TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ"

Transkript

1 TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002

2 TOBB Genel Yayın No Genel : PM : 2 ISBN Adet Basılmıştır. Yorum Matbaacılık İvedik Matbaacılar Sanayii Sitesi 570. Sk. No:10-12 Yenimahalle - Ankara Tel: (0312)

3 Değerli Sanayicimiz, Ülke ekonomisinin ve sosyal yapısının temelini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler; içinde bulunduğumuz dönemde bir yandan üreterek ayakta kalabilme mücadelesi verirken, diğer yandan da sınırların kalktığı ve bilgi teknolojilerinin mesafeleri yok ettiği çetin rekabet ortamında dünyanın öbür ucundaki bilmediği rakiplerle rekabet edebilmek için güç kazanmak zorundadır. Üyesi bulunduğumuz OECD Sınai İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ve üyeliğe adaylık süreci yaşadığımız Avrupa Birliği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi ve desteklenmesi için yoğun bir çaba sarfetmekte, sürekli olarak yeni politika ve stratejiler üretmektedir. Türkiye, OECD nin KOBİ leri desteklemeye yönelik temel kriterleri içeren dokümanı ve AB KOBİ sözleşmesini kabul ederek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle aynı politika ve prensipleri benimsediğini vurgulamıştır. AB nin KOBİ lere yönelik projelerini içeren İşletmeler Çokyıllı Programına 2002 yılından itibaren KOSGEB in "Ulusal Temas Noktası" görevini üstlenmesi ile katılan ülkemiz, üye ve üyeliğe aday ülkelerdeki başarılı uygulama örneklerini ve yeni yaklaşımları yakından takip ederek özümsemek ve kazanmak mecburiyetindedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ahilik kültürüne dayanan tarihi geçmişi ve insanımızın yeni iş kurma ve risk alabilme becerisi günümüzün teknolojisi ve yeni yaklaşımlarıyla sentezlenerek ortaya çıkacak sinerji küçük ve orta ölçekli işletmelerin dış ticaretimizin % 70 ini oluşturan AB deki 18 milyon KOBİ ile rekabet edebilmesini sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılmasında KOBİ ler kadar onlara hizmet vermek ve destek sağlamak amacıyla faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara da çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. III

4 İşletmelere yönelik mevzuatın basitleştirilmesi, gereksiz mevzuatın kaldırılması, kamu kuruluşlarına KOBİ lerin yaptığı başvuruların süratli ve şeffaf bir biçimde neticelendirilmesi vb. başlıklar altında toplanabilecek hayati öneme haiz tedbirlerin yanısıra, KOBİ lerin hangi hizmeti, hangi kuruluştan ve nasıl alabilecekleri hususunda bilgilendirilmeleri de çok önemlidir. Zira, KOBİ lere destek verecek kuruluşlar yeterli talep görememekten yakınırken, KOBİ lerin de kendilerine ihtiyaç duyulan desteğin verilmediğinden yakındıkları çok sık olarak rastlanılan bir durumdur. İşte bu tespitten hareketle hazırlanan "KOBİ REHBERİ" işletmelerin ihtiyaç duyacakları temel bilgileri ve hizmet alabilecekleri önemli kuruluşları tanıtmayı amaçlamaktadır. KOBİ Rehberinin hazırlanmasında gerekli bilgileri sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, KOSGEB çalışanlarına, ve Rehberin basımını ve dağıtımını sağlayarak büyük bir hizmeti ifa eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür eder, KOBİ lere muassır medeniyet seviyesine ulaşma mücadelelerinde başarılar dilerim. A.Kenan TANRIKULU T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı IV

5 SUNUŞ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, bir taraftan mevcut sorunların çözümü ile ilgili olarak yoğun faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan orta ve uzun vadede KOBİ lerin kemikleşmiş sorunlarını çözmek ve rekabet güçlerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Günümüze kadar süregelen problemlerinden bir tanesi, karmaşık idari yapı içerisinde KOBİ lerin kendilerine hizmet veren kurum ve kuruluşlardan ve verilen hizmetlerin içeriğinden yeterince haberdar olmamalarıdır. Bu dağınıklık ve bilgi akışı eksikliğinden dolayı, KOBİ lere hizmet veren 46 kamu kurum ve kuruluşunun bütçelerinde yer alan yaklaşık 800 trilyon liralık ödeneğin yarısından fazlası kullanılamamaktadır. Ayrıca, bu çok ayaklı yapı, KOBİ politikalarının uygulanmasında bir koordinasyon eksikliğini beraberinde getirmektedir. Yürütmekte olduğumuz KOBİ gelişim projesi dahilinde hazırlanmış olan bu rehberin amacı, KOBİ lere ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri olabildiğince sunmaktır. Başvuracaklarını kolayca bulmalarını sağlamaktır. Böylelikle KOBİ lere ayrılan kaynaklar daha verimli kullanılacak ve uzun vadeli gelişimlerine katkıda bulunulacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın da desteğiyle yürüttüğümüz KOBİ gelişim projemizin ilk basılı ürünlerinden biri olan bu rehber, farklı konuları ele alacak yayınlar dizisinin ilk örneğidir. KOBİ lerin gelişimine katkıda bulunacak diğer alanlarda da yayınlarımız devam edecektir. Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Yönetim Kurulu Başkanı V

6 VI

7 Değerli Sanayicimiz, 24 Nisan 1990 tarih ve 3624 sayılı kanunla kurulan KOSGEB Başkanlığı, İcra Komitesini oluşturan kamu ve özel sektörün değerli yöneticilerinin isabetli kararları ve nitelikli personelinin çabalarıyla 10 TEKMER, 28 KÜGEM ve 3 Enstitü den oluşan hizmet birimleriyle 27 ilimizde KOBİ ve yaklaşık Esnaf ve Sanatkara yüklendiği görevin önemine ve değerine inanarak hizmet vermenin çabası içindedir. Kuruluş Kanunu nun yayınlandığı tarihte KOBİ lere destek vermek amacıyla oluşturulan kaynaklar giderek ortadan kalkarken KOS- GEB ten beklentiler ve KOSGEB in yapması gereken hizmetler ve destekler azami ölçüde artmıştır. Bu nedenle Başkanlığımız, kıt kaynakları optimum biçimde kullanarak hizmet üretmek bilinciyle hareket etmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde KOBİ lerin bilgilendirilmesinin ve üretilen bilginin olabildiğince geniş kitlelere yayılmasının en önemli ve stratejik faaliyet olduğunun bilinciyle hazırlanan KOBİ REHBERİ, kamu ve özel sektör temsilcisi kurum ve kuruluşlar arasında işbirlikleri ve güçbirlikleri yapılarak başarılı sonuçlar alınabileceğinin de güzel bir örneğini teşkil etmiştir. TOBB Başkanlığına teşekkür eder, KOBİ REHBERİ nin işletmelere yararlı olmasını dilerim. Bayram ÇAMKERTEN KOSGEB Başkanı VII

8

9 İÇİNDEKİLER 1. KOBİ MEVZUATI - Avrupa Birliği ve Türkiye de KOBİ tanımı AB Sanayileşme Stratejisinin Dünü, Bugünü ve Yarını AB Mevzuat Uyum Çalışmaları AB Rekabet Hukuku ve Anti-damping Uygulaması AB Genel Sekreterliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği AB İşletmeler Çokyıllı Programı AB Küçük İşletmeler Sözleşmesi Türkiye İmalat Sanayi KOBİ İstatistikleri AB Aday Ülkeler İstatistikleri Türkiye Rekabet Gücü Göstergeleri OECD BOLOGNA KOBİ Deklerasyonu CC BEST ve En İyi Uygulama Örnekleri Şirket Kuruluşları İşletmenin Kuruluşu Sırasında Alınacak İzin ve Ruhsatlar Ülkemizde Yabancı Sermaye Yatırımları Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endüstri Bölgeleri TOBB Tahkimi Kapasite Raporu Sanayi Sicili İmalat Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Patent Tescil İşlemleri Know-how veya Ticari Sırların Korunması Tasarım ve Faydalı Model Tescil İşlemleri Marka Tescili İşlemleri Coğrafi İşlemleri İşaret Tescil Entegre Devrelerin Topografyasının Korunması Türk Gıda Kodeksi Garanti Belgesi, Satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlik Belgesi ve Kullanım Kılavuzu Düzenleme Yetkisi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu IX

10 - Etiket,Tarife,Fiyat Listeleri Yönetmeliği Tek İmalatçı ve Yed-i Vahit Belgesi Tüketici Hakları Dernekleri Tüketici Hakem Heyetleri Tüketici Konseyi Reklam Kurulu KOBİ FİNANSMANI - Proje Profili KOBİ Teşvik Belgesi KOBİ lere Finansal Destek ve Yardımlar Türkiye Halk Bankası Kredileri Türkiye Kalkınma Bankası Kredileri Türk Eximbank Kredileri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Kredileri Sınai Yatırım Bankası A.Ş. Kredileri Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Asya Kalkınma Bankası Kredileri Kredi Garanti Fonu A.Ş Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş Sermaye Piyasası Kurumu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Finansal Kiralama Risk Sermayesi Franchising Factoring Forfaiting ECIP- Avrupa Topluluğu Yatırım Ortaklığı Programı Ar-Ge Çalışmaları KOSGEB Ar-Ge Destekleri TÜBİTAK /TİDEB Ar-Ge Destekleri EUROKA-Türkiye TTGV Ar-Ge Destekleri İNSAN KAYNAKLARI - Hizmetiçi Kariyer ve Eğitim Planlaması Yönetim Danışmanları X

11 - NMCP Programı İŞKUR ÜRETİM /PLANLAMA VE GELİŞTİRME - Ürün İmalat ve Montaj Resimleri Hammadde ve Ürün Test İşlemleri Üretim Planlaması İşyeri Yerleşim Planı ve İş Akış Planı Tezgah, Cihaz ve Makinaların Bakım Planlaması Çalışanların Görev Tanımları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kıyaslama (Benchmarking) Standardizasyonun Önemi Üretimle ilgili TSE,AB,DIN,ISO,SIS ve diğer standartları ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Toplam Kalite Yönetimi ve EFQM/Avrupa Mükemmeliyet Uygulamaları İstatistik Süreç Kontrol Arıza Modları ve Etki Analizi TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi TS-EN-ISO/IEC Laboratuar Yeterlilik Standardı Akreditasyon Kalibrasyon CE İşaretlemesi Ürün Barkodu Eko-Etiketleme Eko-Teks Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ambalajda "Yeşil Nokta" EPAL Damgalı Europalet TSE Bilgi İşlem ve Enformasyon Hizmetleri ESİM Test Hizmetleri A.Ş Atık Borsası PAZARLAMA/DIŞ TİCARET - Ticaret Fuarları ve Sergilerde Başarı İhracat Türleri Tipik Bir İhracat İşlemi İhracatta Teslim Şekilleri XI

12 - Dış Ticarette Uluslararası Ödeme Şekilleri Tek Tip Gümrük Beyannamesi GATS Hizmet Ticareti Genel Anlaşması Dünya Ticaret Örgütü İhracatçı Birlikleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri TIR ve ATA Karneleri İTO Yan Sanayi Borsası Takas (Barter) İGEME Hizmetleri DEİK Savunma Sanayi NAMSA OFFSET Uygulamaları BİLGİ VE DOKÜMANTASYON - TOBB Bilgi Hizmetleri KOSGEB Avrupa Birliği Merkezleri KOBİNET Elektronik Ticaret İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR - TİKA TURKAK TESK TMMOB TİSK Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) TMMMB Türkiye Müteahhitler Birliği İktisadi Kalkınma Vakfı MEKSA Vakfı TOSYÖV Vakfı ÇEVKO Vakfı KALDER BİTAV Vakfı İLGİLİ ADRESLER - KOSGEB Hizmet Birimleri Adresleri Web Adresleri XII

13 İşletmelere Yönelik Hizmet Üreten Kurum ve Kuruluşların Hiyerarşi Şeması TBMM Cumhurbaşkanı YÖK Üniversiteler Bakanlar Kurulu Başbakan Bakanlar Devlet Bakanı Dr. D. Bahçeli Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. M. Yılmaz Devlet Bakanı K. Derviş Devlet Bakanı M. Yılmaz Devlet Bakanı M. Keçeciler Devlet Bakanı N. Arseven Devlet Bakanı Prof. Dr. R.Mirzaoğlu Devlet Bakanı R. Doğru Devlet Bakanı Prof. Dr. T. Toskay Sanayi ve Ticaret Bakanlığı A. K. Tanrıkulu Devlet Bakanı O. Durmuş Milli Eğitim Bakanlığı M. Bostancıoğlu Çevre Bakanlığı F. Aytekin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Y. Okuyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanığı Z. Çakan Maliye Bakanlığı Sümer Oral Turizm Bak. M. Taşar DPT Müsteşarlığı TÜBİTAK Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) İşrisk Halk Yatırım İlgili Kuruluşlar Bağlı Kuruluşlar AB Genel Sekreterliği Özel ve Kamu Bankaları TKB TSKB (SYB) İş Bankası HalkBank GAP İdaresi Bşk. Gümrük Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı BDDK SPK Bşk. Bankalar Birliği Genel Müdürlükler Yabancı Sermaye Gn. Md. Teşvik Uygulama Gn. Md. Ekonomik Araş. Gn. Md. Kamu Finansmanı Gn. Md. KİT Gn. Md. Sigortacılık Gn. Md. Dış Ekonomik İlişkiler Gn. Md. Banka ve Kambiyo Gn. Md. Darphane ve Damga Matbaası Gn. Md. Vakıflar Genel Müdürlüğü TOSYÖV TTGV BİTAV MEKSA İktisadi Kalkınma Vakfı YKV Vakıf Bank Vakıfrisk TSE Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Bşk. (TYKA) Genel Müdürlükler İhracat Gn. Md. İthalat Gn. Md. Serbest Bölgeler Gn. Md. Anlaşmalar Gn. Md. AB Gn. Md. Dış Ticarette Standardizasyon Gn. Md. Ekonomik Araş. ve Değerlendirme Gn. Md. Dış Ticaret Müsteşarlığı DİE Türk Eximbank Türk Akreditasyon Kurumu İhracatçı Birlikleri İGEME Serbest Bölgeler KSS OSB El Sanatları Sağlık İl Müdürlükleri Genel Müdürlükler Sanayi Gn. Md. İç Ticaret Gn. Md. Sanayi Ar-ge Gn. Md. Küçük Sanatlar ve San. Böl. ve Sit. Gn. Md. AB Koordinasyon Gn. Md. Ölçüler ve Standartlar Gn. Md. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Gn. Md. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Gn. Md. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Gn. Md. İŞKUR Türkiye İş Kurumu Gn. Md. Tekno Parklar Bağ-Kur Gn. Md. Çevre İl Müdürlükleri Sosyal Sigortalar Kurumu Bşk. TPE KOSGEB Başkanlık Süreç Grupları Bilgi işlem ve E-ticaret Finansman destekleri Teknoloji destekleri Mali İşler ve satın alma İdari işler ve insan kaynakları Eğitim süreçleri Teknoloji Geliştirme Merkezleri Sendikalar TİSK TÜRKİŞ DİSK HAK-İŞ Enstitüler Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. Gn. Md. Defterdarlık Vergi Daireleri Mal Müdürlükleri Milli Emlak Daireleri Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirem Enstitüsü Turizm İl Müdürlükleri M.P.M. TOBB TESK Odalar ve Borsalar KGF DEİK İş Konseyleri KOBİ A.Ş. XIII

14

15 KOBİ MEVZUATI

16

17 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE KOBİ TANIMI Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): kişiden az işçi çalıştıran, - Yıllık satış cirosu 40 milyon EURO yu geçmeyen veya arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 27 milyon EURO'yu geçmeyen, - 3.paragrafta tanımlanan 'bağımsızlık' kriterine uygun olan, işletmeler Küçük işletmeler ise, - 50 kişiden az işçi çalıştıran, - Yıllık satış cirosu 7milyon EURO'yu geçmeyen veya arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 5 milyon EURO'yu geçmeyen,- 3.paragrafta tanımlanan 'bağımsızlık' kriterine uygun olan, işletmeler Bağımsız işletmeler, sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme tarafından üstlenilmemiş olan veya sermayesi, "küçük ve orta büyüklükteki işletme" tanımı dışındaki işletmelerden meydana gelmemiş olan işletmelerdir. Ancak bu şart şu iki durumda aşılabilecektir: - Eğer işletmenin sermaye sahipleri, kamu yatırım ortaklıkları, risk sermayesi şirketleri veya kurumsal yatırımcılar ise, - Eğer işletme sermayesi, hisselerinin kime ait olduğunun belirlenemeyeceği kadar küçük hisselere bölünmüş ise ve eğer işletme sermayesinin %25 veya daha fazlasının tek bir işletme tarafından üstlenilmemiş olduğunu veya sermayesinin küçük ve orta büyüklükteki işletme tanımı dışındaki işletmelerden meydana gelmemiş olduğunu yasal olarak belirtirse. 1. ve 2. paragraflardaki koşulları değerlendirirken sermayesinin veya hisselerinin %25 veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden işletmelerin dikkate alınması gerekmektedir. Mikro işletmeleri, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden ayırmak gerektiğinde, bunlar, '10'dan az işçi çalıştıran işletmeler' olarak tanımlanırlar. Dönem sonu bilançosunda bir işletme, takip eden iki yıl içinde, üstüste; işçi sayısı ile ilgili ya da finansal kıstasları aştığı veya bu sınırların altına düşmesi durumunda o işletme, 'KOBİ', "Orta bü- 3

18 yüklükteki işletme" "Küçük İşletme", veya "Mikro İşletme" statüsünü kaybedecek veya kazanacaktır. İstihdam edilen işçi sayısı, yıllık çalışma ünitelerinin (Annual Working Unit AWU) sayısı ile ilişkili olmalıdır. Bu demektir ki bir yıl boyunca tam gün çalışan işçi sayısının, kısmi ve dönemsel olarak çalışan işçi sayısı ile yıllık çalışma ünitelerinin (AWU) oranları olarak ilişkilendirilmesi gerekir. Esas alınacak referans yılı son hesap dönemini içeren yıldır. Yıllık satış cirosu ile bilanço net değerleri rakamları, son 12 aylık onaylanmış hesap dönemine ilişkin olmalıdır. Henüz hesapları onaylanmamış yeni işletmeler söz konusu olduğunda, o mali yılın gidişatına göre yapılacak gerçekçi tahminlerden çıkartılacak rakamlar, dikkate alınacaktır. Komisyon, AB'deki ekonomik düzenlemeleri dikkate alarak, normal olarak her 4 yılda bir veya ihtiyaç oldukça bilanço net değeri ve yıllık satış cirosu ile ilgili rakamları değiştirebilir. AB Komisyonu yukarıdaki tanıma göre, içinde 'KOBİ', "Orta Büyüklükteki İşletme", "Küçük İşletme" veya "Mikro İşletme" terimleri geçen tüm AB mevzuatını uyumlandırmıştır. İşletme tanımlarının AB istatistiklerine yansımasını EUROSTAT aşağıda belirtildiği şekilde düzenlemiştir; - 0 işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, işçi çalıştıran, ve daha fazla işçi çalıştıran, 4

19 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KOBİ YAPISI Toplam İşletme Sayısı : (%99,78 si KOBİ) Toplam İstihdam : (%71.48 si KOBİ lerde istihdam) Ortalama İstihdam : 6 İşçi/işletme KOBİ İşgücü Verimliliği : Euro/İşçi Katma Değer'de İşgücü Maliyetinin Oranı : %59 AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KOBİ'LERİN SAYISAL DAĞILIMI Ölçek İşletme Sayısı Çalışan Sayısı Ort. İstihdam Mikro Küçük Orta Büyük 500 (+) TOPLAM

20 İşletme Ortalama Ağırlık KOBİ İşgücü Sayısı İstihdam Verimliliği (*) (x 1.000) Belçika KOBİ 108 Danimarka KOBİ 100 Fransa KOBİ 90 Almanya KOBİ 102 Yunanistan Mikro 94 İrlanda KOBİ 91 İtalya Mikro 90 Lüksemburg KOBİ 94 Hollanda KOBİ 99 Portekiz KOBİ 88 İspanya Mikro 92 İngiltere KOBİ 83 Avusturya KOBİ 79 Finlandiya KOBİ 98 İsveç KOBİ 95 (Kaynak: EIM Small Business Research and Consultancy Company, 1995) (*) KOBİ İşgücü Verimliliği : Üretilen mal veya hizmetin miktarı / Değeri ile üretimi gerçekleştirmek için kullanılan işgücü arasındaki ilişki 6

21 TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE KOBİ TANIMLARI KOSGEB tanımı (3624 sayılı Kanun) 1-50 işçi çalıştıran imalat sanayi işletmeleri küçük sanayi işçi çalıştıran imalat sanayi işletmeleri orta ölçekli sanayi işletmeleridir. HALKBANK tanımı Teşvik belgeli KOBİ : İşçi sayısı : : 100 Milyar TL'yı aşmayan Sabit Yatırım Tutarı Normal KOBİ : İşçi sayısı : Milyar TL'yı aşmayan Sabit Yatırım Tutarı EXİMBANK tanımı Kısa vadeli Türk Lirası kredileri kapsamında "Küçük ve Orta Boy İşletmeler İhracat Kredisi için işçi çalıştıran imalat sanayi işletmeleri HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI tanımı İmalat sanayiinde faaliyette bulunan ve yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, demirbaşlar vb. toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan; 1-9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmelerdir. En fazla 400 milyar TL. tutarında sabit yatırım harcaması yapan işletmelerin tüm yatırımları KOBİ kapsamında değerlendirilir. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI tanımı 28 Ocak 2000 tarih ve sayılı, Resmi Gazetenin 45.sayfasında yayımlanan Tebliğe göre, imalat sanayiinde faaliyet gösteren, işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, arsa ve bina hariç sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD doları karşılığı TL'yi aşmayan işletmeler 7

22 DİE ve DPT tanımı 1-9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli işletmelerdir. TOSYÖV tanımı 1-5 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler küçük ölçekli işçi çalıştıran işletmeler orta ölçekli 8

23 AVRUPA BİRLİĞİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Helsinki Zirvesi sonrası üyelik sürecini yaşadığımız AB, Sanayileşmeye büyük bir önem vermektedir. Çevre dostu, sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması,işletmelerin rekabet güçlerinin korunması ve geliştirilmesi,yeni pazarlara açılınması Birliğin temel hedeflerini oluşturmaktadır. Bu hedeflerin yansıdığı sanayileşme stratejisi üye ülkelerin ve üyeliğe aday ülkelerin sanayileşme stratejisinin, programlarının ve planlarının oluşturulması açısından önem taşıdığı kadar işletmeler açısından da önem taşımakta olduğundan aşağıdaki tabloda özet olarak ifade edilmektedir. Dünkü Stratejisi Bugünkü Stratejisi Hedef Stratejisi Ürün stratejileri Büyük seri, standart mal üretimi Ürün /fiyat oranı, Kalite kontrolu Küçük seri, özel nitelikli mal üretimi Çözüm-satış sonrası hizmetler Performans kontrolü Bireysel düzeyde ihtiyaçlara cevap veren özel ürünler Yüksek kaliteli ürüne yüksek fiyat Tasarım, üretim ve pazarlamaya eş değerde önem vermek Üretim Stratejileri Miktar, ölçek ekonomisi Randıman, bilgi işlem destekli üretim Hızlı teslimat, çeşit ekonomisi Esneklik Lojistik tasarım Hızla yeni ürünleri pazara sürmek Çok işlevli üretim tezgahları El emeği, taşıma gibi faktörleri asgariye indirmek Organizas yon Stratejileri Karmaşık yapılar Hiyerarşi Organizasyon, otonomi, bireysel sorumluluk Üretim ve hizmetleri aksatıcı etkenleri yok etmek Görevleri bireyselleştirerek hızlı çözüm elde etmek Doğrudan yatırım ve pazara giriş stratejileri Bölgesel ve ulusal pazarlar Taşeron iş tarzı Emek yoğun ağırlıklı yan sanayi ile işbirliği Dünya pazarları Kapsamlı ortaklıklar çerçevesinde taşeron işlerin verilmesi Anahtar pazarlara doğrudan yatırım Mal ve hizmetlerin pazarda gerçek ihtiyaçlara cevap vermesi Risklerin ve karların paylaşımına ortak olabilmek Yeni pazarlarda doğrudan rekabete açılmak 9

24 AB MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI Tam üyeliğe aday statüsünde bulunduğumuz Avrupa Birliği nde temel hedeflere ulaşmada oluşturulan strateji ve politikalar zaman içerisinde mevzuat haline getirilmektedir. AB web sayfalarında bulunan söz konusu mevzuat; 40 yıl boyunca oluşturularak sürekli gözden geçirilip güncelleştirilen Tek Senet, Maastricht, Amsterdam ve Roma Anlaşmaları,Bakanlar Konseyi tarafından kabul gören düzenlemeler ve yönetmelikler ile Avrupa Adalet Divanı kararlarından oluşmaktadır. Üye ülkeler AB nin tüm mevzuatına uymayı ve uygulamayı kabul etmektedirler. Aday ülke statüsündeki Türkiye de Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi Sonuç Metni 12.maddesine göre ulusal mevzuatını gözden geçirerek AB mevzuatı ile uyumlandırmak durumundadır. Bu amaçla 27 Haziran 2000 tarihinde 4587 sayılı kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulan AB Genel Sekreterliği koordinasyonu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların katıldığı şu komiteler oluşturulmuştur; -Malların Serbest Dolaşımı - Sermayenin Serbest Dolaşımı -Hizmetlerin Serbest Dolaşımı - Rekabet Politikası -Şirketler Hukuku - Ortak Balıkçılık Politikası -Ortak Tarım Politikası - Vergilendirme -Ortak Taşımacılık Politikası - İstatistik -Ekonomik ve Parasal Birlik - Enerji -Sosyal Politika ve İstihdam - KOBİ ler -Sanayi Politikaları - Eğitim ve Staj -Bilim ve Araştırma - Kültürel ve Görsel İşitsel -Telekominikasyon Politikalar -Bölgesel Politika - Çevre -Tüketicinin Korunması ve Sağlık - Adalet ve İçişleri -Gümrük Birliği - Dışilişkiler -Mali Kontrol - Maliye ve Bütçe Hükümleri -Rekabet Hukuku ve Devlet Yardımları -İletişim ve Bilim -Diğerleri Teknolojileri -Kişilerin Serbest Dolaşımı -Sermayenin Serbest Dolaşımı 10

25 Bu komitelerde yürütülen çalışmalarda ilgili AB mevzuatı ve Türkiye mevzuatı gözden geçirilerek varsa eksik mevzuatın tamamlanması, gereksiz mevzuatın yürürlükten kaldırılması ve uyumlandırılması aynı konuda birden fazla ve benzer mevzuatın birleştirilmesi ve basitleştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. AB müktesabatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programa yansıyan çalışmalar Türkiye nin AB ye uyum sürecindeki gelişmelerin tespit edildiği yıllık İlerleme Raporuna da esas teşkil etmektedir. 24 Mart 2001 tarihinde yayınlanan Ulusal Program ile ilgili İlerleme Raporu 13 Kasım 2001 tarihinde yayınlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Eskişehir Yolu 9.km Ankara Tel: (312) Faks: (312)

26 AB REKABET HUKUKU VE ANTİDAMPİNG UYGULAMASI AB oluşumu, Roma Antlaşması ndan hareketle, kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Bu amaçla üye devletler arasında gümrük engelleri kaldırılmış ve adil rekabet ortamı yaratılmaya çalışılmıştır. AB Rekabet Hukuku ve Rekabet Politikası hiçbir konuda hiçbir kişi veya kuruma ayrıcalık gözetmeme ilkesi üzerine kurulmuştur. "İç pazar rekabetini bozacak veya üye devletler arasındaki ticareti etkileyecek şirketler arası anlaşmaları" yasaklamak (md. 85) ve "pazara egemen durumdaki şirket veya kurumların bu konumlarını kötüye kullanmalarını engellemek" (md.86) rekabet hukukunun iki temel unsurudur. 85 ve 86. maddelerin tanımladığı bu kavramların nasıl uygulanacağı AB Konseyi nce kabul edilen tüzük ve yönergeler ile Adalet Divanı kararlarından oluşan bir içtihat çerçevesinde belirlenir. Roma Antlaşması nın 90. maddesi ile, kamu mülkiyetinde olan kuruluşlara, 85 ve 86. maddelerle belirlenen rekabet kurallarına uyma zorunluluğu getirilerek, Üye Devletlerin devletleştirme aracılığıyla rekabet kurallarını uygulamaktan kaçınmaları engellenmiştir. Eşit rekabet kurallarına uyum sağlandığı sürece, AB içinde şirket ve kurumların mülkiyetinin kamuya ait veya özel olması için herhangi bir kısıtlama yoktur. AB Rekabet Politikası, Roma Antlaşması nın 9l. maddesinde yer alan anti-damping uygulamalarının ve 92, 93, ve 94. maddelerde yeralan devlet yardımlarının rekabeti bozmayacak biçimde oluşturulmasını kapsar. AB Rekabet Hukuku, şirketlerin rekabeti bozucu girişimlerini (damping, fiyat anlaşmaları, egemen durumun kötüye kullanılması) engelleyen, AB düzeyinde şirketlerin tekelleşmesini belirli boyutlarda tutan, kamu müdahalelerinin rekabeti bozmasını engelleyen, vergilendirmeyle iç pazarda adil rekabeti bozmayı engelleyen bir kararlar ve içtihatlar bütünüdür. Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna uyum Türkiye açısından zorunlu mudur? Türkiye nin AB Dış Ticaret Politikası na uyumunun Gümrük Birliği ile birlikte değil, Gümrük Birliği sonrasında tedrici olarak sağlanma- 12

27 sı öngörülmüştür. Türkiye, ayrıca GATT Antlaşması çerçevesinde de fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumayı hedef alan ulusal mevzuatı geliştirmektedir. Gümrük Birliği çerçevesinde, Türkiye nin anlaşmalarda açıkça yer alan hükümlere uymanın dışında otomatik olarak yerine getirmesi gerekli herhangi bir husus yoktur. Açıkça uyulması gerekli hükümler ise sınai ürünlerde gümrük vergilerinin, eşetkili vergilerin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması, Türkiye nin üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesini benimsemesi mevzuatını AB Dış Ticaret Politikasına yakınlaştırılmasıdır. Bu kapsam dışında kalan hususlar ise müzakerelere konu olacaktır. AB üyesi ülkeler, Roma Antlaşması nın yukarıda sayılan tüm hükümlerini, Antlaşma nın geçiş dönemi sonunda uygulamaya koyarak yeknesak bir dış ticaret politikası oluşturmuşlardır. Damping uygulamaları Avrupa Birliği nde nasıl kovuşturulur? AB, GATT Antlaşması nın damping konusundaki hükümlerine paralel olarak kendi damping mevzuatını geliştirmiştir. AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan dampingli veya teşvikli ithalata karşı korunma ile ilgili Komisyon Kararına göre, herhangi bir ülkeden yapılan ithalatta AB içindeki bir işletme, kuruluş ya da AB üyesi bir ülke damping yapıldığını iddia eder ve dampingli bu ithalatın Birliğin belli bir sektöründeki imalat ve ticareti bozucu etkiler taşıdığını delilleriyle ortaya koyarsa, AB Komisyonu tarafından damping soruşturması açılır. Damping soruşturmaları ihracatçılara karşı yürütüldüğü gibi, gerek görülmesi halinde, bir ihracatçı ülke için de anti-sübvansiyon araştırması şeklinde yürütülebilir. Genel olarak, sürdürülen soruşturma sonucunda herhangi bir damping marjı saptanırsa, eşit düzeyde antidamping vergi ihdasına gidilerek AB endüstrisi korunur. Ancak ihracatçı işletmeler ihraç fiyatlarını yükseltmeyi kabul ederse (price undertaking) damping soruşturması durdurulur. Damping soruşturmalarında, genelde ihracatçı ülkedeki iç piyasa fiyatı ile ihraç fiyatı karşılaştırılarak karar verilir. Böylece, AB, sanayi mamulleri itibariyle gerçek anlamda bir korumayı zaten düşük olan gümrük vergileriyle değil, miktar kısıtlamaları ve özellikle antidamping ve antisübvansiyon mevzuatı kapsamındaki uygulamalarıyla gerçekleştirmektedir. 13