Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1

2 İçindekiler Giriş Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması...13 II Kurumsal Değerlendirme Özdeğerlendirme...16 Girdiler Eğitim ve öğretim süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları. 49 Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi49 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Swot.50 Girdiler 50 Kurumsal nitelikler ve özellikler.. 51 Eğitim ve öğretim süreçleri 51 Araştırma ve geliştirme.. 52 Uygulama ve Hizmet Süreçleri 52 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi.. 52 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi 53 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi 53 Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi. 53 Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi 53 Çevre değerlendirmesi Yüksekokulun misyonu Yüksekokulun vizyonu Yüksekokulun temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç 59 2

3 17. Kaynakça Ekler...61 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu 11 Tablo 2 BirimKurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı 11 Tablo 3 Birim gelişim tablosu 13 Tablo 4 Meslek Yüksekokulu Kurul Üye listesi 16 Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurul üye listesi 16 Tablo 6 Girdiler ( Kaynaklar ve ilişkiler) değerlendirme tablosu 18 Tablo7 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları 19 Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 20 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu 21 Tablo 10 Akademik Personel verileri 24 Tablo 11 Bölüm 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları 28 Tablo 12 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu 30 Tablo 13 Mezun öğrenaci verileri 30 Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları 31 Tablo 15 Ders Programları ve Ders Đçerikleri ( Đktisadi ve Đdari Programlar ) 33 Tablo 16 Ders Karnesi ( Đktisadi ve Đdari Programlar ) 35 Tablo 17 Ders Programları ve Ders Đçerikleri (Teknik Programlar) 36 Tablo 18 Ders Karnesi (Teknik Programlar) 37 Tablo 19 Araştırma ve Geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu 40 Tablo 20 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları 41 Tablo 21 Uygulama ve Hizmet süreçleri değerlendirme tablosu 44 Tablo 22 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu 45 Tablo 23 Yönetsel özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme tablosu 46 Tablo 24 Yönetsel özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu 46 3

4 Tablo 25 Çıktılar/ Sonuçların Değerlendirme tablosu 47 Tablo 26 Yüksek Öğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu 46 Tablo 27 Paydaşlar 50 Tablo 28. Öğretim elemanı gelişim planı 56 Tablo 29. Öğrenci gelişim planı 56 Tablo 30. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları (%) 57 Tablo 31. Öğretim elemanları için hizmet-içi eğitimlerin sayısı 57 Tablo 32. Derslik, laboratuar ve öğretim elemanı sayısı odası 57 Tablo 33. Sportif faaliyet alanı (m 2 ) 57 Tablo 34. Sosyal ve kültürel faaliyet alanı (m 2 ) 58 Tablo 35. Kütüphanedeki bilgisayar sayısı ve öğrenci başına bilgisayar sayısı 58 Tablo 36. Bilgisayar odası sayısı 58 Tablo 37. Ayakta internet sayısı 58 Tablo 38. Protokol sayısı 59 Tablo 39. Açılan yeni program sayısı 59 Tablo 40. Yapılan proje sayısı 59 Tablo 41. Alınacak yeni yayın ve kitap sayısı 59 Tablo 42. Düzenlenen etkinlik sayısı 60 Tablo 43. Đnternet bağlantı hızı 60 Tablo 44. Yenilenen bilgisayar sayısı 60 Tablo 45. Satın alınan programların sayısı 60 Tablo 46. Đdari personel sayısı 61 Tablo 47. Đdari personel için hizmet-içi eğitimlerin sayısı 61 Tablo 49. YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no Şekil listesi 4

5 Şekil 1 Bölüm organizasyon şeması Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme ve yılları Stratejik Planları, belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Meslek Yüksekokulu ve Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup; Bölümümüz mesleki ve teknik eğitimde; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile sanayi nin ihtiyacı olan ara eleman kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim ve bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd.Doç.Dr. Aytekin Erdem Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Tekirdağ, Temmuz

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu nun 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme ve yılları Stratejik Planları sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman, Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 6

7 Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. 7

8 Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 5. Yönetici Özeti [Namık Kemal Üniversitesi (2008) Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm No. 1.0, Mart 2008, 87 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Değerlendirme Raporu sunulmuştur. 8 Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu esas alınmıştır. Rehberin içerik sayfası biçimlenerek aşağıda bilgi için sunulmuştur. Đlk kısım giriş olarak nitelendirilebilir. Bu kısımda birimimizde yürütülen kurumsal değerlendirme çalışmalarının örgütlenmesine ilişkin bilgiler önem taşımaktadır. Birimin tarihçesi ve organizasyon şeması, birimi tanıtmak açısından önem taşımaktadır. Kapak, sunuş, içindekiler sayfaları, giriş, yönetici özeti profesyonel raporlama çalışmasının ana unsurları olarak yer almaktadır. Kurumsal değerlendirme başlığını taşıyan ikinci kısımda bölümlerin 2007 yılı kurumsal değerlendirme raporları ele alınır. Bu kapsamda, öz değerlendirme çalışması, YÖDEK tarafından

9 belirlenmiş olan on ana başlık altında, değerlendirme tabloları ile yapılır. Öğrenci sayıları, personel sayıları ve bilimsel yayın sayıları gibi sayısal veriler ilgili ana başlıklar altında değerlendirme tablolarından sonra yer alır. Daha sonra çevre değerlendirmesi kısmında iç ve dış paydaş analizinin sonuçları bir tablo ile verilir ve çevre değerlendirmesi yapılır. Son kısımda ise planlama çalışmasında elde edilmiş olan sonuçlar kısaca belirtilmiştir. Son olarak planın metninde yer almayıp da belgede yer almasında yarar görülmüş olan diğer çalışmalar ve tablolar ekte yer alır. 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Müdüre rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında, 3 akademik personel oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari Personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 9

10 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve Program Bayram, Zafer Öğr.Gör. Müdür Yardımcısı Koordinatör Bakkal, Muharrem Yrd.Doç.Dr. Đktisadi ve Đdari Prog.Böl.Bşk. Akademik Üye Uzal, Gürcan Yrd.Doç. Dr. Teknik Prog.Böl.Bşk. Akademik Üye Teknik Programlar Bölümü Endüstriyel Elektronik Prog. Đktisadi ve Đdari Prog.Bölümü Đşletme-Muhasebe Programı Teknik Prog.Bölümü Endüstriyel Elektronik Programı Uçak, Füruzan Yüksekokul Sekreteri Đdari Personel Temsilcisi Tiftik, Sezer Öğrenci Temsilcisi Mekatronik Programı Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Birim 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30 Haziran 2008 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Birim yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Birim yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 7. Birimin tarihçesi MYO muz Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Yükseköğretim Genel Müdürlüğü - Yaygın Eğitim Kurumu (YAY-KUR) Dairesi Başkanlığı na bağlı olarak 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuş olup, Ertuğrul Mahallesi Kızılay Caddesi ndeki mülkiyeti Özel Đdare Müdürlüğü ne ait olan ve bugün Namık Kemal Đlköğretim Okulu olarak hizmet veren binada, 19 Kasım 1976 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Bölümü ve Hayati Bilimler Bölümü ne öğrenci alarak eğitim ve öğretim etkinliğine başlamıştır. Bu bölümlere ait meslek programlarından (Pazarlama, Sevk ve Đdare, Hayvan Besiciliği) ilk mezunlarını öğretim yılı sonunda vermiştir öğretim yılında Meslek Yüksekokullarının Teknik Bilimler, Hayati Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine Türkiye genelinde öğrenci alımı yapılmayıp mektupla eğitim gören ikinci sınıfa geçen YAYKUR öğrencilerini Milli Eğitim Bakanlığı nca naklen yerleştirilmeleri nedeniyle yalnızca ikinci sınıf programları uygulanarak ikinci devre mezunlarını vermiş ve bu öğretim yılı sonu itibariyle öğrencisiz kalan MYO ları kapatılmış, Teknik Yüksekokul adı altında yeni bir yapılanmaya karar verilmiştir. 10

11 Ancak, iki ay sonra bu karar iptal edildiğinden MYO ları yeniden Türkiye genelinde eğitim-öğretim etkinliğine öğretim yılında Teknik Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine öğrenci alarak başlamış ve öğretim sürecine devam etmiştir lı Yükseköğretim Kanunu gereğince Yükseköğretim Kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenlemek için çıkarılan ve 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 41 lı Kanun Hükmündeki Kararname ile yeni kurulan Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı na bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak son mezunlarını Đşletme-Muhasebe, Elektronik meslek programlarında vererek toplam 450 öğrenci mezun etmiştir Eğitim-Öğretim yılından itibaren Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı na bağlı olarak faaliyetini sürdüren Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlarda eğitim-öğretim ve yeni yapılanma neticesinde ilave edilen Elektrik, Motor ve Fermantasyon programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetini genişletip, gelişme sürecine girmiştir eğitim öğretim yılında yüksekokulun öngörülen başarı kriterlerine sahip olması nedeniyle, YÖK/Dünya Bankası 2. Endüstriyel Eğitim Projesi ne dahil edilmiştir. Proje katkısıyla öğretim elemanları ABD ve Đngiltere de eşdeğer kurumlarda eğitim almıştır. Elektrik, Gıda Teknolojisi, Haberleşme, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, Đklimlendirme-Soğutma, Tarım Alet ve Makineleri Programları Proje katkısıyla açılmıştır. Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim yılından itibaren, 10 Temmuz 2001 de yasallaşan ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4702 sayılı kanunla, sınavsız geçişle öğrenci alınması için oluşturulan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) kapsamında, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Đ.Ö.), Elektrik (Đ.Ö), Endüstriyel Elektronik (Đ.Ö), Makine Resim Konstrüksiyon (Đ.Ö.), Mobilya ve Dekorasyon (Đ.Ö.), Tekstil (Đ.Ö) ve Otomotiv (Đ.Ö.) programları açılmıştır. Yüksekokulumuz 7 normal öğretim,5 ikinci öğretim ve 7 si hem normal öğretim hem de ikinci öğretim olmak üzere 19 programla faaliyetini sürdürmektedir eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile birlikte Değirmenaltı mevkiindeki 8000 metrekare kapalı alana sahip iki binada hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulumuz 2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesi ne bağlanmış olup kuruluşundan bu yana Sanayi ve Hizmet Sektörüne tekniker ve meslek elemanı yetiştirmenin onurunu taşımaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun açmış olduğu bölüm ve programlar aşağıdaki tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. Kuruluş yılında 120 öğrenci ve 2 öğretim elemanı ile öğretime başlayan Meslek Yüksekokulumuz 2007 yılı sonu itibarı ile toplam 55 öğretim elemanı ile 3456 öğrenciye hizmet vermiştir. 11

12 Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve Programlar Faaliyete geçiş dönemi Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (Đ.Ö.) Elektrik Programı Elektrik Programı (Đ.Ö.) Endüstriyel Elektronik Programı Endüstriyel Elektronik Programı (Đ.Ö.) Gıda Teknolojisi Programı Gıda Teknolojisi Programı (Đ.Ö.) Makine Programı Makine Programı (Đ.Ö.) Endüstriyel Otomasyon Programı Mekatronik Programı Elektronik Haberleşme Programı Đklimlendirme ve Soğutma Programı Makine-Resim Konstrüksiyon Programı (Đ.Ö.) Mobilya Dekorasyon Programı (Đ.Ö.) Otomotiv Programı Tarım Alet ve Makinaları Programı Tekstil Programı (Đ.Ö.) Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Đ.Ö.) Đşletme Programı Muhasebe Programı Turizm ve Otelcilik Programı Turizm ve Otelcilik Programı (Đ.Ö.) Sağlık Programları Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

13 8. Birim organizasyon şeması Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması Meslek Yüksekokulu 2007 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı sonu itibarı ile Meslek Yüksekokulu gündüz eğitiminde; Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Otomasyon, Đklimlendirme-Soğutma, Mekatronik, Tarım Alet ve Makineleri, Đşletme, Muhasebe, hem gündüz hem gece eğitiminde; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Gıda Teknolojisi, Makine, Turizm ve Otel Đşletmeciliği, yalnız gece eğitiminde; Çocuk Gelişimi, Makine Resim Konstrüksiyon, Mobilya ve Dekorasyon, Otomotiv, Tekstil Programlarında faaliyet gösterilmiş olup önlisans düzeyinde 19 (birinci ve ikinci öğretim) program ile hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, sırası ile 2007 yılında 8 ve 29 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 2007 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şekil 1 Birim organizasyon şeması 13

14 14

15 Tablo 4 Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Erdem, Aytekin Yrd.Doç.Dr. Elektronik Haberleşme Müdür Üniversite Senato Üyesi 2 Babacan, Atila Yrd.Doç.Dr. Makine Müdür Yardımcısı 3 Bayram, Zafer Öğr.Gör. Endüstriyel Elektronik Müdür Yardımcısı 4 Bakkal, Muharrem Yrd.Doç.Dr. Muhasebe Đktisadi ve Đdari Programlar Bölüm Başkanı 5 Uzal, Gürcan Yrd.Doç.Dr. Endüstriyel Elektronik Teknik Programlar Bölüm Başkanı-Sağlık Programlar Bölüm Başkan V. Üniversite Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyesi Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Erdem, Aytekin Yrd.Doç.Dr. Elektronik Haberleşme Müdür Üniversite Senato Üyesi 2 Babacan, Atila Yrd.Doç.Dr. Makine Müdür Yardımcısı 3 Bayram, Zafer Öğr.Gör. Endüstriyel Elektronik Müdür Yardımcısı 4 Uzal, Gürcan Yrd.Doç.Dr. Endüstriyel Elektronik Yüksekokul Kurulu tarafından seçilmiş üye Üniversite Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyesi 5 Orak, Hülya Yrd.Doç.Dr. Gıda Yüksekokul Kurulu tarafından seçilmiş üye 6 Bakkal, Muharrem Yrd.Doç.Dr. Muhasebe Yüksekokul Kurulu tarafından seçilmiş üye 15

16 II Kurumsal Değerlendirme 9. Özdeğerlendirme Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilmiş olan özdeğerlendirme çalışmalarında Rehber in aynı sayfasında yer alan değerlendirme ölçütü her bir değerlendirme konusu için kullanılmıştır. Böylece her bir değerlendirme konusu için beklenen düzeyin seviyesine verilen 5 li (beşli) gösterge üzerinden bir puan verilmiştir. Beşli gösterge Rehber de şöyle tanımlanmıştır: 1 - Beklenen düzeyin çok altı. 2 - Beklenen düzeyin altı. 3 - Beklenen düzey. 4 - Beklenen düzeyin üstü. 5 - Beklenen düzeyin çok üstü. (YÖDEK Rehberi). Rehberin 49. sayfasında yer alan dip notu uyarınca beklenen düzeyler Meslek Yüksekokulumuz tarafından takdir edilmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Önlisans programlarımıza genellikle sınavsız geçişle öğrenci kabul edildiğinden, 2007 yılında bütün programlarımızın kontenjanları dolmuştur. Bu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler nitelikleri açısından ÖSS sınavı ile programlara yerleştirilenlerle aynı değerde olduğu söylenemez. Meslek Yüksekokulumuzda akademik personelin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olup bir kısmı da doktora aşamasındadır. Doktorayı bitirenler ve doktorayı yapacaklarında çoğalmasıyla hem akademik personel niteliği artacaktır hem de ilgili derslere konusunda uzman olan akademik personelin girmesi sağlanacaktır. Buna ek olarak mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış olmaları kaliteyi artırmıştır. Mevcut kaynaklarla faaliyetler yürütülmekle beraber daha fazla kaynak ile daha iyi çalışmalar yapılacağına inanılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz her yıl bilgi teknolojilerine artan oranda bir yatırım yapmıştır. Yapılan bu yatırımlar ile öğrencilere verilen eğitim-öğretimin üst seviyeye çıkartılması amaçlanmıştır. Teknik programların laboratuar ve uygulama atölyeleri hızla değişen dünya teknolojisine olanaklar çerçevesinde ayak uydurulmaya çalışılmaktadır. Bu ise öğrencilerimizin okul sonrası yaşamlarına olumlu bir şekilde yansımaktadır. Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu 16

17 Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Meslek Yüksekokulumuzun Sınavsız geçiş sistemiyle öğrenci almasından dolayı öğrencilerimizin niteliği, yeni kurulan bir üniversite olmamız, Program sayımızın çok olması nedeniyle fiziksel olanaklar ile temin edilen hizmetlerin yeterliliği beklenen düzeyin çok altındadır. Meslek Yüksekokulumuz idari personeli nitelik ve nicelik bakımından değerlendirildiğinde ve mali kaynaklarımız okulumuzun büyüklüğünden dolayı oluşan ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında beklenen düzeyin altındadır. Meslek Yüksekokulumuzun mali imkanlarının yetersizliği ve mezunlarla ilişkilerin zayıf kalmasından dolayı okulumuzun ihtiyacı olan teknolojik imkanlar ile okul sonrası öğrencilerle olan diyaloğumuz beklenen düzeyin altındadır. Okulumuzun Akademik Personelinin ders yüklerinin yoğun olması nedeniyle ulusal ve uluslar arası ilişkiler beklenen düzeyin altında kalmaktadır. Okulumuzun çevremizdeki diğer kuruluşlarla işbirliği yeterli düzeydedir. Okulumuzun Akademik Personeli kendi alanlarında uzman kişilerden oluşmakta ayrıca nitelik ve nicelik bakımından da yeterli düzeydedir. Tablo 7 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları 17

18 Yerleştirilen sayısı öğrenci Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Bilimler Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Đ.Ö.) Muhasebe Đşletme Turizm ve Otel Đşletmeciliği Turizm ve Otel Đşletmeciliği (Đ.Ö.) Teknik Programalar Elektronik Haberleşme Endüstriyel Otomasyon Đklimlendirme Soğutma Mekatronik Tarım Alet ve Makineleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama(Đ.Ö.) Elektrik Elektrik (Đ.Ö.) Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik(Đ.Ö) Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi (Đ.Ö.) Makine Makine (Đ.Ö) Makine Resim Konstrüksiyon (Đ.Ö.) Mobilya ve Dekorasyon (Đ.Ö.) Otomotiv (Đ.Ö.) Tekstil (Đ.Ö.) Sağlık Programları Çocuk Gelişimi (Đ.Ö.)

19 Kurumsal nitelikler ve özellikler Bu kapsamda aşağıdaki konular ve faaliyetler değerlendirilmiştir: Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 2 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 Meslek Yüksekokulumuzun programlarında eğitim kalitesinin yükseltilmesine çalışılmaktadır. Kurumun fiziksel olanakları beklenen düzeyin altındadır. 19

20 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu lar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 3456 Lisans öğrenci sayısı - Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 3456 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör (1) 1 Doçent (2) 2 Yardımcı doçent 10 Doktoralı Öğretim görevlisi 5 Öğretim görevlisi (3) 28 Doktoralı Okutman 2 Okutman (4) 8 Uzman - Doktoralı Araştırma görevlisi - Araştırma görevlisi - Toplam öğretim üyesi sayısı 12 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 43 Toplam öğretim elemanı sayısı 55 III Đdari personel sayısı 20

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

YÖDEK STRATEJİK PLANI

YÖDEK STRATEJİK PLANI T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır)

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sunuş Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 2010-2014 yılları stratejik plan taslağı olup, belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Đstanbul- 2006 Marmara Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu aşağıdaki MÜADEK üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ayla OKTAY Prof. Dr. Adnan AYDIN

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015 2019

STRATEJİK PLAN 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr T.C. STRATEJİK PLAN 2015-2019 Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yükseköğretim kurumlarında, kurumun stratejik planı ve hedefleri

Detaylı