EĞİTİM FAKÜLTELERİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE GRAFİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR VE BASKI TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM FAKÜLTELERİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE GRAFİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR VE BASKI TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTELERİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE GRAFİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR VE BASKI TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN Hazırlayan Mahmut Sami ÖZTÜRK KONYA 2007

2 ÖZET Günümüzde bilim, teknoloji gelişim hızı bakımından karşı koyulamaz bir şekilde ilerlemektedir. Bu teknolojik gelişimin her zaman tüketicisi de insandır. Ortaya çıkan ürünler -bazıları hariç- insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik kullanılmaktadır. Sanat ise teknolojiden farklı olarak insan ruhunun estetik bakış açısını yansıtır. Hiç bir zaman yaşamı kolaylaştırmak gibi bir kaygısı olmamıştır. Tarihin farklı dönemlerinde sanatçılar ortaya koydukları eserleri yaparken o günün şartlarında temin edebildikleri malzemeleri kullanmıştır. Her dönemde sanat çalışmaları farklı biçimlerde, farklı malzemelerle ortaya konmuştur. Sanat alanının bir kolu olan grafik de farklı dönemlerde teknoloji ürünlerinden etkilenmiştir. Günümüzde grafik çalışmalarının var oluş sebebi olan görsel iletişim, biçim noktasında tasarım ve uygulamada çok farklı noktalara taşınmıştır. Geçmişte el yordamıyla yapılan birçok çalışma günümüzde artık bilgisayar ortamında kolayca hazırlanabilmektedir. Grafik çalışmalarının tasarımdan basım sürecine kadar ki bütün aşamaları bilgisayar ortamlarında hazırlanmaktadır. Eğitimde de bilim ve teknolojinin gelişmesiyle önemli değişimler olmuştur. Bu değişim, hem materyal kullanımı hem de farklı öğretim yöntemleri açısından olmuştur. Bu çalışma ile bütün bu sanat eğitimi ve teknoloji alanındaki gelişim ve değişimlere biz nasıl uyum sağlıyoruz, bunlar hakkında öğrenciler ne düşünüyor, var olan durum nedir sorularına yanıtlar aranmıştır. Eğitimin alıcıları olan öğrencilere anket uygulaması yapılarak soruların cevapları alınmıştır. Sonuç olarak ortaya çıkan araştırma bulguları değerlendirilmiştir.

3 ABSTRACT Today, science and technology develops so fast that it is almost impossible to catch up with. The consumer of this technology is always humankind. And the products, except some others, are used to make life easier. Art, different from technology, reflects the aesthetic perspective of human soul. It has never had the purpose of making life easier. Through different periods of life, artists used the materials they could find while creating their masterpiece. In every period art works are created with different materials and different formats. As a branch of art, graph has also been affected from technological products in different time periods. Visual communication, which is the reason of existence of graph work today, has been carried to enourmous levels in design and application. Many works that used to be done manually are now prepared in computers easily. And even, every level of graph works, from design to print, are prepared with computer technology. With the development of science and technology, education has been through important changes also. This change has been in material use and in different teaching techniques. Through this study, we try to find answers for how we get used to these changes and developments in art education and technology, what do the students think about these?, what is the situation at hand?. The questions are answered by making surveys among students who are the receivers of education. The obtained survey results are evaluated.

4 ÖNSÖZ Günümüzde sanat eğitimi veren kurumlarından mezun olan öğrenciler farklı iş sahalarında çalışmaktadır. İster eğitim sektörü ister serbest piyasa şartları olsun, öğrencilerden sanatsal algı ve materyal kullanımı noktasında çok şey beklemektedir. Bu noktada sanat eğitimcileri ve öğrencilerine sunulan imkânlar nelerdir ve bunlar ne kadar verimli kullanılmaktadır? sorusunu sormak gerekmektedir. Bu çalışmada kurumların grafik eğitimi sürecinde öğrencilere neler sunduğu, öğrencilerin kendilerini hayata hazırlama noktasında neler yaptığı ve grafik tasarım alanında sanat ürünleri hazırlarken teknolojiden ne kadar faydalandığı gibi önemli hususlar araştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar göstermiştir ki sanat eğitimi alan öğrenciler teknoloji kullanımı konusunda oldukça isteklidir ve çalışmalarında sıkça kullanmaktadır. Fakat kurumlar ve eğitimciler bu konuda öğrenciler kadar gayret göstermemektedir. Araştırma süresince her konuda yakın ilgi ve desteğini benden esirgemeyen danışmanım Yrd. Doç. Nihat Şirin e, fikirleriyle destek olan değerli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla Mahmut Sami ÖZTÜRK Konya 2007

5 İÇİNDEKİLER Özet. i Abstract... ii Önsöz.. iii İçindekiler... iv Tablolar. vii Tanımlar. ix 1. GİRİŞ Problem Cümlesi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılık GRAFİK TASARIMDA KULLANILAN BİLGİSAYAR ve BASKI TEKNOLOJİLERİ MASAÜSTÜ YAYINCILIK KAVRAMI BİLGİSAYAR DONANIM TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar ve İşletim Sistemleri Klavye Mouse (Fare) Grafik Tablet (Çizim Tableti) Ekran (Monitör) RAM (random Access memory) Ekran Kartı (Graphic Adapter) Sabit Disk (Harddisk) Modem Tarayıcı (Scanner) Düz Yataklı (Flatbed) Tarayıcılar Tamburlu (Drum) Tarayıcılar Bilgisayarlarda Veri Nakil / Depolama Araçları CD Writer (Yazıcı).. 14

6 DVD Writer (Yazıcı) Flash Disk(Harici USB Disk) Harici Hard Disk (USB HD) İnternet BİLGİSAYAR YAZILIM (PROGRAM) TEKNOLOJİLERİ Sayfa Düzenleme (Page Layout) Programları Vektörel Çizim Programları Bitmap (Görüntü İşleme) Programları BASKI CİHAZLARI Yazıcılar(Printer) Nokta Vuruşlu (Dot Matrix) Yazıcılar Mürekkep Püskürtmeli (İnkjet) Yazıcılar Lazer Yazıcılar Film Çıkış Cihazları (İmagesetter-Pozlandırıcı) SANAT EĞİTİMİ VE GRAFİK TASARIM Sanat Eğitimi Kavramı, Kapsamı ve Amaçları Grafik Tasarım Eğitiminin Önemi Türkiye de Grafik Eğitiminin Tarihçesi ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Araçları Verilerin Toplanması ve Analizi BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN GRAFİK ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK DURUMUNUN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE AİT BULGULAR ve YORUM Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri Bilgisayar ve Baskı Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Etkinliklerinde Kullanılmasıyla İlgili Öğrenci Görüşlerine İlişkin Bulgular.. 40

7 5.3. Bilgisayar ve Baskı Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Etkinliklerindeki Yeri ve Önemiyle İlgili Öğrenci Görüşlerine İlişkin Bulgular Testlere Ait Bulgular SONUÇ VE ÖNERİLER.. 59 KAYNAKÇA. 65 EKLER.. 69

8 TABLOLAR Tablo 1:Yeni yapılanma öncesi Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü programlarında ders grupları ve saat oranları 28 Tablo 2: Yeni yapılanma öncesi lisans programlarında ders grupları 29 Tablo 3: Yeni yapılanma sonrası lisans programları. 30 Tablo 4: öğretim yılında yapılan değişiklik sonrası lisans programları... Tablo 5: Cinsiyet Dağılımı. 37 Tablo 6: Yaş Dağılımı 38 Tablo 7: Gelir Dağılımı.. 38 Tablo 8: Deneklerin Babalarının Eğitim Durumu Dağılımı.. 39 Tablo 9: Deneklerin Mezun Oldukları Lise Türü Dağılımı Tablo 10: Deneklerin Öğrenim Gördükleri Üniversitelere Göre Dağılımı 40 Tablo 11: Deneklerin Bilgisayar Sahibi Olma Dağılımı 41 Tablo 12: Bilgisayar Kullanma Süresi Dağılımı 41 Tablo 13: Kullanılan Bilgisayar Sistemi 42 Tablo 14: Ders Dışı Faaliyetlerde Bilgisayar Kullanımı Tablo 15: Derslerde Kullanılan Bilgisayar Laboratuarı. 43 Tablo 16: Grafik Ana Sanat Atölye Dersinin Alındığı Yer Tablo 17: Grafik Ana Sanat Atölye Dersiyle İlgili Çalışmalarda Bilgisayar ve Baskı Teknolojilerinden Faydalanma.. 44 Tablo 18: Grafik Eğitimi Dışındaki Derslerde Bilgisayar ve Baskı Teknolojilerinden Faydalanma Tablo 19: Bilgisayar Teknolojilerinin Grafik Ana Sanat Atölye Derslerinde Öğretim Elemanları Tarafından Kullanılması.. 45 Tablo 20: Grafik Ana Sanat Atölye Derslerinde Bilgisayar Kullanımının Gerekliliği. 46 Tablo 21: Bilgisayar Teknolojilerinin Grafik Tasarım Çalışmalarında Kolaylık Sağlaması Tablo 22: Bilgisayar Ortamına Aktarılmış Eskiz Çalışmalarının Öğrenci Yaratıcılığını Geliştirmesi.. 47 Tablo 23: Grafik Tasarım Çalışmalarının Hazırlanmasında Programların Örnek Materyallerinin Kullanılmasının Öğrenci Yaratıcılığını Olumsuz Yönde Etkilemesi Tablo 24: Öğrencinin İyi Yetişmesinin Kurum Olanaklarının Yanı Sıra Kişinin Kendi Sorumluluklarına da Bağlı Olması

9 Tablo 25: Grafik Eğitiminde Geleneksel Eğitim Anlayışı Yerine Teknolojik Olanakların Kullanıldığı Modern Eğitim Programlarına Yer Verilmesi.. 49 Tablo 26: Grafik Eğitimi Programlarında Yer Verilen Konuların Öğrenciyi Hayata Hazırlayıcı Olması Tablo 27: Bilgisayar Ve Baskı Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Etkinliklerindeki Kullanımının Önemine Yönelik Görüşlerin Kişisel Bilgisayar Sahibi Olma Durumuna Göre Farklılaşması Tablo 28: Bilgisayar Ve Baskı Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Etkinliklerindeki Kullanımının Önemine Yönelik Görüşlerin Ders Dışı Faaliyetlerde Bilgisayar Kullanım Durumuna Göre Farklılaşması Tablo 29: Bilgisayar Ve Baskı Teknolojilerinin Eğitim Öğretim Etkinliklerindeki Kullanımının Önemine Yönelik Görüşlerin Bilgisayar Teknolojilerinin Atölye Derslerinde Öğretim Elemanları Tarafından Kullanılma Durumuna Göre Farklılaşması.. 53 Tablo 30: Grafik Eğitimine Yönelik Derslerde Kullanılan Bilgisayar Laboratuarı Olup Olmadığına İlişkin Okullara Göre Öğrenci Görüşleri Tablo 31: Cinsiyete Göre Grafik Ana Sanat Atölye Derslerinde Bilgisayar Kullanımının Gerekliliği Düşüncesinin Farklılaşması Tablo 32: Grafik Ana Sanat Atölye Dersi Çalışmalarını Hazırlarken Bilgisayar Ve Baskı Teknolojilerinden Faydalanma Durumu İle Bilgisayar Sahibi Olma Durumu Arasındaki İlişki Tablo 33: Sanat Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarının Grafik Eğitimi Programlarında Yer Verdikleri Konular Öğrenciyi Hayata Hazırlayıcı, Çağdaş Yaklaşımları Takip Etme Noktasında Yeterlidir Düşüncesine Okullara Göre Öğrenci Yaklaşımları... 57

10 TANIMLAR Animasyon: Çizgilere yada görüntülere hareket kazandırma ve canlandırma. Ajans: Reklam verenin pazarlama sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tanıtım kampanyaları düzenleyen, basılı veya radyo televizyon kanalıyla yapılacak reklamları üreten kuruluşların genel adı. Bold: Normal yazı karakterine göre daha kalın bir gövdeye sahip yazı stili. CCD: (Charged Coupler Device) Işığı elektrik şarjına dönüştüren,tarayıcı ve dijital kameralar gibi cihazlarda ışığı ölçmek ve görüntüleri elektronik olarak kaydetmek için kullanılan algılayıcılar. Dia: Pozitif film, slayt, saydam. Görüntünün film üzerinde negatif filmdeki gibi zıt renklerle değil, gerçek renklerle görülebildiği film türü. Dpi: (dot per inch) Basılı bir görüntüde inch başına düşen nokta sayısı. Geleneksel Yöntem: Öğretenin otoritesinin hâkim olduğu, konuyu ve teknikleri hâlihazırda var olan konu ve materyallere göre belirlenen yöntem. İllüstrasyon: İzah edici resim. Daha çok kitap ve dergi türü çalışmalarda kullanılan, metinleri açıklayıcı tanımlamaları güçlendirmek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla yapılan konulu resimlerdir. InDesign: Adobe Firmasının ürettiği, sayfa düzenleme amacıyla kullanılan bir masaüstü yayıncılık programı. Kalibrasyon: Baskı öncesi ve baskıdaki tüm süreçlerde çalışmadaki renk değerlerinin, aynı görüntülenmesi için yapılan ayarlamaların tümü. Multimedya: Çoklu ortam. Ses,grafik ve görüntü bilgilerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bilgilendirme veya eğlence amaçlı tasarım çeşidi. MYÜ: Masaüstü yayıncılık (kısaltma) Pikajör: Bilgisayar veya daktilo da dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp düzenleme yapan kişi.

11 Prova: Basılı malzeme ile iletişim tasarımında, sürecin her aşamasında kayıplar olmasından dolayı; bu kayıpların en aza indirilmesi ve ürünün beklendiği gibi basılması amacıyla, baskıdan önce matbaacıya rehber olması için tasarlanan işin kopyasının hazırlanması işlemi

12 BÖLÜM 1. 1.GİRİŞ İnsanoğlu dünyaya ilk ayak bastığından itibaren iletişim kavramıyla tanışmıştır. Seslerle, işaretlerle, çizgilerle, harflerle, rakamlarla, şekillerle, resimlerle derken ortaya üzerinde önemle durulması gereken bir iletişim alanı çıkmıştır. İnsanoğlu zaman içerisinde bunlara ruhunda var olan estetiği de katmış ve ortaya bir görsel iletişim sanatı olan grafik sanatlar kavramı çıkmıştır. Görsel bir iletişim sanatı olan grafik sanatların birinci işlevi, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ve hizmeti tanıtmaktır. Grafik sanatlarla uğraşan kişilere de farklı dönemlerde grafikçi, grafiker, tasarımcı gibi tanımlar getirilmiştir. Günümüzde ise artık grafik tasarımcı tanımı kabul görmeye başlamıştır. Grafik tasarım kavramı 20.yüzyılda metal kalıplarla basılarak çoğaltılan görsel materyaller için kullanılmaya başlanmış fakat teknoloji geliştikçe sadece basılı malzemeler değil; film aracılığıyla perdeye yansıtılan görüntüler, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımıyla üretilen görsel malzemelerin grafik tasarım kapsamı içine girmesiyle bu terimin anlamı oldukça genişlemiştir (Becer,2005). Grafik sanatları öteki sanat dallarından ayıran önemli bir özelliği, yapılan işin baskı için hazırlanmış olmasıdır. Afiş, amblem, logo, ilan, broşür, etiket, kitap basma, resimleme, süsleme ve ciltleme, ambalaj tasarımı, harf tasarımı, çeşitli reklamcılık ve sanayi tasarım ürünleri gibi birçok çalışma grafik sanatların konusudur. Çok geniş bir alanı kapsayan bu sanat dalı temelde güzel sanatların uygulamalı sanatlarla ve yeni teknolojilerle buluştuğu bir alandır. Bir başka deyişle grafik sanatlar teknolojik olanakları kullanarak görsel ögelerden bir iletişim dili yaratır (Odabaşı,2002). Bektaş (1992) ise bu sürece farklı bir yorum getirerek Endüstri devriminden önce, insanların yarattığı biçim ve görüntülerin güzelliği, sanat ve yaşamın bir bütün olarak ele alınmasıyla daima ön planda tutulmuştur. Endüstri devrimi getirdiği teknolojik gelişmeyle toplumsal yaşamı altüst etmiş, makine çağı insanı sosyal yönünden kopararak insanın maddi yaşamı ve manevi gereksinimleri arasında bir uçurum yaratmıştır. Tasarım sanatlarımimari, ürün tasarımı, iç mekân tasarımı ve grafik tasarımının bu soruna bir çözüm getirmek üzere insanın doğal çevresiyle olan eski birliğini yeniden kurma çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır demiştir

13 Çağımızda grafik tasarım, sanatı ve güncel dijital olanakları sürekli bir deneyim konusu haline getirerek disiplinlerarası karakteriyle kendine özgü dilini sürekli güncelleştirerek yaşamımızın içinde her geçen gün biraz daha yer almaktadır. Bireysel ve toplumsal etkileri her geçen gün artmış, çağdaş dünyanın oluşumunda ve gelişiminde vazgeçilemez bir öge olmuştur (İzer,2003). Gelişen teknolojinin sunduğu olanaklar yaşama biçimimizi değiştirirken çağdaş sanatta, sanatçının işlevi ve konumunda da büyük değişiklikler olmuştur. Çağımızın en büyük sorunu teknoloji insan ilişkisini dengeleyebilmek olmuştur. Sanat bu dengeleme araçlarından biri olup bireyi parçalanmış durumdan bütüne dönüştürerek, düşünmeye, öğrenmeye ve kendini yetiştirmeye özendirmektedir (Bengisu,2000). Bütün bilgiler ışığında denilebilir ki sanat ve teknoloji grafik tasarım alanında artık bir bütün haline gelmiştir. Birçok zorlanmaya rağmen bilgisayar teknolojileri sunduğu yeni anlatım olanaklarıyla sanat alanında yayın olarak kullanılır hale gelmiştir. Fakat günümüzde sanat eğitimi veren kurumlar 20.yüzyıl deneyimlerinden yeterince faydalanamamışlardır. İnce (2004) bu konuda Yaşadığımız çağın gerçekleriyle öğrencilerimizi yüzleştirebildiğimiz ölçüde, verdiğimiz sanat eğitimi anlamlı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı nın e-devlet uygulamasını başlattığı bir dönemde görsel sanatlar öğretmenlerinin bilgisayar desteğinden yoksun bir eğitim sürecinde yetişmesi herhalde düşünülemez diyerek sanat eğitiminde bilgisayar desteğinin önemini vurgulamıştır. 1.1.Problem Cümlesi Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalları, Resim-İş Eğitimi Bilim Dallarında eğitim-öğretim gören öğrenciler Grafik eğitimi derslerinde, bilgisayar ve baskı teknolojilerini ne düzeyde kullanmaktadırlar? 1.2.Araştırmanın Amacı Bu araştırmada ülkemizde Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Bilim Dallarında grafik tasarım öğeleri, tasarlama aşamaları ve uygulamalarının ne şekilde yapıldığı; bilgisayar ve baskı teknolojilerinin hangi düzeyde kullanıldığı, öğretmen ve öğrencilerin tarafından ne gibi beklentilerinin olduğu araştırılacaktır. Eksikliklerin neler olduğu ve neler yapılabileceği araştırılıp öneriler sunulacaktır.

14 Araştırmanın temel amacı; grafik tasarımda bilgisayar ve baskı teknolojisinin gelişimini göz önüne alarak, Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Bilim Dallarında grafik derslerinin işlenişi ve işlenişteki yaşanılan sorunları incelemek ve uygulamada olması gerekenleri belirlemektir. 1.3.Araştırmanın Önemi Günümüzde ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında farklı derslerde grafik eğitimi verilmektedir. Grafik içerikli derslerde verilen eğitim çağdaş tasarım uygulamaları açısından ne derece faydalı olmaktadır. Yapılan çalışma, emek, malzeme ve zaman yoksa boşa mı harcanmaktadır. Bu soruların yanıtları, çağdaş eğitim kurumlarında bu yaşanılan sorunlar ve bu sorunların kaynakları noktasında hem öğrenci hem de öğretmenler açısından büyük önem arz etmektedir. Geleneksel grafik eğitimi yaklaşımı yerine daha akılcı, çağdaş, fiziksel kaynakları yerinde ve tam kullanabilen, araştırmacı bireylere ve bunları destekleyen kurumlara ihtiyaç vardır. Grafik eğitimi veren kurum ve kuruluşlar, piyasayla sürekli iletişim ve etkileşim içerisinde olmalıdır. Çünkü grafik eğitimi sürekli gelişen teknolojik gelişmelerle iç içe olan ve kendini sürekli yenileyen bir sanat dalıdır. Bu kurumlardan mezun olan öğrenciler daha sonraki iş yaşamlarında içinde bulundukları piyasa şartlarına ayak uydurabilmelidir. Aldıkları eğitim doğrultusunda özgün ve başarılı uygulama çalışmaları; her dönem de olduğu gibi o günün şartlarına uygun imkanları kullanarak yapmalıdır. Bu araştırma yukarıda sözü edilen anlayış ve sorunların sebeplerini araştırmak ve grafik eğitiminde daha iyiye nasıl gidilebileceği noktasında ayrıca önem taşımaktadır. 1.4.Sayıltılar Araştırma sırasında aşağıdaki sayıltılar dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır: 1. Araştırmada kullanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler gerçeği yansıtmaktadır. 2. Ankete katılan öğrencilerin, araştırma sorularına verdikleri cevaplar içtenlikle verilmiş cevaplardır. 3. Araştırma için seçilmiş örneklem gruplarının Türkiye deki Resim-İş Eğitimi Bilim Dallarında eğitim-öğretim gören 3. ve 4. sınıfları temsil ettiği kabul edilmiştir.

15 1.5.Sınırlılık 1. Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Bilim Dallarında 2006/2007 Eğitim Öğretim yılında eğitim-öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 2. Araştırmaya katılan 276 öğrencinin, cinsiyet, yaş, ailesinin eğitim ve ekonomik durumu, mezun olduğu lise türü ve öğrenim gördüğü üniversite değişkenlerine göre, grafik eğitiminde bilgisayar ve baskı teknolojilerinin kullanım durumları, yeri ve önemi; bağımsız t testi ile F testi (varyans analizi) ve ki-kare (Chi- Square) testi nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır.

16 BÖLÜM GRAFİK TASARIMDA KULLANILAN BİLGİSAYAR ve BASKI TEKNOLOJİLERİ Grafik tasarımın amacı, etkili görsel iletişim ürünlerinin oluşturulmasıdır. Yazıların ve görsel materyallerin (fotoğraf, illüstrasyon vb.) düzenlenmesi ve ardından basılı ürünler oluşturulması grafik tasarımın en yaygın uygulamalarıdır. Günümüzde teknolojik gelişim ve bundan etkilenen alanlardaki değişim baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Her alanda olduğu gibi grafik tasarımcılar ve uygulama alanları da bundan etkilenmiştir. Geçmişten günümüze kadar yapılan grafik uygulamalarında grafik sanatçıları çağın getirdiği imkân ve olanakları kullanmışlardır. Her dönemde teknoloji, teknik anlamda yapılan çalışmalara yansımıştır. Birçok sektörde olduğu gibi teknolojik gelişimin öncüsü olarak görülen bilgisayar sistemleri zamanla grafik sanatçılarının da hayatına girmiş ve bu alanın vazgeçilmez öğeleri olmuştur. 80'li yılların ortalarına kadar gazete, kitap, afiş, broşür tasarımları oluşturulurken; grafiker veya ressam, eskizleri yaptıktan sonra, uygulanmasına karar verilen tasarımın planını milimetrik kağıda çizerdi. Sayfa düzenlenmesi adı verilen bu aşamada grafiker, tasarımda kullanacağı yazı, resim ve yardımcı elemanlar (çizgi ve çerçeveler) nerelere gelecek ise bu plan üzerinde ayrıntılı olarak yerlerini tespit ederdi. Dizgi makinelerinde dizgisi yapılan metinler ve filmleri oluşturulmuş görsel materyaller hazırlanan plana göre pikajör tarafından sayfaya yerleştirirdi. Son olarak da bu sayfaların baskıda kullanılabilir hale gelmesi için filmlerinin çekilmesi gerekiyordu. Başından sonuna kadar birçok parçanın düzenlenmesi demek olan bu işi yapan kişiler oldukça zaman ve emek harcardı. Hızla gelişen ve her alanda kendisine yer bulan bilgisayar teknolojisinden en fazla etkilenen sektörlerden birisi de basım sektörüdür. 20 yıl öncesine kadar bu alanda tamamıyla manuel ve fotografik yöntemler kullanılarak oldukça uzun zamanda büyük emekler harcanarak baskıya hazır hale getirilen çalışmalar, günümüzde masaüstü yayıncılık sistemleri ile kısa zamanda ve kolaylıkla basılabilir hale gelmiştir(mazlum,2006).

17 2.1. MASAÜSTÜ YAYINCILIK KAVRAMI Masaüstü yayıncılık terimi, İngilizce DTP (Desktop-Publishing,) teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanılır. Anlam olarak, "masa başında yayıncılık" anlamına gelmesine rağmen, dilimize, kelime çevirisi yapılarak girmiş ve masaüstü yayıncılık olarak çevrilmiştir (tr.wikipedia.org). Mazlum (2006) masaüstü yayıncılığı, genel anlamıyla çoğaltılması amaçlanan grafik ürünlerin {kitap, dergi, broşür vb.), bilgisayar ve tamamlayıcı sistemler ile (yazılım, çıkış cihazı, tarayıcı...) basılabilir hale getirilmesi olarak tanımlamıştır. Diğer bir deyişle; basılacak üründeki metin, fotoğraf, tablo, illüstrasyon vb. elemanların uygun yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında tasarım uygulamalarının yapılmasıdır. İlk kez, 1985 yılında, Apple, Adobe, Aldus, Linotype ve Quark (1987)adlı firmalar tarafından kullanılan bu terim, Matbaacılık sektörüne getirdiği yeniliklerle, Gutenberg tarafından bulunan ve 500 yıllık geçmişe sahip olan matbaacılığı kökten ve devrim niteliğinde değiştirmiştir. Günümüzde tasarımcılar, masaüstü yayıncılık sistemlerini kullanarak tasarımlarını direkt olarak bilgisayar ortamında hazırlayabilmekte ve oluşturulan tasarımları fotomekanik yöntemlere ihtiyaç duymadan film çıkış veya kalıp çıkış (computer to plate) cihazları ile baskıda kullanılacak filmleri veya kalıpları kolaylıkla hazırlayabilmektedir. Becer e (2005) göre de günümüzde masaüstü yayıncılık teknolojisi, bir tasarımın baskıya hazır hale getirilme sürecini oldukça kısaltmış ve kolaylaştırmıştır. Bilgisayar ekranı çizim yüzeyi haline gelmiştir. Bazı özel çalışmalar dışında, artık rapidolara, mürekkeplere, yapıştırıcılara ve kağıtlara gerek kalmamıştır. Ekran üzerinde hazırlanan tasarımlardan kağıt veya film halinde çıktı, ya da renk ayrımı alınabilmekte, bu çıktılar doğrudan baskı kalıbının hazırlanmasında kullanılabilmektedir. Bilgisayarlar ve diğer masaüstü yayıncılık cihazları, tasarım uygulama sürecinde grafikerlere sınırsız olanaklar sunmakta ve tasarımların kısa sürede, kolaylıkla ve mükemmel bir şekilde yapılmasına imkân tanımaktadır. Bununla birlikte, masaüstü yayıncılık sistemlerini tanıma, etkin kullanabilme ve gelişmeleri takip etme zorunluluğu doğmaktadır (Mazlum,2006). Masaüstü yayıncılık, bir işin oluşturulmasındaki teknik boyuttur. Yani tasarımcı tarafından üretilen grafik tasarım fikrinin uygulanma aşamasıdır. Estetik ve tasarım

18 altyapısı olmadan sadece bilgisayar kullanarak başarılı ve etkili tasarımlar üretmenin mümkün olmadığını Mazlum(2006) da belirtmiştir. Bilgisayar ve masaüstü yayıncılık araçları tasarımcıların uygulamalarını kolaylaştıran sistemlerdir. Kullanıcısına yüzlerce seçenek sunabilen bu sistemler; tasarımın hazırlığı, farklı seçenekler oluşturulması, yani düzenlemelerin uygulamaya geçilmeden görselleştirilebilmesi noktasında hayal gücünün sınırlarını zorlayabilmektedir. Fakat işin estetik ve sanatsal boyutu duyumlarla alakalıdır, düşünsel bir süreçtir. Bilgisayarlar bu aşamada işlevini yitirmekte; tasarımda sanat, tasarım ve estetik öğeler ön plana çıkmaktadır BİLGİSAYAR DONANIM TEKNOLOJİLERİ Bu günkü anlamda kullanılan bilgisayar sistemleri çok uzun bir geçmişe sahip olmasa da günümüzde çok hızlı bir gelişim süreci yaşamaktadır. Bugün itibari ile çok iyi diyerek alınan bilgisayarlar aradan bir süre geçtikten sonra güncelliğini ve değerini kaybetmektedir. Teknolojik gelişim her gün yeni ürünler ortaya koymakta bunlar kullanıcıyla hızla buluşmaktadır. Çağın getirdiği donanımları çalışmalarının hazırlanmasında kullanan grafik tasarımcısı da bu durumdan etkilenmektedir. Tasarım sürecinde kullanılan programların sistemleri yoğun bir şekilde kullanarak yorması kullanıcıları yeni teknolojileri takip etme zorunluluğunda bırakmaktadır. Masaüstü yayıncılık sisteminin ilk uygulaması 1985 yılında olmuştur. Bu uygulamada kullanılan sistemde ise; Macintosh bilgisayar, lazer yazıcı ve Page Maker yazılımı mevcuttu (Mazlum,2006). Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak masaüstü yayıncılık sistemlerinde de köklü gelişmeler olmuştur. Bu gelişim sadece bilgisayarlarda değil, ortak kullanılan donanımlarda da olmuştur Günümüzde masaüstü yayıncılık uygulamalarında fotoğraf ve görsel materyallerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan tarayıcı (scanner); yazı, resim ve diğer grafik unsurlarının bilgisayar ortamında bir araya getirilmesine imkan veren oldukça gelişmiş yazılımlar; yapılan çalışmaların depolanması ve taşınması amacıyla kullanılan yüksek kapasiteli veri kaydetme cihazları ve tüm bunların sayesinde hazırlanan işlerin kaliteli çıkışlarının alınabileceği çıktı cihazları kullanılmaktadır.

19 Bilgisayar ve İşletim Sistemleri Bilgisayar teknik anlamda kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan ve çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır(www.bilgisayarnedir.com). Hayatımızın her noktasında var olan bilgisayar teknolojisi komplike sistemlerden birbiriyle iletişim kurarak görev aktarımı yapan sistemlere doğru gelişimini sürdürmektedir (Özgüler,2007). Ölmez (1997) de bilgisayarı insan hayatında vazgeçilmez yapan unsurları şöyle sıralamıştır: Aritmetik ve mantık işlemlerini çok hızlı yapmaları, Çok miktarda bilgiyi hiç unutmadan saklayabilmeleri, İnsan hayatında geçmişten günümüze kadar yapılagelen işleri kolaylaştırarak, çok hızlı güvenli ve hatasız yapabilmeleri. Herhangi bir insana özgü (kültür, sanat, eğitim vb.) işleri yapmak için değil, ama bunların insanlar tarafından yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmışlardır. Böylece bir makinenin yapacağı tekdüze, sıradan işlerin yükü insanların üzerinden kalkmış, insanlar hayal gücünü daha fazla kullanabilme fırsatı bulmuştur. Bir bilgisayarın yapabileceği sadece onu kullanan insanın bilgisi ve hayal gücü ile sınırlıdır (www.matbaaturk.org). Sıklıkla kullanılan iki bilgisayar sistemi vardır. Bunlardan ilki Apple Macintosh sistemler diğeri ise Windows işletim sistemidir. Her iki sistem de sık kullanılmakla beraber grafik çalışmalarında çalışma prensiplerinin uygunluğu nedeni ile Apple Macintosh lar daha sıklıkla kullanılmaktadır. Masaüstü yayıncılık sistemi, 1984 yılında Apple Macintosh bilgisayar sistemine uyumlu olarak geliştirilmişti. Yayıncılık araçları ve yazılımların yeni sürümleri önce Macintosh sistemine uyumlu olarak hazırlanmakta, programların Windows uyumluları ise daha sonra hazırlanmaktaydı. Günümüzde ise bir masaüstü yayıncılık yazılımının yeni versiyonu her iki sistem için de aynı anda piyasaya sürülmektedir (Mazlum,2006).

20 Grafik tabanlı bir işletim sistemine (MacOS) sahip olan Apple Macintosh bilgisayarların en büyük dezavantajı fiyatlarının pahalı olmasıdır. Buna karşın, özellikle donanımlarının kaliteli olması, kullanılan işletim sisteminin (MacOS) kolay çalışmaya imkan veren kullanıcı dostu özelliklere sahip olması ve yerleşen alışkanlıklar neticesinde masaüstü yayıncılık ve multimedya uygulamalarında Apple Macintosh bilgisayarlar daha fazla tercih edilmektedir Klavye Üzerinde rakam, alfabetik karakter ve özel işaretlerden oluşan tuş takımı bulunan bir tabladır. Klavyeler bilgisayara harfsel ve rakamsal karakter bilgisi girmek için kullanılır.101/102 tuşlu klavyeler, multimedya klavyeler, ergonomik/naturel klavyeler, kablosuz klavyeler gibi çeşitleri vardır. Masaüstü yayıncılıkta dizgi işlemlerinde kullanılan klavyelerin kolay kullanıma sahip olan tasarım ve ergonomiye sahip olmaları gerekmektedir Mouse (Fare) Bilgisayarda en önemli girdi cihazlarından biridir. Grafik arabirimi kullanılmaya başladığından beri programlar içerisine yerleştirilmeye başlanan mouse desteği ile gündeme gelmişlerdir. Yaygınlaşma süreci ise windows95 ile başlamıştır (Özgüler,2007). Günümüzde grafik tasarım alanında kullanılan yazılımlar yoğun olarak Mouse kullanımını zorunlu kılmıştır Grafik Tablet (Çizim Tableti) Mazlum(2006) Grafik Tableti tasarım amaçlı kullanılan bilgisayarlarda serbest çizim ve illüstrasyon uygulamalarında veri girişi için kullanılan cihazlar olarak tanımlamıştır. Grafik tabletler kalem aracı ile beraber kullanılan farklı boyutlarda (A3/A4/A5 gibi) düz araçlardır. Üzerindeki kalem aracı tıpkı sıradan bir kalem gibi çizginin kalınlığını ve boyanın saçılmasını basınçla kontrol edebilme imkanı verir. Mouse benzeri işlev görürler. Bilgisayar yazılımları ile yapılan çalışmalarda grafikere; mouse ve klavyenin insan elinin kullanımını kısıtlayıcı durumunu ortadan kaldırarak, özgün bir çalışma ortamı yaratırlar.

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır!

Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Donanım Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır! Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan

Detaylı

NOT: Bazı donanımlar giriş hemde çıkış donanımıdır. HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK

NOT: Bazı donanımlar giriş hemde çıkış donanımıdır. HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK ÇEVRE BİRİMLERİ Giriş ve çıkış donanımları Giriş donanımları Çıkış donanımları Klayve fare Tarayıcı HEM GİRİŞ- HEM ÇIKIŞ BİRİMİ OLAN DONANIMLAR SABİT DİSK HAFIZA KARTLARI FLASH BELLEK Monitör(ekran) Yazıcı

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU)

Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Donanım Merkezi İşlem Birimi Kavramı (CPU) Bilgisayar içerisinde meydana gelen her türlü aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemlerinden sorumlu olan elektronik bir aygıttır. Başlıca üç bölümden

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

Çıkış Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Bellek Birimleri

Çıkış Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Bellek Birimleri Çıkış Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Çıkış Birimleri Çıkış birimleri; bilgisayardaki işlemlerin sonucunda elde edilen ve kullanıcıya ses ya da görüntü olarak aktarılacak

Detaylı

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri.

Bölüm 3. Donanım Dış Donanım NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bilgisayar Donanımları: Komut Verenler. Dış Donanım Birimleri. Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Bölüm 3 Donanım Dış Donanım 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Dış Donanım Birimleri. NELER ÖĞRENECEĞİZ? Klavye Çeşitleri. Monitör Çeşitleri. Yazıcı Çeşitleri 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 2 Bilgisayar Donanımları:

Detaylı

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU

Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Temel kavramlar - Donanım -Yazılım Ufuk ÇAKIOĞLU Bilgisayar Nedir? Bilgisayar; Kullanıcıdan aldığı bilgilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapabilen, Yaptığı işlemleri saklayabilen, Sakladığı

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ Ankara, 2013 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ 1 Bilgisayar Donanım Birimleri Bilgisayar sistemleri, donanım birimlerinin

Detaylı

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem

CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem Donanım CPU çok güçlü bir hesap makinesi gibi çalışır. CPU lar çok zeki olmayabilirler ancak çok hızlıdırlar. Sadece 0 ve 1 değerleri üzerinden işlem yaparlar. Güncel hızları GHz seviyeleri ile ifade

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net

Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu. www.cengizcetin.net Ünite-2 Bilgisayar Organizasyonu Bilgisayar Nedir? Belirli bir sonuç üretmek amacıyla; mantıksal kıyaslamalardan sonuç çıkarabilen, büyük miktarlarda bilgiyi depolayabilen ve gerektiğinde bu bilgileri

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU

Bilgisayar Donanımı. Temel Birimler ve Çevre Birimler. Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Donanımı Temel Birimler ve Çevre Birimler Öğr.Gör.Günay TEMÜR / KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEOKULU İçerik Bilgisayarın birimleri; Giriş Çıkış Depolama İşlem Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM Bilgisayar : Kullanıcıdan aldığı bilgiyi işleyip, tekrar kullanıcaya sunan teknolojik alete denir.üç çeşit bilgisayar vardır.bunlar ; Masaüstü,Dizüstü,Tablet. Bilgisayarın Özellikleri : 1. Hızlıdır. 2.Hatasızdır.

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

27.10.2014 MONĐTÖRLER

27.10.2014 MONĐTÖRLER MONĐTÖRLER 46 47 Bilgisayarın kullanıcının yaptığı işlemleri görebilmesini sağlayan görsel parçasıdır. Monitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerdir. Bu tek

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi KONU 1 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Donanım nedir? Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen verilen addır. Donanım bir merkezi işlem biriminden (Central Processing

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info

DONANIM VE YAZILIM. Ahmet SOYARSLAN biltek.info DONANIM VE YAZILIM Ahmet SOYARSLAN biltek.info Donanım Nedir? Bilgisayarın gözle görülebilen ve elle tutulabilen kısımlarına donanım denir. Örneğin, ekran, klavye, sabit disk, fare, yazıcı gibi.. Bilgisayar

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 199e Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI 1 DERS İZLENCESİ 2 SİSTEM MİMARİLERİNE GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ. Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu yapmak. Antetli Kâğıt/Zarf. Takvim röprodüksiyonu yapmak. Fatura/İrsaliye

VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ. Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu yapmak. Antetli Kâğıt/Zarf. Takvim röprodüksiyonu yapmak. Fatura/İrsaliye VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ Dersin Modülleri Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu Fatura/İrsaliye Röprodüksiyonu Takvim Röprodüksiyonu Broşür Röprodüksiyonu Kazandırılan Yeterlikler Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad.

BİLGİSAYAR DONANIMI. Donanım Nedir? Donanım Aygıtları. Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. Donanım Nedir? Bir bilgisayar sisteminde bulunan fiziksel aygıtların tümüne verilen ad. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım Aygıtları Giriş aygıtları, İşlemci, Depolama aygıtları, Çıktı aygıtları, Çevresel aygıtlar

Detaylı

6. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

6. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 6. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Çıkış Birimleri Monitörler CRT Monitörler LCD Monitörler Gaz Plazma Monitörler Ekran

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat 1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM KURUMSAL YAPI Genel Tekrar MÜY (Masaüstü Yayıncılık) Yazılımları Kelime İşlem Yazılımları Sayfa Düzenleme Yazılımları Görüntü İşleme Yazılımları Çizim (Vektörel) Yazılımlar

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

Bilgisayarların Çeşitleri:

Bilgisayarların Çeşitleri: Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayarlar Bilgisayar Nedir? Girilen bilgileri alan işleyen, istenildiği takdirde saklayan veya kullanıcıya sunan çok maksatlı programlanabilen elektronik bir makinedir. Bilgisayar Nedir? İnsan beyni bilgi toplama,

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

Temel Bilgisayar Bilgisi

Temel Bilgisayar Bilgisi Temel Bilgisayar Bilgisi BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Bilgisayarların Temel Özellikleri Bilgisayarlar verileri alıp saklayabilen, mantıksal ya da aritmetik olarak işleyen

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Arş.Görev.Semih ÇALIŞKAN 1.Hafta İÇİNDEKİLER Bilgisayar nedir? Donanım nedir? Yazılım nedir? Giriş nedir? İşlem nedir? Bellek nedir? Çıkış nedir? BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi günümüzde çok değerli bir konumda. Şöyle bir düşünün taş devrinde yaşıyor olsaydınız ne kadar bilgiye sahip olurdunuz. Bir zamanlar insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu

Detaylı

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan.

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan. Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan Merve OKUR İçerik 1. Dijitalleştirmenin Amacı 2.Dijitalleştirme Hazırlığı 3.Dijitalleştirme

Detaylı

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI

BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI BİLECİK HALK EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU NOTLARI Bilgisayar nedir?: Tasarlandığı günden bugüne kadar değişik tanımları yapılabilen bilgisayar (computer) aygıtının genel tanımı şu şekilde

Detaylı

2 Ders Kodu: GSR3114 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: GSR3114 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 1 Ders Adi: DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 2 Ders Kodu: GSR3114 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 6 7 Dersin

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 2. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru 1 Konular 1. Bilgisayar Nedir? 2. Bilgisayarın Tarihçesi 3. Günümüz Bilgi Teknolojisi 4. Bilgisayarların Sınıflandırılması

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

BİT İN TEMEL KAVRAMLARI. 1-BİT ÜRÜNLERİ 2-BİT ÇEŞİTLERİ 3-DONANIM ve YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

BİT İN TEMEL KAVRAMLARI. 1-BİT ÜRÜNLERİ 2-BİT ÇEŞİTLERİ 3-DONANIM ve YAZILIM TEKNOLOJİLERİ BİT İN TEMEL KAVRAMLARI 1-BİT ÜRÜNLERİ 2-BİT ÇEŞİTLERİ 3-DONANIM ve YAZILIM TEKNOLOJİLERİ 1 BİLGİSAYAR NEDİR? Giriş birimleri aracılığıyla girilen bilgileri işleme (aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma)

Detaylı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı MATBAACILIK Basılması istenen bir materyale ilişkin yazılı ve görsel materyallerin belirli sanatsal özellikler gözetilerek bir araya getirilip düzenlenmesi, baskıya hazırlanması ve çoğaltılması işlemlerinin

Detaylı

İlk dönemler sadece iş amaçlı kullanılan bilgisayarlar daha farklı alanlarda da kullanılmaya başladı. Artık bilgisayar bir iş aracı değil hayatın

İlk dönemler sadece iş amaçlı kullanılan bilgisayarlar daha farklı alanlarda da kullanılmaya başladı. Artık bilgisayar bir iş aracı değil hayatın İlk dönemler sadece iş amaçlı kullanılan bilgisayarlar daha farklı alanlarda da kullanılmaya başladı. Artık bilgisayar bir iş aracı değil hayatın birer parçası haline geldi. Bu denli hayatımıza giren bilgisayarlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 TASARIM 1 Tasarım Nedir? 1 Gerçek Hayatımızdaki Tasarım Ürünleri 2 Teknoloji Ortamındaki Tasarım Ürünleri 3 Tasarım Yeteneğinin Keşfedilmesi 4 Tasarım Ürününün Meydana Gelmesi

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Kişisel Bilgisayarın Parçaları

Kişisel Bilgisayarın Parçaları DONANIM Donanım Kişisel Bilgisayarın Parçaları Donanım yapısı ve büyüklüğü ne olursa olsun bir bilgisayar dört temel bileşenden oluşmaktadır: Giriş Birimleri Merkezi İşlem Birimi (CPU) Bellek Çıkış Birimleri

Detaylı

DONANIM & YAZILIM Modül 2

DONANIM & YAZILIM Modül 2 Modül 2 MODÜL 2 DONANIM & YAZILIM Donanım Yazılım Nedir? Temel Donanım Bileşenleri İşletim Sistemleri (Win,Pardus,MAC) Laptop Projeksiyon Bağlantıları Projeksiyon Açma Kapama İşletim Sistemi ile Görüntü

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHÇESİ Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır?

Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır? Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır? Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir.

DONANIM VE YAZILIM. Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir. DONANIM VE YAZILIM Donanım Nedir? Donanım: Bilgisayarda elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz tüm fiziksel parçalara donanım denir. Donanım Örnekleri: Ana Kart: Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde

Detaylı

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri)

YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) YANSITILAN GÖRSEL MATERYALLER (Modern Öğretim Araç-Gereçleri) Yansıtılan görsel materyaller, durağan resimlerin bir ekranda büyütülerek gösteriminden oluşan medya biçimleridir. 1 2 Modern Öğretim Araç-Gereçleri

Detaylı

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM SİSTEM BİRİMİ ÇEVREBİRİMLERİ Ana Kart (Mainboard) Monitör İşlemci

Detaylı

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir.

Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir. Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir. Donanım: Bilgisayarın gözle görülen, elle tutulan tüm elektronik parçalarına donanım

Detaylı

BASKI ÖNCESİ OPERATÖRÜ / DİZGİ TEKNİSYENİ

BASKI ÖNCESİ OPERATÖRÜ / DİZGİ TEKNİSYENİ TANIM Görsel öğeleri (resim,fotoğraf vb.) bilgisayara aktarabilen, bilgisayarda grafik tasarım programları (freehand, Photoshop, coreldraw ve Quarkexpress) aracıyla orijinali hazırlayan, montaj yapan,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Ders izlencesi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır?

Detaylı

SORULAR. A) Ses kartı. SORU -1 Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? D) Ekran. B) Klavye. C) Yazıcı

SORULAR. A) Ses kartı. SORU -1 Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? D) Ekran. B) Klavye. C) Yazıcı SORULAR SORU -1 Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel port

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

BİLGİSAYAR. Yazılım ve Donanım olmak üzere iki kısımdan oluşur. BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM

BİLGİSAYAR. Yazılım ve Donanım olmak üzere iki kısımdan oluşur. BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM DONANIM NEDİR? BİLGİSAYAR Yazılım ve Donanım olmak üzere iki kısımdan oluşur. BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM DONANIM Donanım somut bir kavramdır. Bu nedenle donanımı, elle tutulur, gözle görülür tüm parçaları

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

TARAYICILAR VE YAZICILAR

TARAYICILAR VE YAZICILAR Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Teknolojisi TARAYICILAR VE YAZICILAR Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi -

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - WINDOWS 7 Tekno-K@mp Eğitim ID 98 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223 Ana Kategori İşletim Sistemleri Alt Kategori Giriş Konu Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - GENEL BİLGİSAYAR

Detaylı

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1

TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 TEMEL Bİ LGİ LER DEĞ ERLENDİ RME TESTİ -1 1) Hangisi giriş birimlerinden biri değildir? a) Monitör c) Tarayıcı 2) Aşağıdakilerden hangisi kalıcı veri saklama birimlerindendir? a) Ram b) Bellek c) Harddisc

Detaylı

I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları

I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları 2016-2017 I.Dönem II.Yazılı Çalışma Notları Sınav Tarihi : 26-30 ARALIK Soru Sayısı :? Bu dosyanın tamamında sınavda sorulacak soruların %80 i yer almaktadır. Geriye kalan sorular sınavdan önceki ilk konulardandır

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar açılırken hafızaya yüklenen, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için hizmet sağlayan genel amaçlı bir yazılımdır.

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme 2010-2011 Bahar Yarıyılı Ar. Gör. Dr. Ersoy Erişir 1 Konvansiyonel Görüntüleme (Fotografi) 2 Görüntü Tasarımı 3 Digital Görüntüleme 3.1 Renkler 3.2.1

Detaylı