STANBUL DA REKREASYON DAVRANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL DA REKREASYON DAVRANI"

Transkript

1 PROJEM ĐSTANBUL YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐSTANBUL DA REKREASYON DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐR REKREASYON PLANININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ Proje Yüklenicisi:FATĐH KARA Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2007-Đstanbul. Bu yüksek lisans tezi Projem Đstanbul kapsamında Đstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlatılmıştır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Üniversitesinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz. i

2 KABUL SAYFASI Bu tezin şekil ve içerik açısından Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Yazım Klavuzunda belirtilen kurallara uygun formatta yazıldığını onaylıyorum. Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Department Bölüm Başkanı Coğrafya Anabilim Dalı numaralı öğrencisi Fatih Kara tarafından hazırlanan bu tezin Yüksek Lisans Tezinde bulunması gereken yeterliliğe, kapsama ve niteliğe sahip olduğunu onaylıyorum. Jüri Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Yrd. Doç. Dr. Ergün GONCA... ii

3 ÖZET Fatih KARA Ağustos 2007 İSTANBUL DA REKREASYON DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKREASYON PLANININ GELİŞTİRİLMESİ İstanbul un nüfusu son elli yıl içerisinde hızlı şekilde artmış ve yerleşim bölgeleri plansız şekilde büyümüştür. Kontrolsüz şehirleşme beraberinde pekçok problemi getirmiş ve bu problemler halkın temel ihtiyaçlarının önüne geçmiştir. Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte kaliteli rekreasyon alanlarının geliştirilmesi işi yıllarca gözardı edilmiştir. Toronto, Ottawa ve Şikago gibi bazı Kanada ve Amerika şehirlerinin aksine İstanbul un rekreasyon alanları miktar, konum, büyüklük ve fonksiyon açısından yetersizdir. Avrupa ve Amerika şehirleri planlanırken rekreasyon alanları da plana ilave edilmiş, insanların rekreasyon ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur. İstanbul da ise bir rekreasyon planının mevcut olduğu ve yeni yerleşim alanları planlanırken halkın rekreasyon ihtiyaçlarının araştırıldığını söylemek pek mümkün değildir. İstanbul rekreasyon alanlarının büyüklüğü ve yeterliliği bakımından halkın ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. Bu nedenle bu çalışmada halkın değişik ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda sürdürülebilir bir rekreasyon planının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın başında ilçe belediyeleri ile temasa geçilerek İstanbul un mevcut rekreasyon alanlarının envanteri çıkarılmıştır. Mevcut rekreasyon alanlarının yeri ve içeriği tespit edilmiştir. ArcGIS 9.2 programı ve IKONOS uydusundan alınan 1 m çözünürlükteki fotoğraftan faydalanılarak mevcut rekreasyon alanlarını için bir CBS veritabanı oluşturulmuştur. İstanbul halkının rekreasyon davranışlarının tespit edilebilmesi amacı ile bir anket formu hazırlanmıştır. Daha kullanışlı ve gerçekçi bilgiler elde edebilmek amacıyla anketler İstanbul un 32 ilçesinde rastgele seçilen 1400 katılımcı üzerinde yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS ve Microsoft Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde de İstanbul un bugünkü ve 2020 yılına kadar muhtemel nüfusu göz önüne alınarak bir sürdürülebilir rekreasyon planı geliştirilmiştir. Güncel ihtiyaçlar, uluslararası standartlar ve anket sonuçları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Günümüzün trendlerine bakılarak İstanbul un nüfus nüfusu ve şehir gelişimi 2020 yılına kadar tespit edilmiştir. İstanbul un 2020 yılına kadar içerisindeki yeterliliklerle beraber ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni rekreasyon alanlarına sahip olabilmesi için yeni park lokasyonları içeriği ile beraber tespit edilmiştir yılı halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek uluslararası standartlardaki bu rekreasyon planının tamamlanma yılı olarak seçilmiştir. Çalışma sonuçlarına gore İstanbul da 2470 adet rekreasyon alanı vardır ve kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı 1,57 m² dir. İstanbul da bir rekreasyon kültürü yoktur ve halkın yalnızca % 37,6 sı boş zamanlarında rekreasyon aktivitelerine katılmaktadır. Ayrıca İstanbul halkı genellikle piknik, futbolbasketbol ve yürüyüş gibi aktivitelere katılmakta, içerik iii

4 yetersizliğinden dolayı tenis ve su sporları gibi aktivitelerde bulunamamaktadır. İstanbul halkına gore rekreasyon alanlarının genel problemleri kirlilik, kalabalık olma, içerik yetersizliği, ilgisizlik ve güvenliktir. Anahtar Kelimeler: Rekreasyon planlama, rekreasyon davranışları, sürdürülebilir kalkınma, İstanbul. iv

5 İÇİNDEKİLER Özet...İİİ İçindekiler... V Şekiller... VII Tablolar... IX Ekler... X Bölüm 1: Giriş Amaçlar Metod Çalışma Alanı Literatür İstanbul da Rekreasyon Alanları ve Faaliyetleri ile İlgili Önceki Çalışmalar Bölüm 2: Mevcut Rekreasyon Alanlarının Envanterinin Oluşturulması Mevcut Rekreasyon Alanlarının Sınıflandırılması İstanbul da Park Türleri İstanbul da Site Parkları İstanbul da Semt Parkları İstanbul da Halk Parkları İstanbul da İlçe Parkları İstanbul da Bölgesel Parklar Bölüm 3: İstanbul Halkının Rekreasyon Davranışları Rekreasyonun Anlamı ve Rekreasyon Türleri Rekreasyon Faaliyetlerinde Zaman ve Memnuniyet Rekreasyon Alanlarına Ulaşım ve Ücretler İstanbul Dışındaki Rekreasyon Aktiviteleri Diğer Sonuçlar Bölüm 4: Sürdürülebilir Bir Rekreasyon Planının Geliştirilmesi Mevcut Rekreasyon Alanlarının Rehabilitasyonu Mevcut Rekreasyon Alanlarının Problem ve İhtiyaçları Geleceğe Yönelik Rekreasyon Alanı Yeri Belirleme Yılı İçin Yapımı Öngörülen Rekreasyon Alanları Bölüm 5: Sonuç ve Öneriler Ek 1: Rekreasyon Davranışları Anketi v

6 Ek 2:İstanbul un Rekreasyon Alanları ve İçerikleri Kaynakça vi

7 ŞEKİLLER Şekil 1: İstanbul Haritası...8 Şekil 2: İstanbul un Uydu Görüntüsü...9 Şekil 3: İstanbul da Rekreasyon Alanlarının Sayısının Dağılımı Şekil 4: Rekreasyon Sahalarının Alan Olarak Dağılımı Şekil 5: Mevcut Rekreasyon Alanlarının Haritası Şekil 6: İstanbul da Park Türlerinin Sayılarının Oranı Şekil 7: İstanbul da Park Türlerinin Toplam Alanlarının Oranı Şekil 8: Site Parklarının Alanlarının Oranı Şekil 9: Site Parklarının İçerik Oranları Şekil 10: Mahmutbey Stadyum Yanı Parkından Bir Görüntü Şekil 11: Bağlar Caddesi Parkından Bir Görünüm Şekil 12: Semt Parklarının Alan Oranları Şekil 13: Semt Parklarının Yeterlilik (Tesis) Oranları Şekil 14: Belgrad Ormanı ndan Bir Görünüm Şekil 15: 80. Yıl Cumhuriyet Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 16: İstanbul da Halk Parklarının Alan Oranları Şekil 17: Halk Parklarının Yeterlilik (Tesis) Oranları Şekil 18: Maçka Demokrasi Parkı ndan Bir Görünüm Şekil 19: Fethi Paşa Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 20: Merkez Efendi Parkı ve Spor Kompleksi nden Bir Görünüm Şekil 21: İlçe Parklarının Alan Oranları Şekil 22: Yıldız Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 23: Beykoz Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 24: Bölgesel Parkların Alan Oranları Şekil 25: Bayrampaşa Şehir Parkı ndan Bir Görünüm Şekil 26: Emirgan Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 27: İlçelerde Yapılan Anket Miktarı Şekil 28: Rekreasyonun Anlamı Şekil 29: İstanbul Halkının Boş Zaman Aktiviteleri Şekil 30: Halkın Katıldığı Rekreasyon Aktivitelerinin Oranları Şekil 31: Halkın Katıldığı Son Rekreasyon Aktiviteleri vii

8 Şekil 32: Son Katılınan Aktivitenin Zamanı Şekil 33: İlçelerin Rekreasyon Açısından Popülerlik Durumu Şekil 34: Halkın Rekreasyon Aktivitelerine Katılma Sıklığı Şekil 35: Halkın Rekreasyon Alanlarında Konaklama Süresi Şekil 36: Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Zamanı Şekil 37: Katılma Sıklığı Hakkındaki Düşünceler Şekil 38: Rekreasyon Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Şekil 39: Rekreasyon Alanlarının Problemleri Şekil 40: Halkın Rekreasyonel Tercihleri Şekil 41: Rekreasyon Alanlarına Ulaşım Şekil 42: Rekreasyon Alanlarına Ulaşmak İçin Alınan Yol Şekil 43: Rekreasyon Amaçlı Olarak İstanbul Dışına Çıkış Şekil 44: İstanbul Dışındaki Tercih Edilen Yerler Şekil 45: İstanbul Dışında Konaklama Süresi Şekil 46: Şehir Dışına Çıkma Zamanı Şekil 47: Üniversite Mezunlarının Rekreasyon Tercihleri Şekil 48: Üniversite Mezunu Olmayanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 49: 30 Yaş Altı Halkın Rekreasyon Tercihleri Şekil 50: 30 Yaş Üstü Halkın Rekreasyon Tercihleri Şekil 51: Aylık Geliri 2000 YTL den Fazla Olanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 52: Aylık Geliri 2000 YTL den Az Olanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 53: 2010 Yılı İçin Tavsiye Edilen Rekreasyon Alanları Şekil 54: 2020 Yılı İçin Tavsiye Edilen Rekreasyon Alanları Şekil 55: Yerleşim Alanları, Mevcut ve Öngörülen Rekreasyon Alanları viii

9 TABLOLAR Tablo 1: 7 Meteoroloji İstasyonundan Alınan Verilerin Ortalaması Tablo 2: İstanbul un Meteorolojik Ortalamaları Tablo 3: İstanbul un Nüfus Karakteristiği Tablo 4: İstanbul un ve Bazı Şehirlerin Rekreasyon Karakteristiği Tablo 5: İlçelere Göre Rekreasyon Alanlarının Sayısı ve Kişi Başına Düşen Rekreasyon Alanı Tablo 6: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 7: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 8: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 9: Park Türleri Tablo 10: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Site Parkı Tablo 11: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Semt Parkı Tablo 12: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Halk Parkı Tablo 13: İstanbul un İlçe Parkları Tablo 14: İstanbul un Bölgesel Parkları Tablo 15: İstanbul un Nüfus Projeksiyonları Tablo 16: Nüfus Projeksiyonları ve Gerekli Rekreasyon Alanı Miktarı Tablo 17: Mevcut Rekreasyon Alanı Miktarı ve Plan Tamamlandıktan Sonraki Miktar ix

10 EKLER Ek 1: Rekreasyon Davranışları Anketi Ek 2: İstanbul un Rekreasyon Alanları x

11 BÖLÜM 1: GİRİŞ Tarihsel süreç içerisinde İstanbul, uzun bir süre dünyanın en fazla nüfuslu ve en modern şehri ünvanını taşımıştır (Büyük Larousse). Ancak 17. yüzyıldan sonra meydana gelen siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni modern şehirlerin ortaya çıkmasına sağlamış, bu gelişmeler nüfus ve şehircilik anlamında İstanbul un dünya sıralamasındaki yerini aşağılara çekmiştir. İstanbul un nüfusu, özellikle 1950 den itibaren hızla gelişen sanayileşme olgusu ve ülke içerisinde ticari fonksiyonunun giderek artırmasının sunduğu istihdam cazibesine bağlı olarak oluşan göçlerle hızla artmaya başlamış, 1950 de olan nüfus 30 yılda yaklaşık 3 kat artarak 1980 de olmuştur yılından sonra İstanbul un hızlı bir gelişme sürecine girmesi, iş olanaklarının artması ve bunun yanında sosyal imkanların çoğalmasına bağlı olarak şehir Türkiye nin her bölgesinden yoğun şekilde göç almıştır. Göçler 1990 yılından sonra da yoğun şekilde devam etmiş, yılları arasında şehre göçmen gelmiştir (TÜİK) yılında ise hızlı nüfus artışına bağlı olarak nüfus 10 milyonu aşarak a ulaşmıştır (Sayılarla İstanbul, 2004). İBB tahminlerine göre İstanbul ilinin 2007 nüfusu 12,5 milyon civarındadır. Hızlı nüfus artışı konut yetersizliği, çarpık kentleşme, trafik sorunu ve yol, su, elektrik vb gibi altyapı hizmetlerinin eksikliği gibi pekçok kentsel problemi beraberinde getirmiş, giderek artan bu problemler zamanla yerel yönetimlerin altından kalkamayacağı bir duruma gelmiştir. Şehir özellikle doğu-batı yönünde hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyümüş, yerel yönetimler bu büyümeye yön verememişlerdir. Bu kontrolsüz büyüme zaman zaman illegal bir kimliğe bürünmüş, orman alanları tahrip edilmiş, yerleşmenin yasak olduğu akarsu havzaları ve tarım alanları meskun sahalar haline dönüşmüştür. Bu yerleşmeler esnasında rekreasyon alanları gözardı edilmiş, çarpık yapılaşmalar içinde halkın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte rekreasyon alanlarının oluşturulmasına yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Yerel yönetimler kendi kontrolleri dışında 1

12 oluşan ve gelişen yeni yerleşim alanlarının yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi temel problemlerle uğraşmaktan rekreasyon gibi bu hayati meselelere göre daha geri planda düşünülebilecek bir konu ile ilgilenememişlerdir. Geçmişte rekreasyon alanlarının yapımı ve düzenlenmesine gereken ilginin gösterilememesi günümüzde yerel yönetimlerin karşısında acil çözüm bekleyen bir problemi çıkarmıştır. Rekreasyon kavramı ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak özellikle 1990 lı yıllardan sonra telaffuz edilmeye başlanmış, İstanbul un rekreasyon alanlarına olan ihtiyacı akademisyenler ve çeşitli devlet kurumları tarafından dile getirilmiştir. İstanbul da rekreasyon alanlarının sınıflandırılması, halkın rekreasyon ihtiyacının analizi ve rekreasyon alanlarının yeterlilik durumu ile ilgili çalışmaların sayısı fazla olmadığı gibi yapılan çalışmalar genellikle bütün İstanbul u kapsamamış, bir ya da birkaç ilçeyi içermiştir. İstanbul halkı da ekonomik imkanlarının artmasıyla beraber rekreasyon faaliyetlerine ilgi duymaya başlamış, tatil günlerinde ve boş zamanlarında katılabileceği çeşitli rekreasyon faaliyetlerini araştırmaya başlamıştır. Bir yandan akademik dünyanın ve konunun uzmanlarının yaptığı çalışmalar diğer yandan da halkın talepleri rekreasyonu yerel yönetimlerin çare bulması gereken öncelikli konulara arasına yerleşmiştir. İstanbul un yeniden dünyanın en modern şehirleri arasındaki yerini alması için yapılan çalışmalar son yılda hız kazanmıştır. Günümüzde ulaşım, turizm, spor, kültür, ticaret ve çevre alanlarında yapılan düzenleme çalışmaları ile şehre, kendi tarihi ve kültürel özelliklerine yakışır, modern bir megakent görünümü kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yollar, yerleşim alanları ve yeşil alanlar tekrar düzenlenmekte, tarihi eserler restore edilmekte ve 2010 yılının Avrupa Kültür başkenti olan İstanbul bir manada 2010 yılındaki denetlemeye hazırlanmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinin birbiri ile yarıştığı günümüz İstanbul unda, dünyanın pekçok modern şehrinde görüldüğü gibi rekreasyon alanlarının sürdürülebilir planlamasının bugünün ve yarının 2

13 ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde ele alınmaması, kentsel planlama anlamında en önemli sorunlardan biri olarak belirmektedir. İstanbul un gelecekte, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, dünya şehirleri arasında bir kültür başkenti olarak hak ettiği yere yakışır, halkın çeşitli rekreasyon ihtiyaçlarına cevap veren yeterlilikte ve şehrin modern yüzünü yansıtacak tarzda rekreasyon alanlarına sahip olması, şehirdeki rekreasyon alanlarının sürdürülebilir kullanımı üzerinde bir planlama yapılması ile mümkün olacaktır Amaçlar: Bu çalışmanın başlıca iki amacı vardır. Çalışmanın birinci bölümünde uluslararası rekreasyon standartları, İstanbul un rekreasyon standartları, İstanbul un rekreasyon standartlarının uluslararası standartlara göre durumu, İstanbul daki rekreasyon alanlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verme ölçüsünün araştırılması amacıyla aşağıdaki sorular araştırma soruları olarak secilmiştir: Uluslararası rekreasyon standartları nelerdir? ABD ve Avrupa şehirlerinde kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı ne kadardır? İstanbul da kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı ne kadardır? Ekonomik yönden gelişmiş, çevreye duyarlı ABD ve Avrupa ülkelerinde rekreasyon alanları insanlara hangi tür rekreasyon aktiviteleri sunmaktadır? İstanbul un rekreasyon alanları kullanıcılara hangi tür rekreasyon imkanları sunmaktadır? İstanbul daki rekreasyon alanları kullanıcılara ABD ve Avrupa şehirlerine kıyasla yeterli derecede rekreasyon aktivitesi sunabiliyor mu? Bu sorulardan yola çıkılarak uluslararası literatür ve modern şehirlerde uygulanan örneklerden de yararlanılarak, İstanbul daki mevcut rekreasyon alanlarının farklı fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasının yapılması çalışmanın birinci amacını oluşturmaktadır. 3

14 Çalışmanın ikinci bölümünde halkın gözüyle İstanbul un rekreasyon alanlarının yeterlilik durumu, problemleri, ihtiyaca cevap verip veremediği, hangi tür rekreasyon davranışlarının daha çok tercih edildiği, halkın rekreasyon amaçlı olarak hangi ilçeleri daha çok tercih ettiği gibi sorulara cevap bulabilmek amacıyla aşağıdaki sorular araştırma soruları olarak seçilmiştir: İstanbul halkı rekreasyon denildiğinde ne anlamaktadır? İstanbul halkı hangi tür rekreasyon aktivitelerini daha çok tercih etmektedir? İstanbul halkı yeterli sıklıkta rekreasyon aktivitelerine katılıyor mu? İstanbul da rekreasyon aktiviteleri için hangi ilçeler daha çok tercih edilmektedir? İstanbul halkının rekreasyon alanlarında gördüğü başlıca yetersizlikler nelerdir? Bu sorulardan yola çıkılarak da kullanıcı gözüyle İstanbul un rekreasyon alanlarının bir değerlendirilmesinin, halkın rekreasyon eğiliminin tespitinin yapılması çalışmanın ikinci en önemli aşamasıdır. Çalışmada ayrıca İstanbul un günümüzdeki nüfusu ve gelecekteki nüfus projeksiyonları dikkate alınarak ne kadar rekreasyon alanına ihtiyaç duyacağının tespiti; bu tespitler doğrultusunda rekreasyon alanı yerinin tespitinin yapılması da amaçlanmıştır Metod Bu çalışma iki önemli parçadan oluşmaktadır ve bu parçlardan ilki envanter çalışmasıdır. Öncelikle A.B.D., Kanada, Avustralya ve Avrupa daki rekreasyon sınıflandırmaları incelenmiş, bu sınıflandırmalar içerisinde yaygınlık, geçerlilik, açıklık ve kapsamlılık gibi nedenlerden dolayı ABD ve Kanada daki rekreasyon sınıflandırmaları esas alınarak bir sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme göre rekreasyon alanları büyüklüğe (alana) göre sınıflandırılmakta ve açık rekreasyon alanları park olarak adlandırılmaktadır. Oluşturulan sistemde park türleri, büyüklükleri ve içerikleri açıkça belirtilmiştir. Daha sonra İstanbul un 32 4

15 ilçe belediyesi ile irtibat kurularak İstanbul un rekreasyon alanlarının envanteri oluşturulmuştur. İlçe belediyeleri ile irtibata geçilerek, sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının isim, adres, büyüklük ve içerik bilgileri elde edilmiştir. Adalar, Bakırköy ve Eyüp belediyelerinden kendi ilçeleri içerisindeki rekreasyon alanları ile ilgili bilgi alınamadığından bu ilçelerin rekreasyon alanları ile ilgili bilgiler Dr. Yıldız Aksoy un çalışmasından elde edilmiştir. Her ilçe belediyesi ilçe sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının listesini, Büyükçekmece Belediyesi ise yalnızca belediyenin sorumluluk alanı dahilindeki rekreasyon alanlarının envanterini tarafımıza iletmiş, ilçe sınırları içindeki Kıraç, Beylikdüzü, Yakuplu beldelerinin listelerine ulaşılamamıştır. İlçe belediyelerinden elde edilen bilgiler birleştirilmiş ve tek bir envanter oluşturulmuştur. Bu liste belediyeler tarafından sınırları belirlenerek adı rekreasyon alanı olarak konulmuş olan açık rekreasyon alanlarını kapsamakta olup, rekreasyona yönelik olarak kullanılmayan boş yeşil alanlar, orman alanları ve kapalı rekreasyon alanları çalışmamızın dışındadır. Oluşturulan envanter İstanbul un rekreasyon alanlarının en az % 95 ini gösteren orjinal bir liste olmuştur. Daha sonra bir CBS veritabanı ArcGIS 9.2 programı ve 2006 yılında IKONOS uydusundan alınan uydu fotoğrafı yardımıyla oluşturulmuştur. Bu veritabanı oluşturulurken adres bilgilerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünün uygulanabilmesi, yani İstanbul halkının rekreasyon davranışlarının belirlenebilmesi amacı ile 25 soru içeren bir anket düzenlenmiştir. Sorular daha önce Türkiye de ve ABD de uygulanan anketlerden seçilerek düzenlenmiştir. Katılımcılar İstanbul da en az beş yıl yaşamış insanlar arasından rastgele seçilmiştir. Daha kullanışlı ve gerçekçi sonuçlar elde edilebilmesi amacı ile anketler İstanbul un 32 ilçesinde 1400 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde rekreasyonun tanımı ve tercih edilen rekreasyon türleri ile ilgili sorular sorulmuş, halkın rekreasyon amaçlı olarak ne tür faaliyetlere, nerelerde katıldıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde katılımcıların hangi sıklıkta rekreasyon alanlarını ziyaret ettikleri ve ne kadar süre 5

16 ile konakladıkları sorularak halkın rekreasyon aktivitelerine katılım oranı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde katılımcılara rekreasyon alanlarında gördükleri eksiklikler sorulmuş ve katılımcı gözüyle bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde rekreasyon alanlarına ulaşım ve maliyetlerle ilgili sorular sorulmuş, maddi şartların rekreasyon aktivitelerine katılımı ne derece etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümdeki sorular yardımıyla katılımcıların rekreasyon amaçlı olarak İstanbul dışına çıkıp çıkmadıkları, yılın hangi mevsiminde şehir dışına daha çok çıkıldığı belirlenmeye çalışmıştır. Son bölümde ise katılımcılara ait kişisel sorular yer almış ve katılımcıların genel bir profili çıkarılmaya çalışılmıştır. Anket sonuçları SPSS ve Microsoft Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde 2020 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde bir sürdürülebilir rekreasyon planı hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle oluşturulan envanterin verdiği bilgiler ve anket sonuçları değerlendirilerek günümüzün ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Rekreasyon alanları konusundaki en büyük ölçümüz modern standartlara göre rekreasyon alanların içermesi gereken yeterlilikler olmuştur. Bu yeterlilikler de ABD, Kanada ve Avrupa daki rekreasyon alanlarının kullanıcılara sunduğu olanaklar baz alınarak tespit edilmiştir. İstanbul un geleceğe dair ihtiyaçlarının belirlenmesi amacı ile öncelikle gelecekteki nüfus projeksiyonları incelenmiştir. Nüfus projeksiyonları dikkate alınarak İstanbul un 2050 yılına kadar ihtiyaç duyacağı toplam rekreasyon alanı miktarları tespit edilmiştir. Çalışmada İBB verileri ölçü alınmıştır. İstanbul un nüfusu dikkate alınarak 2010 yılına kadar 9, 2020 yılına kadar ise 76 adet büyük rekreasyon alanı yapılması tavsiye edilmiştir yılı rekreasyon planının tamamlanma yılı olarak seçilmiştir. Rekreasyon alanlarının yeri ilçelerin nüfusu, fiziki coğrafya özellikleri, ulaşım olanakları dikkate alınarak belirlenmiştir. Yapımı tavsiye edilen yeni rekreasyon alanlarının imar durumları dikkate alınmamıştır çünkü bu bir planlama çalışması değildir. 6

17 1.3. Çalışma alanı İstanbul Türkiye nin en büyük ticaret, kültür, sanayi ve turizm şehridir. İstanbul adı İstanbul un fethinden önce bugünkü Fatih ve Eminönü ilçelerini içine alan küçük bir yarımadaya veriliyordu. Bugün bu isim aynı yere verilse de çevre yerleşmeler de İstanbul şehrinin sınırları içine dahil olmuştur. İstanbul özellikle 20. yüzyılda hem Anadolu hem de Avrupa yakalarında çok hızlı büyümüştür. Hızlı büyümeden dolayı şehir merkezi diğer bölümlerden kesin olarak ayrılamaz duruma gelmiştir. Bugün İstanbul ve ilçeleri eski hallerinden çok farklıdırlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sınırları tüm şehri kapsamaktadır (Büyük Lügat ve Ansiklopedi). İstanbul Marmara Bölgesi nde hem Asya hem de Avrupa kıtalarında toparakları olan, Çatalca ve Kocaeli yarımadaları üzerinde kurulmuş bir şehirdir. 41 kuzey paraleli ile 29 doğu meridyeni kabaca İstanbul un matematik konumunu belirlemektedir. İstanbul un alanı 5712 km² olup komşuları kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi, doğuda Kocaeli ve batıda Tekirdağ dır. Boğaz kuzeyden güneye uzanmakta, Karadeniz ile Marmara Denizini birleştirmekte, şehri Asya yakası ve Avrupa yakası olmak üzere ikiye ayırmaktadır (Şekil 1). İstanbul topoğrafya olarak m yüksekliğe sahip, boğaz tarafından ikiye bölünmüş, akarsularla parçalanmış üzerinde tepeler bulunan bir plato görünümündedir. Bu tepeler Aydos (537 m), Kayış (438 m), Alemdağ (442 m), Yuşa Tepesi (202 m) and Çamlıca Tepeleri dir (Büyük Çamlıca 262 m). İstanbul Boğazı sonradan deniz suları tarafından istila edilmiş eski bir akarsu vadisidir (Büyük Larousse, Ana Britannica, Statistics for Istanbul 2002). 7

18 Şekil 1: İstanbul Haritası. İstanbul da doğrudan denizlere akan pekçok akarsu vardır. Bu akarsular Istranca Deresi (Terkos Gölü ne akar), Sazlı Deresi (Küçükçekmece Gölü ne akar), Nakkaş Deresi (Küçükçekmece Gölü ne akar), Hamzalı Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Çakıl Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Eskice Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Karasu Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Alibeyköy Deresi (Haliç e akar), Kağıthane Deresi (Haliç e akar), Riva Deresi (Karadeniz e akar), Heciz Deresi (Karadeniz e akar), Gökdere (Karadeniz e akar), Sellimandıra Deresi (Marmara Deniz ine akar) ve Safran Deresi (Marmara Deniz ine akar). Mevsimlik yağış ve buharlaşma şartlarına bağlı olarak bu akarsular yazın çok su kaybetmekte kışın ise taşkınlar yapabilmektedirler. Akarsuların vadileri çogunlukla kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanmaktadırlar. Fakat akış yönleri doğuda ve batıda eğim şartlarına bağlı olacak değişmektedir. Büyük akarsular Kocaeli Yarımadası nda eğim şartlarına bağlı olarak güneyden kuzeye hareket etmekte ve Karadeniz e dökülmektedirler. Diğer 8

19 yandan Çatalca Yarımadası nda ise yine eğim şartlarına bağlı olarak nehirler kuzeyden güneye akmakta ve Marmara Denizi ne dökülmektedir. Şekil 2: İstanbul un Uydu Görüntüsü. İstanbul un iklimi geçiş iklimi karakterindedir. Yani hem Karadeniz, hem Akdeniz, hem de Karasa iklimden etkilenmiştir. Genellikle ılıman iklim şartları İstanbul da hakim durumdadır. İstanbul un iklim elemanları (sıcaklık, yağış, basınç...) 1992 den beri 7 adet meteoroloji istasyonu tarafından gözlenmektedir. Göztepe meteoroloji istasyonu bunlar içinde en eskisi olup 1929 yılında kurulmuştur. Diğer meteoroloji istasyonları Bahçeköy, Florya, Kartal, Kireçburnu, Kumköy ve Şile de kuruludur (Statistics for Istanbul 2002). Tablo 1: 7 Meteoroloji İstasyonundan Alınan Verilerin Ortalaması Ölçülen Değer Aylar Oc. Şub. Mar Nis. May Haz. Tem Ağ. Eyl. Ekim Kas. Ara. Yıllık Ort. Sıcaklık ( o C) Ort. Yağış (mm) Ort. Karlı Gün Sayısı Ort. Karla Örtülü Gün

20 Tablo 2: İstanbul un Meteorolojik Ortalamaları Aylar Ölçülen Değer Yıllık Oc. Şub. Mar Nis. May Haz. Tem Ağ. Eyl. Ekim Kas. Ara. Ort. Sıcaklık ( o C) Ort. Yağış (mm) Ort. Karla Örtülü Gün (Statistics for Istanbul 2002). İstanbul da doğudan batıya ve kuzeyden güneye farklı sıcaklık ve yağış değerleri göze çarpmaktadır. Ortalama yağış Büyükçekmece ve Küçükçekmece de 557 mm, Kartal da 630 mm, Büyükada da 500 mm, Kumköy de 716 mm ve Şile de 747 mm dir. İstanbul un güneyinde enlem şartları ve Akdeniz ikliminin etkilerine bağlı olarak sıcaklık daha fazla, yağış ise daha düşüktür. İstanbul daki bitki örtüsü çeşitli iklim şartlarının etkilerinden dolayı yöreden yöreye önemli değişiklikler göstermektedir. Kocaeli Yarımadası nın güneyinde m yüksekliğe Akdeniz ikliminin biktileri olan kadar çeşitli maki türleri görülmektedir. İstanbul un merkezi kısımları ile kuzey kesimlerindeki Karadeniz kıyılarında genellikle ince yapraklı bitkiler hakim durumdadır. Boğaz ın her iki yakasında kayın, gürgen ve kestane ağaçlarından oluşan ormanlar platoları kaplamış durumdadır (Büyük Larousse). İstanbul un nüfus yapısı ve miktarı şehrin politik ve ekonomik önemine paralel olarak tarih boyunca sürekli değişiklik göstermiştir. İstanbul daki ilk büyük nüfus artışı şehrin Doğu Roma İmparatorluğu nun başkenti olması başlamış ve 11. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu konu ile ilgili farklı görüşler ve rakamlar olsa da şehrin nüfusunun 4. Yüzyılda olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmacılar şehrin 5. Yüzyıldaki nüvusunun ise ile arasında olduğunu tahmin etmektedirler. Yine bazı araştırmalar İstanbul un 13. Yüzyılın başlarındaki nüfusunun yaklaşık olduğunu göstermektedir. Şehrin nüfusu Doğu Roma İmparatorluğu nun ticari önemini kaybetmesinden sonra bir hayli azalmıştır. Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u fethinden kısa bir süre önce ise şehirde yalnızca civarında insan yaşıyordu (Büyük Larousse). 10

21 İstanbul 17. Yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti nin uyguladığı politikaların da etkisiyle kişilik nüfusu ile Dünya nın en kalabalık şehri olmuştur (Büyük Larousse). Nüfus artışı 19. Yüzyılda azalmış ve nüfus miktarı 1. Dünya Savaşı ndan kısa bir süre önce e ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti nin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış be bu sayım savaşın getirdiği nüfus azalmasını açıkça ortaya koymuştur. İstanbul un bu tarihteki nüfusu dir. Sonraki yıllarda nüfus yavaş yavaş artarak 1950 yılında olmuştur den sonra ekonomik gelişmelerin de etkisiyle nüfus artışı hızlanmıştır. Nüfus 1960 yılında , 1970 yılında ise olmuştur yılında nüfus a ulaşmış, 1990 da , 1997 de , 2000 de ise olmuştur (Statistics for Istanbul 2002). Tablo 3 İstanbul un 1990 ve 1997 yıllarındaki sayımlara göre nüfus karakterlerini göstermektedir. Tablo 3: İstanbul un Nüfus Karakteristiği Nüfus Artışı (%) Nüfus Yoğunluğu (kişi/km 2 ) Şehir Nüfusu Kırsal Nüfus Şehir Nüfusu Oranı (%) Kırsal Nüfus Oranı (%) Göç Alma Oranı ( )( ) 99 Doğum Oranı (%) 2.08 (Statistics for Istanbul 2002). İstanbul pekçok yönüyle Türkiye nin en önemli şehridir yılı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun % 14,85 i İstanbul da yaşamaktadır. İstanbul ve komşuları Türkiye nin sanayi üretiminin 1/3 ünü karşılamakla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti in topladığı toplam gelir vergisinin yaklaşık yarısı da buradan elde edilmektedir. İstanbul limanı, deniz ve hava yolları, nüfusu, ticari, kültürel, endüstriyel özellikleri ile Türkiye nin en büyük şehridir. Bankacılığın, eğitimin, sağlık sektörünün en çok geliştiği yerdir. Aynı zamanda tarihi mekanları, anıtları, 11

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

EMİNÖNÜ VE FATİH İLÇELERİNİN REKREASYON ALANLARININ ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EMİNÖNÜ VE FATİH İLÇELERİNİN REKREASYON ALANLARININ ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Yaz-2008 C.7 S.25 (157-169) ISSN:1304-0278 Summer-2008 V.7 N.25 EMİNÖNÜ VE FATİH İLÇELERİNİN REKREASYON

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ ALTAY MAHALLESİ, 326 Ada, 63 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN 2017 T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler (Emre ÖZDEMİR, Fatih AKARSU, Osman KICI) Altındere

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON

YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON YEREL PROGRAM YÖNETİMLERDE VE REKREASYON PROGRAM HİZMETLERİ VE HİZMETLERİ Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM Marmara Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ümit KESİM TMOK ve SBD

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

BOŞ ZAMAN, REKREASYON ve TURİZM: Tanımlar ve bağlantılar

BOŞ ZAMAN, REKREASYON ve TURİZM: Tanımlar ve bağlantılar TURİZM COĞRAFYASI BOŞ ZAMAN, REKREASYON ve TURİZM: Tanımlar ve bağlantılar Boş zaman, çalışmak, yemek ve uyku gibi biyolojik ihtiyaçlar veya iş için seyahat etmek gibi bağlantılarla birlikte fonksiyonel

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON Sunuş 1.Ormanların havza bazında ekosistem tabanlı

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı