299,838.84 32 TİCARİ BORÇLAR 409,745.65

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,84

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,84 GİDERLER HESABI 5.3.6,84 GELİRLER HESABI 165.176.9,33 PERSONEL GİDERLERİ 88.960.585,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.930.746,87 MEMURLAR 80.924.3, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.684.561, Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817

Detaylı

BÜNYAN TİCARET ODASI 2018 YILI FAALİYET RAPORU

BÜNYAN TİCARET ODASI 2018 YILI FAALİYET RAPORU BÜNYAN TİCARET ODASI 2018 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI OLAY OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Yönetim Kurulu toplantı sayısı 5 4 4 4

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 49,213,799.57 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,294,902.75 10 HAZIR DEĞERLER 44,689,960.33 32 TİCARİ BORÇLAR 440,843.84

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2017 YILI EYLÜL AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 32,620,233.15 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6,263,199.00 10 HAZIR DEĞERLER 16,861,128.53 32 TİCARİ BORÇLAR 2,340,595.69 100 KASA HESABI 4,449.71 320 BORÇLAR HESABI 2,119,564.46

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,42

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,42 GİDERLER HESABI 4.5.2,42 GELİRLER HESABI 466.298.379,10 PERSONEL GİDERLERİ 263.563.234,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.835.558,81 MEMURLAR 251.825.167,89 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.876.2, Temel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI ŞUBAT AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI ŞUBAT AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI ŞUBAT AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 55,750,943.66 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,033,633.04 10 HAZIR DEĞERLER 51,396,720.75 32 TİCARİ BORÇLAR 316,175.78

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU GİDERLER HESABI 164.693.847,52 Personel Giderleri 130.108.770,45 Memurlar 6.182.4,47 Temel Maaşlar 80.7.566, Temel Maaşlar 80.7.566, Zamlar ve Tazminatlar 40.230.883,21 Zamlar ve Tazminatlar 40.230.883,21

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,23

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,23 GİDERLER HESABI 5.223.367,23 GELİRLER HESABI 591.6.875,22 PERSONEL GİDERLERİ 293.960.568,59 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.939.763,91 MEMURLAR 280.555.267,52 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 58.5.439,65

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 365.182.150,38 GELİRLER HESABI 4.7.5,40 PERSONEL GİDERLERİ 241.462.510,23 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.7.348,78 MEMURLAR 218.218.281,35 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.266.773,34

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2017 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2017 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2017 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 33,661,569.76 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6,643,400.23 10 HAZIR DEĞERLER 18,822,087.82 30 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86 Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 160.629.521,86 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 48.394.833,28 Personel Giderleri 130.1.4,83 Vergi Gelirleri 8.159.313,80 Memurlar 126.179.271,27 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 459.375.5, GELİRLER HESABI 552.844.242,82 PERSONEL GİDERLERİ 297.970.844,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.592.162,51 MEMURLAR 274.1.877,15 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.6.1,

Detaylı

Mizan Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes ,17

Mizan Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes ,17 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/6 1 Dönen Varlıklar 22.033.590,20 10.740.148,24 11.293.441,96 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır 14.970.852,76 10.125.790,42 4.845.062,34 100 KASA HESABI

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı