ÖSYM SINAVLARI MERKEZİ SINAVLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSYM SINAVLARI MERKEZİ SINAVLAR"

Transkript

1 ÖSYM SINAVLARI MERKEZİ SINAVLAR 1. Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) a) Kimler Başvurabilir? I) Lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olanlar, II) Lise ve dengi okullardan mezun olmuş öğrenciler, ÖSS sınavına başvurabilir. b) Kimler Mutlaka Sınava Girmelidir? I) Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna girmek isteyen Genel lise öğrencileri ( Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Yabancı ağırlıklı Lise) II) Mesleki Teknik orta öğretimde okuyanlardan 4 yıllık Yüksek öğretim kurumlarından herhangi birine girmek isteyenler. III) Mesleki Teknik orta öğretimde okuyup alanı dışında 2 yıllık meslek yüksek okullarına ve Açık Öğretim Fakültesi ön lisans bölümlerine girmek isteyen öğrenciler o yıl yapılan ÖSS'ye girmek zorundadırlar. c) Başvuru belgeleri nereden alınır? I) Son sınıfta okuyan öğrencilerin kendi okullarından, II) Mezun durumda olanlar herhangi bir ortaöğretim kurumu veya ÖSYM merkezi müdürlüklerinden başvuru formlarını alabilirler. d) Belgeler Doldurulurken Nelere Dikkat Etmeli? I) Aday bilgi formu yumuşak uçlu kurşun kalemle, diğer formlar mürekkepli kalem ve büyük harfle doldurulur. II) Verilen bilgilerin doğru olduğuna ve doğru kodlandığına dikkat edilmelidir. III) T.C. kimlik numarasının internet adresinden alınmalıdır. IV) Son sınıf öğrencilerinin Okul kodu, Tür kodu, Alan ve bölüm kodu doğru yazılmalıdır. V) Sınav merkezi olarak sizin için kolay olan bir yer seçilmelidir. VI) Yabancı dil sınavına girip girmeyeceğiniz belirtilmelidir. VII)Yapıştırılacak fotoğraf son altı ay içinde cepheden baş açık olarak çekilmiş olmalıdır. VIII)Daha sonra size gönderilecek "Aday bilgi kontrol formunda" bilgilerin doğru kodlanıp kodlanmadığına dikkat edilmelidir. e) Başvuru Belgelerinin Teslim Edilmesi I) Başvuru belgeleri doldurulup süresi içinde teslim edilmelidir. II) Sınav ücreti ilgili banka hesabına yatırılmalıdır. III) Belgeleri son sınıftakiler kendi okullarına, mezun durumdakiler belgeleri aldıkları okullara ya da ÖSYM Sınav Merkezine onaylatarak teslim etmeli ve alındı belgesi almalıdır. f) Sınavda Neleri Yanınızda Bulundurmalısınız? I) ÖSYM tarafından gönderilen ÖSS Sınav Kimlik Belgesi II) Fotoğraflı onaylı özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport,

2 veya soğuk damgalı resmi kuruluştan alınmış bir kimlik belgesi) III) Fotoğraf (Arkasına T.C. kimlik no, ad soyad yazılmalıdır.) Yanınızda koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunmalıdır. g) Sınavın Uygulanması I)... günü sabah başlayacak ve üç saat sürecek ve tek oturumda yapılacaktır. II) Sınava kılık kıyafetle ilgili mevzuata uygun olarak girilecektir. III) Sınavda 10 farklı kitapçık türü kullanılacaktır. IV) Adaylar cevap kağıdının kendilerine ait olup olmadığını kontrol etmelidir. V) Cevap kağıdına kitapçık türü mutlaka kodlanmalıdır. VI) Sınav sonunda Sınav Giriş Kimlik Belgesi soru kitapçığı cevap kağıdı görevlilere teslim edilmelidir. VII) ÖSS sınavı Sözel ve Sayısal olarak ana iki bölümden oluşmaktadır. Sözel Bölümde: Türkçe'yi kullanma gücünü ölçen sorular 0,25 Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini ölçen sorular 0,25 (Tarih 0,10, Coğrafya 0,9, Felsefe grubu 0,6) Sayısal Bölümde: Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen sorular 0,25 Fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini ölçen sorular 0,13 (Fizik 0,10, Kimya 0,8, Biyoloji 0,7) oranında yer almaktadır. h) Yabancı Dil Sınavı I) Dil puanı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına girmek isteyenler yabancı dil sınavına girmek zorundadır. II) Sınav üç ayrı dilde yapılmaktadır. Adayların okudukları dili ilgili alana işaretlemelidir. III) Yabancı dil sınavı ÖSS'den farklı bir tarihte yapılmaktadır. IV) Bu sınav için ayrıca ücret yatırılmaktadır. V) Yabancı dil sınavında soruların 0,25'i kelime ve dilbilgisinden, 0,15'i çeviriden, 0,60'ı okuduğunu almaya dayalı olarak sorulmaktadır. t) Sınavsız Geçişle İlgili Konular I) Mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında meslek yüksek okuluna ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirilebilirler. II) Sınavsız geçişte Anadolu teknik lisesi Teknik lise - Anadolu meslek lisesi, ve Meslek liseleri öğrencileri buradaki öncelik sırasına göre yerleştirilir. III) Sınavsız geçişte kendi okuduğu okulun mesleki teknik eğitim bölgesinden tercih yapanlara diğerlerine göre öncelik tanınır. IV) Sınavsız geçişte son sınıfta okuyanlara öncelik tanınır. Daha sonra mezun olanların mezuniyet yılına göre öncelik sırasına dizilerek yerleştirilir. V) Sınavsız geçişle yerleştirme işleminde ortaöğretim başarı puanı (O.B.P.) dikkate alınır. k) Özel Yetenek Sınavı I) Özel Yetenek Gerektiren programlara başvururlar ilgili kurumlara yapılmaktadır. Bu

3 sınavların yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemler Yüksek Öğretim kurumlarının kendileri tarafından yürütülmektedir. II) Bu kurumlara yerleştirmede Özel yetenek sınavı sonuçları, ÖSS sonuçları, ağırlıklı orta öğretim başarı puanları kullanılarak yerleştirme yapılır. III) Özel yetenek gerektiren eğitim programları Spor, Resim, Müzik, El sanatları gibi alanlar özel yetenek sınavı ile öğrenci alırlar. IV) Özel yetenek gerektiren programlara girmek isteyenlerin o yıl ÖSS sınavına girmesi zorunludur. Kendi alanında herhangi bir puan türünden 160 veya yukarısı puan alanlar bu bölümlere girebilirler. Farklı alandan girenlerin 185 puan almaları zorunludur. V) Eğitim programları dışındaki özel yetenek gerektiren programlar konservatuar bölümleri, Tiyatro, Restorasyon, Genetik Sanatları,Güzel Sanatlara ait bölümler sahne ve görsel sanatlar, Mimarlık ve Endüstri ürünleri tasarımı Tasarım ve sanat alanları vb. programlar için ÖSS'ye girmiş ve herhangi bir puan türünden 160 ve üzeri puan almış olma şartı aranır. VI) Merkezi yerleştirme ile bir program kesin kayıt hakkı kazanmış olanlar da yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurabilirler. I. Özellikli Adaylar Okul Birincileri I. Okul birincileri sadece mezun oldukları yıl okul birinciliği kontenjanından yararlanabilir. II. Okul birincileri kılavuzunda yer alan genel kuralların kendileri içinde geçerli olduğunu bilmelidir. III. Okul birincileri için ayrılan kontenjan sınırlıdır. Bu kontenjanla giremeyenlerin özel puanları ile istedikleri program için gerekli puan düzeyinde puan almaları halinde yerleştirilmeleri mümkündür. Belirli Sanatlarda Üstün Yetenekliler Müzik, sahne sanatları, güzel sanatlar resim ve heykel alanlarında üstün yeteneklilerin belirlenmesi; ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından yapılır. Belirlenen bu öğrenciler ayrıcalıklı olarak alınır. Tübitak Yarışmalarında Başarılı Olanlar I. Yurt içi Tübitak yarışmalarında dereceye giren adayların AOBP'si derece aldıkları alanla ilgili puan hesaplanırken ayrı katsayı ile çarpılır. II. Uluslar arası olimpiyatlarda altın madalya alanlarınki 0,24, Gümüş madalya alanlarınki 0,21, Bronz madalya alanlarınki 0,18, katılan derece alamayanlara 0,14. Ayrıca uluslar arası yarışmalarda birinci olanlar 0,18, ikinci olanlar 0,14, üçüncü olanlara 0,12 katsayısı AOBP hesaplanırken (kendi alanlarında tercih yaparlarsa) uygulanmaktadır. Spor Dallarında Başarılı Olanlar I. En az 10 ülkenin katıldığı uluslar arası yarışmalarda Spor dallarında başarılı olanlar kendi alanları ile ilgili bölümlere yerleştirilirken AOBP'leri YÖK tarafından belirlenecek ayrı bir katsayı ile çarpılır. II. Bu dallarda başarılı olanların Milli sporcu belgelerini ÖSYM'ye göndermeleri ve o yıl ÖSS sınavına girmiş olmaları gerekmektedir. Bedensel Özürlüler

4 I. Görme ve işitme gücü tam veya önemli ölçüde eksik olanlar ÖSYM tarafından saptanacak bir yöntemle tercihleri de dikkate alınarak yerleştirilir. II. Bu durumdakiler raporlarını başvuru belgelerine eklemelidir. Bu adaylar ayrı salonda sınava alınacak ayrı değerlendirme yapılacaktır. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri I. Başvuru belgeleri Açık öğretim Lisesi il irtibat bürolarından alınacaktır. II. Başvuru belgesinin kodlanması ile ilgili ayrıntıları ilgili irtibat bürosundan öğreneceklerdir. KKTC ve Yurt Dışından Başvuranlar I. KKTC'de oturanlar halen okumakta olanlar belgelerini okudukları lise ve dengi okul müdürlüklerinden alacaklardır. Mezun durumdakiler okul müdürlüğü ve Lefkoşe ÖSYM temsilciliğinden temin edebilecektir. II. Yurt dışında okuyan adayların tümü okul kodu alanına ÖSYM'ce verilen bir kodu kodlayacaklardır. Adres I-II alanına semt ve şehri, semt ilçe yerine Ülke adını il trafik koduna da ÖSYM'ce verilen bir kodu kodlayacaktır. III. Yurt dışında okuyanlar not durumlarını gösteren belgeyi orta öğretimlerinin bir kısmını yurt içinde yapanların o döneme ait aldıkları tasdiknameyi ve durumlarını anlatan dilekçeyi başvuru belgesine eklemelidir. IV. Yurt dışındakiler sınav ücretini yurt içinde yakınlarının yatırmasını isteyebilir, ya da yurtdışından döviz olarak ÖSYM hesabına yatırabilirler. V. Yurt dışındakiler belgelerini iadeli Taahhütlü olarak ÖSYM'ye gönderebilirler. Yurt Dışında Eğitim Görmek, İsteyenler I. Bu adayların yerleştirilmesi için o yıl ÖSS'ye girmesi zorunludur. Bu öğrencilerin ön lisans programları için 160 ve yukarısı Lisans programları için 185 ve yukarısı puan almaları gereklidir. II. Ayrıca S ATI (Minimum 1000 puan), ACT (Minimum 21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A level sertifikası (Mini-mum 2 ders), Uluslar arası Bakalorya (international Baccalaureat IB) gibi belgelerden herhangi birini alanlar ÖSS'de 185 barajını aşmış gibi işlem görürler. Birden Fazla Lise Dengi Okul Diploması Olanlar I. Bu durumda olanlar okullardan birini seçmeli ve formu ona göre doldurmalıdır. II. Daha önce sınava başvurmuş olanlardan daha sonra 2. bir okulu bitirenler bu okul diploma onaylı örneğini başvuru belgesine eklemelidir. III. Hangi okulu başvuru sırasında işaretlemişlerse tercihlerini ona göre yapmalıdırlar. 1) Sınavların Değerlendirilmesi ÖSS kitapçığı dört bölümden oluşmaktadır. Türkçe Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri Her Bölüm için /. Ham Puan

5 Her ders için ham puan aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır... Ham Puanı = Doğru cevap sayısı-yanlış cevap sayısı/4 //. Ham Puan Ortalaması Her bölüm için Ham puan ortalaması Ham Puan Ortalaması = Ham Puanların Toplamı/Aday Sayısı ///. Standart Sapma Yolu izlenerek; Türkçe Standart Puanı (TSP) Sosyal Bilimler Standart Puanı(SSP) Matematik Standart Puanı (MSP) Fen Bilimleri Standart Puanı (FSP) ayrı ayrı hesaplanır Yılı Ham Puan Ortalaması ve Standart Sapmaları Ortalama Stand. Sapma Türkçe 20,7 11,8 Sosyal 13,1 12,2 Sözel 33,8 21,9 Matematik 10,1 12,9 Fen 5,6 10,5 Sayısal 15,7 22,2 Almanca 49,9 31,7 Fransızca 63,5 23,1 İngilizce 52,8 26,0 V. A. ÖSS Puanları A.ÖSS.SÖ2EL PUANI = TSPxl. 1+SSPxO,7+MSPxO,3+FSPxO,1 A.ÖSS.SAYISAL PUANI = MSPxl,l+FSPx0,7+TSPx0,3 + SSPx0,l A.ÖSS.EŞÎT AĞIRLIK PUANI = TSPx0,8+SSPx0,3+MSPxl,0+FSPx0,l A.ÖSS.DÎL PUANI = TSPxO,7+SSPxO,l+YSPxl,4 olarak dört puan türü hesaplanır. VLÖSS Puanı Puanların sabit Puan aralığına dönüştürülmesi için aşağıdaki formül kullanılarak puan aralığına dağılması sağlanır. Tüm puan türleri için bu işlem yapılır. VII. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) Her okul kendi içinde diploma mezuniyet notlarından; Okulun ortalaması, Okulun standart sapması ve Öğrenci Standart puanı formülüne göre bulunur. Bu işlemler yapıldıktan sonra Standart puanlar en küçüğü 50, En büyüğü 100 olacak şekilde dönüştürülür. VIII. Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) Okulların ÖSS puan ortalamaları Türkiye genelinde en büyüğü 200, en küçüğü 100 olacak şekilde dönüştürülür. Bu hesaplama her puan türü için ayrı ayrı yapılır. Bu formülle bir okuldaki en yüksek bir öğrencinin AOBP'si 100 olurken diğer öğrenciler

6 okul düzeyine göre aşağı doğru sıralanırlar. Bazı okullar için en düşük AOBP = 90lı rakamlarda kalırken bazılarında 70'li rakamlara bazılarında 30lu rakamlara kadar düşecek şekilde okul başarı düzeyine göre değişim gösterir. IX. Yerleştirme Puanı Her puan türü için kullanılacak AOBP için katsayı farklıdır. Alanında Y.ÖSS.SÖZ.P. = 0,8x AOBP.SÖZ + ÖSS.SÖZ.P. Y.ÖSS.SAY.P.= 0,8xAOBP.SAY + ÖSS.SAY.P. Y.ÖSS.EA.P. = 0,8x AOBP.EA+ÖSS.EA.P. Y.ÖSS.Y.Dil.P.=0,8xAOBP.SÖZ+ÖSS.Dil.P. Alanı Dışında Y.ÖSS.SÖZ..P. = 0,3xAOBP.SÖZ.+ ÖSS.SÖZ.P. Y.ÖSS.SAY.P. = 0,3xAOBP.SAY. + ÖSS.SAY.P. Y.ÖSS.EA.P. = 0,3xAOBP.EA.+ ÖSS.EA.P. Y.ÖSS.Y.Dil.P.= 0,3xAOBP.Y.Dil+ÖSS.Y.Dil.P. Ek Puan Meslek lisesi öğrencilerini kendi alanlarında yerleştirilmesi sırasında yukarıdakilere ilave olarak ilgili AOBP puanı 0,24 ile çarpılarak elde edilen bir ek puan uygulanır. Özel Yetenek Sınavı ile Yerleştirmede Özel Yetenek Sınav Puan (ÖYSP) Formülüne göre ÖSYP ortalaması, bu puanın Standart Sapması ve Standart Puanı hesaplanır. Alanında (Y.P)Yetenek Puanı ile Yerleştirme Puanı = (ÖYSP.SP)+(0,52xAOBP)+(0,30xÖSS.P.) Alanı Dışında YP = (ÖYSP.SP)+(0,l6xAOBP)+(0,47xÖSS.P.) m) Sınav Sonuçlan I. Sınav sonuçları genellikle Temmuz ayının son haftalarına doğru açıklanmaktadır. II. Öğrenciler sınav sonuçlarını sınav sonuç gazetesinden, 900'lü hatlardan yada ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirler. III. Sınav sonuç bilgileri genellikle Temmuz ayı sonuna kadar öğrencilerin eline ulaşmış olmaktadır. IV. Sonuç belgesinde ÖSS puanları, kazanıp kazanmadığı konusunda açıklama, OBP ve AOBP, kazanan adaylar için yerleştir ÖSS puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. V. En az iki alanda 0,5 ve daha yukarı ham puan alamayan adayların ÖSS puanı hesaplanmayacaktır. Bu adayların sonuç belgelerinde sadece doğru ve yanlış adetlerine yer verilmektedir. VI. Sınavsız girişten yararlanan adaylara ÖSS'ye girmiş olup olmadığına bakılmaksızın sonuç belgeleri gönderilir ve belgede OBP'ye yer verilmektedir. n) Tercihler I. Tercih formu ve ÖSYM yerleştirme kılavuzu sınavsız geçiş yapanlar dahil tüm öğrencilere Haziran ayı içinde gönderilecektir.

7 II. Adaylar girmek istedikleri programlara kılavuzdaki açıklamalara dikkat ederek tercih formlarına işleyeceklerdir. III. Genel lise kapsamındaki öğrencilere Meslek Yüksek Okullarından meslek lisesinden??? karşılığı olanlardan bu öğrenciler ek kontenjan döneminde bu okulları seçebilirler. IV. 185 ve yukarı puan alanlar 2 yıllık ve 4 yıllık programlardan koşulunu taşıdıklarını, ,999 puan aralığında olanlar 2 yıllık programlardan ve Açık öğretim programlarında koşulunu taşıdığı programları, 160 ın altında puan alan veya sınava girmeyen meslek liseleri kendi alanlarındaki Açık öğretim ve Meslek Yüksek Okul programlarından tercih yapabilirler. Bunun dışındakiler tercih yapamayacaklardır. V. Doldurulan tercih formları ücretleri hesaba yattıktan sonra dekontla birlikte belirtilen tarihler arasında genellikle Ağustos'un ilk haftasında lise ve dengi okul müdürlüklerine veya ÖSYM merkez yöneticiliklerine imza karşılığı teslim edilir. VI. Tercihler internet yoluyla da yapılabilir. İnternet adresi ÖSYM kılavuzunda verilmektedir. o) Yerleştirme I. Yerleştirme işlemi merkezi sırayla, Özel yetenek sınavı ile ve sınavsız geçişle yapılır. II. Merkezi yerleştirmede sınav puanları, AOBP ları, tercihleri, kontenjanları, Özel koşulları dikkate alınarak bilgisayarlarla yapılır. Sınavsız geçiş ve özel yetenek sınavı ile yerleştirme işlemi diğer bölümlerde ele alınmıştır. III. Yerleştirme puanı hesaplanırken öğrencilerin kendi alanları ile ilgili tercihlerinde daima avantajlı durumda oldukları bilinmektedir. IV. Geçen sene bir yüksek öğretim programına yerleştirilen adayların (Açık öğretim hariç) AOBP katsayıları yarıya düşürülecektir. V. Geçen sene bir programı kazandığı halde mezun olmadığı için kayıt yaptıramayanlar herhangi bir puan kaybına uğramayacaktır. VI. Yerleştirme sonuçları adreslere posta ile gönderilecektir. Yerleştirme işlemi bittikten sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme ile öğrenci alınacaktır. p) Kayıt I. Bu yıl kazanılan okullara kayıt hakkı süresi içinde yapılmak şartı ile sadece bu yıl için geçerlidir. II. Bir öğrenci aynı dönem içinde iki yüksek öğretim programına devam edemez. (Koşulunu taşıdığı açık öğretim programları hariç) III. Kayıt tarihleri Sınav sonuç belgelerinde belirtilmiştir. O tarihler dışında kayıt yapılamayacağı bilinmelidir. IV. Bir program kazandığı halde mezun olma-yanlar, askerlik erteletme hakkını kaybedenler. Bir yüksek öğretim bitirip askerliğini yapmamış olanlar, yabancılardan YÖS sınavına girmemiş olanlar, o programın koşulunu taşımayanlar kayıt yaptıramazlar. V.Kayıtta; ÖSYS sonuç belgesi Diploma veya yeni tarihli mezuniyet belgesi ( Alan/Kol belirtilmeli) Onaylı nüfus cüzdanı örneği İkametgah belgesi

8 Askerlik durumunu gösteren belge (Askerlik çağında olan erkeklerden) 12 adet 4,5x 6 ebadında fotoğraf (Başı açık, önden çekilmiş) Katkı payının ödendiğini gösteren belge Kayıttan önce duyurulacak diğer belgeler r) ÖSYM ile Yazışmalar Nasıl Yapılır? I. Yeniden belge çıkarma, sınav sonuçlarının incelenmesi gibi isteklerde belgesi kaybolan ve kendine ulaşmayan adaylar, sonuçların yeniden incelenmesini isteyen adaylar genel amaçlı dilekçe örneği kullanıp ücreti ÖSYM hesabına yatırıp dekontu da dilekçe ile birlikte ulaştıracaklardır. II. Diğer işlemlerde sadece genel amaçlı dilekçe örneği kullanılarak işlem yapılacaktır.