Uzmanlık Eğitimi Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzmanlık Eğitimi Programı"

Transkript

1 Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bülent Celasun Uzmanlık eğitimi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Genel Yönetmeliği uyarınca yürütülür. Patoloji AD na özgü uygulamalar bu programda belirtildiği gibidir.

2 1 Yerleşim Patoloji Anabilim Dalı; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi, 12. Sok. No.7/ Bahçelievler, Ankara adresindedir. 2 Anabilim Dalı Kadrosu (Temmuz 2009) ve İlgi Alanları Patoloji Ana Bilim dalı kadrosunda (Ankara merkez) ana bilim dalı başkanı dahil olmak üzere 3 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 uzman doktor olmak üzere toplam 5 patolog bulunmaktadır. Ayrıca 3 araştırma görevlisi (AG), 4 teknisyen, 3 sekreter ve 2 personel vardır. Uzman patologların birincil ilgi alanları şöyledir: : Ana Bilim Dalı Başkanı: Meme hastalıkları, transplantasyon (karaciğer, böbrek, kalp) patolojisi ve hematopatoloji Prof. Dr. Banu Bilezikçi : Ana Bilim Dalı Başkan yardımcısı Gastrointestinal, hepatobiliyer ve transplantasyon (karaciğer) patolojisi, dermatopatoloji, sitopatoloji Prof. Dr. Handan Özdemir: Nefropatoloji ve elektron mikroskopisi, transplantasyon (böbrek) patolojisi, immünohistokimya Doç. Dr. Özlem Özen: Nöropatoloji, jinekopatoloji, yumuşak doku patolojisi, dermatopatoloji Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan: Transplantasyon (karaciğer, böbrek, kalp) patolojisi, jinekopatoloji Uzm. Dr. Çiğdem Vural: Dermatopatoloji ve yumuşak doku patolojisi Ana Bilim Dalımıza bağlı Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 doçent, 2 yardımcı doçent (doç.), 2 öğretim görevlisi, Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi, Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 yardımcı doçent, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 öğretim görevlisi ve 1 uzman patolog görev yapmaktadır. Tüm patologlar genel patoloji ve sitoloji rutininde dönüşümlü olarak çalışmaktadır. 3 Donanım Giriş katında mikroskopi değerlendirme odaları inceleme için gerekli mikroskoplar ve hastane sistemine bağlı bilgisayarlar bulunan, bölüm başkanı ve bazı öğretim üyelerinin odaları, kat sekreterliği ve düzenli olarak güncellenen bölüm kitaplığı bulunmaktadır. Bölümde iki adet beş binoküler başlıklı, yedi adet çift binoküler başlıklı eğitim mikroskobu ile dört adet binoküler mikroskop bulunmaktadır. Mikroskoplardan birinde floresan ataşman, ikisinde mikroskoptan görüntü almaya yarayan fotoğraf makinesi ve üçünde basit polarizasyon ataşmanı vardır. Mikroskop başında rapor yazmak icin kullanılan bilgisayarlarda hastane yönetim yazılım programı (Avicenna) mevcut olup hastanın laboratuar ve görüntüleme bilgileri ile gereksinim duyulan medikal kaynaklara inceleme sırasında hemen ulaşmak mümkündür. Alt katta materyal kabul alanı, makroskopik inceleme odası, histokimya-immunohistokimya-immunofloresan laboratuarı ve rutin doku takibi, kesme, boyama işlemlerinin yapıldığı laboratuar ile bazı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin odaları yer almaktadır. En alt katta ise bölüm içi ve bölümler arası bilimsel etkinliklerin yapıldığı toplantı odası vardır. Toplantı odasında data-video projeksiyonu ve monitörle ilişkilendirilmiş bir diğer ışık mikroskobu bulunmaktadır. Toplantı salonunda ayrıca negatoskop, tepegöz, slayt makinesi ve slayt perdeleri bulunmaktadır. 4 İncelenen Materyal Bölümümüzde yılda yaklaşık cerrahi biyopsi ve sitolojik örnek incelenmekte ve ayrıca Adana, Konya ve Alanya hastanelerinden konsültasyon için gönderilen yaklaşık 1200 örnek değerlendirilmektedir. Bölümümüzde hemen her sisteme ait materyal bulunmakla birlikte, transplantasyon (böbrek, karaciğer, kalp) ve jinekopatoloji materyalleri benzer bölümlere göre daha ağırlıklıdır. Meme, gastrointestinal, ürogenital, medikal

3 böbrek, deri, hematopatoloji, yumuşak doku, kemik patolojisi ve nöropatoloji materyali asistan eğitimi için yeterli miktardadır. Yılda yaklaşık 500 intraoperatif inceleme ile yaklaşık dörtte biri erişkin olmak üzere 10 kadar otopsi incelemesi yapılmaktadır. 5 Eğitim Süresi Patoloji uzmanlık eğitiminin süresi 4 yıldır. 6 Eğitim Amaçları Patolojik inceleme için gerekli teknik becerileri öğrenmek Patolojinin temel yöntemlerini tanımak, kullanmak. Makroskopik ve mikroskopik değişiklikleri doğru yorumlayacak bilgi ve beceriyi kazanmak Temel teorik bilgileri edinmek, yararlanılan kitapları ve dergileri tanımak Bölüm içi ve bölümler arası toplantılar aracılığı ile sunum deneyimi kazanmak Bilimsel çalışma (araştırma, yayın vb) ilkelerini öğrenmek ve uygulamak Bağımsız çalışabilecek mesleki birikimi edinmek Hasta tedavisinin yönlendirilmesinde patolojinin rolünü kavramak, klinik gereksinimleri karşılayabilecek düzeye erişmek. Araştırma Görevlisi Eğitim Rotasyonları Asistan eğitimi değişik doku-organ gruplarına özgü (karaciğer, böbrek, meme, kemik iliği, lenf nodu, deri, ürogenital patoloji, sitoloji vb) rotasyonlar halinde yapılmaktadır. Böylece, araştırma görevlisinin rotasyonlar sırasında belli konulara yoğunlaşması ve bu konulardaki rutin tanısal yaklaşımları, teorik bilgileri öğrenmesi ve zamanla pekiştirmesi beklenmektedir. 7.1 Rutin işleyişteki rotasyonlar Meme Patolojisi Aşamalı olarak meme parçalarını tanımak, değişik lezyonlara ait parçaların makroskopik özelliklerini ve örnekleme ilkelerini, iyicil ve kötücül lezyonların birbirinden ayrımını öğrenmek, sistematik mikroskopik inceleme yapmak, histopatolojik tanının klinik uygulamadaki etkilerini kavramak. Prof. Dr. Banu Bilezikçi Doç. Dr. Özlem Özen AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Değişik meme materyallerinin (iğne biyopsisi, basit eksizyon, tel ile işaretli eksizyon, total-radikal mastektomi, lenf nodu diseksiyonu vb) makroskopik özellliklerini tanımlayabilmek, doğru ve yeterli örnek almak. Hastalara ait ultrasonografi ve varsa mammografi bulgularını öğrenerek radyolojik-patolojik korelasyona hazırlık yapmak. Varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patologla birlikte yeniden incelemeye hazırlamak Aşağıda belirtilenler gibi sık görülen meme lezyonlarının histopatolojik tanı kriterlerini bilmek: Fibrokistik hastalık Fibroadenom Duktal ektazi İntraduktal papillom Tipik olgularda aşağıdaki ayırıcı tanıları yapabilmek: İn situ karsinom - invaziv karsinom Sıradan duktal epitelyal hiperplazi - duktal karsinoma in-situ

4 Meme kanserinde ER, PR ve c-erb B2 immünohistokimyalarını değerlendirebilmek Ameliyat sırası inceleme dahil, kendi başına her tür meme örneğindeki lezyonlarda, tanı olasılıklarını doğru önceliklendirilmiş olarak belirleyebilmek. Aşağıdaki meme lezyonlarının histopatolojik tanı kriterlerini bilmek: Filloides tümörü İnvaziv meme karsinomu alt tipleri İn situ ve invaziv meme kanserlerinin histopatolojik derecelendirilmesi Tipik olgularda aşağıdaki ayırıcı tanıları yapabilmek: Benign filloides tümörü-malign filloides tümörü Fibroadenom-filloides tümörü Atipik duktal epitelyal hiperplazi-duktal karsinoma in situ Klinisyenler ile düzenli, sağlıklı ve yeterli iletişim kurmak Hematopatoloji A-Kemik İliği Patolojisi Kemik iliği örneklerinde karşılaşılabilecek birincil ve metastatik lezyonları tanımak, ayırıcı tanıda kullanılabilecek yardımcı yöntemleri (immünhistokimya, moleküler teknikler vb) bilmek, klinik korelasyon ve histopatolojik tanının klinik uygulamadaki rolünü kavramak. B-Lenf Nodu Reaktif, enfeksiyoz, neoplastik ve metastatik lezyonların aşamalı olarak histopatolojik özelliklerini öğrenmek, neoplastik lezyonların tanısal ayırımında yararlı ek incelemeleri (immünohistokimya, moleküler vb) bilmek. Prof. Dr. Handan Özdemir AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Sık görülen lezyonları ve bunlara ait tanı kriterlerini bilmek, gerekli klinik bilgileri ve varsa önceki patoloji materyali gözden geçirerek uzman patolog ile birlikte imzalanmak üzere olguyu hazırlamak. Çesitli patolojik bulgulara ait tanı kriterlerini bilmek ve uygun rapor haline getirmek. Lenfoid neoplazi sınıflaması için yardımcı immunohistokimyasal belirteçleri ve moleküler bilgileri edinmek, histopatolojik bulguların klinik önemini bilmek ve bunları klinisyenle tartışabilmek Sitopatoloji Jinekolojik (PAP smear) ve diğer sitolojik örneklerin incelenmesinde temel tanı yaklaşımlarını öğrenmek. Tüm öğretim üyeleri Sorumluluklar: Bütün preparatları taramak, tanısal eleman içerenleri seçmek, çeşitli organlara ait yeterlilik ölçütlerini bilmek.

5 Sitolojik tanı kategorilerini ve tanı sınırlarını öğrenmek, beraberinde doku örneği olan olgularda sitolojik ve histopatolojik korelasyon kurmak, hazırlanan olguları uzman patolog ile birlikte tanı ve imza aşamasına kadar takip etmek, gerektiğinde klinisyenle iletişim içinde olmak Nöropatoloji Nöroanatominin öncelikle beyin otopsilerinde öğrenilmesi, daha sonra santral ve periferik sinir sisteminin temel histolojik özelliklerinin, santral ve periferik sinir sistemindeki özelleşmiş hücre tiplerinin ve fonksiyonlarının bilinmesi, değişik lezyonlara ait parçaların makroskopik özelliklerinin ve örnekleme ilkelerinin (stereotaktik beyin biyopsileri dahil) bilinmesi, intraoperatif inceleme, smear preparatlarının hazırlanması, iyicil ve kötücül lezyonların birbirinden ayrımını öğrenmek, sistematik mikroskopik inceleme yapmak, histopatolojik tanının klinik uygulamadaki etkilerini kavramak. Doç. Dr. Özlem Özen AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Nöroanatominin beyin otopsileri üzerinden kavranması, temel histolojik yapının bilinmesi, değişik materyallerin (stereotaktik biyopsi, smear preparatları, subtotal ve total eksizyon) örneklenmesi. Hastalara ait görüntüleme bulgularını yorumlayıp radyolojik-patolojik korelasyona hazırlık yapmak; varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patologla birlikte yeniden incelemeye hazırlamak. Aşağıda belirtilenler gibi sık görülen lezyonların histopatolojik tanı ölçütlerini bilmek: Glial tümörler Meningiomlar Schwannomlar Tipik olgularda aşağıdaki ayırıcı tanıları yapabilmek: Primer beyin tümörü-metastatik beyin tümörü ayırımı Astrositom-reaktif gliozis Diffüz astrositom- pilositik astrositom Astrositom-oligodendrogliom İntraoperatif inceleme dahil, kendi başına her tür santral ve periferik sistem örneğindeki lezyonlarda, tanı olasılıklarını doğru önceliklendirilmiş olarak belirleyebilmek. Aşağıdaki lezyonların klinik ve radyolojik özellikleri ile birlikte histopatolojik tanı ölçütlerini bilmek: Difüz infiltrasyon gösteren astrositomlar Diğer glial tümörler Atipik-anaplastik meningiomlar PNET/Medulloblastoma Karışık glial-nöronal tümörler Klinisyenler ile düzenli, sağlıklı ve yeterli iletişim kurmak Dermatopatoloji Neoplastik ve inflamatuvar deri hastalıklarına ait örnekleme, tanı ve ayırıcı tanı için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılması, deri hastalıkları patolojisinde klinik-patolojik korelasyonun bilinmesi ve rutin uygulamada kullanılması Prof. Dr. Banu Bilezikçi Doç. Dr. Özlem Özen Uzm. Dr. Çiğdem Vural

6 AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Değişik parçalara ait (punch biyopsi, tıraşlama, insizyonel ve eksizyonel biyopsi vb) makroskopik inceleme ve örnekleme ilkelerini bilmek,olağan ve sık görülen lezyonları (seboreik keratoz, nevus, keratinöz kist, bazal ve skuamöz hücreli karsinom vb) tanımak ve bunlara ait tanı ölçütlerini bilmek, gerekli klinik bilgiler ve önceki patoloji materyali eşliğinde uzman patologla beraber imzalanmak üzere olguyu hazırlamak. Doğru ve düzenli olarak histopatolojik tanı kriterlerini bilmek ve uygulamak, infamatuvar deri hastalıklarına ait patern değerlendirmesi yaparak ayırıcı tanı oluşturmak, melanositik lezyonların değerlendirmesini bilmek, histopatolojik bulguların klinik önemini anlamak ve bunları klinisyenle konuşabilmek Transplantasyon Patolojisi (böbrek, karaciğer, kalp) Aşamalı olarak yerli (nativ) ve transplante edilmiş organlardan (böbrek, karaciğer, kalp) alınan biyopsi ve rezeksiyon materyallerine yaklaşımı öğrenmek, bu örneklerde sistematik makroskopik ve mikroskopik inceleme yapabilmek, immünofloresan ve elektron mikroskopi bulgularını klinik bilgiler ile birleştirerek tanıya gidebilmek, histopatolojik tanının klinik uygulamadaki etkilerini kavramak. Prof. Dr. Banu Bilezikçi Prof. Dr. Handan Özdemir Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Rezeksiyon materyallerine makroskopik yaklaşımı bilmek ve doğru örnek almayı öğrenmek, hastaların klinik ve radyolojik bulgularını öğrenerek patolojik korelasyona hazırlık yapmak; varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patologla birlikte yeniden incelemeye hazırlamak, floresan mikroskopu kullanmasını öğrenmek, akut rejeksiyon gibi sık görülen durumların temel histopatolojik tanı kriterlerini bilmek. Klinisyenler ile düzenli, sağlıklı ve yeterli iletişim kurmak, uzman patolog ile değerlendirmeden önce kendi başına ışık mikroskopik ve immünofloresan inceleme yapabilmek ve ayırıcı tanı yapmaya çalışmak, karaciğer ve böbreğin normal elektronmikroskopik morfolojisini tanımak ve transplantasyonla ilgili ana bulguları tanıyabilmek, immünfloresan incelemenin temel bulgularını tanıyabilmek ve değerlendirebilmek, tüm bu verileri bir arada yorumlayarak doğru şekilde ayırıcı tanı yapabilmek, verici adayı karaciğer iğne biyopsileri ve intraoperatif konsültasyon materyallerinin değerlendirmesinde normali bilmek, bulguları önem sırasına göre değerlendirebilmek Medikal Böbrek Patolojisi Böbrek histolojisini ayrıntılı olarak (ışık ve elektron mikroskopik) öğrenmek ve böbreğin değişik patolojilerine ait mikroskopik ve immünofloresan bulgularını klinik bilgiler ile birleştirerek tanı koymayı öğrenmek. Prof. Doç. Dr. B. Handan Özdemir Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Böbreğin ışık ve elektron mikroskopik histolojisini ayrıntılı olarak bilmek, immünofloresan değerlendirmesini öğrenmek, ışık mikroskopisinde gördüğü lezyonları tanımak, hastaların ait klinik, radyolojik, laboratuvar ve immünolojik bulgularını öğrenerek bu bilgiler ile patolojik bulgular arasında korelasyon yapmayı öğrenmek.

7 Aşağıda belirtilen ana böbrek lezyonlarını tanımak: Proliferatif glomerülonefritler Membran kalınlaşması ile karakterize glomerülonefritler Mezangial proliferasyon ile karakterize glomerülonefritler Lupus nefriti Amiloidosis Kendi başına her türlü böbrek lezyonunu tanımalı, tanımlamalı ve bu bulguları klinik ile iyi şekilde korele edebilmelidir İmmünofloresan incelemeyi doğru şekilde, ayrıntılı olarak kendi başına yapabilmelidir. Elektronmikroskopik incelemedeki ana bulguları tanıyabilmelidir. Tüm bu verileri bir arada yorumlayıp doğru şekilde ayırıcı tanı yapabilmelidir Medikal Karaciğer Patolojisi Amaç Karaciğer dokusunun mikroskopik değerlendirilmesini ve olası tanıların klinik uygulamadaki etkilerini öğrenmek. Araştırma Görevlisinin İlk İki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Karaciğerin temel yapısını, varyasyonları, sık görülen hastalıklara ait tanı kriterlerini bilmek. Gerekli klinik bilgileri (karaciğer fonksiyon testleri, viral, otoimmün belirteçler, tümör belirleyicileri, radyolojik bulgular, metabolik hastalıklar için yapılan testler), varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patolog ile birlikte incelenmek üzere olguyu hazırlamak. Araştırma Görevlisinin Son iki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Histopatolojik bulguların klinik önemini tam olarak anlamak ve bunları klinisyenle konuşabilmek. Prof. Dr. Banu Bilezikçi Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan Kemik, Eklem ve Yumuşak Doku Patolojisi (Ortopedik Patoloji) Amaç Kemik dokusunun, eklemlerin, yumuşak dokuların normal ve reaktif durumlardaki morfolojik özelliklerini öğrenmek, bu tür örnekleri klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde değerlendirme alışkanlığı kazanmak. Araştırma Görevlisinin İlk İki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Kemik dokusunun tespiti, örneklenmesi ve dekalsifikasyonu ile ilgili farklılılıkları öğrenmek, kemik içeren örneklerin histopatolojik incelemeye hazırlanmasının aşamalarını bilmek. Kemik başta olmak üzere, ortopedik patoloji materyallerinin histopatolojik incelemesinden önce yeterli klinik ve radyolojik bilgiye erişmek. Reaktif proliferasyonların ayırt edici klinik ve histopatolojik özelliklerini öğrenmek. Araştırma Görevlisinin Son iki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Histopatolojik bulguların klinik önemini tam olarak anlamak, bunları klinisyenle konuşabilmek, kesin tanının mümkün olmadığı durumlarda hastanın en doğru biçimde değerlendirilebilmesini sağlayacak önerilerde bulunabilmek. Doç. Dr. Özlem Özen

8 7.2 Kurum dışı rotasyonlar Anabilim dalımızın zorunlu kurum dışı rotasyonu yoktur. Akademik kurulca uygun görülen konu ve kurumlarda uygun sürelerle dış rotasyon yapılabilir. 8 İşleyiş ve Sorumluluklar 8.1 Sekreterler Parçalar istem kağıdındaki hastaya ait bilgilerle karşılaştırılarak sekreterlerce teslim alınır, bilgisayar kaydı yapılarak numaralandırılır ve inceleme için gerekli işlemlerin yapılabilmesi için laboratuvara iletilir. Makroskopik bulguların yazılması yine sekreterlerce yapılır. Mikroskopik inceleme sonunda patolog tarafından yazılmış, onaylanmış, yazıcı çıktısı alınmış raporlar, sekreterler tarafından imzaya hazırlanır. İmzalanan raporlar, hasta dosyalarına, gerekiyorsa hasta veya yakınlarına ulaştırılır. Sekreterlik; doktor, hasta veya yakınlarına rapor sonucunu telefonla veya doğrudan sözlü olarak bildiremez. Parçaların teslim alınışı aşamasında karşılaşılan herhangi bir tutarsızlık durumunda sekreterlik hemen ilgili araştırma görevlisini veya gerekiyorsa sorumlu uzmanı bilgilendirmelidir. Gün içinde belirli saatlerde (sabah 10:30, akşam 17:00) ameliyathane ile görüşülerek parçaların patoloji bölümüne düzenli ve zamanında ulaşması sağlanır. Ücret işlemleri de sekreterlikçe takip edilir. 8.2 Laboratuar Teknisyenleri Sitolojik materyal teknisyenler tarafından uygun işlemlerden geçirilerek mikroskopik inceleme için hazırlanır. Biyopsi örnekleri de teknisyenler tarafından rutin işlemlerden geçirilerek (parafin bloklama, kesit alma, hematoksilen-eosin ve diğer boyamalar, boyalı camların lamelle kapatılması, etiketleme, vb) mikroskopik incelemeye hazır hale getirilir ve ilgili araştırma görevlisi rafına yerleştirilir. Bu amaçlarla kullanılan donanımın bakımlı olması teknisyenlerin sorumluluğundadır. 8.3 Araştırma Görevlileri Biyopsi materyali, AG tarafından çalışma düzeni içerisinde mümkün olan en kısa sürede makroskopik incelemeye alınır, örneklenir ve doku takip makinesine (sabah 10.30, akşam 18.00) yerleştirilir. Laboratuvar işlemlerinin tamamlanmasından sonra mikroskopik incelemeye hazır olan preparatların uzman patolog ile birlikte değerlendirilmesi öncesinde her yönden tam olarak hazırlanması (makroskopi kısmının düzeltilmesi, klinik bilgilerin tam ve doğru kaydı, mikroskobik tanım ve tanı), değerlendirme sırasında veya sonrasında rapor biçiminde bilgisayar kaydına geçirilmesi ve raporların basılması araştırma görevlisinin rutin görevleri arasındadır. Çalışma programı: 1-3 ay Rutin laboratuvarında gözlem yapma, Cihazları tanıma, kullanmasını öğrenme, kesit yapma, Hematoksilen eozin, histokimyasal ve immünhistokimyasal, immünfloresan boyalarını aktif olarak yapma, Makroskopi almayı gözlemleme, Makroskopi tekniklerini yazılı-basılı dökümanlardan inceleme, Doku takibi ve kesit hazırlanması, özel histokimyasal boyalar, immünhistokimya ve makroskopide uyulması gereken konular üzerinde sunumlar hazırlama. 3. aydan sonra: Biyopsi ve sitoloji rutinine girme, Makroskopik, mikroskopik değerlendirme yapma, Otopsilere katılma, otopsi yapma Patoloji materyalinin değerlendirilmesi: Her AG nin uzmanlık eğitimi boyunca en az 5600 biyopsi ve 3800 sitoloji incelemesine ve 10 otopsiye tam katılımı zorunludur. A Makroskopik inceleme:

9 İnceleme sırasında AG hastaya ait istem kağıdı bilgilerini parçalarla karşılaştırmalı ve doğruluğunu kontrol etmelidir. Tümörler, adli olgu olabilecek veya sıra dışı görülen bütün örnekler dış ve kesit yüzeyini içerecek şekilde fotoğraflanmalıdır. Fotoğraflanan parçalar makroskopi fotoğraf arşivinde kurallara uygun biçimde saklanır. Örneklenmesinde duraksama yaşanan her parça hiç işlem yapılmadan ilgili patoloji uzmanına danışılmalıdır. Eksizyon ve rezeksiyonlarda klasik örnekleme ilkeleri uygulanmalı ve cerrahi sınırlar boya ile işaretlenmelidir. Elektron mikroskopi örnekleri parça henüz tespit olmadan çok küçük parçalar halinde ayrı bir tespit sıvısına (glutaraldehit) alınmalıdır. Kemik, kemik iliği gibi parçalar önce gerekli tespitten geçirilerek büyüklük ve diğer özelliklerine göre dekalsifikasyon sıvısında tutulmalıdır. Arşiv değeri olan bütün parçalar tanısal kısıtlama yaratmayacak şekilde örneklendikten sonra arşive kaldırılmalı ve kayda geçirilmelidir. B Patoloji raporlarının hazırlanması: AG uzman patolog ile birlikte değerlendirme öncesinde olguyu kendi başına inceleyerek, bilgisayar kaydında klinik bilgi ve makroskopi kısımlarının eksiksiz ve doğru olmasını sağlar. AG nin eğitim düzeyine göre mikroskopik bulguların ve tanının rapor taslağına yazılmış olması gerekir. C Operasyon sırasında inceleme: İnceleme için gönderilen parçadan örnek almadan önce patoloji uzmanına haber verilmelidir. AG, dokundurma ( imprint ), kazıma ( scrape ), doku örnekleme, mikrotomda kesit alma işlemlerini yapıp hastanın öyküsünü de gözden geçirerek uzman patolog ile birlikte olguyu değerlendirir. Tanıyı ameliyathaneye -ameliyatı yapan kişiye, bu mümkün değilse ameliyat ekibinden bir AG ne, o da mümkün değilse tanıyı iletmeye yetkili bir başka görevliye telefon aracılığı ile sözlü olarak bildirmek AG nin görevleri arasındadır. Olguyu değerlendiren uzman patolog ve tanının iletildiği kişinin isim ve soy ismi (tam olarak o anda belirtilen biçimde) tanı ile birlikte istem kağıdına geçirilmeli ve operasyon sırasında inceleme raporu en kısa zamanda hazırlanıp onaylanmalıdır Bölüm İçi Olgu ve Makale Sunumları A Bölüm içi olgu sunumları ve bölümler arası toplantılar: AG olgulara ait preparatları uzman patolog denetiminde seçip, gerekiyorsa fotoğraflayıp, patoloji raporu, klinik bilgi ve literatür taraması sonucu uygun makaleler ile birlikte sunuma hazır hale getirebilmelidir. Sunum sırasında tanı dışında ayırıcı tanı bilgisi, histokimya veya immunohistokimya gibi ek incelemeler yapıldı ise bunların yorumlanabilmesi beklenmektedir. B Makale Sunumu: Makale seçimleri uzman patolog denetiminde yapılmalı; sunum, önceden tartışılarak hazırlanmalıdır. Makalenin amaç, yöntem ve sonuçları kavranmaya çalışılmalı, tartışma kısımları dahil olmak üzere bire bir çeviriden çok, iyi bir özet olarak sunulmalıdır Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar, Ulusal ve Uluslararası toplantılar AG nin diğer puanlarına bakılmaksızın, eğitim süresi içinde en az iki patoloji sempozyumu veya kongresine iki çalışma sunumu ile katılması beklenmektedir. Ayrıca AG tezi dışında en az bir bilimsel çalışmada aktif rol almalıdır Uzmanlık Tezi Tez konusu, uzmanlık eğitimi süresinin yarısının tamamlanmasından sonraki 2 ay içinde araştırma görevlisi ve bölüm akademik kurulu tarafından belirlenir. 9 Genel Kurallar Araştırma görevlilerinin, uzmanlık eğitimi süresince, bölümdeki uzman patologlar, diğer araştırma görevlileri, sekreterler, laboratuar teknisyenleri ve diğer görevlilere karşı saygılı ve diğer klinik birimlerdeki meslektaşları ile profesyonel bir diyalog içinde olmaları gerekmektedir. Uygun iş kıyafetleri ile çalışmak esastır. 10 Yabancı Dil Becerisi

10 Araştırma görevlileri olguları değerlendirme aşamalarında başlıca İngilizce olan kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Makale saatlerinde çoğunluğu İngilizce dergilerden sunumlar yapılmaktadır. Bu aşamalarda iyi düzeyde İngilizce bilgisine gereksinim vardır. İngilizcesi yeterli düzeyde olmayanların, bu eksikliklerini eğitimlerinin ilk yılında, çalışma saatleri dışında alacakları eğitimlerle gidermeleri önerilir. 11 Araştırma Görevlisi Geri Bildirimleri Eğitim süresince hem araştırma görevlileri hem de öğretim üyeleri için eğitim niteliği ile ilgili geri bildirim alınarak, geri bildirim sonuçları AD başkanınca değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları araştırma görevlilerine ve öğretim üyelerine kişisel olarak bildirilir ve kişisel dosyalarında saklanır. 12 Araştırma Görevlisi Değerlendirme Toplantısı Anabilim Dalı Başkanı ve tüm öğretim üyelerinin hazır bulunduğu, uzmanlık eğitiminin üçte biri veya yarısı tamamlandığında yapılan toplantıdır. Bu toplantıda her AG nin eğitim dosyası ve defteri toplantıya sunulur, toplanan kredi puanı birlikte hesaplanır, patoloji uygulamalarına bakılır ve tez çalışmaları değerlendirilir. Eğitim süresini tamamlayanlar, tez savunmasında başarılı olanlar ve yeterli kredi puanı toplamış olanların uzmanlık sınavına girmesine karar verilir, yetersiz bulunanlara uzatma uygulanır. 13 Asistan Eğitim Defteri Her araştırma görevlisi eğitim süresince eğitim defterini (ekte sunulan) haftalık olarak doldurup ilgili uzmana onaylatır. Eğitim defteri uzmanlık sınavı sırasında jüri tarafından da değerlendirilir. 14 Sınavlar Her araştırma görevlisi 6 ayda bir teorik ve pratik sınavlara katılır. 15 Araştırma Görevlisi Eğitim İçeriği Kayıt Sistemi Anabilim dalına özgü bilgisayar programında ve sekreterlik kayıt defterinde bölüm çalışmaları günlük olarak kaydedilmektedir. Aşağıdaki gibi AG etkinlikleri bu kayıt sistemlerinden kontrol edilebilir: 1-Patoloji materyalinin değerlendirilmesi: Makroskopi, mikroskopi, rapor hazırlanması ve basılması, operasyon sırasında inceleme ( frozen section v.d.) 2-Bölüm içi olgu ve makale sunumları, bölümler arası toplantılar 3-Araştırma ve bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası toplantılara katılım 4-Uzmanlık Tezi

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

Her iki konuda da gereken duyarlılığı göstereceğinizi umuyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

Her iki konuda da gereken duyarlılığı göstereceğinizi umuyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz. Değerli Meslekdaşımız, Ege Patoloji Derneği nin 18-19 Kasım 2000 tarihinde gerçekleştireceği toplantının konusu, Patolojide Uzmanlık Eğitimi: Eğitici ve Eğitilenlerin Görüşleri dir. Bu toplantıda, eğiticiler

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU JİNEKOPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU JİNEKOLOJİK SPESMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖRNEKLENMESİ ve RAPOR EDİLMESİ STANDARTLARI REHBERİ NEDEN BU REHBERE GEREK DUYULDU VE NASIL OLUŞTURULDU?

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Amaç B. Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ HAZIRLAYAN TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (EMEK) 2 Adı-

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR EKİ Toplantı Tarihi : 09 10 / 06 / 2015 Toplantı No : 65 Karar No : 592 Sayfa 1 / 30 TUKMOS

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR EKİ Toplantı Tarihi : 09 10 / 06 / 2015 Toplantı No : 65 Karar No : 592 Sayfa 1 / 30 TUKMOS Karar No : 592 Sayfa 1 / 30 TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART ELİRLEME SİSTEMİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 09.06.2015 Karar No : 592 Sayfa

Detaylı

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ 2015 1 İÇİNDEKİLER A. HİZMET KAPSAMI B. PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA İNCELENEN ÖRNEK TÜRLERİ C. MATERYAL GÖNDERME VE KABUL KRİTERLERİ 1.

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI Sürüm.3 Kasım 2014 0 TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 KISALTMALAR 4 A. AMAÇ 5 2. EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

M eme k anseri tar ama v e tanısında kalite güvencesi için Avrupa Yöner geleri ıla vuzu

M eme k anseri tar ama v e tanısında kalite güvencesi için Avrupa Yöner geleri ıla vuzu esti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island Israel Itali rszág Malta Moldova Monaco Nederland Norge Österreich o Slovenija Slovensko Srbija i Crna Gora Suisse Suomi Sverig Republika Danmark Deutschland

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

MECC Kanser Kayıt Merkezleri için Standart İşletim Prosedürleri (MECC için SİP)

MECC Kanser Kayıt Merkezleri için Standart İşletim Prosedürleri (MECC için SİP) MECC Kanser Kayıt Merkezleri için Standart İşletim Prosedürleri (MECC için SİP) İkinci Basım Aralık, 2008 Editörler: Prof. Dr. Hoda Anton-Culver Epidemiyoloji Bölüm Başkanı California Irvine Üniversitesi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KILAVUZU Copyright 2013 ISBN:

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ LABORATUARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ 2013 GN.FR.1569 REV.00 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM...3 3.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Sevgili Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Erciyes

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KOD YÖN.YD.051 YAY. TRH. 02.01.2015 REV. TRH. REV. NO. Sayfa 1 / 16 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KALP VE DAMAR

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS)

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) YÜKSEKOKUL BĐLGĐ PAKETĐ Bursa, 12 Aralık 2012 1) YÖNETĐM VE ADRES

Detaylı