Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı"

Transkript

1

2 1 Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı istanbul Ticaret Odas ı ' nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Muharrem Keçeli başkanlığında yapıldı. Aylık ekonomik konutann ete atındığı toplantıda ilk sözü alan İT O Yönetim Kurulu Başkanı Murat Y alçıntaş Türkiye nin geçen haftayı AB ile ilgili r,.~ TRIP ~-- istanbul TİCARET ODASI Hannov er 2007 Sanay i Fuarı ' nda Türkiy e Partner Ülke! Fuara ka t ılım için basvurular başl a dı! Son Başvuru tarihi 29 ARALIK a kadar uzat ı lmıştır!!! TICARET İTO ve TRiPTEK İŞBİRLİGİ - ~-...- Oda mız ile Triptek firması arasında web TR1P sayfalannın reytingine yonelik bir proje tsr wou rıc u oo sı baştatılmış tır. TRİP,İnternet web sitesi TR1PTCIC - A.S. l$dl Rl1GlYLC! istatistiklerini güvenli, kapsamlı ve merkezi bir sistem üzerinde tutan, hangi internet sayfasına, kaç kişinin, nereden, ne zaman, ne kadar süre ile vb. giriş yaptığını saptayıp, bu veriler doğrultusunda istatistikler ve analizler oluşturan, online bir platformdur. Tamamen Türk yazılırncılar tarafından geliştiriten bu platform ile Hedef; TOrk int ernet sektöründe tarafsız bir ölçümleme sistemi kurarak sektörde yapı taşı olmaktır.

3 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2005

4 Bu eserin tüm telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO'nun ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası : BAŞ Başarılı Vergi Mükellefleri: 2005 İstanbul, 2006, 80 sayfa 1. ADRES KATALOÖU,TÜRKİYE I. ADRES KATALOÖU, BAŞARILI VERGİ MÜKELLEFLERİ IL İTO (ICOC) ISBN: Türkçe Reşadiye Caddesi, Eminönü 1 İstanbul İTO BİLGİ HATTI Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Te Faks E-posta İnternet : (212) : (212) : : Odarnız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT Pri\('e Grafik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tel: (212) Faks: (212) Ol E-posta

5 ÖN SÖZ Gelir idaresinin yeniden yapılandmidığı ve vergi sisteminin daha etkin ve basit hale getirilmesi amacıyla gelir ve kurumlar vergisi oranlarımn düşürüldüğü 2006 yılında, yatınm araçlan üzerindeki farklı vergilendirme uygulamalarına son verilmiş, kamu maliyesindeki iyileşmeden de faydalanılarak gelir vergisinde ve bazı sektörlerde katma değer vergisinde indirim gerçekleştirilrniş, mali kesim üzerindeki aracılık maliyetleri azaltılmıştır. Kriz sonrası dönemde uygulamaya koyulan Ekonomik Program ve sağlanan siyasi istikrar çerçevesinde, sık ı para, maliye ve gelir politikalan uygulanmış, makroekonomik istikrarı sürekli kılacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yapısal reformlar konusunda kararlı bir t~tum sergilenmiştir. Bu kapsamda kamu maliyesinde etkinliğin sağlanması, mali sektörün güçlendirilmesi ve özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması yönünde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen yapısal reformlar ve özelleştirmeler ile bir yandan kamunun ekonomi içindeki düzenleyici ve denetleyici işlevi kuvvetlendirilirken, diğer yandan özel sektörün ekonomi içindeki ağırlığı artırılmıştır. Bunun sonucunda, ekonomide sağlanan güven ortamının da katkısıyla, ekonomik büyüme özel sektör kaynaklı olmuştur. Bu bağlamda, ticari yaşamın gelişmesi ve devlet ekonomisine katkı sağlanmasını ilke edinen Odamız hem vergi tahsilatının arttınlması çalışmalarına katkıda bulunmak, hem de özverili ve girişimci performanslarıyla yüksek düzeyde vergi ödeme başarısını gösteren üyelerimizi takdir ve teşvik etmek amacıyla 1977 yılından beri yüksek düzeyde vergi veren üyelerini ödüllendirmektedir. Her yıl Mart ayında başlayıp bir sonraki yılın Mart ayına kadar devam etmekte olan başvuru sürecini müteakip yapılan değerlendirme neticesinde ödül alan üyelerimizin isimlerinin kalıcı olmasını sağlamak için ayrıca bir katalog ve CD hazırlanıp, yayınlanmaktadır. 28 yıldır düzenlediğimiz geleneksel ödüllendirmemiz yanında bu sene ortaya konulan ve ayrıntılarını diğer bölümlerde verdiğimiz yeni ödül kriterlerimiz çerçevesinde yüksek düzeyde vergi ödeyerek değerlendirmeye giren ve ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunan değerli üyelerimize takdirlerirnizi sunar, bu yayını hazırlayan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Araştırma Raportörü Hakan Arca 'ya teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6

7 2005 YILI VERGİ ÖDÜLLERİ KRİTERLERİMiZ Geleneksel "Başanh Vergi Mükellefleri" çalışması çerçevesinde 28 yıldır olduğu gibi, Odamız üyeleri arasında 2005 yılında aşağıdaki ödül kriterleri kapsamında vergi ödülü alma başarısı gösterenler ödüllendirilmiştir. 1. Geleneksel Vergi Ödülü Kurumlar Vergİsİ Altın Plaket Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Takdirname Gelİr Vergisi Altın Plaket Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Takdirname YTL ve üstü , , , ,99- YTL ve üstü , , , ,99-2. Geçtiğimiz yıllarda ödül alan firmalar için de ayrıca; a) 2005 yılı da dahil olmak üzere geçtiğimiz 10 yıl üst üste Odamız'dan vergi ödülü almış olmak kaydıyla "Devamlılık Ödülü", b) Ekonomik kriz döneminde ( ) 4 yıl vergisini ödemiş olanlara (bilançoda son 4 yıl hiç zarar göstermemiş olmak şartıyla) ve sözkonusu yıllardaki aşağıda belirtilen alt sınırları geçmek kaydıyla "İstikrar Ödülü": YILLAR* KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ TL TL TL. 76.5ÖO.OOO.OOO TL TL TL TL TL YTL YTL * Yukarıda belirtilen alt sınırlarda bir önceki yılın vergi dönemi esas alımr. 3. Yukarıda belirtilen alt limitler dışında kalan ancak vergi mükellefiyetierini yerine getiren ve kayda değer performans gösteren firmalar için de yeni ödüller belirlenmiştir: i. "Teşvik Ödülü" Kriterleri - Kurumlar Vergisi için - Gelir Vergisi için ile YTL. arası ile 7:5.000-YTL. arası ii. "Yeni Kuruluş Teşvik Ödülü" Kriterleri Kurulduğu ilk yılda vergi verme konumundaki başarılı performansı - Kurumlar Vergisi için ile YTL. arası - GelirVergisi için ile YTL. arası değerlendirmek üzere:

8

9 İÇİNDEKİLER 1. GELENEKSEL VERGİ ÖDÜLÜ Sayfa No. I-2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER A YTL ve yukarısı (ALTIN PLAKET) B YTL arası (ALTIN MADALYA) C YTLarası (GÜMÜŞ MADALYA) D YTL arası (BRONZ MADALYA)...27 E YTL arası (TAKDİRNAME) II YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER A YTL ve yukarısı (ALTIN PLAKET) B YTLarası (ALTIN MADALYA) C YTL arası (GÜMÜŞ MADALYA) D YTL arası (BRONZ MADALYA) E YTL arası (TAKDİRNAME) DEVAMLlLIK ÖDÜLLERİ I YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER II YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 3. İSTiKRAR ÖDÜLLERİ I YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER II YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 4. TEŞVİK ÖDÜLLERİ I YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 5. ALFABETiK FİHRİST... 65

10

11 GELENEKSEL VERGI O DULLERI KURUMLAR VERGISI MUKELLEFLERI 9

12

13 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ADRESi : 4.LEVENT BÜYÜKDERE CAD. PEMBEGÜL SOK. B EŞİKTAŞ TELEFON 1 FAX..... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERG İ MİKTAR I : ,91. -YTL. FİRMAADL..... : AR ÇELİK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : SÜTLÜCE KARAAGAÇ CAD.N0.2-6 BEYOGLU TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HER TÜRLÜ ELK VE ELKTRKSZ EV ALETLERİ İMAL VE SATIŞ VERGİ MİKTARI..... : ,35.-YTL. FİRMA ADI : ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADRESi : MUALLİM NACİ CAD.N0.69 ORTAKÖY TELEFON 1 FAX..... : SİCİL NO... : FAAL İYET KONUSU... : ISITMA, SOGUTMA,KLİMA CİHAZLARI imalat VE TOPT. STŞ VERGİ MiKTARl... : ,70.-YTL. FİRMA ADI : DENİZBANK A.Ş. ADRESi : BÜYüKDERE CAD.NO. 106 ESENTEPE TELEFON / FAX..... : / SictL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI..... : ,84.-YTL. FİRMA ADI : HÜRRİYET GAZETECiLİK VE MAT. A.Ş. ADRESi..... : EVREN MAH.GÜLBAHAR CAD. HÜRRiYET MEDYA TOHERS GÜNEŞLi TELEFON 1 FAX... : / Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : GAZETECiLİK VE MATBAACILIK VERGİ MİKTARI..... : ,63. -YTL. FİRMA ADI : T RAKYA CAM SANAYİ A.Ş. ADRESi : İŞ KULELERİ KULE-3 4. LEVENT TELEFON 1 FAX... : S İCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : DÜZCAM.OTOCAMI,BUZLU CAM VERGİ MİKTARI... : ,79.-YTL. FİRMA ADI......: AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi......: KOZYATAGI MAH.KAYA SULTAN SOK. H.BAGDATLIOGLU İŞMR.N.97 K.5-8 BOSTANCI TELEFON 1 FAX...: / SİCİLNO...: FAALİYET KONUSU...: ÇiMENTO TiCARETi VERG İ MiKTARL...: , 87.-YTL. FİRMA ADI : BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESİ : ÇAKMAK MAH.BALKAN CAD.N0.51 ÜMRANiYE TELEFON 1 FAK... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEYAZ EŞYAIMALAT VERGİ MİKTARI... : ,84.-YTL. ll

14 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI :HEDEF ECZA DEPOSU ADRESİ..... :GÖZTEPE MAH.ORHANGAZİ CAD. KARANFiL SOK.N0.64 BAGCILAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :İLAÇ DAGITIM VERGİ MİKTARI..... : , 53.-YTL. FİRMA ADI..... :MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş ADRESİ..... :DAVUTPAŞA, BURMALI ÇEŞME SO K. ASKERİ FIRIN YOLU N0.2 TOPKAPI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :MOTORLU ARACA İMALİ, İTHALİ,SATIŞI VERGİ MİKTARI.... : , 01.-YTL. FİRMA ADI..... : A-TEL PAZARLAMA VE SERViS HİZMETLERİ A.Ş. ADRESi..... : BAYAR CAD.GÖLBAHAR SOK. KVK PLAZA N0.14 KAT.5 KOZYATAGI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TELEKOMÜNiKASYON VERGİ MİKTARI..... : ,07.-YTL. FİRMA ADI..... : NUH ÇiMENTO A.Ş ADRESİ..... : İNÖNÜ CAD.N0.102 KAT.6 KADIKÖY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ÇiMENTO KLİNKER ÜRETİM VE SATIŞ VERGİ MİKTARI..... : ,40.-YTL. FİRMA ADI..... : MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş. ADRESİ..... : TEŞVİKiYE CAD.N0.43/57 TEŞVİKiYE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MÜKERRER SİGORTA VERGİ MİKTARI..... : ,33.-YTL. FİRMA ADI..... : TAKASBANK A.Ş. ADRESİ..... : AB İDE İ HÜRRiYET CAD. KAPLANCALI İŞ MERKEZi N0.286 ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : 2ı23 ı ı23 ı52534 SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI..... : ,72.-YTL. FİRMA ADI..... : ANADOLU HAYAT EMEKLİLİKA. Ş. ADRESİ..... : İŞ KULELERİ KULE 2 KAT.ı LEVENT TELEFON 1 FAX... : 2123 ı ı23 ı SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAYAT SİGORTACILIGI-EMEKLİLİK VERGİ MİKTARI.... :ı ,56.-ytl. FİRMA ADI..... : ANADOLUBANK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : CUMHURİYET MAH.SİLAHŞOR CAD. EVRONOZZADE SOK.N0.77 BOMONTİ TELEFON 1 FAX... : 2ı ı229657ı5 SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI.... :ı ,50.-YTL. 12

15 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : ABDi İBRAHiM İLAÇ SANAYİ&TİC. A.Ş. ADRESi : KOREŞEHiTLERİ CAD.N0.19 ZİNCİRLİKUYU TELEFON 1 FAK... : Sİ CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERİ tlaç imal VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,00.-YTL. FİRMA ADI : TOYOTASA TOYOTA- SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. ADRESi : GÜLSUYU MEVKİİ ANKARA ASFALTIMALTEPE TELEFON 1 FAX.... : / Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : OTOMOTiV VERGİ MİKTARI... : ,82.-YTL. FİRMAAD! : ES ECZADEPOSU ADRESi... : ESKİ EDİRNE ASFALTl N0.558 SULTANÇİFTLİÖİ TELEFON /FAX..... : Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : İLAÇ DAÖITIM VERGİ MİKTARI... : , 78.-YTL. FİRMAADI : AXA OYAK SİGORTA A.Ş ADRESi..... : MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO. 81 SALTPAZARI TELEFON 1 FAX... : Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACIUK HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI..... : , 97.-YTL. FiRMA ADI..... : ANADOLU ISUZU OTOMOTiV SANAYİ VE TİCARET A. Ş. ADRESi..... : ANKARA ASFALT! ÜSTÜ SOÖANLIKKÖY KARŞISI KARTAL TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MİNİBÜS,KAMYON,KAMYONET,İMALAT,iTHALAT VE PAZARLAMA VERGİ MİKTARI..... :l , 09.-YTL. FİRMA ADI : COCA-COLA SATIŞ VE DAG. A.Ş. ADRESi : DEREİÇİ DEÖİRMEN BAHÇE CAD. ASENASOK.N0.30 YENİBOSNA TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ALKOLSÜZ İÇECEK SATIŞ VE DAÖITIM VERGİ MİKTARI... : , 56.-YTL. FİRMA ADI : OMSAN LOJİSTİK A.Ş. ADRESi : TUGAY YOLU NO. lo CEVİZLİ TELEFON 1 FAX... : Sİ CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : LOJİSTİK VERGİ MİKTARI... : , 03.-YTL. FİRMA ADI : KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş. ADRESi : KISIKLI CAD.NO. 1 l ALTUNİZADE TELEFON 1 FAX... : / SİCİLNO... : 6022 FAALİYET KONUSU... : HAYAT DIŞI SİGORTALAR VERGİ MİKTARI... : , 7!.-YTL. 13

16 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : AK SİGORTAA. Ş. ADRESİ : MECLİSİ MEBUSAN YOKUŞ U NO. 147 BEYOGLU TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI : , 34. -YTL. FİRMA ADI :... : TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB. A.Ş. ADRESİ : KURTKÖY,ORHANLI CAD.MEZARLIK YANI PENDİK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ISITICI-SOGUTMA SİSTEMLERİ ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : , 90.-YTL. FİRMA ADI : TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. ADRESİ : MECLİSİ MEBUSAN CAD. GENEL SİGORTA İŞ HANI N0.91 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI : YTL. FİRMA ADI : KAPiTAL FACTORiNG HİZ. A.Ş. ADRESi : BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER İS MERKEZi N0.61 KAT.8 MASLAK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FACTORiNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI : , 70.-YTL. FİRMA ADI : TORUNLAR GIDA SANAYİ ADRESi : KAVACIK,RUZGARLIBAHÇE 95.SOK. N0.6 BEYKOZ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TOPTAN GIDA MADDELERİ İTH. İHR. VERGİ MİKTARI... : , 51.-YTL. FİRMA ADI : BETEK BOYA VE KiMYA SANAYİ A.Ş. ADRESi : ANKARAASFALTI HÜSEYiN ÇELİK SOK.N0.2 BOSTANCI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BOYA ÜRETİMİ VE SATIŞI VERGİ MİKTARI : ,00.-YTL. FİRMA ADI : İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. ADRESi : YUKARI DUDULLU ORGANiZE SANAYİ BÖLGESİ 3 -CAD.N0.4 ÜMRANiYE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : İZOLASYON MALZ. ÜRETİM VE SATIŞI VERGİ MİKTARI : ,34. -YTL. FİRMA ADI : ASTEL KAGITÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : AŞİREFENDİ CAD.HANIMELİ SOK. KISMET HAN KAT.3 N0.307 SİRKECİ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ÇOCUK BEZİ VE HİJYENİK PED VERGİ MİKTARI : ,41.-YTL. 14

17 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : KVK TEKNOLOJi ÜRÜNLERİ A.Ş. ADRESi : BAYAR CAD.GÖLBAHAR SOK.KVK PLAZA NO. 14 KAT. lo KOZYATAGI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TELEKOMüNtKASYON VERGİ MtKTARl... : ,65.-YTL. FİRMA ADI......: PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi.....: İŞ KULELERİ. KULE 3 4.LEVENT TELEFON 1 FAX...: SİCİLNO...: FAALİYET KONUSU...: CAM EV EŞYASlİMALATI VE SATIŞI VERGi MtKTARJ...: ,47.-YTL. FİRMA ADI : BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTiK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi..... : SABANCI CENTER KULE 2 KAT.3 4.LEVENT TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : TEKERLEK LASTİGİ İMALİ VE SATIŞI VERGİ M1KTARI... : ,20.-YTL. FİRMA ADI : KURTULUŞ FACTORiNG HİZ. A.Ş. ADRESi : HALKALI CAD.N0.207 SEFAKÖY TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FACTORİNG HİZMETLERİ VERGİ MiKTARl... : , 90.-YTL. FİRMA ADI..... : ABDi İBRAHiM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. ADRESİ..... : KORE ŞEHiTLERİ CAD.NO. 19 ZİNCiRLtKUYU TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERi İLAÇ ALIM SATIMI VERGİ MİKTARI... : , 79.-YTL. FİRMA ADI... : DEVA HOLDİNG A.Ş. ADRESi..... : BÜYÜKDERE CAD.NO.l99/A 4.LEVENT TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERi İLAÇ üretimi VE PAZARLAMASI VERGİ MİKTARI... : ,44.-YTL. FİRMA ADI..... : AKPET AKARYAKIT DAG.PAZ. ADRESİ..... : SÖGÜTLÜÇEŞME CAD.N0.87/I KADlKÖY TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : AKARYAKIT DAGITJM VE PAZARLAMA VERGİ MİKTARI : , 59.-YTL. FİRMA ADI : KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLiLİK A.Ş. ADRESi..... : BAGLARBAŞI,KISIKLI CAD.NO.LJ ALTDNİZADE TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAYAT SİGORTALARI VE BiREYSEL EMEKLiLİK VERGİ MİKTARI... : , 30.-YTL. 15

18 , ,99--YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEriLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESi : ALTINTEPE MAH.GALİPBEY CAD. NO.! MALTEPE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : PİLİÇ ETİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMA VERGİ MİKTARI... : , 04. -YTL. FİRMA ADI : DEVLET MALZEME OFİSİ BASlM MÜESS. MÜDÜRLÜGÜ ADRESi : DEVLET MALZEME OFİSİ KADIKÖY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : KLASÖR BİLGİSAYAR FORMU, ZARF İMALATI VERGİ MİKTARI : , 88.-YTL. FİRMA ADI : İSTON A.Ş. ADRESi : ESKi EDİRNE ASFALT! ÜZERİ METRİS CEZAEVi KARŞISI GAZiOSMANPAŞA TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :BETON VE BETON ELEMANLAR! ÜRETMEK VERGİ MİKTARI : ,39.-YTL. FİRMA ADI : EVREN MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞAViRLiK LTD. ADRESi : ESENTEPE MAH.HABERLER SOK.N0.8 ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : İNŞAAT VERGİ MİKTARI... : ,19.-YTL. 16

19 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMA ADI : MECOM SAGLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : KORE ŞEHITLERİ CAD.NO. 19 ZİNCİRLİKÜYU TELEFON 1 FAX... : Si CiL NO... : FAALIYET KONUSU... : BEŞERI İLAÇ tmal VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,19.-YTL. FIRMA ADI.....: BAYMER TURİZM VE YATIRIM A.Ş. ADRESİ.....: HALİT ZiYA UŞAKUGİL CAD.NO. 1 BAKlRKÖY TELEFON 1 FAX...: ı09ıo / ı092 1 sıctl No...: ı FAALİYET KONUSU...: TURiZM VERGI MIKTARl...: 4. ı 48. ı 97,42.-YTL. FIRMA ADI... : ALKİM ALKALİ KiMYA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : GÜMÜŞSUYU MAH.İNÖNÜ CAD.NO.I5 TAKSİM TELEFON 1 FAX... : 2 ı ı Sf CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : KIMYEVİ MADDE VERGİ MİKTARI... : 4. ı ı.32.-ytl. FIRMA ADI..... : AMERICAN LIFE HAYAT SİG. A.Ş. ADRESI..... : ESKI BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.2 MAS LAK TELEFON 1 FAX... : 2ı SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACTUK VERGİ MIKTARl... : YTL. FIRMA ADI..... : İSviÇRE SİGORTA A.Ş. ADRESI..... : KISIKLI CAD.N0.30 ALTUNİZADE TELEFON 1 FAX... : / SICiL NO... : 2504ı5 FAALİYET KONUSU... : SiGORTAClLlK VERGİ MİKTARI... : , 06.-YTL. FIRMA ADI..... : EKSPO FAKTORiNG A. Ş. ADRESI..... : AYAZAÖA M.MEYDAN SK.B.DEREASFMEVK!I SPRING GIZ PLAZA B BLOK ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : 2ı / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FAKTORING VERGİ MİKTARI... : , 19.-YTL. FİRMA ADI..... : MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş. ADRESi..... : BÜYÜKDERE CAD.AYGAZ HAN NO.l45/ l KAT.4 ZiNCiRLIKOYU TELEFON 1 FAX... : / sı c tl NO... :: FAALiYET KONUSU... : PETROL GAZI TiCARETi VERGİ MİKTARI... : , 94.-YTL. FİRMA ADI..... : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ A.Ş. ADRESI : PORTELAŞ HASAN MAH.MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO. 103 SALIPAZARI TELEFON 1 FAK... : / Sİ CIL NO... : FAALIYET KONUSU... : DEMIR VE ÇELİK ÜRETİM VE SATIŞI VERGI MIKTARl... : ,09.-YTL. 17

20 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMA ADI : AXA OYAK HAYAT SİGORTA A.Ş ADRESi : MECLİS-İ MEBUSAN CAD.OYAK İŞHANI N0.81 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI : ,02. -YTL. FİRMA ADI... : BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ A.Ş. ADRESi : ESKİ BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER N0.61 K BEŞiKTAŞ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : İLAÇ TİCARETİ VERGİ MİKTARI... : ,40.-YTL. FİRMA ADI : KOÇ YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONİM ŞİRKETİ ADRESi : BARBAR OS BUL V ARI MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZi C BLOK KAT.2 BALMUMCU TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ VERGİ MİKTARI... : ,59.-YTL. FİRMA ADI : TNT INTERNATIONAL TAŞlMAClLIK LTD. ADRESi : ERTÜRK SOK.UZKAİŞ MERKEZi NO. 9 KAYACIK TELEFON /FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TAŞIMACILIK VERGİ MİKTARI : ,41.-YTL. FİRMA ADI... : BEKO TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi : ÜN ALAN MAH.AYAZMA CAD.ÇAMLICA İŞ MERKEZi B.BLOK N0.23 ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HER NEVİ EMTİA TİCARETİ VERGİ MİKTARI : ,66.-YTL. FİRMA ADI : OTOKAR OTOBÜS KAR O SERİ A.Ş. ADRESi : AYDINEYLER MAH.DUMLUPINAR CAD. N0.24 A BLOK KÜÇÜKYALI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MOTORLU KARA NAKİL VASITA İMAL VE MONTAJ! VERGİ MİKTARI... : ,67.-YTL. FİRMA ADI : PARSAN MAKİNA PARÇALARI A.Ş. ADRESi : GÜZELYALI CAD. KEMiKLiDERE MEVKİİ PENDİK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : DÖVME ÇELİK ÜZERİNE MAKİNE PARÇALARI İMALATI VERGİ MİKTARI : ,11.-YTL. FİRMA ADI : MUDO SATIŞ MA GAZALARI A.Ş. ADRESi : AMBARLI DOLUM TESİSLERİ YOLU CİHANGİR MAH.KUYUBAŞI SK.N0.9 AVCILAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAZIR GİYİM VE KONFEKSiYON VERGİ MİKTARI : , 97.-YTL. 18

21 , ,99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMA ADI : HEPKON FİNANS FACT. HİZ. A.Ş. ADRESİ : ASMALI MESCİT M AH. TüNEL GEÇİT İŞHANI A BLOK KAT.3 N BEYOGLU TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FAKTüRİNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI... : , 02. -YTL. FİRMA ADI : SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ADRESi : YAYALAR KÖYÖ.ÇAMÇESME MAH. SANAYİ ÇlKMAZ! NO 1 KAYNARCA TELEFON / FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : YAPI KİMYASALLARI VERGİ MİKTARI... : , 08.-YTL. FİRMAADI... : AVİVASİGORTAA.Ş. ADRESi : FAHRETTiN KERİM GÖKAY CAD. N CU BİNALARI KÜÇÜKÇAMLICA TELEFON 1 FAX... : 2! SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI... : ,41.-YTL. FİRMA ADI......: ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.A.Ş. ADRESi......: İSTANBULCADDESi N0.96 KEMERSURGAZ TELEFON 1 FAX...: / SİCİLNO...: FAALİYET KONUSU...: BİLGİSAYAR İHRACAT, SATIŞ, PAZARLAMA VERGİ MİKTARI...: YTL. FİRMA ADI : BIOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş ADRESi : SAMANDIRA,AKPINAR MAH.FATİH CAD.N0.2 KARTAL TELEFON / FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERi İLAÇ ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : ,71.-YTL. FİRMA ADI : TACİRLER MENKUL DEGERLER A. Ş. ADRESi : NİSPETIYE CAD.AKHERKEZ B3 BLOK KAT. 9 ETiLER TELEFON / FAX... : / SİCİLNO... : FAALİYETKONUSU... : BORSAARACI KURUMU VERGİ MİKTARI... : ,57.-YTL. FİRMA ADI : BASlN İLAN KURUMU ADRESi : DiVANYOLU CAD.IŞIK SOK. NO.I 2114 SULTANAHMET TELEFON 1 FAX... : Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : REKLAMClLIK VERGİ MİKTARI... : , 96.-YTL. FİRMA ADI : BİRLİK HAYAT SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi : ANKARA CAD.YENİHAMAM SOK.NO. 1 KAT.3 SİRKECİ TELEFON /FAX... : / SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : HAYAT SİGORTACILIG1 VERGİ MİKTARI... : ,62. -YTL. 19

22 FİRMA ADI : FACTOTURK FACTORiNG HİZMETLERİ A.Ş. ADRESi : BÜYÜKDERE CAD.N0.108 ENKA HAN KAT.4 ESENTEPE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FAKTüRİNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI... : ,30.-YTL , ,99. -YİT.. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMAADI c : BİLİM İLAÇ SAN. A.Ş. ADRESi : AYAZAGA KÖYÜ YOLU G-42 SOK. N0.6 MASLAK TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : İLAÇ İMAL VE SATIŞ VERGİ MİKTARI : ,80.-YTL. FİRMA ADI : C.P. STANDART GIDA ADRESİ : DİKİLİTAŞ MAH.BÜYÖKDERE CAD. AKINCI BAYIRI SOK.N0.6 MECİDİYEKDY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : YEM VE PİLİÇ ETİ VERGİ MİKTARI : , 30.-YTL. 20

23 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****GÜMÜŞ MADALYA***** FtRMA ADI : BAYRAMOGLU FİNANS FACTORING HİZMETLERİ A.Ş. ADRESI : BESYOL TELSIZ M AH. BIRLİK CAD. N0.2 KAT.3 KÜÇÜKÇEKMECE TELEFON 1 FAX... : / SICiL NO... : FAALIYET KONUSU... : FACTORING VERGI MtKTARI... : YTL. FİRMA ADI : EMAS MAKİNA SAN. A.Ş. ADRESi : ŞEYHLIKÖYÜ.SANAYİ BÖLGESİ NO.ı7 PENDIK TELEFON 1 FAX... : / 02ı Sİ CIL NO... : FAALIYET KONUSU... : ISI GRUBU MAMULLERiN ÜRETİMİ VE SATIŞI VERGI MİKTARI... : YTL. FIRMA ADI : TEB YATIRlM MENK DEG. A.Ş. ADRESi : ESKI BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.4-5 MASLAK TELEFON 1 FAX... : 2 ı 2345 ll ı ı SICtL NO... : FAALIYET KONUSU... : BANKAClLlK VE FİNANS KURULUŞLARI VERGI MiKTARl... : ,12.-YTL. FİRMA ADI : ESKO ITRİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESf : SULTANÇIFTLtöi, 50.YIL MAH. 2ı07 SOK.N0.27 GAZiOSMANPAŞA TELEFON 1 FAX... : SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : ITRIYAT DAÖITIM VERGİ MtKTARI... : ,54.-YTL. FIRMA ADI : GEDiK YATIRIM MENK. DEG. A.Ş. ADRESI : CUMHURIYET MAH.E-5 YANYOL N0.29 YAKACIK TELEFON 1 FAX... : SI CIL NO... : FAALIYET KONUSU... : SERMAYE PIYASASI ARAClLIK HİZMETLERI VERGİ MİKTARI : YTL. FIRMA ADI : ÇİLEK MOBiLYA SANAYİ VE PAZARLAMA TİCARET A. Ş. ADRESi : C.SAHİR SOK.PROFİLO ALIŞVERİŞ MER.N MAÖAZA N.ZA MEClDlYEKÖY TELEFON 1 FAX... : SI CIL NO... : FAALİYET KONUSU... : MOBILYAVEAHŞAPEŞYA VERGİ MİKTARI... : YTL. FIRMA ADI : GÜL ECZA DEPOSU ADRESI : MERKEZ MAH.GONGÖREN CAD.9.SOK. N0.23 BAÖCILAR TELEFON 1 FAX... : / SI CIL NO... : FAALiYET KONUSU... : ECZA DEPOSU VERGI M1KTARI... : ,00.-YTL. FIRMA ADI : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ADRESi.... : BÜYÜKDERE CAD.İS KULELERİ KULE 2 K.S 4.LEVENT TELEFON 1 FAX... : SI CIL NO... : FAALİYET KONUSU... : PORTFÖY YÖNETiCİLİÖİ VE YATIRIM DANIŞMANLIÖI VERGi MiKTARl... : YTL. 21

24 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** GÜMÜŞ MADALYA***** FİRMA ADI : HEDEF-ALLIANCE HOLDİNG A.Ş. ADRESİ : GÖZTEPE MAH.ORHANGAZİ CAD. KARANFiL SOK.N0.64 KAT.4 D.5 BAGCILAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HOLDİNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI : ,41.-YTL. FİRMA ADI : ONDULINE AVRASYA İNŞ. MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş. ADRESi : BÜYÜKDERE CAD.MEYDAN SO K. PLAZA SPRİNG GİZ NO MASLAK TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZ. ÜRETİMİ VE TİCARETİ VERGİ MİKTARI : ,65.-YTL. FİRMA ADI : ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : BALMUMCU,BESTEKAR ŞEVKiBEY SOK.N0.1 BEŞiKTAŞ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ISITMA-KLİMA ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞI VERGİ MİKTARI : ,83.-YTL. FİRMA ADI......: RAYMOND JAMES YAT. MENK.KIYMETLER. A.Ş ADRESi......: TAMBURİ ALİ EFENDi SOK.NO. 13 KAT.2 ETİLER TELEFON 1 FAX...: SİCİL NO...: FAALİYET KONUSU...: ARA CI KURUM VERGİ MİKTARI......: ı ,03.-YTL. FİRMA ADI : PARK ELEKTRiK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : PAŞALİMANI CAD.N0.73 ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAK... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MADENCİLİK VERGİ MİKTARI... : ,01.-YTL. FİRMA ADI... : ADELKALEMCİLİKA. Ş. ADRESi : ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.N0.7 KARTAL TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HER NEV'İ KALEM İMALİ VERGİ MİKTARI : ,82.-YTL. FİRMA ADI : KAYNAK TEKNİGİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : ANKARAASFALTI KÖPRÜBAŞI YAKACIK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : KAYNAK ELEKTRODU VE TELLERİNİN ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI : , 99.-YTL. FİRMA ADI : ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş. ADRESİ : MECLİSİ MEBUSAN CAD.ORYA HAN N0.85 KAT.5 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ÇELİK BORU VE EK PARÇALARI ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : ,00.-YTL. 22

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2006

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2006 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2006 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir

Detaylı

8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar BANKACILIK ve SİGORTACILIK SEKTÖRÜ I. Bankacılık Sektörü TÜRKİYE GARANTİ

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2004

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2004 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2004 Bu eserin tüm telif hakları Istanbul Ticaret Odası'na (ITO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. ito'nun ve yazarın adı belirtilmek

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 ÖN SÖZ Gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisinde de yapısal sorunların ana kaynağı yüksek bütçe açıkları olmaktadır. Sürmekte olan bütçe ve ticaret

Detaylı

Tescil No Ünvanı Şirket Adres LPG FİRMALARI Telefonu Faks e-posta

Tescil No Ünvanı Şirket Adres LPG FİRMALARI Telefonu Faks e-posta 10144 ÜÇEL OTO SERVİSİ - MURAT LAFÇI KADOSAN OTO SANAYİ SİTESİ P BLOK NO:7 ÜMRANİYE İSTANBUL 2164668933 2163149678 muratlafci@hotmail.com CANDAN MÜHENDİSLİK OTO GAZ MONTAJ 10206 SERVİSİ - YILMAZ CANDAN

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2014 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2014 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2014 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar I. Bankalar TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 1.315.635.211 İŞ BANKASI A.Ş.

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

8. Mükelleflerimizden 2011 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

8. Mükelleflerimizden 2011 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 8. Mükelleflerimizden 2011 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar (Beş Mükelleften Az Olan Sektörlerde Kalan Mükelleflerin Tahakkuk Miktarı

Detaylı

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX Elenco delle Banche presenti in Turchia Aggiornamento al 30 Novembre 2016 Banche d'investimento statali 1 İLLER BANKASI KIZILIRMAK MAHALLESİ (312) 508 70 00 (312) 508 73 99 UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2009-2010 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr Tescil Ünvanı Şirket Adres Telefo Telefonu Faks Faks e-posta KAYIŞDAĞI CAD.KARAMAN ÇİFTLİK PEUGEOT OTOMOTİV PAZARLAMA YOLU KAR PLAZA E BLOK NO:45 34752 1030 ANONİM ŞİRKETİ İÇERENKÖY İSTANBUL 216 5799400

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-45 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI KASIM 2003

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-45 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI KASIM 2003 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-45 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2002 KASIM 2003 Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2013 yılı faaliyet sonuçları ile 2013 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

BAŞARILI VERGİ MUKELLEFLERI

BAŞARILI VERGİ MUKELLEFLERI İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞARILI VERGİ MUKELLEFLERI 2008 YAYlN NO: 2009-53 İstanbul,2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik

Detaylı

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN

İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler KABAALİ HUKUK BÜROSU VATAN CAD. N;8D:23 K:6 ÇAĞLAYAN SIRA NO MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TİCARET MESLEK LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜRO YÖTETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI İŞLETMENİN ADI ADRESİ İŞLETME TEL Yönlendirilen Öğrenciler Kesin Sözleşme Yapan Öğrenciler

Detaylı

QUIKSILVER Mağazaları

QUIKSILVER Mağazaları QUIKSILVER Mağazaları Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Bilek İş Merkezi 29/3, 4. Levent Türkiye Telefon: 02163606393 QUIKSILVER, Quiksilver Mağazaları Quiksilver, bir Amerikan markası olmakla birlikte,

Detaylı

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ TGS YER HİZMETLERİ HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ (HAVAŞ) ÇELEBİ HAVA SERVİSİ TGS Genel Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat 6 Yeşilköy- Bakırköy/İstanbul Tel: 0212 463 36 36 Faks : 0212 465

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2013 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2013 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2013 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar I. Bankalar TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 540.282.173 AKBANK T.A.Ş. 373.083.895

Detaylı

SERVİS ARAÇLARININ GÜZERGAHLARI (2012)

SERVİS ARAÇLARININ GÜZERGAHLARI (2012) ADI 1 TUZLA YENİ BALGAT CD. YENİ BALGAT CADDESİ-TUZLA ŞİFA MAH-PENDİK- KURTKÖY-TEM- Y. BALGAT CD STAD-PENDİK MOSTAR KÖPRÜSÜ- PENDİK HİLAL KONUTLARI-TUZLA ŞİFA MAHALLESİ-KURTKÖY 2 MALTEPE MALTEPE İSTASYONU

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2014 yılı faaliyet sonuçları ile 2014 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2007 YAYlN NO: 2008-75 İstantul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç- bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 000196 564 İMDAT KILAVUZ 01.04.1995 Bozüyük V.D. SEÇME+SEÇİLME Ş.NAİL-29.08.1953-5490012484 000432 891 SAKA-SAN TAAHHÜT İMALAT SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2015 yılı faaliyet sonuçları ile 2015 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI 1 2015/15422 AKBANK T.A.Ş. ÇAYIROVA / KOCAELİ 4290001886123 2 2015/15423 AKBANK T.A.Ş. ÇAYIROVA / KOCAELİ 4290001886130 3 2015/15424 AKBANK T.A.Ş. ÇAYIROVA / KOCAELİ 4290001886147 4 2015/15425 T.GARANTİ

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

Bayi Ticari Ünvani Bayi Sınıfı Bayi Türü - ANKARA - 22504-DR ANKARA CEPA DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞ.PAZ.A.Ş. TALİ BAYİ D&R

Bayi Ticari Ünvani Bayi Sınıfı Bayi Türü - ANKARA - 22504-DR ANKARA CEPA DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞ.PAZ.A.Ş. TALİ BAYİ D&R Bayi Ticari Ünvani Bayi Sınıfı Bayi Türü ANKARA 22504DR ANKARA CEPA DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞ.PAZ.A.Ş. TALİ BAYİ D&R 22508DR PANORA(ORAN) TALİ BAYİ D&R ESKİŞEHİR 22505ESKİŞEHİR ESPARKDOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞAZA

Detaylı

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1

ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ULUS 1 ILKODU ILADI ILCEADI Semt Bölge 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 2.ULUS 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 3.LEVENT 1 34 İSTANBUL BEŞİKTAŞ AKARETLER 1 34 İSTANBUL

Detaylı

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ EGE BÖLGESİ SERVİSLERİ BROTHER(ELEKTRON) 0232 4252034 EPSON & LG (TECPRO) 0232 4413323 LEXMARK 0232 4454100 PHILIPS 0232 4250286 SONY(APEX) 0232 4221225 CANON(SERVUS) 0232 4413412 SAMSUNG 0232 4892045

Detaylı

Adres: BİNEVLER MAH.22 NL.SOK.EMRE SİTESİ B BLOK NO:51/3 ŞAHİNBEY/GAZIANTEP-TURKEY Telefon: +90(342)339 97 87 Faks: Web: E-Mail: info@aksetgida.

Adres: BİNEVLER MAH.22 NL.SOK.EMRE SİTESİ B BLOK NO:51/3 ŞAHİNBEY/GAZIANTEP-TURKEY Telefon: +90(342)339 97 87 Faks: Web: E-Mail: info@aksetgida. Oluşturma Tarihi: 18.06.2016 Oluşturma Saati: 18:34 İhracatçılar Makarna AKSET GIDA SAN.DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ. Adres: BİNEVLER MAH.22 NL.SOK.EMRE SİTESİ B BLOK NO:51/3 ŞAHİNBEY/GAZIANTEP-TURKEY Telefon: +90(342)339

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ BONAİR HAVACILIK TİC.

Detaylı

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAĞCILAR GÜNGÖREN SAN.SİT.22.BLOK NO:4 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 2126714545 2126713939

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAĞCILAR GÜNGÖREN SAN.SİT.22.BLOK NO:4 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 2126714545 2126713939 ÖZÇAĞLAR OTOGAZ-HASAN AKBABA İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAĞCILAR GÜNGÖREN SAN.SİT.22.BLOK NO:4 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 2126714545 2126713939 hasanakbaba36@hotmail.co m ERKİN İPEK - ŞAH OTOGAZ MÜHENDİSLİK

Detaylı

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 2 MAYIS 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların içeriği reklam

Detaylı

BA ARILIV Gl MU ELLEFLERI 2009

BA ARILIV Gl MU ELLEFLERI 2009 BA ARILIV Gl QHil G MU ELLEFLERI 2009 YAYlN NO: 2010 ~ 102 İstanbulı 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) 1 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 633824/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan CAFFE NERO GIDA ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web Sayfası

Detaylı

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz.

Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Aşağıdaki listede İstanbul'darapor alabileceğiniz Hastaneler ve diğer sağlık kurumların adres ve telefonlarını bulabileceksiniz. Sağlık Raporu Alabileceğiniz Hastaneler (İSTANBUL) Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR.

GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR. GELECEĞİN GÜVENLİ YAPILARI; PRESTİJ VE KALİTENİN MİMARI TERAZİ YAPI A.Ş İLE YÜKSELİYOR. HAKKIMIZDA TERAZİ YAPI; geçmişinden aldığı deneyim ve elde ettiği bilgi birikimlerini inşaat sektörüne hizmet etmek

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2015 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2015 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2015 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar FİNANS SEKTÖRÜ I. Bankalar AKBANK T.A.Ş. 738.121.425 TÜRKİYE GARANTİ

Detaylı

DAİMA ÖZENLE www.triaenerji.com info@triaenerji.com Tel: 0216 3541409 Fax: 0216 3541410

DAİMA ÖZENLE www.triaenerji.com info@triaenerji.com Tel: 0216 3541409 Fax: 0216 3541410 DAİMA ÖZENLE www.triaenerji.com info@triaenerji.com TRİA ENERJİ 1992 DEN BERİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN DİNAMİK BİR MÜHENDİSLİK ŞİRKETİDİR. VİZYONUMUZ Müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık ve taahhüt işlerinde

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 568850/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan TCHİBO KAHVE MAMÜLLERİ DAĞITIM VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi

Detaylı

Kahve Dünyas??ubeleri

Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas? Gayrettepe Metro Büyükdere Cad.?i?li -?stanbul T: 0212 216 88 68-69 Kahve Dünyas? 4. Levent MetroBüyükdere Cad. 4. Levent -?stanbul T: 0212 283 39 74-75 Kahve Dünyas?

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 429237/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan DEMSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi Telefon No Faks Web Sayfası Odaya

Detaylı

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesini

Detaylı

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 03 3 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 1 4143 4852 KARADENİZ PLASTİK ALİ RIZA ÇAKMAK 14.07.1975 Karadeniz V.D. 2230032331

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SANTAY HAVACILIK TİCARET SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions Uzun süreli işbirlikleri, inşaat ve mimari uygulama hizmetleri! ECEM İNŞAAT ve MİMARLIK 1992 yılında Türker Dönmez ve eşi Y. Mimar Yasemin Dönmez tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana işverenlerine

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Tasfiyesiz İnfisah Suretiyle Kaydı Kapalı! Karar Tarihi: 22/12/2014 Sicil No 398165/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan UNİTİM MARKA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

LEVENT BÜYÜKDERE CADDESİ, KANYON AVM KARŞISI

LEVENT BÜYÜKDERE CADDESİ, KANYON AVM KARŞISI İSTANBUL LEVENT BÜYÜKDERE CADDESİ, KANYON AVM KARŞISI AÇIKLAMA Kullanıma müsai=r. Dıştan aydınlatmalı mesh giydirme, iskele. 22.20 m (h) x 16.90 m (w), Ön cephe 22.20 m (h) x 22.00 m (w), Yan cephe AÇIKLAMA

Detaylı

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082.

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082. 648261 Takdirname SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GURUBU 4,141,082.57 CUMHURİYET BULV. NO:118 ELÇİN APT. KAT:2 DAİRE:4 PASAPORT 1170841 Takdirname AGMEFRUTTA

Detaylı

100 m² m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri

100 m² m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri 100 m² - 1.000.000 m² Yapıların Anahtar Teslim Mimari, İnşaat Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt Hizmetleri Hotel, Hastane, Üniversite, AVM, Villa, Cafe, Restaurant, Fabrika, Okul, İş Merkezi, Ofis, Residence,

Detaylı

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI NO EVRAK NO GÖN. FİRMA ADRES BARKOD NO

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI NO EVRAK NO GÖN. FİRMA ADRES BARKOD NO 1 2015/7908 HSBC BANK A.Ş. ŞİŞLİ / İSTANBUL 4290001736978 2 2015/7909 T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BAĞCILAR / İSTANBUL 4290001736985 3 2015/7910 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ATAŞEHİR / İSTANBUL 4290001736992 4

Detaylı

Denizhan Sokak Lale Han No: 5/5 80290, Mecidiyeköy. Turnacıbaşı Sokak No:32, 80047 Beyoğlu. Halaskargazi Caddesi No: 113/2 Harbiye

Denizhan Sokak Lale Han No: 5/5 80290, Mecidiyeköy. Turnacıbaşı Sokak No:32, 80047 Beyoğlu. Halaskargazi Caddesi No: 113/2 Harbiye Zaire Fahri Konsolosluğu Adres Denizhan Sokak Lale Han No 5/5 80290, Mecidiyeköy +90-(212) 212 84 26 Faks +90-(212) 212 27 88 Yunanistan Konsolosluğu Adres Turnacıbaşı Sokak No32, 80047 Beyoğlu +90-(212)

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

geleceği inşaa ediyoruz

geleceği inşaa ediyoruz geleceği inşaa ediyoruz geleceğin güvenli yapıları ERTAN YAPI ile yükseliyor.. HAKKIMIZDA Ertan Yapı; geçmişinden aldığı deneyim ve elde ettiği bilgi birikimlerini inşaat sektörüne hizmet etmek amacıyla

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 209666/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan DERİDEN DERİ MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DERİDEN DERİ MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI Çatalca İstasyonu Dudullu İstasyonu Esenyurt İstasyonu Hadımköy İstasyonu Haraççı İstasyonu Kavaklı İstasyonu Mimarsinan İstasyonu Orhanlı İstasyonu Pendik İstasyonu

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

Çünkü müşterilerinin; beklentisi olan kalite, hız, ekonomi ve güvenlik için yeterli donanıma sahip ekip ve ekipmanı bünyesinde bulundurmaktadır.

Çünkü müşterilerinin; beklentisi olan kalite, hız, ekonomi ve güvenlik için yeterli donanıma sahip ekip ve ekipmanı bünyesinde bulundurmaktadır. ALGAN DEMİR ÇELİK DIŞ TİC. TAAH.VE LTD.ŞTİ. Adı ile kurulan firmamız "Kaliteli","Hızlı","Güvenilir","Akılcı Çözüm" ilkelerinden ödün vermeyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Yurtdışındaki bir çok saygın

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 397585/0 Firmanın dosyasında REHİN bulunmaktadır! Ünvan HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi Şube Adresi

Detaylı

98M OTOBÜS DURAKLARI ( GÜZERGAHI)

98M OTOBÜS DURAKLARI ( GÜZERGAHI) 98M OTOBÜS DURAKLARI ( GÜZERGAHI) İSTOÇ 25-26 ADA / Bağcılar İSTOÇ 11-24. ADA / Esenler İSTOÇ 9-10. ADA / Bağcılar İSTOÇ 3-4 ADA / Bağcılar İSTOÇ ÇIKIŞI / Bağcılar İSTOÇ CAMİİ / Bağcılar BAHÇELER / Bağcılar

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK 1 TRA1/15/İK/0037 Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi ile Bölgede İlk Defa Betonarme Menfez Üretimine Geçilmesi Düzyurt Otomotiv İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Limited Şirketi 2 TRA1/15/İK/0088

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı

KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ

KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ 1995 Yılı ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖDÜLÜ DUSA ENDÜSTRİYEL İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. BELDESAN A.Ş. GAZAL A.Ş. CAM İŞLEME SANAYİ

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 199575/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan BERNARDO PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNTAY ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ VE DAYANIKLI TÜKETİM

Detaylı

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR No FİRMA ÜNVANI ADRES 1 Akıntek Tekstil Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2 Aksakal Orman Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Kırklareli Organize

Detaylı

EV SERİSİ 160,00 USD 53,00 USD 40,00 USD IP20 35,50 USD IP20 IP20. - Alüminyum gövde. - Alüminyum gövde IP20. - Metal gövde.

EV SERİSİ 160,00 USD 53,00 USD 40,00 USD IP20 35,50 USD IP20 IP20. - Alüminyum gövde. - Alüminyum gövde IP20. - Metal gövde. EV SERİSİ 160,00 USD 160,00 USD SN 53,00 USD 40,00 USD SN 40,00 USD GG 35,50 USD BANYO ARMATÜRLERİ 55,00 USD - Paslanmaz çelik gövde IP44 45,00 USD - Siyah cam gövde - Metal kafa IP44 42,00 USD - Ampüllü

Detaylı

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI MCT Danışmanlık 226-236 a.d. 711-852 a.d. 141 13 977 344-48 -414 133 25.191 44 10,0 59,6 Kiler Gıda -20.915-21.630 a.d. -134.455-40.330 a.d. -43.752 375 a.d. -69.788-7.380 15.336 6.594 658.292 169-124,5

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM VARLIKLAR I Hazır Değerler 5.789 6.273 A Kasa 0 0 B Bankalar 785 269 C Diğer Hazır Değerler 5.004 6.004 II Menkul Kıymetler 107.025 50.281

Detaylı

10. Mükelleflerimizden 2012 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

10. Mükelleflerimizden 2012 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 10. Mükelleflerimizden 2012 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar (Beş Mükelleften Az Olan Sektörlerde Kalan Mükelleflerin Tahakkuk Miktarı

Detaylı

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL

Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Marmara Üniversitesi Konukevi Tel : 0 216 418 88 18 Adres : Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Zirvebey Caddesi, Kuyubaşı İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesisleri Tel : 0 212 358 15 00 Adres

Detaylı

808 KABATAŞ MAKİNA DOLABI

808 KABATAŞ MAKİNA DOLABI İçindekiler 788 ALİBEYKÖY 100 cm 10 786 ALİBEYKÖY 65 cm 10 787 ALİBEYKÖY 80 cm 10 728 ALTUNİZADE 75 cm 18 789 ANADOLUHİSARI 80 cm 34 790 AYASOFYA 80 cm 35 791 BAHÇEŞEHİR 100 cm 38 792 BAHÇEŞEHİR 80 cm

Detaylı

ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ.

ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ. ORSAM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ TİCARET VE LTD. ŞTİ. FİRMA TANITIMI 2003 Yılında Avcılar Dekorasyon Şirketi olarak faaliyetlerine başlayan firmamız, 2009 yılında büyüyerek, Orsam Dekorasyon İnşaat sanayi

Detaylı

2012 Akbank 2012 Atlas Copco Makinaları İmalat A.Ş. 2012 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic. A.Ş. 2012 BYOTELL Mali İşler ve Satış Pazarlama 2012 CarrefourSa (Satınalma) 2012 Deutsche Bank A.Ş.

Detaylı

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03

Bahçelievler Final Araç Bakım ve Uygulama Sistemleri Adres: Bahçelievler Mah. M.Ş. Ömür Plaza Şair Orhan Veli Sk. 22/3 Ömür Plaza. Tel: 0212 504 30 03 AVRUPA YAKASI OTOVINN NOKTALARI 14/10/2015 Ataköy Oto Koruma Sistemleri Adres: Ataköy 1.Kısım Mah. Sahilyolu Galeria Avm. Tel: 0212 559 87 27 Avcılar Auto Club Autojoy Adres: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2015 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 361905/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan ADİL IŞIK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADİL IŞIK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

ASYILDIZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 2010 yılında Ataşehir İSTANBUL adresinde kurulmuştur. Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket, mevcut

ASYILDIZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 2010 yılında Ataşehir İSTANBUL adresinde kurulmuştur. Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket, mevcut ASYILDIZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. 2010 yılında Ataşehir İSTANBUL adresinde kurulmuştur. Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket, mevcut portföyü ile birlikte devralınmış ve buna paralel olarak

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 369431/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan ÖZEN ALIŞ VERİŞ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖZEN SÜPERMARKET TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde

Detaylı

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL EKONOMİSİ 2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ CARİ FİYATLARLA GSMH YILLAR TÜRKİYE MİLYAR $ İSTANBUL MİLYAR $ İSTANBUL PAYI % 2000 265.4 58.7 22.1 2001 196.7 41.9 21.3

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2010 yılı faaliyet sonuçları ile 2010 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

TEMSA Global A.Ş- (KOMATSU) Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak. No:2 Altunizade /İSTANBUL. Denizli Sanayi Odası DENİZLİ

TEMSA Global A.Ş- (KOMATSU) Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak. No:2 Altunizade /İSTANBUL. Denizli Sanayi Odası DENİZLİ EK-1 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ KAPSAMINDA PLANLANAN KURSLARIN TEKLİF LİSTESİ Sıra No Kurs No EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK

Detaylı

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje başvurularının listesidir: Yenilikçilik Odaklı

Detaylı

İŞLEYECEĞİ ATIK TÜRÜ. ADRES: Hacı Sabancı Org. San. Böl. Atatürk Bulv. No:45 Yakapınar ADANA Tlf: 0 322 3943678 Faks: 0 322 3943679

İŞLEYECEĞİ ATIK TÜRÜ. ADRES: Hacı Sabancı Org. San. Böl. Atatürk Bulv. No:45 Yakapınar ADANA Tlf: 0 322 3943678 Faks: 0 322 3943679 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI LI ATIK MADENİ YAĞ GERİ KAZANIM FİRMALARI (Güncelleme Tarihi: 04.01.2011) İLİ FİRMA ADI ADRES ADANA CAN KİMYEVİ

Detaylı

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 9.GRUP (MADENCİLİK-İNŞAAT MALZEMELERİ-İMALAT-HIRDAVAT) MESLEK GRUBU

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 9.GRUP (MADENCİLİK-İNŞAAT MALZEMELERİ-İMALAT-HIRDAVAT) MESLEK GRUBU BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 9.GRUP (MADENCİLİK-İNŞAAT MALZEMELERİ-İMALAT-HIRDAVAT) MESLEK GRUBU Ünvanı Adres Telefon ABAM BORU PROFİL METAL İNŞAAT İMALAT FERFORJE NAKLİYE ENERJİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED

Detaylı

2015 Temmuz Ayı Bülteni

2015 Temmuz Ayı Bülteni 2015 Temmuz Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 08.07.2015 tarihinde AFSİAD ın düzenlediği iftar yemeğine Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MÜHSÜRLER katılım

Detaylı

2012 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2012 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2012 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı

Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz

Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-141.03 Konu : AB Dışı İhracat Onay Numarası 22.09.2016 / 18831165 DAĞITIM YERLERİNE Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan

Detaylı

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR BELGE NO FİRMA ADI ADRESİ ATIK KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ 020104, 020107, 070213, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200139 2011-1 KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUCUNDA GÜVENSİZ BULUNAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN DUYURU. Ürün görseli ve ilan örneği

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUCUNDA GÜVENSİZ BULUNAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN DUYURU. Ürün görseli ve ilan örneği GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUCUNDA GÜVENSİZ BULUNAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN DUYURU Aşağıdaki görsellerde yer alan ürünlerin içerdikleri tehlikeli kimyasal madde miktarının Bakanlığımızın

Detaylı

ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI REKLAM VE İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 5 15 TEMMUZ 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların

Detaylı

22 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ BAYRAMPAŞA S.S. 10:00 GOB BAKIRKÖYSPOR KE C / B AVR 11:30 İSTANBUL FENER BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL KE C / B AVR

22 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ BAYRAMPAŞA S.S. 10:00 GOB BAKIRKÖYSPOR KE C / B AVR 11:30 İSTANBUL FENER BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL KE C / B AVR 22 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ BAYRAMPAŞA S.S. 10:00 GOB BAKIRKÖYSPOR KE C / B AVR 11:30 İSTANBUL FENER BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL KE C / B AVR 13:00 STARLARIN DOĞUŞU BAYRAMPAŞA ATLETİK KE C / D AVR 14:30 SORTİE

Detaylı