T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ"

Transkript

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ BURSA 2005

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No TABLOLAR DĠZĠNĠ ĠL HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER... 1 BÖLÜM I- HAVA KĠRLĠLĠĞĠ... 2 BÖLÜM II- SU KĠRLĠLĠĞĠ... 5 BÖLÜM III- TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ... 7 BÖLÜM IV- TURĠZM... 9 BÖLÜM V- SANAYĠ BÖLÜM VI- ÇEVRESEL TAHRĠBAT BÖLÜM VII- KATI ATIKLAR BÖLÜM VIII- GÜRÜLTÜ BÖLÜM I- ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNLARI I. ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNU II. ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNU III. ÖNCELĠKLĠ ÇEVRE SORUNU I

4 TABLOLAR DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo I.1. Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları... 2 Tablo I.3. Yakıtların Kullanımı 3 Tablo I.6. Trafiğe Kayıtlı Motorlu TaĢıt Araçları... 4 Tablo II.1. Ġl Sınırları Ġçerisinde Kirliliğe Maruz KalmıĢ Su Kaynakları ve Kirlenme Nedenleri... 5 Tablo II.3. Atıksuların Alıcı Ortamda (Deniz, Göl, Akarsu, Kapalı Havza, vb.) OluĢturduğu Sorunlar... 6 Tablo II.4. Su Kirliliğinin Giderilmesi Amacıyla Alınan Tedbirler... 6 Tablo III.3. Zirai Mücadele Ġlaçlarının Tüketim Miktarı... 7 Tablo III.4. Ticari Gübre Cinslerinin Yıllık Tüketim Miktarı... 8 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.2. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.3. Batı Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.4. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.1.5. DemirtaĢ Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.6. Kestel Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.7. Ġnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.8. Orhangazi Ġlçesi ĠçerisindeYer Alan Çevre Sorunları OluĢturan Tesisler Tablo V.1.9. Gemlik Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Karacabey Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V MustafakemalpaĢa Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Orhaneli Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Mudanya Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB) Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Tablo V.2.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.2. Nilüfer (NOSAB) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.3. Batı Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo. V.2.4. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler II

5 Tablo.V.2.5. DemirtaĢ Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.6. Kestel Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.7. Ġnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.8. Orhangazi Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.2.9. Gemlik Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V Karacabey Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V MustafakemalpaĢa Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V Orhaneli Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesisler Tablo V.2.13 Mudanya Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorunlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan veya Alınması DüĢünülen Tedbirler Tablo V.3.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.2. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.3. Batı Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.4. Gürsu Organize Sanayi Bölgesi (GÜSAB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.5. DemirtaĢ Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.6. Kestel Ġlçesinde, Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Ġçerisinde ve Çevresinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.7. Ġnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.8. Orhangazi Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V.3.9. Gemlik Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V Karacabey Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V MustafakemalpaĢa Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V Orhaneli Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo V Mudanya Ġlçesi Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri III

6 Tablo V Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB) Ġçerisinde Yer Alan Tesislerin Arıtma Tesisleri ve Emisyon Ġzin Belgeleri Tablo VI.1. Ġl Sınırları Ġçinde Bulunan Orman Alanları ve Kayıpları Tablo VI.2. Ġl Sınırları Ġçinde Tarım Topraklarının Amaç DıĢı Kullanımı Tablo VI.3. Ġl Sınırları Ġçindeki Hassas Yöreler ve Sorunları Tablo VI.4. Erozyon Türü ve Dereceleri Tablo VI.5. Toprak Erozyonuna Sebep Olan Faktörler Tablo VI.7. Kum-Çakıl-Kil vb. Malzeme Ocakları ile Maden Yatakları veya Fosil Yakıt Kaynaklarının ĠĢletilmesi Sonucu OluĢan Çevre Sorunları Tablo VI.9. Ortalama Olarak Konut Ġçin Verilen ĠnĢaata BaĢlama Ruhsatı ve Ġskan Ruhsatı Sayısı Tablo VII.2. Katı Atıkların Toplanma, TaĢınma ve Bertaraf Yöntemleri Tablo VII.3. Tıbbi Atıkların Toplanma, TaĢınma ve Bertaraf Yöntemleri Tablo VII.4. Ġl Sınırları Ġçindeki Sanayi Tesislerinde OluĢan Tehlikeli Atıkların Toplanma, TaĢınma ve Bertaraf Edilmesi Tablo VII.4.1. Ġl Sınırları Ġçinde Tehlikeli Atık Üreten Firmalar IV

7 BURSA ĠL HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER Ġlin Adı Bursa Ġlin Toplam Nüfusu kiģi -Merkez Nüfusu Elde edilen bilgilerden il ve ilçe merkezleri toplam nüfusu: kiģi -Ġlçe ve Köy Nüfusu Elde edilen bilgilerden köy nüfusu: kiģi Ġlin Nüfus Yoğunluğu (Ġnsan/Km 2 ) 204 insan/km 2 Ġlin Nüfus ArtıĢ Hızı 28,62 Nilüfer (Merkez), Osmangazi (Merkez), Yıldırım (Merkez), Gürsu (Merkez), Kestel (Merkez), Ġle Bağlı Olan Ġlçeler Mudanya (Merkez), Gemlik (Merkez), Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık, Ġnegöl, Ġznik, Orhangazi, Karacabey, M.K.PaĢa, Keles, YeniĢehir -Kasaba Sayısı 37 -Köy Sayısı 682 Doğusunda Bilecik, kuzeydoğusunda Sakarya, Ġlin KomĢusu Olan Ġller kuzeyinde Ġzmit ve Yalova, güney ve güneybatısında Balıkesir, güneydoğusunda Kütahya Ġlin KiĢi BaĢına Milli Geliri - Ġlin Göç Alıp Almadığı Alıyor. Göç Veriyor - Göç Alıyor Yurt dıģında Bulgaristan dan, yurt içinde Karadeniz Bölgesi ile Erzurum dan göç alıyor. Net Göç Oranı % 5 Ġlin Nazım ve Uygulama Ġmar Planı ve Rapor(lar) Olup Olmadığı Var. Ġlin Çevre Düzeni Planı ve Raporunun Olup Olmadığı Var. 1/ ölçekli Bursa 2020 yılı çevre düzeni planı. Ġlde KıĢ (Ekim-Mart) Döneminde Hava Kirliliği YaĢanıyor mu? Evet (Aralık-SırameĢeler ve Arabayatağı) Ġlin Ġçme Suyu ġebekesi Yeterli mi? Evet Ġlde Kanalizasyon ġebekesi Var mı? Evet -Kanalizasyon ġebekesi Arıtma Tesisi Ġle Arıtma Tesisleri 2. ve 3. etap inģaat çalıģmaları Sonuçlanıyor mu? sürmektedir. -Derin Deniz DeĢarjı Var mı? Evet (Gemlik) Ġlde Atıklar Düzenli Olarak Toplanıyor mu? Evet Ġlde Atıklar Düzenli Olarak Depolanıyor mu? Evet Ġlde Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi Sağlanıyor mu? Evet (Özel ve Bursa BüyükĢehir ) Ġlde KiĢi BaĢına DüĢen Atık Miktarı (Kg/gün) 1.38 kg/gün Ġlde Gürültü Kirliliği YaĢanıyor mu? Evet (Ankara Yolu, Ġzmir Yolu, Garaj Meydanı, Altıparmak Cad., Yalova Yolu, Atatürk Cad.) Ġlde Görsel Kirlilik Var mı? Evet Ġl Sınırları Ġçerisinde Bulunan Organize Sanayi Bölgesi Sayısı 11 Ġl Sınırları Ġçerisinde Bulunan Küçük Sanayi Sitesi Sayısı 5 1

8 I.1. Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları: BÖLÜM I- HAVA KĠRLĠLĠĞĠ 2002/2004 yılları arasında ildeki kükürtdioksit (SO 2 ) ve partikül madde (PM) ortalamaları ve değiģim oranları ile en düģük ve en yüksek SO 2, PM değerleri ve KVS değerlerinin aģıldığı gün sayısını gösteren tablo aģağıda verilmektedir. Tablo I.1. Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları AYLAR Ölç. Ġst. Sayısı Ölç. Yap. Gün Sayısı Ortalama DeğiĢim Oranları Bir Önceki Yıl a Göre (%) En DüĢük En Yüksek KVS Değerlerinin AĢıldığı Gün Sayısı (μg/m 3 ) SO 2 PM SO 2 PM SO 2 PM SO 2 PM SO 2 >400 PM>300 Temmuz Ağustos Eylül ,83 126, Ekim Kasım Aralık Ocak ,87-5,6 31 9, ġubat , Mart ,8 8, Nisan ,8 15, Mayıs ,3 20, Haziran , Temmuz ,45-41, Ağustos , Eylül , Ekim Kasım Aralık Ocak , ġubat , Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz ,8 179 Ağustos , Eylül , Ekim , Kasım , Aralık , Kaynak: Ġl Sağlık Müdürlüğü,

9 I.2. Hava Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar ve Etki Eden Faktörler: Ġlde baģlıca hava kirliliği kaynakları (önem sırasına göre); sanayi kuruluģları, evsel ısıtma ve trafikten oluģan kirlilik kaynaklarıdır. Hava kirlenmesine etki eden tabii faktörler; meteorolojik ve topografik faktörlerdir. Sun i faktörler ise; nüfus artıģı, plansız kentleģme, kullanılan yakıtlar, sanayide çevreye uyum göstermeyen teknoloji kullanımı ve/veya yanlıģ yer seçimi, trafik yoğunluğu, ormanların tahribi olmaktadır. I.3. Yakıtların Kullanımı: Ġl merkezinde, yılları arasında evsel ısıtmada ve sanayide kullanılan yakıtların cinsi, toplam tüketim miktarı ve bu yakıtların temin edildiği yerler ile ilgili bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo I.3. Yakıtların Kullanımı Ortalama Yıl Yakıtın Temin Edildiği Cinsi Yer Kalori PM SO x Ağır Metaller 2003 Doğalgaz Bursa Gaz 8250 kcal/m Doğalgaz Bursa Gaz 8250 kcal/m Ġthal Güney Afrika, 6000 Kömür Sibirya kcal/kg 2004 Odun 3000 kcal/kg 2004 Fuel-oil kcal/kg Kaynaklar: 1.Bursagaz A.ġ., Mahrukatçılar ve Benzerleri Odası, BTSO, Kül Miktarı NO x Tüketim Miktarı (ton) Evsel Isıtmada Tüketilen Sanayide Tüketilen I.4. Hava Kirliliğinin Giderilmesinde KarĢılaĢılan Güçlükler: Hava kirliliğinin giderilmesinde; yeterli denetim yapılamaması, personel yetersizliği, ölçüm aleti yetersizliği, ateģçilerin eğitimsiz olması ve mali imkansızlıklar gibi sorunlarla karģılaģılmaktadır. I.5. Hava Kirliliğinin Önlenmesi Ġçin Alınan Tedbirler: Ġlde hava kirliliğini önlemek amacıyla; kaliteli yakıt kullanımı, ateģçilerin eğitimi ve denetimi, yeģil alanların artırılması, bacalara filtre takılması, motorlu taģıtların egzos gazı ölçümleri, sanayi kuruluģlarının emisyon izni almaları, sanayi kuruluģlarının sürekli denetlenmesi, standartlara uygun yakma sistemlerinin seçimi gibi tedbirler alınmaktadır. 3

10 I.6. Trafiğe Kayıtlı Motorlu TaĢıt Araçları: Ġlde trafiğe kayıtlı motorlu araçları cins ve sayıları ile egzoz ölçümü yaptıran araç sayıları aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo I.6. Trafiğe Kayıtlı Motorlu TaĢıt Araçları Yıl Aracın Cinsi Araç Sayısı 2002 Eksoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı Kullanılan Akaryakıt Miktarı ( ton, m 3 ) Kat.Konv. ve KurĢ. Benz. Kul.Araç Say.* N.Benzin S.Benzin K.Benzin Mazot LPG Otomobil ** *** *** *** *** *** * Minibüs ** *** *** *** *** *** * Midibas ** *** *** *** *** *** * Otobüs ** *** *** *** *** *** * Kamyon ** *** *** *** *** *** * Traktör ** *** *** *** *** *** * Kamyonet ** *** *** *** *** *** * Motosiklet ** *** *** *** *** *** * Diğer ** *** *** *** *** *** * Toplam *** *** *** *** *** * Otomobil ** *** *** *** *** *** * Minibüs ** *** *** *** *** *** * Midibas ** *** *** *** *** *** * Otobüs ** *** *** *** *** *** * Kamyon ** *** *** *** *** *** * 2003 Traktör ** *** *** *** *** *** * Kamyonet ** *** *** *** *** *** * Motosiklet ** *** *** *** *** *** * Diğer ** *** *** *** *** *** * Toplam *** *** *** *** *** * Otomobil *** *** *** *** *** * Minibüs *** *** *** *** *** * Midibas - *** *** *** *** *** * Otobüs *** *** *** *** *** * Kamyon *** *** *** *** *** * 2004 Traktör *** *** *** *** *** * Kamyonet *** *** *** *** *** * Motosiklet *** *** *** *** *** * Diğer 575 *** *** *** *** *** * Toplam *** *** *** *** *** * (*) Katalitik konvertör ve kurģunsuz benzin kullanan araç sayısı hakkında veri elde edilememiģtir. (**) yılı cinslerine göre araç sayıları hakkında veri elde edilememiģtir. (***) Kullanılan akaryakıt miktarları ile ilgili veri elde edilememiģtir. Kaynaklar: 1. Devlet Ġstatistik Enstitüsü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaynaklar: 1. Ġl Sağlık Müdürlüğü, Bursagaz A.ġ., Mahrukatçılar ve Benzerleri Odası, BTSO, Devlet Ġstatistik Enstitüsü, Bursa Emniyet Müdürlüğü,

11 BÖLÜM II - SU KĠRLĠLĠĞĠ II.1. Ġl Sınırları Ġçerisinde Kirliliğe Maruz KalmıĢ Su Kaynakları ve Kirlenme Nedenleri: Tablo II.I. Ġl Sınırları Ġçerisinde Kirliliğe Maruz KalmıĢ Su Kaynakları ve Kirlenme Nedenleri Su Kaynağı Marmara Denizi Evsel Sıvı Atıklar Evsel Katı Atıklar Kirlenme Nedenleri Sanayi Atıkları Zirai Faaliyetler Denizcilik Diğer Denize ulaģan akarsular Uluabat Gölü Ġznik Gölü Nilüfer Çayı Orhaneli Çayı Emet Çayı M. KemalpaĢa Çayı Susurluk Çayı Kocasu Karsak Deresi Kaynak: Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, M. KemalpaĢa, Musadere, ve DSĠ tahliye kanalları nedeniyle göl kirlenmektedir. Oluk, Boyalıca, Karasu, Kıran ve Sölöz Dereleri nedeniyle göl kirlenmektedir. Çöp deponi alanlarından gelen sızıntı suları nedeniyle kirlenmektedir. II.2. Ġl Sınırları Ġçinde YerleĢim Merkezlerinde Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri: 1- Kanalizasyon Ģebekesinin olmaması veya yetersiz olması, 2- Ġl merkezinde evsel nitelikli atıksuların arıtılmaması, 3- Büyük sanayilerin atıksularını arıtmaması, 4- Küçük sanayilerde toplu arıtmanın mümkün olmaması, 5- Küçük yerleģim merkezlerinde arıtma iģleminin yapılmaması, 6- Fosseptik çukurlarının sağlıklı Ģekilde inģaa edilmemesi, 7- Foseptik atıkların vidanjörlerle çekildikten sonra geliģi güzel yerlere boģaltılması, 8- Zirai mücadele ilaçlarının kontrolsüz kullanımı, 9- Kimyasal gübre kullanımı. 5

12 II.3. Atıksuların Alıcı Ortamda (Deniz, Göl, Akarsu, Kapalı Havza, vb.) OluĢturduğu Sorunlar: Tablo II.3. Atıksuların Alıcı Ortamda (Deniz, Göl, Akarsu, Kapalı Havza, vb.) OluĢturduğu Sorunlar Suyun renginde değiģiklik gözlenmesi Atıksuların Alıcı Ortamda OluĢturduğu Sorunlar HaĢere ve zararlı Ġçme ve kullanma Alıcı ortamdaki canlı canlıların suyu rezervine hayatı tehdit etmesi üremesine neden karıģması olması Yeraltı suyunda kirlilik meydana getirmesi Alıcı Su Ortamı Deniz Göl Akarsu Havza Sulak Alan Yeraltı Suyu Jeotermal Kaynak Kaynak: Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, II.4. Su Kirliliğinin Giderilmesi Amacıyla Alınan Tedbirler: Tablo II.4. Su Kirliliğinin Giderilmesi Amacıyla Alınan Tedbirler Kanalizasyon Kanalizasyon Ģebekesinin Ģebekesine yapılması ya arıtma tesisi da yapılması yenilenmesi YerleĢim merkezinde foseptik kullanılması Alınan Tedbirler Sanayi Tarımsal atıklarının arıtmaya tabi tutulması faaliyetlerde kullanılan ilaç ve gübrenin aģırı ve yanlıģ kullanımının önlenmesi ĠĢletmelerin atıksuları için deģarj izni alması Ağaçlandırma çalıģmaları yapılması Sanayi alanlarında ortak arıtma tesisi yaptırılması Alıcı Su Ortamı Deniz Göl Akarsu Havza Sulak Alan Yeraltı Suyu Jeotermal Kaynak Kaynak: Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, II.5. Su Kirliliğinin Önlenmesinde KarĢılaĢılan Güçlükler: Yeterli denetim yapılamaması, periyodik ölçüm yapılamaması, personel yetersizliği, ölçüm cihazı yetersizliği ve mali imkansızlıklar gibi güçlüklerle karģılaģılmaktadır. II.6. Ġl Sınırları Ġçinden Geçen Karayollarında ve Demiryollarında Seyreden TaĢıtların Su Alanları Üzerinde Meydana Getirdiği Ağır Metal (Özellikle KurĢun, Kadmiyum gibi) Kirliliği Hakkında herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. Kaynaklar : 1. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü,

13 BÖLÜM III - TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ III.1. Ġl Sınırları Ġçinde Topraktaki Pestisit Birikimini Tespit Etmek Amacıyla Herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. III.2. Ġl Sınırları Ġçinde Ticari Gübrelerin Kullanımı Sonucu Toprak Kalitesinde Bozulma Olup Olmadığına Dair Herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. III.3. Zirai Mücadele Ġlaçlarının Yıllık Tüketim Miktarı: Ġl sınırları içerisinde kullanılan zirai mücadele ilaçlarının tüketim miktarını gösteren tablo aģağıda verilmektedir. Tablo III.3. Zirai Mücadele Ġlaçlarının Yıllık Tüketim Miktarı Yıl Zirai Müc. Ġlacının Grup Adı Kullanılan Miktar (Ton) Ġnsektisitler 410, Herbisitler 81,467 Fungusitler 2.255,979 Ġnsektisitler 358, Herbisitler 89,401 Fungusitler 2.167,503 Ġnsektisitler 310, Herbisitler 95,937 Fungusitler 1.879,424 Kaynak: Ġl Tarım Müdürlüğü, III.4. Ticari Gübre Cinslerinin Yıllık Tüketim Miktarı: Ġl sınırları içerisinde kullanılan ticari gübre cinslerinin adı, kullanılan miktarı ve kullanıldığı alanı gösteren tablo aģağıda verilmektedir. 7

14 Tablo III.4. Ticari Gübre Cinslerinin Yıllık Tüketim Miktarı Yıl Ticari Gübre Adı Kullanılan Miktar (Ton) Kullanılan Alan (Ha) Amonyum Sülfat (% 21 N) * Amonyum Nitrat (% 26 N) * Amonyum Nitrat (% 33 N) * Üre (% 46 N) * Triplesüperfosfat (%42-44 ) 384 * Diamonyumfosfat (%18-46) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) 596 * Potasyum Nitrat * Potasyum Sülfat 362 * Toplam Amonyum Sülfat (% 21 N) * Amonyum Nitrat (% 26 N) * Amonyum Nitrat (% 33 N) * Üre (% 46 N) * Triplesüperfosfat (%42-44 ) 390 * Diamonyumfosfat (%18-46) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Potasyum Nitrat 340 * Potasyum Sülfat 276 * Toplam Amonyum Sülfat (% 21 N) * Amonyum Nitrat (% 26 N) * Amonyum Nitrat (% 33 N) * Üre (% 46 N) * Triplesüperfosfat (%42-44 ) 651 * Diamonyumfosfat (%18-46) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Kompoze (% ) * Potasyum Nitrat 220 * Potasyum Sülfat 465 * M.A.P. 130 * Toplam (*) Veri elde edilememiģtir. Kaynak: Ġl Tarım Müdürlüğü, III.5. Tarımda Kullanılan Girdilerden Tarımsal Ġlaçlar ve Gübrelerin Haricindeki Diğer Kimyasal Maddeler Hakkında Herhangi Bir Tespit Bulunmamaktadır. III.6. Ġl Sınırları Ġçinden Geçen Karayollarında ve Demiryollarında Seyreden TaĢıtların Çevre Toprakları Üzerinde Meydana Getirdiği Ağır Metal (Özellikle KurĢun, Kadmiyum gibi) Kirliliği Hakkında Herhangi Bir Tespit Mevcut Değildir. Kaynaklar : 1- Ġl Tarım Müdürlüğü,

15 BÖLÜM IV- TURĠZM IV.1. Ġl Sınırları Ġçinde Turizm Faaliyetleri Sonucu KarĢılaĢılan Problemler: Doğal yapıya uygun olmayan hızlı ve çarpık yapılaģma, orman alanlarının kaybı, katı atıkların toplanması, taģınması, bertaraf edilmesi, gürültü, sıvı atıkların arıtılmadan deģarjı, tarım alanlarının kaybı, plansız ve düzensiz yayla turizmi gibi sorunlarla karģılaģılmaktadır. IV.2. Kıyı Alanlarının Turizm Amaçlı Kullanımı Sonucu KarĢılaĢılan Sorunlar ve Alınan Tedbirler: KarĢılaĢılan Sorunlar: Ġl sınırları içerisinde kıyı alanlarının turizm amaçlı kullanımı sonucu; imar planına aykırı yapılaģmalar, kıyıların kirlenmesi, alt yapı sorunlarından dolayı ortaya çıkan görüntü kirliliği, deniz gezi teknelerinin yüksek volümlü ses ve müzik yayınları gibi sorunlarla karģılaģılmaktadır. Alınan Tedbirler: Ġl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, turizm sezonu süresince, yapılan denetimlerde kıyılarda sürekli koli basili ölçümleri yapılmaktadır. IV.3. Ġl Sınırları Ġçinde Bulunan Turistik Tesislere Ait Sıvı ve Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi ile Ġlgili Alınan Önlemler: 1. Sıvı atıkların arıtılmadan deģarj edilmemesi, 2. Sızdırmazlık sistemlerinin standartlara uygun yapılmasının sağlanması, 3. Sıvı atıkların bertaraf edilmesinde, yeraltı sularının kirlenmemesine dikkat edilmesi, 4. Katı atıkların uzun süre kalmaları halinde, dezenfekte edilmelerinin sağlanması, 5. Atıkların çevreye yayılmaması ve pis koku yaymaması için kapalı sistemlerle taģınması, 6. Katı atıkların paketlenerek periyodik olarak alınması. Kaynaklar : 1. Ġl Turizm Müdürlüğü Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü

16 BÖLÜM V- SANAYĠ V.1. Ġl Sınırları Ġçinde Çevre Sorunu OluĢturan Sanayi KuruluĢları: Ġl sınırları içerisinde çevre sorunu oluģturan sanayi kuruluģlarının isimleri ve bu kuruluģların faaliyetleri sonucu oluģan çevre sorunları aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları AKTEKS San.ve Tic.A.ġ. (2 parsel tevhit) AKTEKSTĠL San.ve Tic.A.ġ. (KumaĢ dokuma) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliliği oluģturuyor. Katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. ASEMAT Otomotiv Yan San. ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliği oluģturuyor. BAGET San.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliği oluģturuyor. BAKÜS Yapı Malzemeleri Ġthalat Ġhracat Su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliği oluģturuyor. ĠnĢaat San.ve Tic.A.ġ. BANVĠT Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Hava kirliliği oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor, katı Yem Sanayii A.ġ. atık oluģturuyor. BARKA Ürünleri San. ve Tic. A.ġ. Konfeksiyon Katı atık ve gürültü kirliliği oluģturuyor. BASTAġ Bursa Ambalaj San.ve Tic.A.ġ. Kağıt-Ambalaj Katı atık, görüntü kirliliği oluģturuyor. BAYKAL MAKĠNA SAN.TĠC.A.ġ. Makine BAYRAKTARLAR Motorlu Vasıtalar Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı atık Oto Yan Sanayi Tic.ve San.A.ġ. oluģturuyor. BELFĠN ĠnĢaat Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı atık San.ve Tic.A.ġ.(APOLTEKS) oluģturuyor. BELTAN Yedek Parça ve Makine San.ve Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı ve sıvı Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. atık oluģturuyor. BERK Otomotiv San.ve Yatırım A.ġ. Oto Yan Sanayi Hava ve su kirliliği, görüntü ve gürültü kirliliği, katı ve sıvı atık oluģturuyor. BESAġ Bursa Ekmek ve Besin San.ve Gıda Su kirliliği, katı atık oluģturuyor. Tic.A.ġ. (Ekmek Üretimi) BEYÇELĠK Kalıp ve Oto Yan San.ve Hava ve su kirliliği, katı ve sıvı atık, gürültü ve görüntü Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. kirliliği oluģturuyor. BĠESSECĠ Bursa San.ve Tic.A.ġ. (Konfeksiyon) YerleĢim alanlarını etkiliyor, gürültü kirliliği oluģturuyor. BĠESSECĠ Bursa San.ve Tic.A.ġ. (Boyahane) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü ve görüntü kirliliği oluģturuyor. BĠL PLASTĠK Ambalaj San.ve Tic.A.ġ. Plastik Hava ve su kirliliği, katı atık, görüntü kirliliği oluģturuyor. (Polietilen film) BĠRĠNCĠ GÜVEN Jakar Makine Ġmalat ve Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. Makine Tic.Ltd.ġti. BĠRLĠK MAKĠNA San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. BĠS Enerji Üretim Otoprodüktör Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. Üretimi Grubu A.ġ. BOSCH San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi (Enjektör) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. BOSCH San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi (Enjektör) Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. BOSEN Enerji Üretimi Hava ve su kirliliği, katı atık, gürültü kirliliği oluģturuyor. Üretimi Otoprodüktör Grubu A.ġ. BOYTEKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık (IDYLL) oluģturuyor. BSB San.ve Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. BURBOYA Bursa Boya Kimya San.ve Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı ve sıvı atık Kimya-Boya Tic.A.ġ. oluģturuyor. BURÇELĠK Bursa Çelik Döküm San.A.ġ. Makine BURÇELĠK Bursa Çelik Döküm San.A.ġ. Döküm Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. YerleĢim alanlarını etkiliyor. CAMTAġ Düzcam Pazarlama A.ġ. Cam Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği oluģturuyor. 10

17 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 1): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları CEMRE Halıcılık ve San.ve Elyaf Üretimi Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği oluģturuyor. Tic.A.ġ. Non Woven Halı COATS Ġplik San.A.ġ. (DikiĢ nakıģ ipliği) CONFETTĠ San.ve DıĢ Tic.A.ġ. (ANKOLAJ) (Boya, baskı) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. COġKUNÖZ Holding Holding Katı ve sıvı atık oluģturuyor. COġKUNÖZ METAL FORM Makine Makine Endüstri ve Tic.A.ġ. COġKUNÖZ RADYATÖR ve Isı Makine San.Tic.A.ġ. ÇEMTAġ Çelik Makine San.ve Tic.A.ġ. Demir-çelik Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, sanayi kuruluģunda çalıģanlara zarar veriyor. DĠNĠZ Holding A.ġ. Holding Katı ve sıvı atık oluģturuyor. DÖPERTEKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. DUBLEKS Otocam San. Nakliye Ticaret Oto Yan Sanayi A.ġ. DURANER Boya Kimyasal Madde Tic.ve Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı ve sıvı atık Kimya-Boya San.A.ġ. oluģturuyor. DURMAZLAR MAK. SAN. A.ġ. Makine DUSA San.ve Tic.Ltd.ġti. (Ġç çamaģır konf.) DYNACAST Teknik Döküm San.Ltd.ġti. Döküm Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. E.L.M. Gıda Pazarlama San.ve Tic.A.ġ. Gıda Katı atık oluģturuyor. EKMASAN Isı ve Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine EKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. EROL TÜRKÜN San. ve Tic.A.ġ. (DöĢemelik kumaģ), Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Ġplik Boyama oluģturuyor. ETE MENSUCAT San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. FANĠTEKS Giyim San.ve Tic.A.ġ. Giyim Katı atık ve görüntü kirliliği oluģturuyor. FARBA Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Otomotiv Aydınlatma fabrikaları A.ġ. Makine- Oto yan Sanayi FE-KA Otomotiv Mamülleri San.ve (Otomotiv plastik yedek parça Tic.A.ġ. imalatı) FLOKSER San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. Oto Yan Sanayi FORMFLEKS Yalıtım Ürünleri San.ve Tic.A.ġ. FRENCH Collection Ticaret Ġth.Ġhr.ve San.Ltd.ġti. GAVAZ CAM San.ve Tic.A.ġ. GENKĠM Genel End.Kimyevi Mad.San.ve Tic.Ltd.ġti. GÖZDE Havlu Bornoz Ġplik San.Tic.Ltd.ġti. (HATEKS) HAF LASTĠK San.ve Tic.A.ġ. HAKSAN Otomotiv Mamülleri San.ve Tic.A.ġ. HATĠBAġ FANTAZĠ Ġplik San.A.ġ. HATĠBAġ ĠPEKSEL Ġplik San.A.ġ. - SessizleĢtirici Parça Üretimi - Aksesuar - Formlu Halı - Düz halı - Bagaj Çanta Giyim Cam Kimya (KumaĢ boyama) Lastik Oto Yan Sanayi YerleĢim alanlarını etkiliyor, gürültü kirliliği oluģturuyor. Hava kirliliği ve gürültü kirliliği oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, sanayi kuruluģunda çalıģanlara zarar veriyor. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. 11

18 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 2): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları ĠDEAL DĠZAYN ve Konfeksiyon San.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠDEAL KAZAN ISI San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine ĠDEAL TEKSTĠL San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠĞREK Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine ĠNOKSAN Mutfak San.ve Tic.A.ġ. Endüstriyel Mutfak Hava kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Ekipmanları üretimi oluģturuyor. ĠPEKER Tic.ve San.A.ġ. (Boya, apre,baskı) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠPSAN Sanayii A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠREZ Sanayii Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ĠS-ME Havalandırma Ġzolasyon Havalandırma Tes.Taah.Tic.Ltd.ġti. ISTAġ Bursa Isıl ĠĢlem San.ve Tic.A.ġ. Diğer-Isıl iģlem JA-GE San.ve Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık (MASTAġ) oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. JAKARTEKS San.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KADRĠ UĞUR Boya-Emprime San.ve Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Tic.A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KAPSAN Kaplama ve Profil Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Lastik Kaplama San.ve Tic.A.ġ. oluģturuyor. KARAN Makine San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine KARAYEL Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık San.ve Tic.Ltd.ġti. (RAġĠT UYSAL) oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KARMAS Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine KARSAN Otomotiv San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi KĠNTEKS Sanayi Ticaret Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. KORTEKS Mensucat Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. (Dokuma) San.ve Tic.A.ġ. (Dokuma Fabrikası) - Polyester eriyik veya cips - Polyester poy iplik - Polyester FDY iplik - Polyester micro poy iplik KORTEKS Mensucat - Polyester bükümlü iplik San.ve Tic.A.ġ. - Polyester tekstüre iplik (Polyester Ġplik Fabrikası) - Polyester micro tekstüre iplik - Polyester düz iplik - Polyester tül - GüneĢlik perdeler KOZA San.ve DıĢ Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. M.F.YILMAZĠPEK Pazarlama Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Tic.ve San.A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ. Otomotiv MAJOR SKT Oto Donanım San.ve Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. MAKO San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi (li aksam) MARMARA YAĞ San. Ltd. ġti. Gıda (Nebati Yağ) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. MAYSAN MANDO Otomotiv Parçaları Oto Yan Sanayi (Amortisör San.ve Tic.A.ġ. Yd.pr) MEGA San.ve Tic.A.ġ. (Dokuma-Büküm) Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. MEKSA Unlu Mam. Gıda Teks.Turizm Gıda ĠnĢ.San.ve Tic.A.ġ. 12

19 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 3): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları MEKSAN Metal ĠĢleme Makine San.ve Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. METĠN ġahġn San.ve Tic.Ltd.ġti. MĠSTAġ Makine Ġmalat San.ve Tic.A.ġ. Makine NAPAL Tela ve Elyaf Üretimi Sanayi ve Tela Tic. Ltd.ġti. (CANAL) - Pet - Pox Ġplik - Tekstüre Ġplik NERGĠS San.ve Tic.A.ġ. - Düz Ġplik - Bükümlü Ġplik - Dokuma KumaĢ - Örme KumaĢ NĠL-BA San.ve Tic.Ltd.ġti. (Boyahane) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alalarını etkiliyor. NOBEL Teknik Oto Yan San.ve Tic.A.ġ. Oto Yan Sanayi NUSRET Klima Havalandırma OMSAN Lojistik A.ġ. Lojistik Hizmet Katı ve sıvı atık oluģturuyor. ONS Makine San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine ORGANO Kimya San.ve Tic.A.ġ. Kimya OTOTRĠM Oto Yan Sanayi Panel Sanayi ve Tic.A.ġ. OYAK RENAULT Otomobil Fabrikaları Otomotiv A.ġ. ÖZDĠRENÇ San.ve Tic.Ltd.ġti. Motor Direnci ÖZTÜRKTAġ San.Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ÖZKILIÇ Otomotiv Koltuk Oto Yan Sanayi Sist.San.Tic.Ltd.ġti. PAKĠPEK San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim yerlerini etkiliyor. PAKKENS Yedek Parça ve Makine San.ve Oto Yan Sanayi Tic.A.ġ. PANOTEKS San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. PARSEKER San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. POLYLEN Sentetik Ġplik San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık (Polyester Ġplik) oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. PPG Industrıes Kimya San.ve Tic.A.ġ. Kimya-Boya Hava ve su kirliliği, görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. PROFĠLSAN Mobilya Kaplama San.ve Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Mobilya Tic.Ltd.ġti.(OTO TAġKENT) oluģturuyor. REĠSOĞLU Ġplik ve Mensucat San.ve Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık Tic.A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. REĠSOĞLU San.ve Tic.Pazarlama Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık A.ġ. oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. REKOR Dokumacılık San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. RETOSAN Makine San.ve Tic.A.ġ. Makine RUDOLF DURANER Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı ve sıvı Kimya - ( kimyasalları) Kimyevi Mad.Tic.ve San.A.ġ. atık oluģturuyor. SAVCAN San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. SAYER Yatçılık ve Turizm San.ve Tic.Ltd.ġti. (Ġplik Büküm) Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. SEDANER Matbaacılık Ambalaj San.ve Ambalaj-matbaa Tic.A.ġ. SĠFAġ Sentetik Ġplik Fabrikaları A.ġ. (Sent. Ġplik) SĠNTA Sanayi ĠnĢaat Taahhüt ve Tic.A.ġ. ĠnĢaat Hava ve su kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, katı atık oluģturuyor. SKT Yedek Parça ve Makine San.ve Oto Yan Sanayi (Sızdırmazlık Tic.A.ġ Elemanları) SONOCO Ambalaj San.ve Tic.A.ġ. Ambalaj 13

20 Tablo V.1.1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Ġçerisinde Çevre Sorunu OluĢturan Tesisler (Devam 4): Sanayi KuruluĢunun Ġsmi, YerleĢim Merkezi Faaliyet Türü Sanayi KuruluĢunun Faaliyeti Sonucu OluĢan Çevre Sorunları SOYDAġLAR Boya San.ve Tic.A.ġ. SÖNMEZ AMBALAJ San.ve Tic.A.ġ. Plastik-Ambalaj SÖNMEZ FĠLAMENT (Polyester cips, Ġplik) Sentetik Ġplik ve Elyaf San.A.ġ. S-TEKS Konfeksiyon San.ve Tic.Ltd.ġti. Giyim Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. ġahġnkul Otomatçılık San.ve Tic.A.ġ. Sac ĠĢleme Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı ve sıvı atık oluģturuyor. ġevket GÜVENÇ ve Turizm San.Tic.Ltd.ġti. TEKNOMEKANĠK Makine TMS Türker Makine San.ve Tic.Ltd.ġti. Makine (Fittings üretimi) TUNCA San.ve Tic.A.ġ. TURKCELL ĠletiĢim A.ġ. ĠletiĢim YerleĢim alanlarını etkiliyor. TÜRKAY San.ve Tic.A.ġ. TÜRKKAN Boya Emprime ve Apre (Mensucat Boyama) San.ve Tic.A.ġ. -1 TÜRKKAN Boya Emprime ve Apre (Mensucat Emprime) San.ve Tic.A.ġ. -2 TÜRKÜN San. ve Tic.A.ġ. ULUSAN EMAYE San.ve Tic.A.ġ. Emaye ÜÇEL ELEMEK Havlu San.ve Tic.A.ġ. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. ÜFTADE Kauçuk San.ve Tic.Ltd.ġti. Kauçuk Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, sanayi kuruluģunda çalıģanlara zarar veriyor. ÜMĠT Örgü Ġpleri Fantezi Ġplik-Örgü Gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor. Giyim Giyim VAN PRES Döküm Kromaj San.ve Oto Yan sanayi Tic.A.ġ. YASEMĠN Mensucat San.ve Tic.A.ġ Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. YAYSAN Teknik Yay San.ve Tic.A.ġ. Yay Üretimi YILDIZ MENSUCAT Tic.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. YILMAZ FIRÇA San. ve Tic. A.ġ. Diğer-Fırça san. YILSAR Tic.ve San.Ltd.ġti. Hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık oluģturuyor, yerleģim alanlarını etkiliyor. YPS Yedek Parça ve Makine San.ve Makine Tic.A.ġ. YÜKSELTUR San.ve Tic.Koll.ġti. Makine ZORLU ENERJĠ Üretimi Üretimi Otoprodüktör Gr. A.ġ. Kaynak: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü,

ÖZEL PLASTĠK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

ÖZEL PLASTĠK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU PAGDER & ASLAN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ÖZEL PLASTĠK ĠHTĠSAS ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU KIRKLARELĠ ĠLĠ, VĠZE ĠLÇESĠ, DOĞANCA KÖYÜ, DIġBUDAK MEVKĠĠ ÇED Raporu Nihai

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU AFYONKARAHİSAR-2013 2 ÖNSÖZ Anayasamızın 56. Maddesi Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. hükmü

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÖNSÖZ Çevre, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı

Detaylı

EN FAZLA GELİR VERGİSİ TAHAKKUK EDEN MÜKELLEFLER

EN FAZLA GELİR VERGİSİ TAHAKKUK EDEN MÜKELLEFLER EN FAZLA GELİR VERGİSİ TAHAKKUK EDEN MÜKELLEFLER Ödül Sırası Adı Soyadı 1 MUHARREM YILMAZ 2 MEHMET CELAL GÖKÇEN 3 EROL KILIKÇIER 4 SERPİL VERAL 5 RECEP GÜZELDAĞ 6 ŞERİF ARI 7 MÜRVET TEZEL 8 ZEKERİYA BAYRAK

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 İSTANBUL HAZIRLAYAN İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 i ÖNSÖZ Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA-2013 1 Ö Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak birbirlerinden

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ FĠZĠKĠ ALTYAPI VE ENERJĠ SEKTÖRÜ 2011 ĠÇĠNDEKĠLER 1. FİZİKİ ALTYAPI... 3 1.1. ENERJİ YAPISI... 3 1.1.1. Yenilenebilir Enerji... 6 1.2. ULAŞIM YAPISI... 12 1.2.1. Karayolu

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER 1. ERDEMİR TANITIMI... 3 2. TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ... 4 3. TÜRKİYENİN 2023 HEDEFİNDE ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ...

Detaylı

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA 0 1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA HAZĠRAN 2007 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER 2 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ

Detaylı

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri)

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri) ÇEVRE MEVZUATI DOĞRUDAN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Yürürlük Tarihi:14.11.2011 Sorumlu Kuruluş:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ.

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. VAN ĠLĠ EDREMĠT ĠLÇESĠ Et Entegre Et Fabrikası 339, 342, 344, 347, 350, 357, 544, 587 ve 588 Numaralı Parsellere

Detaylı

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU CİLT V 2012 & DOĞUKAN İMAR & BHA PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

MERSİN İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

MERSİN İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN: ÇED VE İZİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN - 2014 1 ÖNSÖZ Mersin ilimiz 321 km. kıyı bandı, görülmeye değer

Detaylı