Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı"

Transkript

1

2 1 Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı istanbul Ticaret Odas ı ' nın Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Muharrem Keçeli başkanlığında yapıldı. Aylık ekonomik konutann ete atındığı toplantıda ilk sözü alan İT O Yönetim Kurulu Başkanı Murat Y alçıntaş Türkiye nin geçen haftayı AB ile ilgili r,.~ TRIP ~-- istanbul TİCARET ODASI Hannov er 2007 Sanay i Fuarı ' nda Türkiy e Partner Ülke! Fuara ka t ılım için basvurular başl a dı! Son Başvuru tarihi 29 ARALIK a kadar uzat ı lmıştır!!! TICARET İTO ve TRiPTEK İŞBİRLİGİ - ~-...- Oda mız ile Triptek firması arasında web TR1P sayfalannın reytingine yonelik bir proje tsr wou rıc u oo sı baştatılmış tır. TRİP,İnternet web sitesi TR1PTCIC - A.S. l$dl Rl1GlYLC! istatistiklerini güvenli, kapsamlı ve merkezi bir sistem üzerinde tutan, hangi internet sayfasına, kaç kişinin, nereden, ne zaman, ne kadar süre ile vb. giriş yaptığını saptayıp, bu veriler doğrultusunda istatistikler ve analizler oluşturan, online bir platformdur. Tamamen Türk yazılırncılar tarafından geliştiriten bu platform ile Hedef; TOrk int ernet sektöründe tarafsız bir ölçümleme sistemi kurarak sektörde yapı taşı olmaktır.

3 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2005

4 Bu eserin tüm telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO'nun ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası : BAŞ Başarılı Vergi Mükellefleri: 2005 İstanbul, 2006, 80 sayfa 1. ADRES KATALOÖU,TÜRKİYE I. ADRES KATALOÖU, BAŞARILI VERGİ MÜKELLEFLERİ IL İTO (ICOC) ISBN: Türkçe Reşadiye Caddesi, Eminönü 1 İstanbul İTO BİLGİ HATTI Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Te Faks E-posta İnternet : (212) : (212) : : Odarnız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT Pri\('e Grafik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tel: (212) Faks: (212) Ol E-posta

5 ÖN SÖZ Gelir idaresinin yeniden yapılandmidığı ve vergi sisteminin daha etkin ve basit hale getirilmesi amacıyla gelir ve kurumlar vergisi oranlarımn düşürüldüğü 2006 yılında, yatınm araçlan üzerindeki farklı vergilendirme uygulamalarına son verilmiş, kamu maliyesindeki iyileşmeden de faydalanılarak gelir vergisinde ve bazı sektörlerde katma değer vergisinde indirim gerçekleştirilrniş, mali kesim üzerindeki aracılık maliyetleri azaltılmıştır. Kriz sonrası dönemde uygulamaya koyulan Ekonomik Program ve sağlanan siyasi istikrar çerçevesinde, sık ı para, maliye ve gelir politikalan uygulanmış, makroekonomik istikrarı sürekli kılacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yapısal reformlar konusunda kararlı bir t~tum sergilenmiştir. Bu kapsamda kamu maliyesinde etkinliğin sağlanması, mali sektörün güçlendirilmesi ve özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması yönünde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen yapısal reformlar ve özelleştirmeler ile bir yandan kamunun ekonomi içindeki düzenleyici ve denetleyici işlevi kuvvetlendirilirken, diğer yandan özel sektörün ekonomi içindeki ağırlığı artırılmıştır. Bunun sonucunda, ekonomide sağlanan güven ortamının da katkısıyla, ekonomik büyüme özel sektör kaynaklı olmuştur. Bu bağlamda, ticari yaşamın gelişmesi ve devlet ekonomisine katkı sağlanmasını ilke edinen Odamız hem vergi tahsilatının arttınlması çalışmalarına katkıda bulunmak, hem de özverili ve girişimci performanslarıyla yüksek düzeyde vergi ödeme başarısını gösteren üyelerimizi takdir ve teşvik etmek amacıyla 1977 yılından beri yüksek düzeyde vergi veren üyelerini ödüllendirmektedir. Her yıl Mart ayında başlayıp bir sonraki yılın Mart ayına kadar devam etmekte olan başvuru sürecini müteakip yapılan değerlendirme neticesinde ödül alan üyelerimizin isimlerinin kalıcı olmasını sağlamak için ayrıca bir katalog ve CD hazırlanıp, yayınlanmaktadır. 28 yıldır düzenlediğimiz geleneksel ödüllendirmemiz yanında bu sene ortaya konulan ve ayrıntılarını diğer bölümlerde verdiğimiz yeni ödül kriterlerimiz çerçevesinde yüksek düzeyde vergi ödeyerek değerlendirmeye giren ve ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunan değerli üyelerimize takdirlerirnizi sunar, bu yayını hazırlayan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Araştırma Raportörü Hakan Arca 'ya teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6

7 2005 YILI VERGİ ÖDÜLLERİ KRİTERLERİMiZ Geleneksel "Başanh Vergi Mükellefleri" çalışması çerçevesinde 28 yıldır olduğu gibi, Odamız üyeleri arasında 2005 yılında aşağıdaki ödül kriterleri kapsamında vergi ödülü alma başarısı gösterenler ödüllendirilmiştir. 1. Geleneksel Vergi Ödülü Kurumlar Vergİsİ Altın Plaket Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Takdirname Gelİr Vergisi Altın Plaket Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Takdirname YTL ve üstü , , , ,99- YTL ve üstü , , , ,99-2. Geçtiğimiz yıllarda ödül alan firmalar için de ayrıca; a) 2005 yılı da dahil olmak üzere geçtiğimiz 10 yıl üst üste Odamız'dan vergi ödülü almış olmak kaydıyla "Devamlılık Ödülü", b) Ekonomik kriz döneminde ( ) 4 yıl vergisini ödemiş olanlara (bilançoda son 4 yıl hiç zarar göstermemiş olmak şartıyla) ve sözkonusu yıllardaki aşağıda belirtilen alt sınırları geçmek kaydıyla "İstikrar Ödülü": YILLAR* KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ TL TL TL. 76.5ÖO.OOO.OOO TL TL TL TL TL YTL YTL * Yukarıda belirtilen alt sınırlarda bir önceki yılın vergi dönemi esas alımr. 3. Yukarıda belirtilen alt limitler dışında kalan ancak vergi mükellefiyetierini yerine getiren ve kayda değer performans gösteren firmalar için de yeni ödüller belirlenmiştir: i. "Teşvik Ödülü" Kriterleri - Kurumlar Vergisi için - Gelir Vergisi için ile YTL. arası ile 7:5.000-YTL. arası ii. "Yeni Kuruluş Teşvik Ödülü" Kriterleri Kurulduğu ilk yılda vergi verme konumundaki başarılı performansı - Kurumlar Vergisi için ile YTL. arası - GelirVergisi için ile YTL. arası değerlendirmek üzere:

8

9 İÇİNDEKİLER 1. GELENEKSEL VERGİ ÖDÜLÜ Sayfa No. I-2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER A YTL ve yukarısı (ALTIN PLAKET) B YTL arası (ALTIN MADALYA) C YTLarası (GÜMÜŞ MADALYA) D YTL arası (BRONZ MADALYA)...27 E YTL arası (TAKDİRNAME) II YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER A YTL ve yukarısı (ALTIN PLAKET) B YTLarası (ALTIN MADALYA) C YTL arası (GÜMÜŞ MADALYA) D YTL arası (BRONZ MADALYA) E YTL arası (TAKDİRNAME) DEVAMLlLIK ÖDÜLLERİ I YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER II YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 3. İSTiKRAR ÖDÜLLERİ I YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER II YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 4. TEŞVİK ÖDÜLLERİ I YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 5. ALFABETiK FİHRİST... 65

10

11 GELENEKSEL VERGI O DULLERI KURUMLAR VERGISI MUKELLEFLERI 9

12

13 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ADRESi : 4.LEVENT BÜYÜKDERE CAD. PEMBEGÜL SOK. B EŞİKTAŞ TELEFON 1 FAX..... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERG İ MİKTAR I : ,91. -YTL. FİRMAADL..... : AR ÇELİK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : SÜTLÜCE KARAAGAÇ CAD.N0.2-6 BEYOGLU TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HER TÜRLÜ ELK VE ELKTRKSZ EV ALETLERİ İMAL VE SATIŞ VERGİ MİKTARI..... : ,35.-YTL. FİRMA ADI : ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADRESi : MUALLİM NACİ CAD.N0.69 ORTAKÖY TELEFON 1 FAX..... : SİCİL NO... : FAAL İYET KONUSU... : ISITMA, SOGUTMA,KLİMA CİHAZLARI imalat VE TOPT. STŞ VERGİ MiKTARl... : ,70.-YTL. FİRMA ADI : DENİZBANK A.Ş. ADRESi : BÜYüKDERE CAD.NO. 106 ESENTEPE TELEFON / FAX..... : / SictL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI..... : ,84.-YTL. FİRMA ADI : HÜRRİYET GAZETECiLİK VE MAT. A.Ş. ADRESi..... : EVREN MAH.GÜLBAHAR CAD. HÜRRiYET MEDYA TOHERS GÜNEŞLi TELEFON 1 FAX... : / Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : GAZETECiLİK VE MATBAACILIK VERGİ MİKTARI..... : ,63. -YTL. FİRMA ADI : T RAKYA CAM SANAYİ A.Ş. ADRESi : İŞ KULELERİ KULE-3 4. LEVENT TELEFON 1 FAX... : S İCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : DÜZCAM.OTOCAMI,BUZLU CAM VERGİ MİKTARI... : ,79.-YTL. FİRMA ADI......: AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi......: KOZYATAGI MAH.KAYA SULTAN SOK. H.BAGDATLIOGLU İŞMR.N.97 K.5-8 BOSTANCI TELEFON 1 FAX...: / SİCİLNO...: FAALİYET KONUSU...: ÇiMENTO TiCARETi VERG İ MiKTARL...: , 87.-YTL. FİRMA ADI : BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESİ : ÇAKMAK MAH.BALKAN CAD.N0.51 ÜMRANiYE TELEFON 1 FAK... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEYAZ EŞYAIMALAT VERGİ MİKTARI... : ,84.-YTL. ll

14 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI :HEDEF ECZA DEPOSU ADRESİ..... :GÖZTEPE MAH.ORHANGAZİ CAD. KARANFiL SOK.N0.64 BAGCILAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :İLAÇ DAGITIM VERGİ MİKTARI..... : , 53.-YTL. FİRMA ADI..... :MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş ADRESİ..... :DAVUTPAŞA, BURMALI ÇEŞME SO K. ASKERİ FIRIN YOLU N0.2 TOPKAPI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :MOTORLU ARACA İMALİ, İTHALİ,SATIŞI VERGİ MİKTARI.... : , 01.-YTL. FİRMA ADI..... : A-TEL PAZARLAMA VE SERViS HİZMETLERİ A.Ş. ADRESi..... : BAYAR CAD.GÖLBAHAR SOK. KVK PLAZA N0.14 KAT.5 KOZYATAGI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TELEKOMÜNiKASYON VERGİ MİKTARI..... : ,07.-YTL. FİRMA ADI..... : NUH ÇiMENTO A.Ş ADRESİ..... : İNÖNÜ CAD.N0.102 KAT.6 KADIKÖY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ÇiMENTO KLİNKER ÜRETİM VE SATIŞ VERGİ MİKTARI..... : ,40.-YTL. FİRMA ADI..... : MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş. ADRESİ..... : TEŞVİKiYE CAD.N0.43/57 TEŞVİKiYE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MÜKERRER SİGORTA VERGİ MİKTARI..... : ,33.-YTL. FİRMA ADI..... : TAKASBANK A.Ş. ADRESİ..... : AB İDE İ HÜRRiYET CAD. KAPLANCALI İŞ MERKEZi N0.286 ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : 2ı23 ı ı23 ı52534 SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI..... : ,72.-YTL. FİRMA ADI..... : ANADOLU HAYAT EMEKLİLİKA. Ş. ADRESİ..... : İŞ KULELERİ KULE 2 KAT.ı LEVENT TELEFON 1 FAX... : 2123 ı ı23 ı SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAYAT SİGORTACILIGI-EMEKLİLİK VERGİ MİKTARI.... :ı ,56.-ytl. FİRMA ADI..... : ANADOLUBANK ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : CUMHURİYET MAH.SİLAHŞOR CAD. EVRONOZZADE SOK.N0.77 BOMONTİ TELEFON 1 FAX... : 2ı ı229657ı5 SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BANKAClLIK VERGİ MİKTARI.... :ı ,50.-YTL. 12

15 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : ABDi İBRAHiM İLAÇ SANAYİ&TİC. A.Ş. ADRESi : KOREŞEHiTLERİ CAD.N0.19 ZİNCİRLİKUYU TELEFON 1 FAK... : Sİ CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERİ tlaç imal VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,00.-YTL. FİRMA ADI : TOYOTASA TOYOTA- SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. ADRESi : GÜLSUYU MEVKİİ ANKARA ASFALTIMALTEPE TELEFON 1 FAX.... : / Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : OTOMOTiV VERGİ MİKTARI... : ,82.-YTL. FİRMAAD! : ES ECZADEPOSU ADRESi... : ESKİ EDİRNE ASFALTl N0.558 SULTANÇİFTLİÖİ TELEFON /FAX..... : Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : İLAÇ DAÖITIM VERGİ MİKTARI... : , 78.-YTL. FİRMAADI : AXA OYAK SİGORTA A.Ş ADRESi..... : MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO. 81 SALTPAZARI TELEFON 1 FAX... : Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACIUK HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI..... : , 97.-YTL. FiRMA ADI..... : ANADOLU ISUZU OTOMOTiV SANAYİ VE TİCARET A. Ş. ADRESi..... : ANKARA ASFALT! ÜSTÜ SOÖANLIKKÖY KARŞISI KARTAL TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MİNİBÜS,KAMYON,KAMYONET,İMALAT,iTHALAT VE PAZARLAMA VERGİ MİKTARI..... :l , 09.-YTL. FİRMA ADI : COCA-COLA SATIŞ VE DAG. A.Ş. ADRESi : DEREİÇİ DEÖİRMEN BAHÇE CAD. ASENASOK.N0.30 YENİBOSNA TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ALKOLSÜZ İÇECEK SATIŞ VE DAÖITIM VERGİ MİKTARI... : , 56.-YTL. FİRMA ADI : OMSAN LOJİSTİK A.Ş. ADRESi : TUGAY YOLU NO. lo CEVİZLİ TELEFON 1 FAX... : Sİ CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : LOJİSTİK VERGİ MİKTARI... : , 03.-YTL. FİRMA ADI : KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş. ADRESi : KISIKLI CAD.NO. 1 l ALTUNİZADE TELEFON 1 FAX... : / SİCİLNO... : 6022 FAALİYET KONUSU... : HAYAT DIŞI SİGORTALAR VERGİ MİKTARI... : , 7!.-YTL. 13

16 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : AK SİGORTAA. Ş. ADRESİ : MECLİSİ MEBUSAN YOKUŞ U NO. 147 BEYOGLU TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI : , 34. -YTL. FİRMA ADI :... : TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB. A.Ş. ADRESİ : KURTKÖY,ORHANLI CAD.MEZARLIK YANI PENDİK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ISITICI-SOGUTMA SİSTEMLERİ ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : , 90.-YTL. FİRMA ADI : TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. ADRESİ : MECLİSİ MEBUSAN CAD. GENEL SİGORTA İŞ HANI N0.91 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI : YTL. FİRMA ADI : KAPiTAL FACTORiNG HİZ. A.Ş. ADRESi : BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER İS MERKEZi N0.61 KAT.8 MASLAK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FACTORiNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI : , 70.-YTL. FİRMA ADI : TORUNLAR GIDA SANAYİ ADRESi : KAVACIK,RUZGARLIBAHÇE 95.SOK. N0.6 BEYKOZ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TOPTAN GIDA MADDELERİ İTH. İHR. VERGİ MİKTARI... : , 51.-YTL. FİRMA ADI : BETEK BOYA VE KiMYA SANAYİ A.Ş. ADRESi : ANKARAASFALTI HÜSEYiN ÇELİK SOK.N0.2 BOSTANCI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BOYA ÜRETİMİ VE SATIŞI VERGİ MİKTARI : ,00.-YTL. FİRMA ADI : İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. ADRESi : YUKARI DUDULLU ORGANiZE SANAYİ BÖLGESİ 3 -CAD.N0.4 ÜMRANiYE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : İZOLASYON MALZ. ÜRETİM VE SATIŞI VERGİ MİKTARI : ,34. -YTL. FİRMA ADI : ASTEL KAGITÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : AŞİREFENDİ CAD.HANIMELİ SOK. KISMET HAN KAT.3 N0.307 SİRKECİ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ÇOCUK BEZİ VE HİJYENİK PED VERGİ MİKTARI : ,41.-YTL. 14

17 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : KVK TEKNOLOJi ÜRÜNLERİ A.Ş. ADRESi : BAYAR CAD.GÖLBAHAR SOK.KVK PLAZA NO. 14 KAT. lo KOZYATAGI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TELEKOMüNtKASYON VERGİ MtKTARl... : ,65.-YTL. FİRMA ADI......: PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi.....: İŞ KULELERİ. KULE 3 4.LEVENT TELEFON 1 FAX...: SİCİLNO...: FAALİYET KONUSU...: CAM EV EŞYASlİMALATI VE SATIŞI VERGi MtKTARJ...: ,47.-YTL. FİRMA ADI : BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTiK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi..... : SABANCI CENTER KULE 2 KAT.3 4.LEVENT TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : TEKERLEK LASTİGİ İMALİ VE SATIŞI VERGİ M1KTARI... : ,20.-YTL. FİRMA ADI : KURTULUŞ FACTORiNG HİZ. A.Ş. ADRESi : HALKALI CAD.N0.207 SEFAKÖY TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FACTORİNG HİZMETLERİ VERGİ MiKTARl... : , 90.-YTL. FİRMA ADI..... : ABDi İBRAHiM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. ADRESİ..... : KORE ŞEHiTLERİ CAD.NO. 19 ZİNCiRLtKUYU TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERi İLAÇ ALIM SATIMI VERGİ MİKTARI... : , 79.-YTL. FİRMA ADI... : DEVA HOLDİNG A.Ş. ADRESi..... : BÜYÜKDERE CAD.NO.l99/A 4.LEVENT TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERi İLAÇ üretimi VE PAZARLAMASI VERGİ MİKTARI... : ,44.-YTL. FİRMA ADI..... : AKPET AKARYAKIT DAG.PAZ. ADRESİ..... : SÖGÜTLÜÇEŞME CAD.N0.87/I KADlKÖY TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : AKARYAKIT DAGITJM VE PAZARLAMA VERGİ MİKTARI : , 59.-YTL. FİRMA ADI : KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLiLİK A.Ş. ADRESi..... : BAGLARBAŞI,KISIKLI CAD.NO.LJ ALTDNİZADE TELEFON 1 FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAYAT SİGORTALARI VE BiREYSEL EMEKLiLİK VERGİ MİKTARI... : , 30.-YTL. 15

18 , ,99--YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEriLER ***** ALTIN PLAKET ***** FİRMA ADI : ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ ADRESi : ALTINTEPE MAH.GALİPBEY CAD. NO.! MALTEPE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : PİLİÇ ETİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMA VERGİ MİKTARI... : , 04. -YTL. FİRMA ADI : DEVLET MALZEME OFİSİ BASlM MÜESS. MÜDÜRLÜGÜ ADRESi : DEVLET MALZEME OFİSİ KADIKÖY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : KLASÖR BİLGİSAYAR FORMU, ZARF İMALATI VERGİ MİKTARI : , 88.-YTL. FİRMA ADI : İSTON A.Ş. ADRESi : ESKi EDİRNE ASFALT! ÜZERİ METRİS CEZAEVi KARŞISI GAZiOSMANPAŞA TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... :BETON VE BETON ELEMANLAR! ÜRETMEK VERGİ MİKTARI : ,39.-YTL. FİRMA ADI : EVREN MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞAViRLiK LTD. ADRESi : ESENTEPE MAH.HABERLER SOK.N0.8 ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : İNŞAAT VERGİ MİKTARI... : ,19.-YTL. 16

19 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMA ADI : MECOM SAGLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : KORE ŞEHITLERİ CAD.NO. 19 ZİNCİRLİKÜYU TELEFON 1 FAX... : Si CiL NO... : FAALIYET KONUSU... : BEŞERI İLAÇ tmal VE SATIŞI VERGİ MİKTARI... : ,19.-YTL. FIRMA ADI.....: BAYMER TURİZM VE YATIRIM A.Ş. ADRESİ.....: HALİT ZiYA UŞAKUGİL CAD.NO. 1 BAKlRKÖY TELEFON 1 FAX...: ı09ıo / ı092 1 sıctl No...: ı FAALİYET KONUSU...: TURiZM VERGI MIKTARl...: 4. ı 48. ı 97,42.-YTL. FIRMA ADI... : ALKİM ALKALİ KiMYA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi..... : GÜMÜŞSUYU MAH.İNÖNÜ CAD.NO.I5 TAKSİM TELEFON 1 FAX... : 2 ı ı Sf CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : KIMYEVİ MADDE VERGİ MİKTARI... : 4. ı ı.32.-ytl. FIRMA ADI..... : AMERICAN LIFE HAYAT SİG. A.Ş. ADRESI..... : ESKI BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.2 MAS LAK TELEFON 1 FAX... : 2ı SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACTUK VERGİ MIKTARl... : YTL. FIRMA ADI..... : İSviÇRE SİGORTA A.Ş. ADRESI..... : KISIKLI CAD.N0.30 ALTUNİZADE TELEFON 1 FAX... : / SICiL NO... : 2504ı5 FAALİYET KONUSU... : SiGORTAClLlK VERGİ MİKTARI... : , 06.-YTL. FIRMA ADI..... : EKSPO FAKTORiNG A. Ş. ADRESI..... : AYAZAÖA M.MEYDAN SK.B.DEREASFMEVK!I SPRING GIZ PLAZA B BLOK ŞİŞLİ TELEFON 1 FAX... : 2ı / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FAKTORING VERGİ MİKTARI... : , 19.-YTL. FİRMA ADI..... : MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş. ADRESi..... : BÜYÜKDERE CAD.AYGAZ HAN NO.l45/ l KAT.4 ZiNCiRLIKOYU TELEFON 1 FAX... : / sı c tl NO... :: FAALiYET KONUSU... : PETROL GAZI TiCARETi VERGİ MİKTARI... : , 94.-YTL. FİRMA ADI..... : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ A.Ş. ADRESI : PORTELAŞ HASAN MAH.MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO. 103 SALIPAZARI TELEFON 1 FAK... : / Sİ CIL NO... : FAALIYET KONUSU... : DEMIR VE ÇELİK ÜRETİM VE SATIŞI VERGI MIKTARl... : ,09.-YTL. 17

20 , , 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMA ADI : AXA OYAK HAYAT SİGORTA A.Ş ADRESi : MECLİS-İ MEBUSAN CAD.OYAK İŞHANI N0.81 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI : ,02. -YTL. FİRMA ADI... : BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ A.Ş. ADRESi : ESKİ BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER N0.61 K BEŞiKTAŞ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : İLAÇ TİCARETİ VERGİ MİKTARI... : ,40.-YTL. FİRMA ADI : KOÇ YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONİM ŞİRKETİ ADRESi : BARBAR OS BUL V ARI MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZi C BLOK KAT.2 BALMUMCU TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ VERGİ MİKTARI... : ,59.-YTL. FİRMA ADI : TNT INTERNATIONAL TAŞlMAClLIK LTD. ADRESi : ERTÜRK SOK.UZKAİŞ MERKEZi NO. 9 KAYACIK TELEFON /FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : TAŞIMACILIK VERGİ MİKTARI : ,41.-YTL. FİRMA ADI... : BEKO TİCARET ANONiM ŞİRKETİ ADRESi : ÜN ALAN MAH.AYAZMA CAD.ÇAMLICA İŞ MERKEZi B.BLOK N0.23 ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HER NEVİ EMTİA TİCARETİ VERGİ MİKTARI : ,66.-YTL. FİRMA ADI : OTOKAR OTOBÜS KAR O SERİ A.Ş. ADRESi : AYDINEYLER MAH.DUMLUPINAR CAD. N0.24 A BLOK KÜÇÜKYALI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MOTORLU KARA NAKİL VASITA İMAL VE MONTAJ! VERGİ MİKTARI... : ,67.-YTL. FİRMA ADI : PARSAN MAKİNA PARÇALARI A.Ş. ADRESi : GÜZELYALI CAD. KEMiKLiDERE MEVKİİ PENDİK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : DÖVME ÇELİK ÜZERİNE MAKİNE PARÇALARI İMALATI VERGİ MİKTARI : ,11.-YTL. FİRMA ADI : MUDO SATIŞ MA GAZALARI A.Ş. ADRESi : AMBARLI DOLUM TESİSLERİ YOLU CİHANGİR MAH.KUYUBAŞI SK.N0.9 AVCILAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HAZIR GİYİM VE KONFEKSiYON VERGİ MİKTARI : , 97.-YTL. 18

21 , ,99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMA ADI : HEPKON FİNANS FACT. HİZ. A.Ş. ADRESİ : ASMALI MESCİT M AH. TüNEL GEÇİT İŞHANI A BLOK KAT.3 N BEYOGLU TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FAKTüRİNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI... : , 02. -YTL. FİRMA ADI : SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ADRESi : YAYALAR KÖYÖ.ÇAMÇESME MAH. SANAYİ ÇlKMAZ! NO 1 KAYNARCA TELEFON / FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : YAPI KİMYASALLARI VERGİ MİKTARI... : , 08.-YTL. FİRMAADI... : AVİVASİGORTAA.Ş. ADRESi : FAHRETTiN KERİM GÖKAY CAD. N CU BİNALARI KÜÇÜKÇAMLICA TELEFON 1 FAX... : 2! SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : SİGORTACILIK VERGİ MİKTARI... : ,41.-YTL. FİRMA ADI......: ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.A.Ş. ADRESi......: İSTANBULCADDESi N0.96 KEMERSURGAZ TELEFON 1 FAX...: / SİCİLNO...: FAALİYET KONUSU...: BİLGİSAYAR İHRACAT, SATIŞ, PAZARLAMA VERGİ MİKTARI...: YTL. FİRMA ADI : BIOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş ADRESi : SAMANDIRA,AKPINAR MAH.FATİH CAD.N0.2 KARTAL TELEFON / FAX... : / SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : BEŞERi İLAÇ ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : ,71.-YTL. FİRMA ADI : TACİRLER MENKUL DEGERLER A. Ş. ADRESi : NİSPETIYE CAD.AKHERKEZ B3 BLOK KAT. 9 ETiLER TELEFON / FAX... : / SİCİLNO... : FAALİYETKONUSU... : BORSAARACI KURUMU VERGİ MİKTARI... : ,57.-YTL. FİRMA ADI : BASlN İLAN KURUMU ADRESi : DiVANYOLU CAD.IŞIK SOK. NO.I 2114 SULTANAHMET TELEFON 1 FAX... : Si CiL NO... : FAALİYET KONUSU... : REKLAMClLIK VERGİ MİKTARI... : , 96.-YTL. FİRMA ADI : BİRLİK HAYAT SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ ADRESi : ANKARA CAD.YENİHAMAM SOK.NO. 1 KAT.3 SİRKECİ TELEFON /FAX... : / SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : HAYAT SİGORTACILIG1 VERGİ MİKTARI... : ,62. -YTL. 19

22 FİRMA ADI : FACTOTURK FACTORiNG HİZMETLERİ A.Ş. ADRESi : BÜYÜKDERE CAD.N0.108 ENKA HAN KAT.4 ESENTEPE TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : FAKTüRİNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI... : ,30.-YTL , ,99. -YİT.. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****ALTIN MADALYA***** FİRMAADI c : BİLİM İLAÇ SAN. A.Ş. ADRESi : AYAZAGA KÖYÜ YOLU G-42 SOK. N0.6 MASLAK TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : İLAÇ İMAL VE SATIŞ VERGİ MİKTARI : ,80.-YTL. FİRMA ADI : C.P. STANDART GIDA ADRESİ : DİKİLİTAŞ MAH.BÜYÖKDERE CAD. AKINCI BAYIRI SOK.N0.6 MECİDİYEKDY TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : YEM VE PİLİÇ ETİ VERGİ MİKTARI : , 30.-YTL. 20

23 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER *****GÜMÜŞ MADALYA***** FtRMA ADI : BAYRAMOGLU FİNANS FACTORING HİZMETLERİ A.Ş. ADRESI : BESYOL TELSIZ M AH. BIRLİK CAD. N0.2 KAT.3 KÜÇÜKÇEKMECE TELEFON 1 FAX... : / SICiL NO... : FAALIYET KONUSU... : FACTORING VERGI MtKTARI... : YTL. FİRMA ADI : EMAS MAKİNA SAN. A.Ş. ADRESi : ŞEYHLIKÖYÜ.SANAYİ BÖLGESİ NO.ı7 PENDIK TELEFON 1 FAX... : / 02ı Sİ CIL NO... : FAALIYET KONUSU... : ISI GRUBU MAMULLERiN ÜRETİMİ VE SATIŞI VERGI MİKTARI... : YTL. FIRMA ADI : TEB YATIRlM MENK DEG. A.Ş. ADRESi : ESKI BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.4-5 MASLAK TELEFON 1 FAX... : 2 ı 2345 ll ı ı SICtL NO... : FAALIYET KONUSU... : BANKAClLlK VE FİNANS KURULUŞLARI VERGI MiKTARl... : ,12.-YTL. FİRMA ADI : ESKO ITRİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESf : SULTANÇIFTLtöi, 50.YIL MAH. 2ı07 SOK.N0.27 GAZiOSMANPAŞA TELEFON 1 FAX... : SICIL NO... : FAALIYET KONUSU... : ITRIYAT DAÖITIM VERGİ MtKTARI... : ,54.-YTL. FIRMA ADI : GEDiK YATIRIM MENK. DEG. A.Ş. ADRESI : CUMHURIYET MAH.E-5 YANYOL N0.29 YAKACIK TELEFON 1 FAX... : SI CIL NO... : FAALIYET KONUSU... : SERMAYE PIYASASI ARAClLIK HİZMETLERI VERGİ MİKTARI : YTL. FIRMA ADI : ÇİLEK MOBiLYA SANAYİ VE PAZARLAMA TİCARET A. Ş. ADRESi : C.SAHİR SOK.PROFİLO ALIŞVERİŞ MER.N MAÖAZA N.ZA MEClDlYEKÖY TELEFON 1 FAX... : SI CIL NO... : FAALİYET KONUSU... : MOBILYAVEAHŞAPEŞYA VERGİ MİKTARI... : YTL. FIRMA ADI : GÜL ECZA DEPOSU ADRESI : MERKEZ MAH.GONGÖREN CAD.9.SOK. N0.23 BAÖCILAR TELEFON 1 FAX... : / SI CIL NO... : FAALiYET KONUSU... : ECZA DEPOSU VERGI M1KTARI... : ,00.-YTL. FIRMA ADI : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş ADRESi.... : BÜYÜKDERE CAD.İS KULELERİ KULE 2 K.S 4.LEVENT TELEFON 1 FAX... : SI CIL NO... : FAALİYET KONUSU... : PORTFÖY YÖNETiCİLİÖİ VE YATIRIM DANIŞMANLIÖI VERGi MiKTARl... : YTL. 21

24 , ,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER ***** GÜMÜŞ MADALYA***** FİRMA ADI : HEDEF-ALLIANCE HOLDİNG A.Ş. ADRESİ : GÖZTEPE MAH.ORHANGAZİ CAD. KARANFiL SOK.N0.64 KAT.4 D.5 BAGCILAR TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HOLDİNG HİZMETLERİ VERGİ MİKTARI : ,41.-YTL. FİRMA ADI : ONDULINE AVRASYA İNŞ. MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş. ADRESi : BÜYÜKDERE CAD.MEYDAN SO K. PLAZA SPRİNG GİZ NO MASLAK TELEFON 1 FAX... : SİCİLNO... : FAALİYET KONUSU... : ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZ. ÜRETİMİ VE TİCARETİ VERGİ MİKTARI : ,65.-YTL. FİRMA ADI : ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : BALMUMCU,BESTEKAR ŞEVKiBEY SOK.N0.1 BEŞiKTAŞ TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ISITMA-KLİMA ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞI VERGİ MİKTARI : ,83.-YTL. FİRMA ADI......: RAYMOND JAMES YAT. MENK.KIYMETLER. A.Ş ADRESi......: TAMBURİ ALİ EFENDi SOK.NO. 13 KAT.2 ETİLER TELEFON 1 FAX...: SİCİL NO...: FAALİYET KONUSU...: ARA CI KURUM VERGİ MİKTARI......: ı ,03.-YTL. FİRMA ADI : PARK ELEKTRiK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : PAŞALİMANI CAD.N0.73 ÜSKÜDAR TELEFON 1 FAK... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : MADENCİLİK VERGİ MİKTARI... : ,01.-YTL. FİRMA ADI... : ADELKALEMCİLİKA. Ş. ADRESi : ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.N0.7 KARTAL TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : HER NEV'İ KALEM İMALİ VERGİ MİKTARI : ,82.-YTL. FİRMA ADI : KAYNAK TEKNİGİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADRESi : ANKARAASFALTI KÖPRÜBAŞI YAKACIK TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : KAYNAK ELEKTRODU VE TELLERİNİN ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI : , 99.-YTL. FİRMA ADI : ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş. ADRESİ : MECLİSİ MEBUSAN CAD.ORYA HAN N0.85 KAT.5 SALIPAZARI TELEFON 1 FAX... : SİCİL NO... : FAALİYET KONUSU... : ÇELİK BORU VE EK PARÇALARI ÜRETİMİ VERGİ MİKTARI... : ,00.-YTL. 22

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 ÖN SÖZ Gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisinde de yapısal sorunların ana kaynağı yüksek bütçe açıkları olmaktadır. Sürmekte olan bütçe ve ticaret

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2007 YAYlN NO: 2008-75 İstantul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç- bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

YAYlN NO: 1995-24. istanbul TiCARET ODASI. BAŞARILI VERGi MUKELLEFLERI 1994

YAYlN NO: 1995-24. istanbul TiCARET ODASI. BAŞARILI VERGi MUKELLEFLERI 1994 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 1995-24 BAŞARILI VERGi MUKELLEFLERI 1994 istanbul 1995 BUNLARI B±L±YOR MUSUNUZ? -Dünya sularının yalnızca %3'ü i~ilebilir niteliktedir. -Arabanı~ı yıkarken hortumun ucuna

Detaylı

Işık Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları stajların,firmalar bazında bölümlere ve yıllara göre dağılımı.

Işık Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları stajların,firmalar bazında bölümlere ve yıllara göre dağılımı. KurumunAdi Adres Telefon Web 2999 İletişim Teknoloji ve 1 Telekomünikasyon AŞ Ebulula Cad. 4. gazeteciler sitesi, A14/4, Levent, İstanbul (212) 325 6060 www.2999.com IT 1 1 2 AE Yazılım ve Elektronik L.Ş.

Detaylı

TOPLAM TAMAMLANA N PROJE SAYISI FİRMA ÖLÇEĞİ KURULUŞ ADI ADRES TELEFON FAKS KURULUŞ_EPOSTA

TOPLAM TAMAMLANA N PROJE SAYISI FİRMA ÖLÇEĞİ KURULUŞ ADI ADRES TELEFON FAKS KURULUŞ_EPOSTA TOPLAM TAMAMLANA N PROJE SAYISI KURULUŞ ADI ADRES TELEFON FAKS KURULUŞ_EPOSTA FİRMA ÖLÇEĞİ ŞEHİT FETHİBEY CAD. NO:43/101 5A BİLGİSAYAR ELEKTRONİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. 35210 İZMİR 232-445 80 59 232-445

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 01/10/2006-30/11/2006 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN (D1) LİSTESİ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 01/10/2006-30/11/2006 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN (D1) LİSTESİ SIRA BELGE NO BELGE TARİHİ FİRMA ÜNVANI ADRES VERGİ DAİRESİ- VERGİ NO SEKTÖR ÖNGÖRÜLEN İHRACAT($) ÖNGÖRÜLEN İTHALAT($) 1 2006/D1-03198 02.10.2006 BAHCIVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:41

Detaylı

kursatozel@asistem.com.tr KO 1 A.E.S. ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

kursatozel@asistem.com.tr KO 1 A.E.S. ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. FİRMA ÖLÇEĞİ TOPLAM DESTEKL ENEN PROJE SAYISI KURULUŞ ADI ADRES TELEFON FAKS KURULUŞ_EPOSTA 2MK YAZILIM VE BİLİŞİM ODTÜ TEKNOKENT OSTİM KULUÇKA MRK. TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. UZAYÇAĞI CAD. 78. SOK.

Detaylı

Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri (hamburger, OSMANİYE MH.Ç.ÇEŞME KOŞU YOLU BLV.MARMARA FRM AVM F BL 3/028 / BAKIRKÖY 1 47.19.

Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri (hamburger, OSMANİYE MH.Ç.ÇEŞME KOŞU YOLU BLV.MARMARA FRM AVM F BL 3/028 / BAKIRKÖY 1 47.19. Sicil Numarasına Göre Arama 984353-0 984354-0 984355-0 984356-0 984357-0 984358-0 984359-0 984360-0 984361-0 984362-0 984363-0 984364-0 984365-0 984366-0 984368-0 984369-0 984370-0 984371-0 984372-0 984373-0

Detaylı

Durum Tckimlikno/Vergino Ünvan Çıkış Tarihi Çıkış Nedeni Telefon Fax İl İlçe Adres1 Adres2 Semt Ek İmalatçı K 3240414682 1910 BABIALİ MATBAACILIK

Durum Tckimlikno/Vergino Ünvan Çıkış Tarihi Çıkış Nedeni Telefon Fax İl İlçe Adres1 Adres2 Semt Ek İmalatçı K 3240414682 1910 BABIALİ MATBAACILIK Durum Tckimlikno/Vergino Ünvan Çıkış Tarihi Çıkış Nedeni Telefon Fax İl İlçe Adres1 Adres2 Semt Ek İmalatçı K 3240414682 1910 BABIALİ MATBAACILIK YAYINCILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 03.03.2014 Borç +90(212)678

Detaylı

1/69 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 MALİ GENEL KURULA KATILABİLECEK DURUMDA OLAN FİRMALAR

1/69 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 MALİ GENEL KURULA KATILABİLECEK DURUMDA OLAN FİRMALAR 1/69 32716 2M DEK.ITH.IHR.VE TIC.LTD.ŞTI. KAĞITHANE CAD NO :119 ÇAĞLAYAN 34050 KAĞITHANE İSTANBUL 02122348557 www.2mdekorasyon.com 57469 37 BURAK İNŞ. TURİZM GIDA TEKSTİL TELEK. İTH. İHR. ŞİRİNEVLER MAH.

Detaylı

1322 CADDE 39/1-3-7 ÖVEÇLER MERKEZ 06460 ANKARA 312-4728353 312-4728354 KOBİ 2 4S BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT YAZILIM DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ.

1322 CADDE 39/1-3-7 ÖVEÇLER MERKEZ 06460 ANKARA 312-4728353 312-4728354 KOBİ 2 4S BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT YAZILIM DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ. 1A DENTAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 2 ADAM YAZILIM,EĞİTİM, DAN.,REKLAM,BASIN YAYIN,MÜH. HİZ. VE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ,İTH.İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Kuruluş Adı Kuruluş Adresi Kuruluş Telefonu

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLİSİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALBÜMÜ

ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLİSİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALBÜMÜ ISTANBUL TICARET ODASI ODA MECLİSİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALBÜMÜ 2009-2012 rrcrüccar, mi[[etin emeği ve üretimini klymet[endinne/(için eune ve zel(asına emniyet edifen ve bu emniyete [iyaf(çıt göstennesi

Detaylı

Kuruluş Adı Adres Telefon Faks Ölçek

Kuruluş Adı Adres Telefon Faks Ölçek BİLİM ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. İOSB ATATÜRK OTO SANAYİ SİT 21.SOKAK NO:612 BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR 34306 İSTANBUL 212-4863641 212-4863643 KO 1 1A DENTAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED OSMANAĞA

Detaylı

EN BÜYÜK 500 ÖZEL SANAYİ ŞİRKETİNİN ADRES VE TELEFONLARI

EN BÜYÜK 500 ÖZEL SANAYİ ŞİRKETİNİN ADRES VE TELEFONLARI FİRMA ADI ADRES TELEFON FAX 1 Abalıoğlu Tekstil San. AŞ. Organize Sanayi Bölgesi Denizli (258) 268 2850 (258) 268 2855 2 Abalıoğlu Yem Soya Ankara Asfaltı Pamukkale Yol Kavşağı Denizli (258) 268 1870 (258)

Detaylı

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş 34 Plaza A-Blok Kat:9 Güneşli *TGS DIŞ TİCARET A.Ş. TGSAS 17/01/2014 14:00 Bağcılar/ *KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KUTPO 17/01/2014 10:00 Eskişehir yolu 8.Km /Kütahya

Detaylı

200476 ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. ACISELSAN C. N:1 20800 ACIPAYAM DENIZLI 2585181122 www.aciselsan.com.

200476 ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. ACISELSAN C. N:1 20800 ACIPAYAM DENIZLI 2585181122 www.aciselsan.com. 1/86 53761 AB PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ CUMHURİYET CAD SÜREYYAPAŞA ÇIKMAZI DEMİRKONAK 34840 KÜÇÜKYALI MALTEPE İSTANBUL (216) 4894506 www.abplastik.com Limited APTNO 1 K 3 D 8 19663 AB SCHOMBURG

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHR.BİRLİĞİ 2012 MALİ GENEL KURULA KATILABİLECEK DURUMDA OLAN FİRMALAR 1/101

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHR.BİRLİĞİ 2012 MALİ GENEL KURULA KATILABİLECEK DURUMDA OLAN FİRMALAR 1/101 1/101 AÇIK 22387 2D YAPI INSAAT TAAHHUT SEN.VE TICARET LTD.STI. ORG.SAN.BÖL.3.KISIM GEDIZCD.N.13 GEBZE KOCAELI 02627591222 www.2d.com.tr Limited AÇIK 51732 2E KABLO ELEK.PAZ.SAN.AMB.GIDA VE DIS TIC.LTD.STI

Detaylı

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BRKO 01/06/2014 10:00 Niğde - Bor Yolu 7. Km - NİĞDE PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLASP 30/05/2014 09:00 The Green Park Hotels Kaynarca

Detaylı

SİLİKON BİNASI BODRUM KAT NO:34 ODTÜ TEKNOKENT MERKEZ ANKARA MUHİTTİN MAHALLESİ TÜTÜN SOKAK YAVAŞ BLOKLARI D BL. D:3 NO:40 MERKEZ ÇORLU 59850 TEKİRDAĞ

SİLİKON BİNASI BODRUM KAT NO:34 ODTÜ TEKNOKENT MERKEZ ANKARA MUHİTTİN MAHALLESİ TÜTÜN SOKAK YAVAŞ BLOKLARI D BL. D:3 NO:40 MERKEZ ÇORLU 59850 TEKİRDAĞ Kuruluş Adı Kuruluş Adresi Kuruluş Telefon Kuruluş Fax Kuruluş Ölçeği Desteklenen Proje Sayısı A BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE, İMALAT SAN. VE TİC. LTD. A ENERJİ SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED SİLİKON

Detaylı

513 ALCE ELEKTRIK SANAYI VE TIC. A.S. OKCU MUSA CD. TUTSAK SK. N:17/11 0 BEYOĞLU İSTANBUL 2122542718 http://www.alce-elektrik.com.

513 ALCE ELEKTRIK SANAYI VE TIC. A.S. OKCU MUSA CD. TUTSAK SK. N:17/11 0 BEYOĞLU İSTANBUL 2122542718 http://www.alce-elektrik.com. 1/87 22512 AB MEDIKAL SANAYI VE TICARET LTD.STI. IZZET PAŞA MAH.YENIYOL CAD.BALCI IŞ HANI NO16 34387 ŞİŞLİ İSTANBUL 2122241524 www.abmedikal.com Limited 526 ABB ELEKTRIK SAN.A.Ş ORGANIZE SANAYI BOLGESI

Detaylı

YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI 2002 YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI Hazirlayan Tülay BAHÇETEPE Mustafa ÇAÖLA YAN istanbul TiCARET ODASI ULUSLARARASI ilişkiler, FUARLAR VE TURiZM ŞUBESi Reşadiye Cad. 34378 Eminönü/İSTANBUL

Detaylı

Kuruluş Adı Kuruluş Adres Kuruluş Telefon Kuruluş Faks Kuruluş E-Posta Kuruluş Ölçeği 212-623 19 522/274 60 39 212-623 19 60

Kuruluş Adı Kuruluş Adres Kuruluş Telefon Kuruluş Faks Kuruluş E-Posta Kuruluş Ölçeği 212-623 19 522/274 60 39 212-623 19 60 A Bilgi Teknolojileri Ar-Ge, İmalat San. Ve Tic. A.E.S. Elektronik Makina Sanayi Ve Ticaret A.S.C. Metal Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi A1 Yazılımevi Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A3 Tıbbi

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Nisan ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük

Detaylı

1/73 DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHR.BİRLİĞİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILABİLECEK DURUMDA OLAN FİRMALAR

1/73 DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHR.BİRLİĞİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILABİLECEK DURUMDA OLAN FİRMALAR 1/73 1 AÇIK 64214 A BIR METAL PLASTIK KALIP SAN VE TİC.LTD.ŞTİ Y.DUDULLU DES SANAYİ SİT.110.SOKN:26 BLK:9 ÜMRANİYE İSTANBUL (216) 3143552 www.abietal.co 2 BORÇLU KAPALI 56356 A MOBİLYA ALÜMİNYUM SÜRGÜ

Detaylı

ZİYAPAŞA MH. 67041 SK KEÇELİOĞLU APT. K1 D1. Kültür Mah. 75. Yıl Cad. No:20 D:6 KEPEZ MERKEZ 07100 ANTALYA 242-2273141 242-2273141 KOBİ 1

ZİYAPAŞA MH. 67041 SK KEÇELİOĞLU APT. K1 D1. Kültür Mah. 75. Yıl Cad. No:20 D:6 KEPEZ MERKEZ 07100 ANTALYA 242-2273141 242-2273141 KOBİ 1 1 SOSYAL MEDYA AJANSI TİCARET LİMİTED 1A DENTAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 1A ENERJİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. CİHANNÜMA MAH. BARBAROS BULVARI NO.63

Detaylı

Desteklenen Proje Sayısı 2 ADAM YAZILIM,EĞİTİM, DAN.,REKLAM,BASIN YAYIN,MÜH. HİZ. VE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ,İTH.İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.

Desteklenen Proje Sayısı 2 ADAM YAZILIM,EĞİTİM, DAN.,REKLAM,BASIN YAYIN,MÜH. HİZ. VE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ,İTH.İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. 2 ADAM YAZILIM,EĞİTİM, DAN.,REKLAM,BASIN YAYIN,MÜH. HİZ. VE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ,İTH.İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ZİYAPAŞA MH. 67041 SK KEÇELİOĞLU APT. K1 D1 SEYHAN SEYHAN 01140 ADANA 322-4534343

Detaylı

EETING DATE MEETING TIME MEETING ADDRESS ACCOUNTING PERIOD ANNOUNCEMENT TIME

EETING DATE MEETING TIME MEETING ADDRESS ACCOUNTING PERIOD ANNOUNCEMENT TIME GENEL KURUL TARİHLERİ GENERAL MEETING DATES PAY KODU ŞİRKET ADI PAY GRUBU TOPLANTI TÜRÜ TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAATİ TOPLANTI ADRESİ HESAP DÖNEMİ YAYIN ZAMANI CODE COMPANY NAME STOCK TYPE MEETING TYPE

Detaylı

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ

ARAŞTIRMA GENEL KURUL TARİHLERİ Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AYES 30/06/2013 10:00 BERK Toplantı Salonu) BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI II. BÖLÜM 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)... 3 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne

Detaylı

OUTSTANDING EXPORTERS 2007

OUTSTANDING EXPORTERS 2007 Yayın No 1 Publication No : 2008 /79 BAŞARILI İHRACATÇlLAR 2007 OUTSTANDING EXPORTERS 2007 İSTANBUL TİCARET ODASI THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Adres 1 Address Telefon 1 Telephone Telefaks 1 Telefax

Detaylı