Yenileşim Seferberliği ve Küresel Beyin Gücümüz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenileşim Seferberliği ve Küresel Beyin Gücümüz"

Transkript

1 Yenileşim Seferberliği ve Küresel Beyin Gücümüz Prof. Banu ONARAL, Drexel Üniversitesi Dr. Kurtuluş İZZETOĞLU, Drexel Üniversitesi Bilgi, bilim ve teknolojiye dayalı çözümlerin toplumsal yarar ve ekonomik değere dönüşmesi, yenileşim (inovasyon) sözcüğüyle ifade edilir. Yenileşim, toplumları tehdit eden tüm güçlere karşı en etkin savunma yöntemi olarak da düşünülebilir ve güvenlik, sağlık, gıda, enerji ve çevre gibi yüksek öncelikli toplumsal gereksinimlere en etkin cevap veren yaklaşım olarak algılanabilir. Bu nedenle yenileşimin, toplumsal kalkınmanın özünü oluşturan, modern ekonominin temelini sağlamlaştıran, rekabet gücümüzü artıran ve ulusal bağımsızlığımızı sağlayan akım olarak irdelenmesi de mümkündür. Savunma sanayiinin toplumsal yenileşimdeki rolü, bu geniş bakış açısından incelendiği takdirde, toplumun her kesimiyle ilişkilendirilebilir. Nitekim, batı ekonomilerinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri nde, Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii, bilim ve teknoloji eğitimine kapsamlı destek sağlayan ve araştırmageliştirmeye (Ar-Ge) geniş çaplı yatırım yapan önemli ve güçlü bir sektör kabul edilmektedir. Birinci Dünya Harbi nden itibaren, bilim ve teknolojinin savunma ve toplumsal kalkınmadaki önemi vurgulanmış; uzun vadeli yüksek eğitim ve Ar-Ge programları Savunma Bakanlığı ve sanayii tarafından desteklenmiştir. Çift veya çok kullanımlı teknolojik çözümlerin özel sektöre aktarımıyla, yeni sanayiler doğmuştur. Örneğin bilim, teknoloji ve girişimde öncü kabul edilen Boston ve San Fransisko kentleri, Amerikan savunma sanayii yatırımlarının, çevre üniversiteleri, özel sektör ve yerel idareleri güçlendirmesiyle bugünkü konumlarına ulaşmış; Philadelphia gibi eşdeğerde eğitim ve özel sektör yapısına sahip yöreleri geride bırakmışlardır. Son yıllarda, bu birikimlerini, etkin ve doğru zamanlı stratejileriyle birçok kere katlamış; bilgi ekonomisinin fırsat ve nimetlerinden azami oranda yararlanabilen küresel çekim merkezlerine dönüşmüşlerdir. Küresel rekabete rağmen halen en nitelikli biliminsanlarını, girişimcileri ve yatırımcıları cezbetmekte ilk sıraları korumaktadırlar. Bu yükseliş çizgisinde savunma sanayiinin akademik, özel ve diğer kamu sektörleriyle ortaklık ve paydaşlıklara açık olması, kritik bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye nin nitelikli insan ve yeraltı zenginlikleri, ekonomik gücü ve jeopolitik konumu, küresel rekabet açısından incelendiğinde, kritik dönüşüm noktasına yaklaştığı görülmektedir. Ülkemiz, stratejik alanlarda akademik, özel, kamu ve sivil toplum kaynakları birleştirip heyecan verici ve evrensel kıstasları barındıran, büyük hedef projelerine girişmeye hazırlanıyor. TÜBITAK tarafından derlenen Vizyon 2023 belgesinde vurgulanan Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net katma değerini kendi beyin gücüne göre arttırabilen bir Türkiye uzgörüsünü ülke olarak yakalayabiliriz 1. Bu bağlamda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın diğer bilgi ve bilim öncüleriyle girişebileceği etkileşim düzeni, oynayacağı birleştirici veya tamamlayıcı rol ve kurabileceği ortaklıklar ile paydaşlıklar, bu hassas dengeli denklemi olumlu yöne itme gücüne sahiptir. Bilgi Çağında Aslolan İnsan : Geride bırakmakta olduğumuz sanayi çağı, sermaye, teknoloji ve işgücü yönetimine dayanmaktaydı. Bilgi Çağı nın ana eksenleri ise beyin gücü ve bilgi paylaşımından oluşmaktadır 2. Bilginin akışı, yayılması, kullanımı ve tüketimi, bu yeni çağı tanımlamakta; toplumun her kesiminde etkisini giderek artırmaktadır. Yenileşim süreçleri kurumlaşırken, yaşam tarzımız, toplumsal alt ve üstyapılarımız, kurumsal düzenlerimiz, ve özellikle dünya görüşümüz süratle değişmektedir 3. Yenileşimde Olay Ortam : Yenileşim Ekosistemleri kavramıyla anılan zengin etkileşim ortamları, bilgi toplumunun oyun sahasını oluşturmakta ve bireyleri, yaratıcı ve üretken kılmak için gerekli kaynakları tümleşmiş şekilde sunmaktalar. Hızla ilerlemekte olan bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojilerini azami derecede kullanmaktadır. Bu nedenle, bilgi ve insan dolaşımı, artık zaman ve mekan tanımamakta; denizler aşırı, kıtalar arası işbirlikleri ve güç birlikleri oluşmaktadır. Bilgi ve bilimle donanmış bireyler, yenilikçi fikirlerini ve bu fikirlerden doğan çözümleri, ağdokuları, güç birlikleri ve diğer ortaklıklar sayesinde paylaşmakta, pekiştirmekte, olgunlaştırmakta ve hayata geçirmektedir. Çözüm bekleyen büyük hedefler etrafında fiziksel veya sanal olarak birleşen beyin gücü, etkin işbirlikleri kurabilmektedir. Bireyler arasındaki etkileşimde saklı olan değer, özendirici stratejiler, politikalar ve yasal düzenlemeler sayesinde ekonomik sonuçlara süratle dönüşmektedir. 12

2 Küresel Çekim Merkezleri: Bilgi çağının özkaynağı olan biliminsanları, özgün fikirlerini açık ve etkin bir şekilde paylaşabildikleri çekim merkezlerine, coğrafya gözetmeksizin, yöneliyorlar. Fikirlerinin yenilikçi çözümlere dönüşmesinde kendi yetilerini tamamlayan işinsanlarına, girişimcilere, hukukçulara, risk yönetiminde deneyimli bilirkişilere, yatırımcılara ve diğer kaynaklara kolayca erişebildikleri yöre ve kurumları tercih ediyorlar. Yenilikçi biliminsanlarını ve girişimcileri risk atılımlarına gönüllendiren yerel, yöresel veya ulusal ortamların başlıca özelliği, alışılagelmiş önleyici, kısıtlayıcı ve cezalandırıcı politikalar yerine yönlendirici, destekleyici, özendirici ve ödüllendirici yaklaşımları benimsemeleridir. Çoğunlukla gelişmiş ülkelerde bulunmakla beraber, beyin gücünün toplumsal kalkınmadaki önemini idrak eden gelişmekte olan ülkeler de süratle uluslararası bilgi kentleri kurmaktalar. Coğrafya kısıtlaması tanımayan teknoloji bölgeleri, bilim kentleri ve benzer çekim noktaları Brezilya, Çin, Hindistan, Singapur, Tayvan veya Güney Kore gibi ülkelerde, hatta Orta-Dogu da, petrol sermayesinin finansmanıyla, hızla yükseliyor 4,5. Yenileşim Kültürü: Bilginin akışkanlığı, gerek sektörler arası, gerekse küresel işbirliklerine yol açıyor. Özel sektörde rekabet öncesi, savunma sanayiinde gizlilik öncesi olarak tanımladığımız aşamada, üniversiteler, özel ve kamu kuruluşları, ve meslek, sektör veya sivil toplum örgütleri arasındaki sınırlar eriyor. Yenileşim kültürü denebilecek, farklı sektörden bireyleri ve kurumları buluşturan bu melez çalışma ve yaşam şekli, modern hayata damgasını vuruyor. Aynı hedefi benimseyen ve başarılı sonuca farklı yetenek, yetkinlik, kaynak, sermaye gibi değerleri katanların birlikteliğinden mucizeler doğacağına inanç sonsuz. Öne çıkan örneklerden biri olan Fusionopolis, Singapur da daha önce yaşam bilim cazibe merkezi olarak kurulmuş olan Biopolis i, girişimcilik ve risk yatırım ve yöneticiliği açısından tamamlayıcı bir rol oynamak üzere tasarlandı ve Kasım 2008 de işletmeye açıldı. Risk Paylaşımı ve Yenileşimin Finansmanı: Yenileşim ortamlarında yeşeren yüksek riskli/yüksek kazanımlı fikirler, ticaretleşme sürecine, bilimsel ve teknolojik olarak kanıtla başlıyor. Eş zamanlı olarak, fikir hakları, mevzuat engelleri, prototipleme, ürün tasarım ve üretime dönüşüm aşamaları, iş geliştirme ve pazara giriş stratejileriyle sınanarak riskin azalması sağlanıyor. Elbirliği ile ortaya çıkan iş planı sayesinde risk eşiğini aşabilen çözümler, toplumun gereksinim duyduğu ürün, hizmet, süreç veya diğer çözümlere dönüşmek üzere hızla ticaretleşme sürecine giriyor. Genellikle ekosistemin üniversite, teknopark veya Ar-Ge merkezi ayağında doğan ve ön kanıtlanma basamaklarını başarıyla aşan fikirler, kurulu şirketler veya kamu kurumlarına sunuluyor. Bu aşamada lisanslanmayan veya başka bir şekilde sahiplenilmeyenler, girişimcilerin kurdukları başlangıç firmalarının temelini teşkil ediyor, firma fidanlıkları nda ekonomik kalkınma ajanslarının ve iş meleklerinin girişim sermaye yatırımlarıyla filizleniyorlar. Bu serpilme süreci, ürün veya firmaların riskini asgariye indirecek deneme ve çalışmalara odaklanıyor. Geleceğin endüstrisinin temelini oluşturan bu filiz firmalar, ortaklıklar kurarak büyüme yolunu seçiyor veya risk iştahını tatmin edebilecekleri sektör şirketlerine satış için pazarlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri nde Yenileşim Amerika Birleşik Devletleri nin ekonomik süper-gücüne bilim ve teknoloji rüzgarlarını arkasına alarak eriştiği bilinmektedir. Daha yakından incelendiği takdirde, asıl sihirli formül, Amerikan toplumunun girişimci ruhunu, bilim ve teknolojiye dayanan yenileşim iradesiyle birleştirebilmiş olduğunda bulunmaktadır 6. Diğer yandan, bilim ve teknolojiyi her türlü iç ve dış tehditlere karşı bir savunma yöntemi olarak benimsemeleri de bugünkü Ar-Ge kültürünün ve yapılanmasının ardında yatan gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Son yarım asırda, dünyanın her köşesinden gelen biliminsanlarını ve girişimcileri cezbetmelerinin ve kucaklamalarının, diğer ülkeleri imrendiren birçok başarı öyküsünün temelinde yattığı görülüyor. Bilime dayalı kalkınmayı ağırlık merkezine oturtmuş olan bu düzenin, artık ABD toplumunun genlerine işlemiş olduğunun farkına varılıyor. ABD de endüstri devrimi, İngiltere yle eşzamanlı olarak 18. yüzyılın ortalarında başlamış ve ilk üniversitelerin kurulmasına paralel gelişmiştir. Bağımsızlığını kazandığı 1776 yılından itibaren ABD, büyüyen ekonomik gücünü, eğitime ve bilime yatırım yaparak pekiştirmiştir. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, özellikle İç Savaş sırasında, teknolojinin savunmadaki önemini kavrayan ABD, o devirde kurulan eyalet üniversitelerine toprak hibe ederek, benzeri görülmemiş bir akademik seferberliği tetiklemiştir. Bu dalgayı, aynı yüzyılın sonralarında çok sayıda özel üniversitenin (Stanford Üniversitesi 1881, Drexel Üniversitesi 1881, Rensselaer Politeknik Enstitüsü 1894 vs) kurulması takip etmiştir. Yüz yılı aşkın bir süre önce yaşanan bu süreç, ülkemizde 90 lı yıllardan itibaren sayıları artan devlet ve vakıf üniversitelerinin ardı ardına kurulmasını andıran ilginç bir tarih sayfasıdır. Dikkat çeken husus, yeni üniversite kurucularının pek çoğunun bilgi ve bilimin toplumsal refaha dönüşeceğine inanmış girişimciler olmasıdır. Birinci Dünya Harbi nde bilim ve teknolojinin savunmada öneminin öne çıkmasından ders alan ABD Cumhurbaşkanı Franklin D. Roosevelt, ilk Bilim Danışma Kurulu nu 1933 te kurmuştur. Bu kurul, Büyük Buhran a (Great Depression) bilime yatırım yaparak cevap verilmesini ileri sürmüş; fakat, öneri yasalaştırılamamıştır 7. İkinci Dünya Harbi nin kazanılmasında, bilim ve teknolojinin oynadığı can alıcı rol 8, 1945 yılında Vannevar Bush un ABD Cumhurbaşkanı na sunduğu Bilim, Sonsuz Sınır adlı raporla 9 (Science, the Endless Frontier), ABD devlet politikalarında temel ve uygulamalı bilimlerin önemini perçinlemiş, Ulusal Bilim Kurumu (Nati- Savunma Sanayii Gündemi 13

3 onal Science Foundation) gibi akademik ve özel sektöre araştırma ve geliştirme fonu sağlayan çeşitli kurumların temellerinin atılmasına neden olmuştur yılında Sovyetler Birliği nin Sputnik uydusunu başarıyla uzaya fırlatması, ABD nin uzayda üstünlüğünü kaybetme telaşı içinde, Savunma İleri Araştırma Proje Ajansı nın (Defense Advanced Research Projects Agency DARPA) kurmasına neden olmuştur. DARPA, bilimsel ve teknolojik sürprizleri öngörmek, hatta bilimsel sürprizler yaratabilecek yüksek riskli/yüksek kazanımlı Ar-Ge takımlarını ve projeleri mimlemek ve süratle karar verip işe girişmek için gerekli çevik yapıda kurulmuştur. İnternet ve GPS dahil olmak üzere bugün yaşamımızın ayrılmaz parçası olan çözümlerin pek çoğu, DARPA fonlarıyla yola çıkmıştır. Son ekonomik krizde de bilime yapılan yatırım (American Recovery and Reinvestment Act 2009) alışılagelmiş boyutları dahi aşmıştır 10. Diğer bir bakış açısından, ABD nin ekonomik başarısı, işe girişme iradesindedir. Bu sır, bilim ve teknolojinin stratejik öncelikler çerçevesinde, uzun vadeli ve yeterli kapsamda yatırımlarla tutarlı ve kararlı bir şekilde desteklenmesi ve girişimciliği özendiren ve destekleyen politika ve yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirebilmesinde saklıdır. Amerikan toplumunun merkeziyetçi yaklaşımlara direnci ve serbest düzene yatkınlığı, zaman içinde çok sesli ve zengin içerikli bir yüksek eğitim, bilim ve teknoloji Ar-Ge alt ve üstyapısının evrimine neden olmuştur. Dağınık ve dağıtık görüntüsüne rağmen Ar-Ge, işlev, yönetim, standardizasyon-kalite, denetim-düzenleme veya finansmanını yüklenmiş olan federal, eyalet veya yerel sektör ile meslek kurum ve örgütlerin birbirlerini tamamlayıcı görevleri yüklendiklerini ve büyük hedefler, özellikle tehditler veya sürprizler karşısında uyumlu güç birlikleri kurabildiklerini izlenmektedir. Duruma ayak uydurabilen, esnek ve çevik örgütlenme kabiliyeti, deneyimlerle evrilmiş yönetişim (governance) yöntemlerinde ve kurumların sürekli kendini yenileyebilen ve hakketme kıstaslarına dayanan kadrolarında aranabilir. Diğer can alıcı husus ise bu ekosistemi oluşturan kurum ve kuruluşların bilimsel izleme, ölçme, denetleme ve değerlendirme kıstas ve standartlarını benimsemiş olmaları ve bu nedenlerle uyum içinde hareket edebilmeleridir. Amerikan kültürünün risk alan ve yenilgiye uğrayan bireye gösterdiği hoşgörüyü de unutmamalıyız. Son yarım asırda, imrendirici yenileşim öykülerine imza atmasının ve biliminsanlarının ve girişimcilerin çekim merkezi olmasının en önemli bir nedeni, girişim sermayesi ni beceriyle kullanabilen ve değerlendirebilen bir neslin yetişmesi ve risk yatırımlarının kurumsallaşmış bir sektör haline gelmiş olmasıdır. Yenileşimin finansmanı konusunda ABD küresel anlamda en etkin ve yetkin kuşağı yetiştirmiştir. Yarım asırlık sürecin 2000 li yıllarda yavaşlaması ve ekonomik göstergelerin ABD nin küresel rekabette mesafe kaybettiğine işaret etmesiyle, Ulusal Yenileşim Girişimi (National Innovation Initiative), Rekabet Konseyi (Council on Competitiveness) ve benzer örgüt ve kurumlar devreye girdi. Halen yenileşimi olumsuz etkileyen yapısal engeller ve kısıtlamalar gözden geçiriliyor ve çareler aranıyor. Örneğin, disiplinler arası ve kurumlar arası ortaklıkları ve sektörler arası paydaşlıkları özendiren Ar-Ge fonları hızla artıyor. Fikir hakları ve mülkiyetleri gibi yenileşimin hassas dengelerini koruyan yasalar, bilgi toplumunun şartlarına göre tekrar ele alınıyor 11. Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin, 1980 de çıkan bir kanun sayesinde devlet fonlarıyla geliştirilen teknolojilerin fikir mülkiyetine sahip çıkmasıyla kurulan Teknoloji Aktarım Ofisleri nin girişimci yapıya kavuşmaları için çeşitli modeller deneniyor 12. Üniversiteler ve araştırma kurumlarında yapılan buluşların hızla ticaretleşebilmesi için farklı özyetkinlikleri birlikte çalışmaya özendiren programlar devlet 13 ve özel vakıflar 14 tarafından destekleniyor. Görüldüğü gibi yenileşim seferberliğiyle Amerikan toplumu, kaybetmekte olduğu üstünlüğünü tekrar kazanmak için azimle çalışıyor. Türkiye de Yenileşim Seferberliği ve Yurtdışındaki Beyin Gücümüzün Katkısı Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye nin küresel yenileşim ölçütlerinde ilk 50 arasına girememesi, endişelendirici bir durum arz etmekle beraber, toplumsal araştırmalar, halkımızın yenileşime hevesinin ve yatkınlığının akranlarımızdan üstün olduğunu kanıtlayan umutlu sonuçlar vermektedir. Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki payı hala %1 altındadır; fakat, artış hızı ümit vericidir ve %2 civarında seyreden Avrupa ortalamasına doğru tırmanması planlanmaktadır. Belki en umut verici yön, halk arasında ve medyada giderek artan çözümcü, olumlu ve yenilikçi ifadelerin, soruna odaklı çaresiz ve kötümser söylemin yerini süratle almasıdır. Diğer yandan, özgün ve özerk sanayinin, toplumsal kalkınma ve ulusal egemenliğimizin vazgeçilmez şartı olduğu toplumun her kesiminde kabul edilmesidir. Güçlü Türkiye ye Doğru Yenileşim Seferberliği ve Yurtdışındaki Beyin Gücümüz: Yurtdışından izlenebildiği kadarıyla, son yıllarda zenginleşen yenileşim altyapımızı oluşturan sivil toplum, meslek ve sektör örgütleri, üniversiteler, kamu kurumları, basın ve yayın organları, yenileşim kavramlarının yaygınlaşması için başarılı kampanyalar başlattılar 1,15,16. Böylelikle, yenileşimin toplumsal kalkınmamızın can damarı olduğu bilinci süratle yerleşmiş bulunuyor. Güçlü Türkiye ye giden yolun rüştünü ispat etmiş, özgün tasarımları ve yüksek kaliteli üretimi ile küresel rekabete soyunmuş bilgi toplumundan geçtiği, artık toplumsal benliğimize işlemiş durumda. Bu aşamayı, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda, toplumsal gerçeklerimizi göz önüne alarak, sanayi devrinde yapılmış yatırımları ve birikimleri sahiplenerek, kendimize özgü yaklaşımlarla ve kendi uzmanlarımızla gerçekleştirmenin en sağlıklı ve sürdürülebilir yol olduğu konusunda fikir birliği mevcut 17. Bilgi toplumuna geçişimizin, gelişmiş ülkelere benzemeyeceği de muhakkak. Başlangıç noktamızın farklı ol- 14

4 ması, bizi özel strateji ve politikaları arayıp bulmaya zorluyor. Küreselleşmenin fırsatları kadar tehditlerini de sağduyulu ve bilime dayalı yöntemlerle, ortak aklımızla, tüm kaynak ve birikimlerimizi birleştirerek lehimize çevirmek zorundayız. Bu bağlamda, yurtdışında oluşmuş olan beyin gücümüzün bilgi, beceri, yetenek ve deneyim dağarcığını, bu geçişte azami şekilde değerlendirmemizin bize stratejik avantaj sağlayacağı ortadadır. Söylemden Eyleme: Toplumumuz yenileşim seferberliğine hazırdır ve bir an evvel söylemden ulusal kapsamda eyleme geçme arzusundadır. Bu atılım, Ata mızın En hakiki mürşit ilimdir ilkesini benimsemiş, bilgi ve bilimle donanmış, yetkin, aydın ve çağdaş genç kuşağımız sayesinde başarıya ulaşacaktır. Onları en verimli kılacak ortamları hazırlamak, kurumsal ve yasal engelleri, kısır mevzuatı ve bürokrasiyi söküp atmak, özendirici, ödüllendirici ve düzenleyici politikaları ivedilikle yerleştirmek, özel ve kamu sektöründe birikmiş sermayemizi bir araya getirip yenileşim seferberliğine adamak, birincil görevimizdir. Aynı zamanda, yurtdışında bulunan müthiş beyin gücümüzü, bu atılımda en etkin şekilde değerlendirmemiz gerekir. Tayvan, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi ülkeler, kalkınma hamlelerinde bu cevheri akılcı yaklaşımlarla kullanarak kritik avantaj sağlamıştır. Halen yurtdışında çalışan biliminsanlarımızın birikim ve deneyimlerinden, sürdürülebilir bilgi ve bilim köprüleri kurarak yararlanılmalıdır yılında ABD de kurulan Türk Amerikan Biliminsanları ve Akademisyenleri Derneği (Turkish American Scientist and Scholars Association (TASSA): bu misyonu yüklenmiş, Türk Bilimler Akademisi, Ulusal İnovasyon Girişimi gibi kurum ve derneklerle paydaşlıklar geliştirmiştir. Cumhuriyet Tarihimizde Yenileşim: Tarihimiz halkımızın mucizeler yaratma yeteneğini tüm dünyaya ispatladığı örneklerle bezenmiştir. 87 yıl önce Kurtuluş Savaşı nı zaferle noktaladıktan sonra girişilen eğitim seferberliği çağdaş toplumlar arasında hakkettiğimiz konuma doğru ilerlememizin miladı sayılabilir. Cumhuriyetin ilk on yılında toplumsal kalkınma yolunda ulusal eğitim, altyapı ve sanayileşmede kaydedilen ilerleme efsanelere konu olacabilecek inanılmaz özveri ve başarı öyküleriyle doludur 18. İkinci on yıl, yani 30 lu yıllarda, piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak kurulan kamu kurumlarının yanı sıra Ata mızın sanayi neferlerim diye andığı girişimcilerinin de katkılarıyla hızlanan sanayi seferberliği benzeri görülmedik bir toplumsal dönüşüm serüvenine sahne olmuştur. Savunma sanayii dahil bir çok sektörde özgün tasarım ve üretime dayalı endüstrinin temelleri atılmıştır 19. Dışa Güdümlü Dönem: İkinci Dünya Harbi nden sonra hızını yitiren kalkınma sürecimiz, dışa güdümlü bir modele sürüklenmiş, savunma sanayiimiz dahil olmak üzere birçok sanayi kolumuz yabancı devlet ve şirket tekellerinin boyunduruğu altına girmiş, revaçtan düşmüş lisanslarla düşük katma değerli üretim yapmak zorunda kalmış, montaj ve fasona mahkum olmuş veya tamamıyla ortadan kalkmıştır 20. Özellikle savunma sanayiinin dışa güdümlülüğün sakıncaları, 1974 Kıbrıs Buhranı ile açığa çıkmıştır. 80 li yıllarda hızlanan Türk Silahlı Kuvvetleri ni güçlendirme çalışmaları sonucu, 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma bilim ve teknolojilerinde yetenek ve bilgi dağarcığı geliştirme ve üretimi arttırma sorumluluğunu yüklenmiştir. Aynı yıllarda eğitim ve bilim dünyamız da benzer bir dönem yaşamış ve batıdan alınan yüzeysel modeller, toplumsal gerçeklerimize ve değerlerimize uyarlanmadan kabullenilmiştir 21. Hazır çözümler, bilim ve teknolojide özgün katkılar yapmanın zahmetine, yeni tasarımın kendini kabul ettirme sürecinde verilen çetin mücadeleye yeğlenmiştir. Bu yıllarda, hayli biliminsanımız yurtdışında çalışmayı tercih etmiş; eğitim için gidenlerin büyük kısmı, dönüşlerini ertelemişlerdir. Geride bıraktığımız bu devrin izleri hala öğretim sistemimizi etkilemekte ve reform çağrıları giderek artmaktadır 22. Küresel sıralamalarda sadece beş üniversitemizin dünyadaki ilk beş yüz üniversiteler listesine 23 girebilmiş olması da yukarıda değindiğimiz dışa bağımlılık devrinin sonuçlarıdır. Gerek yüksek eğitimde kendini ispat etmiş üniversiteler, gerekse son yıllarda hizmete giren vakıf ve devlet üniversiteleri özgün yaklaşımlarla, çağdaş akademik kıstasları yakalamaya çaba göstermekte ve iyi örneklerin sayısı hızla artmaktadır. Yüksek öğretimde kurumsal yapının özerkleşmesine paralel olarak, girişilecek yenilikçi akademik atılımlar ile küresel konumumuzun süratle iyileşeceği açıktır. Başarı Öykülerimiz: Gerek bilim ve teknoloji geliştirmede gerekse sanayide yukarıda bahsettiğimiz dönemde uğradığımız kan kaybına rağmen, dünyada, ses getiren başarılar sergilenmiştir. Yurtdışından ilgi ve bazen gıpta ile izleyebildiğimiz örnekler arasında, Eskişehir de Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi nin yörede kümelenmiş seramik ve malzeme sektörü ve yerel sanayi ve ticaret odalarıyla kurduğu işbirliği sayesinde sunduğu sanayi Ar-Ge siyle tümleşmiş endüstriyel doktora programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin Teknopark ında savunma sanayii fonları ile desteklenen genç firmaların yabancı medyada konu edilen başarı öyküleri, Avrupa Birliği tarafından desteklenen E-Biltem (Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) mükemmeliyet merkezini sayabiliriz. İlginç bir bilim köprüsü örneği olarak, Sağlık için İzmir teması altında kurulmakta olan İNOVİZ den söz etmek yerinde olabilir. İNOVİZ, Ege Serbest Bölgesi A.Ş., İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve yöresel sağlık sektörünün Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün kurduğu konsorsiyumla birleşmiş ve TASSA üyelerinin katılımıyla 2009 yılı başlarından itibaren çalışmaya başlamıştır. Program odakları, sağlık bilim ve teknolojilerinde Ar-Ge, teknoloji transferi ve uluslararası yüksek lisans ve doktora derecesinden oluşmaktadır. Son yıllarda sanayimiz kalite devrimini başarıyla gerçekleştirmiş öncü sektörlerimiz, Ar-Ge ye dayalı özgün Savunma Sanayii Gündemi 15

5 ürünlerle yurtdışı pazarlarına açılmaya başlamıştır. TÜBİTAK, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı, farklı açılardan yenileşimi körükleyen ve birbirlerini tamamlayan yönlendirici ve destekleyici programları devreye sokarak, bu yöndeki gelişmeleri çeşitlendirmiştir. SAN-TEZ (Sanayi Tezleri), Tekno-Girişim ve İŞ- BAP (Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri) gibi yenilikçi kavramlarla şekillenmiş programlar, akran ülkeleri imrendiren düzenlemelere yol açmakta; sanayicilerimizin Ar-Ge ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile çözüme kavuşturulmasını hedeflemektedir. Yenileşim Seferberliğinde Savunma Sanayii Güç birlikleri: Küresel rekabette mücadelemiz birbirimizle değil, dünyadaki rakiplerimizledir. Ekonomimiz bir bütün olduğuna göre, toplumsal kalkınmamız savunma, sağlık ve gıda, enerji ulaşım ve çevre gibi toplumsal önceliklerimize yönlendireceğimiz yatırımlarla orantılı olacaktır. Ulusal önceliklerimiz ve stratejik çıkarlarımız doğrultusunda heyecan verici büyük hedef atılımlarını, akılcı stratejilerle ve doğru politikalarla, tüm güç ve kaynaklarımızı seferber ederek gerçekleştirebileceğimiz açıktır. Evrensel ölçme, izleme, değerlendirme ve denetleme kıstaslarını benimseyerek, öz kültür ve değerlerimizi dikkate alarak geliştireceğimiz hakketme ve liyakata dayalı yöntemleri kullanarak şeffaf, açık ve katılımcı yönetişim ile bir araya gelebilmemiz mümkündür. Gizlilik ve rekabet öncesinde, savunma sanayiinin diğer sektörlerle paydaşlığı, tarafsız bölge konumu nedeniyle, toplumun her katmanında arzu edilen, fakat ülkenin genelinde gerçekleştirilemeyen güç birliğini tetikleyebilir. Çok Kullanımlı Teknolojiler: Teknoloji platformlarının uygulama ayırt etmediği gerçeğini kabul edersek, savunma sanayiini sivil sanayiden soyutlayamayız. Bilgi ve biliminsanlarımızın sanayiler arası dolaşımı sayesinde, sektörler arası karşılıklı besleme ve dayanışma, güçlü bir ekonominin birincil koşuludur. Savunma sanayiinin diğer sektörlerde gelişen teknolojilere, özellikle çift veya çok kulanım yeteneği olan çözümlere yatırım yapması, yeni sanayi kollarının kurulmasına yol açabilir ve toplumsal kalkınmamıza ciddi bir ivme kazandırabilir. Özellikle, sağlık ve enerji çözümlerinin geri kazanımı, önemli boyutlara ulaşabilir. Savunma Ar-Ge Fonları: Savunma sanayii Ar-Ge yatırımlarının bir kısmını çok kullanımlı teknolojilere doğrultarak bilime dayalı ekonomiye geçişimizi hızlandırabiliriz. Bu konuda çevik hareket edebilen, yetenek ve çözüm avcılığı yapabilen, diğer Ar-Ge destek kurumlarını tamamlayan bir yapının tercih edilmesi yararlı olacaktır. Teknolojinin derin tatkik i (due diligence) ve değerlendirilmesi, yatırım, sermaye ve risk yönetimi ile ticari sürdürülebilirlik konularında deneyimli kadroların kurulması ve yetişmesi, sadece savunma sanayiinin değil, tüm ülkenin çıkarınadır. Yeni Kuşağın Eğitimi ve Yenileşim Ortamları: Kalkınmanın öz cevheri olan yenilikçi neslin eğitimine, yenileşim ekosisteminin geniş yelpazesini göz önünde bulundurarak destek sağlamak, yeteneklerini pekiştiren ve verimliliklerini arttıran ortamların hazırlanmasında, akademik, özel sektör kurumlarıyla, kamu ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak da savunma sanayiinin amaçları arasında yer tutmalıdır. Endişe verici bir istatistik, sanayide bağımsız Ar-Ge yapma yetisine sahip, sosyal ve temel bilimlerden uygulamalı konulara ve mühendisliğe kadar uzanan bir spektrum üzerinde doktoralı veya benzer deneyimli gençlerimizin sayısının, küresel normlara göre hayli düşük olmasıdır. Bu açığın kapatılmasında, savunma sanayii önemli bir rol oynayabilir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve yönetimi, yenileşim hukuku (fikir hakları, mevzuat vs) ve finansmanı konularında, yetkinlik dağarcığımızın zenginleşmesi için hiçbir yatırımdan kaçınmamamız gerekmektedir. Yurtdışındaki Beyin Gücü: Yukarıda aranan uzmanlık konularında eğitim görmüş ve deneyim kazanmış pek çok genç veya yetişkin yurttaşımız halen yurtdışında bulunmaktadır. Bazı tahminlere göre, sadece Kuzey Amerika da yaşayan biliminsanlarımızın sayısı i bulmuştur. Ayrıca, çeşitli kademelerde okuyan geniş bir öğrenci kitlemiz bulunmaktadır. Yenileşim seferberliğinde bu cevherimizi işlemek ve toplumsal kalkınmamızda değerlendirmek görevimizdir. Üniversiteler, özel sektör, kamu kuruluşları ve özellikle TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortaklaşa bu beyin gücümüze ulaşmak ve ülkemize geri dönüşlerini kolaylaştırmak için yapılacak fedakarlıklar yerinde olacaktır. İlk aşamada, TÜBİTAK ın ARBİS veya benzer veritabanı, uluslararası bilgiyi derleyen, konu ve uzmanlık anahtar sözcükleriyle veya yöreye göre aranabilen bir altyapıya dönüştürülebilir. Bu bilgi ve bilim dağarcığımıza etkin bir şekilde erişebilmemiz, bilim köprülerini yenileşim girişimlerinde etkin bir şekilde değerlendirmemiz, çığır açabilir. Büyük Hedefimiz: Türkiye mizin kültür ve tarih zenginliklerini bilgi, bilim ve yenileşimle harmanlıyarak ulusal kalkınmada değerlendirmektir. Ata mızın akıl ve bilimden oluşan manevi mirasını hakkettiğimizi, yenileşim seferberliğinin başarısıyla kanıtlamalıyız. Bu yolda sabır, sebat, dayanma gücü ve inançla yürümeliyiz ve gelecek kuşakların adına geleceği yakalamalıyız. Bir Örnek: Asker Eğitiminde Beyin İşlevlerinin İzlenmesi Aşağıdaki örnekte, yukarıda değinilen kavramlar ve öne sürülen öneriler, optik beyin görüntülemeye dayalı somut bir örnek çerçevesinde ele alınmaktadır. Asker eğitimine paralel olarak, sivil eğitim ve beyin sağlığı tanı ve tedavilerinde öncül çözümlere temel oluşturacak çok kullanımlı bir teknoloji platformu olan kızıl-ötesi ışıkla işlevsel beyin izleme (fnir) yöntemi açıklanmaktadır. Bu çalışmanın ilginç yönü, bilgi toplumunun gelecek evrimi olarak öngörülen beyin toplumu nun (neurosociety) ilk işa- 16

6 retlerinden biri olabilecek nitelikte bir beyin görüntüleme teknolojisine dayanmasıdır 24. Geleceğin askeri, görevlerinde hızla uzmanlaşabilmeli ve kazandığı becerileri her türlü savaş sahasında etkin bir şekilde sergileyebilmelidir. Bu nedenle, dünya ordularında asker eğitimine yoğun kaynak ve uzun zaman ayrılmakta ve yeni asker eğitim teknikleri ve simülasyon yöntemleri geliştirilmektedir. Göreve uygun asker seçimi sağlanabilir ve acemilikten uzmanlığa geçiş süresi azaltılabilirse, yapılan yatırımlarda ciddi bir azalma kaydedilecektir. Doğru göreve yerleştirilme ve hızla beceri kazanma, sadece simülasyonlar sırasında kaydedilen davranış başarısının ölçülmesiyle değil, beyin işlevlerinin ve bilişsel durumun (cognitive state) etkili bir şekilde izlenmesi yoluyla, güvenilir bir şekilde sağlanabilir. Eğitim sırasında bellek, dikkat ve problem çözme gibi yetilerde değişimler gözlendiği ve uzmanlaşma sırasında beynin kullanılan alanlarında farklılaşma olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır 25. Bu teknolojiler sayesinde, işleyen bellek ve dikkat gibi beyin fonksiyonlarını ölçmekle kalmayıp insan beyni, uzmanlaşma ve performans arttırma döngülerinin bir öğesi haline gelir. Bu döngüde beynin etkin rol oynaması, Şekil-1 de gösterildiği gibi, yeni ve doğal ortamlara uygun beyin işlevleri görüntüleme teknolojileri ile sağlanabilir. Kızıl-Ötesi Işığa Dayalı Beyin İşlev İzleme Yöntemi (fnir): Son yıllarda laboratuarımızda ve diğer akran merkezlerde, kızıl-ötesi işaret ile beynin yüzeyindeki korteks tabakasını tarayan teknoloji, temel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirilmiş, functional near-infrared spectroscopy (fnir) adı altında sahada ve klinikte ön-denemeler başarılı olmuştur. Kabaca, fnir işareti korteksi kaplayan kılcal damarlardaki kanın oksijenlenme seviyesini ölçmektedir. Bu yöntemin diğer işlevsel beyin görüntüleme teknolojilerine karşılaştırıldığında en önemli özelliği, taşınabilirliği ve doğal ortamlara uyarlanabilirliğidir. Ayrıca, beynin elektrik işaretlerini takip eden EEG işaretiyle de tamamlayıcı özellikleri bulunmaktadır. fnir in optik tabanlı olması, ekonomik ve kolayca üretilmesine izin vermektedir. Kızıl ötesi ışık dokuya yollanarak, dokuyla etkileşime girdikten sonra geri dönüşünde Şekil-2 de gösterilen sistemle ölçülebilmektedir. Yukarıda değindiğimiz gibi ışık ve doku arasındaki etkileşim, kılcal damarlardaki kanda gerçekleşir; ışık alyuvarlar (hemoglobin) tarafından kısmen emilir, kısmen yansır. Işığın emilme miktarı, oksijen-bağlı-hemoglobin (oxy-hemoglobin) miktarı ile doğru orantılı olarak değişir. Bilindiği gibi, sinir hücrelerinin çalışması için gerekli olan oksijen, hücrelere kandaki hemoglobinle ulaşır. Beynin çalışmasıyla oksijene talep ve dolayısıyla, temiz kan arzı artar. Kandaki oksijenbağlı-hemoglobin molekül sayısının artmasına, dolayısıyla gönderilen kızıl ötesi ışığın daha çok emilmesine neden olur 26. Bu fiziksel ilkeye dayanan fnir, sinir hücrelerinin çalışmasına orantılı işaret verir; dolayısıyla beyin işlevlerindeki değişimin nicelikli izlenmesini sağlar. Asker eğitimi uygulamasında fnir, beynin işlemesini doğrudan izleyerek şu verileri sağlamaktadır: i. eğitilen kişinin bilişsel durum ve gelişimi, ii. simülasyona dayalı eğitimde acemiden Beyin Görüntüleme Eğitim Simülasyonları ile Beyin Fonksiyonlarının Müşterek Çalışması Hızlandırılmış Etkili Beceri Kazanma ve Görev Performansını En Optimum Düzeye Çıkartacak Daha Gelişmiş Arayüz ve Strateji Geliştirme Şekil 1. Beyin işlevlerinin izlenebildiği ve müşterek çalışabildiği yeni uzmanlık kazanma ve performans arttırma modeli uzman seviyesine geçişi ve uzmanlaşmanın tamamlandığını, iii. sahada görev sırasındaki bilişsel durumu. Diğer Kullanım Alanları ve Disiplinlerarası Takım: Asker ve öğrenci eğitim ve öğrenimi dışında fnir teknolojisi çeşitli sağlık çözümlerinde de umut vaat etmektedir. Özellikle, beyin ve akıl hastalıklarının ve bilişsel yetersizliklerin tanı ve tedavisinde, geniş bir klinik uygulama yelpazesi bulunmaktadır. Üniversitemizde ve ortak laboratuarlarda sürmekte olan araştırmalar arasında, anestezi derinliği ölçümü, beyin travma rehabilitasyonu, bağımlılık takibi, kaybedilmiş hareketi öğrenme, çocuklarda dikkat toplama, bebeklerde bilişsel gelişme, yaşlılarda bilişsel gerileme çalışmaları bulunmaktadır. ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ve benzeri kas-iskelet kontrolünü kaybetmiş hastaların beyni ile bilgisayar arasındaki iletişim arayüzünde, beyin işaretlerini kullanmak da fnir in sağlık uygulamalarında potansiyelini gösteren örneklerdir 27,28. Araştırma takımlarımız, biyomedikal mühendisler, yazılım, iletişim, aygıt ve sistem tasarımcıları, sayısal işaret işlemcileri, beyin bilimcileri, bilişsel ve klinik psikologlar, nörologlar, akıl sağlığı ve beyin etiği uzmanları (neuroethics) yanında teknoloji yöneticileri, işinsanları, girişimciler, hukukçular ve yatırımcılardan oluşmak- Savunma Sanayii Gündemi 17

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi

Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi Girişimci-Yenilikçi-Rekabetçi-Teknolojiye Dayalı Zihinsel Dönüşümde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal Sabancı Üniversitesi 1 2023 YILI HEDEFLERİ Kaynak: 23. BTYK ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO 16 Mayıs 2014 Cuma Dr.Alper Ünler VİZONTELE 16.05.2014 Dr.Aiper Ünler 2 SUNUM PLANI İnovasyon, teknoloji transferi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul Holding A.Ş. ve Özel Sermaye Şirketleri Sedat Orbay İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Türkiye de ArGe AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Teknolojiler Evrimi Dünya Ekonomik Güç Merkezi Kayması Kaynak: Strategy, scenarios, and the global

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN ÜÇÜNCÜ MİSYONU İNOVASYON. Prof. Dr. Engin ATAÇ Anadolu Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTELERİN ÜÇÜNCÜ MİSYONU İNOVASYON. Prof. Dr. Engin ATAÇ Anadolu Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTELERİN ÜÇÜNCÜ MİSYONU İNOVASYON Prof. Dr. Engin ATAÇ Anadolu Üniversitesi Rektörü Üniversitelerin Misyonu Eğitim Araştırma İnovasyon Araştırma İstatistikleri 1980 yılında 250 yayın, Dünya Sıralamasında

Detaylı

KAMU/SANAYİ/KÜME/ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİYLE KRİTİK TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI

KAMU/SANAYİ/KÜME/ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİYLE KRİTİK TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAMU/SANAYİ/KÜME/ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİYLE KRİTİK TEKNOLOJİYE SAHİP ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMASI FİGES A.Ş. SUNUM PLANI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (UOLP) EKONOMİ İŞLETME (UOLP) İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ www.itu.edu.tr İŞLETME FAKÜLTESİ Yarının yatırımlarını şekillendirecek

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Prof. Dr. A. Hamit SERBEST President of Executive

Detaylı

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP 5. ULUSAL KONGRESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 21-2222 HAZİRAN 2012 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE EKOSİSTEM YÖNETİMİNİN ROLÜ METE MELEKSOY

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Üniversite-Sanayi İşbirliği Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Bilim-Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Destekleri Bilim-Teknoloji Politikaları Politika Uygulamaları Üniversite Sanayi

Detaylı

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük,

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İKÜ Rektörlük, 029.09.2017 Girişimci üniversitenin kilit özellikleri : (Robertson, 2008) Tüm üniversite aktörlerinin (akademisyenler / teknik kadrolar / öğrenciler) girişimci

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

TÜSİAD Gençlik Platformu

TÜSİAD Gençlik Platformu TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik TÜSİAD Gençlik üniversite gençliği ile iş dünyasını sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi etrafında bir araya getiren ve Türkiye nin geleceğini şekillendiren

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN  12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 30 Mayıs 2016 Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Basın

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Araştırma temelli, katma değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkınmaya destek ve ülke ekonomisinin daha rekabetçi bir ekonomi olarak dünya çapında yarışmasına katkı

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY USIMP Ulusal Patent Fuarı TEŞEKKÜRLERİMİZLE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ TEŞEKKÜRLERİMİZLE DESTEKLEYENLER

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK

SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR - GE YÖNETİMİ SÜT HAYVANCILIĞINDA EKOSİSTEM YARATMAK VE GLOBAL VERİYİ YÖNETMEK TRIODOR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi 2016-17 Akademik Yılı Uyum Eğitimi TTO Tanıtımı Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE MEDİPOL Üniversitesi İçerik Medipol TTO Tanıtımı GYÜ Endeks Göstergeleri Nelerdir? İlk 50 ye Giren Üniversiteler

Detaylı

Ulusal Akademik Proje Destekleri

Ulusal Akademik Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Proje Destekleri Prof. Dr. Vahide Savcı 2/56 İçerik TÜBİTAK vizyon Temel İşlev ve Destekler ARDEB olanakları 3/56 Vizyon Toplumumuzun yaşam

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014 Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasındaki 5 Nisan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür 2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür GİRİŞ Ülkelerin rekabetçiliğini, endüstrisinin rekabetçiliği belirlemektedir Endüstri ise rekabetçiliğini yenilikçi (inovatif) olabildiği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

Yükselen Teknolojiler (SE 426) Ders Detayları

Yükselen Teknolojiler (SE 426) Ders Detayları Yükselen Teknolojiler (SE 426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yükselen Teknolojiler SE 426 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı