STANBUL DA REKREASYON DAVRANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL DA REKREASYON DAVRANI"

Transkript

1 PROJEM ĐSTANBUL YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐSTANBUL DA REKREASYON DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐR REKREASYON PLANININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ Proje Yüklenicisi:FATĐH KARA Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2007-Đstanbul. Bu yüksek lisans tezi Projem Đstanbul kapsamında Đstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlatılmıştır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Üniversitesinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz. i

2 KABUL SAYFASI Bu tezin şekil ve içerik açısından Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Yazım Klavuzunda belirtilen kurallara uygun formatta yazıldığını onaylıyorum. Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Department Bölüm Başkanı Coğrafya Anabilim Dalı numaralı öğrencisi Fatih Kara tarafından hazırlanan bu tezin Yüksek Lisans Tezinde bulunması gereken yeterliliğe, kapsama ve niteliğe sahip olduğunu onaylıyorum. Jüri Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali DEMĐRCĐ Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Yrd. Doç. Dr. Ergün GONCA... ii

3 ÖZET Fatih KARA Ağustos 2007 İSTANBUL DA REKREASYON DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKREASYON PLANININ GELİŞTİRİLMESİ İstanbul un nüfusu son elli yıl içerisinde hızlı şekilde artmış ve yerleşim bölgeleri plansız şekilde büyümüştür. Kontrolsüz şehirleşme beraberinde pekçok problemi getirmiş ve bu problemler halkın temel ihtiyaçlarının önüne geçmiştir. Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte kaliteli rekreasyon alanlarının geliştirilmesi işi yıllarca gözardı edilmiştir. Toronto, Ottawa ve Şikago gibi bazı Kanada ve Amerika şehirlerinin aksine İstanbul un rekreasyon alanları miktar, konum, büyüklük ve fonksiyon açısından yetersizdir. Avrupa ve Amerika şehirleri planlanırken rekreasyon alanları da plana ilave edilmiş, insanların rekreasyon ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur. İstanbul da ise bir rekreasyon planının mevcut olduğu ve yeni yerleşim alanları planlanırken halkın rekreasyon ihtiyaçlarının araştırıldığını söylemek pek mümkün değildir. İstanbul rekreasyon alanlarının büyüklüğü ve yeterliliği bakımından halkın ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. Bu nedenle bu çalışmada halkın değişik ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda sürdürülebilir bir rekreasyon planının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın başında ilçe belediyeleri ile temasa geçilerek İstanbul un mevcut rekreasyon alanlarının envanteri çıkarılmıştır. Mevcut rekreasyon alanlarının yeri ve içeriği tespit edilmiştir. ArcGIS 9.2 programı ve IKONOS uydusundan alınan 1 m çözünürlükteki fotoğraftan faydalanılarak mevcut rekreasyon alanlarını için bir CBS veritabanı oluşturulmuştur. İstanbul halkının rekreasyon davranışlarının tespit edilebilmesi amacı ile bir anket formu hazırlanmıştır. Daha kullanışlı ve gerçekçi bilgiler elde edebilmek amacıyla anketler İstanbul un 32 ilçesinde rastgele seçilen 1400 katılımcı üzerinde yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS ve Microsoft Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde de İstanbul un bugünkü ve 2020 yılına kadar muhtemel nüfusu göz önüne alınarak bir sürdürülebilir rekreasyon planı geliştirilmiştir. Güncel ihtiyaçlar, uluslararası standartlar ve anket sonuçları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Günümüzün trendlerine bakılarak İstanbul un nüfus nüfusu ve şehir gelişimi 2020 yılına kadar tespit edilmiştir. İstanbul un 2020 yılına kadar içerisindeki yeterliliklerle beraber ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni rekreasyon alanlarına sahip olabilmesi için yeni park lokasyonları içeriği ile beraber tespit edilmiştir yılı halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek uluslararası standartlardaki bu rekreasyon planının tamamlanma yılı olarak seçilmiştir. Çalışma sonuçlarına gore İstanbul da 2470 adet rekreasyon alanı vardır ve kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı 1,57 m² dir. İstanbul da bir rekreasyon kültürü yoktur ve halkın yalnızca % 37,6 sı boş zamanlarında rekreasyon aktivitelerine katılmaktadır. Ayrıca İstanbul halkı genellikle piknik, futbolbasketbol ve yürüyüş gibi aktivitelere katılmakta, içerik iii

4 yetersizliğinden dolayı tenis ve su sporları gibi aktivitelerde bulunamamaktadır. İstanbul halkına gore rekreasyon alanlarının genel problemleri kirlilik, kalabalık olma, içerik yetersizliği, ilgisizlik ve güvenliktir. Anahtar Kelimeler: Rekreasyon planlama, rekreasyon davranışları, sürdürülebilir kalkınma, İstanbul. iv

5 İÇİNDEKİLER Özet...İİİ İçindekiler... V Şekiller... VII Tablolar... IX Ekler... X Bölüm 1: Giriş Amaçlar Metod Çalışma Alanı Literatür İstanbul da Rekreasyon Alanları ve Faaliyetleri ile İlgili Önceki Çalışmalar Bölüm 2: Mevcut Rekreasyon Alanlarının Envanterinin Oluşturulması Mevcut Rekreasyon Alanlarının Sınıflandırılması İstanbul da Park Türleri İstanbul da Site Parkları İstanbul da Semt Parkları İstanbul da Halk Parkları İstanbul da İlçe Parkları İstanbul da Bölgesel Parklar Bölüm 3: İstanbul Halkının Rekreasyon Davranışları Rekreasyonun Anlamı ve Rekreasyon Türleri Rekreasyon Faaliyetlerinde Zaman ve Memnuniyet Rekreasyon Alanlarına Ulaşım ve Ücretler İstanbul Dışındaki Rekreasyon Aktiviteleri Diğer Sonuçlar Bölüm 4: Sürdürülebilir Bir Rekreasyon Planının Geliştirilmesi Mevcut Rekreasyon Alanlarının Rehabilitasyonu Mevcut Rekreasyon Alanlarının Problem ve İhtiyaçları Geleceğe Yönelik Rekreasyon Alanı Yeri Belirleme Yılı İçin Yapımı Öngörülen Rekreasyon Alanları Bölüm 5: Sonuç ve Öneriler Ek 1: Rekreasyon Davranışları Anketi v

6 Ek 2:İstanbul un Rekreasyon Alanları ve İçerikleri Kaynakça vi

7 ŞEKİLLER Şekil 1: İstanbul Haritası...8 Şekil 2: İstanbul un Uydu Görüntüsü...9 Şekil 3: İstanbul da Rekreasyon Alanlarının Sayısının Dağılımı Şekil 4: Rekreasyon Sahalarının Alan Olarak Dağılımı Şekil 5: Mevcut Rekreasyon Alanlarının Haritası Şekil 6: İstanbul da Park Türlerinin Sayılarının Oranı Şekil 7: İstanbul da Park Türlerinin Toplam Alanlarının Oranı Şekil 8: Site Parklarının Alanlarının Oranı Şekil 9: Site Parklarının İçerik Oranları Şekil 10: Mahmutbey Stadyum Yanı Parkından Bir Görüntü Şekil 11: Bağlar Caddesi Parkından Bir Görünüm Şekil 12: Semt Parklarının Alan Oranları Şekil 13: Semt Parklarının Yeterlilik (Tesis) Oranları Şekil 14: Belgrad Ormanı ndan Bir Görünüm Şekil 15: 80. Yıl Cumhuriyet Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 16: İstanbul da Halk Parklarının Alan Oranları Şekil 17: Halk Parklarının Yeterlilik (Tesis) Oranları Şekil 18: Maçka Demokrasi Parkı ndan Bir Görünüm Şekil 19: Fethi Paşa Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 20: Merkez Efendi Parkı ve Spor Kompleksi nden Bir Görünüm Şekil 21: İlçe Parklarının Alan Oranları Şekil 22: Yıldız Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 23: Beykoz Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 24: Bölgesel Parkların Alan Oranları Şekil 25: Bayrampaşa Şehir Parkı ndan Bir Görünüm Şekil 26: Emirgan Korusu ndan Bir Görünüm Şekil 27: İlçelerde Yapılan Anket Miktarı Şekil 28: Rekreasyonun Anlamı Şekil 29: İstanbul Halkının Boş Zaman Aktiviteleri Şekil 30: Halkın Katıldığı Rekreasyon Aktivitelerinin Oranları Şekil 31: Halkın Katıldığı Son Rekreasyon Aktiviteleri vii

8 Şekil 32: Son Katılınan Aktivitenin Zamanı Şekil 33: İlçelerin Rekreasyon Açısından Popülerlik Durumu Şekil 34: Halkın Rekreasyon Aktivitelerine Katılma Sıklığı Şekil 35: Halkın Rekreasyon Alanlarında Konaklama Süresi Şekil 36: Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Zamanı Şekil 37: Katılma Sıklığı Hakkındaki Düşünceler Şekil 38: Rekreasyon Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Şekil 39: Rekreasyon Alanlarının Problemleri Şekil 40: Halkın Rekreasyonel Tercihleri Şekil 41: Rekreasyon Alanlarına Ulaşım Şekil 42: Rekreasyon Alanlarına Ulaşmak İçin Alınan Yol Şekil 43: Rekreasyon Amaçlı Olarak İstanbul Dışına Çıkış Şekil 44: İstanbul Dışındaki Tercih Edilen Yerler Şekil 45: İstanbul Dışında Konaklama Süresi Şekil 46: Şehir Dışına Çıkma Zamanı Şekil 47: Üniversite Mezunlarının Rekreasyon Tercihleri Şekil 48: Üniversite Mezunu Olmayanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 49: 30 Yaş Altı Halkın Rekreasyon Tercihleri Şekil 50: 30 Yaş Üstü Halkın Rekreasyon Tercihleri Şekil 51: Aylık Geliri 2000 YTL den Fazla Olanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 52: Aylık Geliri 2000 YTL den Az Olanların Rekreasyon Tercihleri Şekil 53: 2010 Yılı İçin Tavsiye Edilen Rekreasyon Alanları Şekil 54: 2020 Yılı İçin Tavsiye Edilen Rekreasyon Alanları Şekil 55: Yerleşim Alanları, Mevcut ve Öngörülen Rekreasyon Alanları viii

9 TABLOLAR Tablo 1: 7 Meteoroloji İstasyonundan Alınan Verilerin Ortalaması Tablo 2: İstanbul un Meteorolojik Ortalamaları Tablo 3: İstanbul un Nüfus Karakteristiği Tablo 4: İstanbul un ve Bazı Şehirlerin Rekreasyon Karakteristiği Tablo 5: İlçelere Göre Rekreasyon Alanlarının Sayısı ve Kişi Başına Düşen Rekreasyon Alanı Tablo 6: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 7: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 8: Mevcut Rekreasyon Alanlarının İçerikleri Tablo 9: Park Türleri Tablo 10: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Site Parkı Tablo 11: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Semt Parkı Tablo 12: İstanbul un En Zengin İçerikli 10 Halk Parkı Tablo 13: İstanbul un İlçe Parkları Tablo 14: İstanbul un Bölgesel Parkları Tablo 15: İstanbul un Nüfus Projeksiyonları Tablo 16: Nüfus Projeksiyonları ve Gerekli Rekreasyon Alanı Miktarı Tablo 17: Mevcut Rekreasyon Alanı Miktarı ve Plan Tamamlandıktan Sonraki Miktar ix

10 EKLER Ek 1: Rekreasyon Davranışları Anketi Ek 2: İstanbul un Rekreasyon Alanları x

11 BÖLÜM 1: GİRİŞ Tarihsel süreç içerisinde İstanbul, uzun bir süre dünyanın en fazla nüfuslu ve en modern şehri ünvanını taşımıştır (Büyük Larousse). Ancak 17. yüzyıldan sonra meydana gelen siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni modern şehirlerin ortaya çıkmasına sağlamış, bu gelişmeler nüfus ve şehircilik anlamında İstanbul un dünya sıralamasındaki yerini aşağılara çekmiştir. İstanbul un nüfusu, özellikle 1950 den itibaren hızla gelişen sanayileşme olgusu ve ülke içerisinde ticari fonksiyonunun giderek artırmasının sunduğu istihdam cazibesine bağlı olarak oluşan göçlerle hızla artmaya başlamış, 1950 de olan nüfus 30 yılda yaklaşık 3 kat artarak 1980 de olmuştur yılından sonra İstanbul un hızlı bir gelişme sürecine girmesi, iş olanaklarının artması ve bunun yanında sosyal imkanların çoğalmasına bağlı olarak şehir Türkiye nin her bölgesinden yoğun şekilde göç almıştır. Göçler 1990 yılından sonra da yoğun şekilde devam etmiş, yılları arasında şehre göçmen gelmiştir (TÜİK) yılında ise hızlı nüfus artışına bağlı olarak nüfus 10 milyonu aşarak a ulaşmıştır (Sayılarla İstanbul, 2004). İBB tahminlerine göre İstanbul ilinin 2007 nüfusu 12,5 milyon civarındadır. Hızlı nüfus artışı konut yetersizliği, çarpık kentleşme, trafik sorunu ve yol, su, elektrik vb gibi altyapı hizmetlerinin eksikliği gibi pekçok kentsel problemi beraberinde getirmiş, giderek artan bu problemler zamanla yerel yönetimlerin altından kalkamayacağı bir duruma gelmiştir. Şehir özellikle doğu-batı yönünde hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyümüş, yerel yönetimler bu büyümeye yön verememişlerdir. Bu kontrolsüz büyüme zaman zaman illegal bir kimliğe bürünmüş, orman alanları tahrip edilmiş, yerleşmenin yasak olduğu akarsu havzaları ve tarım alanları meskun sahalar haline dönüşmüştür. Bu yerleşmeler esnasında rekreasyon alanları gözardı edilmiş, çarpık yapılaşmalar içinde halkın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte rekreasyon alanlarının oluşturulmasına yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Yerel yönetimler kendi kontrolleri dışında 1

12 oluşan ve gelişen yeni yerleşim alanlarının yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi temel problemlerle uğraşmaktan rekreasyon gibi bu hayati meselelere göre daha geri planda düşünülebilecek bir konu ile ilgilenememişlerdir. Geçmişte rekreasyon alanlarının yapımı ve düzenlenmesine gereken ilginin gösterilememesi günümüzde yerel yönetimlerin karşısında acil çözüm bekleyen bir problemi çıkarmıştır. Rekreasyon kavramı ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak özellikle 1990 lı yıllardan sonra telaffuz edilmeye başlanmış, İstanbul un rekreasyon alanlarına olan ihtiyacı akademisyenler ve çeşitli devlet kurumları tarafından dile getirilmiştir. İstanbul da rekreasyon alanlarının sınıflandırılması, halkın rekreasyon ihtiyacının analizi ve rekreasyon alanlarının yeterlilik durumu ile ilgili çalışmaların sayısı fazla olmadığı gibi yapılan çalışmalar genellikle bütün İstanbul u kapsamamış, bir ya da birkaç ilçeyi içermiştir. İstanbul halkı da ekonomik imkanlarının artmasıyla beraber rekreasyon faaliyetlerine ilgi duymaya başlamış, tatil günlerinde ve boş zamanlarında katılabileceği çeşitli rekreasyon faaliyetlerini araştırmaya başlamıştır. Bir yandan akademik dünyanın ve konunun uzmanlarının yaptığı çalışmalar diğer yandan da halkın talepleri rekreasyonu yerel yönetimlerin çare bulması gereken öncelikli konulara arasına yerleşmiştir. İstanbul un yeniden dünyanın en modern şehirleri arasındaki yerini alması için yapılan çalışmalar son yılda hız kazanmıştır. Günümüzde ulaşım, turizm, spor, kültür, ticaret ve çevre alanlarında yapılan düzenleme çalışmaları ile şehre, kendi tarihi ve kültürel özelliklerine yakışır, modern bir megakent görünümü kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yollar, yerleşim alanları ve yeşil alanlar tekrar düzenlenmekte, tarihi eserler restore edilmekte ve 2010 yılının Avrupa Kültür başkenti olan İstanbul bir manada 2010 yılındaki denetlemeye hazırlanmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinin birbiri ile yarıştığı günümüz İstanbul unda, dünyanın pekçok modern şehrinde görüldüğü gibi rekreasyon alanlarının sürdürülebilir planlamasının bugünün ve yarının 2

13 ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde ele alınmaması, kentsel planlama anlamında en önemli sorunlardan biri olarak belirmektedir. İstanbul un gelecekte, tarihi ve kültürel dokusuna uygun, dünya şehirleri arasında bir kültür başkenti olarak hak ettiği yere yakışır, halkın çeşitli rekreasyon ihtiyaçlarına cevap veren yeterlilikte ve şehrin modern yüzünü yansıtacak tarzda rekreasyon alanlarına sahip olması, şehirdeki rekreasyon alanlarının sürdürülebilir kullanımı üzerinde bir planlama yapılması ile mümkün olacaktır Amaçlar: Bu çalışmanın başlıca iki amacı vardır. Çalışmanın birinci bölümünde uluslararası rekreasyon standartları, İstanbul un rekreasyon standartları, İstanbul un rekreasyon standartlarının uluslararası standartlara göre durumu, İstanbul daki rekreasyon alanlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verme ölçüsünün araştırılması amacıyla aşağıdaki sorular araştırma soruları olarak secilmiştir: Uluslararası rekreasyon standartları nelerdir? ABD ve Avrupa şehirlerinde kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı ne kadardır? İstanbul da kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarı ne kadardır? Ekonomik yönden gelişmiş, çevreye duyarlı ABD ve Avrupa ülkelerinde rekreasyon alanları insanlara hangi tür rekreasyon aktiviteleri sunmaktadır? İstanbul un rekreasyon alanları kullanıcılara hangi tür rekreasyon imkanları sunmaktadır? İstanbul daki rekreasyon alanları kullanıcılara ABD ve Avrupa şehirlerine kıyasla yeterli derecede rekreasyon aktivitesi sunabiliyor mu? Bu sorulardan yola çıkılarak uluslararası literatür ve modern şehirlerde uygulanan örneklerden de yararlanılarak, İstanbul daki mevcut rekreasyon alanlarının farklı fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasının yapılması çalışmanın birinci amacını oluşturmaktadır. 3

14 Çalışmanın ikinci bölümünde halkın gözüyle İstanbul un rekreasyon alanlarının yeterlilik durumu, problemleri, ihtiyaca cevap verip veremediği, hangi tür rekreasyon davranışlarının daha çok tercih edildiği, halkın rekreasyon amaçlı olarak hangi ilçeleri daha çok tercih ettiği gibi sorulara cevap bulabilmek amacıyla aşağıdaki sorular araştırma soruları olarak seçilmiştir: İstanbul halkı rekreasyon denildiğinde ne anlamaktadır? İstanbul halkı hangi tür rekreasyon aktivitelerini daha çok tercih etmektedir? İstanbul halkı yeterli sıklıkta rekreasyon aktivitelerine katılıyor mu? İstanbul da rekreasyon aktiviteleri için hangi ilçeler daha çok tercih edilmektedir? İstanbul halkının rekreasyon alanlarında gördüğü başlıca yetersizlikler nelerdir? Bu sorulardan yola çıkılarak da kullanıcı gözüyle İstanbul un rekreasyon alanlarının bir değerlendirilmesinin, halkın rekreasyon eğiliminin tespitinin yapılması çalışmanın ikinci en önemli aşamasıdır. Çalışmada ayrıca İstanbul un günümüzdeki nüfusu ve gelecekteki nüfus projeksiyonları dikkate alınarak ne kadar rekreasyon alanına ihtiyaç duyacağının tespiti; bu tespitler doğrultusunda rekreasyon alanı yerinin tespitinin yapılması da amaçlanmıştır Metod Bu çalışma iki önemli parçadan oluşmaktadır ve bu parçlardan ilki envanter çalışmasıdır. Öncelikle A.B.D., Kanada, Avustralya ve Avrupa daki rekreasyon sınıflandırmaları incelenmiş, bu sınıflandırmalar içerisinde yaygınlık, geçerlilik, açıklık ve kapsamlılık gibi nedenlerden dolayı ABD ve Kanada daki rekreasyon sınıflandırmaları esas alınarak bir sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme göre rekreasyon alanları büyüklüğe (alana) göre sınıflandırılmakta ve açık rekreasyon alanları park olarak adlandırılmaktadır. Oluşturulan sistemde park türleri, büyüklükleri ve içerikleri açıkça belirtilmiştir. Daha sonra İstanbul un 32 4

15 ilçe belediyesi ile irtibat kurularak İstanbul un rekreasyon alanlarının envanteri oluşturulmuştur. İlçe belediyeleri ile irtibata geçilerek, sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının isim, adres, büyüklük ve içerik bilgileri elde edilmiştir. Adalar, Bakırköy ve Eyüp belediyelerinden kendi ilçeleri içerisindeki rekreasyon alanları ile ilgili bilgi alınamadığından bu ilçelerin rekreasyon alanları ile ilgili bilgiler Dr. Yıldız Aksoy un çalışmasından elde edilmiştir. Her ilçe belediyesi ilçe sınırları içerisindeki rekreasyon alanlarının listesini, Büyükçekmece Belediyesi ise yalnızca belediyenin sorumluluk alanı dahilindeki rekreasyon alanlarının envanterini tarafımıza iletmiş, ilçe sınırları içindeki Kıraç, Beylikdüzü, Yakuplu beldelerinin listelerine ulaşılamamıştır. İlçe belediyelerinden elde edilen bilgiler birleştirilmiş ve tek bir envanter oluşturulmuştur. Bu liste belediyeler tarafından sınırları belirlenerek adı rekreasyon alanı olarak konulmuş olan açık rekreasyon alanlarını kapsamakta olup, rekreasyona yönelik olarak kullanılmayan boş yeşil alanlar, orman alanları ve kapalı rekreasyon alanları çalışmamızın dışındadır. Oluşturulan envanter İstanbul un rekreasyon alanlarının en az % 95 ini gösteren orjinal bir liste olmuştur. Daha sonra bir CBS veritabanı ArcGIS 9.2 programı ve 2006 yılında IKONOS uydusundan alınan uydu fotoğrafı yardımıyla oluşturulmuştur. Bu veritabanı oluşturulurken adres bilgilerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünün uygulanabilmesi, yani İstanbul halkının rekreasyon davranışlarının belirlenebilmesi amacı ile 25 soru içeren bir anket düzenlenmiştir. Sorular daha önce Türkiye de ve ABD de uygulanan anketlerden seçilerek düzenlenmiştir. Katılımcılar İstanbul da en az beş yıl yaşamış insanlar arasından rastgele seçilmiştir. Daha kullanışlı ve gerçekçi sonuçlar elde edilebilmesi amacı ile anketler İstanbul un 32 ilçesinde 1400 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde rekreasyonun tanımı ve tercih edilen rekreasyon türleri ile ilgili sorular sorulmuş, halkın rekreasyon amaçlı olarak ne tür faaliyetlere, nerelerde katıldıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde katılımcıların hangi sıklıkta rekreasyon alanlarını ziyaret ettikleri ve ne kadar süre 5

16 ile konakladıkları sorularak halkın rekreasyon aktivitelerine katılım oranı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde katılımcılara rekreasyon alanlarında gördükleri eksiklikler sorulmuş ve katılımcı gözüyle bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde rekreasyon alanlarına ulaşım ve maliyetlerle ilgili sorular sorulmuş, maddi şartların rekreasyon aktivitelerine katılımı ne derece etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümdeki sorular yardımıyla katılımcıların rekreasyon amaçlı olarak İstanbul dışına çıkıp çıkmadıkları, yılın hangi mevsiminde şehir dışına daha çok çıkıldığı belirlenmeye çalışmıştır. Son bölümde ise katılımcılara ait kişisel sorular yer almış ve katılımcıların genel bir profili çıkarılmaya çalışılmıştır. Anket sonuçları SPSS ve Microsoft Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde 2020 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde bir sürdürülebilir rekreasyon planı hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle oluşturulan envanterin verdiği bilgiler ve anket sonuçları değerlendirilerek günümüzün ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Rekreasyon alanları konusundaki en büyük ölçümüz modern standartlara göre rekreasyon alanların içermesi gereken yeterlilikler olmuştur. Bu yeterlilikler de ABD, Kanada ve Avrupa daki rekreasyon alanlarının kullanıcılara sunduğu olanaklar baz alınarak tespit edilmiştir. İstanbul un geleceğe dair ihtiyaçlarının belirlenmesi amacı ile öncelikle gelecekteki nüfus projeksiyonları incelenmiştir. Nüfus projeksiyonları dikkate alınarak İstanbul un 2050 yılına kadar ihtiyaç duyacağı toplam rekreasyon alanı miktarları tespit edilmiştir. Çalışmada İBB verileri ölçü alınmıştır. İstanbul un nüfusu dikkate alınarak 2010 yılına kadar 9, 2020 yılına kadar ise 76 adet büyük rekreasyon alanı yapılması tavsiye edilmiştir yılı rekreasyon planının tamamlanma yılı olarak seçilmiştir. Rekreasyon alanlarının yeri ilçelerin nüfusu, fiziki coğrafya özellikleri, ulaşım olanakları dikkate alınarak belirlenmiştir. Yapımı tavsiye edilen yeni rekreasyon alanlarının imar durumları dikkate alınmamıştır çünkü bu bir planlama çalışması değildir. 6

17 1.3. Çalışma alanı İstanbul Türkiye nin en büyük ticaret, kültür, sanayi ve turizm şehridir. İstanbul adı İstanbul un fethinden önce bugünkü Fatih ve Eminönü ilçelerini içine alan küçük bir yarımadaya veriliyordu. Bugün bu isim aynı yere verilse de çevre yerleşmeler de İstanbul şehrinin sınırları içine dahil olmuştur. İstanbul özellikle 20. yüzyılda hem Anadolu hem de Avrupa yakalarında çok hızlı büyümüştür. Hızlı büyümeden dolayı şehir merkezi diğer bölümlerden kesin olarak ayrılamaz duruma gelmiştir. Bugün İstanbul ve ilçeleri eski hallerinden çok farklıdırlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sınırları tüm şehri kapsamaktadır (Büyük Lügat ve Ansiklopedi). İstanbul Marmara Bölgesi nde hem Asya hem de Avrupa kıtalarında toparakları olan, Çatalca ve Kocaeli yarımadaları üzerinde kurulmuş bir şehirdir. 41 kuzey paraleli ile 29 doğu meridyeni kabaca İstanbul un matematik konumunu belirlemektedir. İstanbul un alanı 5712 km² olup komşuları kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi, doğuda Kocaeli ve batıda Tekirdağ dır. Boğaz kuzeyden güneye uzanmakta, Karadeniz ile Marmara Denizini birleştirmekte, şehri Asya yakası ve Avrupa yakası olmak üzere ikiye ayırmaktadır (Şekil 1). İstanbul topoğrafya olarak m yüksekliğe sahip, boğaz tarafından ikiye bölünmüş, akarsularla parçalanmış üzerinde tepeler bulunan bir plato görünümündedir. Bu tepeler Aydos (537 m), Kayış (438 m), Alemdağ (442 m), Yuşa Tepesi (202 m) and Çamlıca Tepeleri dir (Büyük Çamlıca 262 m). İstanbul Boğazı sonradan deniz suları tarafından istila edilmiş eski bir akarsu vadisidir (Büyük Larousse, Ana Britannica, Statistics for Istanbul 2002). 7

18 Şekil 1: İstanbul Haritası. İstanbul da doğrudan denizlere akan pekçok akarsu vardır. Bu akarsular Istranca Deresi (Terkos Gölü ne akar), Sazlı Deresi (Küçükçekmece Gölü ne akar), Nakkaş Deresi (Küçükçekmece Gölü ne akar), Hamzalı Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Çakıl Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Eskice Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Karasu Deresi (Büyükçekmece Gölü ne akar), Alibeyköy Deresi (Haliç e akar), Kağıthane Deresi (Haliç e akar), Riva Deresi (Karadeniz e akar), Heciz Deresi (Karadeniz e akar), Gökdere (Karadeniz e akar), Sellimandıra Deresi (Marmara Deniz ine akar) ve Safran Deresi (Marmara Deniz ine akar). Mevsimlik yağış ve buharlaşma şartlarına bağlı olarak bu akarsular yazın çok su kaybetmekte kışın ise taşkınlar yapabilmektedirler. Akarsuların vadileri çogunlukla kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanmaktadırlar. Fakat akış yönleri doğuda ve batıda eğim şartlarına bağlı olacak değişmektedir. Büyük akarsular Kocaeli Yarımadası nda eğim şartlarına bağlı olarak güneyden kuzeye hareket etmekte ve Karadeniz e dökülmektedirler. Diğer 8

19 yandan Çatalca Yarımadası nda ise yine eğim şartlarına bağlı olarak nehirler kuzeyden güneye akmakta ve Marmara Denizi ne dökülmektedir. Şekil 2: İstanbul un Uydu Görüntüsü. İstanbul un iklimi geçiş iklimi karakterindedir. Yani hem Karadeniz, hem Akdeniz, hem de Karasa iklimden etkilenmiştir. Genellikle ılıman iklim şartları İstanbul da hakim durumdadır. İstanbul un iklim elemanları (sıcaklık, yağış, basınç...) 1992 den beri 7 adet meteoroloji istasyonu tarafından gözlenmektedir. Göztepe meteoroloji istasyonu bunlar içinde en eskisi olup 1929 yılında kurulmuştur. Diğer meteoroloji istasyonları Bahçeköy, Florya, Kartal, Kireçburnu, Kumköy ve Şile de kuruludur (Statistics for Istanbul 2002). Tablo 1: 7 Meteoroloji İstasyonundan Alınan Verilerin Ortalaması Ölçülen Değer Aylar Oc. Şub. Mar Nis. May Haz. Tem Ağ. Eyl. Ekim Kas. Ara. Yıllık Ort. Sıcaklık ( o C) Ort. Yağış (mm) Ort. Karlı Gün Sayısı Ort. Karla Örtülü Gün

20 Tablo 2: İstanbul un Meteorolojik Ortalamaları Aylar Ölçülen Değer Yıllık Oc. Şub. Mar Nis. May Haz. Tem Ağ. Eyl. Ekim Kas. Ara. Ort. Sıcaklık ( o C) Ort. Yağış (mm) Ort. Karla Örtülü Gün (Statistics for Istanbul 2002). İstanbul da doğudan batıya ve kuzeyden güneye farklı sıcaklık ve yağış değerleri göze çarpmaktadır. Ortalama yağış Büyükçekmece ve Küçükçekmece de 557 mm, Kartal da 630 mm, Büyükada da 500 mm, Kumköy de 716 mm ve Şile de 747 mm dir. İstanbul un güneyinde enlem şartları ve Akdeniz ikliminin etkilerine bağlı olarak sıcaklık daha fazla, yağış ise daha düşüktür. İstanbul daki bitki örtüsü çeşitli iklim şartlarının etkilerinden dolayı yöreden yöreye önemli değişiklikler göstermektedir. Kocaeli Yarımadası nın güneyinde m yüksekliğe Akdeniz ikliminin biktileri olan kadar çeşitli maki türleri görülmektedir. İstanbul un merkezi kısımları ile kuzey kesimlerindeki Karadeniz kıyılarında genellikle ince yapraklı bitkiler hakim durumdadır. Boğaz ın her iki yakasında kayın, gürgen ve kestane ağaçlarından oluşan ormanlar platoları kaplamış durumdadır (Büyük Larousse). İstanbul un nüfus yapısı ve miktarı şehrin politik ve ekonomik önemine paralel olarak tarih boyunca sürekli değişiklik göstermiştir. İstanbul daki ilk büyük nüfus artışı şehrin Doğu Roma İmparatorluğu nun başkenti olması başlamış ve 11. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu konu ile ilgili farklı görüşler ve rakamlar olsa da şehrin nüfusunun 4. Yüzyılda olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmacılar şehrin 5. Yüzyıldaki nüvusunun ise ile arasında olduğunu tahmin etmektedirler. Yine bazı araştırmalar İstanbul un 13. Yüzyılın başlarındaki nüfusunun yaklaşık olduğunu göstermektedir. Şehrin nüfusu Doğu Roma İmparatorluğu nun ticari önemini kaybetmesinden sonra bir hayli azalmıştır. Fatih Sultan Mehmet in İstanbul u fethinden kısa bir süre önce ise şehirde yalnızca civarında insan yaşıyordu (Büyük Larousse). 10

21 İstanbul 17. Yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti nin uyguladığı politikaların da etkisiyle kişilik nüfusu ile Dünya nın en kalabalık şehri olmuştur (Büyük Larousse). Nüfus artışı 19. Yüzyılda azalmış ve nüfus miktarı 1. Dünya Savaşı ndan kısa bir süre önce e ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti nin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış be bu sayım savaşın getirdiği nüfus azalmasını açıkça ortaya koymuştur. İstanbul un bu tarihteki nüfusu dir. Sonraki yıllarda nüfus yavaş yavaş artarak 1950 yılında olmuştur den sonra ekonomik gelişmelerin de etkisiyle nüfus artışı hızlanmıştır. Nüfus 1960 yılında , 1970 yılında ise olmuştur yılında nüfus a ulaşmış, 1990 da , 1997 de , 2000 de ise olmuştur (Statistics for Istanbul 2002). Tablo 3 İstanbul un 1990 ve 1997 yıllarındaki sayımlara göre nüfus karakterlerini göstermektedir. Tablo 3: İstanbul un Nüfus Karakteristiği Nüfus Artışı (%) Nüfus Yoğunluğu (kişi/km 2 ) Şehir Nüfusu Kırsal Nüfus Şehir Nüfusu Oranı (%) Kırsal Nüfus Oranı (%) Göç Alma Oranı ( )( ) 99 Doğum Oranı (%) 2.08 (Statistics for Istanbul 2002). İstanbul pekçok yönüyle Türkiye nin en önemli şehridir yılı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun % 14,85 i İstanbul da yaşamaktadır. İstanbul ve komşuları Türkiye nin sanayi üretiminin 1/3 ünü karşılamakla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti in topladığı toplam gelir vergisinin yaklaşık yarısı da buradan elde edilmektedir. İstanbul limanı, deniz ve hava yolları, nüfusu, ticari, kültürel, endüstriyel özellikleri ile Türkiye nin en büyük şehridir. Bankacılığın, eğitimin, sağlık sektörünün en çok geliştiği yerdir. Aynı zamanda tarihi mekanları, anıtları, 11

ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 18, TEMMUZ - 2008, S:76-95 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ

Detaylı

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog 1 PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog Özge USAL DÖNMEZ Uzm. Biyolog Şükriye GÜN Orman Mühendisi Kapak Tasarımı:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar GÖK KOZAN BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL ALAN KULLANIM KARARLARININ BELİRLENMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA, 2011

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUŞ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP 2012 ZONGULDAK İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

Doğa Yürüyüşlerine Katılım Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Doğa Yürüyüşlerine Katılım Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 222 228, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Doğa Yürüyüşlerine Katılım Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015 2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 20.09.2014 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 2 2015-2019 STRATEJİK PLANI YAYINA HAZIRLIK Sinan

Detaylı

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YAYALAŞTIRMA PROJESİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Haziran 2014 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Çiğdem Çörek Öztaş, Şehir Plancısı Merve Akı, Şehir Plancısı Katkıda

Detaylı

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRMELER Özgür Can CANER Gökhan GÖZÜN Asem HİLWAH

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE EKİBİ Biyolog Songül ÇETİN Nilgün AÇIKGÖZ Dilek ADIGÜZEL 2013 İmtiyaz Sahibi: T.C. Orman ve Su İşleri

Detaylı

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 F 2013 BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (DOĞAKORUMA VE MİLLİ PARKLAR) II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 PROJE YÖNETİCİSİ YAHYA GÜNGÖR BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ ADNAN

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R... 2 SUNUŞ... 5 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ...7 1.1. DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALTERNATİFİ ve ARTVİNİLİNDE

Detaylı

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023. www.ormansu.gov.

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023. www.ormansu.gov. T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 www.ormansu.gov.tr ÖNSÖZ : Alternatif turizm arayışı içerisinde olan sektörün

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 1-25 İSTANBUL ISSN: ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 1-25 İSTANBUL ISSN: ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 1-25 İSTANBUL ISSN: ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TURİZM VE TURİZMİN ETKİLERİ KONUSUNDA YEREL HALKIN YAKLAŞIMLARININ

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER - Başkan Sunuşu 1-1. BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINA GEÇİŞ SÜRECİ 3-2. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4 2.1. Tarihçe 4 2.1.1. Kentin Kısa Tarihi 4 2.1.2. Belediyenin

Detaylı

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013 03 ÇALIŞMANIN MAKSADI Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan İzmir de, bugünün ve

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

EYÜP BELEDĠYESĠ STRATEJİK PLAN

EYÜP BELEDĠYESĠ STRATEJİK PLAN EYÜP BELEDĠYESĠ STRATEJİK PLAN 2010-2014 STRATEJĠK PLAN 2010 2014 SunuĢ Belediyeler, halkın yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir.

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SOSYAL AKTİVİTE İLİŞKİSİ: AVCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ Relationship

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı