KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK"

Transkript

1 KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

2 KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI Finansman Sorunu - Özkaynak Yetersizliği - Kredi Temininde Güçlükler Tedarik ve Tamir-bakım Konusundaki Sorunlar Teknoloji Yetersizliği ve Rekabet Sorunu Örgütlenme ve Yönetim Sorunu İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler İle İlgili Sorunlar Pazarlama ve İhracat İle İlgili Sorunlar Standardizasyon Ar-ge ve Bilgi Toplama Mevzuat Sorunları

3 Finansman Sorunu - Özkaynak Yetersizliği: Ülkemizde KOBİ ler finansman ihtiyaçlarını çoğunlukla öz kaynaklardan karşılamakta ve dış kaynaklı finansman araçlarından yeterince yararlanmamaktadır. Ayrıca kişi başına düşen milli gelir seviyesinin düşük olması tasarruf eğilimini azaltmakta ve yatırımları finanse edecek sermaye oluşamamaktadır. Ekonomik istikrarsızlık ve piyasada baş gösteren tıkanıklık, işletmelerin tahsilatlarını aksatmakta, hatta bazen hiç tahsilat yapılamamaktadır.nakit sıkıntısının baş göstermesi, ya işletmeleri pahalı finans kaynaklarına yöneltmekte, ya da sermayenin giderek erimesine yol açmaktadır.

4 Finansman Sorunu - Kredi Temininde Güçlükler: KOBİ lerin kredi imkanları oldukça sınırlıdır. Genellikle başlangıç sermayelerini kişisel ve özel tasarruf kaynaklarından sağlamaktadırlar. Ülkemizde imalat sanayi işletmelerinin 2009 yılı itibariyle bankalardan sağladığı kredi hacmi genel kredi hacminin %25 olduğu bilinmektedir. Çoğu zaman bu tür işletmeler bazı bürokratik engellerle bu kredileri kullanma şansına bile sahip olamamaktadırlar. KOBİ lerin finansman konusundaki sorunlar, girişimcinin bilgi noksanlığı, sağlıklı verileri kredi veren kuruluşlara sunamaması ve bu işlere ayıracak zamanın kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır.

5 Ülkemizde küçük sanayi işletmelerinin tek finansman kaynağı Türkiye Halk Bankası idi.2004 yılı sonrası Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası da KOBİ lere yönelik kredi imkanları sunmuştur. Ancak bankacılık anlayışı temelde kazançlı olanları kredilendirdiği için bu teşvik uygulaması da çok başarılı görülmemiştir. KOBİ lerin kredi sağlayamamasındaki en önemli etkenlerden birisi verilen kredilere istenen teminatın niteliği, diğeri ise işletme banka ilişkilerinin seyriyle kredi faiz oranlarının maliyetler üzerindeki olumsuz baskısıdır. Özellikle uzun vadeli kredilerde gayrimenkul dışındaki hiçbir varlık teminat ipoteği olarak kabul edilmemektedir. Gayrimenkul ipoteği yerine işletmedeki makine teçhizatın teminat olarak kabul edilmesi durumunda bu sorun önemli ölçüde ortadan kalkabilir ya da projenin kredilendirilmesi önerilebilir.

6 Tedarik ve Tamir-bakım Konusundaki Sorunlar Türkiye de genellikle girdi fiyatları, dünya fiyatlarından daha yüksektir. Mali olanaklarının yetersiz, kredi kaynaklarının kıt olması, teşebbüslerin ihtiyaçlarını küçük partiler halinde tedarik etmelerini zorunlu hale getirmektedir. Bu durum, küçük partiler halindeki siparişlerin genellikle üçüncü elden satın alınmasına ve fiyatların daha yüksek olmasına yol açmaktadır. Konusunda eğitilmiş elemanlar ve yeterli makinelerle donatılmış bakım atölyeleri bulma şansı çok azdır. Mali yetersizlik ve pahalı servis nedeniyle tamirlerde zorlanmakta veya tamir bakımları ertelenmektedir.

7 Teknoloji Yetersizliği ve Rekabet Sorunu Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojiyi edinmelerinin üç değişik yolu vardır: Bilinen teknolojiyi alıp kullanma Yeni teknolojileri transfer ederek kullanma Teknolojileri üretmek Rekabet bakımından da kobiler çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Kalitesiz üretilen mamüllerin ucuza mal olması sebebiyle, fiyat rekabeti, alıcının kalite konusunda bilinçsiz olmasından dolayı da haksız rekabet doğmaktadır.

8 Yabancı ülkelerdeki sanayi işletmelerinin çeşitli kuruluşlar aracılığı ile teşvik edildikleri için, ürettikleri ürünler Türkiye ye düşük fiyatla ithal edilmektedir. Ülkemize çoğu kez kalite düzeyi belli olmayan kaçak veya dampingli mallar gelmektedir.her iki durumda da geliş fiyatı düşük olan ürünler yurt içi piyasada ucuza satılmakta ve haksız rekabete neden olmaktadır. Gümrük Birliği ne geçiş ile birlikte Türkiye deki KOBİ ler AB deki teknoloji seviyesi yüksek sanayilerle rekabet etmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle Türkiye deki KOBİ lerin AR-GE faaliyetlerine önem vererek teknolojik yenilikleri takip edip uygulayabilir duruma gelmeleri gerekmektedir.

9 Örgütlenme ve Yönetim Sorunu Haberleşme işletmede çalışanlar arasındaki bilgi alışverişidir. Bir yönetici, iş gören bunlardan anlamaz, henüz o kapasiteye ulaşmadı gibi düşüncelerle bir çok gelişmeyi iş görenden saklamaya kalkarsa isabetli hareket etmiş sayılmaz. KOBİ lerde başka küçük işletmelerle bir araya gelme ve seslerini daha gür duyurabilecekleri bir üst otoriteorganizasyon oluşturma konusunda sorunlar vardır. Bu durum KOBİ2lerin teşviklerden, desteklerden yeteri kadar pay alamamalarına neden olabilmektedir.

10 İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler İle İlgili Sorunlar Küçük işletmelerin iş gücü sorunlarından biri de yetenekli ve tecrübeli kalifiye elemanları iş yerine çekmede ve bunları işyerinde tutabilmedeki karşılaştıkları güçlüklerdir. Küçük işletme sahipleri genellikle tekniknisyen kökenlidirler. Dolayısıyla işletmelerini yönetim tekniklerinden uzak tecrübeleri doğrultusunda idare etmektedirler. Örgütte çeşitli birimlere göre yetki ve sorumluluk dağılımının dengeli açık bir şekilde yapılmamış olması ve iş bölümü ile uzmanlaşmada yetersiz kalınması da önemli problemler arasında yer almaktadır.

11 Pazarlama ve İhracat İle İlgili Sorunlar Genel olarak KOBİ lerin pazarlama sorunları şunlardır: Pazar oluşturmak amacıyla büyük harcamalarda bulunmamaları, Nitelikli pazarlama elemanlarının istihdam edilmemesi Sahip-yönetici durumundaki girişimciler, pazarlama faaliyetleri ile de kendileri ilgilenmektedirler. KOBİ lerde çalışmaya istekli pazarlama elemanlarının, büyük işletmelerin sundukları imkanlarla karşılaştırılınca ne kadar kalifiye olacaklarını tahmin etmek zor değildir. Küçük işletmelerin hedef pazarlarını sadece ülke içi ile sınırlamak da yanlış olur.

12 Standardizasyon Uluslar arası standardizasyon teşkilatı (ISO) Standardizasyon, belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon hem çeşitli firmalar arasında kalite birliği sağlamakta hem de bu vesileyle fiyatları homojenleştirmektedir. Ucuz ve bol miktarda ürünün bulunması yeterli olmamakta, ürünün belli standart ve kalitede olması, dış satım imkanını arttırmaktadır.

13 Ar-Ge ve Bilgi Toplama Bilgi noksanlığından kaynaklanan en önemli işletmecilik hataları henüz yatırımın fizibilite aşamasında başlamakta, işletmenin yaşam sürecince devam etmektedir. Fizibilite çalışmalarının yeterli bilgiye dayandırılmaması sonucu, ürün ve Pazar seçimi, teknoloji ve kuruluş yeri gibi konularda geriye dönülmesi çok zor stratejik hatalar yapılmaktadır. Bu nedenle günümüzde Ar-Ge faaliyetleri yapılarak yeni ürün, üretim yöntemleri, finansman gibi konularda bilgi toplanıp bu bilgiler işletme şartlarında değerlendirilebilmektedir.

14 Mevzuat Sorunları Bugün bir işyeri kuruluşunda ne yapılması gerektiği kesin olarak belli değildir. Bir çok müteşebbisin uygulamada karşılaştığı işlemlere göre, çeşitli mevzuat ve formaliteler yüzünden bir işletmenin açılması bir yıldan fazla zaman almaktadır. Yine SSK ve Bağ-Kur birleşmiş Sosyal Güvenlik kurumu adını almış, maliye ve vergi ile ilgili konularda sürekli değişiklikler olmakta, kanunlarda pek çok değişiklikler yapılmaktadır. Tüm bunlar nitelikli personel istihdamı sorunu da bulunan KOBİ lerin mevzuatı takip etmelerini iyice güçleştirmektedir.

15 Küçük İşletmelerin Diğer Sorunları Yapısal sorunlar Büyük firmalar karşı korunma Kuruluş yeri ve alt yapı sorunları Büyük sanayi ile bütünleşme Üretim derinliğinin derin olması Kurumsallaşamama Organizasyon ve iş akış şemalarının iyi hazırlanamamış olması Sorumlulukla yetkinini çoğunlukla örtüşmemesi Dökümantasyon ve arşivleme eksikliği

16 Küçük İşletme Sorunlarının Çözüm Yolları KOBİ lere banka kredilerinde teminat problemlerinin giderilmesi için halihazırda faaliyet gösteren tek kredi garanti kuruluşu, kredi garanti fonu AŞ olup, bu gibi birimlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Risk sermayesi yatırım ortaklığı şirketleri ve küçük işletme yatırım finans şirketleri, iyi bir iş kurma fikrine ve gerekli girişimcilik yeteneği ve bilgisine sahip olanları desteklemektedir. KOBİ lerin kredi almalarını kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ile sermaye yapılarının güçlendirilmesi, hisse senetlerinin alınıp satılacağı güçlü bir pazar oluşturma ihtiyacını doğuracaktır. Bu durum mevcut borsaların da canlanmasına sebep olacaktır.

17 KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR a. Finansman Desteği Sağlayan Kurum Ve Kuruluşlar - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Türkiye Halk Bankası - Sınai Yatırım ve Kalkınma Bankası - Eximbank - Esnaf Kefalet Kooperatifleri b. KOSGEB Destekleri - Kredi faiz desteği - Kobi proje destek programı - Tematik proje destek programı - İşbirliği güçbirliği destek programı - AR-GE, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programı - Genel destek programı - Girişimcilik destek programı c. AB Fonları - AB hibe projeleri - Tarım hibeleri - Bilgi teknolojileri ve AR-GE hibeleri - SODES ve kalkınma ajansı projeleri

18 SON

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör.

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. (4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. Murat AYKIRI ÖZET Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi içerisinde

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos 2008 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE BU KURULUŞLARDAKİ SERMAYE YAPISI I- GİRİŞ Ülkemizin değişik bölgelerinde 23 adet tarımsal ürünün işlenmesi ve uygun

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 GİRİŞ... 5 1. KIRŞEHİR İN SOSYO-EKONOMİK YAPISI... 6 1.1.Nüfus Yapısı... 6 1.2.Coğrafi Göstergeler... 8 2. KIRŞEHİR İŞGÜCÜ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ

GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ GİRİŞİMCİLİK ve İŞ KURMA SÜREÇLERİ Türkiye de Girişimcilik Toplam nüfusumuzu, 12 yaş ve altındakiler, işgücüne dahil olmayanlar, işgücüne dahil olanlar olarak üç gruba ayırırsak: 2 Türkiye de Girişimcilik

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2003 121 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Özgür ARSLAN 1 Hacettepe Üniversitesi İİBF.,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı