Mentamove Eğitim Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı Mentamove Eğitmeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mentamove Eğitim Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı Mentamove Eğitmeni"

Transkript

1 Mentamove Eğitim Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı Mentamove Eğitmeni

2 Miyofeedback Nasıl Oluşur? Bir kasın çalışması ile kasta bulunan kas iğcikleri ve tendonlarda bulunan duyusal lifler kasın kasılma gücünü algılar. Bu kas iğcikleri spindle olarak adlandırılır. Miyofeedback in asıl kaynağı bunlardır. Bu iğcikler beyinin periferdeki antenleri görevi görür. Beyin bu iğciklerden gelen bilgilerle beslenir, bilgi toplar.

3 Kas İğciğinin Detaylı Kas iğciklerinden kalkan bilgiler 1a ve 1b duyusal lifler vasıtasıyla omuriliğe oradan beyinin pariyetal duyu korteksine ve serebelluma taşınır. Bu 1a ve 1b lifleri kas iğciğinin etrafında bir sarmal oluştururlar ve kas iğciği gerildiği zaman (yani kas kasıldığı zaman) uyarılırlar. Yapısı 1a ve 1b lifleri aynı zamanda afferent yol dediğimiz duyusal yolun başlangıcıdır

4 Miyofeedback in Oluşumu Tendon kapsülü ve kas iğciğinde sonlanan afferent sinir uçları görülmektedir. Kasın her kasılması beyine bir miyofeedback aktivite bilgisi gönderir. Duyusal olan bu lifler (1a ve 1b) omuriliğe olaştıkları zaman arka boynuzdan spinal cord içine girerler ve aynı segmentte ön boynuza dal verip refleks arkı tamamlarken, yukarıya kraniale devam ederek propriosepsiyonu beyine ve serebelluma ulaştırır.

5 Efferent Sistem Nedir? Beyin hemisferlerinden başlayan yollar motor korteksten orta beyin, mesensefalon, pons, beyin sapı ve omurilik kanalıyla kasa kadar ulaşır. Bu sistem motorik sistemdir. Beyinden kalkan emirler, kasları çalıştırmak için efferent sistem sayesinde görevini tamamlar.

6 Motor Korteks ve Efferent Sistemin Başlangıç Noktası Efferent sistem beyinin motor korteksinden başlar (yeşil alan). Beyinin motor korteksi, 4. Numaralı alan olarak adlandırılır. Ayrıca 6 ve 8. Alanlar bu alanın görevlerini programlamada yardımcı olur. Efferent sistemin motor hücreleri bu alanda lokalize olmuştur.

7 Motor ve Duyusal Korteks Motor korteksi oluşturan presentral girus ve duyusal korteksi oluşturan postsentral girustan alınan kesitte mikroskopik inceleme yapıldığında 6 tabaka görülmektedir. Presentral girusun 4. Tabakasında asıl motor hücreler olan dev piramidal (BETZ) hücreler yer almaktadır. Bu hücrelerin uzantıları omuriliğe kadar ilerler. Ayrıca duyusal ve motor korteks arasındaki hücre düzeyindeki ilişki de görülmektedir. Motor Korteks Efferent Sistemin Başlangıcı (KIRMIZI), Duyusal Korteks Afferent Sistemin Sonudur (MAVİ).

8 Motor Korteks, Duyusal Korteks ve Homunculus Duyusal ve Motor Korteks Yanyana Ayak, bacak, gövde, kol, el, yüz, burun, dil, larinksin kortekste presentasyonu. Buna homunculus denir. El, başparmak, dil ve ağıza ait alanlar en geniş yeri işgal ederler. Çünkü bu organlarımız en fazla beceriye sahip organlarımızdır.

9 Efferent Sistemin Başlangıcı ve Devamı Motor korteksten başlayan efferent sistem, kapsula interna, orta beyin, pons, beyin sapı ve omurilik olarak devam eder. Omurilikten çıkan lifler de kaslarda sonlanır. Beyinin sol yarısı bu sistem içinde gövdenin sağ tarafını kontrol eder. Doğal olarak beyin sol tarafında zarar gören kişi sağ tarafını kullanamaz olur.

10 Bacak ve El in Beyin Korteksindeki Yerleri Beyinde ele ayrılan yer çok geniştir. Bunun nedeni el becerilerimiz çok fazla işlevsel olduğundandır Aslında ellerimizi fazla kullandığımız için bu alanlar daha fazla gelişmiştir. Elin alanları hemisferin dış yüzünde iken, bacağa ait alanlar hemisferin medial yüzünde yer almaktadır.

11 El Becerilerinin Beyin Korteksinde İşlenmesi El ve parmakların becerisi, beyindeki prezentasyonu ve işlevin ne kadar karmaşık olduğu görülmektedir. Ancak her hareket hücresel düzeyde programlandığı için hücrelerin birbiriyle ilişkisi açık ve nettir. Bir anahtarı tutmak bile büyük bir alan içinde işlenmektedir.

12 Efferent ve Afferent Sistemin Beyin Sapındaki Seyri Efferent sistem ve yolların beyin sapından seyri aşağı doğrudur. Afferent sistem (duyusal mavi), afferent sistem (proprioseptif yeşil) beyin sapında farklı seyir yerleri tutarlar. Fakat son hedef duyusal kortekstir.

13 Efferent ve Afferent Sistem Afferent sistem ve ana affernt yollar. Efferent sistemin, beyin sapı, pons ve orta beyin boyunca seyri görülmektedir. Bu yol kortikospinal traktus olarak da bilinir.

14 Beyin Sapı ve Spinal Cord Boyunca Efferent, Afferent Sistem Kırmızı yollar efferent sistemi oluşturuyor. Beyin sapı ve spinal cord boyunca efferent (kırmızı), afferent (mavi) olarak görülmektedir.

15 Efferent Sistemin Çalışması ve Hareketin Meydana Gelmesi Spinal cord un son bölümü sinir lifleri görülüyor. Bu sinir lifleri içinde hem efferent hem afferent lifler yer alır.

16 Balans Hareketi Efferent sistemin çalışması, omurilik ön boynuzundan çıkan efferent lifler, fleksiyon hareketini başlatırken karşı ekstremite kasları extansiyona gelirler.

17 Antagonist Hareket

18 Efferent Sistemin Kontrolü Motor korteks veya beyinden kalkan efferent emirler özetle İstemli olarak yüz kaslarını, yutma kaslarını, Kol ve elin hareketlerini, İstemli solunum, İstemli karın kasları bacak kas hareketlerini yapabildiği gibi, bu sistemlerden bazılarını aynı şekilde otomatik olarak da kontrol eder. İstemsiz hareketler daha çok otomatizma şeklinde olur. Örneğin sese, bir parlak ışığa yönelme, yürürken nasıl her adımımızı düşünerek atmadığımız gibi otomatizma da efferent sistem sayesinde yürütülür.

19 Nöroplastisite Nedir? Bir sinir hücresi bir gövde, bir akson ve milyarlarca dendritten oluşur. Sinir hücresinin gövdesi beyinde veya omurilikte bulunur. Aksonları ise beyinden omuriliğe, ikinci hücrenin aksonları omurilikten kasa kadar ulaşır. Bir akson uzunluğu 1-2 mm den 150 cm ye kadar olabilir. Beyinde milyar sinir hücresi, 500 milyar glia hücresi vardır. Nöronlar arasındaki sinaptik gelişimin arttırılması ve kalıcı kılınması nöroplastisite olarak kabul edilmektedir.

20 Nöronal İlişkiler, Sinapslar Nedir? Sinirler birbirleri ile sürekli ilişki halindedir. Bu ilişkiler dendritler, aksonlar sayesinde olur. Bu ilişkilere sinaps denir. Sinaptik ilişkiler daima tek yönlü çalışmazlar veya kendi aralarında otokontrol sistemleri oluşturmuşlardır.

21 Sinapslar Sinapslar sadece birer hücre arasında olmaz, aksine bir hücre milyonlarca hücreyle milyarlarca sinaps yapabilir.

22 Nöronal Beslenme ve Alışveriş (Kan Beyin Bariyeri) 3 boyutlu olarak sinaps ilişkileri görülüyor. Aradaki glia hücreleri (astrositler) vasıtasıyla nöronlara kandan besin maddeleri transfer edilir.

23 Nöronların İlişkileri ve Otokontrol Sinaptik ilişkiler her zaman tek yönlü çalışmazlar. Bazı nöron eksitasyon gösterir iken, diğer bir nöron onu baskı altında tutar. Bu olaya inhibisyon denir ve aşırı hareketin meydana gelmesi engellenir. Bu şekilde bütün motorik hareketler belirli derecede kontrol altında tutulur ki. Biz bütün hareketlerimizi belli hedefler doğrultusunda yaparız.

24 Nöronal Plastisite Bu nöronal ilişkler sayesinde sistem belli düzende çalışmayı zamanla öğrenir. Doğumda bu ilişkiler düzenli çalışmazlar. Ancak hayat içindeki gelişmeyle sinir hücreleri belli yolları kullanmayı öğrenirler. Bu öğrenme yollar kullanıldıkça yerleşir ve pekişir. Ancak bazı öğrenilen hareketler ve davranışlar eğitim veya antrenmanla değiştirilebilir. Bu şuna benzer, yürümeyi, elle yemek yemeyi ve günlük yaşam içinde gerekli hareketleri herkes öğrenebilir. Ancak resim yapmayı, piyano çalmayı, cambazlık yapmayı veya el işi yapmayı ancak doğru ve düzenli bir şekilde antrenman eden kişi öğrenebilir. Bu durum sinir hücrelerinin belli yolları kullanması için yeni bazı sinapsları oluşturmasına veya bu olaya uyum sağlamasına dayalıdır. Sinir hücresinin öğrenmesi, belli yolları kullanılması ve bazı ince hareketlerin tecrübe edilmesi olayına nöronal plastisite veya nöroplastisite denir. Nöronal plastisite ancak düzenli ve doğru stimulasyon, antrenman ile efferent-afferent sistemin doğru çalışmayı öğrenmesi ile geliştirilebilir.

25 Öğrenme ve Kayıtlama Kortikospinal ve kortikotalamik yolların (efferent) sinaptik ilişkileri görülmektedir. Bu yolların gelişimi ve öğrenilmesi normal yaşam içinde nöroplastisite sayesinde gayet normal olarak işlemektedir ve pekişmektedir.

26 Limbik Sistem Öğrenmenin En Önemli Merkezlerindendir Öğrenmenin temel sistemlerinden birisi limbik sistem dediğimiz sistemdir ki bu sistem çevreden gelen bütün uyaranların ilk algılandığı sistemdir. Öğrenme en ilkel davranıştan en komplike işlemlere kadar bu sistem sayesinde kayıt altına alınmaya başlar. Limbik sistemin ana kayıt edici bölgesi hipokampüsdür. Hipocampüs beyinin yazıcısı gibi çalışır. Hangi bilginin hafızaya kayıtlanacağı kararı buradan verilir. Değersiz bilgiler ve ya kısa hafıza ile ilgili bilgiler bu bölüm altında işlenmez. Ancak kalıcı uzun süreli hafızada yer alacak bilgiler öncelikle hipocampusta işlenirler ve kortkekse kayıtlanırlar.

27 Bir Resmin Hafızaya Kayıtlanması Bir görüntünün beyinde algılanması ve hafızaya alınması (kortkekse kayıtlanması) görülmektedir. 1. Şekilde olguya resim gösteriliyor. Bunu görmesi ve incelemesi sağlanıyor. 2. şekilde fonksiyonel MRI (fmri) ile sol hipokampüsteki aktivite saptanıyor. 3. şekil 2. şekilin büyütülmüş hali, 4. ve 5. şekiller resimin sol pariyetal kortkekste kayıtlanması ve hatırlanmasını ifade ediyor. fmri sol pariyetal kortekste resmin hatırlanması veya tanınması anındaki aktiviteyi gösteriyor. Bu şekil beyinde uzun süreli hafızada artık her zaman hatırlanacaktır. Uzun süreli hafızanın yerleşmesi dikkatli çalışma veya mental çalışma ile olur. Uzun süreli hafızanın oluşturulması işlemi Long Term Potentiation (LTP) denir.

28 Öğrenme Anında Hipocampus Uzun süreli hafızanın (LTP) şekillenmesi dediğimiz gibi dikkatli çalışma, bilinçli çalışma, düzenli stimulasyon ve antrenmanla sağlanabilmektedir. Bu durum hem nöroplastisite sayesinde olmaktadır hem de olumlu destek sayesinde gelişmektedir. Olumsuz yaklaşımlar uzun süreli hafıza üzerinde olumsuz etki hatta (destrüktif) yıkıcı etki yapar. Halbuki motivasyon, destek, ödüllendirme yardımcı olma, yani pozitif yönde her destek öğrenmeyi hızlandırdığı gibi ruhsal gelişmenin de yardımcısıdır.

29 Stres, Öğrenme ve Algılama 1. Korkunç ses + korkan yüz 2. Hoş Ses + korkan yüz 3. Korkunç ses + mutlu yüz 4. Hoş ses + mutlu yüz Bütün bunların beyinde yarattığı stres farklı dır. Her bir durum öğrenmeyi, farklı şekilde etkiler.

30 Öğrenmenin Kısa Özeti Öğrenmenin kısa özeti, orbital korteks, Meynertin bazal çekirdeği, amigdala, hipokampüs, auditör korteks, nucleus coreleus, görme merkezi ve duyusal korteks alanları arasındaki ilişkiler sayesinde olmaktadır. Ancak gözle görülen her görüntü görme merkezine ulaşmadan orbital korteks vasıtasıyla limbik sistem ve hipokampüsa önce ulaşır. İlk refleks yanıt verilecekse verilir. Diğer merkezlerin daha sonra görüntüyü algılama ve değerlendirmesi söz konusudur. Ancak kayda değer görüntü ise ondan sonra hipokampüs sayesinde kortekste kayıtlanır veya stres cevabı bertaraf edilir.

31 Hipocampus un Tüm Beyin Korteksine Bağlantısı Hipokampüs tan çıkan nöronların tüm kortikal alanlara uzantıları ve öğrenmenin tüm beyin korteksi üzerinde kayıtlanabildiğini gösteren bu şekil dopaminerjik sistemin dağılımı ve nöronal plastisitenin ulaşabileceği alanları göstermektedir.

32 Beyindeki Assosiasyon Yolları

33 Assosiasyon Yolları Tek Hemisfer İçi

34 Assosiasyon Yolları Interhemisferik

35 İşitme Sadece işitmede her iki hemisferde kayıtlama ve algılama yapmak mümkün olmaktadır.

36 Algılama ve Konuşma

37 Konuşma ve Arcuate Fasiculus

38 Ses Ayrımları Konuşma ve Motor Korteks Kelime Hafızası

39 Görme ve Motor Korteks

40 Görme ve Tepki

41 Görme, Ayrım ve Şekillendirme

42 Görme Merkezinin Diğer Alanlara Porojeksiyonları

43 Düşünme ile Beyin Nasıl Aktive Olur ve Bunu Saptamanın Yolları Nelerdir? 1. Magnetoelektroensefalografi: (event-related magnetic fields (ERF s) + EEG = Beyin Korteksindeki Nöronların Oksijen Tüketimlerini Giren Kan ile Çıkan Kan Arasındaki Oksijen Farkının %3-6 arasındaki değişimden faydalanarak bilgi verirken aynı bölgedeki hücrelerin EEG elektriksel aktivitesinin kombine edilmesini kombine eden bir tetkiktir. Brain Map = Beyin Haritalama Metodu da denir 2. PET: (Pozitron Emission Tomografi) Glukoz 136 isotopu kullanılarak, aktif haldeki nöronların glukoz tüketimini ölçerek korteks aktivitesi hakkında bilgi verir. 3. fmri: Fonksiyonel MRI (Beyin Korteksindeki Nöronların Oksijen Tüketimlerini Giren Kan ile Çıkan Kan Arasındaki Oksijen Farkının %3-6 arasındaki değişimden faydalanarak bilgi verir) 4. SPECT: (Single Positron Emission Computerised Tomography) Teknesyum 99 kullanılarak elde edilen beyin korteksindeki nöronların Technesyum 99 u tutarak membran, dendrit, akson içinde barındırdığı dönemde yayılan radyoaktif ışımanın gama kameralar tarafından elde edilen radyoaktivitenin Computerize Tomografi ile işlenmesiyle elde edilen 3D görüntülerin beyin sinaptik organizasyonu ve networkü hakkında verdiği bilgi.

44 Magnetoelektroensefalografi Magnetoelectroencephalography (MEG) fmri çekimleri sırasında scalp üzerine yerleştirilen yerleştirilen EEG elektrodları vasıtasıyla EEG kayıtlama işlemidir. O anda korteksteki elektriksel aktivite artışının EEG ile kombine edilmesine olanak sağlayan bir tekniktir (event-related magnetic fields (ERF s) + EEG ). MAGNET FIELD + EEG

45 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Bir kelimeyi görmek sadece görme merkezini aktive eder.

46 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Bir kelimeyi dinlemek sadece işitme merkezini aktive eder.

47 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Bir kelimeyi söylemek sadece konuşma merkezini aktive eder

48 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Ancak bir kelime hakkında düşünmek, yeni kelimeler türetmek ve onu uygulamaya geçmeyi tasavvur etmek tüm sağlam beyin korteksini aktive eder

49 fmri (Fonksiyonel MRI) Arteriyel O 2 Venöz O 2 = %3-6 Sağ El Sol El Her İki El

50 fmri + Tractography

51 3D SPECT Normal Beyin Stroke Şizofreni

52 3D SPECT Uyuşturucu Bağımlısı Eroin Bağımlısı Alkol Bağımlısı Hiperaktivite Hiperaktivite Tedavi Sonrası Alzheimer Hast.

53 Hasta Gereksinimleri ve Hekimliğin Amacı Kalite Hasta Memnuniyeti İstenen Sonuç ve Başarıya Ulaşmak Değer Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıklarının yarattığı bulguların doğru olarak saptanması, Bulguların hayati tehlike yaratan dönemi atlatıldıktan sonra geriye kalan motor kayıpların, fonksiyonel kayıpların, duyusal bozuklukların ve ağrının giderilmesi hem hastanın dileği hem de hekimin hedeflerindendir. Bilinç düzeyi düşük hastaların kişiye bağımlı olarak bakımlarının zorluğu ve bakım maliyetlerinin yüksekliği ayrı bir tedavi sorunudur.

54 Mentamove Tedavi Metodu Nedir? Mentamove EMG ile tetiklenen elektrik stimulasyonu (EMG-tetiklemeli) yapan, mikroprocessör kontrollü medikoteknik bir cihaz ve aynı isimle anılan bir tıbbi yöntemidir. Brain Efficiency Training olarak adlandırılır Mental Movement

55 Mentamove Tedavi Mentamove Metodu Metodu beyin hasarı (stroke sonrası paralizi, beyin tümörü, kranioserebral travma vs.) sonrası kaybolmuş olan istemli motor fonksiyonları tekrar geri kazandırmak ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

56 Mentamove Tedavi Metodu Temeli İdeomotorik Çalışmaya dayanmaktadır, Metod motor kortikal reorganizasyon ve sinaptik yolların geliştirilmesi ile sonuç vermektedir. Hasta iyileşerek etkilenen uzvunu kontrol etmeyi öğrenmektedir. Kesintiye uğramış kontrol döngüsünün yeniden düzelmesi sağlanmaktadır

57 Mentamove Nasıl Çalışır? Beyinden çıkan efferent sinyalleri hedef kas üzerinden algılayarak Bunların EMG değerlerini ölçer. Real time olarak elektrostimulasyonu gerçekleştirerir Afferent sistemi reaktive eder Efferent-Afferent Döngünün tekrar çalışmasını sağlamaktadır.

58 Bu Sistem Türk Tabipler Birliği Kitapçığında Aşağıdaki Gibi Ayrı Ayrı Tarif Edilmiştir? EMG Tetkiki efferent (sinir tarafından getirilen EMG sinyalleri) Beyin SSS Yeniden Öğrenme afferent (eklem hareketinden doğan prprioseptif etki) EMG KAS reseptörler Mentamove Kas Stimulasyonu Elektrostimulasyon Biofeedback hareket

59 Mentamove Etkileri Nerelere Olur? M = Miyofeedback (Kaslara Etki) E = Efferent Sisteme Etkisi N = Nöroplastisiteye Dayalı Çalışma Protokolü T = Test Etme Olanağı A = Afferent Sisteme Etkisi M = Mittelfrequenze (Orta Frekanslı Ağrısız Stimulasyon) O = Optik Sinyallerle Görme Sistemine Etkisi V = Verbessern (İyileşme Sağlar) E = EMG

60 Endikasyonlar (Santral Lezyonlar) Beyin Kanaması, İnme veya Serebrovaskuler Olaylar Sonrası, Beyin Ameliyatları Sonrası, Travmatik Beyin Yaralanması Sonrası, Çocukluk Çağı ve Doğuma veya Diğer Sebeplere Bağlı Hipoksik Beyin Hasarı Sonrası, Ensefalit ve Menenjite Bağlı Beyin Hasarının Yarattığı Sakatlıkların Tedavisi

61 Endikasyonlar (Spinal Lezyonlar) Omurilik Ameliyatları Sonrası, Travmatik Omurilik Yaralanması, Omurilik Tümörleri İskemik Hastalıkları Dejeneratif Hastalıklara Bağlı Miyelopati, Spinal Disk Hastalıklarının Yarattığı Kök Zedelenmelerine Bağlı Sekellerin Tedavisi Incomplete Spinal Cord Lezyonları

62 Endikasyonlar (Periferik Sinir Lezyonları) Periferik Sinir Hastalıkları, Tuzak Nöropatileri, Periferik Sinirlerin Kesilerinin Cerrahi Tedavileri Sonrası Sekellerde, Brakial Pleksus un Gerilmesine Bağlı Sekellerde, İnjeksiyon Nöropatilerine Bağlı Sekellerde, Fasial Sinir ve Alt Kranial Sinirlerin Tutulmasına Bağlı Yutma Güçlüğü Gibi Sekellerin Tedavisinde

63 Mentamove Kime Yardım Eder? İnme geçiren hastalar, (Stroke, Serebrovasküler Hemoraji Sonrası Serebral Hasarda Kalan Sekelleri Olanlara) Zaman ve Süre Önemli Değildir Kafa Travması (Sonrası Serebral Hasarı Olan Hastaların Sekellerinde ) Beyin Tümör Ameliyatı Sonrası Kalan Serebral Hasarın Yarattığı Sekelleri Olanlara Erken Çocukluk Dönemi Beyin Zedelenmesi Kaynaklı Sekelleri Olanlarda Multiple Sclerose Atakları Sonrasında Geri Kalan Sekellerin İyileştirilmesinde Yüz Felçlerinin (Herpes Simplexe Bağlı, Travmaya Bağlı, Diyabetik Fasial Paralizi ve İdiopatik Fasial Paralizi (Bell s Palsy)) tedavisinde. Spinal Cord Injurilerine Bağlı Sekellerin Erken Rehabilitasyonunda Spinal Sinir Köklerinin Kompresif Etki Sonrası Zedelenmelerinin İyileşmelerinin Hızlandırılmasında Periferik Sinir Cerrahisi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılmasında ve Reflex Sempatik Distrofide, Foot Drop Tedavisinde Ataksinin Tedavisinde

64 Mentamove Nasıl Etki Eder? Başlangıçta terapist tarafından yönlendirilen sık ve düzenli tekrar edilen konsantrasyon ve Feedback kademeleri, beyin yapılarının (strüktürlerinin) yenilenmesine (rejenerasyonuna) olumlu etki eder. Bu zihinsel antrenman motorik sistemin aktivasyonuna yol açar. Önce zihinsel antrenmanla daha sonra ise, hareketin motorik olarak tamamlanmasıyla hareket etme kabiliyetinin verimi arttırılacaktır. Merkezi sinir sisteminde yeni sinapslar oluşacaktır. Hareketlerin dikkat uyandırıcılığı ve algılanırlığı sürekli, sık ve düzenli olarak tekrar ettirilir. Sonuç olarak hasta hareketleri baştan başa yeniden öğreniyor gibidir!

65 Mentamove Nasıl Destek Verir? Mentamove günlük bölge başına 20 şer dakikadan olmak üzere iki defa egzersizin uygulanması tavsiye edilir. Yönlendirmeler ve talimatlar ile düzenli kontroller Mentamove terapistinin müşahedesi altında olmalıdır. Mentamove cihazı, mikroçip kumandalı olarak, hastanın konsantrasyon kabiliyetine göre, hedef seçilen harekete adapte olur. Optik sinyaller, konsantrasyon aşamalarında eklem hareketlerinin tekrar edilmesini kolaylaştırır. Hasta itina ile bu terapiye alıştırılıp hazırlanacak ve tüm rehabilitasyon süresince özel eğitim almış terapistinin kontrolü altında olacaktır.

66 Mentamove Tedavisi Ne Zaman Etkili Olur? Mentamove ile tedaviye başlamak için felç durumunun 3 veya 5 aydır, 5 yada 10 yıldır var olması önem arz etmez. Zira belirleyici olan hastanın kol veya bacağındaki fonksiyonları yeniden kullanabilmek üzere hedeflenen hareketi zihninde canlandırabilecek güçte olup olmadığıdır. Rehabilitasyonun başarısı kişisel aktivite ve isteğe bağlıdır.

67 Mentamove Gereksinimleri Nasıl Karşılar? Öncelikle hasta elini hareket ettirmeyi düşünmeye başlar Ardından Mentamove cihazı bu düşünce ve eylem isteğini algılar Algılanan eylem isteği istirahat halinde algılanan aktiviteden 2 mikrovolt daha fazla ise cevap verir ve eletrostimulasyon oluşur Elektrostimulasyon kası hareket ettirir, eklem oynar, el harekete geçer İlgili kastan kalkan duyu beyine normal fizyolojik yollardan iletilir Beyin ürettiği enerjiye karşılık ne kadar büyüklükte bir hareket gerçekleştiğini kayıt altına almaya başlar Tekrarlayan her olumlu hareket yeni öğrenilmiş gibi beyinde yeniden programlanır Sonuç olarak öğrenilen hareketler artık asla kaybedilmez Düşünce Mentamove un Algılaması Hareketin Yaptırılması Beyinin Algılaması Hareketin Hafızya Beyinde Yeniden Kayıtlanması

68 Mentamove Nasıl Uygulanır? Elektrostimulasyon elektrodları eklem hareketi ile ilgili olan kasların olduğu bölgeye deri üzerinden yerleştirilir. Hasta konsantre olarak eklemin istemli bir hareketini düşünerek sonuç alır (zihinsel antrenman). Yalnızca bu hareketi düşünme esasına dayalı olarak hedef kasta, gerekli elektriksel aktivite başlatılarak Mentamove cihazı tetiklenecek ve elektrostimulasyon gerçekleşecektir (EMG- Tetiklemesi). Mentamove cihazı sayesinde düşünülen hareket eyleme dönüştürülecektir... Sonuç olarak eklem hareket eder!! Kendini motive etme ve pozitif feedback, EMG ölçümü ile sonuç getiren nedenler bilinen tedavi ölçütlerindendir.

69 Mentamove Diğer Gereksinimleri Nasıl Karşılar? Ağrıya etkisi: İnme sonrası düşük omuz ve subluksasyona bağlı ağrıyı giderir (Bu sürekli analjezik ilaç kullanımını önler, analjeziklerin mide üzerineyarattığı yan etkileri de giderdiği için ilaç tasarufu sağlar) Periferik sinir ve Spinal Köklerin doğru iletim yapmalarını sağlayarak deafferentasyon ve fantom, nöropatik ağrıların giderilmesini sağlar. (Bu tip ağrıların giderilmesi için uygulanmakta olan carbamazepin, amiltriptilin, gabapentin,gibi ilaçların kullanılmasını bertaraf ettiği gibi, morfin pompası, spinal ve periferik stimulatörlerin kullanılmasına da gerek kalmaz). Bu tip ağrıların giderilmesi için cerrahi girişimlere, miyelotomi, kordotomi, nörektomi, ganglion blokları gibi cerrahi müdahelelere gerek kalmaz. Eklemlerin kullanılmamasına bağlı inaktivasyon ağrılarını giderir. Uzun süreli antinflamatuvar ilaç kullanımına gerek kalmaz. Kullanılmayan eklemler, omuz, el bileği, kalça, diz ve ayak bileği eklemlerinin ankilozunu giderir. Bu amaçla verilen analjezik ve antinflamatuvar ilaç kullanımına gerek kalmaz. Düşük ayak, düşük omuz ve el bileği patolojilerini giderir ve ortez, splint kullanılması, ortopedik ayakkabı kullanılması, walker vb ihtiyacını ortadan kaldırır.

70 Diğer Etkileri Nelerdir? Ayak bileği düşüklüğü nedeniyle ortopedik cerrahi girişimlerinin yapılması ve düşük el bileği nedeniyle tendon transferi cerrahisi girişimleri gereği kalmaz. Spastisite: Kornik SVH sekelli olgularda rehabilitasyonu engelleyen önemli sorunlardan bir olan spastisiteyi kolaylıkla giderdiği için baclofen, baclofen pompası uygulamalarına ve BOTOX enjeksiyonlarına gerek kalmaz. Kaslar üzerindeki aktivasyon kas atrofilerinin giderilmesini sağladığı için FTR ek programları uygulamasını bertaraf eder. Yatak düzeyinde bakıma muhtaç olan hastaların tekrar aktive edilebilme olanakları olduğu için bakım giderlerinin azalmasını sağlar. İdrar inkontinansı olan olgularda kısa sürede idrar kontrolu sağladığı için sürekli kateterizasyon ve bunun yaratacağı üriner sistem enfeksiyonlarından hastayı korur Konuşma, akli fonksiyonların tekrar düzene girmeye başlaması sonucu hasta ihtiyaç ve isteklerini rahatlıkla ifade edebilir İleri düzeyde mental fonksiyon gerektiren mesleki görevlerde bu işlevlerini tekrar yapmayı öğrenebilme olanağını bulmakta ve bağımsız hale gelebilmektedir. Bağımsız hale gelen bir hastanın ailesi ve sigorta kurumuna vereceği maddi yük de ortadan kalkacaktır.

71 Mentamove un Diğer Etkileri Neler? Uzun süre yatma olasılığı bulunan hastalarda erken dönemde tedaviye başlandığında alt ekstremitelerde görülen derin ven trombozunu engeller Meme cerrahisi sonrası görülen kolun inaktivasyonu ve lenfatik sistem drenaj bozukluğunu giderir Yatalak düzeydeki hastaların tekrar aktive edilmesi ile dekübitis ülserlerinin gtedavisini kolaylaştırır Beyin, omurilik cerrahisi sonrası erken dönemde tedaviye başlanması hallerinde nekahat dönemini hızlandırır, hastanın işine dönmesini çabuklaştırır, yeniden hayata dönüşü sağlar.

72 Mentamove Kimlere Uygulanmaz? Kalp pili taşıyan hastalarda pili durdurma olasılı olması nedeniyle uygulanmamalıdır. Hamile kadınlarda doğumu başlatabilme olasılığına karşı kullanılmamalıdır. Elektrik akımının gerçekleşeceği noktalarda açık yara, ülserasyonları olanlarda uygulanmamalıdır. Uygulamanın yapılacağı yerde yüzeyel deri enfeksiyonu varlığında. Uygulamanın yapılacağı ekstremite üzerinde herhangi bir derin ven trombozu varlığında emboli atma riski olduğundan uygulanmamalıdır. Diğer riskli durumlar için doktorunuza danışınız.

73 Mentamove un Etki ve Faydaları Nelerdir? Mentamove Metod olarak Nörolojik Rehabilitasyonda kullanılan en modern tedavi yaklaşımıdır Mentamove felç veya yatalak durumdaki hastaya ilk hareketi veren bir yöntemdir Mentamove ile yapılan uygulamalar neticesinde hasta kaybedilmiş ekstremite fonksiyonlarını sürelerine bakmaksızın yeniden kazandırır Mentamove ile öğrenilen hareketler kalıcıdır Hastanın yatak içinde hareketlenmesini sağlar Hastanın çabuk mobilize olmasını sağlar Beyin faaliyetlerini arttırır (konuşma, düşünme gibi) Öğrenmeyi kolaylaştırır Kas ve eklemleri uzun süre yatmanın ve hareketsizliğin verdiği komplikasyonlardan korur Bölgesel kan dolaşımını arttırır Ağrı faktörlerini ortadan kaldırır Yatma sırasında oluşan yara ve ülserlerin oluşmasını engeller Yatma sırasında vücudun hareketsiz kalmasına bağlı enfeksiyonlardan hastayı korur Zihinsel faaliyetleri arttırır (konsantrasyon ve dikkat toplama gibi) Hastanın rehabilitasyona ve diğer sosyal destek faaliyetlerine katılmasını kolaylaştırır Hastayı motive eder Hastanın bakım hizmetlerini anlamasına ve bunları uygulamasına destek verir Rehabilitasyon Sürecine Hız Katar

74 Vaka Örnekleri Tüm Vakalara Ait Örnekler, Yurt İçi ve Yurt Dışında Sunulmuş Formları İle Birlikte sayfalarında mevcuttur. Dileyen sitemizden ücretsiz olarak indirebilir. Eğitim Sertifika Ücretleri 750 Euro Olup, Sertifika Ücretini Ödemeyen Katılımcılara Eğitim Verilmez. Kurslarla İlgili Bilgiyi den e mail yolu ile alabilirsiniz.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Avicenna Klinik. Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği. Ağrısız bir gelecek için

Avicenna Klinik. Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği. Ağrısız bir gelecek için Avicenna Klinik Uluslararası omurga cerrahisi, eklem cerrahisi ve nöroşirürji kliniği Ağrısız bir gelecek için Tıbbın neticesi olarak, hastalığın ve sağlığın sebeplerini öğrenmeliyiz. Avicenna (980-1037)

Detaylı

sa lık 2014-İlkbahar Sayısı-Sayı:5 Ücretsizdir, alabilirsiniz... LAPAROSKOPİK CERRAHİ Anestezi Nedir? Çeşitleri Yöntemleri Osteoartrit Boyun Fıtığı

sa lık 2014-İlkbahar Sayısı-Sayı:5 Ücretsizdir, alabilirsiniz... LAPAROSKOPİK CERRAHİ Anestezi Nedir? Çeşitleri Yöntemleri Osteoartrit Boyun Fıtığı 2014-İlkbahar Sayısı-Sayı:5 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... LAPAROSKOPİK CERRAHİ Anestezi Nedir? Çeşitleri Yöntemleri Osteoartrit Boyun Fıtığı Fizik Tedavi Nedir? Şeker Hastalığı Beslenme ve Kalp

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır Engellilik ve Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 10:15 1.ÜNİTE ÖZET Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaş bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 12.29 unu engelli bireyler oluşturmaktadır Engellilik

Detaylı

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Banu KURAN OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede GĐRĐŞ VE AMAÇ Günümüzde kullanılan ağrı kesici ilaçlar arasında opioid ilaçlar, güçlü etkinliklerine karşın, istenmeyen etkilerinin fazlalığı ve etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle etkin bir şekilde

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Özlem OKATAN Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN

Detaylı

Dural Cranial Nasal Release Procedures. Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? Dr. John Bashline D.M. D.C.

Dural Cranial Nasal Release Procedures. Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? Dr. John Bashline D.M. D.C. Dural Cranial Nasal Release Procedures Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? Dr. John Bashline D.M. D.C. İçindekiler DCNRP Nedir?...S / 05 DCNRP ve Çocuklar...S / 07 Etkili Olduğu Rahatsızlıklar...S /

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA

HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA MANUEL TEDAVİ TEKNİKLERİ İLE KAS VE İSKELET SİSTEMİNE AİT PROBLEMLERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR TAMAMLAYICI TIP TEKNİKLERİ İLE NÖROLOJİK PROBLEMLERE

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj YAŞLI VE HASTA BAKIM klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk HİZMETLERİ

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR

ENGELLİ SAĞLIĞI. EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR ENGELLİ SAĞLIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ YAZARLAR Prof. Dr. Mustafa ÖNCEL Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Yrd. Doç. Dr. Aydın KIVANÇ Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ Yrd. Doç. Dr. Sedat BOSTAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

Çocuklarda İdrar Yapma İşlev Bozuklukları Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Gebelik Nükleer Tıp Check-up Diyabet ve Göz Bel Fıtığı Sinüzit

Çocuklarda İdrar Yapma İşlev Bozuklukları Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Gebelik Nükleer Tıp Check-up Diyabet ve Göz Bel Fıtığı Sinüzit Özel Hisar Intercontinental Hospital Ücretsiz Sağlık Yayınıdır Türkiye nin sağlık üssü!.. Yıl: 3 Sayı: 5 Ocak-Mart - 2009 Çocuklarda İdrar Yapma İşlev Bozuklukları Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

ÇENE VE YÜZ AĞRILARI

ÇENE VE YÜZ AĞRILARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÇENE VE YÜZ AĞRILARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Heves NAZIROĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Turgay SEÇKİN İZMİR-2012

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ

AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ Doç.Dr. Hulki Forta AKUT İSKEMİK İNMEDE YUTMA DEĞERLENDİRMESİ (UZMANLIK TEZİ) Dr. Çiğdem Türkmen İSTANBUL-2005 Uzmanlık

Detaylı

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ

SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKİZ HAFTALIK MASA TENİSİ EGZERSİZİNİN 9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİKKAT ÜZERİNE ETKİSİ Recep ASAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sağlıklı kadın güzeldir!

İÇİNDEKİLER. Sağlıklı kadın güzeldir! İÇİNDEKİLER Sağlıklı kadın güzeldir! Sağlıklı kadın her yaşta ve her zaman güzeldir. Önemli olan sürprizlerle dolu hayatta umudu kaybetmeden, yılmadan, sımsıkı ayakta durabilmek. Unutmayın; mücadele hayatın

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı