YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM!"

Transkript

1 Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Ocak 2015 Fiyatı: 1,00 TL 2015 YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM! TIP FAKÜLTESİ HALK İÇİN BÜTÇE DEMOKRATİK HASTANESİ NDE DİRENİŞ TÜRKİYE MİTİNGİ YAPILDI TÜRK METAL YİNE SATTI! BİRLEŞİK METAL İŞ TEN MESS DAYATMALARINA KARŞI MİTİNG Tunus Dersleri Güvercin Anıldı Emekçiler Torba'ya Girmeyecek!

2 2014: İŞÇİ SINIFI HAREKETİNE KISA BİR BAKIŞ 2 YARATAN BİZİZ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Temmuz 2014 de yayımladığı istatis tiklere göre, sosyal güvenlik sistemi kapsamında çalışan kadın erkek işçi var. Bu işçilerden i yani yüzde 9,68 i sendikal olarak örgütlü. Ülkelerimizde işçilerin sayısı, sosyal güvenlik sisteminin kap sadığı işçilerden çok daha fazladır. Sendikal örgütlülük derecesi neredeyse sıfır olan, mil yonlarca ücretsiz çalışmakta olan aile işçileri yanında, hiçbir sosyal güvenliği olmayan milyonlarca işçi var. İstatistiklere göre kamusal sektörde çalışanların ve devlet memurlarının sen dikal örgütlülüğü kadın erkek işçilerden çok daha yüksektir. Temmuz 2013 itibariyle kamu sektöründeki toplam devlet memuru veya sözleşmeli personelden i yani yüzde 68,77 si kamusal sektörün 11 dalındaki toplam 115 sendika içinde sendikal olarak örgütlüdür. Ne var ki bu sendikaların işveren devlete veya hükümete, bakanlıklara ve yerel idarelere yakınlığı, işçi sendikalarının söz leşme için pazarlığa oturdukları patronlara yakınlığından çok daha fazladır. ÖLEN BİZİZ! İş cinayetlerinde dünya şampiyonluğun da başa güreşen AKP nin yeni Türkiye si bu bağlamda eskisini aratmıyor! İş cinayetleri giderek artıyor. Her gün işçi kardeşlerimiz patronların kar hırsı uğruna ölüyor yılı iş cinayetlerine karşı mücadelenin geliştiği, yükseldiği bir yıl oldu yılının en geniş katılımlı işçi eylemleri Soma da Mayıs ayında 301 madencinin göz göre göre ölüme gönderildiği iş cinayetinden sonra yaşandı. Kuzey Kürdistan Türkiye nin hemen her şehrinde gösteriler yapıldı. Kısa süreli iş bırakmalar, dayanışma grevleri yapılarak katliam kınandı. Eylül ayında İstanbul Mecidiyeköy de Torun Center Rezidans inşaatında, adına asansör kazası denen iş cinayetinde 10 işçi öldü. Ekim ayında Karaman ın Ermenek ilçesinde bir madende 18 işçi iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti. Yine Ekim ayında İsparta nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. 26 kişilik midibüse 46 kişi bindirilmişti. Bu birkaç örnek kâr, daha fazla kâr diyen kapitalistler için biz işçilerin canlarının, sağlıklarının bir öneminin olmadığını gösteriyor. DİRENEN BİZİZ! 2014 yılı, işçi sınıfı mücadelesinde bir kıpırdanmanın yaşandığı bir yıl oldu. İşçiler iş cinayetlerine, taşeron sistemine karşı mücadele ettiler, çeşitli eylemler gerçekleştirdiler yılı sonunda fabrika sahibinin aylarca hiçbir ücret ödemediği ve fabrikaya kilit vur mak istediği Kazova da çalışan 94 kadın erkek işçi fabrikayı işgal ettiler. İşçiler üretimi üstlendiler ve ürün lerin satışını da bizzat kendileri örgütlediler. Şubat 2014 de, İstanbul Hadımköy de bulunan paketleme malzemesi üre ten ABD şirketi Greif fabrikası işçiler tarafından işgal edildi. İşçiler taşeron işçi çalıştırmanın sona erdirilmesi, taşeron işçilerin kadrolu işçi yapılması gibi merkezi talepler ileri sürdüler. Greif işgali şirket yönetimi ile TİS görüşmelerini yürüten DİSK üyesi Tekstil İşçileri Sendikası için sürpriz oldu. Bu işgal eylemlerinde kadın erkek işçilerin kendi mücade lelerini, sendika ağaları olmaksızın, kısmen de onlara karşı somut olarak yönetmeyi öğ renmeleri önemliydi, önemlidir. Greif işgalinde kimi sol hatalar sonucu, eylemin işçiler için somut kazanımlarla bitirilmesi fırsatı doğru değerlendirilmedi. Patronların devleti eyle mi şiddetle sonlandırdı. Yatağan Termik Santrali ve santrale kömür üretimi yapan Yatağan Kömür İşletmesi nde çalışan 1500 işçinin özelleştirmeye karşı sürdürdüğü direniş, sendika ile işletmeleri satın alan şirket arasında varılan anlaşmayla sona erdi. 450 gün boyunca direnişlerini sürdüren işçiler, işletmelerin özelleştirilmemesi için çeşitli eylemler yaptılar. MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM! 2014 yılına bir bütün olarak bakıldığında, işçi sınıfı mücadelesi genel olarak zayıftır. İşçileri mücadeleye zorlayan şartlarla karşılaştırıldığın da işçi sınıfının mücadelesi zayıf kalmıştır. Bu olgudur. Bunun esas nedeni işçi sınıfı içinde sosyalist devrimci örgütlenmenin zayıflığıdır. İşçiler mücadele etmek için yeterli nedenlere sahiptirler; ama genelde ne kendi güçlerine ne de sol ve sendikal örgütlere de güvenleri yoktur. Örgütsüzlük kendi gücüne güvenmemeyi de beraberinde getiriyor; işyerini kay betme korkusu işçi sınıfı kitlelerinin davranışını veya davranışsızlığını belirliyor. İşçi sınıfı mücadelesi, hareketi oldukça alt seviyelerde sürüyor. Hareketin bugünkü seviyesinde, gelecek için perspektif daha da gerileme değil, ilerleme, yükselmedir. Seviye ne olursa olsun, yürüyen mücadeleler içine girmek, mücadeleler içi ne doğru düşünceleri taşımak görevimizdir. Hareketi bağımsız sınıf hareketi yönünde ge lişmesi doğrultusunda etkilemek bizim görevimiz olmalıdır yılını mücadele yılı yapalım. Kapitalizmi yıkalım! Örgütlenelim! Halk demokrasisi için, sosyalizm için, komünizm için mücadele edelim

3 TÜRK METAL YİNE SATTI! Geçen sayımızda, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile MESS (Metal Sanayicileri Sendikası) arasında yürütülen toplu iş sözleşmeleri ile ilgili yaşanan süreç ve gelinen aşama hakkında bilgi vermiştik. Birleşik Metal İş Sendikası nın MESS ile 6 Kasım da yaptığı toplantının ardından uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu. Buna rağmen sendika MESS in talebi üzerine MESS ile görüşmelerine devam etti. Fakat bu toplantılarda MESS patronları herhangi bir adım atmayarak metal işçilerini mümkün olduğu kadar oyalamaya çalıştılar. Bu süreçte Birleşik Metal İş e bağlı işyerlerinde ise iş yavaşlatma, yer yer iş durdurma, protesto eylemleri ve çeşitli etkinliklerle MESS in tavrı protesto edilerek TİS taleplerinin kabul edilmesi istendi. Birleşik Metal İş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, 15 Aralık ta Türk Metal, MESS ile sözleşmeyi imzaladığını internet sitesinden kamuoyuna duyurdu. Yine bir gece yarısı imzalanan sözleşme ile ilgili yapılan değerlendirmede, MESS görüşmelerinden zaferle çıkıldığı, sözleşmenin işçiler tarafından coşkuyla karşılandığı vs. belirtildi. İlk açıklamada sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken, zaferle çıktıklarını iddia ettikleri sözleşmede %9.78 oranında zam aldıkları belirtiliyor. İşçilerin gözünü boyamak ve gelişecek tepkilerin önünü almak için büyük puntolarla duyurdukları %9,78 zam oranı gerçekte %3,78 dir. Geriye kalan yüzde 6 ise her işyerinin ortalama saat ücretine göre belirlenecektir. Yani daha önce aynı ücreti alan işçiler farklı işyerlerinde farklı ücretler alacaklar. Bu uygulama aynı zamanda işçiler arasındaki birliği ve dayanışmayı ortadan kaldıran bir rol oynayacaktır. Patronların istediği tam da budur. Metal sanayiinde çalışan işçilerin genel olarak ücretlerinin düşük olduğu bilindiğinde bu temelde yapılacak bir zam hiçbir anlam ifade etmeyecek, gerçekte zaten düşük olan %9,78 tüm işçiler açısından gerçekleşmeyecektir. Türk Metal öyle yansıtıyor ki, sanki %9.78 tüm dönem için belirlenmiş bir orandır. Gerçekte bu oran sadece tarihinden itibaren ilk 6 aylık dönem için belirlenmiş bir orandır. Geriye kalan beş tane 6 aylık dönem için ise işçiler enflasyon oranında zamma mahkum edilmiş durumdalar. Çünkü şimdiye kadar MESS ile metal işçileri arasındaki sözleşmeler 2 yıllık imzalanıyorken, bu anlaşma ile birlikte süre 3 yıla çıkarılmış oldu. Bunun anlamı, işçilerinin üç yıl boyunca herhangi bir ücret artışı, zam talebinde bulunamayacakları gerçeğidir. Zaten son derece kötü çalışma ve yaşam koşullarına sahip olan işçilerin durumu gerçekte daha da zorlaşacak, açlık ve yoksulluğa mahkum edilecekler. Türk Metal böyle bir sözleşmenin altına imza atarak bir kez daha işçi düşmanı yüzünü göstermiştir. Türk Metal e üye yaklaşık 90 bin işçinin sessiz kalması, Türk Metal in ihanetine karşı ciddi bir duruş sergileyememesi, az sayıda ses çıkaran işçilere ise her türlü baskının uygulanması ve işten attırılmaları Türk Metal patronlarının elini oldukça rahatlatıyor, hiç tereddüt etmeden satış sözleşmelerinin altına imza atabiliyorlar. Ve ne yazık ki bunu da bir zafer gibi gösterip işçilerin çoğunluğunu kandırabiliyorlar. Türk Metal in imzaladığı sözleşmenin ardından Birleşik Metal İş Sendikası 17 Aralık ta Başkanlar Kurulunu, 18 Aralık ta ise Merkez TİS kurulunu topladı. Bu toplantının sonuçları ile ilgili 19 Aralık ta yapılan açıklama şöyle: MESS görüşmesi ve Merkez TİS Toplantısı: Süreç devam etsin 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi MESS ve diğer iki sendika arasında bağıtlandıktan sonra dün (18 Aralık) tarihinde sendikamız heyeti ile MESS arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede MESS teklifinin detayları görüşüldü. Bunun yanısıra sendikamızın grup sözleşmesinden farklı düzenlemelere sahip işyerleri için önerdiği ek maddeler ele alındı. Sendikamız heyeti, MESS heyetine bağıtlanan sözleşmenin yürürlük süresi, ücret zam yöntemi gibi temel konulardaki ayrıntılı görüşlerini iletti. MESS görüşmesinin ardından genel merkezde yapılan Merkez Toplu İş Sözleşmesi Kurulu toplantısında, görüşmenin detayları, MESS teklifinin ücretlere ve işyerlerine yansımaları yapılan sunumlarda ayrıntıları ile alındı. İşyerindeki üyelerin bağıtlanan sözleşmeye ve MESS teklifine yönelik görüş ve önerilerinin işyeri temsilcileri tarafından ortaya konduğu toplantının sonucunda, ücret zammı ve yöntemi ile 3 yıllık yürürlük süresi ile ilgili işçilerin tepkili olduğu ortaya çıktı. Bu nedenlerle sürecin devam ettirilmesi konusunda karar oluşturuldu. Birleşik Metal İş Sendikası nın bu aşamadan sonra nasıl bir mücadele hattı izleyeceğini hep birlikte göreceğiz. 26 Aralık Pazar günü Gebze de yapılacak mitingde bir kez daha talepler ortaya konacak. Birleşik Metal İş de örgütlü olan işçilerin bu ihanet sözleşmesini kabul etmemesi, kendi TİS taslağındaki taleplerinin arkasında durması ve bu talepleri kabul ettirene kadar aktif bir mücadele yürütmesi gerekmektedir. Çünkü bu sözleşme metal işçilerinin kazanılmış haklarına bir saldırı, bu hakların geri alınması sözleşmesidir. Metal işçileri bunu hiçbir şekilde kabul etmemelidir. Hangi sendika çatısı altında olursa olsun işçiler birlikte mücadeleyi örgütlemeden sermaye karşısında yenilgi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle tüm metal işçilerini kendi taslakları arkasında birleşmeye ve bunu kabul ettirene kadar da mücadele etmeye çağırıyoruz. Yaşasın İşçilerin Birliği! Kahrolsun Kapitalist sistem!

4 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE DİRENİŞ 4 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde Dev Sağlık-İş Sendikasına üye oldukları için 98 işçi işten atıldı. İşçiler hastane bahçesinde direniş çadırı kurarak direnişe geçtiler. İşyerlerinde çalışma koşullarının giderek ağırlaşması üzerine DİSK e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası na üye olan işçiler, çalışma saatlerinin kısaltılmasını ve yaptıkları iş kalemlerinin azaltılmasını ve ücretlerinin arttırılmasını istiyor. Atılan işçiler arasında yıllık işçiler ile engelli işçiler de bulunuyor. İşten atılan işçilerden Ahmet Kural yaptığı açıklamada, 12 yıldır hastanede çalıştığını, daha iyi koşullarda çalışma talebiyle sendikaya üye olduklarını söyledi. Geçmiş yıllarda yüzde 2-3 oranında maaş zammı yapıldığını söyleyen Kural şöyle konuştu: Biz daha iyi zam yapılacak diye bekledik. Hep bunun sözünü verdiler. Bu sene olmadı seneye diyerek ertelediler. Hep beklettiler, hep söz verdiler ve yerine getirmediler. Bu dönem yapılacak zamlar ile ilgili yetkililer ile görüşmek istedik. Bize Ya bu maaşa burada çalışacaksın, ya da kapı orada dendi. Biz burada kimsenin hakkını istemiyoruz diyen Kural, anayasal haklarını istediklerini kaydetti, İnsanca yaşamak istiyoruz. Alınterimizi, emeğimizi istiyoruz. Burada kimsenin cebindeki parada gözümüz yok. Sadece bizim hakkımız neyse onu istedik diye konuştu. İşten atılan işçilerden Şehriban Kaya da 9 yıldır hastanede çalıştığını söyledi. Amaçlarının insanca çalışma koşullarında çalışmak olduğunu ifade eden Kaya, Biz işçiyiz ve insanız. Biz temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. 17 yıllık eleman bin lira maaş alıyor. Bu paraya buyursunlar geçinsinler dedi. İşçilerin kendi değerlerini kendileri bilmezse patronun bilemeyeceğini söyleyen Kaya, Çünkü patronlar alışmış insanları köle gibi kullanmaya, köle gibi çalıştırmaya diye belirtti, Bir bilim kuruluşunda insana değer bu mu? diye sordu. Türkiye nin her yerde haklarını aramak zorunda kaldıklarını kaydeden Kaya, Çünkü hiç kimse hak vermiyor, hak alınıyor. Bunun da bedelleri oluyor arkadaşlar. Hepimiz birlik olmalıyız. Mücadele içerisinde olmalıyız. Herkese anlatmalıyız diye konuştu. İşten atılan işçilerin ardından DİSK Genel Sekreteri ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuştu. Sendika olarak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde 3 aydır sendikalaşma faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Çerkezoğlu, Önce bir arkadaşımız, sonra 3 arkadaşımız işten çıkartıldı. Arkadaşlarımızın sendikadan ayrılması için çeşitli tekliflerde bulunuldu dedi. İlk işten atmaların ardından rektör ile görüştüklerini söyleyen Çerkezoğlu, Dedik ki sendikalı olmak en temel anayasal haktır. Ve işçilerin bu hakkı kullanmasını engellemek suçtur. Bir bilim kurulu olarak işçilerin sendika hakkının önünde engel olmaktan vazgeçin. Ama onlardan gördüğümüz yaklaşım, ardından 94 işçi arkadaşımızı daha işten çıkartılması oldu dedi. Rektörlüğün işçilere Artık sizinle çalışmayacağız, yerinize taşeron firma getireceğiz dediğini söyleyen Çerkezoğlu, Herkesin birer kölelik olarak gördüğü taşeron belasını bu sürecin bahanesi haline getirebiliyorlar. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Sendikalı olmak en temel yasal ve anayasal haktır. Bütün arkadaşlarımızla birlikte oturduk konuştuk. Ve bu haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğimizi, son derece yasal ve anayasal talebimiz olan sendika hakkımızı kullandığımız için işten çıkartıldığımız, yıllardır çalıştırıldığımız hastanenin kapısından başı dik anlı açık insanlar olarak tekrar girene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizin kararını verdik diye konuştu. İşçilerin eylemine hastane çalışanları da katıldı. Siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de katıldığı eylemde hastanede tedavi gören hasta yakınları da işten atmalara tepki gösterdi. Hastane önünde yapılan açıklamanın ardından işçiler direniş çadırını kurdu. (sendika.org)

5 ICF İŞÇİLERİ: İŞE DÖNENE KADAR Eskişehir de Isı Cihazları Fabrikasında (ICF) sendikalaştıkları için işten çıkarılan 13 işçinin direnişi 127 günü geride bıraktı. İşçiler, yazın sıcak günlerinin ardından kışın soğuk günlerini de fabrika önüne kurdukları direniş çadırında geçiriyor. İşçiler, soğuktan korunmak için dışarıda teneke içine yaktıkları ateşin etrafında ve çadıra getirdikleri katalitik sobayla ısınmaya çalışıyor. Direnişlerin olmazsa olmazı çayı da unutmamak gerek tabii. Çalışırken birbirleri ile sohbet bile edemediklerini söyleyen işçiler, şimdi Direnişten sonra birbirimizi daha iyi tanıdık diyor. ICF işçilerinin direniş çadırında işçilerin okuduğu kitaplar dikkat çekiyor. Antep te Ünaldı dokuma işçilerinin 1996 yılındaki direnişlerini anlatan Direnişi Nasıl Dokuduk bu kitaplardan biri. ICF direnişi işçiler arasındaki dayanışmayı da canlandırmış. Birleşik Metal-İş in örgütlü olduğunu diğer fabrikaların işçi servisleri her gün ICF nin önünden geçiyor. İşçiler servislerin kornalarına basarak arkadaşlarının direnişini selamlıyor. Yoldan geçen diğer işçi servisleri ve kamyonlar da ICF önünden geçerken kornaya basmayı ihmal etmiyor. ICF direnişini ve geride kalan bu 4 ayı DİSK Eskişehir Temsilcisi ve Birleşik Metal-İş Eskişehir Şube Başkanı Bayram Kavak ve işten çıkarılan ICF İşçisi Savaş Tekin ile konuştuk. ICF de işçilerin direnişte kararlı olduğunu söyleyen Bayram Kavak, ancak işçiler kadar ICF patronunun da direndiğini belirtti. ICF patronunun Birleşik Metal-İş in aldığı çoğunluk yetkisine itiraz ettiğini ifade eden Bayram, mahkemenin bu itirazı kabul etmediğini kaydetti. Bu kararla sendikanın ICF ye girdiğini kaydeden Kavak, Bizim isteğimiz işten çıkarılan arkadaşlarımızın da işe geri dönmeleri. Ancak dediğim gibi ICF patronu da bu konuda direniyor. Biz kararlıyız bütün arkadaşlarımız işe geri alınana kadar direnişimiz devam edecek dedi. ICF patronu ile iki kez görüşme talebinde bulunduklarını anlatan Kavak, görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını vurguladı. Savaş Tekin ICF de işten çıkarılan 13 işçiden biri. Geçen 127 günde sıcağı, yağmuru gördüklerini belirten Tekin, kışın soğuğunu da yaşamaya başladıklarını kaydetti. Havaların soğumaya başladığına dikkat çeken Tekin, Havalar soğudu ama biz üşümüyoruz. Burada direnişin, mücadelenin, dayanışmanın ateşi bizi ısıtıyor diye konuştu. Gün boyunca birbirleri ile sohbet ettiklerini, kitaplar okuduklarını söyleyen Tekin, direnişin kendilerine işçilerin örgütlü olmanın ne kadar önemli olduğunu ve yalnız olmadıklarını öğrettiğini söyledi. Tekin, işten çıkarılan bütün işçiler işe geri alanına kadar direnmeye devam edeceklerini kaydetti. (evrensel) YATAĞAN DA EYLEMLER SONA ERDİ Yatağan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden linyit ocaklarını alan Bereket Enerji ile Tes İş Sendikası ve Maden İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler neticesinde işçiler eylemlerine son verdi. Özelleştirme karşıtı eylemler yapan Yatağan Termik Santrallerinde çalışan 750 enerji işçisi ile bu santrale kömür temin eden linyit sahalarına kömür sağlayan Yatağan Kömür İşletmesi nde çalışan 700 madenciden oluşan toplam 1450 işçinin mücadele günleri uzlaşı ile sona erdi. İşçiler artık emek güçlerini ELSAN a satacaklar. 10 Aralık günü santral nizamiyesinde toplanan işçilere süreç hakkında açıklama yapan Tes-İş Şube Başkanı Fatih Erçelik ve Maden-İş Şube Başkanı Süleyman Girgin, özelleştirmeyi durduramadıklarını ancak gelinen noktada işverenle anlaşma sağlayarak, mevcut kazanımlarını koruduklarını ifade etti. Erçelik, içlerinin buruk olduğunu dile getirerek: Sevinemiyoruz. Konuşurken bile ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Türkiye nin şartları belli. Bizler elimizden geldiğince, gücümüz neyse hep birlikte bunu başardık. Vicdan anlamında rahatız. Hep beraber bu mücadeleyi yaptık. Bundan sonraki beraberliğimiz daha önemli. Birimizin başına bir şey gelirse enerji ve maden işçileri yine yollardayız, yine sokaklardayız, yine alanlardayız. Doğru mu? Bu sessizlik bize yakışmaz arkadaşlar. Enerji ve maden işçileri, bir elmanın yarısıdır. Birisinin burnu kanarsa onun da kanar. Eğer buradan bir tane enerji işçisi kardeşimiz, bir tane maden işçisi kardeşimiz işten çıkarılırsa hep birlikte yine bu alanlardayız. Korkan namussuzdur, korkan şerefsizdir dedi. Girgin de yaşam devam ettiği sürece mücadelenin devam edeceğini belirterek, Mücadele bitmez, mücadele azim ve kararlılığı bitmez. İşyerlerinde oy birliğiyle karar alarak veya hattâ sendikaya yetki vererek, bundan sonraki süreçte bu işyerlerinin örgütlü, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli, özlük haklarının korunduğu bir şekilde mücadeleye yeni bir evre ekleyerek devam edelim diye karar verdiğinizde, firma yetkililerinin görüşme teklifini kabul ettik. Yönetimler olarak komisyonlar birlikte masaya oturduk, sizlerin haklı taleplerini dile getirdik. Bu noktadan sonra bu talepler gerçekleştiğinde bu barikatlar açılır ama bu talepler gerçekleşmediğinde bu barikatlar açılmaz, her şeyi göze alırız dediniz. Hep birlikte bunu demedik mi? şeklindeki sorunun ardından şöyle devam etti; Hepinizin ortak mutabakatıyla gelinen noktada, bu protokol imza altına alınsın dedik. Şirket yetkililerine de söyledik. Bu protokolün hiç önemi yok aslında dedik, bir kâğıt parçası. Bu ülkede en iyi yasaları dahi çıkarsanız, uygulanmadıktan sonra hiçbir önemi yok dedik. Bu protokol, Türkiye deki her türlü yasanın üstündedir dedik, çünkü bunun arkadasın da işçinin iradesi var dedik. Haydi bakalım bu protokolün bir maddesini de uygulamayın da görelim dedik. Mücadele her zaman, her koşulda devam edecektir, devam etmelidir. Asıl kayıp ne zaman olurdu biliyor musunuz? Bütün bu mücadelenin sonunda hiçbir kazanım elde edilmeden dağılmış olsaydık, asıl kayıp o zaman olurdu. Yatağan mücadelesi, eninde sonunda meyvesini vermiştir. Yüzde 100 çıktığı yolda belki sonuç alamamıştır ancak meyvesini vermiştir. İşçinin gücü buradayken, halkın desteği buradayken o hava içerisinde işveren görüşme teklif etmiş, sizler burada mücadele ederken emek dostları çadırda ve kömürde bu eyleme destek verdiği anda elimiz daha da güçlenerek masaya oturmuşuzdur ve işçinin taleplerini kabul ettirmişizdir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim diyerek eylemlerine son verdiler. Sendika başkanlarının yaptığı açıklamaların ardından olaysız bir şekilde dağılan işçiler, işyerlerine döndüler Güney Ege den Yeni İşçi Dünyası okuru 5

6 HALK İÇİN BÜTÇE DEMOKRATİK TÜRKİYE MİTİNGİ YAPILDI yılı bütçe görüşmeleri mecliste sürerken, DİSK ve KESK 13 Aralık ta Ankara da Savaşa, yoksulluğa, talana karşı halk için bütçe, demokratik Türkiye ana şiarıyla bir miting gerçekleştirdi. Kuzey Kürdistan ve Türkiye nin çeşitli illerinden gelen işçiler, emekçiler Ankara Gar ı önünde toplandı. İki kolda kortejler oluşturan binlerce işçi, emekçi Sıhhiye Meydanına doğru yürüyüşe geçti. DİSK sol kolda, KESK sağ kolda yürüdü. DİSK yürüyüş kolunda DİSK e bağlı Genel-İş, Birleşik-Metal-İş, Limter-İş, Güvenlik-Sen, Sosyal İş yürüdü. DİSK in yürüyüşe katılımı oldukça zayıftı. DİSK e bağlı sendikalar içinde nispeten Birleşik-Metal-İş daha iyi bir katılım gösterdi. Birleşik-Metal-İş korteji içinde direnişte olan ICF işçileri ve aylardır ücretleri ödenmeyen Toprak Demirdöküm işçileri de yürüdü. DİSK kolunda siyasi partiler, devrimci kurumlar da yürüdü. Bu kolda yürüyen kurumlar: TMMOB, HDP, ÖDP, SDP, BDP, DİP, EMEP, ESP, BDSP, DHF, Partizan, Halkevi, Kaldıraç, SDH, Devrimci Proletarya, LGBTİ. KESK yürüyüşe güçlü bir katılım gösterdi. Yürüyüşün ve mitingin ağırlığını KESK oluşturdu. KESK kolunda güçlü katılımıyla Eğitim Sen, BES in yanı sıra SES, ESM, Tüm Bel-Sen ve Tarım Orkam-Sen yürüdü. Sıhhiye Meydanı na girişlerin tamamlanmasının ardından miting programı başladı. Enternasyonal Marşı eşliğinde saygı duruşu yapıldı. Grup Kibele sahne aldı. KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko birer konuşma yaptılar. KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen konuşmasında; 13 Aralık 1980'de idam edilen Erdal Eren'i, iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren işçileri, Ortadoğu'da özgürlük mücadelesinde hayatlarını kaybedenleri andı. "Bütçe dediğiniz bizim yarattığımız zenginliktir. Fakat bizim ürettiğimiz bu toplamın, nasıl toplanacağına, bölüştürüleceğine ve kimin payına ne kadar düşeceğine tek başına, AKP hükümeti karar veriyor" dedi. Özgen, hükümet yanlısı sendikaları da eleştirdi, "Türk-İş, Hak-İş ve diğerleri neredesiniz?" diye sordu. KESK'in bu sendikal anlayışla kavgalı olduğunu belirten Özgün, "AKP, saltanat, debdebe, ihtişam peşinde koşuyor, Ne para, ne kan ne de çekilen acılar gözlerini doyurmuyor" diye konuştu. Kürt sorununda çözüm sürecinden hükümetin oyalama politikası yürüttüğünü belirten Özgen, "kamu düzeni" adı altında yürütülen tartışma sonucu hazırlanan 'İç Güvenlik Paketi'ni eleştirdiği, "Ortada kamu adına bir şey bırakmadınız ki" diyerek tepkisini dile getirdi. Yaşam alanları ve kamusal hizmetlerin sermayeye peşkeş çekildiğini söyleyen Özgen şöyle konuştu, "Bunların iki büyük sarayı var. Biri 1150 odası yeryüzünde bilmem kaç odası yer altında olan yeni rejimin simgesi 'KaçAK Saray'. Diğeri de yalanlardan, yolsuzluklardan, talandan oluşturdukları 'Pembe Saray'. Afişlerimizi yasaklasalar da yeni rejimlerinin simgelerini teşhir etmeye devam edeceğiz. Siz bir diktatörlük inşa ediyorsunuz. Yaşamımızı ipotek altına almanıza izin vermeyeceğiz. Bizi çitlere hapsetmek istiyorsunuz. Çitlerinizi paramparça edeceğiz." DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı sarayını savunmak için yapılan açıklamalara dikkat çekti, "Buradakilerin büyük bölümü 'itibardan tasarruf olmaz' diye bir atasözü duymamıştır. Ama buradaki binlerce işçi, binlerce emekçi atalarından şu sözü duydu: Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Bu ülkede işçinin yaşamından, işçinin ekmeğinden, işçinin haklarından tasarruf oluyor ama saraylardan tasarruf olmuyorsa, batsın o itibarınız" diye konuştu. Soma'da 301 işçinin hayatına mal olan iş cinayetini hatırlatan Beko, "Bu cinayet nedeniyle bir tane bile bakan, bir tane bile bürokrat hesap vermedi. Hepsi maaşlarını tıkır tıkır alıyor. Ama katliamın yaşandığı madendeki yaklaşık 3 bin işçi kardeşimizi kapı önüne koydular. İnsanlarımızı açlık ile ölüm arasında tercihe zorluyorlar. Yetmiyor! Yırca'da 6 bin zeytini kesip iş güvenliği önlemi alınmamış madenlere inmeyi dayatıyorlar. Düşman ordusu olsa bu kadar kötülüğü bir arada yapmaz" dedi. Mitingde ayrıca Roboskili anneler, Soma maden işçileri adına bir işçi sahneye çıkarak konuşma yaptılar. Notlar: *Mitinge genel katılım düşük oldu. 7 bin civarında işçi, emekçi mitinge katıldı. *Kuzey Kürdistan dan gelen işçilerin, emekçilerin kortejlerinde Kobane, Rojava vurgusu öne çıktı. *Mitinge AKP karşıtlığı damgasını vurdu. Reformizm AKP karşıtlığı üzerinden yükseliyor. *Düzen partisi CHP ses araçlarıyla, kortejiyle, vekilleriyle alandaydı. *YDİ Çağrı okurları yürüyüşe, mitinge katıldı. YDİ Çağrı sayı 172, Yeni İşçi Dünyası Aralık sayısının satışı ve dağıtımı yapıldı

7 BİRLEŞİK METAL İŞ TEN MESS DAYATMALARINA KARŞI MİTİNG Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi Metal işçileri 21 Aralık Pazar günü Gebze de MESS dayatmalarına karşı yürüdü. Saat de kitle Trafo Kavşağında toplanarak yürüyüşe geçti. En önde DİSK flamaları ve Türk bayrağı taşındı. Birleşik Metal İş üyesi işyerleri kendi pankartlarıyla yürüdü. Metal işçileri sık sık: Grev hakkımız söke söke alırız!, Grev grev grev..., MESS MESS şaşırma sabrımızı taşırma!, Metal işçisi köle değildir!, Direne direne kazanacağız! sloganları attı. En önde MESS dayatmalarına hayır! İnsanca ücret insanca yaşam yazılı pankartın taşındığı yürüyüşe DİSK in üyesi diğer sendikalardan katılım çok zayıftı. Mitinge birçok siyasi parti ve sivil kitle örgütü de -Emep, HDP, ESP, BATİS, HKP, Alınteri, Birleşik Haziran Hareketi vb- destek verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı miting saat da kitlenin Gebze Cumhuriyet meydanına varması ile başladı. Soma da katledilen işçiler adına saygı duruşu yapıldı. Sendikalı işçilerin verdiği müzik dinletisinden sonra DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu birer konuşma yaptı. Kani Beko konuşmasında şunları söyledi: Sizler geçmişte, 1970 li yıllarda MESS e diz çöktüren metal işçisisiniz. Siz işçilerin hak aramasının önünü kapatmak için kurulan Devlet Güvenlik Mahkemelerini ezen bir tarihin mirasını onurla taşıyorsunuz! Bugün de metal işçisi MESS dayatmalarına teslim olmuyor. Bugün de metal işçisi sarı sendikanın oyunlarını bozuyor. Metal işçisi bugüne kadar sendikası Birleşik Metal öncülüğünde çeşitli eylemlerle birliğini MESS e gösterdi. Yapılacak olan zammın vergi adı altında gasp edilmesine karşı vergi kesintisinin sabitlenmesini istedi. Vergi dairelerinin önünde eylemler yaptı. Metal işçisi haklı. Metal işçisi daha yüksek oranda vergi verecek kadar zengin mi oldu? Metal işçisinin nesi var? Metal işçisinin hanları mı var, hamamları mı var, uçakları mı var, sarayları mı var? İşçiden aldığınız vergiler işçiye mi dönüyor? Hayır? Saraylara altın kadeh alınacak diye, 10 bin liralık klozet takılacak diye işçiden daha fazla vergi almak hırsızlıktır! Biz bu kadehlerden, klozetlerden, saraylardan bahsettiğimizde hemen diyorlar ki İtibardan tasarruf olmaz. Adnan Serdaroğlu konuşmasında şunları söyledi: Bizim kavgamız kendi kavgamız değil. Biz işçinin sermaye karşısındaki konumunu değiştirerek, çocuklarımıza işçi olmaktan utanmayacakları bir dünya bırakma kavgası veriyoruz. Hani meşhur sözvar ya! Mesele birkaç ağaç meselesi değil diye! Evet mesele bir kaç kuruş meselesi değil! Mesele insanca yaşamak, mesele insanca çalışmak! Yani mesele insan yerine konmak meselesi! Mesele çocuklarımıza bizden daha iyi yaşayıp, çalışacakları bir dünya bırakma meselesi! Kendimiz için değil, atalarımız için de değil, çocuklarımız için yaşayacağız ve savaşacağız! Burada toplanmamızın nedeni sermaye örgütü MESS le yürüttüğümüz toplu sözleşme sürecine yönelik sendikamızın yaklaşımlarını bir kez daha ortaya koymaktır. Bildiğiniz gibi 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi MESS ve diğer iki sendika arasında bağıtlandı. Biz ise sözleşmeyi imzalamak yerine süreci devam ettirme kararı aldık! Yüzbinin üzerinde metal işçisinin taleplerini en açık ve net biçimde taslağımızda ortaya koyduk. Kardeşlerim, büyük bir kavganın öncesindeyiz! Burada, yani Gebze de toplanan metal işçileri ve aileleri sermayenin kölesi olmaya isyan ettiklerini ve insan yerine konmak istediklerini haykırıyorlar.bu köle görünenlerin isyan çağrısı, toplanma borusudur. Bu kürsüden sermaye iktidarına sesleniyorum! Ya bu çağrıyı dikkate alırsınız, ya dikkate alırsınız! Adnan Serdaroğlu nun konuşması esnasında işçilerin sürekli başkan bizi greve götür sloganı atması hayli ilginçti, Serdaroğlu kitlenin bu sloganla kendisini bastırması sonucu zaman zaman konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Adnan Serdaroğlu işçilerin grev talebini ise Birleşik Metal İş demokratik bir sendikadır! Alt kurullarda oylama yapılıp karar alınır ve bizde o karara uyarız diyerek yanıtladı. YDİ Çağrı okurları da yürüyüşe ve mitinge katıldı. Yeni İşçi Dünyası Aralık sayısı ve YDİ Çağrı sayı 172 nin satışı ve dağıtımı yapıldı

8 YER ALTINDA İŞÇİ DİRENİŞİ 2005'te Türkiye Taş Kurumu'ndan ihale ile kiraladığı sahada üretim yapan Hema Kömür İşletmeleri şirketi, ihale sözleşmesinde yer alan 12 milyon ton kömür rezervinin sahada bulunmaması, haritalarda yer almayan bölgedeki olası kömür rezervinin belirlenmesi ve hazırlanması için süre verilmemesi gibi nedenlerle işçi çıkarmaya başladı. Bunun üzerine 18 Aralık Perşembe günü sabah vardiyasına gelen işçiler, üretimi durdurarak yerin 250 metre altında eylem başlattı , vardiyalarında çalışan işçilerin de katılmasıyla yer altında eylem yapan işçi sayısı 500'ü geçti. Yemek ihtiyaçları Genel Maden İşçileri Sendikası tarafından karşılanan işçilere aileleri de ocak önüne gelerek destek verdi. İŞÇİLERE TAZMİNAT TEHDİDİ Ocak sahibinin, ocakta çalışan 659 işçiyi önümüzdeki Ocak ayı sonuna kadar işten çıkaracağını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne bildirdiği ve ihale sözleşmesinin de feshi için mahkemeye başvurduğunun açıklanması üzerine umudunu yitiren işçilerin büyük bölümü eylemi iki gün sonra bitirdi. Patronun, ocakta kalmaya devam etmeleri halinde tazminatlarını alamayabileceklerini söylemesi üzerine, ocakta kalan az sayıda işçi de ocaktan çıktı. Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, patronun işyerini tasfiye etmekte kararlı olduğunu gören işçilerin eylemi bitirme kararı aldıklarını söyledi. Yer altında soğuk ortamda uzun süre kalmanın işçilerde sağlık sorunlarına yol açabileceğini, bunu da göz önüne aldıklarını belirten Mutlu şöyle konuştu: "Geldiğimiz noktada eylem sona erdi. İşveren işyerini tasfiye edecek ve Ocak sonuna kadar işçilerin tamamı çıkarılacak. İşçiler de 'tazminatlarımız alıp gidelim' noktasına geldi. Yapacak bir şey yok." Kısa... Kısa... RAMSEY İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR DANONE İŞÇİLERİ DİRENİYOR Karabük te bulunan Ramsey Tekstil işçileri Hak-İş e bağlı Öz İplik-İş Sendikası na üye oldular. Ramsey işçileri ücretlerinin düşük olmasına ve çalışma koşullarına tepki göstererek sendikalı oldular. Fakat işten atıldılar. Aylardır işçi çıkarmaya devam eden Ramsey patronları, 5 Aralıkta 13 işçiyi daha işten çıkardılar. Bunun üzerine işçiler 6 Aralıkta 11 ayrı ilde eylem yaptılar. Lüleburgaz da bulunan Danone Tikveşli fabrikasında çalışan işçiler, DİSK/Gıda-İş Sendikası nda örgütlendiler. Ancak işveren toplu iş sözleşmesi imzalamaya yanaşmıyor. Toplu sözleşme haklarının tanınmasını isteyen işçiler, çeşitli eylemler yaptılar, yapıyorlar. 8 TOPRAK DEMİRDÖKÜM İŞÇİLERİ HAKLARINI İSTİYOR Bilecik te faaliyet gösteren Toprak Holding e bağlı Demirdöküm de çalışan işçiler, 2 aydır ücretlerini alamıyorlar. İşçilerin hakları gasp ediliyor ve sendikal hakları tanınmıyor. Ücretsiz izne çıkarıldıklarını öğrenen işçiler İstanbul a geldi. 11 Aralık 2014 tarihinde, Toprak Demirdöküm işçileri, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Merkez yöneticileri ile birlikte Şişli'de şirketin bağlı bulunduğu holding binası önüne yürüdüler ve basın açıklaması yaptılar. İşçilerin eylemine direnişteki Ülker işçileri de destek verdiler.

METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE

METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2014 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE ASGARİ ÜCRET ZAMMINA ÜLKER DE İŞÇİLERDEN TEPKİ İŞÇİ KIYIMI İŞÇİ CİNAYETLERİ FITRAT DA MI VAR?

Detaylı

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ!

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Şubat 2015 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! ŞÖFÖRÜME PARİS TE ETTİK DOKUNMA! KATLİAM ETTİK... ÜLKER İŞÇİLERİNİ ZİYARET EJOT TEZMAK İŞÇİLERİNİ

Detaylı

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR!

ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2013 Fiyatı: 1,00 TL ÖRGÜTSÜZ BİR HALK KOLAY AVDIR! ÖRGÜTLÜ HALK İSE YENİLMEZDİR! POLİS ÇADIRLARI DHL İŞÇİLERİNDEN ANILDI SÖKTÜ... PROTESTO 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2014 Fiyatı: 1,00 TL EGEMENLER ARASINDAKİ İKTİDAR MÜCADELESİNDE TARAF OLMAYALIM! BAĞIMSIZ SINIF MÜCADELESİNİ GELİŞTİRELİM! 1 MAYIS 2014... SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7 Sendikalaştıkları için işten çıkartılan işçilerin mücadelesine omuz verelim Sütaş ürünlerini boykot edelim! Şişecam grevine erteleme Coco-werk te, Deva da sınıf mücadeleleri, fabrikalardan haberler...

Detaylı

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim!

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Mayıs 2013 No:62 Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! İşçilerin haklarını

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

Yeniden Tekel Açılımı

Yeniden Tekel Açılımı Akdeniz havzasında devrimci bir merkez, RedMed sitesi yayında Daiyang grevi, Yurtiçi Kargo, Taral Makina, Teknopark işçileri & Asistan mücadelesi THY direnişinden işçi sınıfına selam Şubat 2013 / Sayı:

Detaylı

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE!

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2015 Fiyatı: 1,00 TL HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! SOMA KATLİAMI DAVASI BAŞLADI... METAL İŞÇİSİ DİRENİŞE GEÇTİ Tunus Dersleri Güvercin Anıldı DANIŞTAY GREV

Detaylı

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Uzun İş Saatlerine, Düşük Ücretlere, Taşeronluğa, Anti-Demokratik Uygulamalara

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya.

Grev haktır, haydi işçilerle dayanışmaya. Adnan Serdaroğlu: MESS ile tarihsel bir mücadelemiz var Devlet elini bedenimden çek >> 13 sayı 12 >> 8 Kürtaj yasada hak hastanede yasak Aleviler yine hedefte Lubunya hareketinin bugünü ve geçmişi Son

Detaylı

İşçiler Kimden Yana Olmalı?

İşçiler Kimden Yana Olmalı? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Ocak 2014 No:70 Yolsuzluk, Çürüme, Yalan, Talan, İkiyüzlülük, İktidar Kavgası İşçiler Kimden

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden Seçim sonuçları: AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden haberler sayfa 5 Nisan 2014 / Sayı:

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

Susma, sustukça sıra sana. gelecek! Rojava mevzisini savunalım! Soma, Şırnak, Torunlar, Isparta, Ermenek 4-5 10-11 2-3.

Susma, sustukça sıra sana. gelecek! Rojava mevzisini savunalım! Soma, Şırnak, Torunlar, Isparta, Ermenek 4-5 10-11 2-3. Rojava mevzisini savunalım! Kasım 2014 / Sayı: 61 www.gercekgazetesi.net Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. iletisim@gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Öksüzler ve yetimler diyarı olmayalım!

Detaylı

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. Haramilerin Kavgasına

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. Haramilerin Kavgasına Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2014 No:71 Haramilerin Kavgasına Ortak Olmayalım! Egemen sömürücü sınıfı oluşturan

Detaylı

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları Yalnızlaşan Erdoğan ın Akıbeti Belli Oluyor Yerel Seçimlerle Kurucu Meclise Giden Yolu Açalım s.18 s.16 aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) sayı: 35 www.kozonline.org SALLANAN AKP'YE BİR DARBE

Detaylı

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist Seçimler ve Parlamentonun Solu AKP sınıra dayanmıştır ve bundan sonrasını eskiden olduğu gibi sürdüremeyecek durumdadır. Ekonomi, dış ilişkiler, siyasal ve toplumsal çelişkiler, toplam tablo AKP nin geriye

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

Birleşen halk kazanacak

Birleşen halk kazanacak >> 8 >> 13 sayı 31-32 Kadınlar savaşsız ve şiddetsiz bir dünya için yürüdü Aralık 2014 - Ocak 2015 Yasal olmak başka, hukuki olmak başka şey Alevilerin büyük protesto hazırlığı Madenciler ölüm ve işsizlikle

Detaylı

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN?

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN? Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 12 Ekim gecesi bir yoldaşımızı, canımızdan bir parçamızı daha sonsuzluğa uğurladık. Özgür Gelecek gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin i kaybetmiş olmanın derin

Detaylı

İşçiler Köle Değildir, Boyun Eğmeyelim!

İşçiler Köle Değildir, Boyun Eğmeyelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Haziran 2014 No:75 Soma nın Hesabını Vermeyen AKP, Taşeronlaştırmayı Yaygınlaştırıyor İşçiler

Detaylı