İnşaat sektörünün çeşitli kollarında hizmet veren firmamız, 2005 yılından. günümüze kadar Kanalize İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi ticari ünvanı adı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnşaat sektörünün çeşitli kollarında hizmet veren firmamız, 2005 yılından. günümüze kadar Kanalize İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi ticari ünvanı adı"

Transkript

1

2 İnşaat sektörünün çeşitli kollarında hizmet veren firmamız, 2005 yılından günümüze kadar Kanalize İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi ticari ünvanı adı altında hizmetlerine devam etmektedir. Firmamız ünvan değişikliğiyle birlikte teknolojik anlamda büyük gelişmeler gösteren altyapı işlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Teknolojiyi takip edi daima kendini yenileyerek sektörün önde gelen firmaları arasında yerini her zaman korumayı ön planda tutan, Son sistem Kombine Kanal Temizleme araçları ve Kanal görüntüleme HD robotlarını da bünyesine katarak bunu birkez daha kanıtlamış bulunmaktadır.uzman kadro, teknik personel, tam teşekküllü son teknoloji araçlar, geniş araç ve makina parkıyla Kanalize İnşaat her zaman hizmetinizdedir. Kanalize İnşaat, kalite yönetimine verdiği önemle müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, insan ve çevre sağlığını güvence altına almayı ve tüm faaliyetlerini sürekli geliştirmeyi şirket politikası olarak benimsemiştir. Bu prensip ışığında şirket vizyonumuz, şu üç ana temele dayanmaktadır; 1

3 Müşteri Odaklılık : Kanalize İnşaat için müşteri her şeyden önce gelir. Müşterilerimize en üst kalitede hizmet sunmak esastır Kanalize İnşaat ancak müşterilerinin güvenini ve memnuniyetini sağlayarak başarılı olacaktır. Dürüstlük ve Profesyonellik : En üst düzeyden en alt düzeye, tüm Kanalize İnşaat çalışanları şirketin etik kurallarına ve mesleki değerlerine tam bir uyum içinde olmak zorundadır. Kârlılık : Müşterilerimize kaliteli hizmetin sürdürülebilmesi, nitelikli çalışanlarımızın kuruma bağlılığı ve hissedarların memnuniyeti için kârlılık önemlidir. 2

4 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunun 37.maddesinde de açıkça izah edildiği gibi, bütün personelimizi (full-time, part-time) yapılan her türlü nakdi ödeme (net maaş, yol, yemek, fazla mesai ), 1/1 yöntemle, eline geçen net ücretin brütü ile bordrolamaktayız.her türlü yasal mükellefiyetleri yerine getirmeye ilişkin ilkelerimizden vazgeçmemekteyiz.kurumunuzdan elde edeceğimiz kâr haricinde, herhangi bir maliyet kaleminden düşüklük yapılmamaktadır. Firmamızın kurumunuza profesyonel bir hizmet sunmasının koşulu; ancak daha profesyonel bir kadro, detaylandırılmış organizasyon (eğitim, denetleme, finans, kalite, sistem ) ve nitelikli hizmet organizasyonu ile bu da kar elde eden bir şirket olmamızla mümkündür. Doğru ve adil tek ticari kuralın da bu olduğuna inanmaktayız. Son söz olarak; önerdiğimiz ücretin fedakarlık yapabileceğimiz kâr faktörü hariç, geri kalan maliyet kalemleri asgari tutarı göstermekte olup bunun altındaki herhangi bir teklifin, teklif sahiplerini yasallıktan uzaklaştıracağını ve firmanıza da zarar vereceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz. 3

5 Kazısız Teknoloji ; Genel olarak içme su ve atık su boru hatları yeraltında hizmet verdikleri için mevcut durumları bir arıza çıkana kadar ihmal edilir. Yerleşim bölgelerinde hizmet veren bu sistemlerin deprem sonrasında işlevlerini sürdürebilmeleri veya hızlı bir şekilde tekrar işler hale getirilebilmeleri toplum sağlığı ve çevre açısından çok önemlidir. Zamanla yaşlanan boru hatlarında çeşitli nedenlerle (deprem vb.) hasar meydana geldiğinde acil müdahale gerektirdiğinden yüklü maliyetler ortaya çıkar. Bu hatların rehabilite edilmesi için birçok kazısız yöntem mevcuttur ve İstanbul ili sınırları içerisinde İSKİ bünyesinde bu yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle bu kazısız rehabilitasyon yöntemleri trafiğin, konut-iş yerlerinin yoğun olduğu ve tarihi değer taşıyan bölgelerde çok cazip bir seçimdir. Boru hattı rehabilitasyonunda farklı kazısız uygulamaların bulunması hangi yöntemin optimum fiyat/ömür ilişkisine sahip olduğunun bilinmesini zorlaştırmaktadır. 4

6 Uygulanan kazısız rehabilitasyonunun sistemin deprem esnasındaki performansına etkisi bilinmemektedir.rehabilitasyon yönteminin seçiminde kurulum maliyetinin yanında başka faktörlerde toplam maliyeti etkilemektedir. Hasar oluştuktan sonra veya akut hasar durumunda zorunlu yapılan bu uygulamalara reaktif uygulamalar denir ve eski anlayışı simgeler. Hasar oluşmadan veya kronik hale gelmeden önce yapılan eylemlere proaktif eylemler denir. Bu eylemler iki aşamalıdır. İlk adım olarak boru hattının incelenmesi, ikinci adım olarak ise hattın tahmini ömrünün (hasarsız, az hasarlı) tayinini kapsar. Bundan sonraki aşamada belirlenen eylem planına göre hatlar belirli zaman aralıklarında uygun kazısız veya kazılı tekniklerle rehabilite edilmelidir. 5

7 Boru ve kanalların kazı yapmadan yüksek basınçlı jet sistemleri ile temizlenmesi, temizlik sonrası teşhis amaçlı kanal kamera robotları ile görüntülenmesi ve bunların neticesinde tamir methodunun belirlenip, kazısız teknolojilerle kanal ve boruların tamir ve rehabilite (kaplama) edilmesi. Dünyada 35 yıllık bir geçmişi olan kazısız teknoloji uygulamaları son yıllarda çok büyük ilerleme kaydetmiş ve kazılı teknolojiler artık yerini bu uygulamalara bırakmıştır. Özellikle Almanya, Fransa İspanya, İtalya gibi ileri Avrupa Ülkelerinde ve Amerika da artık kazı işlemi tamamen bitmiş, hatta kazısız teknoloji kullanılabilecekken kazı ile kanal yenilenmesine çok büyük cezai şartlar getirilmiştir. 6

8 Kazısız teknolojilerin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesini, teknolojinin de gelişmesiyle beraber düşen uygulama maliyetleri oluşturmaktadır. Kazılarak yapılan kanal/boru yenilenmesi ile karşılaştırıldığında çok daha ucuz olması ile beraber; kazısız teknolojilerin sosyal faydaları da bunda etkili olmuştur. Sosyal fayda ile kasıt: Malzemelerin esnek olması nedeni ile depreme karşı dayanıklı olması, üstten gelen darbelere karşı daha dayanıklı olması, 50 yıl gibi bir kullanım ömrü oması, uygulamalar sırasında sokak ve caddelerin trafiğe kapatılmaması, çamur/teressubat vb.malzemelerle sokak ve caddelerin kirlenmemesi, gürültü olmaması, uygulamalarda kazılı teknolojilere göre kat be kat hızlı ve seri yol alınması vb sayılabilir. Her şey bir yana Kazısız teknoloji uygulamaları içinde bulunduğumuz yüzyılın bir gereği olarak son derece çağdaş ve teknolojik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Her şey bir yana Kazısız teknoloji uygulamaları içinde bulunduğumuz yüzyılın bir gereği olarak son derece çağdaş ve teknolojik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 7

9 Kazısız Teknolojiler 3 Alanda Uygulanmaktadır Atık su boru/kanalları Akışkan Boru Kanalları Gaz ve Petrol Boruları 8

10 Kazısız Teknolojileri 3 Başlık Altında Açıklayabiliriz; 1 - Kanal ve Boruların Temizlenmesi Kısaca; Mevcut Kanal/Boruların kombine kamyonu dediğimiz yüksek basınçlı jet sistemleri ile temizlenmesi. Yani kanalın içindeki teressubatın dışarı çıkarılması olarak açıklayabiliriz. Her gün defalarca kullandığımız,ve kullanmak zorunda olduğumuz altyapı sistemimiz şehir hayatı için son derece önemlidir. Hızla büyüyen ve artan nufus ile, kanalların yükü de her geçen gün artmaktadır.kanal içerisinde zamanla biriken teresubat(artık),şehir içi altyapısında periyodik olarak temizlenmediği taktirde kanalın dolmasına ve dolayısıyla tıkanmasına yol açar. Kanalların tıkanması gelişmiş bir şehirde asla görülmemesi gereken bir problemdir ve şehir insanının karşılaşmak istemediği bir durumdur. Kanallardaki pislik,herhangi bir sızıntı durumunda çevreye ve insan sağlığına da çok ciddi zararlar verdiği gibi, kanalın taşması durumunda etrafa yayılacak kötü kokular ve tahribat çok rahatsız edicidir. 9

11 Kanallardaki katı cisimler, tortu ve çamurlar kanal temizliğini tehdit eder. Bazı durumlarda ise kanalların kapanmasına neden olur. Kanalların tıkanması ve atık suyun akamaz hale gelmesi durumunda temizlik zorunlu hale gelmiştir. Bazı durumlarda su akışı olsa dahi temizlik yapmak gerekir. Çok kirlenmiş suyun akış hızı yavaşlar ve katı atıkları taşıma kapasitesi azalmış olur. Bazen kanallarda biyolojik atıklarda ve kükürt oluşumu görülebilir. Çok fazla kükürt oluşup su konsantresi azaldığında koku oluşur ve bu koku çevreye büyük oranda rahatsızlık verir. 10

12 Eskiden insan gücü ile temizlenen kanallar bugün minimum insan gücü gerektiren,yani insanı kanalın pisliğine sokmadan kanalı temizleyen Re-Cycle Kombine Kanal Temizleme araçları ile temizleniyor. Bu araçlar üzerlerine monteli çok kuvvetli basınçla kanala su basan hortumlarla kanalın içindeki teresubatı kanalın ağzına kadar getirdikten sonra gene üzerine monteli emiş hortumlarıyla aracın içindeki pis su tanklarına çekiyor. Üzerindeki re-cycle sistemi ile de kanaldaki suyu pisliğinden arıtıp tekrar geri kanala boşaltıyor.tüm dünyada uygulanan bu sistem ile kanallar hiçbir kazıya gerek duymadan ve trafiği aksatmadan, çok kısa bir süre içerisinde pislikten tamamen arındırılıyor. 11

13 2 - Kanal Görüntüleme CCTV Dünyada şehir planlaması her gün gelişen teknolojiye ayak uydurarak yeni bir boyut kazanıyor. Günümüzde özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan yoğun trafik sebebiyle altyapıda yaşanan her problemi açık kazı yöntemiyle tamire çalışmak, şehri bir bakıma felç etmek anlamına geliyor. Bunun için tüm dünyanın kullandığı, kazıya gerek bırakmayan TV Inspection sistemi başarıyla uygulanmaktadır. Yeraltı boru sistemlerinde erozyon; yaşlanma, hasar, aşırı yükleme, yanlış kullanım, yanlış yönetim ve ihmal nedenli olabilir. Atık sistemi hasarlanırsa, içeriye doğru (inflitrasyon) sıvı hareketi görülür. Atık sistemi kapasitesi ve arıtma kapasitesi düşer. Hidrolik yük artar, doğal olarak masraf ve işletim/ bakım maliyetleri artar. Altyapı sistemleri değerlendirme ve inceleme teknikleri muhteliftir. Bu tekniklerde kendi aralarında avantajlar ve uygulamada engeller barındırmaktadır. 12

14 Bu sistemde önceden temizlenmiş kanallara giren CCTV Kameralar çok kısa bir sürede, sadece bir muayene ya da parsel bacası kenarına yerleştirilen görüntüleme aracı vasıtası ile kanalın baştan sonra görüntüsünü kaydedip, bize kanaldaki sorunları anında izleme şansı veriyor. Yani bir bakıma şehre endeskopi yapıyor diyebiliriz. Bu becerikli cihazlar çapı 10 cm den tutun da, kanalların bağlandığı 2 mt. Çapındaki kolektörleri dahi görüntüleyebiliyor. Çekimi yapılan yerler özel bir sistem sayesinde film üstüne coğrafi özellikler yazılarak DVD olarak kaydedilmekte ve daha sonra kamera çekimleri sonucunda tespit edilen mevzii kırık, çatlak, oyuk, ötelenme vb. arızalar yani kanalın mevcut durumu tespit edilip tamir metotları belirlenmektedir. 13

15 3 - Kanalların / Boruların Rehabilitasyonu ( Kaplama ) Komple Rehabilitasyon esas olarak; kazı yapmadan, muayene bacasından kanalın içine girerek mevcut kanalizasyon hattının tekrardan içeriden hat çekilmek suretiyle kaplanmasıdır. İşlem Tarifi: Kanalın içerisine polyester bazlı bir kumaş, emprenyelendikten (birtakım epoksi/ polyester reçine ve kimyasal ilavelerinin yedirilmesi) sonra mevcut boru hattına çekilir. Daha sonra çekilen bu hortum şeklindeki kumaş şişirilerek gerginleştirilir, ve sonrasında ısıtılarak sıcak su/buhar ile sertleştirilir. Sertleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kanalın içine freze robotu girer ve kapanmış olan yan bağlantılarını tekrar açar. Daha sonrasında CCTV yani kanal kamerası kanala girerek çekim yapar ve bunun neticesinde rapor hazırlanıp hak ediş haline dönüştürülür. 14

16 Büyük şehirlerdeki atık suboru hatlarında kazısız rehabilitasyon teknolojileri (KT) giderek önem kazanan ve büyüyen bir alandır. KT, Minimum Kazı, Minumum Risk sloganı ile olumlu ve önemli toplumsal boyut kazanmıştır. İleri Batı ülkelerinde KT atıksuda%50, içme suyunda %10 luk bir paya doğru yükselmiştir. Ülkemizde de kazısız teknolojilerle rehabilitasyonun önem kazanacağı açıktır. Örneğin, İstanbul da bugün itibariyle %5 10 olan kazısız atık su tekniği ile rehabilitasyon önümüzdeki yıllarda %30 lara çıkacaktır. 15

17 Günümüz uygulamalarında, içme/atık su rehabilitasyon yöntemi ve uygun malzeme seçimi deneme sınama ağırlıklı olarak yüklenici bilgileri ile yapılmaktadır. Bu durum, rehabilitasyon yöntemleri için şartnamelerin hazırlanması yanında, yöntem/yöntemlerin toprak yapısı, boru tipi/çapı özellikleri ve servis bağlantı koşulları ile ilişkilendirilmesini zorunlu kılmıştır. Yöntem seçimindeki doğru çözüm; uygun malzeme/tasarım yanında yeni hattın uzun ömürlü olması ve çevrenin korunmasını da kapsar. 16

18 Nokta Kaplama Kazısız Onarım Teknolojileri Komple kaplama operasyonuna göre çok daha kolay olan bu yöntem kanal içindeki lokal sorunları gidermek için en uygun yöntemdir. Kullanılan malzeme tekstil cam elyaf malzemesinin reçine ve yan komponentleri ile kanalın sorunlu noktasına uygulanmasıdır. İki rögar arasında noktasal hasarların olduğu yerlerde uygulanır. İki rögar arasında en fazla 3 adet yapılır. Kullanılan malzeme Cam Elyaf Tekstildir. Bu malzeme Packer adı verilen kanal içerisinde hareket eden tekerlekli bir balon üzerine reçine emdirilerek sarılır. Hava çubuklarıyla rögardan hasarlı olan yere itilir. Burada hava basıncıyla şişirilir, malzeme hasarlı yüzeye yapışır kür için beklenir. Kanalın sorunlu noktası sağlam bir şekilde tamir edilmiş olur. 17

19 Kanal Freze Kazısız Onarım Teknolojileri FREZE Hakkında ; Kanal içerisinde hidrolik akışa engel olup tıkanmalara sebebiyet veren; engel parçalar, yanlış bağlantılar, betonlaşmalar freze robotu sayesinde giderilip hidrolik akış tekrar sağlanır. Kanallarda tıkanmalara sebep olan malzemeler ( Ağaç kökü, yerinden çıkmış contalar, taş,beton vb.) malzemeler boru içerisinde Kameralı Freze Robotu ile temizlenir. Bu sistem açık kazı gerektirmeden çok düşük maliyetle tıkanmış kanalların açılmasını sağlar. 18

20 200mm-800mm çap aralığındaki boru hatlarında (Atı ksu, yağmursuyu, kimyasal ve endüstriyel atıkların taşındığı boru hatları v.b.) oluşan tıkanıklık ve daralmalara neden olan malzemeleri dışarıdan herhangi bir müdehaleye gerek kalmaksızın temizler. PVC, HDPE,CTP gibi esnek borular,beton borular,betonarme borular, kanal içerisinde bulunan ağaç kökleri, contalar ile boru civarında oluşan yağ ve tortu tabakalarını temizler. 19

21 Silo ve Bunker Temizliği Kanalize İnşaat olarak geliştirdiğimiz Silo Temizleme Makinesi diğer silo temizeme sistemlerinden tamamen farklıdır. Güç ve kontrol sistemindeki belirgin fark, hidrolik tahrikle çalışıyor olmasıdır. İstenilen noktaya istediğiniz kadar müdahale edebilirsiniz. Böylece silo çeperlerine yapışmış malzemeleri daha büyük sorunlara sebebiyet vermeden temizleme imkanınız olur. Kanalize İnşaat Silo Temizleme Makinesi silonuzu ve bunkerlerinizi güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde temiz tutarak üretim verimliliğinizi arttırır. 20

22 Güvenli... Silo ve bunkerlerin tepesinden temizleme işlemi gerçekleştirilir. Silo içerisine kimsenin girmesine gerek kalmaz böylece temizleme işlemini yapan personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması sağlanmış olur. Hızlı... Çok çabuk kurulur ve silodan siloya taşınabilir. Böylece Silo ve bunker içerisinde oluşan yapışmalara, daha büyük bir soruna sebebiyet vermeden müdahale edilmiş olunur. 21

23 Kolay... Silo ve bunker temizliğinde kullandığınız yöntemleri düşünün, çekiçleme, hava tabancası ile, uzun çubuklar yardımı ile. Bu yöntemler işçilik ve üründe size para ve zaman kaybettirir. Maliyeti düşük alternatif bir yöntem var, Kanalize İnşaat Silo Temizliği Kanalize İnşaat Silo Temizleme Makinesi, silonun tamamen tıkandığı durumlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Silo içerisinde tıkanıklığa sebebiyet veren tüm malzemeleri delebilecek kapasiteye sahiptir. Silonun dışından temizleme işini yaparak kullanıcı için güvenli çalışma ortamı sunar. Kirlenmiş Ekipman, Bina ve Tesislerin Endüstriyel Temizliği Tank Temizliği Soğutma Kuleleri, Silo, Reaktör, Kolon Temizliği Atık Su Arıtma, Atık Depolama Havuzlarının Temizliği Tünel Kanal Temizliği Çamur Havuzları Temizliği Tıbbi Atık Taşımacılığı El Değmeden Kombine Temizleme Aracı İle Güvenli Bir Şekilde Tıbbi Atıklarınız Taşınır. 22

24 Kanalize İnşaat Dönemin şartlarına ve tercihlerine uygun konut projeleri üreten,hem kent içi hem kent çevresinde gelişmekte olan yeni yerleşim birimlerinde önemli projelere imza atmıştır. Kanalize İnşaat ; için müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve grubun yapılanması, işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine kurulmuştur. 23

25 Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir. Konut gibi kalıcı değerler üreten bir grup olarak güvenilirlik birinci derecede önemlidir ve Kanalize İnşaat ; bu alanda maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktadır. 24

26 TSE İSO SERTİFİKALARIMIZ 25

27 Referanlarımızdan Bazıları 26

28