T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİNİN TARİHÇESİ... 2 I GENEL BİLGİLER 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitenin Görevleri Rektör Üniversite Senatosu Üniversite Yönetim Kurulu Dekan Enstitü Yüksekokul Genel Sekreter... 6 B. KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Sosyal Alanlar Hizmet Alanları Organizasyon Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II AMAÇ VE HEDEFLER 43 A. KURUMUN AMAÇ VE HEDEFLERİ Üniversitemizin Stratejileri Üniversitemizin Fonksiyonel Hedefleri Üniversitemizin Genel Hedefleri Üniversitemizin Birimlere Dayalı Hedefleri Akademik Birimler İçin İdari Birimler İçin B. KURUMUN TEMEL POLİTİKALARI VE ÖNCELİKLERİ Sakarya Üniversitesinin Misyonu, Vizyonu ve Temel Değerleri Sakarya Üniversitesinin Politikaları Üniversitenin Kalite Politikası Üniversitenin Eğitim ve Araştırma Politikası Üniversitenin İnsan Kaynakları Politikası Üniversitenin Çevre Politikası Üniversitenin Tanıtım Politikası III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 63 A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BİLGİLERİ ii

3 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Akademik Değerlendirme ve Geliştirme Performans Raporu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. SAÜ KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRME B. SAÜ ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ C. KUVVETLİ YÖNLER Eğitim Çalışmaları Ders İçerikleri Destek Hizmet Birimleri Lisansüstü Eğitim Programları Öğrenci Değerlendirme ve Destek Akademisyen Değerlendirme Öğrenci Akademisyen İlişkileri Öğrenci Kulüpleri Akademik Birim ve Hizmetler D. ZAYIF YÖNLER Eğitim Öğretim Ders Yükleri Öğrenci Niteliklerinin Belirlenmesi Staj Olanakları Kişilik Geliştirme Programları Lisansüstü Eğitim Akademisyenlerin Değerlendirilmesi Öğrenci Akademisyen İletişimi Destek Birimleri E. FIRSATLAR F. TEHDİTLER 96 V ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK 1 İç Kontrol Güvence Beyanı... EK 2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı iii

4 ÖNSÖZ Dünyamızın sürekli değişim ve gelişim gösteren ortamlarında çağın gerçekleri ile uyumlu, yerel ve evrensel değerleri sentezleyen bakış açısıyla, sistematik bir eğitimöğretim anlayışını Üniversitemize yerleştirerek devamını sağlamak, bu konuda önceden belirlenen stratejilerin en etkin şekilde uygulanması ile mümkün olabilecektir. Üniversitemiz; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirme misyonunu temel hareket noktası olarak kabul etmiştir. Bu misyona bağlı kalarak, Üniversitemizin mevcut eğitim kalitesini artırabilmek, bilimsel alandaki çağdaş eğitim süreçlerine ayak uydurup bunlara katkı sağlamak, ayrıca bu konularda uygulanması gereken stratejileri belirlemek amacıyla, Yılı Stratejik Plânımız hazırlanmıştır. yılı faaliyetlerini şekillendirmek ve yönlendirmek üzere hazırlanan bu plan yılının Ocak ayından itibaren uygulamaya konulmuştur. Üstün bir gayret ve özveriyle hazırlanan stratejik planın süreç içerisinde çıkabilecek sorunların çözülmesinde anahtar görevi gören temel bir rehber olarak kullanılması hedeflenmiştir. Planda yer alan temel ilke ve unsurlardan hareketle, her strateji için Üniversitemizin fakülteleri, meslek yüksekokulları, enstitüleri ve Rektörlüğe bağlı tüm birimleri 2005 yılı içinde kendi faaliyet hedeflerini belirlemişlerdir. Buna bağlı olarak Üniversitemizin Yılı Stratejik Planının uygulama sonuçlarının görülmesi amacıyla tüm birimlerimiz tarafından Yılı Birim Faaliyet Raporları hazırlanmıştır. Birimlerin hedeflerini gerçekleştirme durumları, yıl içinde gerçekleştirilen performans değerlendirme çalışmaları çerçevesinde de periyodik olarak izlenmektedir. Bu konuda oluşturulan Kırmızı Alan Grafikleri ile birimlerin güçlü ve zayıf yönleri, yıllık hedeflerini hangi oranda gerçekleştirdikleri, ulaşılamayan hedefleri ve bunların nedenlerinin analizi yapılmaktadır. Analizler sonucunda birimlerin hedeflerini tutturamama nedenleri üzerinde araştırma yapmaları ve gerekli önlemleri almaları beklenmektedir. Stratejik Plan kapsamında belirlenen faaliyetler ile bunları gerçekleştirmek için gereken kaynakların mali boyutları, bütçe uygulama sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek gereken önlemlerin alınması amaçlanmıştır. Bu raporun hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan birim yöneticilerine ve emeği geçen personele teşekkür eder, tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize başarılar dilerim. Prof. Dr. Mehmet Durman Rektör Nisan

5 SAKARYA ÜNİVERSİTESİNİN TARİHÇESİ Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş olan Sakarya Üniversitesinin çekirdeğini, 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmuştur. Bu okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine dönüşmüş, yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak eğitim öğretim faaliyetine devam etmiş, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi ne dönüşmüştür sonrasında kurulan üniversiteler arasında akademik ve teknik alt yapısını hızla tamamlayan üniversitemiz idarî birimleri ile TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve toplam kalite çalışmaları ile uluslar arası EFQM Mükemmellikte Yetkinlik belgesi almış tek devlet üniversitesi olup; laboratuar, eğitim ve sosyal hizmetler, internet alt yapısı ve bilişim sektöründeki atılımlarıyla bir çok üniversite için örnek oluşturmaktadır. Sakarya Üniversitesi, üniversite dünyasındaki saygın yerini yürüttüğü tüm faaliyetlerle kanıtlamış bir üniversitedir. Kurulduğu günden bugüne kadar ülkenin ilerlemesini sağlayacak ilerici, yaratıcı, demokrat, Atatürkçü ve bilimi kendisine ilke edinmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bu yönde ilerlemekten ve yeni teknolojiler geliştirmekten her zaman onur ve gurur duymaktadır. Üniversitemiz, yürüttüğü örgün eğitimin hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla eğitim, öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli geliştirmekte ve yaygın hale getirmektedir. Öğrencilerin üniversite yaşamının verimliliğini arttırmak amacıyla, öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri devam öğrencisi, 1171 akademik, 545 idari personeli, 14 yerleşke yeri ve zengin alt yapı olanaklarıyla Türkiye'nin en gözde üniversiteleri arasında yer alan Sakarya Üniversitesi, yakın bir gelecekte dünyanın en ileri üniversiteleri ile yarışır duruma gelmeyi amaçlamaktadır. Sakarya Üniversitesi'nin kurulduğu günden itibaren felsefesi; dinamik, atılımcı, çağdaş, ve yenilikçi olmaktır. Bu felsefe doğrultusunda çalışmalarını dün olduğu gibi bugün de hızla sürdürmektedir. 2

6 I GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Üniversitenin Görevleri 2547 sayılı yüksek öğretim kanununa göre üniversitemizin görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yasam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 3

7 2. Rektör Günümüz Yükseköğretim sistemi içinde üniversitedeki en üst düzeydeki yönetici ve atamaya yetkili amir rektördür. Rektör akademik ve idari konularda üniversitedeki tüm üst kurulların başkanlığını yapar. Rektörün görevleri; a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, d) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, e) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Ayrıca üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 3. Üniversite Senatosu Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim -öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar: a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, c) Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4

8 d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, f) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, g) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 4. Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, c) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, d) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5. Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları: a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 5

9 d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 6. Enstitü Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Enstitü müdürü, 2547 sayılı kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 7. Yüksekokul Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir. 8. Genel Sekreter Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, üniversite İdari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. a) Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 6

10 B. KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı Aşağıda Merkez kampüsümüzün yerleşim planı görülmektedir. Üniversitemiz 7 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 11 Meslek Yüksekokulu ve 11 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin Merkez kampüsü şehirden yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Esentepe mevkiindedir. Merkez kampüsümüz yaklaşık 2000 Dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Üniversitemizin sahip olduğu tüm kapalı alanlar ise m² dir. Aşağıdaki tabloda tüm kapalı alanların ayrıntıları gösterilmiştir. 7

11 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAPALI VE AÇIK FİZİKİ ALANLARI KAPALI ALANLAR ( M² ) AÇIK ALANLAR ( M² ) TOPLAM ( M2 ) BİRİMLER İdari Birimler Derslikler Labaratuvarlar Sosyal Alanlar Spor Alanları TOPLAM Rektörlük Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Sakarya Meslek Yüksekokulu Sapanca Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu AkyazıMeslek Yüksekokulu Karasu Meslek Yüksekokulu Adapazarı Meslek Yüksekokulu Pamukova Meslek Yüksekokulu Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ferizli Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Başkanlığı Enformatik Bölüm Başkanliği Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi AraştIrma ve Uygulama Merk. Müd Sakarya Yenilik Merkezi Müdürlüğü Yabancı Diller Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştırma Merk. Müd Sakarya Ekonomi ve Sosyal Araştırma Merkezi Müdürlüğü Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümentasyon Merkezi Müdürlüğü Kaynak Teknolojisi Araştirma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Biligisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü SAÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uyglama Merkezi Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd Danışma Nizamiye Nizamiye TOPLAM:

12 BİRİMLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAPALI VE AÇIK FİZİKİ ALANLARI KAPALI ALANLAR ( M² ) İdari Birimler Derslikler Labaratuvarlar Sosyal Alanlar Spor Alanları TOPLAM AÇIK ALANLAR ( M² ) TOPLAM ( M²) Sera Esentepe Lojmanları Çelikevler Lojmanları Merkezi Kütüphane Mediko Sosyal Merkezi Hali Saha Açık Spor Tesisleri Otel Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Jenerator Trafo Kabinler Terasevler Lojmanları Rektörlük Lojmanları Yapi İşleri Atölye Emine Aksüt Çocuk Yuvası Kreş İş Bankası Yurtlar Tırsan Yurt Binası Ytong Yurt Konutları Vadievler Lojmnaları Ariston Lojmanları Lions Eğitim Tesisleri Berna Yılmaz Konutları Bilgisayar Internet Merkezi Gölevi Ekoloji Çöp Odası Saz Odası Konservatuvar Kazan Dairesi Otopark Wc Yazıhaneler Otopark Alan posu 100 M³ Su Deposu 450 M³ TOPLAM: GENEL TOPLAM:

13 2. Sosyal Alanlar 2.1.Kantinler ve Kafeteryalar 2005 Kantin Sayısı: (Adet) Kantin Alanı: ( m2) Kafeterya Sayısı: (Adet) 1 1 Kafeterya Alanı: (m2) Yemekhaneler 2005 Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet Öğrenci yemekhane Alanı: m Öğrenci yemekhane Kapasitesi: Kişi Personel yemekhane Sayısı: Adet 9 9 Personel yemekhane Alanı: m Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi Misafirhaneler 2005 Misafirhane Sayısı: Adet - - Misafirhane Kapasitesi: Kişi Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 Üzeri Oda Sayısı Alanı m Lojmanlar 2005 Lojman Sayısı: Adet Lojman Bürüt Alanı: m Dolu Lojman Sayısı: Adet Boş Lojman Sayısı: Adet Spor Tesisleri 2005 Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet - - Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m2 - - Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet 2 3 Açık Spor Tesisleri Alanı: m

14 2.8.Sinema Salonu 2005 Sinema Salonu Sayısı: Adet - - Sinema Salonu Alanı: m2 - - Sinema Salonu Kapasitesi: Kişi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 2005 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet 2 2 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: Kişi Öğrenci Kulüpleri 2005 Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: m Mezun Öğrenciler Derneği 2005 Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet 1 1 Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m Hizmet Alanları 3.1. Ambar Alanları 2005 Ambar Sayısı: Adet 2 4 Ambar Alanı: m Arşiv Alanları 2005 Arşiv Sayısı: Adet 1 1 Arşiv Alanı: m

15 2. Organizasyon Yapısı T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI ÜNİV.YAYIN KOM.BAŞK. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SAÜDEK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOM.BAŞKANLIĞI METEB FEN EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER SAĞLIK DEVLET GENEL AKYAZI SAKARYA YENİLİK TÜRK DİLİ FAKÜLTESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKOKULU KONSERVATUARI SEKRETER MESLEK YÜKSEKOKULU MERKEZİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FEN BİLİMLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GENEL SEKRETER GEYVE SAKARYA EKONOMİK VE YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKOKULU YARDIMCISI MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL ARAŞT. MERK. BÖLÜMÜ İLAHİYAT İDARİ VE MALİ İŞLER SİVİL SAVUNMA HENDEK AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞT. ATATÜRK İLKELERİ VE FAKÜLTESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI MESLEK YÜKSEKOKULU VE DOK.MERK. İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ BASIN VE HALKLA İLİŞ. GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİ İŞLERİ SAKARYA YABANCI DİLLER EĞİTİM ENFORMATİK FAKÜLTESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRT.UYG.VE ARAŞ.M. BÖLÜMÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER EĞİTİM PERSONEL SAPANCA KAYNAK TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞ.UYG.VE MUA.MERK. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK TEKNİK EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR SAĞLIK HİZMETLERİ SAÜ SÜREKLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MESLEK YÜKSEKOKULU MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ R.BASIMEVİ İKTİSADİ VE İDARİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK KARASU ATATÜRK İLKELERİ VE BİLİMLER FAKÜLTESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MESLEK YÜKSEKOKULU İNKILAP TARİHİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞT. VE UYG. MERK. BİLGİ İŞLEM DÖNER SERMAYE ADAPAZARI İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANE VE DOK. ALİFUAT CEBESOY DAİRESİ BAŞKANLIĞI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU FERİZLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÜ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞ. ve UYGUL. MERKZİ SAĞLIK HİZ. EĞİTİM, UYG. ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 12

16 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Sakarya Üniversitesi Merkez kampüsü, 34 Mbps ATM hattı ile ULAKNET omurgasına bağlıdır. Yan kampüsleri ile merkez kampüs arasında 2 Mbps ile 256 Kbps arasında değişik kapasitede Frame Relay bağlantılar mevcuttur. Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerimiz bu bağlantılar üzerinden internet teknolojilerini yoğun olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca, üniversitemizde aynı yapı üzerinden Uzaktan Eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Üniversitemiz çalışanları tarafından geliştirilen uygulamalarla, üniversitemizdeki iş süreçleri büyük ölçüde elektronik ortama taşınmıştır. Elektronik ortama taşınan iş süreçlerine, öğrenci işleri otomasyonu, personel otomasyonu, ayniyat otomasyonu, gelen-giden evrak otomasyonu, not değerlendirme sistemi, öğrenci bilgi sistemi, personel bilgi sistemi örnek olarak verilebilir. Üniversitemizin hedefi gelişen ve değişen bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanarak, önümüzdeki yıllarda iş süreçlerinin tamamını elektronik ortama taşımak ve bu suretle daha esnek, daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Üniversitemizin sahip olduğu kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Bilgisayarlar BİLGİSAYAR SAYISI 2005 Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Taşınabilir Bilgisayar Sayısı TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi 5 5 Kameralar 2 2 Televizyonlar 2 2 Tarayıcılar 9 14 Müzik Setleri - - Mikroskoplar 4 4 DVD ler

17 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR BİRİMLER BİLGİSAYAR YAZICI DATA- SHOW TEPEGÖZ TELEFON(IP) FOTOKOPİ MAK. BASKI MAK. FAKS SCHANNER SANTRAL GÜÇ KAYNAĞI Rektörlük* Mühendislik Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdr.Bil.Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Müd Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü Beden Eğit.ve Spor Y.O Sakarya Meslek Yüksekokulu Sapanca Meslek Yüksekokulu Hendek Meslek Yüksekokulu Geyve Meslek Yüksekokulu Akyazı Meslek Yüksekokulu Karasu Meslek Yüksekokulu Adapazarı Mes.Yüksekokulu Pamukova Mes.Yüksekokulu A.F.Cebesoy Mes.Yüksekokulu Sağlık Hiz.Meslek Yüksekokulu Ferizli Meslek Yüksekokulu Sosyal Bil.Enstitüsü Müdürlüğü Fen Bil.Enstitüsü Müdürlüğü TOPLAM *NOT : Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Enformatik, Türk Dili, Inkilap Tarihi ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlıkları ile Daire Başkanlıkları Rektörlük sütununda gösterilmiştir. 14

ÖNSÖZ Prof. Dr. Mehmet DURMAN Rektör Nisan-2009 2008

ÖNSÖZ Prof. Dr. Mehmet DURMAN Rektör Nisan-2009 2008 ÖNSÖZ ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ve belirledikleri ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

ÖNSÖZ Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır 2009

ÖNSÖZ Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır 2009 ÖNSÖZ ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ve belirledikleri ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2011 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 2 SUNUŞ 5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1 2 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 3 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-ÖZGÖREV

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 Nisan Üst Yönetcinin Sunuşu Kocaeli Üniversitesi; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 - KARAMAN Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 1

İÇİNDEKİLER. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 1. Üniversitenin Görevleri...4 2. Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları...5 3. Üniversite Senatosunun

Detaylı