KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama"

Transkript

1 KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Akın Koçak, A.Ü. SBF Dr. Alper Özer, A.Ü. SBF Giriş Pazarlama araştırmalarında son yıllarda küçük işletmeler konusunda artan bir yoğunluk dikkat çekmektedir. Bu araştırmalar göstermiştir ki, küçük işletmeler için pazarlama, geleneksel pazarlamanın mini bir versiyonu değildir. Zira ders kitaplarında aktarılan ve/veya derslerde anlatılan geleneksel pazarlama, küçük işletmelerin yapısına uymamaktadır. Geleneksel pazarlama, karar mekanizmaları rasyonel, belirli bir hiyerarşik yapı içinde karar almanın süreçler gerektirdiği, departmanlar temeline dayalı ve kaynak sorunu olmayan büyük işletmelere göre geliştirilmiştir. Ayrıca geleneksel pazarlama anlayışında ve genel kabul görmesine rağmen literatürde hala tartışılan pazarlama karması elamanları (Grönroos, 1994), büyük yığın pazarı olan, yüksek rekabetin olduğu bir dağıtım sistemi içinde ve ticarileşmiş yaygın medyası olan ekonomik yapı için geliştirilmiştir. Bu ekonomik yapıyı, bırakın küçük işletmelerde bulmak, bir çok ülkenin genel yapısında da bulmak çok zordur. Küçük işletmeler ile ilgili pazarlama karması elemanlarına da farklı açıdan bakılması gerekmektedir. Örneğin girişimcilikle ilgili pazarlama karması elemanlarında da 4P bulunur ancak buradaki 4P farklıdır. Girişimcilikle ilgili 4P insan (person), süreç (process), amaş (purpose) ve uygulama (practices) olarak ifade edilebilir. Bu boyutlar girişimciliğin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak değerlendirilmektedir ve girişimciliğin boyutları ile ilişkilendirilmektedir (Blenker, 2001). Geleneksel pazarlama karması elemanları ele alındığında ise bunun etkileşimli pazarlama olarak değerlendirilmesi gerekir. Zira küçük işletmelerde pazarlama fonksiyonu yoğun olarak işletme sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, hedef pazarlarıyla doğrudan ilişki ile uzmanlık sağlamaya çalışmaktadırlar. Bunun nedeni kişisel olmayan, kitlesel olarak tutundurma faaliyetleri gerçekleştirmek yerine, hedef pazarlarındaki kişilerle direkt olarak ilişkiyi seçmeleridir. Küçük girişimci işletmeler üzerine yapılan araştırmaların çoğu, küçük işletmelerin pazarlama açısından yetersiz uygulamalar gerçekleştirdiğini göstermektedir. Görülen bu eksiklik, küçük işletme yapısının geleneksel pazarlama ile uyuşmaması ve geleneksel pazarlamada kullanılan tekniklerin farklı şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Tüm işletmeler, büyüme süreçleri boyunca bilinçli veya bilinçsiz olarak pazarlama tekniklerini kullanmaktadırlar. Küçük işletmeler de kendi yapılarına uygun pazarlama tekniklerini, formel olmayan ve ders kitaplarında anlatılandan farklı olarak uygulamaktadırlar. Örneğin, küçük işletmelerde pazar bölümlendirme süreci, ders kitaplarında, geleneksel pazarlamada anlatılana göre tam ters bir süreci ifade etmektedir (David Stokes, 2000) ve pazar analizi yapısal olmayan girişimcilik özellikleriyle daha farklı bir süreçtir (Hill, 2001). Küçük işletmelerin pazarlama uygulamalarındaki eksikliğinin bir diğer kaynağı da geleneksel pazarlamada kullanılan kavramlar ile küçük işletmelerin kullandığı pazarlama kavramlarının birbirleriyle örtüşmemesidir. Bu nedenlerde, geleneksel pazarlama çerçevesinde küçük işletmelerin uygulamalarında bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır (Deacon and Spisbury, 2004). Tüm bunlara rağmen küçük işletmelerin pazarlama açısından eksikliklerinin olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Bu eksiklikler temel olarak yapısal faktörlerden kaynaklanmaktadır (kaynak yetersizliği, işletme sahibinin kökeni vb). Küçük işlemelerin

2 uygulamalarında belirlenen yetersizlik, sorunların küçük işletmeler tarafından yanlış teşhisinden kaynaklanmaktadır. Araştırmalar küçük işletmelerin en büyük sorununun finansal sorunlar olduğunu göstermektedir, ancak bu sorun, hastalığın sadece yükselen ateşidir. Hastalığın asıl kaynağı pazarlamadır. Pazarlamadaki sorun ise, işletmelerin pazarlama kabiliyetlerindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle pazarlama kabiliyetlerinin eksikliği, pazarlama faaliyetlerinin istenilen etkinlikte gösterilememesine neden olmaktadır. Bu noktada küçük işletmelerin pazarlama ve girişimcilik arasındaki ilgiyi kurmaları gerektiği ifade edilmelidir. Girişimcilik küçük işletmelerin sahip olabilecekleri etkin bir kabiliyet olarak değerlendirilmelidir. Girişimcilikle pazarlamanın bir arada düşünülmesinin işletmelerin başarı şansını artırdığının ortaya konulması da dikkate alındığında, bu konunun önemi daha net bir şekilde öne çıkmaktadır. Küçük işletmelerin başarısı için hem pazarlamanın hem de girişimciliğin etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir, ancak her ikisinin de bir arada etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle küçük işletmeler için önerilecek pazarlama uygulamaları, geleneksel pazarlama kavramlarından farklılıklar göstermelidir. Küçük işletmeler için önerilecek pazarlamanın nasıl olması gerektiği sorusunun yanıtı, pazarlama literatüründe zaman içinde tartışılan yeni yaklaşımlar ve kavramları inceleyerek bulunabilir. Literatürde temel iki ayrım göze çarpmaktadır; bunlardan ilki, pazarlamanın temel kurallarının değişmediği, ancak bazı spesifik alanlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğidir. Bunlar; kişiselleştirme (customization), birebir pazarlama (Sheth ve diğerleri, 2000), ilişkisel pazarlama (Fronross, 1999), network, (Pieercy and Cravens, 1994), stratejik işbirlikleri, küreselleşme ile teknoloji (Day ve Montgomery, 1999) olarak ifade edilebilir. Diğeri ise, değişen çevre şartlarına göre pazarlamanın yeniden kavramlaştırılması gerektiğidir (Srivastava ve diğerleri, 1999). Bu konuyla ilgili olarak, pazarlama literatüründe dikkat çeken başka bir tartışma; pazarlama odaklılık ile pazar odaklılık kavramları üzerindeki tartışmalardır. Pazarlama odaklılık, pazarlama karması elemanları ile pazarlama anlayışının uygulanmasını içerir. Grönroos (1994) a göre pazarlama odaklılık ancak yüksek bütçeli bir tutundurma ile mümkün olabilmektedir, küçük işletmelerin ise bunu uygulaması çok zordur. Pazarlama literatüründe 1990 dan sonra ise pazar odaklılık kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Bu kavram müşteri odaklılık, rekabet odaklılık ve çevresel faktörlere dikkat çekmektedir Bu faktörler girişimcilik açısından, girişimciliğin boyutları olan proaktif, yenilikçilik, fırsat odaklılık ve hesaplanabilir risk alabilmedir. Son dönemlerde, işletmelerin başarısıyla, pazar odaklı olmaları arasındaki ilişki öne çıkmaktadır. Araştırmalar da pazar odaklı olan işletmelerin başarılarında yükselme olduğunu göstermektedir. İşletmelerin yüksek performansa sahip olmaları için ise, hem pazar odaklılığın, hem de girişimci odaklılığın bir arada düşünülmesi faydalı olacaktır (Miles ve Arnold, 1991). Bu da, iki yaklaşımın sinerji yaratacak şekilde düşünülmesi ve uygulamaya konulmasıyla gerçekleşecektir (Tzokas ve diğerleri, 2001). Pazarlama literatüründe ele alınan ve küçük işletmeler için pazarlama önerilerine yol gösterecek yeni yaklaşımlar; gerilla pazarlama, network pazarlama, rekabetçi pazarlama, ilişkisel pazarlama ve girişimci pazarlama kavramlarıdır. Zira bu yaklaşımlarda tartışılan konular yine girişimcilik boyutunda kendisini bulmaktadır. Aşağıda, pazarlamadaki bu yeni yaklaşımların işletmelere getireceği avantajlardan bazıları gösterilmektedir.

3 Gerilla Pazarlaması N Düşük maliyetli etkin iletişim N Az kaynakla daha fazlasını yapma N Ortaklaşa hareket N Etkin kaynak dengelemesi N Alternatif dağıtım kanalları kullanma N Alternatif medya kullanma N Network N Daha fazla hayal gücü N Ürün ve servise odaklanma Proactive Pazarlama N N N N N Değişime odaklanma Ürün ve pazar kavramlarını yeniden tanımlama Tanımlanmamış istekler Yeni Pazar bölümleri Sürekli yenilik N Müşteri değeri yaratacak yeni kaynaklar Network pazarlama N Yeni fırsatların yakalanması N Yeni pazarlara giriş avantajı N Pazara giriş engeli yaratma N Faaliyetlerde esneklik sağlanması N Yeterli kaynağa ulaşma İlişkisel Pazarlama N Müşteri odaklılık N Uzun dönem N Müşteri bağı N Her aşamada kalite N Ürün faydası odaklılık Küçük işletmelere ilişkin olarak son dönemlerde incelenen önemli bir konu ilişkisel pazarlamadır. Zaten küçük işletmeler genel olarak ilişkilere dayalı pazarlama faaliyetleri göstermektedirler. Küçük işletmelerle ilgili çalışmalar da, küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin önemli ölçüde tüketicilerle ve işletme çevresindeki diğer kişi veya örgütlerle doğrudan kurulan ilişkilere dayandığını ifade etmektedirler. Ancak, küçük işletmeler bu faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri olduğunun farkında olmadan yürütmektedirler. Bu nedenle de pazarlamayı diğer fonksiyonlara göre daha düşük derecede önem verilmesi gereken bir fonksiyon olarak değerlendirmektedirler. Aslında, küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan tüketicilerle doğrudan ilişki kurma, gerçekleştirilen önemli pazarlama faaliyetleri olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, işletmeler geleneksel pazarlama faaliyetlerini bütünüyle göz ardı etmemeli, kaynak yaratacak geleneksel pazarlama faaliyetlerini de uygulamalıdır. Bu çalışmada, küçük işletmelerin pazarlamaya bakış açıları değerlendirilmekte, girişimciliğin küçük işletmelerin uygulamaları üzerinde nasıl etkili olduğu ortaya konulmakta, pazar odaklı olmanın büyük işletmeler için olduğu kadar küçük işletmeler için de önemi ortaya konulmakta ve küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan ilişkisel pazarlama konusu tartışılmaktadır. Çalışmada ilişkisel pazarlama pazar odaklılık temelinde ortaya konulmakta ve küçük işletmelerin pazar odaklı olmalarıyla ilişkisel pazarlama faaliyetlerini sürdürmeleri arasındaki temel etkenler değerlendirilmektedir.

4 Küçük İşletmeler ve Pazar Odaklılık İşletmelerin başarısı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu çalışmalarla ortaya konulmuş olan pazar odaklılık, küçük işletmelerin de dikkat etmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Pazarlama literatüründe başarı ile pazar odaklı olmak arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya konmaktadır. Pazara odaklı olmak her ne kadar dışsal bir uygulama olarak değerlendirilse de, işletmelerin kendi iç yapılarını da pazar odaklı olmaya uyarlamaları gerekmektedir. Pazar odaklılık işletmelerin rekabet avantajı sağlamaları bakımından önem taşımaktadır. Bu önemi ile birlikte pazar odaklılık, her ne kadar müşterilerin önemli görülmesi nedeniyle birçok küçük işletmenin temel hareket noktası gibi görülse de, küçük işletmelerin pazar odaklılık ile ilgili olarak gerçekleştirmeleri gerekenleri yapmadıkları ifade edilebilir (Meziou, 1991). Küçük işletmelerin pazar odaklılığı tüketiciler üzerine kurmaları, faaliyetlerini pazar odaklılıkla ilişkilendirmeleri anlamına gelecektir. Pazar odaklılıkla ilgili olarak literatürde kabul edilmiş olan çalışmalar, pazar odaklılığın önemli bir boyutunun tüketicilere odaklanmak olduğunu vurgulamaktadır (Kohli ve Jaworski, 1990; Kohli ve diğerleri, 1993; Narver ve Slater, 1990). Buradan hareketle pazar odaklılığın pazarın tümüne hitap etmekle değil, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin etmekle ilgili olduğu ifade edilebilir. Pazar odaklılığın bir boyutunun tüketicileri temel alması bunun kanıtı olarak değerlendirilebilir. Diğer bir ifadeyle, tüketicilerle doğrudan ilişi kuran örgütler oldukları dikkate alınırsa, küçük işletmelerin pazar odaklı olmalarının tüketicilere yönelmekle ilişkili olduğu ifade edilebilir. Bu, aynı zamanda işletmelere önemli bir pazarlama kabiliyeti de kazandıracaktır. Pazar odaklılık ve işletmelerin kurdukları ilişkileri inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi Helfert ve diğerlerinin (2002) çalışmasıdır. Yazarlar, işletmelerin kurdukları veya kuracakları ilişkilerin, başarı için önemli olduğunu vurgulamakta ve faaliyetlerde etkinlik sağlanabilmesi için pazar odaklılığın işletmelerin kurdukları ilişkiler düzeyinde kurulması gerektiğini ifade etmektedirler. Kurulacak olan ilişkiler hem tüketicilerle, hem de işletme çevresindeki kişi veya örgütlerle olmalıdır. Tzokas ve diğerleri (2001) yüksek performansa sahip olmanın bir diğer yolunu da, tedarikçilerle, dağıtıcılarla, finansal örgütlerle ve tüketicilerle kurulan iletişime bağlamaktadır. İşletmelerin kurdukları ilişkilere dayalı pazar odaklılığın ise işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin özelliklerine göre uyarlanması gerekmektedir. Pazar odaklılık ile işletme başarısı arasındaki ilişkide pazarlama kabiliyetleri de bir boyut olarak gösterilmektedir. Küçük işletmelerin eksikliğini hissettikleri pazarlama kabiliyetleri, pazar odaklı olmaları ile direkt olarak ilişkilidir. Pazarlama kabiliyetlerinin küçük işletmeler için nasıl şekilleneceği de ayrıca önem verilmesi gereken bir konudur. Bu noktada Carson ve Gilmore un (2000) ifade ettiği deneyime dayalı öğrenme öne çıkmaktadır. Deneyime dayalı öğrenme, belirli bir faaliyet sürecinde elde edilen ve bilgi ve deneyimin bütünleşmesiyle elde edilen bir öğrenme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bilgi ve deneyim, işletmelerin zaman içerisinde sahip oldukları bir etken olarak değerlendirilir. Girişimciler işlerini büyüttükçe, ve deneyim kazandıkça daha yüksek derecede olumlu etki gösterecektir. Bu süreç özellikle küçük işletmelerin karşı karşıya kaldıkları sınırlılıkların üstesinden gelinmesindeki faydası nedeniyle önem taşımaktadır. Ayrıca, deneyime dayalı öğrenmenin derecesi ve kalitesi de küçük işletmelerin kabiliyeti üzerinde belirleyici olacaktır.

5 Pazarlama ve Girişimcilik Son yıllarda pazarlama ve girişimcilik literatürü daha çok her ikisi arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşmıştır. Pazarlama ve girişimciliğin her ikisi de belirli bir fırsatın belirlenmesi, belirli kaynakların kullanılması, belirli stratejilere sahip olunması ve belirli faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerini içermektedir. Bununla birlikte, yaklaşım tarzlarının farklı olduğu ifade edilmelidir. Genel olarak pazarlama mevcut iç kaynakların yeni fırsatlar için kullanılmasına yöneliktir. Daha net bir ifadeyle pazarlama mevcut kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılmasını öne çıkarır. Girişimcilikte ise mevcut kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılmasının yanında, yeni ve dış kaynaklarla yeni fırsatların yakalanması önem kazanır. Şüphesiz bunun işletmelerin önüne getireceği sorun ek kaynak gereksinimidir. Girişimcilik de pazarlama gibi pazarda tatmin edilmemiş istek ve ihtiyaçları temel alarak hareket eder. Bu durum yukarıdan aşağıya strateji olarak da ifade edilmektedir (Stokes, 2000). Geleneksel pazarlamada ele alınan yukarıdan aşağıya strateji, tüketicilerin demografik, psikolojik ve davranışsal değişkenlerin etkisinde olacağını varsayarak, bu değişkenlerin ilgili pazar bölümlerinde incelenmesiyle başlamaktadır. Sonrasında, çekici pazar bölümlerinin belirlenmesi ve belirli pazar bölümlerinin seçilmesi gerçekleştirilir. Son olarak da, rakiplerin de dikkate alınmasıyla, farklılaşma ile pazar bölümünde nasıl konumlanılacağı belirlenir. Ancak geleneksel pazarlama için geçerli olan dıştan içe kabiliyetlerden farklı olarak, girişimcilikte içten dışa doğru faaliyetler söz konusu olmaktadır. Belirlenecek süreç açısından ise girişimciler ve küçük işletme sahipleri için aşağıdan yukarıya stratejinin daha etkili olduğu ifade edilmektedir (Stokes, 2000). Burada süreç küçük bir tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına hizmet edilmesiyle başlamaktadır. Belirli bir başarı düzeyi yakalandıktan sonra da kaynakların elverdiği oranda daha geniş tüketici gruplarına yayılması söz konusu olmaktadır. İşletme gelişip büyüdükçe girişimciler kendilerine özgü pazarlama tarzlarını oluşturacaklardır (Carson ve Gilmore, 2000). Bu açıdan bakıldığında, ilişkisel pazarlamayla desteklenmiş olan bu şekilde bir uygulamanın daha düşük risk taşıyacağı söylenebilir (Zontanos ve Anderson, 2004). Bu durumda, öncelikle sermaye yatırımları daha düşük düzeyde olacaktır. Bunun da ötesinde, ilişkisel pazarlama yüksek bir esnekliğe sahiptir ve işletmeler talebin değişen yapısına göre kendilerini daha rahat şekilde uyarlayabileceklerdir. Girişimcilik bazı yazarlar tarafından yeni bir işin başlatılması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım girişimciliği pazar fırsatlarını değerlendirerek, yeni işlerin yaratılması olarak değerlendirmekte, yaratıcılık ise iki temel unsur ile ilişkilendirilmektedir (Shaw, 1999). Bunlardan birincisi pazarda oluşacak olan yeni taleplere karşı yeni ürün fikirlerinin ortaya konulması, diğer bir ifadeyle yeni fikirlerin uygulanmasına yönelik olarak yeni üretim tekniklerin uygulanmasıdır. Birçok yeni işletmenin kurulmasının yeni ürünlerle gerçekleşmesi bu düşünceyi desteklemektedir (Carson ve Gilmore, 2000) İkincisi ise yeni bir işe başlanılması için gerekli kaynakların elde edilmesidir. Bu noktada girişimciliğin sadece yeni ürünler veya yeni fikirleri ortaya koyan ve uygulayan bir süreç olarak değil, yenilikçi pazarlama uygulayan bir süreç olarak değerlendirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. Yenilikçi pazarlama sadece yeni ürünlerle sınırlı olmayan, küçük bir işletmede tüm pazarlama faaliyetlerini kapsayan bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Bu da, sadece yeni ürünlerde değil, tüm pazarlama faaliyetlerinde yeniliğin ön planda olmasını gerektirmektedir. Bu düşünce girişimciliğin fırsatlara odaklı bir faaliyet olduğuna işaret etmektedir (Blenker, 2000). Hatta fırsat odaklılığı, pazar odaklılık ile bütün olarak değerlendirmelidirler. Diğer bir ifadeyle, pazar odaklılık içinde düşünülmesi gereken tüketici odaklılıkla birlikte fırsatlara odaklanmayı ve ileriye dönük düşünmeyi içermelidir. Fırsatlara karşı ise kaynakların bir araya getirilmesi ile harekete geçilir. Ayrıca unutulmaması gereken önemli bir konu,

6 fırsatların pazarın ortaya çıkardığı gerekliliklerle işletmelerin kabiliyetleri arasındaki kombinasyonun sonucu olduğudur. Yeniliğe pazarlama ve pazar odaklılık açısından bakıldığında, mevcut müşterilerin dikkate alınmasıyla fırsatların kaçırılması olasılığı belirmektedir. (Renko ve Carsrud, 2004). Daha net bir ifadeyle, işletmeler mevcut müşterilerinin değişen istek ve ihtiyaçlarını fazla dikkate aldıklarından ve kendi içlerindeki değişiklikleri de buna göre gerçekleştirdiklerinden, pazardaki potansiyel tüketicilere ve dolayısıyla da yeni fırsatlara karşı zayıf kalmaktadırlar. Bu noktada pazar odaklılık ile girişimci odaklılığın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede hem mevcut müşterilerin hem de potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçları dikkate alınmış olacaktır. Pazar odaklılıkla ilişkisi açısından, bilginin elde edilmesi, yayılması ve buna göre işletmenin tepki vermesi süreçleri tamamlandığında, yenilik bir sonuç olarak çıkacaktır. Yeniliklere tüketicilerin beklentilerinin aktarılması da, elde edilen bilginin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönlendirmesiyle sağlanacaktır. Proaktif olma işletmelerin geleceği hesaba katarak faaliyet göstermeleri temeline dayanmaktadır. Bu şekilde işletmeler tüketicilerin gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek için faaliyet gösterecekler ve yenilik yoluyla hem işletmeyi hem de çevresini değiştirmeye çabalayacaklardır. Lumpkin ve Dess (2001) de bu tanımı destekler şekilde proaktif olmanın, pazarda ortaya çıkacak olan fırsatlara karşı işletmenin verdiği tepki olduğunu ifade etmektedir. Girişimci işletmeler, gelecekte pazarda oluşacak olan değişiklikleri inceleyerek gereken tepkileri vermelidirler. Diğer bir ifadeyle eski bir şeyin analiz edilmesinden çok, yeni bir şeylerin ortaya konulmasıdır. Proaktif olmanın pazar odaklılık ile ilişkisi ise yine tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarına odaklanma, rakiplerin değişen faaliyetlerine göre önlem alma ve yeni uygulamalar geliştirme noktasındadır. Proaktif olma, küçük işletmelerin kurdukları ilişkiler açısından da değerlendirilmelidir. İşletmelerin kurdukları ilişkiler geleceğe yönelik faaliyetlerde bilgi sahibi olmak ve pazara yönelik yeni uygulamaların geliştirilmesi için önemli görülmektedir. Risk alma, girişimci odaklılık açısından genel olarak proaktif olma ile ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda işletmelerin yenilik derecesiyle, risk alma dereceleri arasında da aynı yönlü bir ilişki söz konusudur. Diğer bir ifadeyle, işletmeler yenilikçi oldukları sürece daha yüksek derecede risk alacaklardır. Bununla birlikte, Lumpkin ve Dess (2001) bazı durumlarda bu iki boyutun birbirinden bağımsız düşünülebileceğini de ifade etmektedir. Girişimci odaklılığın temel olarak kabul edilen dört boyutu olan yenilik, fırsat odaklılık, proaktif olma ve risk almanın bir arada düşünülmesiyle hareket edilmelidir. Girişimciliğin boyutlarının, birbirlerinden bağımsız olmadıklarının ve birlikte hareket ettiklerinin de dikkate alınması gerekmektedir (Koçak, 2003). Yani bu boyutlar etkileşim içerisindedirler ve işletmenin herhangi bir boyuta ilişkin olarak alacağı herhangi bir karar, diğer boyutlardaki kararlarını da etkileyecektir. İlişkisel Pazarlama İlişkisel pazarlamayı ilk olarak literatürde inceleyen yazarlardan biri olan L. L. Berry, ilişkisel pazarlamayı, müşteriler ile ilişkilerin kurulması, korunması ve artırılması olarak tanımlanmaktadır (Zontanos ve Anderson, 2004). Bu tanımdaki unsurları destekler şekilde bazı yazarlar, işletmelerin başarısını ve sürekliliklerini tüketicilere yakınlaşmaya, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya, onlarla ilişkiler kurmaya ve uygulanan faaliyetlerin tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilmesine bağlamaktadırlar (Chaston, 1998). Bu unsurları küçük işletmeler de kullanmaktadırlar. Hatta küçük işletmeler, ilişkisel

7 pazarlamayı uygulamada, büyük işletmelere göre daha şanslıdırlar. Hatta, her ne kadar birçoğu farkında olmadan uyguluyorsa da, küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin büyük ölçüde tüketicilerle kurdukları kişisel ilişkilere dayandığı söylenebilir. İlişkisel pazarlamanın küçük işletmeler tarafından daha kolay bir şekilde uygulanabilmesini sağlayan bir diğer etken de, küçük işletmelerin büyük işletmelere göre sahip oldukları esneklik avantajıdır. Küçük işletmeler daha esnek yapıya sahip olduklarından, tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde karşılık verme şansına sahip olmaktadırlar. Girişimciler için pazarlama davranışlarının anlaşılabilmesinde ilişkiye dayalı yaklaşımların önemi büyüktür. Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, yeni iş alanlarının ve fırsatların belirlenebilmesi ve belirlenen fırsatların değerlendirilebilmesi için gerekli kaynakların bulunabilmesi, işletmelerin dış çevreleriyle ilişki içerisinde olmasına bağlıdır (Blenker, 2001). Tüketicilerle veya işletme çevresindeki diğer kişi veya örgütlerle doğrudan ilişki içerisinde olunması, etkili bir pazarlama yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni de bu tür ilişkilerin işletmelere gerekli bilgiyi sağlaması ve pazardaki değişikliklere ilişkin sinyal veren bir nitelik taşımasıdır. Söz konusu sinyaller, müşterilerin beklentilerini doğrudan yansıtmaları veya tedarikçilerin kendi faaliyet alanlarından aldıkları izlenimlerle işletmelere yol göstermeleri şeklinde gerçekleşir. İşletmelerin ilişki içinde oldukları kişiler veya örgütler, karar alınması ve alınan kararların geçerliliğinin sağlanması için gerekli bilgilerin ve tavsiyelerin alınması açısından önem taşır. Küçük işletmelerin, büyük işletmelere karşı sağladıkları rekabet avantajı da tüketicilerle kurulan ilişkilere bağlıdır. Hatta, finansal olarak yeterli düzeyde olmayan ve tüketicilerle kurulacak olan ilişkiler dışında rekabet avantajı yaratacak unsurlara sahip olmayan küçük işletmelerin, büyük işletmelerin yarattığı yüksek rekabet içerisinde hayatta kalmak için silahı ilişkisel pazarlama olarak ifade edilebilir. Küçük işletmelerin büyük işletmelere göre daha dar pazar bölümlerinde faaliyet göstermeleri, büyük işletmelere göre daha düşük sayıda tüketiciye ulaşmalarının söz konusu olması ve bu sayede daha etkin pazarlama iletişimi sağlayabilecek kadar kısa iletişim hattının olması, bu avantajın ortaya çıkmasındaki temel etkenlerdendir. Büyük işletmelerin aksine girişimciler, genel olarak tüketicilerini kişisel olarak tanırlar ve bu şekilde sağlanan yakın ilişki sayesinde, yüksek derecede müşteri sadakati ve tüketici tatmini sağlarlar (Shaw, 1999; Zontanos ve Anderson, 2004). Küçük işletmelerin pazarlamaya bakış açıları genel olarak büyük işletmelerin pazarlama uygulamalarının temelinde değerlendirilmektedir. Ancak artık ilişkisel pazarlamayla küçük işletmeler için de farklı pazarlama bakış açısından söz edilebilir. İşletmeler genel olarak tüketicilerle ilişkilerini teknolojiye dayalı, pazara ve tüketicilere ilişkin bilgiye dayalı, birikime dayalı ve sosyal ilişkilere dayalı olarak kurabilir (Reynolds ve diğerleri, 2002). Bunun yanında, tüketicilere yakın olma ve daha yüksek müşteri bağlılığı ve tüketici tatminin yanında, ilişkisel pazarlamanın getireceği bir takım finansal faydalardan da söz edilmektedir. Bu faydalar genel olarak, uzun süreli ilişkiler sonucunda ve birbirlerini tanıyan işletmeler ve tüketiciler söz konusu olduğunda, ilişki kurmanın maliyetinin düşmesi, tüketicilerin ek fiyat pirimi ödemeye razı olması, işletmeye ve ürünlerine bağlılığı olan tüketicilerin daha yüksek karlılık getirmesi, nakit akışlarında düzenin olması ve tüketicilerle birlikte işletmede çalışanların da uzun süreli olmasından kaynaklanan tasarruflar olarak ifade edilmektedir (Grönroos, 1994; Reynolds ve diğerleri, 2002). Küçük işletmelerin bir diğer avantajı da bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşabilmeleridir. Bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşılması, tüketicilerle veya tüketicilerle temas halinde olan kişi veya örgütlerle doğrudan ilişki kurulabilmesinden kaynaklanmaktadır. Başarılı girişimciler, pazar araştırmaları gibi formal bilgi toplama yöntemleri yerine, kişisel temas kurmaya dayalı bilgi toplamayı öne çıkarmaktadırlar. Bu da, müşterilerle kurulacak olan stratejik işbirliği ile gerçekleşecektir. İlginç olarak ifade edilebilecek olan bir nokta, her ne

8 kadar birçok küçük işletme tüketicileriyle kurdukları ilişkiler sayesinde pazara ve özellikle tüketicilerin beklentilerine ilişkin bilgi sahibi oluyorsa da, bunları bilinçsiz şekilde yapıyor olmasıdır (Zontanos ve Anderson, 2004). Küçük işletmeler için kişisel ilişkiler sadece bilgi sağlayan ve yönlendirilme amaçlı olarak kullanılan bir etken değil, aynı zamanda, işletmeyle müşterisi arasında arkadaşlık ve güven sağlayan bir niteliktedir. Günümüz rekabet koşullarında, büyük işletmelerin bile sağlanacak olan güveni rekabet avantajı yaratacak bir silah olarak gördüğü bir durumda, az sayıda müşterisi olan küçük işlemeler için güven hayati önem taşımaktadır. Küçük işletmelerin müşteri değeri yaratacak şekilde faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Değer yaratma özellikle müşterilerin ikna edilmesi için önem taşır. Birçok küçük işletmenin başarısındaki artış da, müşteri değeri yaratmasının olumlu etkisinin olması da bu düşünceyi desteklemektedir (Bjerke ve Hultman, 2002). Sonuçta, küçük işletmelerin de geleneksel pazarlama faaliyetleri söz konusu olacaktır ancak önemli olan geleneksel pazarlama faaliyetlerinin amaçlarından olan satış faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için müşterilerin ikna edilmesidir. Bu da müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesini gerektirir. Literatürde pazar odaklılık ile ilişkisel pazarlama arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır (Helfert ve diğerleri, 2002; Renko ve Carsrud, 2004). Bu çalışmalar yoğun olarak pazar odaklılığın ilişkisel pazarlama açısından uygulanabilirliği üzerinde durmaktadırlar. Kohli ve Jaworski (1990) pazar odaklı bir işletmenin, elde edilen bilginin yayılmasını sağlaması gerektiğini öne çıkarmaktadırlar. Bu noktada girişimciliğin pazardaki ve tüketicilerdeki değişikliğe tepki gösterecek bir uygulama olduğu dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, Renko ve Carsrud (2004) bilginin yayılmasının küçük işletmeler için her zaman için geçerli olamayacağını ifade etmektedir. Bunun nedeni olarak da bilginin yayılmasının küçük işletmelerin pazar odaklı olmasında yüksek öneme sahip olmayacağını öne sürmektedir. İlişkilendirilen nokta, küçük işletmelerde çalışan sayısının düşük olması ve girişimcilerin sağladıkları bilgiyi kendilerinin kullanmasıyla eşgüdümü sağlamalarıdır. Ancak bu, küçük işletmelerin pazar odaklı olamamaları anlamına gelmemelidir. Pazar odaklılık ve bilginin yayılması ayrıca rakiplerin de dikkate alınmasını ve tüketicileri gelecekte oluşacak olan istek ve ihtiyaçları üzerinde odaklanmayı gerektirir (Narver ve Slater, 1990). Küçük işletmeler de bu fonksiyonu yoğun olarak tüketicileriyle kurdukları ilişkilerle yerine getirirler. Geleneksel pazarlama ile ilişkisel pazarlama her ne kadar birbirlerinden ayrı iki unsur olarak ifade ediliyorsa da, gerçek hayatta birbirlerinden ayrılamaz niteliktedir. Diğer bir ifadeyle küçük işletmeler her iki yaklaşımı da dikkate alarak faaliyetlerini sürdürürler. Önemli olan konu, işletmelerin kendi özel durumlarına ve pazarın özelliklerine göre söz konusu yaklaşımlardan hangisine öncelik vereceği ve faaliyetlerin ne kadarlık kısmını geleneksel pazarlama faaliyetleriyle, ne kadarlık kısmını ilişkisel pazarlamaya ayıracakları kararının verilmesidir. Bunun nedeni de her ikisinin de uzun dönemde işletmeler için gerekli olmasıdır. Her ne kadar işletmelerin başarısı için ilişkisel pazarlamanın uygulanmasının önemi varsa da, bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve uzun döneme taşınabilmesi için işletmelere kaynak sağlayacak işlemlerin de gerçekleştirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında geleneksel ve ilişkisel pazarlama, birbirlerini destekleyen faaliyetler olarak değerlendirilmelidir. Bu da bir takım geleneksel pazarlama faaliyetlerinin (pazarın kabul edebileceği bir fiyatın belirlenmesi, ürünlerin müşterilere ulaştırılması...) gerçekleştirilmesini gerektirir. Bununla birlikte, pazarlama karmasının daha basit hale getirilmesi ve ilişkisel pazarlama faaliyetlerini destekler biçime indirgenmesi, girişimci pazarlama faaliyetlerin etkisini artıracaktır. Aynı mantık tersi durum için de geçerlidir. Yani ilişkisel pazarlama da, geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artıracaktır (Bjerke ve Hultman, 2002).

9 İşletmelerin geleneksel pazarlama ve ilişkisel pazarlamaya karşı yaklaşımları işletmelerin faaliyette bulundukları süreyle de ilişkilidir. Aşağıdaki şekilde, işletmelerin yaşam dönemleri ve girişimcilikle bağlantılı olarak, geleneksel pazarlama ve ilişkisel pazarlamaya karşı davranış şekilleri incelenmektedir. İlk aşamada işletmenin doğuşu söz konusudur. Bu girişimci tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamada ilişkisel pazarlama, geleneksel pazarlamaya göre daha ön plandadır. Pazarlama açısından önemli olan nokta mevcut durumun daha fazla anlatılması değil, yeni bir şeyin tanıtılmasıdır. Faaliyetler de buna göre düzenlenecektir. İşletmelerin yaşamlarının yüksek derecede tehdit altında olduğu aşama da bu aşamadır. İlişkisel pazarlama bu aşamanın geçilmesi için önemli görülür. Net bir ifadeyle, bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için ilişkilerin kurulması önem taşır. İkinci aşamada işletmenin büyümeye başladığı aşamadır. Buradaki büyüme her ne kadar girişimci bir büyümeden çok yönetime bağlı olarak ortaya çıkan bir büyümedir. Geleneksel pazarlama, girişimci pazarlama faaliyetlerinden daha ön plandadır ve büyüme pazarlama karması elemanlarının etkin bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleşir. İkinci aşama her ne kadar işletmelerin büyümelerini içerse de, pazara rakiplerin girmesiyle ikinci aşama sona erecektir. Üçüncü aşamaya geçişe neden olan etkenler, aynı zamanda işletmelerin başarıları için gerekli olan etkenlerin de değişmesine neden olur. Rakiplerin de etkisiyle işlerin bozulması söz konusu olur. Bu nedenle de yeni yönetimsel çabalara gereksinim duyulur. Bu girişimciliğin ve yeniliğin yeniden ön plana çıkmasını gerektirir. Sonuçta da işletme öğrenme süreciyle birlikte, yeni değerler yaratacak şekilde, yeniden girişimci pazarlamaya ağırlık vermek durumundadır. Şekildeki dördüncü aşamada ise girişimciliğin ikinci dalgasının olumlu etkisi görülmektedir. Bu etki kendisini işletme için yeniden bir büyüme olarak göstermektedir ve başarı ihtimali yeniden belirmektedir. İşler daha iyiye doğru gitmesine rağmen girişimci faaliyetler gerekmektedir. Geleneksel pazarlama faaliyetleri de yeniden girişimci pazarlamanın yerine geçmektedir. Son aşamanın genel olarak ikinci aşamanın tekrarı olduğu ifade edilebilir. Bununla beraber, bu aşamada, girişimciliğin, ortaya çıktığı ilk aşamadan daha fazla desteklenmesi söz konusu olabilir.

10 Başarı Zaman Girişimcilik İlişkisel Pazarlama Geleneksel Pazarlama Girişimci Büyüme Girişimci Büyüme Zaman Yönetimsel Büyüme Yönetimsel Büyüme Fırsatlardan Yararlanma Fırsatlardan Yararlanma Araştırma Araştırma Değer Yaratma Değer Yaratma Değer Zinciri Değer Zinciri Zaman Şekil: Girişimcilik, Geleneksel Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama Kaynak: Bjerke ve Hultman (2002) den uyarlanmıştır. Buradan ortaya çıkan sonuç, ister ilk kez olsun, ister daha sonraki aşamalardaki tekrarında olsun, girişimcilik temelinde faaliyet gösteren bir firma söz konusu olduğunda, belirli bir değeri ortaya çıkaracak şekilde, girişimciliğe dayalı bir büyüme ve ilişkisel pazarlama söz konusu olur. Bunun dışındaki aşamalarda ise geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkili olduğu ifade edilebilir. Aşamalar arasındaki farklılıklar işletmelerin sahip oldukları özelliklere ve spesifik olarak da büyüme hedeflerine bağlıdır.

11 Sonuç Küçük işletmelerin pazarlama uygulamaları, genellikle büyük işletmelere uygun olan geleneksel pazarlama anlayışı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ancak küçük işletmelerin kendilerine özgü birtakım özelikleri nedeniyle bu anlayışla tam olarak uyuşmamaktadır. Bu nedenle küçük işletmelerin yapısına uygun pazarlama yaklaşımları geliştirmek gerekmektedir. Bunlardan birisi ilişkisel pazarlamadır. Zira küçük işletmelerin en büyük avantajı çevresindeki kişi ve kuruluşlarla kurabildiği ilişkidir. Bu sayede müşteri ile sağlıklı ve değer yaratabilecek bağlantıları kurulabilmekte ve çevrede oluşan fırsatlar belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, küçük işletmelerin yapılarına uygun bir yaklaşım olsa bile, pazarlama faaliyetlerinde kendine has eksikliklerinin de olduğu kabul edilmelidir. Küçük işletmeler için önerilecek pazarlama yaklaşımında geleneksel pazarlama anlayışında bulunan ve küçük işletme yapısına uygun faaliyetler olduğu da belirtilmelidir. Bu nedenle küçük işletmeler için pazarlama da geleneksel pazarlamayı tamamen dışlamakta doğru olmaz. Küçük işletmelerin pazarlama uygulamalarında ilişki ve buna bağlı olarak müşteri değeri yaratma yanında girişimcilik boyutlarından yenilikçilik, fırsat odaklılık, proaktif olma ve risk alabilmenin de dikkate alınması gerekir. Zira temelde girişimcilik boyutları ile pazarlama arasında yakın bir ilişki vardır. Ayrıca bu boyutlar küçük işletmelerin büyük işletmelere göre rekabet avantajı sağlayacakları kaynaklardır. Kaynakça Bjerke, Björn ve Hultman, Claes M. (2002), Entrepreneurial Marketing, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Blenker, Per (2000), The Retarded Kid Brother: In Research of an Adequate Marketing Approach for Small Entrepreneurial Firms, Working Paper No: , University of Aarhus, Denmark. Blenker, Per (2001), From Principle to Context- or Context to Principle, Working Paper No: , University of Aarhus, Denmark. Carson, David ve Gilmore, Audrey (2000), Marketing at the Interface: Not What But How, Journal of Theory and Practice, Spring, Vol:8, No:2, s:1-7. Chaston, Ian (1998), The Influence of Alternative Marketing Styles on Internal Competences in Small Manufacturing Firms: The Results of a UK Investigation, Journal of market Focused Management, Vol:3, s: Deacon, Jonathan H. ve Spilsbury, Helen (2004), Planning for Marketing at the Interface: Multi Views from Wales, UIC Research Symposium, Institute for Entrepreneurial Studies, Metz, France. Grönroos, Christian (1994), From Marketing Mix to Relationship Marketing, Management Decision, Vol:32, No:2, s:4-20. Helfert, G. Ritter, T ve Walter, A. (2002), Redefining Market Orientation from a Relationship Perspective. Theoretical Consideration and Empirical Results European Journal of Marketing, Vol:36, No: 9/10, s: Hill, Jimmy (2001), A Multidimensional Study of the Key Determinants of Effective SME Marketing Activity, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol:7, No:5, s:

12 Koçak, Akın (2003), Pazarlama ile Girişimcilik Arasındaki İlişki, Girişimci Pazarlama, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Cilt:5, Sayı:5, s: Kohli, Ajay K. and Jaworski, Bernard J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, Journal of Marketing, Vol.54, No.2, pp Kohli, Ajay K., Jaworski, Bernard J. and Kumar, Ajith (1993), MARKOR: A Measure of Market Orientation, Journal of Marketing Research, Vol.30, No.4, s: Lumpkin, G.T. ve Dessi Gregory.G. (2001), Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance. The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, Journal of Business Venturing, Vol:16, No:5, s: Miles, M. P. ve Arnold, D.R. (1991), The Relationship Between Marketing Orientation and Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurship Theory and Practice, 15, s: Narver, John C. and Slater, Stanley F. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, October 5, pp Pels, Jaqueline (1999), Exchange Relationships in Consumer markets?, European Journal of Marketing, Vol:33, No:1/2, s: Renko, Maija and Carsrud, Alan (2004) Market pull and science push - networked market orientation of biotechnology SMEs, Biotech Society Conference in Espoo, Finland. Reynolds, Paul L., Day, John ve Dean, Aftab Ahmed (2002), The Importance of Entrepreneurial Capacity to the Successful Application of Relationship marketing Policies in SME s: A Study of the Marketing/ Entrepreneurship Interface, International Council for small Business, 47th World Conference, San Juan, Puerto Rico, June 16-19, Shaw, Eleanor (1999), Networks and Their Relevance to the Entrepreneurial/ Marketing Interface: A Review of the Evidence, Journal of Marketing and Entrepreneurship, Vol:1, No:1, s: Siu, Wai-sum ve Kirby, David A. (1998), Approaches to Small Firm Marketing, European Journal of Marketing, Vol:32, No:1/2, s: Stokes, David (2000), Entrepreneurial Marketing: A Conceptualisation from Qualitative Research, Qualitative Market Research,Vol:3, No:1, s: Tzokas, Nikolaos, Carter, Sara ve Kyriazopoulos, Panagiotis (2001), Marketing and Entrepreneurial Orientation in Small Firms, Enterprise and Innovation Management Studies, Vol:2, No:1, s: Zontanos, Grigorios ve Anderson, Alistair R. (2004), Relationships, Marketing and Small Business: An Exploration of Links in Theory and Practice, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol:7, No:3, s:

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 GİRİŞİMSEL PAZARLAMANIN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 GİRİŞİMSEL PAZARLAMANIN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 GİRİŞİMSEL PAZARLAMANIN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ S. Selim EREN Yrd. Doç. Dr. Çanakkale 18 Mart Üniv. İİBF İşletme Hale

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM Integration Marketing Strategy

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

BALANCED SCORECARD PROJESİ

BALANCED SCORECARD PROJESİ BALANCED SCORECARD PROJESİ HAZIRLAYAN YÖNLENDİRME KOMİTESİ 2013 KATILIMCI İÇİN NOT: BU KİTAPÇIK SADECE BSC NİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, ÜRETİM KONUSU SEKTÖRÜ,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3. Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU

DERS BİLGİLERİ FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3. Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İNOVASYON İNOVASYON NEDİR İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

STRATEJİK ESNEKLİK VE PAZAR DİNAMİZMİNİN GİRİŞİMSEL PAZARLAMA ODAKLILIĞA ETKİSİ

STRATEJİK ESNEKLİK VE PAZAR DİNAMİZMİNİN GİRİŞİMSEL PAZARLAMA ODAKLILIĞA ETKİSİ Stratejik Esneklik ve Pazar Dinamizminin Girişimsel Pazarlama Odaklılığa Etkisi 101 STRATEJİK ESNEKLİK VE PAZAR DİNAMİZMİNİN GİRİŞİMSEL PAZARLAMA ODAKLILIĞA ETKİSİ Selim Said EREN Yard. Doç. Dr., Çanakkale

Detaylı

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ XXVI. Ulusal Patoloji Kongresi ve VII. Ulusal Sitopatoloji Kongresi PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Selim Kadıoğlu Antalya 3 Kasım 2016 Etik insanların davranışları, eylemleri,

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

PAZARLAMADA PARADİGMA DEĞİŞİMİ: GİRİŞİMCİ PAZARLAMA

PAZARLAMADA PARADİGMA DEĞİŞİMİ: GİRİŞİMCİ PAZARLAMA PAZARLAMADA PARADİGMA DEĞİŞİMİ: GİRİŞİMCİ PAZARLAMA Mehmet MARANGOZ Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, mehmetmarangoz@mu.edu.tr Nedret ERBOY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YENĐLĐKÇĐ FĐNANS VE TÜRKĐYE

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YENĐLĐKÇĐ FĐNANS VE TÜRKĐYE Yıl: 28 Sayı: 101 Nisan 2014 9 Güncel SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YENĐLĐKÇĐ FĐNANS VE TÜRKĐYE M. Ferhan KAPTAN Kadir DÖNMEZ Finans Kulüp Finans Kulüp, kurulduğu yıldan beri amacına dönük olarak gerçekleştirdiği etkinlikler,

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİNDE 360 DERECE PERFORMANS BELİRLEME 2007470087 Z.Gizem ÜÇGÜL 2007470015 Merve BAYHAN 2007470075 Merve SEBAT 2006470045 Uğur KÖSE 2006470025 Mehmet

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı