Mentamove Eğitim Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı Mentamove Eğitmeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mentamove Eğitim Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı Mentamove Eğitmeni"

Transkript

1 Mentamove Eğitim Hazırlayan Op. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı Mentamove Eğitmeni

2 Miyofeedback Nasıl Oluşur? Bir kasın çalışması ile kasta bulunan kas iğcikleri ve tendonlarda bulunan duyusal lifler kasın kasılma gücünü algılar. Bu kas iğcikleri spindle olarak adlandırılır. Miyofeedback in asıl kaynağı bunlardır. Bu iğcikler beyinin periferdeki antenleri görevi görür. Beyin bu iğciklerden gelen bilgilerle beslenir, bilgi toplar.

3 Kas İğciğinin Detaylı Kas iğciklerinden kalkan bilgiler 1a ve 1b duyusal lifler vasıtasıyla omuriliğe oradan beyinin pariyetal duyu korteksine ve serebelluma taşınır. Bu 1a ve 1b lifleri kas iğciğinin etrafında bir sarmal oluştururlar ve kas iğciği gerildiği zaman (yani kas kasıldığı zaman) uyarılırlar. Yapısı 1a ve 1b lifleri aynı zamanda afferent yol dediğimiz duyusal yolun başlangıcıdır

4 Miyofeedback in Oluşumu Tendon kapsülü ve kas iğciğinde sonlanan afferent sinir uçları görülmektedir. Kasın her kasılması beyine bir miyofeedback aktivite bilgisi gönderir. Duyusal olan bu lifler (1a ve 1b) omuriliğe olaştıkları zaman arka boynuzdan spinal cord içine girerler ve aynı segmentte ön boynuza dal verip refleks arkı tamamlarken, yukarıya kraniale devam ederek propriosepsiyonu beyine ve serebelluma ulaştırır.

5 Efferent Sistem Nedir? Beyin hemisferlerinden başlayan yollar motor korteksten orta beyin, mesensefalon, pons, beyin sapı ve omurilik kanalıyla kasa kadar ulaşır. Bu sistem motorik sistemdir. Beyinden kalkan emirler, kasları çalıştırmak için efferent sistem sayesinde görevini tamamlar.

6 Motor Korteks ve Efferent Sistemin Başlangıç Noktası Efferent sistem beyinin motor korteksinden başlar (yeşil alan). Beyinin motor korteksi, 4. Numaralı alan olarak adlandırılır. Ayrıca 6 ve 8. Alanlar bu alanın görevlerini programlamada yardımcı olur. Efferent sistemin motor hücreleri bu alanda lokalize olmuştur.

7 Motor ve Duyusal Korteks Motor korteksi oluşturan presentral girus ve duyusal korteksi oluşturan postsentral girustan alınan kesitte mikroskopik inceleme yapıldığında 6 tabaka görülmektedir. Presentral girusun 4. Tabakasında asıl motor hücreler olan dev piramidal (BETZ) hücreler yer almaktadır. Bu hücrelerin uzantıları omuriliğe kadar ilerler. Ayrıca duyusal ve motor korteks arasındaki hücre düzeyindeki ilişki de görülmektedir. Motor Korteks Efferent Sistemin Başlangıcı (KIRMIZI), Duyusal Korteks Afferent Sistemin Sonudur (MAVİ).

8 Motor Korteks, Duyusal Korteks ve Homunculus Duyusal ve Motor Korteks Yanyana Ayak, bacak, gövde, kol, el, yüz, burun, dil, larinksin kortekste presentasyonu. Buna homunculus denir. El, başparmak, dil ve ağıza ait alanlar en geniş yeri işgal ederler. Çünkü bu organlarımız en fazla beceriye sahip organlarımızdır.

9 Efferent Sistemin Başlangıcı ve Devamı Motor korteksten başlayan efferent sistem, kapsula interna, orta beyin, pons, beyin sapı ve omurilik olarak devam eder. Omurilikten çıkan lifler de kaslarda sonlanır. Beyinin sol yarısı bu sistem içinde gövdenin sağ tarafını kontrol eder. Doğal olarak beyin sol tarafında zarar gören kişi sağ tarafını kullanamaz olur.

10 Bacak ve El in Beyin Korteksindeki Yerleri Beyinde ele ayrılan yer çok geniştir. Bunun nedeni el becerilerimiz çok fazla işlevsel olduğundandır Aslında ellerimizi fazla kullandığımız için bu alanlar daha fazla gelişmiştir. Elin alanları hemisferin dış yüzünde iken, bacağa ait alanlar hemisferin medial yüzünde yer almaktadır.

11 El Becerilerinin Beyin Korteksinde İşlenmesi El ve parmakların becerisi, beyindeki prezentasyonu ve işlevin ne kadar karmaşık olduğu görülmektedir. Ancak her hareket hücresel düzeyde programlandığı için hücrelerin birbiriyle ilişkisi açık ve nettir. Bir anahtarı tutmak bile büyük bir alan içinde işlenmektedir.

12 Efferent ve Afferent Sistemin Beyin Sapındaki Seyri Efferent sistem ve yolların beyin sapından seyri aşağı doğrudur. Afferent sistem (duyusal mavi), afferent sistem (proprioseptif yeşil) beyin sapında farklı seyir yerleri tutarlar. Fakat son hedef duyusal kortekstir.

13 Efferent ve Afferent Sistem Afferent sistem ve ana affernt yollar. Efferent sistemin, beyin sapı, pons ve orta beyin boyunca seyri görülmektedir. Bu yol kortikospinal traktus olarak da bilinir.

14 Beyin Sapı ve Spinal Cord Boyunca Efferent, Afferent Sistem Kırmızı yollar efferent sistemi oluşturuyor. Beyin sapı ve spinal cord boyunca efferent (kırmızı), afferent (mavi) olarak görülmektedir.

15 Efferent Sistemin Çalışması ve Hareketin Meydana Gelmesi Spinal cord un son bölümü sinir lifleri görülüyor. Bu sinir lifleri içinde hem efferent hem afferent lifler yer alır.

16 Balans Hareketi Efferent sistemin çalışması, omurilik ön boynuzundan çıkan efferent lifler, fleksiyon hareketini başlatırken karşı ekstremite kasları extansiyona gelirler.

17 Antagonist Hareket

18 Efferent Sistemin Kontrolü Motor korteks veya beyinden kalkan efferent emirler özetle İstemli olarak yüz kaslarını, yutma kaslarını, Kol ve elin hareketlerini, İstemli solunum, İstemli karın kasları bacak kas hareketlerini yapabildiği gibi, bu sistemlerden bazılarını aynı şekilde otomatik olarak da kontrol eder. İstemsiz hareketler daha çok otomatizma şeklinde olur. Örneğin sese, bir parlak ışığa yönelme, yürürken nasıl her adımımızı düşünerek atmadığımız gibi otomatizma da efferent sistem sayesinde yürütülür.

19 Nöroplastisite Nedir? Bir sinir hücresi bir gövde, bir akson ve milyarlarca dendritten oluşur. Sinir hücresinin gövdesi beyinde veya omurilikte bulunur. Aksonları ise beyinden omuriliğe, ikinci hücrenin aksonları omurilikten kasa kadar ulaşır. Bir akson uzunluğu 1-2 mm den 150 cm ye kadar olabilir. Beyinde milyar sinir hücresi, 500 milyar glia hücresi vardır. Nöronlar arasındaki sinaptik gelişimin arttırılması ve kalıcı kılınması nöroplastisite olarak kabul edilmektedir.

20 Nöronal İlişkiler, Sinapslar Nedir? Sinirler birbirleri ile sürekli ilişki halindedir. Bu ilişkiler dendritler, aksonlar sayesinde olur. Bu ilişkilere sinaps denir. Sinaptik ilişkiler daima tek yönlü çalışmazlar veya kendi aralarında otokontrol sistemleri oluşturmuşlardır.

21 Sinapslar Sinapslar sadece birer hücre arasında olmaz, aksine bir hücre milyonlarca hücreyle milyarlarca sinaps yapabilir.

22 Nöronal Beslenme ve Alışveriş (Kan Beyin Bariyeri) 3 boyutlu olarak sinaps ilişkileri görülüyor. Aradaki glia hücreleri (astrositler) vasıtasıyla nöronlara kandan besin maddeleri transfer edilir.

23 Nöronların İlişkileri ve Otokontrol Sinaptik ilişkiler her zaman tek yönlü çalışmazlar. Bazı nöron eksitasyon gösterir iken, diğer bir nöron onu baskı altında tutar. Bu olaya inhibisyon denir ve aşırı hareketin meydana gelmesi engellenir. Bu şekilde bütün motorik hareketler belirli derecede kontrol altında tutulur ki. Biz bütün hareketlerimizi belli hedefler doğrultusunda yaparız.

24 Nöronal Plastisite Bu nöronal ilişkler sayesinde sistem belli düzende çalışmayı zamanla öğrenir. Doğumda bu ilişkiler düzenli çalışmazlar. Ancak hayat içindeki gelişmeyle sinir hücreleri belli yolları kullanmayı öğrenirler. Bu öğrenme yollar kullanıldıkça yerleşir ve pekişir. Ancak bazı öğrenilen hareketler ve davranışlar eğitim veya antrenmanla değiştirilebilir. Bu şuna benzer, yürümeyi, elle yemek yemeyi ve günlük yaşam içinde gerekli hareketleri herkes öğrenebilir. Ancak resim yapmayı, piyano çalmayı, cambazlık yapmayı veya el işi yapmayı ancak doğru ve düzenli bir şekilde antrenman eden kişi öğrenebilir. Bu durum sinir hücrelerinin belli yolları kullanması için yeni bazı sinapsları oluşturmasına veya bu olaya uyum sağlamasına dayalıdır. Sinir hücresinin öğrenmesi, belli yolları kullanılması ve bazı ince hareketlerin tecrübe edilmesi olayına nöronal plastisite veya nöroplastisite denir. Nöronal plastisite ancak düzenli ve doğru stimulasyon, antrenman ile efferent-afferent sistemin doğru çalışmayı öğrenmesi ile geliştirilebilir.

25 Öğrenme ve Kayıtlama Kortikospinal ve kortikotalamik yolların (efferent) sinaptik ilişkileri görülmektedir. Bu yolların gelişimi ve öğrenilmesi normal yaşam içinde nöroplastisite sayesinde gayet normal olarak işlemektedir ve pekişmektedir.

26 Limbik Sistem Öğrenmenin En Önemli Merkezlerindendir Öğrenmenin temel sistemlerinden birisi limbik sistem dediğimiz sistemdir ki bu sistem çevreden gelen bütün uyaranların ilk algılandığı sistemdir. Öğrenme en ilkel davranıştan en komplike işlemlere kadar bu sistem sayesinde kayıt altına alınmaya başlar. Limbik sistemin ana kayıt edici bölgesi hipokampüsdür. Hipocampüs beyinin yazıcısı gibi çalışır. Hangi bilginin hafızaya kayıtlanacağı kararı buradan verilir. Değersiz bilgiler ve ya kısa hafıza ile ilgili bilgiler bu bölüm altında işlenmez. Ancak kalıcı uzun süreli hafızada yer alacak bilgiler öncelikle hipocampusta işlenirler ve kortkekse kayıtlanırlar.

27 Bir Resmin Hafızaya Kayıtlanması Bir görüntünün beyinde algılanması ve hafızaya alınması (kortkekse kayıtlanması) görülmektedir. 1. Şekilde olguya resim gösteriliyor. Bunu görmesi ve incelemesi sağlanıyor. 2. şekilde fonksiyonel MRI (fmri) ile sol hipokampüsteki aktivite saptanıyor. 3. şekil 2. şekilin büyütülmüş hali, 4. ve 5. şekiller resimin sol pariyetal kortkekste kayıtlanması ve hatırlanmasını ifade ediyor. fmri sol pariyetal kortekste resmin hatırlanması veya tanınması anındaki aktiviteyi gösteriyor. Bu şekil beyinde uzun süreli hafızada artık her zaman hatırlanacaktır. Uzun süreli hafızanın yerleşmesi dikkatli çalışma veya mental çalışma ile olur. Uzun süreli hafızanın oluşturulması işlemi Long Term Potentiation (LTP) denir.

28 Öğrenme Anında Hipocampus Uzun süreli hafızanın (LTP) şekillenmesi dediğimiz gibi dikkatli çalışma, bilinçli çalışma, düzenli stimulasyon ve antrenmanla sağlanabilmektedir. Bu durum hem nöroplastisite sayesinde olmaktadır hem de olumlu destek sayesinde gelişmektedir. Olumsuz yaklaşımlar uzun süreli hafıza üzerinde olumsuz etki hatta (destrüktif) yıkıcı etki yapar. Halbuki motivasyon, destek, ödüllendirme yardımcı olma, yani pozitif yönde her destek öğrenmeyi hızlandırdığı gibi ruhsal gelişmenin de yardımcısıdır.

29 Stres, Öğrenme ve Algılama 1. Korkunç ses + korkan yüz 2. Hoş Ses + korkan yüz 3. Korkunç ses + mutlu yüz 4. Hoş ses + mutlu yüz Bütün bunların beyinde yarattığı stres farklı dır. Her bir durum öğrenmeyi, farklı şekilde etkiler.

30 Öğrenmenin Kısa Özeti Öğrenmenin kısa özeti, orbital korteks, Meynertin bazal çekirdeği, amigdala, hipokampüs, auditör korteks, nucleus coreleus, görme merkezi ve duyusal korteks alanları arasındaki ilişkiler sayesinde olmaktadır. Ancak gözle görülen her görüntü görme merkezine ulaşmadan orbital korteks vasıtasıyla limbik sistem ve hipokampüsa önce ulaşır. İlk refleks yanıt verilecekse verilir. Diğer merkezlerin daha sonra görüntüyü algılama ve değerlendirmesi söz konusudur. Ancak kayda değer görüntü ise ondan sonra hipokampüs sayesinde kortekste kayıtlanır veya stres cevabı bertaraf edilir.

31 Hipocampus un Tüm Beyin Korteksine Bağlantısı Hipokampüs tan çıkan nöronların tüm kortikal alanlara uzantıları ve öğrenmenin tüm beyin korteksi üzerinde kayıtlanabildiğini gösteren bu şekil dopaminerjik sistemin dağılımı ve nöronal plastisitenin ulaşabileceği alanları göstermektedir.

32 Beyindeki Assosiasyon Yolları

33 Assosiasyon Yolları Tek Hemisfer İçi

34 Assosiasyon Yolları Interhemisferik

35 İşitme Sadece işitmede her iki hemisferde kayıtlama ve algılama yapmak mümkün olmaktadır.

36 Algılama ve Konuşma

37 Konuşma ve Arcuate Fasiculus

38 Ses Ayrımları Konuşma ve Motor Korteks Kelime Hafızası

39 Görme ve Motor Korteks

40 Görme ve Tepki

41 Görme, Ayrım ve Şekillendirme

42 Görme Merkezinin Diğer Alanlara Porojeksiyonları

43 Düşünme ile Beyin Nasıl Aktive Olur ve Bunu Saptamanın Yolları Nelerdir? 1. Magnetoelektroensefalografi: (event-related magnetic fields (ERF s) + EEG = Beyin Korteksindeki Nöronların Oksijen Tüketimlerini Giren Kan ile Çıkan Kan Arasındaki Oksijen Farkının %3-6 arasındaki değişimden faydalanarak bilgi verirken aynı bölgedeki hücrelerin EEG elektriksel aktivitesinin kombine edilmesini kombine eden bir tetkiktir. Brain Map = Beyin Haritalama Metodu da denir 2. PET: (Pozitron Emission Tomografi) Glukoz 136 isotopu kullanılarak, aktif haldeki nöronların glukoz tüketimini ölçerek korteks aktivitesi hakkında bilgi verir. 3. fmri: Fonksiyonel MRI (Beyin Korteksindeki Nöronların Oksijen Tüketimlerini Giren Kan ile Çıkan Kan Arasındaki Oksijen Farkının %3-6 arasındaki değişimden faydalanarak bilgi verir) 4. SPECT: (Single Positron Emission Computerised Tomography) Teknesyum 99 kullanılarak elde edilen beyin korteksindeki nöronların Technesyum 99 u tutarak membran, dendrit, akson içinde barındırdığı dönemde yayılan radyoaktif ışımanın gama kameralar tarafından elde edilen radyoaktivitenin Computerize Tomografi ile işlenmesiyle elde edilen 3D görüntülerin beyin sinaptik organizasyonu ve networkü hakkında verdiği bilgi.

44 Magnetoelektroensefalografi Magnetoelectroencephalography (MEG) fmri çekimleri sırasında scalp üzerine yerleştirilen yerleştirilen EEG elektrodları vasıtasıyla EEG kayıtlama işlemidir. O anda korteksteki elektriksel aktivite artışının EEG ile kombine edilmesine olanak sağlayan bir tekniktir (event-related magnetic fields (ERF s) + EEG ). MAGNET FIELD + EEG

45 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Bir kelimeyi görmek sadece görme merkezini aktive eder.

46 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Bir kelimeyi dinlemek sadece işitme merkezini aktive eder.

47 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Bir kelimeyi söylemek sadece konuşma merkezini aktive eder

48 PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) Glucose136 Isotop Ancak bir kelime hakkında düşünmek, yeni kelimeler türetmek ve onu uygulamaya geçmeyi tasavvur etmek tüm sağlam beyin korteksini aktive eder

49 fmri (Fonksiyonel MRI) Arteriyel O 2 Venöz O 2 = %3-6 Sağ El Sol El Her İki El

50 fmri + Tractography

51 3D SPECT Normal Beyin Stroke Şizofreni

52 3D SPECT Uyuşturucu Bağımlısı Eroin Bağımlısı Alkol Bağımlısı Hiperaktivite Hiperaktivite Tedavi Sonrası Alzheimer Hast.

53 Hasta Gereksinimleri ve Hekimliğin Amacı Kalite Hasta Memnuniyeti İstenen Sonuç ve Başarıya Ulaşmak Değer Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıklarının yarattığı bulguların doğru olarak saptanması, Bulguların hayati tehlike yaratan dönemi atlatıldıktan sonra geriye kalan motor kayıpların, fonksiyonel kayıpların, duyusal bozuklukların ve ağrının giderilmesi hem hastanın dileği hem de hekimin hedeflerindendir. Bilinç düzeyi düşük hastaların kişiye bağımlı olarak bakımlarının zorluğu ve bakım maliyetlerinin yüksekliği ayrı bir tedavi sorunudur.

54 Mentamove Tedavi Metodu Nedir? Mentamove EMG ile tetiklenen elektrik stimulasyonu (EMG-tetiklemeli) yapan, mikroprocessör kontrollü medikoteknik bir cihaz ve aynı isimle anılan bir tıbbi yöntemidir. Brain Efficiency Training olarak adlandırılır Mental Movement

55 Mentamove Tedavi Mentamove Metodu Metodu beyin hasarı (stroke sonrası paralizi, beyin tümörü, kranioserebral travma vs.) sonrası kaybolmuş olan istemli motor fonksiyonları tekrar geri kazandırmak ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

56 Mentamove Tedavi Metodu Temeli İdeomotorik Çalışmaya dayanmaktadır, Metod motor kortikal reorganizasyon ve sinaptik yolların geliştirilmesi ile sonuç vermektedir. Hasta iyileşerek etkilenen uzvunu kontrol etmeyi öğrenmektedir. Kesintiye uğramış kontrol döngüsünün yeniden düzelmesi sağlanmaktadır

57 Mentamove Nasıl Çalışır? Beyinden çıkan efferent sinyalleri hedef kas üzerinden algılayarak Bunların EMG değerlerini ölçer. Real time olarak elektrostimulasyonu gerçekleştirerir Afferent sistemi reaktive eder Efferent-Afferent Döngünün tekrar çalışmasını sağlamaktadır.

58 Bu Sistem Türk Tabipler Birliği Kitapçığında Aşağıdaki Gibi Ayrı Ayrı Tarif Edilmiştir? EMG Tetkiki efferent (sinir tarafından getirilen EMG sinyalleri) Beyin SSS Yeniden Öğrenme afferent (eklem hareketinden doğan prprioseptif etki) EMG KAS reseptörler Mentamove Kas Stimulasyonu Elektrostimulasyon Biofeedback hareket

59 Mentamove Etkileri Nerelere Olur? M = Miyofeedback (Kaslara Etki) E = Efferent Sisteme Etkisi N = Nöroplastisiteye Dayalı Çalışma Protokolü T = Test Etme Olanağı A = Afferent Sisteme Etkisi M = Mittelfrequenze (Orta Frekanslı Ağrısız Stimulasyon) O = Optik Sinyallerle Görme Sistemine Etkisi V = Verbessern (İyileşme Sağlar) E = EMG

60 Endikasyonlar (Santral Lezyonlar) Beyin Kanaması, İnme veya Serebrovaskuler Olaylar Sonrası, Beyin Ameliyatları Sonrası, Travmatik Beyin Yaralanması Sonrası, Çocukluk Çağı ve Doğuma veya Diğer Sebeplere Bağlı Hipoksik Beyin Hasarı Sonrası, Ensefalit ve Menenjite Bağlı Beyin Hasarının Yarattığı Sakatlıkların Tedavisi

61 Endikasyonlar (Spinal Lezyonlar) Omurilik Ameliyatları Sonrası, Travmatik Omurilik Yaralanması, Omurilik Tümörleri İskemik Hastalıkları Dejeneratif Hastalıklara Bağlı Miyelopati, Spinal Disk Hastalıklarının Yarattığı Kök Zedelenmelerine Bağlı Sekellerin Tedavisi Incomplete Spinal Cord Lezyonları

62 Endikasyonlar (Periferik Sinir Lezyonları) Periferik Sinir Hastalıkları, Tuzak Nöropatileri, Periferik Sinirlerin Kesilerinin Cerrahi Tedavileri Sonrası Sekellerde, Brakial Pleksus un Gerilmesine Bağlı Sekellerde, İnjeksiyon Nöropatilerine Bağlı Sekellerde, Fasial Sinir ve Alt Kranial Sinirlerin Tutulmasına Bağlı Yutma Güçlüğü Gibi Sekellerin Tedavisinde

63 Mentamove Kime Yardım Eder? İnme geçiren hastalar, (Stroke, Serebrovasküler Hemoraji Sonrası Serebral Hasarda Kalan Sekelleri Olanlara) Zaman ve Süre Önemli Değildir Kafa Travması (Sonrası Serebral Hasarı Olan Hastaların Sekellerinde ) Beyin Tümör Ameliyatı Sonrası Kalan Serebral Hasarın Yarattığı Sekelleri Olanlara Erken Çocukluk Dönemi Beyin Zedelenmesi Kaynaklı Sekelleri Olanlarda Multiple Sclerose Atakları Sonrasında Geri Kalan Sekellerin İyileştirilmesinde Yüz Felçlerinin (Herpes Simplexe Bağlı, Travmaya Bağlı, Diyabetik Fasial Paralizi ve İdiopatik Fasial Paralizi (Bell s Palsy)) tedavisinde. Spinal Cord Injurilerine Bağlı Sekellerin Erken Rehabilitasyonunda Spinal Sinir Köklerinin Kompresif Etki Sonrası Zedelenmelerinin İyileşmelerinin Hızlandırılmasında Periferik Sinir Cerrahisi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılmasında ve Reflex Sempatik Distrofide, Foot Drop Tedavisinde Ataksinin Tedavisinde

64 Mentamove Nasıl Etki Eder? Başlangıçta terapist tarafından yönlendirilen sık ve düzenli tekrar edilen konsantrasyon ve Feedback kademeleri, beyin yapılarının (strüktürlerinin) yenilenmesine (rejenerasyonuna) olumlu etki eder. Bu zihinsel antrenman motorik sistemin aktivasyonuna yol açar. Önce zihinsel antrenmanla daha sonra ise, hareketin motorik olarak tamamlanmasıyla hareket etme kabiliyetinin verimi arttırılacaktır. Merkezi sinir sisteminde yeni sinapslar oluşacaktır. Hareketlerin dikkat uyandırıcılığı ve algılanırlığı sürekli, sık ve düzenli olarak tekrar ettirilir. Sonuç olarak hasta hareketleri baştan başa yeniden öğreniyor gibidir!

65 Mentamove Nasıl Destek Verir? Mentamove günlük bölge başına 20 şer dakikadan olmak üzere iki defa egzersizin uygulanması tavsiye edilir. Yönlendirmeler ve talimatlar ile düzenli kontroller Mentamove terapistinin müşahedesi altında olmalıdır. Mentamove cihazı, mikroçip kumandalı olarak, hastanın konsantrasyon kabiliyetine göre, hedef seçilen harekete adapte olur. Optik sinyaller, konsantrasyon aşamalarında eklem hareketlerinin tekrar edilmesini kolaylaştırır. Hasta itina ile bu terapiye alıştırılıp hazırlanacak ve tüm rehabilitasyon süresince özel eğitim almış terapistinin kontrolü altında olacaktır.

66 Mentamove Tedavisi Ne Zaman Etkili Olur? Mentamove ile tedaviye başlamak için felç durumunun 3 veya 5 aydır, 5 yada 10 yıldır var olması önem arz etmez. Zira belirleyici olan hastanın kol veya bacağındaki fonksiyonları yeniden kullanabilmek üzere hedeflenen hareketi zihninde canlandırabilecek güçte olup olmadığıdır. Rehabilitasyonun başarısı kişisel aktivite ve isteğe bağlıdır.

67 Mentamove Gereksinimleri Nasıl Karşılar? Öncelikle hasta elini hareket ettirmeyi düşünmeye başlar Ardından Mentamove cihazı bu düşünce ve eylem isteğini algılar Algılanan eylem isteği istirahat halinde algılanan aktiviteden 2 mikrovolt daha fazla ise cevap verir ve eletrostimulasyon oluşur Elektrostimulasyon kası hareket ettirir, eklem oynar, el harekete geçer İlgili kastan kalkan duyu beyine normal fizyolojik yollardan iletilir Beyin ürettiği enerjiye karşılık ne kadar büyüklükte bir hareket gerçekleştiğini kayıt altına almaya başlar Tekrarlayan her olumlu hareket yeni öğrenilmiş gibi beyinde yeniden programlanır Sonuç olarak öğrenilen hareketler artık asla kaybedilmez Düşünce Mentamove un Algılaması Hareketin Yaptırılması Beyinin Algılaması Hareketin Hafızya Beyinde Yeniden Kayıtlanması

68 Mentamove Nasıl Uygulanır? Elektrostimulasyon elektrodları eklem hareketi ile ilgili olan kasların olduğu bölgeye deri üzerinden yerleştirilir. Hasta konsantre olarak eklemin istemli bir hareketini düşünerek sonuç alır (zihinsel antrenman). Yalnızca bu hareketi düşünme esasına dayalı olarak hedef kasta, gerekli elektriksel aktivite başlatılarak Mentamove cihazı tetiklenecek ve elektrostimulasyon gerçekleşecektir (EMG- Tetiklemesi). Mentamove cihazı sayesinde düşünülen hareket eyleme dönüştürülecektir... Sonuç olarak eklem hareket eder!! Kendini motive etme ve pozitif feedback, EMG ölçümü ile sonuç getiren nedenler bilinen tedavi ölçütlerindendir.

69 Mentamove Diğer Gereksinimleri Nasıl Karşılar? Ağrıya etkisi: İnme sonrası düşük omuz ve subluksasyona bağlı ağrıyı giderir (Bu sürekli analjezik ilaç kullanımını önler, analjeziklerin mide üzerineyarattığı yan etkileri de giderdiği için ilaç tasarufu sağlar) Periferik sinir ve Spinal Köklerin doğru iletim yapmalarını sağlayarak deafferentasyon ve fantom, nöropatik ağrıların giderilmesini sağlar. (Bu tip ağrıların giderilmesi için uygulanmakta olan carbamazepin, amiltriptilin, gabapentin,gibi ilaçların kullanılmasını bertaraf ettiği gibi, morfin pompası, spinal ve periferik stimulatörlerin kullanılmasına da gerek kalmaz). Bu tip ağrıların giderilmesi için cerrahi girişimlere, miyelotomi, kordotomi, nörektomi, ganglion blokları gibi cerrahi müdahelelere gerek kalmaz. Eklemlerin kullanılmamasına bağlı inaktivasyon ağrılarını giderir. Uzun süreli antinflamatuvar ilaç kullanımına gerek kalmaz. Kullanılmayan eklemler, omuz, el bileği, kalça, diz ve ayak bileği eklemlerinin ankilozunu giderir. Bu amaçla verilen analjezik ve antinflamatuvar ilaç kullanımına gerek kalmaz. Düşük ayak, düşük omuz ve el bileği patolojilerini giderir ve ortez, splint kullanılması, ortopedik ayakkabı kullanılması, walker vb ihtiyacını ortadan kaldırır.

70 Diğer Etkileri Nelerdir? Ayak bileği düşüklüğü nedeniyle ortopedik cerrahi girişimlerinin yapılması ve düşük el bileği nedeniyle tendon transferi cerrahisi girişimleri gereği kalmaz. Spastisite: Kornik SVH sekelli olgularda rehabilitasyonu engelleyen önemli sorunlardan bir olan spastisiteyi kolaylıkla giderdiği için baclofen, baclofen pompası uygulamalarına ve BOTOX enjeksiyonlarına gerek kalmaz. Kaslar üzerindeki aktivasyon kas atrofilerinin giderilmesini sağladığı için FTR ek programları uygulamasını bertaraf eder. Yatak düzeyinde bakıma muhtaç olan hastaların tekrar aktive edilebilme olanakları olduğu için bakım giderlerinin azalmasını sağlar. İdrar inkontinansı olan olgularda kısa sürede idrar kontrolu sağladığı için sürekli kateterizasyon ve bunun yaratacağı üriner sistem enfeksiyonlarından hastayı korur Konuşma, akli fonksiyonların tekrar düzene girmeye başlaması sonucu hasta ihtiyaç ve isteklerini rahatlıkla ifade edebilir İleri düzeyde mental fonksiyon gerektiren mesleki görevlerde bu işlevlerini tekrar yapmayı öğrenebilme olanağını bulmakta ve bağımsız hale gelebilmektedir. Bağımsız hale gelen bir hastanın ailesi ve sigorta kurumuna vereceği maddi yük de ortadan kalkacaktır.

71 Mentamove un Diğer Etkileri Neler? Uzun süre yatma olasılığı bulunan hastalarda erken dönemde tedaviye başlandığında alt ekstremitelerde görülen derin ven trombozunu engeller Meme cerrahisi sonrası görülen kolun inaktivasyonu ve lenfatik sistem drenaj bozukluğunu giderir Yatalak düzeydeki hastaların tekrar aktive edilmesi ile dekübitis ülserlerinin gtedavisini kolaylaştırır Beyin, omurilik cerrahisi sonrası erken dönemde tedaviye başlanması hallerinde nekahat dönemini hızlandırır, hastanın işine dönmesini çabuklaştırır, yeniden hayata dönüşü sağlar.

72 Mentamove Kimlere Uygulanmaz? Kalp pili taşıyan hastalarda pili durdurma olasılı olması nedeniyle uygulanmamalıdır. Hamile kadınlarda doğumu başlatabilme olasılığına karşı kullanılmamalıdır. Elektrik akımının gerçekleşeceği noktalarda açık yara, ülserasyonları olanlarda uygulanmamalıdır. Uygulamanın yapılacağı yerde yüzeyel deri enfeksiyonu varlığında. Uygulamanın yapılacağı ekstremite üzerinde herhangi bir derin ven trombozu varlığında emboli atma riski olduğundan uygulanmamalıdır. Diğer riskli durumlar için doktorunuza danışınız.

73 Mentamove un Etki ve Faydaları Nelerdir? Mentamove Metod olarak Nörolojik Rehabilitasyonda kullanılan en modern tedavi yaklaşımıdır Mentamove felç veya yatalak durumdaki hastaya ilk hareketi veren bir yöntemdir Mentamove ile yapılan uygulamalar neticesinde hasta kaybedilmiş ekstremite fonksiyonlarını sürelerine bakmaksızın yeniden kazandırır Mentamove ile öğrenilen hareketler kalıcıdır Hastanın yatak içinde hareketlenmesini sağlar Hastanın çabuk mobilize olmasını sağlar Beyin faaliyetlerini arttırır (konuşma, düşünme gibi) Öğrenmeyi kolaylaştırır Kas ve eklemleri uzun süre yatmanın ve hareketsizliğin verdiği komplikasyonlardan korur Bölgesel kan dolaşımını arttırır Ağrı faktörlerini ortadan kaldırır Yatma sırasında oluşan yara ve ülserlerin oluşmasını engeller Yatma sırasında vücudun hareketsiz kalmasına bağlı enfeksiyonlardan hastayı korur Zihinsel faaliyetleri arttırır (konsantrasyon ve dikkat toplama gibi) Hastanın rehabilitasyona ve diğer sosyal destek faaliyetlerine katılmasını kolaylaştırır Hastayı motive eder Hastanın bakım hizmetlerini anlamasına ve bunları uygulamasına destek verir Rehabilitasyon Sürecine Hız Katar

74 Vaka Örnekleri Tüm Vakalara Ait Örnekler, Yurt İçi ve Yurt Dışında Sunulmuş Formları İle Birlikte sayfalarında mevcuttur. Dileyen sitemizden ücretsiz olarak indirebilir. Eğitim Sertifika Ücretleri 750 Euro Olup, Sertifika Ücretini Ödemeyen Katılımcılara Eğitim Verilmez. Kurslarla İlgili Bilgiyi den e mail yolu ile alabilirsiniz.

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

SİNİR R S İSTEMİ EGZE Z RS R İZ

SİNİR R S İSTEMİ EGZE Z RS R İZ SİNİR SİSTEMİ VE EGZERSİZ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi hemostasizin

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Beyin Reorganizasyonu ve

Beyin Reorganizasyonu ve Beyin Reorganizasyonu ve Mentamove Op. Dr. Mustafa Akgün Fonksiyonel MR Çalışmalarında BEYİN FONKSİYONLARI Resimde görülen beyinin 3 boyutlu fmr resmidir. İlave olarak bu çekim sırasında hastanın yaptığı

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Eğitim Merkezi Bursa Turkiye Keyword: mentamove, diastomatomiyeli, postoperative

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR

T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR T E N S T E R A P İ BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR İÇİNDEKİLER TENS TERAPİ NEDİR... 1 TENSİN VÜCUDA UYGULANMASI, TENS İÇİN ELEKTRODLARIN YERLEŞTİRİLMESİ... 2 TENS TERAPİNİN ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLAR... 3 TENS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler ŞEKİL EMG ÖRNEĞİDİR İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) sinir sistemi bütünlüğü hakkında cerraha bilgi vermek ameliyat

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

BOSU EĞİTMENLİK PROGRAMI. Sporkariyerim.com. BOSU Master Trainer - HASAN ÇAKMAK 10.06.2012 BOSU TRAİNER CERTIFICATION 1

BOSU EĞİTMENLİK PROGRAMI. Sporkariyerim.com. BOSU Master Trainer - HASAN ÇAKMAK 10.06.2012 BOSU TRAİNER CERTIFICATION 1 BOSU EĞİTMENLİK PROGRAMI Sporkariyerim.com BOSU Master Trainer - HASAN ÇAKMAK 10.06.2012 BOSU TRAİNER CERTIFICATION 1 Eğitim İçeriği BOSU Nedir? BOSU Balans Antrenmanları BOSU Bireysel Antrenman Entegrasyonu

Detaylı

Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı

Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı Visuo-Motor Egzersiz ve Rehabilitasyon Cihazı (Visuo-Motor Training Device) 2014 Proje Yarışması 2. lik Ödülü www.cogniboard.net CogniBoard Nedir? CogniBoard, görsel, gross motor ve nörokognitif görevlere

Detaylı

Negatif Geri Beslemeli Kontrol

Negatif Geri Beslemeli Kontrol Negatif Geri Beslemeli Kontrol Beyin Anatomisi ve EEG nin Biyofizik Temelleri Dr. Bülent Yılmaz 1 Giriş İnsan sinir sistemi (nervous system) Merkezi sinir sistemi (Central Nervous System (CNS)) Çevresel

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

Detaylı

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU Cortex cerebri Duyu bölgeleri ;duyuların alındığı bölgeler Motor bölgeler ; hareketlerin istek doğrultusunda başlatıldığı veya sonlandırıldığı bölgeler

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

AĞRI TEDAVĠSĠNDE NÖROSTĠMULASYON

AĞRI TEDAVĠSĠNDE NÖROSTĠMULASYON AĞRI TEDAVĠSĠNDE NÖROSTĠMULASYON E Z G I T U N A E R D O Ğ A N Tarihteki yeri Teoriler Ağrı fizyolojisi Tedavi yöntemleri Ağrı tedavisinde elektriksel stimulasyonun yeri (tarihçesi ve güncel yaklaşımlar)

Detaylı

İstanbul Beyin Merkezleri

İstanbul Beyin Merkezleri İstanbul Beyin Merkezleri KAFA TRAVMALARI-YAŞLILIK-ALZHEİMER N ew Y ork Institute for M edical Research, Inc., (aff. w ith N ew Y ork U niversity) O rtho& Sport M erkezi Beyin Rehabilitasyonu ve Beyin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. DERS (SİNİR SİSTEMİ) KURULU (22 NİSAN 2013-07 HAZİRAN 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Vücudumuzda aynı anda birçok karmaşık olayın birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi denetleyici ve düzenleyici sistemler tarafından sağlanır. Denetleyici ve

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA 1 ESNEKLİK Tanımlar Esneklik Bir eklem ya da bir dizi eklemin kendi hareket genişliğinde tamamen hareket edebilmesi Ya da bir eklemin ya da eklem dizisinin hareket genişliği

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) çalışmaları içinde bütün kas-iskelet-sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi, romatizmal hastalıklar

Detaylı

Sellinj. FF Seminerleri Ocak, 2013

Sellinj. FF Seminerleri Ocak, 2013 Sellinj FF Seminerleri Ocak, 2013 Nedir bu ayna nöron? Rizzolatti ve Makak maymunları Beyindeki yeri ve nasıl araştırıldığı Peki bize ne bundan? Taklit Niyet Empati Dil Otizm Sinir hücresi her nöron bir

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Tanı; Dört tanı kriteri Destekleyici tanı kriterleri Eşlik eden özellikler Bu skala; 10 sorudan oluşmaktadır en fazla 40 puan verilmektedir skor sendromun

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART 2015-22 MAYIS 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Pelvik taban kaslarının 4 önemli görevi vardır:

Pelvik taban kaslarının 4 önemli görevi vardır: PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU İnsan vücudunun gövde kısmı ; Göğüs (Toraks),Karın (Abdomen) ve Leğen (Pelvis) olmak üzere 3ana bölümden oluşur.karnın alt kısmında kasıklar olarak da bilinen pelvis; leğen

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU Hasta Kitapçığı PROF.DR ARZU YAĞIZ ON POLİOMYELİT (ÇOCUK FELCİ) NEDİR? Poliomyelit, çocukluk çağında görülen

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir. FİZYOLOJİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoloji I FTR 1.YIL/ 4 - - 5 1.yarıyıl 113 Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir ESNEKLİK 1 ESNEKLİK Hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi Hareketlilik olarak da bilinmektedir Bir sporcunun becerileri büyük açılarda ve kolay olarak gerçekleştirmesinde önde gelen temel gerekliliktir

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Santral Sinir Sistemi. Periferik Sinir Sistemi

SİNİR SİSTEMİ. Santral Sinir Sistemi. Periferik Sinir Sistemi SİNİR SİSTEMİ Santral Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Santral sinir sistemi beyin Spinal kord Periferik sinir sistemi Kranyal sinirler Sipinal sinirler Duysal lifler Motor lifler Somatik sistem (iskelet

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

ERGOTERAPİ. Dr. Alev Kılıçoğlu

ERGOTERAPİ. Dr. Alev Kılıçoğlu ERGOTERAPİ Dr. Alev Kılıçoğlu Kelime Anlamı: Ergoterapi kelimesi Yunanca dan gelmektedir Ergon sözcüğü, iş, hareket, eylem, davranış, beceri, etkinlik anlamına gelir. Therapeia sözcüğü ise bakım, iyileşme,

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD

Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı. Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD Spinal Kord Yaralanmaları ve Ağrı Dr. Ayşegül Ketenci İstanbul Tıp Fak. FTR AD SKY- Sıklık 1 275 000 Kişi 259 000 Kişi Ağrı % 48-94 Yaşamı sınırlayan şiddetli ağrı % 11-34 Yaşam kalitesini en fazla düşüren

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

İnme, beynin çalışmasını geçici ya da kalıcı olarak engelleyen ani bir olaydır.

İnme, beynin çalışmasını geçici ya da kalıcı olarak engelleyen ani bir olaydır. Hasta Bilgi Broşürü İnme Bu konunun kısımları: Giriş Semptomlar Nedenler Teşhis Tedavi Komplikasyonlar Hastalığın Önlenmesi İlgili Bağlantılar Giriş İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin

Detaylı

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU SİNİR DOKUSU Fonksiyonu Özellikleri irritabilite konduktivite korelasyon reaksiyon S.S. SINIFLANDIRMA Somatik (Sistema Nervosum Cerebrospinale)

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Mentamove Metodu ile Refleks Sempatik Distrofinin Tedavisi

Mentamove Metodu ile Refleks Sempatik Distrofinin Tedavisi Mentamove Metodu ile Refleks Sempatik Distrofinin Tedavisi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Bursa Mentamove Rehabilitation Teaching Center Türkiye Keywords: Axillary Nerve Injury,

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Doç.Dr.Mitat KOZ

SİNİR SİSTEMİ. Doç.Dr.Mitat KOZ SİNİR SİSTEMİ Doç.Dr.Mitat KOZ SİNİR SİSTEMİ Amip gibi tek hücreli bir organizmanın yapılanması esas olarak kimyasaldır. Beyni nükleusudur ve nükleus hücrenin diğer organelleriyle birlikte hareket eder.

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 BRAKİAL PLEKSUS ONARIM AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Tanı: Omurilikten çıkan sinirler boyun bölgesinde oldukça karmaşık bir ağ sistemi oluşturduktan

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II I. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II I. KURUL 2009 2010 I.Kurul Kas ve Periferik Sinir Sistemi I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Doç. Dr. Birsen ÖZYURT 30

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem II Koordinatörü Dönem II Koordinatör Yardımcısı Dönem II

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU UYARILAR (Kimyasal,Fiziksel, görsel veya işitsel) ALMA (Reseptörler) İLETME DEĞERLENDİRME YANIT VERME (Effektör organlar) SİNİR SİSTEMİ ETKİLEDİĞİ ORGAN

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lilly Konuşmacı: Lundbeck Sunum

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 9 Şubat - 6 Mart 2015 (4 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

Prof. Dr. Semih KESKİL

Prof. Dr. Semih KESKİL Yazar Ad 55 Prof. Dr. Semih KESKİL Larson un 1960 larda veciz olarak belirttiği gibi, yaşlıların acil hastalıkları diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceğimiz yaşlılar arasındaki acil

Detaylı

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım

Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Risk Altındaki Çocuklara Yaklaşım Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Risk Yüksek riskli gebeliklerin sonucu dünyaya gelenler Özel sağlık gereksinimi olan

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA

EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA EVDE BAKIM HİZMET DENEYİMLERİ:KAMUDA Doç. Dr. Pemra C.ÜNALAN Ast. Dr. Özge Doğan Marmara Üniversitesi Pendik EAH Evde Sağlık Birimi EVDE SAĞLIKTA HASTA TAKİBİ... Evde sağlık hizmeti alan hastaların ayaktan

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN

GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN GLASKOW KOMA SKALASI HAZIRLAYAN: NURTEN ŞİŞMAN TANIM Glaskow koma skalası genel olarak kişinin nörolojik değerlendirmesini yapmak için geliştirilmiş bir kriterdir. Hastanın şuur seviyesinin derecesi belirlenir

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

İstanbul Beyin Merkezleri. Beyin Merkezleri. ALZHEİMER HASTALIĞIN da ERKEN TEŞHİS İÇİN BEYİN CHECKUP LARI VE ÖNLEME İÇİN BEYİN REHABİLİTASYONU

İstanbul Beyin Merkezleri. Beyin Merkezleri. ALZHEİMER HASTALIĞIN da ERKEN TEŞHİS İÇİN BEYİN CHECKUP LARI VE ÖNLEME İÇİN BEYİN REHABİLİTASYONU İstanbul Beyin Merkezleri İstanbul Beyin Merkezleri Adres:Güzelbahçe sok. No:27/3 Nişantaşı, İstanbul (Amerikan Hastanesi Acili Karşısı) Tel: 0212 2313656 Fax: 0212 2319121 www.istanbulbeyinmerkezleri

Detaylı

Beyin salınımları ve bağlanırlık

Beyin salınımları ve bağlanırlık Beyin salınımları ve bağlanırlık FF seminerleri Tolga Esat Özkurt 09/11/12 İnsan beyni YeAşkinler için 1300-1400 gram (~ vücudun 50 de 1 i), enerjinin ise 1/5 ini tükeayor 100 milyar nöron Nöronlar: beynin

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

CERRAHİ TEDAVİ FUTBOL OYNAMA BOL BOL YÜZ

CERRAHİ TEDAVİ FUTBOL OYNAMA BOL BOL YÜZ Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen genelde orta yaş ve üzerinde görülen nörodejenaratif hastalıklardan biri olan Parkinson yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalık. İlerleyen evrelerde ise yardım

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

(Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması)

(Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması) (Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI PEDİATRİK REHABİLİTASYON BİRİMİ Hazırlayanlar: Dr. Sara ASGHARI Uzm. Dr.

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

Academy of B&M. Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Academy of B&M. Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Academy of B&M Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Bale Sanatı İdeal Balerin Yapısı Balenin Faydaları Bale Yaralanmaları

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

Duyu Fizyolojisi ve Deri Duyuları

Duyu Fizyolojisi ve Deri Duyuları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Duyu Fizyolojisi ve Deri Duyuları Doç. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Somatik Duyular Mekanik değişim ile uyarılan Dokunma Dokunma

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı