Bülent Madi Döneminde Ġ.Ü. ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsünde sağlık iģletmeciliği eğitimine öğrenci olarak katılmıģtır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bülent Madi. 1996 97 Döneminde Ġ.Ü. ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsünde sağlık iģletmeciliği eğitimine öğrenci olarak katılmıģtır."

Transkript

1 Bülent Madi Bülent Madi, Ġstanbul Fatih te doğmuģtur. Ġlkokul eğitimini Fatih Ġlkokulu nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Pertevniyal Ortaokul ve Lisesi nde tamamlamıģtır yıllarında tıp fakültesinde öğrenciliğinden itibaren Spastik Çocuklar Derneği uygulama merkezinde beyin engelli çocuklarda tanı, tedavi ve eğitim ile ilgili çalıģmalara baģlamıģtır da Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi mezun olmuģtur Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesinde Nöroloji Uzmanlığını almıģtır yılları arasında askerlik görevini tamamlamıģtır Erol Sabancı Spastik Çocuklar Merkezinde ve ardından Metin Sabancı Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi nde nöroloji uzmanı olarak çalıģmıģtır yılından beri Kadıköy de muayenehanesinde çalıģmalarını sürdürmektedir yılından itibaren de öğrenme becerilerinin geliģtirilmesiyle ilgili özel eğitim kurumun açılması ile çalıģmaları sürmektedir yılları arasında Amerikan Bristol hastanesi aktif staff nörolog olarak çalıģmıģtır yılından beri Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Eğitim Enstitüsü nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir Döneminde Ġ.Ü. ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsünde sağlık iģletmeciliği eğitimine öğrenci olarak katılmıģtır den beri Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Eğitim Enstitüsünde yüksek lisansta öğrenmenin geliģimi, fizyoloji, nöropsikoloji, özel eğitim, biliģsel iģlevler, geliģim farklılığının nedenleri ve rehabilitasyon psikolojisi, rehabilitasyon metodlarını oluģturmak için temel tıbbi bilgiler lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir den beri birkaç huzurevinde Nöroloji DanıĢmanı olarak çalıģıyor yılından itibaren Metin Sabancı Spastik çocuklar ve gençler rehberlik merkezinde gönüllü destek vermektedir yılında kurulan beyin geliģimi için müzik eğitimi ile uğraģan bir merkezin kurucularındandır. Son birkaç yıl içinde piaget, orff, tomatis, vb. metodların bizim kültürümüze yararlarını sorgulamakta, bizim çocuklarımızın daha iyi bir nesil oluģturabilmesi için ses, müzik, dokunma, yüz algılama, empati aracılığı ile doğum öncesi ve doğumdan hemen sonra nasıl bir nesil yetiģtirebileceğimizi tartıģmaktadır. Panel ve Konferanslarda Konuşmacı, 2002 Yılından Beri: Özel Eğitim Semineri, Edremit Körfezi Bedensel Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği, Mayıs 2009, Yönetici- Psikolojik DanıĢmanlar Neden Beyni Ġyi Bilmeli?, Teoriden Pratiğe Psikolojik DanıĢmanlık Sempozyumu, Türk PDR Derneği, 9 Mayıs. 2009, Ġstanbul Özürlü Çocuklarla YaĢamak- Zihinsel Engelli Çocuklar, Aile ve Çocuk Kültürü BuluĢmaları, Çocuk Vakfı, 25 Nisan 2009, Ġstanbul Hiperaktivite ve Dikkat, II. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Ġstanbul Kültür Üniversitesi,

2 18 19 Nisan 2009, Ġstanbul Hiperaktivite ve Öğrenme Güçlükleri, (Aile Eğitimi) Nurettin Teksan Ġlköğretim Okulu, 11 Nisan 2009, Epilepsi, Marmara Üniversitesi Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Kulübü, Marmara Üniversitesi, 10 Nisan 2009, Ġstanbul Hareketin BiliĢsel Performansa Etkisi, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, 9 Nisan 2009, Ġstanbul YaĢlılık ve Demans, Kadir Has Üniversitesi, 18 Mart 2009, Ġstanbul Beyin GeliĢimi ve Zeka, Vala Gedik- Tuzla, 3 Aralık 2008, Ġstanbul Sağlık ve ġiddet, Yeditepe Üniversitesi ve Sağlık Ġçin Sosyal Bilimler Derneği, Kasım 2008, Ġstanbul Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukların Tıbbi Sorunları Ailelerin Eğitimi, Ata Eğitim Merkezi, 7 Kasım 2008, Ġstanbul Beyin, Sevgi ve AĢk Konferansı,,T.C. Koç Üniversitesi, 5 Kasım 2008, Ġstanbul Alzheimer ve bunamalarda hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitimi, ALTĠS, 19 Ekim 2008, Ġstanbul Beyin GeliĢimi Ġçin Müzik Müzik Eğitimcileri Sempozyumu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 9 Ekim 2008, Ġstanbul YaĢlılık ÇalıĢtayı, T.C. Kadir Has Üniversitesi, 8 Ekim 2008, Ġstanbul. KonuĢmacı Çift Dillilikte Beyin DeğiĢimi ve Uyum, 21. Yüzyıl Ġnsanı Ġçin Erken Çocuklukta Dil Eğitimi Konferansı (Eğitimcilerin eğitimi için), TED Koleji, Acarkent, 26 Nisan 2008, Ġstanbul Dikkat Eksikliği, Otistik DavranıĢlar, Öğrenme Güçlüğünün Nörolojik Temelleri, Özel Eğitim Sempozyumu (Eğitimcilerin eğitimi için), 19 Nisan 2008, LefkoĢa Kıbrıs Beyin Nasıl Kazanılır?, (Eğitimcilerin eğitimi için) IĢık koleji,, 9 Nisan 2008, NiĢantaĢı Ġstanbul Eğitimciler için öğrenmenin geliģtirilmesinin ipuçları, Fenerbahçe Koleji, 24 Mart 2008, Ġçerenköy Ġstanbul Beyin ve Öğrenmenin GeliĢtirilmesi, (Eğitimcilerin eğitimi için) Erdil Koleji Bostancı, 14 Mart 2008, Ġstanbul Özürlüler 07, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 6 9 Aralık 2007, Ġstanbul Ġstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 5 7 Eylül 2007, Ġstanbul Danimarkalı Psikolog, Pedagog, Özel Eğitimcilerden OluĢan Uzman Grubuna Düzenlenen Seminer, Altis Psikolojik DanıĢmalık ve Nöroloji, 7 Haziran 2007, Ġstanbul Serebral Palside Öğrenme Güçlüğü Serebral Palsi Ġle YaĢam Ġstanbul Üniversitesi Özürlüler AraĢtırma Ve Uygulama Merkezi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, 15 Mayıs 2007, Ġstanbul Öğrenme ve Beyin, Rehber Öğretmenler PaylaĢım Günleri, IĢık Üniversitesi, 7 Nisan 2007, Ġstanbul AĢk ve Beyin ; Maltepe Üniversitesi (Eğitim Köyü), 31 Mart 2007, Ġstanbul Beyin ve Öğrenme, Maltepe Üniversitesi (Eğitim Köyü), 31 Mart 2007, Ġstanbul Müzik ve Beyin, Maltepe Üniversitesi (Eğitim Köyü), 31 Mart 2007, Ġstanbul Beyin ve Algılama, Yöret, 19 Kasım 2006, Ġstanbul Kadıköy Belediyesi, Engelli Aileleri Eğitim ve Bilgilendirme Projesi, Öğrenme Güçlükleri. Engelliler Sempozyumu, 19 Ekim 2006, Ġstanbul Antropoloji, Sanat, Yaratıcılık ve Beyin Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Toplantısı, Yeditepe Üniversitesi, 17 Ekim 2006, Ġstanbul

3 8. Rehberlik Sempozyumu, Irmak Okulları, 25 Mart 2006, Ġstanbul Etik Değerler Konferansı, Robert Koleji Ġstanbul, 31Mayıs 2006, Müzikli Beyin ve Müziksiz Beyin, Uluslararası Müzik Kongresi. Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Mayıs 2006, Ġstanbul Panel, Müzik Eğitiminde Yaratıcı YaklaĢımlar, Müzikli Beyin- Müziksiz Beyin, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi,12 Mart 2006, Ġstanbul DeğiĢen Dünyaya Uyum Sağlamaya ÇalıĢan Beyin. 9. Rehberlik Sempozyumu BahçeĢehir Koleji, 10 Mart 2006, Ġstanbul Beyin GeliĢim Sorunları Olan Çocuklar ve Normal GeliĢen Çocukların Beyin Yapısı, Edremit Anadolu Lisesi Salonu, Mayıs 2005, Balıkesir Öğrenmenin Nörolojik Temelleri, PDR Toplantısı Üsküdar Ticaret Üniversitesi, 28 Mayıs 2005, Ġstanbul Öfke ve Öfke Kontrolü, ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi, 6 Nisan 2005, Ġstanbul Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları Beyinde Nasıl OluĢur?, HaydarpaĢa Lisesi, 29 Mart 2005, Ġstanbul Unutkanlık ve Demans, KASDAV Unutkanlık Semineri, 23 ġubat 2005, Ġstanbul Öğrenme Nasıl GerçekleĢir?, Bağcılar Rehberlik AraĢtırma Merkezi,21 Ocak 2005, Ġstanbul Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları Beyinde Nasıl OluĢur?, Kartal Rehberlik AraĢtırma Merkezi, 16 Ocak 2005, Ġstanbul DavranıĢın Nörolojik Temelleri, Kadıköy Rehberlik AraĢtırma Merkezi ile OrtaklaĢa Verilen Seminer, 5 Ocak 2005, Ġstanbul Öğrenmenin Nörolojik Temelleri, Spastik Çocuklar Vakfı, 5 Ocak 2005, Ġstanbul Engelli-aile-hekim-eğitimci iliģkisi ve bazen gözden kaçan ciddi sorunlara örnekler Samsun Engelliler ve Aileleri Sempozyumu, Mayıs 2005, Samsun Otizmde beyin ve ilaçlar. 1.Uluslararası Ġzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, Eylül 2005, Ġzmir Unutkanlık ve Tedavileri, Ġsviçre Sigorta ÇalıĢanları, 28 Kasım 2004, Ġstanbul Rehberlik Semineri Öğrenme ve Beyin Fonksiyonları, Maltepe Üniversitesi, 26 Haziran 2004, Ġstanbul 2004 Bahar Dönemi ÇalıĢma Grupları PaylaĢım Toplantısı, Psikolojik DanıĢmanlar Platformu, Kalem Ġlköğretim Okulu, 26 Haziran 2004, Ġstanbul Özgürlüğün Nedenleri, Özürlüler Haftası Kutlaması, DarüĢĢafaka Lisesi, 10 Mayıs 2004, Ġstanbul Kitle ĠletiĢim Araçları Panel, Maltepe Üniversitesi, 27 Mart 2004, Ġstanbul Duyu- Duygu Semineri, Kemer Koleji, 10 Mart 2004, Ġstanbul Dünya Özürlüler Günü Kutlaması, Yağmur Çocuklar Psikolojik DanıĢmalık ve Özel Eğitim Merkezi, 03 Aralık 2003, Ġstanbul Anne Baba Okulu 3 Ergenlik, Ergende Cinsel GeliĢim, Bodrum Marmara Koleji, 3 Mayıs 2003, Bodrum Aile ve Çocuk Günleri Kadıköy ġifa Etkinlikler, BarıĢ Manço Kültür Merkezi,15 Haziran 2002, Ġstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Sempozyumu, Kadıköy Belediyesi KASDAV- Zihinsel Engelliler Birimi ve Kadıköy Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi, 26 Nisan 2002, Ġstanbul Katıldığı Toplantılar, 2003 Yılından Beri I. Uluslar arası YaĢayan Kuramcılar Konferansı- Howard Gardner, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mayıs 2009, Burdur.

4 Epilepsi Çözümleri, 16 Mayıs 2009, Bodrum. VI Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantıları, Nisan 2009, Marmaris. 2. Nöropsikiyatri Günleri, Mart 2009, Ġstanbul. Görünenin de Ötesinde Depresyon Tedavisi Toplantısı, 6-8 Mart 2009, Kıbrıs. Cerebral Palsy Sempozyumu VIII, 10 Ekim 2008, Ġstanbul. CerrahpaĢa Nöroloji Günleri IV, Nörolojide TartıĢmalı Konular 2, 19 Eylül 2008, Ġstanbul. YaĢlılık ÇalıĢtayı Toplantısı, Kasev, 14 Ağustos 2008, Ġstanbul. YaĢlılık ÇalıĢtayı Toplantısı, Kasev, 23 Ağustos 2008, Ġstanbul. Alzheimer Hastalığında Farmakolojik Tedavi ve Memantin in Tedavideki Yeri, Atina, Haziran 2008, Yunanistan. 5. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu, Mayıs 2008, Marmaris. Demansta BiliĢsel Tarama Kursu III, TNTS, Novotel, Nisan 2008, Ġstanbul. Nöropsikiyatri Günleri Nöropsikoloji Kursu Novotel, Mart 2008, Ġstanbul. Demans Adli ve Hukuksal BakıĢ, HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, 19 Mart 2008, Ġstanbul. Demans Eğitim ve Sempozyumu, Mart 2008 Kızılcahamam-Ankara. Zihin ve Dil, Gazi Nöropsikiyatri BuluĢmaları II, Aralık 2007, Ankara. Parkinson Hastalığında Motor Komplikasyonlar Sempozyumu, Kasım 2007, Sapanca, Adapazarı. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 2007, ÇeĢme Ġzmir. Ulusal Cerebral Palsy ve GeliĢimsel Bozukluklar Kongresi, 2 4 Kasım 2007, Ġstanbul. Resimlerle ĠletiĢim Kurma (PECS) Sistemi, Elit Gençler Koleji ve Elit Akademi Bahçelievler, 20 Haziran 2007, Ġstanbul. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Derneği Antalya, Kasım Cognitive Disorder, Eylül 2006, Ġzmir. Brain and Devolopment Sempozyumu, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Oditoryum, 7 8 Eylül 2006, Ġstanbul. Lat-Am Triple Neuruscience, Ağustos 2006, Buenos Aires Arjantin. Congnitive Disorders: Clinical Manifestations and Treatment, Ağustos 2006, Ġzmir. Uluslararası Müzik Kongresi Uluslar Arası Tarihsel Süreç Ġçinde Türkiye de Müzik Kültürü ve Müzik Kongresi, Harbiye Askeri Müze Ve Kültür Sitesi, Mayıs 2006, Ġstanbul. Lundbeck Nöroloji Sempozyumu, Mart 2006, Lizbon Portekiz. 9. Rehberlik Sempozyumu BahçeĢehir Koleji, 10 Mart 2006, Ġstanbul. Kadıköy Engelli Günleri, 5 7 Ekim 2005, Ġstanbul. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5 10 Aralık 2005, Ġstanbul. Ulusal Cerebral Palsi ve GeliĢimsel Bozukluklar Kongresi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Kasım 2005, Ġstanbul. Gençlik ve Rehberlik Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, Haziran 2005, Ġstanbul. Ġnsan Bilimleri ve Felsefe Sempozyumu Ġnsan Bilimleri ve Felsefe KavĢağında Teknik ve Teknoloji, Maltepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Haziran 2005, Ġstanbul. 2. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu, Türk Nöroloji Derneği DavranıĢsal ve Kognitif Nöroloji ÇalıĢma Grubu, Mayıs 2005, Marmaris. Neuroscience Days: Hungarian- Turkish Platform, 27 Nisan 01 Mayıs 2005, BudapeĢte Macaristan. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi Entegratif Oryantasyon ve Terapi, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği, Mart 2005, Ġstanbul. 35. Geleneksel Çubukçu Günleri Türkiye de Çocuk Özürlülüğü Neredeyiz? Nerede Olmalıyız?, Kasım 2004, Ġstanbul. 5.Ulusal Uyku Bozuklukları Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kasım 2004, ÇeĢme - Ġzmir. GeliĢimsel Nöropsikiyatri Toplantıları 2 Uluslararası Otizm Sempozyumu, Ekim 2004, Ġstanbul.

5 6. Cerebral Palsy Sempozyumu, SHÇEK ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, 8 9 Ekim 2004, Ġstanbul. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Marmara Üniversitesi ve Çocuk Vakfı ĠĢbirliğiyle, Eylül 2004, Ġstanbul. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 29 Eylül- 3 Ekim 2004, Antalya. 2.Ulusal Dil ve KonuĢma Bozuklukları Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Mayıs 2004, EskiĢehir. Ebixa Stand Alone Symposium, Mayıs 2004, Brüksel-Belçika. Neuroscience Days, Spanish Turkish Platform, Nisan Barcelona - Ġspanya. Geriatri Bahar Sempozyumu, Geriatri ve Gerontoloji Derneği, Türk Geriatri Derneği, 2 3 Nisan 2004, Ġstanbul. 1.Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu, Mart 2004, Belek- Antalya. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı, Ekim 2003, Antalya. Demans ta Güncel YaklaĢımlar, 14 Ağustos 2003, Frankfurt/Almanya. CNS Days, Czech- Turkish Platform, Nisan 2003, Prag/ Çek Cumhuriyeti. Felsefe SöyleĢileri 3: Etik Programı, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve ĠMEV iģbirliğiyle, 05 Mayıs 31 Mayıs 2003, Ġstanbul. Bildiriler (Yayınlanmış ) Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: (Yalnızca konumuzla ilgili olanlar) Madi B. ve ark: Corpus callosum yapısal bozukluğu olan cerebral palsy tanılı çocukların geliģim testleri ile incelenmesi. III. Spastik Çocuklar Günleri, Kasım 2001, Ġstanbul. Ergin H., Ergin T., Madi B. Binicilik sporunun zihinsel engelli olan çocukların özgüven duygularının üzerindeki etkisi. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı, Haziran 2001, Ġstanbul. Madi B. Sayman F. ve ark: 750 Zihinsel engelli olgu içinde down sendromlu olanların prospektif taranması. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 2000, Antakya. Madi B. ve ark: 750 Zihinsel engelli olgu içinde epilepsi olgularının prospektif taranması. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 2000, Antakya. AĢıkoğlu ġ., Madi B. Özel eğitime muhtaç kiģilerin gruplandırılmasında epilepsinin yeri nedir? 8.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 1998, Edirne. Madi B. ve ark: Özel eğitime muhtaç kiģilerin gruplandırılmasında otizmin yeri nedir. 8.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 1998, Edirne. Madi B. Yukay M. Öğrenme Sinir Sisteminde Nasıl OluĢur. 8.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 1998, Edirne. Açıkgöz N., Madi B. Öğrenme ile beyinde oluģan değiģiklikler (plastisite) Marmara Ün. Atatürk Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı 9 S: 29 36, 1997, Ġstanbul. Madi B. Özel eğitim gruplamasına farklı bir yaklaģım için ön çalıģma. Marmara Ün. Atatürk Eğitim FA. Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı 9 S: , 1997, Ġstanbul. Madi B. Zihinsel özürlü çocukların cinsel sorunlarına tıbbi yaklaģım. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ekim 1995, Ankara. Madi B. ve ark, Zihinsel özürlü çocuklarda cinsel sorunlarına ailelerin yaklaģımı.. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ekim 1995, Ankara. Madi B. Sağol U.: Otistik davranıģ özellikleri gösteren 3-6 yaģ grubunda dört çocuğun özel anaokullarında entegrasyonu sırasında ortaya çıkan sorunlar. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ekim 1995, Ankara.

6 Madi B. Sayman F. ve ark: Zihinsel Engelli Çocuk aileleri ile yapılan toplantıların iģlevsel ve sorunsal açıdan değerlendirilmesi. II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ekim1995, Ankara. Üye Olunan Vakıf ve Dernekler Kitaplar Spastik Çocuklar Vakfı, Kurucu Üye Spastik Çocuklar Derneği Pertevniyal Vakfı, Kurucu Üye Türk Psikologlar Derneği Türk Nöroloji Derneği Nöropsikiyatri Derneği Nöropsikoloji Derneği Psikofizyoloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Derneği Otistikler Derneği Öğrenme Beyinde Nasıl OluĢur? Morpa Yayınları, 2006, Ġstanbul. Yayınlanan Kitaplardaki Bölümler: Farklı GeliĢen Çocuklar. Editör Prof Dr. Adnan Kulaksızoğlu.( Bölüm Otistik ve Zihinsel Engellilerde Cinsel GeliĢim Ve sorunları. s ) Epsilon Yayınları, Ocak 2003, Ġstanbul. Otizmde Görsel ĠletiĢim Tekniklerinin Kullanımı. Kitapta otizm nörolojisine ait bilgiler. Bkz.S:5. Morpa, 2005, Ġstanbul. GeliĢim ve Eğitimde Yeni YaklaĢımlar. Editör Doç Dr. Müzeyyen Sevinç. ( Bölüm Nörofizyolojik GeliĢimin Eğitimde Yeri s ) Morpa Kültür Yayınları, 2003, Ġstanbul. Zihinsel Engelli Çocuk ( Bölüm: Zihinsel Özrün Tanımı Tıbbi YaklaĢım ve Tıbbi Tedavinin yeri s:7 13 ). Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yayını, 1995, Ġstanbul. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Banu SABUNCU SÖNMEZ: Üniversite öğrencilerinin duygusal yüz ifadelerinin teģhis becerileri ve empatik eğilim arasındaki iliģki, Aslı SABUNCU: Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin belirlenmesi ve stresle baģa çıkma yollarının değerlendirilmesi, Gürcan KURT: Zihinsel engelli çocuklarda müzik dinlemenin öğrenme düzeyine etkisi, Semra ÖZGEL: Plastik sanatlar, matematik ve yazın alanlarında çalıģan bireylerin görsel ve mekansal algılarındaki benzerlikler, Eda USLUOĞLU: Renklerin insan yaģamındaki yeri, 2007

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar. 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, 02.05.1965 TC Kimlik No : 22846131298 1.3.Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik

Detaylı

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu

ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu ÇİFT-AİLE TRAPİSİ Eğitim Kadrosu Program Direktörü: Uzm. Psk. Emre Konuk Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Murat Paker (İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü) Eğitim

Detaylı

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı:Leman KUTLU Doğum Yeri:TOKAT Doğum Tarihi:14.02.1968 Yabancı Dil: İngilizce ( KPDS:68, ÜDS:70) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl Lisans

Detaylı

BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ

BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Nöroloji 1924 kıģında idi, o senenin TeĢrininevveli'nde bize mal edilen

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 CUMARTESİ 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. PROGRAM 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. SÜLEYMAN BELEDEİOĞLU AİLELER ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl .ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı:.Gamze Sart. Doğum Tarihi: 27 01 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve ĠĢ Ġdaresi

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Dr. Tülay Üstündağ tulayus@hacettepe.edu.tr tulayus@gmail.com http://www.tulayustundag.com Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl

ÖZ GEÇMĠġ. Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl ÖZ GEÇMĠġ 1. Adı Soyadı: ERHAN METİN 2. Doğum Yeri / Tarihi: Çankırı / 26.04.1982 3. ĠletiĢim adresleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı / Çankırı

Detaylı

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com AYLiN ilden KOÇKAR E-mail Akademik Unvan: : aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com : Yrd. Doç. Dr. EĞĠTĠM Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2001-2006 Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER TANJU AKLEMAN 1961 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983 yılında Ġ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü'nden

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAY DAVETİ 12 Eylül 2012 tarihinde İstanbul da kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği, öncelikle sanat psikoterapileri alanında çalışan tüm profesyonelleri bilimsel temellerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2013 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurulan bir komisyon tarafından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı