TOPLANTI RAPORU I- GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLANTI RAPORU I- GİRİŞ"

Transkript

1 TOPLANTI RAPORU I- GİRİŞ 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında kooperatif işletmelerin ayakta kalması iktisadi anlamda farkındalık yaşanmasını sağlamış ve gözler kooperatif işletme modeline çevrilmiştir. Demokratik yapılanması, ortaklar arası eşitliğe önem vermesi, toplumsal çıkarları ön planda tutması ile diğer şirket türlerinden ayrılarak özgün bir yapıya sahip olan kooperatifler dünya genelinde ekonominin her alanında faaliyet gösteren girişimler haline gelmiştir. Son yaşanan ekonomik kriz Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde yaklaşık 150 yıldır var olan kooperatifçilik hareketinin tüm dünyaya yayılmasını sağlamış bugüne kadar anonim ve limited gibi sermaye şirketlerinin adeta tekelinde olan bankacılık, enerji, sigorta ve sağlık gibi önemli sektörlerde faaliyet göstermesine imkan vermiştir. Söz konusu kooperatif modellerinin ülkemizde de kurulmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı nın yeni kooperatifçilik sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi yönündeki hedefi kapsamında farklı alanlarda kurulmuş olan başarılı örneklere sahip ülkelerin kooperatifleri ziyaret edilerek tesis incelemeleri yapılması büyük önem teşkil etmektedir. Konunun önemine binaen ABD Milli Kooperatifler Birliği (National Cooperative Business Association-NCBA) ile yapılan görüşmeler çerçevesinde bir program hazırlanarak ABD de faaliyet alanlarında başarı elde etmiş kooperatif ve kooperatif birlikleri ile toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda sektörün yapısal, teknik ve hukuki durumları ele alınmış ve bu kapsamda ülkemizde ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda görüş alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca yapılan görüşmelerde kooperatifçiliğe ilişkin Bakanlığımızca yürütülen faaliyetler ve ülke kooperatifçiliği tanıtılmıştır. Toplamda 50 eyalet bir federal bölgeden (District of Colombia) oluşan ABD, 300 milyonun üzerindeki nüfusu ile dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Özellikle 1929 yılında yaşanan büyük buhran sonrasında dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarafından uygulamaya konulan Yeni Düzen Programı -New Deal Program sayesinde kooperatifler ile kırsal bölgelerde kalkınma oranı artmış, ekonomik olarak ciddi gelişmeler kat edilmiştir. Ülkede kooperatifçiliğin gelişmesine sağlanan en büyük katkı vatandaşların bireysel değil topluluk olarak hareket etme bilincine sahip olmasıdır. Mevcut durumda 29 bin kooperatif ve 130 milyondan fazla kooperatif ortağı olan Amerika da 2 milyondan fazla 1

2 vatandaş kooperatifler sayesinde istihdam edilmektedir. Kooperatifçilik konusunda federal bir mevzuatı olmayan ABD de Wisconsin ve Minnesota gibi eyaletlerde eyalet bazında kooperatiflere yönelik mevzuat bulunmaktadır. ABD kooperatiflerinin üst birliği niteliğinde olan Ulusal Kooperatif İşletmeler Birliği (Natiıonal Cooperative Business Association-NBCA) ile Bakanlığımız işbirliğinde hazırlanan program çerçevesinde; ABD Ulusal Kooperatif İşletmeler Birliği (National Cooperative Business Association -NCBA), ABD Kooperatif Kalkınma Vakfı (Cooperative Development Foundation), Mondragon Kooperatifi ABD Temsilciliği (Mondragon USA), Gıda, Hibrid, Satınalma ve Çok Paydaşlı Kooperatifler (Food, Hybrid, Purchasing and Multi-Stakeholder Cooperatives), Kredi Birlikleri Dünya Konseyi (World Council of Credit Unions), Touchstone Elektrik Kooperatifleri (Touchstone Electric Cooperatives), ABD Ulusal Kırsal Elektrik Kooperatifleri Birliği (National Rural Electric Cooperative Association), Denizaşırı Kooperatif Kalkınma Konseyi (Overseas Cooperative Development Council), Toplumsal Satınalma Birliği (Community Purchasing Alliance), New York ve New Jersey Sağlık Sigortası Kooperatifi (New York and New Jersey Health Republic CO-OPs), ABD Toplumsal Kalkınma Kredi Birlikleri Ulusal Federasyonu (National Federation of Community Development Credit Unions), New York Şehri Çalışan Kooperatifleri (New York City Worker Cooperatives) ve Park Slope Gıda Kooperatifi (Park Slope Food Cooperative) ile toplantılar yapılmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve faydalı bilgiler edinilmiştir. Türk heyeti olarak katılım sağlanan toplantılarda, ABD deki kooperatifçilik uygulamaları, bankacılık, sigorta, kredi, enerji, sağlık ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin yapısı, kuruluşları, tesislerin kurulum aşamaları, karşılaşılan sorunlar ve getirilen çözümler ele alınmıştır. ABD Ulusal Kooperatif İşletmeler Birliği (National Cooperative Business Association - NCBA) Toplantısı; Toplantıların ilk gününde ABD deki kooperatiflerin çatı organizasyonu niteliğinde olan Ulusal Kooperatif İşletmeler Birliği-NCBA da kurumun kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri hakkında genel bir sunum yapılmıştır. Sunumun başında 1916 yılında Amerika Kooperatif İşbirliği adı ile kurulan ve 1985 yılından sonra bugünkü adı olan Ulusal Kooperatif İşletmeler Birliği adını alan birliğin, yaklaşık 100 yıldır ABD genelinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma, ülke kooperatif politikalarının belirlenmesine katkı sağlama, kooperatif kimliğini koruma ve kooperatifçilik hareketini sahip olduğu uluslararası vizyonu ile tüm dünyaya yayma gibi misyonları bulunduğu belirtilmiştir. Kooperatiflerin ulusal sesi olan NCBA nın 2

3 değişen ekonomik şartlara ve politik çevreye karşı kooperatiflerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliği ne yönelik ciddi çalışmaları olduğu vurgulanmıştır. Mevcut durumda üyelik konusunda mecburiyet olmamasına rağmen 500 üyesi olduğu, üye olan kooperatif ve kooperatif birliklerinden ise belli bir miktar üyelik aidatı alındığı belirtilmiştir. ABD de Türkiye de olduğu gibi kooperatiflerden sorumlu bir devlet kuruluşu olmadığı için hükümet ile kooperatifler arasında köprü görevi gören NCBA nın kooperatiflerin hükümetten beklentilerini hükümete aktarmak suretiyle ülke kooperatifçilik politikasının belirlenmesinde önemli bir rol üstlendiği, bu çalışmalara örnek olarak Sandy Kasırgası sonrasında felaketten zarar gören ev sahiplerine ve kiracılara yönelik hükümet tarafından bir yardım kampanyası başlatıldığı ancak kiracılık veya ev sahipliği haricinde ayrı bir konumu olan yapı kooperatiflerinden ev sahibi olan vatandaşlar hakkında herhangi bir düzenleme yapılmadığı NCBA nin burada devreye girerek yapı kooperatifleri ortaklarına da yardım verilmesini sağladığı belirtilmiştir. Birliğin ulusal misyonunun yanı sıra yaklaşık 60 yıldır tarım, gıda güvenliği, doğal kaynakların verimli kullanımı, toplum temelli sağlık gibi alanlarda uluslararası düzeyde proje bazında çalışmalar yaptığı, bugüne kadar toplam 14 az gelişmiş ülke ile teknik eğitim, yardım ve kapasite artırımına yönelik ortaklaşa projeler yürütüldüğü belirtilmiştir. Buna örnek olarak yaklaşık 50 yıl önce Hindistan ile yapılan ve dünyanın en büyük kooperatifinin kuruluşu gerçekleştirilen ilk uluslararası proje verilmiştir. Temel amacı yerel kalkınmanın ve kooperatifler aracılığı ile az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine katkı sağlanması olan projelerin finansmanı hakkında verilen bilgilerde yurt dışındaki çalışmalar için finansmanın ABD hükümeti tarafından karşılandığı ancak ülke içindeki projelerin finansmanının ise NCBA tarafından üstlenildiği belirtilmiştir. Birliğin ulusal çalışmaları kapsamında özellikle gıda alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin NCBA aracılığı ile büyük gıda şirketleri ile tanıştırılarak birlikte iş yapmasının sağlandığı bu çalışma sayesinde kooperatiflerin ürettikleri mallara uygun pazarlar bularak büyük firmalara karşı rekabet edebilirliklerinin ve sektörde sürdürülebilirliğinin arttığı vurgulanmıştır. NCBA tarafından kooperatif sektörüne ilişkin verilen bilgilerde ABD de kooperatifleşmenin en yoğun olduğu sektörler tarım, finans/kredi ve enerji olarak sıralanmıştır. Özellikle orta Amerika da yoğunlaştığı belirtilen kooperatifler sayesinde ülke ekonomisine, kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlandığı belirtilmiştir. Kooperatiflerin vergilendirilmesi konusunda ise tüm kooperatifleri kapsayan genel bir vergi teşviki, indirimi 3

4 veya istisnasının olmadığı ancak kredi kooperatifleri için sağlanan gelir vergisi indiriminin olduğu belirtilmiştir. Kooperatiflerin kuruluşlarına ilişkin verilen bilgilerde ise ülkemizde olduğu gibi kuruluşta herhangi bir izin olmadığı aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirket türleri hangi kuruluş şartlarına tabi iseler kooperatiflerin de o şartlar altında kurulduğu ancak enerji, finans ve tarım kooperatiflerinin kuruluş prosedürlerine ilişkin bazı özel düzenlemelerin olduğu vurgulanmıştır. ABD Kooperatif Kalkınma Vakfı (Cooperative Development Foundation) Vakfın yöneticisi tarafından yapılan sunumda vakfın genel yapısı ve çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Esasen bağımsız bir kuruluş olmasına rağmen NCBA ile bağlantılarının olduğu ve birlikte çalıştıkları, 9 kişilik yönetim kurulu üyesinin beşinin NCBA tarafından gönderildiği ve hatta NCBA nın başkanını vakfın üyesi olduğu belirtilmiştir. Kooperatiflerin ilerlemesi ve gelişmesi için çalışan vakfın birincil amacının kooperatiflerin kendi kendilerine yardımlarını sağlaması olduğu vurgulanmıştır. Vakfa ait 4 milyar $ lık fon bulunduğu ve bu fonun genel olarak kooperatif gönüllüleri tarafından yapılan bağışlar, projeler karşılığı alınan devlet destekleri ve düzenlenen etkinlikler ile sağlandığı belirtilmiştir. Birinci hedeflerinin kooperatiflere ve kooperatif ortaklarına yardım olduğu, fon sayesinde küçük kooperatiflerin yöneticilerinin ve ortaklarının eğitim görmelerinin sağlandığı, doğal afetlerde zarar gören kooperatiflere yardım gönderildiği, ayrıca konut kooperatifleri ve kooperatif projelerinin de desteklendiğine değinilmiştir. Geçen dört sene boyunca araştırma ve geliştirme konusunda da ciddi çalışmalar yapıldığı, özellikle sağlık sektöründe evde hasta bakımı konusunda kooperatifleşmenin önünün açılması için çalışmalarda bulunulduğu ve bu tür kooperatif girişimlerine destek verildiği böylece yaşlıların yaşlı bakım evlerine bırakılmaları yerine evde bakımının sağlanması konusunda bilgi verilmiştir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılama konusunda kooperatiflerin önemini vurgulama konusunda bu tür kooperatif örneklerine büyük önem verildiği vurgulanmış ve bu kooperatiflerin Çalışan (Worker) Kooperatifleri olarak yapılandığı belirtilmiştir. Böylece çalışanların çalışma şartlarının iyileştiği ve yaşlıların daha mutlu olduğu sonucuna ulaşıldığı ortaya konmuştur. Ancak bu hizmetlerin kırsalda ve şehirde uygulanması konusunda bazı farklılıklar bulunduğu ve bu konuda iki alanda da hizmetlerin yeknesak hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir. Mondragon ABD Temsilciliği Mondragon un Kuzey Amerika faaliyetleri sorumlusu tarafından yapılan sunumda 20 milyar dolarlık döner sermayesi ile dünyada çalışanların sahip olduğu en büyük endüstri kooperatifi olan Mondragon da 80 bin kişinin çalıştığı belirtilerek yüksek döner sermayesine 4

5 rağmen herkesin bir oyluk hakkı olduğu özellikle vurgulanmıştır. İspanya nın en büyük perakende dağıtım zincirine sahip olan kooperatifin finans, 5000 kişilik üniversite ve 7 Ar&Ge merkeziyle eğitim, endüstriyel üretim ve tasarım alanlarında faaliyet gösterdiğine değinilen sunumda özellikle 12 alt sektörden oluşan endüstriyel üretim ve tasarım konusunda ciddi çalışmalar yapıldığı belirtilmiştir. Bu bölümde plastik ve metalden yapılabilen otomobil ve ev malzemeleri gibi farklı türde üretim yapan birim kooperatiflerin olduğu ve tüm bu kooperatiflerin Mondragon çatısı altında bir araya geldikleri belirtilmiştir. Kooperatifte tabandan tavana doğru bir ilerlemenin söz konusu olduğu vurgulanarak amaçlarının faaliyet alanlarında bulunan küçük birim kooperatiflerin kendi içinde bağımsız olarak hareket edebilmelerinin yanı sıra Mondragon çatısı altında genel bir vizyona sahip olmalarını sağlamak olduğu belirtilerek ancak bu kooperatiflerin senelik karlarının bir kısmını çatı kooperatife vermekle yükümlü olduklarına değinilmiştir. Buna karşılık çatı kooperatif tarafından ortak olan çalışanlara düşük faizli kredi vermek, sağlık sigortasından ve emeklilik imkanından yararlandırmak gibi sağlanan faydalar olduğu ayrıca Ar&Ge merkezlerinde kooperatiflerin karşılıksız olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabildiği, iflas eden birim kooperatiflerinden birinin yaklaşık binden fazla işçisine farklı sektörlere ilişkin eğitim verdirerek başka birim kooperatiflerde çalıştırılması sağlandığı ve işgücüne kazandırıldığı belirtilmiştir. İspanya nın son zamanlarda ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı, işsizlik oranının % 25 lere vardığı ancak Mondragon Kooperatifinin bulunduğu bölgede bu oranın % 9 olduğu vurgulanarak kooperatifin dünyanın farklı ülkelerinde bir düzine ofisinin olduğu ve 50 ayrı şubesinin bulunduğu belirtilmiştir. ABD de yaklaşık 19 tane Mondragon kooperatifi bulunduğu ve bu kooperatiflerin toplam 150 milyon dolardan fazla cirolarının olduğu belirtilerek bunların endüstriyel mutfak, yapı ve inşaat malzemesi, bisiklet, araba ve makine parçaları üretimi konusunda faaliyet gösterdiği hakkında bilgi verilmiştir. Yaklaşık 12 yıl önce ABD pazarına bir kooperatif ile girildiği ancak son iki üç senede önemli yol kaydedildiğine ve önümüzdeki senelerde İspanya dan diğer konularda da kooperatiflerin ABD ye geleceğine değinilmiştir. ABD deki yasal ve ekonomik sistem İspanya dan farklı olduğu için ABD deki yapılanmalarının sanal yapıda olduğu, her ne kadar kooperatif olarak kurulmamış olsalar da kooperatif olarak faaliyet gösterdiği ve çalışanların kardan pay aldığı belirtilmiştir. İspanya daki bankalarının ABD deki birim kooperatiflere destek verememesi sebebiyle ABD de bulunan başka bir ticari banka ile ortaklığa girdikleri böylece ABD deki yapılanma için finansal destek sağlandığı belirtilmiştir. 5

6 Bankaların yanı sıra NCBA ile yaptıkları ortaklıklar sayesinde ABD de sanal bir kooperatif kurulduğu belirtilmiştir. ABD şirketi olarak bu sistemi kurduklarını ve ABD deki birim kooperatiflere İspanya daki hizmeti sağlayabildikleri vurgulanmıştır. Diğer ülkelerde de aynı sistemi uygulayarak sanal Mondragon kurmak suretiyle birim kooperatiflere İspanya daki desteğin sağlandığı belirtilmiştir. Kooperatifin sunduğu en önemli hizmetin ise ABD ye yatırım yapmak için gelen kooperatiflerin pazara girmesini sağlamak, ofis ve ev imkanı sunmak olduğu belirtilerek ABD de yatırım yapmak isteyen bir kooperatif için otomobil malzemeleri üreten yeni bir fabrika alındığı örneği verilmiştir. Kooperatiflerin genelde küçük girişimler oldukları için farklı bir ülkede girişimde bulunabilmelerinin büyük şirketlere nazaran oldukça zor olduğu ancak Mondragon tarafından sağlanan destek ile büyük bir şirket gibi faaliyet gösterebildikleri belirtilmiştir. Kooperatifin söz konusu çalışmaları sırasında Basque eyaleti ile çok yakın ilişkilerde bulunulduğu belirtilerek yaklaşık bir düzine hükümet ile ortaklaşa yürütülen program olduğu, bu çalışmaların bazılarında maddi destek aldıkları ve hükümetin yerel endüstriyi desteklediği belirtilmiştir. Basque eyaletindeki en büyük işveren Mondragon olduğu için GSMH ya da büyük katkı sundukları vurgulanmıştır. Devletin sağladığı hibelerden ise yeni girişimlerin yararlandığı belirtilerek özellikle yeni kooperatiflerin kurulması ya da kurulu kooperatiflerin yeni icatlar yapmasının desteklendiği vurgulanmıştır. Diğer sektörlerde ve diğer bölgelerdeki yatırımların da yeni iş gücü yaratma konusunda şekillendiği belirtilerek Federal hükümet tarafından sağlanan faydaların başında küçük kooperatifin borç aldığı sırada devletin garantörlük konusunda verdiği destek örnek olarak gösterilmiştir. ABD deki birim kooperatifler ile merkezi İspanya da olan Mondragon arasındaki ilişkinin ise mevcut durumda devam ettiği zira ortakların kooperatife İspanya üzerinden ortak olduğu ancak söz konusu kooperatiflerin giderek büyümesi nedeniyle bu konuda yeniden yapılandırmaya gidileceği bilgisi verilerek sunum bitirilmiştir. Ayrıca, İspanya da bulunan Mondragon merkezi ile Türkiye arasında yapılacak her türlü işbirliğine hazır oldukları ve tecrübelerini paylaşmak istedikleri belirtilmiştir. Gıda, Hibrid, Satınalma ve Çok Paydaşlı Kooperatifler (Food, Hybrid, Purchasing and Multi-Stakeholder Cooperatives) ABD de yeni tür kooperatiflere ilişkin yapılan sunumda gıda sektöründe faaliyet gösteren 300 gıda perakende kooperatifi olduğu belirtilerek bunların hepsi için bir geliştirme sürecinde olunduğu vurgulanmıştır. Gıda perakendeciliği konusunda kooperatifleşmenin artmasının nedeni olarak da tüketicilerin gıda kontrolü yapmak ve organik gıda tüketmek istemesi 6

7 gösterilmiştir. Gıda perakendeciliği kooperatifleri gibi aynı hızla kurulmaya başlanan diğer bir kooperatifin de satın alma hacmini yükselterek kişilerin ucuza mal almasını sağlayan satın alma kooperatifleri olduğuna değinilerek bu iki tip kooperatifin de iki basamaklı bir sistem oluşturduğu ancak satın almanın gıda sektörü haricinde başka sektörlerde de faaliyet gösterdiği bilgisi verilmiştir. ABD de faaliyet gösteren marketler zinciri Wallmart gibi büyük şirketlere kıyasla satın alma kooperatiflerinin tek bir kişiyi değil yerel bazda kalkınma sağladığı bu nedenle son zamanlarda satın alma kooperatiflerinin giderek yaygın hale geldiği ve küçük yatırımların büyük pazarlara girebildiği belirtilmiştir. Gıda perakendeciliği ve satın alma kooperatiflerinin haricinde üçüncü tip kooperatifin ise hibrid kooperatifleri olduğu belirtilerek bu kooperatifin yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre tüketici ve çalışanların aynı kooperatifin ortağı olduğu belirtilerek buna örnek olarak marketler verilmiştir. Buradaki amacın tüketicilerin iyi ürüne ve hizmete, çalışanların da uygun çalışma şartlarına ve ücret garantisine kavuşması olduğunu, bunun da en iyi şekilde ancak kooperatifler aracılığı ile karşılanabileceği vurgulanmıştır. Mevcut durumda ABD genelinde 100 e yakın hibrid kooperatifi olduğu, bu kooperatiflerin hem kar maksimizasyonunu hem de sosyal kalkınmayı hedeflediğine değinilerek sunum bitirilmiştir. Dünya Kredi Birlikleri Konseyi (World Council of Credit Unions-WOCCU) Kuruluş başkanı tarafından yapılan sunumda dünya çapında kredi birliklerinin istatistiki bilgileri verilmiştir. Buna göre dünya çapında 101 ülkede 200 milyon ortak, 56 bin kredi birliği olduğu belirtilerek WOCCU nun bu kuruluşların çatı kuruluşu olduğu ve dünya genelinde vakıf, kalkınma ajansı, küresel ticari birlik ve hizmet grubu şeklinde faaliyet gösterdiği bilgisi verilmiştir. Özellikle kredi birliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde temsilciliğini yapmak, politika belirlenmesi konusunda lobi faaliyetleri yürütmek ve yasal düzenlemelerde hukuki destek sağlamak gibi misyonları üstlendiği belirtilerek görevleri şu şekilde özetlenmiştir; - Gereksiz yasal kısıtlamaları sınırlandırmak, - Kooperatif yapısına benzer özellikteki kredi birliklerinin desteğini garantilemek, - Kredi birliklerinin mevzuat işlemleri çevresinin güvenilirliğini geliştirmek, 7

8 - G-20, Avrupa Birliği girişimleri, Basel Komitesi, Uluslararası Hesap Standartları Kurulu gibi kuruluşlarda kredi birliklerini temsil etmek, - Etiyopya, Kenya, Ruanda, Liberya, Kolombiya, Haiti, Meksika, Guatemala, Ekvator, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde kalkınma programları yürütmek, - Söz konusu ülkelerin kırsal ve tarımsal finansmanını arttırmak, felaketlerden sonra yeniden yapılandırma yapmak, öncelikli ihtiyaçları konusunda destek vermek, mevzuat sistemlerinin kalkınması konusunda cesaretlendirmek, risklere karşı toplumu bilinçlendirmek, mali yatırımları teşvik etmek, - Eğitim konusunda konferanslar ve etütler düzenlemek. Konseyin söz konusu faaliyetler için gerekli finansmanı ise çeşitli kuruluşlardan aldığı yardım ve bağışlar ile gerçekleştirdiği belirtilerek sunum sona ermiştir. ABD Ulusal Kırsal Elektrik Kooperatifleri Birliği (National Rural Electric Cooperative Association) Birlik başkanı tarafından gerçekleştirilen sunumda öncelikle ABD enerji sektörü ve problemleri hakkınsa sonrasında ise elektrik kooperatiflerinin kuruluşu ve gelişim aşamaları, değişen enerji eğilimleri içinde enerji kooperatiflerinin durumları hakkında bilgiler verilmiştir. Sunumun ilk bölümünde ABD deki elektrik kooperatiflerini etkileyen 4 faktör olduğu belirtilerek birincisinin çevre, ikincisinin ilerlemedeki yavaşlama, üçüncüsü yenilenebilir kaynakların kullanılmaya başlanması, dördüncüsü ise ucuz fiyatlı doğalgaz olarak sıralanmıştır. Öncelikle enerji arzı konusunda ABD de şuanda tüm bölgelere yetecek kadar enerji olduğu ancak gelecekte enerji sıkıntısı yaşanabileceği belirtilerek azalmanın nedeni olarak kömür kaynağında çevreye verdiği zarardan dolayı kısıtlamalar olduğu belirtilmiştir. Bunun bir sonucu olarak pek çok kömür madeninin kapatılarak doğalgaza dönüşün yapıldığı, çok yakın zamanda ABD hükümetinin 55 ila 75 bin MW kömür enerji kapasitesini yasaklayacağı, bu rakamların kömürden elde edilen enerjinin yaklaşık % 25 ini oluşturduğu ve kalan kömür madenlerinin de çevre kirliliğini önleyici pahalı uygulamaları kullanmaları konusunda zorlanacağı ve yeni kömür madeni açacak olanlara da belirli sınırlamalar getirileceğine değinilmiş ve bunun artık kar getiren ticari bir yatırım olmaktan yavaş yavaş çıktığı vurgulanmıştır. Bu nedenle fiyatlarının ucuzluğu ve çevre kirliliği kontrolünün kolay 8

9 olması nedeniyle doğalgaz kullanımının üç katına çıkacağı bilgisi verilmiştir. Çevresel bazda kömürün kullanımının azaltılmasının iyi olduğu ancak ekonomik yönden bugün fiyatı düşük olan doğalgaz fiyatının gelecekte artabileceği düşünüldüğünde çok da rasyonel bir durum olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle ABD de yeni enerji eğilimlerinde yenilenebilir kaynakların yanında kaya gazı üretimine de yer verildiği vurgulanmıştır. Yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmenin ilk zamanlarda çok yüksek maliyetlerde olduğu ancak son zamanlarda kullanımının yaygınlaşması nedeniyle maliyetlerinin de azaldığı bu nedenle alternatif kaynak olarak başvurulduğu belirtilmiştir. Son zamanlarda enerji kullanımının ilk zamanlara göre çok düşük olduğu bunun nedeninin ise kullanılan cihazların daha düşük elektrikle çalışabilir teknolojide üretildiği olarak gösterilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin enerji sektörünü nasıl etkileyeceği konusunun büyük önem arz ettiği belirtilerek bu enerji kaynaklarının üretim maliyetlerinin düşmesi ile daha da artacağı vurgulanmıştır. ABD nin enerji sektörü hakkında yapılan sunumun ardından NRECA ve enerji kooperatiflerinin kuruluşu hakkında yapılan sunum ile toplantıya devam edilmiştir. Sunumda 1930'lu yılların son dönemlerinde kırsal bölgelerdeki on evden dokuzunda elektrik bulunmayan ülkede, bölge halkının ekonomisini tamamen tarıma bağlandığı, fabrikalar ve işletmeler elektriğin olduğu şehirlere kurulduğu için kırsal alana yatırımların yapılmadığı, bu durumun uzun yıllar enerji şirketlerinin ülkedeki kırsal bölgeleri görmezden gelmesine neden olduğu ve bölge halkının kendi kaderleriyle baş başa bırakıldığı belirtilmiştir. Söz konusu durumun, 1935 yılında kırsal kesimin yerel elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için elektrik kooperatiflerinin kurulması amacıyla, düşük faizli ve uzun vadeli kredi programlarının yanı sıra teknik, yönetim ve eğitim yardımları yürütecek olan Kırsal Elektrifikasyon İdaresinin (Rural Electrification Administration -REA) kurulmasını sağladığı vurgulanmıştır. Özellikle ABD Başkanı Roosevelt in 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran nedeniyle geliştirdiği ve yılları arasında uygulanan Yeni Düzen (New Deal) programının bir parçası olarak kurulan REA nın, 1939 a kadar 288 bin eve hizmet veren 417 kırsal elektrik kooperatifinin kuruluşuna yardım ettiği belirtilmiştir. Bu alanda kooperatiflerin kurulmuş olmasının nedeni diğer şirket türlerinin teşviklere rağmen bu işe el atmamış olması olarak gösterilmiştir yılında sağlanan hükümet teşviklerinin sadece para vermekle sınırlı olmadığı aynı zamanda danışmanlık ve kuruluş konusunda da destek verdiği bu şekilde ülkenin her yerinde kurulan kooperatiflerin aynı düzeyde faaliyet gösterebildiği vurgulanmıştır. O zamanki sistemde herkesin kendi elektrik tüketimine bakıp ona göre 9

10 ödemesi gereken tutarı kooperatife gönderdiği ve bu sayede elektrik kaçakçılığının da önüne geçildiği belirtilmiştir yılında kurulan NRECA, üyesi olan 900 elektrik kooperatifini federal hükümet bazında temsil ettiği, araştırma geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, kalkınma programları çerçevesinde çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yürütmek, enerji kooperatiflerinin hukuki ve teknik destek vermek gibi faaliyetlerinin olduğu bilgisi verilmiştir. Kooperatiflerin enerji kaynağı olarak ilk zamanlar devletin imkanlarından yararlandığı ancak sonrasında ise kaynakları kendi imkanları ile elde ettikleri kömür ve doğalgazı kullandıkları belirtilmiştir. Mevcut durumda ABD de 65 enerji üretimi ve 900 enerji dağıtımı kooperatifi bulunduğu, bunların % 85 inin kısmen yenilenebilir kaynak kullandığı ve güneş enerjisinde ülke çapında 145 bin MW kooperatif kaynağı olduğu belirtilmiştir. Güneş enerjisinin yanısıra rüzgar enerjisi üzerinde de kooperatifler tarafından faaliyet gösterildiği bunun oranının ise % 9 olduğu vurgulanmıştır. Sunumun sonunda yıllara göre kıyaslama yapılarak enerji kooperatiflerinden elektrik alan tüketici sayıları verilmiştir. Buna göre 1949 yılında 1,3 milyonluk tüketici sayısının 1960 senesinde 4 milyona çıktığı şu anda ise elektrik kooperatiflerinin 42 milyon tüketiciye elektrik sağladığı bütün ABD nin % 5 enerji ihtiyacını üreterek karşıladığı ve tüm enerji iletim hatlarının % 12 sine kooperatiflerin sahip olduğu belirtilmiştir. Touchstone Enerji Kooperatifleri (Touchstone Electric Cooperatives Energy) 16 yıl önce kooperatiflerin pazarlama açığını kapatma amacıyla kurulduğu belirtilen Touchstone enerjinin küçük ve büyük enerji kooperatifleri ile birlikte toplam 750 üyesinin olduğu belirtilmiştir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşun çalışanlarının NRECA tarafından tedarik edildiği, bu sayede kooperatiflere pazarlama, markalaşma, reklam verme, web sitesi tasarımı hazırlama, enerji kullanımı konusunda eğitim, danışmanlık gibi hizmetlerin verildiği ve pazarlama programı sunulduğu bilgisi verilmiştir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için sürekli kooperatifleri yerinde ziyaret ederek kooperatifin bulunduğu bölgede çalışmalarını yürüten kuruluşun ayrıca TV ve radyo programlarında da kooperatifçilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla reklamlar hazırladığı belirtilmiştir. Ulusal Kooperatif Bankası (National Cooperative Bank) 1967 yılında hükümetin desteği ile kurulduğu belirtilen Ulusal Kooperatif Bankası (NCB) nın 8 milyar dolarlık sermaye ile enerji kooperatifleri dışında her sektörden 10

11 kooperatife kredi verdiği vurgulanmıştır. Enerji kooperatiflerinin kapsam dışında tutulmasının nedeni ise enerji kooperatiflerinin kendilerine özgü kooperatif bankalarının olması olarak gösterilmiştir. Birincil müşterilerinin konut kooperatifleri olduğu belirtilerek sağlık sektöründe de faaliyet gösteren kooperatiflere de kredi verdiklerine değinilmiştir. Misyonlarının müşterilerinin ekonomik anlamda iyi durumda olmalarını sağlamak olduğu belirtilerek çalışılan kişilerin % 35 inin maddi anlamda kısıtlı imkanlara sahip olan ve diğer bankalardan kredi alamayan kooperatifler olduğu vurgulanmıştır. Kooperatife ortak olmak için 5 dolar karşılığında bankada hesap açtırmanın yeterli olduğu belirtilmiştir yılında meydana gelen global krizden sonra banka kooperatiflerinin etkilenmemesinin nedeni olarak ortakların diğer bankalar gibi fazla harcama yapmak yerine tasarruf yoluna gitmesi gösterilmiştir. Kooperatifin mevcut durumda en büyük rakibinin ABD nin en büyük ticari bankası olan Bank of America olduğu belirtilerek bunda en büyük etkinin alanlarında uzman olmaları, sosyal duyarlılıklarının yüksek olması ve en önemlisi müşterilerinin aynı zamanda ortakları olması gösterilmiştir. Kooperatifin diğer bankalardan sadece yapısal olarak farklılıkları olduğuna değinilerek hukuki olarak herhangi bir fark olmadığını hatta aynı kurallara tabi oldukları belirtilmiştir. Denizaşırı Kooperatif Kalkınma Konseyi (Overseas Cooperative Development Council) Üye organizasyonları tarafından kurulan OCDC hükümetin kooperatifler hakkında talep ettiği danışmanlık hizmetini sunmaktadır. Yapılan sunumda organizasyonun yegane görevinin özellikle federal hükümet ile kooperatifler arasında karşılıksız olarak bağlantı sağlamak olduğu belirtilerek yaptığı harcamaların üye organizasyonlar tarafından karşılandığı vurgulanmıştır. Kooperatif değer zincirini iyileştirmek ve geliştirmek için çalışan OCDC nin kooperatifler lehine mevzuat çalışmaları sırasında parlamentoda lobi faaliyetleri de yürüttüğü belirtilerek yegane amaçlarının kooperatiflerin serbest piyasada büyük şirketler ile rekabet edebilir hale gelmesini sağlamak olduğu ortaya konmuştur. OCDC yetkilisi OCDC tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projelerinde bu amaca yönelik olduğuna değinmiştir. Bu projeler için Ar&Ge merkezi kurduklarını ve bu Ar&Ge merkezlerinde kooperatifçilik konusunda az gelişmiş ülkeler için kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik projeler geliştirildiğini belirtmiştir. Bunların yanı sıra başarılı kooperatif hikayelerini karar alıcılar ile paylaşmanın önemi vurgulanarak sunum bitirilmiştir. 11

12 Toplumsal Satınalma Birliği (Community Purchasing Alliance) 2008 yılında yaşanan mali kriz sonrasında kiliseye yapılan yardımların azalması sonucu kilise liderleri tarafından tasarruf sağlama amacı ile bir kooperatifçilik projesi geliştirilmiştir. İki sene önce dokuz kişinin bir araya gelerek kurduğu satın alma türündeki kooperatif projesine sadece kiliseler değil Washington da bulunan Cami ve Sinagog gibi diğer dini kuruluşların da ortak olması için çalışmalara başlamıştır. Mevcut durumda 200 e yakın Cami, Kilise ve Sinagog un önceden belirledikleri hizmetleri satın almak amacı ile ortak oldukları kooperatif ile tasarrufların arttığı belirtilmiştir. New York ve New Jersey Sağlık Sigortası Kooperatifi (New York and New Jersey Health Republic CO-OPs) ABD de sağlık sigortasına sahip olmayan 30 milyon civarındaki vatandaşın ve çalışan işçilerin sigortalanmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla ABD Başkanı Obama tarafından yayınlanan Sağlık Reformu ndan sonra kurulmaya başlanan ve çok yeni bir sistem olduğu belirtilen kooperatifin New York Eyaleti nde kurulan en büyük sağlık sigortası kooperatifi olduğu vurgulanmıştır. Amaçları devlet tarafından karşılanmayan sağlık sigortası hizmetinin toplumsal girişim modeli olan kooperatifler aracılığı ile karşılanmasını sağlamak olduğu belirtilerek mevcut durumda ABD de kurulmuş 22 sağlık sigortası kooperatifi bulunduğu, kendi kooperatiflerinin açılışı için gerekli olan ilk sermayenin Sağlık Bakanlığı tarafından 5 yıllık geri ödeme planı ile faiz yürütülmeden verildiği ve bu miktarın 23 milyon dolar civarında borç şeklinde olduğu belirtilmiştir tarihinde kuruluş için çalışmalara başlandığı, 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren sigorta sistemine ortak alındığı, 1 Ocak 2014 tarihinde kuruluşun yapıldığı ve mevcut durumda New York genelinde toplam 100 bin ortağının olduğu belirtilmiştir. Aileden bir kişinin kooperatife ortak olması diğer aile fertlerinin de otomatik olarak ortak olmasını sağladığı ve ailedeki 18 yaş üstündeki bireylerin de kooperatif faaliyetlerinde oy kullanma hakkını elde ettiği belirtilmiştir. Ortaklığın poliçenin imzalanması ile başladığı, sona ermesinin ise ancak aylık aidatın ödenmemesi ile mümkün olabileceği belirtilerek kooperatifin sona erme şartının ise tamamen diğer sigorta şirketlerinin tabi olduğu yasal düzenlemeler kapsamında gerçekleştiği bilgisi verilmiştir. Sigorta kapsamında 4 ayrı programlarının bulunduğu, bunların bronz, gümüş, altın ve platin ortaklıklar olarak derecelendirildiği, hepsinin ödeme ve kapsamlarının farklı olmasına rağmen ortakların bir oy hakkına sahip olduğu, bu kuralın kooperatifi diğer ticari sigorta şirketlerinden ayıran en önemli özellik olduğu belirtilmiştir. Eyalet genelinde ajanslardan ve online olarak hizmet verildiği ve uygulanan sistem kapsamında ortakların hastane 12

13 masraflarının seçilen programlara göre belirlenmiş oranlar tutarında kooperatif tarafından karşılandığı, kooperatifin New York eyaletinde kooperatif sigortasını kabul eden 700 bini aşkın sağlık merkezi, hastane, doktor ile anlaşmalı olduğu belirtilmiştir. Kooperatif kar elde etse bile karın ortaklar için kullanıldığı belirtilerek amacın diğer sigorta şirketleri gibi kazanç elde etmek değil toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek sigorta hizmetinden yararlanamayan vatandaşlara sağlık güvencesi kazandırmak olduğu vurgulanmıştır. Yönetimin seçimi için ortakları tek bir çatıda toplayabilmek için çalışmalar yürütüldüğü, oy kullanımında şahsen oy kullanmanın yanı sıra online yada posta yoluyla oy kullanabilme imkanları sunulacağı belirtilmiştir. Mevcut durumda kooperatifin kurucuları tarafından kendi sektörlerinden atanan ve herhangi bir ücret almayan 15 yöneticisinin olduğu ancak bundan sonraki seçimde bu sayısın 17 ye çıkarılacağı bunlardan 9 unun ortaklardan, kalan 8 inin ise dışardan gösterilecek adaylar arasından yapılacak seçim ile atanacağı bilgisi verilmiştir. Sağlık sektöründe sigortacılığın yanı sıra Washington Eyaleti nde bulunan Seattle şehrinde hastane kurarak faaliyet gösteren Gruop Health Cooperative adında örnek bir kooperatifin de bulunduğu belirtilerek mevcut durumda kendi kooperatiflerinin bu yönde bir çalışmasının olmadığı sadece sağlık alanında sigorta faaliyeti gösterecekleri ancak ileride halk sağlık merkezleri ile işbirliği yapılabileceği belirtilmiştir. Yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından toplantı soru ve cevap bölümünden sonra sona ermiştir. ABD Toplumsal Kalkınma Kredi Birlikleri Ulusal Federasyonu (National Federation of Community Development Credit Unions) ABD kapsamında 7000 civarında kredi birliğinin bulunduğu, bu birliklerin asıl amaçlarının ise bankalardan kredi kullanamayan veya yoksul kişilere uygun imkanlar ile kredi kullandırılmasının ve girişimlerde bulunmasının sağlanması olduğu belirtilmiştir. 12 ila 20 milyon arasındaki vatandaşın klasik banka sistemi içinde yer almadığı, bunların para bulmak için ya tanıdıklarına ya da bankerlere gittikleri dolayısıyla çok ciddi sıkıntı yaşandığı, ayrıca Devlet tarafından 250 bin dolara kadar sağlanan mevduat garantisinin de kişilerin kredi birliklerine yönelmesini sağladığı belirtilmiştir. Birlik tarafından verilen kredilerin %95 i vatandaşlar tarafından ev alımında kullanıldığına değinilerek verilecek paranın ise dini organizasyonlardan, derneklerden, vakıflardan veya ticari bankalardan alındığı ancak bunların hibe olarak değil yatırım olarak kabul edildiği vurgulanmıştır. Ticari bankaların kredi birliklerine para vermesinin nedeni olarak ise, müfettişlerden tam puan alma şartlarından birinin yardım yapma şartı olması ve bankanın herkesle tek tek uğraşmak yerine kredi birliğine toplu miktarda para vererek bu şartı 13

14 dolaylı yoldan sağladığı belirtilmiştir. Kardan pay dağıtımı olmadığı, karın ana sermayeye eklendiği belirtilerek bankalara göre kredi borçlarında daha düşük, mevduatta ise daha yüksek faiz uygulandığı bu şekilde ortaklara avantaj sağlandığı belirtilmiştir. Ancak 7000 kredi birliğinden 2000 tanesinin düşük gelirli vatandaşlara kredi verdiği bu nedenle bu kredi birliklerinde ortaklara kar payı dağıtımı yapıldığı bilgisi verilmiştir. Kredi birlikleri içinde kooperatifler tarafından kurulan kredi birliklerine uygulanan avantajların bulunduğuna değinilerek kooperatiflerin ortakların haricinde dışarıdan da sermaye toplayabildiği ve kredi verme konusunda sınırın bulunmadığı yani istenilen miktarda düşük gelirli kişiye kredi verilebildiği belirtilmiştir. Verilen kredinin nasıl geri ödeneceğinin ise kredi miktarına göre farklılıklar arz ettiği, örneğin bir sene sonra ödeme koşulu ile 20 bin dolara kadar kullandırılan krediler karşılığında kişiden ipotek, borç senedi gibi herhangi bir garanti istenmediği, zira kredi kullanacak kişinin en az bir yıl birliğin üyesi olması, temiz bir ticari geçmişe sahip olması, daha önce birlikten kredi kullanmış ve bunu zamanında geri ödemiş olması, sosyal güvenlik kaydının temiz olması, diğer kuruluşlarda sorunlar yaşanmasına rağmen kredi birliğindeki ortaklığı boyunca herhangi bir sorun yaşanmamış olması gibi kriterlerin yeterli olduğu belirtilmiştir. Bu uygulama kapsamında bugüne kadar kredi alanlardan sadece % 2 sinin borcunu geri ödemediği vurgulanmıştır. Ancak 20 bin dolar ve üzeri meblağlarda ise belli miktar ipotek konması gerektiği örneğin kişi krediyi araç alımı için kullanacaksa aldığı aracın belli bir kısmına ipotek koydurulabileceği belirtilmiştir. Sunumda birliğin genel itibariyle Federal Kredi Birlikleri Kanunu na (Federal Credit Union Act) tabi olduğu belirtilerek kredi birliği kurmak için ya federal hükümetten ya da eyaletten izin alınmasının şart olduğu vurgulanmıştır. Wisconsin gibi eyaletlerde bulunan kooperatiflere yönelik kanunların ise bu tip sektörlere yönelik federal kanunlar ile uyumlu olması gerektiği belirtilmiştir. Birlik tarafından kredi verme haricinde gerçekleştirilen çalışmalardan birinin de düşük gelirli ve düşük sermaye ile kurulmaya çalışan işletmelere danışmanlık hizmeti sunmak olduğuna değinilerek buradaki amacın düşük gelirli vatandaşların yatırım yapacakları alanı iyi tespit etmesini, teknik analizini yapabilmesini ve birlikten alacağı krediyi yerinde kullanarak gelişmesini sağlamak olduğu belirtilmiştir. Danışmanlık hizmeti sonrasında Hazine Bakanlığı tarafından işletmeye, uzmanlık sertifikası niteliğinde olan CDFI sertifikası verildiği, bu sertifika sayesinde hükümetin fonlar için aradığı genel şartları otomatik olarak sağladığının kabul edildiği ve hükümet tarafından sağlanan avantajlardan da yararlanabildiği vurgulanmıştır. 14

15 Park Slope Gıda Kooperatifi 1973 yılında New York şehrinin Brooklyn semtinde kurulan kooperatif, ABD nin kooperatif olarak en büyük süpermarket zinciridir. Kooperatif temsilcisi tarafından yerinde yapılan sunumda kooperatife 100 dolar karşılığında ortak olunacağı, verilen 100 doların 75 dolarının yatırım, 25 dolarının ise depozito olarak yatırıldığı ve ortaklarının ücretsiz olarak süpermarkette çalışma koşulu olduğu belirtilmiştir. Ortakların kooperatifte dönüşümlü olarak süpermarketin her bölümünde çalışmaları sayesinde çalışan ücreti ödenmediği ve bu sayede marketteki 5000 den fazla çeşit ürünün diğer süper marketlere göre % 30 daha ucuza satılabildiği belirtilmiştir. Ortakların gönüllü olarak dört haftada bir günlük 2 saat 45 dakika markette çalışmasının bir ortaklık şartı olduğu ve mazeretsiz olarak üst üste iki kere çalışma yapılmaması durumunun ortaklıktan çıkarılma nedeni olduğuna değinilerek ortaklar arasında bu konuda herhangi bir problem yaşanmadığı aksine ortakların kooperatifi daha da sahiplendiği belirtilmiştir. Ortaklarının yanı sıra kooperatifte tam zamanlı 40 çalışanın olduğu ve sadece bunlara para ödendiği belirtilmiştir. Ortakların haricinde dışardan kimsenin alışveriş yapamadığı kooperatifte, çalışma şartını yerine getirmeyen ortakların da alış veriş yapamadığı vurgulanmıştır. Ortakların kooperatifte çalışması sırasında ya da alışveriş yaptıklarında çocuklarının da düşünüldüğü ve onlar için süpermarketin bir bölümünde çocuk bakım odasının bulunduğu bilgisi verilmiştir. Süpermarkette satılmayan ürünlerin ise kurdukları çorba dükkanında evsizler için yemek olarak hazırlanıp karşılıksız verildiği, böylece kooperatifin toplumsal sorumluluk görevini de yerine getirdiği belirtilmiştir. Ayrıca hükümetin yoksulluk sınırında ve altında olan kişilere aylık limitli olarak verdiği alışveriş kartlarının da bu süpermarkette kullanılabildiği ancak onların da ortak olması gerektiği vurgulanmıştır. Kooperatif yönetim kurulunun, çoğunluğun isteği doğrultusunda kararlar aldığı, fazla alışveriş yapan ortağa herhangi bir ayrıcalık tanınmadığı, herkesin tek bir oy hakkına sahip olduğu ancak sadece ondan çalışma koşulunu yerine getirmesinin beklendiği, karın ise topluma verilen katkı olarak düşünülerek yeni kooperatifler açmak için kurdukları fonlar için kullanıldığı belirtilmiştir. Kooperatifin sahip olduğu süpermarketin denetiminin diğer ticari şirkete ait marketin denetiminin aynı şekilde yapıldığı, ancak kooperatifin kendi içinde bir iç denetim mekanizmasına sahip olduğu vurgulanarak sunum sona ermiştir. New York Şehri Çalışan Kooperatifleri (New York City Worker Cooperatives) Kooperatif yöneticisi tarafından genel olarak New York da bulunan ve çalışanlar tarafından kurulan çalışan kooperatifleri hakkında bilgiler verilmiştir. Toplantıda; New York da evde bakım hizmetinden, varlıklı kesime hizmet sunan köpek bakım kooperatiflerine 15

16 medyadan temizlik kooperatiflerine kadar farklı sektörlerde kurulmuş 23 adet çalışan kooperatifinin bulunduğu, kooperatiflerin en büyüğünün 1985 yılında Bronx da kurulan ve bugün 2000 çalışanının ortağı olduğu yaşlı bakım hizmeti kooperatifi olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 2006 yılında Brooklyn de göçmen kadınlar tarafından kurulan Si Se Puede! Kadın Kooperatifinin göçmen kadın işçilerin ortaklığı ile ev temizlik işlerinde faaliyet gösterdiği aynı zamanda ortaklarına eğitim hizmeti de vererek eğitim seviyelerini yükselttiği vurgulanarak kooperatifler aracılığı ile işçilerin de küçük yatırımlar ile ekonomide pay edindikleri ortaya konuşmuştur. Sandy fırtınasında etkilenen alanlarda Latin kökenli göçmenler tarafından kurulan bir çalışan kooperatifi de orada hasar gören evlerin renevasyonu konusunda faaliyet gösterdiği belirtilmiştir. Bu tip yapı kooperatiflerinin oldukça küçük olduğu çünkü tam anlamıyla bir yapısal faaliyet yürütülmediği, sadece restorasyon alanda çalışıldığı için devletten de yardım alamadığı ve maddi anlamda geçim sıkıntısı yaşayan kişiler tarafından kurulduğu belirtilmiş, ortaklarının kooperatifin kurulduğu sektörde çalışan işçiler olduğu belirtilerek yapı kooperatifleri ile aralarındaki fark ortaya konulmuştur. Sunumda ayrıca çalışan kooperatiflerine sağlanan finansman destkeleri ve bunu sağlayan finansman kuruluşları hakkında da bilgi verilmiştir yılında Arjantin de kurulup Nikaragua da ve son olarak da New York da faaliyet gösteren The Working World geliri düşük olan insanların kurdukları çalışan kooperatiflerine kredi kullandırarak mali destek sağladığı belirtilmiştir. Bir sivil toplum örgütü olmasına rağmen neredeyse bir kooperatif gibi çalışan Working World tarafından sağlanan kredi desteğinin, fonların çok kısıtlı olması ve küçük yatırımlar olmaları nedeniyle kredi alamadıkları bu nedenle böyle bir yapılanmanın geliştirildiği vurgulanmıştır. Sunum karşılıklı soru cevap bölümünden sonra sona ermiştir. II- SONUÇ ABD inceleme ziyareti boyunca farklı sektörlerde faaliyet gösteren 14 kooperatif ve kooperatif birliği ziyaret edilmiştir. Söz konusu toplantı ve incelemeler sonucunda; - ABD nin federal düzeyde kooperatifçilik alanında ayrıntılı yasal düzenlemelere sahip olmamasına rağmen kooperatifçilik konusunda ciddi yatırımların ve uygulamaların bulunduğu, - Ülkede merkezi bir kooperatif veri tabanı bulunmaması nedeniyle kooperatif istatistikleri konusunda başarılı kayıtlara sahip olunmadığı, - Ülkemizde olduğu gibi kooperatifler için federal ya da eyaletler bazında kamusal bir otoritenin bulunmadığı, kooperatiflere yönelik politika belirleme, mevzuat 16

17 düzenlemelerinde görüş bildirme, uluslararası düzeyde kooperatif işbirliği projeleri hazırlama, geliştirme ve uygulama ile kooperatifçilik konusunda ulusal düzeyde farkındalık yaratma gibi çalışmaların ulusal düzeyde iyi örgütlenmiş kooperatif birlikleri tarafından gerçekleştirildiği, - Başta 1929 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz olmak üzere ülkede yaşana her ekonomik krizin kooperatifçilik hareketine ivme kazandırdığı, kooperatiflerin bu sayede enerjiden sağlığa, bankacılıktan tarıma, gıdadan endüstriyel üretime kadar her sektörde faaliyet gösterebilen önemli bir şirket türü haline gelmesini sağladığı, - Sağlık ve enerji reformları gibi yayınlanan hükümet programlarının hedeflerinin Health Republic Sağlık Sigortası Kooperatifi örneğinde görüldüğü gibi toplumsal kalkınmanın anahtarı olan kooperatifler aracılığı ile hayata geçirilmesi ve bunun tabandan tavana doğru ilerleyen bir doğru ile geçekleştiği, - Park Slope Gıda Kooperatifi örneğinde görüldüğü gibi kooperatif ortaklarının kooperatif farkındalığına haiz olması ve o bilinç ile hareket ederek kooperatif çıkarları doğrultusunda ve kooperatif yararına gönüllü olarak çalıştığı, - Maddi gelirleri düşük kooperatiflere ve kooperatif kurmak isteyen girişimcilere kooperatifler ve sadece kooperatiflere yönelik olarak kurulmuş olan sivil toplum örgütleri tarafından mali, iktisadi ve uygulamaya yönelik danışmanlık, eğitim gibi destekler verildiği, özellikle kooperatif bankası ile kooperatif kredi birliklerinin potansiyel ve kurulu kooperatiflere maddi anlamda ciddi destekler sunarak kooperatiflerin piyasaya girerek pazar payı oranlarını, sürdürebilirliklerini ve sektördeki diğer büyük ticari şirketler ile rekabet edebilirlik seviyelerini yükselttiği, - NCBA ve NRECA örneğinde görüldüğü gibi ulusal düzeyde kurulmuş olan kooperatif birliklerinin sahip oldukları kooperatifçilik nosyonlarını uluslararası düzeyde gerçekleştirdikleri projeler ile yoksul ülkelere taşıyarak ülkelerin yerel kalkınmasına katkıda bulunulduğu, - Üretimden dağıtıma kadar elektrik sektörünün her alanında kooperatiflerin yaklaşık 80 yıldır faaliyet gösterdiği ve kooperatifler sayesinde ülke enerji politikasına önemli katma değer kazandırıldığı, özellikle ülkenin kırsal kesimindeki enerji ihtiyacının büyük oranda kooperatifler ile sağlandığı, gözlemlenmiş olup, 17

18 - Ülkemizde ülke kooperatifçiliğinin gelişmesi ve kalkınması amacıyla dünyadaki başarı hikayelerinin incelenmesi ve daha etkin çalışmalar yapılması, - Kooperatiflere yönelik mali destek verilmesi amacıyla Kooperatifçilik Strateji Belgesinde de belirtildiği üzere kamu garanti fonu benzeri yeni mekanizmaların oluşturulması, - Ülkemizde bulunan başarılı kooperatif birlikleri ile merkez birliklerinin bir araya getirilerek 150 yıllık kooperatifçilik tecrübesinin çevre ülkelerde proje uygulamaları gerçekleştirilerek aktarılmasının sağlanması, - Vatandaşta kooperatifçilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla başarılı kooperatif hikayelerinin yer aldığı ülke genelinde yapılan farkındalık çalışmalarının, kooperatif girişimciliği eğitimlerinin ve bilgilendirme toplantılarının arttırılması, - Enerji alanında kooperatiflerin önünde yer alan yasal sınırlamaların kaldırılarak kooperatiflerin faaliyet gösterebilmesinin sağlanması, - Sağlık sektöründe özellikle hasta bakımı, evde bakım hizmetleri gibi alanlarda kooperatiflerin faaliyet gösterebilmesi için çalışmalar yapılması, - Yeni sektörlerde kooperatif girişimlerin yer alabilmesi için projelerin geliştirilebileceği Ar&Ge merkezlerinin kurulması, bu anlamda yapılacak çalışmaların desteklenmesi, uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır. 18

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİ Gülsüm Gözde AYANOĞLU Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ocak, 2017 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Kooperatifler II- Kooperatifler ve Yenilenebilir

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI:

KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI: KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI: Yarışmanın İsmi ve Teması: Tasarruf, kooperatifçilik ve hayallerim Yarışmanın Amacı: İlkokul öğrencilerinin tasarruf bilinci ile kooperatifçiliği

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir?

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir? Anket formu Bu anket formu www.monitor.coop adresinde de doldurulabilir. Eğer anket formunu kağıt üzerinde doldurmayı tercih ederseniz, lütfen doldurulmuş formu şu adrese gönderiniz: Alex Rigotti (Eposta:

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda

Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda BANKAMIZ HAKKINDA Bankamızın Misyonu, Ülkemizin kalkınması ve büyümenin sürdürülebilirliği doğrultusunda Anonim şirketlerin yatırımlarını, yurtiçi ve yurtdışından sağladığı kredi kaynaklarıyla destekleyerek,

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ Eylül 2016 Birlikte çalışılan yurtdışı finans kuruluşları : Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Fransız Kalkınma Ajansı (FKA), Dünya Bankası (DB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB)

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Mustafa BALTACI Uzmanı 03.02.2010 BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Brüksel Kalkınma Ajansı 1974 yılında kurulmuştur. Genel olarak iki hedef üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekonomik Büyüme Şehir

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2012 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret:

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan Kooperatif ürünlerini

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler 23 Aralık 2011 Büyüme için yatırımlar sürdürülmelidir ancak tasarruflarımız yetersizdir 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34 Tasarruf ve Yatırım Oranı (2011,

Detaylı

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 34 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara ODA/BORSA YÖNETİM M KURULU BAŞKANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 Temmuz 2009, Ankara Küresel Krizin Etkileri; Hem gelişmiş ülkelerin, hem de gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları düşüyor Gelişmekte

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan KOOPERATİFÇİLİĞİN

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇATILARIN DURUMU 11 EKİM 2016

TÜRKİYE DE ÇATILARIN DURUMU 11 EKİM 2016 TÜRKİYE DE ÇATILARIN DURUMU 11 EKİM 2016 ÇATIDER ÇATIDER (Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği), çatı konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirme amacıyla çatı malzemeleri üreticileri, distribütörleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

BM Fotoğrafı/Larry Barns GLOBAL IMPACT METLIFE TA KURUMSAL SORUMLULUK

BM Fotoğrafı/Larry Barns GLOBAL IMPACT METLIFE TA KURUMSAL SORUMLULUK BM Fotoğrafı/Larry Barns GLOBAL IMPACT METLIFE TA KURUMSAL SORUMLULUK Kurumsal sorumluluk; riskleri minimize edecek, mali gücü muhafaza edecek ve finansal taahhütlerimizi uzun vadede yerine getirmemize

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı