Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.D. Telefon : E-posta : Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 Y. Lisans Fizik / Fen Bilimleri Enstitüsü /Fizik Eğitimi Dicle Üniversitesi 2006 Doktora Fizik / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Eğitimi Dicle Üniversitesi 2010 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Fizik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Algıları ve Tutumları Üzerine bir Araştırma Doç. Dr. A.Kadir MASKAN Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Fizik (Yeryüzünde Hareket Konusu) Başarıları ve Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi Doç. Dr. A.Kadir MASKAN Görevler: Görev/Unvan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Dicle Üni. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OFMAE Böl Fizik Eğitimi A.D. Arş. Gör. Dr. Dicle Üni. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OFMAE Böl Fizik Eğitimi A.D. Yrd. Doç. Dr. Dicle Üni. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ilköğretim Böl. Fen Bilgisi Öğretmenliği A.D

2 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1 Demir, C. & Demir, S. (2014). Fizik Öğretmenlerinin Derslerinde Özel Öğretim Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelemesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. Ocak (Vol 3 Issue 1) A2 Demir, C. & Maskan, A.K. (2014). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Journal of Computer and Education Research. Cilt 2 Sayı 3 (2014) A3 Demirkol, M., Doğru, M. ve Demir, C. (2014). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Yapmak İsteme Nedenleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. Temmuz (Vol Issue). A4 Demir, C., Hiğde, E. and Uçar, M.B. (2014). Views of Non-Inducted Teachers for Their Professional Future February Procedia Social and Behavioral Sciences. Volume February 2014 ISSN (THOMSON REUTERS CONFERENCE PROCEEDING CITATION INDEX-WEB OF SCIENCE) A5 Hiğde, E., Uçar, M.B. and. Demir, C. (2014). Investigation of Self-efficacy of Preservice Science Teachers and Physics Teachers towards Web Pedagogical Content Knowledge regarding Internet Use Habits. Procedia Social and Behavioral Sciences. Volume February 2014 ISSN (THOMSON REUTERS CONFERENCE PROCEEDING CITATION INDEX-WEB OF SCIENCE) A6 Uçar, M.B., Demir, C. and Hiğde, E. (2014). Exploring the Self-Confidence of Preservice Science and Physics Teachers towards Technological Pedagogical Content Knowledge. Procedia Social and Behavioral Sciences. Volume February 2014 ISSN (THOMSON REUTERS CONFERENCE PROCEEDING CITATION INDEX-WEB OF SCIENCE) B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: B1 Demir, C. & Maskan, A.K. (2007). Fizik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Yönelik Yaklaşımlarının Mesleki Deneyim Ve Okul Türüne Göre Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:4, Sayı 2, 1-16.

3 B2 Demir, C., Maskan, A.K., Çevik, Ş. ve Baran, M.(2009)."Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Ders Kitabı Değerlendirme Ölçütlerine Göre İncelenmesi " D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:2, Sayı:13. B3 Demir, C. & Maskan, A.K. (2012). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının lise 11. Sınıf Öğrencilerin Fizik Dersi Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi. D.Ü. Z. G. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 18. B4 Demir, C. Topdemir, S. ve Özgezerim, G. (2014). Ortaokul Sınıflarındaki Öğretmen Sandalyesinin Gerekliliği ve Sınıf Yönetimine Etkisine Yönelik Öğrenci, Öğretmen, Veli ve İdareci lerin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching) Cilt:3, Sayı: 2. C. Yurtiçi Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler C1 Demir, C. & Maskan, A.K. (2007). "Fizik Öğretmenlerinin Fizik Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Tespiti ve Çözüm Önerileri." Türk Fizik Derneği Uluslararası 24. Fizik Kongresi. İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos (Poster Sunumu) C2 Demir, C. & Maskan, A.K. (2007). Fizik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Yönelik Yaklaşımlarının Mesleki Deneyim Ve Okul Türüne Göre Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği Uluslararası 24. Fizik Kongresi. İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos (B1 yayını bu bildiriden çıkan yayındır.) C3 Demir, C. & Maskan, A.K. (2011). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersi Başarılarına Etkisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011, Antalya. (Tam metin yayınlanmıştır.) C4 Demir, C. & Maskan, A.K. (2011). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının lise 11. sınıf Öğrencilerin Fizik Dersi Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011, Antalya (Siyasal Kitabevi, ISBN: sf. 92). (B3 yayını bu bildiriden çıkan yayındır.) C5 Demir, C. (2011). Fizik Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Amaçları. Türk Fizik Derneği Uluslararası 28. Fizik Kongresi, Bodrum/ Türkiye 6-9 Eylül 2011.

4 C6 Demir, C. (2012). Fizik Öğretmen Adaylarının Fizik Eğitiminde Teknolojiyi Kullanma Durumları. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications april 2012, Antalya/Türkiye. C7 Demirkol, M., Doğru, M., Demir, C. (2013).Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Yapmak İsteme Nedenleri. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. June 26th 28th 2013, Trabzon (A6 yayını bu bildiriden çıkan yayındır.) C8 Demir, C. Topdemir, S. ve Özgezerim, G. (2014). Ortaokul sınıflarındaki öğretmen sandalyesinin gerekliliği ve sınıf yönetimine etkisine yönelik öğrenci, öğretmen, veli ve idareci lerin görüşleri. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications april 2014, Antalya/Türkiye. (B4 yayını bu bildiriden çıkan yayındır.) D. Yurtdışı Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler D1 Demir, C. & Maskan, A.K. (2011). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 3rd International Conference on Educational Sciences. June 22-25, Eastern Mediterranean Universtiy, Famagusta North Cyprus. (A2 yayını bu bildiriden çıkan yayındır.) D2 Demir, C., Hiğde, E. and Uçar, M.B. (2013). Views of Non-Inducted Teachers for Their Professional Future. World Conference on Educatıonal Sciences February Sapienza Universty of Rome, Italy. D3 Hiğde, E., Uçar, M.B. and. Demir, C. (2013). Investigation of Self-efficacy of Preservice Science Teachers and Physics Teachers towards Web Pedagogical Content Knowledge regarding Internet Use Habits.. World Conference on Educatıonal Sciences February Sapienza Universty of Rome, Italy. D4 Uçar, M.B., Demir, C. and Hiğde, E. (2013).Exploring the Self-Confidence of Preservice Science and Physics Teachers towards Technological Pedagogical Content Knowledge.. World Conference on Educatıonal Sciences February Sapienza Universty of Rome, Italy.

5 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: E1 Maskan A., Demir, C. (2010). Türkiye deki Milli Eğitim Bakanlarının Öğrenim Durumları Ve Görev Sürelerinin İngiltere Ve Almanya daki Meslektaşları İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma. 9. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İZMİR, Eylül (Poster Sunumu) E2 Demir, C., Demir, S. (2013). Fizik Öğretmenlerinin Derslerinde Özel Öğretim Yöntemlerini Kullanma Durumlarını İncelemesi. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Eylül, Hacettepe, Ankara. (A1 yayını bu bildiriden çıkan yayındır.) E3 Demir, C. Topdemir, S. (2014). Ortaokul Öğrencilerine Göre İdeal Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmeni. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana. F. Uluslararası Dergilerde Hakemlik F1- Cypriot Journal of Educational Sciences Vol 6, No 2 (2011) (1) F2- İOJES (1) G. Ulusal Dergilerde Hakemlik G1- Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (3) ( ve 20. SAYI) G2- Turkish Journal of Education (TURJE) (1) G3- EKEV (2) G4- İlköğretim online dergisi (2) H. Ulusal hakemli Dergilerde Yayınlanan Çalışmalara Yapılan Atıflar B2 makalesi 15 atıf almıştır. B3 makalesi 1 atıf almıştır. İ. Diğer faaliyetler İ1- Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Öğrenci Kulübü Danışmanlığı. İ2- Yurtdışı Uluslararası Kongrede Oturum Başkanlığı (Session Chair). 5th World Conference on Educatıonal Sciences (WCES) February Sapienza Universty of Rome, Italy.

6 İ3- İPALTE 2013 (International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference) Bilim Kurulu Üyeliği. İ4- XI. UFBMEK 2014 Bilim Kurulu Üyeliği.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Telefon : +90338-2262000/4602 Belgegeçer : +90338-2262214 e-posta : oturksadi@hotmail.com Eğitim Bilgileri Doktora (2005-2010): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240 Erzurum / TÜRKİYE Tel: +90 442 2314005 Fax: +90 442 2314288

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com

Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com Doç. Dr. Seçil Şenyurt; coğrafya eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve kavram öğretimi alanlarında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aşkın ASAN İletişim Bilgileri Adres :Merkezkent Sitesi, No:3/11, Hacılar Köyü, Gölbaşı/ Ankara Telefon Mail :05302019911 : draskinasan@gmail.com 2. Doğum Tarihi :26/11/1965 3.

Detaylı