Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi (1972-2012)"

Transkript

1 F Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 27 ss.25-52, 2011 Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) Kemal BAŞLARF Özet Kırkıncı yılı kutlama etkinlikleri 2012 yılının ocak ayından itibaren başlayacak olan UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi, bugüne kadar kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin hazırlanmış 40 dan fazla uluslararası belgenin kuşkusuz en önemlisidir. Bu makale, Sözleşmeyi genel hatları ile tanıtmakta; Sözleşmenin öngördüğü Dünya Mirası, Seçkin Evrensel Değer, Dünya Mirası Listesi ve Dünya Mirası Fonu gibi kavramlar açıklamakta ve kurumsal yapısı hakkında genel bir bilgi vermektedir. Bu çalışmada ayrıca Sözleşmenin uygulamada ne denli etkin olarak uygulandığı ve Türkiye de Sözleşme kapsamında koruma altında olan bulunan kültürel ve doğal mirasın hangileri olduğuna ilişkin açıklamalar da yer almaktadır. Makale, Sözleşmenin güçlü ve zayıf yanlarının kısa bir tahlili ile sonuçlandırılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Çevre Hukuku, Dünya Mirası, Kültürel Miras, Uluslararası Hukuk GİRİŞ XX. yüzyılda kültürel mirasın korunması konusundaki ilk çabalar 1907 tarihli Lahey Kuralları ile düzenlenmiş, 1954 tarihli Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür 1 Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ile normatif bir içerik kazanmıştır.f F Barış zamanında kültürel mirasın korunması 1970 li yıllarda yaygınlık kazanan küresel çevre koruma antlaşmalarının öncülerinden Dünya Mirası Sözleşmesi ile 2 normatif bir içerik kazanmıştır.f Kısaca, Dünya Mirası Sözleşmesi olarak Doç. Dr. Polis Akademisi Öğretim Üyesi 1 Janet Blake, On Defining the Cultural Heritage, International and Comparative Law Quarterly, Cilt: 49, 2000, 61-85, s Örn. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi (RAMSAR) (2/2/1971), Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin 25

2 F Sözleşme, K. Başlar bilinen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme) 16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) tarafından kabul edilmiş, 17 Aralık 1975 tarihinde 3 yürürlüğe girmiştir.f UNESCO tarafından kültürel mirasın korunması konusunda hazırlanan altı sözleşmenin içerisinde en bilineni ve en geniş katılımlısıdır.f4 Sözleşmenin temelinde yatan düşünce; sulak alanların, göçmen kuşların, fauna ve floranın korunması konularında olduğu gibi, evrensel kültürel mirasın korunmasına ilişkin insanlığın ortak ilgisi olan sorunların devletlerin inisiyatifine ve hükümet politikalarına bırakılamayacak kadar önemli olduğu anlayışıdır. Sözleşme, XX. yüzyılın son çeyreğinde hazırlanan diğer çevre koruma sözleşmeleri gibi, devlet-merkezci (state-centric) bir yaklaşımdan çok, insan-merkezci (anthropocentric) bir yaklaşıma işaret etmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak, şimdiki neslin gelecek nesillere karşı doğal ve kültürel mirası koruma yükümlülüğü hukuksal bir içerik kazanmıştır. Sözleşmenin 4. maddesi nesillerarası 5 adalet (intrergenerational justice) kavramına işaret ederek,f Fdevletlerin kendi Ticaretinin Düzenlemesine Dair Sözleşme (CITES) (6/3/1973), Yaban Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (BONN) (23/6/1979). 3 The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Sözleşmenin resmi sitesi için bknz. (Siteye makalede yapılan atıflarda erişim tarihi Eylül 2011 olup, diğer atıflarda ayrıca belirtilmemiştir) Sözleşmenin Türkçe analizi için bknz. (Serap Akipek, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme nin Değerlendirilmesi, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 4, 2000, 13-39, s. 13 vd.): Bu makale Akipek in makalesinin devamı olarak kaleme alınmıştır. 4 Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme (1954) ile I. ve II. Protokolleri (1954 ve 1999), Kültürel Varlıkların Yasadışı İthalatının, İhracatının ve El Değiştirmesinin. Yasaklanması ve Önlenmesi Sözleşmesi (1970), Sualtı Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi (2001), Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2003) ve Kültürel Anlatımların Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005). Bu makalede, UNESCO nun hazırladığı diğer sözleşmelere yer verilmeyecektir. Ayrıca, Avrupa Konseyi düzeyinde kültürel mirasın korunması ile ilgili olarak bknz. Avrupa Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi, Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi, Avrupa Görsel Mirasın Korunması Sözleşmesi, Avrupa Toplumun Kültürel Mirası Değerinin Korunması Çerçeve Sözleşmesi. (UNESCO Sözleşmeleri için bknz. Craig Forrest, International Law and Protection of Cultural Heritage, (Oxford: Routledge, 2010), s Söz konusu madde insanlığın çevreyi koruma konusunda şimdiki ve gelecek nesillere karşı ciddi bir sorumluluk altında olduğuna işaret etmektedir. Bu hüküm, aynı yıl hazırlanan 1972 Stockholm Deklarasyonu nun 1. maddesi ile uyum içerisindedir. (Bknz. Roger O Keefe, World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, The International and Comparative Law Quarterly, Cilt: 53, Sayı: 1, 2004, , 189: Lucas Lixinski, World Heritage and the Heritage of the World Book Review; Francioni, F. and Lenzerini, F.,The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), European Journal of Legal Studies, Cilt: 2, Sayı: 1, http://www.ejls.eu/4/63UK.htm. (Erişim Tarihi: 4 Ağustos 2011, dn. 9 eşlik eden metin). 26

3 F Stockholm F Bu Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) sınırları içerisinde bulunan seçkin kültürel ve doğal alanların korunması konusunda gelecek nesillere karşı koruma yükümlülüğü yüklemektedir. Sözleşmenin amaçları arasında Dünya Mirası Listesi kapsamına alınmış kültürel ve doğal mirasın uluslararası alanda korunması ve bu bağlamda taraf devletlere kültürel miraslarını saptama ve koruma çabalarında destek olmaya matuf bir uluslararası işbirliği ve yardım sisteminin kurulması; insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkların dünyaya tanıtılması; evrensel seçkin mirasa sahip çıkma bilincinin gençler arasında yerleştirilmesi ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğinin sağlanması yer almaktadır. Her devlet imkânları ölçüsünde Dünya Mirası Listesi ne dâhil ettirdiği alanların korunması konusunda yükümlülük altında olduğu kadar, listeye alınanalanların korunmasında diğer devletlere yardım etme yükümlülüğü yüklemektedir. Dünya Mirası Sözleşmesi nin amacı, uluslararası anlamda seçme bir liste hazırlayarak seçkin evrensel değeri olan kültürel ve doğal alanları uluslararası düzeyde korunmasıdır. Bunun için oluşturulan kurumsal yapının merkezinde Dünya Mirası Komitesi bulunmaktadır. Sözleşmenin etkinliğinin sağlanabilmesi için Dünya Mirası Listesi nin yanında Tehlike Altında olan Dünya Mirası Listesi oluşturulmuş; özellikle gelişmekte olan ülkelere maddi kaynak sağlanması için bir Dünya Mirası Fonu kurulmuştur. SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI Kültürel ve doğal mirasın barış zamanında korunması konusunda ilk çabalar lı yıllarda ortaya çıkmıştır.f yıllarda Asvan Barajı nın yapımı nedeniyle Yukarı Nil üzerindeki aralarında II. Ramses in heykelinin de bulunduğu Nubian anıtlarının sular altında kalacak olması ve 1966 da Venedik ve Florans ta yaşanan taşkınlar, bu tür değerlerin korunmasında uluslararası işbirliği ihtiyacını ortaya 7 çıkarmıştır.f Konferansı nın hazırlıklarının başladığı 1968 sonrası kültürel mirasın korunması, konferansta ele alınması gereken bir gündem maddesi olarak belirlenmiştir. UNESCO ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) in ayrı ayrı hazırladıkları taslaklar 1971 yılında birlikte değerlendirilmiş; 1972 yılının haziran ayında yapılan Stockholm Konferansı nı takiben 16 Kasım 1972 de UNESCO nun 17. Genel Konferansı nda Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi adıyla kabul edilerek imzaya açılmıştır. 6 Ralph O. Slatyer, The Origin and Evolution of the World Heritage Convention, Ambio, Cilt: 12, Sayı: 3/4, 1983, , 138: Forrest, abideler ve arkeolojik eserlerle ilgili olarak XV inci yüzyıldan başlayarak katedilen gelişmeleri kısa olarak özetlemektedir. (Bknz. Forrest, International Law and,s. 224). 7 Francesco Francioni, Preamble, içinde Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008),11-22, s. 13: Simon Lyster, International Wildlife Law, (Cambridge: Grotius, 1993), s

4 F Bu K. Başlar Sözleşmenin Birleşmiş Milletler yerine UNESCO çatısında hazırlanmasının bir nedeni UNESCO Kurucu Belgesinin 1. maddesinde tarihsel değerlerin korunmasında devletlere UNESCO çatısı altında uluslararası antlaşma hazırlama yetkisinin verilmiş olmasıdır. Bu bağlamda,1954 yılında savaş zamanında kültürel mirasın korunması ve 1970 yılında taşınır kültürel mirasın yasadışı ticaretinin engellenmesi sözleşmelerinin UNESCO tarafından hazırlanması, Dünya Mirası Sözleşmesi ve daha sonra aynı kapsamda hazırlanacak benzer sözleşmelerin UNESCO tarafından hazırlanmasına zemin hazırlamıştır.f8 Sözleşme, doğal kaynaklar üzerinde daimi egemenlik ilkesi ve içişlerine karışılmaması yasağı gibi geleneksel uluslararası hukukun temel kavramlarının sorgulanmaya başladığı bir dönemde, devletlerin münhasır egemenlikleri altında bulunan kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda devletlere uluslararası topluma karşı yükümlülüler yüklemiştir. Sözleşme aynı zamanda klasik Vestfalya paradigması üzerine kurulu olan uluslararası hukukun yapısal bir dönüşüm içerisine girdiği bu dönemde ortaya çıkan küresel sivil toplum kuruluşlarının uluslararası hukukun yapım sürecinde aktif rol oynamaya başladığı bir dönemde, onların katkıları ile hazırlanmıştır.f bağlamda, Sözleşmenin taslak 9 metninin, dünyanın en eski ve büyük küresel çevre ağı (sivil toplum kuruluşu) olan IUCN tarafından kaleme alındığına vurgu yapmak yerinde olur.f10 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 11 Sözleşmeye, 10 Haziran 2010 tarihi itibariyle 187 devlet taraftır.f FSözleşmenin 32. maddesine göre, Sözleşme, UNESCO üyesi olmayıp, UNESCO Genel Konferansı tarafından Sözleşmeye katılmaya çağrılan bütün devletlerin katılımına 12 açıktır yılı itibariyle UNESCO nun 193 üyesi ve 7 ortak üyesi olup,f F192 üyesi olan Birleşmiş Milletler den daha geniş katılımlı bir uluslararası kuruluş olduğu dikkate alındığında, 32. maddenin zımnen ilga olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, Çin e bağlı özel bir idari bölge olan Macao nun Sözleşmeye ortak üye olamasına rağmen, Tayvan ın (Çin Cumhuriyeti) de facto bir devlet olarak tam veya ortak üye olmaması dikkat çekicidir. Benzeri bir durum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerlidir. Bu açıdan ele alındığında devlet olma niteliği tartışmalı toplulukların da (Abhazya, Güney Osetya veya Transdinyester gibi) Sözleşmeye taraf olamayacağı söylenebilir. 8 Francioni, Preamble, s Bknz. Kemal Başlar, Uluslararası Hukukta Hükümet Dışı Kuruluşlar, (Ankara: Nobel, 2005), s. 248 (et seq: Vestfalya paradigması için bknz. ibid.) 10 Sözleşmenin ilk hazırlık çalışmalarında IUCN in doğal mirasın korunmasına yönelik çabaları vardır yılında UNESCO IUCN in taslağını inceleyerek kabul etti. Stokholm Deklerasyonu ndan hemen sonra kabul edilmiştir. 11 Sözleşmeye en son tarihinde Cook Adaları Hükümeti katılmıştır

5 Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) Egemenliği tartışmalı halk topluluklarının taraf olmamasına karşın devlet niteliği tartışmalı Papalık kurumunun (Holy See) üyeliği dikkat çekicidir. Birleşmiş Milletler ve UNESCO üyesi olmadığı halde, Papalık, Sözleşmeye 1982 yılında tam üye olarak katılmıştır. Bu arada, UNESCO üyesi olduğu halde Sözleşmeye taraf olmayan az sayıda devletin (örn. Tuvalu, Timor-Leste, Somalia, Singapur, Nauru, Bahama Adaları, Brunei Sultanlığı ve Ekvator Ginesi gibi) varlığı ve bunların genelde mikro (minyatür) devletler olduğu gözlenmektedir. Sözleşmenin 34. maddesi federal devlet modelini benimsemiş devletler için özel düzenleme içermektedir. Buna göre; Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasının federal veya merkezî yasal gücün yargı yetkisi alanına girdiği hallerde, federal ve merkezî hükümetin yükümlülükleri, federal devlet olmayan taraf devletlerinkiler den farksızdır. Ayrıca, Sözleşmenin uygulanmasının, federasyonun anayasal sistemi icabı, yasal önlemler almakla yükümlü tutulmayan ve federasyonu oluşturan her bir devlet, ülke, eyalet veya kantonun yargı yetkisi alanına girdiği hallerde Federal Hükümet, anılan hükümleri, kabulü tavsiyesiyle böyle devletlerin, ülkelerin, eyaletlerin veya kantonların yetkili makamlarının bilgisine sunmakla yükümlüdür.f13 TEMEL KAVRAM VE İLKELER Sözleşmenin içerik ve kapsamının iyi anlaşılabilmesi, Sözleşmenin öngördüğü Dünya Mirası, Seçkin Evrensel Değer, Dünya Mirası Listesi ve Dünya Mirası Fonu gibi kavramların açıklanmasını gerektirmektedir. Dünya Mirası Kavramı 1967 yılında Malta büyükelçisi ArvidPardo nun açık deniz diplerindeki doğal kaynaklar için insanlığın ortak mirası kavramını kullanması ve bunun kısa bir sürede normatif bir içerik kazanmasıyla, ortak miras kavramı önce uzaydaki Ay ve diğer gök cisimlerine, ardından Antarktika ve diğer küresel müşterekler için kullanılmaya başlandı.f14 Doğal kaynaklar için kullanılan ortak miras kavramı, kültürel değerler bağlamında dünya mirası olarak kendisine literürde yer edindi. Dünya mirası kavramının İngilizcesi World heritage, Fransızcası du patrimoine mondial, İspanyolcası del patrimonio mundial, İtalyancası patrimonio mondiale dir lı yılların sonunda Amerikan vakıf (trust) sisteminin yansıması olarak or- 13 Ben Boer, Article 34 The Federal Clause, içinde Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), , s. 355 vd. 14 Bknz. Kemal Başlar, The Concept of Common Heritage of Mankind in International Law, (Leiden: Martinus Nijhoff, 1995): Kavramın Sözleşme için uygulanması ile ilgili olarak bknz. Francesco Francioni, Thirty Years On: Is the World Heritage Convention Ready for the 21st Century, Italian Yearbook of International Law, Cilt: 12, 2002, 13-38, s. 22 et seq. 29

6 K. Başlar taya çıkan miras kavramı İngilizce ye property yerine heritage, diğer büyük Batı dillerine malvarlığı (Latince res) anlamı da taşıyan patrimoine veya patrimonio (İngilizcesi property) olarak çevrildi. Sonuçta çeviri yapan kişinin çevirisine göre farklılıklar ortaya çıktı. Örneğin, Pazarcı, Uluslararası Hukuk kitabında ortakmiras kavramını Fransızca dan hareket ettiğinde ortak mal (patrimoine commun) İngilizce den hareket ettiğinde ise ortak miras (common 15 heritage) olarak çevirmiştir.f FOysa, ortak miras ve ortak mal kavramları farklı anlamlar taşımaktadır. Kültürel mal ifadesi sahiplik ve mal üzerinde sahibin dilediği gibi tasarruf etme yetkisi verdiğinden, gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışı veren miras kavramı tercih edilmelidir. "Property" (mal varlığı) ideolojik ve duygusal bir terim iken, heritage (miras) kavramının daha az ideolojik bir yönü bulunmaktadır.f16 Günümüzde miras kavramı,uluslararası sözleşmelere konu olabilecek insanlık tarihi açısından önemi olan kültürel ve doğal mal anlamında kullanılmaktadır. Kültürel mal, 1950 li yıllarda yalnızca savaş sırasında korunacak tarihsel abide, bina ve eserler için kullanılırken, zamanla kavramın kapsamı genişleyerek, tarihsel yerleşim birimleri de listeye dâhil edilmiş, ardından kültürel manzaralar, kentsel alanlar, sosyal faktörler ve somut olmayan değerlere kadar uzanmıştır. 1970'li yıllara kadar kullanılan "kültürel mal" (cultural property) ifadesi takip 17 eden yıllarda yerini kültürel miras (cultural heritage) kavramına bırakmıştırf F. Özetle, 1960 ve 70 li yıllarda mal ve miras arasında yaşanan bu kavram karışıklığı bugün büyük ölçüde sona ermiş, kültürel miras kavramı, kültürel maldan kopmuştur.f18 Kültürel malların korunması 1970'lere kadar devletlerin mutlak egemenlik 19 (münhasır yetki) sahası içerisinde bir sorun olarak görülürkenf F1970 ler sonrası ulusal sınırların içerisinde yer alan kültürel malvarlığının kültürel miras olarak algılanmasıyla, bu kaynakların korunması konusunda devletlere sorumluluk yüklenmiştir. Bu anlayışın gereği olarak Taç Mahal veya Mısır Piramitleri gibi insan yapısı değerlerin veya Pamukkale gibi doğal oluşumların korunması insanlığın ortak ilgisi (common concern of mankind) olarak kabul edilmiştir. Bu anlayışın günümüzde yerleşmesiyle kültürel mirası yok eden devletlere karşı 15 Bknz. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 8. Bası, (Ankara: Turhan Kitapevi, 2009), s. 249 ve Lyndel V. Prott ve Patrick O'Keefe, Cultural Heritage or Cultural Property?, International Journal of Cultural Property, Cilt: 1, 1992, , s Karş. Francioni&Lenzerini, The 1972 World,s Bknz. Manlio Frigo, Cultural Property v. Cultural Heritage: A Battle of Concepts in International Law?, International Review of Red Cross, Cilt: 86, Sayı: 854, 2004, : Ahmad Yahaya, The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible, International Journal of Heritage Studies, Cilt: 12, Sayı 3, 2006, s Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World,s

7 F Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) diğer devletler yargısal yollar ve karşı önlemlere veya diplomatik yollara başvurabilir.f20 Sözleşmenin ilk iki maddesi kültürel ve doğal miras kavramlarının tanımını vermektedir. Buna göre, aşağıdaki bina ve alanlar1. madde gereğince "kültürel miras" sayılmaktadır: a) Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleri. b) Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları. c) Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar. d) Sözleşmenin 2. maddesine göre aşağıdaki alanlar "doğal miras" sayılmaktadır: e) Estetik veya bilimsel açıdan seçkin evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlardan veya bu tür oluşum gruplarından oluşan doğal anıtlar. f) Bilim veya muhafaza açısından seçkin evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar, g) Bilim, koruma veya doğal güzellik açısından seçkin evrensel değeri olan doğal sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar. Hem kültürel hem de doğal miras tanımına uyan değerler karma değerler (mixed properties) olarak adlandırılmakta ve Liste ye bu adla kaydedilmektedirler.f 1992 yılında Komite, XVI. olağan toplantısında kültürel manzaralar 21 (cultural and scapes) kavramını listeye dahil edilmiştir. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve insanlık tarihinin muhafazası açılarından önemli kültürel manzaralar, gerek insanların katkısı gerekse doğal güzellikleri itibariyle insan toplumlarının yerleşimlerinin gelişimini gösteren değer olup, bu nitelikte olduğuna karar verilen 66 alan Sözleşme kapsamında koruma altındadır.f22 20 Roger O Keefe, World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, The International and Comparative Law Quarterly, Cilt: 53, Sayı: 1, 2004, , s Rehber İlkeler: 2005, World Heritage Cultural Landscapes, UNESCO-ICOMOS Documentation Centre, September Ayrıntılı bilgi için bknz. Nora Mitchell, Mechtild Rössler ve Pierre-Marie Tricaud, (der.) World 31

8 F 49. K. Başlar Sözleşme, yalnızca 1 ve 2. maddelerde sayılan somut taşınmaz değer ve alanları koruma altına almaktadır. Somut olmayan kültürel miras (intangible heritage) özel bir Sözleşme ile koruma altına alınmış; taşınabilir değerler Sözleşme kapsamı dışında tutulmuştur. Seçkin Evrensel Değer Yukarıdaki kapsamda değerlendirilen dünya üzerinde binlerce kültürel ve doğal miras olmakla birlikte, Sözleşmenin amacı bunların tamamının korunması değildir. Sözleşme, yapılacak değerlendirme sonucunda seçkin evrensel değer (outstanding universal value) olarak kabul edilenkültürel veya doğal mirasın korunmasını öngörmektedir tarihinde güncellenen Rehber İlkelerinF İl- 23 kesi, evrensel değeri (universal value), ulusal sınırları aşan kültürel ve/veya doğal önemi olan ve şimdiki ve gelecek nesillerin ortak ilgisi şeklinde tanımlamıştır. Bununla birlikte, Sözleşmede seçkin, istisnai, nadide veya benzersiz olarak Türkçe ye çevrilebilecek outstanding kavramının tanımlanmadığı gözlenmektedir.f FDoğal mirasta, coğrafi, biyolojik ve fiziksel değerler ön plana çıkarken, 24 kültürel mirasın evrensel olmasında belirli bir kültürün veya sosyal çevrenin seçkin örneği olması yeterli olmalıdır. Bir seçkin kültürel değerin dünya mirası olarak nitelendirilebilmesi için bütün milliyet, din ve ırkların kabul edebileceği ortak değerler olması şart değildir. Örneğin, Afganistan ın Bamyan bölgesindeki Buda Heykelleri Taliban a göre yıkılacak derece önemsiz olarak görülmüştür; oysa dağlara kazınmış devasa Buda heykelleri Budistler ve Orta Asya Budist tarihi açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle, 2001 tarihinde Taliban tarafından top atışları ile parçalanan Bamyan Buda heykelleri, dinler tarihine ışık tutması açısından önem taşıdığı gerekçesiyle 2003 yılında listeye alınmıştır. Rehber İlkelerde seçkin evrensel değeri somutlaştırma adına 2005 yılına kadar; listeye dahil edilecek alanlarda kısmen bulunması gereken on kriter belirlenmiş; bunların ilk altısı kültürel mirasta, son dördü ise doğal mirasta bulunması gereken özelliklere işaret etmekteydi. Bunlar: 1) Yaratıcı insan dehasının ürünü olması. 2) Belirli bir zamanda veya mekânda beşerî değerlerdeki önemli bir etkileşimi sergilemesi. 3) Yaşayan veya yok olmuş bir uygarlığa özgün bir şekilde tanıklık yapması. Cultural Landscapes: A Handbook for Conservation and Management, World Heritage Papers 26, 2009, (Erişim Tarihi: 4 Ağustos 2010). 23 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, s. 46: Rehber ilkeler Dünya Mirası Komitesi tarafından ilk olarak 1977 yılında yayımlanmış ve ihtiyaçlar ölçüsünde güncelleştirilmektedir. En yeni Rehber İlkeler, 2005 tarihinde yayımlanmıştır. 24 Bknz. Akipek, Dünya Mirası Sözleşmesi,s

9 F Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) 4) İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla önemli dönemini temsil etmesi. 5) Bir ya da birden fazla kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimi, denizden yararlanma ve arazi kullanımına dair önemli bir örnek oluşturması, özellikle bu örneğin çeşitli faktörlerin etkisi altında dayanıklılığını yitirmiş olması. 6) Evrensel öneme sahip olaylar, inançlar, gelenekler, düşünceler, edebî ve estetik eserler ile doğrudan ilişkili olması. 7) Eşsiz bir doğal güzelliğe ve estetiğe sahip olması. 8) Dünyanın gelişim süreci çerçevesinde yer şekillerinin oluşumunu etkileyen jeolojik, morfolojik ve fizyografik etkenlerden kaynaklanan örnekler barındırması. 9) Evrim süreci bakımından önemli ekolojik ve biyolojik örnekler içermesi, yine ekosistemde karaların, kıyıların, denizlerin ve buralardaki bitki ve hayvan topluluklarının gelişimi bakımından önem arz etmesi. 10) Bilimsel açıdan everensel değer taşıyan türler ile biyolojik çeşitliliğin kendi doğal ortamında korunduğu önemli yaşam alanlarını içermesif yılında kabul edilen Rehber İlkeler, 10 luk tek bir set kabul etmiş olup, kültürel ve doğal değerlere şu şekilde uygulanmaktadır.f26 Kültürel Kriterler Doğal Kriterler 2002 yılı Rehber İlkeleri yılı Rehber İlkeleri Seçkin evrensel değer, oldukça istisnai ve ulusal sınırların ötesinde şimdiki ve gelecek nesiller için ortak değeri olan kültürel ve doğal değerleri anlatmak için kullanılmaktadır. Bu tür seçkin değerlerin korunması uluslararası topluluğun tamamı için büyük önem taşımaktadır. Sınırları içerisinde bu tür değerlerin bulunduğu devletlerin aday göstermeleri beklenmektedir. Bu değerlerin listeye dâhil edilmesi aşamasında Komite bir seçkin evrensel değer tutanağı hazırlayarak 27 gelecekte bunların korunması için önemli bir destek vermiş olmaktadır.f Uygulamaya baktığımızda, Komite 40 yıllık geçmişinde bütün kültürlerin en- 25 Erol Akpınar, Türkiye nin Dünya Mirası Listesi ndeki Yeri ve Yeni bir Aday Önerisi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 2007, , s Rehber İlkeler, 51: Akpınar, Türkiye nin Dünya Mirası,s

10 F Devletler, K. Başlar telektüel, estetik dini ve sosyolojik yansımalarının çeşitliliğini ve bütünlüğünü temsil etmeyi hedeflemektedir.f28 Sonuçta seçkin/outstanding kavramı iki öğeden oluşmaktadır: (1) istisnai özellikleri nedeniyle evrensel kabul görmüş olması ve (2) zaman ve mekân yönüyle farklı kültür ve geleneklerin çeşitliliğini temsil edecek nitelikte olması.f29 Dünya Mirası Listesi Sözleşmenin 11. maddesine göre, taraf devletler, seçkin evrensel değer kriterlerini sağlayan varlıklarının bir envanterini gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, Komiteye sunma yükümlülüğü altındadırlar. Bununla birlikte, bu kriterlerin sağlanmadığı durumlarda taraf devletlerin listede mutlaka bir sit alanlarının bulunması gerekmemektedir. Bundan dolayı, Sözleşmeye taraf olan devletlerin 39 unun Listede kayıtlı bir sit alanı bulunmamaktır. Komite, seçkin evrensel değer olarak korunmasını uygun bulduğu kültürel veya doğal mirasın parçasını oluşturan varlıkların bir listesini yapma, güncelleştirme, listesini tutma ile görevlendirilmiştir. Dünya Kültür Mirası Listesi olarak adlandırılan bu listenin en geç her iki yılda bir güncelleştirilmesi gerekmekte ise de, uygulamada, Liste, Komite tarafından yıllık olarak Komite toplantılarının ardından güncelleştirilmektedir.f30 Listeye dâhil edilecek miras için bir değerlendirme süreci bulunmaktadır. İlk olarak ilgili devletin öneride bulunması gerekmektedir. Devletlerin kendi ulusal envanterinde bulunan değerler resmi bir nitelik taşımamaktadır. Taraf devletlerin, kendi ülkelerinde bulunan doğal ve kültürel miras alanlarının Geçici Listesi ni yaparak gelecek 5-10 yıl içerisinde listeye dâhil etmeyi düşündüğü yerleri 31 Dünya Mirası Komitesi ne bildirmeleri gerekmektedir.f Geçici Listeyi zaman içerisinde güncelleştirebilme hakkına sahiptirler.f32 İkinci olarak, Geçici Liste de yer alan alanlarda bir veya birkaçını Dünya Mirası Listesi ne dâhil edilmesini önermek isteyen taraf devletler ayrıntılı bir dosya hazırlayarak Dünya Mirası Merkezi ne başvurmak durumundadırlar. Başvuruları, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) ve Uluslararası Kültürel Varlığın Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları Merkezi (ICCROM) inceleyerek, raporla- 28 Francioni, Preamble, s Ibid. s En son Liste, 28 Temmuz 2010 tarihinde toplantan Dünya Mirası Merkezinin Rio De Janerio da yapılan 34. oturumunda güncelleştirilmiştir. 31 Taraf devletlerin 166 sı Geçici Liste sunmuştur. 32 Aday gösterme süreci ile ilgili olarak bknz. Van der Bart J.M. Aa, Preserving the Heritage of Humanity?: Obtaining World Heritage Statusand the Impacts of Listing, 2005, (Basılmamış Doktora Tezi, Rijksuniversiteit Groningen, 19 vd /b.j.m.van.der.aa (Erişim Tarihi: ). 34

11 F Dünya F 2004 F Kilometrekareye F Kültürel F Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) rını Dünya Mirası Komitesi ne bildirirler. Komite yılda bir kez toplanarak önerilen alanların listeye dâhil edilip edilmeyeceğine üçte iki çoğunlukla karar verir. Dünya Mirası Listesi ne girecek mirasların, taşınmaz (immovable), somut (tangible), seçkin (outstanding) kültürel veya doğal miras olarak değerlendirilmesi gerekir.f Mirası Listesi ne dâhil edilmek için bunların yanı sıra Ey- 33 lem Rehberi nde öngürülen 10 ilkeden en az birisini gerçekleştirmiş olması gerekir. Oysa 2005 yılından önce listeye dâhil edilme şartları daha ağırdı. Şöyle ki, kültürel kaynaklar için en az altı, doğal kaynaklar için en az dört kriterin yerine 34 gelmesi gerekiyordu.f yılı sonrası bu şartlar kaldırılarak, 10 kriterden herhangi birisine uygunluk yeterli kabul edilmiştir. Taraf devletler, Dünya Miras Listesi ne eklenmesini istedikleri alanların bir listesini Dünya Miras Merkezi ne sunarlar. Listeye dâhil edilmek için daha önce koruma altına alınmış bir yer veya değer olması şart değildir. Dünya Miras Merkezi nce onaylanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin dosyalar kapsamlı olarak hazırlanarak; Dünya Miras Komitesi nin onayına sunulur. Dünya Mirası Komitesi her öneri üzerinde somut mirasın niteliğini inceler. Ulusal Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Komitece aranan 10 kriterden hangilerini karşıladığı ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de raporda belirtilmektedir. Dünya Mirası Listesi nde yer alan kültürel ve doğal değerlerin dünya üzerindeki kültürel çeşitliliği tam yansıtmadığı söylenebilir.f düşen 35 sit alanı açısından Avrupa kıtası 19 sit alan ile Liste başını korumaktadır. Diğer 36 kıtalarda bu oran kilometrekare başına yaklaşık 4-5 tir.f ve doğal mirasın eşit temsil edilmediği de söylenebilir. Dünya Mirası Listesi ne 2010 yılı ortalarında kayıtlı, 911alan vardır. Toplam 151 ülkede bulunan bu değerlerin 704 tanesi kültürel, 180 i doğal ve 27 si her iki özelliği bünyesinde bulundurmaktadır.f 37 Görüldüğü üzere, kültürel değerler doğal mirastan daha çok listeye alınmıştır. Taraf devletlerin listeyedâhil ettikleri kültürel ve doğal miras açısından bakıldığında ilk on devlet şunlardır: İtalya (44), İspanya (41), Çin (38), Fransa (33), Almanya (33), Meksika (29), İngiltere (28), Hindistan (27), Rusya (23), ABD (20). Görüldüğü üzere, 10 devletin 5 i Avrupa kıtasında yer almakta olup, Listede yer alan toplam 899 mirasın 179 u bu ülkelerde yer almaktadır. Avrupa kıtasında yer 33 Diana Zacharias, The International Regime for the Protection of World Cultural and Natural Heritage, (Aachen: Shaker, 2007), Trinidad Rico, Negative Heritage: The Place of Conflict in World Heritage, Conservation and Menagement of Architectural Sites, Cilt: 10, Sayı: 4, 2008, , Bruno S. Frey ve Lasse Steiner, World Heritage List: Does it Make Sense?,Working Paper No. 484, 2010, (Erişim Tarihi: 4 Ağustos 2011). 37 Listede yer alan değerlerle ilgili olarak bknz. g/en/news/627 35

12 F Bunlardan F Listenin F Benzeri K. Başlar alan kültürel miras 365 olup, Türkiye (9) ve Rusya (23) da dâhil edilecek olursa, toplam 899 koruma altında olan mirasın 397 si Avrupa ülkelerinde bulunmaktadır. Bu ise yaklaşık olarak toplam mirasın % 45 ine denk gelmektedir. Sözleşmeye üye 143 ülkenin en az bir kültürel mirası listeye dahil ettirmiştir.f38 Sözleşme; devletlerin egemen eşitliği ve içişlerine karışma yasağı ilkelerine saygı duyduğundan, bir devletin topraklarında bulunan bir sit alanı veya değeri, o devletin rızası dışında bir başka devletin Komiteye önererek listeye dâhil ettirmesi sözkonusu değildir. Bununla birlikte, devletlerin kendi topraklarında bulunan alanlarla ilgili olarak rızalarının her durumda aranmadığı örnekler de görülmektedir. Bunlardan ilki Eski Kudüs Şehri ve Duvarlarının Dünya Mirası Listesi ne dâhil edilmesine ilişkindir. Ürdün, 1981 yılında Sözleşmeye taraf olmayan İsrail in rızası olmaksızın Ağlama Duvarları nın listeye dâhil edilmesini önerdi. Ürdün e göre, İsrail in bölge üzerinde yalnızca de facto kontrolü söz konusuydu. Yapılan oylamada, Amerikan ve İsrail temsilcilerinin karşı tavrına rağmen, Komite üyeleri işgal altındaki Kudüs ün Arap egemenliğinde bir toprak 39 olduğunu kabul ederek Ağlama Duvarları nı listeye aldı.f bir sorun Arjantin in önerdiği Los Glaciares Ulusal Parkı için de geçerlidir. Şili Parkın bir kısmının kendi toprakları üzerinde olması ihtimali üzerinde düşünülmesi gerektiğini ileri sürse de, bu örnekte de üçüncü bir devlet olan Arjantin in önerisi kabul edilmiştirf40 Evrensel bir değerin listeye dâhil edilmesini karşılıklı olarak öneren devlet ile Komitenin rızalarının uyuşması gerekmektedir. Bir tarafın rızasının eksik olması durumunda Sözleşme kapsamına alınmamaktadır. Listeye dâhil edilmesini öneren devletin ahde vefa ilkesinden kaynaklanan bir idari, mali, bilimsel ve teknik 41 bir yükümlülük altında bulunmaktadır.f daha ne kadar genişleyeceğine ilişkin bir şey söylemek mümkün değildir. Listede az temsil edilen devletler davet edilirken, fazla temsil edilen devletlerin başvuruda bulunmaması istenmektedir. Bu bağlamda, Komite, her üye devletten gelen başvuruları sınırlamakla kalmamış, aynı zamanda yıllık önerilecek başvuruların da 45 in üzerinde olmamasına karar vermiştir. Başvurunun 45 in üzerinde olması halinde Rehber İlkelerde incelemelerde esas alınacak kriterler 42 ayrıntılı olarak gösterilmiştir.f ilk sırada yer alan daha önce Listede kayıtlı bir değeri bulunmayan ülkelere öncelik verilir. 38 Bknz: 39 Simon Lyster, International Wildlife Law, s Ibid. 41 Rehber İlkeler, 2005, s Ibid,

13 F F Bu F Fon, Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) Tehlike Altında Olan Dünya Mirası Listesi Sözleşmenin 11/4-5. maddesine göre; Komite, Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunup korunması için çok büyük çapta çalışmaları gerektiren ve bu amaçla Sözleşme kapsamında desteklenmesi istenilen kültürel mirası Tehlike Altındaki Dünya Kültür Mirası Listesinde düzenlemek ve temel alınacak ölçütlerin tanımını yapmakla görevlendirilmiştir. Listeye, kültürel ve doğal mirası oluşturan varlıklardan, yalnız hızlı bozulma nedeniyle yok olma tehdidi, büyük çapta resmî veya özel projeler veya hızlı kentsel veya turistik gelişim projeleri, toprağın kullanım veya mülkiyetindeki değişikliklerin neden olduğu tahribat, bilinmeyen nedenlere bağlı büyük değişiklikler, herhangi bir nedenle bir varlığın terk edilmesi, silâhlı bir çatışmanın çıkması veya çatışma tehdidi, âfet ve felâketler, ciddi yangınlar, depremler, yer kaymaları, volkanik patlamalar, su düzeyindeki değişmeler, su baskınları ve gelgit dalgaları gibi ciddi ve belirgin tehlikelerin tehdidi altında bulunanlar dâhil edilir. Bununla birlikte, uluslararası topluluğun ortak çabası ile engellenebilecek bir doğal felaket tehdidi altındaki sit alanının listeye alınması söz konusu değildir. Dünya Mirası Listesi ne girmesi ilgili devletçe uygun görülen alanlariçin oluşturulan Geçici Liste, Dünya Mirası Listesi ne girecek alanların bekleme salonudur.f Geçici Listeye dâhil edilecek alanların tespitinde, ulusal merciilerin 43 kültürel değerleri belirlerken, yerel idareler ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında yer aldığı geniş bir çıkar grubunun görüşlerini almaları önerilmektedir. Devletler, listeye dâhil edilmesini istedikleri bir değeri kayıt tarihinden önce en az bir yıl öncesinden Geçici Listeye dâhil etmek ve Dünya Mirası Merkezi ne bildirmek durumundadır. Listenin her on yılda bir gözden geçirilmesi gerekmektedir.f kapsamda, Komite, 34 sit alanın bu listeye dâhil edilmesine karar 44 vermiştir.f45 Dünya Mirası Fonu Sözleşmenin en önemli özelliği korunacak alanlar için aktarılacak mali desteğin 46 Dünya Mirası Fonu aracılığı ile yapılmasıdır.f iki tür kaynaktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, taraf devletlerden her iki yılda bir UNESCO bütçesine yaptıkları katkıların yüzde biri ölçüsünde alınan miktar;ikincisi ise devletlerce yapılan gönüllü katkılardır. Taraf Devletler Genel Kurulu, UNESCO Genel Konferansının oturumları sırasında toplanarak Fona yapılacak belirli yüzdeleri belirlerler. Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) gibi sivil toplum kuruluşlarının 43 Rehber İlkeler: 2005, Ayrıntılı bilgi için bknz. Federico Lenzerini, Article 12 Protection of Properties not Inscribed on the World Heritage List, içinde Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 269 vd. 37

14 F Bu F F Toplam F K. Başlar fonlama konusundaki girişimlerine ilave olarak bireylerin doğrudan bağışta bulunmasının da yolu açılmıştır.f Dünya Mirası Listesi ndeki alanların korunma- 47 sında gelişmiş ülkelerin daha fazla katkı yaptığı; Fonun yıllık bütçesinin zorunlu 48 katkılar ve bağışlar dâhil yaklaşık 4 milyon dolar olduğu görülmektedir.f FFonda toplanan para en çok tehdit edilen alanlara öncelik verilmek suretiyle harcanmaktadır. Yardım almak isteyen devletler bu konuda bir form doldurup başvuru yapmaktadırlar. Başvuruların dikkate alınabilmesi için yükümlü oldukları katkı paylarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Sözleşmeye bağlı olarak çalışan IUCN, ICOMOS ve ICCROM başvuruları inceleyip rapor sunmaktadır. Kültürel miras konusunda 2011 yılına kadar 1048, doğal miras konusunda ve karma değerlere ilişkin 173 başvuru yapılmıştır.f 1894 başvurunun 461 i Afrika, 416 sı Latin Amerika ve Karayip Adaları, 396 sı Asya ve Pasifik, 289 u Avrupa ve Kuzey Amerika, 245 i Arap ülkelerinden gelmiştir. Türkiye toplam 27 başvuru ile 442 bin dolar yardım almıştır. Toplam 1894 başvuru sonucunda dağıtılan para yaklaşık 40 milyon dolardır. Görüldüğü üzere, Fon, Listede koruma altında olan alanlar için etkin bir mali mekanizma getirmemektedir.f eksikliği gidermek için, ulusal ve bölgesel düzeyde Sözleşme dışı fonlar 50 kurulmuştur. Bunlar arasında Norveç ve Almanya Dünya Mirası Fonu ile Güney 51 Afrika hukukuna tabi Afrika Dünya Mirası Fonu örnek olarak gösterilebilir.f Bunun yanında Amerikan hukukuna tabi Birleşmiş Milletler Fonu (UNF), Nature Conservancy, Fauna and Flora International ve Gordon and Betty Moore Foundation adlı sivil toplum kaynaklı fonlar koruma çalışmalarında devletlere destek olmaktadır.f52 KURUMSAL YAPI Dünya Mirası Sözleşmesi nin kurumsal yapısı UNESCO çatısı altında altı ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi, Taraf Devletler Genel Kurulu, ikincisi Dünya Mirası Komitesi, Üçüncüsü Komite Sekreteryası (Dünya Mirası Merkezi), dördüncüsü Danışman Organlar (IUCN, ICOMOS, ICCROM), beşincisi UNESCO Genel Sekreterliği, altıncısı UNESCO Genel Konferansı dır. Sözleşmenin 8. maddesine göre, Taraf Devletler Genel Kurulu Dünya Mirası Komitesi nin üyelerini seçmekte ve Dünya Mirası Fonu na yapılacak katkıları belirle- 47 Lynne Patchett, Articles Activities to Support of the World Heritage Fund, içinde Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), s Patcheet, Articles 17-18, s Ibid.,s Ibid. 38

15 F Stratejik F Sözleşmenin Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) mektedir. Bununla birlikte, Sözleşmede bu organlar arasında görev ve yetki paylaşımının yeterince belirgin bir şekilde yapılmamış olduğu dikkat çekmekte ve bunun kimi belirsizliklere neden olduğu görülmektedir.f53 Sözleşmeye bağlı ana kurumsalda karşımıza çıkan üç önemli organ şunlardır: Dünya Mirası Komitesi Sözleşmenin 8. maddesiyle, seçkin evrensel değere sahip kültürel ve doğal mirasın korunması amacıyla UNESCO çerçevesinde bir "Dünya Mirası Komitesi" kurulmuştur. Yılda bir kez haziran veya temmuz aylarında toplanan Dünya Mirası Komitesi altı yıl için seçilen 21 üyeden oluşmaktadır. Her iki yılda bir üyelerin üçte biri yenilenmektedir. Üyelerin seçiminde eşit coğrafi dağılım dikkate alınır. Gerektiğinde Genel Kurul tarafından üyelerden görev süresinin dört yıla düşürülmesi konusunda talepte bulunulur. Listeye kayıtlı kültürel değeri bulunmayan üye devletlerin de Komitede belirli sayıda temsili sağlanmaktadır. Buna rağmen devlet içerisinde Komite de yer alanların oranı % 11 olupf ilk yılları ile kıyaslandığında düşük bir orana karşılık gelmektedir. Komitenin temel görevi, Geçici Listeler ve üye devletler tarafından önerilen seçkin evrensel kültürel ve doğal değerleri belirlemek ve Dünya Mirası Listesine dâhil etmektir. Komite, aynı zamanda bu değerlerin korunmasını izler ve her iki yılda bir düzenli olarak UNESCO Genel Konferansı na rapor eder. Rehber İlkeleri belirleme ve güncelleştirme görevi de Komiteye verilmiştir. Komite, Listede yer alan değerlerin Tehlike Altında Olan Liste ile Dünya Mirası Listesi nden çıkarılması yetkisine sahiptir. Tehlike altında olanlar için hazırlanan özel listeye kaydeder. Komite Dünya Mirası Fonu nda toplanan paranın ilgili yerlere harcanmasından da sorumludur. Komitenin diğer görevlerine gelince, bunlar; uluslararası yardım taleplerine ve Fonun kullanılmasına ilişkin kararlar vermek, her iki yılda bir üye devletlerin Genel Kuruluna ve UNESCO Genel Konferansı na faaliyetleri hakkında rapor vermek, Sözleşmenin uygulanmasını gözden geçirmek ve Eylem Rehberi ni gözden geçirip güncelleştirmek.f55 Komite, Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak için, kültürel mirasın korunmasına yönelik tehditlerin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi amacıyla hedefler belirleyip güncelleştirdiği Stratejik Hedefler i 1992 yılından itibaren benimseyip güncelleştirmektedir.f Hedefler şunlardır: 1) Listenin itibarını 56 arttırmak; 2) Dünya Mirası değerlerinin etkin korunmasını sağlamak; 3) Taraf 53 Diana Zacharias, The International Regime for the Protection of World Cultural and Natural Heritage, (Aachen: Shaker, 2007), s Tullio Scovazzi, Articles 8-11 World Heritage Committee and World Heritage List, içinde Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), , s Rehber İlkeler, 24 ve Scovazzi, Articles 8-11, s Rehber İlkeler, 2005:

16 F F K. Başlar devletlerin etkin korumasını sağlayacak teşvikleri sağlamak; 4) Kamuoyunun ilgisini arttıracak iletişim kanallarını kullanmak ve 5) Sivil toplumun Sözleşmenin uygulanmasındaki rollerini arttırmaktır.f57 Dünya Mirası Komitesi Sekreterliği (Dünya Mirası Merkezi) Dünya Mirası Komitesi, UNESCO Genel Sekreteri tarafından atanan ve Paris te bulunan bir sekreterlik biriminden destek almaktadır. Bu görev 1992 yılında faaliyete geçen Dünya Mirası Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir.f Merkez, 58 Komitenin yıllık toplantılarını organize etmekte; önerilecek sit alanların hazırlanmasında devletlere yardımcı olmakta; dünya mirası fonunun taraf devletlerce kullanımına talep üzerine yardım etmekte; sit alanların durumu hakkında rapor hazırlamakta ve bir sit alanın tehlike altında olması durumunda acil müdahale etmektedir. Dünya Mirası Merkezi aynı zamanda teknik seminerler ve çalıştaylar organize etmekte; Dünya Mirası Listesi ni güncelleştirmekte; eğitim materyalleri geliştirmekte ve gençler arasında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır.f Komitenin gündelik işleri Dünya Mirası Bürosu tarafından yürütül- 59 mekte olup; Komite tarafından her yıl seçilen beş üyeden oluşmaktadır. Dünya Mirası Komitesi ne Danışman Organlar Küresel yönetişimin ilk örneklerinden birisi olan Sözleşmenin 8/3. maddesi, üç devletdışı aktörün Komite toplantılarına katılmasına izin vermiştir. Bunlar;1) 1956 da kurulan Uluslararası Kültürel Varlığın Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları Merkezi (ICCROM, The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property); 2) 1965 de kurulan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS, The International Council on Monuments and Site) ve 3) 1948 de kurulan Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN, The International Union for Conservation of Nature) dır. Ayrıca, UNESCO Konferansının olağan oturumu sırasında genel kurul olarak toplanan Sözleşmeye taraf devletlerin isteği üzerine benzer amaçlı diğer hükümetlerarası veya hükümetdışıkuruluşların temsilcileri anılan Komite'nin toplantılarına danışman olarak katılabilmektedirler. Danışman organlar, diğerleri arasında, a) Dengeli ve itibarlı bir Dünya Mirası Listesi nin oluşturulmasına yönelik küresel stratejinin oluşturulması ve geliştirilmesine yardımcı olmak, b) Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, c) listeye dâhil edilecek değerleri incelemek ve d) Dünya Mirası Komitesi ve Bürosu nun toplantılarına katılmakla görev ve yetkilidirler. Bu üç kuruluşta çalışan uzmanların rapor ve görüşleri listeye dâhil edilecek sit alanlar açısından oldukça önem taşımaktadır.f60 57 Rehber İlkeler, 2005: Rehber İlkeler, 2005:

17 F Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) UYGULAMA VE YAPTIRIM MEKANİZMALARI Tarafların Yükümlülükleri Taraf devletlerin iki türlü yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunlardan birisi antlaşmalar hukukundan, diğeri örf ve adet hukukundan kaynaklanmaktadır. Taraf devletlerin Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi nin 26 ve 27. maddeleri gereğince Sözleşme hükümlerini iyi niyetle yerine getirme ve iç hukukta var olan aykırı hükümleri gerekçe göstererek Sözleşmeyi ihlal etmeme yükümlülüğü bulunmaktadır.f Sözleşmenin değişik maddelerinde devletlerin pozitif yükümlü- 61 lükleri şu şekilde sayılmıştır. Sözleşmenin 3. maddesine göre Dünya Mirası Listesi ne girebilecek kültürel ve doğal mirasa kendi toprakları üzerinde sahip bulunan her devlet bunları belirleme yükümlülüğü altındadır. Sözleşmenin 4. maddesi, taraf devletlere dünya mirasının korunması, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması ve bunun için kaynaklarını sonuna kadar kullanarak ve uygun olduğunda özellikle mali, sanatsal, bilimsel ve teknik alanlarda her türlü uluslararası yardım ve işbirliği içerisine girilmesi görevini olanaklar ölçüsünde yüklemektedir. Sözleşmenin 5. maddesine göre, devletlerin topraklarındaki kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri amacıyla etkili ve faal önlemlerin alınmasını sağlamak için, mümkün olduğunca her taraf devletin kendi koşullarına uygun biçimde; a) Kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşamında bir işlev vermeyi ve bu mirasın korunmasını kapsamlı planlama programlarına dâhil etmeyi amaçlayan genel bir politika benimseme; b) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri için, halen mevcut değilse, topraklarında bir veya daha fazla hizmet kurumunu, işlevlerini ifaya yeterli olacak görevli ve araçlarla kurma; c) Bilimsel ve teknik çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve devletin kültürel ve doğal mirasını tehdit eden tehlikelere karşı harekete geçmesine olanak sağlayacak müdahale yöntemlerini mükemmelleştirme; 61 The Commonwealth of Australia v. The State of Tasmania davasında (1 Temmuz 1983), Avustralya Sözleşmenin taraf devletlere liste içerisinde yer alan değerlerin korunması konusunda bir yükümlülük getirdiğini ileri sürmüş ve bu nedenle Tazmanya da Gordon Nehri üzerine yapılacak barajın yapımına diğerleri arasında Sözleşme kapsamında korunan bölgelere zarar vereceği gerekçesi ile karşı çıkmıştır. Avustralya Yüksek Mahkemesi verdiği kararında barajın yapılmasını engellemiştir. (http://en.wikipedia.org/wiki/commonwealth_v_tasmania,) Bu karar bir ulusal mahkemenin Sözleşme kapsamında verdiği ve taraf devletlerin kendi sınırları içerisinde bulunan sit alanların korunması konusunda bir yükümlülük içerdiğine işaret eden ilk davadır (bknz. Akipek, Dünya Kültürel, s. 27). 41

18 F K. Başlar d) Bu mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri, yenileştirilmesi için gerekli olan uygun yasal, bilimsel, teknik, idarî ve malî önlemleri alma ve e) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında eğitim yapan ulusal veya bölgesel merkezlerin kurulmasını veya geliştirilmesini desteklemek ve bu alandaki bilimsel araştırmaları teşvik etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Sözleşmenin 6. maddesi, taraf devletlere kültürel ve doğal mirasın toprakları üzerinde bulunduğu devletlerin egemenliğine tam olarak saygı gösterme ve ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar vermeden, bu tür mirasın, bütün uluslararası toplum tarafından işbirliği ile korunması gereken evrensel bir miras olduğunu kabul etme yükümlülüğü yüklemektedir. Bu yükümlülük aynı zamanda 6. madde gereği yardım isteyen devletlere yardım etme sorumluluğunu da içermektedir. Her altı yılda bir taraf devletlerin Sözleşmenin kendi topraklarında uygulanması ile ilgili olarak rapor hazırlamaları gerekmektedir. Komitenin raporlara karşı bölgesel işbirliğini arttırmak amacıyla bölgesel yaklaşımı vardır.f62 Sözleşmenin 27. maddesi, taraf devletlere kültürel ve doğal mirasa karşı bağlılık ve saygı hislerini güçlendirmek için bütün uygun araçlarla ve özellikle eğitim ve tanıtma programlarıyla çaba gösterme yükümlülüğü getirmekte; 28. maddesi, kamuoyunu, kültür mirasını tehdit eden tehlikelerden ve Sözleşmenin uygulanması için yürütülen etkinliklerden geniş biçimde haberdar etme görevini yüklemektedir. Sözleşmeye taraf olan devletler ayrıca, UNESCO Genel Kuruluna, verecekleri raporlarda, kabul ettikleri yasal ve idari hükümler ve Sözleşmenin uygulanması için yaptıkları diğer işlemler hakkında bu alanda kazandıkları tecrübeyi ayrıntıları ile birlikte bildirmek durumundadırlar. Bu raporlar Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin de dikkatine sunulmakta; Komite ise UNESCO Konferanslarında genel rapor vermektedir. Sözleşmenin örf ve adet hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerine gelince, dünya devletlerinin neredeyse tamamının Sözleşmeye üye olması, kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda örf ve adet kurallarının maddi öğesi olan devlet uygulamalarının gerçekleştiğini göstermektedir. Neredeyse bütün dünya devletlerinin üye olduğu bir sözleşmenin kasıtlı zarar vermeme konusunda bir 63 örf ve adet kuralının psikolojik öğesini oluşturduğunu da söyleyebiliriz.f Kültürel mirasın korunması konusunda devletlerin psikolojik olarak bu yönde örf ve âdetin oluşumuna karşı çıkmaları da söz konusu olmadığından, kültürel Francesco Francioni ve Federico Lenzerini, The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law, European Journal of International Law, Cilt: 14, Sayı: 4, 2003, , s

19 Kırkıncı Yılında Dünya Mirası Sözleşmesi ( ) mirasın korunmasının bütün devletler için bir yükümlülük olduğu ve buna bağlı olarak, kültürel mirasın korunmasının insanlığın bir bütün olarak ortak çıkarına 64 olduğu, diğer devletlere karşı ergaomnes yükümlülükler yüklediği söylenebilir.f Ancak bu konuya temkinli yaklaşan Garducci, Sözleşmede açık bir şekilde ortak çıkara (common interest) ilişkin bir yükümlülük olmadığını yalnızca uluslararası toplumun yükümlülüklerinin ikincil düzeyde olduğunu ifade etmektedir.f65 ETKİNLİK Sözleşmeyi rakamsal olarak değerlendirdiğimizde, oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Sözleşmenin başarısı geleneksel egemenlik anlayışı ile etkin bir uluslararası dayanışma sistemini birarada başarılı bir şekilde dengelemesinden kaynaklanmaktadır.f FAncak, Sözleşmenin etkinliğini azaltan bazı kısıtlar bulunmak- 66 tadır. Bunlardan ilki, bir sit alanının dünya kültürel ve doğal mirası olarak kabul edilmesi için, ilgili taraf devlet tarafından önerilmesi gerekmektedir. Bu yönde bir öneri gelmeksizin Dünya Mirası Komitesi nin re sen harekete geçmesi mümkün değildir. Üzerinde birden çok devletin egemenlik veya yargı yetkisi hakkı iddiasında bulunduğu topraklarda bu amaçla ortak bir idare komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Örneğin, dini anlamda önemli merkezler olan Vatikan, Kudüs ün Ağlama Duvarları, Afganistan daki Bamiyan Buda heykelleri, Bahaîliğin kurucusu Bahaullah'ın Hayfa'daki mezarı ve çevresinin Dünya Mirası Listesi ne dâhil edilmesine rağmen, Suudi Arabistan da bulunan İslam medeniyetine ait Mekke ve Medine'nin Suudi Arabistan tarafından Dünya Mirası Listesi ne aday gösterilmemesi Sözleşmenin eksikliğini göstermektedir. Oysa kültürel anlamda devlet egemenliği olan dini yerler ve Mısır Piramitleri gibi tarihi değerler, sadecedevlet egemenliği sınırları içerisinde bulananların değil; bütün dünya vatandaşlarının ve gelecek nesillerin ortak ilgi alanıdır. Oysa 2001 yılında Taliban hükümeti tarafından Kabil'in 150 km batısındaki 53 ve 36 metre 64 Gionata Buzzini ve Luigi Condorelli, Article 11 List of World Heritage in Danger, içinde Francesco Francioni &Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), , s. 178: Roger O Keefe, World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?, The International and Comparative Law Quarterly, Cilt: 53, Sayı: 1, 2004, , s. 190: Francioni & Lenzerini, The Destruction of, 63: Kavram için bknz. Kemal Başlar, Uluslararası Hukukta Erga Omnes Kavramı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer e Armağan, Cilt: 22, Sayı: 2, 2002, ) 65 Bknz. Guido Garducci, Articles 4-7 National and International Protection of the Cultural and Natural Heritage, içinde Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), , ) Kavramın, Afganistan-Bamyan daki Buda Heykellerine ilişkin tartışılması hk. (bknz. Corrine Brenner, Cultural Property Law: Reflecting on the Bamiyan Buddhas' Destruction, Suffolk Transnational Law Review, Cilt: 29, 2006, , s. 262). 66 Francesco Francioni, Thirty Years On: Is the World Heritage Convention Ready for the 21st Century, Italian Yearbook of International Law, Cilt: 12, 2002, 13-38, s

20 F Özellikle, F K. Başlar yüksekliğindeki Buda heykellerinin tahrip edilmesi ve bu konuda uluslararası topluluğun çaresiz kalması Sözleşmenin geleneksel Vestfalya paradigmasını değiştirecek bir öğe içermediğini göstermektedir.f67 İkincisi, Sözleşme dünya üzerindeki kültürel ve doğal mirasın tamamını korumamaktadır. Dünya Mirası Sözleşmesi sınırlı ve seçkin örneklerin korunması amacını güttüğünden, kültürel mirasın kapsamlı korunamaması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Listede yer alan değerlerin dünya üzerinde dengeli dağılması amaçlandığından, bir ülkede korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği halde, o bölgenin listede daha fazla temsil edilmesinden dolayı, özgün pek çok değer koruma altına alınamamaktadır. Sözleşme, aynı zamanda, ilk önerildiğinde Dünya Mirası Komitesi nce koruma altına alınmayan alanların daha sonra tekrar listeye dâhil edilebilmesi noktasında bir hüküm içermemektedir.f68 Sözleşmenin bugün itibariyle eksikliklerinden birisi dünya mirasına dâhil edilecek sit alanların dünya üzerinde dengeli dağılmaması ve listede yer alan alanların korunması konusunda yeterli derecede yardım yapılmamasıdır. Dünya Mirası Fonu ndan yapılacak yardımların oranının listeye dâhil edilecek alanların sayısının artması ile birlikte düşmesi özellikle az gelişmiş devletlerde bulunan 69 yeni alanların listeye dâhil edilmesini engelleyecek niteliktedirf F. Ayrıca her yıl listeye alınacak alanların sayısının 45 ile sınırlandırılması ve devletleri teşvik edecek unsurların giderek azalması uzun dönemde Sözleşmenin 70 olası yararlarını azaltabilir.f Avrupa daki alanların listede çok fazla sayıda olması nedeniyle diğer bölgelerde bulunan alanlara önem verilecek olması, Avrupalı devletlerin uzun dönemde Fona yapacakları katkının azalmasına neden 71 olabilirf F. Üçüncüsü, devletlerin listede yer alan değerleri koruması konusunda takdir hakları bulunmaktadır. Bu konuda devletlerin Sözleşme hükümlerine uymamasının somut bir yaptırımı bulunmamaktadır. Belki tek yaptırım, Sözleşme hükümlerine uymayan devletlerin listeye dâhil ettikleri değerlerin liste dışarısına çıkarılması veya tehlike altında olanlar listesine alınmasıdır. Örneğin, 2007 yılında Dünya Mirası Komitesi Umman da bulunan Arap Ceylan Koruma Bölgesini bu bağlamda Listeden çıkartmıştır.f Dünya Mirası Komitesi, 2007 yılında 72 Dünya Mirası Listesi nden tehlike listesine aldığı Galapagos Adalarını 2010 yı- 67 Francioni & Lenzerini, The Destruction of the, s Francioni, Thirty Years on:, s Craig Forrest, International Law and Protection of Cultural Heritage, (Oxford: Routledge, 2010), 285: Ana Filipa Vrdoljak, Article 14 The Secretariat and Support of the World Heritage Committee içinde Francesco Francioni & Federico Lenzerini (der), The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (Oxford: Oxford University Press, 2008), , s Forrest, International Law,s Ibid. 72 Francioni and Lenzerini, The Destruction of the, s

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME (*)

DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME (*) DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME (*) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 17 Ekim-21 Kasım l972 tarihleri arasında Paris'te toplanan on yedinci

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 275 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmi Gazete ile yayımı : 20.4.1982 Sayı : 17670) Kanun No. Kabul Tarihi

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

BÖLGE: 2440 BU HAFTAKİ GELECEK HAFTAKİ TOPLANTI. Kulüp Toplantı No : 113 Kulüp Toplantı No: 114

BÖLGE: 2440 BU HAFTAKİ GELECEK HAFTAKİ TOPLANTI. Kulüp Toplantı No : 113 Kulüp Toplantı No: 114 Uluslararası Rotary Başkanı: K.R Ravi RAVINDRAN UR. 2440 Bölge Federasyon Bşk.: REHA AKIN 10.Grup Bölge Başkan Yrd. ATLIHAN HUNLER KURULUŞ 20.3.2013 BAŞKAN: DİLEK ALMAÇ ASBAŞKAN: RAMİZ CEPKENLİ SEKRETER:

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE İÇERİK Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Dünya Miras Listesi Türkiye nin Dünya Miras Listesi ndeki Yeri Geçici Liste Dünya Miras Listesine

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İçindekiler I Contents

İçindekiler I Contents İçindekiler I Contents ÖNSÖZ SUNUŞ XIII XV 1971-Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri

UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri UNESCO nun Doğal Alan Statüleri UNESCO Dünya (Doğal) Mirası Alanları UNESCO MAB Biyosfer Rezervi Alanları UNESCO Küresel Jeopark Alanları UNESCO Dünya (Doğal)

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu Prof. Dr. Öcal OĞUZ UNESCO VE ORGANLARI - UNESCO nun Kuruluşu:16 Kasım 1945. - UNESCO nun 20 kurucu üyesinden biri Türkiye (UNESCO Kurucu Sözleşmesi, diğer kurucu devletlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı

Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı Müze ve Koleksiyonların Çeşitlilikleri ve Toplumdaki Görevlerinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Tavsiye Kararı Genel Konferans, Müzelerin, kurumun kendi yönetmeliğinde öngörülen nesnel gerçeğin

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO NUN 1989 TARİHLİ POPÜLER VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN KORUNMASI TAVSİYE KARARI NIN HALKBİLİMİ ÇALI MALARINA ETKİSİ Hazırlayan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 Hedefler KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 1. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu kaynakları aşağıda sayılanları teşvik etmeyi hedeflemektedir: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ Gamze ALEMDAR Türk - Çin Dostluk Vakfı Genel Müdürü Kültürel İşbirliğinde Yeni Bir Uygulama Kültür, bize miras bırakılan, sahip olduğumuz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 2 DOÇ. DR. CENGİZ ÇETİN KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA VE ONARIMI CONSERVATİON

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı