Uzmanlık Eğitimi Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzmanlık Eğitimi Programı"

Transkript

1 Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bülent Celasun Uzmanlık eğitimi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Genel Yönetmeliği uyarınca yürütülür. Patoloji AD na özgü uygulamalar bu programda belirtildiği gibidir.

2 1 Yerleşim Patoloji Anabilim Dalı; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi, 12. Sok. No.7/ Bahçelievler, Ankara adresindedir. 2 Anabilim Dalı Kadrosu (Temmuz 2009) ve İlgi Alanları Patoloji Ana Bilim dalı kadrosunda (Ankara merkez) ana bilim dalı başkanı dahil olmak üzere 3 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 uzman doktor olmak üzere toplam 5 patolog bulunmaktadır. Ayrıca 3 araştırma görevlisi (AG), 4 teknisyen, 3 sekreter ve 2 personel vardır. Uzman patologların birincil ilgi alanları şöyledir: : Ana Bilim Dalı Başkanı: Meme hastalıkları, transplantasyon (karaciğer, böbrek, kalp) patolojisi ve hematopatoloji Prof. Dr. Banu Bilezikçi : Ana Bilim Dalı Başkan yardımcısı Gastrointestinal, hepatobiliyer ve transplantasyon (karaciğer) patolojisi, dermatopatoloji, sitopatoloji Prof. Dr. Handan Özdemir: Nefropatoloji ve elektron mikroskopisi, transplantasyon (böbrek) patolojisi, immünohistokimya Doç. Dr. Özlem Özen: Nöropatoloji, jinekopatoloji, yumuşak doku patolojisi, dermatopatoloji Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan: Transplantasyon (karaciğer, böbrek, kalp) patolojisi, jinekopatoloji Uzm. Dr. Çiğdem Vural: Dermatopatoloji ve yumuşak doku patolojisi Ana Bilim Dalımıza bağlı Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 doçent, 2 yardımcı doçent (doç.), 2 öğretim görevlisi, Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi, Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 yardımcı doçent, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1 öğretim görevlisi ve 1 uzman patolog görev yapmaktadır. Tüm patologlar genel patoloji ve sitoloji rutininde dönüşümlü olarak çalışmaktadır. 3 Donanım Giriş katında mikroskopi değerlendirme odaları inceleme için gerekli mikroskoplar ve hastane sistemine bağlı bilgisayarlar bulunan, bölüm başkanı ve bazı öğretim üyelerinin odaları, kat sekreterliği ve düzenli olarak güncellenen bölüm kitaplığı bulunmaktadır. Bölümde iki adet beş binoküler başlıklı, yedi adet çift binoküler başlıklı eğitim mikroskobu ile dört adet binoküler mikroskop bulunmaktadır. Mikroskoplardan birinde floresan ataşman, ikisinde mikroskoptan görüntü almaya yarayan fotoğraf makinesi ve üçünde basit polarizasyon ataşmanı vardır. Mikroskop başında rapor yazmak icin kullanılan bilgisayarlarda hastane yönetim yazılım programı (Avicenna) mevcut olup hastanın laboratuar ve görüntüleme bilgileri ile gereksinim duyulan medikal kaynaklara inceleme sırasında hemen ulaşmak mümkündür. Alt katta materyal kabul alanı, makroskopik inceleme odası, histokimya-immunohistokimya-immunofloresan laboratuarı ve rutin doku takibi, kesme, boyama işlemlerinin yapıldığı laboratuar ile bazı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin odaları yer almaktadır. En alt katta ise bölüm içi ve bölümler arası bilimsel etkinliklerin yapıldığı toplantı odası vardır. Toplantı odasında data-video projeksiyonu ve monitörle ilişkilendirilmiş bir diğer ışık mikroskobu bulunmaktadır. Toplantı salonunda ayrıca negatoskop, tepegöz, slayt makinesi ve slayt perdeleri bulunmaktadır. 4 İncelenen Materyal Bölümümüzde yılda yaklaşık cerrahi biyopsi ve sitolojik örnek incelenmekte ve ayrıca Adana, Konya ve Alanya hastanelerinden konsültasyon için gönderilen yaklaşık 1200 örnek değerlendirilmektedir. Bölümümüzde hemen her sisteme ait materyal bulunmakla birlikte, transplantasyon (böbrek, karaciğer, kalp) ve jinekopatoloji materyalleri benzer bölümlere göre daha ağırlıklıdır. Meme, gastrointestinal, ürogenital, medikal

3 böbrek, deri, hematopatoloji, yumuşak doku, kemik patolojisi ve nöropatoloji materyali asistan eğitimi için yeterli miktardadır. Yılda yaklaşık 500 intraoperatif inceleme ile yaklaşık dörtte biri erişkin olmak üzere 10 kadar otopsi incelemesi yapılmaktadır. 5 Eğitim Süresi Patoloji uzmanlık eğitiminin süresi 4 yıldır. 6 Eğitim Amaçları Patolojik inceleme için gerekli teknik becerileri öğrenmek Patolojinin temel yöntemlerini tanımak, kullanmak. Makroskopik ve mikroskopik değişiklikleri doğru yorumlayacak bilgi ve beceriyi kazanmak Temel teorik bilgileri edinmek, yararlanılan kitapları ve dergileri tanımak Bölüm içi ve bölümler arası toplantılar aracılığı ile sunum deneyimi kazanmak Bilimsel çalışma (araştırma, yayın vb) ilkelerini öğrenmek ve uygulamak Bağımsız çalışabilecek mesleki birikimi edinmek Hasta tedavisinin yönlendirilmesinde patolojinin rolünü kavramak, klinik gereksinimleri karşılayabilecek düzeye erişmek. Araştırma Görevlisi Eğitim Rotasyonları Asistan eğitimi değişik doku-organ gruplarına özgü (karaciğer, böbrek, meme, kemik iliği, lenf nodu, deri, ürogenital patoloji, sitoloji vb) rotasyonlar halinde yapılmaktadır. Böylece, araştırma görevlisinin rotasyonlar sırasında belli konulara yoğunlaşması ve bu konulardaki rutin tanısal yaklaşımları, teorik bilgileri öğrenmesi ve zamanla pekiştirmesi beklenmektedir. 7.1 Rutin işleyişteki rotasyonlar Meme Patolojisi Aşamalı olarak meme parçalarını tanımak, değişik lezyonlara ait parçaların makroskopik özelliklerini ve örnekleme ilkelerini, iyicil ve kötücül lezyonların birbirinden ayrımını öğrenmek, sistematik mikroskopik inceleme yapmak, histopatolojik tanının klinik uygulamadaki etkilerini kavramak. Prof. Dr. Banu Bilezikçi Doç. Dr. Özlem Özen AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Değişik meme materyallerinin (iğne biyopsisi, basit eksizyon, tel ile işaretli eksizyon, total-radikal mastektomi, lenf nodu diseksiyonu vb) makroskopik özellliklerini tanımlayabilmek, doğru ve yeterli örnek almak. Hastalara ait ultrasonografi ve varsa mammografi bulgularını öğrenerek radyolojik-patolojik korelasyona hazırlık yapmak. Varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patologla birlikte yeniden incelemeye hazırlamak Aşağıda belirtilenler gibi sık görülen meme lezyonlarının histopatolojik tanı kriterlerini bilmek: Fibrokistik hastalık Fibroadenom Duktal ektazi İntraduktal papillom Tipik olgularda aşağıdaki ayırıcı tanıları yapabilmek: İn situ karsinom - invaziv karsinom Sıradan duktal epitelyal hiperplazi - duktal karsinoma in-situ

4 Meme kanserinde ER, PR ve c-erb B2 immünohistokimyalarını değerlendirebilmek Ameliyat sırası inceleme dahil, kendi başına her tür meme örneğindeki lezyonlarda, tanı olasılıklarını doğru önceliklendirilmiş olarak belirleyebilmek. Aşağıdaki meme lezyonlarının histopatolojik tanı kriterlerini bilmek: Filloides tümörü İnvaziv meme karsinomu alt tipleri İn situ ve invaziv meme kanserlerinin histopatolojik derecelendirilmesi Tipik olgularda aşağıdaki ayırıcı tanıları yapabilmek: Benign filloides tümörü-malign filloides tümörü Fibroadenom-filloides tümörü Atipik duktal epitelyal hiperplazi-duktal karsinoma in situ Klinisyenler ile düzenli, sağlıklı ve yeterli iletişim kurmak Hematopatoloji A-Kemik İliği Patolojisi Kemik iliği örneklerinde karşılaşılabilecek birincil ve metastatik lezyonları tanımak, ayırıcı tanıda kullanılabilecek yardımcı yöntemleri (immünhistokimya, moleküler teknikler vb) bilmek, klinik korelasyon ve histopatolojik tanının klinik uygulamadaki rolünü kavramak. B-Lenf Nodu Reaktif, enfeksiyoz, neoplastik ve metastatik lezyonların aşamalı olarak histopatolojik özelliklerini öğrenmek, neoplastik lezyonların tanısal ayırımında yararlı ek incelemeleri (immünohistokimya, moleküler vb) bilmek. Prof. Dr. Handan Özdemir AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Sık görülen lezyonları ve bunlara ait tanı kriterlerini bilmek, gerekli klinik bilgileri ve varsa önceki patoloji materyali gözden geçirerek uzman patolog ile birlikte imzalanmak üzere olguyu hazırlamak. Çesitli patolojik bulgulara ait tanı kriterlerini bilmek ve uygun rapor haline getirmek. Lenfoid neoplazi sınıflaması için yardımcı immunohistokimyasal belirteçleri ve moleküler bilgileri edinmek, histopatolojik bulguların klinik önemini bilmek ve bunları klinisyenle tartışabilmek Sitopatoloji Jinekolojik (PAP smear) ve diğer sitolojik örneklerin incelenmesinde temel tanı yaklaşımlarını öğrenmek. Tüm öğretim üyeleri Sorumluluklar: Bütün preparatları taramak, tanısal eleman içerenleri seçmek, çeşitli organlara ait yeterlilik ölçütlerini bilmek.

5 Sitolojik tanı kategorilerini ve tanı sınırlarını öğrenmek, beraberinde doku örneği olan olgularda sitolojik ve histopatolojik korelasyon kurmak, hazırlanan olguları uzman patolog ile birlikte tanı ve imza aşamasına kadar takip etmek, gerektiğinde klinisyenle iletişim içinde olmak Nöropatoloji Nöroanatominin öncelikle beyin otopsilerinde öğrenilmesi, daha sonra santral ve periferik sinir sisteminin temel histolojik özelliklerinin, santral ve periferik sinir sistemindeki özelleşmiş hücre tiplerinin ve fonksiyonlarının bilinmesi, değişik lezyonlara ait parçaların makroskopik özelliklerinin ve örnekleme ilkelerinin (stereotaktik beyin biyopsileri dahil) bilinmesi, intraoperatif inceleme, smear preparatlarının hazırlanması, iyicil ve kötücül lezyonların birbirinden ayrımını öğrenmek, sistematik mikroskopik inceleme yapmak, histopatolojik tanının klinik uygulamadaki etkilerini kavramak. Doç. Dr. Özlem Özen AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Nöroanatominin beyin otopsileri üzerinden kavranması, temel histolojik yapının bilinmesi, değişik materyallerin (stereotaktik biyopsi, smear preparatları, subtotal ve total eksizyon) örneklenmesi. Hastalara ait görüntüleme bulgularını yorumlayıp radyolojik-patolojik korelasyona hazırlık yapmak; varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patologla birlikte yeniden incelemeye hazırlamak. Aşağıda belirtilenler gibi sık görülen lezyonların histopatolojik tanı ölçütlerini bilmek: Glial tümörler Meningiomlar Schwannomlar Tipik olgularda aşağıdaki ayırıcı tanıları yapabilmek: Primer beyin tümörü-metastatik beyin tümörü ayırımı Astrositom-reaktif gliozis Diffüz astrositom- pilositik astrositom Astrositom-oligodendrogliom İntraoperatif inceleme dahil, kendi başına her tür santral ve periferik sistem örneğindeki lezyonlarda, tanı olasılıklarını doğru önceliklendirilmiş olarak belirleyebilmek. Aşağıdaki lezyonların klinik ve radyolojik özellikleri ile birlikte histopatolojik tanı ölçütlerini bilmek: Difüz infiltrasyon gösteren astrositomlar Diğer glial tümörler Atipik-anaplastik meningiomlar PNET/Medulloblastoma Karışık glial-nöronal tümörler Klinisyenler ile düzenli, sağlıklı ve yeterli iletişim kurmak Dermatopatoloji Neoplastik ve inflamatuvar deri hastalıklarına ait örnekleme, tanı ve ayırıcı tanı için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılması, deri hastalıkları patolojisinde klinik-patolojik korelasyonun bilinmesi ve rutin uygulamada kullanılması Prof. Dr. Banu Bilezikçi Doç. Dr. Özlem Özen Uzm. Dr. Çiğdem Vural

6 AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Değişik parçalara ait (punch biyopsi, tıraşlama, insizyonel ve eksizyonel biyopsi vb) makroskopik inceleme ve örnekleme ilkelerini bilmek,olağan ve sık görülen lezyonları (seboreik keratoz, nevus, keratinöz kist, bazal ve skuamöz hücreli karsinom vb) tanımak ve bunlara ait tanı ölçütlerini bilmek, gerekli klinik bilgiler ve önceki patoloji materyali eşliğinde uzman patologla beraber imzalanmak üzere olguyu hazırlamak. Doğru ve düzenli olarak histopatolojik tanı kriterlerini bilmek ve uygulamak, infamatuvar deri hastalıklarına ait patern değerlendirmesi yaparak ayırıcı tanı oluşturmak, melanositik lezyonların değerlendirmesini bilmek, histopatolojik bulguların klinik önemini anlamak ve bunları klinisyenle konuşabilmek Transplantasyon Patolojisi (böbrek, karaciğer, kalp) Aşamalı olarak yerli (nativ) ve transplante edilmiş organlardan (böbrek, karaciğer, kalp) alınan biyopsi ve rezeksiyon materyallerine yaklaşımı öğrenmek, bu örneklerde sistematik makroskopik ve mikroskopik inceleme yapabilmek, immünofloresan ve elektron mikroskopi bulgularını klinik bilgiler ile birleştirerek tanıya gidebilmek, histopatolojik tanının klinik uygulamadaki etkilerini kavramak. Prof. Dr. Banu Bilezikçi Prof. Dr. Handan Özdemir Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Rezeksiyon materyallerine makroskopik yaklaşımı bilmek ve doğru örnek almayı öğrenmek, hastaların klinik ve radyolojik bulgularını öğrenerek patolojik korelasyona hazırlık yapmak; varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patologla birlikte yeniden incelemeye hazırlamak, floresan mikroskopu kullanmasını öğrenmek, akut rejeksiyon gibi sık görülen durumların temel histopatolojik tanı kriterlerini bilmek. Klinisyenler ile düzenli, sağlıklı ve yeterli iletişim kurmak, uzman patolog ile değerlendirmeden önce kendi başına ışık mikroskopik ve immünofloresan inceleme yapabilmek ve ayırıcı tanı yapmaya çalışmak, karaciğer ve böbreğin normal elektronmikroskopik morfolojisini tanımak ve transplantasyonla ilgili ana bulguları tanıyabilmek, immünfloresan incelemenin temel bulgularını tanıyabilmek ve değerlendirebilmek, tüm bu verileri bir arada yorumlayarak doğru şekilde ayırıcı tanı yapabilmek, verici adayı karaciğer iğne biyopsileri ve intraoperatif konsültasyon materyallerinin değerlendirmesinde normali bilmek, bulguları önem sırasına göre değerlendirebilmek Medikal Böbrek Patolojisi Böbrek histolojisini ayrıntılı olarak (ışık ve elektron mikroskopik) öğrenmek ve böbreğin değişik patolojilerine ait mikroskopik ve immünofloresan bulgularını klinik bilgiler ile birleştirerek tanı koymayı öğrenmek. Prof. Doç. Dr. B. Handan Özdemir Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan AG nin ilk iki yıl edinmesi gereken beceriler: Böbreğin ışık ve elektron mikroskopik histolojisini ayrıntılı olarak bilmek, immünofloresan değerlendirmesini öğrenmek, ışık mikroskopisinde gördüğü lezyonları tanımak, hastaların ait klinik, radyolojik, laboratuvar ve immünolojik bulgularını öğrenerek bu bilgiler ile patolojik bulgular arasında korelasyon yapmayı öğrenmek.

7 Aşağıda belirtilen ana böbrek lezyonlarını tanımak: Proliferatif glomerülonefritler Membran kalınlaşması ile karakterize glomerülonefritler Mezangial proliferasyon ile karakterize glomerülonefritler Lupus nefriti Amiloidosis Kendi başına her türlü böbrek lezyonunu tanımalı, tanımlamalı ve bu bulguları klinik ile iyi şekilde korele edebilmelidir İmmünofloresan incelemeyi doğru şekilde, ayrıntılı olarak kendi başına yapabilmelidir. Elektronmikroskopik incelemedeki ana bulguları tanıyabilmelidir. Tüm bu verileri bir arada yorumlayıp doğru şekilde ayırıcı tanı yapabilmelidir Medikal Karaciğer Patolojisi Amaç Karaciğer dokusunun mikroskopik değerlendirilmesini ve olası tanıların klinik uygulamadaki etkilerini öğrenmek. Araştırma Görevlisinin İlk İki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Karaciğerin temel yapısını, varyasyonları, sık görülen hastalıklara ait tanı kriterlerini bilmek. Gerekli klinik bilgileri (karaciğer fonksiyon testleri, viral, otoimmün belirteçler, tümör belirleyicileri, radyolojik bulgular, metabolik hastalıklar için yapılan testler), varsa, önceki patoloji materyaiini gözden geçirerek uzman patolog ile birlikte incelenmek üzere olguyu hazırlamak. Araştırma Görevlisinin Son iki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Histopatolojik bulguların klinik önemini tam olarak anlamak ve bunları klinisyenle konuşabilmek. Prof. Dr. Banu Bilezikçi Yrd. Doç. Dr. A. Nihan Haberal Reyhan Kemik, Eklem ve Yumuşak Doku Patolojisi (Ortopedik Patoloji) Amaç Kemik dokusunun, eklemlerin, yumuşak dokuların normal ve reaktif durumlardaki morfolojik özelliklerini öğrenmek, bu tür örnekleri klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde değerlendirme alışkanlığı kazanmak. Araştırma Görevlisinin İlk İki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Kemik dokusunun tespiti, örneklenmesi ve dekalsifikasyonu ile ilgili farklılılıkları öğrenmek, kemik içeren örneklerin histopatolojik incelemeye hazırlanmasının aşamalarını bilmek. Kemik başta olmak üzere, ortopedik patoloji materyallerinin histopatolojik incelemesinden önce yeterli klinik ve radyolojik bilgiye erişmek. Reaktif proliferasyonların ayırt edici klinik ve histopatolojik özelliklerini öğrenmek. Araştırma Görevlisinin Son iki Yıl Edinmesi Gereken Beceriler: Histopatolojik bulguların klinik önemini tam olarak anlamak, bunları klinisyenle konuşabilmek, kesin tanının mümkün olmadığı durumlarda hastanın en doğru biçimde değerlendirilebilmesini sağlayacak önerilerde bulunabilmek. Doç. Dr. Özlem Özen

8 7.2 Kurum dışı rotasyonlar Anabilim dalımızın zorunlu kurum dışı rotasyonu yoktur. Akademik kurulca uygun görülen konu ve kurumlarda uygun sürelerle dış rotasyon yapılabilir. 8 İşleyiş ve Sorumluluklar 8.1 Sekreterler Parçalar istem kağıdındaki hastaya ait bilgilerle karşılaştırılarak sekreterlerce teslim alınır, bilgisayar kaydı yapılarak numaralandırılır ve inceleme için gerekli işlemlerin yapılabilmesi için laboratuvara iletilir. Makroskopik bulguların yazılması yine sekreterlerce yapılır. Mikroskopik inceleme sonunda patolog tarafından yazılmış, onaylanmış, yazıcı çıktısı alınmış raporlar, sekreterler tarafından imzaya hazırlanır. İmzalanan raporlar, hasta dosyalarına, gerekiyorsa hasta veya yakınlarına ulaştırılır. Sekreterlik; doktor, hasta veya yakınlarına rapor sonucunu telefonla veya doğrudan sözlü olarak bildiremez. Parçaların teslim alınışı aşamasında karşılaşılan herhangi bir tutarsızlık durumunda sekreterlik hemen ilgili araştırma görevlisini veya gerekiyorsa sorumlu uzmanı bilgilendirmelidir. Gün içinde belirli saatlerde (sabah 10:30, akşam 17:00) ameliyathane ile görüşülerek parçaların patoloji bölümüne düzenli ve zamanında ulaşması sağlanır. Ücret işlemleri de sekreterlikçe takip edilir. 8.2 Laboratuar Teknisyenleri Sitolojik materyal teknisyenler tarafından uygun işlemlerden geçirilerek mikroskopik inceleme için hazırlanır. Biyopsi örnekleri de teknisyenler tarafından rutin işlemlerden geçirilerek (parafin bloklama, kesit alma, hematoksilen-eosin ve diğer boyamalar, boyalı camların lamelle kapatılması, etiketleme, vb) mikroskopik incelemeye hazır hale getirilir ve ilgili araştırma görevlisi rafına yerleştirilir. Bu amaçlarla kullanılan donanımın bakımlı olması teknisyenlerin sorumluluğundadır. 8.3 Araştırma Görevlileri Biyopsi materyali, AG tarafından çalışma düzeni içerisinde mümkün olan en kısa sürede makroskopik incelemeye alınır, örneklenir ve doku takip makinesine (sabah 10.30, akşam 18.00) yerleştirilir. Laboratuvar işlemlerinin tamamlanmasından sonra mikroskopik incelemeye hazır olan preparatların uzman patolog ile birlikte değerlendirilmesi öncesinde her yönden tam olarak hazırlanması (makroskopi kısmının düzeltilmesi, klinik bilgilerin tam ve doğru kaydı, mikroskobik tanım ve tanı), değerlendirme sırasında veya sonrasında rapor biçiminde bilgisayar kaydına geçirilmesi ve raporların basılması araştırma görevlisinin rutin görevleri arasındadır. Çalışma programı: 1-3 ay Rutin laboratuvarında gözlem yapma, Cihazları tanıma, kullanmasını öğrenme, kesit yapma, Hematoksilen eozin, histokimyasal ve immünhistokimyasal, immünfloresan boyalarını aktif olarak yapma, Makroskopi almayı gözlemleme, Makroskopi tekniklerini yazılı-basılı dökümanlardan inceleme, Doku takibi ve kesit hazırlanması, özel histokimyasal boyalar, immünhistokimya ve makroskopide uyulması gereken konular üzerinde sunumlar hazırlama. 3. aydan sonra: Biyopsi ve sitoloji rutinine girme, Makroskopik, mikroskopik değerlendirme yapma, Otopsilere katılma, otopsi yapma Patoloji materyalinin değerlendirilmesi: Her AG nin uzmanlık eğitimi boyunca en az 5600 biyopsi ve 3800 sitoloji incelemesine ve 10 otopsiye tam katılımı zorunludur. A Makroskopik inceleme:

9 İnceleme sırasında AG hastaya ait istem kağıdı bilgilerini parçalarla karşılaştırmalı ve doğruluğunu kontrol etmelidir. Tümörler, adli olgu olabilecek veya sıra dışı görülen bütün örnekler dış ve kesit yüzeyini içerecek şekilde fotoğraflanmalıdır. Fotoğraflanan parçalar makroskopi fotoğraf arşivinde kurallara uygun biçimde saklanır. Örneklenmesinde duraksama yaşanan her parça hiç işlem yapılmadan ilgili patoloji uzmanına danışılmalıdır. Eksizyon ve rezeksiyonlarda klasik örnekleme ilkeleri uygulanmalı ve cerrahi sınırlar boya ile işaretlenmelidir. Elektron mikroskopi örnekleri parça henüz tespit olmadan çok küçük parçalar halinde ayrı bir tespit sıvısına (glutaraldehit) alınmalıdır. Kemik, kemik iliği gibi parçalar önce gerekli tespitten geçirilerek büyüklük ve diğer özelliklerine göre dekalsifikasyon sıvısında tutulmalıdır. Arşiv değeri olan bütün parçalar tanısal kısıtlama yaratmayacak şekilde örneklendikten sonra arşive kaldırılmalı ve kayda geçirilmelidir. B Patoloji raporlarının hazırlanması: AG uzman patolog ile birlikte değerlendirme öncesinde olguyu kendi başına inceleyerek, bilgisayar kaydında klinik bilgi ve makroskopi kısımlarının eksiksiz ve doğru olmasını sağlar. AG nin eğitim düzeyine göre mikroskopik bulguların ve tanının rapor taslağına yazılmış olması gerekir. C Operasyon sırasında inceleme: İnceleme için gönderilen parçadan örnek almadan önce patoloji uzmanına haber verilmelidir. AG, dokundurma ( imprint ), kazıma ( scrape ), doku örnekleme, mikrotomda kesit alma işlemlerini yapıp hastanın öyküsünü de gözden geçirerek uzman patolog ile birlikte olguyu değerlendirir. Tanıyı ameliyathaneye -ameliyatı yapan kişiye, bu mümkün değilse ameliyat ekibinden bir AG ne, o da mümkün değilse tanıyı iletmeye yetkili bir başka görevliye telefon aracılığı ile sözlü olarak bildirmek AG nin görevleri arasındadır. Olguyu değerlendiren uzman patolog ve tanının iletildiği kişinin isim ve soy ismi (tam olarak o anda belirtilen biçimde) tanı ile birlikte istem kağıdına geçirilmeli ve operasyon sırasında inceleme raporu en kısa zamanda hazırlanıp onaylanmalıdır Bölüm İçi Olgu ve Makale Sunumları A Bölüm içi olgu sunumları ve bölümler arası toplantılar: AG olgulara ait preparatları uzman patolog denetiminde seçip, gerekiyorsa fotoğraflayıp, patoloji raporu, klinik bilgi ve literatür taraması sonucu uygun makaleler ile birlikte sunuma hazır hale getirebilmelidir. Sunum sırasında tanı dışında ayırıcı tanı bilgisi, histokimya veya immunohistokimya gibi ek incelemeler yapıldı ise bunların yorumlanabilmesi beklenmektedir. B Makale Sunumu: Makale seçimleri uzman patolog denetiminde yapılmalı; sunum, önceden tartışılarak hazırlanmalıdır. Makalenin amaç, yöntem ve sonuçları kavranmaya çalışılmalı, tartışma kısımları dahil olmak üzere bire bir çeviriden çok, iyi bir özet olarak sunulmalıdır Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar, Ulusal ve Uluslararası toplantılar AG nin diğer puanlarına bakılmaksızın, eğitim süresi içinde en az iki patoloji sempozyumu veya kongresine iki çalışma sunumu ile katılması beklenmektedir. Ayrıca AG tezi dışında en az bir bilimsel çalışmada aktif rol almalıdır Uzmanlık Tezi Tez konusu, uzmanlık eğitimi süresinin yarısının tamamlanmasından sonraki 2 ay içinde araştırma görevlisi ve bölüm akademik kurulu tarafından belirlenir. 9 Genel Kurallar Araştırma görevlilerinin, uzmanlık eğitimi süresince, bölümdeki uzman patologlar, diğer araştırma görevlileri, sekreterler, laboratuar teknisyenleri ve diğer görevlilere karşı saygılı ve diğer klinik birimlerdeki meslektaşları ile profesyonel bir diyalog içinde olmaları gerekmektedir. Uygun iş kıyafetleri ile çalışmak esastır. 10 Yabancı Dil Becerisi

10 Araştırma görevlileri olguları değerlendirme aşamalarında başlıca İngilizce olan kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Makale saatlerinde çoğunluğu İngilizce dergilerden sunumlar yapılmaktadır. Bu aşamalarda iyi düzeyde İngilizce bilgisine gereksinim vardır. İngilizcesi yeterli düzeyde olmayanların, bu eksikliklerini eğitimlerinin ilk yılında, çalışma saatleri dışında alacakları eğitimlerle gidermeleri önerilir. 11 Araştırma Görevlisi Geri Bildirimleri Eğitim süresince hem araştırma görevlileri hem de öğretim üyeleri için eğitim niteliği ile ilgili geri bildirim alınarak, geri bildirim sonuçları AD başkanınca değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları araştırma görevlilerine ve öğretim üyelerine kişisel olarak bildirilir ve kişisel dosyalarında saklanır. 12 Araştırma Görevlisi Değerlendirme Toplantısı Anabilim Dalı Başkanı ve tüm öğretim üyelerinin hazır bulunduğu, uzmanlık eğitiminin üçte biri veya yarısı tamamlandığında yapılan toplantıdır. Bu toplantıda her AG nin eğitim dosyası ve defteri toplantıya sunulur, toplanan kredi puanı birlikte hesaplanır, patoloji uygulamalarına bakılır ve tez çalışmaları değerlendirilir. Eğitim süresini tamamlayanlar, tez savunmasında başarılı olanlar ve yeterli kredi puanı toplamış olanların uzmanlık sınavına girmesine karar verilir, yetersiz bulunanlara uzatma uygulanır. 13 Asistan Eğitim Defteri Her araştırma görevlisi eğitim süresince eğitim defterini (ekte sunulan) haftalık olarak doldurup ilgili uzmana onaylatır. Eğitim defteri uzmanlık sınavı sırasında jüri tarafından da değerlendirilir. 14 Sınavlar Her araştırma görevlisi 6 ayda bir teorik ve pratik sınavlara katılır. 15 Araştırma Görevlisi Eğitim İçeriği Kayıt Sistemi Anabilim dalına özgü bilgisayar programında ve sekreterlik kayıt defterinde bölüm çalışmaları günlük olarak kaydedilmektedir. Aşağıdaki gibi AG etkinlikleri bu kayıt sistemlerinden kontrol edilebilir: 1-Patoloji materyalinin değerlendirilmesi: Makroskopi, mikroskopi, rapor hazırlanması ve basılması, operasyon sırasında inceleme ( frozen section v.d.) 2-Bölüm içi olgu ve makale sunumları, bölümler arası toplantılar 3-Araştırma ve bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası toplantılara katılım 4-Uzmanlık Tezi

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU EĞİTİM KOMİSYONU PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU EĞİTİM KOMİSYONU PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU EĞİTİM KOMİSYONU PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI 2008 1. Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitiminin Amacı Patoloji uzmanlık eğitiminin amacı: Hastalıkların fizyopatolojik mekanizmalarını

Detaylı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı VİZYONUMUZ Üstün mesleki bilgi ışığında yüksek profesyonel standartlarda tıbbı sanat icra etmek MİSYONUMUZ Her hasta için özenli, titiz

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Enver Yarıkkaya Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor?

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı konana kadar geçen aşamalar: 1. Doku

Detaylı

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Genel bilgiler Tümör hücreleri, Subkapsüler sinüzoid İntraparankimal sinüzoid Histiositlerde burada bulunur Genel bilgiler Kanser hücreleri genellikle grup oluşturur

Detaylı

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor?

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı konana kadar geçen aşamalar: 1. Doku

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab.

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. PATOLOJİDE KALİTE KONTROL Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. GİRİŞ Patoloji Laboratuvarında uygulanan kalite yönetimi sistemi, bir tıbbi laboratuvarın işlevini yerine

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON Cerrah Açısından Önemi Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET- 2009 Günümüzde çoğu meme tümörlerinin tanısı cerrahi tedavi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

PATOLOJİDE BİLİŞİM Prof Dr Sülen Sarıoğlu PDF Bilişim Çalışma Grubu Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir

PATOLOJİDE BİLİŞİM Prof Dr Sülen Sarıoğlu PDF Bilişim Çalışma Grubu Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir PATOLOJİDE BİLİŞİM Prof Dr Sülen Sarıoğlu PDF Bilişim Çalışma Grubu Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir Patolojik değerlendirme=ortaklaşa çalışma Ürün= patoloji raporu : doktor+teknisyen+sekreter+destekpersonal+makinel

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: Ek A. EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Şefi tarafından doldurulacaktır.) Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi Organized Program (IARC) Features Screenin guidelines Initiatives to increase screening participation

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Kapsam 3. Sorumlular 4. Uygulama: 4.1. Laboratuar Kuralları: 4.2. Materyal Kabulü: 4.3. Makroskobik Değerlendirme: 4.3.1. Biopsi Materyalleri: 4.3.2. Sitoloji Materyalleri:

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ 25.Ulusal Patoloji Kongresi Patoloji Tekniker Oturumu 17 Ekim 2015-Bursa TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Nusret ERDOĞAN Marmara Üniversitesi SHMYO Pat. Lab. Tek.Böl. Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU BİRİM ADI TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU Mezuniyet Sonrası Eğitimin Değerlendirmesi için Başvuru Formu BİRİM ADI ZİYARET

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

R50.06 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER

R50.06 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER . R50.06 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER Rev.00 02-2011 PATOLOJİK MUAYENE BİRİMLERİNİN AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER 1-KAPSAM Bu rehber doküman, anatomik patoloji ve otopsi patolojisi

Detaylı

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798 Önlisans eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 19.04.1990 tarihinde, Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine yönelik hizmet için kurulmuştur. Yüksek Okulumuzun

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: Ek A.EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.) Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ EKİM 2009 PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ Hastane hizmetinde kalite güvencesinin sağlanması ve

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Meme Kanserinde Đntraoperatif Konsültasyon. Dr Handan Kaya. Patoloji AbD. Đstanbul-Türkiye. Patolog Gözü ile???

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Meme Kanserinde Đntraoperatif Konsültasyon. Dr Handan Kaya. Patoloji AbD. Đstanbul-Türkiye. Patolog Gözü ile??? Meme Kanserinde Đntraoperatif Konsültasyon Patolog Gözü ile??? Dr Handan Kaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AbD Đstanbul-Türkiye Meme kanseri ile ilgili ilk rapor eski Mısır dan 8 ülsere

Detaylı

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Yüksek Lisans Öğrencisinin : Adı ve Soyadı :

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

ONKOLOJİ CERRAHİSİ YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ

ONKOLOJİ CERRAHİSİ YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ve JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ için PATOLOJİ ROTASYONU REHBER DÖKÜMANI Prof. Dr. Alp Usubütün Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 25.09.2012 PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.2, 3.3.5, 3.5, 3.12.1, 3.13, 3.14.5-3.3.1, 3.12.2,

Detaylı

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ 10-MAYIS 2014 CUMARTESİ 8:50-9:00 Açılış 9.00-10.15 SERVİKS ve VULVA OTURUMU Oturum Başkanı: DR. MERAL KOYUNCUOĞLU 1-En sık gördüğümüz inflamatuar vulva

Detaylı

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 8 1. HİZMET KAPSAMI: Patoloji Anabilim Dalı her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktır. Bu hizmet haftada 5 ( beş ) gün ve günde 8 ( sekiz

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Komisyonu: Başkan Komisyon Üyeleri Üye Üye Üye Üye 1 ÖZGEÇMİŞ Fotoğraf ADI SOYADI

Detaylı

MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı

MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyoloji bölümü mezunları;

Detaylı

2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ: Gö üs Cerrahisi uzmanı tarafından görevlendirilen bir ba ka 1.yıl asistanı

2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ: Gö üs Cerrahisi uzmanı tarafından görevlendirilen bir ba ka 1.yıl asistanı 1. GÖREV ÜNVANI: Gö üs Cerrahisi 1.Yıl Asistanı 2. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM: Gö üs Cerrahisi Anabilim Dalı 2.1. BAĞLI OLDUĞU KİŞİ: Gö üs Cerrahisi Uzmanı 2.2. KENDİSİNE BAĞLI KADROLAR: 2.3. YERİNİ ALACAK KİŞİ:

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Aile Hekimliği (ASM) Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Yrd.

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Staj Sorumlu Öğretim Üyesi: Öğretim Üyeleri:

Detaylı

ISO EĞİTİM TALİMATI

ISO EĞİTİM TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatta; - Firmamızda iç ve dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, - Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi önemini

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Uygulanan Performans Sistemi. Dr. Murat ALPER

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Uygulanan Performans Sistemi. Dr. Murat ALPER Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Uygulanan Performans Sistemi Dr. Murat ALPER Devlet hastanesinde uzmanların aldığı ek ödeme ortalaması 2006-2009 Devlet hastanesinde uzmanların aldığı ek ödeme rakamları

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6 UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Tıbbi Genetik AD tüm yaş gruplarındaki hastalara,

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü PATOLOJİ VERİ PAKETİ ile KANSER KAYITÇILIĞI DENEYİMİ Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MBA) Genel Müdür Kasım 2016 1 PATOLOJİ KAYIT PAKETİ 2 AMAÇ Türkiye'deki kanser kayıt

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

Patoloji Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Çalışmalarında Neredeyiz, Ne Yapmak İstiyoruz?

Patoloji Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Çalışmalarında Neredeyiz, Ne Yapmak İstiyoruz? Patoloji Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon Çalışmalarında Neredeyiz, Ne Yapmak İstiyoruz? Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu Dr. Fügen Aker, Dr. Semin Ayhan Dr. İnanç

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

PERSONEL EĞİTİM PROSEDÜRÜ

PERSONEL EĞİTİM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.03.2013 Yönetim ve İcra Kurulu ifadesi, Yönetim Kurulu 01 olarak değiştirildi. Madde 5.8 te hemşireler için ilave eğitim planlaması tarif edildi.

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ ÇOCUK NEFROLOJİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON ALT KURULU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Ziyaret Raporu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM - KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KORONER YBÜ STAJI BAŞLAMA

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ YETERLİK KURULU KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK ANA DALINDA YETERLİK SINAV YÖNETMELİĞİ SINAV ÖNCESİ 1. YETERLİK SINAVININ AMAÇLARI Kalp ve damar cerrahisi uzmanlık alanında toplumun

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Revizyon Tarihi: 26.10.2016 Revizyon Numarası: 02 BME 491 VE BME 492/494 BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI (YÖNETİM, DANIŞMANLIK

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, 0-17 yaş arasındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı

Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Uzmanlık Eğitiminde Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Bakışı Prof.Dr.Fulya Çakalağaoğlu İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji

Detaylı

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU Bu form, ziyaret başvurusu aşamasında Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI 2016 1. AMAÇ VE KAPSAM: Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında Tıbbi Patoloji Klinikleri çalışma düzeni ile ilgili süreçleri

Detaylı

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ 1. TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında işlenecek Temel hekimlik uygulamaları

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I (TEORİK 2+ UYGULAMA 2, 3 KREDİ)

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I (TEORİK 2+ UYGULAMA 2, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ BESLENME I Vücut fonksiyonları

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı