PETROL ÜRÜNLERİ YERÜSTÜ DEPOLAMA TANKLARINDA KOROZYON MEKANİZMALARI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL ÜRÜNLERİ YERÜSTÜ DEPOLAMA TANKLARINDA KOROZYON MEKANİZMALARI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ"

Transkript

1 PETROL ÜRÜNLERİ YERÜSTÜ DEPOLAMA TANKLARINDA KOROZYON MEKANİZMALARI VE TAHRİBATSIZ MUAYENESİ Ertuğrul YILMAZ* ve Koray YURTIŞIK* *HDM Kalite Kontrol Teknolojileri Hizmetleri Ltd. Şti. Özet Saha tanklarında kullanılan karbon çeliklerindeki korozyon, çeliğin sıvı ya da gaz haldeki petrol ürünü, prosesten gelen saf su veya ürünün taşınması esnasında alınan deniz suyu ve beton ya da toprak zeminle etkileşimi sonucu oluşmaktadır. Korozyona bağlı kayıplar işletmelerin en büyük sorunlarından biridir. İşletmelerin bunun bilincinde olup, depolama tanklarının kontrollerini yaptırmaları, verimlilik ve iş güvenliği açısından oldukça önem taşımaktadır. Petrol Ofisi A.Ş. nin 99 adet petrol ürünü depolama tankının taban, tavan ve donam saclarında, kaçak manyetik akı ve/veya ultrasonik yöntemlere dayalı korozyon incelemeleri yapılmıştır. Bu çalışmada, yapılan incelemelerin sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve korozyon mekanizmaları tartışılmıştır. Abstract Corrosion on the low alloy carbon steels used on oil tanks is originated because of the interaction between the soil/concrete support or oil product which is in liquid/gas phase and the steel itself. Losses due to the corrosion on oil tanks are one of the most significant problems of plants. As far as the efficiency and security are concerned, the corrosion control will be an important task. 99 ea. oil tanks of Petrol Ofisi A.Ş. have been inspected via magnetic flux leakage and ultrasound techniques. The possible corrosion mechanisms and inspection results were discussed. Keywords: MFL, Aboveground Storage Tanks, Corrosion. 1. GİRİŞ Depolama tanklarında sızdırmazlık hem endüstriyel açıdan hem de insan ve çevre sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak (elektro)kimyasal ya da mekanik etkiler sonucunda depolama tanklarında zaman zaman yakıt sızmaları ile karşılaşılmaktadır. Yakıt sızmalarının olmadığı durumlarda bile, tank tabanı ya da donamı (gövde) saclarında korozyon nedenli incelmeler olabilmektedir. Bu durum, belirli periyodlarda izlenilmediği takdirde, tank tabanının veya donam saclarının özellikle soğuk havalarda aniden yırtılması sonucu çok miktarda yakıtın ani boşalmasına neden olabilmekte, bu yüzden, yangın ve çevre kirliliği riski artmaktadır.

2 Petrokimya endustrisinde kullanılan yerüstü depolama tankları, ortamdaki nem ve korozif maddelerin etkisi altında kalmaktadır [1,2]. Özellikle deniz kenarında konuşlandırılmış depolama tanklarının, deniz suyuna maruz kalmaları ölçüsünde, korozyon problemleri artar [3]. Tanklar, oldukça büyük yükler ve büyük hacimde petrol ürünü taşımaktadır, bu nedenle korozyondan korunma teknikleri ve korozyon kontrolu de büyük önem taşımaktadır. Yerüstü depolama tanklarının tabanlarında korozyon iki yönlüdür. Birincisi tank tabanının zeminle temas ettiği kısmın yağmur veya yeraltı suları ile etkileşimi sonucu ouşan korozyon, ikincisi tank içinde ve özellikle nakliye esnasında gelen deniz suyunun neden olduğu korozyondur. Yerüstü depolama tanklarının tabanları zeminle temas eden kısmı korozyondan genellikle Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma ile korunulmaya çalışılmaktadır. Ancak, taban saclarının, zemine tamamen temas etmediği durumlarda, katodik koruma işlevsiz kalmaktadır. Tankın dolu ve boş olması durumları arasında, taban sacları, üstlerine binen yükün değişmesi nedeniyle elastik olarak deforme olmaktadırlar. Bu deformasyon sonucunda da sac ile zemin arasında boşluklar kalmaktadır. Bir diğer koruma yöntemi olan kaplamalarda zaman içinde aşınmakta ve aşındığı noktalarda korozyon bölgesel olarak hızlandırıcı bir etki yaratmaktadır. Dolayısıyla tanklarda, korozyondan koruma yöntemlerine başvurulsa bile, belli periyotlarla korozyon kontrollerinin yapılması şarttır. Geçmişte, işletmelerde, depolama tanklarında düşük seviyelerde ürün kaçaklarına izin verilebiliyordu. Ancak günümüz teknolojisiyle hızlı ve güvenilir özelleşmiş tekniklerle yapılacak tank muayenelerinin maliyeti, ürün kaybı maliyetinin çok altında olmaktadır. Öte yandan, günümüz çevre düzenlemeleri, ürün sızmalarına ve çevreye olası zararlarına oldukça önem vermekte ve önemli miktarlarda para cezaları vermektedir. Ayrıca, işletmelerin bu konuya verdikleri önem de şirket prestijlerini belirleyen etmenler arasına girmiştir. Tahribatsız muayene alanında, depolama tanklarında korozyonun saptanması amaçlı çeşitli teknikler geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Kaçak Manyetik Akı (Magnetic Flux Leakage MFL), KMA, etkin ve en düşük maliyetli korozyon izleme tekniği olarak değerlendirilmektedir [4,5]. Cihazların, doğru şekilde kalibre edilmeleri ve test sırasında elde edilen verilerin doğru şekilde değerlendirilmeleri, etkin bir korozyon izleme için şarttır. Oyuklanma geometrisi, cihazın test hızı, test parçasının manyetik özellikleri ve test sırasında, test parçası üzerinde oluşan gerilimler, KMA sinyallerini etkileyen başlıca etmenlerdir [4]. Bu durum, cihazların kullanılmasında ve sinyallerin değerlendirilmesinde deneyimi ön plana çıkarmaktadır. 2. TANKLARIN TAHRİBATSIZ MUAYENESİ ÇALIŞMALARI Petrol Ofisi AŞ. nin 10 ayrı tesisindeki 99 adet tankı, KMA ve UT cihazları ve gözle muayene ile incelenmiştir. Bu çalışma, tankların tabanında çelik saclardardaki korozyon incelemelerini içermektedir.

3 KMA cihazı (Şekil 1), 350X200X50 boyutlarında 1 Tesla akı şiddetine sahip Samaryum Kobalt (SmCo) kalıcı mıknatısı sayesinde taban sacına manyetik akı vermektedir. Çelik sac üzerindeki bir korozyon oyuklanması, sacın kendine göre daha düşük manyetik geçirgenliğe sahip bir bölge oluşturmaktadır. Bu düşük geçigenlik nedeniyle oyuklanma çevresinde manyetik akı çizgileri sapma yapmaktadır. Oyuklanma çevresinde, sacın dışına ya da iç bölgesine doğru sapma yapan manyetik akı çizgileri kaçak manyetik akı olarak adlandırılır. Test prensibi, bu kaçak manyetik akıların bir Hall probu ile algılanması ve yorumlanmasına dayanmaktadır (Şekil 2). KMA ve ultrasonik testler öncesi sac yüzeyi çelik grid veya silika kum püskürtülerek temizlenmektedir (Sand blasting). Testler için yüzey hazırlama kalitesi, en az bir İsveç yüzey hazırlama standardı olan SIS e Sa1.5 olmalıdır. Her test öncesi cihaz, hatasız bir sac üzerinde, bir UT cihazı yardımıyla kalibre edilmektedir. KMA test cihazı sac üzerinde boyuna doğrultuda 350 mm/saniye hızıyla, sacın üst ve alt (zemin) tarafındaki hatalı bölgeleri saptamada kullanılmıştır. Hatalar ve et kalınlıkları ultrasonik test cihazlarıyla tanımlanmıştır. Şekil 1. Kaçak Manyetik Akı Prensibine dayalı olarak tank muayenesinde kullanılan tarayıcı cihaz. Şekil 2. Kaçak Manyetik Akı Prensibi ve mıknatıs/hall sensörünün cihaz üzerindeki konumu.

4 3. ÇALIŞMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Test edilen tank tabanlarında, görsel, KMA ve UT incelemeler sonrası elde edilen veriler yorumlanmış ve tanklar, bulundukları yer, depoladıkları petrol türevi ve yaşlarına göre korozyon yoğunlukları karşılaştırılmıştır. Tankların taban saclarındaki korozyon noktaları, konumu ve şekline bağlı olarak değişen parametrelerle çarpılmış ve veriler, her karşılaştırma sınıfı için normalize edilmeye çalışılmıştır. Şekil 3 te tankların yaşlarına göre korozyon yoğunlukları görülmektedir. İnşaat yılı ve taban sacının yenilenmesine dair bilgilerin güvenilir olduğu 89 tank bu sınıflandırmada yer almıştır. Yaşlarına göre tankları değerlendirirken veriler, tank taban sacının, sac-toprak ya da sac-beton teması olan yüzeyinde oluşan korozyon için çarpan 2, sac-ürün (deniz suyu veya su) ile teması olan yüzeydeki korozyon için çarpan 5 alınarak normalize edilmiştir. Taban saclarını birbirleriyle ve donam saclarıyla birleştiren kaynak dikişlerinde saptanan çatlakların oluşumunda, hidrojen ilişkili korozyon mekanizmaların etkisinin yanısıra [6], tankın servis ömrü süresince üzerinde oluşan yüklenmelerin ve kaynağın yeterli kalitede yapılmamış olma olasılığı da düşünülerek çarpan 1 olarak belirlenmiştir Korozyon Endeksi Tank Yasi Şekil 3. Tank yaşına karşılık,hesaplanan korozyon endeksi grafiği. Genç tankların bazılarında gözlemlenen aşırı oyuklanma korozyonu, korozyon endeksi değerlerini yükseltmektedir.

5 Yaşlarına göre tankların karşılaştırılmaları sonucu, tanklarda uzun ve kısa-dönem olmak üzere iki tip korozyon tahribatı gözlemliyoruz. Metallerin elektrokimyasal korozyonu bilindiği üzere, anot, katot ve elektrolit olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Anot, daha fazla enerji yüklü olduğu için, okside olarak enerjisini düşürmeye çalışırken, katot daha düşük enerjiye sahiptir ve dolayısıyla korozyona uğramaz. Ortamdaki elektrolit katotla anot arasındaki devreyi tamamlayarak galvanik hücre oluşumunu sağlar. Galvanik hücre içinde, demir iyonları elektrolit içinde yol alarak katot yüzeyinde birikirler. Eğer katot, anoda oranla daha büyük bir yüzey alanına sahipse, oyuklanma korozyonu olarak tanımlanan korozyon tipiyle karşılaşırız. Eğer anot ve katot arasında çok büyük alan farklılıkları yoksa, baskın korozyon tipi uzun dönemli ve genel korozyondur. Genel korozyon olduğu durumlarda, genel korozyon hızına bağlı olarak öngörülen toleranslarla kullanılacak sacın kalınlığı belirlenebilir. Ancak, özellikle tank tabanında ve ilk donam saclarında daha çok karşılaşılan korozyon tipi oyuklanma (piting) korozyonudur. Genç tankların bazılarında görülen aşırı oyuklanma korozyonun sebebi şuna bağlanmaktadır: Yeni sacların yüzeyinde, çeliğe göre katodik karaktere sahip bir tabaka bulunmaktadır. Tank inşası sırasında, bu tabakada oluşan kılcal çatlaklar yoluyla ürün-su karışımından oluşan elektrolit ortama açılan çelik, üzerindeki tabakayla birlikte galvanik hücreyi oluşturur. Ancak yukarıda anlatıldığı gibi, bu durumda katot ve anot yüzeyleri birbirine orantısızdır ve dolayısıyla kısa dönemli oyuklanma korozyonu baskın olan korozyon tipi olmaktadır. Zamanla, sacın yüzeyi elektriksel olarak homojen bir karaktere sahip oldukça, oyuklanma korozyonu hızında da düşüş olmaktadır (Şekil 4). Öte yandan, yeni tanklara, eski tanklardan ürün aktarıldığında da, beklenenden hızlı bir korozyon mekanizmasıyla karşılaşılabilir. 0,25 Et Kalinliginda Azalma (mm/yil) 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Yas (yil) Şekil 4. Tank yaşına karşılık, bir yılda tank taban sacındaki incelme miktarı. Genç tanklarda birim zamandaki korozyonla metal kaybı yüksekken, değer tank yaşlandıkça düşmektedir.

6 Depolama tanklarının iç kısımlarında, tankta depolanan ürüne ya da tankın yapısına bağlı olarak özel birtakım kimyasal korozyon mekanizmalarından söz edilebilir. Ortam sıcaklığı, ph değeri, tankın yapısı, ürünün içerdiği iyonlar, akıcılığı ve durağan ya da haraketli olması, korozyon mekanizmalarının tanımlanmasındaki önemli parametrelerden bazılarıdır. Şekil 5 te değişik ürün depolanan tankların korozyon miktarındaki karşılaştırmaya bakılırsa, kalorifer yakıtı ve fuel-oil in, diğer ürün sınıflarına görece daha agresif bir ortam oluşturduğu, gaz yağının ise en az agresif yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ancak değişik ürün içeren tanklarda ortalama değerlerde korozyon miktarı açısından farkın çok az olduğu ve temel olarak, depolama tanklarında ortamda bulunan deniz suyunun neden olduğu elektrokimyasal korozyonunun baskın olduğu görülmektedir. Petrol ürünleri iyi bir elektrolit ortam oluşturamadıkları için, korozyonun görece, tanklara ürün depolanırken içeriye giren deniz suyundan kaynaklandığı sonucu çıkmaktadır. Suda çözünmüş haldeki tuzlar (örneğin klorlu bileşikler) elektrokimyasal korozyonun başlıca kaynağıdır. 60 Korozyon Endeksi Gaz Yagi Super Jet A1 Normal Fuel Oil Kursunsuz Kal-yak Motorin Şekil 5. Depolama tanklarında ürün içeriğine karşılık korozyon miktarı grafiği.. Kalorifer yakıtı ve Fuel-oil in en agresif ürün sınıfları oldukları oldukları gözlemleniyor.

7 Bu çalışmada, değişik coğrafyalardaki depolama tanklarının karşılaştırılması da yapılmaya çalışılmıştır (Şekil 6). Bu çalışmayla amaçlanan, değişik iklim koşullarına ve değişik yoğunlukta tuzlar içeren deniz sularına maruz kalan tankların korozyon yoğunluklarını karşılaştırmaktır. Şekil 6 da görüldüğü üzere doğu Akdeniz kıyılarındaki D ve I tesislerindeki tanklar görece daha yoğun korozyona maruz kalmalarına rağmen, coğrafi konumları beklenildiği gibi tankların korozyon yoğunluklarını belirlemede çok ayırıcı olmamaktadır Korozyon Endeksi B C E G J A H D F I Şekil 6. Depolama tanklarının coğrafik konumuna karşılık korozyon miktarı grafiği.. Yıllık prtalama sıcaklıkları ve yağış miktarları farklı olan noktalarda beklenenin aksine belirgin bir korozyon yoğunluk farkı gözlenmemekte. (Her işletmedeki tankların denize uzaklıkları yaklaşık aynıdır.) 4. SONUÇ Üretim kalitesi, mekanik etkiler ve korozyon tankların servis ömrünü ve kalitesini belirleyen en önemli üç etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, özelleşmiş ve/veya geleneksel tahribatsız muayene tekniklerinden elde edilen gözlemler ışığında, depolama tanklarının yaş, bulunduğu coğrafya ve içerdiği ürünün yapısına göre olası korozyon tavırları incelenmiş ve tankların korozyon süreci tanımlanmaya çalışılmıştır. Buna göre; Genç tanklarda oyuklanma korozyon tipi baskınken, zaman içinde katot ve anot yüzey alanlarının birbirine yakın ölçülere ulaşmasıyla, genel korozyon olarak tanımlanan korozyon tipinin baskın hale gelmektedir.

8 Depolama tanklarında genellikle iç kısımda korozyon daha yoğun olmakla birlikte, taban ve ilk donam sacları korozyon açısından en önemli bölgeleri oluşturmaktadır. Hemen tüm tankların ilk donam saclarında, ürün-su faz arayüzünü gösteren çizgi gözlenmiştir (Şekil 7). Ürünün içerdiği suyun zamanla ayrı bir faz olarak çökelmesi dışında, tanklara ürün sevkiyatında kullanılan tankerler ve deniz boru hatları ile tanka taşınan bir miktar deniz suyu da ortamda oyuklanma korozyonunu artırıcı rol oynamaktadır. Tankların içerdikleri ürünün korozyon sürecini etkilediği bilinmekle birlikte, aynı tank servis ömrü içinde değişik ürün tipleri depoluyor olması nedeniyle bu karşılaştırma çok açık yapılamamıştır. Ancak motorinin diğer benzin sınıflarına görece daha agresif bir ortam oluşturduğu söylenebilir. Şekil 7. İlk donam saclarında gözlemlenen, ürün-su faz arayüzünü gösteren çizgi. Teşekkür Petrol Ofisi Anonim Şirketi ne ve özellikle Korozyon Mühendisliği Koordinatörü Sayın Yüksel Bilal Aydın a, konuya verdikleri önem ve çalışmalarımız süresince verdikleri fikir ve destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız. KAYNAKÇA [1] R.C-Sierra, E.Sosa, M.T.Oropeza&I.Gonzales, Electrochemical Study on

9 Carbon Steel Corrosion Process in Alkaline Sour Media, Elect.Acta [47] , (2000) [2] E.Sosa, R.C-Sierra, I.Garcia, M.T.Oropeza&I.Gonzalez, The Role of Different Surface Damages in Corrosion Process in Alkaline Sour Media, Corr.Sci. [44] , (2002) [3] H.Q.Becerra, C.Retamoso&D.D.Macdonald, The Corrosion of Carbon Steel in Oil-in-Water Emulsions Under Controlled Hydrodynamic Conditions, Corr.Sci. [42] , (2000) [4] C.R.Coughlin, L.Clapham&D.L.Atherton, Effects of Stress on MFL Responses From Elongated Corrosion Pits in Pipeline Steel, NDT&E Inter. [33] 181-8, (2000) [5] R.K.Stanley, Magnetic Methods for Wall Thickness Measurement and Flaw Detection in Ferromagnetic Tubing and Plate, Insight [38] 51-5 (Jan 1996) [6] A.N.Kuzyukov, Y.Y.Nikhayenko, V.A.Levchenko, V.A.Borisenko&V.G.Moisa, How Hydrogen Affects Operability of Chemical and Petrochemical Equipment Made of Carbon and Low Alloy Steel, Inter.J.Hydr.Ener. [27] (2002)

İş Hayatında Neler Değişiyor?

İş Hayatında Neler Değişiyor? İş Hayatında Neler Değişiyor? Nedenleri ve Çözümleriyle Yoğuşmalı Kazanlarda Korozyon Sıcak Daldırma Galvanizle Çıkan Katı Atıkların Değerlendirilmesi GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON Korozyon olayının oluşumu elektrokimyasaldır. Buna göre elektrokimyasal ilkelerin tanımlanması ve uygulanması en temel konudur. Ancak elektrokimyasal yaklaşımda

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ

PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT KABİLİYETİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 55-65, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 1, 55-65, 2013 PETROL BORULARININ KAYNAKLARINDA RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİNİN HATA TESPİT

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

izomas Şirketler Grubu

izomas Şirketler Grubu izomas Şirketler Grubu Ürün Broşürü Bentoshield Max Drainage Geocomposite WaterStop BS Adcos Kemper System Endüstriyel Zemin Kaplama Onarım ve Güçlendirme Korozyon Tamirleri İskele Onarımları Statik Takviyeler

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PES/VİS/LYCRA İÇERİKLİ ATKI ELASTAN DOKUMALARDA ÇEŞİTLİ DOKUMA FAKTÖRLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı