OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN İNGİLİZCE KELİME EĞİTİM PROGRAMI VOCABULARY LAERNING SOFTWARE FOR KINDERGARTEN CHILDREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN İNGİLİZCE KELİME EĞİTİM PROGRAMI VOCABULARY LAERNING SOFTWARE FOR KINDERGARTEN CHILDREN"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN İNGİLİZCE KELİME EĞİTİM PROGRAMI VOCABULARY LAERNING SOFTWARE FOR KINDERGARTEN CHILDREN Nursal ARICI a, * ve Cansel DEMİR b a, * Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye, E-posta: b Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara, Türkiye, E-posta: Özet Konuşma tanıma ve sentezleme teknolojileri, yazılı bir metni akustik ortama, anlaşılır ve doğal bir şekilde taşımayı, akustik ortamdaki sesi de bilgisayar aracılığıyla metne dönüştürmeyi amaçlayan sistemlerdir. Günümüze kadar geliştirilmiş ve halen geliştirilmekte olan bu teknolojilerle ilgili çalışmalar, çok büyük oranda İngilizce dil yapısının özellikleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda görsel-işitsel iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, eğitimde de bu teknolojilerin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Gelişen teknolojilerin öğretmen ve öğrenciye sağladığı olanaklardan yararlanmaya en çok gereksinim duyan alanların başında yabancı dil dersleri gelmektedir. Biz de bu çalışmamızda konuşma tanıma ve sentezleme teknolojisindeki yenilikleri yabancı dil eğitimine taşımayı amaçladık. Bu amaç doğrultusunda, bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi alanında kullanılmak üzere konuşma tanıma-sentezleme teknolojilerinin entegre edildiği bir eğitim yazılımı hazırlanmıştır. Bu yazılımın en belirgin özelliği, İngilizce kelime bilgisi öğrenmede kullanıcıya farklı etkinlikler sunarak hem dinleme, hem de telaffuz eğitimi için destek verebilmesidir. Bu bildiride, hazırladığımız yazılım tüm özellikleri ile tanıtılmaktadır. Anahtar kelimeler: Konuşma Tanıma-Sentezleme Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme, Yabancı Dil olarak İngilizce Kelime Bilgisi Öğrenme. Abstract Speech syntesizer is a system that aim at carrying the text to an acoustic surroundings understandably and naturally. Similarly voiced expression recogniser is a system that aim at transforming the voice in acoustic surroundings to tha text by computer. The researchs about voiced expression recogniser have materialized highly in English Gramer. İn last years, it makes essential using new materials in education that visual-acoustic comminication appliances have improved rapidly. Foreign language lessons are the first of the satements which needs to benefit from the possibilities that the education Technologies obtained to teachers and students. İn that study, we purpose to adapt the improvements in voice technologies to foreign language education. Throught this aim, a protoptype software presented for computer assisted foreign language training by using voice technologies will be introduced completely. The target group of this application has been choosen as kindergarthen students who do not have reading-writing skills in their native language. Keywords: Speech Recognition-Synthesis Technologies, Computer Aided Language Learning, English Vocabulary Learning as foreign lanuage 1. Giriş Avantajları son yıllarda ortaya çıkan konuşma teknolojisi, bizim makinelerimizle ve makinelerin bizimle konuşmasına imkan sağlayan sistemlerdir. Konuşan makinelere olan ilgi yeni değildir. Bu teknolojiler hakkında belgeye dayalı araştırmalar 1700 lere dayanır. Araştırmacıların bu alanı seçmesindeki sebep faydalı olmasına ek olarak karmaşık ve zorlu olmasıdır. Konuşma teknolojisi çalışmaları disiplinerarası bir yaklaşım izler. Çoğu zaman ses bilimi olarak anılan bu saha akustik, dilbilimi, mühendislik, fizyoloji, fonetik, istatistik, iletişim teorisi, eğitim, hukuk ve anlambilim gibi birçok dalı ilgilendirir. Teknolojinin olgunlaşmasıyla sesli cihazlara yatırımlar giderek artmıştır. Bu günlerde bu sektöre temeller atılmakta ve konuşma teknolojisi kullanan ürünler halkın kullanımına uygun hale gelmektedir. Sesli teknolojiyi kullanan ürün ve sistemlerin pazarlama mücadelesinin kesin bir başlama ve bitme noktası yoktur. Ancak sesli girdi teknolojisinin gelişiminin henüz başlangıcında olduğu açıkça söylenebilir [1]. Konuşma sentezleme yazılı bir metni akustik ortama, anlaşılır ve doğal bir şekilde taşımayı amaçlayan sistemlerdir. Bir metinden konuşma sentezleyicinin (MKS) asıl amacı, bilgisayara ister bir operatör yada tarayıcı tarafından ister bir OCR sayesinde tanıtılmış olsun girilen metni okumaktır. Okuma anlaşılır ve doğal olmalıdır [2]. Sentezlenen konuşmanın kalitesi arttıkça bu sistemlerin kullanım alanları da artmaktadır. Örnek uygulama alanlarına; sesli yanıt sistemleri, dil eğitimi, konuşan oyuncaklar, sesli uyarı sistemleri ve dilbilim araştırmaları sayılabilir [3]. Tüm bunların ışığında eğer çocuklarımızın oyuncakları konuşabiliyorsa mikrodalgaların, buzdolapların ve bulaşık makinelerinin konuşabileceğini düşünmek de mümkündür[1]. Sesli ifade tanıma ise akustik ortamdaki sesi bilgisayar aracılığıyla metine dönüştürmeyi amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemler hazırlanırken karşılaşılan başlıca zorlukları telaffuz, kısaltmalar, numaralar ve vurgu olarak sıralayabiliriz [4]. Konuşmanın insan-bilgisayar arabiriminin vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu fark etmek uzun sürmüştür. Alexander ve Lincoln, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) cihazı inşa etmeyi amaçlayan bir makalede konuşma ve görüntü birleşiminin kısa ve orta vadede bilgisayar destekli IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 öğretimin en güçlüsü olacağını belirtmiştir. MKS de metin girdi şeklinde kullanılır ve gerekli parametreleri sağlamak için bilgisayarın sentezleyiciyi yürütmesiyle işleme tabi tutulur. Bu işlem telaffuz ve ölçü aşamalarını içerir. Telaffuz aşamasında yazılı metni fonetik metne dönüştürmek için bir dizi harfe fonasyon kuralları uygulanır. Ölçü aşamasında cümleye nedensel bir vurgu kazandırılır. BDE günümüzde güçlü imkânlarına rağmen gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. BDE in cazibesini büyük oranda arttırmak için konuşmayı insan-bilgisayar arabirimi içerisine dâhil etmektir. Bu şekilde öğretmen-öğrenci etkileşimine daha yakın bir BDE yazılımı mümkün kılınır. Konuşmayı oluşturmanın en mantıklı yolu MKS sistemlerinin yapısında bulunan esnekliktir. Çünkü yerleştirilmesindeki basitlik fazladan kutu ve kablolar gerektirmez [5]. Bilgisayarların çocuk üzerindeki etkisi görsel ve işitsel olarak görülmektedir. Görsel etki, ekranda çıkan şekillerden ve yazılar tarafından oluşmaktadır. Ekranda bulunan her yeni imaj, çocuk için bir yenilik taşımaktadır. Bu nedenle de uyarıcı durumundadır. Bilgisayarla çalışan çocuk, ekrandaki bilgi akışına ayak uydurarak dikkatini sürekli yoğunlaştırmak ve her yeni ekran görüntüsünde uyarılmak durumundadır. Bilgisayarla eğitim, çocuğun oyun içinde öğrenmesini sağlamaktadır. Ayrıca çocuk için ilgi çekici bir araçtır. Çocuk bilgisayarın belli tuşlarını kullanarak, ekranda görüntülerini değiştirerek, farklı şekiller, sonuçlar elde eder. Örnek olarak, birbirinin aynı olan iki şekli bulmak, birini diğerinin içine yerleştirmek çocuk içi bir oyundur. Hâlbuki o anda farklı geometrik şekilleri ayırt etmeyi öğrenmektedir. Anaokulu eğitiminin amacı; çocuğun bütün gelişim alanlarını desteklemektedir. Bilgisayarlar, modern teknolojinin sembolleridir. Çocukların gittikçe gelişen araçla erken deneyim kazanmaları gerekmektedir [6]. Çocukların bilgisayar ekranında çizdiği bir resmi, hareket ettirdiği bir objeyi ya da gördüğü kahramanları anlatma eğilimi gösterirler ki bu da onların dil gelişimine büyük bir katkı sağlamaktadır. Scott ve Ytberg e göre ise, çocuklar ile yetişkinlerin dış dünyayı algılamalarının birbirinden çok farklı olduğu; yetişkinler dış dünyadan gelen uyarıcıları algılayabilmek için birçok soru sorarken çocukların sadece görme, duyma ve dokunma duyuları ile hareket ettiklerini belirtmektedir. Bu nedenle de çocuklara dil öğretirken derslerin daha anlaşılabilir ve eğlenceli geçebilmesi için görsel-işitsel destekleyici materyallerin kullanımının zorunluluğu üzerinde durmaktadır [7]. Yabancı dil öğretimi uzun vadeli, süreklilik taşıyan ve çocuğun beyin gelişiminde etkili olan bir olgudur. Bu doğrultuda dil bilimcilerine göre 5 11 yaş grubu öğrencilerine yabancı dil öğretmek biçimsellik taşımaz. Bu yaş grubu öğrenciler; yaşları, fiziksel, ruhsal, psikolojik ve sosyal durumları ele alındığında eğitim-öğretim yapılması en kolay, ancak özel ve bilinçli bir dikkat gerektiren bir gruptur. Bu yaş grubundakiler; dili analiz edemezler, dokundukları, gördükleri somut olayları ve nesneleri algılayabilirler. Öğrenme sürecine dinleme becerisi ile başlarlar sonra sırasıyla konuşma, okuma ve yazma ile devam ederler. Çok zengin bir düş gücüne sahiptirler, kısa zamanda yaptıkları etkinliklerden sıkılırlar, sürekli tekrara gereksinim duyarlar. Anımsamaları için ilginç ve akılda kalıcı materyallere gereksinim duyarlar, paylaşma ve iş birliğini öğrendikleri etkinlikleri severler. Çocukların bu özellikleri dikkate alınırsa, erken yaşta yabancı dil öğrenimine başlamak; sosyal, fiziksel, ruhsal, psikolojik ve zihinsel gelişimlerini etkili bir biçimde hızlandıracaktır [8]. Bu süreçler göz önüne alındığında anaokulunda yabancı dil eğitiminde kullanılan bazı öğretim teknikleri şöyle sıralanabilir[9-10]; Zıt anlamlar / Eş anlamlar (Antonyms / Synonyms), Oyunlar (Games), Karışık kelimeler (Jumbled Sentences), Öğrenci özerkliği (Learner Autonomy), Ezberleme (Memorization), Şarkılar (Songs). Bu teknikler, çağdaş eğitim araç-gereçleriyle zevkli bir ortamda etkin yöntemlerle desteklenmeli ve çocuklar yabancı dilin yaşamlarında ne kadar yararlı ve gerekli olacağı konusunda inandırılmalıdır. Her ne kadar nörodilbilim verilerine göre çocukların yabancıl dil öğrenimine erken yaşlarda anadili öğrenimi ile birlikte başlamaları, iki dilin de öğrenimini olumlu yönde etkilediğini gösterse de, Türkiye de okullarda yabancı dil öğretimine ilköğretim 4. sınıftan başlandığı gerçeği göz önünde tutulduğunda öğrenciler ana dilini önemli ölçüde öğrenmiş olarak yabancı dil öğrenmeye başlamaktadırlar. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra yabancı dil öğrenirken bireyler, önceden edindikleri, iletişim ve düşünce aracı olarak kullandıkları ana dillerindeki göstergelerle yabancı dilin göstergeleri arasında ilişki kurarak ikinci bir dili öğrenirler. Her seferinde ana dildeki şifre ve dizimler bilinçaltında çağrışım yoluyla anımsanacaktır. Bu nedenle, anadilinde anlatım güçlükleri olan öğrencilerden yabancı dili öğrenmelerinde başarılı olmalarını beklemek boş bir umuda kapılmak olur. [11]. Son yıllarda görsel-işitsel iletişim araçlarının hızla gelişmesi, eğitimde de yeni araç-gereçlerin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Gelişen eğitim teknolojisinin öğretmen ve öğrenciye sağladığı olanaklardan yararlanmaya en çok gereksinim duyan alanların başında yabancı dil dersleri gelmektedir. Yabancı dil eğitiminde bir yandan dilbilgisine yer verilirken, öte yandan da çağdaş eğitim araç gereçlerinden faydalanılan bir yöntemi izlemek öğrenciyi başarıya taşıyabilecek en uygun yoldur. Yabancı dil öğretiminde bugünün koşullarında arzu edilen düzeye ulaşılamamasındaki nedenlerden biri de, öğretimde çağdaş eğitim araç gereçlerine yeterince yer verilmeyişinden kaynaklanmaktadır. Çok araçlı bir öğretim, tek bir araca dayandırılan öğrenimden daha verimli olur. Araçlarla desteklenen öğretimin, yalnızca anlatıma dayalı öğretime göre daha etkin olduğu, teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının geliştiği günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Öğrenmeye teşvik eder. Öğretimi zenginleştirir, somut ve daha kalıcı bilgi sağlar. Öğrencilerin konuşma, dinleme ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirir [12]. Sınıf içi etkinliklerde sözel iletişimin eksikliklerini gidermede ve özellikle yabancı dil öğretiminde doğal bir ortamın sağlanmasında görsel ve işitsel araçlar en etkili ders araç ve gereçleridir. Öğrencilerin öğrendikleri yabancı dilin seslerini en iyi ve doğru bir şekilde telaffuz edebilmeleri çok önemlidir. Özellikle işitsel- görsel yöntem araç-gereçlerin kullanımıyla yabancı dil öğretiminde büyük kolaylıkların sağlanacağını göstermiştir [13-14].

3 Bu bildiride, bilgisayar destekli dil öğrenmede, di eğitimi literatüründe öngörülen öğretim teknikleri kullanılarak geliştirdiğimiz yazılım tanıtılmaktadır. Bu yazılımı, geleneksel dil öğrenme yazılımlarından farklı kılan en belirgin özelliği, entegre edilen konuşma tanımasentezleme teknolojisi ve görsel-işitsel öğelerle zenginleştirilmiş arayüzü sayesinde, kullanıcıya hem dinleme, hem de telaffuz etkinlikleri sunmasıdır. Aşağıdaki kesimlerde hazırladığımız yazılım tüm özellikleri ile açıklanmaktadır. 2. Okul Öncesi Çocukları İçin İngilizce Kelime Eğitim Yazılımı 2.1 Amaç Bilgi ve İletişim çağı olarak adlandırılan çağımızda, bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişmekte, kullanımı yaygınlaşmakta, bu suretle insanlar arasında iletişim kolayca kurulabilmektedir. Çağımızın sunduğu bu fırsatlar bize, gelişen teknolojiyi kullanabilen, takip edebilen, geliştirebilen bireyler olma sorumluluğunu yüklemektedir. Öte yandan gelişen teknolojiler, iletişimi kolaylaştırmakla birlikte dil in önemi daha da artmaktadır. Gerek kültürel, gerekse ticari olarak çok yönlü iletişimin kurulabilmesi konuşulan dil sayesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle çağa uygun bireyler olabilmenin bir diğer sorumluluğu da, anadilin dışında ikinci bir konuşma dilini (yabancı dil) bilmektir. Bu durumda, çağımızın yüklediği sorumlulukları yerine getirirken, bireylere gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanarak ikinci bir dilin öğrenilmesinde destek sağlayacak öğrenme/öğretme materyalleri öne çıkmaktadır. Bu bildiriye konu olan yazılım, bilgisayar ve bağlantılı çoklu ortam teknolojilerini kullanarak yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştıracak bir öğrenme/öğretme materyalidir. Amacımız, olabildiğince erken yaşta teknolojiyi kullanarak ikinci bir dilin öğrenilmesini kolaylaştıracak bir öğrenme/öğretme materyalini geliştirilmektir. Bu materyal yardımıyla bireylerin, çağa uygun olarak, erken yaşta teknolojiyi kullanarak yabancı dil öğrenmelerine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu gerekçelerle yazılımın hedef kitlesi henüz kendi anadilinde okuma-yazma becerilerine sahip olmayan anaokulu öğrencileri olarak belirlenmiştir. Hedef kitle dikkate alındığında öğrenme-öğretme kapsamına giren her bir öğrenme-öğretme hedefinin görsel-işitsel nesneler halinde tasarlanması ve yazılımının bu doğrultuda geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu görsel-işitsel öğelerin öğrenci ile etkileşimli olarak çalışmasını sağlayacak yazılımının arayüz tasarımında C# programlama dili, dinleme ve telaffuz etkinlikleri tasarımında ise, Microsoft Speech Server altında çalışan SAPI (Speech Application Programming Interface) ve Speech Application MKS teknolojisi kullanılmıştır. 2.2 Kapsam Çizelge 1 Yazılıma dahil edilen kelimeler Renk Sayı Hayvan Beden Taşıt Kırmızı Bir Kedi Baş Araba Mavi İki Köpek Saç Tren Sarı Üç Balık Göz Uçak Yeşil Dört Tavşan Kulak Otobüs Beyaz Beş Kuş Burun Kamyon Siyah Altı Tavuk Ağız Motosiklet Gri Yedi At Diş Traktör Mor Sekiz Eşek El Pembe Dokuz İnek Ayak Turuncu On Koyun Parmak Kahverengi Maymun Fare Tilki Ayı Aslan Giriş bölümünde kullanıcının dikkatini çekmek, içerik hakkında genel bilgi vermek amaçtır. İlgi çekmek için resimler kullanılmıştır. Bu bölüm; Renk, Sayı, Hayvan ve Beden alanlarından birini seçerek programın başlatıldığı bölümdür (Şekil1). Resimlerin üzerine gelindiğinde ilgili alan seslendirilmektedir. Numbers, Colours vb. Şekil 1 Giriş Penceresi Alanlardan hangisi seçilirse seçilsin, ilk pencere, o alana ait kelimelerin bilgisayar tarafından seslendirildiği penceredir. Şekil 2 de görüldüğü gibi Beden alanına ait kelimeleri ifade eden resimler pencereye yerleştirilmiştir. Çocuk fare yardımıyla resimler üzerine geldiğinde bilgisayar MKS sistemini kullanarak kelimenin İngilizce karşılığını seslendirmektedir. Yazılımın içeriğindeki kelimeler, okul öncesi eğitim kurumlarının İngilizce eğitim programlarında yer verdiği kavramlarla sınırlandırılmıştır. Bu kavramlar, Çizelge-1 de sunulmaktadır:

4 Etkinliklerden bir diğeri de çocuğun doğru telaffuzu kazanması amacıyla yapılmıştır. Şekil 2 MyBody(Beden) Etkinlik Penceresi Çocuk, ekran üzerindeki resimlerin üzerine fare yardımıyla gelerek kelimelerin okunuşlarını dinleme etkinliğini istediği kadar tekrarlayabilir. Telaffuz etkinliği yapmak üzere kendini hazır hisseden çocuk seçtiği bir kelimenin üzerine tıklayarak onu seçer ve ekranda bulunan Speak düğmesine basar. Mikrofonu kullanarak bu kelimeyi söyler. Yazılım, konuşma sentezleme sistemi yardımıyla çocuğun söylediği kelimeyi ekrana yazdırır. Stop düğmesine bastığında kelimeyi doğru okuyup okumadığı kontrol edilir. Doğruysa yeşil simge ile yanlışsa kırmızı simge ile geri bildirim verilir. Çocuk ekran üzerindeki bütün kelimeleri dinledikten ve telaffuz ettikten sonra bu etkinliğe ait oyunlara geçebilir. Bu bölümde çocuk, çalışmak istediği alanları seçerek çeşitli etkinlikleri uygular. Bu etkinlikler hazırlanırken yabancı dil öğretiminde kullanılan Oyun ve Karışık Kelimeler teknikleri kullanılmıştır. Şekil 4 Animals (Hayvanlar) Etkinlik Penceresi Çocuk Şekil 4 te ters olarak görünen hayvan resmine ait kelimeyi Speak düğmesine basarak mikrofona söylemektedir. Söylenen kelime ekrana yazdırılır. Çocuk Stop düğmesine bastığında kelimeyi doğru telaffuz edip etmediği kontrol edilir. Eğer doğru telaffuz ettiyse resim düzelir. Çocuk ekrana gelen resme ait kelimeyi doğru telaffuz etmeden bir sonraki resme geçemez. Böylelikle tüm kelimeleri doğru telaffuz etmesi sağlanır. Bu etkinlik Taşıtlar, Bedenimiz ve Hayvanlar alanlarının üçünde de vardır. Renkler alanında farklı olarak renk isimlerini doğru telaffuz ederek çocuklara boyama yaptırılmaktadır. Bu etkinliklerden biri, sürükle-bırak etkinliğidir. Şekil-3 de Beden alanına ait sürükle-bırak etkinliği görülmektedir. Şekil 3 Sürükle-Bırak Etkinliği Bilgisayar rasgele seçtiği kelimeyi seslendirir. Çocuk duyduğu bu kelimeyi resimlerden seçer ve ekranda bulunan kutuya sürükleyip bırakır. Eğer yanlış resmi bırakırsa Şekil 3 de görüldüğü gibi çarpı işaretiyle karşılaşır. Eğer doğru resmi bırakırsa resim kutuya yerleşir. Kelimenin üzerine fare ile gelindiğinde bilgisayar kelimeyi seslendirir. Kelime değiştirmek için ekran üzerinde bulunan büyük yinele düğmesi kullanılmalıdır. Ayrıca resimler üzerine fare ile gelindiğinde de çocuk kelimenin okunuşunu dinleyebilir. Şekil 5 Colours (Renkler) Etkinlik Penceresi Çocuk ekranda gördüğü rengi Speak düğmesine basarak söylediğinde ekranda telaffuz ettiği şekilde yazılır. Stop düğmesine bastığında doğru telaffuz edip etmediği kontrol edilir ve eğer doğru telaffuz ettiyse sağ tarafta görünen çiçek resminin söylenen renge ait yerleri boyanır. Çocuk ikinci renge geçmek için yinele butonunu kullanır. Sırasıyla bütün renkler ekrana gelir ve çocuk doğru telaffuz ettikçe resim boyanır.

5 3.Sonuç Yabancı dil eğitiminde bilgisayarları cazip kılan unsur, bilgisayarların çoklu ortam teknolojilerini kullanarak yabancı dili dinleme, konuşma gibi etkileşimli ortamlar yardımıyla öğretme potansiyeline sahip olmasıdır. Özellikle konuşma tanıma ve sentezleme teknolojileri konuşmanın hem sentezlenmesi hem de tanınması işlevini yerine getirebilmeleri özelliklerinden dolayı kullanıcı ile bilgisayarlar arasında iki yönlü etkileşimin kurabilmesini sağlar. Bu yönüyle söz konusu bu teknolojiler yabancı dil eğitiminde dinleme, konuşma ve telaffuz eğitimi etkinliklerine katkı sağlayabilecek durumdadır. Teknolojik gelişmelerin yabancı dil eğitimine sağlayabileceği katkılara rağmen ülkemizdeki yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar incelendiğinde görüldü ki, yabancı dil eğitimi kalabalık sınıflarda, öğretmen merkezli olarak, ders kitaplarına bağımlı bir şekilde ve teknoloji desteğinden yoksun olarak yürütülmektedir. Özellikle ders öğretmenleri tarafından ihtiyaç duyulmasına rağmen, yabancı dil öğretimini zenginleştirecek, öğrencilerin derslerde aktif kılınmasını sağlayacak teknolojik araçgereç (CD, DVD, Teyp vb.) bulma konusunda yaşanan zorluklar okullarımızda yabancı dil eğitiminde çağımıza uygun öğretim metotlarının henüz yeterince kullanılamadığının işaretleridir. Bu noktadan hareketle yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yaşadığımız çağa uygun olarak olabildiğince erken yaşta teknoloji ile içiçe yabancı dil(ingilizce) öğrenmelerine katkı sağlayabilmek üzere, bireysel çalışma ortamı olarak kullanabilecekleri bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım, ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak bu türden yazılımlara bir ön model teşkil edebilecek, kapsamı ve hedef kitlesi sınırlı tutulmuş bir yazılımdır. Anaokulu(4-6 yaş) çağındaki çocuklara verilen yabancı dil(ingilizce) ders müfredatları ile paralel olması, konuşma tanıma-sentezleme teknolojilerinin entegre edilmiş bir yazılım olması kullanılabilirliğini artırıcı unsurlardır. Bu çalışmada tanıtılan söz konusu bu yazılımın özellikle dinleme, konuşma ve telaffuz eğitimlerinde öğrencilerin kendi kendilerine de çalışarak bireysel öğrenme kazanımlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu uygulama çalışması ile işaret edilmeye çalışılan bir diğer husus, öğrencilerimizin okullarımızda okutulan ders kitaplarının dışında, bu kitaplarla paralel, aynı zamanda teknolojiyi kullanabilecekleri, sadece kullanmayıp onunla karşılıklı etkileşim içinde kendi kendini denetleyebilecekleri öğrenme ortamları hakkında fikir verebilmektir. Teşekkür Bu çalışma, 07/ Proje kodu ile Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. Kaynaklar [1] Teja, E.R., Teaching Your Computer To Talk a manual of command and response. Tab Boks Inc., USA, [2] Dutoit, T., An Intoduction ta Text to Speech Synthesis, Klywer Academic Publishers, Dordrechit Boston London,1997. [3] Uslu, B., Türkçe Metinden Konuşma Sentezleme, Doktora Tezi Öneri Raporu, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [4] Cook S., Speech Recognition How To, Recognition-HOWTO.html, [5] Lewis, E., Speech Synthesis In A Computer Aided Learning Environment, IEEE UK IT Conference Vol., 19-22, , [6] Coşkun, F., Anaokuluna Giden Beş Yaş Çocuklarının 1-5 e Kadar Sayı Sembollerini Öğrenmelerinde Geleneksel Eğitim ile Bilgisayar Eğitiminin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ankara, [7] Ağan, Ş. İ., Dil Öğretiminin İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Anasınıfı Öğrencilerinin Öğrenme ve Hatırlama Düzeyleri Üzerinde Etkisi, Yüksek Lisans, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, [8] Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Okulu Yabancı Dil Öğretim Etkinlikleri Programının Uygulanma Esasları, Tebliğler Dergisi, Karar Sayısı:32 Karar Tarihi: [9] Ayaz, S., Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkındaki Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005 [10] Prof. Dr. Ersöz A., Prof. Dr. Çakır A.,Dr. Özkan N., Yrd. Doç. Dr. Cephe T. P., Dr. Demir G., Yrd. Doç. Dr. Peker B. G., Time For English Teachers Book Grade 4, Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü, [11] Senemoğlu, O., Yabancı Dil Öğretiminde Çıkmazlar, Dilbilim VII, İstanbul, , [12] Günday, R., Yabancı Dil Öğretiminde Başarısızlığa Neden olan Etmenler Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim, Sayı 175, , [13] Demirel, Ö. İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi, M.E.B, İstanbul, [14] Arıcı, N. ve Demir, C., Metinden Konuşma Sentezleme Sistemlerinin Yabancı Dil Eğitiminde Kullanımı, Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 2007.

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi Eğitsel Oyun Projesi Raporu SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER 150805169 elifsuer165@gmail.com

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. Hayvanları Öğrenelim Aynur AYTAŞ

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. Hayvanları Öğrenelim Aynur AYTAŞ Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu Hayvanları Öğrenelim Aynur AYTAŞ 130805038 aynur.aytas@outlook.com 1. Özet Oyununuzun amacı : Otistik ve öğrenmede zorluk çeken küçük çocukların ses çıkışlarıyla hayvanları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER Proje Referans No: 2015-1-TR01-KA201-021424 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Elektronik Tablo Görevi Öğrenme Sayfaları İstihdam ve

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu RAKAMLARI ÖĞRETİYORUM Bahadır Samet ÇALIŞKAN 130805062 bahadircaliskan94@gmail.com 1. Özet Projemin amacı rakamları öğretmek ve kavratmak, bu öğretim genel olarak

Detaylı

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI ETKİNLİK PLANI 1.Etkinliğin Adı: KELİME AVI Yaş gurubu: 7-14 yaş (çocuğun düzeyine göre değişebilir) Etkinliğin hedefi: okuma 2.Materyaller: İki adet masa 16 adet 20x20 kesilmiş mukavva üzerinde (E,Ş,E,K-K,U,Z,U-K,E,D,İ-

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: RİTME UYGUN DANS ETME GİBİ KABA MOTOR BECERİLERİNDE BAŞARILI. JİMNASTİK DERSLERİNDE İSTEKLİ VE DAYANIKLILIĞI ARTIŞ GÖSTERİYOR. YUVARLAK ÇİZME,

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER Proje Referans No: 2015-1-TR01-KA201-021424 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union İnternet Tarayıcısı Görevi Öğrenme Sayfaları İstihdam

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Ankara 2016 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yazar: Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Tüm Hakları Saklıdır. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık

Detaylı

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz:

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz: Özel Antalya Envar İlköğretim Okulunda ikinci yabancı dil olarak almanca dersi verilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin almanca konuşulan ülkelerin tarih, toplum ve kültürünü tanımak ve bunları anlayabilmek

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi Eğitsel Oyun Projesi Raporu RENGARENK Şeyma AYDIN 150805025 seymaydin13@gmail.com

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Sayı Kavramı ve Sayma

Sayı Kavramı ve Sayma Sayı Kavramı ve Sayma Örnek Olay Üzerinde 20 adet kare şeklinde halı resimleri olan bir tahta hazırladık. Henüz 25 aylık olan Spencer Mavi! diye bağırdı. Tahtanın yanına gidip her defasında mavi diyerek

Detaylı

Öğrenciler için Macmillan Practice Online rehberi

Öğrenciler için Macmillan Practice Online rehberi Öğrenciler için Macmillan Practice Online rehberi Macmillan Practice Online İngilizce öğrenenler için hazırlanmış online alıştırma sitesidir. Buradan sizin yada okulunuzun seçtiği online derslerin tümüne

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Geometrik Şekillerin Öğretilmesi

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Geometrik Şekillerin Öğretilmesi Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Geometrik Şekillerin Öğretilmesi Ad Soyad: Hatice KURT Okul no:130805010 E-posta:hatice_kurt_1995@hotmail.com 1. Özet Oyundaki

Detaylı

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU PSİKOMOTOR GELİŞİM: ALİSA, YÖNERGELER DOĞRULTUSUNDA YÜRÜR, KOŞAR VE ZIPLAR. JİMNASTİĞE KARŞI İLK BAŞLARDA GÖSTERMİŞ OLDUĞU TEPKİLERİ ARTIK KALMAMAKLA BİRLİKTE, BAŞARMA

Detaylı

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE)

ÖGRET E İ T M İ M A RACI IO LA L RAK BİL İ G L İS İ A S Y A A Y RLA L R (BDE) UYGULAMALARI BİLGİSAYAR EĞİTİMDE Eğitimde Bilgisayar isayar Uygulamaları ÖGRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR (BDE) YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ UYGULAMALAR Bilgisayar Destekli Eğitim(BDE) Bilgisayar

Detaylı

Bilişim Garaj Akademisi Nedir?

Bilişim Garaj Akademisi Nedir? Bilişim Garaj Akademisi Nedir? Bilişim Garaj Akademisi, 7-16 yaş arası çocuklarımıza programlama, web tasarımı, 3D tasarım, robot tasarım ve üretimi gibi üretici bilişim becerileri kazandıran ilk online

Detaylı

Umut Doğuışıker. Classroom Objects I.GİRİŞ II. YAZILIM GELİŞTİRME AŞAMASI. 2.1 Eğitim Kısmı

Umut Doğuışıker. Classroom Objects I.GİRİŞ II. YAZILIM GELİŞTİRME AŞAMASI. 2.1 Eğitim Kısmı Umut Doğuışıker Classroom Objects I.GİRİŞ İnsanların çoğu bilgisayar programlamasını zor ve uzmanlık gerektiren, sadece ileri seviyede eğitim almış uzman kişilerin uğraşabileceği bir iş olarak görür. Gerçektende

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/ 17.05.2014 Sayfa 1 CAGD İÇİN BİR İNTERAKTİF MATLAB PROGRAMI ÖZET Bu makale, Bezier ve B-spline eğrileri gibi CAGD (Computer

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Eğitsel Oyun Projesi Raporu İNGİLİZCE MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUM

Eğitsel Oyun Projesi Raporu İNGİLİZCE MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUM Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi Eğitsel Oyun Projesi Raporu İNGİLİZCE MESLEKLERİ ÖĞRENİYORUM Makbule Nur Güngör

Detaylı

ELİT Yazılım. EDO English Discoveries Online

ELİT Yazılım. EDO English Discoveries Online ELİT Yazılım EDO English Discoveries Online Bilgisayar Destekli İngilizce İnteraktif Online Eğitim English Discoveries Online (EDO) TOEFL testlerinin üreticisi ETS grubu, EDUSOFT firması eğitim teknolojisi

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

EĞİTSEL MOBİL UYGULAMA PROJESİ RAPORU. Proje Başlığı (Taslak) BETÜL DURMUŞOĞLU

EĞİTSEL MOBİL UYGULAMA PROJESİ RAPORU. Proje Başlığı (Taslak) BETÜL DURMUŞOĞLU EĞİTSEL MOBİL UYGULAMA PROJESİ RAPORU Proje Başlığı (Taslak) BETÜL DURMUŞOĞLU 130805029 betul.durmusoglu71@gmail.com 1. Özet Projem özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için. Özel öğrenme güçlüğü alt tiplerinden

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

EDO KULLANMA KILAVUZU

EDO KULLANMA KILAVUZU EDO KULLANMA KILAVUZU 1. Portala Bağlanma... Sayfa 2 2. Seviye Tespit Sınavı... Sayfa 2 3. Eğitim... Sayfa 4 3.1 Listening & Reading... Sayfa 4 3.2 Speaking... Sayfa 7 3.3 Vocabulary... Sayfa 7 4. Cummunity...

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER

İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER İSTİHDAM VE SOSYAL UYUM İÇİN DİJİTAL BECERİLER Proje Referans No: 2015-1-TR01-KA201-021424 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Oyun Arayüzü Öğrenme Sayfaları İstihdam ve Sosyal Uyum

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010 PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim Tanımı, Kuramsal Temelleri BDE Uygulamaları Öğr.Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Toplumların Gelişimi Tarım Sanayi Bilgi Eğitim Teknolojisi Alkan a (1984)

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 KASIM 7. 4-8 Kasım 203 6. 28Ekim - Kasım 203 5. 2-25 Ekim 203 4. 7- Ekim 203 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : :

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

1/13. Programı kullanmadan önce lütfen indirdiğiniz dosya içerisindeki açıklamaları okuyunuz.

1/13. Programı kullanmadan önce lütfen indirdiğiniz dosya içerisindeki açıklamaları okuyunuz. BFT2006_0.1.4 Programı Linux kullanıcıları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2006 yılı birim fiyat adlarını ve poz numaralarını EXCEL vb. herhangi bir elektronik tablolama programı kullanmadan veya sektörel

Detaylı

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

:EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM Projenin Adı: EĞLEN-ÖĞREN PROJE TANITIMI Projenin Alanı ve Konusu: Web Tabanlı Fen ve Teknoloji öğretimini kolaylaştıran sanal oyun havuzu Düzey: 5-6-7-8. sınıflar Proje Sloganı :EĞLENİYORUM ÖĞRENİYORUM

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER 120805004 Sinansefa19@hotmail.com 1. Özet Engelli çocuklara dört işlemi öğretme amaçlanmaktadır. Görme engelli çocuklar hedef kitle

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ADDIE MODELİ RENK RİTİM PROJESİ

ADDIE MODELİ RENK RİTİM PROJESİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ADDIE MODELİ RENK RİTİM PROJESİ Bengi HOŞSUCU Gizem Güneş EKİM Ceyhun Gizem ALPARSLAN Öğretim Tasarımı Kadir KOZAN Kasım, 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa İHTİYAÇ ANALİZİ 2 1. Planlama

Detaylı

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI Power Point sunu yapmak için kullanılan bir programdır. İçerisindeki slaytlar çoğaltıltıp düzenlenerek sunu gerçekleştirilir. Bir Power Point 2007 programının dosya uzantısı

Detaylı

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz. SAYI:2 ETKİNLİKLERİMİZ SOHBET SAATLERİ 10 Kasım ve Atatürk :Atatürk kimdir?, Ailesinde kimler vardır?, Atatürk ün hayatı, neler yaptığı, Atatürk ün kişisel özellikleri ve 10 Kasım Atatürk ü anma günü ile

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

APP İNVENTOR- RESİMLERLE İNGİLİZCE PROGRAMI

APP İNVENTOR- RESİMLERLE İNGİLİZCE PROGRAMI APP İNVENTOR- RESİMLERLE İNGİLİZCE PROGRAMI Bu program ilkokul öğrencilerinin seviyelerine göre ve İngilizce ye yeni başlayan bireyler için hazırlanmıştır. Resimlerle anlatılması kelimelerin hafızada kalıcılığını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler...

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler... i İçindekiler Kullanıcı Giriş Ekranı... 1 Ana Sayfa... 2 1-Projeler... 3 1.1 Yeni Proje... 3 1.2 Proje Düzenle... 3 1.3 Proje Sil... 3 1.4 Listeyi Güncelle.... 3 2-Gruplar... 4 2.1.1 Grup Adı.... 5 2.1.2

Detaylı