Wastewater Treatment Plant Design

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wastewater Treatment Plant Design"

Transkript

1 Ön Çöktürme Tankları Amaç: Çökelebilen organik maddelerin sakin koşullarda çöktürülmesidir. Giderim verimi: BOİ 5 : %30~40 TAKM: %50~70 Çökelebilen katılar (Settled solids): mekanik scraperler tarafından toplanıp çamur işleme ünitesine gönderilir. Yağ, gres ve yüzebilen maddeler: sıyırıcılarla toplanır. Deşarj: Savaklardan toplama oluğuna toplanır Ön çöktürme tanklarının tipleri Yatay akışlı (Horizontal Flow) Katı madde temaslı (Solids Contact) Eğri Yüzeyli (Inclined surface) 1 Yatay Akışlı Ön Çöktürme Tankları Avantajlar Daha az yer kaplarlar birden fazla uniteler halinde olabilir Birden fazla unitelerde aynı duvar kullanılarak ekonomi sağlanır Koku kontrolü daha kolaydır Daha uzun çökelme zamanı Kısa devreler (short circuits) Giriş-Çıkış yapılarındaki kayıplar azdır Çamur toplama için daha az enerji harcanır Dezavantajlar Ölü bölgeler oluşabilir Debi değişimlerine Çamur toplama ekipmanı için genişlik kısıtlayıcı faktör Savak yükünü azaltmak için birden fazla savak gerekebilir Yüksek bakım masrafı (pedallar, zincir vs.) 2 Yatay Akışlı Ön Çöktürme Tankları 3 Page 1

2 Yatay Akışlı Ön Çöktürme Tankları Longitudinal section with skimmer 4 Yatay Akışlı Ön Çöktürme Tankları Cross section 6 Page 2

3 7 Yatay Akışlı Ön Çöktürme Tankları 8 Yatay Akışlı Ön Çöktürme Tankları Yatay Akışlı Ön Dairesel Tanklar 9 Page 3

4 Katı Madde Temaslı ÖÇT Katı maddeler yükselerek çamur battaniyesi (sludge blanket) oluştururlar. Gelen katı maddeler burada birleşerek tutunurlar. Sıvı faz ise yükselerek savaklara doğru ilerler Aynı giderme verimindeki yataş akışlı önçöktürme tanklarına göre daha iyi hidrolik performans gösterirler Dairesel ya da dikdörtgensel olarak tasarlanırlar Septik koşullar oluşturduğu için biyolojik çamurlar için kullanılması uygun olmayabilir 10 Solids-Contact Clarifier Katı Madde Temaslı ÖÇT 11 Eğri Yüzeyli (Inclined surface) Eğri yüzeyler çok daha kısa çökelme zamanı sağladığı için verimlidir Yaygın olarak aşırı yüklü ilk ve son çöktürme tanklarının yenilenmesi/geliştirilmesi için kullanılır. Tube settlers (Tüp şeklinde): dar açıklıklı tüpler kullanılarak (dairesel, dikdörtgensel, hexagonal...) Parallel plate separators (Paralel plak ayırıcılar): geniş yüzey alanı sağlarlar, böylelikletank hacmi küçülür. Daha az rüzgar etkisi, laminer akım Dezavantaj: septik koşullar, tüplerin ya da kanalların tıkanması 12 Page 4

5 Eğri Yüzeyli (Inclined surface) Parallel plate separators 13 Tasarımda dikkat edilecek hususlar Amaç: yeterli çökelme zamanını ve uygun (sakin) akım koşullarını sağlamak ve maksimize etmek Katı madde giderimini olumsuz etkileyecek faktörler Atıksu ile gelen ve oluşan Eddy akımları Rüzgardan dolayı oluşan yüzey akımları Çıkış akımından dolayı oluşan dikey akımlar Sıcaklık farkından oluşan dikey akım koşulları Yoğunluktan dolayı kaynaklanan akımlar (Density currents) soğuk ve yoğun suyun tank tabanına hareket etmesi ya da sıcak suyun yüzeye hareket etmesi Çamur toplama ekipmanının hareketinden dolayı kaynaklanan istenmeyen akımlar 14 Design overflow rates for sedimentation tanks (m 3 /m 2 day) Condition Range Typical Primary sedimentation prior to secondary treatment Average flow 30~50 40 Peak flow 70~ Primary sedimentation with WAS return Average flow 25~35 30 Peak flow 45~80 60 Detention Times for Various Overflow Rates and Tank Depth Overflow rate Detention period (hrs) (m 3 /m 2 day) 2-m 2.5-m 3-m 3.5-m 4-m 4.5-m depth depth depth depth depth depth Ortalama akımda bekletme süreleri: Primary sedimentation tanks - 1~2 hrs Secondary clarifiers - 2~4 hrs 15 Page 5

6 BOD 5 ve TSS Giderim verimlerinin Taşma Hızı (YYH) ve Bekletme Süresi ile değişimi YYH: yüzey yükleme hızı 16 Tasarımda dikkat edilecek hususlar Savak Yükleme Hızı (< 370 m 3 /m 2 gün) (Ten-States Standards-USA) 124 m 3 /m 2 gün :: ortalama tasarım debisi 44 L/sec 186 m 3 /m 2 gün :: ortalama tasarım debisi > 44 L/sec Boyutlar Tip Aralık Ortalama Dikdörtgensel Uzunluk, m 10~100 25~60 Uzunluk-Genişlik oranı 1~7.5 4 Uzunluk-Derinlik oranı 4.2~25 7~18 Su derinliği, m 2.5~5 3.5 Genişlik, m 3~24 6~10 Dairesel Çap, m 3~60 10~40 Yan yüzey derinlik, m 3~6 4 Katı madde yükleme oranı Ön çöktürme tankları için çok önemli bir parametre değildir Ön çöktürme tankları: 1.5~34 kg/m 2 day Son çöktürme tankları: 49~98 kg/m 2 day 17 Tasarımda dikkat edilecek hususlar Giriş Yapısı Girişteki enerjinin kırılması gereklidir Genişlik: akımın eşit dağılımını sağlamak Sıcaklıktan ve yoğunluk farkından kaynaklanan kısa devreleri önlemek Yük kayıplarını azaltmak Debi kontrolü, köpük ve çamur toplama sisteminin uygun seçimi ve bakımı Giriş kanalında akım hızı: 0.3 m/sec 18 Page 6

7 Giriş Yapısı Tipleri 19 Tasarımda dikkat edilecek hususlar Çıkış Yapısı Uniform debi dağıtım sağlanmalıdır Çökelemeyen veya yüzen katı maddelerin savaktan kaçması engellenmelidir Yüzebilen maddeler toplanmalıdır Tipik savak yükleri 44 L/sn 124 m 3 /m gün > 44 L/sn m 3 /m gün Düz ya da V-çentikli olarak tek ya da çift taraflı oluk Savaktan önce yüzen maddeleri tutmak için engeller (baffle-s) konulmalıdır 20 Çıkış Yapısı Tipleri 21 Page 7

8 Tasarımda dikkat edilecek hususlar Çamur Toplama Sistemi Tank Taban Egimi: Çamur toplama haznesine çamuru kolaylıkla toplamak için yapılır. Dikdörtgensel tank: %1~%2; Dairesel tank: 40~100 mm/m Ekipmanlar Dairesel tanklar Çamur toplama haznesine çökelen çamuru itmek için sonsuz taşıyıcı zincire bağlı pedal sistemi ya da hareketli köprüye bağlı dip kazıyıcılar (scrapers) Suction-type (emme-tipi) çamur toplama sistemi Radial kollar ile merkez iskeleye belirli bir açı yapacak şekilde bağlı (çap 10 m ) ya da kirişe direkt olarak bağlı sistem (çap < 10 m ) (sıyırıcı dönüş hızı ~0.06 dev/dak) Emme tipi çamur toplama daha hafif çamur için 22 Tasarımda dikkat edilecek hususlar Dikdörtgen tanklar Taşıyıcı Zincir Sisteme bağlı sonsuz zincir İlk çöktürme tankı zincir hızı 0.3~1 m/min Son çöktürme 0.3 m/min Pedallar (5 cm kalınlığında and 15~20 cm derinliğinde) 3 er-m aralıklarla 6 m. uzunluğa kadar. 6 m. Den geniş tanklar için birden fazla pedal sistemi Yüzebilen maddeler çamur toplama haznesinin tersi istikamette toplanacak Avantajlar: kolay ilk uygulama, az enerji harcama, etkin köpük toplama, daha ağır nitelikli çamur Dezavantajalrı: Bakım ve onarım için yüksek maliyet, Tankların bakım için boşaltılması, Hafif çamurun tekrar yüzmesi (resuspension) 23 Zincir ile döndürülen sıyırıcılar A. Chain B. Sprockets C. Shear pin D. Chain tightener brackets E. Wall bearings F. Pillow block bearings G. Sewage take-up bearing H. Set collars I. Screw conveyer J. Shafting K. Return rail system L. Floor rail wear strip M. Couplings N. Wear shoes O. Filler blocks P. Gear box Q. Baffles R. Flights (fiberglass or wood) S. Weirs T. Scum pipe 24 Page 8

9 Köprülü sıyırıcılar Hareketli köprüler 13 m açıklığa kadar kirişlerle, 13 m den sonra makaslı olarak yapılır. Köprünün dönmesi elektrik motoru ile çalışan bir arabayla sağlanır. Köprüler, havuzun her iki kenarında hareket den tekerkeler üzerinde taşınır. Mekanik sıyırıcılar köprüye asılı olarak, çamuru konik bir toplama çukuruna doğru hareket ettirir. Yüzeyde ise yağ ve köpüğü sıyıran bir yüzey sıyırıcı bulunur. Üstünlükleri: Bütün hareketli parçalar suyun üstündedir, sıyırıcının tamir bakımı için havuzun boşaltılması gerekmez, genişlik sınırlaması yoktur, ömrü uzun, tamir ve bakımı ucuzdur. Eksiklikleri:Enerji tüketimi yüksektir. Soğuk iklimler için uygun değildir ve tekerlekler sık sık raydan çıkarak problem oluşturur. 25 Çamur toplayıcı taşıma köprüsü 26 Çamur toplayıcı taşıma köprüsü Dip taranma sistemi ile uyumlu köprü tasarımı Çamurun sürekli çamur toplama haznesine iletilmesi Pompa, sifon vb ekipmanların çamuru sürekli iletmesi için tasarlanması Avantajlar: Daha iyi hafif çamur elde edilmesi, Bütün hareketli kısımlar su seviyesinin üzerinde, tamir ve bakım içintankı boşaltmaya gerek yok, en-boyut kısıtlaması yok, daha uzun süreli, dar köprüler için düşük maliyetli bakım, biyolojik ve kimyasal çamur için uygun. Dezavantaj: Yüksek güç gereksinimi, soğuk mevsimler için uygun değil (tanklarda buzlanma), geniş aralıklı köprülerde tekerleğin raydan çıkması 27 Page 9

10 Emme tipi çamur toplayıcı sistem Ilıman iklimlerde ve dikdörtgen havuzlar için uygulanabilir. Yüzeyde buzlanma olması sistemin çalışmasını engelleyebilir. 28 Vakum çamur sıyırıcı 29 Vakumla Çamur Toplanması Çamur toplama sistemi Çamur toplama haznesinden pompa ile uzaklaştırılır Tasarım kriterleri Sürekli çamur toplayacak sistem tasarımı En az 15 cm. lik çamur toplama borusu Dikdörtgen tanklarda birden fazla çamur toplama haznesi uygun olmayabilir. Spiral şekilli çamur toplama aparatı Çamur pompalarının ve sifonların fotoselli ve sonik kontrolörler ile birlikte kullanılması, çamur seviyesi ölçerler Çamur pompaları kendi kendine çalışabilen ve aynı manifolda santrifüj ya da normal deşarj edebilen tip Tek pompa istasyonu iki dikdörtgensel tanka hizmet verebilir. Dairesel çöktürme tankları ikişerli ya da dörtlü gruplar halinde tasarlanır 30 Page 10

11 Köpük toplama sistemi Köpük toplanması Sıyırıcılarla toplanan köpük toplama kutusuna yüzen maddeleri toplar. Dikdörtgensel tanklarda köpük çamur toplama haznesinin ters doğrultuda toplanır. Dairesel tanklarda köpük çamur toplama köprüsüne bağlanarak hareket ettirilir. Bazen, su-püskürtme tekniği ile de toplanabilir. Elle yada otomatik olarak su seviyesinin biraz üstüne yerleştirilmiş kutuya toplanır Tüm savakların önüne engeller konmalıdır Köpüğün spesifik ağırlığı 0.95 Katı madde yüzdesi % 25 to 60 Köpüğün miktarı 2 to 13 kg/10 3 m 3 Borulama genellikle soğuk bölgelerde donma tehlikesine karşı yalıtılmalıdır Köpük aerobik ya da anaerobik olarak stabilize edilir 31 Köpük Toplama Sistemi 32 Kontrol Listesi Ortalama ve pik akımların, geri devir akımları ile birlikte dikkate alınması Çamur yoğunlaştırma, çürütücü ve çamur susuzlaştırma ünitesinde geri-devir akımlarının dikkate alınması Yerel yönetimce öngörülen arıtma tesisi tasarım kriteri gözönüne alınmalıdır Ekipman üreticiler ve seçim rehberi Mevcut arıtma tesisinin durumu Yer haritası ve topografik haritalar Tankların şekilleri (dikdörtgensel, kare veya dairesel) Giriş borusu bilgileri (çap, akım karakteristikleri ve hidrolik yapı) Kanalizasyon karakteristiği (birleşik-ayrık, serbest düşümlü) Çöktürme için yük kayıplarının detaylı incelenmesi 33 Page 11

12 Wastewater Treatment Plant Design Örnekler-PST 34 Savak 35 Köprü 36 Page 12

13 Wastewater Treatment Plant Design Ön Çöktürme Tankı Girişi 37 Yüzücü maddeler-köpük 38 Çamur Susuzlaştırma 39 Page 13

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

www.cevtekmuhendislik.com

www.cevtekmuhendislik.com www.cevtekmuhendislik.com Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları ÜRETİMLERİMİZ Akış Kontrol Ekipmanları Izgara ve Elekler Havalandırma Ekipmanları Sıyırıcı Yoğunlaştırıcı Karıştırıcılar Kimyasal Hazırlama Üniteleri Konveyör Vinç Izgara Presi - Kum Ayırıcı - Sessiz Kabin

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SU ARITMA EKİPMANLARI SEMİNERİ MAKRO ÇEVRE KORUMA www.makrocevre.com.tr 1 SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini engellemek Atık suyu tekrar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

HİDROLİK SINIFLANDIRMA

HİDROLİK SINIFLANDIRMA HİDROLİK SINIFLANDIRMA 1. Tanenin Akışkan İçerisindeki Hareket Bölgeleri Şekil 1. Akışkan ortamda çökelen küresel bir tane için, Reynolds sayısı (Re) ile Direnç Sabiti (C D ) arasındaki deneysel ilişki.

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel

Detaylı

MERMER İŞLEME TESİSİ İÇİN ATIK SU ARITMA SİSTEMİ KURULMASI ve İŞLETİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MERMER İŞLEME TESİSİ İÇİN ATIK SU ARITMA SİSTEMİ KURULMASI ve İŞLETİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR MERMER İŞLEME TESİSİ İÇİN ATIK SU ARITMA SİSTEMİ KURULMASI ve İŞLETİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Haşini ACAR INKA Mühendislik Mümessillik Dış Tic AŞ.. Mühendislik Bölümü. İSTANBUL ÖZET Geleneksel

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı