KANAL PATLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANAL PATLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konservatif Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Endodonti Bilim Dalı KANAL PATLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gökhan ATAY Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Necdet ERDİLEK İZMİR-2007

2 ÖNSÖZ Kanal Patları ve Genel Özellikleri konulu mezuniyet tezimi hazırlama imkanı veren değerli hocam Prof. Dr. Necdet ERDİLEK e teşekkür ederim. Stj. Dişhekimi Gökhan ATAY

3 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ KANAL PATLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ İDEAL BİR KANAL DOLGU MADDESİNDE ARANAN ÖZELLİKLER KANAL DOLGU MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI ORGANİK MADDELER ORGANO İNORGANİK MADDELER İNORGANİK MADDELER SONUÇ KAYNAKLAR...39

4 1) GİRİŞ Başarılı bir endodontik tedavinin temel amacı; kök kanallarının uygun bir şekilde kemomekanik yöntemlerle genişletilmesi, irrigasyonu ve dezenfeksiyonundan sonra sızdırmaz bir şekilde doldurulmasıdır. Bu olay, kanal genişletme ve doldurma tekniği, kullanılan solüsyonlarının tipi ve dolgu maddelerinin özellikleri gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Kök kanal tedavilerinde mekanik temizlik ne kadar çok önem taşısa da mekanik temizliği takiben kullanacağımız kanal dolgu maddelerinin de istenen özellikte olması çok önemlidir. Bu nedenle kanal dolgu maddelerinin özelliklerini iyi bir biçimde bilmemiz ve bunları ideal bir kanal patında olması gereken özellikler yönünden değerlendirmemiz gerekir. 1

5 2. KANAL PATLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Kanal patlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili literatürde sınırlı sayıda çalışma vardır. Ancak az da olsa bu bilgilerin genel çizgileri itibariyle sunulmasında fayda vardır. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler şunlardır ADEZİV ÖZELLİKLER Endodontik tedavilerin başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri mikrosızıntıdır. Kanal dolgularından sonra, koronerden apikale veya apikalden koronele doğru gerçekleşen sızıntı problemini çözmede göz önün alınması gereken emel faktör adezyon fenomenidir. Adezyon, iki farklı maddenin moleküller arası çekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine tutunmalarını sağlayan kuvvettir. Bu bağlantı, kimyasal ve fiziksel olmak üzere iki türlüdür. Kimyasal adezyonda primer yani intramoleküler bir bağlantıdan söz ederken, fiziksel adezyonda ise, van der Waals kuvvetleri rol oynar ve intermoleküler bir bağlantı söz konusudur. Bu moleküler seviyedeki iki bağlantının dışında, bütünüyle retansiyona dayalı mekanik bağlantıdan da söz edilebilir. Birçok durumda kimyasal, fiziksel ve mekanik bağlantıların çeşitli kombinasyonlarıyla karşılaşabiliriz. İki katı yüzeyin birbirlerine adezyon göstermeleri çok zordur. Yüzeyleri ne kadar düz olursa olsun, anotomik veya moleküler anlamda hala pürüzlüdürler. Bu iki madde temas ettirildiklerinde yalnızca yüzeydeki çıkıntılar birbirine değer. Bu alanlar, tüm yüzeyin çok küçük bir yüzdesini oluşturduğundan gerçek bir adezyon 2

6 ortaya çıkmaz. Yapılan çalışmalarda, birbirini çeken maddelerin yüzey molekülleri arasındaki mesafe 7 A den fazla olduğunda adezyonun gerçekleşmediği gösterilmiştir. İki katı madde arasında geniş bir temas yüzeyi oluşturmak için mikroskobik veya submikroskobik düzensizliklerin arasına işleyecek akışkan bir madde kullanmak gerekir. Akışkan maddenin bu davranışına ıslatma özelliği denir. Islatmanın miktarını, akışkan ile katı madde arsındaki temas açısının derecesi belirler. Adezivin molekülleri, katı maddendin molekülleri tarafından intramoleküler bağlantıdan daha büyük bir kuvvetle çekiliyorsa adeziv katı madde üzerinde tamamen yayılacak ve temas açısı 0 olacaktır. Eğer yüzeyde herhangi bir kontaminasyon varsa veya katı maddenin yüzey enerjisi çok düşükse, temas açısı gittikçe büyüyecek ve ıslatma gerçekleşmeyecekti. Sonuç olarak, temas açısı ne kadar küçükse, akışkan maddenin katı madde üzerindeki düzensizlikleri bütünüyle doldurması o kadar kolay olacaktır. Dişhekimliğinde, polikarboksilat ve cam iyonomer simanların tüm diş dokularına kimyasal bağlanması dışında gerçek bir adezyon örneği yoktur. Bu yüzden, adezyon deyimiyle daha çok mekanik bağlantıyı kastetmek yerinde olacaktır, çünkü kök kanal tedavisi sırasında kanal patının yüzeydeki düzensizliklere daha çok kapiller bir penetrasyonu söz konusudur. Katı dolgu maddesi olan güta perkanın kanal duvarlarına penetrasyonu çok yetersiz olduğundan hermetik kapatma amacıyla kanal patlarını kullanmak gerekmektedir. Bu yüzden, kullanılan patların dentini ıslatma yeteneğinin ve adeziv özelliklerinin iyi olması sızdırmazlığın sağlanmasında yardımcı olacaktır. Ancak, sızdırmazlık ve adezyon arasında bir ilişki in vitro şartlarda bile saptanamamıştır. Birçok faktör bu olayın ideal olmasını önleyebilmektedir. 3

7 Şöyle ki: Dentin, homojen olmayan bir yapıdadır. Hem organik, hem de inorganik dokuların varlğı moleküler etkileşimleri bozmaktadır. İnorganik tabakaya afinitesi çok olan su moleküllerinin varlığında kanal duvarlarının yüzey enerjisi azalmaktadır. Kanalların genişletilmesi sırasında oluşan smear tabakası, stabil ve homojen olmadığı için adaptasyonun kalitesini bozmakadır. Sertleşme sırasında ortaya çıkan büzülme kuvvetleri, dentine mekanik bağlanma kuvvetlerinden daha büyükse, oluşan adaptasyon sonradan ortadan kalkmaktadır. Kanal patı, doku likitlerinde eriyorsa, uzun dönemde adaptasyon yine bozulmaktadır. Bütün bu faktörler göz önüne alınarak, kanal patlarının adeziv özelliklerine yönelik fiziksel değerlerinin laboratuar ve klinik ortamlarda saptanması ve standartların belirlenmesi, kanal tedavisinin uzun dönemdeki başarısına katkıda bulunabilir AKICILIK Akıcılık kanal patının, genişletme işlemlerinden sonra kanal duvarları üzerinde oluşabilecek düzensizlikleri doldurmasını sağlayan özelliktir. Akıcı değilse patın bu girintilere girmesi oldukça zor olur. Fazla olduğu zaman ise, apikal foramenden periapikal dokulara taşma olasılığı ortaya çıkar. Bu bir pat için çok önemli bir özellik olmasına rağmen, kanal patları için ideal bir akıcılık değeri saptanamamış ve bu konuyla ilgili çalışmalar da farklı sonuçlar elde edilmiştir. ( ) Weisman ın akıcılıklarının oldukça az olduğunu bildirdiği bazı ticari preparatlar, başka 4

8 araştırmacılar tarafından oldukça akışkan bulunmuştur. Bu farklı sonuçlara değişik yorumlar getirilmeye çalışılmıştır. Kanal patının tozundaki partiküllerin küçülmesiyle akıcılığın artacağı ileri sürülmüşse de ( 21 ), bu iki özellik arasında bir ilişki olmadığı deneysel olarak ispatlanmıştır. Ancak toz partiküllerinin boyutu küçüldükçe patın matrisi daha homojen hale gelirken, boyut büyüdükçe tozun yüzey alanı, reaktivitesi ve çözünürlüğünün azaldığı bildirilmiştir. ( 8,19 ) Patın akıcılık ve kıvamı arasında doğrusal bir ilişki bulunmadığını iddia eden Grossman ın aksine, Benatti ve arkadaşları ile Orstavik patın toz / likit oranının akıcılık üzerine kesin bir etkisi olduğunu çalışmalarında göstermişlerdir. Bir patın akıcılık özellikleri toz / likit oranıyla birlikte kısmen bileşenlerinin kimyasal aktiviteleriyle sertleşme süresine, kısmen de ısı ve ortamdaki neme bağlıdır. ( 17 ) 2.3. FİLM KALINLIĞI Film kalınlığı, kanal patının belirli bir yük altında gösterebileceği minimal bir kalınlıktır. Teorik olarak, bu kalınlık tozun maksimal partikül boyutuna eşdeğer olmalıdır. Ancak gerçek film kalınlığı, partikül boyutundan daha az olabilmektedir. Toz partikülleri, karıştırma sırasında likit fazla eriyerek küçülmekte ve patın kondansasyonu sırasında da ezilmektedir. Bir çalışmada, partikül boyutları yaklaşık 75 µ olan bir simanın film kalınlığı 35 µ olarak saptanmıştır. ( 17 ) Patın, film kalınlığı ne kadar az ise ıslatma yeteneği o kadar fazla olacaktır. Bu faktörün, katı kanal dolgu maddesinin (güta perka konlarının) kanal içindeki miktarım arttıracağı ve bu yolla apikal sızıntıyı azaltacağı düşünebilir. Ancak, sızdırmazlık ve film kalınlığı arasında bir ilişki saptanamamıştır. ( 14 ) Benzer 5

9 şekilde Orstavik ( 15 ), tozun partikül boyutu ile patın film kalınlığı arasında bir ilişki saptayamamış, fakat film kalınlığının fazla olmasının kanal boşluğuna güta perkanın yerleştirilmesini engellediğini belirtmiştir ÇÖZÜNÜRLÜK VE ABSORBSİYON: Başka bir maddede, genellikle de bir sıvıda moleküllerine ayrılabilen maddelere çözünür madde denir. Belirli miktardaki bir çözücü içinde ve belirli bir sıcaklıkta çözünebilecek madde miktarın genellikle bir üst sınırı vardır. Buna, maddenin çözünürlük katsayısı denir. Değişik kimyasal maddelerin doğal olarak çözünürlük sınırları da birbirinden farklıdır. Kök kanal patlarının toz kısımları oldukça farklı kimyasal maddelerden oluşmuştur. Toz, likitle karıştırıldıktan sonrada kısmen eriyerek matrise bağlanır ve belirli bir zaman biriminde kanal patının sertleşmesiyle matris içinde asılı kalır. ( 19 ) Ancak, kanal dolgu maddeleri, koroner dolgunun yetersizliği, ilgili dişte kırık, çatlak meydana gelmesi veya periapekste akutlaşan bir patolojinin varlığı ile tükürük, serum gibi fizyolojik doku sıvıları veya asidik özellikte pürülan sıvılar ile karşı karşıya kalabilir. Bu aşamada kanal patının çözünürlüğü gündeme gelecektir. ( 10 ) Çözünen maddelerin yüzde olarak miktarı, ana kitle içerisindeki yüzdelerinden farklıysa, buna aykırı çözünme denir. Dişhekimliğinde kullanılan siman benzeri birçok materyalin davranışı bu kategoriye girer. Bu anlamda teorik bir model geliştirilmiş ve çözünmenin üç ayrı bölgeden oluştuğu ortaya konmuştur: 1. Yüzeysel erozyon: Zamana bağlı olmaksızın simanın en üst tabakasında yıkanma tarzında çözünme meydana gelir. 6

10 2. Yapıdaki çatlaklardan erime: Zamana bağlı olarak difüzyon yoluyla ortaya çıkar. 3. Ana kitleden erime: Yine zamana bağlı difüzyonal bir çözünme söz konusudur. Bu olayın gerçekleşmesi çok zaman alabilir. Ortaya çıktığında ise kesin bir dağılma mevcuttur. Kanal patlarının çözünürlüğü aşağıdaki nedenlerden dolayı oldukça düşük olmalıdır: Kanal dolgusundan çözünebilecek maddeler, çevre dokular üzerinden istenmeyen biyolojik yan etkilere neden olabilir. Kanal patlarının içeriklerinde sıklıkla kullanılagelmiş olan paraformaldehit, baryum, sülfür, kurşun, çinko ve gümüş hem çevre dokularda hem de serbest dolaşımda gösterilmiştir. Kanal dolgusu ile sağlanan hermetik örtücülüğün kalitesi, materyal bütünlüğünün stabil kalması ile ilgilidir. Aksi halde, bu bütünlük bozulacak ve mekanik direnç ile adaptasyon kaybı ortaya çıkacaktır. Kanal patlarının çözünürlüğü konusundaki ilk çalışma Higginbotham tarafından 1967 yılında yapılmıştır. Distile su ve asetik asit (ph 4) gibi iki ayrı ortamın kullandığı bu çalışmada, ZO-E kökenli Procosol un en az çözündüğü saptanmıştır. Bu patı, Diaket ve Tubliseal izlemiştir. Asidik ortamda tüm patların çözünürlüğünün daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Bir başka çalışmada, olaya klasik çözünürlük deneylerinden farklı yaklaşılmış ve doku içine implante edilen, kanal patıyla dolu teflon kapları kullanılmıştır. Kalsiyum hidroksit içerikli Sealapex in doku içinde daha fazla çözündüğü gözlenirken, yine kalsiyum hidroksit içeren CRCS ve ZO-E kökenli Roth 801 in stabil olduğu saptanmış; fakat doku likitlerinin CRCS ve Roth 801 in yüzeysel tabakalarına penetre olabildiği de belirtilmiştir. (9,12,16) 7

11 Çeşitli kanal patlarının kimyasal yapılara ile sertleşme ve dağılma mekanizmaların arasındaki farklılıklar, birbirinden oldukça farklı araştırma sonuçların ortaya çıkartmaktadır. Bazı çalışmalarda ( 9 ) örneklerden arta kalan maddeler çözünürlük değeri olarak verilirken, diğer araştırmalarda ( 9,16 ) ise örneklerdeki ağırlık kaybı çözünürlük miktarı olarak saptanmıştır. McComb ve Smith ( 12 ) her iki değeri saptamışlar ve ağırlık kaybını ölçmeye yönelik yöntemin çözünürlük değerini yükselttiğini bildirmişlerdir. Sonuçta; çözünürlüğe etki eden faktörleri şöyle irdeleyebiliriz: - Toz partiküllerinin matrise bağlanma yüzdesi ne kadar yüksek ise çözünürlük o kadar az olacaktır. Burada önemli olan, likidin maksimal bağlayabileceği toz miktarım kullanmaktır. - Süre ve ortamın hidrojen iyonu konsantrasyonu arttıkça çözünürlük de artmaktadır. ( 11 ) Absorbsiyon olayında ise, likit difüzyon yoluyla katı maddeye penetre olur. Bu olay, aslında difüzyon ile absorbsiyonun kombinasyonu şeklinde gerçekleşir. Materyal ne kadar pöröz ise, absorbe edilen likidin miktarı göreceli olarak artacak ve katı maddede bir takım volümetrik değişiklikler ortaya çıkacaktır. ( 11 ) 3. İDEAL BİR KANAL DOLGU MADDESİNDE ARANAN ÖZELLİKLER Restoratif ve protetik dişhekimliği ile ilgili çalışmalarda, klinik olarak kullanılan maddelerin arzu edilen fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Endodontide ise, bazı genel bilgiler verilmiş olmakla birlikte ideal materyal özellikleri ve bu 8

12 özelliklere bağlı nümerik değerler kesin olarak saptanmamıştır. Alaçam, bir kanal patında (sealer) olması gereken özellikleri şöyle belirtmiştir: 1) Kanalı kolaylıkla doldurabilmeli, yeterli çalışma zamanı tanımalı, gerektiğinde de kanaldan kolaylıkla çıkabilmelidir. 2) Kanala konmadan önce sıvı veya yarı katı olmalı sonradan kanal içinde genleşerek katılaşmalıdır. 3) Dişe ve periapikal dokulara zararı olmamalı 4) Periapikal dolgulara taştığında rezorbe olabilmeli 5) Mutajenik ve karyojenik olmamalı 6) Periapikal dokularda immün cevap oluşturmamalı 7) Steril olmalı veya sterilize edilebilmeli ve bakteriostatik olmalı 8) Büzüşmemeli, stabil olmalı, kanal içinde rezorbe olmamalı ve nemden etkilenmemeli 9) Pöröz olmamalı 10) Impermeabl olmalı 11) Post-preparasyonunda apikal tıkanması bozulmamalı 12) Kanal duvarlarına yapışmalı, kök kanalım yandan ve apikal alanından üç boyutlu olarak iyice kapatmalı ve dentin kanalcıklarına derin penetrasyon göstermelidir. 13) Radyoopak olmalı, dişi boyamamalı uzun süre bozulmadan saklanabilmeli Bu kriterler, endodontik patların genel olarak güta perka ile birlikte kullanıldıklarında tıkama görevini sağlayacak fiziksel özellikleri konusunda kesin bir bilgi verememektedir. Genişletilen kanal duvarları ile kanal dolgu maddesi arasında sıkı bir adaptasyon olması sızdırmazlık için gereken faktörlerden bir tanesidir. Bu 9

13 adaptasyonunun kalitesini belirleyen etkenler ise kanal patının akıcılığı, film kalınlığı, çözünürlüğü, boyutsal kararlılığı ve adeziv ( yapışma ) özellikleridir. Çeşitli kanal aletleri ve irrigasyon ile genişletme işlemi bitirildikten sonra kök kanal boşluğu güta perka veya gümüş kon gibi katı kanal dolgu maddeleriyle kapatılır. Ancak, bu maddeler kök kanalını tam olarak dolduramayacağı için yardımcı olarak kanal patı (sealer) adı verilen, toz / likit veya pat / pat sistemlerinden oluşan ve karıştırıldıktan sonra yaklaşık 72 saat içinde sertleşen maddeler kullanılır. Kanal patlarının temel olarak üç kullanılma amacı vardır: 1. Kullanılan patların içerisinde antibakteriyel özellik gösteren bir ajan vardır. Kök kanalına yerleştirildikten sonra bu özellik etkin hale geçer. 2. Katı kanal dolgu maddeleri kanal duvarına tam adaptasyon sağlayamaz. Kanal patları bu adaptasyonu sağlar ve kron ve köprülerin yapıştırılmasında kullanılan simanlar gibi bağlayıcı bir görev üstlenirler. 3. Katı kanal dolgu maddelerinin kanal boşluğunda istenilen yere ulaştırılmaları için lubrikant (kaydırıcı) özellik gösterirler. 4. KANAL DOLGU MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI Kanal dolgu maddelerini üç ana grupta inceleyebiliriz: 1) Organik maddeler 2) Organo-inorganik maddeler 3) İnorganik maddeler 10

14 4.1. Organik Maddeler a) Antiseptik Özellikli Patlar İyodoformlu patlar Maisto patı Asphalin patı Grossman ın kök kanalı simanı ve Grossman patı Kerr patı Gysi nin trio patı Oxpara patı b)antibiyotik Özellikteki Patlar Bacitracine Neomycine Gramicidine Fremycetine Winter patı Grossman ın PBSC patı Sommer-Ostrander-Krowley patı Etikan patı Bender Seltzer patı c) Diğerleri Peniciline-streptomycine karışımı Bacitracine-neomycine karışımı Neomycine-bacitracine-polimiksin B karışımı Fokalmin endodontik macunu 11

15 Parke-Davis endodontik bileşiği d) Plastik esaslı maddeler AH 26 N2 Endomethasone Diaket 4.2. Organo-İnorganik Maddeler Çinko oksit-öjenol 4.3. İnorganik Maddeler a ) Simanlar Çinko fosfat siman Çinko sülfat siman Siliko fosfat siman b ) Kalsiyum hidroksit (CaOH) c ) Biyocalex 6-9 d ) Diğerleri Dentin fildişi tozu Gümüş amalgam Bakır amalgam Gümüş konlar 12

16 4.1. ORGANİK MADDELER 4.1.A Antiseptik Özellikteki Patlar: 1 ) İyodoformlu Patlar: İyodoformlu patları ilk önce Rose ( 1894 ) kullanmıştır. Daha sonra Walkhoff ( 1928 ) Avrupa da çok tutulan patı açıklamıştır. Kanal dolgusu olarak iyodoformlu pat kullanıldığı zaman kök ucundaki periapikal lezyonun içine taşırıldığı zaman patın yedi günde tamamen rezorbe olduğu bilinmektedir. İyodoformlu patların özellikleri; I ) Yeni granülasyon dokusu oluşumunu stimüle eder. II ) Apikal sekresyonu gözle görülür şekilde azaltır. III ) Çok radyoopaktır. IV ) Kullanımı kolaydır. Konsistansı klorfenol veya iyodoform tozu eklenerek ayarlanabilir. V ) Kolayca kanaldan çıkarılabilir. VI ) Apeks dışında kolayca rezorbe olabilir. İyodoformlu patların dezavantajları ise; I ) Pat kök içinde rezorbe olabilir. II )İyodoform patı sertleşmediği için kanalı sızdırmaz bir biçimde doldurulması mümkün değildir. III ) Hoş olmayan bir tadı vardır. IV ) Pat, ender de olsa idiosyncrasyise neden olmaktadır. 13

17 1.A ) Walkhoff Patı: İyodoform patının modern endodontik tedavide kullanılması Walkhoff metodur. Walkhoff metodu antiseptik kök kanalı tedavisi için chlorphenol camphermentol solüsyonu ve obturasyonu için iyodform patıdır. Bu pat 60 bölüm toz ve 40 bölüm likitten oluşur. Tozun içinde iyodoform, likidinde %45 paraklorofenol, %49 katur ve %6 mentol içerir. Walkhoff metodunda periapikal lezyonlu dişlerde foramen apikale genişletilerek, dolgu esnasında pat kasıtlı olarak periapikal bölgeye gönderilir. Fistül bulunduğunda iyodoform fistül ağzından çıkana kadar gönderilir. Çok geniş periapikal lezyonda pat yalnızca kök kanal dolgusu olarak kullanılmaz. Aynı zamanda antiseptik pansuman olarak veya geçici kanal dolgusu olarak da kullanılabilir. Bu çeşit uygulamalarda güta perka veya gümüş kon kullanılamaz. 1.B ) Kontrowizc Patı: İ.Ü. Diş hekimliği Fakültesi nde Kontrowicz tarafından bu iyodoform patı kalitatif olarak formüle edilmiştir. Bu pat içerik olarak; fenol, timol, iyidoform, çinko oksit ve vazelin içerir. Timol, fenolden dört defa daha etkili bir antiseptik olup suda çok az eridiği için etkisi uzun süre devam eder. Çinko oksit ve vazelin ise patın zemin maddelerini teşkil etmek ve pata kıvam vermek için bileşime katılmıştır. ( 2,3) Patın esas maddesi olan rezorbable iyodoform hem radyoopak hem de bakterisittir. Herhangi bir yerdeki sekresyonla temasa geldiği zaman yağlı maddeler iyodoformu eritir ve açığa çıkan iyot bakterisit olarak etki gösterir. 14

18 Kontrowicz patı hazırlanırken önce timol ve fenol karıştırılır sonra pat kıvamına gelinceye kadar iyodoform ve biraz da çinko oksit ilave edilir. En son olarak pata çalışılabilecek bir kıvam vermek için vazelin eklenir. 1.C ) Aközsoy Patı: Kontrowicz tarafından kalitatif olarak tanımlanan patı Aközsoy kantitatif olarak tekrar tanımlamıştır. Formüldeki tek fark vazelin yerine lanolin kullanılmasıdır. İyodoform gr. Fenol Timol Lanolin gr gr. 125 gr. Bu patın oda sıcaklığında uzun süre saklanamayıp sertleşmesi problem yaratınca yukarıdaki formülde değişiklikler yapılmıştır. Sertleşmenin çinko oksit ile fenol arasında ki bir reaksiyondan olduğu düşünülerek çinko oksit formülden çıkarılmış ve problem çözülmüştür. ( 2 ) 2 ) Maisto Patı: Kök kanılının yeniden açılmasını elimine etmek için Maisto iki değişik dolgu materyalinden yeni bir iyodoform patı elde etmiştir. Bu pat apeks dışında yavaşça rezorbe olmakta, kanal içinde ise çok az rezorpsiyon göstermektedir. Üreticisi tarafından güta-perka konları ile kullanılması tavsiye edilmiştir. İçeriği; Çinko oksit İyodoform Timol 14 gr. 42 gr. 2 gr. 15

19 Comphorated Klor Fenol Lanolin anhydrite 3 ml. 0,5 gr. Postoperatif ağrıyı önlemek için patın çok az apeksten taşırılması önerilmektedir. Bu patın klinik ve radyolojik sonuçları memnun edicidir. ( 2 ) 3 ) Asphalin Patı: Patın içeriği; Trioksimeth n Kampfer Timol Çinko oksit Bu pat Maillart tarafından tavsiye edilmiştir. Burley ise likit halinde kullanıldığı takdirde, kanal dezenfeksiyonu için çok kullanılan triksenol formaline göre periapikal alanda daha az irritasyona neden olduğu söylenmektedir. Pat şekli özellikle gangrenli dişlerin doldurulmasında önerilmektedir. ( 2 ) 4 ) Grossman ın kök kanalı simanı ve Grossman patı: Günümüzdü en çok kullanılan kök kanal dolgu maddelerinden biridir. Toz ve likitten oluşuyor. Likit; Öjenol Toz; Çinko oksit 41 birim Staybelite rezin Bizmut subkarbonat Sodyum sulphate 27 birim 15 birim 15 birim 16

20 Sodyum Borat 2 ünite Grossman ın kök kanal simanı İngiltere de pat olarak biraz farklı bir formülle kullanılır ve Grossman patı olarak adlandırılır. Patın formülü; Toz ; Çinko oksit 40 birim Staybelite rezin Bizmut subkarbonat Baryum sülfat 30 birim 15 birim 15 birim Likit ; Öjenol 5 birim Badem yağı 1 birim Grossman kendi adı ile bilinen bu patı 1936 da kullanıma sokmuş ve 1974 e kadar çinko oksidi ve öjenolu sabit tutarak formülü değiştirilmiştir.(19) Simanın foremen apikaleyi geçmesi halinde perapikal dokular için irrite edici özelliği yoktur. Toksisite ve dezenfektan etkisinin araştırıldığı çalışmalarda patın minimum derecede tahriş edici ve yüksek antimikrobiyal etkisinin bulunduğu gösterilmiştir. ( 20 ) Kullanılacağı zaman toz ve likit karıştırılarak pat haline getirilir. Yavaşça sertleşir. Cam üzerinde 6 8 saatte sertleşir. Dentin kanalcıklarındaki nem nedeniyle sertleşme 10 saniyede başlar ve 90 dakikada katılaşır. ( 3 ) 17

21 5 ) Kerr Patı: ( Tubliseal Patı ) 1958 yılında Dixon ve Richert tarafından bulunmuştur. Karıştırılması kolay, boyama özelliği olmayan, lubrikasyon özelliği fazla bir materyaldir. Apikal cerrahi uygulanacak vakalarda beyaz renkli olması ve çabuk donması nedeniyle tercih edilir. ( 1 ) Birinde baz diğerinde katalizör bulunan iki tüp halinde satılır. ( 4 ) Baz: Çinko oksit Katalizör: Öjenol Oleorezin Bizmut trioksit Polimerize rezin Annidalın Timul iyodür Yağ ve mum Bu iki maddenin karıştırılmasıyla krem kıvamında pat oluşur de geliştirilen Rickert patının dişi boyaması nedeniyle içeriğinde bazı küçük değişiklikler yapılarak 1961 de tubliseal patı geliştirilmiştir. ( 1,19 ) Tubliseal ın çalışma zamanı 30 dk dan azdır ve nemli ortamda bu süre daha da azalır. Bu nedenle dolgu esnasında kanalın iyice kuru olması önemlidir. Tubliseal, periapikal dokularda duyarlılık ve irritasyona neden olabilmektedir. Ancak bu irritan potansiyel bazı hekimlerce geniş periapikal lezyonların tedavisinde avantaj olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. ( 1 ) 18

22 6 ) Gysi nin Trio Patı: 1899 yılında Gysi tarafından diş hekimliğine sokulmuştur. Gysi patı gerek mortal amputasyonda gerekse apeksine kadar girilemeyen dar kanallı dişlerde iyi sonuçlar vermektedir. Formülü; Trikresol Krealin Gliserin Trioksimetilen Çinko oksit 10 cm³ 20 cm³ 4 cm³ 20 gr 60 gr Patın içinde çabuk diffüze olan bir antiseptik madde, zor diffüze olan başka bir antiseptik ve erimeyen fakat devamlı antiseptik etki gösteren başka bir madde vardır. Trikresol kuvvetli bir antiseptiktir. Trioksimetilen dezenfektandır, çabuk diffüze olur erir. Yüksek konsantrasyonda, proteini koagüle eder ve sert, suda çözünmeyen mumyalaşmış bir hale sokar. Pat içinde gliserin kıvam temini için kullanılır. Gysi bu patın sürekli difüzyon kabileyeti gösterdiğini, periapikal dokuyu irrite etmediğini, dişi boyamadığını, pulpayı büzmeden mumyalaştırdığını belirterek ideal bir amputasyona patı olduğunu ileri sürmüştür. 19

23 7 ) Oxpara Patı: Bileşimi; Formalin, Thayonal, Creasote, iyodine, Alum dan ibarettir. Pat halinde kök kanalında daimi dolgu olarak kullanılır. Likidi antiseptik ve bakterisit özelliğe sahip olup kök kanalı dezenfeksiyonunda kullanılır. Rayoopak görüntü verir, gangren tedavisinde başarılı sonuçlar vermiştir. ( 2 ) 4.1.B. Antibiyotik Özellikteki Patlar Kanalların arıtılmasında antibiyotiklerden de faydalanılmaktadır. Antibiyotikler genellikle mantarlar ve bakteriler tarafından meydana getirilen ve kendi kökeni dışındaki bakteriler üzerinde çoğalmayı önleyici ve öldürücü etkisi bulunan kimyasal maddelerdir. Antibiyotiklerden bazıları kök kanal antiseptikleri için istenilen özelliklerden çoğunu bir arada taşımaktadır. Periapikal dokulara irritan değildirler, dişi boyamazlar, doku sıvılarında aktiviteleri bozulmaz, irritan özellik taşımamaları fazla miktarda kullanılabilmelerini sağlar. Antibiyotiklerin kemik iliğinde hipoplazi veya aplazi, kulakta sağırlık, hipersensibilizasyon, bakterilerde direnç artışı gibi yan etkileri vardır. Bu olaylar kanallarda kullanılan küçük dozlarda önemsiz görülse de araştırmalar durumun daha ciddi olduğunu göstermiştir. Diş hekimliğinde kullanılmaya elverişli antibiyotikler: 1 ) Bacitracine: Genel olarak lokal kullanılır. Gr ( + ) germler ve özellikle diğer antibiyotiklere dirençli stafilokoklar üzerinde etkilidir. Etki spektrumu peniciline yakındır, ender de olsa bakteriyel dirence neden olabilir. Kanalda kullanımında bir problem yoktur. 20

24 2 ) Neomycine : Etki spektrumu steptomycine yakındır hatta daha geniştir. Oral yoldan veya daha çok lokal yoldan kullanılır. Parenteral yoldan kullanılamaz. Alerjik reaksiyon yürütmez. 3 ) Gramiciden : Gram ( + ) germler, streptokoklar anaerob bakteriler üzerine etkilidir. Toksik etkisi nedeniyle lokal kullanılamaz. Lokal kullanımlarda ise hidroksimetil gramicidine, daha az toksik olduğu için ve alerjik reaksiyon yaratmadığı için tercih edilir. 4 ) Framycetine: Geniş spektrumlu bir antibiyotiktir ve lokal kullanılır. Kanalların arıtılmasına çok uygun bir antibiyotiktir. 5 ) Grossman ın PBSC Patı : İçeriği; Potasyum Penisilin Basitrasin Streptomisin-kalsiyum klorit kompleks Sodyum kaprilat Silikon likit DC ünite ünite 1 gr. 1 gr. yeteri kadar Penisilin gr ( + ) mikroorganizmalara, Bacitracine penisiline dayanıklı mikroorganizmalara, streptomisin gram ( - ) mikroorganizmalara ve sodyum kaprilat mantarlara karşı etkilidir. Silikon taşıyıcı olarak görev alır. Suda erimesi alerji oluşturması patın dezavantajlarıdır. ( 1 ) 6 ) Winter Patı: İçeriği; Neomisin sülfat 20 gr. 21

25 Polimiksin sülfat Bacitracine Nistatine Polietilen glikol 100 mgr. 500 mgr mgr. 10 gr. Bir metal tüpte karıştırılır. Bu patın taşıcısı suda, özellikle sıcak suda erir. Alerjen etkisi azdır. Kuvvetli bir bakterisit ve fungusittir. 7 ) Bender Seltzer Patı ( PSCC ): Penisilin Sterptomisin Kloram fenikol Sodyum kaprilat içerir. Grossman patının aynısıdır. Yalnızca Bacitracine yerine, Kloramfenikol kullanılır. ( 1 ) 8 ) Sommer-Ostrander-Krowley patı: Penisilin kristalize Paraklorofenol-campher ünite 1 gtt 9 ) Etikan patı: Penisilin kristalize Neomisine ünite 250 mgr. 22

26 Sterptomisin sülfat Nistatine Exp ( gliserin ) 1 mgr. 1 mgr. 2 mgr. Bu patta Grossman ın patındaki Bacitracine yerine, Neomycine; silikon solüsyonu yerine gliserin kullanılmıştır. ( 1 ) 10 ) Diğerleri ; a ) Penisilin - Sterptomisin karışımı; penisilin ve sterptomisin sinerjik etkiye sahiptir. Penisilin gr (+) bakterilere, streptomisin gr (-) ve özellik gr (-) basillere çok etkilidir. İkisi bir arada kullanıldığı zaman bazı enterekoklar hariç hemen hemen tüm bakterilere etkili olduğu bulunmuştur. b ) Bacitracine-neomycine karışımı; son yıllarda Avrupa da en çok kullanılan kök kanal antiseptiği, yapılan araştırmalarda çok başarılı ve tamamen zararsız bulunsa da, bazen alerjik reaksiyonlara yol açtığı bildirilmiştir. c ) Neomycine-Bacitracine-Polimiksin B karışımı: Neomycine Sülfat Bacitracine Polimiksin B sülfat Her mg da 70 ünite Her mg da 70 ünite Her mg da 7500 ünite 5 Kloro-2 (P-dietilamino-eteksifenil) gerektiği kadar. d ) Fokalmin Endodontik Macunu:, Kristalize penisilin 6 Sterptomisin (sulphate ) ünit 0-15 gr 23

27 Kloram fenikol Sodyum kaprilat 0-15 gr 0-15 gr Karışım baryum sülfat silikon bir baz içindedir. Pat suda erimediği için kanaldan uzaklaştırılması zordur, iğneleri olan enjektörler içinde satılmaktadır. Formüle neomisin sülfat, kloramfenikol ve prednisolon eklenerek, suda erir hale getirilmiştir. e ) Parke- Davis endodontik bileşiği: İçeriği; Kloramfenikol Nistatin Polietilen glikol 4000 Polietilen glikol 1500 Propilen glikol 25 gr. 25 gr. 6 gr. 40 gr. 140 gr lerde kortikosteroid + Antibiyotik karışımları kanal tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Akut pulpitis tedavisinde kullanılan bir kortikosteroid - antibiyotik karışımının formülü şudur: Triamcinolone Chloramphenicol Quintment base Xylocaine gr gr. 1 5 gr. 4 damla 24

28 4.1.C. Güta Perka Günümüzde en çok kullanılan kök kanal dolgu maddesi olan güta perkanın, sıkıştırılabilir, ebatsal stabilite, radyoopasite, ısıtıldığında plastik özellik kazanma, eriyebilirlik ve toksisitelerinin düşük olması gibi çok önemli avantajları vardır. Toksik özelliğinin az olması, küçük miktardaki taşkınlıkların çoğu kez perapikal dokular tarafından iyi tolere edilebilmesini sağlar. ( 1 ) Güta perka konlarına ilave edilen kadmiyum pigmenti sitotoksit özellikleri olumsuz yönde etkileyen bir faktör olabilir, ayrıca sert olmaması, adeziv özelliğinin bulunmaması gibi dezavantajları, sahip olduğu diğer iyi özellikleri gölgelemektedir. ( 5 ) İçerik olarak; Materyal Yüzde Fonksiyonu Güta Perka Matriks Çinko oksit Doldurucu Mum / Rezin 1-4 Plastik özellik kazandırır Metal sülfatlar 1-18 Radyoopaklaştırıcı Güta perka Malezya, Endonezya ve Brezilya da bulunan Payena ağıcının bir mahsulüdür. Kimyevi olarak, tabii yollardan olaşan bir isoprene polimeridir. Tabii kauçuktan yapı olarak farklıdır. Sentetik olarak da güta perka yapılmıştır, fakat tabii olan güta perkaya göre orta derecede tahriş edicidir, önceleri geçici dolgu maddesi olarak kullanılmaya başlanmış, 1865 ten bu yana kanal dolgusu olarak uygulanmıştır. İçine ilave maddeler katılmamış güta perka, kırmızımsı, translüsent 25

29 bir maddedir, kırılgandır ve oda sıcaklığında katıdır ºC sıcaklıkta yumuşak bir kitle olur, 100 ºC de kısmen bozulur. ( 4 ) Güta perka konları piyasada iki şekilde bulunmaktadır. Birinci şekilde 10 numaradan 140 numaraya kadar standardize enstrümanların şekillerine uyum göstermektedir. Diğer şekilde konun uçundan arkasına doğru gösterdiği kalınlaşma miktarı artar ve küçükten büyüğe extra-fine, fine-fine, fine, medium ve koarse şeklinde sıralanır. Bu konlardan farklı şekiller gösteren kanallarda ve kondansasyon tekniğinde yardımcı kon olarak yararlanılabilir. Güta perka konların baş bölümlerinde numaralarını gösterin renk kodlamasını içeren şekilleri de imal edilmiştir. Klora perka - öperka; güta perkanın kloroform içinde eritilmesiyle kloroperka, ökaliptol içinde kısmen eritilmesiyle de öperka elde edilir. Bunlar ayrı ayrı kanal dolgu maddesi olarak kullanılabildiği gibi çoğu kez kon, gütaperka ile beraber kullanılır. Kloroform ve ökaliptolun buharlaşmasından sonra kök uçunda sızıntı olasılığı vardır. Ayrıca kloroform periapikal dokular için tahriş edicidir. Bu sakıncalarına rağmen bunlar, çok kıvrık, perforasyonu olan veya içinde çentik bulunan kanalların dolgularında çok iyi netice sağlar. Ayrıca ökaliptolun antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri de bilinmektedir. ( 1 ) 4.1.D. Plastik Esaslı Maddeler 1 ) AH26 İlk defa Schröeder tarafından 1954 yılında bulunan AH26 kök kanal dolgu maddesi, resin grubu bir preaparattır. Epoksin bazı ihtiva eden bir kanal dolgu maddesidir. 26

ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI

ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı ENDODONTİDE KULLANILAN KANAL PATLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Mehmet DÜNDAR Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Oğuz AKTENER İZMİR-2014

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı Devitalizan Maddeler Ağrılı bir pulpayı, devital hale getirmek için çeşitli maddeler kullanılagelmiştir. Hızlı bir etki göstererek pulpayı birkaç gün içinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi KİREÇ Sakarya Üniversitesi KİREÇ Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren,

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır.

YAPI MALZEMESİ. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su içi inşaatlarında kullanılmıştır. Bilinen en eski bağlayıcılardan birisi olan kireç, eski Babil, Mısır, Finikeliler, Hitit ve Persler tarafından hava kireci olarak yapıda kullanılmıştır. Romalılar devrinde ise su kireci bulunmuş ve su

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Bugün farklı özellikte birçok diş macununa rastlamak mümkündür. Bir diş macununda kullanılan hammaddeler ve bunların etkilerini inceleyecek olursak;

Bugün farklı özellikte birçok diş macununa rastlamak mümkündür. Bir diş macununda kullanılan hammaddeler ve bunların etkilerini inceleyecek olursak; AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ Diş macunu,ağız çalkalama suyu,diş ipi,diş pastaları vb. ürünler,sağlıklı ve beyaz görünen dişlere,ferah nefese,sağlıklı diş etlerine sahip olmak için kullandığımız ağız bakım ürünlerindendir.

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir.

Suyun sertliği geçici ve kalıcı sertlik olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca +2 ve Mg +2 tuzlarından ileri gelir. 1. SU ANALİZLERİ 1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

CAM İYONOMER SİMANLAR ŞEBNEM TÜRKÜN. Prof. Dr. L. Şebnem Türkün

CAM İYONOMER SİMANLAR ŞEBNEM TÜRKÜN. Prof. Dr. L. Şebnem Türkün CAM İYONOMER SİMANLAR Prof. Dr. L. Şebnem Türkün 1972 de Wilson ve Kent tarafından bulundu ve 1974 de Mc Lean ve Wilson tarafından geliştirildiler. Toz ve likitten oluşurlar. İlk geliştirilenler, Alüminyum

Detaylı

Benzalkonyum klorür Sodyum Fosfat Monobazik H2O Disodyum fosfat dodekahidrat. 0.265 g

Benzalkonyum klorür Sodyum Fosfat Monobazik H2O Disodyum fosfat dodekahidrat. 0.265 g 1- Tıbbi farmasötik ürünün adı : KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) LACRİSİFİ GÖZ DAMLASI 2- Kalitatif ve kantitatif terkibi : Hipromeloz Benzalkonyum klorür Sodyum Fosfat Monobazik H2O Disodyum fosfat dodekahidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür. 1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADECASSOL merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ Melike YILDIRIM, Berkay İLYAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kurupelit / Samsun mellike_yldrm@hotmail.com, berkayilyas@gmail.com Bu

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri)

POLİMER. Bakalit (Bakalite) Sentezi (Fenol-Formaldehit Reçineleri) POLİMER Birçok küçük molekülün uygun koşullar altında bir araya gelip birleşerek yüksek molekül ağırlıklı bileşikleri oluşturması işlemi polimerizasyon olarak tanımlanır. Polimerizasyon sonucu, küçük moleküllü

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ DOKÜMAN NO: TY-LST-5 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 Adı Etken maddesi Tipi Kullanım Saklama Etkşime Temas Kullanıldığı Yer Taşıma Tehlikeli Miadı Stok Koşulları

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi)

DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) DAİMİ DOLGU MADDELERİNDEN KAVİTE VERNİK VE KAVİTE LİNER LARININ KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ (Restoratif Tedavisi Dersi) Prof. Dr. Nuran Ulusoy KAVİTE VERNİKLERİ VE KAVİTE LİNER LARI Koruyucu gereksinimler,

Detaylı

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK)

TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE RETANSİYON VE STABİLİTE (TUTUCULUK) TAM PROTEZLERDE TUTUCULUK ÇOK ÖNEMLİ AĞIZDA DURMAYAN BİR PROTEZLE PEK ÇOK FONKSİYON YAPILAMAZ TUTUCULUK Protetik terimler sözlüğü (1994) RETANSİYON:Protezin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ FARKLI KÖK KANAL DOLGU PATININ AKICILIKLARI, FİLM KALINLIKLARI VE YAPAY LATERAL KANALLARI DOLDURMA ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Doku Takibi Süreçleri

Doku Takibi Süreçleri DOKU TAKİBİ Prof.Dr.Erdener ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı EPD Kursu, Mayıs 2010, İzmir Daha iyi bir doku takibi için gereken faktörler: Dokuya ait faktörler Doku porları

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB)

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) 1 TIBBİ FARMASOTİK ÜRÜNÜN ADI: 2 KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Sodyum Dihidrojen Fosfat Monohidrat ( NaH 2 PO 4.H 2 O)... 21,6 g Disodyum Hidrojen Fosfat Heptahidrat ( Na 2

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2

http://site4.ht.web.tr/urunler.php?kat=2 6. BAĞLAYICILAR Taş, tuğla, çakıl, kum vb. doğal veya yapay yapı malzemesini birbirine sağlam bir şekilde bağlayarak uzun süre kütle halinde dayanıklılığını sağlayan (alçı, kireç, çimento, bitüm, katran

Detaylı

FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici

FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici 4 KONU : FYLAX ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Kızışma Topaklaşma Mikotoksin Lezzet ve Yem Tüketimi Nem Tutma Kapasitesi Su Yüzey Gerilimi Pelet Kapasitesinde

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON GREEN SNOW RAİDERS DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR İÇİN KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON DOĞAL VE SUNİ ÇİM SAHALAR ÜZERİNDE BUZ OLUŞUMUNU VE KARIN ZEMİN YÜZEYİNE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN KİMYASAL BİR SIVIDIR. Perpa

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı