KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama"

Transkript

1 KÜÇÜK İŞLETMELER PAZARLAMANIN NERESİNDE? Pazar Odaklılık ve İlişkisel Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Akın Koçak, A.Ü. SBF Dr. Alper Özer, A.Ü. SBF Giriş Pazarlama araştırmalarında son yıllarda küçük işletmeler konusunda artan bir yoğunluk dikkat çekmektedir. Bu araştırmalar göstermiştir ki, küçük işletmeler için pazarlama, geleneksel pazarlamanın mini bir versiyonu değildir. Zira ders kitaplarında aktarılan ve/veya derslerde anlatılan geleneksel pazarlama, küçük işletmelerin yapısına uymamaktadır. Geleneksel pazarlama, karar mekanizmaları rasyonel, belirli bir hiyerarşik yapı içinde karar almanın süreçler gerektirdiği, departmanlar temeline dayalı ve kaynak sorunu olmayan büyük işletmelere göre geliştirilmiştir. Ayrıca geleneksel pazarlama anlayışında ve genel kabul görmesine rağmen literatürde hala tartışılan pazarlama karması elamanları (Grönroos, 1994), büyük yığın pazarı olan, yüksek rekabetin olduğu bir dağıtım sistemi içinde ve ticarileşmiş yaygın medyası olan ekonomik yapı için geliştirilmiştir. Bu ekonomik yapıyı, bırakın küçük işletmelerde bulmak, bir çok ülkenin genel yapısında da bulmak çok zordur. Küçük işletmeler ile ilgili pazarlama karması elemanlarına da farklı açıdan bakılması gerekmektedir. Örneğin girişimcilikle ilgili pazarlama karması elemanlarında da 4P bulunur ancak buradaki 4P farklıdır. Girişimcilikle ilgili 4P insan (person), süreç (process), amaş (purpose) ve uygulama (practices) olarak ifade edilebilir. Bu boyutlar girişimciliğin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak değerlendirilmektedir ve girişimciliğin boyutları ile ilişkilendirilmektedir (Blenker, 2001). Geleneksel pazarlama karması elemanları ele alındığında ise bunun etkileşimli pazarlama olarak değerlendirilmesi gerekir. Zira küçük işletmelerde pazarlama fonksiyonu yoğun olarak işletme sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, hedef pazarlarıyla doğrudan ilişki ile uzmanlık sağlamaya çalışmaktadırlar. Bunun nedeni kişisel olmayan, kitlesel olarak tutundurma faaliyetleri gerçekleştirmek yerine, hedef pazarlarındaki kişilerle direkt olarak ilişkiyi seçmeleridir. Küçük girişimci işletmeler üzerine yapılan araştırmaların çoğu, küçük işletmelerin pazarlama açısından yetersiz uygulamalar gerçekleştirdiğini göstermektedir. Görülen bu eksiklik, küçük işletme yapısının geleneksel pazarlama ile uyuşmaması ve geleneksel pazarlamada kullanılan tekniklerin farklı şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Tüm işletmeler, büyüme süreçleri boyunca bilinçli veya bilinçsiz olarak pazarlama tekniklerini kullanmaktadırlar. Küçük işletmeler de kendi yapılarına uygun pazarlama tekniklerini, formel olmayan ve ders kitaplarında anlatılandan farklı olarak uygulamaktadırlar. Örneğin, küçük işletmelerde pazar bölümlendirme süreci, ders kitaplarında, geleneksel pazarlamada anlatılana göre tam ters bir süreci ifade etmektedir (David Stokes, 2000) ve pazar analizi yapısal olmayan girişimcilik özellikleriyle daha farklı bir süreçtir (Hill, 2001). Küçük işletmelerin pazarlama uygulamalarındaki eksikliğinin bir diğer kaynağı da geleneksel pazarlamada kullanılan kavramlar ile küçük işletmelerin kullandığı pazarlama kavramlarının birbirleriyle örtüşmemesidir. Bu nedenlerde, geleneksel pazarlama çerçevesinde küçük işletmelerin uygulamalarında bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır (Deacon and Spisbury, 2004). Tüm bunlara rağmen küçük işletmelerin pazarlama açısından eksikliklerinin olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Bu eksiklikler temel olarak yapısal faktörlerden kaynaklanmaktadır (kaynak yetersizliği, işletme sahibinin kökeni vb). Küçük işlemelerin

2 uygulamalarında belirlenen yetersizlik, sorunların küçük işletmeler tarafından yanlış teşhisinden kaynaklanmaktadır. Araştırmalar küçük işletmelerin en büyük sorununun finansal sorunlar olduğunu göstermektedir, ancak bu sorun, hastalığın sadece yükselen ateşidir. Hastalığın asıl kaynağı pazarlamadır. Pazarlamadaki sorun ise, işletmelerin pazarlama kabiliyetlerindeki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle pazarlama kabiliyetlerinin eksikliği, pazarlama faaliyetlerinin istenilen etkinlikte gösterilememesine neden olmaktadır. Bu noktada küçük işletmelerin pazarlama ve girişimcilik arasındaki ilgiyi kurmaları gerektiği ifade edilmelidir. Girişimcilik küçük işletmelerin sahip olabilecekleri etkin bir kabiliyet olarak değerlendirilmelidir. Girişimcilikle pazarlamanın bir arada düşünülmesinin işletmelerin başarı şansını artırdığının ortaya konulması da dikkate alındığında, bu konunun önemi daha net bir şekilde öne çıkmaktadır. Küçük işletmelerin başarısı için hem pazarlamanın hem de girişimciliğin etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir, ancak her ikisinin de bir arada etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle küçük işletmeler için önerilecek pazarlama uygulamaları, geleneksel pazarlama kavramlarından farklılıklar göstermelidir. Küçük işletmeler için önerilecek pazarlamanın nasıl olması gerektiği sorusunun yanıtı, pazarlama literatüründe zaman içinde tartışılan yeni yaklaşımlar ve kavramları inceleyerek bulunabilir. Literatürde temel iki ayrım göze çarpmaktadır; bunlardan ilki, pazarlamanın temel kurallarının değişmediği, ancak bazı spesifik alanlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğidir. Bunlar; kişiselleştirme (customization), birebir pazarlama (Sheth ve diğerleri, 2000), ilişkisel pazarlama (Fronross, 1999), network, (Pieercy and Cravens, 1994), stratejik işbirlikleri, küreselleşme ile teknoloji (Day ve Montgomery, 1999) olarak ifade edilebilir. Diğeri ise, değişen çevre şartlarına göre pazarlamanın yeniden kavramlaştırılması gerektiğidir (Srivastava ve diğerleri, 1999). Bu konuyla ilgili olarak, pazarlama literatüründe dikkat çeken başka bir tartışma; pazarlama odaklılık ile pazar odaklılık kavramları üzerindeki tartışmalardır. Pazarlama odaklılık, pazarlama karması elemanları ile pazarlama anlayışının uygulanmasını içerir. Grönroos (1994) a göre pazarlama odaklılık ancak yüksek bütçeli bir tutundurma ile mümkün olabilmektedir, küçük işletmelerin ise bunu uygulaması çok zordur. Pazarlama literatüründe 1990 dan sonra ise pazar odaklılık kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Bu kavram müşteri odaklılık, rekabet odaklılık ve çevresel faktörlere dikkat çekmektedir Bu faktörler girişimcilik açısından, girişimciliğin boyutları olan proaktif, yenilikçilik, fırsat odaklılık ve hesaplanabilir risk alabilmedir. Son dönemlerde, işletmelerin başarısıyla, pazar odaklı olmaları arasındaki ilişki öne çıkmaktadır. Araştırmalar da pazar odaklı olan işletmelerin başarılarında yükselme olduğunu göstermektedir. İşletmelerin yüksek performansa sahip olmaları için ise, hem pazar odaklılığın, hem de girişimci odaklılığın bir arada düşünülmesi faydalı olacaktır (Miles ve Arnold, 1991). Bu da, iki yaklaşımın sinerji yaratacak şekilde düşünülmesi ve uygulamaya konulmasıyla gerçekleşecektir (Tzokas ve diğerleri, 2001). Pazarlama literatüründe ele alınan ve küçük işletmeler için pazarlama önerilerine yol gösterecek yeni yaklaşımlar; gerilla pazarlama, network pazarlama, rekabetçi pazarlama, ilişkisel pazarlama ve girişimci pazarlama kavramlarıdır. Zira bu yaklaşımlarda tartışılan konular yine girişimcilik boyutunda kendisini bulmaktadır. Aşağıda, pazarlamadaki bu yeni yaklaşımların işletmelere getireceği avantajlardan bazıları gösterilmektedir.

3 Gerilla Pazarlaması N Düşük maliyetli etkin iletişim N Az kaynakla daha fazlasını yapma N Ortaklaşa hareket N Etkin kaynak dengelemesi N Alternatif dağıtım kanalları kullanma N Alternatif medya kullanma N Network N Daha fazla hayal gücü N Ürün ve servise odaklanma Proactive Pazarlama N N N N N Değişime odaklanma Ürün ve pazar kavramlarını yeniden tanımlama Tanımlanmamış istekler Yeni Pazar bölümleri Sürekli yenilik N Müşteri değeri yaratacak yeni kaynaklar Network pazarlama N Yeni fırsatların yakalanması N Yeni pazarlara giriş avantajı N Pazara giriş engeli yaratma N Faaliyetlerde esneklik sağlanması N Yeterli kaynağa ulaşma İlişkisel Pazarlama N Müşteri odaklılık N Uzun dönem N Müşteri bağı N Her aşamada kalite N Ürün faydası odaklılık Küçük işletmelere ilişkin olarak son dönemlerde incelenen önemli bir konu ilişkisel pazarlamadır. Zaten küçük işletmeler genel olarak ilişkilere dayalı pazarlama faaliyetleri göstermektedirler. Küçük işletmelerle ilgili çalışmalar da, küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin önemli ölçüde tüketicilerle ve işletme çevresindeki diğer kişi veya örgütlerle doğrudan kurulan ilişkilere dayandığını ifade etmektedirler. Ancak, küçük işletmeler bu faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri olduğunun farkında olmadan yürütmektedirler. Bu nedenle de pazarlamayı diğer fonksiyonlara göre daha düşük derecede önem verilmesi gereken bir fonksiyon olarak değerlendirmektedirler. Aslında, küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan tüketicilerle doğrudan ilişki kurma, gerçekleştirilen önemli pazarlama faaliyetleri olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, işletmeler geleneksel pazarlama faaliyetlerini bütünüyle göz ardı etmemeli, kaynak yaratacak geleneksel pazarlama faaliyetlerini de uygulamalıdır. Bu çalışmada, küçük işletmelerin pazarlamaya bakış açıları değerlendirilmekte, girişimciliğin küçük işletmelerin uygulamaları üzerinde nasıl etkili olduğu ortaya konulmakta, pazar odaklı olmanın büyük işletmeler için olduğu kadar küçük işletmeler için de önemi ortaya konulmakta ve küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan ilişkisel pazarlama konusu tartışılmaktadır. Çalışmada ilişkisel pazarlama pazar odaklılık temelinde ortaya konulmakta ve küçük işletmelerin pazar odaklı olmalarıyla ilişkisel pazarlama faaliyetlerini sürdürmeleri arasındaki temel etkenler değerlendirilmektedir.

4 Küçük İşletmeler ve Pazar Odaklılık İşletmelerin başarısı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu çalışmalarla ortaya konulmuş olan pazar odaklılık, küçük işletmelerin de dikkat etmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Pazarlama literatüründe başarı ile pazar odaklı olmak arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ortaya konmaktadır. Pazara odaklı olmak her ne kadar dışsal bir uygulama olarak değerlendirilse de, işletmelerin kendi iç yapılarını da pazar odaklı olmaya uyarlamaları gerekmektedir. Pazar odaklılık işletmelerin rekabet avantajı sağlamaları bakımından önem taşımaktadır. Bu önemi ile birlikte pazar odaklılık, her ne kadar müşterilerin önemli görülmesi nedeniyle birçok küçük işletmenin temel hareket noktası gibi görülse de, küçük işletmelerin pazar odaklılık ile ilgili olarak gerçekleştirmeleri gerekenleri yapmadıkları ifade edilebilir (Meziou, 1991). Küçük işletmelerin pazar odaklılığı tüketiciler üzerine kurmaları, faaliyetlerini pazar odaklılıkla ilişkilendirmeleri anlamına gelecektir. Pazar odaklılıkla ilgili olarak literatürde kabul edilmiş olan çalışmalar, pazar odaklılığın önemli bir boyutunun tüketicilere odaklanmak olduğunu vurgulamaktadır (Kohli ve Jaworski, 1990; Kohli ve diğerleri, 1993; Narver ve Slater, 1990). Buradan hareketle pazar odaklılığın pazarın tümüne hitap etmekle değil, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin etmekle ilgili olduğu ifade edilebilir. Pazar odaklılığın bir boyutunun tüketicileri temel alması bunun kanıtı olarak değerlendirilebilir. Diğer bir ifadeyle, tüketicilerle doğrudan ilişi kuran örgütler oldukları dikkate alınırsa, küçük işletmelerin pazar odaklı olmalarının tüketicilere yönelmekle ilişkili olduğu ifade edilebilir. Bu, aynı zamanda işletmelere önemli bir pazarlama kabiliyeti de kazandıracaktır. Pazar odaklılık ve işletmelerin kurdukları ilişkileri inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi Helfert ve diğerlerinin (2002) çalışmasıdır. Yazarlar, işletmelerin kurdukları veya kuracakları ilişkilerin, başarı için önemli olduğunu vurgulamakta ve faaliyetlerde etkinlik sağlanabilmesi için pazar odaklılığın işletmelerin kurdukları ilişkiler düzeyinde kurulması gerektiğini ifade etmektedirler. Kurulacak olan ilişkiler hem tüketicilerle, hem de işletme çevresindeki kişi veya örgütlerle olmalıdır. Tzokas ve diğerleri (2001) yüksek performansa sahip olmanın bir diğer yolunu da, tedarikçilerle, dağıtıcılarla, finansal örgütlerle ve tüketicilerle kurulan iletişime bağlamaktadır. İşletmelerin kurdukları ilişkilere dayalı pazar odaklılığın ise işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin özelliklerine göre uyarlanması gerekmektedir. Pazar odaklılık ile işletme başarısı arasındaki ilişkide pazarlama kabiliyetleri de bir boyut olarak gösterilmektedir. Küçük işletmelerin eksikliğini hissettikleri pazarlama kabiliyetleri, pazar odaklı olmaları ile direkt olarak ilişkilidir. Pazarlama kabiliyetlerinin küçük işletmeler için nasıl şekilleneceği de ayrıca önem verilmesi gereken bir konudur. Bu noktada Carson ve Gilmore un (2000) ifade ettiği deneyime dayalı öğrenme öne çıkmaktadır. Deneyime dayalı öğrenme, belirli bir faaliyet sürecinde elde edilen ve bilgi ve deneyimin bütünleşmesiyle elde edilen bir öğrenme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bilgi ve deneyim, işletmelerin zaman içerisinde sahip oldukları bir etken olarak değerlendirilir. Girişimciler işlerini büyüttükçe, ve deneyim kazandıkça daha yüksek derecede olumlu etki gösterecektir. Bu süreç özellikle küçük işletmelerin karşı karşıya kaldıkları sınırlılıkların üstesinden gelinmesindeki faydası nedeniyle önem taşımaktadır. Ayrıca, deneyime dayalı öğrenmenin derecesi ve kalitesi de küçük işletmelerin kabiliyeti üzerinde belirleyici olacaktır.

5 Pazarlama ve Girişimcilik Son yıllarda pazarlama ve girişimcilik literatürü daha çok her ikisi arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşmıştır. Pazarlama ve girişimciliğin her ikisi de belirli bir fırsatın belirlenmesi, belirli kaynakların kullanılması, belirli stratejilere sahip olunması ve belirli faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerini içermektedir. Bununla birlikte, yaklaşım tarzlarının farklı olduğu ifade edilmelidir. Genel olarak pazarlama mevcut iç kaynakların yeni fırsatlar için kullanılmasına yöneliktir. Daha net bir ifadeyle pazarlama mevcut kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılmasını öne çıkarır. Girişimcilikte ise mevcut kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılmasının yanında, yeni ve dış kaynaklarla yeni fırsatların yakalanması önem kazanır. Şüphesiz bunun işletmelerin önüne getireceği sorun ek kaynak gereksinimidir. Girişimcilik de pazarlama gibi pazarda tatmin edilmemiş istek ve ihtiyaçları temel alarak hareket eder. Bu durum yukarıdan aşağıya strateji olarak da ifade edilmektedir (Stokes, 2000). Geleneksel pazarlamada ele alınan yukarıdan aşağıya strateji, tüketicilerin demografik, psikolojik ve davranışsal değişkenlerin etkisinde olacağını varsayarak, bu değişkenlerin ilgili pazar bölümlerinde incelenmesiyle başlamaktadır. Sonrasında, çekici pazar bölümlerinin belirlenmesi ve belirli pazar bölümlerinin seçilmesi gerçekleştirilir. Son olarak da, rakiplerin de dikkate alınmasıyla, farklılaşma ile pazar bölümünde nasıl konumlanılacağı belirlenir. Ancak geleneksel pazarlama için geçerli olan dıştan içe kabiliyetlerden farklı olarak, girişimcilikte içten dışa doğru faaliyetler söz konusu olmaktadır. Belirlenecek süreç açısından ise girişimciler ve küçük işletme sahipleri için aşağıdan yukarıya stratejinin daha etkili olduğu ifade edilmektedir (Stokes, 2000). Burada süreç küçük bir tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına hizmet edilmesiyle başlamaktadır. Belirli bir başarı düzeyi yakalandıktan sonra da kaynakların elverdiği oranda daha geniş tüketici gruplarına yayılması söz konusu olmaktadır. İşletme gelişip büyüdükçe girişimciler kendilerine özgü pazarlama tarzlarını oluşturacaklardır (Carson ve Gilmore, 2000). Bu açıdan bakıldığında, ilişkisel pazarlamayla desteklenmiş olan bu şekilde bir uygulamanın daha düşük risk taşıyacağı söylenebilir (Zontanos ve Anderson, 2004). Bu durumda, öncelikle sermaye yatırımları daha düşük düzeyde olacaktır. Bunun da ötesinde, ilişkisel pazarlama yüksek bir esnekliğe sahiptir ve işletmeler talebin değişen yapısına göre kendilerini daha rahat şekilde uyarlayabileceklerdir. Girişimcilik bazı yazarlar tarafından yeni bir işin başlatılması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım girişimciliği pazar fırsatlarını değerlendirerek, yeni işlerin yaratılması olarak değerlendirmekte, yaratıcılık ise iki temel unsur ile ilişkilendirilmektedir (Shaw, 1999). Bunlardan birincisi pazarda oluşacak olan yeni taleplere karşı yeni ürün fikirlerinin ortaya konulması, diğer bir ifadeyle yeni fikirlerin uygulanmasına yönelik olarak yeni üretim tekniklerin uygulanmasıdır. Birçok yeni işletmenin kurulmasının yeni ürünlerle gerçekleşmesi bu düşünceyi desteklemektedir (Carson ve Gilmore, 2000) İkincisi ise yeni bir işe başlanılması için gerekli kaynakların elde edilmesidir. Bu noktada girişimciliğin sadece yeni ürünler veya yeni fikirleri ortaya koyan ve uygulayan bir süreç olarak değil, yenilikçi pazarlama uygulayan bir süreç olarak değerlendirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. Yenilikçi pazarlama sadece yeni ürünlerle sınırlı olmayan, küçük bir işletmede tüm pazarlama faaliyetlerini kapsayan bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Bu da, sadece yeni ürünlerde değil, tüm pazarlama faaliyetlerinde yeniliğin ön planda olmasını gerektirmektedir. Bu düşünce girişimciliğin fırsatlara odaklı bir faaliyet olduğuna işaret etmektedir (Blenker, 2000). Hatta fırsat odaklılığı, pazar odaklılık ile bütün olarak değerlendirmelidirler. Diğer bir ifadeyle, pazar odaklılık içinde düşünülmesi gereken tüketici odaklılıkla birlikte fırsatlara odaklanmayı ve ileriye dönük düşünmeyi içermelidir. Fırsatlara karşı ise kaynakların bir araya getirilmesi ile harekete geçilir. Ayrıca unutulmaması gereken önemli bir konu,

6 fırsatların pazarın ortaya çıkardığı gerekliliklerle işletmelerin kabiliyetleri arasındaki kombinasyonun sonucu olduğudur. Yeniliğe pazarlama ve pazar odaklılık açısından bakıldığında, mevcut müşterilerin dikkate alınmasıyla fırsatların kaçırılması olasılığı belirmektedir. (Renko ve Carsrud, 2004). Daha net bir ifadeyle, işletmeler mevcut müşterilerinin değişen istek ve ihtiyaçlarını fazla dikkate aldıklarından ve kendi içlerindeki değişiklikleri de buna göre gerçekleştirdiklerinden, pazardaki potansiyel tüketicilere ve dolayısıyla da yeni fırsatlara karşı zayıf kalmaktadırlar. Bu noktada pazar odaklılık ile girişimci odaklılığın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede hem mevcut müşterilerin hem de potansiyel müşterilerin istek ve ihtiyaçları dikkate alınmış olacaktır. Pazar odaklılıkla ilişkisi açısından, bilginin elde edilmesi, yayılması ve buna göre işletmenin tepki vermesi süreçleri tamamlandığında, yenilik bir sonuç olarak çıkacaktır. Yeniliklere tüketicilerin beklentilerinin aktarılması da, elde edilen bilginin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönlendirmesiyle sağlanacaktır. Proaktif olma işletmelerin geleceği hesaba katarak faaliyet göstermeleri temeline dayanmaktadır. Bu şekilde işletmeler tüketicilerin gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek için faaliyet gösterecekler ve yenilik yoluyla hem işletmeyi hem de çevresini değiştirmeye çabalayacaklardır. Lumpkin ve Dess (2001) de bu tanımı destekler şekilde proaktif olmanın, pazarda ortaya çıkacak olan fırsatlara karşı işletmenin verdiği tepki olduğunu ifade etmektedir. Girişimci işletmeler, gelecekte pazarda oluşacak olan değişiklikleri inceleyerek gereken tepkileri vermelidirler. Diğer bir ifadeyle eski bir şeyin analiz edilmesinden çok, yeni bir şeylerin ortaya konulmasıdır. Proaktif olmanın pazar odaklılık ile ilişkisi ise yine tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarına odaklanma, rakiplerin değişen faaliyetlerine göre önlem alma ve yeni uygulamalar geliştirme noktasındadır. Proaktif olma, küçük işletmelerin kurdukları ilişkiler açısından da değerlendirilmelidir. İşletmelerin kurdukları ilişkiler geleceğe yönelik faaliyetlerde bilgi sahibi olmak ve pazara yönelik yeni uygulamaların geliştirilmesi için önemli görülmektedir. Risk alma, girişimci odaklılık açısından genel olarak proaktif olma ile ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda işletmelerin yenilik derecesiyle, risk alma dereceleri arasında da aynı yönlü bir ilişki söz konusudur. Diğer bir ifadeyle, işletmeler yenilikçi oldukları sürece daha yüksek derecede risk alacaklardır. Bununla birlikte, Lumpkin ve Dess (2001) bazı durumlarda bu iki boyutun birbirinden bağımsız düşünülebileceğini de ifade etmektedir. Girişimci odaklılığın temel olarak kabul edilen dört boyutu olan yenilik, fırsat odaklılık, proaktif olma ve risk almanın bir arada düşünülmesiyle hareket edilmelidir. Girişimciliğin boyutlarının, birbirlerinden bağımsız olmadıklarının ve birlikte hareket ettiklerinin de dikkate alınması gerekmektedir (Koçak, 2003). Yani bu boyutlar etkileşim içerisindedirler ve işletmenin herhangi bir boyuta ilişkin olarak alacağı herhangi bir karar, diğer boyutlardaki kararlarını da etkileyecektir. İlişkisel Pazarlama İlişkisel pazarlamayı ilk olarak literatürde inceleyen yazarlardan biri olan L. L. Berry, ilişkisel pazarlamayı, müşteriler ile ilişkilerin kurulması, korunması ve artırılması olarak tanımlanmaktadır (Zontanos ve Anderson, 2004). Bu tanımdaki unsurları destekler şekilde bazı yazarlar, işletmelerin başarısını ve sürekliliklerini tüketicilere yakınlaşmaya, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya, onlarla ilişkiler kurmaya ve uygulanan faaliyetlerin tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilmesine bağlamaktadırlar (Chaston, 1998). Bu unsurları küçük işletmeler de kullanmaktadırlar. Hatta küçük işletmeler, ilişkisel

7 pazarlamayı uygulamada, büyük işletmelere göre daha şanslıdırlar. Hatta, her ne kadar birçoğu farkında olmadan uyguluyorsa da, küçük işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin büyük ölçüde tüketicilerle kurdukları kişisel ilişkilere dayandığı söylenebilir. İlişkisel pazarlamanın küçük işletmeler tarafından daha kolay bir şekilde uygulanabilmesini sağlayan bir diğer etken de, küçük işletmelerin büyük işletmelere göre sahip oldukları esneklik avantajıdır. Küçük işletmeler daha esnek yapıya sahip olduklarından, tüketicilerin değişen istek ve ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde karşılık verme şansına sahip olmaktadırlar. Girişimciler için pazarlama davranışlarının anlaşılabilmesinde ilişkiye dayalı yaklaşımların önemi büyüktür. Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, yeni iş alanlarının ve fırsatların belirlenebilmesi ve belirlenen fırsatların değerlendirilebilmesi için gerekli kaynakların bulunabilmesi, işletmelerin dış çevreleriyle ilişki içerisinde olmasına bağlıdır (Blenker, 2001). Tüketicilerle veya işletme çevresindeki diğer kişi veya örgütlerle doğrudan ilişki içerisinde olunması, etkili bir pazarlama yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni de bu tür ilişkilerin işletmelere gerekli bilgiyi sağlaması ve pazardaki değişikliklere ilişkin sinyal veren bir nitelik taşımasıdır. Söz konusu sinyaller, müşterilerin beklentilerini doğrudan yansıtmaları veya tedarikçilerin kendi faaliyet alanlarından aldıkları izlenimlerle işletmelere yol göstermeleri şeklinde gerçekleşir. İşletmelerin ilişki içinde oldukları kişiler veya örgütler, karar alınması ve alınan kararların geçerliliğinin sağlanması için gerekli bilgilerin ve tavsiyelerin alınması açısından önem taşır. Küçük işletmelerin, büyük işletmelere karşı sağladıkları rekabet avantajı da tüketicilerle kurulan ilişkilere bağlıdır. Hatta, finansal olarak yeterli düzeyde olmayan ve tüketicilerle kurulacak olan ilişkiler dışında rekabet avantajı yaratacak unsurlara sahip olmayan küçük işletmelerin, büyük işletmelerin yarattığı yüksek rekabet içerisinde hayatta kalmak için silahı ilişkisel pazarlama olarak ifade edilebilir. Küçük işletmelerin büyük işletmelere göre daha dar pazar bölümlerinde faaliyet göstermeleri, büyük işletmelere göre daha düşük sayıda tüketiciye ulaşmalarının söz konusu olması ve bu sayede daha etkin pazarlama iletişimi sağlayabilecek kadar kısa iletişim hattının olması, bu avantajın ortaya çıkmasındaki temel etkenlerdendir. Büyük işletmelerin aksine girişimciler, genel olarak tüketicilerini kişisel olarak tanırlar ve bu şekilde sağlanan yakın ilişki sayesinde, yüksek derecede müşteri sadakati ve tüketici tatmini sağlarlar (Shaw, 1999; Zontanos ve Anderson, 2004). Küçük işletmelerin pazarlamaya bakış açıları genel olarak büyük işletmelerin pazarlama uygulamalarının temelinde değerlendirilmektedir. Ancak artık ilişkisel pazarlamayla küçük işletmeler için de farklı pazarlama bakış açısından söz edilebilir. İşletmeler genel olarak tüketicilerle ilişkilerini teknolojiye dayalı, pazara ve tüketicilere ilişkin bilgiye dayalı, birikime dayalı ve sosyal ilişkilere dayalı olarak kurabilir (Reynolds ve diğerleri, 2002). Bunun yanında, tüketicilere yakın olma ve daha yüksek müşteri bağlılığı ve tüketici tatminin yanında, ilişkisel pazarlamanın getireceği bir takım finansal faydalardan da söz edilmektedir. Bu faydalar genel olarak, uzun süreli ilişkiler sonucunda ve birbirlerini tanıyan işletmeler ve tüketiciler söz konusu olduğunda, ilişki kurmanın maliyetinin düşmesi, tüketicilerin ek fiyat pirimi ödemeye razı olması, işletmeye ve ürünlerine bağlılığı olan tüketicilerin daha yüksek karlılık getirmesi, nakit akışlarında düzenin olması ve tüketicilerle birlikte işletmede çalışanların da uzun süreli olmasından kaynaklanan tasarruflar olarak ifade edilmektedir (Grönroos, 1994; Reynolds ve diğerleri, 2002). Küçük işletmelerin bir diğer avantajı da bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşabilmeleridir. Bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşılması, tüketicilerle veya tüketicilerle temas halinde olan kişi veya örgütlerle doğrudan ilişki kurulabilmesinden kaynaklanmaktadır. Başarılı girişimciler, pazar araştırmaları gibi formal bilgi toplama yöntemleri yerine, kişisel temas kurmaya dayalı bilgi toplamayı öne çıkarmaktadırlar. Bu da, müşterilerle kurulacak olan stratejik işbirliği ile gerçekleşecektir. İlginç olarak ifade edilebilecek olan bir nokta, her ne

8 kadar birçok küçük işletme tüketicileriyle kurdukları ilişkiler sayesinde pazara ve özellikle tüketicilerin beklentilerine ilişkin bilgi sahibi oluyorsa da, bunları bilinçsiz şekilde yapıyor olmasıdır (Zontanos ve Anderson, 2004). Küçük işletmeler için kişisel ilişkiler sadece bilgi sağlayan ve yönlendirilme amaçlı olarak kullanılan bir etken değil, aynı zamanda, işletmeyle müşterisi arasında arkadaşlık ve güven sağlayan bir niteliktedir. Günümüz rekabet koşullarında, büyük işletmelerin bile sağlanacak olan güveni rekabet avantajı yaratacak bir silah olarak gördüğü bir durumda, az sayıda müşterisi olan küçük işlemeler için güven hayati önem taşımaktadır. Küçük işletmelerin müşteri değeri yaratacak şekilde faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Değer yaratma özellikle müşterilerin ikna edilmesi için önem taşır. Birçok küçük işletmenin başarısındaki artış da, müşteri değeri yaratmasının olumlu etkisinin olması da bu düşünceyi desteklemektedir (Bjerke ve Hultman, 2002). Sonuçta, küçük işletmelerin de geleneksel pazarlama faaliyetleri söz konusu olacaktır ancak önemli olan geleneksel pazarlama faaliyetlerinin amaçlarından olan satış faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için müşterilerin ikna edilmesidir. Bu da müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesini gerektirir. Literatürde pazar odaklılık ile ilişkisel pazarlama arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır (Helfert ve diğerleri, 2002; Renko ve Carsrud, 2004). Bu çalışmalar yoğun olarak pazar odaklılığın ilişkisel pazarlama açısından uygulanabilirliği üzerinde durmaktadırlar. Kohli ve Jaworski (1990) pazar odaklı bir işletmenin, elde edilen bilginin yayılmasını sağlaması gerektiğini öne çıkarmaktadırlar. Bu noktada girişimciliğin pazardaki ve tüketicilerdeki değişikliğe tepki gösterecek bir uygulama olduğu dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, Renko ve Carsrud (2004) bilginin yayılmasının küçük işletmeler için her zaman için geçerli olamayacağını ifade etmektedir. Bunun nedeni olarak da bilginin yayılmasının küçük işletmelerin pazar odaklı olmasında yüksek öneme sahip olmayacağını öne sürmektedir. İlişkilendirilen nokta, küçük işletmelerde çalışan sayısının düşük olması ve girişimcilerin sağladıkları bilgiyi kendilerinin kullanmasıyla eşgüdümü sağlamalarıdır. Ancak bu, küçük işletmelerin pazar odaklı olamamaları anlamına gelmemelidir. Pazar odaklılık ve bilginin yayılması ayrıca rakiplerin de dikkate alınmasını ve tüketicileri gelecekte oluşacak olan istek ve ihtiyaçları üzerinde odaklanmayı gerektirir (Narver ve Slater, 1990). Küçük işletmeler de bu fonksiyonu yoğun olarak tüketicileriyle kurdukları ilişkilerle yerine getirirler. Geleneksel pazarlama ile ilişkisel pazarlama her ne kadar birbirlerinden ayrı iki unsur olarak ifade ediliyorsa da, gerçek hayatta birbirlerinden ayrılamaz niteliktedir. Diğer bir ifadeyle küçük işletmeler her iki yaklaşımı da dikkate alarak faaliyetlerini sürdürürler. Önemli olan konu, işletmelerin kendi özel durumlarına ve pazarın özelliklerine göre söz konusu yaklaşımlardan hangisine öncelik vereceği ve faaliyetlerin ne kadarlık kısmını geleneksel pazarlama faaliyetleriyle, ne kadarlık kısmını ilişkisel pazarlamaya ayıracakları kararının verilmesidir. Bunun nedeni de her ikisinin de uzun dönemde işletmeler için gerekli olmasıdır. Her ne kadar işletmelerin başarısı için ilişkisel pazarlamanın uygulanmasının önemi varsa da, bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve uzun döneme taşınabilmesi için işletmelere kaynak sağlayacak işlemlerin de gerçekleştirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında geleneksel ve ilişkisel pazarlama, birbirlerini destekleyen faaliyetler olarak değerlendirilmelidir. Bu da bir takım geleneksel pazarlama faaliyetlerinin (pazarın kabul edebileceği bir fiyatın belirlenmesi, ürünlerin müşterilere ulaştırılması...) gerçekleştirilmesini gerektirir. Bununla birlikte, pazarlama karmasının daha basit hale getirilmesi ve ilişkisel pazarlama faaliyetlerini destekler biçime indirgenmesi, girişimci pazarlama faaliyetlerin etkisini artıracaktır. Aynı mantık tersi durum için de geçerlidir. Yani ilişkisel pazarlama da, geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artıracaktır (Bjerke ve Hultman, 2002).

9 İşletmelerin geleneksel pazarlama ve ilişkisel pazarlamaya karşı yaklaşımları işletmelerin faaliyette bulundukları süreyle de ilişkilidir. Aşağıdaki şekilde, işletmelerin yaşam dönemleri ve girişimcilikle bağlantılı olarak, geleneksel pazarlama ve ilişkisel pazarlamaya karşı davranış şekilleri incelenmektedir. İlk aşamada işletmenin doğuşu söz konusudur. Bu girişimci tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamada ilişkisel pazarlama, geleneksel pazarlamaya göre daha ön plandadır. Pazarlama açısından önemli olan nokta mevcut durumun daha fazla anlatılması değil, yeni bir şeyin tanıtılmasıdır. Faaliyetler de buna göre düzenlenecektir. İşletmelerin yaşamlarının yüksek derecede tehdit altında olduğu aşama da bu aşamadır. İlişkisel pazarlama bu aşamanın geçilmesi için önemli görülür. Net bir ifadeyle, bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için ilişkilerin kurulması önem taşır. İkinci aşamada işletmenin büyümeye başladığı aşamadır. Buradaki büyüme her ne kadar girişimci bir büyümeden çok yönetime bağlı olarak ortaya çıkan bir büyümedir. Geleneksel pazarlama, girişimci pazarlama faaliyetlerinden daha ön plandadır ve büyüme pazarlama karması elemanlarının etkin bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleşir. İkinci aşama her ne kadar işletmelerin büyümelerini içerse de, pazara rakiplerin girmesiyle ikinci aşama sona erecektir. Üçüncü aşamaya geçişe neden olan etkenler, aynı zamanda işletmelerin başarıları için gerekli olan etkenlerin de değişmesine neden olur. Rakiplerin de etkisiyle işlerin bozulması söz konusu olur. Bu nedenle de yeni yönetimsel çabalara gereksinim duyulur. Bu girişimciliğin ve yeniliğin yeniden ön plana çıkmasını gerektirir. Sonuçta da işletme öğrenme süreciyle birlikte, yeni değerler yaratacak şekilde, yeniden girişimci pazarlamaya ağırlık vermek durumundadır. Şekildeki dördüncü aşamada ise girişimciliğin ikinci dalgasının olumlu etkisi görülmektedir. Bu etki kendisini işletme için yeniden bir büyüme olarak göstermektedir ve başarı ihtimali yeniden belirmektedir. İşler daha iyiye doğru gitmesine rağmen girişimci faaliyetler gerekmektedir. Geleneksel pazarlama faaliyetleri de yeniden girişimci pazarlamanın yerine geçmektedir. Son aşamanın genel olarak ikinci aşamanın tekrarı olduğu ifade edilebilir. Bununla beraber, bu aşamada, girişimciliğin, ortaya çıktığı ilk aşamadan daha fazla desteklenmesi söz konusu olabilir.

10 Başarı Zaman Girişimcilik İlişkisel Pazarlama Geleneksel Pazarlama Girişimci Büyüme Girişimci Büyüme Zaman Yönetimsel Büyüme Yönetimsel Büyüme Fırsatlardan Yararlanma Fırsatlardan Yararlanma Araştırma Araştırma Değer Yaratma Değer Yaratma Değer Zinciri Değer Zinciri Zaman Şekil: Girişimcilik, Geleneksel Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama Kaynak: Bjerke ve Hultman (2002) den uyarlanmıştır. Buradan ortaya çıkan sonuç, ister ilk kez olsun, ister daha sonraki aşamalardaki tekrarında olsun, girişimcilik temelinde faaliyet gösteren bir firma söz konusu olduğunda, belirli bir değeri ortaya çıkaracak şekilde, girişimciliğe dayalı bir büyüme ve ilişkisel pazarlama söz konusu olur. Bunun dışındaki aşamalarda ise geleneksel pazarlama faaliyetlerinin etkili olduğu ifade edilebilir. Aşamalar arasındaki farklılıklar işletmelerin sahip oldukları özelliklere ve spesifik olarak da büyüme hedeflerine bağlıdır.

11 Sonuç Küçük işletmelerin pazarlama uygulamaları, genellikle büyük işletmelere uygun olan geleneksel pazarlama anlayışı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ancak küçük işletmelerin kendilerine özgü birtakım özelikleri nedeniyle bu anlayışla tam olarak uyuşmamaktadır. Bu nedenle küçük işletmelerin yapısına uygun pazarlama yaklaşımları geliştirmek gerekmektedir. Bunlardan birisi ilişkisel pazarlamadır. Zira küçük işletmelerin en büyük avantajı çevresindeki kişi ve kuruluşlarla kurabildiği ilişkidir. Bu sayede müşteri ile sağlıklı ve değer yaratabilecek bağlantıları kurulabilmekte ve çevrede oluşan fırsatlar belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, küçük işletmelerin yapılarına uygun bir yaklaşım olsa bile, pazarlama faaliyetlerinde kendine has eksikliklerinin de olduğu kabul edilmelidir. Küçük işletmeler için önerilecek pazarlama yaklaşımında geleneksel pazarlama anlayışında bulunan ve küçük işletme yapısına uygun faaliyetler olduğu da belirtilmelidir. Bu nedenle küçük işletmeler için pazarlama da geleneksel pazarlamayı tamamen dışlamakta doğru olmaz. Küçük işletmelerin pazarlama uygulamalarında ilişki ve buna bağlı olarak müşteri değeri yaratma yanında girişimcilik boyutlarından yenilikçilik, fırsat odaklılık, proaktif olma ve risk alabilmenin de dikkate alınması gerekir. Zira temelde girişimcilik boyutları ile pazarlama arasında yakın bir ilişki vardır. Ayrıca bu boyutlar küçük işletmelerin büyük işletmelere göre rekabet avantajı sağlayacakları kaynaklardır. Kaynakça Bjerke, Björn ve Hultman, Claes M. (2002), Entrepreneurial Marketing, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Blenker, Per (2000), The Retarded Kid Brother: In Research of an Adequate Marketing Approach for Small Entrepreneurial Firms, Working Paper No: , University of Aarhus, Denmark. Blenker, Per (2001), From Principle to Context- or Context to Principle, Working Paper No: , University of Aarhus, Denmark. Carson, David ve Gilmore, Audrey (2000), Marketing at the Interface: Not What But How, Journal of Theory and Practice, Spring, Vol:8, No:2, s:1-7. Chaston, Ian (1998), The Influence of Alternative Marketing Styles on Internal Competences in Small Manufacturing Firms: The Results of a UK Investigation, Journal of market Focused Management, Vol:3, s: Deacon, Jonathan H. ve Spilsbury, Helen (2004), Planning for Marketing at the Interface: Multi Views from Wales, UIC Research Symposium, Institute for Entrepreneurial Studies, Metz, France. Grönroos, Christian (1994), From Marketing Mix to Relationship Marketing, Management Decision, Vol:32, No:2, s:4-20. Helfert, G. Ritter, T ve Walter, A. (2002), Redefining Market Orientation from a Relationship Perspective. Theoretical Consideration and Empirical Results European Journal of Marketing, Vol:36, No: 9/10, s: Hill, Jimmy (2001), A Multidimensional Study of the Key Determinants of Effective SME Marketing Activity, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol:7, No:5, s:

12 Koçak, Akın (2003), Pazarlama ile Girişimcilik Arasındaki İlişki, Girişimci Pazarlama, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Cilt:5, Sayı:5, s: Kohli, Ajay K. and Jaworski, Bernard J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, Journal of Marketing, Vol.54, No.2, pp Kohli, Ajay K., Jaworski, Bernard J. and Kumar, Ajith (1993), MARKOR: A Measure of Market Orientation, Journal of Marketing Research, Vol.30, No.4, s: Lumpkin, G.T. ve Dessi Gregory.G. (2001), Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance. The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, Journal of Business Venturing, Vol:16, No:5, s: Miles, M. P. ve Arnold, D.R. (1991), The Relationship Between Marketing Orientation and Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurship Theory and Practice, 15, s: Narver, John C. and Slater, Stanley F. (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, October 5, pp Pels, Jaqueline (1999), Exchange Relationships in Consumer markets?, European Journal of Marketing, Vol:33, No:1/2, s: Renko, Maija and Carsrud, Alan (2004) Market pull and science push - networked market orientation of biotechnology SMEs, Biotech Society Conference in Espoo, Finland. Reynolds, Paul L., Day, John ve Dean, Aftab Ahmed (2002), The Importance of Entrepreneurial Capacity to the Successful Application of Relationship marketing Policies in SME s: A Study of the Marketing/ Entrepreneurship Interface, International Council for small Business, 47th World Conference, San Juan, Puerto Rico, June 16-19, Shaw, Eleanor (1999), Networks and Their Relevance to the Entrepreneurial/ Marketing Interface: A Review of the Evidence, Journal of Marketing and Entrepreneurship, Vol:1, No:1, s: Siu, Wai-sum ve Kirby, David A. (1998), Approaches to Small Firm Marketing, European Journal of Marketing, Vol:32, No:1/2, s: Stokes, David (2000), Entrepreneurial Marketing: A Conceptualisation from Qualitative Research, Qualitative Market Research,Vol:3, No:1, s: Tzokas, Nikolaos, Carter, Sara ve Kyriazopoulos, Panagiotis (2001), Marketing and Entrepreneurial Orientation in Small Firms, Enterprise and Innovation Management Studies, Vol:2, No:1, s: Zontanos, Grigorios ve Anderson, Alistair R. (2004), Relationships, Marketing and Small Business: An Exploration of Links in Theory and Practice, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol:7, No:3, s:

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI

KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİNİN BOYUTLARI KAYAK TEMELLİ YAKLAŞIMDA PAZARLAMA KABİLİYETİİ BOYUTLARI Dr. Akın Koçak, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Alper Özer, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Ar.Gör. Eymen Gürel A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Serkan Bayraktaroğlu * Rana Özen Kutanis ** Özet: Yönetim yazınına baktığımızda başarılı olarak görülen örgütlerin çevresindeki değişimlere ayak uydurabilen örgütler olduğu

Detaylı

LOJĠSTĠK DEĞER VE EK DEĞER: BĠR ODAK GRUP ÇALIġMASI

LOJĠSTĠK DEĞER VE EK DEĞER: BĠR ODAK GRUP ÇALIġMASI Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 645-659 LOJĠSTĠK DEĞER VE EK DEĞER: BĠR ODAK GRUP ÇALIġMASI LOGISTICS VALUE AND VALUE ADDED: A FOCUS GROUP STUDY Yrd. Doç. Dr. Murat AKYILDIZ, Çanakkale

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Bülend GÖKSEL * E. Pelin BAYTEKİN ** Öz Bilgi toplumunda bilginin

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

ÇETİN-VAROĞLU ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜ. Fatih ÇETİN 1 A.Kadir VAROĞLU 2 ÖZET ABSTRACT

ÇETİN-VAROĞLU ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜ. Fatih ÇETİN 1 A.Kadir VAROĞLU 2 ÖZET ABSTRACT ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜ Fatih ÇETİN 1 A.Kadir VAROĞLU 2 ÖZET Yeni bir firma kurmak veya çeşitli fırsatların farkına varma ve bunları kullanma kararlarında kişilik

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği

Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Edirne deki Oteller Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 61-76, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Otel İşletmelerinde Değer Yaratma ve Müşteri Değeri

Detaylı

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Volume 4 Number 2 2013 pp. 37-53 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Murat AKYILDIZ ABSTRACT In this study, it was examined what factors were effective on logistics outsourcing decisions. It was investigated various researches

Detaylı

Value Chain Analysis: A General Framework for Airlines

Value Chain Analysis: A General Framework for Airlines KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Değer Zinciri Analizi: Havayolu İşletmeleri İçin Genel Bir Çerçeve Ferhan Kuyucak Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu Yusuf Şengür Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı