MÜZİKOTERAPİNİN BİYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZİKOTERAPİNİN BİYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ"

Transkript

1 171 MÜZİKOTERAPİNİN BİYOLOJİK, PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİ ÇOBAN, Deniz Adnan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Müzik biyopsikososyal etkilere sahiptir. Müziğin beynin biyokimyasal ve elektriksel işleyişine olumlu etkilerinin olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Erken yaşta müzik eğitimi beynin yapısının daha da gelişkin olmasına yol açmaktadır. Müzik ve müzikal etkinlikler kendilik algısını geliştirmekte, özgüveni artırmakta, savunma mekanizmaları güçlendirmekte, duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmekte, yaratıcılığı teşvik etmektedir. Bu biyolojik ve psikolojik etkilerinin yanında iletişim, uyum, paylaşım, eğlenme, konuşma ve çalışma gibi sosyal becerileri de artırmaktadır. Bildiride bu üç alandaki etkileri yapılan araştırmalarla ortaya konacaktır. Anahtar Kelimeler: Müzik, beyin, psikoloji, sosyal. --- Müzikle Tedavi, uygun olan bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan bir uzmanlık dalıdır. Aktif Müzikal Etkinlikler. Çalgı çalma. Şarkı söyleme. Müzik eşliğinde hareket. Çalgıyla ve Sözle Doğaçlama. Kompozisyon Pasif Müzikal Etkinlikler. Müzikle kolaylaştırılmış biofeedback. Stresi ve kaygıyı azaltmak için müzik dinleme (reseptif müzikoterapi). Makam ve ritim tanımlama Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi, Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi.

2 172. Vibrasyonal terapi Tıbba göre müzik, dokunma ve işitme duyusu tarafından algılanan bir enerji biçimidir. Sesin algılanması işitme ve dokunma yoluyla, idrak edilmesiyse beyin vasıtasıyla olur (güzel, hüzünlü, hareketli, sıkıntı verici ) Kişinin duygusal ihtiyaçları, kişisel tercihi, kültürel yapısı ve benzeri değerleri göz önünde tutularak oluşturulan ve kişiye özel müzik diye adlandırılan formun depresyon tedavisinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Mc Craty R. ve ark Amerika). En Etkili Müzikal Aktivite Nasıl Belirlenir? Subjektif Kriterler Hoşlanma ve tercih etme Kültürel yapı Eğitim durumu Duygusal ihtiyaç durumu Meslek İnanç Yetenek seviyesi Objektif Kriterler Beynin elektriksel aktivitesi (QEEG) Bedensel tepkiler-neurobiofeedback (kan basıncı, kalp sayısı, solunum hızı, kas tonusu, deri direnci, deri ısısı) Kan değerleri (hormonlar) Beynin fonksiyonal ölçümleri-fonksiyonal MR (kan akımı ve oksijenlenme durumu) Ruhsal hastalıkların tedavisinde en kabul gören yaklaşım biyolojik, psikolojik ve sosyal faydaları gözeten yaklaşımdır (=Bütüncül Model). Müzikle Tedavide Biyolojik Hedefler A) Beyindeki Düzensizlikler Yapısal etki; beyin hücrelerinin sayısal ve hacimsel gelişimi. İşlevsel etki; kan akımı, oksijenlenme, hızlanma ve yavaşlama, kimyasalların seviyesi.

3 173 B) Stresteki Bedensel Değişimler Kalp; hız ve kan basıncında artış. Solunum; kalitesinde azalma ve sayısında artma. Kas ve hareket sistemi; gerginlik artışı ve güçsüzlük. Deri; ısıda azalma ve dirençte artma. Strese bağlı hormonal dengesizlik. Biyolojik etki için üç parameter vardır: Makam (= mod ); majör (rast, mahur vs.) minör (nihavend) pentatonik Usûl (ritim ): hızlı yavaş Aktif müzik eğitimi ve icra (şan, çalma, dans) Müzikle Tedavi beynin yapısal gelişimine katkı sağlayabilmektedir. Erken yaşlarda müzik eğitimi alanlarda hareket becerileri ile ilgili beyin bölgelerinde ve sinir damar sayısında artma tespit edilmiştir ( The brain of musicians. A model for functional and structural adaptation. Schlaug G, Ann N Y Acad Sci Haziran ). İki beyin yarım küresi arasındaki bilgi aktarımını sağlayan ve köprü görevi gören bölgeye Korpus Kallosum denir. 7 yaş öncesi piyano eğitimi alanlarda, 7 yaş sonrası eğitim alanlara ve eğitim almayanlara göre daha fazla gelişmiştir. Beyincik volümünde artış saptanmıştır. ( The brain of musicians. A model for functional and structural adaptation. Schlaug G, Ann N Y Acad Sci Haziran ) Müzik eğitimi matematik, zaman ve mekân kavramlarıyla ilgili beyin alanlarında gelişme sağlamaktadır (Graziano AB ve arkadaşları, USA, 1999 Mart). Müzikle tedavi beynin elektriksel aktivitesini düzenlemekte etkili olabilmektedir. Çalgı çalma sırasında beynin ön bölgelerinde etkinlik artışı olmaktadır (Kristeva R ve arkadaşları, 2003, Almanya). Bir sanatçının viyolonsel çalarken oluşan beyin ön bölgesindeki uyarılma, çaldığını hayal ettiği durumdan daha fazla olarak gözlenmiştir (Petsche H, 1996 Mart, Avusturya).

4 174 Beynin ön bölgesinin işlevleri Motivasyon Planlama Programlama Problem Çözme Anlama-Kavrama Sıralama Dürtü Kontrolü Zevk Alma Muhakeme İnisiyasyon (=ilk adım) Müzik eğitimi beyin ön bölgesi ve işitme merkezindeki aktivasyonu artırarak işitme-hareket ve bilginin işlenmesi süreçlerinin daha kısa sürede oluşmasına katkıda bulunur. Dikkat, muhakeme, ölçme, değerlendirme, anlama, kavrama, tanımada artış meydana gelir (Bangert M. ve arkadaşları, 2003, Almanya). Bir araştırmaya gore hızlı ritimler ve majör makamlar (rast, mahur gibi) sol ön bölgede uyarılma (alfa azalması) yaparak mutluluk duygusunda artış ve depresyonda pozitif etki sağlarlar. Yavaş ritimler ve minör makamlar (nihavend, buselik) sağ ön bölgede uyarılma (alfa azalmas), hüzün duygusunda artış ve depresyonda şiddetlenme yapmaktadır (Tsang ve arkadaşları, 2001, Kanada). Müzikle Tedavi beyin kan akımını artırabilmektedir Hiperaktif çocuklarda bir fmri çalışmasında müzikle istirahatte beyin kabuğunun ön ve yan bölgelerindeki kan akımında artış olduğu ve sonuçta; Davranış problemlerinde azalma, dikkat, hafıza, anlamlandırma ve hedefe yönelme fonksiyonlarında artma gözlenmiştir (Janata P. ve arkadaşları USA 2002). Müzikle Tedavi beyin biyokimyasına ve hormonlara olumlu etkide bulunabilir. Hızlı tempolar mutluluk kimyasallarını artırabilir (Hirokawa E. ve arkadaşları 2003 Japonya). Gevşetici müzik Kortizol gibi stres hormonlarını azaltmaktadır (Khalfa S ve arkadaşları 2003 Fransa).

5 175 Bir çalışmada Mozart dinletilen hastalarda dopamin artışı sonrası sistolik kan basıncında azalma saptanmıştır (Sutoo D ve arkadaşları, 2004 Ağustos, Japonya). Egzersiz esnasında kullanılan yavaş ritimler Nörepinefrin adlı mutluluk hormonunu azaltırken, hızlı tempolar artırmıştır (Yamamoto T, Arch Physiol Biochem Haziran, Japonya). 20 Alzheimer hastasına 4 hafta, haftada 5 defa, dakikalık müzikle tedavi seansları uygulanmış. Mutluluk kimyasalları ve melatonin hormonunda artış tespit edilmiştir. Gevşeme, rahatlama ve mutluluk seviyesi yükselmiştir (Kumar AM ve arkadaşları, Altern Ther Health Med Kasım). Hoşa gitmeyen müzik en önemli mutluluk kimyasalı olan Serotonini azaltmıştır (Evers S ve arkadaşları, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2000). Sağlıklı kişilerde yapılan kısa süreli bir müzikle tedavi çalışmasının streste yükselen kortizol hormonu seviyesini düşürdüğü tespit edilmiştir. Koruyucu ruh sağlığı ve stresle mücadele konusunda önemli bir çalışmadır (McKinney CH ve arkadaşları, Health Psychol Temmuz, Amerika). Müzikle Tedavi strese bağlı bedensel tepkileri azaltabilir. Sıkıntıyı azaltır, streste yükselen kalp hızı ve kan basıncını normalleştirir (Smolen D. ve arkadaşları, Appl Nurs Res Ağustos). Lokal anestezi ile ameliyat edilen kişilerde tercih ettikleri müziğin dinletilmesi sonrasında daha az sıkıntı, daha iyi bir kalp hızı ve kan basıncı saptanmıştır. Müzik dinletilmeyenlerde aynı etki elde edilememiştir (Mok E. ve arkadaşları, AORN J Şubat, Hong Kong Polytechnic University). Müzik kas gevşemesine, düzgün ve etkili solunuma katkıda bulunur (Bernardi L. ve arkadaşları, 2006 Nisan, İtalya). Stresteki deri ısısını ve deri direncini düzenler. Formal müzik eğitimi müzikal olmayan becerilerde de pozitif etki yaratır (Glenn Schellenberg, Kanada, Music and Nonmusical abilities). Psikolojik Etki Alanları Kendilik algısı (=self awareness) Özgüven (=self esteem) Savunma mekanizmaları Bilişsel durum (kendini, çevreyi, hayatı algılama) Duygulanım (mutluluk, hüzünlülük, korku, kaygı) Düşünce içeriği ve şekli

6 176 Düşünceyi ifade (konuşma şekli, anlatım tarzı) Davranış (kızgınlık, saldırganlık, çekingenlik, dışadönüklük ) İçgörü (durumunun farkında olma) Yaratıcılık ve verimlilik Sosyal Etki Alanları İletişim Uyum Paylaşım (işbirliği) Eğlenme Konuşma Çalışma I. Müzikal aktiviteler kendine güven duygusunu artırır. İşe yaradığını ve değerli olduğunu hissetme (depresyonda çalgı çalma, şarkı söyleme) Başarma isteğinde artma Cesaret duygusunda artma (konuşma bozuklukları ve çekingenlikte şan ve dans etkinlikleri). II. Kendini bilme kavramını geliştirir. Bedenin farkına varılması. Olumsuz yönlerin, uygunsuz davranışların, olumlu yönlerin ve benlik sınırlarının farkına varılmasını sağlayabilir. III. Savunma mekanizmalarını güçlendirebilir. Süblimasyon (=Yüceleştirme) Mekanizması; olumsuz duyguların ve dürtülerin müzikal etkinlikler yoluyla etkisizleştirilmesidir. Doğaçlama (=improvisation), beste yapma, çalgı çalma (ritim gibi) ve şarkı söyleme duyguların yüceleştirilmesinde etkili aktivitelerdir. Duyguları güzelleştirir Yaşama sevincini artırır (depresyonda) Korkuları ve kaygıları azaltır (panik bozukluğu, kaygı bozukları) Zevk alma duygusunu artırır (depresyon, şizofreni) IV. Bilişsel fonksiyonları güçlendirir ve öğrenmeyi kolaylaştırır.

7 177 Dikkati artırır (nota veya şarkı okuma, çalgı çalma, dinleme discrimination ). Konsantrasyonu ve takip yeteneğini artırır (grup etkinliğinde görevlendirme, folklor ve dans eğitimi). Belleği güçlendirir (şarkı sözlerinin ve melodilerin ezberlenmesi). Eğitimi eğlenceli hâle getirir (uzuvların, sayıların, kavramların müzikal parçalar hâline getirilmesi). V. Olumsuz düşüncelerden kurtarır. Dikkati müzikal etkinlikle meşgul edip saplantılı ve rahatsız edici düşüncelerden kurtulma. Müzikal şartlanma modeli. VI. Müzikal eğitim müzikal anlayışın olgunlaşmasına katkı sağlar. Küçük yaşlarda temel müzik eğitiminden geçen kişiler erişkin çağda kaliteli bir popüler müzik seviyesine sahip olabilirler. VII. Davranış kontrolü ve uyum yeteneğini artırır. Grup etkinlikleri olumsuz davranışların farkına varılmasını ve bireyin disipline edilmesini kolaylaştırır (hiperaktivite ve dürtü kontrol bozukluğu, davranış bozuklukları, zekâ geriliklerinde) Şarkı söyleme, çalgı çalma, dans etme, alkışlama gibi grup etkinlikleri kombine edilebilir. VIII. İletişim becerisini artırabilir. Grup bireyleriyle ve terapistle diyalog (göz teması ve dokunma) Beden dilinde gelişme (otistiklerde) Dil becerilerinde gelişme (nefesli enstrümanlar vs) Ses kalitesinde artma (sosyal fobide şan eğitimi) İşitme becerilerini geliştirme ve çevreyi algılamada artış (makamların ve seslerin tanınması discrimination ) Düşünce ve konuşma hızında düzelme (parkinson hastalarında ve kekemelerde ritim terapisi) IX. Paylaşım becerisini artırır. Doğaçlamaların ve bestelerin paylaşımı, birlikte şarkı söyleme ve beraber çalgı çalma gibi etkinlikler paylaşım yeteneğini geliştirir (zihinsel özürlülerde) Çevreye bir şeyler sunma, verme, alma becerilerini geliştirir Duygusal ifade gücünü artırır (= expressive ve projective etkinlikler)

8 178 Müzikal etkinlikler kişinin duygularını ifade etmesine imkân tanır. Müzikoterapist kullanılan tonların, perdelerin, seçilen parçaların ve çalgıların, yapılan doğaçlamaların aracılığıyla duyguları keşfetmeye çalışır. Eğlenme ve boş zamanı değerlendirme becerisini artırır.

Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri I. GİRİŞMüzik eğitiminin çocuk gelişimine etkilerinden söz etmek demek, öncelikle müzik-çocuk gelişimi ikilisi arasında bir ilgileşim olduğu denencesini

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİM YIL: 3 SAYI: 38 Mart, 2014 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİMİN BU SAYISINDA Disleksi(Öğrenme Bozukluğu) 2 10 Yaşına Kadar Kazanılması

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ Hazırlayan: Abdullah

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Nilgün GÜLER (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2006 i OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim

İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN 2015 (Her Hakkı Saklıdır)

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

PERFORMANSI ETKİLEYEN

PERFORMANSI ETKİLEYEN MODÜL 9: İNSAN FAKTÖRLERİ Performansa Etki Eden Faktörler Zindelik/sağlık; İçerik PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öğr. Gör. Volkan YAVAŞ 1 Stres: Ailevi ve işe bağlı olarak; Zaman baskısı ve çalışmanın

Detaylı

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ Recep ASAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

Sayı 19 Bahar 2015. Geç Gelen KONUŞMA

Sayı 19 Bahar 2015. Geç Gelen KONUŞMA Sayı 19 Bahar 2015 Geç Gelen KONUŞMA Ok ok uyu u r cu ko Kö se şes si@ i iç ba in il sk etiş en im t-a ad nk res.ed im u.t iz r Melek ALKAN ÇAKMAK Annelerimize; Bu köşede bugüne kadar insan sağlığıyla

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ 2. Basım Ankara 2014 ISBN : 978-975-590-492-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 940 2. Baskı : Kuban Matbaacılık Yayıncılık İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak

Detaylı

YAŞAM BOYU SPOR. Sağlıklı Yaşam Ve Egzersiz

YAŞAM BOYU SPOR. Sağlıklı Yaşam Ve Egzersiz YAŞAM BOYU SPOR YAŞAM BOYU SPOR YAŞAM BOYU SPOR Sağlıklı Yaşam Ve Egzersiz Ortalama yaşam süresinden Beklentiler ( M.Ö 3000-M.S. 1991) Eskiçağ Demir ve Bronz dönemi Yunanistan M.Ö. 3000- M.S. 100 Đlkçağ

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Bu yazı İnfo Kids Dergisi, Eylül 2007 sayısında yer almıştır Dikkat nedir? Ne işe yarar? Gereken işe, gerektiği kadar, gerekli süre zarfında odaklanabilmektir dikkat. Herkes için gereklidir; bazen dikkatsizliğimiz

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı

Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri

Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri Alzheimer Hastalığının Tedavi Yöntemleri Hastalar ve Yakınları için Alzheimer Hastalığına Bağlı Demansta (Bunama) Tedavi Yöntemini Belirleme Rehberi * Aşağıda bulacağınız bilgiler size Alzheimer hastalığına

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 59 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:59-84 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Müfit Uğur

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı