ÜNİTE ÜNİTE. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE ÜNİTE. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÖĞRENMENİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ Öğrenme Tanımı Özellikleri Öğrenmenin Fizyolojisi Beyin Sinir Sistemi EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Doç. Dr. Başaran GENÇDOĞAN Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Öğrenmenin fizyolojisini anlayabilecek, Öğrenme üzerinde beynin, sinir sisteminin rolünü anlayabilecek, Beynin yapısını kavrayabilecek, Sinir sistemini özetleyebilecek, Beynin ve sinir sisteminin öğrenme üzerindeki önemini öğrenebileceksiniz. ÜNİTE ÜNİTE 4 4

2 GİRİŞ Bu bölüm öğrenme, öğrenmenin fizyolojisini ve beyin ve sinir sisteminin öğrenme üzerindeki rolünü içermektedir. Bu amaçla beynin ve sinir sisteminin fizyolojik özelliklerinin anlaşılması amacıyla ayrıntılı bilgiler verilmiştir. İlk önce öğrenmenin ne olduğundan ve belli başlı öğrenme kuramlarını başlıklar hâlinde gördükten sonra Hebb tarafından geliştirilen Fizyolojik Öğrenme Kuramı anlatıldıktan sonra beynin ve sinir sisteminin fizyolojik özellikleri anlatılmıştır. Öğrenme İnsanlar yaşamları boyunca, içinde yaşadıkları çevreden sürekli olarak gelen uyarıcılarla karşılaşmakta ve kendisine ulaşan bu uyarıları değerlendirip zihinsel ve davranışsal tepkide bulunurlar. Bu açıdan bakılırsa öğrenme, dinamik bir süreç olup insan yaşadığı sürece sürekli bir şeyler öğrenmektedir. Öğrenme, organizmanın ya da bireyin içinde yaşadığı çevreye uyum sağlamasında önemli bir araçtır. Her öğrenme süreci sonunda beyinde yeni bağlantılar oluşmasına ve o insanın olaylara bakışında farklılaşmaların oluşmasına yol açar. Bu farklılaşma o insanın davranış ve tavırlarını ve kişiliğin de bile değişime neden olabilen bir farklılaşmadır. Öğrenme: Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere yüklenemeyen ve yaşantı sonucu meydana gelen davranışlardaki nispeten kalıcı izli değişmedir. Öğrenme: Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere yüklenemeyen ve yaşantı sonucu meydana gelen davranışlardaki nispeten kalıcı izli değişmedir. Öğrenme sayesinde daha önce yapamadığımız şeyleri yapabilmeye başlarız. Öğrenmenin Özellikleri Davranışta gözlenebilir bir değişme olması, Davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması, Davranıştaki değişmenin yaşantı sonucunda olması, Davranıştaki değişmenin yorgunluk, hastalık, ilaç alma vb. etkenlerle geçici bir biçimde meydana gelmemesi, Davranıştaki değişmenin sadece büyüme sonucunda oluşmaması gerekir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Öğrenmenin özelliklerini bilmek neden önemlidir: Öğretmenlerin okullarda öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi açısından önemlidir. Öğrencinin ne öğrendiğine bakan öğretmen, öğrenme gerçekleşmediğinde nerede sorun olduğunu anlayamaz. Eğer öğrenme gerçekleşmemişse, öğrencinin sinir sistemi ve duyu organlarının sağlıklı olup olmadığı, öğrencinin kalıtsal yapısı, zekâ düzeyleri, algısal sorunlar, ailevi sıkıntılar incelenebilir. Ayrıca bireysel farklılıklara da dikkat etmek gerekir. Öğrenmenin Fizyolojik Temelleri İnsan beyni ve nöronlar hakkında yapılan bilimsel araştırmaların artması, norobiyolojik ve nöropsikolojik dallarının da katkılarıyla öğrenme sürecinde nörolojik ve beyin temelli kuramsal açıklamaların artmasına paralel olarak öğrenmenin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla öğrenmenin biyolojik temellerine dikkat çekilmektedir. Nörofizyolojik Temelli kuramlara göre öğrenme, biyokimyasal bir değişimdir. Bu kurama göre öğrenme sürecinin sonunda nöronlarda yeni axon iplikçilerinin oluştuğu belirtilmektedir. Buna göre her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların meydana gelmesi demektir. Bu kuramı sistematik bir hâle getiren Hebb, beyindeki devrelerin çalışma şekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının anlaşılamayacağını savunmaktadır. Bu kurama göre öğrenme eğer beyinde gerçekleşiyor ise beynin önceki yapısı ile öğrenme gerçekleştikten sonraki yapısı arasında farklılığın olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu noktadan hareket eden Hebb, beyindeki fizyolojik değişiklikleri araştırmıştır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Öğrenmenin meydana geldiği organ olması nedeniyle beyin, beynin yapısı ve işleyişi her zaman eğitimcilerin ilgi odağı olmuştur. Öğrenme gerçeğinin tam olarak ne olduğunu anlamak, öğrenme anında insan beyninde gerçekleşen fizyolojik ve kimyasal değişimlerin neler olduğunu ve bilginin insan beyninde nasıl somutlaştığını ortaya koymak gereklidir. Beynin Yapısı ve İşleyişi Beyin birçok işlevi aynı anda yapabilen bir organdır. Vücut hareketlerimizin kontrol edilmesi, organlarımızın düzenli çalışması yanında öğrenme, düşünme ve hatırlamadan sorumlu organımızdır. Sinir sisteminin en önemli kısmını ve merkezini oluşturmaktadır. Kafatasının içinde üç kat beyin zarıyla kaplanmış olan beyin, gri ve pembe beyaz renkte ve buruşturulmuş bir kâğıda benzemektedir. Gri rengi nöron kümelerinden, pembe-beyaz rengi ise sinir bağlarından kaynaklanmaktadır. İnsan beyninde ortalama 100 milyar hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin milyarı düşünme ve öğrenmeyi sağlayan nöron adı verilen sinir hücreleri olup diğer hücreler ise beslenme ve temizlik gibi işlevler yürüten glia adı verilen yardımcı hücrelerdir. Beynin büyük bölümü protein olup vücudun diğer bölgelerinde bulunmayan bazı yağlı maddeler de bulunmaktadır. Beyin, ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikozun oksijenle yanmasıyla sağlamaktadır. Beyin vücudumuzun % 2 sini oluşturmasına rağmen tüm vücuttaki oksijenin dörtte birini kullanır. İnsanlar dünyaya geldiklerinde beyin gelişimleri tamamlanmamış olmasına rağmen nöronlarının ise neredeyse tamamına sahip olarak dünyaya gelmektedirler. Ancak bu nöronlar arasındaki bağlantıları sağlayan dentritler, bu aşamada henüz yeterli düzeyde sinaps yapmamışlardır. Doğumda yetişkin bir insanın beşte biri kadar büyüklüğe sahip olan beyin; ileriki yaşlarda nöronların büyümesi ve akson, dentrit ve sinapsların sayısının artması ile büyümektedir. Beyindeki bu gelişim, vücut fonksiyonlarının yapılandırılmasını sağlamaktadır. Yaşadığımız deneyimler beynimizde sinapsların oluşmasını sağlamaktadır Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Sinapslar, nöronlar arasında yaptıkları bağlantı biçimine göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar: Aksodentritik nöronlar: Bir Nöron aksonunun, diğer bir nöronun dentriti ile sinaps yapmasıdır. Aksosomatik Sinaps: Bir nöron aksonunun, diğer bir nöronun hücre gövdesiyle sinaps yapmasıdır. Aksoaksonik Sinaps: Santral sisteminde istisnai de olsa iki nöronun akson terminalleri arasında sinaps yapmasıdır. Nöronları diğer nöronlar ile haberleşen telefon kabloları olarak tanımlayabiliriz. Yetişkin bir insanda, her bir nöron diğer nöronlarla sinaptik bağlantı kurabilmektedir. İki sinir hücresi arasında ancak elektron mikroskobu ile görülebilecek sinaptik boşluk olarak adlandırılan küçük boşluklar olup, vücuda gelen sinyaller bir nörondan diğerine bu küçük boşluklardan geçerek iletilmektedir. İki nöron arasında nörotransmitter adı verilen kimyasallar ise bir nörondan çıkan sinyalin diğer nörona iletilmesine aktif rol oynamaktadır. Belirtilen bu elektrokimyasal işlem tüm davranışlarımızın ve vücut fonksiyonlarımızın temelini oluşturmaktadır. Ancak nöronlar kendilerine ulaşan her uyarıcıya otomatik olarak cevap vermezler. Bazen durgun kalırken bazen de uyarılırlar. Ancak uyarıcıların nasıl bir oluşum sonucunda durgun kalmaya ya da uyarılmaya karar verdiği hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Beynimiz sinir hücreleriyle örülmüş bir ağ gibidir. Yeni bilgilerin önceki bilgilerle birleştirilmesi, daha önce edindiğimiz bilgilerin geri çağrılması bu ağ sayesinde gerçekleşmektedir. Beyindeki bu sinaptik bağlantılar ne kadar sık kullanılırsa bağlantılar o kadar güçlenirken kullanılmadığı zaman ise ölmeye başlar ve kaybolurlar. Beynin gelişimi bu sinaptik bağlantıların oluşturulması ve yok olması sürecini kapsamaktadır. Zengin farklı yaşantılar beynin sürekli olarak uyarılmasını sağlayarak beynin gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Doğumdan itibaren yaşanan olumlu veya olumsuz deneyimler beynin gelişimini doğrudan etkilemektedir. Hatta doğum öncesinde yaşanan deneyimlerin bile bu süreci etkilediği görülmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Sinir Sistemi Sinir sistemi nöron adı verilen sinir hücreleri ve nöroglia olarak adlandırılan destek hücrelerinden oluşmuş olup vücuttaki tüm sistemlerin işlevlerini ve organların çalışmasını koordine eder. Belli uyarıcıları almaya özelleşmiş algı organları, içeriden ve dışarıdan gelen uyarıcıları alıp duyusal sinirler aracılığıyla beyine iletirler. Beyinde işlenip değerlendirildikten sonra beyinden verilen emirleri yerine getirmek için ilgili organlara motor sinirler aracılığıyla iletilir. Sinir sistemi Anatomik ve Fonksiyonel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anatomik Sınıflama Fonksiyonel Sınıflama Merkezi Sinir Sistemi Somatik Sinir Sistemi A- Omurilik Otonom Sinir Sistemi B- Beyin Çevresel Sinir Sistemi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Somatik Sinir Sistemi Dış ortamdan ve hareket sisteminden gelen duyular ile çizgili kaslara giden motor uyarıları taşıyan ve irademiz doğrultusunda çalışan bölümüdür. Otonom Sinir Sistemi Düz kaslara, kalp kası ve salgı bezleri gibi irademizin dışında çalışan organ ve sistemlerden gelen duyular ile onlara giden motor uyarıları taşıyan bölümdür. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Beynin Yapısı ve İşleyişi Beyin; vücut hareketlerimizin kontrol edilmesi, organlarımızın düzenli çalışması yanında öğrenme, düşünme ve hatırlamadan sorumlu organımızdır. Sinir sisteminin en önemli kısmını ve merkezini oluşturmaktadır. Sinir sistemi, gelişmiş organizmalarda psikolojik sistemin en önemli bileşenidir. Sinir sistemi iç ve dış olayları algılar ve tepkide bulunur. İçsel ve dışsal olaylar duyu organları tarafından algılanır. Duyu organları bilgiyi beynin arka kısmında omurilikte çok sayıdaki sinir ağları yardımıyla merkezi sinir sistemine iletirler. Beyin bir paralel işlemcidir. İnsan beyni birçok işlevi eş zamanlı olarak yerine getirebilir. Hiçbir beyin diğerine benzemez. Öğretim bütün öğrencilerin görsel-işitsel ve duygusal tercihlerini ifade etmelerine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Her şeyden önce bilmemiz gereken şey, beynin benzersiz olduğudur. Bilim insanları, parmak izi gibi beynin de benzersiz olduğunu doğrulamışlardır. İç içe üç bölüm halinde bulunan beynimizin orta beyin kısmında yer alan hipokamp hafızanın merkezi olup beynin yazıcısı gibi faaliyet göstermektedir. Bilgilerin kalıcı hafızaya geçip, geçmeyeceğine karar verir. Beynimiz uyuduğumuz zamanlarda bile sürekli bilgi toplamaktadır. Bu bilgilerden kişiye göre önemli olanlarını hipokamp saklamaktadır. Sakladığı bu bilgileri önem derecesine göre ya kısa sureli belleğe ya da bilinçli olayların gerçekleştiği çalışan hafızaya göndermektedir. Kısa sureli bellekte bilgiler 30 dakika gibi kısa bir zaman süresince tutulmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Eğer bu bilgi kişi için önemliyse bu bilgi uzun süreli belleğe geçirilir ve burada kalması için en az yirmi dört saat içinde tekrar edilmesi gerekmektedir. Önemsemediğimiz bilgiler düşük frekanslı elektrik sinyalleri şeklinde olup sonuçta zayıf sinaptik bağlantılar oluşur ve beyin korteksine kayıt edilmezler. Çünkü böyle durumlarda duygular harekete geçmemektedir. Duyguların uyandığı olaylarda ise hipokamp hareketlenmekte ve kortekse kayıt işlemi tamamlanmaktadır. Dış beyin kısmını teşkil eden korteks, beynin düşünen, konuşan, yazan, yeni buluşlar yapan, merak eden, plan yapan, öğrenmenin, zekanın ve hafızanın oluştuğu bolum olup, kapasitesi sınırsızdır. Merak ve ilgi eksenli bilgiler, duyguları uyandıran olaylar yaşandığında orta beyindeki hipokamp, bilgileri beyin korteksi üzerine kaydedilmektedir. Beyni oluşturan temel birimler nöronlar ve bir nöronun diğer nöronla birleşme yeri olan sinaps noktalarıdır. Nöronların oluşturduğu ağ örüntü sayısı ne kadar fazla olursa, bilgi işleme süreci o kadar güçlü olur. Her nöronun akson adı verilen bir tane uzun ve dentrit adı verilen çok sayıda kısa uzantısı vardır. Akson uçları ile başka nöronların dentritleri veya gövdeleri arasındaki bağlantıya sinaps adı verilir. Nöron Duyuların algılanması, motor ve emosyonel cevapların oluşturulması öğrenme ve bellek gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan hücreler olup uyarılma özelliği vardır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Bir nöron dört kısımdan oluşur. Bunlar: Nöronun kısımları Hücre gövdesi Akson Dentritler Sinaptik terminal Sinir sistemi belli fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla özel bölümlerden oluşmaktadır. Bunlar: Alın Lobu (frontal lob): Alnın hemen arkasında yer alır, hedefleri belirleme, davranışları planlama, geri bildirimi değerlendirme ve görevlere sistematik bir açıdan yaklaşma gibi yüksek seviyeli bilinci düzenler. Sağ Ve Sol Şakak Lopları (Temporal lops): Beynin sağ ve sol taraflarında yer alır, dili ve mantıkî perspektifi destekler. Görsel bilgi işleme süreçlerinin bazı yönleri, şakak lopları tarafından gerçekleştirilir. Çeper Lobu (Pariental Lob): Dış çevrenin algılanması ve dış çevre ile daha önce kazanılmış olan algılar yardımıyla anlamlandırılması gibi önemli noktaları destekler. Bu faaliyetler aynı zamanda dış çevredeki objelerin birbirleri arasındaki veya kendi aralarındaki ilişkileri de kapsar. Oksipital Lob (occipital lob): Kafanın en arka kısmında yer alır. Beyin Sapı (Brain stem): Omuriliğin tepesini çevreleyen kısımdır. Beynin bu kısmı temel yaşamsal faaliyetleri kontrol eder. Nefes alma, kalp atışları, refleksif tepkiler gibi davranışlar beyin sapı tarafından yönetilir. Limbik Sistem: Beyin sapını çevreleyen kısımdır. Amigdala ve hipotalamus bu bölümün iki önemli parçasıdır. Limbik sistem duyuları kontrol eder. Açlığı, susuzluğu, cinsel arzuları ve diğer zevkleri düzenler. Ayrıca uzun süreli belleğin önemli bir kısmı limbik sistem tarafından düzenlenir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Neokorteks: Düşüncenin merkezi olup görme, işitme, konuşma, düşünme gibi üst düzey zihinsel fonksiyonları yönetir. Duyularla algılananlara bir anlam yükleyen merkezdir. Öte yandan neokorteks kararların alındığı, deneyimlerin saklandığı, konuşmanın üretildiği, anlamanın oluştuğu, sanat eserlerinin görüldüğü, müziğin dinlendiği merkezdir. Merkezi sinir sisteminin bir modül olarak yorumu, sosyal ve kültürel çevre içerisinde sorunları çözme, sosyalleşme gibi yüksek entelektüel fonksiyonlar ve insan bilinci olarak ortaya konabilir. Bölgesel Özel Fonksiyonlar: Hassas modüler ünitelerle birlikte, selebral cortex bölgesel özel fonksiyonlara bölünmüş durumdadır. Bu, sol ve sağ yarım küre arasında farklıdır ve her yarım kürede önden arkaya doğru farklı fonksiyonlar içerir. Örneğin; Selebral kontexin ön kısmı özel olarak bilgiyi seri işleme, arkadaki loplar ise anlık paralel işleme fonksiyonlarını gerçekleştirir. Hiyerarşik Çapraz Bağlantı Organizasyonu: Sinir sistemi hiyerarşik üniteler şeklinde fonksiyonel olarak organize edilmiştir; fakat bu kesin, katı bir hiyerarşi değildir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Beyin kabuğunda bulunan yapılar, beş duyumuzun bilinçli değerlendirilmelerinin yanı sıra, düşünme, plan yapma, alınan verilerin değerlendirilmesi, eski bilgilerle karşılaştırılması, kişilik özellikleri, ince el becerileri, mantık, matematik, sanat, soyut düşünce gibi işleri yapar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Öğrenme ile beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar öğrenme süreci sonucunda nöronlarda yeni akson iplikçiklerinin oluştuğunu iddia etmektedirler. Buna göre, her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların oluşması demektir. Burada öğrenme, biyokimyasal bir değişme olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Beyine dayalı öğrenme kuramı olarak da bilinen bu kuramı sistematik hâle getiren Hebb, beyindeki devrelerin çalışma şekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının anlaşılamayacağını savunmaktadır. Hebb in ortaya attığı Nörofizyoloji kuramının bulguları çerçevesinde beynin iki yarı küresinin farklı bilgiyi işlediği görülmüştür. Hiçbir yarı kürenin diğerinden üstün olmadığı ve her ikisine de gereksinim duyulduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Beyinlerinin bir yarısı hasar görmüş kişiler üzerinde sürdürülen çalışmalardan elde edilen bilgiler, beynin değişik bölgelerinin işlevleri konusunda çok değerli ipuçları içermektedir. Pek çok kişide sol yarı küre konuşma işlevinden, sağ yarı küre ise uzamsal ve algılama işlevlerinden sorumludur. Orstein e göre iki yarı küreden zayıf olanının kuvvetli olanla gerçekleştirdiği iş birliği genel yetenekler kapsamında zenginleşmeyi getirmekte ve buradan elde edilen zihinsel etkililik düzeyinin her ikisinin ayrı ayrı üretecekleri etkililikten daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Günümüzdeki araştırmalar artık beynin uzmanlaştığını, aynı zamanda durumsal bir özellik gösterdiğini, bu çerçevede öğrenmenin de zihinsel bir etkinlik olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bireyin zihinsel etkinlikleri konusundaki bulguları eğitime uyarlayarak derinleştiren Herman; insanların beyinlerinin bir bölümünü daha sık biçimde kullanılmasını ifade etmek için beyin başatlığı kavramını ortaya atmıştır. Örneğin; beyinlerinin sol yarı küresini kullananların okuyarak öğrenmeye eğilimli olduğu, sağ yarı küreyi etkin olarak kullananların ise görerek ve deneyerek öğrendikleri ifade edilmektedir. Beyin yarı küreleri üzerindeki çalışmalar derinleştikçe beynin çeyreklere ayrılarak incelenmesi gerekliliği doğmuştur. Özellikle Kolb, dört çeyrekli beyin modeli üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmaya başlamıştır. Elde çok kesin veriler olmasa da bu modelde beyin sol-üst (A), sol-alt (B), sağ-alt (C) ve sağ-üst (D) olmak üzere dört çeyreğe ayrılmıştır. Buna göre mantıksal, olgusal, eleştirel, teknik, nicel ve ayrıştırıcılık ağırlıklı olarak A çeyreğinin özellikleri olarak sıralanırken, yapısal, ardışık, planlı, organize, ayrıntıcı ve var olan durumu koruyucu özellikler ise B çeyreğinin yapısını oluşturmaktadır. C çeyreği; ilişkisel, duygusal, tinsel ve dokunuma dayalı bir yapı ortaya koyarken, D çeyreği baskın olan beyinde ise görsel, sezgisel yenilikçi, imgesel, kavramsal ve geleneksel özellikler daha ön plana çıkmaktadır. Beynin sol yarı küresi sözel, matematiksel, mantıksal bilgiyi işlemek için, sağ yarı küresi de algısal, dikkat çekici, uzaysal, bütüncü, artistik bilgiyi işlemek için daha uygundur. Ancak beynin iki yarı küresi sinirsel bir bağ aracılığıyla iletişim kurmakta herhangi bir öğrenmeye iki yarı küre de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca her bir yarı kürede aksonların birbirine bağlanma zenginliği ki bu uyaran çeşidinin artmasına bağlıdır, öğrenmeyi zenginleştiren en güçlü etkendir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 İki yarım küre iş birliği içinde çalıştığı zaman, genel yetenek ve etkide çok büyük artış olduğu ortaya konmuştur. Çünkü beyin, standart matematikten farklı bir şekilde çalışmakta; sağ ve sol yarım küreler birlikte çalıştığı zaman, iki kat değil, beş-on kat daha etkili sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bellek, bireylerin karşılaştığı en önemli sorun olup öğrenilenlerin kalıcılığı büyük ölçüde bellekle ilgilidir ve bellek ile öğrenme süreçleri birbirini tamamlayan süreçlerdir. Bellek, bilgiyi kodlama, depolama, geri getirme süreçlerini içerir. Woolfolk a göre bir bilginin hatırlanabilmesi için bilginin sembolleştirilip kodlanması gerekmektedir. Bilgi iki yolla sembolleştirilebilir. Bunlardan birisi, bilginin zihinsel resimlere, imgelere dönüştürülmesidir; diğeri ise sözel sembollere dönüştürülerek saklanmasıdır. Bellekte kodlama, depolama ve geri getirme olmak üzere belli başlı üç süreç çalışmaktadır. Kodlama, bilginin bellek sistemine yerleştirilme süreci olarak tanımlanabilir. Önce bilgi alınır, bu bilgiden bazı ayırt edici özellikler algılanır ve bellek izleri oluşturulur. Bu anlamda bellek yeniden üreten bir merkez değil, yeniden yapılandıran bir süreçtir. Bellek, aşağıdaki üç temel ilkeye göre çalışır: İlişkilendirme Hayal gücü Düzen ve yapı Bellek ve öğrenme konusunda son birkaç yüzyılda sol yarım küre becerileri üzerinde durulmuş ve hayal kurma, fantezi, müzik ve sanat gibi faaliyetlere yeterince önem verilmemiştir. Böylece belleğin en önemli özelliklerinden biri ihmal edilmiştir. Belleği yeniden canlandırmak için tüm beyin becerilerinin faaliyete geçirilmesi konusunda mnemonik adı verilen özel bellek destekleme tekniklerinin kullanılması yarar sağlayabilir. Öğrenmeyi ve öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaştıran bellek destekleyiciler aslında binlerce yıldır kullanılagelen yöntemlerdir. Örneğin; Romalılar devrinde, rhetorik (etkili konuşma) öğretimi sırasında bellek destekleyici yöntemlerin en etkililerinden biri olan loci yönteminin kullanılış biçiminin öğretildiği bilinmektedir. Bellezza ya göre bellek destekleyiciler, Bilgiyi daha kolay genellenebilir duruma getirmek amacıyla kullanılan kodlama ve/veya örgütleme stratejileri olarak tanımlanabilir. Bellek destekleyiciler belleği geliştirmek için sistematik yöntemlerdir. Bu stratejilerin temel kullanımları, yeni bilgiyi daha kolay hatırlanacak şekilde öğrenmek için kodlama ve tekrar etme olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar öğrenilen bilgilerin çok tekrar edilseler bile unutulabileceğini göstermektedir. Bu yüzden bilgilerin daha kolay hatırlanabilmesi için ilk yapılacak şey kodlama olmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Tartışma Bireysel Etkinlik Öğrenmenin Fizyolojik Temelleri Kodlama, bilginin belleğe yerleştirilmesi süreci; örgütleme ise, bilginin başka bilgiler işlenerek anlamlı duruma getirilmesi süreci olarak düşünülebilir. Bellek destekleyicilerin temel işlevi, yeni bilgilerin öğrencilerin uzun süreli belleklerinde mevcut olan bilgileriyle ilişkilendirilmesi için bir yol çizmektir. Yeni kazanılan bilgiler ne kadar sağlam ilişkilerle oluşturulursa, bellekte o kadar uzun süre kalır. Bilinen bir kelimeden yola çıkarak yeni kazanılan kelimeyi bu bilinen kelimeye bağlayarak somutlaştırmak, yeni kelimenin de öğrenilmesini sağlar. Bu nedenle öğrenimin bellek destekleyicilerle desteklenmesi, unutma oranını düşürebilir ve akademik başarıyı olumlu yönde etkileyebilir (23). Ayrıca bellek destekleyici stratejilerin bellek ve anlama stratejileri olduğu unutulmamalıdır. Bellek destekleyici unsurlarla çalışan öğrenciler anlama testlerinden daha iyi sonuçlar almaktadır. Bellek, bireylerin karşılaştığı en önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır (19). Öğrenilenlerin kalıcılığı büyük ölçüde bellekle ilgilidir ve bellek ile öğrenme süreçleri birbirini tamamlayan süreçlerdir. Bir bilginin hatırlanabilmesi için bilginin sembolleştirilip kodlanması gerekmektedir. Bu çerçevede etkili öğrenme ve öğrenilenleri hatırlayabilmek için tüm beyin becerilerinin faaliyete geçirilmesi konusunda bellek destekleyicilerin, özellikle hatırlanması güç olan öğrenmelerde kullanılması yarar sağlayabilir. Kasaptan kuzu beyni alıp inceleyiniz. İnsan ve diğer hayvanların beyin büyüklükleriyle düşünme kapasitesileri arasındaki ilişkileri tartışınız. Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan tartışma forumu bölümünde paylaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 Özet Öğrenmenin Fizyolojik Temelleri İnsanlar yaşamları boyunca, içinde yaşadıkları çevreden sürekli olarak gelen uyarıcılarla karşılaşmakta ve kendisine ulaşan bu uyarıları değerlendirip zihinsel ve davranışsal tepkide bulunurlar. Bu açıdan bakılırsa öğrenme dinamik bir süreç olup insan yaşadığı sürece sürekli bir şeyler öğrenmektedir. Öğrenme, organizmanın ya da bireyin içinde yaşadığı çevreye uyum sağlamasında önemli bir araçtır. Her öğrenme süreci sonunda beyinde yeni bağlantılar oluşmasına ve o insanın olaylara bakışında farklılaşmaların oluşmasına yol açar. Bu farklılaşma o insanın davranış ve tavırlarını ve kişiliğin de bile değişime neden olabilen bir farklılaşmadır. Nörofizyolojik Temelli Kuramlara göre öğrenme, biyokimyasal bir değişimdir. Bu kurama göre, öğrenme sürecinin sonunda nöronlarda yeni axon iplikçilerinin oluştuğu belirtilmektedir. Buna göre her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların meydana gelmesi demektir. Beyin birçok işlevi aynı anda yapabilen bir organdır. Vücut hareketlerimizin kontrol edilmesi, organlarımızın düzenli çalışması yanında öğrenme, düşünme ve hatırlamadan sorumlu organımızdır. Sinir sisteminin en önemli kısmını ve merkezini oluşturmaktadır. Doğumda yetişkin bir insanın beşte biri kadar büyüklüğe sahip olan beyin; ileriki yaşlarda nöronların büyümesi ve akson, dentrit ve sinapsların sayısının artması ile büyümektedir. Beyindeki bu gelişim, vücut fonksiyonlarının yapılandırılmasını sağlamaktadır. Yaşadığımız deneyimler beynimizde sinapsların oluşmasını sağlamaktadır. Sinir sistemi nöron adı verilen sinir hücreleri ve nöroglia olarak adlandırılan destek hücrelerinden oluşmuş olup vücuttaki tüm sistemlerin işlevlerini ve organların çalışmasını koordine eder. Belli uyarıcıları almaya özelleşmiş algı organları, içeriden ve dışarıdan gelen uyarıcıları alıp duyusal sinirler aracılığıyla beyine iletirler. Beyinde işlenip değerlendirildikten sonra beyinden verilen emirleri yerine getirmek için ilgili organlara motor sinirler aracılığıyla iletilir. Sinir sistemi Anatomik ve Fonksiyonel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç içe üç bölüm hâlinde bulunan beynimizin orta beyin kısmında yer alan hipokamp hafızanın merkezi olup beynin yazıcısı gibi faaliyet göstermektedir. Bilgilerin kalıcı hafızaya geçip, geçmeyeceğine karar verir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 Ödev Öğrenmenin Fizyolojik Temelleri Fizyoloji kitaplarından beyin ve sinir sistemini inceleyiniz. Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan ödev bölümüne yükleyebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ile ilgili doğru değildir? a) Öğrenme dinamik bir süreçtir. b) Öğrenme, organizmanın ya da bireyin içinde yaşadığı çevreye uyum sağlamasında önemli bir araçtır. c) Her öğrenme süreci sonunda beyinde yeni bağlantılar oluşur. d) Öğrenme insanın davranış ve tavırlarını ve kişiliğin de bile değişime neden olabilen bir farklılaşmadır. e) Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle açıklanabilir. 2. Omuriliğin tepesini çevreleyen kısımdır. Beynin bu kısmı temel yaşamsal faaliyetleri kontrol eder. Nefes alma, kalp atışları, refleksif tepkiler gibi davranışlar beyin sapı tarafından yönetilir. Yukarıda cümlede anlatılan sinir sisteminin hangi özel bölümünün özellikleridir? a) Alın Lobu b) Sağ ve sol şakak lopları c) Beyin sapı d) Limbik Sistem e) Neokorteks 3. Kolb dört çeyrekli beyin modeline göre aşağıdakilerden hangisi A çeyreğinin özelliklerinden bir değildir? a) Mantıksal b) Olgusal c) Organize d) Teknik e) Nicel 4. Düşüncenin merkezi olup görme, işitme, konuşma, düşünme gibi üst düzey zihinsel fonksiyonları yönetir. Duyularla algılananlara bir anlam yükleyen merkezdir. Cümlede anlatılan sinir sisteminin hangi özel bölümünün özellikleridir? a) Alın Lobu b) Sağ ve sol şakak lopları c) Beyin sapı d) Limbik Sistem e) Neokorteks 5. Kolb dört çeyrekli beyin modeline göre aşağıdakilerden hangisi B çeyreğinin özelliklerinden bir değildir? a) Yapısal b) Ardışık c) Planlı d) Tinsel e) Ayrıntıcı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

21 1. Sözel 2. Algısal 3. Matematiksel 4. Uzaysal bütüncü 5. Mantıksal bilgi 6. Dikkat çekici 6. Aşağıdakilerin hangisinde beynin sol yarı küresinin faaliyetleri doğru verilmiştir? a) b) c) d) e) Kolb dört çeyrekli beyin modeline göre aşağıdakilerden hangisi C çeyreğinin özelliklerinden biri değildir? a) İlişkisel b) Kavramsal c) Duygusal d) Tinsel e) Dokunuma 1. Sözel 2. Algısal 3. Matematiksel 4. Uzaysal bütüncü 5. Mantıksal bilgi 6. Dikkat çekici 8. Aşağıdakilerin hangisinde beynin sağ yarı küresinin faaliyetleri doğru verilmiştir? a) b) c) d) e) Kolb dört çeyrekli beyin modeline göre aşağıdakilerden hangisi D çeyreğinin özelliklerinden biri değildir? a) Yapısal b) Görsel c) Sezgisel d) İmgesel e) Geleneksel Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

22 1. İlişkilendirme 2. Bağlantılama 3. Hayal gücü 4. Yorumlama 5. Düzen ve yapı 10. Aşağıdakilerin hangisinde belleğin çalışmasının temel ilkeleri doğru verilmiştir? a) 1 ve 2 b) 1 ve 3 c) 1, 2, 3 d) 1, 3, 4 e) 1, 3, 5 Cevap Anahtarı 1.E, 2.C, 3.C, 4.E, 5.D, 6.B, 7.B, 8.E, 9.A, 10.E Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22

23 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Anderson, O., R.,(1997), A Neorocognitive Perstpective on Current Learning Theory and Science Instructional Strategies, Science Education, Vol:81, No:1 Aydın, H., (Nisan, 1994). Yaşamımızın Gizli Kalmış Kesiti: Uyku, Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 317, 32-37,. Banikowski, A.K., & Mehring, T.A., (October, 1999). Strategies to Enhange Memory Based on Brain-Research, Focus on Exceptional Children, 32, 2, Barnes, Jim. (2013), Essential Biological psychology, SAGE Publications Ltd. Brandt, R., The Brain Connection to Education Spring Conference 2000, Reported by David Ruenzel. Bloom, B. ( 1998 ). 6nsan Nitelikleri ve Okulda Ögrenme, M.E.B.Yay, 6stanbul. Caine N.C., Caine G. (2002) Beyin Temelli Öğrenme, Nobel Yayınları. Caine, R.N., & Caine, G:, (October, 1990). Understanding a Brain-Based Approach to Learning and Teaching, Educational Leadership, 48 (2), p 66,. Chudler, E.H., Brain Plasticity: What is it? Learning and Memory, Çepni, S., (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 2. baskı, Üçyol Yayıncılık, Trabzon. Çiftpınar, B. (2012). Brain-based Construct Approach in Second Language Learning. İlköğretim Online, 11(1), Davis, A. (2004) The Credentials of Brain Based Learning, Journal of Philosophy of Education, Vol:38. Dalrymple, J. B., Teaching and Learning Law with Graphic Organizers, Demirel, Ö., (2003). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, 5. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara. Demirsoy, A., (1997). Yaşamın Temel Kuralları (Genel Biyoloji/Genel Zooloji), Meteksan A.Ş., Cilt 1, Kısım II, 8. Baskı, Ankara. Duman, B. (2007) Beyin Temelli Öğrenme, Pegem Yayıncılık, Ankara. Ergenç, İ., (Ocak, 1994). Beyindeki Dil, Bilim ve Teknik Dergisi, TÜBİTAK, Sayı: 314. Foster-Deffenbaugh, L. A., (November, 1996). Brain Research and its Implications for Educational Practice, A Dissertation, Brigham Young University, Hawaii. Gülpınar, M. A., (Kasım, 2005). Beyin/Zihin Temelli Öğrenme İlkeleri ve Eğitimde Yapılandırmacı Modeller, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), Hasra, K. (2007). Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımıyla Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla. Hebb, D. O,(2006) The Role of Neurological Ideas in Psychology., Journal of Personality, Sep51, Vol. 20 Issue 1, (54-55) Herrmann-Nehdi, A., (2002). Training With The Brain In Mind: The Application of brain dominance technology to teaching and learning. Session Number 509, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008,251-262 UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Ali Osman ENGİN Yrd.

Detaylı

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning

Designing and Evaluating a Web Supported Instructional Material based on Brain Based Learning Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2012, sayfa 67-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 169-182, 2011 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ Kadriye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİ KEMAN DERSİNDE ANLAMLANDIRMA STRATEJİSİ NİN

Detaylı

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Saniye Çağlayan saniyecaglayan@gmail.com Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet 1900 lerde Alman

Detaylı

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Yüksek Lisans Programı MULTİPL SKLEROZ (MS) VE HİDROSEFALİ HASTALARININ BİLİŞSEL PROFİLLERİNİN BELLEK, DİKKAT,

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC EĞİTİM SETİ TASARIMI Selahattin ALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KONYA, 2006 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Bir Faktör Olarak Öğrenme: Öğrenme ve Reklam İlişkisi

Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Bir Faktör Olarak Öğrenme: Öğrenme ve Reklam İlişkisi Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Bir Faktör Olarak Öğrenme: Öğrenme ve Reklam İlişkisi Doç.Dr. Müge ELDEN Giriş İnsan yaşamı boyunca karşı karşıya kaldığı tüm yaşantılar, elde ettiği deneyimler

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ Recep ASAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı