TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ANKARA, EYLÜL, 2016

2 İÇİNDEKİLER ÖZET... 2 GİRİŞ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEOG UYGULAMASI FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE YEP DAĞILIMLARI Coğrafi Bölge Yerleşilen Okul Türü ÖĞRENCİLERİN TERCİH EĞİLİMLERİ ve TERCİH SONUÇLARI lik Dilimde Bulunan Öğrencilerin Tercih Eğilimleri ve Tercih Sonuçları YERLEŞTİRME SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDAKİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İller ve Bölgeler Arasındaki Öğrenci Hareketliliği Gelişmişlik Düzeyi Düşük Olan İllerdeki 2 lik Dilimde Yer Alan Öğrencilere İlişkin Hareketlilik YEP Ortalamaları Yüksek Olan Ortaöğretim Kurumlarına Yerleşen Öğrencilere İlişkin Hareketlilik Yerleştikleri Ortaöğretim Kurumlarının Taban Puanından Yüksek Puan Alan Öğrencilerin Tercih Eğilimleri ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH EĞİLİMLERİ

3 ÖZET eğitim-öğretim yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılmış olan ortak sınavlar sonucunda, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı hesaplanmış öğrenciden si tercih ettikleri okullara yerleşmişlerdir. Bu öğrencilerin elde etmiş oldukları ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları (YEP) ile bu puanlar doğrultusunda yapmış oldukları tercihler ve yerleştikleri okullara ilişkin bazı bulgular şu şekilde özetlenebilir: eğitim-öğretim yılındaki ortak sınavlara girmiş ve YEP i hesaplanmış olan öğrenciye ilişkin YEP ortalaması 304,38 dir. Yapmış oldukları tercihlere yerleşmiş olan öğrenciye ilişkin YEP ortalaması ise 318,98 dir. YEP ortalamaları coğrafi bölgeler açısından incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip bölge İç Anadolu Bölgesi, en düşük ortalamaya sahip bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi dir. Öğrencilerin mezun oldukları okul türü açısından YEP ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın özel okullarda olduğu, bu okulları sırasıyla imam hatip okulları, genel ortaokullar ve yatılı bölge okullarının takip ettiği görülmektedir. Tüm öğrenciler bazında değerlendirme yapıldığında yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek ortalamanın Fen liselerinde olduğu, bunu sırasıyla sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin takip ettiği görülmektedir. YEP e göre tercih yapan öğrencilerden ilk üç tercihine yerleşme oranı 57,7 dir. İlk üç tercihine yerleşme oranında en yüksek il Sinop tur. Bu ilimizi sırasıyla Gümüşhane, Bayburt ve Nevşehir takip etmektedir. İlk üç tercihine yerleşme oranının en düşük olduğu il İstanbul dur. YEP e göre 2 lik dilime giren öğrencilerden ilk üç tercihine yerleşme oranı 83,3 tür. 2 lik dilime giren imam hatip ortaokullarından mezun öğrencilerin tamamına yakını tercihlerini devlet okullarından yana kullanmışlardır. Bu öğrencilerin 44,8 i fen liselerini, 40,06 sı imam hatip liselerini tercih etmişlerdir. 2

4 Sosyal bilimler liseleri, tüm öğrenciler bazında, YEP ortalamaları açısından fen liselerinin ardından ikinci sırada yer almasına rağmen ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk 2 lik dilimde bulunan öğrencilerin sadece 0,1 i sosyal bilimler liselerine yerleşmişlerdir. Buradan ilköğretim kurumlarından mezun olan en başarılı öğrencilerin sosyal bilimler liselerini tercih etmedikleri, çoğunlukla fen liselerini tercih ettikleri görülmektedir. Öğrenciler ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları doğrultusunda yapmış oldukları tercihler sonucunda ortaöğretime devam etmek üzere zaman zaman bulundukları illerden ya da bölgelerden farklı yerlere gitmektedirler. Bu kapsamdaki öğrenci hareketliliği incelendiğinde öğrencilerin yaklaşık 96 sının bulundukları bölgelerde ortaöğretime devam ettikleri görülmektedir. Öğrenci hareketliliği bölgeler bazında incelendiğinde, ilköğretimden mezun olduğu bölgede ortaöğretime devam eden öğrenci oranının (kalma oranının) en fazla olduğu bölgenin Marmara Bölgesi, en düşük olduğu bölgenin ise Doğu Anadolu Bölgesi olduğu görülmektedir. Öğrenci hareketliliği iller bazında incelendiğinde ise kalma oranının en yüksek olduğu ilin Ankara, en düşük olduğu ilin ise Tunceli olduğu görülmektedir. YEP e göre 300 ve üzeri puan alan ve yerleştiği okulun taban puanından (50 450) fazla puan alan öğrencilerin tercih eğilimlerine bakılmıştır. Bu öğrencilerin fazla puan almalarına rağmen Anadolu meslek ve Anadolu imam-hatip liselerini tercih ettikleri görülmektedir. İlgili veriler incelendiğinde öğrencilerin Akdeniz Bölgesinde en fazla Anadolu meslek programlarına, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Anadolu imam hatip liselerine gittikleri görülmektedir. Ege Bölgesinde çok programlı liseler kapsamındaki Anadolu liselerine, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, İç Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, Karadeniz Bölgesinde Anadolu imam hatip liselerine, Marmara Bölgesinde ise Anadolu meslek programlarına öğrencilerin yerleştikleri görülmektedir. 3

5 GİRİŞ Bir üst öğrenim basamağı olarak ortaöğretime öğrenci seçmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim-öğretim yılından itibaren Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında 8. sınıf öğrencilerine, her iki dönemde Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, TC inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlâk bilgisi olmak üzere 6 merkezi ortak sınav yapılmaktadır. Aday öğrenci birinci dönem 6 ve ikinci dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınava girmektedir. Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, öğretim programları esas alınacak şekilde yapılmaktadır. Her ortak sınavda 4 seçenekli, 20 çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu sınavlardaki her soru 5 puan değerindedir. Öğrencinin ortak sınav puanı tıpkı öğretmen yapımı testlerde olduğu gibi 100 üzerinden hesaplanmaktadır. Sonrasında ortak sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılarak her dönem için öğrencinin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı (AOSP) hesaplanmaktadır. AOSP ye 6., 7. ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının eklenmesiyle elde edilen toplam puan ikiye bölünerek 500 tam puan üzerinden ortaöğretime yerleştirmeye esas puan (YEP) hesaplanmaktadır. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi yerleştirme yapılmaktadır. Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmektedir. Bu rapor, eğitim-öğretim yılında yapılmış olan ortak sınavlar sonucunda öğrencilerin elde etmiş oldukları ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlar (YEP) ile bu puanları doğrultusunda yapmış oldukları tercihler ve yerleştikleri okullara ilişkin betimsel istatistikler, bu istatistiklere dayalı yorumları içermektedir. 4

6 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEOG UYGULAMASI eğitim-öğretim yılındaki ortak sınavlara girmiş ve YEP i hesaplanmış olan öğrenciye ilişkin YEP ortalaması 304,38 dir. Bu öğrencilerin okul türü, öğretim şekli (normal öğretim, ikili öğretim) ve devlet-özel okul olma durumlarına göre ortalama puan dağılımları Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1. Sınava Giren Öğrencilerin Ortalama Puan Dağılımları Devlet-Özel Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması Devlet ,36 Özel ,40 Öğretim Şekli Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması İkili Öğretim ,91 Normal ,83 Okul Türü Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması İmam Hatip Ortaokulu ,65 Ortaokul ,93 Özel Türk Ortaokulu ,63 Yatılı Bölge Ortaokulu ,65 Diğer ,17 Genel Toplam ,38 Devlet okullarına ilişkin ortalamalar incelendiğinde en yüksek ortalamanın İmam Hatip ortaokullarında olduğu, bunu sırasıyla Ortaokullar, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının takip ettiği görülmektedir. Bu öğrencilerin mezun oldukları ilköğretim kurumlarının bulunduğu bölgeye göre ortalamaları incelendiğinde Tablo 2 deki veriler elde edilmektedir. Tablo 2. Coğrafi Bölgelere Göre YEP Ortalamaları Coğrafi Bölge YEP Ortalaması İç Anadolu Bölgesi 319,74 Ege Bölgesi 317,06 Marmara Bölgesi 313,98 Karadeniz Bölgesi 318,75 Akdeniz Bölgesi 309,97 Doğu Anadolu Bölgesi 278,96 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 262,51 Genel Ortalama 304,38 5

7 İlgili verilere dayalı olarak İç Anadolu Bölgesindeki öğrencilerin YEP ortalamasının diğer bölgelerdeki öğrencilerin YEP ortalamalarından daha yüksek olduğu söylenebilir. İç Anadolu bölgesini Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi takip etmektedir. Bununla birlikte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki YEP ortalamalarının genel Türkiye ortalamasından (304,38) düşük olduğu görülmektedir. Ortak sınavlara girmiş ve YEP i hesaplanmış olan öğrenciye ilişkin YEP ortalamaları mezun oldukları okulların büyükşehirde bulunma ile merkez ilçe olma durumlarına göre incelemiş olup sonuçlar Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 3. Büyükşehirlerin Okul Türlerine Göre YEP Ortalaması Okul Türleri Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması İmam Hatip Ortaokulu ,63 Ortaokul ,52 Özel Türk Ortaokulu ,05 Yatılı Bölge Ortaokulu ,94 Diğer ,67 Genel Toplam ,36 Tablo 4. Büyükşehir Olmayan İllerin Okul Türlerine Göre YEP Ortalaması Okul Türleri Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması İmam Hatip Ortaokulu ,70 Ortaokul ,30 Özel Türk Ortaokulu ,62 Yatılı Bölge Ortaokulu ,47 Diğer ,28 Genel Toplam ,14 Tablo 5. Büyükşehir Olmayan İllerin Okul Türlerine Göre Merkez İlçe YEP Ortalaması Okul Türleri Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması İmam Hatip Ortaokulu ,50 Ortaokul ,37 Özel Türk Ortaokulu ,72 Yatılı Bölge Ortaokulu ,57 Diğer ,01 Genel Toplam ,90 6

8 Tablo 6. Büyükşehir Olmayan İllerin Okul Türlerine Göre Merkez İlçe Dışındaki İlçelerinin YEP Ortalaması Okul Türleri Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması İmam Hatip Ortaokulu ,68 Ortaokul ,96 Özel Türk Ortaokulu ,50 Yatılı Bölge Ortaokulu ,72 Diğer ,60 Genel Toplam ,42 İlgili tablolar incelendiğinde büyükşehir olan illerde öğrenci sayısının büyük bir bölümünü içeren ortaokullar, özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarındaki öğrencilerin YEP ortalamalarının büyükşehir olmayan illerdeki öğrencilerin YEP ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak bu illere ilişkin genel ortalamalar incelendiğinde büyükşehirlerdeki öğrencilerin YEP ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni öğrenci sayısının büyük bir bölümünü içeren ortaokullar, özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulları dışındaki okullara ilişkin çeşitliliğin ve ortalamalarının diğer şehirlerdekine nazaran daha yüksek olmasıdır. Büyükşehir olmayan illerdeki merkez ilçe ve diğer ilçelerde bulunan okullardaki öğrencilerin YEP ortalamaları incelendiğinde ise merkez ilçedeki okullarda bulunan öğrencilerin YEP ortalamalarının çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Sınava girmiş olan öğrenciden si tercih etmiş oldukları okullara yerleşmiştir. Buradan öğrencinin (tüm öğrencilerin 16,9 u) hiç tercih yapmadığı ya da özel okula gitmek üzere tercih yapmadığı veya hiçbir tercihine yerleşemediği görülmektedir. Yapmış oldukları tercihlere yerleşmiş olan öğrenciye ilişkin YEP ortalaması ise 318,98 dir. Raporun bundan sonraki bölümlerinde YEP lerine göre tercih yapmış ve tercihlerine yerleşmiş olan öğrencilere ilişkin istatistiki bilgiler ve bunlara dayalı yorumlar sunulmaktadır. 7

9 2. FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE YEP DAĞILIMLARI 2.1.Coğrafi Bölge Yapmış oldukları tercihlere yerleşmiş olan öğrenciye ilişkin YEP ortalamalarının coğrafi bölgelere göre dağılımı Tablo 7 de sunulmaktadır. Tablo 7. Coğrafi Bölgelere Göre YEP Ortalamaları Coğrafi Bölge YEP Ortalaması İç Anadolu Bölgesi 329,87 Ege Bölgesi 326,38 Marmara Bölgesi 325,73 Karadeniz Bölgesi 325,17 Akdeniz Bölgesi 323,80 Doğu Anadolu Bölgesi 303,86 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 285,48 Genel Ortalama 318,98 İlgili verilere dayalı olarak İç Anadolu Bölgesindeki öğrencilerin YEP ortalamasının diğer bölgelerdeki öğrencilerin YEP ortalamalarından daha yüksek olduğu söylenebilir. İç Anadolu bölgesini Ege bölgesi ve Marmara bölgesi takip etmektedir. Bununla birlikte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki YEP ortalamalarının Türkiye ortalamasından (318,98) düşük olduğu görülmektedir. 2.2.Yerleşilen Okul Türü Öğrencilerin Türkiye genelinde yerleşmiş oldukları okul türüne göre YEP ortalamaları incelendiğinde Tablo 8 deki veriler elde edilmiştir. Tablo 8. Yerleşilen Okul Türüne Göre YEP Ortalamaları Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Fen Lisesi ,88 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Sosyal Bilimler Lisesi ,43 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi ,29 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü - Anadolu İmam Hatip Lisesi ,10 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Meslek Programı 262,98 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi ,22 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu İmam 2508 Hatip Lisesi 223,04 Toplam ,95 8

10 Devlet okullarına ilişkin ortalamalar incelendiğinde en yüksek ortalamanın Fen liselerinde olduğu, bunu sırasıyla sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin takip ettiği görülmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı çok programlı liselerde bulunan Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi programlarının ortalamaları ise diğer programlardan daha düşüktür. 3. ÖĞRENCİLERİN TERCİH EĞİLİMLERİ ve TERCİH SONUÇLARI Öğrencilerin, TEOG sistemi kapsamında yapılan ortak sınavların tamamını veya bir kısmını kullanarak 25 okula kadar tercihte bulunabilme hakları vardır. Bu bağlamda, öğrencilerin tercih eğilimleri ile tercih sonuçları incelenmiştir. Diğer; 23,3 5. tercih; 8,1 4. tercih; 11,0 3. tercih; 14,9 1. tercih; 24,2 2. tercih; 18,5 1. tercih 2. tercih 3. tercih 4. tercih 5. tercih Diğer Grafik 1. Tercih Dağılımları Türkiye genelinde YEP e göre tercih yapmış ve tercihlerinden herhangi birine yerleşmiş olan öğrencinin 24,2 si 1. tercihlerine, 18,5 i 2.tercihlerine, 14,9 u 3. tercihlerine, 11 i 4. tercihlerine, 8,1 i ise 5. tercihlerine yerleşmişlerdir. Buna göre tercih yapmış ve tercihlerinden herhangi birine yerleşmiş olan öğrencilerin 57,7 sinin ilk üç tercihinden birine yerleştiği görülmektedir. İlk üç tercihe yerleşme oranları iller bazında incelendiğinde 90,1 oranıyla ilk sırayı Sinop almaktadır. Yani Sinop ta tercih yapmış ve tercihlerinden herhangi birine yerleşmiş olan öğrencilerin 90,1 i ilk üç tercihinden birine yerleşmiştir. Sinop u 86,2 oranıyla Gümüşhane, 85,4 oranıyla Bayburt, 85,2 oranıyla Nevşehir takip etmektedir. İlk üç tercihine yerleşme 9

11 oranının en düşük olduğu iller ise 30,4 oranıyla İstanbul, 41,9 oranıyla Gaziantep, 44,6 oranıyla Kayseri ve 47,5 oranıyla Elazığ dır. Bu oran Ankara da 50, İzmir de ise 49,6 dır. İlk üç tercihe yerleşme oranın yüksek olduğu iller, genelde, tercih edilecek okul alternatifi sayısının az olduğu küçük illerdir. Bununla birlikte ilk üç tercihe yerleşme oranın Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha düşük olması; özellikle bu orana ilişkin sıralamada İstanbul ilinin son sırada yer alıyor olması dikkat çekicidir lik Dilimde Bulunan Öğrencilerin Tercih Eğilimleri ve Tercih Sonuçları Tercih eğilimleri ve tercihlere yerleşme durumları, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk 2 lik dilimde bulunan öğrenciler açısından da ele alınmıştır. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre tercih yapan öğrencinin si (88,97) ortaokullardan, u (9,20) imam hatip ortaokullarından, i (1,84) yatılı bölge ortaokullarından mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerin tercihlerine yerleşme durumları Grafik 2 de gösterilmektedir. 5. tercih; 3,8 4. tercih; 6,3 3. tercih; 15,4 Diğer; 6,6 2. tercih; 27,1 1. tercih; 40,8 1. tercih 2. tercih 3. tercih 4. tercih 5. tercih Diğer Grafik 2. 2 lik Dilimde Yer alan Öğrencilerin Tercih Dağılımları Grafik 2 incelendiğinde YEP e göre ilk 2 lik dilimde bulunan öğrencilerin 40,8 i 1. tercihlerine, 27,1 i 2. tercihlerine, 15,4 ü 3. tercihlerine, 6,3 ü 4. tercihlerine ve 3,8 i 5. tercihlerine yerleşmişlerdir eğitim öğretim yılında TEOG kapsamında yapılmış ortak sınavlar sonucunda hesaplanmış YEP puanlarına göre ilk 2 lik dilimde yer alan öğrencilerin sı (yaklaşık 10

12 79 u) tercih yapmış ve yapmış oldukları tercihlere yerleşmiştir. 2 lik dilimde bulunan ve tercih yapan öğrencilerin yerleşmiş oldukları okul türüne göre dağılımları incelendiğinde bu öğrencilerin 99,4 ünün devlet okullarına, 0,6 sının özel okullara yerleştiği görülmektedir. Buna göre ortak sınavlarda başarı göstermiş, puan üstünlüğü olan ve tercih yapan öğrencilerin tamamına yakınının devlet okullarını tercih ettiği göze çarpmaktadır. Bu gruptan özel okullara yerleşen öğrencilerin büyük çoğunluğu da özel fen liselerini tercih etmişlerdir. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk 2 lik dilimde yer alan ve tercih yapmayan öğrencilerin oranı yaklaşık 21 dir. Bu öğrencilerin özel öğretim kurumlarına yönelik tercih eğilimlerinin olduğu varsayılmaktadır. 2 lik dilimde bulunan ve tercih yapan öğrencilerden devlet okullarına yerleşen öğrencilerin yerleştikleri okul türüne göre dağılımları Grafik 4 te yer almaktadır. Sosyal Bilimler Lisesi; 0,1 Fen Lisesi; 62,6 Anadolu Lisesi; 34,6 Anadolu İmam Hatip Lisesi; 2,7 Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu Lisesi Fen Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Grafik 4. 2 lik Dilimde Yer Alan Öğrencilerin Okul Türüne Göre Tercih Dağılımları Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk 2 lik dilimde bulunan ve tercih ettikleri okullara yerleşen öğrencilerin 62,6 sı fen liselerine, 34,6 sı Anadolu liselerine, 2,7 si Anadolu imam hatip liselerine yerleşmişlerdir. Sosyal bilimler liselerine yerleşme oranın ise 0,1 olması oldukça dikkat çekicidir. Buradan ilköğretim kurumlarından mezun olan en başarılı öğrencilerin sosyal bilimler liselerini tercih etmedikleri, çoğunlukla fen liselerini tercih ettikleri görülmektedir. Zira Türkiye genelindeki fen liselerine ilişkin YEP ortalamaları (469,88) ile sosyal bilimler liselerindeki YEP ortalamaları (410,43) karşılaştırıldığında aradaki fark bu bulguyu destekler niteliktedir. 11

13 2 lik dilimde yer alan ve tercihlerine yerleşen öğrenciler arasında imam hatip ortaokullarından mezun olan öğrencilerin yerleşmiş oldukları okullar incelendiğinde (Tablo 9) tamamına yakınının devlet okullarına yerleştiği görülmektedir. Buradan imam hatip ortaokullarından mezun, başarılı öğrencilerinin tercih eğilimlerinin özel okullardan ziyade devlet okullarından yana olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bu öğrencilerin öncelikle fen liselerini daha sonra Anadolu imam hatip liselerini ve Anadolu liselerini tercih eğiliminde oldukları görülmektedir. Tablo 9. İmam Hatip Ortaokulu Mezunlarının Yerleştikleri Okul Türleri Erkek Kız Toplam N N N Anadolu İmam Hatip Lisesi 87 41, , ,06 Anadolu Lisesi 26 12, , ,99 Fen Lisesi 99 46, , ,81 Sosyal Bilimler Lisesi 0,0 1 0,2 1 0,15 Toplam , , ,00 Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları 500 tam puan olan öğrencilerin tercih eğilimleri de incelenmiştir. Buna göre Türkiye genelinde 500 tam puan almış 59 öğrenciden 33 ü devlet okullarını tercih ederek bu okullara yerleşmişlerdir. Bu öğrencilerin yerleşmiş oldukları okullar Tablo 10 da gösterilmektedir. Tablo Tam Puan Alan Öğrencilerin Yerleştikleri Devlet Okulları Okulun Adı Öğrenci Sayısı Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 12 İstanbul Lisesi 8 Ankara Fen Lisesi 4 İzmir Fen Lisesi 3 Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen 1 Lisesi Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi 1 Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi 1 İstanbul Atatürk Fen Lisesi 1 Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1 Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 Genel Toplam 33 12

14 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDAKİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Öğrenciler ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları doğrultusunda yapmış oldukları tercihler sonucunda ortaöğretime devam etmek üzere zaman zaman bulundukları illerden ya da bölgelerden farklı yerlere gitmektedirler. Bu kapsamdaki öğrenci hareketliliği eldeki veriler ışığında, farklı açılardan incelenmiş olup sonuçlar raporlanmıştır. 4.1.İller ve Bölgeler Arasındaki Öğrenci Hareketliliği Öğrencilerin bulundukları illerde kalma oranları incelendiğinde 98,1 oranıyla Ankara ilk sırada yer almaktadır. Yani Ankara daki öğrencilerin 98,1 i ortaöğretime devam etmek üzere yine Ankara yı tercih etmişlerdir. Ankara yı sırasıyla 97,7 oranıyla Şanlıurfa ve Bursa, 97,4 oranıyla Iğdır, 97,3 oranıyla Malatya, 97,2 oranıyla İstanbul takip etmektedir. Bu oranın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 86,4 oranıyla Gümüşhane, 85,4 oranıyla Ardahan, 84,9 oranıyla Artvin ve 82,8 oranıyla Muş tur. İlgili oranlar iller bazında sıralandığında birbirlerine yakın sonuçlar gözlenmekte iken listenin en sonunda yer alan Tunceli de kırılma olduğu göze çarpmaktadır. Tunceli deki öğrencilerin sadece 74,6 sı ortaöğretime devam etmek üzere bu ilde kalmışlardır. Öğrencilerin 25,4 ü ortaöğretime devam etmek üzere başka illeri tercih etmişlerdir. Öğrenci hareketliliği bölgeler bazında ele alındığında ise Tablo 11 deki sonuçlar elde edilmektedir. Tablo 11 de her bir bölgede bulunan öğrenci sayısı ile bu öğrencilerden farklı bölgelerdeki okullara yerleşmiş olanların sayıları ve bu sayılara ilişkin oranlar yer almaktadır. Tablo 11. Bölgeler Bazında Öğrenci Hareketliliği Akdeniz Bölgesi Gidilen Bölge Öğrenci Sayısı Öğrenci Oranı Akdeniz Bölgesi ,8 Doğu Anadolu Bölgesi 427 0,3 Ege Bölgesi 519 0,4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ,9 İç Anadolu Bölgesi ,0 Karadeniz Bölgesi 216 0,2 Marmara Bölgesi 497 0,4 Toplam

15 Doğu Anadolu Bölgesi Gidilen Bölge Öğrenci Sayısı Öğrenci Oranı Akdeniz Bölgesi 384 0,4 Doğu Anadolu Bölgesi ,6 Ege Bölgesi 482 0,6 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 338 0,4 İç Anadolu Bölgesi 629 0,7 Karadeniz Bölgesi 575 0,7 Marmara Bölgesi ,6 Toplam Ege Bölgesi Gidilen Bölge Öğrenci Sayısı Öğrenci Oranı Akdeniz Bölgesi 959 0,9 Doğu Anadolu Bölgesi 110 0,1 Ege Bölgesi ,5 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 99 0,1 İç Anadolu Bölgesi 674 0,6 Karadeniz Bölgesi 144 0,1 Marmara Bölgesi 791 0,7 Toplam Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gidilen Bölge Öğrenci Sayısı Öğrenci Oranı Akdeniz Bölgesi 700 0,6 Doğu Anadolu Bölgesi 611 0,5 Ege Bölgesi 270 0,2 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ,9 İç Anadolu Bölgesi 383 0,3 Karadeniz Bölgesi 126 0,1 Marmara Bölgesi 542 0,4 Toplam

16 İç Anadolu Bölgesi Gidilen Bölge Öğrenci Sayısı Öğrenci Oranı Akdeniz Bölgesi 632 0,4 Doğu Anadolu Bölgesi 216 0,1 Ege Bölgesi 492 0,3 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 128 0,1 İç Anadolu Bölgesi ,1 Karadeniz Bölgesi 613 0,4 Marmara Bölgesi 715 0,5 Toplam Karadeniz Bölgesi Gidilen Bölge Öğrenci Sayısı Öğrenci Oranı Akdeniz Bölgesi 109 0,1 Doğu Anadolu Bölgesi 157 0,2 Ege Bölgesi 179 0,2 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 37 0,0 İç Anadolu Bölgesi 910 1,0 Karadeniz Bölgesi ,4 Marmara Bölgesi ,2 Toplam Marmara Bölgesi Gidilen Bölge Öğrenci Sayısı Öğrenci Oranı Akdeniz Bölgesi 362 0,1 Doğu Anadolu Bölgesi 380 0,1 Ege Bölgesi 910 0,4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 303 0,1 İç Anadolu Bölgesi 943 0,4 Karadeniz Bölgesi ,6 Marmara Bölgesi ,3 Toplam Öğrenci hareketliliği bölgeler bazında incelendiğinde Marmara Bölgesindeki öğrencilerin 98,3 ünün, İç Anadolu bölgesindeki öğrencilerin 98,1 inin, Güneydoğu 15

17 Anadolu Bölgesindeki öğrencilerin 97,9 unun, Ege Bölgesindeki öğrencilerin 97,5 inin, Karadeniz Bölgesindeki öğrencilerin 97,4 ünün Akdeniz Bölgesinde bulunan öğrencilerin 96,8 inin ve Doğu Anadolu Bölgesindeki öğrencilerin 95,6 sının bulundukları bölgelerde ortaöğretime devam ettikleri görülmektedir. Buna göre ilköğretimden mezun olduğu bölgede ortaöğretime devam eden öğrenci oranının (kalma oranının) en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesidir. Marmara Bölgesini İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Kalma oranının en düşük olduğu bölge ise Doğu Anadolu Bölgesidir. 4.2.Gelişmişlik Düzeyi Düşük Olan İllerdeki 2 lik Dilimde Yer Alan Öğrencilere İlişkin Hareketlilik T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından Düzey-2 istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre bölgelerin gelişmişlik sıralaması incelendiğinde son sıralarda yer alan illerin Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri olduğu görülmektedir. Gelişmişlik düzeyleri düşük olan illerde ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre ilk 2 lik dilimde bulunan öğrencilerin tercih eğilimleri incelendiğinde Tablo 12 de bulunan verilere ulaşılmaktadır. Tablo 12. Gelişmişlik Düzeyi Düşük Olan İllerdeki 2 lik Dilimde Yer alan Öğrencilerin İller Tercih Eğilimleri 2 lik Dilimde Yer alan Öğrenci Sayısı Kalma Oranları Şanlıurfa 88 58,6 Diyarbakır ,1 Mardin 67 35,8 Batman 72 76,4 Şırnak 8 12,5 Siirt 22 45,5 Ağrı 28 7,7 Kars 43 41,9 Iğdır Ardahan 6 16,7 Van ,7 Muş 51 17,6 Bitlis 34 20,6 Hakkari

18 Bu illerden Hakkari de 2 lik dilime giren öğrencilerden Hakkari deki ortaöğretim kurumlarına yerleşen bulunmamaktadır. Yani Hakkari deki 2 lik dilime giren 6 öğrencinin tamamı farklı illerdeki ortaöğretim kurumlarına yerleşmişlerdir. Hakkari de 2 lik dilime giren öğrencilerden 50 si İstanbul daki ortaöğretim kurumlarına, 33,3 ü Ankara daki ortaöğretim kurumlarına, 16,7 si ise Van daki ortaöğretim kurumlarına yerleşmişlerdir. Şırnak ta 2 lik dilime giren öğrencilerden 12,5 i Şırnak taki ortaöğretim kurumlarına yerleşmişken 25 i Antalya daki ortaöğretim kurumlarına yerleşmiştir. Ardahan da 2 lik dilime giren öğrencilerden 16,7 si Ardahan daki ortaöğretim kurumlarına yerleşmişken 33,3 ü Ankara daki ortaöğretim kurumlarına yerleşmiştir. Ağrı da 2 lik dilime giren öğrencilerden 7,7 si Ağrı daki ortaöğretim kurumlarına yerleşmişken 19,2 si Erzurum daki, 11,5 i Ankara daki ortaöğretim kurumlarına yerleşmiştir. Bu illerin ortak özellikleri 2 lik dilimdeki öğrencilerin bulundukları illerden farklı illere yerleşme oranlarının kalma oranlarından fazla olmasıdır. Diğer illerde oranlar değişmekle birlikte 2 lik dilimde yer alan öğrencilerin kalma oranları herhangi bir şehre gitme oranlarından daha yüksektir. Ancak gelişmişlik düzeyi düşük olan bu illerin tamamı ele alındığında Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa dışındaki illerde başarılı öğrencilerin kalma oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 4.3.YEP Ortalamaları Yüksek Olan Ortaöğretim Kurumlarına Yerleşen Öğrencilere İlişkin Hareketlilik YEP ortalamaları en yüksek olan ortaöğretim kurumlarına (devlet okulları) ilişkin bazı bilgiler Tablo 13 te gösterilmektedir. Okul Tablo 13. YEP Ortalamaları En Yüksek Olan Ortaöğretim Kurumları Bulunduğu İl Yerleşen Öğrenci Sayısı YEP Ortalaması Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi İstanbul ,90 İzmir Fen Lisesi İzmir ,98 İstanbul Lisesi İstanbul ,96 Ankara Fen Lisesi Ankara ,86 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi İstanbul ,01 Aydın Fen Lisesi Aydın ,83 İstanbul Atatürk Fen Lisesi İstanbul ,70 Adana Fen Lisesi Adana ,76 Kayseri Fen Lisesi Kayseri ,68 Erbakır Fen Lisesi Denizli ,59 17

19 YEP ortalamaları en yüksek olan okullara yerleşen öğrencilerin mezun oldukları ilköğretim okullarının bulunduğu iller incelendiğinde ilk sırada bulunan Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesindeki 100 öğrenciden 35 inin İstanbul dan geldiği geriye kalan öğrencilerin Türkiye deki farklı bölgelerden geldikleri görülmektedir. İzmir Fen Lisesine yerleşen 90 öğrencinin 26 sı İzmir den, 33 ü Manisa ve Muğla dan gelmekte olup geriye kalan öğrenciler Türkiye deki farklı bölgelerden gelmişlerdir. İzmir Fen lisesine, İzmir iline yakın illerden gelen öğrenci sayısı fazladır. Bu okullara yerleşen öğrencilerin mezun oldukları ilköğretim okullarının bulunduğu illere ilişkin detaylı Bilgi Tablo 14 te sunulmaktadır. Tablo 14. YEP Ortalamaları En Yüksek Olan Ortaöğretim Kurumlarına Yerleşen Öğrencilerin Mezun Oldukları İlköğretim Kurumlarının Bulunduğu İller Öğrenci Sayısı Galatasaray Üniversitesi 100 Galatasaray Lisesi İstanbul 35 Bursa 6 Antalya 6 Mersin 4 Muğla 4 Balıkesir 4 Diyarbakır 4 Denizli 3 Diğer 34 İzmir Fen Lisesi 90 İzmir 26 Manisa 22 Muğla 11 Aydın 7 Balıkesir 3 Diğer 21 18

20 İstanbul Lisesi 170 İstanbul 104 Antalya 8 Sakarya 6 Samsun 5 Kocaeli 4 Elazığ 3 Tekirdağ 3 Balıkesir 3 Bursa 3 Diyarbakır 3 Isparta 3 Diğer 28 Ankara Fen Lisesi 120 Ankara 25 Osmaniye 8 Nevşehir 7 Mersin 6 Antalya 6 Aksaray 5 Konya 4 Kayseri 4 Sakarya 3 Erzincan 3 Kırıkkale 3 Hatay 3 Diğer 43 Beşiktaş Kabataş Erkek 204 Lisesi İstanbul 109 Bursa 10 Kocaeli 9 Antalya 7 Tekirdağ 7 Sakarya 5 Kırklareli 5 Isparta 4 Hatay 3 Düzce 3 Çorum 3 Malatya 3 Diğer 36 19

21 Aydın Fen Lisesi 90 Aydın 26 Muğla 14 İzmir 14 Balıkesir 5 Manisa 4 Konya 3 Diyarbakır 3 Diğer 21 İstanbul Atatürk Fen 120 Lisesi İstanbul 50 Antalya 6 Kocaeli 6 Yalova 5 Edirne 4 Sakarya 3 Tekirdağ 3 Düzce 3 Sivas 3 Tokat 3 Diğer 34 Adana Fen Lisesi 120 Adana 70 Osmaniye 17 Hatay 11 Mersin 6 Konya 4 Diğer 12 Kayseri Fen Lisesi 60 Kayseri 32 Kahramanmaraş 9 Nevşehir 6 Sivas 4 Diğer 9 Erbakır Fen Lisesi 120 Denizli 88 Aydın 8 Muğla 7 Manisa 6 İstanbul 3 Diğer 8 20

22 4.4.Yerleştikleri Ortaöğretim Kurumlarının Taban Puanından Yüksek Puan Alan Öğrencilerin Tercih Eğilimleri eğitim öğretim yılı TEOG yerleştirme sonuçları incelendiğinde ortaöğretime yerleştirmeye esas puanından daha düşük taban puana sahip okullara yerleşen öğrencilerin olduğu görülmektedir. Bu öğrencilerin tercih eğilimlerinin belirlenmesine yönelik olarak veriler üzerinde analizler yürütülmüştür. Bu bağlamda YEP Türkiye genel ortalaması baz alınarak 300 puan ve üzerinde puan alıp daha düşük taban puana sahip ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin durumları incelenmiştir. İnceleme kapsamında YEP ve yerleşilen ortaöğretim kurumunun taban puanı arasındaki 200 puan, puan, puan, puan, puan ve puan aralığındaki puan farkları incelenmiştir puan arasındaki puan farkı ihmal edilerek diğer dilimler üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışma şehir merkezleri üzerinde yürütülmüştür. Bunun nedeni daha küçük yerleşim yerlerinde öğrencilerin tercih edebilecekleri okul alternatiflerinin az olması sebebiyle öğrencilerin zorunlu şekilde kendi puanlarından daha düşük taban puana sahip okullara yerleşme olasılıklarının bulunmasıdır. Tüm bu yöntemsel çerçeve kapsamında Tablo 15 te YEP i 300 puanın üzerinde ve şehir merkezlerinde olan öğrencilerin daha düşük taban puanlı ortaöğretim kurumlarına dağılım oranlarının bölge ve yerleşilen okul türü değişkenlerine göre dağılımları gösterilmektedir. Tablo 15.YEP Puanları Yerleştikleri Ortaöğretim Kurumlarının Taban Puanından Yüksek olan Öğrencilerin Tercih Eğilimleri puan farkları 50 puanlık dilimlere ayrılmıştır. Yani 0-50 puan, puan, puan, Genel Topla m AKDENİZ 10,50 9,95 7,74 9,62 8,72 13,44 0,00 0,00 9,97 BÖLGESİ Anadolu İmam 30,05 54,04 60,33 55,88 72,50 88,00 40,28 Hatip Lisesi Anadolu İmam 0,00 0,14 0,28 0,00 0,00 0,00 0,05 Hatip Lisesi (ÇPL) Anadolu Lisesi 0,04 0,55 4,68 1,47 3,75 4,00 0,77 (ÇPL) Anadolu 48,46 37,89 30,85 36,27 18,75 8,00 43,17 Meslek Programı Anadolu Lisesi 21,07 7,39 3,86 6,37 5,00 0,00 15,49 Sosyal Bilimler Lisesi 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 21

23 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi (ÇPL) Anadolu Lisesi (ÇPL) Anadolu Meslek Programı 7,38 6,89 5,31 3,68 5,56 32,31 51,98 65,86 37,18 17,65 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 1,38 3,61 7,69 11,76 29,86 41,11 27,71 51,28 58,82 2,15 50,00 25,00 5,26 0,00 6,75 100,00 39,38 0,00 0,27 0,00 0,00 1,10 25,00 0,00 33,09 Anadolu Lisesi 35,25 5,53 2,81 3,85 0,00 0,00 0,00 24,48 Fen Lisesi 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 Sosyal Bilimler Lisesi 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 EGE 7,29 6,67 9,51 11,23 14,18 15,05 10,53 0,00 7,87 BÖLGESİ Anadolu İmam 29,87 43,47 43,50 28,99 38,46 71,43 50,00 34,85 Hatip Lisesi Anadolu İmam 0,55 2,86 4,26 0,42 0,00 0,00 50,00 1,48 Hatip Lisesi (ÇPL) Anadolu Lisesi 57,68 52,65 52,24 70,59 61,54 28,57 0,00 56,93 (ÇPL) Anadolu 11,84 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71 Meslek Programı Anadolu Lisesi 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Anadolu İmam Hatip Lisesi 10,62 31,60 7,28 45,05 4,56 65,89 5,28 65,18 8,18 68,00 4,84 55,56 0,00 0,00 8,83 37,95 Anadolu İmam 0,00 0,00 1,87 0,89 0,00 0,00 0,15 Hatip Lisesi (ÇPL) Anadolu Lisesi 0,88 5,98 11,68 8,93 17,33 44,44 3,14 (ÇPL) Anadolu 27,76 36,82 19,63 25,00 14,67 0,00 28,23 Meslek Programı Anadolu Lisesi 36,56 12,15 0,93 0,00 0,00 0,00 28,23 Fen Lisesi 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Sosyal Bilimler Lisesi 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 22

24 İÇ ANADOLU BÖLGESİ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi (ÇPL) Anadolu Lisesi (ÇPL) Anadolu Meslek Programı 20,49 21,32 21,72 16,27 13,74 12,37 0,00 0,00 20,35 46,35 57,79 57,90 57,68 54,76 73,91 50,93 0,00 0,06 0,29 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 1,53 1,77 1,74 4,76 4,35 0,73 38,40 36,33 37,59 30,43 40,48 17,39 37,49 Anadolu Lisesi 14,84 4,28 2,45 10,14 0,00 4,35 10,57 Sosyal 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 Bilimler Lisesi KARADENİZ BÖLGESİ 10,54 14,51 18,18 14,43 17,01 16,13 21,05 100,00 12,67 Anadolu İmam 45,20 65,01 60,49 60,46 64,74 76,67 100,00 100,00 54,18 Hatip Lisesi Anadolu Lisesi 0,00 0,19 0,35 0,33 0,64 0,00 0,00 0,00 0,15 (ÇPL) Anadolu 30,47 32,46 36,11 33,66 33,33 23,33 0,00 0,00 32,13 Meslek Programı Anadolu Lisesi 23,54 2,35 3,05 5,56 1,28 0,00 0,00 0,00 13,15 Sosyal Bilimler Lisesi 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 MARMARA BÖLGESİ 33,17 33,33 32,97 39,48 32,61 36,02 63,16 0,00 33,55 Anadolu İmam 35,88 53,55 64,84 60,45 72,58 65,67 83,33 45,49 Hatip Lisesi Anadolu İmam 0,12 0,08 0,13 0,00 0,33 0,00 0,00 0,11 Hatip Lisesi (ÇPL) Anadolu Lisesi 0,68 3,96 2,78 0,48 0,33 0,00 0,00 1,54 (ÇPL) Anadolu 54,96 40,73 32,26 35,84 26,09 34,33 16,67 47,37 Meslek Programı Anadolu Lisesi 8,19 1,67 0,00 3,23 0,67 0,00 0,00 5,38 Sosyal Bilimler Lisesi 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 Tablodan verilerin daha kolay okunabilmesi açısından Akdeniz Bölgesine ilişkin ayrıntılı bir betimlemenin yapılması uygun görülmektedir. Tablo 15 e göre Türkiye genelinde YEP i, yerleştiği okulun taban puanından puan arasında daha yüksek olan öğrencilerin 10,5 i Akdeniz Bölgesindendir. Bu oran puan farkı için 9,95, puan farkı için 7,74, puan farkı için 9,62, puan farkı için 8,72, puan farkı 23

25 için 13,44 tür. Akdeniz Bölgesinde puan farkı belirlenen sınırlar ( puan farkı) içinde değişen öğrencilerin Türkiye genelindeki öğrenciler içindeki oranı 9,97 dir. Akdeniz Bölgesinde YEP i, yerleştiği okulun taban puanından puan arasında daha yüksek olan öğrencilerin 48,46 sı Anadolu meslek programlarına, 30,05 i Anadolu imam hatip liselerine, 21,07 si Anadolu liselerine yerleşmişlerdir. Akdeniz Bölgesinde puan farkı puan olan öğrencilerin ise 54,04 ü Anadolu imam hatip liselerine, 37,89 u Anadolu meslek programlarına yerleşmişlerdir. Puan farkı puan olan öğrencilerin 60,33 ü Anadolu imam hatip liselerine, 30,85 i Anadolu meslek programlarına yerleşmişlerdir. Puan farkı puan olan öğrencilerin 55,88 i Anadolu imam hatip liselerine, 36,2 si Anadolu meslek programlarına yerleşmişlerdir. Puan farkı puan olan öğrencilerin 72,50 si Anadolu imam hatip liselerine, 18,75 i Anadolu meslek programlarına yerleşmişlerdir. Puan farkı puan olan öğrencilerin 88 i Anadolu imam hatip liselerine, 8 i Anadolu meslek programlarına yerleşmişlerdir. Akdeniz Bölgesinde puan farkı belirlenen sınırlar ( puan farkı) içinde değişen öğrencilerin 43,17 si Anadolu meslek programlarına, 40,28 i Anadolu imam hatip liselerine, 15,49 u Anadolu liselerine yerleşmişlerdir. İlgili veriler incelendiğinde puan farkı belirlenen sınırlar ( puan farkı) içinde değişen öğrencilerin Akdeniz Bölgesinde en fazla Anadolu meslek programlarına, Doğu Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip lisesine, Ege Bölgesinde çok programlı liseler kapsamındaki Anadolu lisesine, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip lisesine, İç Anadolu Bölgesinde Anadolu imam hatip lisesine, Karadeniz Bölgesinde Anadolu imam hatip lisesine, Marmara Bölgesinde ise Anadolu meslek programlarına yerleştikleri görülmektedir. Öğrencilerin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları ile yerleştikleri okulların taban puanları arasındaki fark arttıkça tercih eğilimlerinin hangi yönde değiştiği incelenmiştir. Buna göre ilgili puan farkı arttıkça Akdeniz Bölgesinde Anadolu imam hatip lisesine giden öğrencilerin oranı genelde artış göstermektedir. Bu durum, Akdeniz Bölgesinde ortaöğretime yerleştirmeye esas puanları ile yerleştikleri okulların taban puanları arasında fark bulunan öğrencilerin başka okulları tercih edebilme imkânları varken Anadolu imam hatip liselerine yerleştikleri şeklinde yorumlanabilir. Aynı durum genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi için de geçerlidir. 24

26 5. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH EĞİLİMLERİ eğitim öğretim yılında TEOG kapsamında yapılan ortak sınavlara katılmış olan 6129 özel eğitim öğrencisi bulunmaktadır özel eğitim öğrencisinin 761 i özel öğrenme güçlüğü, 215 i dikkat eksikliği ve hiperaktivite, 77 si yaygın gelişimsel bozukluk, 39 u dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin yanında özel öğrenme güçlüğü, 33 ü özel öğrenme güçlüğünün yanında dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konulan öğrencilerdir. İlgili öğrencilere ilişkin ayrıntılı incelemeler yapılmış olup bu öğrencilerin farklı puan dilimlerine göre dağılımları Tablo 16 da gösterilmektedir. Tablo 16. Bazı Özel Eğitim Öğrencilerinin Puan Dağılımları Özel Eğitim Durumu Ruhsal ve Duygusal Bozukluk (Özel öğrenme güçlüğü) Puan Aralığı Öğrenci Sayısı Toplam Ruhsal ve Duygusal Bozukluk (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite) Toplam

27 Yaygın Gelişimsel Bozukluk Toplam Ruhsal ve Duygusal Bozukluk (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite),ruhsal ve Duygusal Bozukluk (Özel öğrenme güçlüğü) Toplam Ruhsal ve Duygusal Bozukluk (Özel öğrenme güçlüğü),ruhsal ve Duygusal Bozukluk (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite) Toplam özel eğitim öğrencisinin 688 inin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı 300 puanın üzerindedir. Bu öğrencilerin tercih eğilimleri üzerinde analizler yapılmıştır. İlgili veriler Tablo 17 de sunulmaktadır. 26

28 Tablo Puan üzerinde Alan Özel Eğitim Öğrencilerinin Tercih Dağılımları Puan Aralıkları/Tercih Edilen Okullar Öğrenci Sayısı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi 117 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Meslek Programı 112 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü - Anadolu İmam Hatip Lisesi 58 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi 5 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Sosyal Bilimler Lisesi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi 143 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Meslek Programı 30 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü - Anadolu İmam Hatip Lisesi 26 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Sosyal Bilimler Lisesi 6 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi 100 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Sosyal Bilimler Lisesi 12 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü - Anadolu İmam Hatip Lisesi 7 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Meslek Programı 6 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Fen Lisesi 2 Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Anadolu Lisesi 43 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Fen Lisesi 8 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Sosyal Bilimler Lisesi 4 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü - Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü - Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan 1 Anadolu Lisesi Genel Toplam 688 Tablo 17 deki verilere göre 300 puan üzerinde alıp tercih yapan ve tercihlerine yerleşen 688 öğrencinin 293 ü puan aralığında, 209 u puan aralığında, 128 i puan aralığında ve 58 i puan aralığında puan almıştır. En yüksek puan dilimindeki özel eğitim öğrencileri en fazla Anadolu liselerini tercih etmişlerdir. 27

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Ocak, 2010 Tekirdağ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR...V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim Kurumlarının

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI

YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI T.C. YOZGAT VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ 2013 YILI SONUÇLARI NİSAN 2014 YOZGAT İLİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ 2013 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI 1986 HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARININ 2015 YILI BAŞARI DURUMLARI MART 2016 YOZGAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2015 YILI YGS LYS BAŞARI DURUMLARI HAZIRLAYANLAR Mesut GÜL Rehberlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI T.C. YOZGAT T.C. VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA YOZGAT VALİLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI NİSAN 2015 YOZGAT ORTAÖĞRETİM

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı