STANBUL DA REKREASYON DAVRANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL DA REKREASYON DAVRANI"

Transkript

1 PROJEM ĐSTANBUL YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐSTANBUL DA REKREASYON DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐR REKREASYON PLANININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ Proje Yüklenicisi:FATĐH KARA Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2007-Đstanbul. Bu yüksek lisans tezi Projem Đstanbul kapsamında Đstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlatılmıştır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Üniversitesinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz. i

2 KABUL SAYFASI Bu tezin şekil ve içerik açısından Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Yazım Klavuzunda belirtilen kurallara uygun formatta yazıldığını onaylıyorum. Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Department Bölüm Başkanı Coğrafya Anabilim Dalı numaralı öğrencisi Fatih Kara tarafından hazırlanan bu tezin Yüksek Lisans Tezinde bulunması gereken yeterliliğe, kapsama ve niteliğe sahip olduğunu onaylıyorum. Jüri Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Yrd. Doç. Dr. Ergün GONCA... ii

3 ÖZET Fatih KARA Ağustos 2007 İSTANBUL DA REKREASYON DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKREASYON PLANININ GELİŞTİRİLMESİ İstanbul un nüfusu son elli yıl içerisinde hızlı şekilde artmış ve yerleşim bölgeleri plansız şekilde büyümüştür. Kontrolsüz şehirleşme beraberinde pekçok problemi getirmiş ve bu problemler halkın temel ihtiyaçlarının önüne geçmiştir. Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte kaliteli rekreasyon alanlarının geliştirilmesi işi yıllarca gözardı edilmiştir. Toronto, Ottawa ve Şikago gibi bazı Kanada ve Amerika şehirlerinin aksine İstanbul un rekreasyon alanları miktar, konum, büyüklük ve fonksiyon açısından yetersizdir. Avrupa ve Amerika şehirleri planlanırken rekreasyon alanları da plana ilave edilmiş, insanların rekreasyon ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur. İstanbul da ise bir rekreasyon planının mevcut olduğu ve yeni yerleşim alanları planlanırken halkın rekreasyon ihtiyaçlarının araştırıldığını söylemek pek mümkün değildir. İstanbul rekreasyon alanlarının büyüklüğü ve yeterliliği bakımından halkın ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. Bu nedenle bu çalışmada halkın değişik ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda sürdürülebilir bir rekreasyon planının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın başında ilçe belediyeleri ile temasa geçilerek İstanbul un mevcut rekreasyon alanlarının envanteri çıkarılmıştır. Mevcut rekreasyon alanlarının yeri ve içeriği tespit edilmiştir. ArcGIS 9.2 programı ve IKONOS uydusundan alınan 1 m çözünürlükteki fotoğraftan faydalanılarak mevcut rekreasyon alanlarını için bir CBS veritabanı oluşturulmuştur. İstanbul halkının rekreasyon davranışlarının tespit edilebilmesi amacı ile bir anket formu hazırlanmıştır. Daha kullanışlı ve gerçekçi bilgiler elde edebilmek amacıyla anketler İstanbul un 32 ilçesinde rastgele seçilen 1400 katılımcı üzerinde yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS ve Microsoft Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde de İstanbul un bugünkü ve 2020 yılına kadar muhtemel nüfusu göz önüne alınarak bir sürdürülebilir rekreasyon planı geliştirilmiştir. Güncel ihtiyaçlar, uluslararası standartlar ve anket sonuçları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Günümüzün trendlerine bakılarak İstanbul un nüfus nüfusu ve şehir gelişimi 2020 yılına kadar tespit edilmiştir. İstanbul un 2020 yılına kadar içerisindeki yeterliliklerle beraber ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni rekreasyon alanlarına sahip olabilmesi için yeni park lokasyonları içeriği ile beraber tespit edilmiştir yılı halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek uluslararası standartlardaki bu rekreasyon planının tamamlanma yılı olarak seçilmiştir. Çalışma sonuçlarına gore İstanbul da 2470 adet rekreasyon alanı vardır ve kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı 1,57 m² dir. İstanbul da bir rekreasyon kültürü yoktur ve halkın yalnızca % 37,6 sı boş zamanlarında rekreasyon aktivitelerine katılmaktadır. Ayrıca İstanbul halkı genellikle piknik, futbolbasketbol ve yürüyüş gibi aktivitelere katılmakta, içerik iii

4 yetersizliğinden dolayı tenis ve su sporları gibi aktivitelerde bulunamamaktadır. İstanbul halkına gore rekreasyon alanlarının genel problemleri kirlilik, kalabalık olma, içerik yetersizliği, ilgisizlik ve güvenliktir. Anahtar Kelimeler: Rekreasyon planlama, rekreasyon davranışları, sürdürülebilir kalkınma, İstanbul. iv

5 İÇİNDEKİLER Özet...İİİ İçindekiler... V Şekiller... VII Tablolar... IX Ekler... X Bölüm 1: Giriş Amaçlar Metod Çalışma Alanı Literatür İstanbul da Rekreasyon Alanları ve Faaliyetleri ile İlgili Önceki Çalışmalar Bölüm 2: Mevcut Rekreasyon Alanlarının Envanterinin Oluşturulması Mevcut Rekreasyon Alanlarının Sınıflandırılması İstanbul da Park Türleri İstanbul da Site Parkları İstanbul da Semt Parkları İstanbul da Halk Parkları İstanbul da İlçe Parkları İstanbul da Bölgesel Parklar Bölüm 3: İstanbul Halkının Rekreasyon Davranışları Rekreasyonun Anlamı ve Rekreasyon Türleri Rekreasyon Faaliyetlerinde Zaman ve Memnuniyet Rekreasyon Alanlarına Ulaşım ve Ücretler İstanbul Dışındaki Rekreasyon Aktiviteleri Diğer Sonuçlar Bölüm 4: Sürdürülebilir Bir Rekreasyon Planının Geliştirilmesi Mevcut Rekreasyon Alanlarının Rehabilitasyonu Mevcut Rekreasyon Alanlarının Problem ve İhtiyaçları Geleceğe Yönelik Rekreasyon Alanı Yeri Belirleme Yılı İçin Yapımı Öngörülen Rekreasyon Alanları Bölüm 5: Sonuç ve Öneriler Ek 1: Rekreasyon Davranışları Anketi v

6 Ek 2:İstanbul un Rekreasyon Alanları ve İçerikleri Kaynakça vi

7 ŞEKİLLER Şekil 1: İstanbul Haritası...8 Şekil 2: İstanbul un Uydu Görüntüsü...9 Şekil 3: İstanbul da Rekreasyon Alanlarının Sayısının Dağılımı Şekil 4: Rekreasyon Sahalarının Alan Olarak Dağılımı Şekil 5: Mevcut Rekreasyon Alanlarının Haritası Şekil 6: İstanbul da Park Türlerinin Sayılarının Oranı Şekil 7: İstanbul da Park Türlerinin Toplam Alanlarının Oranı Şekil 8: Site Parklarının Alanlarının Oranı Şekil 9: Site Parklarının İçerik Oranları Şekil 10: Mahmutbey Stadyum Yanı Parkından Bir Görüntü Şekil 11: Bağlar Caddesi Parkından Bir Görünüm Şekil 12: Semt Parklarının Alan Oranları Şekil 13: Semt Parklarının Yeterlilik (Tesis) Oranları Şekil 14: Belgrad Ormanı ndan Bir Görünüm Şekil 15: 80. Yıl Cumhuriyet Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 16: İstanbul da Halk Parklarının Alan Oranları Şekil 17: Halk Parklarının Yeterlilik (Tesis) Oranları Şekil 18: Maçka Demokrasi Parkı ndan Bir Görünüm Şekil 19: Fethi Paşa Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 20: Merkez Efendi Parkı ve Spor Kompleksi nden Bir Görünüm Şekil 21: İlçe Parklarının Alan Oranları Şekil 22: Yıldız Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 23: Beykoz Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 24: Bölgesel Parkların Alan Oranları Şekil 25: Bayrampaşa Şehir Parkı ndan Bir Görünüm Şekil 26: Emirgan Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 27: İlçelerde Yapılan Anket Miktarı Şekil 28: Rekreasyonun Anlamı Şekil 29: İstanbul Halkının Boş Zaman Aktiviteleri Şekil 30: Halkın Katıldığı Rekreasyon Aktivitelerinin Oranları Şekil 31: Halkın Katıldığı Son Rekreasyon Aktiviteleri vii

8 Şekil 32: Son Katılınan Aktivitenin Zamanı Şekil 33: İlçelerin Rekreasyon Açısından Popülerlik Durumu Şekil 34: Halkın Rekreasyon Aktivitelerine Katılma Sıklığı Şekil 35: Halkın Rekreasyon Alanlarında Konaklama Süresi Şekil 36: Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Zamanı Şekil 37: Katılma Sıklığı Hakkındaki Düşünceler Şekil 38: Rekreasyon Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Şekil 39: Rekreasyon Alanlarının Problemleri Şekil 40: Halkın Rekreasyonel Tercihleri Şekil 41: Rekreasyon Alanlarına Ulaşım Şekil 42: Rekreasyon Alanlarına Ulaşmak İçin Alınan Yol Şekil 43: Rekreasyon Amaçlı Olarak İstanbul Dışına Çıkış Şekil 44: İstanbul Dışındaki Tercih Edilen Yerler Şekil 45: İstanbul Dışında Konaklama Süresi Şekil 46: Şehir Dışına Çıkma Zamanı Şekil 47: Üniversite Mezunlarının Rekreasyon Tercihleri Şekil 48: Üniversite Mezunu Olmayanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 49: 30 Yaş Altı Halkın Rekreasyon Tercihleri Şekil 50: 30 Yaş Üstü Halkın Rekreasyon Tercihleri Şekil 51: Aylık Geliri 2000 YTL den Fazla Olanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 52: Aylık Geliri 2000 YTL den Az Olanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 53: 2010 Yılı İçin Tavsiye Edilen Rekreasyon Alanları Şekil 54: 2020 Yılı İçin Tavsiye Edilen Rekreasyon Alanları Şekil 55: Yerleşim Alanları, Mevcut ve Öngörülen Rekreasyon Alanları viii

9 TABLOLAR Tablo 1: 7 Meteoroloji İstasyonundan Alınan Verilerin Ortalaması Tablo 2: İstanbul un Meteorolojik Ortalamaları Tablo 3: İstanbul un Nüfus Karakteristiği Tablo 4: İstanbul un ve Bazı Şehirlerin Rekreasyon Karakteristiği Tablo 5: İlçelere Göre Rekreasyon Alanlarının Sayısı ve Kişi Başına Düşen Rekreasyon Alanı Tablo 6: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 7: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 8: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 9: Park Türleri Tablo 10: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Site Parkı Tablo 11: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Semt Parkı Tablo 12: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Halk Parkı Tablo 13: İstanbul un İlçe Parkları Tablo 14: İstanbul un Bölgesel Parkları Tablo 15: İstanbul un Nüfus Projeksiyonları Tablo 16: Nüfus Projeksiyonları ve Gerekli Rekreasyon Alanı Miktarı Tablo 17: Mevcut Rekreasyon Alanı Miktarı ve Plan Tamamlandıktan Sonraki Miktar ix

10 EKLER Ek 1: Rekreasyon Davranışları Anketi Ek 2: İstanbul un Rekreasyon Alanları x

11 BÖLÜM 1: GİRİŞ Tarihsel süreç içerisinde İstanbul, uzun bir süre dünyanın en fazla nüfuslu ve en modern şehri ünvanını taşımıştır (Büyük Larousse). Ancak 17. yüzyıldan sonra meydana gelen siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni modern şehirlerin ortaya çıkmasına sağlamış, bu gelişmeler nüfus ve şehircilik anlamında İstanbul un dünya sıralamasındaki yerini aşağılara çekmiştir. İstanbul un nüfusu, özellikle 1950 den itibaren hızla gelişen sanayileşme olgusu ve ülke içerisinde ticari fonksiyonunun giderek artırmasının sunduğu istihdam cazibesine bağlı olarak oluşan göçlerle hızla artmaya başlamış, 1950 de olan nüfus 30 yılda yaklaşık 3 kat artarak 1980 de olmuştur yılından sonra İstanbul un hızlı bir gelişme sürecine girmesi, iş olanaklarının artması ve bunun yanında sosyal imkanların çoğalmasına bağlı olarak şehir Türkiye nin her bölgesinden yoğun şekilde göç almıştır. Göçler 1990 yılından sonra da yoğun şekilde devam etmiş, yılları arasında şehre göçmen gelmiştir (TÜİK) yılında ise hızlı nüfus artışına bağlı olarak nüfus 10 milyonu aşarak a ulaşmıştır (Sayılarla İstanbul, 2004). İBB tahminlerine göre İstanbul ilinin 2007 nüfusu 12,5 milyon civarındadır. Hızlı nüfus artışı konut yetersizliği, çarpık kentleşme, trafik sorunu ve yol, su, elektrik vb gibi altyapı hizmetlerinin eksikliği gibi pekçok kentsel problemi beraberinde getirmiş, giderek artan bu problemler zamanla yerel yönetimlerin altından kalkamayacağı bir duruma gelmiştir. Şehir özellikle doğu-batı yönünde hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyümüş, yerel yönetimler bu büyümeye yön verememişlerdir. Bu kontrolsüz büyüme zaman zaman illegal bir kimliğe bürünmüş, orman alanları tahrip edilmiş, yerleşmenin yasak olduğu akarsu havzaları ve tarım alanları meskun sahalar haline dönüşmüştür. Bu yerleşmeler esnasında rekreasyon alanları gözardı edilmiş, çarpık yapılaşmalar içinde halkın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte rekreasyon alanlarının oluşturulmasına yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Yerel yönetimler kendi kontrolleri dışında 1

12 oluşan ve gelişen yeni yerleşim alanlarının yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi temel problemlerle uğraşmaktan rekreasyon gibi bu hayati meselelere göre daha geri planda düşünülebilecek bir konu ile ilgilenememişlerdir. Geçmişte rekreasyon alanlarının yapımı ve düzenlenmesine gereken ilginin gösterilememesi günümüzde yerel yönetimlerin karşısında acil çözüm bekleyen bir problemi çıkarmıştır. Rekreasyon kavramı ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak özellikle 1990 lı yıllardan sonra telaffuz edilmeye başlanmış, İstanbul un rekreasyon alanlarına olan ihtiyacı akademisyenler ve çeşitli devlet kurumları tarafından dile getirilmiştir. İstanbul da rekreasyon alanlarının sınıflandırılması, halkın rekreasyon ihtiyacının analizi ve rekreasyon alanlarının yeterlilik durumu ile ilgili çalışmaların sayısı fazla olmadığı gibi yapılan çalışmalar genellikle bütün İstanbul u kapsamamış, bir ya da birkaç ilçeyi içermiştir. İstanbul halkı da ekonomik imkanlarının artmasıyla beraber rekreasyon faaliyetlerine ilgi duymaya başlamış, tatil günlerinde ve boş zamanlarında katılabileceği çeşitli rekreasyon faaliyetlerini araştırmaya başlamıştır. Bir yandan akademik dünyanın ve konunun uzmanlarının yaptığı çalışmalar diğer yandan da halkın talepleri rekreasyonu yerel yönetimlerin çare bulması gereken öncelikli konulara arasına yerleşmiştir. İstanbul un yeniden dünyanın en modern şehirleri arasındaki yerini alması için yapılan çalışmalar son yılda hız kazanmıştır. Günümüzde ulaşım, turizm, spor, kültür, ticaret ve çevre alanlarında yapılan düzenleme çalışmaları ile şehre, kendi tarihi ve kültürel özelliklerine yakışır, modern bir megakent görünümü kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yollar, yerleşim alanları ve yeşil alanlar tekrar düzenlenmekte, tarihi eserler restore edilmekte ve 2010 yılının Avrupa Kültür başkenti olan İstanbul bir manada 2010 yılındaki denetlemeye hazırlanmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinin birbiri ile yarıştığı günümüz İstanbul unda, dünyanın pekçok modern şehrinde görüldüğü gibi rekreasyon alanlarının sürdürülebilir planlamasının bugünün ve yarının 2

13 ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde ele alınmaması, kentsel planlama anlamında en önemli sorunlardan biri olarak belirmektedir. İstanbul un gelecekte, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, dünya şehirleri arasında bir kültür başkenti olarak hak ettiği yere yakışır, halkın çeşitli rekreasyon ihtiyaçlarına cevap veren yeterlilikte ve şehrin modern yüzünü yansıtacak tarzda rekreasyon alanlarına sahip olması, şehirdeki rekreasyon alanlarının sürdürülebilir kullanımı üzerinde bir planlama yapılması ile mümkün olacaktır Amaçlar: Bu çalışmanın başlıca iki amacı vardır. Çalışmanın birinci bölümünde uluslararası rekreasyon standartları, İstanbul un rekreasyon standartları, İstanbul un rekreasyon standartlarının uluslararası standartlara göre durumu, İstanbul daki rekreasyon alanlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verme ölçüsünün araştırılması amacıyla aşağıdaki sorular araştırma soruları olarak secilmiştir: Uluslararası rekreasyon standartları nelerdir? ABD ve Avrupa şehirlerinde kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı ne kadardır? İstanbul da kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı ne kadardır? Ekonomik yönden gelişmiş, çevreye duyarlı ABD ve Avrupa ülkelerinde rekreasyon alanları insanlara hangi tür rekreasyon aktiviteleri sunmaktadır? İstanbul un rekreasyon alanları kullanıcılara hangi tür rekreasyon imkanları sunmaktadır? İstanbul daki rekreasyon alanları kullanıcılara ABD ve Avrupa şehirlerine kıyasla yeterli derecede rekreasyon aktivitesi sunabiliyor mu? Bu sorulardan yola çıkılarak uluslararası literatür ve modern şehirlerde uygulanan örneklerden de yararlanılarak, İstanbul daki mevcut rekreasyon alanlarının farklı fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasının yapılması çalışmanın birinci amacını oluşturmaktadır. 3

14 Çalışmanın ikinci bölümünde halkın gözüyle İstanbul un rekreasyon alanlarının yeterlilik durumu, problemleri, ihtiyaca cevap verip veremediği, hangi tür rekreasyon davranışlarının daha çok tercih edildiği, halkın rekreasyon amaçlı olarak hangi ilçeleri daha çok tercih ettiği gibi sorulara cevap bulabilmek amacıyla aşağıdaki sorular araştırma soruları olarak seçilmiştir: İstanbul halkı rekreasyon denildiğinde ne anlamaktadır? İstanbul halkı hangi tür rekreasyon aktivitelerini daha çok tercih etmektedir? İstanbul halkı yeterli sıklıkta rekreasyon aktivitelerine katılıyor mu? İstanbul da rekreasyon aktiviteleri için hangi ilçeler daha çok tercih edilmektedir? İstanbul halkının rekreasyon alanlarında gördüğü başlıca yetersizlikler nelerdir? Bu sorulardan yola çıkılarak da kullanıcı gözüyle İstanbul un rekreasyon alanlarının bir değerlendirilmesinin, halkın rekreasyon eğiliminin tespitinin yapılması çalışmanın ikinci en önemli aşamasıdır. Çalışmada ayrıca İstanbul un günümüzdeki nüfusu ve gelecekteki nüfus projeksiyonları dikkate alınarak ne kadar rekreasyon alanına ihtiyaç duyacağının tespiti; bu tespitler doğrultusunda rekreasyon alanı yerinin tespitinin yapılması da amaçlanmıştır Metod Bu çalışma iki önemli parçadan oluşmaktadır ve bu parçlardan ilki envanter çalışmasıdır. Öncelikle A.B.D., Kanada, Avustralya ve Avrupa daki rekreasyon sınıflandırmaları incelenmiş, bu sınıflandırmalar içerisinde yaygınlık, geçerlilik, açıklık ve kapsamlılık gibi nedenlerden dolayı ABD ve Kanada daki rekreasyon sınıflandırmaları esas alınarak bir sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme göre rekreasyon alanları büyüklüğe (alana) göre sınıflandırılmakta ve açık rekreasyon alanları park olarak adlandırılmaktadır. Oluşturulan sistemde park türleri, büyüklükleri ve içerikleri açıkça belirtilmiştir. Daha sonra İstanbul un 32 4

15 ilçe belediyesi ile irtibat kurularak İstanbul un rekreasyon alanlarının envanteri oluşturulmuştur. İlçe belediyeleri ile irtibata geçilerek, sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının isim, adres, büyüklük ve içerik bilgileri elde edilmiştir. Adalar, Bakırköy ve Eyüp belediyelerinden kendi ilçeleri içerisindeki rekreasyon alanları ile ilgili bilgi alınamadığından bu ilçelerin rekreasyon alanları ile ilgili bilgiler Dr. Yıldız Aksoy un çalışmasından elde edilmiştir. Her ilçe belediyesi ilçe sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının listesini, Büyükçekmece Belediyesi ise yalnızca belediyenin sorumluluk alanı dahilindeki rekreasyon alanlarının envanterini tarafımıza iletmiş, ilçe sınırları içindeki Kıraç, Beylikdüzü, Yakuplu beldelerinin listelerine ulaşılamamıştır. İlçe belediyelerinden elde edilen bilgiler birleştirilmiş ve tek bir envanter oluşturulmuştur. Bu liste belediyeler tarafından sınırları belirlenerek adı rekreasyon alanı olarak konulmuş olan açık rekreasyon alanlarını kapsamakta olup, rekreasyona yönelik olarak kullanılmayan boş yeşil alanlar, orman alanları ve kapalı rekreasyon alanları çalışmamızın dışındadır. Oluşturulan envanter İstanbul un rekreasyon alanlarının en az % 95 ini gösteren orjinal bir liste olmuştur. Daha sonra bir CBS veritabanı ArcGIS 9.2 programı ve 2006 yılında IKONOS uydusundan alınan uydu fotoğrafı yardımıyla oluşturulmuştur. Bu veritabanı oluşturulurken adres bilgilerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünün uygulanabilmesi, yani İstanbul halkının rekreasyon davranışlarının belirlenebilmesi amacı ile 25 soru içeren bir anket düzenlenmiştir. Sorular daha önce Türkiye de ve ABD de uygulanan anketlerden seçilerek düzenlenmiştir. Katılımcılar İstanbul da en az beş yıl yaşamış insanlar arasından rastgele seçilmiştir. Daha kullanışlı ve gerçekçi sonuçlar elde edilebilmesi amacı ile anketler İstanbul un 32 ilçesinde 1400 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde rekreasyonun tanımı ve tercih edilen rekreasyon türleri ile ilgili sorular sorulmuş, halkın rekreasyon amaçlı olarak ne tür faaliyetlere, nerelerde katıldıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde katılımcıların hangi sıklıkta rekreasyon alanlarını ziyaret ettikleri ve ne kadar süre 5

16 ile konakladıkları sorularak halkın rekreasyon aktivitelerine katılım oranı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde katılımcılara rekreasyon alanlarında gördükleri eksiklikler sorulmuş ve katılımcı gözüyle bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde rekreasyon alanlarına ulaşım ve maliyetlerle ilgili sorular sorulmuş, maddi şartların rekreasyon aktivitelerine katılımı ne derece etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümdeki sorular yardımıyla katılımcıların rekreasyon amaçlı olarak İstanbul dışına çıkıp çıkmadıkları, yılın hangi mevsiminde şehir dışına daha çok çıkıldığı belirlenmeye çalışmıştır. Son bölümde ise katılımcılara ait kişisel sorular yer almış ve katılımcıların genel bir profili çıkarılmaya çalışılmıştır. Anket sonuçları SPSS ve Microsoft Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde 2020 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde bir sürdürülebilir rekreasyon planı hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle oluşturulan envanterin verdiği bilgiler ve anket sonuçları değerlendirilerek günümüzün ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Rekreasyon alanları konusundaki en büyük ölçümüz modern standartlara göre rekreasyon alanların içermesi gereken yeterlilikler olmuştur. Bu yeterlilikler de ABD, Kanada ve Avrupa daki rekreasyon alanlarının kullanıcılara sunduğu olanaklar baz alınarak tespit edilmiştir. İstanbul un geleceğe dair ihtiyaçlarının belirlenmesi amacı ile öncelikle gelecekteki nüfus projeksiyonları incelenmiştir. Nüfus projeksiyonları dikkate alınarak İstanbul un 2050 yılına kadar ihtiyaç duyacağı toplam rekreasyon alanı miktarları tespit edilmiştir. Çalışmada İBB verileri ölçü alınmıştır. İstanbul un nüfusu dikkate alınarak 2010 yılına kadar 9, 2020 yılına kadar ise 76 adet büyük rekreasyon alanı yapılması tavsiye edilmiştir yılı rekreasyon planının tamamlanma yılı olarak seçilmiştir. Rekreasyon alanlarının yeri ilçelerin nüfusu, fiziki coğrafya özellikleri, ulaşım olanakları dikkate alınarak belirlenmiştir. Yapımı tavsiye edilen yeni rekreasyon alanlarının imar durumları dikkate alınmamıştır çünkü bu bir planlama çalışması değildir. 6

17 1.3. Çalışma alanı İstanbul Türkiye nin en büyük ticaret, kültür, sanayi ve turizm şehridir. İstanbul adı İstanbul un fethinden önce bugünkü Fatih ve Eminönü ilçelerini içine alan küçük bir yarımadaya veriliyordu. Bugün bu isim aynı yere verilse de çevre yerleşmeler de İstanbul şehrinin sınırları içine dahil olmuştur. İstanbul özellikle 20. yüzyılda hem Anadolu hem de Avrupa yakalarında çok hızlı büyümüştür. Hızlı büyümeden dolayı şehir merkezi diğer bölümlerden kesin olarak ayrılamaz duruma gelmiştir. Bugün İstanbul ve ilçeleri eski hallerinden çok farklıdırlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sınırları tüm şehri kapsamaktadır (Büyük Lügat ve Ansiklopedi). İstanbul Marmara Bölgesi nde hem Asya hem de Avrupa kıtalarında toparakları olan, Çatalca ve Kocaeli yarımadaları üzerinde kurulmuş bir şehirdir. 41 kuzey paraleli ile 29 doğu meridyeni kabaca İstanbul un matematik konumunu belirlemektedir. İstanbul un alanı 5712 km² olup komşuları kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi, doğuda Kocaeli ve batıda Tekirdağ dır. Boğaz kuzeyden güneye uzanmakta, Karadeniz ile Marmara Denizini birleştirmekte, şehri Asya yakası ve Avrupa yakası olmak üzere ikiye ayırmaktadır (Şekil 1). İstanbul topoğrafya olarak m yüksekliğe sahip, boğaz tarafından ikiye bölünmüş, akarsularla parçalanmış üzerinde tepeler bulunan bir plato görünümündedir. Bu tepeler Aydos (537 m), Kayış (438 m), Alemdağ (442 m), Yuşa Tepesi (202 m) and Çamlıca Tepeleri dir (Büyük Çamlıca 262 m). İstanbul Boğazı sonradan deniz suları tarafından istila edilmiş eski bir akarsu vadisidir (Büyük Larousse, Ana Britannica, Statistics for Istanbul 2002). 7

18 Şekil 1: İstanbul Haritası. İstanbul da doğrudan denizlere akan pekçok akarsu vardır. Bu akarsular Istranca Deresi (Terkos Gölü ne akar), Sazlı Deresi (Küçükçekmece Gölü ne akar), Nakkaş Deresi (Küçükçekmece Gölü ne akar), Hamzalı Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Çakıl Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Eskice Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Karasu Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Alibeyköy Deresi (Haliç e akar), Kağıthane Deresi (Haliç e akar), Riva Deresi (Karadeniz e akar), Heciz Deresi (Karadeniz e akar), Gökdere (Karadeniz e akar), Sellimandıra Deresi (Marmara Deniz ine akar) ve Safran Deresi (Marmara Deniz ine akar). Mevsimlik yağış ve buharlaşma şartlarına bağlı olarak bu akarsular yazın çok su kaybetmekte kışın ise taşkınlar yapabilmektedirler. Akarsuların vadileri çogunlukla kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanmaktadırlar. Fakat akış yönleri doğuda ve batıda eğim şartlarına bağlı olacak değişmektedir. Büyük akarsular Kocaeli Yarımadası nda eğim şartlarına bağlı olarak güneyden kuzeye hareket etmekte ve Karadeniz e dökülmektedirler. Diğer 8

19 yandan Çatalca Yarımadası nda ise yine eğim şartlarına bağlı olarak nehirler kuzeyden güneye akmakta ve Marmara Denizi ne dökülmektedir. Şekil 2: İstanbul un Uydu Görüntüsü. İstanbul un iklimi geçiş iklimi karakterindedir. Yani hem Karadeniz, hem Akdeniz, hem de Karasa iklimden etkilenmiştir. Genellikle ılıman iklim şartları İstanbul da hakim durumdadır. İstanbul un iklim elemanları (sıcaklık, yağış, basınç...) 1992 den beri 7 adet meteoroloji istasyonu tarafından gözlenmektedir. Göztepe meteoroloji istasyonu bunlar içinde en eskisi olup 1929 yılında kurulmuştur. Diğer meteoroloji istasyonları Bahçeköy, Florya, Kartal, Kireçburnu, Kumköy ve Şile de kuruludur (Statistics for Istanbul 2002). Tablo 1: 7 Meteoroloji İstasyonundan Alınan Verilerin Ortalaması Ölçülen Değer Aylar Oc. Şub. Mar Nis. May Haz. Tem Ağ. Eyl. Ekim Kas. Ara. Yıllık Ort. Sıcaklık ( o C) Ort. Yağış (mm) Ort. Karlı Gün Sayısı Ort. Karla Örtülü Gün

20 Tablo 2: İstanbul un Meteorolojik Ortalamaları Aylar Ölçülen Değer Yıllık Oc. Şub. Mar Nis. May Haz. Tem Ağ. Eyl. Ekim Kas. Ara. Ort. Sıcaklık ( o C) Ort. Yağış (mm) Ort. Karla Örtülü Gün (Statistics for Istanbul 2002). İstanbul da doğudan batıya ve kuzeyden güneye farklı sıcaklık ve yağış değerleri göze çarpmaktadır. Ortalama yağış Büyükçekmece ve Küçükçekmece de 557 mm, Kartal da 630 mm, Büyükada da 500 mm, Kumköy de 716 mm ve Şile de 747 mm dir. İstanbul un güneyinde enlem şartları ve Akdeniz ikliminin etkilerine bağlı olarak sıcaklık daha fazla, yağış ise daha düşüktür. İstanbul daki bitki örtüsü çeşitli iklim şartlarının etkilerinden dolayı yöreden yöreye önemli değişiklikler göstermektedir. Kocaeli Yarımadası nın güneyinde m yüksekliğe Akdeniz ikliminin biktileri olan kadar çeşitli maki türleri görülmektedir. İstanbul un merkezi kısımları ile kuzey kesimlerindeki Karadeniz kıyılarında genellikle ince yapraklı bitkiler hakim durumdadır. Boğaz ın her iki yakasında kayın, gürgen ve kestane ağaçlarından oluşan ormanlar platoları kaplamış durumdadır (Büyük Larousse). İstanbul un nüfus yapısı ve miktarı şehrin politik ve ekonomik önemine paralel olarak tarih boyunca sürekli değişiklik göstermiştir. İstanbul daki ilk büyük nüfus artışı şehrin Doğu Roma İmparatorluğu nun başkenti olması başlamış ve 11. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu konu ile ilgili farklı görüşler ve rakamlar olsa da şehrin nüfusunun 4. Yüzyılda olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmacılar şehrin 5. Yüzyıldaki nüvusunun ise ile arasında olduğunu tahmin etmektedirler. Yine bazı araştırmalar İstanbul un 13. Yüzyılın başlarındaki nüfusunun yaklaşık olduğunu göstermektedir. Şehrin nüfusu Doğu Roma İmparatorluğu nun ticari önemini kaybetmesinden sonra bir hayli azalmıştır. Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u fethinden kısa bir süre önce ise şehirde yalnızca civarında insan yaşıyordu (Büyük Larousse). 10

21 İstanbul 17. Yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti nin uyguladığı politikaların da etkisiyle kişilik nüfusu ile Dünya nın en kalabalık şehri olmuştur (Büyük Larousse). Nüfus artışı 19. Yüzyılda azalmış ve nüfus miktarı 1. Dünya Savaşı ndan kısa bir süre önce e ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti nin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış be bu sayım savaşın getirdiği nüfus azalmasını açıkça ortaya koymuştur. İstanbul un bu tarihteki nüfusu dir. Sonraki yıllarda nüfus yavaş yavaş artarak 1950 yılında olmuştur den sonra ekonomik gelişmelerin de etkisiyle nüfus artışı hızlanmıştır. Nüfus 1960 yılında , 1970 yılında ise olmuştur yılında nüfus a ulaşmış, 1990 da , 1997 de , 2000 de ise olmuştur (Statistics for Istanbul 2002). Tablo 3 İstanbul un 1990 ve 1997 yıllarındaki sayımlara göre nüfus karakterlerini göstermektedir. Tablo 3: İstanbul un Nüfus Karakteristiği Nüfus Artışı (%) Nüfus Yoğunluğu (kişi/km 2 ) Şehir Nüfusu Kırsal Nüfus Şehir Nüfusu Oranı (%) Kırsal Nüfus Oranı (%) Göç Alma Oranı ( )( ) 99 Doğum Oranı (%) 2.08 (Statistics for Istanbul 2002). İstanbul pekçok yönüyle Türkiye nin en önemli şehridir yılı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun % 14,85 i İstanbul da yaşamaktadır. İstanbul ve komşuları Türkiye nin sanayi üretiminin 1/3 ünü karşılamakla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti in topladığı toplam gelir vergisinin yaklaşık yarısı da buradan elde edilmektedir. İstanbul limanı, deniz ve hava yolları, nüfusu, ticari, kültürel, endüstriyel özellikleri ile Türkiye nin en büyük şehridir. Bankacılığın, eğitimin, sağlık sektörünün en çok geliştiği yerdir. Aynı zamanda tarihi mekanları, anıtları, 11

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

EMİNÖNÜ VE FATİH İLÇELERİNİN REKREASYON ALANLARININ ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EMİNÖNÜ VE FATİH İLÇELERİNİN REKREASYON ALANLARININ ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Yaz-2008 C.7 S.25 (157-169) ISSN:1304-0278 Summer-2008 V.7 N.25 EMİNÖNÜ VE FATİH İLÇELERİNİN REKREASYON

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON Sunuş 1.Ormanların havza bazında ekosistem tabanlı

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Silivri de doğa ve insanın barışı, sürdürülebilir ve çevreye saygılı belediyecilik için AK PARTİ belediyeciliği.

Silivri de doğa ve insanın barışı, sürdürülebilir ve çevreye saygılı belediyecilik için AK PARTİ belediyeciliği. AK PARTİ ile SİLİVRİ de Silivri, İstanbul un Marmara Denizi ne kıyısı en uzun ilçesi. Silivri, İstanbul un, içinde orman, göl, nehirler bulunan ilçesi. Silivri, tarım, sanayi, konut ve ticari alanların

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON PROGRAM HİZMETLERİ VE HİZMETLERİ Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM TMOK ve SBD

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI

18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI 18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN CBS İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ Arş.Grv. Mustafa YALÇIN Afyon Kocatepe Üniversitesi İÇERİK Sel ve Taşkın Duyarlılık

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 18, TEMMUZ - 2008, S:76-95 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı

49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı 49.Dünya Meteoroloji Günü ĐTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Kutlandı 23 MART Dünya Meteoroloji günü kutlamaları Đstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür merkezinde kutlandı. Ana teması

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Nisan 2012 - Mart 2013) 2013 1. Çeyrek Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI Adres:

Detaylı