Sayfa 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayfa 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek, Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. NOT : (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak. İLGİLİLERE DUYURULUR. BİRİM/ANABİLİM DALI / PROGRAMI ÜNVAN ADET NİTELİKLER BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ Sınıf Öğretmenliği Yard.Doç. 1 Doktorasını Sınıf Öğretmenliği alanında yapmış olmak, beyin uyumlu öğrenme konusunda çalışmaları olmak. (İlköğretim) Matematik Eğitimi Yard.Doç. 1 Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak, dörtlü bilgi modeli ve matematiksel modelleme alanında çalışmaları olmak. Resim-İş Eğitimi Yard.Doç. 1 Doktorasını Sanat Tarihi alanında tamamlamış olmak, batı sanatı ve çağdaş sanat alanında çalışmaları olmak. Zihin Engelliler Eğitimi Yard.Doç. 1 Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak, erken çocukluk özel eğitimi konusunda çalışmaları olmak. Türkçe Eğitimi Yard.Doç. 1 Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında yapmış olmak, dinleme öğretimi ve yaratıcı okuma konularında çalışması olmak. Sayfa 1

2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yard.Doç. 1 Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olmak, Öğrenme nesneleri ve öğretmen eğilimleri konularında çalışmaları olmak. Fransız Dili Eğitimi (*) Yard.Doç. 1 Doktorasını Fransız Dili Eğitimi alanında yapmış olmak, dilbilim-göstergebilim alanında çalışmalar yapmış olmak. İngiliz Dili Eğitimi (*) Yard.Doç. 1 Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak, dil eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda çalışmaları olmak. EDEBİYAT FAKÜLTESİ Genel Dilbilimi Yard.Doç. 1 Sözdizim ve bilgisayar dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak. Karşılaştırmalı Edebiyat Yard.Doç. 1 Japon Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak, Modern Japon Edebiyatı ile ilgili doktora yapmış olmak. Müzecilik Yard.Doç. 1 Erken Bizans konusunda doktora yapmış, Mimarlık Tarihi alanında çalışmış olmak. Deneysel Psikoloji Yard.Doç. 1 Deneysel Psikoloji ya da Sinirbilimler alanında doktora yapmış olmak; Uyku Bozuklukları ve Olaya İlişkin Osilasyonlar konusunda çalışmalar yapmış olmak. FEN FAKÜLTESİ Biyokimya Profesör 1 Deniz biyokimyası ve teknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Botanik Profesör 1 Bilgisayar Bilimleri Yard.Doç. 1 Bilgisayar Bilimleri Yard.Doç. 1 Batı Anadolu Ciğerotları üzerine doktora yapmış olmak.tohumsuz Bitkiler alanında yayınları olmak. Bilgisayar Bilimleri veya Matematik alanında doktora yapmış olmak, Agregasyon, Bulanık Kutulama ve Bulanık Atama Algoritmaları konularında Uluslararası indeksli dergilerde yayınları olmak. Bilgisayar Bilimleri veya Matematik alanında doktora yapmış olmak, Optimizasyon ve Çizge Parametreleri konularında Uluslararası indeksli dergilerde yayınları olmak. Sayfa 2

3 DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Gemi Makineleri İşletme Mühen.Bölümü (*) Profesör 1 Yönetim ve Organizasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl Eğitim tecrübesine sahip olmak. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Yard.Doç. 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olmak. Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak. Günümüz sanatına ilişkin sergileme ve arşiv olanakları üzerine uygulama araştırma ve yayın yapmış olmak. Film Tasarım ve Yönetmenliği Yard.Doç. 1 Sinema-TV Bölümü mezunu olmak. Doktorasını Sinema-TV Bölümünde yapmak. Film eleştirisi ve film çözümlemesi alanında çalışmalar yapmak. Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Yard.Doç. 1 Geleneksel Türk El Sanatları alanında sanatta yeterliliğini yapmış olmak. Saray Kumaşları ve Yöresel dokumalar alanında çalışmaları bulunmak. Aksesuar Tasarımı Yard.Doç. 1 Tekstil anasanat dalında sanatta yeterliliğini yapmış olmak, Aksesuar Tasarımı alanında (takı tasarımı, mücevher, ayakkabı ve bilgisayar destekli aksesuar tasarımı) tecrübeli olmak. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve sosyal pediatri alanında deneyimli olmak. Hemşirelik Esasları Yard.Doç. 1 Hemşirelik alanlarında doktora yapmış olmak. Onkoloji Hemşireliği Yard.Doç. 1 Hemşirelik alanlarında doktora yapmış olmak. Hemodiyaliz hastaları, kanser hastaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Sayfa 3

4 HUKUK FAKÜLTESİ Milletlerarası Hukuk Yard.Doç. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora tezini Milletlerarası Hukuk alanında yazmış olmak. Milletlerarası Özel Hukuk Yard.Doç. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora tezini Milletlerarası Özel Hukuk alanında yazmış olmak. Medeni Hukuk Yard.Doç. 2 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora tezini Medeni Hukuk alanında yazmış olmak. İLAHİYAT FAKÜLTESİ Hadis Profesör 1 Hadiste Recm Cezasıyla ilgili Rivayetler üzerinde çalışmış olmak. Din Eğitimi Yard.Doç. 1 Din Öğretiminde Drama ve Yapılandırmacılık konusunda çalışmış olmak. Arap Dili ve Belagati Yard.Doç. 1 Endülüs Arap Dilcileri hakkında çalışma yapmış olmak. Din Psikolojisi Yard.Doç. 1 Din Psikolojisi alanında çalışma yapmış olmak. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İstatistik Profesör 1 Keşfedici Veri Analizi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Yard.Doç. 1 Ekonometri Yard.Doç. 1 Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak. Çalışma kültürü farklılıkları, farklılık algısı ve engelliliğe ilişkin tutumlar alanında çalışmalar yapmış olmak. Doktorasını ekonometri alanında yapmış olmak ve oynaklık modellerinin öngörümlenme performansları üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yöneylem Yard.Doç. 1 Ekonometri alanında doktora yapmış olmak ve zaman serilerinde yapay sinir ağlarıyla model seçimi üzerine çalışmalar yapmış olmak. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yard.Doç. 1 İktisat doktoralı, bölgesel gelir dağılımı üzerine çalışmalar yapmış olmak. Sayfa 4

5 Hukuk Bilimleri Yard.Doç. 1 Kamu hukuku doktoralı, idari kolluk alanında çalışmalar yapmış olmak. İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Yard.Doç. 1 İktisat doktoralı, dış ticaret- büyüme etkileşimi alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak. İŞLETME FAKÜLTESİ Siyasi Tarih (*) Yard.Doç. 1 Karşılaştırmalı Tarih alanında doktora yapmış olmak. Siyasi Düşünceler ve Türk Siyasal Hayatı konularında yayınları bulunmak. Uluslararası İlişkiler (*) Yard.Doç. 1 Ortadoğu'da Siyasi Liberalleşme konusunda uzmanlaşmış olmak. Uluslararası Finans ve Bankacılık (*) Yard.Doç. 1 Yönetim ve Organizasyon (*) Yard.Doç. 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak; verimlilik ve finansal getiriler konusunda çalışmaları olmak. İşletme alanında doktora yapmış olmak, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda çalışmaları olmak. MİMARLIK FAKÜLTESİ Bina Bilgisi Yard.Doç. 1 Bina Bilgisi anabilim dalında doktora yapmış, Mimarlıkta Devingenlik ve Mimari Tasarım Sürecinde Kullanıcı Katılımı konusunda çalışmaları olmak. Mimarlık Tarihi Yard.Doç. 1 Restorasyon anabilim dalında doktora yapmış, Antik Yunan Mezarları ve İzmir Osmanlı Dini Mimarisi konularında çalışmaları olmak. Şehircilik Yard.Doç. 1 Şehir ve Bölge Planlama anabilim dalında doktora yapmış, Planlamada Sayısal Yöntemler ve Trafik Kaynaklı Titreşimler konularında çalışmaları olmak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik Makinaları (*) Doçent 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Elektrik güç sistemleri ve dağıtılmış güç üretimi konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak. Sayfa 5

6 Geoteknik Doçent 1 Çevresel geoteknoloji konusunda çalışmaları olmak. Makina Teorisi ve Dinamiği Doçent 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak; aktif titreşim kontrolü ve mekatronik konularında yayınlar yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği Yard.Doç. 1 Enerji Yönetimi; Enerji Sistemleri Analizi, Tasarımı ve Optimizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak. Sismoloji Yard.Doç. 1 Klasik Sismoloji ve Sığ Sismoloji dallarında çalışmalar yapmış olmak. Bilgisayar Yazılımı (*) Yard.Doç. 1 Biyoinformatik alanında SCI'ne dahil dergilerde yayın yapmış olmak. Uygulamalı Jeoloji Yard.Doç. 1 Mühendislik Jeolojisi konusunda doktora yapmış olmak. Termodinamik Yard.Doç. 1 Isıl enerji depolama sistemleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve türbülanslı akışlar, maddelerin termo-fiziksel özelliklerinin belirlenmesi üzerine sayısal ve/veya deneysel çalışmaları olmak. Malzeme Bilimi Yard.Doç. 1 Metal Üretim teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. TIP FAKÜLTESİ Anatomi Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu,anatomi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası sahibi olmak. Anatomi Profesör 1 Serebrovasküler yapılar ve simülasyon modelleri konusunda çalışmış olmak. Halk Sağlığı Profesör 1 Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Medikal sosyoloji üzerine eğitim almış ve sağlık politikası konularında yayınları olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası sahibi olmak. Sayfa 6

7 Tıbbi Parazitoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu, Parazitolojide doktora yapmış olmak.uygulamalı Flow Sitometri eğitimi almış olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji de (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak.yenidoğan beyin hasarı ve mekanik ventilasyon alanlarında klinik ve deneysel çalışmalar konusunda deneyimli olmak. Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Klinik toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu, Histoloji Embriyoloji doktorası yapmış ve Aktif Eğitim konusunda deneyime sahip olmak. Beyin ve Sinir Cerrahisi Yard.Doç. 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak, en az 5 yıllık deneyime sahip olmak. Anatomi Yard.Doç. 1 Tıp Fakültesi mezunu ve Anatomi uzmanı olmak. Stereolojik yöntem sertifikası ve çalışmaları bulunmak. Tıbbi Biyoloji Yard.Doç. 1 Doktora Eğitimini Moleküler Biyoloji alanında yapmış olmak. Transgenik farelerin geliştirilmesi ve deneysel kullanımı alanında çalışmış olmak. Tıbbi Biyoloji Yard.Doç. 1 Doktora eğitimini Moleküler Biyoloji, Genetik veya Kanser Biyolojisi alanında yapmış olmak.yüksek çıkarımlı genom analizleri konusunda çalışmış olmak. Kalp ve Damar Cerrahisi Yard.Doç. 1 Göğüs Cerrahisi Yard.Doç. 1 En az 3 yıllık Kalp-Damar cerrahisi uzmanı olmak, kalp transplantasyonu konusunda deneyimi bulunmak. Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, Diafragma pili uyarımı konusunda yeterli cerrahi deneyime sahip olmak. Tıbbi Patoloji Yard.Doç. 1 Tıbbi Patoloji uzmanı olmak. Nöropatoloji deneyimli olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yard.Doç. 1 Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak ve insülin infüzyon pompası kullanımı konusunda deneyimli olmak. Sayfa 7

8 İç Hastalıkları Yard.Doç. 1 En az 3 yıl deneyimli Romatoloji uzmanı olmak. ADALET MESLEK YO. Yard.Doç. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve doktora tezini Borçlar Hukuku alanında yazmış olmak. BERGAMA MESLEK YO. İş Makineleri Operatörlüğü Programı Yard.Doç. 1 Makina Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Polimer Kompozit malzemelerin termofiziksel, elektrik özelliklerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak. DEVLET KONSERVATUVARI Piyano Yard.Doç. 1 Piyano'da yüksek lisans, müzik anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak, rus bestecileri piyano eserleri hakkında çalışmaları olmak.yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl deneyimli olmak. Çalgı Onarımı Yapımı Yard.Doç. 1 Çalgı Yapım lisans, müzik bilimleri yüksek lisans diplomasına sahip olmak, Yükseköğretim kurumlarında yaylı çalgılar alanında en az 10 yıl deneyimli olmak. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO. Geriatrik Fizyoterapi Yard.Doç. 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Kardiyopulmoner Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yard.Doç. 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Yard.Doç. 1 Makina Mühendisliği lisans mezunu, doktorasını Makine Teorisi ve Dinamiği bilim dalında yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Yard.Doç. 1 Makina Mühendisliği lisans mezunu, Otomotiv sanayi rekabet gücü ve markalaşması alanında çalışmalar yapmış olmak.yükseköğretim Kurumlarında 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Sayfa 8

9 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Yard.Doç. 1 İşletme bölümü lisans mezunu, doktorasını İşletme anabilim dalında yapmış olmak ve Finansman alanında çalışmalar yapmış olmak.yükseköğretim Kurumlarında 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Yerel Yönetimler Programı Yard.Doç. 1 Doktorasını Kamu Yönetimi anabilim dalında yapmış olmak, yerel yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında alanında 10 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YO. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Doçent 1 Biyoloji lisans mezunu olmak. Doktora eğitimini Biyofizik alanında yapmış olmak,yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl Biyofizik alanında çalışmış olmak. İlk ve Acil Yardım Programı Yard.Doç. 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak. Eğitim metodolojisi ve becerileri eğitimcisi sertifikalarına sahip, Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Yard.Doç. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını Halk Sağlığı anabilim dalında yapmış olmak, Yüksek Lisansını Tıp Eğitimi alanında yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl Tıp Eğitimi alanında çalışmış olmak. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Yard.Doç. 1 Fizik Bölümü lisans mezunu, doktorasını Fizik Bölümünde yapmış olmak. Medikal Fizik alanında Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Radyoloji cihazlarının kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 yıl ders vermiş olmak. SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON SOSYAL BİLİMLER MESLEK YO. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Yard.Doç. 1 Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.yiyecek-içecek işletmelerinde ISO gıda güvenliği kalite sistemi konusunda çalışmaları olmak. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Yard.Doç. 1 Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Örgütsel Davranış ve Duygusal Emek konusunda çalışmaları olmak. SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YO. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yard.Doç. 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak.yüzme konusunda bilimsel araştırma, proje ve çalışmalar yapmış olmak. Sayfa 9

10 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yard.Doç. 1 Spor Bilimleri doktora programı alanında doktora yapmış olmak. Ritmik Jimnastik branşı ile ilgili çalışması olmak. TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Yard.Doç. 1 Magmatik Kayaç İzotop Jeokimyasında ve Jeokronolojisinde çalışmalar yapmış olmak. Geoteknik Programı Yard.Doç. 1 Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Tribünleri Temel Sistemleri, Kazık-Zemin İlişkisi ve Davranışı üzerinde çalışmalar yapmış olmak. DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Deniz Bilimleri Yard.Doç. 1 Fiziksel oşinografide doktora yapmış olmak. Oşinografide modelleme ve uydu altimetrisi kullanarak çalışmalar yapmış olmak. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Klinik Onkoloji Doçent 1 Kalp-Damar Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak. Hematolojik malignitelerde vasküler erişim konusunda bilimsel çalışmalarda bulunmak Sayfa 10

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20132014 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2013 TEMMUZ DÖNEMİ YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR TAVAN - TABAN PUANLARI İLAN NUMARASI BAZLI Veri En Büyük ÖYP PUAN En Küçük ÖYP OUANI 5180 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2012 Temmuz Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları En Büyük Öyp Puan En Küçük Öyp Puan İlan Numarası Birim Sayı 27247 HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Emin ARAT Rektör Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1-Başvuru süresi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2014 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu 2014 Güz Yarıyılı üstü Programlara Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel Bilgiler... 2 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 4 Başvuru Şekli...

Detaylı

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*)

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) ÖN LİSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER

Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTELER Invest in İNSAN KAYNAKLARI - ÜNİVERSİTELER Türkiye de 100 ü devlet ve 67 si özel olmak üzere 167 üniversite bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle bu üniversitelerden

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU 1.001 Aerodinamik 1.002 Akışkanlar Mekaniği 1.003 Akustik ve Titreşimler 1.004 Analitik Kimya 1.005 Anorganik Kimya 1.006 * 1.007 Atmosfer Bilimleri 1.008 * 1.009 Ayırma İşlemleri 1.010 Bakteriyoloji 1.011

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 HAZIRLAYANLAR Uzm. Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz... v 1. Genel Bilgiler...

Detaylı

TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ

TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ (BU TABLO ADAYLARA TERCİHLERİNİ BELİRLEMEDE KOLAYLIK OLMASI AMACIYLA, MEZUNİYET

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz...

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 VAN 1 2008 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarihli ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER Z.K.Ü. Teşkilat Şeması... 1 1. I. Genel Bilgiler... 3 1. II. Fakülteler ve Bağlı Birimler Hakkında Genel Bilgiler... 4 1.1- Fen-Edebiyat Fakültesi...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı