T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ"

Transkript

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ BURSA 2005

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No TABLOLAR DĠZĠNĠ ĠL HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER... 1 BÖLÜM I- HAVA KĠRLĠLĠĞĠ... 2 BÖLÜM II- SU KĠRLĠLĠĞĠ... 5 BÖLÜM III- TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ... 7 BÖLÜM IV- TURĠZM... 9 BÖLÜM V- SANAYĠ BÖLÜM VI- ÇEVRESEL TAHRĠBAT BÖLÜM VII- KATI ATIKLAR BÖLÜM VIII- GÜRÜLTÜ BÖLÜM I- ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNLARI I. ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNU II. ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNU III. ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNU I

4 TABLOLAR DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo I.1. Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları... 2 Tablo I.3. Yakıtların Kullanımı 3 Tablo I.6. Trafiğe Kayıtlı Motorlu TaĢıt Araçları... 4 Tablo II.1. Ġl Sınırları Ġçerisinde Kirliliğe Maruz KalmıĢ Su Kaynakları ve Kirlenme Nedenleri... 5 Tablo II.3. Atıksuların Alıcı Ortamda (Deniz, Göl, Akarsu, Kapalı Havza, vb.) OluĢturduğu Sorunlar... 6 Tablo II.4. Su Kirliliğinin Giderilmesi Amacıyla Alınan Tedbirler... 6 Tablo III.3. Zirai Mücadele Ġlaçlarının Tüketim Miktarı... 7 Tablo III.4. Ticari Gübre Cinslerinin Yıllık Tüketim Miktarı... 8 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.2. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.3. Batı Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.4. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.5. DemirtaĢ Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.6. Kestel Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.7. Ġnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.8. Orhangazi Ġlçesi ĠçerisindeYer Alan Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.9. Gemlik Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Karacabey Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V MustafakemalpaĢa Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Orhaneli Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Mudanya Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB) Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.2.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.2. Nilüfer (NOSAB) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.3. Batı Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo. V.2.4. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler II

5 Tablo.V.2.5. DemirtaĢ Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.6. Kestel Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.7. Ġnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.8. Orhangazi Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.9. Gemlik Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V Karacabey Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V MustafakemalpaĢa Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V Orhaneli Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesisler Tablo V.2.13 Mudanya Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.3.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.2. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.3. Batı Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.4. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi (GÜSAB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.5. DemirtaĢ Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.6. Kestel Ġlçesinde, Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.7. Ġnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.8. Orhangazi Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.9. Gemlik Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V Karacabey Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V MustafakemalpaĢa Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V Orhaneli Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V Mudanya Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri III

6 Tablo V Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo VI.1. Ġl Sınırları Ġçinde Bulunan Orman Alanları ve Kayıpları Tablo VI.2. Ġl Sınırları Ġçinde Tarım Topraklarının Amaç DıĢı Kullanımı Tablo VI.3. Ġl Sınırları Ġçindeki Hassas Yöreler ve Sorunları Tablo VI.4. Erozyon Türü ve Dereceleri Tablo VI.5. Toprak Erozyonuna Sebep Olan Faktörler Tablo VI.7. Kum-Çakıl-Kil vb. Malzeme Ocakları ile Maden Yatakları veya Fosil Yakıt Kaynaklarının ĠĢletilmesi Sonucu OluĢan Çevre Sorunları Tablo VI.9. Ortalama Olarak Konut Ġçin Verilen ĠnĢaata BaĢlama Ruhsatı ve Ġskan Ruhsatı Sayısı Tablo VII.2. Katı Atıkların Toplanma, TaĢınma ve Bertaraf Yöntemleri Tablo VII.3. Tıbbi Atıkların Toplanma, TaĢınma ve Bertaraf Yöntemleri Tablo VII.4. Ġl Sınırları Ġçindeki Sanayi Tesislerinde OluĢan Tehlikeli Atıkların Toplanma, TaĢınma ve Bertaraf Edilmesi Tablo VII.4.1. Ġl Sınırları Ġçinde Tehlikeli Atık Üreten Firmalar IV

7 BURSA ĠL HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER Ġlin Adı Bursa Ġlin Toplam Nüfusu kiģi -Merkez Nüfusu Elde edilen bilgilerden il ve ilçe merkezleri toplam nüfusu: kiģi -Ġlçe ve Köy Nüfusu Elde edilen bilgilerden köy nüfusu: kiģi Ġlin Nüfus Yoğunluğu (Ġnsan/Km 2 ) 204 insan/km 2 Ġlin Nüfus ArtıĢ Hızı 28,62 Nilüfer (Merkez), Osmangazi (Merkez), Yıldırım (Merkez), Gürsu (Merkez), Kestel (Merkez), Ġle Bağlı Olan Ġlçeler Mudanya (Merkez), Gemlik (Merkez), Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık, Ġnegöl, Ġznik, Orhangazi, Karacabey, M.K.PaĢa, Keles, YeniĢehir -Kasaba Sayısı 37 -Köy Sayısı 682 Doğusunda Bilecik, kuzeydoğusunda Sakarya, Ġlin KomĢusu Olan Ġller kuzeyinde Ġzmit ve Yalova, güney ve güneybatısında Balıkesir, güneydoğusunda Kütahya Ġlin KiĢi BaĢına Milli Geliri - Ġlin Göç Alıp Almadığı Alıyor. Göç Veriyor - Göç Alıyor Yurt dıģında Bulgaristan dan, yurt içinde Karadeniz Bölgesi ile Erzurum dan göç alıyor. Net Göç Oranı % 5 Ġlin Nazım ve Uygulama Ġmar Planı ve Rapor(lar) Olup Olmadığı Var. Ġlin Çevre Düzeni Planı ve Raporunun Olup Olmadığı Var. 1/ ölçekli Bursa 2020 yılı çevre düzeni planı. Ġlde KıĢ (Ekim-Mart) Döneminde Hava Kirliliği YaĢanıyor mu? Evet (Aralık-SırameĢeler ve Arabayatağı) Ġlin Ġçme Suyu ġebekesi Yeterli mi? Evet Ġlde Kanalizasyon ġebekesi Var mı? Evet -Kanalizasyon ġebekesi Arıtma Tesisi Ġle Arıtma Tesisleri 2. ve 3. etap inģaat çalıģmaları Sonuçlanıyor mu? sürmektedir. -Derin Deniz DeĢarjı Var mı? Evet (Gemlik) Ġlde Atıklar Düzenli Olarak Toplanıyor mu? Evet Ġlde Atıklar Düzenli Olarak Depolanıyor mu? Evet Ġlde Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi Sağlanıyor mu? Evet (Özel ve Bursa BüyükĢehir ) Ġlde KiĢi BaĢına DüĢen Atık Miktarı (Kg/gün) 1.38 kg/gün Ġlde Gürültü Kirliliği YaĢanıyor mu? Evet (Ankara Yolu, Ġzmir Yolu, Garaj Meydanı, Altıparmak Cad., Yalova Yolu, Atatürk Cad.) Ġlde Görsel Kirlilik Var mı? Evet Ġl Sınırları Ġçerisinde Bulunan Organize Sanayi Bölgesi Sayısı 11 Ġl Sınırları Ġçerisinde Bulunan Küçük Sanayi Sitesi Sayısı 5 1

8 I.1. Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları: BÖLÜM I- HAVA KĠRLĠLĠĞĠ 2002/2004 yılları arasında ildeki kükürtdioksit (SO 2 ) ve partikül madde (PM) ortalamaları ve değiģim oranları ile en düģük ve en yüksek SO 2, PM değerleri ve KVS değerlerinin aģıldığı gün sayısını gösteren tablo aģağıda verilmektedir. Tablo I.1. Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları AYLAR Ölç. Ġst. Sayısı Ölç. Yap. Gün Sayısı Ortalama DeğiĢim Oranları Bir Önceki Yıl a Göre (%) En DüĢük En Yüksek KVS Değerlerinin AĢıldığı Gün Sayısı (μg/m 3 ) SO 2 PM SO 2 PM SO 2 PM SO 2 PM SO 2 >400 PM>300 Temmuz Ağustos Eylül ,83 126, Ekim Kasım Aralık Ocak ,87-5,6 31 9, ġubat , Mart ,8 8, Nisan ,8 15, Mayıs ,3 20, Haziran , Temmuz ,45-41, Ağustos , Eylül , Ekim Kasım Aralık Ocak , ġubat , Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz ,8 179 Ağustos , Eylül , Ekim , Kasım , Aralık , Kaynak: Ġl Sağlık Müdürlüğü,

9 I.2. Hava Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar ve Etki Eden Faktörler: Ġlde baģlıca hava kirliliği kaynakları (önem sırasına göre); sanayi kuruluģları, evsel ısıtma ve trafikten oluģan kirlilik kaynaklarıdır. Hava kirlenmesine etki eden tabii faktörler; meteorolojik ve topografik faktörlerdir. Sun i faktörler ise; nüfus artıģı, plansız kentleģme, kullanılan yakıtlar, sanayide çevreye uyum göstermeyen teknoloji kullanımı ve/veya yanlıģ yer seçimi, trafik yoğunluğu, ormanların tahribi olmaktadır. I.3. Yakıtların Kullanımı: Ġl merkezinde, yılları arasında evsel ısıtmada ve sanayide kullanılan yakıtların cinsi, toplam tüketim miktarı ve bu yakıtların temin edildiği yerler ile ilgili bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo I.3. Yakıtların Kullanımı Ortalama Yıl Yakıtın Temin Edildiği Cinsi Yer Kalori PM SO x Ağır Metaller 2003 Doğalgaz Bursa Gaz 8250 kcal/m Doğalgaz Bursa Gaz 8250 kcal/m Ġthal Güney Afrika, 6000 Kömür Sibirya kcal/kg 2004 Odun 3000 kcal/kg 2004 Fuel-oil kcal/kg Kaynaklar: 1.Bursagaz A.ġ., Mahrukatçılar ve Benzerleri Odası, BTSO, Kül Miktarı NO x Tüketim Miktarı (ton) Evsel Isıtmada Tüketilen Sanayide Tüketilen I.4. Hava Kirliliğinin Giderilmesinde KarĢılaĢılan Güçlükler: Hava kirliliğinin giderilmesinde; yeterli denetim yapılamaması, personel yetersizliği, ölçüm aleti yetersizliği, ateģçilerin eğitimsiz olması ve mali imkansızlıklar gibi sorunlarla karģılaģılmaktadır. I.5. Hava Kirliliğinin Önlenmesi Ġçin Alınan Tedbirler: Ġlde hava kirliliğini önlemek amacıyla; kaliteli yakıt kullanımı, ateģçilerin eğitimi ve denetimi, yeģil alanların artırılması, bacalara filtre takılması, motorlu taģıtların egzos gazı ölçümleri, sanayi kuruluģlarının emisyon izni almaları, sanayi kuruluģlarının sürekli denetlenmesi, standartlara uygun yakma sistemlerinin seçimi gibi tedbirler alınmaktadır. 3

10 I.6. Trafiğe Kayıtlı Motorlu TaĢıt Araçları: Ġlde trafiğe kayıtlı motorlu araçları cins ve sayıları ile egzoz ölçümü yaptıran araç sayıları aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo I.6. Trafiğe Kayıtlı Motorlu TaĢıt Araçları Yıl Aracın Cinsi Araç Sayısı 2002 Eksoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı Kullanılan Akaryakıt Miktarı ( ton, m 3 ) Kat.Konv. ve KurĢ. Benz. Kul.Araç Say.* N.Benzin S.Benzin K.Benzin Mazot LPG Otomobil ** *** *** *** *** *** * Minibüs ** *** *** *** *** *** * Midibas ** *** *** *** *** *** * Otobüs ** *** *** *** *** *** * Kamyon ** *** *** *** *** *** * Traktör ** *** *** *** *** *** * Kamyonet ** *** *** *** *** *** * Motosiklet ** *** *** *** *** *** * Diğer ** *** *** *** *** *** * Toplam *** *** *** *** *** * Otomobil ** *** *** *** *** *** * Minibüs ** *** *** *** *** *** * Midibas ** *** *** *** *** *** * Otobüs ** *** *** *** *** *** * Kamyon ** *** *** *** *** *** * 2003 Traktör ** *** *** *** *** *** * Kamyonet ** *** *** *** *** *** * Motosiklet ** *** *** *** *** *** * Diğer ** *** *** *** *** *** * Toplam *** *** *** *** *** * Otomobil *** *** *** *** *** * Minibüs *** *** *** *** *** * Midibas - *** *** *** *** *** * Otobüs *** *** *** *** *** * Kamyon *** *** *** *** *** * 2004 Traktör *** *** *** *** *** * Kamyonet *** *** *** *** *** * Motosiklet *** *** *** *** *** * Diğer 575 *** *** *** *** *** * Toplam *** *** *** *** *** * (*) Katalitik konvertör ve kurģunsuz benzin kullanan araç sayısı hakkında veri elde edilememiģtir. (**) yılı cinslerine göre araç sayıları hakkında veri elde edilememiģtir. (***) Kullanılan akaryakıt miktarları ile ilgili veri elde edilememiģtir. Kaynaklar: 1. Devlet Ġstatistik Enstitüsü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaynaklar: 1. Ġl Sağlık Müdürlüğü, Bursagaz A.ġ., Mahrukatçılar ve Benzerleri Odası, BTSO, Devlet Ġstatistik Enstitüsü, Bursa Emniyet Müdürlüğü,

11 BÖLÜM II - SU KĠRLĠLĠĞĠ II.1. Ġl Sınırları Ġçerisinde Kirliliğe Maruz KalmıĢ Su Kaynakları ve Kirlenme Nedenleri: Tablo II.I. Ġl Sınırları Ġçerisinde Kirliliğe Maruz KalmıĢ Su Kaynakları ve Kirlenme Nedenleri Su Kaynağı Marmara Denizi Evsel Sıvı Atıklar Evsel Katı Atıklar Kirlenme Nedenleri Sanayi Atıkları Zirai Faaliyetler Denizcilik Diğer Denize ulaģan akarsular Uluabat Gölü Ġznik Gölü Nilüfer Çayı Orhaneli Çayı Emet Çayı M. KemalpaĢa Çayı Susurluk Çayı Kocasu Karsak Deresi Kaynak: Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, M. KemalpaĢa, Musadere, ve DSĠ tahliye kanalları nedeniyle göl kirlenmektedir. Oluk, Boyalıca, Karasu, Kıran ve Sölöz Dereleri nedeniyle göl kirlenmektedir. Çöp deponi alanlarından gelen sızıntı suları nedeniyle kirlenmektedir. II.2. Ġl Sınırları Ġçinde YerleĢim Merkezlerinde Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri: 1- Kanalizasyon Ģebekesinin olmaması veya yetersiz olması, 2- Ġl merkezinde evsel nitelikli atıksuların arıtılmaması, 3- Büyük sanayilerin atıksularını arıtmaması, 4- Küçük sanayilerde toplu arıtmanın mümkün olmaması, 5- Küçük yerleģim merkezlerinde arıtma iģleminin yapılmaması, 6- Fosseptik çukurlarının sağlıklı Ģekilde inģaa edilmemesi, 7- Foseptik atıkların vidanjörlerle çekildikten sonra geliģi güzel yerlere boģaltılması, 8- Zirai mücadele ilaçlarının kontrolsüz kullanımı, 9- Kimyasal gübre kullanımı. 5

12 II.3. Atıksuların Alıcı Ortamda (Deniz, Göl, Akarsu, Kapalı Havza, vb.) OluĢturduğu Sorunlar: Tablo II.3. Atıksuların Alıcı Ortamda (Deniz, Göl, Akarsu, Kapalı Havza, vb.) OluĢturduğu Sorunlar Suyun renginde değiģiklik gözlenmesi Atıksuların Alıcı Ortamda OluĢturduğu Sorunlar HaĢere ve zararlı Ġçme ve kullanma Alıcı ortamdaki canlı canlıların suyu rezervine hayatı tehdit etmesi üremesine neden karıģması olması Yeraltı suyunda kirlilik meydana getirmesi Alıcı Su Ortamı Deniz Göl Akarsu Havza Sulak Alan Yeraltı Suyu Jeotermal Kaynak Kaynak: Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, II.4. Su Kirliliğinin Giderilmesi Amacıyla Alınan Tedbirler: Tablo II.4. Su Kirliliğinin Giderilmesi Amacıyla Alınan Tedbirler Kanalizasyon Kanalizasyon Ģebekesinin Ģebekesine yapılması ya arıtma tesisi da yapılması yenilenmesi YerleĢim merkezinde foseptik kullanılması Alınan Tedbirler Sanayi Tarımsal atıklarının arıtmaya tabi tutulması faaliyetlerde kullanılan ilaç ve gübrenin aģırı ve yanlıģ kullanımının önlenmesi ĠĢletmelerin atıksuları için deģarj izni alması Ağaçlandırma çalıģmaları yapılması Sanayi alanlarında ortak arıtma tesisi yaptırılması Alıcı Su Ortamı Deniz Göl Akarsu Havza Sulak Alan Yeraltı Suyu Jeotermal Kaynak Kaynak: Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, II.5. Su Kirliliğinin Önlenmesinde KarĢılaĢılan Güçlükler: Yeterli denetim yapılamaması, periyodik ölçüm yapılamaması, personel yetersizliği, ölçüm cihazı yetersizliği ve mali imkansızlıklar gibi güçlüklerle karģılaģılmaktadır. II.6. Ġl Sınırları Ġçinden Geçen Karayollarında ve Demiryollarında Seyreden TaĢıtların Su Alanları Üzerinde Meydana Getirdiği Ağır Metal (Özellikle KurĢun, Kadmiyum gibi) Kirliliği Hakkında herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. Kaynaklar : 1. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü,

13 BÖLÜM III - TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ III.1. Ġl Sınırları Ġçinde Topraktaki Pestisit Birikimini Tespit Etmek Amacıyla Herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. III.2. Ġl Sınırları Ġçinde Ticari Gübrelerin Kullanımı Sonucu Toprak Kalitesinde Bozulma Olup Olmadığına Dair Herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. III.3. Zirai Mücadele Ġlaçlarının Yıllık Tüketim Miktarı: Ġl sınırları içerisinde kullanılan zirai mücadele ilaçlarının tüketim miktarını gösteren tablo aģağıda verilmektedir. Tablo III.3. Zirai Mücadele Ġlaçlarının Yıllık Tüketim Miktarı Yıl Zirai Müc. Ġlacının Grup Adı Kullanılan Miktar (Ton) Ġnsektisitler 410, Herbisitler 81,467 Fungusitler 2.255,979 Ġnsektisitler 358, Herbisitler 89,401 Fungusitler 2.167,503 Ġnsektisitler 310, Herbisitler 95,937 Fungusitler 1.879,424 Kaynak: Ġl Tarım Müdürlüğü, III.4. Ticari Gübre Cinslerinin Yıllık Tüketim Miktarı: Ġl sınırları içerisinde kullanılan ticari gübre cinslerinin adı, kullanılan miktarı ve kullanıldığı alanı gösteren tablo aģağıda verilmektedir. 7

14 Tablo III.4. Ticari Gübre Cinslerinin Yıllık Tüketim Miktarı Yıl Ticari Gübre Adı Kullanılan Miktar (Ton) Kullanılan Alan (Ha) Amonyum Sülfat (% 21 N) * Amonyum Nitrat (% 26 N) * Amonyum Nitrat (% 33 N) * Üre (% 46 N) * Triplesüperfosfat (%42-44 ) 384 * Diamonyumfosfat (%18-46) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) 596 * Potasyum Nitrat * Potasyum Sülfat 362 * Toplam Amonyum Sülfat (% 21 N) * Amonyum Nitrat (% 26 N) * Amonyum Nitrat (% 33 N) * Üre (% 46 N) * Triplesüperfosfat (%42-44 ) 390 * Diamonyumfosfat (%18-46) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Potasyum Nitrat 340 * Potasyum Sülfat 276 * Toplam Amonyum Sülfat (% 21 N) * Amonyum Nitrat (% 26 N) * Amonyum Nitrat (% 33 N) * Üre (% 46 N) * Triplesüperfosfat (%42-44 ) 651 * Diamonyumfosfat (%18-46) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Potasyum Nitrat 220 * Potasyum Sülfat 465 * M.A.P. 130 * Toplam (*) Veri elde edilememiģtir. Kaynak: Ġl Tarım Müdürlüğü, III.5. Tarımda Kullanılan Girdilerden Tarımsal Ġlaçlar ve Gübrelerin Haricindeki Diğer Kimyasal Maddeler Hakkında Herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. III.6. Ġl Sınırları Ġçinden Geçen Karayollarında ve Demiryollarında Seyreden TaĢıtların Çevre Toprakları Üzerinde Meydana Getirdiği Ağır Metal (Özellikle KurĢun, Kadmiyum gibi) Kirliliği Hakkında Herhangi Bir Tespit Mevcut Değildir. Kaynaklar : 1- Ġl Tarım Müdürlüğü,

15 BÖLÜM IV- TURĠZM IV.1. Ġl Sınırları Ġçinde Turizm Faaliyetleri Sonucu KarĢılaĢılan Problemler: Doğal yapıya uygun olmayan hızlı ve çarpık yapılaģma, orman alanlarının kaybı, katı atıkların toplanması, taģınması, bertaraf edilmesi, gürültü, sıvı atıkların arıtılmadan deģarjı, tarım alanlarının kaybı, plansız ve düzensiz yayla turizmi gibi sorunlarla karģılaģılmaktadır. IV.2. Kıyı Alanlarının Turizm Amaçlı Kullanımı Sonucu KarĢılaĢılan Sorunlar ve Alınan Tedbirler: KarĢılaĢılan Sorunlar: Ġl sınırları içerisinde kıyı alanlarının turizm amaçlı kullanımı sonucu; imar planına aykırı yapılaģmalar, kıyıların kirlenmesi, alt yapı sorunlarından dolayı ortaya çıkan görüntü kirliliği, deniz gezi teknelerinin yüksek volümlü ses ve müzik yayınları gibi sorunlarla karģılaģılmaktadır. Alınan Tedbirler: Ġl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, turizm sezonu süresince, yapılan denetimlerde kıyılarda sürekli koli basili ölçümleri yapılmaktadır. IV.3. Ġl Sınırları Ġçinde Bulunan Turistik Tesislere Ait Sıvı ve Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi ile Ġlgili Alınan Önlemler: 1. Sıvı atıkların arıtılmadan deģarj edilmemesi, 2. Sızdırmazlık sistemlerinin standartlara uygun yapılmasının sağlanması, 3. Sıvı atıkların bertaraf edilmesinde, yeraltı sularının kirlenmemesine dikkat edilmesi, 4. Katı atıkların uzun süre kalmaları halinde, dezenfekte edilmelerinin sağlanması, 5. Atıkların çevreye yayılmaması ve pis koku yaymaması için kapalı sistemlerle taģınması, 6. Katı atıkların paketlenerek periyodik olarak alınması. Kaynaklar : 1. Ġl Turizm Müdürlüğü Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

16 BÖLÜM V- SANAYĠ V.1. Ġl Sınırları Ġçinde Çevre Sorunu OluĢturan Sanayi KuruluĢları: Ġl sınırları içerisinde çevre sorunu oluģturan sanayi kuruluģlarının isimleri ve bu kuruluģların faaliyetleri sonucu oluģan çevre sorunları aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları AKTEKS San.ve Tic.A.ġ. (2 parsel tevhit) AKTEKSTĠL San.ve Tic.A.ġ. (KumaĢ dokuma) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliliği oluģturuyor. Katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. ASEMAT Otomotiv Yan San. ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliği oluģturuyor. BAGET San.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliği oluģturuyor. BAKÜS Yapı Malzemeleri Ġthalat Ġhracat Su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliği oluģturuyor. ĠnĢaat San.ve Tic.A.ġ. BANVĠT Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Hava kirliliği oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor, katı Yem Sanayii A.ġ. atık oluģturuyor. BARKA Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. Konfeksiyon Katı atık ve gürültü kirliliği oluģturuyor. BASTAġ Bursa Ambalaj San.ve Tic.A.ġ. Kağıt-Ambalaj Katı atık, görüntü kirliliği oluģturuyor. BAYKAL MAKĠNA SAN.TĠC.A.ġ. Makine BAYRAKTARLAR Motorlu Vasıtalar Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı atık Oto Yan Sanayi Tic.ve San.A.ġ. oluģturuyor. BELFĠN ĠnĢaat Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı atık San.ve Tic.A.ġ.(APOLTEKS) oluģturuyor. BELTAN Yedek Parça ve Makine San.ve Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı ve sıvı Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. atık oluģturuyor. BERK Otomotiv San.ve Yatırım A.ġ. Oto Yan Sanayi Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı ve sıvı atık oluģturuyor. BESAġ Bursa Ekmek ve Besin San.ve Gıda Su kirliliği, katı atık oluģturuyor. Tic.A.ġ. (Ekmek Üretimi) BEYÇELĠK Kalıp ve Oto Yan San.ve Hava ve su kirliliği, katı ve sıvı atık, gürültü ve görüntü Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. kirliliği oluģturuyor. BĠESSECĠ Bursa San.ve Tic.A.ġ. (Konfeksiyon) YerleĢim alanlarını etkiliyor, gürültü kirliliği oluģturuyor. BĠESSECĠ Bursa San.ve Tic.A.ġ. (Boyahane) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliliği oluģturuyor. BĠL PLASTĠK Ambalaj San.ve Tic.A.ġ. Plastik Hava ve su kirliliği, katı atık, görüntü kirliliği oluģturuyor. (Polietilen film) BĠRĠNCĠ GÜVEN Jakar Makine Ġmalat ve Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. Makine Tic.Ltd.ġti. BĠRLĠK MAKĠNA San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. BĠS Enerji Üretim Otoprodüktör Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. Üretimi Grubu A.ġ. BOSCH San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi (Enjektör) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. BOSCH San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi (Enjektör) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. BOSEN Enerji Üretimi Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. Üretimi Otoprodüktör Grubu A.ġ. BOYTEKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık (IDYLL) oluģturuyor. BSB San.ve Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. BURBOYA Bursa Boya Kimya San.ve Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı ve sıvı atık Kimya-Boya Tic.A.ġ. oluģturuyor. BURÇELĠK Bursa Çelik Döküm San.A.ġ. Makine BURÇELĠK Bursa Çelik Döküm San.A.ġ. Döküm Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. YerleĢim alanlarını etkiliyor. CAMTAġ Düzcam Pazarlama A.ġ. Cam Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği oluģturuyor. 10

17 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 1): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları CEMRE Halıcılık ve San.ve Elyaf Üretimi Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği oluģturuyor. Tic.A.ġ. Non Woven Halı COATS Ġplik San.A.ġ. (DikiĢ nakıģ ipliği) CONFETTĠ San.ve DıĢ Tic.A.ġ. (ANKOLAJ) (Boya, baskı) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. COġKUNÖZ Holding Holding Katı ve sıvı atık oluģturuyor. COġKUNÖZ METAL FORM Makine Makine Endüstri ve Tic.A.ġ. COġKUNÖZ RADYATÖR ve Isı Makine San.Tic.A.ġ. ÇEMTAġ Çelik Makine San.ve Tic.A.ġ. Demir-çelik Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, sanayi kuruluģunda çalıģanlara zarar veriyor. DĠNĠZ Holding A.ġ. Holding Katı ve sıvı atık oluģturuyor. DÖPERTEKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. DUBLEKS Otocam San. Nakliye Ticaret Oto Yan Sanayi A.ġ. DURANER Boya Kimyasal Madde Tic.ve Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı ve sıvı atık Kimya-Boya San.A.ġ. oluģturuyor. DURMAZLAR MAK. SAN. A.ġ. Makine DUSA San.ve Tic.Ltd.ġti. (Ġç çamaģır konf.) DYNACAST Teknik Döküm San.Ltd.ġti. Döküm Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. E.L.M. Gıda Pazarlama San.ve Tic.A.ġ. Gıda Katı atık oluģturuyor. EKMASAN Isı ve Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine EKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. EROL TÜRKÜN San. ve Tic.A.ġ. (DöĢemelik kumaģ), Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Ġplik Boyama oluģturuyor. ETE MENSUCAT San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. FANĠTEKS Giyim San.ve Tic.A.ġ. Giyim Katı atık ve görüntü kirliliği oluģturuyor. FARBA Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Otomotiv Aydınlatma fabrikaları A.ġ. Makine- Oto yan Sanayi FE-KA Otomotiv Mamülleri San.ve (Otomotiv plastik yedek parça Tic.A.ġ. imalatı) FLOKSER San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. Oto Yan Sanayi FORMFLEKS Yalıtım Ürünleri San.ve Tic.A.ġ. FRENCH Collection Ticaret Ġth.Ġhr.ve San.Ltd.ġti. GAVAZ CAM San.ve Tic.A.ġ. GENKĠM Genel End.Kimyevi Mad.San.ve Tic.Ltd.ġti. GÖZDE Havlu Bornoz Ġplik San.Tic.Ltd.ġti. (HATEKS) HAF LASTĠK San.ve Tic.A.ġ. HAKSAN Otomotiv Mamülleri San.ve Tic.A.ġ. HATĠBAġ FANTAZĠ Ġplik San.A.ġ. HATĠBAġ ĠPEKSEL Ġplik San.A.ġ. - SessizleĢtirici Parça Üretimi - Aksesuar - Formlu Halı - Düz halı - Bagaj Çanta Giyim Cam Kimya (KumaĢ boyama) Lastik Oto Yan Sanayi YerleĢim alanlarını etkiliyor, gürültü kirliliği oluģturuyor. Hava kirliliği ve gürültü kirliliği oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, sanayi kuruluģunda çalıģanlara zarar veriyor. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. 11

18 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 2): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları ĠDEAL DĠZAYN ve Konfeksiyon San.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠDEAL KAZAN ISI San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine ĠDEAL TEKSTĠL San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠĞREK Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine ĠNOKSAN Mutfak San.ve Tic.A.ġ. Endüstriyel Mutfak Hava kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Ekipmanları üretimi oluģturuyor. ĠPEKER Tic.ve San.A.ġ. (Boya, apre,baskı) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠPSAN Sanayii A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠREZ Sanayii Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠS-ME Havalandırma Ġzolasyon Havalandırma Tes.Taah.Tic.Ltd.ġti. ISTAġ Bursa Isıl ĠĢlem San.ve Tic.A.ġ. Diğer-Isıl iģlem JA-GE San.ve Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık (MASTAġ) oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. JAKARTEKS San.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KADRĠ UĞUR Boya-Emprime San.ve Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Tic.A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KAPSAN Kaplama ve Profil Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Lastik Kaplama San.ve Tic.A.ġ. oluģturuyor. KARAN Makine San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine KARAYEL Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık San.ve Tic.Ltd.ġti. (RAġĠT UYSAL) oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KARMAS Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine KARSAN Otomotiv San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi KĠNTEKS Sanayi Ticaret Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KORTEKS Mensucat Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. (Dokuma) San.ve Tic.A.ġ. (Dokuma Fabrikası) - Polyester eriyik veya cips - Polyester poy iplik - Polyester FDY iplik - Polyester micro poy iplik KORTEKS Mensucat - Polyester bükümlü iplik San.ve Tic.A.ġ. - Polyester tekstüre iplik (Polyester Ġplik Fabrikası) - Polyester micro tekstüre iplik - Polyester düz iplik - Polyester tül - GüneĢlik perdeler KOZA San.ve DıĢ Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. M.F.YILMAZĠPEK Pazarlama Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Tic.ve San.A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ. Otomotiv MAJOR SKT Oto Donanım San.ve Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. MAKO San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi (li aksam) MARMARA YAĞ San. Ltd. ġti. Gıda (Nebati Yağ) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. MAYSAN MANDO Otomotiv Parçaları Oto Yan Sanayi (Amortisör San.ve Tic.A.ġ. Yd.pr) MEGA San.ve Tic.A.ġ. (Dokuma-Büküm) Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. MEKSA Unlu Mam. Gıda Teks.Turizm Gıda ĠnĢ.San.ve Tic.A.ġ. 12

19 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 3): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları MEKSAN Metal ĠĢleme Makine San.ve Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. METĠN ġahġn San.ve Tic.Ltd.ġti. MĠSTAġ Makine Ġmalat San.ve Tic.A.ġ. Makine NAPAL Tela ve Elyaf Üretimi Sanayi ve Tela Tic. Ltd.ġti. (CANAL) - Pet - Pox Ġplik - Tekstüre Ġplik NERGĠS San.ve Tic.A.ġ. - Düz Ġplik - Bükümlü Ġplik - Dokuma KumaĢ - Örme KumaĢ NĠL-BA San.ve Tic.Ltd.ġti. (Boyahane) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alalarını etkiliyor. NOBEL Teknik Oto Yan San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi NUSRET Klima Havalandırma OMSAN Lojistik A.ġ. Lojistik Hizmet Katı ve sıvı atık oluģturuyor. ONS Makine San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine ORGANO Kimya San.ve Tic.A.ġ. Kimya OTOTRĠM Oto Yan Sanayi Panel Sanayi ve Tic.A.ġ. OYAK RENAULT Otomobil Fabrikaları Otomotiv A.ġ. ÖZDĠRENÇ San.ve Tic.Ltd.ġti. Motor Direnci ÖZTÜRKTAġ San.Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ÖZKILIÇ Otomotiv Koltuk Oto Yan Sanayi Sist.San.Tic.Ltd.ġti. PAKĠPEK San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim yerlerini etkiliyor. PAKKENS Yedek Parça ve Makine San.ve Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. PANOTEKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. PARSEKER San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. POLYLEN Sentetik Ġplik San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık (Polyester Ġplik) oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. PPG Industrıes Kimya San.ve Tic.A.ġ. Kimya-Boya Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. PROFĠLSAN Mobilya Kaplama San.ve Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Mobilya Tic.Ltd.ġti.(OTO TAġKENT) oluģturuyor. REĠSOĞLU Ġplik ve Mensucat San.ve Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Tic.A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. REĠSOĞLU San.ve Tic.Pazarlama Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. REKOR Dokumacılık San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. RETOSAN Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine RUDOLF DURANER Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı ve sıvı Kimya - ( kimyasalları) Kimyevi Mad.Tic.ve San.A.ġ. atık oluģturuyor. SAVCAN San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. SAYER Yatçılık ve Turizm San.ve Tic.Ltd.ġti. (Ġplik Büküm) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. SEDANER Matbaacılık Ambalaj San.ve Ambalaj-matbaa Tic.A.ġ. SĠFAġ Sentetik Ġplik Fabrikaları A.ġ. (Sent. Ġplik) SĠNTA Sanayi ĠnĢaat Taahhüt ve Tic.A.ġ. ĠnĢaat Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. SKT Yedek Parça ve Makine San.ve Oto Yan Sanayi (Sızdırmazlık Tic.A.ġ Elemanları) SONOCO Ambalaj San.ve Tic.A.ġ. Ambalaj 13

20 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 4): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları SOYDAġLAR Boya San.ve Tic.A.ġ. SÖNMEZ AMBALAJ San.ve Tic.A.ġ. Plastik-Ambalaj SÖNMEZ FĠLAMENT (Polyester cips, Ġplik) Sentetik Ġplik ve Elyaf San.A.ġ. S-TEKS Konfeksiyon San.ve Tic.Ltd.ġti. Giyim Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. ġahġnkul Otomatçılık San.ve Tic.A.ġ. Sac ĠĢleme Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı ve sıvı atık oluģturuyor. ġevket GÜVENÇ ve Turizm San.Tic.Ltd.ġti. TEKNOMEKANĠK Makine TMS Türker Makine San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine (Fittings üretimi) TUNCA San.ve Tic.A.ġ. TURKCELL ĠletiĢim A.ġ. ĠletiĢim YerleĢim alanlarını etkiliyor. TÜRKAY San.ve Tic.A.ġ. TÜRKKAN Boya Emprime ve Apre (Mensucat Boyama) San.ve Tic.A.ġ. -1 TÜRKKAN Boya Emprime ve Apre (Mensucat Emprime) San.ve Tic.A.ġ. -2 TÜRKÜN San. ve Tic.A.ġ. ULUSAN EMAYE San.ve Tic.A.ġ. Emaye ÜÇEL ELEMEK Havlu San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ÜFTADE Kauçuk San.ve Tic.Ltd.ġti. Kauçuk Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, sanayi kuruluģunda çalıģanlara zarar veriyor. ÜMĠT Örgü Ġpleri Fantezi Ġplik-Örgü Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. Giyim Giyim VAN PRES Döküm Kromaj San.ve Oto Yan sanayi Tic.A.ġ. YASEMĠN Mensucat San.ve Tic.A.ġ Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. YAYSAN Teknik Yay San.ve Tic.A.ġ. Yay Üretimi YILDIZ MENSUCAT Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. YILMAZ FIRÇA San. ve Tic. A.ġ. Diğer-Fırça san. YILSAR Tic.ve San.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. YPS Yedek Parça ve Makine San.ve Makine Tic.A.ġ. YÜKSELTUR San.ve Tic.Koll.ġti. Makine ZORLU ENERJĠ Üretimi Üretimi Otoprodüktör Gr. A.ġ. Kaynak: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü,

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ ARAŞTIRMA FORMU UN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ ARAŞTIRMA FORMU UN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ ARAŞTIRMA FORMU UN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Araştırma Formu 2009-2010 yıllarına ait veri ve bilgileri içermelidir. Rakamlarda küsurat belirtmede virgül

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos AKKM Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye ve yeniliğe

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

EN FAZLA GELİR VERGİSİ TAHAKKUK EDEN MÜKELLEFLER

EN FAZLA GELİR VERGİSİ TAHAKKUK EDEN MÜKELLEFLER EN FAZLA GELİR VERGİSİ TAHAKKUK EDEN MÜKELLEFLER Ödül Sırası Adı Soyadı 1 MUHARREM YILMAZ 2 MEHMET CELAL GÖKÇEN 3 EROL KILIKÇIER 4 SERPİL VERAL 5 RECEP GÜZELDAĞ 6 ŞERİF ARI 7 MÜRVET TEZEL 8 ZEKERİYA BAYRAK

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

Sanayi Yapıları Fabrika Binaları Konut İnşaatları İş Merkezleri / Otel / Eğitim Tesisleri

Sanayi Yapıları Fabrika Binaları Konut İnşaatları İş Merkezleri / Otel / Eğitim Tesisleri Sanayi Yapıları Fabrika Binaları Konut İnşaatları İş Merkezleri / Otel / Eğitim Tesisleri 4 Özel Taahhüt Hizmetleri Prefabrik Sanayi Yapıları İnşaatı Beton Prekast Yapı Elemanları İmalatı Çelik Konstrüksiyon

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

S NO. İHALE TARİHİ İHALENİN TÜRÜ İHALENİN ADI/KONUSU YÜKLENİCİNİN ADI İHALE BEDELİ

S NO. İHALE TARİHİ İHALENİN TÜRÜ İHALENİN ADI/KONUSU YÜKLENİCİNİN ADI İHALE BEDELİ 1 2011 19. Mad. Açık Ġhale Usulü Merkez Öğretmen Evi Düğün Salonu Çatısı Yapım ĠĢi Mevlüt Ali KONYA 34.900,00 2 2011 19. Mad. Açık Ġhale Usulü Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Ġstanat Duvarı Yapımı ĠĢi Ne-Tan

Detaylı

BURSA İLK 250 FİRMA ARAŞTIRMASI 2015

BURSA İLK 250 FİRMA ARAŞTIRMASI 2015 1 3 Sunuş İlk 250 Firma Büyük Firma Araştırmasına Genel Bakış 2014 Yılı Verilerine Göre Değerlendirmeler İlk 250 Büyük Firma lama Tablosu 6 8 12 34 Seçilmiş Kategorilerde İlk 10 listeleri Seçilmiş Kategorilerde

Detaylı

ÇED Olumlu Kararı 14. Süreci Devam Eden Projeler 3. ÇED Kapsam Dışı Projeler 36. Toplam 53

ÇED Olumlu Kararı 14. Süreci Devam Eden Projeler 3. ÇED Kapsam Dışı Projeler 36. Toplam 53 ÇED Olumlu Kararı 14 Süreci Devam Eden Projeler 3 ÇED Kapsam Dışı Projeler 36 Toplam 53 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNE TABİ OLAN PROJELER HAKKINDA VERİLEN KARARLAR Yıllar İtibariyle Seçme Eleme

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesini

Detaylı

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2016 ve LİSTEDE KONYA NIN YERİ

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2016 ve LİSTEDE KONYA NIN YERİ ve LİSTEDE KONYA NIN YERİ BURÇİN KABAKCI Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER: Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...2 2. RAKAMLARLA TÜRKİYE NİN 500

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD.

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 2 256 KEBAN ALABALIK SU ÜRÜNLERİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

SEKTÖR: DİĞER (İMALAT, KİMYA, BOYA, PLASTİK, CAM, OTOMOTİV, TARIM ÜRETİM)

SEKTÖR: DİĞER (İMALAT, KİMYA, BOYA, PLASTİK, CAM, OTOMOTİV, TARIM ÜRETİM) SEKTÖR: DİĞER (İMALAT, KİMYA, BOYA, PLASTİK, CAM, OTOMOTİV, TARIM ÜRETİM) SIRA 1 Emet Borik Asit Üretim Tesisi ve Atık Barajı ÇED Eti Holding Kütahya İli, Emet İlçesi, Alageriş Tepesi Mevkii nde 100.000

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI YALOVA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İnce Izgara Montajı Konveyör Bant Çöktürme Havuzu Köprülü Döner Sıyırıcı ve Savaklar Havalandırma Havuzu Kollektör Sistemi ve Dalgıç Mikserler

Detaylı

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA Temmuz 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA ÖNSÖZ 1982

Detaylı

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ NİN YILLAR GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA ÖNSÖZ 1982

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ 0 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI - İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI (İŞBİRLİĞİ VE FORMAL EĞİTİM KURULUŞLARI İLE YAPILACAK KURSLAR) YÜKLEME VE KALDIRMA İŞ MAKİNALARI (FORKLİFT)

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

BURSA İLK 250 BÜYÜK Firma Araştırması

BURSA İLK 250 BÜYÜK Firma Araştırması BURSA İLK 250 BÜYÜK www.ilk250.org.tr www.btso.org.tr 24 1 2 3 Bursa İlk 250 Büyük İÇİNDEKİLER 30 44 54 64 76 Sunuş 250 Firma Büyük na Genel Bakış 23 Yılı Verilerine Göre Değerlendirmeler 250 Büyük Firma

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi.

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi. BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÜNAL PASLANMAZ Çelik Ltd. Şti. ALFER MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. ÇEPAŞ GALVANİZ Demir Çelik A.Ş. MEDAŞ +1x2350kVA SERDAR PLASTİK San. ve Tic. Ltd. Şti. +1x1250kVA TERMİKEL

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU Hamit BİRTANE Uzman İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2: 26 Bölge TRC2 (ŞANLIURFA-DİYARBAKIR) BÖLGESİ TRC2 Bölgesi İdari Yapı Şanlıurfa Diyarbakır İlçe

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ Tarih Fuar Link IFEXPO 4 6 Şubat 4 6 Şubat 13. Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap İSTANBUL İPLİK http://www.tuyap.com.tr/fuarlar/ifexpo-13- uluslararasi-istanbul-ic-giyim-corap-fuari#fuar-profili

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 1. DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK 1 TRA1/15/İK/0037 Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi ile Bölgede İlk Defa Betonarme Menfez Üretimine Geçilmesi Düzyurt Otomotiv İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Limited Şirketi 2 TRA1/15/İK/0088

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ekim 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Ekim

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- MAYIS DÖNEMİ ) TL U.S.$. MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2014 311.105.285 1.461.678.716 148.511.999 673.028.905

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ) TL U.S.$. HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 304.424.385 1.766.103.101 143.741.314 816.770.219

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Endüstriyel İşaretleme Tebeşirleri Yüksek Kalite, Üstün Performans

Endüstriyel İşaretleme Tebeşirleri Yüksek Kalite, Üstün Performans Endüstriyel İşaretleme Tebeşirleri Yüksek Kalite, Üstün Performans Günümüz Endüstri ve Sanayi ortamında farklı malzeme ve yüzeylerin işaretlenmesi ve yazılması önemli bir ihtiyaçtır. Osay Marker bu önemli

Detaylı

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 07.02.2017 06.02.2017 T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2017 YILI ġubat (KIġ) DÖNEMĠ KALFALIK USTALIK SINAV PROGRAMIDIR. Sayı: 48877600-125.01- Konu: Kalfalık Ustalık Sınavları

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2012/17 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2012 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS

FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS TİCARET ve SANAYİ ODASI NA KAYITLI ÜRETİCİ FİRMALAR LİSTESİ FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS ÜRÜN KONUSU 1. Akaş Orman Ürünleri Gıda Tekstil ve Plastik San.İnş.Hayvc.Süpermarket İç ve Dış Tic.A.Ş. 2. Aksu

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2013/15 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Eylül 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Eylül

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

BURSA 2015 Festivaller, Fuarlar ve Yerel Etkinlikler Takvimi

BURSA 2015 Festivaller, Fuarlar ve Yerel Etkinlikler Takvimi BURSA 2015 Festivaller, Fuarlar ve Yerel Etkinlikler Takvimi YÖRÜK ŞENLİĞİ : Merkez Şubat Ayı DÜZENLEYEN KURULUŞ : DAĞ-DER Derneği ve Şubeleri TEL : (224) 272 58 58 : GELENEKSEL KARAKUCAK GÜREŞLERİ VE

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAVA KİRLİLİĞİ İlimizde, 2 adet sabit tip hava kalitesi izleme istasyonu mevcuttur. Denizli-1 hava izleme istasyonu Sevil Kaynak İlköğretim Okulu Bahçesinde, Denizli-2

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ BELGELENDİRME VE MUAYENE LTD.ŞTİ. SAYFA : 1/6 1 2 OLİMPİA OTO CAM SAN. TİC. A.Ş BELGE - 41.23.004.03 FİMAK MAKİNE FIRIN MAKİNALARI İMALATI SANAYİ TİCARET A.Ş 42.18.005.03 3 DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAK.

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZİN BAŞLICA SORUNLARI -Hava Kirliliği -Katı Atıkların Toplanması ve Depolanması -Su ve Toprak

Detaylı

2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI

2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI 2013 YILI DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER SIRA NO VAP ADI ENDÜSTRİYEL İŞLETME ADI PROJEDE ÖNGÖRÜLEN ENERJİ KAZANCI kwh TEP 1 2 Seramik Pişirme Ve Kurutma Fırınlarındaki Isıların

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu RAPOR 2010/06 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Şubat 2010 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET 2010 02 TİM, UİB ve OAİB verilerine göre Şubat 2010 otomotiv sanayi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan Muh. : 9 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Yazı Araçları Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve İlaçlar ve Farmakolojik

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan Ergün Teknik Uzman

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2016 İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. İkinci 500

Detaylı