Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI"

Transkript

1 Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) % 01 (bindebir) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( ) (İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için) Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Not:»Konutlara ait Çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 0,24 TL (24 Kuruş) olarak hesaplanacaktır. BÜYÜKŞEHİR DIŞINDAKİ BELEDİYELERDE UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( ) (İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için ) Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Not:»Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 0,19 TL (19 Kuruş) olarak hesaplanacaktır. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDEKİ BELEDİYELER İLE NÜFUSU 5000'DEN AZ OLAN BELEDİYELERDE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( ) (İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için ) Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Not:»Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 0,09 TL (9 Kuruş) olarak hesaplanacaktır.

2 İLAN VE REKLAM VERGİSİ (Belediye Gelirleri Kanunu 15.md) Verginin Tutarı (TL) Mahiyeti En az En çok 1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların 2 10 metrekaresinden haftalık olarak: 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: Not: Vergi tutarı en az en çok miktarlar arasında belediye meclisi kararı ile tespit edilir EĞLENCE VERGİSİ (Belediye Gelirleri Kanunu 21.md) En az (TL) En Fazla (TL) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (günlük olarak) Not: Vergi tutarı en az en çok miktarlar arasında belediye meclisi kararı ile tespit edilir. İŞGAL HARCI (Belediye Gelirleri Kanunu 56.md) Harcın Tutarı (TL) En az En çok 1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal satıcıları tarafından işgalinde beher metrekare için günlük; 0,50 2,50 2. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin hayvan satıcılarınca işgallerinde: a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına; 0,50 2,50 b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına; 1,00 5,00 3. Belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen park yerlerinin işgalinde: a) Her taşıttan beher saat için; 0,25 1,25 b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için; 0,50 2,50 Not: Harç tutarı en az en çok miktarlar arasında belediye meclisi kararı ile tespit edilir. İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI (Belediye Gelirleri Kanunu 84.md) Harcın Türü En az (TL) En fazla (TL) İşyeri Açma İzni Harcı (beher metrekare için) 0,10 1,00 Not: Beher metrekare için alınacak harç tutarı en az en çok miktarlar arasında belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Alınacak harç tutarı hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz. TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI (Belediye Gelirleri Kanunu 60.md) Harcın Türü En az (TL) En fazla (TL) Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı (Yıllık) Not: Beher metrekare için alınacak harç tutarı en az en çok miktarlar arasında belediye meclisi kararı ile tespit edilir.

3 Belediye Grubu KAYNAK SULARI HARCI (Belediye Gelirleri Kanunu 65.md) Cinsi Harç Miktarı Kap Başına (TL) 1 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0, Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0, Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0, Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0, Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,012 Beher Litrede (TL) 1 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil) 0, Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil) 0, Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil) 0, Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil) 0, Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil) 0,005 Not: Harç miktarları /25808 tarih ve sayılı R.Gazetede yayımlanan 2005/8730 sayılı BKK ile belirlenmiştir. HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME HARCI Belediye Grubu Cinsi Hayvan Başına Harcın Miktarı (TL) 1 Küçükbaş hayvan 3,00 2 Küçükbaş hayvan 2,50 3 Küçükbaş hayvan 2,00 4 Küçükbaş hayvan 1,50 5 Küçükbaş hayvan 1,00 1 Büyükbaş hayvan 6,00 2 Büyükbaş hayvan 5,50 3 Büyükbaş hayvan 5,00 4 Büyükbaş hayvan 4,50 5 Büyükbaş hayvan 4,00 MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 1 Muayene ruhsat ve rapor harcı 13,00 2 Muayene ruhsat ve rapor harcı 11,00 3 Muayene ruhsat ve rapor harcı 9,00 4 Muayene ruhsat ve rapor harcı 7,00 5 Muayene ruhsat ve rapor harcı 5,00 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 1 Tartı ağırlıklarının her birinden 1,50 2 Tartı ağırlıklarının her birinden 1,25 3 Tartı ağırlıklarının her birinden 1,00 4 Tartı ağırlıklarının her birinden 0,75 5 Tartı ağırlıklarının her birinden 0,50 1 Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,50 2 Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,25 3 Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,00 4 Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,75 5 Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,50

4 1 Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 3,00 2 Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 2,75 3 Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 2,50 4 Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 2,25 5 Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 2,00 1 El terazilerinden 6,00 2 El terazilerinden 5,50 3 El terazilerinden 5,00 4 El terazilerinden 4,50 5 El terazilerinden 4,00 1 Normal masa terazilerinden 9,00 2 Normal masa terazilerinden 8,00 3 Normal masa terazilerinden 7,00 4 Normal masa terazilerinden 6,00 5 Normal masa terazilerinden 5,00 1 Otomatik (ibreli) terazilerden 12,00 2 Otomatik (ibreli) terazilerden 11,00 3 Otomatik (ibreli) terazilerden 10,00 4 Otomatik (ibreli) terazilerden 9,00 5 Otomatik (ibreli) terazilerden 8,00 1 Elektronik terazilerden 15,00 2 Elektronik terazilerden 14,00 3 Elektronik terazilerden 13,00 4 Elektronik terazilerden 12,00 5 Elektronik terazilerden 11,00 1 Kantar ve basküllerden 25,00 2 Kantar ve basküllerden 22,00 3 Kantar ve basküllerden 19,00 4 Kantar ve basküllerden 16,00 5 Kantar ve basküllerden 13,00 KAYIT VE SURET HARCI 1 a) Her sayfa başına 0,75 b) Harita, plan ve krokilerin beher m 2 sinden 8,00 2 a) Her sayfa başına 0,60 b) Harita, plan ve krokilerin beher m 2 sinden 7,00 3 a) Her sayfa basına 0,50 b) Harita, plan ve krokilerin beher m 2 sinden 6,00 4 a) Her sayfa basma 0,30 b) Harita, plan ve krokilerin beher m 2 sinden 5,00 5 a) Her sayfa başına 0,25 b) Harita, plan ve krokilerin beher m 2 sinden 4,00 İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR Ticaret Konut 1 İlk parselasyon harcı (beher m 2 için ) 0,12 0,09 2 İlk parselasyon harcı (beher m 2 için ) 0,11 0,08 3 İlk parselasyon harcı (beher m 2 için ) 0,10 0,07 4 İlk parselasyon harcı (beher m 2 için ) 0,09 0,06

5 5 İlk parselasyon harcı (beher m 2 için ) 0,08 0,05 1 İfraz ve tevhid harcı (beher m 2 için ) 0,12 0,09 2 İfraz ve tevhid harcı (beher m 2 için ) 0,11 0,08 3 İfraz ve tevhid harcı (beher m 2 için ) 0,10 0,07 4 İfraz ve tevhid harcı (beher m 2 için ) 0,09 0,06 5 İfraz ve tevhid harcı (beher m 2 için ) 0,08 0,05 1 Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m 2 için ) 0,12 0,09 2 Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m 2 için ) 0,11 0,08 3 Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m 2 için ) 0,10 0,07 4 Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m 2 için ) 0,09 0,06 5 Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m 2 için ) 0,08 0,05 Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı 1 a) Toprak (beher m³ için) 0,35 0,30 b) Kanal (beher m³ için) 1,30 1,10 2 a) Toprak (beher m³ için) 0,31 0,26 b) Kanal (beher m³ için) 1,15 0,95 3 a) Toprak (beher m³ için) 0,27 0,22 b) Kanal (beher m³ için) 1,00 0,80 4 a) Toprak (beher m³ için) 0,23 0,18 b) Kanal (beher m³ için) 0,85 0,65 5 a) Toprak (beher m³ için) 0,19 0,15 b) Kanal (beher m³ için) 0,70 0,50 1 Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m 2 için) 0,11 0,09 2 Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m 2 için) 0,10 0,08 3 Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m 2 için) 0,09 0,07 4 Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m 2 için) 0,08 0,06 5 Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m 2 için) 0,07 0,05 BİNA İNŞAAT HARCI Konutlar İçin İnşaat Alanı B e l e d i y e G r u b u a) 100 m 2 ye kadar 0,75 0,70 0,65 0,60 0,50 b) m 2 1,50 1,40 1,35 1,20 1,00 c) m 2 2,25 2,00 1,90 1,75 1,50 d) m 2 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 e) 200 m 2 den yukarı 3,75 3,50 3,00 2,75 2,50 İşyerleri İçin İnşaat Alanı B e l e d i y e G r u b u a) 25 m 2 ye kadar 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 b) m 2 4,50 4,00 3,75 3,50 3,00 c) m 2 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 d) 100 m 2 den yukarı 7,50 7,00 6,00 5,50 5,00

6 SAĞLIK BELGESİ HARCI 1 Sağlık Belgesi Harcı 2,25 2 Sağlık Belgesi Harcı 2,00 3 Sağlık Belgesi Harcı 1,75 4 Sağlık Belgesi Harcı 1,50 5 Sağlık Belgesi Harcı 1,00